Faktúry 2013


Faktúry za obdobie december 2013

Faktúra č. 21130218

Číslo faktúry: 21130218
Hodnota faktúry v € s DPH: 17622.51
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 202/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EUROVIA SK a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Osloboditeľov 66 Košice
Ičo: 31651518

Faktúra č. 21130221

Číslo faktúry: 21130221
Hodnota faktúry v € s DPH: 1579.49
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 71/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: OBUV-ŠPECIÁL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dukelská 19 Bardejov
Ičo: 36458503

Faktúra č. 21130219

Číslo faktúry: 21130219
Hodnota faktúry v € s DPH: 2812.00
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 202/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EUROVIA SK a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Osloboditeľol 66 Košice
Ičo: 31651518

Faktúra č. 21130216

Číslo faktúry: 21130216
Hodnota faktúry v € s DPH: 422.52
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: B.M.Kávoviny s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bratislavská cesta 807 Sereď
Ičo: 31412980

Faktúra č. 21130215

Číslo faktúry: 21130215
Hodnota faktúry v € s DPH: 30.51
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: B.M.Kávoviny s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bratislavská cesta 807 Sereď
Ičo: 31412980

Faktúra č. 21130214

Číslo faktúry: 21130214
Hodnota faktúry v € s DPH: 1237.43
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 84/OMRaPZ/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VKÚ, a.s. Harmanec
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Harmanec 13
Ičo: 36047911

Faktúra č. 21130211

Číslo faktúry: 21130211
Hodnota faktúry v € s DPH: 3880.98
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: gen. Miloša Vesela 21 Ružomberok
Ičo: 31936415

Faktúra č. 21130210

Číslo faktúry: 21130210
Hodnota faktúry v € s DPH: 3568.79
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 18/OMRaPZ/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojenský opravárenský podnik Trenčín a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kasárenská 8 Trenčín
Ičo: 36350583

Faktúra č. 21130222

Číslo faktúry: 21130222
Hodnota faktúry v € s DPH: 4041.63
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 67/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
Ičo: 36550949

Faktúra č. 21130220

Číslo faktúry: 21130220
Hodnota faktúry v € s DPH: 8662.44
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 29/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pažítková 4 Bratislava
Ičo: 31813861

Faktúra č. 21130217

Číslo faktúry: 21130217
Hodnota faktúry v € s DPH: 432.00
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 260/OMR/2002
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Šarišské pekárne a cukrárne a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Budovateľská 61 Prešov
Ičo: 30414245

Faktúra č. 21130212

Číslo faktúry: 21130212
Hodnota faktúry v € s DPH: 152.50
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 40/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAD Zvolen a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Balkán 53 Zvolen
Ičo: 36054666

Faktúra č. 21130209

Číslo faktúry: 21130209
Hodnota faktúry v € s DPH: 659.02
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 92/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PolyStar s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: M.R.Štefánikova 14 Šurany
Ičo: 36552119

Faktúra č. 21130208

Číslo faktúry: 21130208
Hodnota faktúry v € s DPH: 6720.76
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 73/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48 Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 21130207

Číslo faktúry: 21130207
Hodnota faktúry v € s DPH: 1402.36
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 187/OMR/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FERONA Slovakia a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bytčinská 12 Žilina
Ičo: 36401137

Faktúra č. 21130206

Číslo faktúry: 21130206
Hodnota faktúry v € s DPH: 466.67
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 120/OMRaPZ/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: MAKYTA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. mája Púchov
Ičo: 31599168

Faktúra č. 21130205

Číslo faktúry: 21130205
Hodnota faktúry v € s DPH: 61746.52
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013
Identifikácia zmluvy: 287/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZVS holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ľ. Štúra 1 Dubnica nad Váhom
Ičo: 36305600

Faktúra č. 21130204

Číslo faktúry: 21130204
Hodnota faktúry v € s DPH: 1775.40
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013
Identifikácia zmluvy: 102/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Trenčín
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Legionárska 28 Trenčín
Ičo: 610470

Faktúra č. 21130203

Číslo faktúry: 21130203
Hodnota faktúry v € s DPH: 271.32
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013
Identifikácia zmluvy: 143/OMRaPZ/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pribinova 2 Bratislava
Ičo: 151866

Faktúra č. 21130224

Číslo faktúry: 21130224
Hodnota faktúry v € s DPH: 99380.74
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 532/260/97
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensová 8 Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 21130223

Číslo faktúry: 21130223
Hodnota faktúry v € s DPH: 9.19
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR/71/2013/KOP

Popis faktúry
likvidácia neupotrebiteľný h zásob mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VYFAKO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Nitrianska Blatnica 5 Radošina
Ičo: 36555355

Faktúra č. 08130004

Číslo faktúry: 08130004
Hodnota faktúry v € s DPH: 277.82
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra – náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAD Žilina a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Košická 2 Žilina
Ičo: 36407771

Faktúra č. 08130018

Číslo faktúry: 08130018
Hodnota faktúry v € s DPH: 402.00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy: 48/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Priemyselná 3 Prievidza
Ičo: 36005622

Faktúra č. 08130015

Číslo faktúry: 08130015
Hodnota faktúry v € s DPH: 1836.97
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 73/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48 Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 08130013

Číslo faktúry: 08130013
Hodnota faktúry v € s DPH: 366.68
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 50/OMR/2002
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Metron s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Beblavého 8 Bratislava
Ičo: 35811722

Faktúra č. 08130011

Číslo faktúry: 08130011
Hodnota faktúry v € s DPH: 2200.00
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 138/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra – náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský vodohospodársky podnika š.p.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Radničné námestie 8 Banská Štiavnica
Ičo: 36022047

Faktúra č. 08130010

Číslo faktúry: 08130010
Hodnota faktúry v € s DPH: 1204.44
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 67/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
Ičo: 36550949

Faktúra č. 08130009

Číslo faktúry: 08130009
Hodnota faktúry v € s DPH: 1732.76
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 29/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pažitková 4 Bratislava
Ičo: 31813861

Faktúra č. 08130017

Číslo faktúry: 08130017
Hodnota faktúry v € s DPH: 1700.00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Technická obnova a ochrana železníc, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sad SNP 667/10 Žilina
Ičo: 43861105

Faktúra č. 08130016

Číslo faktúry: 08130016
Hodnota faktúry v € s DPH: 112.50
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: B.M.Kávoviny s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bratislavská cesta 807 Sereď
Ičo: 31412980

Faktúra č. 08130014

Číslo faktúry: 08130014
Hodnota faktúry v € s DPH: 101.09
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 84/OMRaPZ/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VKÚ, a.s. Harmanec
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Harmanec 13
Ičo: 36047911

Faktúra č. 08130012

Číslo faktúry: 08130012
Hodnota faktúry v € s DPH: 20447.47
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 176/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 08130007

Číslo faktúry: 08130007
Hodnota faktúry v € s DPH: 1356.45
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: gen. Miloša Vesela 21 Ružomberok
Ičo: 31936415

Faktúra č. 08130008

Číslo faktúry: 08130008
Hodnota faktúry v € s DPH: 1391.82
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 18/OMRaPZ/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojenský opravárenský podnik Trenčín a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kasáresnká 8 Trenčín
Ičo: 36350583

Faktúra č. 08130006

Číslo faktúry: 08130006
Hodnota faktúry v € s DPH: 199.00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 122/OR/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-úhrada nákladov 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FORTISCHEM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: M.R.Štefanika 1 Nováky
Ičo: 46693874

Faktúra č. 08130005

Číslo faktúry: 08130005
Hodnota faktúry v € s DPH: 208.33
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 120/OMRaPZ/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová faktúra-náklady 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: MAKYTA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. mája 882/46 Púchov
Ičo: 31599168

Faktúra č. 08130003

Číslo faktúry: 08130003
Hodnota faktúry v € s DPH: 26978.50
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013
Identifikácia zmluvy: 287/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie zásob mobilizačných rezerv-12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZVS holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ľ. Štúra 1 Dubnica nad Váhom
Ičo: 36305600

Faktúra č. 08130002

Číslo faktúry: 08130002
Hodnota faktúry v € s DPH: 14094.94
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013
Identifikácia zmluvy: 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 17 Šarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 22130363

Číslo faktúry: 22130363
Hodnota faktúry v € s DPH: 5779.20
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013
Identifikácia zmluvy: 54/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nákup vlhkomera do obilného sila

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36 Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 30130016

Číslo faktúry: 30130016
Hodnota faktúry v € s DPH: 195.00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: PZ 94/2013/LUP

Popis faktúry
likvidácia pohotovostných zásob

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DETOX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zvolenská cesta 139 Banská Bystrica
Ičo: 31582028

Faktúra č. 22130362

Číslo faktúry: 22130362
Hodnota faktúry v € s DPH: 50.30
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy: 80-000032688PO2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vodné a stočné 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Východoslovenská vodárenská spločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Komenského 50 Košice
Ičo: 36570460

Faktúra č. 201130037

Číslo faktúry: 201130037
Hodnota faktúry v € s DPH: 10558.80
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2013
Identifikácia zmluvy: 145-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: B. M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo: 31412980

Faktúra č. 25130049

Číslo faktúry: 25130049
Hodnota faktúry v € s DPH: 10558.80
Dátum doručenia faktúry: 30.12.2013
Identifikácia zmluvy: 145-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: B. M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo: 31412980

Faktúra č. 45130026

Číslo faktúry: 45130026
Hodnota faktúry v € s DPH: 5778.59
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 8-863-001611
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poistenie hmotných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QBE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrová 27 Košice
Ičo: 36855472

Faktúra č. 41130624

Číslo faktúry: 41130624
Hodnota faktúry v € s DPH: 1080.00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: vnútorný list zo dňa 02.12.2013

Popis faktúry
kurz-školenie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Mgr. Adela Makovisnká – AMConsulting
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sinokvetná 25 Bratislava
Ičo: 37344129

Faktúra č. 41130636

Číslo faktúry: 41130636
Hodnota faktúry v € s DPH: 239.00
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 358/OE/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
lotus notes -infraštruktúra 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21 Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 41130637

Číslo faktúry: 41130637
Hodnota faktúry v € s DPH: 141.75
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: rozhodnutie o povelení poštového úveru

Popis faktúry
poštový úver Bratislava – 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská pošta a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cestat 9 Banská Bystrica
Ičo: 36631124

Faktúra č. 41130638

Číslo faktúry: 41130638
Hodnota faktúry v € s DPH: 25.84
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis motorového vozidla-montáž zadného svetla, výmena žiarovky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130639

Číslo faktúry: 41130639
Hodnota faktúry v € s DPH: 15400.00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 147/2013/OVS

Popis faktúry
kancelársky nábytok

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ÚVTOS a ÚVV Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mierové námestie 1 Ilava
Ičo: 738344

Faktúra č. 41130640

Číslo faktúry: 41130640
Hodnota faktúry v € s DPH: 13360.00
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 146/2013/OVS

Popis faktúry
kancelársky nábytok

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ÚVTOS a ÚVV Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mierové námestie 1 Ilava
Ičo: 738344

Faktúra č. 41130641

Číslo faktúry: 41130641
Hodnota faktúry v € s DPH: 10020.00
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 149/2013/OVS

Popis faktúry
kancelársky nábytok

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ÚVTOS a ÚVV Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mierové námestie 1 Ilava
Ičo: 738344

Faktúra č. 41130642

Číslo faktúry: 41130642
Hodnota faktúry v € s DPH: 16870.00
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 148/2013/OVS

Popis faktúry
kancelársky nábytok

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ÚVTOS a ÚVV Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mierové námestie 1 Ilava
Ičo: 738344

Faktúra č. 511130070

Číslo faktúry: 511130070
Hodnota faktúry v € s DPH: 443.18
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 171/2013/OVS

Popis faktúry
predplatné na rok 2014 denníka Nový čas a PRAVDA

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská pošta a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 9 Banská Bystrica
Ičo: 36631124

Faktúra č. 51113071

Číslo faktúry: 51113071
Hodnota faktúry v € s DPH: 171.50
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 173/2013/OVS

Popis faktúry
predplatné časopisov 2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: .SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Panónska cesta 9 Bratislava
Ičo: 31347291

Faktúra č. 11130053

Číslo faktúry: 11130053
Hodnota faktúry v € s DPH: 320586.76
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy: 81/240/96, d.9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena HR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Ičo: 36773123

Faktúra č. 41130606

Číslo faktúry: 41130606
Hodnota faktúry v € s DPH: 1071.70
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis motorového vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 11130050

Číslo faktúry: 11130050
Hodnota faktúry v € s DPH: 336452.59
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy: 81/240/96, d.9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena HR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Ičo: 36773123

Faktúra č. 41130607

Číslo faktúry: 41130607
Hodnota faktúry v € s DPH: 564.64
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis motorového vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130605

Číslo faktúry: 41130605
Hodnota faktúry v € s DPH: 43.64
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis motorového vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130604

Číslo faktúry: 41130604
Hodnota faktúry v € s DPH: 225.89
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis motorového vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130602

Číslo faktúry: 41130602
Hodnota faktúry v € s DPH: 463249.99
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 19/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie ropy 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TRANSPETROL a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Šumavská 38 Bratislava
Ičo: 31341977

Faktúra č. 41130600

Číslo faktúry: 41130600
Hodnota faktúry v € s DPH: 155.35
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 358/OE/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
testovanie a ladenie DNS

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21 Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 41130599

Číslo faktúry: 41130599
Hodnota faktúry v € s DPH: 1291526.36
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za ochraňovanie pohonných hmôt 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 36366862

Faktúra č. 41130598

Číslo faktúry: 41130598
Hodnota faktúry v € s DPH: 10380.63
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady na skladovanie hmotných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36 Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 41130588

Číslo faktúry: 41130588
Hodnota faktúry v € s DPH: 520.00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 2013/03136-3 OMRaPZ

Popis faktúry
úhrada výdavkov za nákup nerezových ešusov trojdielnych

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Totem s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hlavná ulica 151/60 Trebatice
Ičo: 35783991

Faktúra č. 41130579

Číslo faktúry: 41130579
Hodnota faktúry v € s DPH: 981.60
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 155/2013/OU

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21 Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 41130578

Číslo faktúry: 41130578
Hodnota faktúry v € s DPH: 981.60
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 129/2013/OU

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21 Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 41130572

Číslo faktúry: 41130572
Hodnota faktúry v € s DPH: 36000.00
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 159/2013/OVS

Popis faktúry
vypracovanie znaleckého posudku č.298/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ústa súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ulica 1. mája , ŽIlina
Ičo: 45739757

Faktúra č. 22130364

Číslo faktúry: 22130364
Hodnota faktúry v € s DPH: 20096.06
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 32/2013/OSMaI

Popis faktúry
nákup a dodávka snehových fréz

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ŠTÝL-IVANOV s.r..o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Herlianska 1101/4 Vranov n. Topľou
Ičo: 36498548

Faktúra č. 201130027

Číslo faktúry: 201130027
Hodnota faktúry v € s DPH: 47717.42
Dátum doručenia faktúry: 6.12.2013
Identifikácia zmluvy: 42-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAD Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ciglianska cesta 1, Prievidza
Ičo: 36324043

Faktúra č. 25130038

Číslo faktúry: 25130038
Hodnota faktúry v € s DPH: 47717.42
Dátum doručenia faktúry: 2.12.2013
Identifikácia zmluvy: 42-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAD Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ciglianska cesta 1, Prievidza
Ičo: 36324043

Faktúra č. 05130147

Číslo faktúry: 05130147
Hodnota faktúry v € s DPH: 960.00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 89/2013/lup

Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky zvisleposuvných brán

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojtech vyšný-SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tatranska 105 Banská Bystrica
Ičo: 40369137

Faktúra č. 05130144

Číslo faktúry: 05130144
Hodnota faktúry v € s DPH: 248.00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 62/2013/LUP

Popis faktúry
odborné a medziobdobné prehliadky výťahov ha IV. Q 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojtech Vyšný-SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tatranská 105 Banská Bystrica
Ičo: 40369137

Faktúra č. 05130146

Číslo faktúry: 05130146
Hodnota faktúry v € s DPH: 130.00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 93/2013/lup

Popis faktúry
oprava výťahu B1

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojtech vyšný – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tatranská 105 Banská Bystrica
Ičo: 40369137

Faktúra č. 05130141

Číslo faktúry: 05130141
Hodnota faktúry v € s DPH: 612.00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 86/2013/LUP

Popis faktúry
servisné práce , kontrola riadiaceho systému MaR, úprava softwéru

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: JOHNOSON CONTROLS INTERNATIONAL s..r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrova 4 Bratislava
Ičo: 31363695

Faktúra č. 05130145

Číslo faktúry: 05130145
Hodnota faktúry v € s DPH: 543.00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 92/2013/lup

Popis faktúry
OPRAVA ZVISLEPOSUVNýCH BRáN PO ODBORNýCH PREHLIADKACH

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojtech Vyšný – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tatranská 105 Banská Bystrica
Ičo: 40369137

Faktúra č. 03130131

Číslo faktúry: 03130131
Hodnota faktúry v € s DPH: 21.90
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 46/2013/BOR

Popis faktúry
opakované školenie BOZP

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensová 8 Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 02130108

Číslo faktúry: 02130108
Hodnota faktúry v € s DPH: 102.38
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 48/2013/brod

Popis faktúry
nákup elektroinštalačného materiálu a skúšačky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kamenná cesta 11 Žilina
Ičo: 36402516

Faktúra č. 02130107

Číslo faktúry: 02130107
Hodnota faktúry v € s DPH: 49.55
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 50/2013/Brod

Popis faktúry
primalex

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONA SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. Mája 62 kysucké Nové Mesto
Ičo: 43855237

Faktúra č. 02130106

Číslo faktúry: 02130106
Hodnota faktúry v € s DPH: 149.05
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 49/2013/Brod

Popis faktúry
nákup náradia a materiálu do dielne

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: INSTAL-SP
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: CSA 1305 Kysucké Nové Mesto
Ičo: 36755559

Faktúra č. 41130655

Číslo faktúry: 41130655
Hodnota faktúry v € s DPH: 300.00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy: 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrova 6 Košice
Ičo: 369191337

Faktúra č. 511130073

Číslo faktúry: 511130073
Hodnota faktúry v € s DPH: 813.60
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 170/2013/OVS

Popis faktúry
predplatné novin SME na rok 2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Petit Press a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lazaretská 12 Bratislava
Ičo: 35790253

Faktúra č. 41130649

Číslo faktúry: 41130649
Hodnota faktúry v € s DPH: 1197.17
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 183/2013/KP

Popis faktúry
licencia eset antivirus na 1 rok

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Anasoft APR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská dolina 41 Bratrislava
Ičo: 31361552

Faktúra č. 41130658

Číslo faktúry: 41130658
Hodnota faktúry v € s DPH: 338.40
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 98/2013/OVS

Popis faktúry
tlakové skúšky hydrant. hadíc

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrova 6 Košice
Ičo: 36191337

Faktúra č. 41130657

Číslo faktúry: 41130657
Hodnota faktúry v € s DPH: 1350.00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy: 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
upratovacia služba 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AB Facility s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Einsteinova 21 Bratislava
Ičo: 44390823

Faktúra č. 41130661

Číslo faktúry: 41130661
Hodnota faktúry v € s DPH: 79.00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013
Identifikácia zmluvy: 265/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vodné a stočné 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48 Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 41130645

Číslo faktúry: 41130645
Hodnota faktúry v € s DPH: 8723.92
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 178/2013/OVS

Popis faktúry
dodanie a montáž kancelárskeho nábytku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KLS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Martina Rázusa 9 Žilina
Ičo: 30223288

Faktúra č. 41130656

Číslo faktúry: 41130656
Hodnota faktúry v € s DPH: 2496.00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 180/2013/OVS

Popis faktúry
výmena garážovej brány na budove ústredia

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: M.B.M. comp. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Líščie údolie 23 Bratislava
Ičo: 31382835

Faktúra č. 41130652

Číslo faktúry: 41130652
Hodnota faktúry v € s DPH: 175.00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 2013/03134-1 OHRNZRaRB

Popis faktúry
náklady na expertízu požiarnotechnických parametrov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pribinova 2 Bratislava
Ičo: 151866

Faktúra č. 57130105

Číslo faktúry: 57130105
Hodnota faktúry v € s DPH: 6026.40
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocka 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130102

Číslo faktúry: 57130102
Hodnota faktúry v € s DPH: 3585.60
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 121/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
bezpečnostná služba 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: O.K. SHOOTING Security s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Záhradná 746/36 Zohor
Ičo: 45410437

Faktúra č. 57130108

Číslo faktúry: 57130108
Hodnota faktúry v € s DPH: 6026.40
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocka 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130106

Číslo faktúry: 57130106
Hodnota faktúry v € s DPH: 6026.40
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocka 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130104

Číslo faktúry: 57130104
Hodnota faktúry v € s DPH: 6026.40
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocka 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130668

Číslo faktúry: 41130668
Hodnota faktúry v € s DPH: 3190.90
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 169/2013/OÚ

Popis faktúry
vzdelávacia aktivita zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TP Hotel Družba s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Černockého 2 Bratislava
Ičo: 35782706

Faktúra č. 41130650

Číslo faktúry: 41130650
Hodnota faktúry v € s DPH: 44148.08
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy: 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
cirkulácia pšenice v obilnom sile

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36 Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 511130069

Číslo faktúry: 511130069
Hodnota faktúry v € s DPH: 241.50
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 172//OVS

Popis faktúry
predplatné TREND a PROFIT na rok 2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TREND Representative s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tomášikova 23 Bratislava
Ičo: 43824706

Faktúra č. 41130648

Číslo faktúry: 41130648
Hodnota faktúry v € s DPH: 1655.18
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy: 82/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis, káblový žľab…

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s..r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130647

Číslo faktúry: 41130647
Hodnota faktúry v € s DPH: 1600.00
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy: 82/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
pravidelná kontrola -stav funkčnosti

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocka 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130646

Číslo faktúry: 41130646
Hodnota faktúry v € s DPH: 2880.00
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy: 82/OVS /2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
odborná prehliadka a odborná skúška

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bonul s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130675

Číslo faktúry: 41130675
Hodnota faktúry v € s DPH: 16653.60
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 29/2013/OSMaI

Popis faktúry
prepojenie automatickej ventilácie závodu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIIONAL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrova 4 Bratislava
Ičo: 31363695

Faktúra č. 57130103

Číslo faktúry: 57130103
Hodnota faktúry v € s DPH: 316.80
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 136/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BMN SECURITY s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dunajská 22 Nitra
Ičo: 36529559

Faktúra č. 41130667

Číslo faktúry: 41130667
Hodnota faktúry v € s DPH: 827.40
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130666

Číslo faktúry: 41130666
Hodnota faktúry v € s DPH: 13831.38
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 179/2013/OVS

Popis faktúry
oprava strechy na budove ústredia

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KRNÁČ-DREVOREZ Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vinohradnícka 3 Bratislava
Ičo: 35767537

Faktúra č. 41130665

Číslo faktúry: 41130665
Hodnota faktúry v € s DPH: 10000.00
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 181/2013/OVS

Popis faktúry
stravné poukážky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Igor Goruša
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hody 1650 Galanta
Ičo: 11707402

Faktúra č. 41130673

Číslo faktúry: 41130673
Hodnota faktúry v € s DPH: 32352.00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2013
Identifikácia zmluvy: 119/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nákup elektrického vysokozdvižného vozíka pre závod

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Phoenix Zeppelin s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica
Ičo: 31579710

Faktúra č. 41130672

Číslo faktúry: 41130672
Hodnota faktúry v € s DPH: 31152.00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2013
Identifikácia zmluvy: 119/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nákup elektrického vysokozdvižného vozíka pre závod

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Phoenix Zeppelin s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica
Ičo: 31579710

Faktúra č. 41130671

Číslo faktúry: 41130671
Hodnota faktúry v € s DPH: 31152.00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2013
Identifikácia zmluvy: 119/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nákup elektrického vysokozdvižného vozíka pre závod

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Phoenix Zeppelin s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica
Ičo: 31579710

Faktúra č. 41130669

Číslo faktúry: 41130669
Hodnota faktúry v € s DPH: 1422.79
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 2013/02297-10 OHRNZRaRB

Popis faktúry
kontrola kvality a odber vzoriek pšenice potravinárskej

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zelinárska 2 Bratislava
Ičo: 31340911

Faktúra č. 41130670

Číslo faktúry: 41130670
Hodnota faktúry v € s DPH: 143726.89
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013
Identifikácia zmluvy: 172/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
hmotné doplnenie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZVS holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ľ. Štúra 1 Dubnica nad Váhom
Ičo: 36305600

Faktúra č. 41130644

Číslo faktúry: 41130644
Hodnota faktúry v € s DPH: 4536.00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 2013/03136-4 OMRaPZ

Popis faktúry
výdavky za nákup a dodanie izolačných podložiek do pohotovostných zásob

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DRAFT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vysoká 2573/15 LEVICE
Ičo: 46292110

Faktúra č. 41130664

Číslo faktúry: 41130664
Hodnota faktúry v € s DPH: 35822.40
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013
Identifikácia zmluvy: 162/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
modernizácia okenných otvorov na sile

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IDEA INVEST s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: P.O.Hviezdoslava 26 Zvolen
Ičo: 36657930

Faktúra č. 41130663

Číslo faktúry: 41130663
Hodnota faktúry v € s DPH: 35707.20
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013
Identifikácia zmluvy: 173/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
modernizácia okenných otvorov na sile

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IDEA INVEST s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: P.O.Hviezdoslava 26 Zvolen
Ičo: 36657930

Faktúra č. 57130107

Číslo faktúry: 57130107
Hodnota faktúry v € s DPH: 6026.40
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130660

Číslo faktúry: 41130660
Hodnota faktúry v € s DPH: 23004.00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy: 148/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vypracovanie analýzy existujúcich integrovaných bezpečnostných systémov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: UNITEC HOLDING s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Betliarska 14 Bratislava
Ičo: 31353371

Faktúra č. 41130643

Číslo faktúry: 41130643
Hodnota faktúry v € s DPH: 35864.21
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 166/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stavebné úpravy montážnych otvorov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KTC s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Choča 44 Zlaté Moravce
Ičo: 36549347

Faktúra č. 41130662

Číslo faktúry: 41130662
Hodnota faktúry v € s DPH: 6525.82
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 28/2013/OSMaI

