Objednávky 2018

  

Objednávka č. 1287

Číslo objednávky 1287
Hodnota objednávky: € s DPH 190,69
Dátum vyhotovenia objednávky 20.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.12.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
vymena autobaterie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1286

Číslo objednávky 1286
Hodnota objednávky: € s DPH 190,69
Dátum vyhotovenia objednávky 20.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.12.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
vymena autobaterie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1285

Číslo objednávky 1285
Hodnota objednávky: € s DPH 116,3
Dátum vyhotovenia objednávky 20.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.12.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
vymena autobaterie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1284

Číslo objednávky 1284
Hodnota objednávky: € s DPH 7934,4
Dátum vyhotovenia objednávky 20.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Ochrana mobilných objektov

Dodávateľ

Obchodné meno VEL Security, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 952 01 Vráble Hlavná 9
Ičo 36529559

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1283

Číslo objednávky 1283
Hodnota objednávky: € s DPH 48963
Dátum vyhotovenia objednávky 20.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Ostatný materiál

Dodávateľ

Obchodné meno ELMONT – COM, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 022 01 Čadca Sládkovičova 1700
Ičo 45441464

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1282

Číslo objednávky 1282
Hodnota objednávky: € s DPH 83988
Dátum vyhotovenia objednávky 19.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
zabezpečenie strážnej služby

Dodávateľ

Obchodné meno KV – Security, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 04 Bratislava Panónska cesta 34
Ičo 46019669

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1281

Číslo objednávky 1281
Hodnota objednávky: € s DPH 139,92
Dátum vyhotovenia objednávky 19.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.12.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
vykonanie stk/ek

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1280

Číslo objednávky 1280
Hodnota objednávky: € s DPH 139,92
Dátum vyhotovenia objednávky 19.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.12.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
vykonanie stk/ek

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1278

Číslo objednávky 1278
Hodnota objednávky: € s DPH 438,95
Dátum vyhotovenia objednávky 18.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
MT Huawei Mate 9 Pro

Dodávateľ

Obchodné meno Bestcena.sk s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Hradbova 19
Ičo 46310657

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1277

Číslo objednávky 1277
Hodnota objednávky: € s DPH 114
Dátum vyhotovenia objednávky 13.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Stroje a zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno Ján Volf
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 01 Bratislava Piflova 5
Ičo 11785250

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Matúš Leško

Objednávka č. 1276

Číslo objednávky 1276
Hodnota objednávky: € s DPH 17988
Dátum vyhotovenia objednávky 12.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
dodávka elektrickej energie

Dodávateľ

Obchodné meno ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 816 47 Bratislava Čulenova 6
Ičo 36677281

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1275

Číslo objednávky 1275
Hodnota objednávky: € s DPH 182,52
Dátum vyhotovenia objednávky 12.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Roll-Up banner

Dodávateľ

Obchodné meno MADNESS ADVERTISING k.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 02 Bratislava Drieňová 34
Ičo 47852453

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Natália Petríková

Objednávka č. 1274

Číslo objednávky 1274
Hodnota objednávky: € s DPH 16764
Dátum vyhotovenia objednávky 12.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Nákup vysokotlakových čističov

Dodávateľ

Obchodné meno TECHNIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 72
Ičo 31410936

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1273

Číslo objednávky 1273
Hodnota objednávky: € s DPH 250
Dátum vyhotovenia objednávky 12.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
elektro práce

Dodávateľ

Obchodné meno Július Cungel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 26 Slovenský Grob Lúčna 579/19
Ičo 34406409

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1272

Číslo objednávky 1272
Hodnota objednávky: € s DPH 14750,5
Dátum vyhotovenia objednávky 12.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava náterov OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 08 Žilina Rosinská cesta 12
Ičo 31628702

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1271

Číslo objednávky 1271
Hodnota objednávky: € s DPH 1497,6
Dátum vyhotovenia objednávky 12.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
profilakt.servis náhrad.a zálož.zdroja

Dodávateľ

Obchodné meno EZ – PROFINAL SK spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 926 01 Sereď D. Štúra 1009/8
Ičo 36675601

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1269

Číslo objednávky 1269
Hodnota objednávky: € s DPH 581,75
Dátum vyhotovenia objednávky 12.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
VO v kocke

Dodávateľ

Obchodné meno Adamas Alliance, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 966 41 Veľká Lehota Veľká Lehota 232
Ičo 45724482

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1268

Číslo objednávky 1268
Hodnota objednávky: € s DPH 11280
Dátum vyhotovenia objednávky 12.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Licencie pre integračný bezp. systém C4

Dodávateľ

Obchodné meno SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 071 01 Michalovce Duklianska 7
Ičo 36173975

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1267

Číslo objednávky 1267
Hodnota objednávky: € s DPH 325,8
Dátum vyhotovenia objednávky 11.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Ostatný materiál

Dodávateľ

Obchodné meno Radovan Štrbáň – ARMYTEX PB
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 017 07 Považská Bystri SNP 1462/88
Ičo 47739282

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko

Objednávka č. 1265

Číslo objednávky 1265
Hodnota objednávky: € s DPH 2370,29
Dátum vyhotovenia objednávky 11.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Ostatný materiál

Dodávateľ

Obchodné meno Proki s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 925 52 Šoporňa Šoporňa 1594
Ičo 47490373

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1264

Číslo objednávky 1264
Hodnota objednávky: € s DPH 2301,5
Dátum vyhotovenia objednávky 11.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Ostatný materiál

Dodávateľ

Obchodné meno HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Galvaniho 9
Ičo 35838949

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1263

Číslo objednávky 1263
Hodnota objednávky: € s DPH 7200
Dátum vyhotovenia objednávky 11.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Poradenské služby

Dodávateľ

Obchodné meno CRATUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Gorkého 5
Ičo 36862584

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1262

Číslo objednávky 1262
Hodnota objednávky: € s DPH 155901,65
Dátum vyhotovenia objednávky 11.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia montážnej jamy

Dodávateľ

Obchodné meno TERA – STAV BA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 02 Bratislava Saratovská 2
Ičo 48206130

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1261

Číslo objednávky 1261
Hodnota objednávky: € s DPH 17160
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Posúdenie kybernetickej bezpečnosti

Dodávateľ

Obchodné meno hbr advokáti s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 05 Bratislava Štefánikova 15
Ičo 47239310

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1260

Číslo objednávky 1260
Hodnota objednávky: € s DPH 14881,5
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava fasády a výmena zvodov

Dodávateľ

Obchodné meno R.I., s.r.o.Košice
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Pokroku 20
Ičo 36584908

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1259

Číslo objednávky 1259
Hodnota objednávky: € s DPH 16800
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Analýza reportingového systému

Dodávateľ

Obchodné meno JAZA Consulting, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 080 05 Prešov Jiráskova 11682/70
Ičo 46913262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1258

Číslo objednávky 1258
Hodnota objednávky: € s DPH 14800
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Špecifikácia funkčnosti

Dodávateľ

Obchodné meno Athean SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 919 43 Cífer Mlynská 1144/54
Ičo 51982218

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1256

Číslo objednávky 1256
Hodnota objednávky: € s DPH 2520
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie ZP- k. ú. Ružinov

Dodávateľ

Obchodné meno EXPERT GROUP k.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B
Ičo 44082771

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1254

Číslo objednávky 1254
Hodnota objednávky: € s DPH 32,27
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.12.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
vymena stieracov

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1253

Číslo objednávky 1253
Hodnota objednávky: € s DPH 23,4
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.12.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1252

Číslo objednávky 1252
Hodnota objednávky: € s DPH 84966,79
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Modernizácia fasády a strechy skladu A1

Dodávateľ

Obchodné meno Stavby a montáže, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 06 Bratislava Budatínska 41
Ičo 35692693

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1251

Číslo objednávky 1251
Hodnota objednávky: € s DPH 6677,74
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1250

Číslo objednávky 1250
Hodnota objednávky: € s DPH 1553,52
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Prechod roka v IS SM Správa registratúry

Dodávateľ

Obchodné meno PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 09 Bratislava Bajkalská 28
Ičo 31365078

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1249

Číslo objednávky 1249
Hodnota objednávky: € s DPH 14214
Dátum vyhotovenia objednávky 5.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Stroje a zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno TECHNIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 72
Ičo 31410936

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1248

Číslo objednávky 1248
Hodnota objednávky: € s DPH 5680,86
Dátum vyhotovenia objednávky 5.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Ostatný materiál

Dodávateľ

Obchodné meno TRISTANPRESS, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 955 01 Topoľčany Schtummerova 29
Ičo 17642531

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1247

Číslo objednávky 1247
Hodnota objednávky: € s DPH 9125,4
Dátum vyhotovenia objednávky 4.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Stroje a zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno REDNOT, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 034 01 Ružomberok Zarevúca 250/19
Ičo 47329319

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1246

Číslo objednávky 1246
Hodnota objednávky: € s DPH 14768
Dátum vyhotovenia objednávky 4.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Stroje a zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno TECHNIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 72
Ičo 31410936

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1245

Číslo objednávky 1245
Hodnota objednávky: € s DPH 14952
Dátum vyhotovenia objednávky 4.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava sociálnych priestorov

Dodávateľ

Obchodné meno STAV RD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 22 Košice Bielocerkevská 2
Ičo 46320610

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1244

Číslo objednávky 1244
Hodnota objednávky: € s DPH 14944
Dátum vyhotovenia objednávky 4.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Stroje a zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno TECHNIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 940 01 Nové Zámky Komárňanská cesta 72
Ičo 31410936

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1243

Číslo objednávky 1243
Hodnota objednávky: € s DPH 2652
Dátum vyhotovenia objednávky 4.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Technické prehliadky VZV

Dodávateľ

Obchodné meno Leoš Šimunek
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu
Ičo 41429273

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1240

Číslo objednávky 1240
Hodnota objednávky: € s DPH 1393,4
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1239

Číslo objednávky 1239
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1238

Číslo objednávky 1238
Hodnota objednávky: € s DPH 253,4
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1237

Číslo objednávky 1237
Hodnota objednávky: € s DPH 65,28
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1236

Číslo objednávky 1236
Hodnota objednávky: € s DPH 65,28
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1235

Číslo objednávky 1235
Hodnota objednávky: € s DPH 5920
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Tonery

Dodávateľ

Obchodné meno Andrej Holka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Jaderná 6964/1
Ičo 47711876

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1234

Číslo objednávky 1234
Hodnota objednávky: € s DPH 87
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 844 10 Bratislava Ul. M. Schneidera-Tr
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1233

Číslo objednávky 1233
Hodnota objednávky: € s DPH 84
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Tematínska 4
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1232

Číslo objednávky 1232
Hodnota objednávky: € s DPH 174
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Tematínska 4
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1231

Číslo objednávky 1231
Hodnota objednávky: € s DPH 358,56
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1230

Číslo objednávky 1230
Hodnota objednávky: € s DPH 875,7
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1229

Číslo objednávky 1229
Hodnota objednávky: € s DPH 3709,69
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.12.2018
Identifikácia zmluvy 1/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Stravné poukážky – ústredie SŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Kálov 356
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1228

Číslo objednávky 1228
Hodnota objednávky: € s DPH 3616,32
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Licencie IBM Domino Collaboration Expres

Dodávateľ

Obchodné meno PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 09 Bratislava Bajkalská 28
Ičo 31365078

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1227

Číslo objednávky 1227
Hodnota objednávky: € s DPH 700
Dátum vyhotovenia objednávky 29.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 4.12.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1225

Číslo objednávky 1225
Hodnota objednávky: € s DPH 3392,88
Dátum vyhotovenia objednávky 29.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 4.12.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1224

Číslo objednávky 1224
Hodnota objednávky: € s DPH 14649,68
Dátum vyhotovenia objednávky 29.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 4.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Úprava oplotenia na ústredí SŠHRSR

Dodávateľ

Obchodné meno ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Hlavná 104
Ičo 46261699

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1223

Číslo objednávky 1223
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1222

Číslo objednávky 1222
Hodnota objednávky: € s DPH 2446,31
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.12.2018
Identifikácia zmluvy 1/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Stravné poukážky – Závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Kálov 356
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1221

Číslo objednávky 1221
Hodnota objednávky: € s DPH 354
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
zabezpečenie autobusovej prepravy

Dodávateľ

Obchodné meno CK AZAD, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 027 44 Tvrdošín Medvedzie 148-29/11
Ičo 43792138

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1220

Číslo objednávky 1220
Hodnota objednávky: € s DPH 1170
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Plynovanie ryže Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno DDD Prešov, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 080 01 Prešov Ľubochnianska 5
Ičo 36477346

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1219

Číslo objednávky 1219
Hodnota objednávky: € s DPH 1000
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.12.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1217

Číslo objednávky 1217
Hodnota objednávky: € s DPH 412,8
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.12.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
vymena gum

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1216

Číslo objednávky 1216
Hodnota objednávky: € s DPH 6667,4
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Pracovno-vzdelávacie stretnutie

Dodávateľ

Obchodné meno TRANSPETROL, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 08 Bratislava Šumavská 38
Ičo 31341977

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1214

Číslo objednávky 1214
Hodnota objednávky: € s DPH 5520
Dátum vyhotovenia objednávky 26.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.12.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Znalecký posudok k. ú. Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno EXPERT GROUP k.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B
Ičo 44082771

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1213

Číslo objednávky 1213
Hodnota objednávky: € s DPH 600
Dátum vyhotovenia objednávky 26.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.12.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1212

Číslo objednávky 1212
Hodnota objednávky: € s DPH 800
Dátum vyhotovenia objednávky 26.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.12.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1211

Číslo objednávky 1211
Hodnota objednávky: € s DPH 178531
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia objektu býv. kotolne

Dodávateľ

Obchodné meno DaPS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 022 01 Čadca A. Hlinku 3
Ičo 36377210

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1210

Číslo objednávky 1210
Hodnota objednávky: € s DPH 51,64
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rozbor vody

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1209

Číslo objednávky 1209
Hodnota objednávky: € s DPH 967
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava vstupnej brány Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Horolezecká 12
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1208

Číslo objednávky 1208
Hodnota objednávky: € s DPH 999
Dátum vyhotovenia objednávky 21.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.11.2018
Identifikácia zmluvy 24/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Mobilný telefón Samsung Galaxy

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 817 62 Bratislava Bajkalská 28
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1207

Číslo objednávky 1207
Hodnota objednávky: € s DPH 463,63
Dátum vyhotovenia objednávky 21.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.11.2018
Identifikácia zmluvy 13/OSMIaVS2018

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1206

Číslo objednávky 1206
Hodnota objednávky: € s DPH 13735
Dátum vyhotovenia objednávky 21.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava poškodených častí zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Čermeľská cesta 3
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1205

Číslo objednávky 1205
Hodnota objednávky: € s DPH 1792,4
Dátum vyhotovenia objednávky 20.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Sme + Roľnícke noviny

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 08 Bratislava Lazaretská 12,
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1204

Číslo objednávky 1204
Hodnota objednávky: € s DPH 18,75
Dátum vyhotovenia objednávky 20.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.11.2018
Identifikácia zmluvy 27/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Papier kancelársky

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1203

Číslo objednávky 1203
Hodnota objednávky: € s DPH 1631
Dátum vyhotovenia objednávky 19.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.11.2018
Identifikácia zmluvy 24/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
MT Alcatel 1X

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 817 62 Bratislava Bajkalská 28
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1202

Číslo objednávky 1202
Hodnota objednávky: € s DPH 102
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno creatio eu, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 02 Bratislava Drieňová 34
Ičo 50242032

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1200

Číslo objednávky 1200
Hodnota objednávky: € s DPH 50
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno EDUCO – CONSULT, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 08 Žilina Vysokoškolákov 4
Ičo 36663484

