Objednávky 2017

Objednávka čísloPredmetHodnotazo dňaDodávateľAdresaIČOOsoba, ktorá objednávku podpísala
Dátum zverejneniaČíslo zmluvy
604Havária OS Breziny Podzámčol19 581,64 €29.12.2017HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415Mgr. Magdalena Pisková31.12.2017
603Vypracovanie PD4 770,00 €28.12.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková31.12.2017
602Vypracovanie PD11 970,00 €28.12.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková31.12.2017
601Materiál obuvnícky415 140,00 €21.12.2017OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.085 10 Bardejov Dukelská 193645850328.12.2017
600PD elektr. inšt. A5 Kopaničiar4 600,00 €21.12.2017SERVICES MCK s.r.o.040 01 Košice Suchodolinská 4031730248Mgr. Magdalena Pisková28.12.2017
599VýpočtTechnika DHM31 101,60 €21.12.2017Ľubomír Mihálek APOCOMP919 34 Biely Kostol Lomená 6649/2040625869Mgr. Magdalena Pisková28.12.2017
598Opravy VZV Borovina4 804,75 €19.12.2017Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu41429273Mgr. Magdalena Pisková26.12.201771/OSMIaVS/2017
597Opravy VZV Ľupčianka1 243,68 €19.12.2017Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu41429273Mgr. Magdalena Pisková26.12.201771/OSMIaVS/2017
596Kancelárske potreby1 046,70 €19.12.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková26.12.2017
595servisné práce na vozidle1 312,44 €19.12.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková26.12.2017
594Opravy VZV Brodnianka11 285,01 €18.12.2017Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu41429273Mgr. Magdalena Pisková25.12.201771/OSMIaVS/2017
593Školenie70,00 €18.12.2017Erika Augustínová916 27 Častkovce Častkovce 29346107380Mgr. Anna Bumbálová25.12.2017
592servisné práce na vozidle14 743,20 €13.12.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková20.12.2017
591servisné práce na vozidle4 683,00 €13.12.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková20.12.2017
590servisné práce na vozidle2 685,60 €13.12.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková20.12.2017
589servisné práce na vozidle65,28 €13.12.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš20.12.2017
588Ostatný materiál19,05 €13.12.2017realshop, s.r.o.821 04 Bratislava Galvaniho 17/C50262131Ing. Jozef Jantoš20.12.2017
586Propagačná stena1 620,00 €13.12.2017ABADOS, s.r.o.027 12 Čimhová Čimhová 15246590447Mgr. Magdalena Pisková20.12.2017
584Účtovné súvzťažnosti-predplatné287,79 €13.12.2017Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,814 99 Bratislava Železničiarska 13, P35730129Ing. Jozef Jantoš20.12.2017
583servisné práce na vozidle3 450,90 €13.12.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková20.12.2017
582servisné práce na vozidle3 173,04 €13.12.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková20.12.2017
580servisné práce na vozidle5 302,80 €13.12.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková20.12.2017
579servisné práce na vozidle3 306,00 €13.12.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková20.12.2017
578Kontrolný deň a rozbory600,00 €13.12.2017SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810Mgr. Magdalena Pisková20.12.201784/OHRNZRaRB/2016
577PracOodevy a pomôcky17 925,60 €12.12.2017Rudolf Jarabica - DOMES022 01 Čadca Kukučínova 32/1034360255Mgr. Magdalena Pisková19.12.2017
576Montáž plynomernej zostavy v záložnom pr2 757,37 €12.12.2017TREMEX, s.r.o.018 51 Nová Dubnica Veľký Kolačín 3936305871Mgr. Magdalena Pisková19.12.2017
575PracOodevy a pomôcky4 363,42 €12.12.2017SDH plus, s.r.o.463 44 Sychrov Radimovice 10025027191Mgr. Magdalena Pisková19.12.2017
574Kontrolný deň a rozbory600,00 €12.12.2017SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810Mgr. Magdalena Pisková19.12.201784/OHRNZRaRB/2016
573Oprava posuvnej brány794,52 €11.12.2017TRITON Závodná s.r.o.821 06 Bratislava Závodná 4647738600Mgr. Magdalena Pisková18.12.2017
571PD elektr. inšt. OS Poprad4 977,00 €11.12.2017HOLDING PROJEKT s.r.o.040 11 Košice Perešská 2431/38B47434864Mgr. Magdalena Pisková18.12.2017
570PD elektr.zariadení OS Breziny4 986,00 €11.12.2017HOLDING PROJEKT s.r.o.040 11 Košice Perešská 2431/38B47434864Mgr. Magdalena Pisková18.12.2017
569PD blesk. a elektr.zariadení OS Breziny5 874,00 €11.12.2017SERVICES MCK s.r.o.040 01 Košice Suchodolinská 4031730248Mgr. Magdalena Pisková18.12.2017
568Oprava časti elektrickej inštalácie v PD17 968,00 €11.12.2017HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415Mgr. Magdalena Pisková18.12.2017
567Oprava časti elektrickej inštalácie v HN17 827,20 €11.12.2017SERVICES MCK s.r.o.040 01 Košice Suchodolinská 4031730248Mgr. Magdalena Pisková18.12.2017
566Oprava el. zariadenia146,94 €11.12.2017Stredoslovenská distribučná, a.s.010 47 Žilina Pri Rajčianke 2927/836442151Ing. Jozef Jantoš18.12.2017
565Analýza objektovej bezpečnosti11 988,00 €11.12.2017BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 22436528170Mgr. Magdalena Pisková18.12.2017
564Dodanie autokozmetiky716,64 €11.12.2017Nerta Slovakia s.r.o.831 04 Bratislava Staviteľská 1/938235878339Mgr. Magdalena Pisková18.12.2017
563Rekonštrukcia strechy OS Breziny-Podzámč46 807,46 €8.12.20173PACK group Žilina, s.r.o.022 01 Čadca Palárikova 7636763829Mgr. Magdalena Pisková15.12.2017
561Prechod roka v IS SM Správa registratúry1 553,52 €8.12.2017PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 2831365078Mgr. Magdalena Pisková15.12.2017
560zabezpečenie autobusovej prepravy320,00 €8.12.2017CK AZAD, s. r. o.027 44 Tvrdošín Medvedzie 148-29/1143792138Ing. Jozef Jantoš15.12.2017
559č. 35 Vykonanie opráv na AB Kopaničiar35 879,90 €7.12.2017Dynastys, s.r.o.955 01 Topoľčany Streďanská 1013/2550714805Mgr. Magdalena Pisková14.12.2017
558č. 36 Rekonštrukcia prístavkov skladov40 684,54 €7.12.2017MS5 s.r.o.956 11 Dvorany nad Nit Dvorany nad Nitrou 247153024Mgr. Magdalena Pisková14.12.2017
557č. 70 Modernizácia oplotenia záložného p178 149,77 €7.12.2017DaPS, a.s.022 01 Čadca A. Hlinku 336377210Mgr. Magdalena Pisková14.12.2017
556č. 111 Rekonštrukcia cestnej komunikácie41 106,80 €7.12.2017P&R Fratelli s.r.o.010 01 Žilina M. Rázusa 1240/1445987751Mgr. Magdalena Pisková14.12.2017
555č. 123 Rekonštrukcia skladu v objekte OS33 832,15 €6.12.2017Shellwood, s.r.o.022 01 Čadca Palárikova 7647850973Mgr. Magdalena Pisková13.12.2017
554č. 104 Rekonštrukcia strechy OS Hontian82 846,20 €6.12.2017MAXIMUM s.r.o.010 01 Žilina Mariánske námestie 347850728Mgr. Magdalena Pisková13.12.2017
553č. 120 Rekonštrukcia administratívnej bu95 120,86 €6.12.2017MAXIMUM s.r.o.010 01 Žilina Mariánske námestie 347850728Mgr. Magdalena Pisková13.12.2017
552č. 124 Rekonštrukcia oplotenia OOS Púcho71 805,96 €6.12.2017VOJANA, s.r.o.010 08 Žilina Rosinská cesta 1231628702Mgr. Magdalena Pisková13.12.2017
551č. 139 Rekonštrukcia strechy chata Ostré23 566,99 €6.12.2017VOJANA, s.r.o.010 08 Žilina Rosinská cesta 1231628702Mgr. Magdalena Pisková13.12.2017
550Maľovanie Borovina47 555,34 €6.12.2017SAM-POL, s. r. o.022 01 Čadca Podzávoz 13794396741813.12.2017
549Maľovanie Kopaničiar23 753,09 €6.12.2017OJRO plus, s.r.o.022 01 Čadca Podzávoz 137945542465Mgr. Magdalena Pisková13.12.2017
548Opravy VZV Kopaničiar5 963,32 €6.12.2017Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu41429273Mgr. Magdalena Pisková13.12.201771/OSMIaVS/2017
547Modernizácia osvetlenia ZP50 504,50 €6.12.2017MARVOR, s.r.o.821 03 Bratislava Komárnická 1146103295Mgr. Magdalena Pisková13.12.2017
546Kalibrácia meradiel336,00 €5.12.2017Pyrotherm, s.r.o.017 04 Považská Bystri Považské Podhradie36350800Mgr. Magdalena Pisková12.12.2017
545Záložný zdroj UPS5 899,00 €5.12.2017EZ - PROFINAL SK spol. s r.o.926 01 Sereď D. Štúra 1009/836675601Mgr. Magdalena Pisková12.12.2017
540Pracovno-vzdelávacie stretnutie459,00 €4.12.2017Lobster penzión821 03 Bratislava - Ru Martákovej 113963244Mgr. Magdalena Pisková11.12.2017
539Pracovno-vzdelávacie stretnutie5 928,00 €4.12.2017TRANSPETROL, a.s.821 08 Bratislava Šumavská 3831341977Mgr. Magdalena Pisková11.12.2017
538Školenie84,00 €4.12.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Anna Bumbálová11.12.2017
537Seminár78,00 €4.12.2017RELIA, spoločnosť s ručením821 02 Bratislava Trnavská 8031369308Mgr. Anna Bumbálová11.12.2017
535Dodanie projektu merania plynu900,00 €30.11.2017Ing. Ľuboslav Gago - RACIOTHERM911 01 Trenčín Kubrická 44/32, fakt36125865Mgr. Magdalena Pisková7.12.2017
534Stavebné úpravy9 900,00 €29.11.2017ABADOS, s.r.o.027 12 Čimhová Čimhová 15246590447Mgr. Magdalena Pisková6.12.2017
533PracOodevy a pomôcky124,19 €29.11.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Ing. Jozef Jantoš6.12.201737/OVS/2016
532Rekonštrukcia bleskozvodu14 985,00 €28.11.2017ELRAMST, s.r.o.082 13 Demjata Demjata 13736506281Mgr. Magdalena Pisková5.12.2017
531Vypracovanie PD5 970,00 €28.11.2017ELRAMST, s.r.o.082 13 Demjata Demjata 137365062815.12.2017
530Rekonštrukcia bleskozvodu9 968,00 €28.11.2017Ledvák spol. s r.o.055 51 Veľký Folkmar 10348206326Mgr. Magdalena Pisková5.12.2017
529Rekonštrukcia zvodov a žľabov8 393,75 €28.11.2017IDEA INVEST, spol.s r.o.960 01 Zvolen P. O. Hviezdoslava 236657930Mgr. Magdalena Pisková5.12.2017