Popis faktúry
modernizácia strediska na zber údajov merania závodu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrova 4 Bratislava
Ičo: 31363695

Faktúra č. 41130659

Číslo faktúry: 41130659
Hodnota faktúry v € s DPH: 15240.00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013
Identifikácia zmluvy: 100/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nákup paletového vozíka pre závod

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Nemček SONES s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bulharská 42 Trnava
Ičo: 36248371

Faktúra č. 41130674

Číslo faktúry: 41130674
Hodnota faktúry v € s DPH: 8132.64
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 167/2013/KP

Popis faktúry
nákup tonerov, uhradiť

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ladislav Pócs
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 962/27 Sládkovičovo
Ičo: 36922161

Faktúra č. 04130008

Číslo faktúry: 04130008
Hodnota faktúry v € s DPH: 77.50
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 70/2013/kop

Popis faktúry
predplatné dennej tlače na I. polrok 2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Petit Press a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lazaretská 12 Bratislava
Ičo: 35790253

Faktúra č. 05130150

Číslo faktúry: 05130150
Hodnota faktúry v € s DPH: 438.00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 88/2013/LUP

Popis faktúry
oprava prevodníka na prepojenie vizualizácie centrálnej kotolne

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrova 4 Bratislava
Ičo: 31363695

Faktúra č. 04130138

Číslo faktúry: 04130138
Hodnota faktúry v € s DPH: 264.00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 69/2013/KOP

Popis faktúry
kalibrácia meradiel

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Pyrotherm s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: SNP 1437/24 Považská Bystrica
Ičo: 36350800

Faktúra č. 04130136

Číslo faktúry: 04130136
Hodnota faktúry v € s DPH: 267.72
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 72/2013/Kop

Popis faktúry
odborná prehliadka nákladných výťahov v objekte závodu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Pavol Tuchyňa
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Letná 27 Košice
Ičo: 10686886

Faktúra č. 02130119

Číslo faktúry: 02130119
Hodnota faktúry v € s DPH: 91.31
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 57/2013/Brod

Popis faktúry
pracovná obuv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FIRST TRADING s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jesenského 1233/8 Kysucké Nové Mesto
Ičo: 31608434

Faktúra č. 02130010

Číslo faktúry: 02130010
Hodnota faktúry v € s DPH: 135.60
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 58/2013/Brod

Popis faktúry
predplatné denníka SME

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Petit Press a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lazaretská 12 Bratislava
Ičo: 35790253

Faktúra č. 04130141

Číslo faktúry: 04130141
Hodnota faktúry v € s DPH: 34683.48
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013
Identifikácia zmluvy: 168/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
oprava náteru vonkajšej omietky na výťahových šachtách skladu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stavebno-projekčná spoločnosť CREDO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Moyzesová 1380/74 Čadca
Ičo: 36012327

Faktúra č. 04130140

Číslo faktúry: 04130140
Hodnota faktúry v € s DPH: 19323.00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013
Identifikácia zmluvy: 169/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
oprava vonkajšieho osvetlenia závodu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Dávid Szabo
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mierové nám. 33 Trenčín
Ičo: 44108699

Faktúra č. 04130137

Číslo faktúry: 04130137
Hodnota faktúry v € s DPH: 68.87
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 1966/24
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka vody 11-12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. mája 11 Trenčín
Ičo: 36306410

Faktúra č. 03130133

Číslo faktúry: 03130133
Hodnota faktúry v € s DPH: 28090.75
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy: 146/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
oprava a údržba prevádzkovej budovy a administratívnej budovy

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PRIMA INVEST s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bakossova 60 Banská Bystrica
Ičo: 31644791

Faktúra č. 25130045

Číslo faktúry: 25130045
Hodnota faktúry v € s DPH: 101.42
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 29/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zámena MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pažítková 4 Bratislava
Ičo: 31813861

Faktúra č. 05130149

Číslo faktúry: 05130149
Hodnota faktúry v € s DPH: 244.00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 90/2013/Lup

Popis faktúry
alkoholtester na meranie alkoholu v dychu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Kysucká lekárenská s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Belanského 217 Kysucké Nové Mesto
Ičo: 36717410

Faktúra č. 02130116

Číslo faktúry: 02130116
Hodnota faktúry v € s DPH: 520.00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 52/2013/brod

Popis faktúry
odborná prehliadka v budove vrátnice

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Štefan Lariš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Drahošanka 245 Čadca
Ičo: 10972382

Faktúra č. 02130117

Číslo faktúry: 02130117
Hodnota faktúry v € s DPH: 244.47
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 51/2013/brod

Popis faktúry
alkoholtester

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Kysucká lekárenská s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: belanského 217 Kysucké Nové Mesto
Ičo: 36717410

Faktúra č. 02130115

Číslo faktúry: 02130115
Hodnota faktúry v € s DPH: 235.32
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 54/2013/Brod

Popis faktúry
oprava vzv clark

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VYVOND s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bjornsonová 9/21 Martin
Ičo: 36397172

Faktúra č. 02130118

Číslo faktúry: 02130118
Hodnota faktúry v € s DPH: 421.06
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 55/2013/brod

Popis faktúry
nákup čistiacich prostriedkov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONA SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. Mája 62 kysucké Nové Mesto
Ičo: 43855237

Faktúra č. 02130114

Číslo faktúry: 02130114
Hodnota faktúry v € s DPH: 685.44
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 56/2013/brod

Popis faktúry
odstránenie závad na bránach

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SUN SYSTEM SR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Komenského 45 Skalica
Ičo: 36532363

Faktúra č. 02130113

Číslo faktúry: 02130113
Hodnota faktúry v € s DPH: 199.20
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 53/2013/brod

Popis faktúry
overenie váhy TAKAL

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Granit s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Švecova 491 Bytča
Ičo: 31602151

Faktúra č. 02130111

Číslo faktúry: 02130111
Hodnota faktúry v € s DPH: 21.90
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 43/2013/Brod

Popis faktúry
školenie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensová 8 Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 201130036

Číslo faktúry: 201130036
Hodnota faktúry v € s DPH: 183859.20
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013
Identifikácia zmluvy: 6-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. T. Vansovej 1054,Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 25130047

Číslo faktúry: 25130047
Hodnota faktúry v € s DPH: 183859.20
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013
Identifikácia zmluvy: 6-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. T. Vansovej 1054,Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 201130031

Číslo faktúry: 201130031
Hodnota faktúry v € s DPH: 11222.41
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013
Identifikácia zmluvy: 73-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VKÚ, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Harmanec 13, Harmanec
Ičo: 36047911

Faktúra č. 25130048

Číslo faktúry: 25130048
Hodnota faktúry v € s DPH: 11222.41
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013
Identifikácia zmluvy: 73-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VKÚ, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Harmanec 13, Harmanec
Ičo: 36047911

Faktúra č. 22130358

Číslo faktúry: 22130358
Hodnota faktúry v € s DPH: 4259.55
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 46/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36 Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 22130357

Číslo faktúry: 22130357
Hodnota faktúry v € s DPH: 8489.84
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 54/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36 Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 22130361

Číslo faktúry: 22130361
Hodnota faktúry v € s DPH: 19.80
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy: 49/09/42/VS
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Podtatranská vodáresnká prevádzková spločnosť a.s..
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hraničná 662/17 Poprad
Ičo: 36500968

Faktúra č. 511130069

Číslo faktúry: 511130069
Hodnota faktúry v € s DPH: 241.50
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 172/2013/OVS

Popis faktúry
predplatné trend a profit

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Trend Representative s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tomášikov 23 Bratislava
Ičo: 43824706

Faktúra č. 41130648

Číslo faktúry: 41130648
Hodnota faktúry v € s DPH: 1655.18
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy: 82/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocka 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130647

Číslo faktúry: 41130647
Hodnota faktúry v € s DPH: 1600.00
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy: 82/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
pravidelná kontrola

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130654

Číslo faktúry: 41130654
Hodnota faktúry v € s DPH: 35699.59
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy: 155/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
asanačné práce prístavkov aspirácie sila

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Krušetnica 237
Ičo: 36411299

Faktúra č. 41130653

Číslo faktúry: 41130653
Hodnota faktúry v € s DPH: 32407.27
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2013
Identifikácia zmluvy: 167/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
rekonštrukcia odvodňovacích systémov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ARTICO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hlavná 104 Košice
Ičo: 46261699

Faktúra č. 201130035

Číslo faktúry: 201130035
Hodnota faktúry v € s DPH: 294174.72
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2013
Identifikácia zmluvy: 6-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. T. Vansovej 1054,Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 25130046

Číslo faktúry: 25130046
Hodnota faktúry v € s DPH: 294174.72
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2013
Identifikácia zmluvy: 6-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. T. Vansovej 1054,Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 05130139

Číslo faktúry: 05130139
Hodnota faktúry v € s DPH: 825.00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 72/2013/LUP

Popis faktúry
pravidelný servis technických zariadení kotolní závodu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. MIchal Gašper
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: A. Nográdyho 1 Zvolen
Ičo: 30447186

Faktúra č. 05130138

Číslo faktúry: 05130138
Hodnota faktúry v € s DPH: 960.00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 70/2013/LIP

Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Michal Gašper
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: A. Nográdyho 1 Zvolen
Ičo: 30447186

Faktúra č. 05130137

Číslo faktúry: 05130137
Hodnota faktúry v € s DPH: 742.80
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 85/2013/LUP

Popis faktúry
výmena nefunkčných zariadení a súčastí v plynových kotolniach závodu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Michal Gašper
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: A. Nográdyho 1 Zvolen
Ičo: 30447186

Faktúra č. 05130136

Číslo faktúry: 05130136
Hodnota faktúry v € s DPH: 109.50
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 82/2013/LUP

Popis faktúry
školenie BOZP

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensová 8 Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 05130132

Číslo faktúry: 05130132
Hodnota faktúry v € s DPH: 72.00
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 83/2013/LUP

Popis faktúry
oprava podávania a výmena valcovej jednotky tlačiarní Minolta

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Milan Burgan
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dukelských hrdinov 1146/48 Zvolen
Ičo: 41195663

Faktúra č. 04130131

Číslo faktúry: 04130131
Hodnota faktúry v € s DPH: 119.50
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2013
Identifikácia zmluvy: 320/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
periodická prehliadka a kontrola technického stavu vlečky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VRŠKA konzult s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Na hlinách 6958/39 Trnava
Ičo: 36278343

Faktúra č. 03130124

Číslo faktúry: 03130124
Hodnota faktúry v € s DPH: 240.00
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 44/2013/BOR

Popis faktúry
technické prehliadky vysokozdvižných vozíkov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Erika Autustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Častkovce 293
Ičo: 46107380

Faktúra č. 22130352

Číslo faktúry: 22130352
Hodnota faktúry v € s DPH: 1044.53
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013
Identifikácia zmluvy: 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 26/17 Sarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 22130346

Číslo faktúry: 22130346
Hodnota faktúry v € s DPH: 108.15
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 5100878914C
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 31 Košice
Ičo: 36211222

Faktúra č. 22130353

Číslo faktúry: 22130353
Hodnota faktúry v € s DPH: 287.42
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013
Identifikácia zmluvy: 33/OIaSNM/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu IV.Q/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSNP a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Priemyselná 12 Žiar nad Hronom
Ičo: 30222524

Faktúra č. 22130359

Číslo faktúry: 22130359
Hodnota faktúry v € s DPH: 5116.78
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 58/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36 Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 22130356

Číslo faktúry: 22130356
Hodnota faktúry v € s DPH: 944.64
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 71/OSMaI/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ĽudovítaŠtúra 70 Michalovce
Ičo: 36208922

Faktúra č. 30130015

Číslo faktúry: 30130015
Hodnota faktúry v € s DPH: 156.00
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013
Identifikácia zmluvy: 85/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie pohotovostných zásob

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri vinohradoch 172 Bratislava
Ičo: 31406840

Faktúra č. 22130355

Číslo faktúry: 22130355
Hodnota faktúry v € s DPH: 29908.08
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 150/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
oprava strechy objektu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DOMALL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Rovná 2 Trnava
Ičo: 36275310

Faktúra č. 22130354

Číslo faktúry: 22130354
Hodnota faktúry v € s DPH: 502.82
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 467/OIaSM/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
prenájom pozemku-10,11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 36366862

Faktúra č. 22130360

Číslo faktúry: 22130360
Hodnota faktúry v € s DPH: 5322.91
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2013
Identifikácia zmluvy: 411003158
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poistenie obilných síl 2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dostojevského rad 4 Bratislava
Ičo: 151700

Faktúra č. 41130634

Číslo faktúry: 41130634
Hodnota faktúry v € s DPH: 4209.60
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 177/2013/OSMaI

Popis faktúry
výkon prác súvisiacich so softwerom

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EMEL Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Švabinského 21 Bratislava
Ičo: 31390633

Faktúra č. 41130633

Číslo faktúry: 41130633
Hodnota faktúry v € s DPH: 2342.40
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 176/2013/OVS

Popis faktúry
faktúra za vykonané práce so softverom

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EMEL Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Švabinského 21 Bratislava
Ičo: 31390633

Faktúra č. 41130632

Číslo faktúry: 41130632
Hodnota faktúry v € s DPH: 1400.00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 175/2013/KP

Popis faktúry
firemné predmety

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: STARGLASS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrová 38 Zvolen
Ičo: 35809558

Faktúra č. 41130628

Číslo faktúry: 41130628
Hodnota faktúry v € s DPH: 3365.84
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 166/2013/OVS

Popis faktúry
kancelárske potreby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Xepap s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jesenského 4703 Zvolen
Ičo: 31628605

Faktúra č. 41130627

Číslo faktúry: 41130627
Hodnota faktúry v € s DPH: 189.49
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 166/2013/OVS

Popis faktúry
kancelárske potreby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Xepap s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jesenského 4703 Zvolen
Ičo: 31628605

Faktúra č. 41130626

Číslo faktúry: 41130626
Hodnota faktúry v € s DPH: 265.56
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 14/OHRNZRaRB/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 10-11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 41130608

Číslo faktúry: 41130608
Hodnota faktúry v € s DPH: 6443.50
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: v zmysle zmluvy o vydávaní firemných kariet
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
transakcie firemných kariet 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Námestie slobody 11 Bratislava
Ičo: 35757086

Faktúra č. 03130126

Číslo faktúry: 03130126
Hodnota faktúry v € s DPH: 815.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 67/BOROVINA/007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zemný plyn-12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 02130110

Číslo faktúry: 02130110
Hodnota faktúry v € s DPH: 77.24
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 97985581
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nedoplatok za elektrickú energiu 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 03130128

Číslo faktúry: 03130128
Hodnota faktúry v € s DPH: 295.28
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 58/2013/BOR

Popis faktúry
spojovací materiál

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KOVOSPOJ v.o.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Balkán 33 Zvolen
Ičo: 31600361

Faktúra č. 03130008

Číslo faktúry: 03130008
Hodnota faktúry v € s DPH: 171.00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
predplatné SME -2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Petit Press a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lazaretská 12 Bratislava
Ičo: 35797541

Faktúra č. 04130135

Číslo faktúry: 04130135
Hodnota faktúry v € s DPH: 10330.50
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 147/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
oprava liatych podláh v skladoch závodu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ROCK-Build s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Majerská cesta 3/3547 Banská Bystrica
Ičo: 44037783

Faktúra č. 04130134

Číslo faktúry: 04130134
Hodnota faktúry v € s DPH: 29.82
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 311009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše na technický plyn

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9 Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 03130130

Číslo faktúry: 03130130
Hodnota faktúry v € s DPH: 59.34
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 5-19-00131
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9 Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 02130109

Číslo faktúry: 02130109
Hodnota faktúry v € s DPH: 59.34
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 51400018
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9 Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 03130129

Číslo faktúry: 03130129
Hodnota faktúry v € s DPH: 384.00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 62/BOR/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné pre zamestnancov-11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hollého 2/1227 Detva
Ičo: 34323201

Faktúra č. 05130142

Číslo faktúry: 05130142
Hodnota faktúry v € s DPH: 942.08
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 5050079
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné lístky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VAŠA Slovensko s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Račianske mýto 1/B Bratislava
Ičo: 35683813

Faktúra č. 22130344

Číslo faktúry: 22130344
Hodnota faktúry v € s DPH: 4643.04
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 278/OIaSM/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie hmotného majetku štátu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAD Trenčín a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zlatovská cesta 29 Trenčín
Ičo: 36323977

Faktúra č. 21130199

Číslo faktúry: 21130199
Hodnota faktúry v € s DPH: 1965.25
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 10/1040/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48 Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 22130343

Číslo faktúry: 22130343
Hodnota faktúry v € s DPH: 2704.32
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 71/OSMaI/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektov 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ĽudovítaŠtúra 70 Michalovce
Ičo: 36208922

Faktúra č. 22130341

Číslo faktúry: 22130341
Hodnota faktúry v € s DPH: 704.40
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 299/OIaSM/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ARRIVA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Považská 2 Nové Zámky
Ičo: 36545317

Faktúra č. 21130200

Číslo faktúry: 21130200
Hodnota faktúry v € s DPH: 137.35
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 57/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Špitalská 6 Nitra
Ičo: 17336007

Faktúra č. 21130198

Číslo faktúry: 21130198
Hodnota faktúry v € s DPH: 12143.86
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 225/OMR/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 22130350

Číslo faktúry: 22130350
Hodnota faktúry v € s DPH: 6770.00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 31/2013/OSMaI

Popis faktúry
oprava mostového žeriavu v sklade

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Dávid Szabo
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mierové nám. 33/33 Trenčín
Ičo: 44108699

Faktúra č. 21130201

Číslo faktúry: 21130201
Hodnota faktúry v € s DPH: 160.00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 108/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAD Humenné a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 1345 Vranov n/T
Ičo: 36477508

Faktúra č. 21130194

Číslo faktúry: 21130194
Hodnota faktúry v € s DPH: 1848.00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 46/2013/BROD/MR

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vlček Milan
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ochodnica 759
Ičo: 14162253

Faktúra č. 22130349

Číslo faktúry: 22130349
Hodnota faktúry v € s DPH: 16.17
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 96851184
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130348

Číslo faktúry: 22130348
Hodnota faktúry v € s DPH: 31.54
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 91050533
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130347

Číslo faktúry: 22130347
Hodnota faktúry v € s DPH: 6.36
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 91035384
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130345

Číslo faktúry: 22130345
Hodnota faktúry v € s DPH: 26.81
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 606201487
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba vody

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
Ičo: 36644030

Faktúra č. 21130197

Číslo faktúry: 21130197
Hodnota faktúry v € s DPH: 957.60
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 181/OMRaPZ/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 21130196

Číslo faktúry: 21130196
Hodnota faktúry v € s DPH: 450.00
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 181/OMRaPZ/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 21130195

Číslo faktúry: 21130195
Hodnota faktúry v € s DPH: 4703.97
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 8080088271
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Račianska 62 Bratislava
Ičo: 151700

Faktúra č. 41130611

Číslo faktúry: 41130611
Hodnota faktúry v € s DPH: 1940.89
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 1/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady spojené s odberom vzoriek a analýz

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zelinárska 2 Bratislava
Ičo: 31340911

Faktúra č. 41130596

Číslo faktúry: 41130596
Hodnota faktúry v € s DPH: 576.00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 168/2013/OU

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EMEL Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Švabinského 21 Bratislava
Ičo: 31390633

Faktúra č. 41130621

Číslo faktúry: 41130621
Hodnota faktúry v € s DPH: 1720.37
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 218/OE/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
pevná linka 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130601

Číslo faktúry: 41130601
Hodnota faktúry v € s DPH: 431.34
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 350074
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poplatok za komunálny odpad 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Primaciálne námestie 1 Bratislava
Ičo: 603481

Faktúra č. 41130612

Číslo faktúry: 41130612
Hodnota faktúry v € s DPH: 5482.08
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku-strážna služba 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130615

Číslo faktúry: 41130615
Hodnota faktúry v € s DPH: 300.00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrova 6 Košice
Ičo: 36191337

Faktúra č. 41130616

Číslo faktúry: 41130616
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130617

Číslo faktúry: 41130617
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130618

Číslo faktúry: 41130618
Hodnota faktúry v € s DPH: 614.76
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130619

Číslo faktúry: 41130619
Hodnota faktúry v € s DPH: 360.36
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130620

Číslo faktúry: 41130620
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130613

Číslo faktúry: 41130613
Hodnota faktúry v € s DPH: 60.26
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
diagnostika vozidla-drobný materiál

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130622

Číslo faktúry: 41130622
Hodnota faktúry v € s DPH: 81.46
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 135/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
voda z povrchového odtoku 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48 Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 41130623

Číslo faktúry: 41130623
Hodnota faktúry v € s DPH: 2010.41
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2013
Identifikácia zmluvy: 9406033367
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka elektriny 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenová 6 Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 45130025

Číslo faktúry: 45130025
Hodnota faktúry v € s DPH: 1295.11
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 80-10514444
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poistenie budovy SŠHR SR a chaty Ostré

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KOOPERATÍVA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Rajská 15/A, Bratislava
Ičo: 585441

Faktúra č. 511130064

Číslo faktúry: 511130064
Hodnota faktúry v € s DPH: 35.70
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 162/2013/OVS

Popis faktúry
predplatné na rok 2014- Roľnícke noviny

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Profi Press SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dlhá 25 Nitra
Ičo: 45348723

Faktúra č. 41130597

Číslo faktúry: 41130597
Hodnota faktúry v € s DPH: 43055.78
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 81/240/96
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Tauris a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Potravinárska 6 Rimavská Sobota
Ičo: 36773123

Faktúra č. 41130603

Číslo faktúry: 41130603
Hodnota faktúry v € s DPH: 109.80
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2013
Identifikácia zmluvy: 285/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenské elektrárne a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 47 Bratislava
Ičo: 35829052

Faktúra č. 22130340

Číslo faktúry: 22130340
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 9104289956
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba plynu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 21130193

Číslo faktúry: 21130193
Hodnota faktúry v € s DPH: 108.89
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 40/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAD Zvolen a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Balkán 53 Zvolen
Ičo: 36054666

Faktúra č. 21130192

Číslo faktúry: 21130192
Hodnota faktúry v € s DPH: 386.80
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 40/OMRaPZ/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pribinova 2 Bratislava
Ičo: 151866

Faktúra č. 21130191

Číslo faktúry: 21130191
Hodnota faktúry v € s DPH: 1669.80
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 28/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Fakultná nemlocnica s poliklinikou B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Námestie L. Svobodu 1 Banská Bystrica
Ičo: 165549

Faktúra č. 21130190

Číslo faktúry: 21130190
Hodnota faktúry v € s DPH: 1815.00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 31/OMR/2002
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAG Elektrovod a.s. Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prievozská 4C Bratislava
Ičo: 36863513

Faktúra č. 21130189

Číslo faktúry: 21130189
Hodnota faktúry v € s DPH: 516.00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 107/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAD Lučenec a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mikušovská cesta 17 Lučenec
Ičo: 36054259

Faktúra č. 21130187

Číslo faktúry: 21130187
Hodnota faktúry v € s DPH: 990.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR/5/2013/BOR

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: UHRINEX-IHRIN
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lukové 2 Zvolen
Ičo: 14202697

Faktúra č. 21130186

Číslo faktúry: 21130186
Hodnota faktúry v € s DPH: 1192.56
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR/84/2013/LUP

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BAPS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Stavebná 1Banská Bystrica
Ičo: 45240281

Faktúra č. 02130105

Číslo faktúry: 02130105
Hodnota faktúry v € s DPH: 1021.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 65/Brod/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
plyn 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 04130132

Číslo faktúry: 04130132
Hodnota faktúry v € s DPH: 1013.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 70/kop/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka plynu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 04130133

Číslo faktúry: 04130133
Hodnota faktúry v € s DPH: 288.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 71/KOP/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka plynu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 05130135

Číslo faktúry: 05130135
Hodnota faktúry v € s DPH: 1939.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 9103189848
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
plyn 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 02130104

Číslo faktúry: 02130104
Hodnota faktúry v € s DPH: 1446.00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 67/BROD/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné lístky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DOXX-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kálov 356 Žilina
Ičo: 36391000

Faktúra č. 03130125

Číslo faktúry: 03130125
Hodnota faktúry v € s DPH: 389.88
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: EI901BB
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis výťahov za IV. Q 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: elis ELEVÁTOR SERVIS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Nové Kalište 1172/9 Banská Bystrica
Ičo: 36037613

Faktúra č. 05130134

Číslo faktúry: 05130134
Hodnota faktúry v € s DPH: 815.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 69/2013/LUP

Popis faktúry
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Michal Gašper
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: A. Nográdyho 1 Zvolen
Ičo: 30447186

Faktúra č. 05130133

Číslo faktúry: 05130133
Hodnota faktúry v € s DPH: 665.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 71/2013/LUP

Popis faktúry
pravidelný ročný servis plynových spotrebičov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Michal Gašper
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: A. Nográdyho 1 Zvolen
Ičo: 30447186

Faktúra č. 201130028

Číslo faktúry: 201130028
Hodnota faktúry v € s DPH: 14117.40
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2013
Identifikácia zmluvy: 140-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CHIRANA Medical a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Nám. Dr. A. Schweitzera 194, STARÁ TURÁ
Ičo: 36322300

Faktúra č. 25130044

Číslo faktúry: 25130044
Hodnota faktúry v € s DPH: 14117.40
Dátum doručenia faktúry: 5,12,2013
Identifikácia zmluvy: 140-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CHIRANA Medical a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Nám. Dr. A. Schweitzera 194, STARÁ TURÁ
Ičo: 36322300

Faktúra č. 21130192

Číslo faktúry: 21130192
Hodnota faktúry v € s DPH: 386.80
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 40/OMRaPZ/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pribinova 2 Bratislava
Ičo: 151866

Faktúra č. 57130101

Číslo faktúry: 57130101
Hodnota faktúry v € s DPH: 1099.20
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 136/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BMN SECURITY s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dunajská 22 Nitra
Ičo: 36529559

Faktúra č. 57130100

Číslo faktúry: 57130100
Hodnota faktúry v € s DPH: 237.60
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 136/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BMN SECURITY s..r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dunajská 22 Nitra
Ičo: 36529559

Faktúra č. 57130099

Číslo faktúry: 57130099
Hodnota faktúry v € s DPH: 118.80
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 136/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BMN SECURITY s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dunajská 22 Nitra
Ičo: 36529559