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1199

Číslo objednávky 1199
Hodnota objednávky: € s DPH 179,68
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.11.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
prezutie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1198

Číslo objednávky 1198
Hodnota objednávky: € s DPH 55,68
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.11.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
prezutie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1197

Číslo objednávky 1197
Hodnota objednávky: € s DPH 87,96
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.11.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
prezutie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1196

Číslo objednávky 1196
Hodnota objednávky: € s DPH 93,84
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.11.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
prezutie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1195

Číslo objednávky 1195
Hodnota objednávky: € s DPH 130
Dátum vyhotovenia objednávky 15.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rozbor vody chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno RÚVZ Žilina
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 011 71 Žilina V. Spanyola 27
Ičo 17335876

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1194

Číslo objednávky 1194
Hodnota objednávky: € s DPH 12,46
Dátum vyhotovenia objednávky 15.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1193

Číslo objednávky 1193
Hodnota objednávky: € s DPH 121,38
Dátum vyhotovenia objednávky 14.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odvoz a likvidácia odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno Kopaničiarska odpadová spoločnosť,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 916 13 Kostolné 390
Ičo 34133861

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1191

Číslo objednávky 1191
Hodnota objednávky: € s DPH 881
Dátum vyhotovenia objednávky 13.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava hydrantov

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Horolezecká 12
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1190

Číslo objednávky 1190
Hodnota objednávky: € s DPH 14993,7
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Stroje a zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Radoslav Sádecký
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 018 16 Malé Lednice Malé Lednice 89
Ičo 50573811

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1189

Číslo objednávky 1189
Hodnota objednávky: € s DPH 190
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Letenka

Dodávateľ

Obchodné meno Tripex s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Opatovská 14
Ičo 45575771

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Natália Petríková

Objednávka č. 1188

Číslo objednávky 1188
Hodnota objednávky: € s DPH 11,86
Dátum vyhotovenia objednávky 8.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Cestovné poistenie

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Zámocká 30
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Natália Petríková

Objednávka č. 1187

Číslo objednávky 1187
Hodnota objednávky: € s DPH 14994
Dátum vyhotovenia objednávky 8.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Stroje a zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno Proki s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 925 52 Šoporňa Šoporňa 1594
Ičo 47490373

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1186

Číslo objednávky 1186
Hodnota objednávky: € s DPH 40,8
Dátum vyhotovenia objednávky 7.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Roľnícke noviny

Dodávateľ

Obchodné meno Profi Press SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Dlhá 25
Ičo 45348723

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1185

Číslo objednávky 1185
Hodnota objednávky: € s DPH 360
Dátum vyhotovenia objednávky 7.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
zrušenie plynovej prípojky

Dodávateľ

Obchodné meno GAS-MET s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 915 01 Nové Mesto nad Trenčianska 2660/28A
Ičo 36334324

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1184

Číslo objednávky 1184
Hodnota objednávky: € s DPH 570
Dátum vyhotovenia objednávky 7.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
spracovanie dokumentov

Dodávateľ

Obchodné meno hbr advokáti s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 05 Bratislava Štefánikova 15
Ičo 47239310

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1183

Číslo objednávky 1183
Hodnota objednávky: € s DPH 4699
Dátum vyhotovenia objednávky 7.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava brány Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Horolezecká 12
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1182

Číslo objednávky 1182
Hodnota objednávky: € s DPH 893,29
Dátum vyhotovenia objednávky 7.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.11.2018
Identifikácia zmluvy 27/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1181

Číslo objednávky 1181
Hodnota objednávky: € s DPH 51,44
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.11.2018
Identifikácia zmluvy 23/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1180

Číslo objednávky 1180
Hodnota objednávky: € s DPH 23,76
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
OS 502

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 813 61 Bratislava Klemensova 8
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1179

Číslo objednávky 1179
Hodnota objednávky: € s DPH 20
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kurz

Dodávateľ

Obchodné meno Michal Stebila – S. A. Š. AUTOŠKOLA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.
Ičo 14244446

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1178

Číslo objednávky 1178
Hodnota objednávky: € s DPH 78
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1177

Číslo objednávky 1177
Hodnota objednávky: € s DPH 75
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1176

Číslo objednávky 1176
Hodnota objednávky: € s DPH 270
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1175

Číslo objednávky 1175
Hodnota objednávky: € s DPH 72
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno RELIA, spoločnosť s ručením
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 02 Bratislava Trnavská 80
Ičo 31369308

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1174

Číslo objednávky 1174
Hodnota objednávky: € s DPH 207
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Tematínska 4
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1173

Číslo objednávky 1173
Hodnota objednávky: € s DPH 276
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Tematínska 4
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1171

Číslo objednávky 1171
Hodnota objednávky: € s DPH 33,05
Dátum vyhotovenia objednávky 5.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.11.2018
Identifikácia zmluvy 27/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Čistiace a hygienick

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1170

Číslo objednávky 1170
Hodnota objednávky: € s DPH 1519,3
Dátum vyhotovenia objednávky 5.11.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.11.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Nový čas

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta č.
Ičo 36631124

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1169

Číslo objednávky 1169
Hodnota objednávky: € s DPH 96
Dátum vyhotovenia objednávky 26.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 31.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
AOP

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 12 Detva Záhradná 4,
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1168

Číslo objednávky 1168
Hodnota objednávky: € s DPH 80,75
Dátum vyhotovenia objednávky 26.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 31.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
OS 502

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 813 61 Bratislava Klemensova 8
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1167

Číslo objednávky 1167
Hodnota objednávky: € s DPH 525
Dátum vyhotovenia objednávky 25.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Analyzátor spalín

Dodávateľ

Obchodné meno MERCONTROL EU s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 916 01 Stará Turá Sadová 3016/14
Ičo 51193752

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1166

Číslo objednávky 1166
Hodnota objednávky: € s DPH 264
Dátum vyhotovenia objednávky 25.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno HSG s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 027 41 Oravský Podzámo 138
Ičo 36398021

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1165

Číslo objednávky 1165
Hodnota objednávky: € s DPH 325,14
Dátum vyhotovenia objednávky 25.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
príprava a vykonanie TK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1164

Číslo objednávky 1164
Hodnota objednávky: € s DPH 726,41
Dátum vyhotovenia objednávky 23.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vyhotovenie novoročných pozdravov

Dodávateľ

Obchodné meno PAMAS-Trenčín, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 911 01 Trenčín Legionárska 6419
Ičo 36317250

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1163

Číslo objednávky 1163
Hodnota objednávky: € s DPH 3000
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Poukážky chránenej dielne 75 ks

Dodávateľ

Obchodné meno PERFECT BODY, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 09 Bratislava Ul. 29. augusta 2263
Ičo 45585733

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1162

Číslo objednávky 1162
Hodnota objednávky: € s DPH 300
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
dodávka a montáž zás.elektr.rozvodu

Dodávateľ

Obchodné meno Július Cungel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 26 Slovenský Grob Lúčna 579/19
Ičo 34406409

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1161

Číslo objednávky 1161
Hodnota objednávky: € s DPH 20
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Preventívna lekárska prehliadka

Dodávateľ

Obchodné meno MUDr. Marcela Bahýľová, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 01 Zvolenská Slati Mierová 862
Ičo 36751511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1160

Číslo objednávky 1160
Hodnota objednávky: € s DPH 1378,51
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1159

Číslo objednávky 1159
Hodnota objednávky: € s DPH 1548,61
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1158

Číslo objednávky 1158
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1157

Číslo objednávky 1157
Hodnota objednávky: € s DPH 88,08
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.10.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
prezutie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1156

Číslo objednávky 1156
Hodnota objednávky: € s DPH 81,36
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.10.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
prezutie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1154

Číslo objednávky 1154
Hodnota objednávky: € s DPH 81,18
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.10.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
prezutie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1153

Číslo objednávky 1153
Hodnota objednávky: € s DPH 2135,52
Dátum vyhotovenia objednávky 19.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.10.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
výmena pneu.

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1152

Číslo objednávky 1152
Hodnota objednávky: € s DPH 50
Dátum vyhotovenia objednávky 18.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Preventívna lekárska prehliadka

Dodávateľ

Obchodné meno MUDr. Anna Krinovičová, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 960 02 Vígľaš Zvolenská 130/6
Ičo 36863033

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1151

Číslo objednávky 1151
Hodnota objednávky: € s DPH 20,79
Dátum vyhotovenia objednávky 18.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Cestovné poistenie

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Zámocká 30
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Natália Petríková

Objednávka č. 1150

Číslo objednávky 1150
Hodnota objednávky: € s DPH 2019,58
Dátum vyhotovenia objednávky 18.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Úpravy v IS SM Správa registratúry

Dodávateľ

Obchodné meno PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 09 Bratislava Bajkalská 28
Ičo 31365078

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1148

Číslo objednávky 1148
Hodnota objednávky: € s DPH 1547,66
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.10.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
výmena pneu.

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1147

Číslo objednávky 1147
Hodnota objednávky: € s DPH 118
Dátum vyhotovenia objednávky 16.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1145

Číslo objednávky 1145
Hodnota objednávky: € s DPH 69
Dátum vyhotovenia objednávky 16.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Tematínska 4
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1144

Číslo objednávky 1144
Hodnota objednávky: € s DPH 179956,85
Dátum vyhotovenia objednávky 16.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Modernizácia priestorov ZP

Dodávateľ

Obchodné meno HECTOR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 03 Bratislava Partizánska 14
Ičo 35795859

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1143

Číslo objednávky 1143
Hodnota objednávky: € s DPH 57,03
Dátum vyhotovenia objednávky 16.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 813 61 Bratislava Klemensova 8
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1142

Číslo objednávky 1142
Hodnota objednávky: € s DPH 158
Dátum vyhotovenia objednávky 16.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Tematínska 4
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1141

Číslo objednávky 1141
Hodnota objednávky: € s DPH 302,4
Dátum vyhotovenia objednávky 16.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 12 Detva Záhradná 4,
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1140

Číslo objednávky 1140
Hodnota objednávky: € s DPH 120
Dátum vyhotovenia objednávky 16.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Servis ČOV Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno BB AQEX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Stavebná 22
Ičo 31576290

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1139

Číslo objednávky 1139
Hodnota objednávky: € s DPH 3285
Dátum vyhotovenia objednávky 15.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Hospodárske noviny

Dodávateľ

Obchodné meno Mafra Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 836 05 Bratislava Nobelova 34
Ičo 31333524

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1137

Číslo objednávky 1137
Hodnota objednávky: € s DPH 17988
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
dodávka elektrickej energie

Dodávateľ

Obchodné meno ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 816 47 Bratislava Čulenova 6
Ičo 36677281

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1136

Číslo objednávky 1136
Hodnota objednávky: € s DPH 300
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 08 Bratislava Šoltésovej 14
Ičo 37801112

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1135

Číslo objednávky 1135
Hodnota objednávky: € s DPH 339
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
VO-právo a prax

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1134

Číslo objednávky 1134
Hodnota objednávky: € s DPH 673,4
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Plus jeden deň

Dodávateľ

Obchodné meno News and Media Holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 01 Bratislava Einsteinova 25
Ičo 47256281

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1133

Číslo objednávky 1133
Hodnota objednávky: € s DPH 510
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Trend

Dodávateľ

Obchodné meno News and Media Holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 01 Bratislava Einsteinova 25
Ičo 47256281

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1132

Číslo objednávky 1132
Hodnota objednávky: € s DPH 927,48
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Práca,mzdy a odmeňovanie

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1131

Číslo objednávky 1131
Hodnota objednávky: € s DPH 9585,19
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1130

Číslo objednávky 1130
Hodnota objednávky: € s DPH 6619,29
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1129

Číslo objednávky 1129
Hodnota objednávky: € s DPH 7048
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
výsadba stromov a drevín

Dodávateľ

Obchodné meno Robert Kučera – GREEN COLOUR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 03 Bratislava Lachova 32
Ičo 36909386

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1128

Číslo objednávky 1128
Hodnota objednávky: € s DPH 6518,11
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.10.2018
Identifikácia zmluvy 1/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Stravné poukážky – Závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Kálov 356
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1127

Číslo objednávky 1127
Hodnota objednávky: € s DPH 414
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Komplexná príprava váh

Dodávateľ

Obchodné meno WESICO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 957 03 Bánovce nad Beb Horné Ozorovce 274
Ičo 31431518

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1126

Číslo objednávky 1126
Hodnota objednávky: € s DPH 272,36
Dátum vyhotovenia objednávky 11.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.10.2018
Identifikácia zmluvy 13/OSMIaVS2018

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1125

Číslo objednávky 1125
Hodnota objednávky: € s DPH 2500
Dátum vyhotovenia objednávky 11.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.10.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1124

Číslo objednávky 1124
Hodnota objednávky: € s DPH 511,15
Dátum vyhotovenia objednávky 10.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1123

Číslo objednávky 1123
Hodnota objednávky: € s DPH 1026,26
Dátum vyhotovenia objednávky 10.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.10.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1122

Číslo objednávky 1122
Hodnota objednávky: € s DPH 33
Dátum vyhotovenia objednávky 9.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 14.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
časopis Forbes

Dodávateľ

Obchodné meno Barecz & Conrad Media, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Mostná 31
Ičo 36556653

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1120

Číslo objednávky 1120
Hodnota objednávky: € s DPH 2365,19
Dátum vyhotovenia objednávky 9.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 14.10.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1119

Číslo objednávky 1119
Hodnota objednávky: € s DPH 5520
Dátum vyhotovenia objednávky 8.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1118

Číslo objednávky 1118
Hodnota objednávky: € s DPH 292,14
Dátum vyhotovenia objednávky 8.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno Envirolt s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 23 Očová SNP 262/18
Ičo 45911711

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1117

Číslo objednávky 1117
Hodnota objednávky: € s DPH 482,63
Dátum vyhotovenia objednávky 8.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.10.2018
Identifikácia zmluvy 23/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1116

Číslo objednávky 1116
Hodnota objednávky: € s DPH 1195,4
Dátum vyhotovenia objednávky 8.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1115

Číslo objednávky 1115
Hodnota objednávky: € s DPH 26,96
Dátum vyhotovenia objednávky 8.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rozbor odpadovej vody IV.Q. Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1114

Číslo objednávky 1114
Hodnota objednávky: € s DPH 140
Dátum vyhotovenia objednávky 5.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 45 Malinovo Tri Vody II 14
Ičo 36843741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1113

Číslo objednávky 1113
Hodnota objednávky: € s DPH 150
Dátum vyhotovenia objednávky 5.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1112

Číslo objednávky 1112
Hodnota objednávky: € s DPH 144
Dátum vyhotovenia objednávky 5.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 12 Detva Záhradná 4,
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1111

Číslo objednávky 1111
Hodnota objednávky: € s DPH 331,2
Dátum vyhotovenia objednávky 5.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie vodičov

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 12 Detva Záhradná 4,
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1110

Číslo objednávky 1110
Hodnota objednávky: € s DPH 48
Dátum vyhotovenia objednávky 4.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Ostatný materiál

Dodávateľ

Obchodné meno A J Produkty a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Galvaniho 7/B
Ičo 36268518

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1109

Číslo objednávky 1109
Hodnota objednávky: € s DPH 11070
Dátum vyhotovenia objednávky 4.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Revízia elektrocentrál

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 916 21 Čachtice L. Novomeského 463
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1108

Číslo objednávky 1108
Hodnota objednávky: € s DPH 486,24
Dátum vyhotovenia objednávky 4.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odborné prehliadky vlečiek

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 960 01 Zvolen Lieskovská cesta 827
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1107

Číslo objednávky 1107
Hodnota objednávky: € s DPH 346,8
Dátum vyhotovenia objednávky 4.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Overenie 2 ks váh Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská legálna metrológia, n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 31
Ičo 37954521