528Rekonštrukcia strechy17 888,47 €28.11.2017Shellwood, s.r.o.022 01 Čadca Palárikova 7647850973Mgr. Magdalena Pisková5.12.2017
527Opravy VZV Ľupčianka6 896,43 €28.11.2017Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu41429273Mgr. Magdalena Pisková5.12.201771/OSMIaVS/2017
526Licencie IBM Domino Collaboration Expres3 648,00 €28.11.2017PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 2831365078Mgr. Magdalena Pisková5.12.2017
525Dochádzkový systém6 705,18 €28.11.2017BIOMETRIC, spol.s r.o.851 02 Bratislava Rovniakova 243874801Mgr. Magdalena Pisková5.12.201783/KP/2017
524Stravné poukážky - Závod Ľupčianka5 627,09 €28.11.2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.010 01 Žilina Kálov 35636391000Mgr. Magdalena Pisková5.12.201781/OSMIaVS/2016
523Školenie60,00 €28.11.2017ing. Pavol Belica - Pjumt851 07 Bratislava Ľubovnianska 432188854Mgr. Anna Bumbálová5.12.2017
522Ostatný materiál50,76 €24.11.2017KOVOTYP s.r.o.821 02 Bratislava Ľanová 5722/835808705Ing. Jozef Jantoš1.12.2017
521TP VZV Borovina738,72 €24.11.2017Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu41429273Mgr. Magdalena Pisková1.12.201771/OSMIaVS/2017
520oprava strechy OS Breziny5 955,72 €22.11.2017IDEA INVEST, spol.s r.o.960 01 Zvolen P. O. Hviezdoslava 23665793029.11.2017
519oprava omietky OS Breziny5 907,83 €22.11.2017EURO-KP, s.r.o.811 04 Bratislava Krivá 235846542Mgr. Magdalena Pisková29.11.2017
518oprava atiky OS Breziny5 982,00 €22.11.2017MAXIMUM s.r.o.010 01 Žilina Mariánske námestie 347850728Mgr. Magdalena Pisková29.11.2017
517oprava objektu Hronsek5 989,30 €22.11.2017MAXIMUM s.r.o.010 01 Žilina Mariánske námestie 347850728Mgr. Magdalena Pisková29.11.2017
516TP VZV Brodnianka984,96 €22.11.2017Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu41429273Mgr. Magdalena Pisková29.11.201771/OSMIaVS/2017
515servisné práce na vozidle660,68 €21.11.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
514vykonanie TKa EK253,40 €21.11.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš28.11.2017
513vykonanie TKa EK122,90 €21.11.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš28.11.2017
512servisné práce na vozidle879,34 €21.11.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
511vykonanie TK449,01 €21.11.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
510rozbor odpadovej vody z ČOV51,64 €21.11.2017Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 536644030Ing. Jozef Jantoš28.11.2017
509Oprava železničnej vlečky Brodnianka41 630,28 €21.11.2017Stavby a montáže, s.r.o.851 06 Bratislava Budatínska 4135692693Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
508Oprava požiarnej nádrže Brodnianka35 776,80 €21.11.2017RICoS, a.s.038 61 Vrútky Švermova 236397911Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
507Vypracovanie PD Borovina5 736,00 €21.11.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
506Vypracovanie PD Ľupčianka5 952,00 €21.11.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
505Vypracovanie PD720,00 €21.11.2017Ing. Maroš Barbarič VÝŤAHY ZEMPLIN072 02 Horovce Horovce 22047859849Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
504Overenie váh Borovina739,20 €21.11.2017Slovenská legálna metrológia, n.o.974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 3137954521Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
502Plus jeden deň688,30 €21.11.2017News and Media Holding a.s.851 01 Bratislava Einsteinova 2547256281Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
501Zo súdnej praxe247,20 €21.11.2017Wolters Kluwer s.r.o.821 09 Bratislava Mlynské nivy 4831348262Ing. Jozef Jantoš28.11.2017
500Prepojenie kanalizácie ZP Čachtice13 329,40 €21.11.2017EURO-KP, s.r.o.811 04 Bratislava Krivá 235846542Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
499Sme + Roľnícke noviny1 388,40 €21.11.2017Petit Press, a.s.811 08 Bratislava Lazaretská 12,35790253Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
498Nový čas1 674,20 €21.11.2017Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.36631124Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
497Hospodárske noviny3 285,00 €21.11.2017MAFRA Slovakia, a.s.836 05 Bratislava Nobelova 3451904446Mgr. Magdalena Pisková28.11.2017
496TP VZV Ľupčianka656,64 €20.11.2017Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu41429273Mgr. Magdalena Pisková27.11.201771/OSMIaVS/2017
495OPaS elektrocentrál13 019,00 €20.11.2017Peter Gulač - HG916 21 Čachtice L. Novomeského 46317562694Mgr. Magdalena Pisková27.11.2017
494Vyhotovenie novoročných pozdravov549,62 €20.11.2017PAMAS-Trenčín, s.r.o.911 01 Trenčín Legionárska 641936317250Mgr. Magdalena Pisková27.11.2017
493Školenie60,00 €20.11.2017Agentúra TEMPO s.r.o.010 01 Žilina Jánošíkova 136433292Mgr. Anna Bumbálová27.11.2017
492InterieVybavenie DHM896,40 €20.11.2017B2B Partner s. r. o.811 06 Bratislava Šulekova 244413467Mgr. Magdalena Pisková27.11.2017
491Poukážky chránenej dielne 75 ks3 000,00 €16.11.2017PERFECT BODY, s. r. o.811 09 Bratislava Ul. 29. augusta 226345585733Mgr. Magdalena Pisková23.11.2017
490Seminár78,00 €16.11.2017RELIA, spoločnosť s ručením821 02 Bratislava Trnavská 8031369308Mgr. Anna Bumbálová23.11.2017
489PrevStrPrísZari.DHM7 884,00 €16.11.2017KODRETA Štefanov s.r.o.906 45 Štefanov Štefanov č. 37231418171Mgr. Magdalena Pisková23.11.2017
488Dodávka a montáž videovrátnika216,00 €16.11.2017E.D.T. spol. s.r.o.821 01 Bratislava Bajkalská 21/A35731761Ing. Jozef Jantoš23.11.2017
486Seminár60,00 €14.11.2017PragmaSys s. r. o.907 01 Myjava Hlinícka 1165/247632470Mgr. Anna Bumbálová21.11.2017
485Zverejnenie pracovnej ponuky165,60 €10.11.2017Profesia , spol.s.r.o.811 09 Bratislava Pribinova 25,35800861Mgr. Anna Bumbálová17.11.2017
484KnihyČasopNovinyUčeb238,00 €9.11.2017Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.811 01 Bratislava Michalská 946380434Ing. Jozef Jantoš16.11.2017
483Čistiace a hygienick744,63 €9.11.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková16.11.201730/OSMIaVS/2017
482Vypracovanie znaleckého posudku3 000,00 €9.11.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková16.11.2017
481Vypracovanie znaleckého posudku1 200,00 €9.11.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková16.11.2017
480oprava kosačiek380,00 €9.11.2017OBAS Pro s.r.o.022 01 Čadca A.Hlinku 2046642625Mgr. Magdalena Pisková16.11.2017
479Vypracovanie znaleckého posudku1 200,00 €9.11.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková16.11.2017
478Vypracovanie znaleckého posudku2 000,00 €9.11.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková16.11.2017
477Vypracovanie znaleckého posudku6 000,00 €9.11.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková16.11.2017
476Kancelárske potreby61,62 €8.11.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Ing. Jozef Jantoš15.11.2017
475rekonštr.elektrickej inšt. Púchov179 784,74 €8.11.2017Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 1236589276Mgr. Magdalena Pisková15.11.2017
474InterieVybavenie DHM349,00 €8.11.2017Pavel Žiak - GOREMO962 02 Vígľaš SNP 179/2447396539Mgr. Magdalena Pisková15.11.2017
473Roľnícke noviny35,70 €8.11.2017Profi Press SK, s.r.o.949 01 Nitra Dlhá 2545348723Ing. Jozef Jantoš15.11.2017
472USB token iKey 4000 FIPS292,68 €7.11.2017PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 2831365078JUDr. Matúš Timko14.11.2017
470Vypracovanie PD3 830,40 €6.11.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková13.11.2017
469Vývoz žumpy150,00 €6.11.2017Čachtická kanalizačná spoločnosť,916 21 Čachtice Malinovského 76947719265Ing. Jozef Jantoš13.11.2017
468Školenie60,00 €30.10.2017ing. Pavol Belica - Pjumt851 07 Bratislava Ľubovnianska 432188854Mgr. Anna Bumbálová6.11.2017
467údržba trávnatých plôch7 848,00 €30.10.2017ARTICO, s.r.o.040 01 Košice Hlavná 104462616996.11.2017
466Seminár84,00 €30.10.2017Wolters Kluwer s.r.o.821 09 Bratislava Mlynské nivy 4831348262Mgr. Anna Bumbálová6.11.2017
465Dodávka a montáž videovrátnika730,00 €27.10.2017E.D.T. spol. s.r.o.821 01 Bratislava Bajkalská 21/A35731761Mgr. Magdalena Pisková3.11.2017
464Vydanie certifikátu133,80 €26.10.2017Slovenská legálna metrológia, n.o.974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 3137954521Ing. Jozef Jantoš2.11.2017
462Oprava kanalizácie Ostré1 070,60 €26.10.2017VOJANA, s.r.o.010 08 Žilina Rosinská cesta 1231628702Mgr. Magdalena Pisková2.11.2017
461Rekonštrukcia bleskozvodov Breziny14 975,00 €26.10.2017HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415Mgr. Magdalena Pisková2.11.2017
460Kancelárske potreby71,64 €25.10.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Ing. Jozef Jantoš1.11.2017
459Kontrolný deň a rozbory1 639,54 €25.10.2017SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810Mgr. Magdalena Pisková1.11.201784/OHRNZRaRB/2016
458Závod Kopaničiar - odvlhčovanie95 871,36 €25.10.2017Diresta, s.r.o.040 22 Košice Exnárova 803/1550061500Mgr. Magdalena Pisková1.11.2017
457Závod Brodnianka - odvlhčovanie95 838,00 €25.10.2017Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 336602817Mgr. Magdalena Pisková1.11.2017