Faktúra č. 41130595

Číslo faktúry: 41130595
Hodnota faktúry v € s DPH: 2420.82
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 161/2013/OVS

Popis faktúry
čistiace a hygienické potreby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Iveta Janíková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Palkovičova 15 Bratislava
Ičo: 34559671

Faktúra č. 41130594

Číslo faktúry: 41130594
Hodnota faktúry v € s DPH: 119.96
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis vozidla-výmena batérie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130593

Číslo faktúry: 41130593
Hodnota faktúry v € s DPH: 1.10
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2013
Identifikácia zmluvy: 135/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vodné odpočet

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48 Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 41130591

Číslo faktúry: 41130591
Hodnota faktúry v € s DPH: 848.70
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 165/2013/OVS

Popis faktúry
kalendáre a diáre 2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ladislav Pócs
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 962/27 Sládkovičovo
Ičo: 36922161

Faktúra č. 41130590

Číslo faktúry: 41130590
Hodnota faktúry v € s DPH: 2093.14
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 2/SŠHR SR/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
údržba SRS 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EMEL Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Švabinského 21 Bratislava
Ičo: 31390633

Faktúra č. 41130589

Číslo faktúry: 41130589
Hodnota faktúry v € s DPH: 2403.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka zemného plynu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 25130043

Číslo faktúry: 25130043
Hodnota faktúry v € s DPH: 40755.00
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2013
Identifikácia zmluvy: rozhodnutím 65-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zámena mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 26/17 Sarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 25130042

Číslo faktúry: 25130042
Hodnota faktúry v € s DPH: 45055.56
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2013
Identifikácia zmluvy: rozhodnutím 65-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zámena mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 26/17 Sarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 25130041

Číslo faktúry: 25130041
Hodnota faktúry v € s DPH: 101076.62
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2013
Identifikácia zmluvy: rozhodnutím 65-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zámena mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 26/17 Sarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 21130183

Číslo faktúry: 21130183
Hodnota faktúry v € s DPH: 29308.18
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 176/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 21130185

Číslo faktúry: 21130185
Hodnota faktúry v € s DPH: 245.70
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 91/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ARRIVA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Považská 2 Nové Zámky
Ičo: 36545317

Faktúra č. 21130177

Číslo faktúry: 21130177
Hodnota faktúry v € s DPH: 487.08
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: B.M.Kávoviny s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bratislavská cesta 807 Sereď
Ičo: 31412980

Faktúra č. 21130178

Číslo faktúry: 21130178
Hodnota faktúry v € s DPH: 166.00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR/67/2013/KOP

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: peter Gulač-HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novomeského 463 Čachtice
Ičo: 17562694

Faktúra č. 21130176

Číslo faktúry: 21130176
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.99
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2013
Identifikácia zmluvy: 8080088271
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dostojevského rad 4 Bratislava
Ičo: 151700

Faktúra č. 21130179

Číslo faktúry: 21130179
Hodnota faktúry v € s DPH: 197.90
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 41/OMRaPZ/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pribinova 2 Bratislava
Ičo: 151866

Faktúra č. 21130180

Číslo faktúry: 21130180
Hodnota faktúry v € s DPH: 197.90
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 41/OMRaPZ/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pribinova 2 Bratislava
Ičo: 151866

Faktúra č. 21130181

Číslo faktúry: 21130181
Hodnota faktúry v € s DPH: 200.10
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 41/OMRaPZ/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pribinova 2 Bratislava
Ičo: 151866

Faktúra č. 21130182

Číslo faktúry: 21130182
Hodnota faktúry v € s DPH: 200.10
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 41/OMRaPZ/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pribinova 2 Bratislava
Ičo: 151866

Faktúra č. 21130184

Číslo faktúry: 21130184
Hodnota faktúry v € s DPH: 404.10
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 40/OMRaPZ/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pribinova 2 Bratislava
Ičo: 151866

Faktúra č. 22130336

Číslo faktúry: 22130336
Hodnota faktúry v € s DPH: 36.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 9104289999
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba plynu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130337

Číslo faktúry: 22130337
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha-spotreba plynu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130338

Číslo faktúry: 22130338
Hodnota faktúry v € s DPH: 7.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 9104033484
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba plynu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130339

Číslo faktúry: 22130339
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 9104033518
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba plynu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130342

Číslo faktúry: 22130342
Hodnota faktúry v € s DPH: 1960.16
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2013
Identifikácia zmluvy: 17/OIaSM/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 201130030

Číslo faktúry: 201130030
Hodnota faktúry v € s DPH: 1325.04
Dátum doručenia faktúry: 5,12,2013
Identifikácia zmluvy: 134-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Fortischem, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: M. R. Štefánika 1, Nováky
Ičo: 46693874

Faktúra č. 25130039

Číslo faktúry: 25130039
Hodnota faktúry v € s DPH: 1325.04
Dátum doručenia faktúry: 3,12,2013
Identifikácia zmluvy: 134-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Fortischem, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: M. R. Štefánika 1, Nováky
Ičo: 46693874

Faktúra č. 201130029

Číslo faktúry: 201130029
Hodnota faktúry v € s DPH: 147087.36
Dátum doručenia faktúry: 6,12,2013
Identifikácia zmluvy: 6-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. T. Vansovej 1054,Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 25130040

Číslo faktúry: 25130040
Hodnota faktúry v € s DPH: 147087.36
Dátum doručenia faktúry: 3,12,2013
Identifikácia zmluvy: 6-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. T. Vansovej 1054,Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 11130062

Číslo faktúry: 11130062
Hodnota faktúry v € s DPH: 1380790.46
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 11130061

Číslo faktúry: 11130061
Hodnota faktúry v € s DPH: 3979477.70
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 64/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 11130060

Číslo faktúry: 11130060
Hodnota faktúry v € s DPH: 929409.05
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 11130059

Číslo faktúry: 11130059
Hodnota faktúry v € s DPH: 1124230.42
Dátum doručenia faktúry: 1124230,42
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 11130057

Číslo faktúry: 11130057
Hodnota faktúry v € s DPH: 1019776.13
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2013
Identifikácia zmluvy: 64/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 11130056

Číslo faktúry: 11130056
Hodnota faktúry v € s DPH: 2044584.31
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2013
Identifikácia zmluvy: 64/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných látok do terminálu v rámci obmeny

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 11130063

Číslo faktúry: 11130063
Hodnota faktúry v € s DPH: 904610.93
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 64/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka pohonných látok do terminálu v rámci obmeny

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 11130064

Číslo faktúry: 11130064
Hodnota faktúry v € s DPH: 2594001.01
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka pohonných látok do terminálu v rámci obmeny

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 41130587

Číslo faktúry: 41130587
Hodnota faktúry v € s DPH: 65.52
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 157/2013/OVS

Popis faktúry
sťahovacie služby v budove ústredie SŠHR SR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Staré Grunty 53 Bratislava
Ičo: 35863773

Faktúra č. 22130335

Číslo faktúry: 22130335
Hodnota faktúry v € s DPH: 10372.52
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
opravy strechy skladu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TWINS – SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vrábeľská 6 Bratislava
Ičo: 35859318

Faktúra č. 02130103

Číslo faktúry: 02130103
Hodnota faktúry v € s DPH: 50.40
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 44/2013/brod

Popis faktúry
pravidelné školenie-elektrotechnik

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Sokol Ivan-INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Framborská 58 Žilina
Ičo: 10938885

Faktúra č. 03130121

Číslo faktúry: 03130121
Hodnota faktúry v € s DPH: 739.20
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 48/2013/BOR

Popis faktúry
overenie a vydanie certifikátu pre elektronické a mechanické váhy

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská legálna metrológia n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica
Ičo: 37954521

Faktúra č. 03130122

Číslo faktúry: 03130122
Hodnota faktúry v € s DPH: 76.08
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 23/2013/BOR

Popis faktúry
ochranné pracovné pomôcky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Protech s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Krupínska cesta 2 Zvolen
Ičo: 36057231

Faktúra č. 03130123

Číslo faktúry: 03130123
Hodnota faktúry v € s DPH: 2412.55
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 49/2013/BOR

Popis faktúry
pneumatiky 6 ks (dodanie a prezutie)

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ContiTrade Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Neresnícka 254 Zvolen
Ičo: 36336556

Faktúra č. 04130007

Číslo faktúry: 04130007
Hodnota faktúry v € s DPH: 960.00
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 66/2013/KOP

Popis faktúry
nákup stravných lístkov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DOXX-Stravné lístky s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kálov 356 Žilina
Ičo: 36391000

Faktúra č. 53130012

Číslo faktúry: 53130012
Hodnota faktúry v € s DPH: 880.00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2013
Identifikácia zmluvy: 9175474
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 52130012

Číslo faktúry: 52130012
Hodnota faktúry v € s DPH: 598.00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2013
Identifikácia zmluvy: 97985581
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 05130131

Číslo faktúry: 05130131
Hodnota faktúry v € s DPH: 81.00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 78/2013/LUP

Popis faktúry
meranie, vyčistenie, kontrola funkčnosti a tesnosti, výmena filtrov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: MARLUS Group s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novomeského 33 Nitra
Ičo: 31411304

Faktúra č. 111130054

Číslo faktúry: 111130054
Hodnota faktúry v € s DPH: 1015598.10
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za dodávku pohonných hmôt

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 22130334

Číslo faktúry: 22130334
Hodnota faktúry v € s DPH: 500.00
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2013
Identifikácia zmluvy: 91005201
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba – spotreba elektrickej energie 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130333

Číslo faktúry: 22130333
Hodnota faktúry v € s DPH: 680.00
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy: 5100875114C
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba za elektrickú energiu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 31 Košice
Ičo: 36211222

Faktúra č. 22130331

Číslo faktúry: 22130331
Hodnota faktúry v € s DPH: 148.00
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy: 96851184
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba-spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130330

Číslo faktúry: 22130330
Hodnota faktúry v € s DPH: 35.00
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy: 9103538-4
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba za elektrickú energiu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 24130020

Číslo faktúry: 24130020
Hodnota faktúry v € s DPH: 2265.83
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy: 87/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom skladu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Technická obnova a ochrana železníc, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sad SNP 667/10 Žilina
Ičo: 43861105

Faktúra č. 41130585

Číslo faktúry: 41130585
Hodnota faktúry v € s DPH: 1584.38
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2013
Identifikácia zmluvy: 218/OE/2003 a dod. č. 3
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
služby mobilnej siete 10-11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130584

Číslo faktúry: 41130584
Hodnota faktúry v € s DPH: 9.06
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis vozidla -oprava defektu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 511130063

Číslo faktúry: 511130063
Hodnota faktúry v € s DPH: 69.00
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 160/2013/OVS

Popis faktúry
predplatné ročník 2014 Zo súdnej praxe pre potreby OLP

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IURA EDITION s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 48 Bratislava
Ičo: 31348262

Faktúra č. 55130012

Číslo faktúry: 55130012
Hodnota faktúry v € s DPH: 1328.00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2013
Identifikácia zmluvy: 9105464
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 11130058

Číslo faktúry: 11130058
Hodnota faktúry v € s DPH: 1123944.78
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka pohonných látok do terminálu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 201130026

Číslo faktúry: 201130026
Hodnota faktúry v € s DPH: 26783.56
Dátum doručenia faktúry: 3,12,2013
Identifikácia zmluvy: 14-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarkova 269/17
Ičo: 36473685

Faktúra č. 25130037

Číslo faktúry: 25130037
Hodnota faktúry v € s DPH: 26783.56
Dátum doručenia faktúry: 25,11,2013
Identifikácia zmluvy: 14-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarkova 269/17
Ičo: 36473685

Faktúra č. 04130127

Číslo faktúry: 04130127
Hodnota faktúry v € s DPH: 7.91
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013
Identifikácia zmluvy: 1966/24
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka vody 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. mája 11 Trenčín
Ičo: 36306410

Faktúra č. 04130128

Číslo faktúry: 04130128
Hodnota faktúry v € s DPH: 9.04
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013
Identifikácia zmluvy: 1966/24
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka vody 8-11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. mája 11 Trenčín
Ičo: 36306410

Faktúra č. 04130126

Číslo faktúry: 04130126
Hodnota faktúry v € s DPH: 69.12
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 64/2013/KOP

Popis faktúry
oprava UZV CLARK

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Emil Huňa-ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: SNP 1023/18 Dubnica nad Váhom
Ičo: 32296622

Faktúra č. 05130128

Číslo faktúry: 05130128
Hodnota faktúry v € s DPH: 189.22
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 81/2013/LUP

Popis faktúry
olej, brzdová a zimná kvapalina, rozmrazovače, farby, čističe, škrabka, lano, ostatný drobný nákup

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zvolenská cesta 83 Banská Bystrica
Ičo: 43880533

Faktúra č. 03130120

Číslo faktúry: 03130120
Hodnota faktúry v € s DPH: 60.00
Dátum doručenia faktúry: 22.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 56/2013/BOR

Popis faktúry
prísada do paliva Ad Blue

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BBN s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Školská 15 Zvolen
Ičo: 31576222

Faktúra č. 03130116

Číslo faktúry: 03130116
Hodnota faktúry v € s DPH: 119.98
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 47/2013/BOR

Popis faktúry
školenie obsluhy ručnej motorovej píly a obsluhy krovinorezov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: JF s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Záhradná 4 Detva
Ičo: 36620009

Faktúra č. 05130127

Číslo faktúry: 05130127
Hodnota faktúry v € s DPH: 4620.78
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 73/2013/LUP

Popis faktúry
prekrývacie plachty so železnými okami

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Marián Tóth TM Autoplachty-Príslušenstvo
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Družstevná 290/8 Imeľ
Ičo: 33618348

Faktúra č. 02130102

Číslo faktúry: 02130102
Hodnota faktúry v € s DPH: 477.60
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 45/2013/Brod

Popis faktúry
chemický postrek proti burine

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PESTICO BB s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Družstevná 105 Badín
Ičo: 36028428

Faktúra č. 02130101

Číslo faktúry: 02130101
Hodnota faktúry v € s DPH: 2275.80
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 22/2013/OSMaI

Popis faktúry
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia vonkajších a vnútorných priestorov objektu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Motýľ Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Komenského 29 Piešťany
Ičo: 36251445

Faktúra č. 02130100

Číslo faktúry: 02130100
Hodnota faktúry v € s DPH: 780.00
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 40/2013/Brod

Popis faktúry
odborné prehliadky a odborné skúšky zvislých posuvných brán

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Štefan Lariš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Drahošanka 245 Čadca
Ičo: 10972382

Faktúra č. 03130117

Číslo faktúry: 03130117
Hodnota faktúry v € s DPH: 2275.80
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 22/2013/OSMaI

Popis faktúry
deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Motýľ Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Komenského 29 Piešťany
Ičo: 36251445

Faktúra č. 05130130

Číslo faktúry: 05130130
Hodnota faktúry v € s DPH: 155.00
Dátum doručenia faktúry: 22.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 79/2013/LUP

Popis faktúry
kontrola komínov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ENNAR – ING MIROSLAV ČAMAJ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zvolenská cesta 13 Banská Bystrica
Ičo: 17804027

Faktúra č. 05130129

Číslo faktúry: 05130129
Hodnota faktúry v € s DPH: 24710.97
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 22/2013/OSMaI

Popis faktúry
deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Motýľ Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Komenského 29 Piešťany
Ičo: 36251445

Faktúra č. 04130129

Číslo faktúry: 04130129
Hodnota faktúry v € s DPH: 2506.01
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 12/2013/OSMaI

Popis faktúry
deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia vonkajších a vnútorných priestorov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Motýľ Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Komenského 29 Piešťany
Ičo: 36251445

Faktúra č. 03130119

Číslo faktúry: 03130119
Hodnota faktúry v € s DPH: 900.00
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 54/2013/BOR

Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení srojov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: UHRINEX – UHRIN
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lukové č. 2 Zvolen
Ičo: 14202697

Faktúra č. 57130093

Číslo faktúry: 57130093
Hodnota faktúry v € s DPH: 938.40
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a jej dod. č. 10
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
infrazávora, operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130096

Číslo faktúry: 57130096
Hodnota faktúry v € s DPH: 81.60
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a jej dod. č. 10
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A Liptovksý Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130095

Číslo faktúry: 57130095
Hodnota faktúry v € s DPH: 81.60
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a jej dod. č. 10
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130097

Číslo faktúry: 57130097
Hodnota faktúry v € s DPH: 163.20
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a dod. č. 10
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis IZK

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A Liptovský MIkuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130098

Číslo faktúry: 57130098
Hodnota faktúry v € s DPH: 634.28
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: kpt. Nálepku 16/A Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 41130567

Číslo faktúry: 41130567
Hodnota faktúry v € s DPH: 408.00
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy: 8/2013/OVS
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
tlaková skúška hydrantových hadíc v závode

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrová 6 Košice
Ičo: 36191337

Faktúra č. 41130573

Číslo faktúry: 41130573
Hodnota faktúry v € s DPH: 231.59
Dátum doručenia faktúry: 22.11.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
prezutie pneumatík a výmena predných ramien a geometria

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130580

Číslo faktúry: 41130580
Hodnota faktúry v € s DPH: 251.66
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy: 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
prenájom kopírovacieho stroja Canon 0202 L

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: P E R G A M O N s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chemická 1 Bratislava
Ičo: 31327681

Faktúra č. 41130568

Číslo faktúry: 41130568
Hodnota faktúry v € s DPH: 9.44
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 22/2013/OSMaI

Popis faktúry
deratizácia vnútorných priestorov budov a dezinsekcia postrekom vnútorných a vonkajších priestorov budov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Motýľ Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Komenského 29 Piešťany
Ičo: 36251445

Faktúra č. 41130577

Číslo faktúry: 41130577
Hodnota faktúry v € s DPH: 183.72
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy: 219/OE/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
oprava výťahu vrátane preskúšania

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DANUBIA LIFT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Robotnícka č. 5 Bratislava
Ičo: 17333661

Faktúra č. 511130050

Číslo faktúry: 511130050
Hodnota faktúry v € s DPH: 2155.12
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 163/2013/OVS

Popis faktúry
Hospodárske noviny – predplatné na rok 2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ECOPRESS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Seberíniho 1 Bratislava
Ičo: 31333524

Faktúra č. 21130174

Číslo faktúry: 21130174
Hodnota faktúry v € s DPH: 295.42
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy: 19/OMRaPZ/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DELTA DEFENCE a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čapajevova 40 Prešov
Ičo: 36515175

Faktúra č. 22130325

Číslo faktúry: 22130325
Hodnota faktúry v € s DPH: 6439.56
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013
Identifikácia zmluvy: 54/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36 Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 30130014

Číslo faktúry: 30130014
Hodnota faktúry v € s DPH: 156.00
Dátum doručenia faktúry: 22.11.2013
Identifikácia zmluvy: 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie pohotovostných zásob

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri vinohradoch 172 Bratislava
Ičo: 31406840

Faktúra č. 21130171

Číslo faktúry: 21130171
Hodnota faktúry v € s DPH: 20272.55
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2013
Identifikácia zmluvy: 532/260/1997
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensová 8 Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 22130329

Číslo faktúry: 22130329
Hodnota faktúry v € s DPH: 14.92
Dátum doručenia faktúry: 22.11.2013
Identifikácia zmluvy: 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Podtatranská vodáresnká prevádzková spločnosť a.s..
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hraničná 662/17 Poprad
Ičo: 36500968

Faktúra č. 21130172

Číslo faktúry: 21130172
Hodnota faktúry v € s DPH: 49935.66
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013
Identifikácia zmluvy: 287/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZVS Holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ľ. Štúra 1 Dubnica nad Váhom
Ičo: 36305600

Faktúra č. 41130559

Číslo faktúry: 41130559
Hodnota faktúry v € s DPH: 111139.20
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2013
Identifikácia zmluvy: 116/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
doplnenie MR-betonový podval BP 3

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ŽPSV a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Osloboditeľov 127 Čaňa
Ičo: 31712975

Faktúra č. 41130570

Číslo faktúry: 41130570
Hodnota faktúry v € s DPH: 111139.20
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2013
Identifikácia zmluvy: 116/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
doplnenie MR-betonový podval BP 3

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ŽPSV a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Osloboditeľov 127 Čaňa
Ičo: 31712975

Faktúra č. 41130571

Číslo faktúry: 41130571
Hodnota faktúry v € s DPH: 55569.60
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2013
Identifikácia zmluvy: 116/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
doplnenie MR-betónový podval BP 3

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ŽPSV a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Osloboditeľov 127 Čaňa
Ičo: 31712975

Faktúra č. 41130575

Číslo faktúry: 41130575
Hodnota faktúry v € s DPH: 55569.60
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2013
Identifikácia zmluvy: 116/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
hmotné doplnenie MR-betónový podval BP 3

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ŽPSV a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Osloboditeľov 127 Čaňa
Ičo: 31712975

Faktúra č. 41130582

Číslo faktúry: 41130582
Hodnota faktúry v € s DPH: 14638.78
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 150/2013/OVS

Popis faktúry
stavebné práce-rekonštrukcia terasy ústredia SŠHR SR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KRNÁČ-DREVOREZ Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vinohradnícka 3 Bratislava
Ičo: 35767537

Faktúra č. 21130175

Číslo faktúry: 21130175
Hodnota faktúry v € s DPH: 854.96
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2013
Identifikácia zmluvy: 48/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Matice Slovenskej 10 Prievidza
Ičo: 36005622

Faktúra č. 11130055

Číslo faktúry: 11130055
Hodnota faktúry v € s DPH: 1074305.21
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
úhrada nákladov za dodávku PHL

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 41130583

Číslo faktúry: 41130583
Hodnota faktúry v € s DPH: 107160.00
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2013
Identifikácia zmluvy: 59/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
cisternový automobil s pevnou nadstavbou

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: STS KOVO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Budovateľská 45 Prešov
Ičo: 31656935

Faktúra č. 511130062

Číslo faktúry: 511130062
Hodnota faktúry v € s DPH: 425.75
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
mikulášske darčeky deťom a vianočná pozornosť pre zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Senecká cesta 1881 Ivanka pri Dunaji
Ičo: 45952671

Faktúra č. 41130523

Číslo faktúry: 41130523
Hodnota faktúry v € s DPH: 7925.62
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013
Identifikácia zmluvy: Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
transakcie firemných kariet 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Námestie slobody 11 Bratislava
Ičo: 35757086

Faktúra č. 41130566

Číslo faktúry: 41130566
Hodnota faktúry v € s DPH: 300.00
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 152/2013/OVS

Popis faktúry
dodanie a montáž automobilových fólií na motorové vozidlo

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: STRAŽAN s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Púpavová 15 Bratislava
Ičo: 35816708

Faktúra č. 41130560

Číslo faktúry: 41130560
Hodnota faktúry v € s DPH: 5484.00
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 25/2013/OSMaI

Popis faktúry
výstražné svetelné,zvukové a rádiové zariadenie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SELVIT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tichá 15A/8560 Žilina
Ičo: 36370053

Faktúra č. 22130327

Číslo faktúry: 22130327
Hodnota faktúry v € s DPH: 3071.48
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013
Identifikácia zmluvy: 46/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36 Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 22130326

Číslo faktúry: 22130326
Hodnota faktúry v € s DPH: 6284.89
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013
Identifikácia zmluvy: 58/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36 Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 21130173

Číslo faktúry: 21130173
Hodnota faktúry v € s DPH: 7690.12
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2013
Identifikácia zmluvy: 73/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48 Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 21130164

Číslo faktúry: 21130164
Hodnota faktúry v € s DPH: 13.94
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Identifikácia zmluvy: 57/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Špitálska 6 Nitra
Ičo: 17336007

Faktúra č. 22130328

Číslo faktúry: 22130328
Hodnota faktúry v € s DPH: 746.94
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy: 1/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné za technickú linku 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36 Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 511130060

Číslo faktúry: 511130060
Hodnota faktúry v € s DPH: 45.00
Dátum doručenia faktúry: 22.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/03321-3 OU

Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Agentúra APOLLO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bazovského 19 Bratislava
Ičo: 36843741

Faktúra č. 45130024

Číslo faktúry: 45130024
Hodnota faktúry v € s DPH: 5778.59
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy: 8-863-001611
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poistenie hmotných rezerv 4/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QBE Insurance
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrová 27 Košice
Ičo: 36855472

Faktúra č. 22130324

Číslo faktúry: 22130324
Hodnota faktúry v € s DPH: 651.92
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 30/2013/OSMaI

Popis faktúry
uverejnenie inzercie v denníku SME

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Petit Press a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lazaretská 12 Bratislava
Ičo: 35790253

Faktúra č. 22130323

Číslo faktúry: 22130323
Hodnota faktúry v € s DPH: 6048.00
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: zo dňa 22.5.2013

Popis faktúry
vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ulica 1. mája 32 Žilina
Ičo: 45739757

Faktúra č. 21130169

Číslo faktúry: 21130169
Hodnota faktúry v € s DPH: 4822.76
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2013
Identifikácia zmluvy: 84/OŠHR/2003 , 12/OMRaPZ/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAD LIORBUS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bystrická cesta 62 Ružomberok
Ičo: 36403431

Faktúra č. 21130170

Číslo faktúry: 21130170
Hodnota faktúry v € s DPH: 17653.78
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 176/OMRaOZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 22130322

Číslo faktúry: 22130322
Hodnota faktúry v € s DPH: 2264.33
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnute2n0ho majetku 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 17 Šarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 21130167

Číslo faktúry: 21130167
Hodnota faktúry v € s DPH: 10544.19
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 17 Šarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 21130166

Číslo faktúry: 21130166
Hodnota faktúry v € s DPH: 1648.25
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: gen. Miloša Vesela 21 Ružomberok
Ičo: 31936415

Faktúra č. 21130165

Číslo faktúry: 21130165
Hodnota faktúry v € s DPH: 17.28
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Identifikácia zmluvy: 28/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Námestie L. Svodobu 1 banská Bystrica
Ičo: 165549

Faktúra č. 511130058

Číslo faktúry: 511130058
Hodnota faktúry v € s DPH: 56.00
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/03321-1 OU

Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tematínska 4 Bratislava
Ičo: 36287229

Faktúra č. 511130057

Číslo faktúry: 511130057
Hodnota faktúry v € s DPH: 138.00
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/03321-2 OU

Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Strmý vŕšok 18 Bratislava
Ičo: 3590