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1106

Číslo objednávky 1106
Hodnota objednávky: € s DPH 2000
Dátum vyhotovenia objednávky 3.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.10.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1105

Číslo objednávky 1105
Hodnota objednávky: € s DPH 1704
Dátum vyhotovenia objednávky 3.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
oprava vodovodnej prípojky

Dodávateľ

Obchodné meno AQUA-Kubiš, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 915 01 Nové Mesto nad Hviezdoslavova 462/3
Ičo 46615008

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1104

Číslo objednávky 1104
Hodnota objednávky: € s DPH 2400
Dátum vyhotovenia objednávky 3.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kalibrácia bunky obilného sila

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská legálna metrológia, n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 31
Ičo 37954521

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1103

Číslo objednávky 1103
Hodnota objednávky: € s DPH 447,5
Dátum vyhotovenia objednávky 2.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Aktualizačná príprava

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 013 42 Horný Hričov Horný Hričov 73
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1102

Číslo objednávky 1102
Hodnota objednávky: € s DPH 294
Dátum vyhotovenia objednávky 2.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
výmena ventilov na odstránenie hav.stavu

Dodávateľ

Obchodné meno Trenčianske vodárne a kanalizácie,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 911 05 Trenčín Kožušnícka 4
Ičo 36302724

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1100

Číslo objednávky 1100
Hodnota objednávky: € s DPH 198
Dátum vyhotovenia objednávky 2.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 814 99 Bratislava Železničiarska 13, P
Ičo 35730129

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1099

Číslo objednávky 1099
Hodnota objednávky: € s DPH 960
Dátum vyhotovenia objednávky 2.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno VAM Consulting, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 05 Bratislava Sinokvetná 25
Ičo 47760796

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1098

Číslo objednávky 1098
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 2.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1097

Číslo objednávky 1097
Hodnota objednávky: € s DPH 1049,52
Dátum vyhotovenia objednávky 1.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.10.2018
Identifikácia zmluvy 23/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1095

Číslo objednávky 1095
Hodnota objednávky: € s DPH 75
Dátum vyhotovenia objednávky 1.10.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 45 Malinovo Tri Vody II 14
Ičo 36843741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1094

Číslo objednávky 1094
Hodnota objednávky: € s DPH 79
Dátum vyhotovenia objednávky 28.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1092

Číslo objednávky 1092
Hodnota objednávky: € s DPH 158
Dátum vyhotovenia objednávky 28.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1091

Číslo objednávky 1091
Hodnota objednávky: € s DPH 14385
Dátum vyhotovenia objednávky 28.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava výťahu

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Horolezecká 12
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1090

Číslo objednávky 1090
Hodnota objednávky: € s DPH 234
Dátum vyhotovenia objednávky 28.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1089

Číslo objednávky 1089
Hodnota objednávky: € s DPH 84
Dátum vyhotovenia objednávky 28.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1088

Číslo objednávky 1088
Hodnota objednávky: € s DPH 108
Dátum vyhotovenia objednávky 28.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno BPM Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 03 Bratislava Podjavorinskej 3
Ičo 35861886

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1087

Číslo objednávky 1087
Hodnota objednávky: € s DPH 716,9
Dátum vyhotovenia objednávky 27.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.10.2018
Identifikácia zmluvy 27/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Čistiace a hygienick

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1086

Číslo objednávky 1086
Hodnota objednávky: € s DPH 363,56
Dátum vyhotovenia objednávky 27.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.10.2018
Identifikácia zmluvy 13/OSMIaVS2018

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1085

Číslo objednávky 1085
Hodnota objednávky: € s DPH 220
Dátum vyhotovenia objednávky 27.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 45 Malinovo Tri Vody II 14
Ičo 36843741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1084

Číslo objednávky 1084
Hodnota objednávky: € s DPH 146
Dátum vyhotovenia objednávky 27.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1083

Číslo objednávky 1083
Hodnota objednávky: € s DPH 1260
Dátum vyhotovenia objednávky 27.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Revízie elektrocentrál závody a OS

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 916 21 Čachtice L. Novomeského 463
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1082

Číslo objednávky 1082
Hodnota objednávky: € s DPH 1080
Dátum vyhotovenia objednávky 27.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovaie GP

Dodávateľ

Obchodné meno MBKART s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 080 01 Prešov Železničiarska 42
Ičo 36514489

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1081

Číslo objednávky 1081
Hodnota objednávky: € s DPH 604,8
Dátum vyhotovenia objednávky 26.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.10.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno VIK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 02 Bratislava Jadrová 19/3226
Ičo 36680192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1080

Číslo objednávky 1080
Hodnota objednávky: € s DPH 1154,4
Dátum vyhotovenia objednávky 25.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Úradná skúška

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Čermeľská cesta 3
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1079

Číslo objednávky 1079
Hodnota objednávky: € s DPH 743,64
Dátum vyhotovenia objednávky 25.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.9.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1078

Číslo objednávky 1078
Hodnota objednávky: € s DPH 5130,9
Dátum vyhotovenia objednávky 25.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.9.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1077

Číslo objednávky 1077
Hodnota objednávky: € s DPH 2227,8
Dátum vyhotovenia objednávky 25.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.9.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1076

Číslo objednávky 1076
Hodnota objednávky: € s DPH 2128
Dátum vyhotovenia objednávky 25.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.9.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1075

Číslo objednávky 1075
Hodnota objednávky: € s DPH 3991,26
Dátum vyhotovenia objednávky 25.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.9.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1074

Číslo objednávky 1074
Hodnota objednávky: € s DPH 199
Dátum vyhotovenia objednávky 25.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.9.2018
Identifikácia zmluvy 24/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
TelekomTechnika DHM

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 817 62 Bratislava Bajkalská 28
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1073

Číslo objednávky 1073
Hodnota objednávky: € s DPH 2496,9
Dátum vyhotovenia objednávky 25.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1072

Číslo objednávky 1072
Hodnota objednávky: € s DPH 1376,78
Dátum vyhotovenia objednávky 25.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1070

Číslo objednávky 1070
Hodnota objednávky: € s DPH 298,85
Dátum vyhotovenia objednávky 25.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.9.2018
Identifikácia zmluvy 13/OSMIaVS2018

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1069

Číslo objednávky 1069
Hodnota objednávky: € s DPH 51,64
Dátum vyhotovenia objednávky 24.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 29.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rozbor odpadovej vody III.Q. Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1068

Číslo objednávky 1068
Hodnota objednávky: € s DPH 11334
Dátum vyhotovenia objednávky 24.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 29.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odstránenie závad na čepradlách Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Horolezecká 12
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1067

Číslo objednávky 1067
Hodnota objednávky: € s DPH 5994
Dátum vyhotovenia objednávky 24.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 29.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Strojné čistenie komunikácií s obsluhou

Dodávateľ

Obchodné meno R.I., s.r.o.Košice
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Pokroku 20
Ičo 36584908

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1066

Číslo objednávky 1066
Hodnota objednávky: € s DPH 7317,6
Dátum vyhotovenia objednávky 24.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 29.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia zábradlia – ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno EL-MARA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 08 Žilina Rosinská 8542/32A
Ičo 48214051

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1065

Číslo objednávky 1065
Hodnota objednávky: € s DPH 83940,02
Dátum vyhotovenia objednávky 24.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 29.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia bleskozvodov Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno DaPS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 022 01 Čadca A. Hlinku 3
Ičo 36377210

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1064

Číslo objednávky 1064
Hodnota objednávky: € s DPH 116,9
Dátum vyhotovenia objednávky 21.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Laserový merač Bosch GLM50C

Dodávateľ

Obchodné meno Dunajnet s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 09 Bratislava Grösslingová 4
Ičo 47608544

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1063

Číslo objednávky 1063
Hodnota objednávky: € s DPH 888,6
Dátum vyhotovenia objednávky 21.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.9.2018
Identifikácia zmluvy 5/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava chladiaceho stroja

Dodávateľ

Obchodné meno VK-KLIMASERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Strečnianska 16
Ičo 35948507

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1062

Číslo objednávky 1062
Hodnota objednávky: € s DPH 566,1
Dátum vyhotovenia objednávky 21.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.9.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1061

Číslo objednávky 1061
Hodnota objednávky: € s DPH 210
Dátum vyhotovenia objednávky 20.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
výkopové práce na odstránenie hav.stavu

Dodávateľ

Obchodné meno Fines – Mário Kucharovic
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 913 08 Nová Bošáca Nová Bošáca 84
Ičo 40270254

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1059

Číslo objednávky 1059
Hodnota objednávky: € s DPH 687,36
Dátum vyhotovenia objednávky 20.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava VZV Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno Leoš Šimunek
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu
Ičo 41429273

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1058

Číslo objednávky 1058
Hodnota objednávky: € s DPH 11895,84
Dátum vyhotovenia objednávky 20.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
DDD – jesenný cyklus

Dodávateľ

Obchodné meno DDD Prešov, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 080 01 Prešov Ľubochnianska 5
Ičo 36477346

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1057

Číslo objednávky 1057
Hodnota objednávky: € s DPH 288
Dátum vyhotovenia objednávky 19.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Tematínska 4
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1056

Číslo objednávky 1056
Hodnota objednávky: € s DPH 174
Dátum vyhotovenia objednávky 19.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Tematínska 4
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1055

Číslo objednávky 1055
Hodnota objednávky: € s DPH 213
Dátum vyhotovenia objednávky 19.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Tematínska 4
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1054

Číslo objednávky 1054
Hodnota objednávky: € s DPH 118
Dátum vyhotovenia objednávky 19.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Tematínska 4
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1052

Číslo objednávky 1052
Hodnota objednávky: € s DPH 981,08
Dátum vyhotovenia objednávky 19.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.9.2018
Identifikácia zmluvy 23/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Mat. na opravu a údr

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1050

Číslo objednávky 1050
Hodnota objednávky: € s DPH 65,28
Dátum vyhotovenia objednávky 18.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1049

Číslo objednávky 1049
Hodnota objednávky: € s DPH 149
Dátum vyhotovenia objednávky 18.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Konferencia

Dodávateľ

Obchodné meno Cluster Kybernetickej Bezpečnosti
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 031 01 Liptovský Mikul Nábrežie Janka Kráľa
Ičo 51749416

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1048

Číslo objednávky 1048
Hodnota objednávky: € s DPH 677,7
Dátum vyhotovenia objednávky 17.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.9.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1047

Číslo objednávky 1047
Hodnota objednávky: € s DPH 242,76
Dátum vyhotovenia objednávky 14.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno Nakladatelství FORUM s.r.o., organi
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 08 Bratislava Záhradnícka 46
Ičo 46490213

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1045

Číslo objednávky 1045
Hodnota objednávky: € s DPH 73
Dátum vyhotovenia objednávky 14.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1044

Číslo objednávky 1044
Hodnota objednávky: € s DPH 148
Dátum vyhotovenia objednávky 14.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Tematínska 4
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1043

Číslo objednávky 1043
Hodnota objednávky: € s DPH 1038,55
Dátum vyhotovenia objednávky 12.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno ROTA plus s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 31 Stupava Hviezdoslavova 764/4
Ičo 47198605

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1042

Číslo objednávky 1042
Hodnota objednávky: € s DPH 53,46
Dátum vyhotovenia objednávky 11.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Cestovné poistenie

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Zámocká 30
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Natália Petríková

Objednávka č. 1041

Číslo objednávky 1041
Hodnota objednávky: € s DPH 80
Dátum vyhotovenia objednávky 11.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Z-E1

Dodávateľ

Obchodné meno Súkromná stredná odborná škola
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 976 81 Podbrezová Družby 554/64
Ičo 37950711

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1040

Číslo objednávky 1040
Hodnota objednávky: € s DPH 900
Dátum vyhotovenia objednávky 11.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava EC v závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 916 21 Čachtice L. Novomeského 463
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1039

Číslo objednávky 1039
Hodnota objednávky: € s DPH 683,77
Dátum vyhotovenia objednávky 10.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.9.2018
Identifikácia zmluvy 27/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Ostatný materiál

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1038

Číslo objednávky 1038
Hodnota objednávky: € s DPH 1320
Dátum vyhotovenia objednávky 10.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie ZP k.ú. Partizánske

Dodávateľ

Obchodné meno EXPERT GROUP k.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B
Ičo 44082771

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1037

Číslo objednávky 1037
Hodnota objednávky: € s DPH 13593,6
Dátum vyhotovenia objednávky 10.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Údržba trávnatých a vonkajších plôch

Dodávateľ

Obchodné meno ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Hlavná 104
Ičo 46261699

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1033

Číslo objednávky 1033
Hodnota objednávky: € s DPH 18
Dátum vyhotovenia objednávky 6.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Obsluha stavebných strojov

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 12 Detva Záhradná 4,
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1031

Číslo objednávky 1031
Hodnota objednávky: € s DPH 200,01
Dátum vyhotovenia objednávky 6.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Obsluha stavebných strojov

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 013 42 Horný Hričov Horný Hričov 73
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1030

Číslo objednávky 1030
Hodnota objednávky: € s DPH 143,2
Dátum vyhotovenia objednávky 3.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
skúška odbornej spôsobilosti

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 813 61 Bratislava Klemensova 8
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1029

Číslo objednávky 1029
Hodnota objednávky: € s DPH 1197,6
Dátum vyhotovenia objednávky 3.9.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
uradne meranie spotreby paliva

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 013 01 Teplička nad Vá Na Skotňu 471/54
Ičo 14255791

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1027

Číslo objednávky 1027
Hodnota objednávky: € s DPH 10,37
Dátum vyhotovenia objednávky 27.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.9.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Cestovné poistenie

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Zámocká 30
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Natália Petríková

Objednávka č. 1026

Číslo objednávky 1026
Hodnota objednávky: € s DPH 248
Dátum vyhotovenia objednávky 24.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 29.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Letenka

Dodávateľ

Obchodné meno FLY TRAVEL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 831 01 Bratislava Tupého 31
Ičo 35871784

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Natália Petríková

Objednávka č. 1025

Číslo objednávky 1025
Hodnota objednávky: € s DPH 168
Dátum vyhotovenia objednávky 23.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno creatio eu, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 02 Bratislava Drieňová 34
Ičo 50242032

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1024

Číslo objednávky 1024
Hodnota objednávky: € s DPH 384
Dátum vyhotovenia objednávky 23.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno creatio eu, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 02 Bratislava Drieňová 34
Ičo 50242032

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1023

Číslo objednávky 1023
Hodnota objednávky: € s DPH 156
Dátum vyhotovenia objednávky 23.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1022

Číslo objednávky 1022
Hodnota objednávky: € s DPH 2618,5
Dátum vyhotovenia objednávky 23.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Pracovno-vzdelávacie stretnutie

Dodávateľ

Obchodné meno Prevádzka FUGGEROV DVOR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 976 11 Selce Mlynská 42
Ičo 36009644

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1021

Číslo objednávky 1021
Hodnota objednávky: € s DPH 65,04
Dátum vyhotovenia objednávky 21.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1020

Číslo objednávky 1020
Hodnota objednávky: € s DPH 660
Dátum vyhotovenia objednávky 16.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Výrub ovoc.stromu a úprava zelene

Dodávateľ

Obchodné meno RONDO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 05 Bratislava Pod Rovnicami 21
Ičo 31334172

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1018

Číslo objednávky 1018
Hodnota objednávky: € s DPH 8970
Dátum vyhotovenia objednávky 16.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie PD

Dodávateľ

Obchodné meno MV PROJEKT, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 080 05 Prešov Soľná 31
Ičo 51244934

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1017

Číslo objednávky 1017
Hodnota objednávky: € s DPH 420
Dátum vyhotovenia objednávky 16.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
E-aukcia k.ú. Domaniža

Dodávateľ

Obchodné meno VO SK, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 08 Bratislava Záhradnícka 151
Ičo 45647291

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1016

Číslo objednávky 1016
Hodnota objednávky: € s DPH 1200
Dátum vyhotovenia objednávky 15.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
kompletné čistenie vozidiel

Dodávateľ

Obchodné meno Lukáš Hindický
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 05 Bratislava Hlaváčiková 3105/15
Ičo 47437294

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1015

Číslo objednávky 1015
Hodnota objednávky: € s DPH 216
Dátum vyhotovenia objednávky 15.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
dodávka a montáž vysielačov

Dodávateľ

Obchodné meno Juraj Švára – AGB
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 63 Jakubov Jakubov 151
Ičo 43131981

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1014

Číslo objednávky 1014
Hodnota objednávky: € s DPH 365
Dátum vyhotovenia objednávky 15.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1013

Číslo objednávky 1013
Hodnota objednávky: € s DPH 228
Dátum vyhotovenia objednávky 15.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Konferencia

Dodávateľ

Obchodné meno OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Zámocká 30
Ičo 47139200

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1012

Číslo objednávky 1012
Hodnota objednávky: € s DPH 318,72
Dátum vyhotovenia objednávky 15.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Obsluha TZ Ab1, Bb1

Dodávateľ

Obchodné meno PURE s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 11 Banská Bystrica Karpatská 1
Ičo 36626457

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 1011

Číslo objednávky 1011
Hodnota objednávky: € s DPH 146
Dátum vyhotovenia objednávky 14.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Výroba a dodanie smalt.tabuliek

Dodávateľ

Obchodné meno Smaltovňa Holíč, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 908 51 Holíč Bratislavská 25
Ičo 50828843

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1010

Číslo objednávky 1010
Hodnota objednávky: € s DPH 14987
Dátum vyhotovenia objednávky 14.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypratanie priestorov

Dodávateľ

Obchodné meno STAV RD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 22 Košice Bielocerkevská 2
Ičo 46320610

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1009

Číslo objednávky 1009
Hodnota objednávky: € s DPH 26,96
Dátum vyhotovenia objednávky 14.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody III.Q.