455Dodávka a montáž prístup. systému956,94 €23.10.2017Safe Guard s.r.o.821 01 Bratislava Ružinovská 4235710977Mgr. Magdalena Pisková30.10.2017
454prenájom plošiny104,40 €23.10.2017Centrumkomínov s.r.o.915 01 Nové Mesto nad Stredná 1058/2947460326Ing. Jozef Jantoš30.10.2017
453Výmena radiátorov a radiátorových ventil2 401,56 €23.10.2017Emil Hadbábny915 01 Nové Mesto nad Brigádnická 1134491848Mgr. Magdalena Pisková30.10.2017
452komunikácia Ľupčianka162 015,34 €23.10.2017MSJ group, s. r. o.821 04 Bratislava Galvaniho 7/D4548029030.10.2017
451rekonštr.elektrickej inšt. Ľupčianka143 952,94 €23.10.2017STAV RD s.r.o.040 22 Košice Bielocerkevská 246320610Mgr. Magdalena Pisková30.10.2017
450vykurovací systém záložného pracoviska179 950,10 €23.10.2017TREMEX, s.r.o.018 51 Nová Dubnica Veľký Kolačín 3936305871Mgr. Magdalena Pisková30.10.2017
449Montáž kancelárskeho nábytku596,90 €20.10.2017ZNZ interiér s.r.o.841 04 Bratislava Silvánska 848112496Mgr. Magdalena Pisková27.10.2017
448InterieVybavenie DHM2 004,00 €20.10.2017Estilofina s.r.o082 05 Šarišské Bohdan Šarišské Bohdanovce50594478Mgr. Magdalena Pisková27.10.2017
447InterieVybavenie DHM3 979,29 €19.10.2017ZNZ interiér s.r.o.841 04 Bratislava Silvánska 848112496Mgr. Magdalena Pisková26.10.2017
446Tonery10 450,00 €19.10.2017PERGAMON spol. s r.o.831 04 Bratislava Elektrárenská 12901/31327681Mgr. Magdalena Pisková26.10.201786/KP/2017
445Prehodnotenie stanovenia996,68 €19.10.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková26.10.2017
444Kalibrácia alkotestera302,40 €19.10.2017Dräger Slovensko, s.r.o.921 01 Piešťany Radlinského 40 a31439446Ing. Jozef Jantoš26.10.2017
443InterieVybavenie DHM3 199,90 €19.10.2017ANDREA SHOP, s.r.o.929 01 Dunajská Streda Galantská cesta 585536277151Mgr. Magdalena Pisková26.10.2017
442Seminár60,00 €16.10.2017Agentúra TEMPO s.r.o.010 01 Žilina Jánošíkova 136433292Mgr. Monika Krajčírová23.10.2017
441Seminár216,00 €16.10.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová23.10.2017
439Seminár69,00 €16.10.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová23.10.2017
438Seminár144,00 €16.10.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová23.10.2017
437Seminár69,00 €16.10.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová23.10.2017
436Seminár158,00 €16.10.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová23.10.2017
435Kurz18,00 €16.10.2017qwelltrack,, s.r.o.962 12 Detva 3 17947112301Mgr. Monika Krajčírová23.10.2017
434Seminár74,00 €16.10.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová23.10.2017
433OŠ práce vo výškach270,00 €13.10.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Monika Krajčírová20.10.2017
432TP VZV Kopaničiar984,96 €13.10.2017Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu41429273Mgr. Magdalena Pisková20.10.201771/OSMIaVS/2017
431Oprava videovrátnika Brodnianka420,00 €13.10.2017ELEKO s. r. o.010 01 Žilina Pivovarská ul. 744546815Mgr. Magdalena Pisková20.10.2017
430oprava a údržba ponor. čerpadla36,00 €13.10.2017Ing. Dedík Jozef916 21 Čachtice Želovany 107240271811Ing. Jozef Jantoš20.10.2017
429PracOodevy a pomôcky547,93 €12.10.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Mgr. Magdalena Pisková19.10.201737/OVS/2016
428vykonanie STK a EK122,90 €12.10.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš19.10.2017
427AOP viazačov bremien252,00 €11.10.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Monika Krajčírová18.10.2017
426Kancelárske potreby23,88 €11.10.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Ing. Jozef Jantoš18.10.2017
425Školenie240,00 €11.10.2017Nakladatelství FORUM s.r.o., organi821 08 Bratislava Záhradnícka 4646490213Mgr. Monika Krajčírová18.10.2017
424Školenie50,00 €11.10.2017PragmaSys s. r. o.907 01 Myjava Hlinícka 1165/247632470Mgr. Monika Krajčírová18.10.2017
422BPO72,00 €11.10.2017Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 831364501Mgr. Monika Krajčírová18.10.2017
421Kontrolný deň a rozbory600,00 €11.10.2017SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810Mgr. Magdalena Pisková18.10.201784/OHRNZRaRB/2016
420servisné práce na vozidle675,74 €10.10.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková17.10.2017
419vykonanie STK a EK122,90 €10.10.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš17.10.2017
418Výmena obehového čerpadla1 298,00 €9.10.2017Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 336602817Mgr. Magdalena Pisková16.10.2017
417Úradná skúška5 970,00 €9.10.2017HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415Mgr. Magdalena Pisková16.10.2017
416Rekonštrukcia bleskozvodov Čačín14 852,00 €9.10.2017Ledvák spol. s r.o.055 51 Veľký Folkmar 10348206326Mgr. Magdalena Pisková16.10.2017
415Trend-predplatné na rok 2017362,45 €9.10.2017News and Media Holding a.s.851 01 Bratislava Einsteinova 2547256281Mgr. Magdalena Pisková16.10.2017
414Rekonštrukcia spevnených plôch14 854,00 €9.10.2017Blank, s.r.o.058 01 Poprad Dostojevského 3313/36499676Mgr. Magdalena Pisková16.10.2017
413rozbor odpadovej vody z ČOV26,96 €9.10.2017Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 536644030Ing. Jozef Jantoš16.10.2017
412Závod Ľupčianka - odvlhčovanie95 757,60 €9.10.2017Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 336602817Mgr. Magdalena Pisková16.10.2017
411Závod Borovina - odvlhčovanie95 940,96 €9.10.2017Diresta, s.r.o.040 22 Košice Exnárova 803/1550061500Mgr. Magdalena Pisková16.10.2017
410Person.a mzdov.poradca pod.+Práca,mzdy..825,58 €6.10.2017Poradca podnikateľa, spol. s r.o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A31592503Mgr. Magdalena Pisková13.10.2017
409vývoz odpadu150,00 €5.10.2017Tomáš Šorec962 66 Sebechleby Sebechleby 15847110686Mgr. Magdalena Pisková12.10.2017
408Úradná skúška5 970,00 €5.10.2017HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415Mgr. Magdalena Pisková12.10.2017
407Kancelárske potreby90,36 €4.10.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Ing. Jozef Jantoš11.10.2017
406Ostatný materiál94,18 €4.10.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Ing. Jozef Jantoš11.10.2017
405Kancelárske potreby143,80 €4.10.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Ing. Jozef Jantoš11.10.2017
404Kancelárske potreby453,94 €4.10.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková11.10.2017
403Vyhotovenie geometrického plánu300,00 €4.10.2017Ing. Ivan Tóth058 01 Poprad Donská 4232871074Ing. Jozef Jantoš11.10.2017
402Kontrolný deň a rozbory600,00 €29.9.2017SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810Mgr. Magdalena Pisková6.10.201784/OHRNZRaRB/2016
401Kontrolný deň a rozbory700,00 €29.9.2017SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810Mgr. Magdalena Pisková6.10.201784/OHRNZRaRB/2016
400Test280,00 €28.9.2017FLEXI LEARN, s.r.o.023 55 Vysoká nad Kysu Vyšný Kelčov 61636421588Mgr. Monika Krajčírová5.10.2017
399OS 50224,00 €28.9.2017Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 831364501Mgr. Monika Krajčírová5.10.2017
398Školenie50,00 €28.9.2017PragmaSys s. r. o.907 01 Myjava Hlinícka 1165/247632470Mgr. Monika Krajčírová5.10.2017
397Vyhotovenie geometrického plánu354,00 €28.9.2017Jozef Kupčulák - Geodet029 01 Námestovo Hattalova 34117883369Mgr. Magdalena Pisková5.10.2017
396Úradná skúška5 970,00 €27.9.2017HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415Mgr. Magdalena Pisková4.10.2017
395Vypracovanie PD bleskozvody OS Breziny2 280,00 €27.9.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková4.10.2017
394Vypracovanie PD bleskozvody ZAGRO3 480,00 €27.9.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková4.10.2017
393Oprava el.zariadenia Borovina259,68 €27.9.2017Stredoslovenská distribučná, a.s.010 47 Žilina Pri Rajčianke 2927/836442151Ing. Jozef Jantoš4.10.2017
392kontrola, oprava a justáž 2 ks váh280,00 €27.9.2017Pipik s.r.o.900 31 Stupava Na aleji 5150389921Ing. Jozef Jantoš4.10.2017
391Špeciálna úprava motorového vozidla4 800,00 €27.9.2017SELVIT, spol. s r.o.010 01 Žilina Tichá 15A/856036370053Mgr. Magdalena Pisková4.10.2017
389Výcvik205,00 €27.9.2017qwelltrack,, s.r.o.962 12 Detva 3 17947112301Mgr. Monika Krajčírová4.10.2017
388Seminár600,00 €27.9.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Magdalena Pisková4.10.2017
387Stravné poukážky - Závod Ľupčianka6 836,27 €26.9.2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.010 01 Žilina Kálov 35636391000Mgr. Magdalena Pisková3.10.201781/OSMIaVS/2016
386Školenie201,60 €26.9.2017VIK s.r.o.821 02 Bratislava Jadrová 19/322636680192Mgr. Monika Krajčírová3.10.2017
385Vypratanie priestorov ZP Čachtice14 792,00 €25.9.2017Jiří Bartoš906 13 Brezová pod Bra Dolina 199/12327248532.10.2017
384PrevStrPrísZari.DHM999,00 €25.9.2017SLS - TECHNACO s.r.o.010 01 Žilina Sasinkova 3731559581Mgr. Magdalena Pisková2.10.2017
383Rekonštrukcia bleskozvodov Čachtice89 781,00 €25.9.2017STAV RD s.r.o.040 22 Košice Bielocerkevská 246320610Mgr. Magdalena Pisková2.10.2017
382PracOodevy a pomôcky622,44 €22.9.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Mgr. Magdalena Pisková29.9.201737/OVS/2016
381vyčistenie a ošetr. výťahov a výť.dverí235,68 €21.9.2017Nano Service SK, s.r.o.949 01 Nitra Farská 46 A47495227Ing. Jozef Jantoš28.9.2017
