Štatistika

Týždenný výkaz 2022

Metodika – Týždenný výkaz 2022

Charakteristika – týždenný výkaz 2022

Mesačný výkaz 2022

Metodika – Mesačný výkaz 2022

Charakteristika – mesačný výkaz 2022

Kódex postupov pre európsku štatistiku

European statistics Code of Practice

Aktivity na zlepšenie štatistického systému na SŠHR SR podľa princípov Code of Practice (CoP)

Skip to content