Zákazky s nízkou hodnotou

Správa štátnych hmotných rezerv SR pri verejnom obstarávaní plne uplatňuje zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“). Zákazky sú zadávané v súlade so Zákonom o VO.


V prípade, že Vám nezačne sťahovanie súborov automaticky, kliknite pravým tlačidlom na odkaz a vyberte možnosť Uložiť odkaz ako..

Rok 2022

Predmet zákazky Stav Dátum vyhlásenia Lehota na predkladanie ponúk
Priemyselný odvlhčovač vzduchu prebiehajúca 1.12.2022 8.12.2022, 10:00
Nákup úžitkových motorových vozidiel ukončená 16.11.2022 25.11.2022, 10:00
Poistenie majetku ukončená 26.10.2022 14.11.2022, 10:00
Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR ukončená 20.10.2022 03.11.2022, 10:00
Technicko-organizačné zabezpečenie konferencie ukončená 30.08.2022 09.09.2022, 10:00
Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v strediskách SŠHR SR na roky 2022-2023 ukončená 17.06.2022 27.06.2022, 09:00
Nákup interiérového vybavenia ústredia a účelového zariadenia Ostré, k.ú. Radoľa ukončená 22.04.2022 09.05.2022 12:00
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrické a bleskozvody ukončená 21.04.2022 02.05.2022 10:00
Reklamné predmety ukončená 31.03.2022 11.04.2022 10:00
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových, tlakových, komínov ukončená 02.03.2022 11.03.2022 13:00
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ zdvíhacích ukončená  02.03.2022 11.03.2022 10:00

Rok 2021

Predmet zákazky Stav Dátum vyhlásenia Lehota na predkladanie ponúk
Profesionálny odvlhčovač vzduchu ukončená 17.12.2021 27.12.2021 11:00
Nákup vysokozdvižného vozíka ukončená 09.12.2021 16.12.2021 10:00
Nákup interiérového vybavenia ústredia a účelového zariadenia Ostré, k.ú. Radoľa ukončená 07.12.2021 13.12.2021 12:00
Profesionálny odvlhčovač vzduchu ukončená 07.12.2021 13.12.2021 14:00
Oprava výťahu v sklade A1 v závode Brodnianka ukončená 07.12.2021 13.12.2021 14:00
Odvoz a likvidácia odpadu skupiny č. 18 ukončená 02.12.2021 09.12.2021 10:00
Bezpečnostnotechnická služba, služba technika požiarnej ochrany a poskytovanie pracovnej zdravotnej služby ukončená 25.10.2021 03.11.2021 18:00
Sezónny a operatívny servis chladiacich strojov, fancoilov a vzduchotechniky v budove ústredia ukončená 08.10.2021 18.10.2021 12:00
Oprava mostových žeriavov v k. ú. Bošany, Sučany, Hronsek ukončená 04.08.2021 12.08.2021 12:00
Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia ukončená 02.06.2021 09.06.2021 12:00
Odborné prehliadky, odborné skúšky a funkčné skúšky elektrocentrál na závodoch SŠHR SR ukončená 19.05.2021 27.05.2021 11:00
Pravidelná kontrola klimatizačných zariadení na závodoch SŠHR SR ukončená 17.05.2021 25.05.2021 11:00
Technická služba na ústredí ukončená 17.05.2021 24.05.2021 15:00
Opravy VTZ zdvíhacích ukončená 22.03.2021 15:00 29.03.2021 12:00
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických a bleskozvodov na závodoch SŠHR SR ukončená 17.03.2021 19:00 25.03.2021 10:00
Opravy VTZ zdvíhacích ukončená 12.03.2021 15:00 22.03.2021 12:00
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových, tlakových, komínov ukončená 09.03.2021 10:00 16.03.2021 15:00
Sezónny a operatívny servis chladiacich strojov, fancoilov a vzduchotechniky ukončená 15.02.2021 16:00 22.02.2021 12:00
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ zdvíhacích ukončená 04.02.2021 15:00 11.02.2021 10:00

Rok 2020

Predmet zákazky Stav Dátum vyhlásenia Lehota na predkladanie ponúk
Servis osobných motorových vozidiel ukončená 2.12.2020 15:00 08.12.2020 12:00
Poskytovanie technickej služby v závodoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ukončená 30.11.2020 12:00 09.12.2020 12:00
Poistenie majetku ukončená 19.11.2020 14:30 07.12.2020 12:00
Informačný systém – Automatizovaný systém správy registratúry ukončená 13.11.2020 13:00 23.11.2020 12:00
Poskytovanie strážnej služby v závodoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ukončená 04.11.2020 14:00 09.11.2020 10:00
Poskytovanie strážnej služby v obilných silách Správy štátnych
hmotných rezerv Slovenskej republiky
ukončená 02.11.2020 18:00 06.11.2020 10:00
Oprava spevnenej plochy umývacej rampy v závode SŠHR SR Ľupčianka ukončená 12.10.2020 13:00 20.10.2020 14:00
Rekonštrukcia časti strechy skladu C3 v závode Brodnianka ukončená 8.6.2020 17:00 17.6.2020 12:00
 

Skip to content