380Konica Minolta 22711 389,00 €18.9.2017Ing. Jaroslav Kmeť - TONER010 01 Žilina Suvorovova 3634495827Mgr. Magdalena Pisková25.9.2017
379č. 87 Vy budovanie prístrešku HN111 988,80 €18.9.2017Movis, s.r.o.811 05 Bratislava Jelenia 150907166Mgr. Magdalena Pisková25.9.2017
378otvorenie a oprava trezorov685,00 €12.9.2017Pavol Valentovič Bezpečnostné831 01 Bratislava Moravská 111649933Mgr. Magdalena Pisková19.9.2017
377Oprava vodovodného potrubia14 983,80 €11.9.2017STAV RD s.r.o.040 22 Košice Bielocerkevská 246320610Mgr. Magdalena Pisková18.9.2017
376oprava vozidla Traktor Ostrowek714,55 €11.9.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková18.9.2017
375vyčistenie a ošetr. výťahov a výť.dverí716,16 €8.9.2017Nano Service SK, s.r.o.949 01 Nitra Farská 46 A47495227Mgr. Magdalena Pisková15.9.2017
374Školenie OS 50281,06 €8.9.2017Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 831364501Mgr. Monika Krajčírová15.9.2017
373Školenie OS 1757,30 €8.9.2017Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 831364501Mgr. Monika Krajčírová15.9.2017
372Opakované oboznamovanie plyn.192,00 €8.9.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Monika Krajčírová15.9.2017
371Odborné školenie76,00 €7.9.2017CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú844 10 Bratislava Ul. M. Schneidera-Tr42137004Mgr. Monika Krajčírová14.9.2017
370Seminár450,00 €7.9.2017creatio eu, s.r.o.821 02 Bratislava Drieňová 3450242032Mgr. Magdalena Pisková14.9.2017
369zabezpečenie autobus. prepravy320,00 €6.9.2017CK AZAD, s. r. o.027 44 Tvrdošín Medvedzie 148-29/1143792138Ing. Jozef Jantoš13.9.2017
368Čistiace a hygienick517,38 €6.9.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková13.9.201730/OSMIaVS/2017
367Papier kancelársky1 030,50 €6.9.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková13.9.2017
366Pracovno-vzdelávacie stretnutie5 976,00 €6.9.2017TRANSPETROL, a.s.821 08 Bratislava Šumavská 3831341977Mgr. Magdalena Pisková13.9.2017
365Pravidelné školenie VZV386,00 €6.9.2017Ing. Sokol Ivan - INPEKO013 42 Horný Hričov Horný Hričov 7310938885Mgr. Magdalena Pisková13.9.2017
364Kurz356,00 €6.9.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Magdalena Pisková13.9.2017
362Jednorazové cestovné poistenie3,89 €4.9.2017AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,811 01 Bratislava Zámocká 3035897741JUDr. Matúš Timko11.9.2017
361DDD - jesenný cyklus11 895,84 €4.9.2017DDD Prešov, s.r.o.080 01 Prešov Ľubochnianska 536477346Mgr. Magdalena Pisková11.9.2017
358Konferencia228,00 €25.8.2017OTIDEA s.r.o.811 01 Bratislava Zámocká 3047139200Mgr. Monika Krajčírová1.9.2017
357Mat. na opravu a údr300,00 €23.8.2017FARLESK spol. s r.o.821 05 Bratislava Mierová 22831337538Ing. Jozef Jantoš30.8.2017
356Sťahovacie služby196,80 €22.8.2017TRIV, s.r.o.029 42 Bobrov Okružná 4936435872Ing. Jozef Jantoš29.8.2017
355Čistiace a hygienick663,16 €22.8.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková29.8.201730/OSMIaVS/2017
354posúdenie stavu objektovej bezpečnosti17 940,00 €22.8.2017ARBE s.r.o.831 52 Bratislava Pekná cesta 1936056553Mgr. Magdalena Pisková29.8.2017
353PracOodevy a pomôcky207,96 €22.8.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Ing. Jozef Jantoš29.8.201737/OVS/2016
352Zriadenie EPS záložné pracovisko56 103,20 €22.8.2017Coliant s.r.o.821 03 Bratislava Tomášikova 23/C47131918Mgr. Magdalena Pisková29.8.2017
351VýpočtTechnika DHM5 550,00 €22.8.2017KODYS SLOVENSKO, s.r.o.831 02 Bratislava Sliačska 231387454Mgr. Magdalena Pisková29.8.2017
350Psychologické testy65,00 €15.8.2017ZITAKO, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Terézie Vansovej 1944145250Mgr. Monika Krajčírová22.8.2017
349ochrana mobilných objektov11 640,00 €15.8.2017BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 22436528170Mgr. Magdalena Pisková22.8.2017
348servisné práce na vozidle758,46 €14.8.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková21.8.2017
347servisné práce na vozidle1 167,79 €14.8.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková21.8.2017
346servisné práce na vozidle1 819,38 €14.8.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková21.8.2017
345servisné práce na vozidle2 480,90 €14.8.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková21.8.2017
344zriadenie symetr.internet.pripojenia1 621,20 €10.8.2017Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 2835763469Mgr. Magdalena Pisková17.8.2017
343Sťahovacie služby288,00 €10.8.2017TRIV, s.r.o.029 42 Bobrov Okružná 4936435872Ing. Jozef Jantoš17.8.2017
341č. 90 Vybudovanie prístrešku Púchov56 860,48 €9.8.2017F.E.R.T. s.r.o.022 01 Čadca Ul. Športovcov 194144710038Mgr. Magdalena Pisková16.8.2017
340Letenka217,98 €8.8.2017Tripex s.r.o.040 01 Košice Opatovská 1445575771JUDr. Matúš Timko15.8.2017
339rozbor odpadovej vody z ČOV51,64 €7.8.2017Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 536644030Ing. Jozef Jantoš14.8.2017
338Čistiace a hygienick359,92 €4.8.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková11.8.201730/OSMIaVS/2017
337Nákup a dodanie informačných prvkov192,00 €3.8.2017ABADOS, s.r.o.027 12 Čimhová Čimhová 15246590447Ing. Jozef Jantoš10.8.2017
336AOP obsluhy mobilného žeriavu výlož.330,00 €2.8.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Monika Krajčírová9.8.2017
335č. 128 z plánu VO II. etapa Brodnianka95 198,53 €1.8.2017ARTICO, s.r.o.040 01 Košice Hlavná 10446261699Mgr. Magdalena Pisková8.8.2017
334Výrobky bavlnárske k76 434,72 €1.8.2017Ústav na výkon trestu odňatia040 15 Košice Budovateľská 17383958.8.2017
333oprava garážovej brány576,00 €28.7.2017DASO spol. s r.o.831 03 Bratislava Elektrárenská 135902892Mgr. Magdalena Pisková4.8.2017
332Obsluha brán414,00 €28.7.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Magdalena Pisková4.8.2017
331Prehodnotenie stanovenia300,00 €27.7.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Ing. Jozef Jantoš3.8.2017
330Náter veže4 300,00 €26.7.2017Dušan Devoša969 01 Banská Štiavnic Ladislava Exnára 13032033028Mgr. Magdalena Pisková2.8.2017
329údržba trávnatých plôch7 848,00 €25.7.2017ARTICO, s.r.o.040 01 Košice Hlavná 10446261699Mgr. Magdalena Pisková1.8.2017
328oprava motorovej píly113,89 €21.7.2017A - Z STROJ spol. s r.o.821 09 Bratislava Trenčianska 6631327397Ing. Jozef Jantoš28.7.2017
327rozbor odpadovej vody z ČOV26,96 €19.7.2017Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 536644030Ing. Jozef Jantoš26.7.2017
326Sťahovacie služby258,00 €19.7.2017TRIV, s.r.o.029 42 Bobrov Okružná 4936435872Ing. Jozef Jantoš26.7.2017
325Maľovanie Brodnianka29 683,44 €18.7.2017SAM-POL, s. r. o.022 01 Čadca Podzávoz 137943967418Mgr. Magdalena Pisková25.7.2017
324Kancelárske potreby17,62 €18.7.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Ing. Jozef Jantoš25.7.2017
323Vypracovanie PD el. inšt. Ľupčianka4 978,00 €18.7.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková25.7.2017
322Vypracovanie PD bleskozvody Ľupčianka4 925,00 €18.7.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková25.7.2017
321Herbicídne postreky - 2. etapa11 856,00 €18.7.2017Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 336602817Mgr. Magdalena Pisková25.7.2017
320príprava a vykonanie STK285,84 €13.7.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš20.7.2017
319servisné práce na vozidle737,34 €13.7.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková20.7.2017
318kalibrácia ALMEMO 6290-7384,00 €13.7.2017AREKO, s.r.o.831 07 Bratislava Tomanova 3531377530Mgr. Magdalena Pisková20.7.2017
317Sťahovacie služby230,40 €12.7.2017TRIV, s.r.o.029 42 Bobrov Okružná 4936435872Ing. Jozef Jantoš19.7.2017
316Školenie36,00 €12.7.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Monika Krajčírová19.7.2017
313Preverenie spôsobilosti54,00 €4.7.2017Technická inšpekcia, a.s.821 01 Bratislava Trnavská cesta 5636653004Mgr. Monika Krajčírová11.7.2017
312Audit stavu automatizácie procesov17 760,00 €4.7.2017JAZA Consulting, s.r.o.080 05 Prešov Jiráskova 11682/7046913262Mgr. Magdalena Pisková11.7.2017
310Dodávka a montáž nást. klim. jednotky OS1 626,72 €3.7.2017DMJ-KLIMA, s.r.o.010 04 Žilina Nám. Sv. Jána Bosca44194854Mgr. Magdalena Pisková10.7.2017
309Mandátny certifikát103,20 €3.7.2017Disig, a.s.821 08 Bratislava Záhradnícka 15135975946JUDr. Matúš Timko10.7.2017
308oprava defektov264,00 €29.6.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš6.7.2017
307príprava a vykonanie STK160,56 €29.6.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš6.7.2017
306príprava a vykonanie STK a EK301,16 €29.6.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš6.7.2017
305príprava a vykonanie STK a EK170,66 €29.6.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš6.7.2017
304príprava a vykonanie STK a EK170,66 €29.6.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš6.7.2017
303odvoz a likvidácia obalov35,88 €28.6.2017Green Wave Recycling s.r.o.949 01 Nitra Ďurkova 945539197Ing. Jozef Jantoš5.7.2017
302Vyjadrenie k projektovej dokumentácii8,03 €28.6.2017Oravská vodárenská spoločnosť,a.s.096 80 Dolný Kubín Bystercká 918036672254Ing. Jozef Jantoš5.7.2017
