Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Žiadosť je možné podať:

Písomne na adresu:
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Pražská 29
812 63 Bratislava

Osobne:
Pondelok-Štvrtok: 8,00-15,00 hod.
Piatok: 8,00-14,00 hod.

Telefonicky:
02 / 57 27 83 19

E – mailom:
info@reserves.gov.sk

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Smernica SŠHR SR č. 2021/11 Zabezpečenie jednotného postupu pri aplikácii zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content