Faktúra č. 511130056

Číslo faktúry: 511130056
Hodnota faktúry v € s DPH: 118.00
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2013
Identifikácia zmluvy: VL 2013/01840-45 OU
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Strmý vŕšok 18 Bratislava
Ičo: 35900831

Faktúra č. 511130055

Číslo faktúry: 511130055
Hodnota faktúry v € s DPH: 58.00
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/01840-47 OU

Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. M.Sch. Trnavského 1/a Bratislava
Ičo: 42137004

Faktúra č. 511130054

Číslo faktúry: 511130054
Hodnota faktúry v € s DPH: 116.00
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/01840-46 OU

Popis faktúry
seminár-školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. M.Sch. Trnavského 1/a Bratislava
Ičo: 42137004

Faktúra č. 05130126

Číslo faktúry: 05130126
Hodnota faktúry v € s DPH: 247.68
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 80/2013/LUP

Popis faktúry
oprava, montáž a prepojenie tlačidiel centrál stop na elektroinštalácií skladov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Miroslav Budovec
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tatranaská 71 Banská Bystrica
Ičo: 33922276

Faktúra č. 41130564

Číslo faktúry: 41130564
Hodnota faktúry v € s DPH: 300.00
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2013
Identifikácia zmluvy: 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrova 6 Košice
Ičo: 36191337

Faktúra č. 41130553

Číslo faktúry: 41130553
Hodnota faktúry v € s DPH: 159.80
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 27/2013/OSMaI

Popis faktúry
elektroinštalačný materiál na chatu Ostré

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kamenná cesta 11 Žilina
Ičo: 36402516

Faktúra č. 03130007

Číslo faktúry: 03130007
Hodnota faktúry v € s DPH: 1170.00
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: SF/1/2013/BOR

Popis faktúry
nákupné poukážky pre zamestnancov závodu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Kaufland SR v.o.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Trnavská cesta 41/A Bratislava
Ičo: 35790164

Faktúra č. 05130125

Číslo faktúry: 05130125
Hodnota faktúry v € s DPH: 1143.50
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 76/2013/LUP

Popis faktúry
oprava nákladného motorového vozidla Tatra 815

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: STABO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Príboj 558 Slovenská Ľupča
Ičo: 31620582

Faktúra č. 03130112

Číslo faktúry: 03130112
Hodnota faktúry v € s DPH: 202.80
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 52/2013/BOR

Popis faktúry
servis a oprava krovinorezov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Karol Kamenský KAMEŇ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dukelských hrdinov 13 Zvolen
Ičo: 33288682

Faktúra č. 03130113

Číslo faktúry: 03130113
Hodnota faktúry v € s DPH: 139.80
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 51/2013/BOR

Popis faktúry
servis a čistenie kopírovacích zariadení

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TOPICO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
Ičo: 44392010

Faktúra č. 03130111

Číslo faktúry: 03130111
Hodnota faktúry v € s DPH: 147.00
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 53/2013/BOR

Popis faktúry
žací silon a palivový olej do krovinorezov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Karol Kamenský KAMEŇ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dukelských hrdinov 13 Zvolen
Ičo: 33288682

Faktúra č. 02130099

Číslo faktúry: 02130099
Hodnota faktúry v € s DPH: 34.50
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 42/2013/Brod

Popis faktúry
nákup farby a pur peny použité na natretie značiek a zafugovanie otvorov v sklade

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONA SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. Mája 62 kysucké Nové Mesto
Ičo: 43855238

Faktúra č. 41130562

Číslo faktúry: 41130562
Hodnota faktúry v € s DPH: 4800.00
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 154/2013/OVS

Popis faktúry
stravné poukážky Tickett restaurant

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Igor Goruša – I.E.G stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hody 1650 Galanta
Ičo: 11707402

Faktúra č. 41130561

Číslo faktúry: 41130561
Hodnota faktúry v € s DPH: 5200.00
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 153/2013/OVS

Popis faktúry
stravné poukážky Tickett restaurant

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hody 1650
Ičo: 11707402

Faktúra č. 41130563

Číslo faktúry: 41130563
Hodnota faktúry v € s DPH: 200.05
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2013
Identifikácia zmluvy: rozhodnutím o povolení úveru poštového
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poštový úver podaný pošte BA 1 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská pošta a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
Ičo: 36631124

Faktúra č. 511130053

Číslo faktúry: 511130053
Hodnota faktúry v € s DPH: 76.00
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 158/2013/OVS

Popis faktúry
ročný prístup na portál Verejnej správy SR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poradca podnikateľa s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Martina Rázusa 23A Žilina
Ičo: 31592503

Faktúra č. 57130091

Číslo faktúry: 57130091
Hodnota faktúry v € s DPH: 81.60
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130092

Číslo faktúry: 57130092
Hodnota faktúry v € s DPH: 301.56
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis IBS a EPS

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A Liptovský MIkuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130094

Číslo faktúry: 57130094
Hodnota faktúry v € s DPH: 563.76
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
elektronika klimatizácie, demontáž , montáž a oživenie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 41130554

Číslo faktúry: 41130554
Hodnota faktúry v € s DPH: 478691.65
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 19/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TRANSPETROL a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Šumavská 38 Bratislava
Ičo: 31341977

Faktúra č. 41130558

Číslo faktúry: 41130558
Hodnota faktúry v € s DPH: 32083.20
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2013
Identifikácia zmluvy: 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
úhrada nákladov za vykonanie kvalitatívnych rozborov skladovaných motorových palív za II. polrok 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Zvaz pre skladovanie zásob a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 36366862

Faktúra č. 41130556

Číslo faktúry: 41130556
Hodnota faktúry v € s DPH: 66.23
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis motorového vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130555

Číslo faktúry: 41130555
Hodnota faktúry v € s DPH: 105.68
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis motorového vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45930470

Faktúra č. 41130547

Číslo faktúry: 41130547
Hodnota faktúry v € s DPH: 24.07
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
prezutie pneumatík

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL -CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130548

Číslo faktúry: 41130548
Hodnota faktúry v € s DPH: 24.07
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
prezutie pneumatík

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130549

Číslo faktúry: 41130549
Hodnota faktúry v € s DPH: 239.00
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 358/OE/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
lotus notes 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21 Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 41130551

Číslo faktúry: 41130551
Hodnota faktúry v € s DPH: 98.75
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 265/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vodné a stočné 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48 Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 41130552

Číslo faktúry: 41130552
Hodnota faktúry v € s DPH: 84.72
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 135/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
voda z povrchového odtoku 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská Vodárenská spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48 Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 21130162

Číslo faktúry: 21130162
Hodnota faktúry v € s DPH: 706.08
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 41/2013/BROD/MR

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VYVOND s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kozmonautov 35 Martin
Ičo: 36397172

Faktúra č. 22130315

Číslo faktúry: 22130315
Hodnota faktúry v € s DPH: 699.47
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Identifikácia zmluvy: 239/OIaSM/94/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Terézie Vansovej 1054 Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 22130320

Číslo faktúry: 22130320
Hodnota faktúry v € s DPH: 16.17
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 96851184
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianske 8591/4 B Žilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130321

Číslo faktúry: 22130321
Hodnota faktúry v € s DPH: 2318.70
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 17/OIaSNM/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku štátu 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 02130009

Číslo faktúry: 02130009
Hodnota faktúry v € s DPH: 1446.00
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 67/Brod/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné lístky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kálov 356 Žilina
Ičo: 36391000

Faktúra č. 03130110

Číslo faktúry: 03130110
Hodnota faktúry v € s DPH: 61.28
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 5-19-00131
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné za oceľové fľaše 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9 Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 04130125

Číslo faktúry: 04130125
Hodnota faktúry v € s DPH: 81.29
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2013
Identifikácia zmluvy: 1966/24
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka vody

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. mája 11 Trenčín
Ičo: 36306410

Faktúra č. 02130098

Číslo faktúry: 02130098
Hodnota faktúry v € s DPH: 47.99
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy: 97985581
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nedoplatok za elektrickú energiu 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B ŽIlina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 03130115

Číslo faktúry: 03130115
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.46
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 43/2013/BOR

Popis faktúry
školenie pracovníkov železničnej vlečky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensová 8 Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 57130087

Číslo faktúry: 57130087
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu závodu 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s..r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130086

Číslo faktúry: 57130086
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s..r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130546

Číslo faktúry: 41130546
Hodnota faktúry v € s DPH: 5664.82
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 50/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
strážna služba 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s..r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130550

Číslo faktúry: 41130550
Hodnota faktúry v € s DPH: 180.00
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 159/OVS/2013

Popis faktúry
dovoz nábytku zo ZVJS Ilava do BA

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Danka Cedzová ADOP
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: SNP 509/1 Ilava
Ičo: 33493685

Faktúra č. 41130536

Číslo faktúry: 41130536
Hodnota faktúry v € s DPH: 2733.75
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 138/2013/OVS

Popis faktúry
kuchynská linka zostava 2x

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ÚVTOS a ÚVV Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mierové námesstie 1 Ilava
Ičo: 738344

Faktúra č. 41130544

Číslo faktúry: 41130544
Hodnota faktúry v € s DPH: 1989.65
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Identifikácia zmluvy: H/06/0527
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
údržba komunikačného zariadenia HP 4000 IV.Q/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Unify s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prumyslová 1306/7 Praha
Ičo: 27599523

Faktúra č. 41130528

Číslo faktúry: 41130528
Hodnota faktúry v € s DPH: 1256122.82
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 29/OHRNZaRB/2010, 101/KP/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za ochraňovanie pohonných látok 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 36366862

Faktúra č. 57130090

Číslo faktúry: 57130090
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130089

Číslo faktúry: 57130089
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130088

Číslo faktúry: 57130088
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130540

Číslo faktúry: 41130540
Hodnota faktúry v € s DPH: 27.60
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
prezutie pneumatík

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130541

Číslo faktúry: 41130541
Hodnota faktúry v € s DPH: 24.07
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
prezutie pneumatík

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130542

Číslo faktúry: 41130542
Hodnota faktúry v € s DPH: 31.31
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
prezutie pneumatik

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130545

Číslo faktúry: 41130545
Hodnota faktúry v € s DPH: 2313.38
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Identifikácia zmluvy: 9406033367 a jej dodatok
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka elektrickej energie 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6 Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 41130543

Číslo faktúry: 41130543
Hodnota faktúry v € s DPH: 1280.50
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Identifikácia zmluvy: 82/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis + káblový žľab

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224 Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130524

Číslo faktúry: 41130524
Hodnota faktúry v € s DPH: 56.43
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 66/2013/OVS

Popis faktúry
čistenie a odborná kontrola dymovej cesty od kotlov II. polrok 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Juraj Gál
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Trnavská č. 773 Veľká Mača
Ičo: 22800816

Faktúra č. 41130534

Číslo faktúry: 41130534
Hodnota faktúry v € s DPH: 614.76
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130532

Číslo faktúry: 41130532
Hodnota faktúry v € s DPH: 360.36
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130535

Číslo faktúry: 41130535
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130533

Číslo faktúry: 41130533
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130531

Číslo faktúry: 41130531
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130527

Číslo faktúry: 41130527
Hodnota faktúry v € s DPH: 113.40
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 285/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenské elektrárne a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 47 Bratislava
Ičo: 35829052

Faktúra č. 41130530

Číslo faktúry: 41130530
Hodnota faktúry v € s DPH: 1770.23
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 218/OE/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
hovorné pevná linka BA + závody

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130529

Číslo faktúry: 41130529
Hodnota faktúry v € s DPH: 464.52
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 12/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
komunálny odpad 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Primaciálne nám. 1 Bratislava
Ičo: 603481

Faktúra č. 41130537

Číslo faktúry: 41130537
Hodnota faktúry v € s DPH: 1350.00
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
upratovacia služba 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AB Facility s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Einsteinova 21 Bratislava
Ičo: 44390823

Faktúra č. 05130124

Číslo faktúry: 05130124
Hodnota faktúry v € s DPH: 716.80
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 5050079
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné lístky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Račianské mýto 1/B Bratislava
Ičo: 35683813

Faktúra č. 02130096

Číslo faktúry: 02130096
Hodnota faktúry v € s DPH: 61.28
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: dohoda o odbere 51400018
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9 Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 05130119

Číslo faktúry: 05130119
Hodnota faktúry v € s DPH: 380.00
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 68/2013/LUP

Popis faktúry
odborná prehliadka a funkčná skúška regulačnej stanice plynu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Nográdyho 1376/1 Zvolen
Ičo: 30447186

Faktúra č. 05130120

Číslo faktúry: 05130120
Hodnota faktúry v € s DPH: 195.68
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 106200568
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vodné a stočné 8-10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
Ičo: 36644030

Faktúra č. 05130121

Číslo faktúry: 05130121
Hodnota faktúry v € s DPH: 91.98
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 65/2013/LUP

Popis faktúry
školenie pracovníkov železničnej vlečky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensová 8 Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 05130122

Číslo faktúry: 05130122
Hodnota faktúry v € s DPH: 76.72
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 77/2013/LUP

Popis faktúry
údržba multifunkčného zariadenia Sharp AR 5618 N

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TA Triumph – Adler Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Plynárenská 2 Bratislava
Ičo: 31345638

Faktúra č. 22130317

Číslo faktúry: 22130317
Hodnota faktúry v € s DPH: 10.83
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 9203538-4
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianske 8591/4B Žilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130318

td>

Číslo faktúry: 22130318
Hodnota faktúry v € s DPH: 30.80
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 91050533
Identifikácia objednávky:

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 21130163

Číslo faktúry: 21130163
Hodnota faktúry v € s DPH: 509.19
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 128/OMRaPZ/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bardejovská 6 Košice
Ičo: 31701914

Faktúra č. 22130319

Číslo faktúry: 22130319
Hodnota faktúry v € s DPH: 39.55
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy: 5100873914C
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotrebnej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 31 Košice
Ičo: 36211222

Faktúra č. 41130538

Číslo faktúry: 41130538
Hodnota faktúry v € s DPH: 399.84
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
oprava HP -snehový, dodanie hydrantovej hadice

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrová 6 Košice
Ičo: 36191337

Faktúra č. 41130499

Číslo faktúry: 41130499
Hodnota faktúry v € s DPH: 240.00
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
školenie, kongres Linka tiesňového volania

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: euroedu s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hroncova 5 Košice
Ičo: 36571431

Faktúra č. 41130557

Číslo faktúry: 41130557
Hodnota faktúry v € s DPH: 9894.56
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2013
Identifikácia zmluvy: 38/KP/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poskytnutie právneho poradenstva

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Hillbridges s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sedlárska 1 Bratislava
Ičo: 36799327

Faktúra č. 02130095

Číslo faktúry: 02130095
Hodnota faktúry v € s DPH: 21.90
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 31/2013/Brod

Popis faktúry
školenie BOZP

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensová 8 Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 57130085

Číslo faktúry: 57130085
Hodnota faktúry v € s DPH: 5428.51
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013
Identifikácia zmluvy: 134/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Poskytnutie bezpečnostnej služby v objekte Malacky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CORADO-SOAT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Párovská 2 Nitra
Ičo: 34104569

Faktúra č. 41130520

Číslo faktúry: 41130520
Hodnota faktúry v € s DPH: 427.22
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2013
Identifikácia zmluvy: 358/OE/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
konfigurácia, Notes pre WEB prístup

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21 Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 41130522

Číslo faktúry: 41130522
Hodnota faktúry v € s DPH: 953.78
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2013
Identifikácia zmluvy: 1/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady na odber vzoriek a laboratórne analýzy

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zelinárska 2 Bratislava
Ičo: 31340911

Faktúra č. 41130526

Číslo faktúry: 41130526
Hodnota faktúry v € s DPH: 6408.86
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013
Identifikácia zmluvy: 117/OHRNZRaRB/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36 Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 41130525

Číslo faktúry: 41130525
Hodnota faktúry v € s DPH: 43055.78
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013
Identifikácia zmluvy: 81/240/96
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TAURIS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Potravinárska 6 Rimavská Sobota
Ičo: 36773123

Faktúra č. 511130051

Číslo faktúry: 511130051
Hodnota faktúry v € s DPH: 280.00
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/01840-44 OÚ

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tematínska 4 Bratislava
Ičo: 36287229

Faktúra č. 05130118

Číslo faktúry: 05130118
Hodnota faktúry v € s DPH: 29.86
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013
Identifikácia zmluvy: 379/1999
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
odvoz odpadu 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ICEKO-ONYX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mičinská 35 Banská Bystrica
Ičo: 36031488

Faktúra č. 05130120

Číslo faktúry: 05130120
Hodnota faktúry v € s DPH: 408.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 61/2013/kop

Popis faktúry
opakované školenie obsluhy UZV a technické prehliadky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Částkovce 293
Ičo: 46107380

Faktúra č. 03130108

Číslo faktúry: 03130108
Hodnota faktúry v € s DPH: 815.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy: 67/borovina/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zemný plyn 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 02130094

Číslo faktúry: 02130094
Hodnota faktúry v € s DPH: 1021.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy: 65/brod/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
za plyn 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 04130123

Číslo faktúry: 04130123
Hodnota faktúry v € s DPH: 30.78
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 311009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom za fľaše na technický plyn

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9 Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 03130109

Číslo faktúry: 03130109
Hodnota faktúry v € s DPH: 429.00
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013
Identifikácia zmluvy: 62/bor/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné zamestnancov 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hollého 2/1227 Detva
Ičo: 34323201

Faktúra č. 05130113

Číslo faktúry: 05130113
Hodnota faktúry v € s DPH: 583.54
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 50/2013/lup

Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky elektrických zaradení objektu pomocných prevádzok, nabíjanie akumulátorov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ENESYS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Na Štepnici 2538/8 Zvolen
Ičo: 36031186

Faktúra č. 05130112

Číslo faktúry: 05130112
Hodnota faktúry v € s DPH: 85.20
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 51/2013/lup

Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie pracovných strojov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ENESYS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Na Štepnici 2538/5 Zvolen
Ičo: 36031186

Faktúra č. 25130036

Číslo faktúry: 25130036
Hodnota faktúry v € s DPH: 4375.80
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy: 161/2007-OMRaPZ
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zámena MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 269/17 Šarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 22130314

Číslo faktúry: 22130314
Hodnota faktúry v € s DPH: 2794.46
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2013
Identifikácia zmluvy: 71/OSMaI/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ĽudovítaŠtúra 70 Michalovce
Ičo: 36208922

Faktúra č. 05130116

Číslo faktúry: 05130116
Hodnota faktúry v € s DPH: 1939.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy: 9103189848
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zemný plyn 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 04130117

Číslo faktúry: 04130117
Hodnota faktúry v € s DPH: 288.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy: 71/kop/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka plynu 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 04130118

Číslo faktúry: 04130118
Hodnota faktúry v € s DPH: 1013.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy: 70/kop/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka plynu 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 04130119

Číslo faktúry: 04130119
Hodnota faktúry v € s DPH: 71.60
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 63/2013/KOP

Popis faktúry
periodická 3-ročná skúška správcu vlečky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensová 8 Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 04130121

Číslo faktúry: 04130121
Hodnota faktúry v € s DPH: 489.04
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 51/2013/KOP,62/2013/KOP

Popis faktúry
2 ks akumulátorov do zametacieho stroja

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Jaroslav Kubinec – JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Malinovského 39 Nové Mesto nad Váhom
Ičo: 32779747

Faktúra č. 05130117

Číslo faktúry: 05130117
Hodnota faktúry v € s DPH: 245.00
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 67/2013/LUP

Popis faktúry
oprava výťahu v sklade

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojtech Vyšný – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tatranská 105 Banská Bystrica
Ičo: 40369137

Faktúra č. 04130122

Číslo faktúry: 04130122
Hodnota faktúry v € s DPH: 180.00
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 60/2013/Kop

Popis faktúry
oprava elektroinštalácie a alternátora na UZV 2022

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Rudolf Albert
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Javorínska 15, Nové Mesto nad Váhom
Ičo: 40273199

Faktúra č. 22130313

Číslo faktúry: 22130313
Hodnota faktúry v € s DPH: 55.82
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013
Identifikácia zmluvy: 140245700
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba za spotrebu elektrickej energie 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenová 6 Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 22130312

Číslo faktúry: 22130312
Hodnota faktúry v € s DPH: 66.39
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013
Identifikácia zmluvy: 140187310
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba za spotrebu elektrickej energie 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenová 6 Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 22130311

Číslo faktúry: 22130311
Hodnota faktúry v € s DPH: 246.40
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2013
Identifikácia zmluvy: 140270881
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba za spotrebu elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenová 6 Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 41130512

Číslo faktúry: 41130512
Hodnota faktúry v € s DPH: 22788.00
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2013
Identifikácia zmluvy: 99/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nákup zametacieho vozíka pre závod

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: WGP-čiastiace systémy s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Litovelská 608 Kysucké Nové Mesto
Ičo: 36409537

Faktúra č. 41130511

Číslo faktúry: 41130511
Hodnota faktúry v € s DPH: 23040.00
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2013
Identifikácia zmluvy: 107/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
posúdenie stavebného a technilogického stavu obilného sila

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KTC s..r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Choča 44
Ičo: 36549347

Faktúra č. 22130305

Číslo faktúry: 22130305
Hodnota faktúry v € s DPH: 525.17
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2013
Identifikácia zmluvy: 26/2013/OSMaI
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Vydanie riadkovej inzercie v denníku SME

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Petit Press a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lazaretská 12 Bratislava
Ičo: 35790253

Faktúra č. 41130516

Číslo faktúry: 41130516
Hodnota faktúry v € s DPH: 15.06
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis motorového vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130517

Číslo faktúry: 41130517
Hodnota faktúry v € s DPH: 38.03
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis motorového vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 41130519

Číslo faktúry: 41130519
Hodnota faktúry v € s DPH: 2093.14
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2013
Identifikácia zmluvy: 2/SŠHR SR/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poplatok za údržbu inform.systému za 10.mesiac 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EMEL Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Švabinského 21 Bratislava
Ičo: 31390633

Faktúra č. 41130518

Číslo faktúry: 41130518
Hodnota faktúry v € s DPH: 2403.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy: 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka zemného plynu 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 511130047

Číslo faktúry: 511130047
Hodnota faktúry v € s DPH: 240.00
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/01840-43 OÚ

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poradca podnikateľa s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Martina Rázusa 23/A, Žilina
Ičo: 31592503

Faktúra č. 511130046

Číslo faktúry: 511130046
Hodnota faktúry v € s DPH: 45.00
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/01840-10 OÚ

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AGENTÚRA APOLLO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bazovského 19 Bratislava
Ičo: 36843741

Faktúra č. 511130045

Číslo faktúry: 511130045
Hodnota faktúry v € s DPH: 520.00
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/01840-41 OÚ

Popis faktúry
seminár o aktuálnych trendoch v oblasti auditu, kontroly a finančného vyšetrovania

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský inštitút interných audítorov
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: P.O.Box 46 Bratislava
Ičo: 31771602

Faktúra č. 51130011

Číslo faktúry: 51130011
Hodnota faktúry v € s DPH: 79.66
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: v zmysle zákona
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
služby verejnosti poskytované RTVS 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: RTVS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Staré Grunty 2 Bratislava
Ičo: 36857432

Faktúra č. 41130505

Číslo faktúry: 41130505
Hodnota faktúry v € s DPH: 251.66
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2013
Identifikácia zmluvy: 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja CANON

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: P E R G A M O N s..r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chemická 1 , Bratislava
Ičo: 31327681

Faktúra č. 41130506

Číslo faktúry: 41130506
Hodnota faktúry v € s DPH: 459.00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 151/2013/OVS

Popis faktúry
mobilný telefón

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130509

Číslo faktúry: 41130509
Hodnota faktúry v € s DPH: 24.07
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis motorového vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FINAL -CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Škultétyho 437/18 Partizánske
Ičo: 45960470

Faktúra č. 21130161

Číslo faktúry: 21130161
Hodnota faktúry v € s DPH: 828.00
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: rozhodnutím 114/OMRaPZ/2013

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojenský opravárenský podnik Trenčín a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kasáresnká 8 Trenčín
Ičo: 36350583

Faktúra č. 02130093

Číslo faktúry: 02130093
Hodnota faktúry v € s DPH: 120.00
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 39/2013/brod

Popis faktúry
školenie VZU

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Sokol ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Framborská 58 Žilina
Ičo: 10938885

Faktúra č. 04130111

Číslo faktúry: 04130111
Hodnota faktúry v € s DPH: 85.44
Dátum doručenia faktúry: 25.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 54/2013/KOP

Popis faktúry
kartónové prírezy pri naskladnení ryže

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TOP REFAL obaly s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odbojárov 294/10 Tovarníky
Ičo: 36567256

Faktúra č. 05130114

Číslo faktúry: 05130114
Hodnota faktúry v € s DPH: 843.43
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 75/2013/LUP

Popis faktúry
dodanie a prelisovanie kolies na VZV

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VHML s..r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kimovská 40 Zvolen
Ičo: 36735060

Faktúra č. 05130115

Číslo faktúry: 05130115
Hodnota faktúry v € s DPH: 281.14
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 74/2013/LUP

Popis faktúry
dodanie a prelisovanie kolies na VZV

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VHML s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kimovská 40 Zvolen
Ičo: 36735060

Faktúra č. 05130110

Číslo faktúry: 05130110
Hodnota faktúry v € s DPH: 362.40
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 64/2013/Lup

Popis faktúry
polročná kontrola a servis regulačnej stanice plynu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SPP-distribúcia Servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Oslobodenia 1068/50 Malacky
Ičo: 46816097

Faktúra č. 04130116

Číslo faktúry: 04130116
Hodnota faktúry v € s DPH: 117.60
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 58/2013/Kop

Popis faktúry
zasklievanie 4 ks okien

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ján jaško – AJA SKLENÁRSTVO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dolné Srnie 31
Ičo: 40828484

Faktúra č. 02130092

Číslo faktúry: 02130092
Hodnota faktúry v € s DPH: 495.60
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 38/2013/Brod

Popis faktúry
revízie elek. spotrebičov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Štefan Lariš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Drahošanka 245 Čadca
Ičo: 10972382

Faktúra č. 05130111

Číslo faktúry: 05130111
Hodnota faktúry v € s DPH: 118.28
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 66/2013/LUP

Popis faktúry
záhradné nožnice pákové a záhradné nožnice ručné

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PREDOS – BB s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Podhrádok 357 Predajná
Ičo: 36625086

Faktúra č. 04130114

Číslo faktúry: 04130114
Hodnota faktúry v € s DPH: 21.90
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 59/2013/KOP