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1008

Číslo objednávky 1008
Hodnota objednávky: € s DPH 1078
Dátum vyhotovenia objednávky 14.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kosačka ALKO 675EXI

Dodávateľ

Obchodné meno OBAS Pro s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 022 01 Čadca A.Hlinku 20
Ičo 46642625

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1007

Číslo objednávky 1007
Hodnota objednávky: € s DPH 11856
Dátum vyhotovenia objednávky 13.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Herbicídne postreky – 2. etapa

Dodávateľ

Obchodné meno TOPPRO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Liesková 20
Ičo 44325851

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1006

Číslo objednávky 1006
Hodnota objednávky: € s DPH 40,18
Dátum vyhotovenia objednávky 13.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.8.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
prezutie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1005

Číslo objednávky 1005
Hodnota objednávky: € s DPH 107,35
Dátum vyhotovenia objednávky 13.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.8.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
plnenie klimatizacie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 1004

Číslo objednávky 1004
Hodnota objednávky: € s DPH 720
Dátum vyhotovenia objednávky 7.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
aplikácia ochranných náterov

Dodávateľ

Obchodné meno ECCLEAN s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 984 01 Lučenec Martina Rázusa č.13
Ičo 47771925

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1003

Číslo objednávky 1003
Hodnota objednávky: € s DPH 3190
Dátum vyhotovenia objednávky 7.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Projektová dokumentácia

Dodávateľ

Obchodné meno MV PROJEKT, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 080 05 Prešov Soľná 31
Ičo 51244934

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1002

Číslo objednávky 1002
Hodnota objednávky: € s DPH 5950
Dátum vyhotovenia objednávky 7.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Projektová dokumentácia

Dodávateľ

Obchodné meno MV PROJEKT, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 080 05 Prešov Soľná 31
Ičo 51244934

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1001

Číslo objednávky 1001
Hodnota objednávky: € s DPH 5850
Dátum vyhotovenia objednávky 7.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Projektová dokumentácia

Dodávateľ

Obchodné meno MV PROJEKT, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 080 05 Prešov Soľná 31
Ičo 51244934

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 1000

Číslo objednávky 1000
Hodnota objednávky: € s DPH 17970
Dátum vyhotovenia objednávky 7.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Projektová dokumentácia

Dodávateľ

Obchodné meno Ledvák spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 055 51 Veľký Folkmar 103
Ičo 48206326

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 999

Číslo objednávky 999
Hodnota objednávky: € s DPH 700
Dátum vyhotovenia objednávky 6.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko

Objednávka č. 998

Číslo objednávky 998
Hodnota objednávky: € s DPH 4848
Dátum vyhotovenia objednávky 3.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno EXPERT GROUP k.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B
Ičo 44082771

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 995

Číslo objednávky 995
Hodnota objednávky: € s DPH 14785
Dátum vyhotovenia objednávky 2.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia betónových plôch

Dodávateľ

Obchodné meno Blank, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 058 01 Poprad Dostojevského 3313/
Ičo 36499676

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 994

Číslo objednávky 994
Hodnota objednávky: € s DPH 122,4
Dátum vyhotovenia objednávky 1.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Príprava elektrotechnikov

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 12 Detva Záhradná 4,
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 993

Číslo objednávky 993
Hodnota objednávky: € s DPH 2224,8
Dátum vyhotovenia objednávky 1.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.8.2018
Identifikácia zmluvy 5/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava chladiaceho stroja

Dodávateľ

Obchodné meno VK-KLIMASERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Strečnianska 16
Ičo 35948507

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 992

Číslo objednávky 992
Hodnota objednávky: € s DPH 178783,57
Dátum vyhotovenia objednávky 1.8.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia cestnej kom. Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno TERA – STAV BA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 02 Bratislava Saratovská 2
Ičo 48206130

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 991

Číslo objednávky 991
Hodnota objednávky: € s DPH 6000
Dátum vyhotovenia objednávky 31.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.8.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Poradenské služby

Dodávateľ

Obchodné meno CRATUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Gorkého 5
Ičo 36862584

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 987

Číslo objednávky 987
Hodnota objednávky: € s DPH 1130,08
Dátum vyhotovenia objednávky 26.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 31.7.2018
Identifikácia zmluvy 27/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 986

Číslo objednávky 986
Hodnota objednávky: € s DPH 425,76
Dátum vyhotovenia objednávky 26.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 31.7.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
pneumatiky

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 985

Číslo objednávky 985
Hodnota objednávky: € s DPH 324,58
Dátum vyhotovenia objednávky 26.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 31.7.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
pneumatiky

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 984

Číslo objednávky 984
Hodnota objednávky: € s DPH 2237,59
Dátum vyhotovenia objednávky 26.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 31.7.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 983

Číslo objednávky 983
Hodnota objednávky: € s DPH 179464,22
Dátum vyhotovenia objednávky 25.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia cestnej kom. Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno DaPS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 022 01 Čadca A. Hlinku 3
Ičo 36377210

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 982

Číslo objednávky 982
Hodnota objednávky: € s DPH 1195,44
Dátum vyhotovenia objednávky 24.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 29.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
zamurovanie okien

Dodávateľ

Obchodné meno TREMEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 018 51 Nová Dubnica Veľký Kolačín 39
Ičo 36305871

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 980

Číslo objednávky 980
Hodnota objednávky: € s DPH 14898,9
Dátum vyhotovenia objednávky 19.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia fasády

Dodávateľ

Obchodné meno STAV RD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 22 Košice Bielocerkevská 2
Ičo 46320610

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 979

Číslo objednávky 979
Hodnota objednávky: € s DPH 596,54
Dátum vyhotovenia objednávky 18.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie opakov.tlakov.skúšok

Dodávateľ

Obchodné meno TREMEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 018 51 Nová Dubnica Veľký Kolačín 39
Ičo 36305871

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 978

Číslo objednávky 978
Hodnota objednávky: € s DPH 1000
Dátum vyhotovenia objednávky 18.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.7.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 977

Číslo objednávky 977
Hodnota objednávky: € s DPH 234,35
Dátum vyhotovenia objednávky 17.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
likvidácia odpadu na závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno Spoločnosť Pohronie a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 21 Lieskovec Lieskovská cesta 15
Ičo 36004472

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 976

Číslo objednávky 976
Hodnota objednávky: € s DPH 17935,58
Dátum vyhotovenia objednávky 17.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Modernizácia prístrešku OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno OJRO plus, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 022 01 Čadca Podzávoz 1379
Ičo 45542465

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 975

Číslo objednávky 975
Hodnota objednávky: € s DPH 17935,43
Dátum vyhotovenia objednávky 17.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Modernizácia oplotenia OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno OJRO plus, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 022 01 Čadca Podzávoz 1379
Ičo 45542465

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 974

Číslo objednávky 974
Hodnota objednávky: € s DPH 16094,08
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy 1/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Stravné poukážky – ústredie SŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Kálov 356
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 973

Číslo objednávky 973
Hodnota objednávky: € s DPH 1120,4
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy 13/OSMIaVS2018

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 972

Číslo objednávky 972
Hodnota objednávky: € s DPH 431,42
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy 27/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Čistiace a hygienick

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 971

Číslo objednávky 971
Hodnota objednávky: € s DPH 316,6
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy 23/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 970

Číslo objednávky 970
Hodnota objednávky: € s DPH 64,1
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy 23/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 969

Číslo objednávky 969
Hodnota objednávky: € s DPH 702,5
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 968

Číslo objednávky 968
Hodnota objednávky: € s DPH 1898,78
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 967

Číslo objednávky 967
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 966

Číslo objednávky 966
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 965

Číslo objednávky 965
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 964

Číslo objednávky 964
Hodnota objednávky: € s DPH 1356,13
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 963

Číslo objednávky 963
Hodnota objednávky: € s DPH 119758,5
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Modernizácia ELI skladu C2 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno ELRAMST, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 082 13 Demjata Demjata 137
Ičo 36506281

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 962

Číslo objednávky 962
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 13.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 961

Číslo objednávky 961
Hodnota objednávky: € s DPH 665
Dátum vyhotovenia objednávky 13.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kancelárske kreslo

Dodávateľ

Obchodné meno D-nábytok Ing. Kvetoslava Dedinská
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 984 01 Lučenec M. Rázusa 1
Ičo 11932848

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 960

Číslo objednávky 960
Hodnota objednávky: € s DPH 140
Dátum vyhotovenia objednávky 12.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
oprava zámku na trezore

Dodávateľ

Obchodné meno Pavol Valentovič Bezpečnostné
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 831 01 Bratislava Moravská 1
Ičo 11649933

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 958

Číslo objednávky 958
Hodnota objednávky: € s DPH 38,86
Dátum vyhotovenia objednávky 12.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.7.2018
Identifikácia zmluvy 23/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 957

Číslo objednávky 957
Hodnota objednávky: € s DPH 2151
Dátum vyhotovenia objednávky 12.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.7.2018
Identifikácia zmluvy 24/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
TelekomTechnika DHM

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 817 62 Bratislava Bajkalská 28
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 956

Číslo objednávky 956
Hodnota objednávky: € s DPH 1440
Dátum vyhotovenia objednávky 12.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava hydrantu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno AQUA-Kubiš, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 915 01 Nové Mesto nad Hviezdoslavova 462/3
Ičo 46615008

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 955

Číslo objednávky 955
Hodnota objednávky: € s DPH 468,36
Dátum vyhotovenia objednávky 11.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Montáž a dodávka podružného vodomeru

Dodávateľ

Obchodné meno REMONTA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 01 Zvolenská Slati SNP 45
Ičo 31631487

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 954

Číslo objednávky 954
Hodnota objednávky: € s DPH 71,6
Dátum vyhotovenia objednávky 11.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
502 – ÚIVP

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 813 61 Bratislava Klemensova 8
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 953

Číslo objednávky 953
Hodnota objednávky: € s DPH 511
Dátum vyhotovenia objednávky 11.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 952

Číslo objednávky 952
Hodnota objednávky: € s DPH 280,61
Dátum vyhotovenia objednávky 9.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 14.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Náradie

Dodávateľ

Obchodné meno ALVE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 020 01 Púchov Vsetínska cesta 731
Ičo 31632041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 951

Číslo objednávky 951
Hodnota objednávky: € s DPH 52,43
Dátum vyhotovenia objednávky 9.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 14.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava VZV Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno Leoš Šimunek
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu
Ičo 41429273

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 950

Číslo objednávky 950
Hodnota objednávky: € s DPH 97,8
Dátum vyhotovenia objednávky 3.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.7.2018
Identifikácia zmluvy 5/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Oprava tepelného snímača

Dodávateľ

Obchodné meno VK-KLIMASERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Strečnianska 16
Ičo 35948507

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 949

Číslo objednávky 949
Hodnota objednávky: € s DPH 3504
Dátum vyhotovenia objednávky 3.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Obnova vodovodnej prípojky

Dodávateľ

Obchodné meno AQUA-Kubiš, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 915 01 Nové Mesto nad Hviezdoslavova 462/3
Ičo 46615008

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 948

Číslo objednávky 948
Hodnota objednávky: € s DPH 392,28
Dátum vyhotovenia objednávky 3.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.7.2018
Identifikácia zmluvy 13/OSMIaVS2018

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 947

Číslo objednávky 947
Hodnota objednávky: € s DPH 59881,37
Dátum vyhotovenia objednávky 3.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oplotenie ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno K.O.Z.A.K., s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 029 43 Zubrohlava Výhonová 535
Ičo 46285849

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 946

Číslo objednávky 946
Hodnota objednávky: € s DPH 9702
Dátum vyhotovenia objednávky 3.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odbroná prehliadka mostových žeriavov

Dodávateľ

Obchodné meno T.A.D. SNINA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 069 01 Snina Gagarinova 1583/28
Ičo 36510556

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 945

Číslo objednávky 945
Hodnota objednávky: € s DPH 14991,69
Dátum vyhotovenia objednávky 3.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Demolačné práce na OS Breziny Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno MRS Crane, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 18 Nižná Hutka Poľovnícka 107
Ičo 50138367

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 944

Číslo objednávky 944
Hodnota objednávky: € s DPH 14984,2
Dátum vyhotovenia objednávky 3.7.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukčné práce v areáli OS Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno JUMAR TRADE, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 04 Bratislava Boženy Němcovej 8
Ičo 47594993

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 943

Číslo objednávky 943
Hodnota objednávky: € s DPH 1274,9
Dátum vyhotovenia objednávky 29.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 4.7.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 942

Číslo objednávky 942
Hodnota objednávky: € s DPH 218,47
Dátum vyhotovenia objednávky 29.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 4.7.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 941

Číslo objednávky 941
Hodnota objednávky: € s DPH 139,8
Dátum vyhotovenia objednávky 29.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 4.7.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 940

Číslo objednávky 940
Hodnota objednávky: € s DPH 3815,4
Dátum vyhotovenia objednávky 27.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.7.2018
Identifikácia zmluvy 5/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Oprava klimatizačnej jednotky

Dodávateľ

Obchodné meno VK-KLIMASERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Strečnianska 16
Ičo 35948507

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 939

Číslo objednávky 939
Hodnota objednávky: € s DPH 70,8
Dátum vyhotovenia objednávky 27.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Mandátny certifikát

Dodávateľ

Obchodné meno Disig, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 08 Bratislava Záhradnícka 151
Ičo 35975976

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Natália Petríková

Objednávka č. 938

Číslo objednávky 938
Hodnota objednávky: € s DPH 1143,6
Dátum vyhotovenia objednávky 27.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oceľové lešenie

Dodávateľ

Obchodné meno Aloss s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 026 01 Dolny Kubín – K Pod Dúbravou 2887
Ičo 36442020

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 937

Číslo objednávky 937
Hodnota objednávky: € s DPH 248,4
Dátum vyhotovenia objednávky 26.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.7.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Teleskopický dvojitý rebrík

Dodávateľ

Obchodné meno B2B Partner s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Šulekova 2
Ičo 44413467

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 936

Číslo objednávky 936
Hodnota objednávky: € s DPH 1923,3
Dátum vyhotovenia objednávky 26.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.7.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 935

Číslo objednávky 935
Hodnota objednávky: € s DPH 5983,2
Dátum vyhotovenia objednávky 25.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Prenájom pracovno-kom. stroja III.Q.

