Výberové konanie

 

Aktuálne prebiehajúce výberové konania:

O výberových konaniach sa dozviete na tomto odkaze

 

Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti s týmto registrom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Úradom vlády SR vyvinula modul s názvom „Výberové konania“.

Od 1. júna 2017 sa budú v tomto module zobrazovať všetky výberové konania, ktoré boli služobnými úradmi vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v štátnej službe podľa zákona. Tento modul zároveň umožní príslušným služobným úradom elektronickú administráciu celého procesu výberového konania a umožní uchádzačom o štátnu službu prihlásiť sa na nimi zvolené vyhlásené výberové konanie v elektronickej podobe.

 

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania

Služobný predpis 2022_1 Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním v SŠHR SR

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content