Popis faktúry
pravidelné školenie správcu vlečky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensová 8 Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 22130310

Číslo faktúry: 22130310
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy: 9103230386
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha za plyn 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130309

Číslo faktúry: 22130309
Hodnota faktúry v € s DPH: 36.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy: 9104289949
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na plyn 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130308

Číslo faktúry: 22130308
Hodnota faktúry v € s DPH: 7.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy: 9104033484
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na plyn 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130307

Číslo faktúry: 22130307
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy: 9104033518
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na plyn 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130306

Číslo faktúry: 22130306
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2013
Identifikácia zmluvy: 9104289956
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na plyn 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 53130011

Číslo faktúry: 53130011
Hodnota faktúry v € s DPH: 880.00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9175474
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591 Žilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 03130107

Číslo faktúry: 03130107
Hodnota faktúry v € s DPH: 257.33
Dátum doručenia faktúry: 25.10.2013
Identifikácia zmluvy: 606200048
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
úhrada za vodné a stočné 7-10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
Ičo: 36644030

Faktúra č. 52130011

Číslo faktúry: 52130011
Hodnota faktúry v € s DPH: 598.00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 97985581
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591 Žilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 11130052

Číslo faktúry: 11130052
Hodnota faktúry v € s DPH: 898746.23
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
úhrada nákladov za dodávku pohonných hmôt

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 11130051

Číslo faktúry: 11130051
Hodnota faktúry v € s DPH: 99499.34
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
úhrada nákladov za dodávku pohonných hmôt

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLOVNAFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 41130510

Číslo faktúry: 41130510
Hodnota faktúry v € s DPH: 27677.53
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 61/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
rekonštrukcia skladov závodu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PRIMA INVEST s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bakossova 60 Banská Bystrica
Ičo: 31644791

Faktúra č. 201130024

Číslo faktúry: 201130024
Hodnota faktúry v € s DPH: 661893.12
Dátum doručenia faktúry: 8.11.2013
Identifikácia zmluvy: 6-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. T. Vansovej 1054,Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 25130035

Číslo faktúry: 25130035
Hodnota faktúry v € s DPH: 294174.72
Dátum doručenia faktúry: 4.11.2013
Identifikácia zmluvy: 6-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. T. Vansovej 1054,Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 25130034

Číslo faktúry: 25130034
Hodnota faktúry v € s DPH: 367718.40
Dátum doručenia faktúry: 4.11.2013
Identifikácia zmluvy: 6-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. T. Vansovej 1054,Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 02130091

Číslo faktúry: 02130091
Hodnota faktúry v € s DPH: 35.04
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 30/2013/brod

Popis faktúry
pravidelné školenie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensová 8 Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 02130090

Číslo faktúry: 02130090
Hodnota faktúry v € s DPH: 881.18
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 36/2013/Brod

Popis faktúry
zneškodnenie odpadu – likvidácia materiálu MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AUTO – A Z s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pekárska 11, Trnava
Ičo: 35797541

Faktúra č. 41130507

Číslo faktúry: 41130507
Hodnota faktúry v € s DPH: 325.05
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 21/2013/OSMaI

Popis faktúry
odborná prehliadka elektroinštalácie chaty Ostré

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Štefan Lariš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Drahošanka 245 Čadca
Ičo: 10972382

Faktúra č. 41130508

Číslo faktúry: 41130508
Hodnota faktúry v € s DPH: 1583.59
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 218/OE/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
služby mobilnej siete 22.9.-21.10.2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28 Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 03130106

Číslo faktúry: 03130106
Hodnota faktúry v € s DPH: 87.64
Dátum doručenia faktúry: 25.10.2013
Identifikácia zmluvy: 03032007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
prehliadka vlečky, meranie koľají a výhybiek

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AKSIS Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen
Ičo: 36729841

Faktúra č. 55130011

Číslo faktúry: 55130011
Hodnota faktúry v € s DPH: 1328.00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9105464
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591 Žilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 04130113

Číslo faktúry: 04130113
Hodnota faktúry v € s DPH: 277.07
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2013
Identifikácia zmluvy: 70/kop/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
faktúra za dodávku plynu 1-10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 21130153

Číslo faktúry: 21130153
Hodnota faktúry v € s DPH: 36778.66
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2013
Identifikácia zmluvy: 31/OMR/2002
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAG Elektrovod a.s. Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prievozská 4C Bratislava
Ičo: 36863513

Faktúra č. 22130304

Číslo faktúry: 22130304
Hodnota faktúry v € s DPH: 34776.00
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2013
Identifikácia zmluvy: 106/2013/OSM aI
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stavebné úpravy na objekte

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stavebno-projekčná spoločnosť CREDO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Moyzesová 1380/74 Čadca
Ičo: 36012327

Faktúra č. 21130158

Číslo faktúry: 21130158
Hodnota faktúry v € s DPH: 845.40
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR/57/2013/KOP

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DIESEL AGV s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Banská 6 Nové Mesto n. Váhom
Ičo: 45690995

Faktúra č. 22130303

Číslo faktúry: 22130303
Hodnota faktúry v € s DPH: 148.00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9685118
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianske 8591Zilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130302

Číslo faktúry: 22130302
Hodnota faktúry v € s DPH: 357.00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 91050533
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591Zilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130301

Číslo faktúry: 22130301
Hodnota faktúry v € s DPH: 35.00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9103538-4
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianske 8591, Žilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130300

Číslo faktúry: 22130300
Hodnota faktúry v € s DPH: 2000.00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 91005201
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
platba za spotrebu elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri rajčianke 8591 Žilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130299

Číslo faktúry: 22130299
Hodnota faktúry v € s DPH: 620.00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 5100875914 C
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba na spotrebu elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 31 Košice
Ičo: 36211222

Faktúra č. 24130019

Číslo faktúry: 24130019
Hodnota faktúry v € s DPH: 2265.83
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2013
Identifikácia zmluvy: 87/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom skladov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Technická obnova a ochrana železníc, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sad SNP 667/10 Žilina
Ičo: 43861105

Faktúra č. 21130155

Číslo faktúry: 21130155
Hodnota faktúry v € s DPH: 54900.00
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013
Identifikácia zmluvy: 27/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Dobrovoľný hasičský zbor
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Krušetnica 237
Ičo: 44226471

Faktúra č. 11130049

Číslo faktúry: 11130049
Hodnota faktúry v € s DPH: 124500.00
Dátum doručenia faktúry: 25.10.2013
Identifikácia zmluvy: 65/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nákup zásob do hmotných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KON-RAD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Cesta na Senec 15725/24 Bratislava
Ičo: 684104

Faktúra č. 511130043

Číslo faktúry: 511130043
Hodnota faktúry v € s DPH: 224.00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/01840-39 OÚ

Popis faktúry
školenie zamestnanncov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tematínska 4, Bratislava
Ičo: 36287229

Faktúra č. 511130044

Číslo faktúry: 511130044
Hodnota faktúry v € s DPH: 177.00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/01840-38 OÚ

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PROEKO BA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Strmý vŕšok 18, Bratislava
Ičo: 35900831

Faktúra č. 22130297

Číslo faktúry: 22130297
Hodnota faktúry v € s DPH: 585.53
Dátum doručenia faktúry: 25.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 24/2013/OSMaI

Popis faktúry
uverejnenie inzercie v denníku SME

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lazaretská 12, Bratislava
Ičo: 35790253

Faktúra č. 21130152

Číslo faktúry: 21130152
Hodnota faktúry v € s DPH: 12178.08
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Technická obnova a ochrana železníc a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sad SNP 667/10, Žilina
Ičo: 43861105

Faktúra č. 41130502

Číslo faktúry: 41130502
Hodnota faktúry v € s DPH: 119900.00
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2013
Identifikácia zmluvy: 58/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
rekonštrukcia strechy skladov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: RÁBEK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Seredská 536, Pata
Ičo: 36609790

Faktúra č. 03130105

Číslo faktúry: 03130105
Hodnota faktúry v € s DPH: 499.55
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 50/2013/BOR

Popis faktúry
nákup olejov, mazív, špeciálnych kvapalín

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BBN-spol s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Školaská 15, Zvolen
Ičo: 31576222

Faktúra č. 04130108

Číslo faktúry: 04130108
Hodnota faktúry v € s DPH: 845.40
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 56/2013/KOP

Popis faktúry
nákup PHM

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DIESEL AGV s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Banská 6, Nové Mesto nad Váhom
Ičo: 45690995

Faktúra č. 04130107

Číslo faktúry: 04130107
Hodnota faktúry v € s DPH: 160.84
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 52/2013/KOP

Popis faktúry
periodická odborná prehliadka nákladných výťahov v sklade

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Jaroslav Špička – SEVYT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vrbovská 4538/159, Piešťany
Ičo: 36986933

Faktúra č. 05130109

Číslo faktúry: 05130109
Hodnota faktúry v € s DPH: 339.00
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 60/2013/LUP

Popis faktúry
oprava výťahov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojtech Vyšný-SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tatranská 105, Banská Bystrica
Ičo: 40369137

Faktúra č. 04130110

Číslo faktúry: 04130110
Hodnota faktúry v € s DPH: 144.58
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 46/2013/KOP

Popis faktúry
nákup elektroinštalačného materiálu, rezných kotúčov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vladimír Kopún
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Horka nad Váhom
Ičo: 11746106

Faktúra č. 03130103

Číslo faktúry: 03130103
Hodnota faktúry v € s DPH: 90.00
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 42/2013/BOR

Popis faktúry
revízia a kontrola komína

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Tomáš Hlaváčik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Poľná 21, Banská Bystrica
Ičo: 43158081

Faktúra č. 41130500

Číslo faktúry: 41130500
Hodnota faktúry v € s DPH: 43.88
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2013
Identifikácia zmluvy: 265/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vodné a stočné 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48, Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 41130503

Číslo faktúry: 41130503
Hodnota faktúry v € s DPH: 60.00
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 142/2013/OVS

Popis faktúry
sťahovacie práce

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Agentúra PLUS s..r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Staré Grunty 36,Bratislava
Ičo: 35819073

Faktúra č. 21130142

Číslo faktúry: 21130142
Hodnota faktúry v € s DPH: 11013.96
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: rozhodnutím č. 93/OMRaPZ/2013

Popis faktúry
náklady na likvidáciu neupotrebiteľných mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 17, Šarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 21130160

Číslo faktúry: 21130160
Hodnota faktúry v € s DPH: 614.93
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: smernica predsedu

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Matice Slovenskej 10, Prievidza
Ičo: 36005622

Faktúra č. 11130045

Číslo faktúry: 11130045
Hodnota faktúry v € s DPH: 300402.48
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2013
Identifikácia zmluvy: 81/240/96, d.9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena HR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Ičo: 36773123

Faktúra č. 21130156

Číslo faktúry: 21130156
Hodnota faktúry v € s DPH: 7561.84
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2013
Identifikácia zmluvy: 138/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Ičo: 36022047

Faktúra č. 21130159

Číslo faktúry: 21130159
Hodnota faktúry v € s DPH: 22587.50
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2013
Identifikácia zmluvy: 532/260/1997
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR, Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensova 8, Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 21130157

Číslo faktúry: 21130157
Hodnota faktúry v € s DPH: 142.92
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaOZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: B.M.Kávoviny s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo: 31412980

Faktúra č. 21130154

Číslo faktúry: 21130154
Hodnota faktúry v € s DPH: 50018.45
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013
Identifikácia zmluvy: 287/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZVS holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo: 36305600

Faktúra č. 02130089

Číslo faktúry: 02130089
Hodnota faktúry v € s DPH: 306.00
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 34/2013/brod

Popis faktúry
odborné prehliadky plynových kotlov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ľubomír Pakoš-REVIPLYN
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Staškov 500
Ičo: 32254008

Faktúra č. 05130108

Číslo faktúry: 05130108
Hodnota faktúry v € s DPH: 660.00
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 59/2013/LUP

Popis faktúry
komplexná prehliadka vlečky, meranie koľají a výhybiek

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stavebná železničná spoločnosť s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Majerská cesta 65, Banská Bystrica
Ičo: 31559492

Faktúra č. 05130107

Číslo faktúry: 05130107
Hodnota faktúry v € s DPH: 51.64
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 61/2013/Lup

Popis faktúry
rozbor odpadovej vody

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovesnká vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo: 36644030

Faktúra č. 04130109

Číslo faktúry: 04130109
Hodnota faktúry v € s DPH: 875.40
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 55/2013/Kop

Popis faktúry
nákup PHM

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DIESEL AGV s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Banská 6, Nové Mesto nad Váhom
Ičo: 45690995

Faktúra č. 41130465

Číslo faktúry: 41130465
Hodnota faktúry v € s DPH: 6397.60
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
transakcie firemných kariet 09/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Námestie slobody 11, Bratisalva
Ičo: 35757086

Faktúra č. 41130495

Číslo faktúry: 41130495
Hodnota faktúry v € s DPH: 390.00
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 20/2013/OSMaI

Popis faktúry
projektová dokumentácia elektroinštálacie chaty ostré

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Milan Ďuriš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Stará cesta č. 135, Radoľa
Ičo: 17934699

Faktúra č. 02130088

Číslo faktúry: 02130088
Hodnota faktúry v € s DPH: 360.00
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 32/2013/BROD

Popis faktúry
technická kontrola VZV

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VYVOND s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bjornsonová 9/21 Martin
Ičo: 36397172

Faktúra č. 05130105

Číslo faktúry: 05130105
Hodnota faktúry v € s DPH: 125.00
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 55/2013/LUP

Popis faktúry
školenie na obsluhu na vyhradených tlakových zariadeniach a vykonanie skúšky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AJUVA Š+S s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica
Ičo: 36636886

Faktúra č. 30130013

Číslo faktúry: 30130013
Hodnota faktúry v € s DPH: 156.00
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2013
Identifikácia zmluvy: 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie pohotovostných zásob

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Vinohradoch 172, Bratislava
Ičo: 31406840

Faktúra č. 22130295

Číslo faktúry: 22130295
Hodnota faktúry v € s DPH: 746.94
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013
Identifikácia zmluvy: 1/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné za technologickú linku 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 22130294

Číslo faktúry: 22130294
Hodnota faktúry v € s DPH: 5435.02
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013
Identifikácia zmluvy: 58/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 22130293

Číslo faktúry: 22130293
Hodnota faktúry v € s DPH: 2947.76
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013
Identifikácia zmluvy: 54/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 22130292

Číslo faktúry: 22130292
Hodnota faktúry v € s DPH: 2218.54
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013
Identifikácia zmluvy: 46/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 21130151

Číslo faktúry: 21130151
Hodnota faktúry v € s DPH: 296.16
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2013
Identifikácia zmluvy: 71/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: OBUV-ŠPECIÁL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dukelská 19,Bardejov
Ičo: 36458503

Faktúra č. 21130150

Číslo faktúry: 21130150
Hodnota faktúry v € s DPH: 3611.14
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2013
Identifikácia zmluvy: 73/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48, Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 21130149

Číslo faktúry: 21130149
Hodnota faktúry v € s DPH: 1911.52
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2013
Identifikácia zmluvy: 18/OMRaPZ/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojenský opravárenský podnik Nováky a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kasárenská 8, Trenčín
Ičo: 36350583

Faktúra č. 21130148

Číslo faktúry: 21130148
Hodnota faktúry v € s DPH: 152.50
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2013
Identifikácia zmluvy: 40/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAD Zvolen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Balkán č. 53, Zvolen
Ičo: 36054666

Faktúra č. 21130147

Číslo faktúry: 21130147
Hodnota faktúry v € s DPH: 13.94
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2013
Identifikácia zmluvy: 57/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Špitálska 6, Nitra
Ičo: 17336007

Faktúra č. 21130136

Číslo faktúry: 21130136
Hodnota faktúry v € s DPH: 277.82
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SAD Žilina a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Košická 2, Žilina
Ičo: 36407771

Faktúra č. 21130137

Číslo faktúry: 21130137
Hodnota faktúry v € s DPH: 2695.55
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2013
Identifikácia zmluvy: 50/OMR/2002
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Metron, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Beblavého 8, Bratislava
Ičo: 35811722

Faktúra č. 21130144

Číslo faktúry: 21130144
Hodnota faktúry v € s DPH: 4468.43
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2013
Identifikácia zmluvy: 67/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Za hydrocentrálou 4, Nitra
Ičo: 36550949

Faktúra č. 21130143

Číslo faktúry: 21130143
Hodnota faktúry v € s DPH: 2660.04
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok
Ičo: 31936415

Faktúra č. 21130141

Číslo faktúry: 21130141
Hodnota faktúry v € s DPH: 11187.38
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy: 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 17, Šarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 21130139

Číslo faktúry: 21130139
Hodnota faktúry v € s DPH: 450.00
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy: 181/OMRaPZ/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 21130138

Číslo faktúry: 21130138
Hodnota faktúry v € s DPH: 625.00
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 120/OMRaPZ/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1.mája 882/46, Púchov
Ičo: 31599168

Faktúra č. 21130146

Číslo faktúry: 21130146
Hodnota faktúry v € s DPH: 102.07
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR/49/2013/KOP

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sv. Štefana 16, Piešťany
Ičo: 11753897

Faktúra č. 21130145

Číslo faktúry: 21130145
Hodnota faktúry v € s DPH: 11950.24
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2013
Identifikácia zmluvy: 176/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130474

Číslo faktúry: 41130474
Hodnota faktúry v € s DPH: 14400.00
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2013
Identifikácia zmluvy: 51/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nákup vriec do pohotovostných zásob

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: JANOLI s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Uzovce 26, Uzovce
Ičo: 36515507

Faktúra č. 02130008

Číslo faktúry: 02130008
Hodnota faktúry v € s DPH: 19.98
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 37/2013/Brod

Popis faktúry
predplatné Finančný spravodajca na rok 2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poradca podnikateľa s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo: 31592503

Faktúra č. 22130291

Číslo faktúry: 22130291
Hodnota faktúry v € s DPH: 13.06
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2013
Identifikácia zmluvy: 49/09/KZ/DS
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hraničná 662/17, Poprad
Ičo: 36500968

Faktúra č. 11130048

Číslo faktúry: 11130048
Hodnota faktúry v € s DPH: 3997716.70
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
úhrada nákladov za dodávku PHL

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovnaft, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 57130084

Číslo faktúry: 57130084
Hodnota faktúry v € s DPH: 5428.51
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: 134/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poskytnutie bezpečnostnej služba v objekte Malacky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CORADO-SOAT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Párovská 2, Nitra
Ičo: 34104569

Faktúra č. 41130481

Číslo faktúry: 41130481
Hodnota faktúry v € s DPH: 239.00
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2013
Identifikácia zmluvy: 702601705, 358/OE/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
lotus notes 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21, Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 41130494

Číslo faktúry: 41130494
Hodnota faktúry v € s DPH: 1654.69
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2013
Identifikácia zmluvy: 218/OE/2003 a d. 1,2,3
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
hovorné BA a závody 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130497

Číslo faktúry: 41130497
Hodnota faktúry v € s DPH: 619.20
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 140/2013/OVS

Popis faktúry
konferenčné stoličky 4 ks

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AJ produkty a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Galvaniho 7/B, Bratislava
Ičo: 36268518

Faktúra č. 41130489

Číslo faktúry: 41130489
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
MPLS VPN 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130490

Číslo faktúry: 41130490
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
MPLS VPN 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130491

Číslo faktúry: 41130491
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
MPLS VPN 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130493

Číslo faktúry: 41130493
Hodnota faktúry v € s DPH: 614.76
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
MPLS VPN 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130492

Číslo faktúry: 41130492
Hodnota faktúry v € s DPH: 360.36
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
MPLS VPN 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 03130102

Číslo faktúry: 03130102
Hodnota faktúry v € s DPH: 468.00
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2013
Identifikácia zmluvy: 62/BOR/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné pre zamestnancov 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hollého 2/1227, Detva
Ičo: 34323201

Faktúra č. 03130101

Číslo faktúry: 03130101
Hodnota faktúry v € s DPH: 75.74
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9175474/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
elektrická energia -9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 511130040

Číslo faktúry: 511130040
Hodnota faktúry v € s DPH: 112.86
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 143/2013/OVS

Popis faktúry
Zbierka zákonov 2014-1. preddavok

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poradca podnikateľa s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo: 31592503

Faktúra č. 511130042

Číslo faktúry: 511130042
Hodnota faktúry v € s DPH: 133.32
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 145/2013/OVS

Popis faktúry
justičná revue 2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poradca podnikateľa s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo: 31592503

Faktúra č. 511130041

Číslo faktúry: 511130041
Hodnota faktúry v € s DPH: 149.77
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 144/2013/OVS

Popis faktúry
Daňový a účtovný poradca podnikateľa na rok 2014 Personálny a mzdový poradca na rok 2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poradca podnikateľa s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo: 31592503

Faktúra č. 41130483

Číslo faktúry: 41130483
Hodnota faktúry v € s DPH: 40.32
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 123/2013/OVS

Popis faktúry
sťahovacie služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Staré Grunty 53, Bratislava
Ičo: 35863773

Faktúra č. 41130482

Číslo faktúry: 41130482
Hodnota faktúry v € s DPH: 414.96
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 127/2013/OVS

Popis faktúry
sťahovacie služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Staré Grunty 53, Bratislava
Ičo: 35863773

Faktúra č. 41130479

Číslo faktúry: 41130479
Hodnota faktúry v € s DPH: 50.00
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 100/2013/OVS

Popis faktúry
dezinsekcia na ústredí

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vladimír Radosa O K RADOSA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jilemnického 1268/40, Partizánske
Ičo: 30884705

Faktúra č. 41130478

Číslo faktúry: 41130478
Hodnota faktúry v € s DPH: 208.80
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy: protokol o vykonaní služby 2013148
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
deratizácia na ústredi

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vladimír Radosa O K RADOSA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jilemnického 1268/40, Partizánske
Ičo: 30884705

Faktúra č. 41130467

Číslo faktúry: 41130467
Hodnota faktúry v € s DPH: 469.20
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 137/2013/OVS

Popis faktúry
manipulačný vozík a rebrík

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AJ Produkty a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Galvaniho 7/B, Bratislava
Ičo: 36268518

Faktúra č. 22130282

Číslo faktúry: 22130282
Hodnota faktúry v € s DPH: 392.40
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2013
Identifikácia zmluvy: 847780003-3-2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom pozemku 10-11-12/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR, Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensova 8, Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 22130288

Číslo faktúry: 22130288
Hodnota faktúry v € s DPH: 6.65
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9103538-4
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130287

Číslo faktúry: 22130287
Hodnota faktúry v € s DPH: 287.42
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2013
Identifikácia zmluvy: 33/OIaSNM/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
starostlivosť o sklady

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSNP, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Ičo: 30222524

Faktúra č. 22130285

Číslo faktúry: 22130285
Hodnota faktúry v € s DPH: 16.17
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 96851184
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130284

Číslo faktúry: 22130284
Hodnota faktúry v € s DPH: 27.60
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9105053 3
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130283

Číslo faktúry: 22130283
Hodnota faktúry v € s DPH: 23.82
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2013
Identifikácia zmluvy: 5100875914C
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Východoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 31, Košice
Ičo: 36211222

Faktúra č. 22130290

Číslo faktúry: 22130290
Hodnota faktúry v € s DPH: 575.00
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2013
Identifikácia zmluvy: 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 17, Šarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 41130459

Číslo faktúry: 41130459
Hodnota faktúry v € s DPH: 5482.08
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 50/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
strážna služba 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130463

Číslo faktúry: 41130463
Hodnota faktúry v € s DPH: 300.00
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poskytnutie bezpečnostno-technických služieb 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrová 6, Košice
Ičo: 36191337

Faktúra č. 51130010

Číslo faktúry: 51130010
Hodnota faktúry v € s DPH: 79.66
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
služby poskytované RTVS 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: RTVS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Staré Grunty 2, Bratislava
Ičo: 36857432

Faktúra č. 41130468

Číslo faktúry: 41130468
Hodnota faktúry v € s DPH: 398.16
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2013
Identifikácia zmluvy: 12/2001-systém komunálneho odpadu
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
komunálny odpad 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Primaciálne nám. 1, Bratislava
Ičo: 603481

Faktúra č. 41130470

Číslo faktúry: 41130470
Hodnota faktúry v € s DPH: 1350.00
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2013
Identifikácia zmluvy: 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
upratovacie služby 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AB Facility s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Križková 9, Bratislava
Ičo: 44390823

Faktúra č. 41130473

Číslo faktúry: 41130473
Hodnota faktúry v € s DPH: 154.55
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 219/OE/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
revízne prehliadky výťahov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DANUBIA LIFT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Robotnícka č. 5, Bratislava
Ičo: 17333661

Faktúra č. 41130477

Číslo faktúry: 41130477
Hodnota faktúry v € s DPH: 4800.00
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy: 65/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné poukážky 11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hody 1650, Galanta
Ičo: 11707402

Faktúra č. 41130472

Číslo faktúry: 41130472
Hodnota faktúry v € s DPH: 81.46
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 135/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zrážková voda 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48, Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 41130471

Číslo faktúry: 41130471
Hodnota faktúry v € s DPH: 2408.26
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: zmluva o združenej dodávke elektriny 9406033367
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka elektrickej energie 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 41130469

Číslo faktúry: 41130469
Hodnota faktúry v € s DPH: 243.30
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2013
Identifikácia zmluvy: rozhodnutie o povolení poštového úveru
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poštový úver

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Ičo: 36631124

Faktúra č. 45130022

Číslo faktúry: 45130022
Hodnota faktúry v € s DPH: 506.51
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 7710022172
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
havarijné poistenie vozidla za IV.Q 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dostojevského rad 4, Bratislava
Ičo: 151700

Faktúra č. 02130087

Číslo faktúry: 02130087
Hodnota faktúry v € s DPH: 611.20
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 33/2013/Brod

Popis faktúry
pracovné odevy

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: First Trading s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jesenského 1233/8, Kysucké Nové mesto
Ičo: 31608434

Faktúra č. 02130085

Číslo faktúry: 02130085
Hodnota faktúry v € s DPH: 68.16
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 35/2013/BROD

Popis faktúry
nákup ND do kosačky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Obas -Strýčková Margita
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: SNP 740/50 Čadca
Ičo: 37206818

Faktúra č. 04130104

Číslo faktúry: 04130104
Hodnota faktúry v € s DPH: 30.00
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 50/2013/KOP