Dodávateľ

Obchodné meno R.I., s.r.o.Košice
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Pokroku 20
Ičo 36584908

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 932

Číslo objednávky 932
Hodnota objednávky: € s DPH 2520
Dátum vyhotovenia objednávky 25.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno EXPERT GROUP k.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B
Ičo 44082771

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 931

Číslo objednávky 931
Hodnota objednávky: € s DPH 1500
Dátum vyhotovenia objednávky 25.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno EXPERT GROUP k.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B
Ičo 44082771

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 930

Číslo objednávky 930
Hodnota objednávky: € s DPH 800
Dátum vyhotovenia objednávky 25.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.6.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 929

Číslo objednávky 929
Hodnota objednávky: € s DPH 82902,2
Dátum vyhotovenia objednávky 22.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Materiál obuvnícky

Dodávateľ

Obchodné meno OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 085 10 Bardejov Dukelská 19
Ičo 36458503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 928

Číslo objednávky 928
Hodnota objednávky: € s DPH 23808
Dátum vyhotovenia objednávky 21.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kanalizačné služby

Dodávateľ

Obchodné meno SEZAKO Trnava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Orešanská 11
Ičo 36263800

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 927

Číslo objednávky 927
Hodnota objednávky: € s DPH 5940
Dátum vyhotovenia objednávky 21.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie PD

Dodávateľ

Obchodné meno T.D. LINE, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Pražská 4
Ičo 47221828

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 926

Číslo objednávky 926
Hodnota objednávky: € s DPH 1148,4
Dátum vyhotovenia objednávky 21.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno VYVOND, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 038 61 Vrútky Francúzskych partizá
Ičo 36397172

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 925

Číslo objednávky 925
Hodnota objednávky: € s DPH 133,8
Dátum vyhotovenia objednávky 20.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vydanie certifikátu

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská legálna metrológia, n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 31
Ičo 37954521

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 924

Číslo objednávky 924
Hodnota objednávky: € s DPH 30,54
Dátum vyhotovenia objednávky 19.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno ANDREA SHOP, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 929 01 Dunajská Streda Galantská cesta 5855
Ičo 36277151

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 923

Číslo objednávky 923
Hodnota objednávky: € s DPH 1501,9
Dátum vyhotovenia objednávky 19.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.6.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 922

Číslo objednávky 922
Hodnota objednávky: € s DPH 1028,84
Dátum vyhotovenia objednávky 19.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.6.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 921

Číslo objednávky 921
Hodnota objednávky: € s DPH 849
Dátum vyhotovenia objednávky 18.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Krovinorez

Dodávateľ

Obchodné meno ŠIVINET, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 079 01 Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1823
Ičo 36617792

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 920

Číslo objednávky 920
Hodnota objednávky: € s DPH 300
Dátum vyhotovenia objednávky 15.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
E-aukcia k.ú. Stráže pod Tatrami

Dodávateľ

Obchodné meno VO SK, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 08 Bratislava Záhradnícka 151
Ičo 45647291

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 919

Číslo objednávky 919
Hodnota objednávky: € s DPH 13438,57
Dátum vyhotovenia objednávky 14.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.6.2018
Identifikácia zmluvy 1/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Stravné poukážky – Závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Kálov 356
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 918

Číslo objednávky 918
Hodnota objednávky: € s DPH 269,52
Dátum vyhotovenia objednávky 13.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie analýzy vzorky pitnej vody

Dodávateľ

Obchodné meno VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 812 49 Bratislava Nábr.arm.gen. L. Svo
Ičo 156850

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 917

Číslo objednávky 917
Hodnota objednávky: € s DPH 14998,4
Dátum vyhotovenia objednávky 13.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava bočných čiel nájazd. rámp Ľupč.

Dodávateľ

Obchodné meno STAV RD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 22 Košice Bielocerkevská 2
Ičo 46320610

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 916

Číslo objednávky 916
Hodnota objednávky: € s DPH 4785
Dátum vyhotovenia objednávky 13.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Úradná skúška OS Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING PROJEKT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Perešská 2431/38B
Ičo 47434864

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 915

Číslo objednávky 915
Hodnota objednávky: € s DPH 1200
Dátum vyhotovenia objednávky 13.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Objednávame si šitie post. bielizne

Dodávateľ

Obchodné meno LOMETKA, v.o.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 023 36 Radoľa Radoľa 132
Ičo 31581617

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 914

Číslo objednávky 914
Hodnota objednávky: € s DPH 119998,34
Dátum vyhotovenia objednávky 13.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia nájazd. rámp Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno STAV RD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 22 Košice Bielocerkevská 2
Ičo 46320610

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 913

Číslo objednávky 913
Hodnota objednávky: € s DPH 600
Dátum vyhotovenia objednávky 12.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.6.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 912

Číslo objednávky 912
Hodnota objednávky: € s DPH 553,2
Dátum vyhotovenia objednávky 12.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
dodanie a montáž ovládania dverí

Dodávateľ

Obchodné meno HK-IMPEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 03 Žilina Bytčianska 814/131
Ičo 36388726

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 911

Číslo objednávky 911
Hodnota objednávky: € s DPH 10,37
Dátum vyhotovenia objednávky 11.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Cestovné poistenie

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Zámocká 30
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Natália Petríková

Objednávka č. 910

Číslo objednávky 910
Hodnota objednávky: € s DPH 163,2
Dátum vyhotovenia objednávky 11.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Ostatný materiál

Dodávateľ

Obchodné meno KODRETA Štefanov s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 906 45 Štefanov Štefanov č. 372
Ičo 31418171

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 909

Číslo objednávky 909
Hodnota objednávky: € s DPH 63,6
Dátum vyhotovenia objednávky 8.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Veľký komentár

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 908

Číslo objednávky 908
Hodnota objednávky: € s DPH 60
Dátum vyhotovenia objednávky 7.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno Agentúra TEMPO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Jánošíkova 1
Ičo 36433292

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 907

Číslo objednávky 907
Hodnota objednávky: € s DPH 51,64
Dátum vyhotovenia objednávky 7.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 906

Číslo objednávky 906
Hodnota objednávky: € s DPH 265
Dátum vyhotovenia objednávky 5.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Letenka

Dodávateľ

Obchodné meno FLY TRAVEL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 831 01 Bratislava Tupého 31
Ičo 35871784

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Natália Petríková

Objednávka č. 905

Číslo objednávky 905
Hodnota objednávky: € s DPH 240,3
Dátum vyhotovenia objednávky 5.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.6.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
vymena akumulatora

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 904

Číslo objednávky 904
Hodnota objednávky: € s DPH 30,72
Dátum vyhotovenia objednávky 5.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.6.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
prezutie a uskladnenie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 903

Číslo objednávky 903
Hodnota objednávky: € s DPH 2752,43
Dátum vyhotovenia objednávky 5.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.6.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 902

Číslo objednávky 902
Hodnota objednávky: € s DPH 66
Dátum vyhotovenia objednávky 5.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.6.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
prezutie a uskladnenie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 901

Číslo objednávky 901
Hodnota objednávky: € s DPH 5278
Dátum vyhotovenia objednávky 5.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.6.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 900

Číslo objednávky 900
Hodnota objednávky: € s DPH 2541,6
Dátum vyhotovenia objednávky 5.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.6.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 899

Číslo objednávky 899
Hodnota objednávky: € s DPH 1995,31
Dátum vyhotovenia objednávky 5.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.6.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
oprava vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 898

Číslo objednávky 898
Hodnota objednávky: € s DPH 302,4
Dátum vyhotovenia objednávky 4.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kalibrácia alkotestera

Dodávateľ

Obchodné meno Dräger Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 921 01 Piešťany Radlinského 40 a
Ičo 31439446

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 897

Číslo objednávky 897
Hodnota objednávky: € s DPH 168
Dátum vyhotovenia objednávky 4.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vyrobenie a dodanie odznakov

Dodávateľ

Obchodné meno Online – group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 01 Bratislava Švabinského 1063/1
Ičo 47484144

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 895

Číslo objednávky 895
Hodnota objednávky: € s DPH 4550
Dátum vyhotovenia objednávky 4.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Úradná skúška trafostanice OS Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING PROJEKT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Perešská 2431/38B
Ičo 47434864

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 894

Číslo objednávky 894
Hodnota objednávky: € s DPH 264
Dátum vyhotovenia objednávky 4.6.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Konferencia

Dodávateľ

Obchodné meno Economia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 186 00 Praha 8 Pernerova 673/47
Ičo 28191226

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 887

Číslo objednávky 887
Hodnota objednávky: € s DPH 5111,13
Dátum vyhotovenia objednávky 31.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno AEE BATTERY, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Cementárenská cesta
Ičo 50503952

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 885

Číslo objednávky 885
Hodnota objednávky: € s DPH 360
Dátum vyhotovenia objednávky 30.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 4.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava váhy Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno Ján Valent – VÁHY V
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Dolná Mičiná Dolná Mičiná, 12
Ičo 35261765

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 884

Číslo objednávky 884
Hodnota objednávky: € s DPH 187,2
Dátum vyhotovenia objednávky 30.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 4.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
prepojenie videotelefónov

Dodávateľ

Obchodné meno E.D.T. spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 01 Bratislava Bajkalská 21/A
Ičo 35731761

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 883

Číslo objednávky 883
Hodnota objednávky: € s DPH 4995,88
Dátum vyhotovenia objednávky 28.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.6.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava – výmena modulov Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Perešská 2431/38B
Ičo 46320415

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 882

Číslo objednávky 882
Hodnota objednávky: € s DPH 71,64
Dátum vyhotovenia objednávky 23.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Služobné vizitky

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 881

Číslo objednávky 881
Hodnota objednávky: € s DPH 5084,16
Dátum vyhotovenia objednávky 23.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava VZV Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Leoš Šimunek
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu
Ičo 41429273

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 880

Číslo objednávky 880
Hodnota objednávky: € s DPH 5469,12
Dátum vyhotovenia objednávky 23.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava VZV Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Leoš Šimunek
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu
Ičo 41429273

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 879

Číslo objednávky 879
Hodnota objednávky: € s DPH 56,16
Dátum vyhotovenia objednávky 23.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.5.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
prezutie a uskladnenie

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 878

Číslo objednávky 878
Hodnota objednávky: € s DPH 786,34
Dátum vyhotovenia objednávky 23.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.5.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
dodanie a prezutie pneu

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 877

Číslo objednávky 877
Hodnota objednávky: € s DPH 1859,32
Dátum vyhotovenia objednávky 22.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 876

Číslo objednávky 876
Hodnota objednávky: € s DPH 1769,06
Dátum vyhotovenia objednávky 22.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 875

Číslo objednávky 875
Hodnota objednávky: € s DPH 260,34
Dátum vyhotovenia objednávky 22.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 874

Číslo objednávky 874
Hodnota objednávky: € s DPH 318,2
Dátum vyhotovenia objednávky 22.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 873

Číslo objednávky 873
Hodnota objednávky: € s DPH 318,2
Dátum vyhotovenia objednávky 22.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 872

Číslo objednávky 872
Hodnota objednávky: € s DPH 318,2
Dátum vyhotovenia objednávky 22.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 871

Číslo objednávky 871
Hodnota objednávky: € s DPH 945,67
Dátum vyhotovenia objednávky 22.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 870

Číslo objednávky 870
Hodnota objednávky: € s DPH 2053,24
Dátum vyhotovenia objednávky 22.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 869

Číslo objednávky 869
Hodnota objednávky: € s DPH 6075,05
Dátum vyhotovenia objednávky 21.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Tonery

Dodávateľ

Obchodné meno Andrej Holka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Jaderná 6964/1
Ičo 47711876

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 867

Číslo objednávky 867
Hodnota objednávky: € s DPH 31664,18
Dátum vyhotovenia objednávky 18.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Ochrana mobil. zar. zál. pr. Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno KV – Security, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 04 Bratislava Panónska cesta 34
Ičo 46019669

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 866

Číslo objednávky 866
Hodnota objednávky: € s DPH 5,94
Dátum vyhotovenia objednávky 18.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Zámocká 30
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Matúš Timko – býv.

Objednávka č. 865

Číslo objednávky 865
Hodnota objednávky: € s DPH 5943,6
Dátum vyhotovenia objednávky 18.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Pracovno-vzdelávacie stretnutie

Dodávateľ

Obchodné meno TRANSPETROL, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 08 Bratislava Šumavská 38
Ičo 31341977

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 863

Číslo objednávky 863
Hodnota objednávky: € s DPH 71,28
Dátum vyhotovenia objednávky 17.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
BPO

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 813 61 Bratislava Klemensova 8
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 862

Číslo objednávky 862
Hodnota objednávky: € s DPH 110,3
Dátum vyhotovenia objednávky 17.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
prekladateľské služby

Dodávateľ

Obchodné meno LEXMAN, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 831 03 Bratislava Škultétyho 1
Ičo 36810657

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 861

Číslo objednávky 861
Hodnota objednávky: € s DPH 45
Dátum vyhotovenia objednávky 17.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 844 10 Bratislava Ul. M. Schneidera-Tr
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 860

Číslo objednávky 860
Hodnota objednávky: € s DPH 107940
Dátum vyhotovenia objednávky 17.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odstr. vzduch. a EPS závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno DaPS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 022 01 Čadca A. Hlinku 3
Ičo 36377210

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 859

Číslo objednávky 859
Hodnota objednávky: € s DPH 102
Dátum vyhotovenia objednávky 17.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno creatio eu, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 02 Bratislava Drieňová 34
Ičo 50242032

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 858

Číslo objednávky 858
Hodnota objednávky: € s DPH 74
Dátum vyhotovenia objednávky 17.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 857

Číslo objednávky 857
Hodnota objednávky: € s DPH 259,9
Dátum vyhotovenia objednávky 17.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Fúkar Hecht 972

Dodávateľ

Obchodné meno ASKEN tools, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 020 01 Púchov Royova 783/18
Ičo 47224681

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 856

Číslo objednávky 856
Hodnota objednávky: € s DPH 390
Dátum vyhotovenia objednávky 17.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava VZV Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno Leoš Šimunek
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu
Ičo 41429273

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 855

Číslo objednávky 855
Hodnota objednávky: € s DPH 320
Dátum vyhotovenia objednávky 16.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
zabezpečenie autobusovej prepravy

Dodávateľ

Obchodné meno CK AZAD, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 027 44 Tvrdošín Medvedzie 148-29/11
Ičo 43792138

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 853

Číslo objednávky 853
Hodnota objednávky: € s DPH 14988
Dátum vyhotovenia objednávky 15.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava strechy Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno STAV RD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 22 Košice Bielocerkevská 2
Ičo 46320610

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 852

Číslo objednávky 852
Hodnota objednávky: € s DPH 3444
Dátum vyhotovenia objednávky 15.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
prepojenie a odtlakovanie vodov.potrubia

Dodávateľ

Obchodné meno AQUA-Kubiš, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 915 01 Nové Mesto nad Hviezdoslavova 462/3
Ičo 46615008

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 851

Číslo objednávky 851
Hodnota objednávky: € s DPH 992,4
Dátum vyhotovenia objednávky 15.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava kotolne Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno STAV RD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 22 Košice Bielocerkevská 2
Ičo 46320610

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 850

Číslo objednávky 850
Hodnota objednávky: € s DPH 480
Dátum vyhotovenia objednávky 15.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Občerstvenie

