Protikorupčná linka

Vážení návštevníci webového sídla SŠHR SR. Od júla 2012 máte možnosť s dôverou sa na nás obrátiť, ak máte podozrenie na prípadné korupčné správanie sa zamestnancov SŠHR SR.

Metodika pre občana
1. SŠHR SR preverí každé oznámenie o korupčnom správaní zamestnanca/ov SŠHR SR, vrátane oznámenia podaného anonymným oznamovateľom, ak oznamovateľ uvedie poznatky a údaje, ktoré bude možné dostatočne hodnoverne preskúmať, vyhodnotiť a vyvodiť dôsledky s ním opísaného korupčného správania. Je však potrebné, aby ste nám poskytli informácie aktuálne, konkrétne a overiteľné.

2. Informáciu o vyhodnotení oznámenia a vyvodených dôsledkoch SŠHR SR oznámi len oznamovateľovi, ktorý vyplní požadované identifikačné údaje. Preto pokiaľ si prajete byť informovaní o ďalšom postupe vybavenia Vášho oznámenia, je potrebné vyplniť nižšie uvedené údaje, čo budeme považovať za prísne dôverný údaj.

Oznamovať písomne na email: info@reserves.gov.sk

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content