Popis faktúry
odborná prehliadka tlakovej nádoby kompresora

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sv. Štefana 16, Piešťany
Ičo: 11753897

Faktúra č. 04130105

Číslo faktúry: 04130105
Hodnota faktúry v € s DPH: 55.32
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2013
Identifikácia zmluvy: 1966/24
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka vody 9-10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. mája 11, Trenčín
Ičo: 36306410

Faktúra č. 04130006

Číslo faktúry: 04130006
Hodnota faktúry v € s DPH: 19.98
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 53/2013/KOP

Popis faktúry
predplatné Finančný spravodajca 2014

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poradca podnikateľa s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo: 31592503

Faktúra č. 05130103

Číslo faktúry: 05130103
Hodnota faktúry v € s DPH: 154.87
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9105464/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
elektrická energia 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 04130102

Číslo faktúry: 04130102
Hodnota faktúry v € s DPH: 4137.59
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 119 a 120/OR/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka elektrickej energie 10-11/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 02130086

Číslo faktúry: 02130086
Hodnota faktúry v € s DPH: 147.37
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9798558
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nedopltaok za elektrickú energiu 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 05130104

Číslo faktúry: 05130104
Hodnota faktúry v € s DPH: 860.16
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2013
Identifikácia zmluvy: 5050079/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné lístky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo: 35683813

Faktúra č. 04130101

Číslo faktúry: 04130101
Hodnota faktúry v € s DPH: 713.46
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 48/2013/KOP

Popis faktúry
nákup pracovných odevov a obuvi

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ján Viskup-RENTA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jablonská 300/3
Ičo: 30063477

Faktúra č. 57130079

Číslo faktúry: 57130079
Hodnota faktúry v € s DPH: 10323.17
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis, kamera, kontrola EPS

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130082

Číslo faktúry: 57130082
Hodnota faktúry v € s DPH: 9459.86
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis IBS, pravidelná kontrola IBS

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130074

Číslo faktúry: 57130074
Hodnota faktúry v € s DPH: 6026.40
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130075

Číslo faktúry: 57130075
Hodnota faktúry v € s DPH: 6026.40
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130076

Číslo faktúry: 57130076
Hodnota faktúry v € s DPH: 6026.40
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130078

Číslo faktúry: 57130078
Hodnota faktúry v € s DPH: 6026.40
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu závodu 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130081

Číslo faktúry: 57130081
Hodnota faktúry v € s DPH: 534.72
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
kvartálna kontrola EPS

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130080

Číslo faktúry: 57130080
Hodnota faktúry v € s DPH: 11324.91
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
pravidelná kontrola IBS, kvartálna kontrola EPS, operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 41130476

Číslo faktúry: 41130476
Hodnota faktúry v € s DPH: 15.60
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2013
Identifikácia zmluvy: 91110669
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
znehodnotenie odpadu za III.Q 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu BA, mestský podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ivanská cesta 22, Bratislava
Ičo: 681300

Faktúra č. 03130100

Číslo faktúry: 03130100
Hodnota faktúry v € s DPH: 55.74
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: 5-19-00131/1992
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné za oceľové fľaše 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9, Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 05130102

Číslo faktúry: 05130102
Hodnota faktúry v € s DPH: 29.86
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2013
Identifikácia zmluvy: 379/1999
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
odvoz odpadu 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo: 36031488

Faktúra č. 02130084

Číslo faktúry: 02130084
Hodnota faktúry v € s DPH: 55.74
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: dohoda o odbere 51400018
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9, Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 04130100

Číslo faktúry: 04130100
Hodnota faktúry v € s DPH: 29.29
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: 311009/1993
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom za fľaše na technický plyn

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9, Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 57130077

Číslo faktúry: 57130077
Hodnota faktúry v € s DPH: 6026.40
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130083

Číslo faktúry: 57130083
Hodnota faktúry v € s DPH: 10656.48
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis, baterky, sada, snímače, kontrola

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 04130099

Číslo faktúry: 04130099
Hodnota faktúry v € s DPH: 157.85
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 47/2013/Kop

Popis faktúry
náhradné diely na auto, hydraulický olej

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Jaroslav Kubinec – JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo: 32779747

Faktúra č. 03130099

Číslo faktúry: 03130099
Hodnota faktúry v € s DPH: 450.00
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 38/2013/Bor

Popis faktúry
Upínacie popruhy

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BBN – spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Školská 15, Zvolen
Ičo: 30844363

Faktúra č. 05130101

Číslo faktúry: 05130101
Hodnota faktúry v € s DPH: 439.62
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 58/2013/Lup

Popis faktúry
Trapézový plech, skrutky, záveterné lišty

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: MASLEN s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Badín 655
Ičo: 36619370

Faktúra č. 03130098

Číslo faktúry: 03130098
Hodnota faktúry v € s DPH: 40.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 41/2013/Bor

Popis faktúry
Technická kontrola vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: STK Zvolen, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lieskovská cesta 24, Lieskovec
Ičo: 44021321

Faktúra č. 03130097

Číslo faktúry: 03130097
Hodnota faktúry v € s DPH: 28.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 41/2013/Bor

Popis faktúry
Emisná kontrola

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: STK Zvolen, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lieskovská cesta 24, Lieskovec
Ičo: 44021321

Faktúra č. 03130096

Číslo faktúry: 03130096
Hodnota faktúry v € s DPH: 73.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 40/2013/Bor

Popis faktúry
Overenie tachografu na nákladné vozidlo

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: MK SERVIS PLUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lieskovská cesta 251/24, Zvolen
Ičo: 45510571

Faktúra č. 21130135

Číslo faktúry: 21130135
Hodnota faktúry v € s DPH: 270.54
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2013
Identifikácia zmluvy: 128/OMRaPZ/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bardejovská 6, Košice
Ičo: 31701914

Faktúra č. 21130134

Číslo faktúry: 21130134
Hodnota faktúry v € s DPH: 245.70
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2013
Identifikácia zmluvy: 91/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ARRIVA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Považská 2, Nové Zámky
Ičo: 36545317

Faktúra č. 21130133

Číslo faktúry: 21130133
Hodnota faktúry v € s DPH: 1965.21
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: 73/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48, Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 21130132

Číslo faktúry: 21130132
Hodnota faktúry v € s DPH: 65.40
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR/45/2013/KOP

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: František Jankech-JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo: 32779755

Faktúra č. 41130466

Číslo faktúry: 41130466
Hodnota faktúry v € s DPH: 109.80
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2013
Identifikácia zmluvy: 285/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenské elektrárne a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 47, Bratislava
Ičo: 35829052

Faktúra č. 41130462

Číslo faktúry: 41130462
Hodnota faktúry v € s DPH: 1963.20
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: objednávka zo dňa 04.09.2013

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21, Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 41130443

Číslo faktúry: 41130443
Hodnota faktúry v € s DPH: 251.66
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2013
Identifikácia zmluvy: 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné kopírovacieho stroja 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: P E R G A M O N s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chemická 1, Bratislava
Ičo: 31327681

Faktúra č. 45130021

Číslo faktúry: 45130021
Hodnota faktúry v € s DPH: 48.82
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2013
Identifikácia zmluvy: 8080088109
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
povinné zmluvné poistenie osobné vozidlo

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Dostojevského rad 4, Bratislava
Ičo: 151700

Faktúra č. 41130442

Číslo faktúry: 41130442
Hodnota faktúry v € s DPH: 545.65
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2013
Identifikácia zmluvy: 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poplatok za vytlačenie kópií 6-9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: P E R G A M O N s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chemická 1, Bratislava
Ičo: 31327681

Faktúra č. 1113042

Číslo faktúry: 1113042
Hodnota faktúry v € s DPH: 274575.08
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2013
Identifikácia zmluvy: 81/240/96, d.9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena hmotných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Ičo: 36773123

Faktúra č. 41130455

Číslo faktúry: 41130455
Hodnota faktúry v € s DPH: 18011.70
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2013
Identifikácia zmluvy: 54/OIaSM/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
sanácia kancelárskych priestorov budovy

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BIWEX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Šancova 6865/B Bratislava
Ičo: 35853531

Faktúra č. 22130289

Číslo faktúry: 22130289
Hodnota faktúry v € s DPH: 12699.73
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 19.06.2013

Popis faktúry
vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ulica 1. mája 32, ŽIlina
Ičo: 45739757

Faktúra č. 201130023

Číslo faktúry: 201130023
Hodnota faktúry v € s DPH: 1057.97
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2013
Identifikácia zmluvy: 73-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VKÚ, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Harmanec 13, Harmanec
Ičo: 36047911

Faktúra č. 201130022

Číslo faktúry: 201130022
Hodnota faktúry v € s DPH: 1057.97
Dátum doručenia faktúry: 9.10.2013
Identifikácia zmluvy: 73-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VKÚ, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Harmanec 13, Harmanec
Ičo: 36047911

Faktúra č. 25130032

Číslo faktúry: 25130032
Hodnota faktúry v € s DPH: 1057.97
Dátum doručenia faktúry: 1.10.2013
Identifikácia zmluvy: 73-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VKÚ, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Harmanec 13, Harmanec
Ičo: 36047911

Faktúra č. 25130033

Číslo faktúry: 25130033
Hodnota faktúry v € s DPH: 1057.97
Dátum doručenia faktúry: 2.10.2013
Identifikácia zmluvy: 73-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VKÚ, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Harmanec 13, Harmanec
Ičo: 36047911

Faktúra č. 41130458

Číslo faktúry: 41130458
Hodnota faktúry v € s DPH: 398.33
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 14/OHRNZRaRB/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 3.Q 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovnaft, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 41130461

Číslo faktúry: 41130461
Hodnota faktúry v € s DPH: 463249.99
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: 19/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie ropy 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Transpetrol, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Šumavská 38, Bratislava
Ičo: 31341977

Faktúra č. 41130456

Číslo faktúry: 41130456
Hodnota faktúry v € s DPH: 6408.86
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 117/OHRNZRaRB/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie zásob 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 41130457

Číslo faktúry: 41130457
Hodnota faktúry v € s DPH: 1267836.05
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady na ochraňovanie pohonných látok 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie, a.s
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo: 36366862

Faktúra č. 41130464

Číslo faktúry: 41130464
Hodnota faktúry v € s DPH: 360.00
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 136/2013/OVS

Popis faktúry
odvoz a dovoz zamestnancov SŠHR SR na školenie v SC

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Famoscar s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vidlicová 11, Bratislava
Ičo: 45404941

Faktúra č. 41130437

Číslo faktúry: 41130437
Hodnota faktúry v € s DPH: 11995.20
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 104/2013/OVS

Popis faktúry
dodávka kancelárskeho nábytku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KLS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo: 30223288

Faktúra č. 41130453

Číslo faktúry: 41130453
Hodnota faktúry v € s DPH: 13.10
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 132/2013/OVS

Popis faktúry
vytlačenie služobných vizitiek

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IM Print SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Družstevná 280/30, Vysoka pri Morave
Ičo: 35824468

Faktúra č. 22130281

Číslo faktúry: 22130281
Hodnota faktúry v € s DPH: 22.01
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: 80-3268870/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vodné 7,8,9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Východoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Komenského 50, Košice
Ičo: 36570460

Faktúra č. 22130280

Číslo faktúry: 22130280
Hodnota faktúry v € s DPH: 634.12
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: 94006043490, 9406043313
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 22130279

Číslo faktúry: 22130279
Hodnota faktúry v € s DPH: 66.39
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: 140257313
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 22130277

Číslo faktúry: 22130277
Hodnota faktúry v € s DPH: 246.40
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: 140270881
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 22130278

Číslo faktúry: 22130278
Hodnota faktúry v € s DPH: 55.82
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy: 140245700
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 22130276

Číslo faktúry: 22130276
Hodnota faktúry v € s DPH: 754.38
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy: 467/OIaSM/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom pozemku 7,8,9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie, a.s
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo: 36366862

Faktúra č. 05130100

Číslo faktúry: 05130100
Hodnota faktúry v € s DPH: 1939.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9103189848
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zemný plyn 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 03130095

Číslo faktúry: 03130095
Hodnota faktúry v € s DPH: 815.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zemný plyn 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 02130082

Číslo faktúry: 02130082
Hodnota faktúry v € s DPH: 1021.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: 65/Brod/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na plyn 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 41130450

Číslo faktúry: 41130450
Hodnota faktúry v € s DPH: 67133.70
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2013
Identifikácia zmluvy: 55/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nákup vozidla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Motor-car Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tuhovská 5, Bratislava
Ičo: 35828161

Faktúra č. 41130451

Číslo faktúry: 41130451
Hodnota faktúry v € s DPH: 2403.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
úprava za predpokladaný odber zemného plynu 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 41130447

Číslo faktúry: 41130447
Hodnota faktúry v € s DPH: 2987.18
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 106/2013/OVS

Popis faktúry
servis, oprava a údržba klimatizačného zariadenia

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tomášikova 19, Bratislava
Ičo: 31354131

Faktúra č. 41130441

Číslo faktúry: 41130441
Hodnota faktúry v € s DPH: 2011.20
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 98/2013/OVS

Popis faktúry
pravidelná kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrová 6, Košice
Ičo: 36191337

Faktúra č. 41130452

Číslo faktúry: 41130452
Hodnota faktúry v € s DPH: 2093.14
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
údržba SRS 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EMEL Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Švabinského 21, Bratislava
Ičo: 31390633

Faktúra č. 41130448

Číslo faktúry: 41130448
Hodnota faktúry v € s DPH: 1733.11
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2013
Identifikácia zmluvy: Dohoda o podmienkach poskytovania firemného programu Firma Etra
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
služby mobilnej siete 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130440

Číslo faktúry: 41130440
Hodnota faktúry v € s DPH: 6918.00
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2013
Identifikácia zmluvy: 53/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka mobilného regálového systému

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KOVAL SYSTÉM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Krížna 950/10, Beluša
Ičo: 31602029

Faktúra č. 41130433

Číslo faktúry: 41130433
Hodnota faktúry v € s DPH: 239.00
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2013
Identifikácia zmluvy: 358/OE/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
technická podpora IS SM 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21, Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 22130275

Číslo faktúry: 22130275
Hodnota faktúry v € s DPH: 2704.32
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2013
Identifikácia zmluvy: 71/OSMaI/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ľudovita Štúra 70, Michalovce
Ičo: 36208922

Faktúra č. 41130460

Číslo faktúry: 41130460
Hodnota faktúry v € s DPH: 3194.00
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 135/2013/OÚ

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TP Hotel Družba s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Černockého 2, Bratislava
Ičo: 35782706

Faktúra č. 511130039

Číslo faktúry: 511130039
Hodnota faktúry v € s DPH: 45.00
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/01840-37 OÚ

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. M.Schneidera-Tranavského 1/a,Bratislava
Ičo: 42137004

Faktúra č. 511130033

Číslo faktúry: 511130033
Hodnota faktúry v € s DPH: 80.00
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 94/2013/OVS

Popis faktúry
zbierka zákonov 4. preddavok

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poradca podnikateľa s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo: 31592503

Faktúra č. 22130271

Číslo faktúry: 22130271
Hodnota faktúry v € s DPH: 7.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9104033484/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba za plyn 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130272

Číslo faktúry: 22130272
Hodnota faktúry v € s DPH: 36.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9104289999
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba za plyn 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130273

Číslo faktúry: 22130273
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9104289956
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba za plyn 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130274

Číslo faktúry: 22130274
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: 9104033518
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zálohová platba plyn 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 24130018

Číslo faktúry: 24130018
Hodnota faktúry v € s DPH: 2265.83
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 87/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom skladov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Technická obnova a ochrana železníc a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sad SNP 667/10, Žilina
Ičo: 43861105

Faktúra č. 41130454

Číslo faktúry: 41130454
Hodnota faktúry v € s DPH: 43055.78
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2013
Identifikácia zmluvy: 81/240/96
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Tauris a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Potravinárska 6, Rimavská Sobota
Ičo: 36773123

Faktúra č. 53130010

Číslo faktúry: 53130010
Hodnota faktúry v € s DPH: 910.00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9175474/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 52130010

Číslo faktúry: 52130010
Hodnota faktúry v € s DPH: 638.00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 97985581
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 02130081

Číslo faktúry: 02130081
Hodnota faktúry v € s DPH: 146.15
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2013
Identifikácia zmluvy: 190/OMR a PZ/Brod/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stavebno-udržiavací dohľad vlečky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Dopravné stavby Púchov s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Nimnická cesta 1724/5, Púchov
Ičo: 36329665

Faktúra č. 03130094

Číslo faktúry: 03130094
Hodnota faktúry v € s DPH: 732.72
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 39/2013/BOR

Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ján Krnáč
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Záhonok 2448/37, Zvolen
Ičo: 14203294

Faktúra č. 53130010

Číslo faktúry: 53130010
Hodnota faktúry v € s DPH: 910.00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9175474/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 52130010

Číslo faktúry: 52130010
Hodnota faktúry v € s DPH: 638.00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 97985581
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 03130093

Číslo faktúry: 03130093
Hodnota faktúry v € s DPH: 6.45
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: rozhodnutím 9910501310/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia – IV. Q 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Telekomunikačný úrad SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Továrenská 7, Bratislava
Ičo: 30844355

Faktúra č. 02130080

Číslo faktúry: 02130080
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.79
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: rozhodnutím 1010501034

Popis faktúry
prevádzkovanie rádiového zariadenia

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Telekomunikačný úrad SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Továrenská 7, Bratislava
Ičo: 30844355

Faktúra č. 04130098

Číslo faktúry: 04130098
Hodnota faktúry v € s DPH: 32.30
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2013
Identifikácia zmluvy: 60/1997-T
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
údržba zariadení na vlečke závody III.Q 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR, Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensova 8, Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 05130099

Číslo faktúry: 05130099
Hodnota faktúry v € s DPH: 265.44
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 56/2013/LUP

Popis faktúry
revizo-hranoly, laty, dosky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TATER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Príboj 558, Slovenská Ľupča
Ičo: 36021733

Faktúra č. 05130095

Číslo faktúry: 05130095
Hodnota faktúry v € s DPH: 248.00
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 40/2013/LUP

Popis faktúry
odborné a medziobdobné prehliadky výťahov za III.Q 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojtech Vyšný-SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tatranská 105, Banská Bystrica
Ičo: 40369137

Faktúra č. 05130094

Číslo faktúry: 05130094
Hodnota faktúry v € s DPH: 520.00
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 12/2013/LUP

Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky výťahov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Vojtech Vyšný-SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tatranská 105, Banská Bystrica
Ičo: 40369137

Faktúra č. 05130096

Číslo faktúry: 05130096
Hodnota faktúry v € s DPH: 374.00
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 49/2013/LUP

Popis faktúry
kalibrácia vnútorných a vonkajších snímačov teploty a vlhkosti v skladoch

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrova 4, Bratislava
Ičo: 31363695

Faktúra č. 05130097

Číslo faktúry: 05130097
Hodnota faktúry v € s DPH: 52.00
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 57/2013/LUP

Popis faktúry
nadstavec na uťahovanie matíc OK 32 do pneumatického uťahovača

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Camion SR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Strážska cesta 13/5547,Banská Bystrica
Ičo: 36041823

Faktúra č. 511130034

Číslo faktúry: 511130034
Hodnota faktúry v € s DPH: 50.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: VL 2013/01840-32 OÚ
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tematínska 4, Bratislava
Ičo: 36287229

Faktúra č. 511130038

Číslo faktúry: 511130038
Hodnota faktúry v € s DPH: 90.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: VL 2013/01840-35 OÚ
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. M.Schneidera-Tranavského 1/a,Bratislava
Ičo: 42137004

Faktúra č. 511130037

Číslo faktúry: 511130037
Hodnota faktúry v € s DPH: 590.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: VL 2013/01840-34 OÚ
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PROEKO BA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Strmý vŕšok 18, Bratislava
Ičo: 35900831

Faktúra č. 511130036

Číslo faktúry: 511130036
Hodnota faktúry v € s DPH: 236.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy: VL 2013/01840-36 OÚ
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PROEKO BA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Strmý vŕšok 18, Bratislava
Ičo: 35900831

Faktúra č. 511130035

Číslo faktúry: 511130035
Hodnota faktúry v € s DPH: 135.00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: VL 2013/01840-33 OK

Popis faktúry
školenie zamstnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AGENTÚRA APOLLO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bazovského 19, Bratislava
Ičo: 36843741

Faktúra č. 21130131

Číslo faktúry: 21130131
Hodnota faktúry v € s DPH: 301.56
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2013
Identifikácia zmluvy: 27/2013/Brod/MR
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BCI s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bytčianska 498, Žilina
Ičo: 30228573

Faktúra č. 24130017

Číslo faktúry: 24130017
Hodnota faktúry v € s DPH: 12579.75
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 240/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné za pozemok

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Dušan Wirgha
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kuzmányho 1337/4 Púchov
Ičo: 0

Faktúra č. 24130016

Číslo faktúry: 24130016
Hodnota faktúry v € s DPH: 12579.75
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 240/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné za pozemok

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: JUDr. Vladimír Wirgha
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Okružná 1424/20, Púchov
Ičo: 0

Faktúra č. 22130269

Číslo faktúry: 22130269
Hodnota faktúry v € s DPH: 35.00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9103538-4
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130268

Číslo faktúry: 22130268
Hodnota faktúry v € s DPH: 148.00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9685118 4
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130267

Číslo faktúry: 22130267
Hodnota faktúry v € s DPH: 357.00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9105053 3
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130266

Číslo faktúry: 22130266
Hodnota faktúry v € s DPH: 2000.00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9100520 1
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130265

Číslo faktúry: 22130265
Hodnota faktúry v € s DPH: 640.00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 510875114 C
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Východoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 31, Košice
Ičo: 36211222

Faktúra č. 21130129

Číslo faktúry: 21130129
Hodnota faktúry v € s DPH: 720.80
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2013
Identifikácia zmluvy: 48/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Matice Slovenskej 10, Prievidza
Ičo: 36005622

Faktúra č. 21130130

Číslo faktúry: 21130130
Hodnota faktúry v € s DPH: 840.00
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2013
Identifikácia zmluvy: 138/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Ičo: 36022047

Faktúra č. 55130010

Číslo faktúry: 55130010
Hodnota faktúry v € s DPH: 1243.00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9105464
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu 10/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 364030058

Faktúra č. 05130093

Číslo faktúry: 05130093
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.71
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy: rozhodnutím 9910501296/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Telekomunikačný úrad SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Továrenská 7, Bratislava
Ičo: 30844355

Faktúra č. 30130012

Číslo faktúry: 30130012
Hodnota faktúry v € s DPH: 906.04
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: PZ 52/2013/LUP

Popis faktúry
odborná prehliadka -skúška pohotovostných zásob

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novomeského 463, Čachtice
Ičo: 17562694

Faktúra č. 201130021

Číslo faktúry: 201130021
Hodnota faktúry v € s DPH: 105517.50
Dátum doručenia faktúry: 7.10.2013
Identifikácia zmluvy: 32-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CHIRANA Medical a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Nám. Dr. A. Schweitzera 194, STARÁ TURÁ
Ičo: 36322300

Faktúra č. 25130031

Číslo faktúry: 25130031
Hodnota faktúry v € s DPH: 105517.50
Dátum doručenia faktúry: 1.10.2013
Identifikácia zmluvy: 32-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CHIRANA Medical a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Nám. Dr. A. Schweitzera 194, STARÁ TURÁ
Ičo: 36322300

Faktúra č. 25130030

Číslo faktúry: 25130030
Hodnota faktúry v € s DPH: 183859.20
Dátum doručenia faktúry: 30.9.2013
Identifikácia zmluvy: 6-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. T. Vansovej 1054,Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 201130020

Číslo faktúry: 201130020
Hodnota faktúry v € s DPH: 183859.20
Dátum doručenia faktúry: 4.10.2013
Identifikácia zmluvy: 6-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubber, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. T. Vansovej 1054,Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 201130016

Číslo faktúry: 201130016
Hodnota faktúry v € s DPH: 47185.75
Dátum doručenia faktúry: 15.8.2013
Identifikácia zmluvy: 43-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín,a,s,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo: 36323977

Faktúra č. 04130097

Číslo faktúry: 04130097
Hodnota faktúry v € s DPH: 9.60
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: rozhodnutím 1310501016/2013

Popis faktúry
poplatok za pridelené frekvencie rádiového zariadenia za IV. štvrťrok

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Telekomunikačný úrad SR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Továrenská 7, Bratislava
Ičo: 30844355

Faktúra č. 02130079

Číslo faktúry: 02130079
Hodnota faktúry v € s DPH: 64.60
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 29/2013/BROD

Popis faktúry
záložný zdroj k PC

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Code, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vajanského 394, Kysucké Nové Mesto
Ičo: 36380318

Faktúra č. 02130078

Číslo faktúry: 02130078
Hodnota faktúry v € s DPH: 1482.37
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 28/2013/BROD

Popis faktúry
oprava traktora

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Ľubor Augustin A.L.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mokraď 2615/14 Vrútky
Ičo: 17850762

Faktúra č. 21130125

Číslo faktúry: 21130125
Hodnota faktúry v € s DPH: 265.01
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR/44/2013/KOP

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Jaroslav Kubinec – JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo: 32779747

Faktúra č. 21130126

Číslo faktúry: 21130126
Hodnota faktúry v € s DPH: 166.00
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR 53/2013/ĽUP

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novomeského 463, Čachtice
Ičo: 17562694

Faktúra č. 21130127

Číslo faktúry: 21130127
Hodnota faktúry v € s DPH: 49459.84
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2013
Identifikácia zmluvy: 287/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZVS holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo: 36305600

Faktúra č. 21130128

Číslo faktúry: 21130128
Hodnota faktúry v € s DPH: 487.08
Dátum doručenia faktúry: 20.09.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaOZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: B.M.Kávoviny s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo: 31412980

Faktúra č. 21130123

Číslo faktúry: 21130123
Hodnota faktúry v € s DPH: 21550.03
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2013
Identifikácia zmluvy: 532/260/1997
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR, Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensova 8, Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 41130438

Číslo faktúry: 41130438
Hodnota faktúry v € s DPH: 136.06
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2013
Identifikácia zmluvy: 265/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vodné stočné 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48, Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 41130432

Číslo faktúry: 41130432
Hodnota faktúry v € s DPH: 300.00
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2013
Identifikácia zmluvy: 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
služby BOZP a OPP 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrová 6, Košice
Ičo: 36191337