Dodávateľ

Obchodné meno HAPPY MELON, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 03 Bratislava Heyrovského 4638/7
Ičo 50613341

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 849

Číslo objednávky 849
Hodnota objednávky: € s DPH 101,76
Dátum vyhotovenia objednávky 14.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Skartácia dokumentov

Dodávateľ

Obchodné meno EKOway s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 831 02 Bratislava Račianska 66
Ičo 35966181

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 848

Číslo objednávky 848
Hodnota objednávky: € s DPH 38997
Dátum vyhotovenia objednávky 14.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava atiky skladov B1-B4 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno JUMAR TRADE, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 04 Bratislava Boženy Němcovej 8
Ičo 47594993

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 847

Číslo objednávky 847
Hodnota objednávky: € s DPH 26,96
Dátum vyhotovenia objednávky 14.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 846

Číslo objednávky 846
Hodnota objednávky: € s DPH 49905,56
Dátum vyhotovenia objednávky 14.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Demolačné práce na závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno TERA – STAV BA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 02 Bratislava Saratovská 2
Ičo 48206130

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 845

Číslo objednávky 845
Hodnota objednávky: € s DPH 179337,22
Dátum vyhotovenia objednávky 14.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 19.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Demolácia komína a rek. plochy Kopaničia

Dodávateľ

Obchodné meno DaPS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 022 01 Čadca A. Hlinku 3
Ičo 36377210

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 844

Číslo objednávky 844
Hodnota objednávky: € s DPH 1478
Dátum vyhotovenia objednávky 11.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Výmena membránového prírubového ventilu

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Čermeľská cesta 3
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 843

Číslo objednávky 843
Hodnota objednávky: € s DPH 139915,27
Dátum vyhotovenia objednávky 11.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Modernizácia ELI OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno R.I., s.r.o.Košice
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Pokroku 20
Ičo 36584908

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 840

Číslo objednávky 840
Hodnota objednávky: € s DPH 620,4
Dátum vyhotovenia objednávky 9.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 14.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie motorových vozidiel

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 12 Detva Záhradná 4,
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 838

Číslo objednávky 838
Hodnota objednávky: € s DPH 57
Dátum vyhotovenia objednávky 9.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 14.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
OS 17

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 813 61 Bratislava Klemensova 8
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 837

Číslo objednávky 837
Hodnota objednávky: € s DPH 57
Dátum vyhotovenia objednávky 9.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 14.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
OS 17

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 813 61 Bratislava Klemensova 8
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 836

Číslo objednávky 836
Hodnota objednávky: € s DPH 100
Dátum vyhotovenia objednávky 3.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
oprava elektr.závady na kal.čerpadle

Dodávateľ

Obchodné meno Július Cungel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 26 Slovenský Grob Lúčna 579/19
Ičo 34406409

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 835

Číslo objednávky 835
Hodnota objednávky: € s DPH 570
Dátum vyhotovenia objednávky 3.5.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Tlmočenie

Dodávateľ

Obchodné meno LEXMAN, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 831 03 Bratislava Škultétyho 1
Ičo 36810657

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 834

Číslo objednávky 834
Hodnota objednávky: € s DPH 1030,8
Dátum vyhotovenia objednávky 27.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.5.2018
Identifikácia zmluvy 19/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
servisne prace na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 833

Číslo objednávky 833
Hodnota objednávky: € s DPH 550
Dátum vyhotovenia objednávky 26.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.5.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Služby mobilného operátora

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 817 62 Bratislava Bajkalská 28
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 832

Číslo objednávky 832
Hodnota objednávky: € s DPH 937,32
Dátum vyhotovenia objednávky 25.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Piestové čerpadlo Wagner

Dodávateľ

Obchodné meno Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 04 Žilina prevádzka: K cintorí
Ičo 44204949

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 831

Číslo objednávky 831
Hodnota objednávky: € s DPH 100
Dátum vyhotovenia objednávky 25.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Prenájom 11 ks tlakov.fliaš na tech.plyn

Dodávateľ

Obchodné meno Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 819 44 Bratislava Chalupkova 9
Ičo 685852

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 830

Číslo objednávky 830
Hodnota objednávky: € s DPH 149904,2
Dátum vyhotovenia objednávky 25.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Modernizácia ELI sklad B1 závod Ľupčiank

Dodávateľ

Obchodné meno Ledvák spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 055 51 Veľký Folkmar 103
Ičo 48206326

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 829

Číslo objednávky 829
Hodnota objednávky: € s DPH 149728,72
Dátum vyhotovenia objednávky 24.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 29.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia cestnej kom. Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Hlavná 104
Ičo 46261699

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 828

Číslo objednávky 828
Hodnota objednávky: € s DPH 29970,9
Dátum vyhotovenia objednávky 24.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 29.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia ELI ponorných čerp.

Dodávateľ

Obchodné meno STAV RD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 22 Košice Bielocerkevská 2
Ičo 46320610

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 827

Číslo objednávky 827
Hodnota objednávky: € s DPH 119898,41
Dátum vyhotovenia objednávky 24.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 29.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Modernizácia ELI Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Perešská 2431/38B
Ičo 46320415

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 826

Číslo objednávky 826
Hodnota objednávky: € s DPH 72
Dátum vyhotovenia objednávky 23.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno GaF, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 902 01 Pezinok Veltlínska 5223/1
Ičo 46332961

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 825

Číslo objednávky 825
Hodnota objednávky: € s DPH 158
Dátum vyhotovenia objednávky 20.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 823

Číslo objednávky 823
Hodnota objednávky: € s DPH 156
Dátum vyhotovenia objednávky 20.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 822

Číslo objednávky 822
Hodnota objednávky: € s DPH 81,6
Dátum vyhotovenia objednávky 19.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
odplombovanie a obnovenie prevádz.plomby

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 47 Žilina Pri Rajčianke 2927/8
Ičo 36442151

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 821

Číslo objednávky 821
Hodnota objednávky: € s DPH 885
Dátum vyhotovenia objednávky 18.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.4.2018
Identifikácia zmluvy 5/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
odstránenie závad na chladiac. strojoch

Dodávateľ

Obchodné meno VK-KLIMASERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 05 Bratislava Strečnianska 16
Ičo 35948507

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 820

Číslo objednávky 820
Hodnota objednávky: € s DPH 1700,09
Dátum vyhotovenia objednávky 18.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.4.2018
Identifikácia zmluvy 13/OSMIaVS2018

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 819

Číslo objednávky 819
Hodnota objednávky: € s DPH 900
Dátum vyhotovenia objednávky 18.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.4.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 818

Číslo objednávky 818
Hodnota objednávky: € s DPH 1140
Dátum vyhotovenia objednávky 17.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Ručné paletové vozíky

Dodávateľ

Obchodné meno Gekkon International s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 533 52 Pardubice Hradišťská 407
Ičo 25930681

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 817

Číslo objednávky 817
Hodnota objednávky: € s DPH 474
Dátum vyhotovenia objednávky 17.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kalibrácia detektorov plynu

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Čermeľská cesta 3
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 816

Číslo objednávky 816
Hodnota objednávky: € s DPH 6550
Dátum vyhotovenia objednávky 16.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
PD rekonštrukcia bleskozvod

Dodávateľ

Obchodné meno MV PROJEKT, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 080 05 Prešov Soľná 31
Ičo 51244934

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 815

Číslo objednávky 815
Hodnota objednávky: € s DPH 179696,14
Dátum vyhotovenia objednávky 16.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Modernizácia UK ZP Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno TREMEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 018 51 Nová Dubnica Veľký Kolačín 39
Ičo 36305871

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 814

Číslo objednávky 814
Hodnota objednávky: € s DPH 101942,12
Dátum vyhotovenia objednávky 16.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odsr. pôvodnej vzduch. Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Dynastys, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 955 01 Topoľčany Streďanská 1013/25
Ičo 50714805

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 813

Číslo objednávky 813
Hodnota objednávky: € s DPH 210,6
Dátum vyhotovenia objednávky 16.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Obsluha krovinorezov

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 013 42 Horný Hričov Horný Hričov 73
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 812

Číslo objednávky 812
Hodnota objednávky: € s DPH 330
Dátum vyhotovenia objednávky 13.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
oprava svetelných rozvodov

Dodávateľ

Obchodné meno Július Cungel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 26 Slovenský Grob Lúčna 579/19
Ičo 34406409

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 811

Číslo objednávky 811
Hodnota objednávky: € s DPH 356
Dátum vyhotovenia objednávky 12.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 810

Číslo objednávky 810
Hodnota objednávky: € s DPH 370
Dátum vyhotovenia objednávky 12.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 809

Číslo objednávky 809
Hodnota objednávky: € s DPH 135
Dátum vyhotovenia objednávky 12.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Opakované oboznamovanie

Dodávateľ

Obchodné meno Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 916 27 Častkovce Častkovce 293
Ičo 46107380

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 806

Číslo objednávky 806
Hodnota objednávky: € s DPH 69813,25
Dátum vyhotovenia objednávky 12.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštr. bleskozvodu prev. haly

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Perešská 2431/38B
Ičo 46320415

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 805

Číslo objednávky 805
Hodnota objednávky: € s DPH 920
Dátum vyhotovenia objednávky 12.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Výmena čerpadla

Dodávateľ

Obchodné meno VKP mont Hrabovský, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 65 Hontianske Nemc Hontianske Nemce 216
Ičo 51230046

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 804

Číslo objednávky 804
Hodnota objednávky: € s DPH 4848
Dátum vyhotovenia objednávky 11.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie PD bleskozvod ZP

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING PROJEKT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Perešská 2431/38B
Ičo 47434864

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 803

Číslo objednávky 803
Hodnota objednávky: € s DPH 320
Dátum vyhotovenia objednávky 10.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
PrevStrPrísZari.DHM

Dodávateľ

Obchodné meno Pavel Žiak – GOREMO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 02 Vígľaš SNP 179/24
Ičo 47396539

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 802

Číslo objednávky 802
Hodnota objednávky: € s DPH 1853,52
Dátum vyhotovenia objednávky 10.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 801

Číslo objednávky 801
Hodnota objednávky: € s DPH 2940
Dátum vyhotovenia objednávky 10.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 800

Číslo objednávky 800
Hodnota objednávky: € s DPH 131456,32
Dátum vyhotovenia objednávky 5.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštr. bleskozvodu závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Perešská 2431/38B
Ičo 46320415

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 799

Číslo objednávky 799
Hodnota objednávky: € s DPH 149849,84
Dátum vyhotovenia objednávky 5.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštr. bleskozvodu skladov Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno Ledvák spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 055 51 Veľký Folkmar 103
Ičo 48206326

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 798

Číslo objednávky 798
Hodnota objednávky: € s DPH 967,4
Dátum vyhotovenia objednávky 5.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
PrevStrPrísZari.DHM

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Karol Kamenský KAMEŇ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 960 01 Zvolen Dukelských hrdinov 1
Ičo 33288682

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 797

Číslo objednávky 797
Hodnota objednávky: € s DPH 149845,65
Dátum vyhotovenia objednávky 4.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštr. bleskozvodu skladov Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno SERVICES MCK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Suchodolinská 40
Ičo 31730248

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 796

Číslo objednávky 796
Hodnota objednávky: € s DPH 275
Dátum vyhotovenia objednávky 3.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Konferencia

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenský inštitút interných
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 812 63 Bratislava
Ičo 31771602

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 795

Číslo objednávky 795
Hodnota objednávky: € s DPH 23,76
Dátum vyhotovenia objednávky 3.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie OS 502

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 813 61 Bratislava Klemensova 8
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 794

Číslo objednávky 794
Hodnota objednávky: € s DPH 23,76
Dátum vyhotovenia objednávky 3.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie OS 502

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 813 61 Bratislava Klemensova 8
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 793

Číslo objednávky 793
Hodnota objednávky: € s DPH 158
Dátum vyhotovenia objednávky 3.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 792

Číslo objednávky 792
Hodnota objednávky: € s DPH 78
Dátum vyhotovenia objednávky 3.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 791

Číslo objednávky 791
Hodnota objednávky: € s DPH 74
Dátum vyhotovenia objednávky 3.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 790

Číslo objednávky 790
Hodnota objednávky: € s DPH 78
Dátum vyhotovenia objednávky 3.4.2018
Dátum zverejnenia objednávky 8.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 789

Číslo objednávky 789
Hodnota objednávky: € s DPH 148720,18
Dátum vyhotovenia objednávky 28.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia cestnej kom. ZP

Dodávateľ

Obchodné meno MSJ group, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Galvaniho 7/D
Ičo 45480290

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 788

Číslo objednávky 788
Hodnota objednávky: € s DPH 89936,6
Dátum vyhotovenia objednávky 28.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia trafostanice Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno ELRAMST, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 082 13 Demjata Demjata 137
Ičo 36506281

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 787

Číslo objednávky 787
Hodnota objednávky: € s DPH 4960
Dátum vyhotovenia objednávky 28.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie PD ELI Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno MV PROJEKT, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 080 05 Prešov Soľná 31
Ičo 51244934

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 786

Číslo objednávky 786
Hodnota objednávky: € s DPH 5940
Dátum vyhotovenia objednávky 28.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie PD kotolňa HN

Dodávateľ

Obchodné meno DS Projekcia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Na Troskách 3
Ičo 36059340

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 784

Číslo objednávky 784
Hodnota objednávky: € s DPH 89984
Dátum vyhotovenia objednávky 28.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rekonštrukcia trafostanice OS Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno ELRAMST, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 082 13 Demjata Demjata 137
Ičo 36506281

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 783

Číslo objednávky 783
Hodnota objednávky: € s DPH 11856
Dátum vyhotovenia objednávky 28.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 2.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Herbicídne postreky 1. etapa

Dodávateľ

Obchodné meno TOPPRO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Liesková 20
Ičo 44325851

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 782

Číslo objednávky 782
Hodnota objednávky: € s DPH 4778,4
Dátum vyhotovenia objednávky 27.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
PD oceľová konštrukcia váhy Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno F.E.R.T. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 022 01 Čadca Ul. Športovcov 1941
Ičo 44710038

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 781

Číslo objednávky 781
Hodnota objednávky: € s DPH 60,98
Dátum vyhotovenia objednávky 27.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno KODYS SLOVENSKO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 831 02 Bratislava Sliačska 2
Ičo 31387454

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 780

Číslo objednávky 780
Hodnota objednávky: € s DPH 5983,2
Dátum vyhotovenia objednávky 27.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Prenájom pracovno-komun. stroja II.Q.

Dodávateľ

Obchodné meno R.I., s.r.o.Košice
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Pokroku 20
Ičo 36584908

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 778

Číslo objednávky 778
Hodnota objednávky: € s DPH 984
Dátum vyhotovenia objednávky 27.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Opravu dažďových zvodov a žľabov BB

Dodávateľ

Obchodné meno EURO FACTORS INTERNATIONAL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 013 22 Rosina 314
Ičo 31619991

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 777

Číslo objednávky 777
Hodnota objednávky: € s DPH 4778,4
Dátum vyhotovenia objednávky 27.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 1.4.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
PD oceľová konštrukcia váhy Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno F.E.R.T. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 022 01 Čadca Ul. Športovcov 1941
Ičo 44710038

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 776

Číslo objednávky 776
Hodnota objednávky: € s DPH 131
Dátum vyhotovenia objednávky 22.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
oprava osobného výťahu

Dodávateľ

Obchodné meno Majes, výťahy a eskalátory, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 831 04 Bratislava Bojnická 18
Ičo 35770732

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 775

Číslo objednávky 775
Hodnota objednávky: € s DPH 6708
Dátum vyhotovenia objednávky 22.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
pozáručný servis IBS, EPS

Dodávateľ

Obchodné meno SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 071 01 Michalovce Duklianska 7
Ičo 36173975

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 774

Číslo objednávky 774
Hodnota objednávky: € s DPH 11280
Dátum vyhotovenia objednávky 22.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
pravidelná kontrola IBS a EPS

Dodávateľ

Obchodné meno SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 071 01 Michalovce Duklianska 7
Ičo 36173975

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 773

Číslo objednávky 773
Hodnota objednávky: € s DPH 5983,2
Dátum vyhotovenia objednávky 21.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Prenájom pracovno-komun. stroja II.Q.

