Súvisiace informácie

Komplexná správa o plnení protikorupčných opatrení 2022

Komplexná správa o plnení protikorupčných opatrení 2023

Rezortný protikorupčný program Správy štátnych hmotnych rezerv Slovenskej republiky

Metodika pre riadenie korupčných rizík v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Čo je korupcia

Inštitúcie Slovenskej republiky proti korupcii

Legislatíva

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content