Faktúra č. 22130261

Číslo faktúry: 22130261
Hodnota faktúry v € s DPH: 2418.49
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2013
Identifikácia zmluvy: 46/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 22130260

Číslo faktúry: 22130260
Hodnota faktúry v € s DPH: 12.85
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2013
Identifikácia zmluvy: 49/09/KZ/DS
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hraničná 662/17, Poprad
Ičo: 36500968

Faktúra č. 22130259

Číslo faktúry: 22130259
Hodnota faktúry v € s DPH: 5839.78
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2013
Identifikácia zmluvy: 58/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 22130262

Číslo faktúry: 22130262
Hodnota faktúry v € s DPH: 2945.03
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2013
Identifikácia zmluvy: 54/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 21130120

Číslo faktúry: 21130120
Hodnota faktúry v € s DPH: 292.56
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2013
Identifikácia zmluvy: MR/3/2013/BOR
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Eko-Salmo s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Závodná 8, Bratislava
Ičo: 31359647

Faktúra č. 22130264

Číslo faktúry: 22130264
Hodnota faktúry v € s DPH: 494.99
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 10.09.2013

Popis faktúry
uverejnenie inzerátu v denníku SME

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lazaretská 12, Bratislava
Ičo: 35790253

Faktúra č. 22130263

Číslo faktúry: 22130263
Hodnota faktúry v € s DPH: 746.94
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2013
Identifikácia zmluvy: 1/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné za technickú linku 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 03130092

Číslo faktúry: 03130092
Hodnota faktúry v € s DPH: 42.10
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2013
Identifikácia zmluvy: 10070/2002
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
odvoz odpadu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Spoločnosť Pohronie a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lieskovská cesta 15, Lieskovec
Ičo: 36004472

Faktúra č. 04130094

Číslo faktúry: 04130094
Hodnota faktúry v € s DPH: 51.94
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2013
Identifikácia zmluvy: 1966/24
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka vody

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. mája 11, Trenčín
Ičo: 36306410

Faktúra č. 05130091

Číslo faktúry: 05130091
Hodnota faktúry v € s DPH: 3.36
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2013
Identifikácia zmluvy: 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
samolepky-bezpečnostné značenie na tlačidlový hlásič požiaru a hasiaci prístroj

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrová 6, Košice
Ičo: 36191337

Faktúra č. 04130095

Číslo faktúry: 04130095
Hodnota faktúry v € s DPH: 371.69
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 45/2013/KOP

Popis faktúry
nákup akumulátorov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Jaroslav Kubinec – JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo: 32779747

Faktúra č. 05130092

Číslo faktúry: 05130092
Hodnota faktúry v € s DPH: 166.00
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 54/2013/LUP

Popis faktúry
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrocentrál

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novomeského 463, Čachtice
Ičo: 17562694

Faktúra č. 05130089

Číslo faktúry: 05130089
Hodnota faktúry v € s DPH: 814.38
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 41/2013/LUP

Popis faktúry
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ENESYS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Na Štepnici 2538/5, Zvolen
Ičo: 36031186

Faktúra č. 05130090

Číslo faktúry: 05130090
Hodnota faktúry v € s DPH: 143.21
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 47/2013/LUP

Popis faktúry
odborné periodické skúšky pracovníkov železničnej vlečky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR, Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensova 8, Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 22130263

Číslo faktúry: 22130263
Hodnota faktúry v € s DPH: 746.94
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2013
Identifikácia zmluvy: 1/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné za techn. linku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 41130417

Číslo faktúry: 41130417
Hodnota faktúry v € s DPH: 3474.33
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: dohoda

Popis faktúry
transakcie firemných kariet DC 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Námestie slobody 11, Bratisalva
Ičo: 35757086

Faktúra č. 41130439

Číslo faktúry: 41130439
Hodnota faktúry v € s DPH: 186.37
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2013
Identifikácia zmluvy: 284/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis výmeny oleja

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TODOS Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo: 31319823

Faktúra č. 21130122

Číslo faktúry: 21130122
Hodnota faktúry v € s DPH: 1479.07
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2013
Identifikácia zmluvy: 84/OMRaPZ/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VKÚ, a.s. Harmanec
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Harmanec 13
Ičo: 36047911

Faktúra č. 511130032

Číslo faktúry: 511130032
Hodnota faktúry v € s DPH: 180.00
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2013
Identifikácia zmluvy: VL 2013/01840-31 OÚ
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AGENTÚRA APOLLO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bazovského 19, Bratislava
Ičo: 36843741

Faktúra č. 41130422

Číslo faktúry: 41130422
Hodnota faktúry v € s DPH: 1528.58
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 288/OE2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 57130072

Číslo faktúry: 57130072
Hodnota faktúry v € s DPH: 40.80
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 8
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 41130435

Číslo faktúry: 41130435
Hodnota faktúry v € s DPH: 5200.00
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2013
Identifikácia zmluvy: 65/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné poukážky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hody 1650, Galanta
Ičo: 11707402

Faktúra č. 41130434

Číslo faktúry: 41130434
Hodnota faktúry v € s DPH: 3252.22
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2013
Identifikácia zmluvy: zmluva o združenej dodávke elektriny 9406033367
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka elektrickej energie 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 04130093

Číslo faktúry: 04130093
Hodnota faktúry v € s DPH: 134.48
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2013
Identifikácia zmluvy: 311009/1993
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nákup technických plynov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9, Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 03130090

Číslo faktúry: 03130090
Hodnota faktúry v € s DPH: 197.32
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2013
Identifikácia zmluvy: 14/ZV/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
odvoz a zneškodnenie odpadov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Eko-Salmo s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Závodná 8, Bratislava
Ičo: 31359647

Faktúra č. 03130091

Číslo faktúry: 03130091
Hodnota faktúry v € s DPH: 389.88
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2013
Identifikácia zmluvy: EI901BB/2002
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
servis výťahov za III.Q 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: elis – ELEVÁTOR SERVIS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Nové Kalište 1172/9, Banská Bystrica
Ičo: 36037613

Faktúra č. 511130031

Číslo faktúry: 511130031
Hodnota faktúry v € s DPH: 592.00
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2013
Identifikácia zmluvy: VL 2013/01840-29 OÚ
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PROEKO BA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Strmý vŕšok 18, Bratislava
Ičo: 35900831

Faktúra č. 511130030

Číslo faktúry: 511130030
Hodnota faktúry v € s DPH: 296.00
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2013
Identifikácia zmluvy: VL 2013/01840-30 OÚ
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PROEKO BA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Strmý vŕšok 18, Bratislava
Ičo: 35900831

Faktúra č. 02130007

Číslo faktúry: 02130007
Hodnota faktúry v € s DPH: 1886.00
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2013
Identifikácia zmluvy: 67/Brodnianka/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné lístky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DOXX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kálov 356, Žilina
Ičo: 36391000

Faktúra č. 201130015

Číslo faktúry: 201130015
Hodnota faktúry v € s DPH: 82818.36
Dátum doručenia faktúry: 15.8.2013
Identifikácia zmluvy: 43-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín,a,s,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo: 36323977

Faktúra č. 25130029

Číslo faktúry: 25130029
Hodnota faktúry v € s DPH: 47185.75
Dátum doručenia faktúry: 12.9.2013
Identifikácia zmluvy: 43-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín,a,s,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo: 36323977

Faktúra č. 25130028

Číslo faktúry: 25130028
Hodnota faktúry v € s DPH: 82818.36
Dátum doručenia faktúry: 12.9.2013
Identifikácia zmluvy: 43-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín,a,s,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo: 36323977

Faktúra č. 201130019

Číslo faktúry: 201130019
Hodnota faktúry v € s DPH: 728252.36
Dátum doručenia faktúry: 17.9.2013
Identifikácia zmluvy: 14-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarkova 269/17
Ičo: 36473685

Faktúra č. 25130027

Číslo faktúry: 25130027
Hodnota faktúry v € s DPH: 32909.45
Dátum doručenia faktúry: 9.9.2013
Identifikácia zmluvy: 14-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarkova 269/17
Ičo: 36473685

Faktúra č. 25130026

Číslo faktúry: 25130026
Hodnota faktúry v € s DPH: 22279.31
Dátum doručenia faktúry: 9.9.2013
Identifikácia zmluvy: 14-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarkova 269/17
Ičo: 36473685

Faktúra č. 25130025

Číslo faktúry: 25130025
Hodnota faktúry v € s DPH: 673063.60
Dátum doručenia faktúry: 9.9.2013
Identifikácia zmluvy: 14-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarkova 269/17
Ičo: 36473685

Faktúra č. 21130119

Číslo faktúry: 21130119
Hodnota faktúry v € s DPH: 9958.53
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2013
Identifikácia zmluvy: 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 17, Šarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 21130118

Číslo faktúry: 21130118
Hodnota faktúry v € s DPH: 1956.89
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok
Ičo: 31936415

Faktúra č. 22130255

Číslo faktúry: 22130255
Hodnota faktúry v € s DPH: 6.77
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9103538-4
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 21130117

Číslo faktúry: 21130117
Hodnota faktúry v € s DPH: 13.94
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2013
Identifikácia zmluvy: 57/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Špitálska 6, Nitra
Ičo: 17336007

Faktúra č. 22130256

Číslo faktúry: 22130256
Hodnota faktúry v € s DPH: 28.84
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9105053 3
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130257

Číslo faktúry: 22130257
Hodnota faktúry v € s DPH: 219.60
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2013
Identifikácia zmluvy: 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 17, Šarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 22130258

Číslo faktúry: 22130258
Hodnota faktúry v € s DPH: 16.17
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2013
Identifikácia zmluvy: 96851184
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 41130431

Číslo faktúry: 41130431
Hodnota faktúry v € s DPH: 86.55
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2013
Identifikácia zmluvy: rozhodnutie o povolení poštového úveru
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poštový úver podaný na pošte BA 1 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Ičo: 36631124

Faktúra č. 41130421

Číslo faktúry: 41130421
Hodnota faktúry v € s DPH: 84.72
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 135/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zrážková voda 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48, Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 30130011

Číslo faktúry: 30130011
Hodnota faktúry v € s DPH: 156.00
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie pohotovostných zásob

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Vinohradoch 172, Bratislava
Ičo: 31406840

Faktúra č. 57130073

Číslo faktúry: 57130073
Hodnota faktúry v € s DPH: 932.36
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis , oprava kamery , bariéry

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 41130420

Číslo faktúry: 41130420
Hodnota faktúry v € s DPH: 464.52
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: v zmysle zákona
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
komunálny odpad 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Primaciálne nám. 1, Bratislava
Ičo: 603481

Faktúra č. 41130423

Číslo faktúry: 41130423
Hodnota faktúry v € s DPH: 360.36
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Faktúra za telekomunikačné služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130424

Číslo faktúry: 41130424
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
faktúra za telekomunikačné služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130425

Číslo faktúry: 41130425
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
faktúra za telekomunikačné služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130426

Číslo faktúry: 41130426
Hodnota faktúry v € s DPH: 614.76
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
faktúra za telekomunikačné služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130427

Číslo faktúry: 41130427
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
faktúra za telekomunikačné služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130404

Číslo faktúry: 41130404
Hodnota faktúry v € s DPH: 506.27
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 121/2013/KP

Popis faktúry
uverejnené inzeráty v denníku HN

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ECOPRESS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Seberíniho 1, Bratislava
Ičo: 31333524

Faktúra č. 41130406

Číslo faktúry: 41130406
Hodnota faktúry v € s DPH: 180.00
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 125/2013/KP

Popis faktúry
vydanie tlačovej správy v spravodajskom servise TASR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Tlsčová agentúra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lamačská cesta 3, Bratislava
Ičo: 31320414

Faktúra č. 41130429

Číslo faktúry: 41130429
Hodnota faktúry v € s DPH: 13.10
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 130/2013/OVS

Popis faktúry
objednávka služobných vizitiek

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IM Print SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Družstevná 280/30, Vysoka pri Morave
Ičo: 35824468

Faktúra č. 41130419

Číslo faktúry: 41130419
Hodnota faktúry v € s DPH: 444.00
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 128/2013/OVS

Popis faktúry
prenájom kartónových krabíc

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TRIV s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Okružná 49, Bobrov
Ičo: 36435872

Faktúra č. 41130411

Číslo faktúry: 41130411
Hodnota faktúry v € s DPH: 1.00
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2013
Identifikácia zmluvy: Dohoda o podmienkach poskytovania firemného programu Firma Etra
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
faktúra za telekomunikačné služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 21130116

Číslo faktúry: 21130116
Hodnota faktúry v € s DPH: 11457.64
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2013
Identifikácia zmluvy: 176/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 25130022

Číslo faktúry: 25130022
Hodnota faktúry v € s DPH: 2660.00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2013
Identifikácia zmluvy: 137/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
výkon činnosti nezávislého dozoru v objekte za obdobie 01.06.-30.08.2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PORIS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sedličná 165, Trenčianske Stankovce
Ičo: 46962727

Faktúra č. 57130071

Číslo faktúry: 57130071
Hodnota faktúry v € s DPH: 5428.51
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy: 134/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
strážna služba v objekte Malacky 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CORADO-SOAT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Párovská 2, Nitra
Ičo: 34104569

Faktúra č. 41130430

Číslo faktúry: 41130430
Hodnota faktúry v € s DPH: 113.40
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2013
Identifikácia zmluvy: 285/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady na skladovanie hmotných rezerv 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenské elektrárne a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 47, Bratislava
Ičo: 35829052

Faktúra č. 41130414

Číslo faktúry: 41130414
Hodnota faktúry v € s DPH: 11939.71
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2013
Identifikácia zmluvy: 45/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
modernizácia brán na garážach v budove závodu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: HSG s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Oravský Podzámok 138
Ičo: 36398021

Faktúra č. 41130413

Číslo faktúry: 41130413
Hodnota faktúry v € s DPH: 11932.80
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2013
Identifikácia zmluvy: 40/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka a montáž ventilátorov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: HSG s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Oravský Podzámok 138
Ičo: 36398021

Faktúra č. 21130115

Číslo faktúry: 21130115
Hodnota faktúry v € s DPH: 3355.92
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR/39/2013/KOP

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: MIKONA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Trenčianska 452, Púchov
Ičo: 31570364

Faktúra č. 03130089

Číslo faktúry: 03130089
Hodnota faktúry v € s DPH: 432.00
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 62/BOR/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné pre zamestnancov 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hollého 2/1227, Detva
Ičo: 34323201

Faktúra č. 02130076

Číslo faktúry: 02130076
Hodnota faktúry v € s DPH: 57.56
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: dohoda o odbere č. 51400018

Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9, Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 03130087

Číslo faktúry: 03130087
Hodnota faktúry v € s DPH: 57.56
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy: 5-19-00131/1992
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné za oceľové fľaše 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9, Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 04130092

Číslo faktúry: 04130092
Hodnota faktúry v € s DPH: 57.56
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 311009/1993
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom za fľaše na technický plyn

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9, Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 02130077

Číslo faktúry: 02130077
Hodnota faktúry v € s DPH: 25.53
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 97985581
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nedoplatok za elektrickú energiu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 03130088

Číslo faktúry: 03130088
Hodnota faktúry v € s DPH: 153.17
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9175474/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
elektrická energia 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 05130088

Číslo faktúry: 05130088
Hodnota faktúry v € s DPH: 446.62
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9105464/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
elektrická energia 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 57130070

Číslo faktúry: 57130070
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130068

Číslo faktúry: 57130068
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130067

Číslo faktúry: 57130067
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130066

Číslo faktúry: 57130066
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu závodu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 45130020

Číslo faktúry: 45130020
Hodnota faktúry v € s DPH: 1295.11
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy: 80-105/4444
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poistenie budovy SŠHR SR a chaty Ostré

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štefanovičova 4, Bratislava
Ičo: 585441

Faktúra č. 41130416

Číslo faktúry: 41130416
Hodnota faktúry v € s DPH: 1350.00
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy: 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
upratovacie služby 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AB Facility s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Križková 9, Bratislava
Ičo: 44390823

Faktúra č. 411300415

Číslo faktúry: 411300415
Hodnota faktúry v € s DPH: 5664.82
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy: 50/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
strážna služba 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130408

Číslo faktúry: 41130408
Hodnota faktúry v € s DPH: 2093.14
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2013
Identifikácia zmluvy: 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
údržba SRS 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EMEL Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Švabinského 21, Bratislava
Ičo: 31390633

Faktúra č. 41130405

Číslo faktúry: 41130405
Hodnota faktúry v € s DPH: 2403.00
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy: 52/OISMaI/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka zemného plynu 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 41130428

Číslo faktúry: 41130428
Hodnota faktúry v € s DPH: 83.52
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 123/2013/OVS

Popis faktúry
sťahovacie služby 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Staré Grunty 53, Bratislava
Ičo: 35863773

Faktúra č. 41130412

Číslo faktúry: 41130412
Hodnota faktúry v € s DPH: 861.80
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 122/2013/OVS

Popis faktúry
dodávka a montáž podtlakovej krytiny

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: František Nemec STAVREM
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pezinská 22, Senec
Ičo: 34776125

Faktúra č. 57130069

Číslo faktúry: 57130069
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 22130253

Číslo faktúry: 22130253
Hodnota faktúry v € s DPH: 15.27
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2013
Identifikácia zmluvy: 5100875914C
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie elektrickej energie 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Východoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 31, Košice
Ičo: 36211222

Faktúra č. 221300252

Číslo faktúry: 221300252
Hodnota faktúry v € s DPH: 46.48
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotrebný materiál

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Eva Svoroňová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Cabaj-Čápor Pereš 832
Ičo: 0

Faktúra č. 05130087

Číslo faktúry: 05130087
Hodnota faktúry v € s DPH: 1044.48
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy: 5050079/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné lístky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo: 35683813

Faktúra č. 05130086

Číslo faktúry: 05130086
Hodnota faktúry v € s DPH: 37.32
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2013
Identifikácia zmluvy: 379/1999
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
odvoz odpadu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo: 36031488

Faktúra č. 02130074

Číslo faktúry: 02130074
Hodnota faktúry v € s DPH: 1021.00
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy: 65/Brod/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha za plyn 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 201130018

Číslo faktúry: 201130018
Hodnota faktúry v € s DPH: 1057.97
Dátum doručenia faktúry: 11.9.2013
Identifikácia zmluvy: 73-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VKÚ, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Harmanec 13, Harmanec
Ičo: 36047911

Faktúra č. 25130023

Číslo faktúry: 25130023
Hodnota faktúry v € s DPH: 1058.00
Dátum doručenia faktúry: 2.9.2013
Identifikácia zmluvy: 73-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VKÚ, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Harmanec 13, Harmanec
Ičo: 36047911

Faktúra č. 511130028

Číslo faktúry: 511130028
Hodnota faktúry v € s DPH: 114.00
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 2013/01840-28

Popis faktúry
školenie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: ul. M.Schneidera-Tranavského 1/a,Bratislava
Ičo: 42137004

Faktúra č. 511130027

Číslo faktúry: 511130027
Hodnota faktúry v € s DPH: 69.00
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 2013/01840-26

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PROEKO BA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Strmý vŕšok 18, Bratislava
Ičo: 35900831

Faktúra č. 511130026

Číslo faktúry: 511130026
Hodnota faktúry v € s DPH: 138.00
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 2013/01840-27

Popis faktúry
školenie zamestnancov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PROEKO BA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Strmý vŕšok 18, Bratislava
Ičo: 35900831

Faktúra č. 03130086

Číslo faktúry: 03130086
Hodnota faktúry v € s DPH: 22061.06
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy: 52/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Oprava požiarnej nádrže

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IGA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Cesta do Rudiny 2611, Kysucké Nové Mesto
Ičo: 36384836

Faktúra č. 05130085

Číslo faktúry: 05130085
Hodnota faktúry v € s DPH: 152.38
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 48/2013/Lup

Popis faktúry
Oprava VZV Clark

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: MC lift. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Haškova 6655/69, Banská Bystrica
Ičo: 47335441

Faktúra č. 52130009

Číslo faktúry: 52130009
Hodnota faktúry v € s DPH: 498.00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2013
Identifikácia zmluvy: 97985581
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu – september

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 41130410

Číslo faktúry: 41130410
Hodnota faktúry v € s DPH: 43.05
Dátum doručenia faktúry: 5.9.2013
Identifikácia zmluvy: 81/240/96
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady na skladovanie hmotných rezerv za 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Potravinárska 6, Rimavská Sobota
Ičo: 36773123

Faktúra č. 04130090

Číslo faktúry: 04130090
Hodnota faktúry v € s DPH: 290.00
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy: 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Dodávka plynu 1.9. – 18.10.2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SPP a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 41130418

Číslo faktúry: 41130418
Hodnota faktúry v € s DPH: 478.69
Dátum doručenia faktúry: 6.9.2013
Identifikácia zmluvy: 19/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie núdzových zásob za 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Transpetrol, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Šumavská 38, Bratislava
Ičo: 31341977

Faktúra č. 03130085

Číslo faktúry: 03130085
Hodnota faktúry v € s DPH: 815.00
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy: 67/Borovina/007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Zemný plyn 19.8. – 30.9.2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SPP a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 04130091

Číslo faktúry: 04130091
Hodnota faktúry v € s DPH: 841.00
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy: 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka plynu 1.9. -18.10.2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SPP a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 41130409

Číslo faktúry: 41130409
Hodnota faktúry v € s DPH: 1.27
Dátum doručenia faktúry: 5.9.2013
Identifikácia zmluvy: 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za ochraňovanie núdzových zásob za 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo: 36366862

Faktúra č. 22130251

Číslo faktúry: 22130251
Hodnota faktúry v € s DPH: 2794.46
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2013
Identifikácia zmluvy: 71/OSMaI/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Stráženie objektu Trebišov, 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: A. Kmeťa 5, Michalovce
Ičo: 36208922

Faktúra č. 201130017

Číslo faktúry: 201130017
Hodnota faktúry v € s DPH: 6691.90
Dátum doručenia faktúry: 5,9,2013
Identifikácia zmluvy: 113-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ATANI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kopčianska 65, Bratislava
Ičo: 31381481

Faktúra č. 25130024

Číslo faktúry: 25130024
Hodnota faktúry v € s DPH: 6691.90
Dátum doručenia faktúry: 2,9,2013
Identifikácia zmluvy: 113-OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ATANI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kopčianska 65, Bratislava
Ičo: 31381481

Faktúra č. 41130401

Číslo faktúry: 41130401
Hodnota faktúry v € s DPH: 2.25
Dátum doručenia faktúry: 2.9.2013
Identifikácia zmluvy: 67/OVS/2013
Identifikácia objednávky: 39/2013/OVS

Popis faktúry
dodávka a výmena čerpadla

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ABC KLÍMA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tomášikova 19, Bratislava
Ičo: 31354131

Faktúra č. 41130407

Číslo faktúry: 41130407
Hodnota faktúry v € s DPH: 6.41
Dátum doručenia faktúry: 4.9.2013
Identifikácia zmluvy: 117/OHRNZRaRB/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
skladovanie HR 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 41130402

Číslo faktúry: 41130402
Hodnota faktúry v € s DPH: 1.66
Dátum doručenia faktúry: 2.9.2013
Identifikácia zmluvy: 4/06/0527
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
údržba komunikačného zariadenia

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SIEMENS Enterprise Communications s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prumyslová 1306/7,Praha
Ičo: 27599523

Faktúra č. 53130009

Číslo faktúry: 53130009
Hodnota faktúry v € s DPH: 767.00
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9175474
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu – september

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 05130084

Číslo faktúry: 05130084
Hodnota faktúry v € s DPH: 528.00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 45/2013/Lup

Popis faktúry
Vykonanie technických prehliadok VZV a revízia splyňovača na VZV

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VHML, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 89, Banská Bystrica
Ičo: 36735060

Faktúra č. 05130083

Číslo faktúry: 05130083
Hodnota faktúry v € s DPH: 117.60
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 46/2013/Lup

Popis faktúry
Opakované školenie obsluhy motorových vozíkov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VHML, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 89, Banská Bystrica
Ičo: 36735060

Faktúra č. 05130081

Číslo faktúry: 05130081
Hodnota faktúry v € s DPH: 176.68
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 42/2013/Lup

Popis faktúry
Proti hmyzové sieťky na okná

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: STAVEX-PLAST, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Majerská cesta 92/A, Banská Bystrica
Ičo: 31622348

Faktúra č. 05130080

Číslo faktúry: 05130080
Hodnota faktúry v € s DPH: 22966.76
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2013
Identifikácia zmluvy: 39/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
oprava podláh v skladoch B1 a B3

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PRIMA INVEST spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bakossova 60, Banská Bystrica
Ičo: 31644791

Faktúra č. 05130079

Číslo faktúry: 05130079
Hodnota faktúry v € s DPH: 954.72
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 44/2013/LUP

Popis faktúry
Oprava VZV CLARK

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VHML, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 89, Banská Bystrica
Ičo: 36735060

Faktúra č. 04130088

Číslo faktúry: 04130088
Hodnota faktúry v € s DPH: 119.50
Dátum doručenia faktúry: 28.08.2013
Identifikácia zmluvy: 320/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Periodická prehliadka a kontrola technického stavu železničnej vlečky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VRŠKA konzult, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: NA Hlinách 6958/39, Trnava
Ičo: 36278343

Faktúra č. 04130087

Číslo faktúry: 04130087
Hodnota faktúry v € s DPH: 319.80
Dátum doručenia faktúry: 28.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 42/2013/Kop

Popis faktúry
vydanie certifikátov o overení váh

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská legálna metrológia, n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica
Ičo: 37954521

Faktúra č. 04130085

Číslo faktúry: 04130085
Hodnota faktúry v € s DPH: 14.68
Dátum doručenia faktúry: 22.08.2013
Identifikácia zmluvy: 1966/24
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka vody 20.4. – 15.8.