Dodávateľ

Obchodné meno R.I., s.r.o.Košice
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Pokroku 20
Ičo 36584908

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 772

Číslo objednávky 772
Hodnota objednávky: € s DPH 3636,48
Dátum vyhotovenia objednávky 21.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava motorgenerátora

Dodávateľ

Obchodné meno EZ – PROFINAL SK spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 926 01 Sereď D. Štúra 1009/8
Ičo 36675601

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 771

Číslo objednávky 771
Hodnota objednávky: € s DPH 59616
Dátum vyhotovenia objednávky 21.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Strážna služba – ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 05 Nitra Novozámocká 224
Ičo 36528170

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 770

Číslo objednávky 770
Hodnota objednávky: € s DPH 1188
Dátum vyhotovenia objednávky 21.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Služby mobilného operátora

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 817 62 Bratislava Bajkalská 28
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 769

Číslo objednávky 769
Hodnota objednávky: € s DPH 1424,27
Dátum vyhotovenia objednávky 20.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.3.2018
Identifikácia zmluvy 30/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
Papier kancelársky

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 768

Číslo objednávky 768
Hodnota objednávky: € s DPH 315
Dátum vyhotovenia objednávky 20.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vytýčenie lomových bodov

Dodávateľ

Obchodné meno GEO SLUŽBY, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 41 Bzovík Bzovík 7
Ičo 44476329

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 767

Číslo objednávky 767
Hodnota objednávky: € s DPH 18,84
Dátum vyhotovenia objednávky 20.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
obnovenie prevádz.plomby na elektromere

Dodávateľ

Obchodné meno Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 816 47 Bratislava Čulenova 6
Ičo 36361518

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 766

Číslo objednávky 766
Hodnota objednávky: € s DPH 206
Dátum vyhotovenia objednávky 20.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie geometrického plánu

Dodávateľ

Obchodné meno Meračská kancelária, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 32 Sliač M. Nešpora 11
Ičo 36635456

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 765

Číslo objednávky 765
Hodnota objednávky: € s DPH 826,8
Dátum vyhotovenia objednávky 19.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kalibrácia snímačov plynovej kotolne

Dodávateľ

Obchodné meno Vladimír Vrabec, W – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 962 01 Zvolenská Slati Školská 413/27
Ičo 43314309

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 764

Číslo objednávky 764
Hodnota objednávky: € s DPH 250
Dátum vyhotovenia objednávky 19.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odstránenie nedostatkov

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 916 21 Čachtice L. Novomeského 463
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 763

Číslo objednávky 763
Hodnota objednávky: € s DPH 930
Dátum vyhotovenia objednávky 19.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Strojové čistenie podláh a kobercov HN

Dodávateľ

Obchodné meno Boris Poliček
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 947 05 Banská Bystrica Radvanská 6023/25
Ičo 37595831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 761

Číslo objednávky 761
Hodnota objednávky: € s DPH 996
Dátum vyhotovenia objednávky 16.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Výrub ovoc.stromov a úprava zelene

Dodávateľ

Obchodné meno RONDO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 05 Bratislava Pod Rovnicami 21
Ičo 31334172

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 760

Číslo objednávky 760
Hodnota objednávky: € s DPH 537
Dátum vyhotovenia objednávky 13.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
VO v kocke

Dodávateľ

Obchodné meno Adamas Alliance, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 966 41 Veľká Lehota Veľká Lehota 232
Ičo 45724482

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 759

Číslo objednávky 759
Hodnota objednávky: € s DPH 518,38
Dátum vyhotovenia objednávky 13.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.3.2018
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 757

Číslo objednávky 757
Hodnota objednávky: € s DPH 50628
Dátum vyhotovenia objednávky 13.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Projekt GDPR

Dodávateľ

Obchodné meno AXENTA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 031 01 Liptovský Mikul Mlynská 898/12
Ičo 51142708

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 756

Číslo objednávky 756
Hodnota objednávky: € s DPH 11895,84
Dátum vyhotovenia objednávky 13.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
DDD – jarný cyklus

Dodávateľ

Obchodné meno DDD Prešov, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 080 01 Prešov Ľubochnianska 5
Ičo 36477346

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 755

Číslo objednávky 755
Hodnota objednávky: € s DPH 1976,7
Dátum vyhotovenia objednávky 12.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.3.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
servisne prace na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 754

Číslo objednávky 754
Hodnota objednávky: € s DPH 2000
Dátum vyhotovenia objednávky 9.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 14.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie aktualizácie ZP

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinske
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina ul. 1. mája 32
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 753

Číslo objednávky 753
Hodnota objednávky: € s DPH 882
Dátum vyhotovenia objednávky 8.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vyčistenie priestorov HN

Dodávateľ

Obchodné meno Boris Poliček
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 947 05 Banská Bystrica Radvanská 6023/25
Ičo 37595831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 752

Číslo objednávky 752
Hodnota objednávky: € s DPH 1560
Dátum vyhotovenia objednávky 8.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.3.2018
Identifikácia zmluvy 52/KP/2016

Popis objednávky
pravidelná štvrťroč.konrola EPS

Dodávateľ

Obchodné meno SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 071 01 Michalovce Duklianska 7
Ičo 36173975

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 751

Číslo objednávky 751
Hodnota objednávky: € s DPH 51,64
Dátum vyhotovenia objednávky 7.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 12.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 750

Číslo objednávky 750
Hodnota objednávky: € s DPH 570,57
Dátum vyhotovenia objednávky 6.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.3.2018
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 749

Číslo objednávky 749
Hodnota objednávky: € s DPH 266,4
Dátum vyhotovenia objednávky 6.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.3.2018
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 748

Číslo objednávky 748
Hodnota objednávky: € s DPH 256,98
Dátum vyhotovenia objednávky 6.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.3.2018
Identifikácia zmluvy 30/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
Čistiace a hygienick

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 747

Číslo objednávky 747
Hodnota objednávky: € s DPH 370,47
Dátum vyhotovenia objednávky 6.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.3.2018
Identifikácia zmluvy 30/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
Čistiace a hygienick

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 746

Číslo objednávky 746
Hodnota objednávky: € s DPH 745,5
Dátum vyhotovenia objednávky 5.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.3.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
servisne prace na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 745

Číslo objednávky 745
Hodnota objednávky: € s DPH 1062,47
Dátum vyhotovenia objednávky 5.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.3.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
vymena svetla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 744

Číslo objednávky 744
Hodnota objednávky: € s DPH 1854,02
Dátum vyhotovenia objednávky 5.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.3.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
servisne prace na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 743

Číslo objednávky 743
Hodnota objednávky: € s DPH 1874,1
Dátum vyhotovenia objednávky 5.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.3.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
servisne prace na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 741

Číslo objednávky 741
Hodnota objednávky: € s DPH 1,48
Dátum vyhotovenia objednávky 5.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Zámocká 30
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Matúš Timko – býv.

Objednávka č. 740

Číslo objednávky 740
Hodnota objednávky: € s DPH 108
Dátum vyhotovenia objednávky 2.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava požiarnej klapky

Dodávateľ

Obchodné meno LIVONEC SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Ivánska cesta 19
Ičo 48121347

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 739

Číslo objednávky 739
Hodnota objednávky: € s DPH 90
Dátum vyhotovenia objednávky 2.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 844 10 Bratislava Ul. M. Schneidera-Tr
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 738

Číslo objednávky 738
Hodnota objednávky: € s DPH 222
Dátum vyhotovenia objednávky 2.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 737

Číslo objednávky 737
Hodnota objednávky: € s DPH 47,76
Dátum vyhotovenia objednávky 2.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Objednávame si u Vás 200 ks vizitiek

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 736

Číslo objednávky 736
Hodnota objednávky: € s DPH 481,35
Dátum vyhotovenia objednávky 1.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.3.2018
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 735

Číslo objednávky 735
Hodnota objednávky: € s DPH 365
Dátum vyhotovenia objednávky 1.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 734

Číslo objednávky 734
Hodnota objednávky: € s DPH 320
Dátum vyhotovenia objednávky 1.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
prekládka elektroinštalácie

Dodávateľ

Obchodné meno Július Cungel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 26 Slovenský Grob Lúčna 579/19
Ičo 34406409

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 733

Číslo objednávky 733
Hodnota objednávky: € s DPH 23985,6
Dátum vyhotovenia objednávky 1.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odborné prehliadky a skúšky VTZ el.

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Perešská 2431/38B
Ičo 46320415

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 732

Číslo objednávky 732
Hodnota objednávky: € s DPH 23959,2
Dátum vyhotovenia objednávky 1.3.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odborné prehliadky a skúšky VTZ plynovýc

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Čermeľská cesta 3
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 731

Číslo objednávky 731
Hodnota objednávky: € s DPH 900
Dátum vyhotovenia objednávky 28.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.3.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 730

Číslo objednávky 730
Hodnota objednávky: € s DPH 17971,2
Dátum vyhotovenia objednávky 28.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
PrevStrPrísZari.DHM

Dodávateľ

Obchodné meno TheraComm, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 924 01 Galanta Cintorínska 1
Ičo 36256820

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 729

Číslo objednávky 729
Hodnota objednávky: € s DPH 768
Dátum vyhotovenia objednávky 28.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava VZV Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno Leoš Šimunek
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu
Ičo 41429273

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 728

Číslo objednávky 728
Hodnota objednávky: € s DPH 60
Dátum vyhotovenia objednávky 28.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
osvedčenie o úradnom meraní

Dodávateľ

Obchodné meno SLOVDEKRA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 01 Bratislava Polianky 19
Ičo 31324797

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 727

Číslo objednávky 727
Hodnota objednávky: € s DPH 23907,6
Dátum vyhotovenia objednávky 27.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 4.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
OP a OS vzduchotechniky a odvhlčenia

Dodávateľ

Obchodné meno Technologická a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Námestie Slovenského
Ičo 45471681

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 726

Číslo objednávky 726
Hodnota objednávky: € s DPH 17971,2
Dátum vyhotovenia objednávky 26.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.3.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odborné prehliadky a skúšky VTZ tlakovýc

Dodávateľ

Obchodné meno Blank, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 058 01 Poprad Dostojevského 3313/
Ičo 36499676

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 725

Číslo objednávky 725
Hodnota objednávky: € s DPH 350
Dátum vyhotovenia objednávky 23.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
preskúšanie napájania závodov

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 916 21 Čachtice L. Novomeského 463
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 724

Číslo objednávky 724
Hodnota objednávky: € s DPH 1193,76
Dátum vyhotovenia objednávky 22.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 723

Číslo objednávky 723
Hodnota objednávky: € s DPH 23912,4
Dátum vyhotovenia objednávky 22.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
OPaOS VTZ zdvíhacích

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Horolezecká 12
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 722

Číslo objednávky 722
Hodnota objednávky: € s DPH 61,75
Dátum vyhotovenia objednávky 22.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.2.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
gumene koberce

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 721

Číslo objednávky 721
Hodnota objednávky: € s DPH 801,9
Dátum vyhotovenia objednávky 22.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.2.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
servisne prace na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 720

Číslo objednávky 720
Hodnota objednávky: € s DPH 80
Dátum vyhotovenia objednávky 22.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Psychotesty

Dodávateľ

Obchodné meno FESKO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Juraja Fándlyho 2138
Ičo 45262519

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 719

Číslo objednávky 719
Hodnota objednávky: € s DPH 936
Dátum vyhotovenia objednávky 22.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vypracovanie predpisu pre plyn. kotolne

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Čermeľská cesta 3
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 718

Číslo objednávky 718
Hodnota objednávky: € s DPH 672
Dátum vyhotovenia objednávky 22.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
výmena termostatu, údržba kúrenia

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Čermeľská cesta 3
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 717

Číslo objednávky 717
Hodnota objednávky: € s DPH 10,37
Dátum vyhotovenia objednávky 22.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Zámocká 30
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Matúš Timko – býv.

Objednávka č. 716

Číslo objednávky 716
Hodnota objednávky: € s DPH 9984
Dátum vyhotovenia objednávky 22.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Opravy VTZ elektrických

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Perešská 2431/38B
Ičo 46320415

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 715

Číslo objednávky 715
Hodnota objednávky: € s DPH 9968
Dátum vyhotovenia objednávky 22.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Opravy VTZ plynových

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Čermeľská cesta 3
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 714

Číslo objednávky 714
Hodnota objednávky: € s DPH 9974
Dátum vyhotovenia objednávky 22.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 27.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Opravy VTZ tlakových

Dodávateľ

Obchodné meno Blank, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 058 01 Poprad Dostojevského 3313/
Ičo 36499676

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 713

Číslo objednávky 713
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 21.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 712

Číslo objednávky 712
Hodnota objednávky: € s DPH 203
Dátum vyhotovenia objednávky 21.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 26.2.2018
Identifikácia zmluvy 65/KP/2016

Popis objednávky
Letenka

Dodávateľ

Obchodné meno FLY TRAVEL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 831 01 Bratislava Tupého 31
Ičo 35871784

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Matúš Timko – býv.

