Verejné pripomienkovanie

Správa štátnych hmotných rezerv plánuje v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021–2027 „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ realizovať projekt s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky“ (Program: 401000 – SK – Program Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+, kód výzvy: PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR).
Projektová dokumentácia je zverejnená na stránkach: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/0a68c7b0-cc5b-40d1-9eb5-1a8939a314b1/cimaster?tab=documentsForm a je dostupná na verejné pripomienkovanie podľa vyhlášky č. 401/2023 na zabezpečenie transparentnosti. Svoje pripomienky môžete zaslať e-mailom na adresu: tibor.balbercak@reserves.gov.sk prostredníctvom formulára na pripomienkovanie.

pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content