301Oprava ponorného čerpadla Borovina946,32 €27.6.2017EPO ZVOLEN s.r.o.960 01 Zvolen Kozačeka 2182/11652598Mgr. Magdalena Pisková4.7.2017
300Modernizácia skl. priestorov DnV89 969,27 €27.6.2017Diresta, s.r.o.040 22 Košice Exnárova 803/1550061500Mgr. Magdalena Pisková4.7.2017
299servisné práce na vozidle1 582,32 €27.6.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková4.7.2017
298Dodanie náplne CO29,46 €27.6.2017Messer Tatragas, spol. s r.o.819 44 Bratislava Chalupkova 9685852Ing. Jozef Jantoš4.7.201733/OVS/2015
297Výmena poistného ventilu344,40 €27.6.2017VK-KLIMASERVIS, s.r.o.851 05 Bratislava Strečnianska 1635948507Mgr. Magdalena Pisková4.7.201765/OVS/2015
296oprava brány1 076,40 €27.6.2017Ivan Krnáč - IKO974 09 Banská Bystrica Priehrada 222716505Mgr. Magdalena Pisková4.7.2017
295overenie váhy133,80 €26.6.2017Slovenská legálna metrológia, n.o.974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 3137954521Ing. Jozef Jantoš3.7.2017
294servisná kontrola systémov MaR766,24 €22.6.2017JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL811 09 Bratislava Pribinova 1931363695Mgr. Magdalena Pisková29.6.2017
293PracOodevy a pomôcky89,38 €22.6.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Ing. Jozef Jantoš29.6.201737/OVS/2016
292energetický audit57 120,00 €21.6.2017Technická univerzita v Košiciach042 00 Košice - Sever Letná 9397610Mgr. Magdalena Pisková28.6.2017
291Kontrolný deň a rozbory800,00 €20.6.2017SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810Mgr. Magdalena Pisková27.6.201784/OHRNZRaRB/2016
290Kancelárske potreby23,88 €20.6.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Ing. Jozef Jantoš27.6.2017
289Seminár276,00 €19.6.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová26.6.2017
288č. 92 z plánu VO - komunikácie Púchov117 355,49 €19.6.2017MSJ group, s. r. o.821 04 Bratislava Galvaniho 7/D45480290Mgr. Magdalena Pisková26.6.2017
287servisné práce na vozidle1 561,20 €19.6.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková26.6.2017
286servisné práce na vozidle1 477,20 €19.6.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková26.6.2017
285Zateplenie OOS Púchov59 978,09 €16.6.20173PACK group Žilina, s.r.o.022 01 Čadca Palárikova 7636763829Mgr. Magdalena Pisková23.6.2017
284č. 119 z plánu VO -likvidácia odpadu175 165,88 €15.6.2017MSJ group, s. r. o.821 04 Bratislava Galvaniho 7/D45480290Mgr. Magdalena Pisková22.6.2017
283Prenájom mobilného chemického WC480,00 €15.6.2017TOI TOI & DIXI, s.r.o.831 04 Bratislava Stará Vajnorská 3736383074Mgr. Magdalena Pisková22.6.2017
282Nákup osobného motorového vozidla38 070,70 €15.6.2017ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.821 02 Bratislava Sabinovská 631347215Mgr. Magdalena Pisková22.6.201742/OSMIaVS/2017
281Modernizácia zábradlia terás8 376,00 €14.6.2017KIMECO, s.r.o.010 01 Žilina Štrková 971/10D43946461Mgr. Magdalena Pisková21.6.2017
280demontáž a montáž ističa364,65 €14.6.2017JANTON, s.r.o.029 56 Zákamenné Zákamenné 139346872850Mgr. Magdalena Pisková21.6.2017
279Rekonštrukcia elektroinštalácie OS Honti69 174,05 €14.6.2017R.I., s.r.o.Košice040 11 Košice Pokroku 2036584908Mgr. Magdalena Pisková21.6.2017
278Oprava skladu Domaniža5 011,00 €14.6.2017Miroslav Bičanovský KDN013 12 Turie Turie 64317787483Mgr. Magdalena Pisková21.6.2017
277Oprava skladu Sučany5 561,00 €14.6.2017Miroslav Bičanovský KDN013 12 Turie Turie 64317787483Mgr. Magdalena Pisková21.6.2017
276Oprava čističky ASP 75013 428,00 €14.6.2017MOVOB, s.r.o.080 05 Prešov Solivarská 3431696554Mgr. Magdalena Pisková21.6.2017
275diagnostika závady a určenie ceny48,00 €13.6.2017EPO ZVOLEN s.r.o.960 01 Zvolen Kozačeka 2182/11652598Ing. Jozef Jantoš20.6.2017
274Mat. na opravu a údr246,72 €13.6.2017FARLESK spol. s r.o.821 05 Bratislava Mierová 22831337538Ing. Jozef Jantoš20.6.2017
273Vypracovanie PD osvetlenie1 188,00 €13.6.2017ARM CONTROLS s.r.o.018 41 Dubnica nad Vá Elektrárenská 1736/36345822Mgr. Magdalena Pisková20.6.2017
272Workshop100,00 €13.6.2017Slovenský inštitút interných812 63 Bratislava31771602Mgr. Monika Krajčírová20.6.2017
271Vypracovanie PD bleskozvody9 903,00 €13.6.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková20.6.2017
270Mat. na opravu a údr436,22 €13.6.2017FARLESK spol. s r.o.821 05 Bratislava Mierová 22831337538Mgr. Magdalena Pisková20.6.2017
269Oprava strechy a kanalizácie chata Ostré9 007,10 €13.6.2017VOJANA, s.r.o.010 08 Žilina Rosinská cesta 1231628702Mgr. Magdalena Pisková20.6.2017
268Mat. na opravu a údr984,30 €13.6.2017FARLESK spol. s r.o.821 05 Bratislava Mierová 22831337538Mgr. Magdalena Pisková20.6.2017
267Mat. na opravu a údr731,88 €13.6.2017FARLESK spol. s r.o.821 05 Bratislava Mierová 22831337538Mgr. Magdalena Pisková20.6.2017
266odborné stanovisko k VTZ TZ180,00 €13.6.2017TERMOPROJEKT Piešťany, s. r. o.921 01 Piešťany Mudroňova 236221171Ing. Jozef Jantoš20.6.2017
265Mat. na opravu a údr43,74 €12.6.2017FARLESK spol. s r.o.821 05 Bratislava Mierová 22831337538Ing. Jozef Jantoš19.6.2017
263Techn.-profyl.servis NTL plynov. kotlov720,00 €12.6.2017PETRA +, spol. s r. o.831 54 Bratislava Račianska 14635929855Mgr. Magdalena Pisková19.6.201776/OVS/2014
262Techn.-profylakt.servis chladiac. stroja1 560,01 €12.6.2017STRABAG Property and Facility817 85 Bratislava Dunajská 3236361127Mgr. Magdalena Pisková19.6.201786/OVS/2014
261Stravné poukážky - Závod Ľupčianka29 439,42 €9.6.2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.010 01 Žilina Kálov 35636391000Mgr. Magdalena Pisková16.6.201781/OSMIaVS/2016
260kalibrácia ALMEMO 6290-796,00 €9.6.2017AREKO, s.r.o.831 07 Bratislava Tomanova 3531377530Ing. Jozef Jantoš16.6.2017
259prehliadky vlečiek závodov SŠHR SR486,24 €9.6.2017AKSIS Slovakia, s.r.o.960 01 Zvolen Lieskovská cesta 82736729841Mgr. Magdalena Pisková16.6.2017135/OSMaI/2015
258InterieVybavenie DHM23 809,00 €8.6.2017ÚVTOS a ÚVV Ilava019 01 Ilava Mierové námestie 1738344Mgr. Magdalena Pisková15.6.2017
257InterieVybavenie DHM12 661,00 €8.6.2017ÚVTOS a ÚVV Ilava019 01 Ilava Mierové námestie 1738344Mgr. Magdalena Pisková15.6.2017
256Papier kancelársky701,28 €8.6.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková15.6.201730/OSMIaVS/2017
255LED svetelné stožiare9 612,00 €7.6.2017TECHNIA, spol. s r.o.940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 7231410936Mgr. Magdalena Pisková14.6.2017
254Bezpečnostná fólia360,00 €6.6.2017Synecom, s.r.o.080 01 Prešov Mirka Nešpora 4877/136499480Mgr. Magdalena Pisková13.6.2017
253Seminár158,00 €5.6.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová12.6.2017
252Vypracovanie projektovej dokumentácie180,00 €5.6.2017alfaPROJEKT, s.r.o010 07 Žilina Borová 3179/2144632461Ing. Jozef Jantoš12.6.2017
251Školenie23,76 €2.6.2017Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 831364501Mgr. Monika Krajčírová9.6.2017
250servisné práce na vozidle495,18 €1.6.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková8.6.2017
249PracOodevy a pomôcky89,38 €31.5.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Ing. Jozef Jantoš7.6.201737/OVS/2016
248Oprava nakladacích rámp Kopaničiar23 819,14 €30.5.2017Dynastys, s.r.o.955 01 Topoľčany Streďanská 1013/2550714805Mgr. Magdalena Pisková6.6.2017
247Zverejnenie pracovnej ponuky236,40 €30.5.2017Profesia , spol.s.r.o.811 09 Bratislava Pribinova 25,35800861Mgr. Monika Krajčírová6.6.2017
246Protipožiarna asistenčná hliadka650,00 €30.5.2017Ing. Rudolf Adamička,PhD. FIRESPEC.020 01 Púchov Moyzesova 1867/637482033Mgr. Magdalena Pisková6.6.2017
245poplatok za pripojenie odber. miesta335,52 €29.5.2017Západoslovenská distribučná, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 636361518Mgr. Magdalena Pisková5.6.201743/OSMIaVS/2017
243servisné práce na vozidle1 691,53 €26.5.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Mgr. Magdalena Pisková2.6.2017
242servisné práce na vozidle3 955,99 €26.5.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Mgr. Magdalena Pisková2.6.2017
241servisné práce na vozidle1 017,84 €26.5.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková2.6.2017
240Mat. na opravu a údr450,58 €25.5.2017AEE BATTERY, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Cementárenská cesta50503952Mgr. Magdalena Pisková1.6.2017
239Jednorazové cestovné poistenie4,14 €25.5.2017AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,811 01 Bratislava Zámocká 3035897741JUDr. Matúš Timko1.6.2017
238Jednorazové cestovné poistenie4,80 €25.5.2017UNIQA poisťovňa, a.s.820 07 Bratislava Lazaretská 15653501JUDr. Matúš Timko1.6.2017
237Poistenie budovy v k.ú. Slanica312,98 €24.5.2017KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna811 05 Bratislava Štefanovičova 4585441Ing. Jozef Jantoš31.5.201741/OSMIaVS/2017
236Letenka188,00 €23.5.2017FLY TRAVEL s.r.o.831 01 Bratislava Tupého 3135871784JUDr. Matúš Timko30.5.2017
235Kontrolný deň a rozbory700,00 €23.5.2017SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810Mgr. Magdalena Pisková30.5.201784/OHRNZRaRB/2016
234Pracovno-vzdelávacie stretnutie1 978,60 €23.5.2017Športcentrum EKOMA s.r.o.960 01 Zvolen Sekier - Osada 874645426376Mgr. Magdalena Pisková30.5.2017
233Konferencia405,60 €22.5.2017Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,814 99 Bratislava Železničiarska 13, P35730129Mgr. Magdalena Pisková29.5.2017
232Kanalizačné služby23 928,00 €22.5.2017Blank, s.r.o.058 01 Poprad Dostojevského 3313/36499676Mgr. Magdalena Pisková29.5.2017
231Jednorazové cestovné poistenie7,84 €22.5.2017Union poisťovňa, a. s.813 60 Bratislava Bajkalská 29/A31322051JUDr. Matúš Timko29.5.2017
230Čistiace a hygienick16 799,99 €18.5.2017HENRYSO s.r.o.949 01 Nitra Fraňa Mojtu 2250687115Mgr. Magdalena Pisková25.5.201749/KP/2017
229PD elektroinštalácia Š. Michaľany4 870,00 €17.5.2017HOLDING PROJEKT s.r.o.040 11 Košice Perešská 2431/38B47434864Mgr. Magdalena Pisková24.5.2017
228tech. zariadenie k ústrednému kúreniu5 982,00 €17.5.2017Weishaupt spol. s r.o.960 01 Zvolen Rákoš 8835/131605893Mgr. Magdalena Pisková24.5.2017
227rozbor odpadovej vody z ČOV51,64 €16.5.2017Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 536644030Ing. Jozef Jantoš23.5.2017
226úradná skúška bleskozvodov Poprad4 800,00 €16.5.2017HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415Mgr. Magdalena Pisková23.5.2017
225úradna skúška bleskozvodov3 240,00 €16.5.2017HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415Mgr. Magdalena Pisková23.5.2017
224Čistiace a hygienick159,41 €16.5.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Ing. Jozef Jantoš23.5.201730/OSMIaVS/2017
221Operatívny servis klimatiz.zariad.274,80 €11.5.2017VK-KLIMASERVIS, s.r.o.851 05 Bratislava Strečnianska 1635948507Ing. Jozef Jantoš18.5.201765/OVS/2015
220oprava rampy5 550,50 €11.5.2017IDEA INVEST, spol.s r.o.960 01 Zvolen P. O. Hviezdoslava 236657930Mgr. Magdalena Pisková18.5.2017
219pravidel.kontroly prenos.hasiac.prístroj4 040,00 €10.5.2017Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343Mgr. Magdalena Pisková17.5.2017144/OVS/2015
217Konrola úniku chladiva a tesnosti9 416,40 €10.5.2017VK-KLIMASERVIS, s.r.o.851 05 Bratislava Strečnianska 1635948507Mgr. Magdalena Pisková17.5.201765/OVS/2015
216Čistiace a hygienick434,34 €9.5.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková16.5.201730/OSMIaVS/2017
215Seminár65,00 €5.5.2017AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.900 45 Malinovo Tri Vody II 1436843741Mgr. Monika Krajčírová12.5.2017
214Seminár138,00 €5.5.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová12.5.2017
213Školenie160,00 €5.5.2017Ing. Sokol Ivan - INPEKO013 42 Horný Hričov Horný Hričov 7310938885Mgr. Monika Krajčírová12.5.2017
212vykonanie STK a EK122,90 €4.5.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš11.5.2017
211vykonanie STK a EK122,90 €4.5.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš11.5.2017
210Vypracovanie znaleckého posudku960,00 €4.5.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková11.5.2017
209vykonanie STK a EK122,90 €4.5.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Ing. Jozef Jantoš11.5.2017
208Čistiace a hygienick664,16 €3.5.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková10.5.201730/OSMIaVS/2017
207Skúška60,00 €3.5.2017Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 831364501Mgr. Monika Krajčírová10.5.2017
206Rekonštrukcia bleskozvodov Čerín59 773,26 €3.5.2017Ledvák spol. s r.o.055 51 Veľký Folkmar 10348206326Mgr. Magdalena Pisková10.5.2017
205Konferencia146,00 €28.4.2017EXPO CENTER, a. s.911 40 Trenčín K výstavisku 447/1431412581Mgr. Monika Krajčírová5.5.2017
204údržba trávnatých plôch7 848,00 €27.4.2017ARTICO, s.r.o.040 01 Košice Hlavná 10446261699Mgr. Magdalena Pisková4.5.2017
203rýchlouzáver Ľupčianka1 428,00 €27.4.2017Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 336602817Mgr. Magdalena Pisková4.5.2017
202náter vstupnej brány500,17 €27.4.2017OJRO plus, s.r.o.022 01 Čadca Podzávoz 137945542465Mgr. Magdalena Pisková4.5.2017
201rozbor odpadovej vody z ČOV26,96 €26.4.2017Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 536644030Ing. Jozef Jantoš3.5.2017
200Čistiace a hygienick739,49 €25.4.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková2.5.201730/OSMIaVS/2017
199Inšpekčné práce na objektoch SŠHRSR5 587,50 €25.4.2017SEGAL, s.r.o.951 74 Žirany Žirany 44736562131Mgr. Magdalena Pisková2.5.2017
198Papier kancelársky617,40 €25.4.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Mgr. Magdalena Pisková2.5.201730/OSMIaVS/2017
197Kalibrácia alkotestera302,40 €24.4.2017Dräger Slovensko, s.r.o.921 01 Piešťany Radlinského 40 a31439446Ing. Jozef Jantoš1.5.2017
196Maľovanie Ľupčianka35 897,78 €21.4.2017OJRO plus, s.r.o.022 01 Čadca Podzávoz 137945542465Mgr. Magdalena Pisková28.4.2017
194maľovanie Hon. Nemce č. 85 z plánuv VO13 332,00 €21.4.2017VOJANA, s.r.o.010 08 Žilina Rosinská cesta 1231628702Mgr. Magdalena Pisková28.4.2017
193nákup záhradného traktora4 598,00 €20.4.2017ASKEN tools, s.r.o.020 01 Púchov Royova 783/1847224681Mgr. Magdalena Pisková27.4.2017
192Školenie65,00 €20.4.2017AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.900 45 Malinovo Tri Vody II 1436843741Mgr. Monika Krajčírová27.4.2017
191Vypracovanie znaleckého posudku800,00 €20.4.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková27.4.2017
190Stravné poukážky-Závod Kopaničiar1 778,22 €20.4.2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.010 01 Žilina Kálov 35636391000Mgr. Magdalena Pisková27.4.201781/OSMIaVS/2016
189PracOodevy a pomôcky210,11 €20.4.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Ing. Jozef Jantoš27.4.201737/OVS/2016
188výkon inžinierskej činnosti3 540,00 €20.4.2017FIDOP s.r.o.010 01 Žilina Jánošikova 2136394343Mgr. Magdalena Pisková27.4.2017
187Základný kurz + skúška264,00 €19.4.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Monika Krajčírová26.4.2017
186predplatné mesačníka VO v kocke537,00 €19.4.2017Adamas Alliance, s.r.o.966 41 Veľká Lehota Veľká Lehota 23245724482Mgr. Magdalena Pisková26.4.2017
184mimoriadna udalosť Borovina5 990,04 €19.4.2017R.I., s.r.o.Košice040 11 Košice Pokroku 2036584908Mgr. Magdalena Pisková26.4.2017
183Školenie60,00 €19.4.2017ing. Pavol Belica - Pjumt851 07 Bratislava Ľubovnianska 432188854Mgr. Monika Krajčírová26.4.2017
182Odborné stanovisko600,00 €19.4.2017Technický skúšobný ústav Piešťany,921 01 Piešťany Krajinská cesta 957380Mgr. Magdalena Pisková26.4.2017
181elektro Brodnianka č. 55 z plánu VO29 534,79 €19.4.2017CellQoS, a. s.917 21 Trnava Dolné Bašty 1436817864Mgr. Magdalena Pisková26.4.2017
179vypracovanie PD a inžinierska činnosť5 976,00 €12.4.2017FIDOP s.r.o.010 01 Žilina Jánošikova 2136394343Mgr. Magdalena Pisková19.4.2017
178Jednorazové cestovné poistenie19,20 €12.4.2017UNIQA poisťovňa, a.s.820 07 Bratislava Lazaretská 15653501JUDr. Matúš Timko19.4.2017
177PracOodevy a pomôcky59,96 €11.4.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Ing. Jozef Jantoš18.4.201737/OVS/2016
176PracOodevy a pomôcky687,77 €11.4.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Mgr. Magdalena Pisková18.4.201737/OVS/2016
175Poskytovanie intern. pripoj. na rok 2017436,51 €10.4.2017Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 2835763469Mgr. Magdalena Pisková17.4.2017
174Ostatný materiál130,80 €10.4.2017ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.914 51 Trenčianske Tep Partizánska 493/8036851264Ing. Jozef Jantoš17.4.2017
173Kancelárske potreby1 887,60 €10.4.2017Ing. Peter Gerši - GC Tech.911 01 Trenčín Jilemnického 542/636880574Mgr. Magdalena Pisková17.4.201740/OVS/2016
172výkopové práce4 990,00 €10.4.2017P&R Fratelli s.r.o.010 01 Žilina M. Rázusa 1240/1445987751Mgr. Magdalena Pisková17.4.2017
171elektrický vodič5 988,00 €10.4.2017MSJ group, s. r. o.821 04 Bratislava Galvaniho 7/D45480290Mgr. Magdalena Pisková17.4.2017
170Vypracovanie znaleckého posudku14 280,00 €10.4.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková17.4.2017
169Vypracovanie znaleckého posudku1 200,00 €10.4.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková17.4.2017
168Seminár180,00 €7.4.2017creatio eu, s.r.o.821 02 Bratislava Drieňová 3450242032Mgr. Monika Krajčírová14.4.2017
166Školenie76,00 €7.4.2017CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú844 10 Bratislava Ul. M. Schneidera-Tr42137004Mgr. Monika Krajčírová14.4.2017
165Viazač bremien247,20 €6.4.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Monika Krajčírová13.4.2017
164PD na konštrukciu prístrešku1 980,00 €5.4.2017F.E.R.T. s.r.o.022 01 Čadca Ul. Športovcov 194144710038Mgr. Magdalena Pisková12.4.2017
163nabíjač trakčných batérií833,29 €5.4.2017Emil Huňa - ELHYD018 41 Dubnica nad Váh SNP 1023/1832296622Mgr. Magdalena Pisková12.4.2017116/OSMaI/2015
162Náhradné diely205,60 €5.4.2017Ing. Karol Kamenský KAMEŇ960 01 Zvolen Dukelských hrdinov 133288682Ing. Jozef Jantoš12.4.2017
161Kancelárske potreby596,20 €4.4.2017Ing. Peter Gerši - GC Tech.911 01 Trenčín Jilemnického 542/636880574Mgr. Magdalena Pisková11.4.201740/OVS/2016
160Kancelárske potreby203,35 €4.4.2017Ing. Peter Gerši - GC Tech.911 01 Trenčín Jilemnického 542/636880574Ing. Jozef Jantoš11.4.201740/OVS/2016
159Kancelárske potreby105,29 €4.4.2017Ing. Peter Gerši - GC Tech.911 01 Trenčín Jilemnického 542/636880574Ing. Jozef Jantoš11.4.201740/OVS/2016
158Kancelárske potreby91,36 €4.4.2017Ing. Peter Gerši - GC Tech.911 01 Trenčín Jilemnického 542/636880574Ing. Jozef Jantoš11.4.201740/OVS/2016
157servisné práce na vozidle1 800,00 €3.4.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková10.4.2017
156servisné práce na vozidle900,00 €3.4.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková10.4.2017
154Kancelárske potreby23,88 €31.3.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Ing. Jozef Jantoš7.4.2017
152Výroba a dodanie ozn. prvkov3 816,00 €30.3.2017ABADOS, s.r.o.027 12 Čimhová Čimhová 15246590447Mgr. Magdalena Pisková6.4.2017
151Prenájom pr. kom. stroja17 820,00 €30.3.2017R.I., s.r.o.Košice040 11 Košice Pokroku 2036584908Mgr. Magdalena Pisková6.4.2017
150Výrub 2 ks inváznych drevín864,00 €28.3.2017RONDO spol. s r.o.841 05 Bratislava Pod Rovnicami 2131334172Mgr. Magdalena Pisková4.4.2017
149vstupná brána645,96 €27.3.2017Tyros Loading Systems SK, s.r.o.922 03 Vrbové Šteruská cesta 2136258598Mgr. Magdalena Pisková3.4.2017
148Herbicídne postreky - 1. etapa11 856,00 €27.3.2017Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 336602817Mgr. Magdalena Pisková3.4.2017
145PD na konštrukciu prestrešenia1 980,00 €24.3.2017F.E.R.T. s.r.o.022 01 Čadca Ul. Športovcov 194144710038Mgr. Magdalena Pisková31.3.2017
144PD na rekonštrukciu prístrešku1 980,00 €24.3.2017F.E.R.T. s.r.o.022 01 Čadca Ul. Športovcov 194144710038Mgr. Magdalena Pisková31.3.2017
143ochrana mobilných objektov5 940,00 €23.3.2017BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 22436528170Mgr. Magdalena Pisková30.3.2017
142Školenie strojníkov54,00 €22.3.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Monika Krajčírová29.3.2017
141Obsluha tlakových zariadení210,00 €22.3.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Monika Krajčírová29.3.2017
140Obsluha motorových vozíkov126,00 €22.3.2017Erika Augustínová916 27 Častkovce Častkovce 29346107380Mgr. Monika Krajčírová29.3.2017
139Opravy VTZ tlakových11 754,00 €22.3.2017Blank, s.r.o.058 01 Poprad Dostojevského 3313/36499676Mgr. Magdalena Pisková29.3.2017
138OPaOS VTZtlakových17 940,00 €22.3.2017Blank, s.r.o.058 01 Poprad Dostojevského 3313/36499676Mgr. Magdalena Pisková29.3.2017
137Vypracovanie PD násypky HN1 980,00 €22.3.2017F.E.R.T. s.r.o.022 01 Čadca Ul. Športovcov 194144710038Mgr. Magdalena Pisková29.3.2017
136Školenie OS 50280,79 €20.3.2017Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 831364501Mgr. Monika Krajčírová27.3.2017
135Školenie OS 50280,79 €20.3.2017Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 831364501Mgr. Monika Krajčírová27.3.2017
134Seminár69,00 €20.3.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová27.3.2017
133Zverejnenie pracovnej ponuky379,20 €20.3.2017Profesia , spol.s.r.o.811 09 Bratislava Pribinova 25,35800861Mgr. Magdalena Pisková27.3.2017
132Jednorázové cestovné poistenie4,80 €20.3.2017UNIQA poisťovňa, a.s.820 07 Bratislava Lazaretská 15653501JUDr. Matúš Timko27.3.2017
131Jednorazové cestovné poistenie4,14 €20.3.2017AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,811 01 Bratislava Zámocká 3035897741JUDr. Matúš Timko27.3.2017
130Protipožiarna asistenčná hliadka420,00 €20.3.2017Ing. Rudolf Adamička,PhD. FIRESPEC.020 01 Púchov Moyzesova 1867/637482033Mgr. Magdalena Pisková27.3.2017
128Demontáž bezpečnostných fólií102,30 €16.3.2017FOLIATECH s. r. o.821 07 Bratislava Hronská 515382650649931Ing. Jozef Jantoš23.3.2017
127Oprava elektroinšt. ŠM5 979,48 €16.3.2017IDEA INVEST, spol.s r.o.960 01 Zvolen P. O. Hviezdoslava 236657930Mgr. Magdalena Pisková23.3.2017
126Oprava vn. priestorov ŠM5 973,96 €16.3.2017VANDOME, s.r.o.010 01 Žilina Závodská cesta 2945/46565230Mgr. Magdalena Pisková23.3.2017
125vykonanie STK a EK123,00 €14.3.2017Automobilové opravovne MV SR, a. s.831 06 Bratislava Sklabinská 2044855206Ing. Jozef Jantoš21.3.2017
124DDD - jarný cyklus11 895,84 €14.3.2017DDD Prešov, s.r.o.080 01 Prešov Ľubochnianska 536477346Mgr. Magdalena Pisková21.3.2017
123Jednorázové cestovné poistenie4,80 €14.3.2017UNIQA poisťovňa, a.s.820 07 Bratislava Lazaretská 15653501JUDr. Matúš Timko21.3.2017
122Opravy VTZ plynových a komínov9 850,00 €14.3.2017Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 336602817Mgr. Magdalena Pisková21.3.2017
121Jednorázové cestovné poistenie4,14 €14.3.2017AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,811 01 Bratislava Zámocká 3035897741JUDr. Matúš Timko21.3.2017
120Kontrolný deň a rozbory1 500,00 €14.3.2017SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810Mgr. Magdalena Pisková21.3.201784/OHRNZRaRB/2016
119OP a OS VTZ plynových a komínov23 844,00 €14.3.2017Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 336602817Mgr. Magdalena Pisková21.3.2017
118Zabezpečenie geodetických prác1 130,40 €13.3.2017Ing. Jaroslav Klínovský020 61 Lednické Rovné Námestie Slobody 246970541Mgr. Magdalena Pisková20.3.2017
117Oprava žeriavovej dráhy5 958,00 €13.3.2017Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 1236589276Mgr. Magdalena Pisková20.3.2017
115PD plynovej kotolne a inžinier. činnosť5 982,00 €13.3.2017TERMOPROJEKT Piešťany, s. r. o.921 01 Piešťany Mudroňova 236221171Mgr. Magdalena Pisková20.3.2017
114Predplatné týždenníka Trend74,00 €10.3.2017News and Media Holding a.s.851 01 Bratislava Einsteinova 2547256281Ing. Jozef Jantoš17.3.2017
113Ostatný materiál43,60 €10.3.2017ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.914 51 Trenčianske Tep Partizánska 493/8036851264Ing. Jozef Jantoš17.3.2017
111PD rozvodov UK a TUV5 928,00 €10.3.2017TERMOPROJEKT Piešťany, s. r. o.921 01 Piešťany Mudroňova 236221171Mgr. Magdalena Pisková17.3.2017
110dodanie a montáž snímača teploty198,04 €10.3.2017JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL811 09 Bratislava Pribinova 1931363695Ing. Jozef Jantoš17.3.201761/OSMaI/2014
109Ostatný materiál225,18 €10.3.2017Madic s.r.o.974 04 Banská Bystrica Švermova 1046740465Ing. Jozef Jantoš17.3.2017
108PracOodevy a pomôcky495,57 €9.3.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Mgr. Magdalena Pisková16.3.201737/OVS/2016
107PracOodevy a pomôcky323,69 €9.3.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Mgr. Magdalena Pisková16.3.201737/OVS/2016
106Demontáž kovových regálov4 800,00 €7.3.2017ARTICO, s.r.o.040 01 Košice Hlavná 10446261699Mgr. Magdalena Pisková14.3.2017
105Školenie70,00 €7.3.2017Ing. Sokol Ivan - INPEKO013 42 Horný Hričov Horný Hričov 7310938885Mgr. Monika Krajčírová14.3.2017
103Opravy VTZ elektrických23 700,00 €3.3.2017HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415Mgr. Magdalena Pisková10.3.2017
102PracOodevy a pomôcky555,55 €2.3.2017REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511Mgr. Magdalena Pisková9.3.201737/OVS/2016
101Ostatný materiál621,24 €2.3.2017KODRETA Štefanov s.r.o.906 45 Štefanov Štefanov č. 37231418171Mgr. Magdalena Pisková9.3.2017
100odborné prehliadky VTZ elektrických23 748,84 €2.3.2017HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415Mgr. Magdalena Pisková9.3.2017
99Seminár237,00 €28.2.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová7.3.2017
98Seminár759,00 €28.2.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Magdalena Pisková7.3.2017
97Seminár o rozpočtových pravidlách69,00 €28.2.2017PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831Mgr. Monika Krajčírová7.3.2017
96Letenka179,00 €24.2.2017Tripex s.r.o.040 01 Košice Opatovská 1445575771JUDr. Matúš Timko3.3.2017
95Cestovné poistenie2,58 €23.2.2017Union poisťovňa, a. s.813 60 Bratislava Bajkalská 29/A31322051JUDr. Matúš Timko2.3.2017
94Ostatný materiál136,00 €22.2.2017STARCON design, s.r.o.190 00 Praha 9 Lisabonská 7991.3.2017
93Vypracovanie PD odvlhčovania objektov23 736,00 €21.2.2017ZACHAR s.r.o911 01 Trenčín Partizánska 812/3743801102Mgr. Magdalena Pisková28.2.2017
92Opravy VTZ zdvíhacích9 788,00 €20.2.2017Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 1236589276Mgr. Magdalena Pisková27.2.2017
91odborné prehliadky VTZ zdvíhacích23 390,40 €20.2.2017Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 1236589276Mgr. Magdalena Pisková27.2.2017
90servisné práce na vozidle1 732,74 €20.2.2017Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 733958751Mgr. Magdalena Pisková27.2.2017
89STK, EK a výjazd serv. vozidla406,17 €20.2.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Mgr. Magdalena Pisková27.2.2017
88STK a EK122,90 €20.2.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Ing. Jozef Jantoš27.2.2017
87Kurz zvárania235,00 €17.2.2017Zváračská škola-ing. Milan Čillík915 01 Nové Mesto nad Piešťanská 7332776098Mgr. Monika Krajčírová24.2.2017
86Konferencia187,50 €16.2.2017Slovenský inštitút interných812 63 Bratislava31771602Mgr. Monika Krajčírová23.2.2017
85Kancelárske potreby122,82 €16.2.2017Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/35710691Ing. Jozef Jantoš23.2.2017
84Vyhotovenie geometrického plánu Malacky732,00 €16.2.2017GEODET-TEAM, spol. s r.o.811 03 Bratislava Partizánska 2335735325Mgr. Magdalena Pisková23.2.2017
83Stavebné úpravy v budove ústredia414,00 €16.2.2017BIWEX, s.r.o.811 04 Bratislava Šancová 6865/3B35853531Mgr. Magdalena Pisková23.2.2017
82Likvidácia odpadu49,12 €14.2.2017Spoločnosť Pohronie a.s.962 21 Lieskovec Lieskovská cesta 1536004472Ing. Jozef Jantoš21.2.2017
81Nákup služby do komun. jednotiek NCL20280,00 €14.2.2017NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477Mgr. Magdalena Pisková21.2.2017
80Dodávka a montáž komun. jednotky NCL20854,40 €14.2.2017NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477Mgr. Magdalena Pisková21.2.2017
79rozbor odpadovej vody z ČOV22,47 €14.2.2017Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 536644030Ing. Jozef Jantoš21.2.2017
78AOP bezpečnostného technika83,00 €13.2.2017ROUZZ, s.r.o.921 01 Piešťany Sv. Štefana 1636242349Mgr. Monika Krajčírová20.2.2017
77rozbor odpadovej vody z ČOV43,03 €10.2.2017Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 536644030Ing. Jozef Jantoš17.2.2017
76Viazač bremien187,50 €10.2.2017ROUZZ, s.r.o.921 01 Piešťany Sv. Štefana 1636242349Mgr. Monika Krajčírová17.2.2017
75Kontrolný deň a rozbory450,00 €10.2.2017SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810Mgr. Magdalena Pisková17.2.201784/OHRNZRaRB/2016
74Predplatné týždenníka Plus 7 dní59,90 €9.2.2017News and Media Holding a.s.851 01 Bratislava Einsteinova 2547256281Ing. Jozef Jantoš16.2.2017
73Predplatné týždenníka Trend74,00 €9.2.2017News and Media Holding a.s.851 01 Bratislava Einsteinova 2547256281Ing. Jozef Jantoš16.2.2017
72Predplatné denníka SME134,84 €9.2.2017Petit Press, a.s.811 08 Bratislava Lazaretská 12,35790253Ing. Jozef Jantoš16.2.2017
71Predplatné denníka Hospodárske noviny173,22 €8.2.2017MAFRA Slovakia, a.s.836 05 Bratislava Nobelova 3451904446Ing. Jozef Jantoš15.2.2017
70Skúška16,50 €7.2.2017Michal Stebila - S. A. Š. AUTOŠKOLA974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.14244446Mgr. Monika Krajčírová14.2.2017
69Likvidácia elektroodpadu52,00 €7.2.2017BOMAT s.r.o.922 01 Veľké Orvište Veľké Orvište, 3536235288Ing. Jozef Jantoš14.2.2017
68Školenie ONI systému160,00 €7.2.2017NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477Mgr. Monika Krajčírová14.2.2017
66Údržba a regenerácia úpravne vody1 992,00 €6.2.2017Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 336602817Mgr. Magdalena Pisková13.2.2017
65Vypracovanie štúdie úprav interiéru3 200,00 €6.2.2017Ing. arch. Nina Kleinová -811 05 Bratislava Čajaková 541639341Mgr. Magdalena Pisková13.2.2017
64Vypracovanie PD pre stavebné povolenie5 988,00 €6.2.2017alfaPROJEKT, s.r.o010 07 Žilina Borová 3179/2144632461Mgr. Magdalena Pisková13.2.2017
63Stupne obnovy objektu chata Slanica5 988,00 €6.2.2017alfaPROJEKT, s.r.o010 07 Žilina Borová 3179/2144632461Mgr. Magdalena Pisková13.2.2017
56Prestrešenie genrátora ústredie4 000,00 €1.2.2017F.E.R.T. s.r.o.022 01 Čadca Ul. Športovcov 194144710038Mgr. Magdalena Pisková8.2.2017
55PD rekonštrukcia el. inš. OS Púchov4 980,00 €1.2.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková8.2.2017
53PD rekonštrukcia bleskozvodov OS Púchov3 975,00 €31.1.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková7.2.2017
52PD modernizácia káblov Ľupčianka4 950,00 €31.1.2017Ing. Michal Valkučák080 05 Prešov Soľná 13466/3147059630Mgr. Magdalena Pisková7.2.2017
51Seminár210,00 €31.1.2017OTIDEA s.r.o.811 01 Bratislava Zámocká 3047139200Mgr. Monika Krajčírová7.2.2017
50PD modernizácia kotlov Kopaničiar4 985,00 €31.1.2017Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 336602817Mgr. Magdalena Pisková7.2.2017
49Seminár37,50 €31.1.2017EDUCO - CONSULT, s. r. o.010 08 Žilina Vysokoškolákov 436663484Mgr. Monika Krajčírová7.2.2017
48PD zriadenie EZS Čachtice2 000,00 €31.1.2017ARM CONTROLS s.r.o.018 41 Dubnica nad Vá Elektrárenská 1736/36345822Mgr. Magdalena Pisková7.2.2017
47ESET Mail Security for Linux pre 100 mbx856,00 €31.1.2017Datacomp s.r.o.040 11 Košice Moldavská cesta II.36212466Mgr. Magdalena Pisková7.2.2017
46PD modernizácia el. inš. Čachtice2 000,00 €31.1.2017MARVOR, s.r.o.821 03 Bratislava Komárnická 1146103295Mgr. Magdalena Pisková7.2.2017
45Prenájom pr. kom. stroja5 940,00 €30.1.2017Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 1236589276Mgr. Magdalena Pisková6.2.2017
44Oprava vyrovnávacích zariadení4 962,00 €30.1.2017Weishaupt spol. s r.o.960 01 Zvolen Rákoš 8835/131605893Mgr. Magdalena Pisková6.2.2017
43Stravné poukážky-Závod Borovina42 203,08 €30.1.2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.010 01 Žilina Kálov 35636391000Ing. Jozef Jantoš6.2.201781/OSMIaVS/2016
42POS - 502 ÚIVP59,67 €30.1.2017Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 831364501Mgr. Monika Krajčírová6.2.2017
41Čistenie a pranie bielizne - chata Ostré334,00 €27.1.2017LUNATEX, s.r.o.010 01 Žilina Borová 34/1836383112Mgr. Magdalena Pisková3.2.2017
40Kontrolný deň a rozbory428,49 €26.1.2017SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810Mgr. Magdalena Pisková2.2.201784/OHRNZRaRB/2016
39Predplatné - Verejné obstarávanie profi648,00 €26.1.2017Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,814 99 Bratislava Železničiarska 13, P35730129Ing. Jozef Jantoš2.2.2017
38dodávka a montáž čelnej dosky a sokla150,00 €25.1.2017Olpet interiér s. r. o.831 03 Bratislava Riazanská 2045315825Ing. Jozef Jantoš1.2.2017
37realizácia elektronickej aukcie420,00 €25.1.2017VO SK, a. s.821 08 Bratislava Záhradnícka 15145647291Mgr. Magdalena Pisková1.2.2017
36Kurz bezpečnostného technika725,00 €24.1.2017BE-SOFT a.s.040 01 Košice Štúrova 636191337Mgr. Monika Krajčírová31.1.2017
35Kurz požiarného technika525,00 €24.1.2017BE-SOFT a.s.040 01 Košice Štúrova 636191337Mgr. Monika Krajčírová31.1.2017
34Kurz VZV100,00 €24.1.2017Erika Augustínová916 27 Častkovce Častkovce 29346107380Mgr. Monika Krajčírová31.1.2017
33výpočet poplatkov96,00 €24.1.2017Národná energetická spoločnosť a. s974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 143769233Ing. Jozef Jantoš31.1.2017
31Odstránenie poruchy200,00 €17.1.2017JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL811 09 Bratislava Pribinova 1931363695Ing. Jozef Jantoš24.1.2017
30Odborná príprava elektrotechnikov50,00 €17.1.2017JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,36620009Mgr. Monika Krajčírová24.1.2017
28Jednorázové cestovné poistenie4,44 €12.1.2017AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,811 01 Bratislava Zámocká 3035897741JUDr. Matúš Timko19.1.2017
27Spiatočná letenka Viedeň-Brusel517,00 €12.1.2017Tripex s.r.o.040 01 Košice Opatovská 1445575771Mgr. Magdalena Pisková19.1.2017
26Vypracovanie znaleckého posudku1 100,41 €12.1.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Ing. Jozef Jantoš19.1.2017
25Vypracovanie znaleckého posudku666,66 €12.1.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková19.1.2017
24Vypracovanie znaleckého posudku250,00 €12.1.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Ing. Jozef Jantoš19.1.2017
23Vypracovanie znaleckého posudku250,00 €12.1.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Ing. Jozef Jantoš19.1.2017
22Vypracovanie znaleckého posudku583,33 €12.1.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková19.1.2017
21Vypracovanie znaleckého posudku500,00 €12.1.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková19.1.2017
20Vypracovanie znaleckého posudku829,97 €12.1.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková19.1.2017
19Skúška k OS 502114,00 €12.1.2017Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 831364501Mgr. Monika Krajčírová19.1.2017
15Vyčistenie kanalizačnej stúpačky200,00 €11.1.2017Matej Gavlik - AZ - Kanalservis851 01 Bratislava Hálova 1058/2045369623Ing. Jozef Jantoš18.1.2017
14Seminár66,00 €10.1.2017RELIA, spoločnosť s ručením821 02 Bratislava Trnavská 8031369308Mgr. Monika Krajčírová17.1.2017
12STK a EK102,42 €10.1.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Ing. Jozef Jantoš17.1.2017
11STK a EK102,42 €10.1.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Ing. Jozef Jantoš17.1.2017
10STK a EK102,42 €10.1.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Ing. Jozef Jantoš17.1.2017
9STK a EK102,42 €10.1.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Ing. Jozef Jantoš17.1.2017
8STK a EK102,42 €10.1.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Ing. Jozef Jantoš17.1.2017
7Vypracovanie znaleckého posudku970,10 €10.1.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková17.1.2017
6Vypracovanie znaleckého posudku796,52 €10.1.2017Ústav súdneho inžinierstva Žilinske010 01 Žilina ul. 1. mája 3245739757Mgr. Magdalena Pisková17.1.2017
5STK a EK102,42 €10.1.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Ing. Jozef Jantoš17.1.2017
4STK a EK230,08 €10.1.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Ing. Jozef Jantoš17.1.2017
3STK a EK230,08 €10.1.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Ing. Jozef Jantoš17.1.2017
2STK a EK230,08 €10.1.2017BOSAR s.r.o.949 01 Nitra Priemyselná 235911212Ing. Jozef Jantoš17.1.2017
1Elektronický monitoring médií - december1 051,20 €3.1.2017Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445Mgr. Magdalena Pisková10.1.2017

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content