Objednávka č. 711

Číslo objednávky 711
Hodnota objednávky: € s DPH 802,41
Dátum vyhotovenia objednávky 20.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Prenáj. tlak.fliaš a dodanie tech.plynov

Dodávateľ

Obchodné meno Linde Gas k.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 831 02 Bratislava Odborárska 23
Ičo 31373861

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 710

Číslo objednávky 710
Hodnota objednávky: € s DPH 415140
Dátum vyhotovenia objednávky 20.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.2.2018
Identifikácia zmluvy 94/OMRaPZ/2017

Popis objednávky
Materiál obuvnícky

Dodávateľ

Obchodné meno OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 085 10 Bardejov Dukelská 19
Ičo 36458503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 709

Číslo objednávky 709
Hodnota objednávky: € s DPH 1188
Dátum vyhotovenia objednávky 20.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 25.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Služby mobilného operátora

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 817 62 Bratislava Bajkalská 28
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 708

Číslo objednávky 708
Hodnota objednávky: € s DPH 726,44
Dátum vyhotovenia objednávky 19.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Prehodnotenie stanovenia

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinske
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina ul. 1. mája 32
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 707

Číslo objednávky 707
Hodnota objednávky: € s DPH 3750
Dátum vyhotovenia objednávky 19.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinske
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina ul. 1. mája 32
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 706

Číslo objednávky 706
Hodnota objednávky: € s DPH 14280
Dátum vyhotovenia objednávky 19.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinske
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina ul. 1. mája 32
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 705

Číslo objednávky 705
Hodnota objednávky: € s DPH 500
Dátum vyhotovenia objednávky 19.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinske
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina ul. 1. mája 32
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 704

Číslo objednávky 704
Hodnota objednávky: € s DPH 7262,07
Dátum vyhotovenia objednávky 19.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Pravidelný servis zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 02 Bratislava Štúrova 4
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 703

Číslo objednávky 703
Hodnota objednávky: € s DPH 270
Dátum vyhotovenia objednávky 19.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Overenie váh

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská legálna metrológia, n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 31
Ičo 37954521

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 702

Číslo objednávky 702
Hodnota objednávky: € s DPH 480
Dátum vyhotovenia objednávky 19.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 24.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kalibrácia váh Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno Granit plus, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 014 01 Bytča Švecova 481
Ičo 50729519

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 700

Číslo objednávky 700
Hodnota objednávky: € s DPH 374,88
Dátum vyhotovenia objednávky 16.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.2.2018
Identifikácia zmluvy 30/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
Čistiace a hygienick

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 698

Číslo objednávky 698
Hodnota objednávky: € s DPH 115,1
Dátum vyhotovenia objednávky 16.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.2.2018
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
PracOodevy a pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Trieda SNP 90/341
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 697

Číslo objednávky 697
Hodnota objednávky: € s DPH 266,67
Dátum vyhotovenia objednávky 16.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Inštalácia a pripojenie záložného zdroja

Dodávateľ

Obchodné meno EZ – PROFINAL SK spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 926 01 Sereď D. Štúra 1009/8
Ičo 36675601

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 696

Číslo objednávky 696
Hodnota objednávky: € s DPH 26,96
Dátum vyhotovenia objednávky 13.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 693

Číslo objednávky 693
Hodnota objednávky: € s DPH 795,78
Dátum vyhotovenia objednávky 13.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 691

Číslo objednávky 691
Hodnota objednávky: € s DPH 314,16
Dátum vyhotovenia objednávky 13.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Prenájom 11 ks tlakov.fliaš na tech.plyn

Dodávateľ

Obchodné meno Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 819 44 Bratislava Chalupkova 9
Ičo 685852

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 690

Číslo objednávky 690
Hodnota objednávky: € s DPH 830,04
Dátum vyhotovenia objednávky 13.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Servisné práce a kalibrácia snímačov

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 02 Bratislava Štúrova 4
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 689

Číslo objednávky 689
Hodnota objednávky: € s DPH 20
Dátum vyhotovenia objednávky 13.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servis uhlovej brúsky

Dodávateľ

Obchodné meno Jozef Pokopec RUNA – servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 915 01 Nové Mesto nad Čachtická 2015/15
Ičo 40828123

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 688

Číslo objednávky 688
Hodnota objednávky: € s DPH 797,62
Dátum vyhotovenia objednávky 13.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 18.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinske
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina ul. 1. mája 32
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 687

Číslo objednávky 687
Hodnota objednávky: € s DPH 1416
Dátum vyhotovenia objednávky 12.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Úprava zelene

Dodávateľ

Obchodné meno RONDO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 05 Bratislava Pod Rovnicami 21
Ičo 31334172

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 686

Číslo objednávky 686
Hodnota objednávky: € s DPH 186
Dátum vyhotovenia objednávky 8.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Viazač bremien

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 921 01 Piešťany Sv. Štefana 4318/16
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 684

Číslo objednávky 684
Hodnota objednávky: € s DPH 78
Dátum vyhotovenia objednávky 8.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 13.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Základný kurz

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 921 01 Piešťany Sv. Štefana 4318/16
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 681

Číslo objednávky 681
Hodnota objednávky: € s DPH 90
Dátum vyhotovenia objednávky 6.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 844 10 Bratislava Ul. M. Schneidera-Tr
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 680

Číslo objednávky 680
Hodnota objednávky: € s DPH 90
Dátum vyhotovenia objednávky 6.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 844 10 Bratislava Ul. M. Schneidera-Tr
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 679

Číslo objednávky 679
Hodnota objednávky: € s DPH 73
Dátum vyhotovenia objednávky 6.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 678

Číslo objednávky 678
Hodnota objednávky: € s DPH 73
Dátum vyhotovenia objednávky 6.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 676

Číslo objednávky 676
Hodnota objednávky: € s DPH 74
Dátum vyhotovenia objednávky 6.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 675

Číslo objednávky 675
Hodnota objednávky: € s DPH 88,82
Dátum vyhotovenia objednávky 6.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 11.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odvoz separovaného odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno Marius Pedersen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 911 01 Trenčín Opatovská 1735
Ičo 34115901

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 674

Číslo objednávky 674
Hodnota objednávky: € s DPH 789,65
Dátum vyhotovenia objednávky 5.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.2.2018
Identifikácia zmluvy 30/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
Čistiace a hygienick

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 673

Číslo objednávky 673
Hodnota objednávky: € s DPH 2967,56
Dátum vyhotovenia objednávky 5.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Pozáručný servis plast. okien a dverí

Dodávateľ

Obchodné meno KC MULTIPLAST,s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Pri Rajčianke 24
Ičo 36009504

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 672

Číslo objednávky 672
Hodnota objednávky: € s DPH 537,6
Dátum vyhotovenia objednávky 5.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Papier kancelársky

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 671

Číslo objednávky 671
Hodnota objednávky: € s DPH 900
Dátum vyhotovenia objednávky 5.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 10.2.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 667

Číslo objednávky 667
Hodnota objednávky: € s DPH 90
Dátum vyhotovenia objednávky 2.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Zámocká 30
Ičo 47139200

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 665

Číslo objednávky 665
Hodnota objednávky: € s DPH 156
Dátum vyhotovenia objednávky 2.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno RELIA, spoločnosť s ručením
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 02 Bratislava Trnavská 80
Ičo 31369308

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 664

Číslo objednávky 664
Hodnota objednávky: € s DPH 420
Dátum vyhotovenia objednávky 2.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 663

Číslo objednávky 663
Hodnota objednávky: € s DPH 222
Dátum vyhotovenia objednávky 2.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 662

Číslo objednávky 662
Hodnota objednávky: € s DPH 2230,02
Dátum vyhotovenia objednávky 1.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.2.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
oprava

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 661

Číslo objednávky 661
Hodnota objednávky: € s DPH 744
Dátum vyhotovenia objednávky 1.2.2018
Dátum zverejnenia objednávky 6.2.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
lepenie folii

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 660

Číslo objednávky 660
Hodnota objednávky: € s DPH 60
Dátum vyhotovenia objednávky 31.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na prístup.systéme

Dodávateľ

Obchodné meno Safe Guard s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 01 Bratislava Ružinovská 42
Ičo 35710977

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 659

Číslo objednávky 659
Hodnota objednávky: € s DPH 971,41
Dátum vyhotovenia objednávky 31.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Ostatný materiál

Dodávateľ

Obchodné meno Panacea s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 07 Žilina Prielohy 693/3
Ičo 36374512

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 658

Číslo objednávky 658
Hodnota objednávky: € s DPH 924
Dátum vyhotovenia objednávky 31.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Prenájom kabíny iToilets klasik

Dodávateľ

Obchodné meno iToilets s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 05 Nitra Dvorčianska 54
Ičo 45310921

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 657

Číslo objednávky 657
Hodnota objednávky: € s DPH 300,48
Dátum vyhotovenia objednávky 31.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 5.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava VZV Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Leoš Šimunek
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu
Ičo 41429273

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 656

Číslo objednávky 656
Hodnota objednávky: € s DPH 9985
Dátum vyhotovenia objednávky 30.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 4.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Opravy VTZ zdvíhacích

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 01 Košice Horolezecká 12
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 655

Číslo objednávky 655
Hodnota objednávky: € s DPH 15840
Dátum vyhotovenia objednávky 29.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
strážna služba

Dodávateľ

Obchodné meno BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 05 Nitra Novozámocká 224
Ičo 36528170

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 654

Číslo objednávky 654
Hodnota objednávky: € s DPH 177,47
Dátum vyhotovenia objednávky 29.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Sme

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 08 Bratislava Lazaretská 12,
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 653

Číslo objednávky 653
Hodnota objednávky: € s DPH 59,9
Dátum vyhotovenia objednávky 29.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Plus 7 dní – predplatné na rok 2018

Dodávateľ

Obchodné meno News and Media Holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 851 01 Bratislava Einsteinova 25
Ičo 47256281

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 652

Číslo objednávky 652
Hodnota objednávky: € s DPH 197,98
Dátum vyhotovenia objednávky 29.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Hospodárske noviny

Dodávateľ

Obchodné meno Mafra Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 836 05 Bratislava Nobelova 34
Ičo 31333524

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 650

Číslo objednávky 650
Hodnota objednávky: € s DPH 1027,2
Dátum vyhotovenia objednávky 29.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
ESET Mail Security for Linux pre 100 mbx

Dodávateľ

Obchodné meno Datacomp s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Moldavská cesta II.
Ičo 36212466

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 649

Číslo objednávky 649
Hodnota objednávky: € s DPH 6000
Dátum vyhotovenia objednávky 29.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Pozár.servis nízkotlak.plynovej kotolne

Dodávateľ

Obchodné meno PETRA +, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 831 54 Bratislava Račianska 146
Ičo 35929855

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 648

Číslo objednávky 648
Hodnota objednávky: € s DPH 36
Dátum vyhotovenia objednávky 29.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 3.2.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vývoz separovaného plastového obalu

Dodávateľ

Obchodné meno Marius Pedersen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 911 01 Trenčín Opatovská 1735
Ičo 34115901

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 647

Číslo objednávky 647
Hodnota objednávky: € s DPH 198,6
Dátum vyhotovenia objednávky 25.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.1.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 646

Číslo objednávky 646
Hodnota objednávky: € s DPH 498,9
Dátum vyhotovenia objednávky 25.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.1.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 645

Číslo objednávky 645
Hodnota objednávky: € s DPH 47,7
Dátum vyhotovenia objednávky 25.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.1.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 644

Číslo objednávky 644
Hodnota objednávky: € s DPH 1130,1
Dátum vyhotovenia objednávky 25.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 30.1.2018
Identifikácia zmluvy 61/OSMIaVS/2017

Popis objednávky
Servisná prehliadka

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 06 Bratislava Živnostenská 5
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 640

Číslo objednávky 640
Hodnota objednávky: € s DPH 43293,08
Dátum vyhotovenia objednávky 23.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.1.2018
Identifikácia zmluvy 1/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Stravné poukážky – Závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Kálov 356
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 638

Číslo objednávky 638
Hodnota objednávky: € s DPH 96
Dátum vyhotovenia objednávky 23.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 28.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Školenie

Dodávateľ

Obchodné meno VIK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 02 Bratislava Jadrová 19/3226
Ičo 36680192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 637

Číslo objednávky 637
Hodnota objednávky: € s DPH 4,44
Dátum vyhotovenia objednávky 18.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 811 01 Bratislava Zámocká 30
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Matúš Timko – býv.

Objednávka č. 636

Číslo objednávky 636
Hodnota objednávky: € s DPH 663,36
Dátum vyhotovenia objednávky 18.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 23.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava VZV Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Leoš Šimunek
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu
Ičo 41429273

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 635

Číslo objednávky 635
Hodnota objednávky: € s DPH 32,05
Dátum vyhotovenia objednávky 17.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
InterieVybavenie DHM

Dodávateľ

Obchodné meno ZNZ interiér s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 04 Bratislava Silvánska 8
Ičo 48112496

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 634

Číslo objednávky 634
Hodnota objednávky: € s DPH 5983,2
Dátum vyhotovenia objednávky 17.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Prenájom pracovno-komunálneho stroja

Dodávateľ

Obchodné meno R.I., s.r.o.Košice
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Pokroku 20
Ičo 36584908

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 633

Číslo objednávky 633
Hodnota objednávky: € s DPH 362,76
Dátum vyhotovenia objednávky 17.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava VZV Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Leoš Šimunek
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu
Ičo 41429273

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 632

Číslo objednávky 632
Hodnota objednávky: € s DPH 604,8
Dátum vyhotovenia objednávky 17.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 22.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Nákup služby do komunik.jednotiek NCL

Dodávateľ

Obchodné meno NAM Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 179
Ičo 44638477

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 631

Číslo objednávky 631
Hodnota objednávky: € s DPH 40,8
Dátum vyhotovenia objednávky 16.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Oprava multifunkčného zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno TA Triumph – Adler Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 09 Bratislava Plynárenská 2
Ičo 31345638

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 630

Číslo objednávky 630
Hodnota objednávky: € s DPH 800
Dátum vyhotovenia objednávky 16.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 21.1.2018
Identifikácia zmluvy 84/OHRNZRaRB/2016

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno SGS Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 040 11 Košice Kysucká 14
Ičo 31350810

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 629

Číslo objednávky 629
Hodnota objednávky: € s DPH 486,24
Dátum vyhotovenia objednávky 15.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 20.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Odborné prehliadky vlečiek závodov SŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 960 01 Zvolen Lieskovská cesta 827
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 628

Číslo objednávky 628
Hodnota objednávky: € s DPH 291,06
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
príprava a vykonanie TK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 627

Číslo objednávky 627
Hodnota objednávky: € s DPH 632,58
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 626

Číslo objednávky 626
Hodnota objednávky: € s DPH 253,4
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 625

Číslo objednávky 625
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 624

Číslo objednávky 624
Hodnota objednávky: € s DPH 253,4
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 623

Číslo objednávky 623
Hodnota objednávky: € s DPH 253,4
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 622

Číslo objednávky 622
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 621

Číslo objednávky 621
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 620

Číslo objednávky 620
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 619

Číslo objednávky 619
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 618

Číslo objednávky 618
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 617

Číslo objednávky 617
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 616

Číslo objednávky 616
Hodnota objednávky: € s DPH 122,9
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
vykonanie TKa EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 949 01 Nitra Lipová 7
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 615

Číslo objednávky 615
Hodnota objednávky: € s DPH 129,84
Dátum vyhotovenia objednávky 12.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 17.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Výmena komponent.na posuvnej bráne

Dodávateľ

Obchodné meno TRITON Závodná s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 06 Bratislava Závodná 46
Ičo 47738600

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 614

Číslo objednávky 614
Hodnota objednávky: € s DPH 93
Dátum vyhotovenia objednávky 11.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Margita Koťková

Objednávka č. 613

Číslo objednávky 613
Hodnota objednávky: € s DPH 54600
Dátum vyhotovenia objednávky 11.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
poradenské služby fondy EÚ

Dodávateľ

Obchodné meno Stengl Consulting, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 04 Bratislava Sumbalova 1/A
Ičo 35785616

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 612

Číslo objednávky 612
Hodnota objednávky: € s DPH 492
Dátum vyhotovenia objednávky 11.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Dodávka a výmena pohonu garážovej brány

Dodávateľ

Obchodné meno Juraj Švára – AGB
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 63 Jakubov Jakubov 151
Ičo 43131981

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 610

Číslo objednávky 610
Hodnota objednávky: € s DPH 69
Dátum vyhotovenia objednávky 11.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 609

Číslo objednávky 609
Hodnota objednávky: € s DPH 140
Dátum vyhotovenia objednávky 11.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 16.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 841 06 Bratislava Strmý vršok 18
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Anna Bumbálová

Objednávka č. 608

Číslo objednávky 608
Hodnota objednávky: € s DPH 500
Dátum vyhotovenia objednávky 10.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 15.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Čistenie a pranie bielizne – chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Borová 34/18
Ičo 36383112

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 607

Číslo objednávky 607
Hodnota objednávky: € s DPH 7,09
Dátum vyhotovenia objednávky 4.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Civilná ochrana- predplatné na rok 2018

Dodávateľ

Obchodné meno MV SR CBTČ Topoľčianky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 976 13 Slovenská Ľupča Príboj 559
Ičo 151866

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jozef Jantoš

Objednávka č. 606

Číslo objednávky 606
Hodnota objednávky: € s DPH 11265,86
Dátum vyhotovenia objednávky 4.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 9.1.2018
Identifikácia zmluvy 1/OSMIaVS/2018

Popis objednávky
Stravné poukážky – Závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 010 01 Žilina Kálov 356
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková

Objednávka č. 605

Číslo objednávky 605
Hodnota objednávky: € s DPH 1080
Dátum vyhotovenia objednávky 2.1.2018
Dátum zverejnenia objednávky 7.1.2018
Identifikácia zmluvy

Popis objednávky
Elektronický monitoring médií – december

Dodávateľ

Obchodné meno Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 821 02 Bratislava Riazanská 57
Ičo 31402445

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková