Ochrana osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov spracovateľských operáciách Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov

Informácie k monitorovaniu vstupných priestorov a kontrole totožnosti pri jednorazovom vstupe do budovy

Správa štátnych hmotných rezerv SR poskytuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content