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. mája 11, Trenčín
Ičo: 36306410

Faktúra č. 22130250

Číslo faktúry: 22130250
Hodnota faktúry v € s DPH: 66.39
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2013
Identifikácia zmluvy: 140257313
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Záloha na spotrebu elektrickej energie, lokalita Plavecký Peter, 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 03130084

Číslo faktúry: 03130084
Hodnota faktúry v € s DPH: 0.22
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2013
Identifikácia zmluvy: 67/borovina/007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zemný plyn 1.1.2013 – 18.8.2013/nedoplatok

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SPP a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130249

Číslo faktúry: 22130249
Hodnota faktúry v € s DPH: 55.82
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2013
Identifikácia zmluvy: 140245700
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Záloha na spotrebu elektrickej energie, lokalita Čachtice, 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 22130248

Číslo faktúry: 22130248
Hodnota faktúry v € s DPH: 246.40
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2013
Identifikácia zmluvy: 140270881, 140270883
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Záloha na spotrebu elektrickej energie, lokalita Cabaj – Pereš, 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 11130041

Číslo faktúry: 11130041
Hodnota faktúry v € s DPH: 959693.40
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena HR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovnaft, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 22130247

Číslo faktúry: 22130247
Hodnota faktúry v € s DPH: 1571.75
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 2013/02253-1 OSMaI

Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku na objekt Trebišov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ulica 1. mája 32, Žilina
Ičo: 45739757

Faktúra č. 22130246

Číslo faktúry: 22130246
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9103230386
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Záloha na spotrebu plynu, lokalita Čachtice, od 01.09. do 18.10.2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130245

Číslo faktúry: 22130245
Hodnota faktúry v € s DPH: 7.00
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9104033484
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Záloha na spotrebu plynu, lokalita Banská Štiavnica, 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130244

Číslo faktúry: 22130244
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9104289956
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Záloha na spotrebu plynu, lokalita Banská Bystrica, 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130243

Číslo faktúry: 22130243
Hodnota faktúry v € s DPH: 36.00
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2013
Identifikácia zmluvy: 9109289999
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Záloha na spotrebu plynu, lokalita Banská Bystrica, 9/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130242

Číslo faktúry: 22130242
Hodnota faktúry v € s DPH: 76.39
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2013
Identifikácia zmluvy: 606201487
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Spotreba vody v objekte Čačín, 5-8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo: 36644030

Faktúra č. 22130240

Číslo faktúry: 22130240
Hodnota faktúry v € s DPH: 839.04
Dátum doručenia faktúry: 28.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 17/2013/OSMaI

Popis faktúry
Zverejnenie inzercie v denníku SME dňa 24.08.2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Petit Press, a.s. – divízia Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lazaretská 12, Bratislava
Ičo: 35790253

Faktúra č. 22130241

Číslo faktúry: 22130241
Hodnota faktúry v € s DPH: 23620.74
Dátum doručenia faktúry: 28.08.2013
Identifikácia zmluvy: 48/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
Oprava strechy na sklade MR Bošany

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bakossova 60, Banská Bystrica
Ičo: 36028738

Faktúra č. 41130403

Číslo faktúry: 41130403
Hodnota faktúry v € s DPH: 1.84
Dátum doručenia faktúry: 2,9,2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
hovorné MT BA a závody 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130399

Číslo faktúry: 41130399
Hodnota faktúry v € s DPH: 30.00
Dátum doručenia faktúry: 28,8,2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 118/2013/KP

Popis faktúry
vyhľadanie a premeranie jedného páru št.linky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Pocisk Jozef
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: J.Alexyho 9, Bratislava
Ičo: 13999605

Faktúra č. 11130037

Číslo faktúry: 11130037
Hodnota faktúry v € s DPH: 264208.31
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2013
Identifikácia zmluvy: 81/240/96, d.9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena HR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Ičo: 36773123

Faktúra č. 11130040

Číslo faktúry: 11130040
Hodnota faktúry v € s DPH: 1057347.02
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena HR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovnaft, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 55130009

Číslo faktúry: 55130009
Hodnota faktúry v € s DPH: 1141.00
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9105464
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha na elektrickú energiu – september 2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo: 36403008

Faktúra č. 03130082

Číslo faktúry: 03130082
Hodnota faktúry v € s DPH: 120.06
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 34/2013/Bor

Popis faktúry
náter stien, fasáda, tmel, hladidlá, brúsne papiere, brúsne plátno

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: MONAL – BBG. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Broskyňová 8, Bratislava
Ičo: 31368671

Faktúra č. 03130081

Číslo faktúry: 03130081
Hodnota faktúry v € s DPH: 271.31
Dátum doručenia faktúry: 22.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 33/2013/Bor

Popis faktúry
odvoz odpadu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Spoločnosť Pohronie a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lieskovská cesta 16, Lieskovec
Ičo: 36004472

Faktúra č. 41130388

Číslo faktúry: 41130388
Hodnota faktúry v € s DPH: 2.59
Dátum doručenia faktúry: 16,8,2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 14/2013/OSMaI

Popis faktúry
regulátor pre závod Ľupčianka

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Johnson Controls International spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrova 4, Bratislava
Ičo: 31363695

Faktúra č. 41130400

Číslo faktúry: 41130400
Hodnota faktúry v € s DPH: 9.24
Dátum doručenia faktúry: 26,8,2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 15/OSMaI/2013

Popis faktúry
rozšírenie monitorovacieho kamerovacieho systému

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130391

Číslo faktúry: 41130391
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.63
Dátum doručenia faktúry: 20,8,2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 13/2013/OSMaI

Popis faktúry
Odvlhčovacie zariadenia -závod Ľupčianka

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Technia, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Komárňanská cesta 72, Nové Zámky
Ičo: 31410936

Faktúra č. 41130390

Číslo faktúry: 41130390
Hodnota faktúry v € s DPH: 3.59
Dátum doručenia faktúry: 20,8,2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 11/2013/OSMaI

Popis faktúry
stojanová brúska-závod Ľupčianka

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Technia, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Komárňanská cesta 72, Nové Zámky
Ičo: 31410936

Faktúra č. 41130398

Číslo faktúry: 41130398
Hodnota faktúry v € s DPH: 99.58
Dátum doručenia faktúry: 28,8,2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 119/2013/KP

Popis faktúry
USB token a kábel na ŠP

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21, Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 41130397

Číslo faktúry: 41130397
Hodnota faktúry v € s DPH: 994.74
Dátum doručenia faktúry: 28,8,2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 119/2013/KP

Popis faktúry
výpočtová technika na ŠP

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21, Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 04130086

Číslo faktúry: 04130086
Hodnota faktúry v € s DPH: 365.52
Dátum doručenia faktúry: 21.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 38/2013/Kop.

Popis faktúry
nákup náhradných dielov na mulčovač

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Michal Hruška – MET AGRO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hraničná 547/3, Trebatice
Ičo: 35242574

Faktúra č. 03130080

Číslo faktúry: 03130080
Hodnota faktúry v € s DPH: 259.40
Dátum doručenia faktúry: 22.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 35/2013/Bor

Popis faktúry
Flex lepidlo, omietka, PVC sieťka, lepenka

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ivan Zuzin – TECHNIK
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Neresnícka cesta 1, Zvolen
Ičo: 144447886

Faktúra č. 04130005

Číslo faktúry: 04130005
Hodnota faktúry v € s DPH: 4160.00
Dátum doručenia faktúry: 22.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: č.41/2013

Popis faktúry
stravné lístky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: DOXX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kálov 356, Žilina
Ičo: 36391000

Faktúra č. 22130233

Číslo faktúry: 22130233
Hodnota faktúry v € s DPH: 9.61
Dátum doručenia faktúry: 22.08.2013
Identifikácia zmluvy: 49/09/KZ/DS
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hraničná 662/17, Poprad
Ičo: 36500968

Faktúra č. 22130234

Číslo faktúry: 22130234
Hodnota faktúry v € s DPH: 600.00
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013
Identifikácia zmluvy: 5100875914C
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Východoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 31, Košice
Ičo: 36211222

Faktúra č. 22130235

Číslo faktúry: 22130235
Hodnota faktúry v € s DPH: 357.00
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9105053 3
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130235

Číslo faktúry: 22130235
Hodnota faktúry v € s DPH: 357.00
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013
Identifikácia zmluvy: 91050533
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130236

Číslo faktúry: 22130236
Hodnota faktúry v € s DPH: 2000.00
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9100520
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130238

Číslo faktúry: 22130238
Hodnota faktúry v € s DPH: 35.00
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9103538-4
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130237

Číslo faktúry: 22130237
Hodnota faktúry v € s DPH: 148.00
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013
Identifikácia zmluvy: 96851184
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130239

Číslo faktúry: 22130239
Hodnota faktúry v € s DPH: 1413.64
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 11/6/2013

Popis faktúry
vypracovanie znaleckého posúdku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ulica 1. mája 32, ŽIlina
Ičo: 45739757

Faktúra č. 41130396

Číslo faktúry: 41130396
Hodnota faktúry v € s DPH: 78.62
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 116/2013/OVS

Popis faktúry
kancelárske potreby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ladislav Pócs,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 962/27 Sládkovičovo
Ičo: 36922161

Faktúra č. 21130110

Číslo faktúry: 21130110
Hodnota faktúry v € s DPH: 10364.16
Dátum doručenia faktúry: 16.08.2013
Identifikácia zmluvy: 29/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava UNB
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pažítková 4, Bratislava
Ičo: 31813861

Faktúra č. 41130395

Číslo faktúry: 41130395
Hodnota faktúry v € s DPH: 251.66
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2013
Identifikácia zmluvy: 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
prenájom kopírky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: P E R G A M O N s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chemická 1, Bratislava
Ičo: 31327681

Faktúra č. 41130394

Číslo faktúry: 41130394
Hodnota faktúry v € s DPH: 60.00
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 117/2013/OVS

Popis faktúry
hygienický tovar

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ladislav Pócs,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 962/27 Sládkovičovo
Ičo: 36922161

Faktúra č. 25130021

Číslo faktúry: 25130021
Hodnota faktúry v € s DPH: 15210.00
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2013
Identifikácia zmluvy: 80/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
výkon prác na technických zariadeniach

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BLOCK a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vrbovská 4538/159, Piešťany
Ičo: 46136355

Faktúra č. 04130084

Číslo faktúry: 04130084
Hodnota faktúry v € s DPH: 50.81
Dátum doručenia faktúry: 20.08.2013
Identifikácia zmluvy: 1966/24
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka vody 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: 1. mája 11, Trenčín
Ičo: 36306410

Faktúra č. 22130232

Číslo faktúry: 22130232
Hodnota faktúry v € s DPH: 192.00
Dátum doručenia faktúry: 20.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 16/2013/OSMaI

Popis faktúry
technická prehliadka železničnej vlečky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AKSIS Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Lieskovská cesta 27, Zvolen
Ičo: 36729841

Faktúra č. 41130393

Číslo faktúry: 41130393
Hodnota faktúry v € s DPH: 136.06
Dátum doručenia faktúry: 21.08.2013
Identifikácia zmluvy: 265/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vodné stočné

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48, Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 05130078

Číslo faktúry: 05130078
Hodnota faktúry v € s DPH: 51.64
Dátum doručenia faktúry: 20.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 39/2013/LUP

Popis faktúry
rozbor odpadovej vody

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovesnká vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo: 36644030

Faktúra č. 22130231

Číslo faktúry: 22130231
Hodnota faktúry v € s DPH: 746.94
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2013
Identifikácia zmluvy: 1/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné za technickú linku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 41130386

Číslo faktúry: 41130386
Hodnota faktúry v € s DPH: 166.08
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 113/2013/OMRaPZ

Popis faktúry
hmotné doplnenie pohotovostných zásob

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ján Volf
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pifflová 5,Bratislava
Ičo: 11785250

Faktúra č. 41130385

Číslo faktúry: 41130385
Hodnota faktúry v € s DPH: 23879.36
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2013
Identifikácia zmluvy: 41/2013/OSMaI
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
rekonštrukcia prevádzkových priestorov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BIWEX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Šancova 6865/3B, Bratislava
Ičo: 35853531

Faktúra č. 21130113

Číslo faktúry: 21130113
Hodnota faktúry v € s DPH: 626.69
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2013
Identifikácia zmluvy: 48/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Matice Slovenskej 10, Prievidza
Ičo: 36005622

Faktúra č. 21130114

Číslo faktúry: 21130114
Hodnota faktúry v € s DPH: 487.08
Dátum doručenia faktúry: 20.08.2013
Identifikácia zmluvy: v zmysle smernice 13/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: B.M.Kávoviny s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo: 31412980

Faktúra č. 21130112

Číslo faktúry: 21130112
Hodnota faktúry v € s DPH: 49126.43
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2013
Identifikácia zmluvy: v zmysle smernice 13/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZVS holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo: 36305600

Faktúra č. 21130111

Číslo faktúry: 21130111
Hodnota faktúry v € s DPH: 21748.61
Dátum doručenia faktúry: 16.08.2013
Identifikácia zmluvy: v zmysle smernice 13/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Železnice SR, Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Klemensova 8, Bratislava
Ičo: 31364501

Faktúra č. 21130109

Číslo faktúry: 21130109
Hodnota faktúry v € s DPH: 1539.45
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2013
Identifikácia zmluvy: 145/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok
Ičo: 31936415

Faktúra č. 22130230

Číslo faktúry: 22130230
Hodnota faktúry v € s DPH: 3138.57
Dátum doručenia faktúry: 16.08.2013
Identifikácia zmluvy: 54/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 22130229

Číslo faktúry: 22130229
Hodnota faktúry v € s DPH: 2379.29
Dátum doručenia faktúry: 16.08.2013
Identifikácia zmluvy: 46/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 22130228

Číslo faktúry: 22130228
Hodnota faktúry v € s DPH: 4163.18
Dátum doručenia faktúry: 16.08.2013
Identifikácia zmluvy: 58/OIaSM/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 41130375

Číslo faktúry: 41130375
Hodnota faktúry v € s DPH: 32.98
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 6/2013/OVS

Popis faktúry
pranie bielizne Chata Ostré

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Borová 34, Žilina
Ičo: 36383112

Faktúra č. 41130382

Číslo faktúry: 41130382
Hodnota faktúry v € s DPH: 11.40
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 114/2013/OVS

Popis faktúry
nákup čistiacich prostriedkov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Iveta Janíková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Palkovičova 15, Bratislava
Ičo: 34559671

Faktúra č. 41130387

Číslo faktúry: 41130387
Hodnota faktúry v € s DPH: 17.39
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2013
Identifikácia zmluvy: 284/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
oprava defektu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TODOS Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo: 31319823

Faktúra č. 41130389

Číslo faktúry: 41130389
Hodnota faktúry v € s DPH: 239.00
Dátum doručenia faktúry: 16.08.2013
Identifikácia zmluvy: 702601705, 358/OE/2005
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
lotus notes školenie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: PosAm, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Odborárska 21, Bratislava
Ičo: 31365078

Faktúra č. 41130369

Číslo faktúry: 41130369
Hodnota faktúry v € s DPH: 7889.08
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
transakcie firemných kariet

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Námestie slobody 11, Bratisalva
Ičo: 35757086

Faktúra č. 04130083

Číslo faktúry: 04130083
Hodnota faktúry v € s DPH: 343.44
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 40/2013/KOP

Popis faktúry
kontrola a justáž váh

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Milan Pipík servis váh
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Fedáková 10, Bratislava
Ičo: 43357181

Faktúra č. 03130079

Číslo faktúry: 03130079
Hodnota faktúry v € s DPH: 61.40
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9175474/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
elektrická energia 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 05130077

Číslo faktúry: 05130077
Hodnota faktúry v € s DPH: 49.09
Dátum doručenia faktúry: 16.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 43/2013/LUP

Popis faktúry
čističe plastov a skiel, kvapalina do ostrekovačov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zvolensk8 cesta 83, Banská Bystrica
Ičo: 43880533

Faktúra č. 41130392

Číslo faktúry: 41130392
Hodnota faktúry v € s DPH: 3724.60
Dátum doručenia faktúry: 20.08.2013
Identifikácia zmluvy: 65/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné poukážky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hody 1650, Galanta
Ičo: 11707402

Faktúra č. 41130384

Číslo faktúry: 41130384
Hodnota faktúry v € s DPH: 180.00
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 102/2013/OVS

Popis faktúry
odvoz a likvidácia odpadu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: MAROT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Cabanova 15, Bratislava
Ičo: 35861754

Faktúra č. 41130374

Číslo faktúry: 41130374
Hodnota faktúry v € s DPH: 113.00
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 111/OVS/2013

Popis faktúry
nákup tlačív

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Xepap s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jesenského 4703, Zvolen
Ičo: 31628605

Faktúra č. 41130383

Číslo faktúry: 41130383
Hodnota faktúry v € s DPH: 11805.07
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2013
Identifikácia zmluvy: 47/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
modernizácia brán do skladov

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ABADOS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čimhová 152
Ičo: 46590447

Faktúra č. 02130073

Číslo faktúry: 02130073
Hodnota faktúry v € s DPH: 10.01
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2013
Identifikácia zmluvy: 97985581
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nedoplatok za elektrickú energiu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 21130108

Číslo faktúry: 21130108
Hodnota faktúry v € s DPH: 28.12
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2013
Identifikácia zmluvy: 71/OLP/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
trovy exekúcie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: JUDr. Václav Kuna
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Piaristicka 2, Nitra
Ičo: 36100251

Faktúra č. 251130107

Číslo faktúry: 251130107
Hodnota faktúry v € s DPH: 50.41
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2013
Identifikácia zmluvy: 71/OLP/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
trovy exekúcie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: JUDr. Václav Kuna
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Piaristicka 2, Nitra
Ičo: 36100251

Faktúra č. 41130379

Číslo faktúry: 41130379
Hodnota faktúry v € s DPH: 3552.00
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 12/2013/OSMaI

Popis faktúry
priemyselný vysávač

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Pavol Gocoliak – G & W
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Ochodnica 182
Ičo: 44340796

Faktúra č. 21130106

Číslo faktúry: 21130106
Hodnota faktúry v € s DPH: 9180.52
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2013
Identifikácia zmluvy: 73/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48, Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 41130379

Číslo faktúry: 41130379
Hodnota faktúry v € s DPH: 300.00
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2013
Identifikácia zmluvy: 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poskytnutie bezpečnotechnickej služby 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Štúrová 6, Košice
Ičo: 36191337

Faktúra č. 41130377

Číslo faktúry: 41130377
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130380

Číslo faktúry: 41130380
Hodnota faktúry v € s DPH: 220.68
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2013
Identifikácia zmluvy: 52/OISMaI/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
oprava vyúčtovania za plyn 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 41130378

Číslo faktúry: 41130378
Hodnota faktúry v € s DPH: 3064.16
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2013
Identifikácia zmluvy: zmluva o združenej dodávke elektriny 9406033367
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka elektrickej energie 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 41130381

Číslo faktúry: 41130381
Hodnota faktúry v € s DPH: 148.70
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2013
Identifikácia zmluvy: rozhodnutie o povolení poštového úveru
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
poštový úver podaný na pošte BA 1 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Ičo: 36631124

Faktúra č. 21130105

Číslo faktúry: 21130105
Hodnota faktúry v € s DPH: 9851.71
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2013
Identifikácia zmluvy: 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 17, Šarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 22130223

Číslo faktúry: 22130223
Hodnota faktúry v € s DPH: 485.00
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie majetku štátu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Jarková 17, Šarišské Michaľany
Ičo: 36473685

Faktúra č. 21130104

Číslo faktúry: 21130104
Hodnota faktúry v € s DPH: 13.94
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2013
Identifikácia zmluvy: 57/OR/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Špitálska 6, Nitra
Ičo: 17336007

Faktúra č. 22130227

Číslo faktúry: 22130227
Hodnota faktúry v € s DPH: 3.34
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9103538-4
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130225

Číslo faktúry: 22130225
Hodnota faktúry v € s DPH: 30.08
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9105053
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130224

Číslo faktúry: 22130224
Hodnota faktúry v € s DPH: 16.17
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9685118
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 05130075

Číslo faktúry: 05130075
Hodnota faktúry v € s DPH: 71.04
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2013
Identifikácia zmluvy: 106200568/2006
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vodné II.Q /2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovesnká vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo: 36644030

Faktúra č. 04130082

Číslo faktúry: 04130082
Hodnota faktúry v € s DPH: 57.56
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 311009/1993
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájom za fľaše na technický plyn

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9, Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 03130077

Číslo faktúry: 03130077
Hodnota faktúry v € s DPH: 57.56
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 5-19-00131/1992
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
nájomné za oceľové fľaše 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9, Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 02130071

Číslo faktúry: 02130071
Hodnota faktúry v € s DPH: 57.56
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: dohoda o odbere 51400018

Popis faktúry
nájom za oceľové fľaše 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Messer Tatragas s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Chalupková 9, Bratislava
Ičo: 685852

Faktúra č. 03130078

Číslo faktúry: 03130078
Hodnota faktúry v € s DPH: 399.00
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2013
Identifikácia zmluvy: 62/BOR/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné pre zamestnancov 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Hollého 2/1227, Detva
Ičo: 34323201

Faktúra č. 05130076

Číslo faktúry: 05130076
Hodnota faktúry v € s DPH: 561.82
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9105464/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
elektrická energia 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Pri Rajčianke 8591/4B
Ičo: 36403008

Faktúra č. 22130222

Číslo faktúry: 22130222
Hodnota faktúry v € s DPH: 8.96
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2013
Identifikácia zmluvy: 5100875914C
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Východoslovenská energetika, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynská 31, Košice
Ičo: 36211222

Faktúra č. 22130221

Číslo faktúry: 22130221
Hodnota faktúry v € s DPH: 55.82
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2013
Identifikácia zmluvy: 140245700
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 22130220

Číslo faktúry: 22130220
Hodnota faktúry v € s DPH: 66.39
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2013
Identifikácia zmluvy: 140257313
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 22130219

Číslo faktúry: 22130219
Hodnota faktúry v € s DPH: 246.40
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2013
Identifikácia zmluvy: 140270881
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba elektrickej energie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Čulenova 6, Bratislava
Ičo: 36677281

Faktúra č. 41130366

Číslo faktúry: 41130366
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130365

Číslo faktúry: 41130365
Hodnota faktúry v € s DPH: 74.76
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130364

Číslo faktúry: 41130364
Hodnota faktúry v € s DPH: 360.36
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130363

Číslo faktúry: 41130363
Hodnota faktúry v € s DPH: 614.76
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 220/OVOVSai/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
telekomunikačné služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130371

Číslo faktúry: 41130371
Hodnota faktúry v € s DPH: 96.67
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis 7/2019

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130370

Číslo faktúry: 41130370
Hodnota faktúry v € s DPH: 84.72
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 135/OE/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
zrážková voda 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Prešovská 48, Bratislava
Ičo: 35850370

Faktúra č. 41130368

Číslo faktúry: 41130368
Hodnota faktúry v € s DPH: 50.00
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 112/2013/OVS

Popis faktúry
hĺbkové vyčistenie interiéru

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Emil Mana
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Blagoeova 10-12, Bratislava
Ičo: 43894097

Faktúra č. 41130367

Číslo faktúry: 41130367
Hodnota faktúry v € s DPH: 431.34
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: v zmysle zákona
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
komunálny odpad 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Primaciálne nám. 1, Bratislava
Ičo: 603481

Faktúra č. 41130362

Číslo faktúry: 41130362
Hodnota faktúry v € s DPH: 1495.55
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 218/OE/2003 a d. 1,2,3
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
hovorné pevné linky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130372

Číslo faktúry: 41130372
Hodnota faktúry v € s DPH: 478691.65
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2013
Identifikácia zmluvy: 19/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Transpetrol, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Šumavská 38, Bratislava
Ičo: 31341977

Faktúra č. 41130373

Číslo faktúry: 41130373
Hodnota faktúry v € s DPH: 113.40
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2013
Identifikácia zmluvy: 285/OR/2004
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenské elektrárne a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 47, Bratislava
Ičo: 35829052

Faktúra č. 57130059

Číslo faktúry: 57130059
Hodnota faktúry v € s DPH: 525.65
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ventilátor, operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130065

Číslo faktúry: 57130065
Hodnota faktúry v € s DPH: 5428.51
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 134/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
bezpečnostná služba 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: CORADO-SOAT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Párovská 2, Nitra
Ičo: 34104569

Faktúra č. 57130064

Číslo faktúry: 57130064
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130063

Číslo faktúry: 57130063
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu závodu 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 02130072

Číslo faktúry: 02130072
Hodnota faktúry v € s DPH: 502.40
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 25/2013/BROD

Popis faktúry
kancelárske potreby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Ing. Daniel Cech
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mierova 1742, Čadca
Ičo: 14165198

Faktúra č. 41130358

Číslo faktúry: 41130358
Hodnota faktúry v € s DPH: 1258528.06
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2013
Identifikácia zmluvy: 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za ochraňovanie hmotných rezerv 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie, a.s
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo: 36366862

Faktúra č. 57130058

Číslo faktúry: 57130058
Hodnota faktúry v € s DPH: 81.60
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130060

Číslo faktúry: 57130060
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130061

Číslo faktúry: 57130061
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 57130062

Číslo faktúry: 57130062
Hodnota faktúry v € s DPH: 6227.28
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2013
Identifikácia zmluvy: 188/OVOVSaI/2008
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochrana majetku výkonom strážnej služby 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 22130218

Číslo faktúry: 22130218
Hodnota faktúry v € s DPH: 2794.46
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2013
Identifikácia zmluvy: 71/OSMaI/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stráženie objektu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: A. Kmeťa 5, Michalovce
Ičo: 36208922

Faktúra č. 21130103

Číslo faktúry: 21130103
Hodnota faktúry v € s DPH: 10161.96
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2013
Identifikácia zmluvy: 176/OMRaPZ/2000
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 05130071

Číslo faktúry: 05130071
Hodnota faktúry v € s DPH: 2307.00
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 9103189848

Popis faktúry
zemný plyn 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 05130072

Číslo faktúry: 05130072
Hodnota faktúry v € s DPH: 62.45
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 34/2013/LUP

Popis faktúry
batérie do UPC

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AEE s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Cementárska cesta 4, Banská Bystrica
Ičo: 36650161

Faktúra č. 05130070

Číslo faktúry: 05130070
Hodnota faktúry v € s DPH: 826.74
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 29/2013/LUP

Popis faktúry
ochranné pracovné prostriedky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: FERMAT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Príboj 557, Slovenská Lupča
Ičo: 44062745

Faktúra č. 05130074

Číslo faktúry: 05130074
Hodnota faktúry v € s DPH: 29.86
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 379/1999
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
odvoz odpadu 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo: 36031488

Faktúra č. 05130073

Číslo faktúry: 05130073
Hodnota faktúry v € s DPH: 901.12
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2013
Identifikácia zmluvy: 5050079/2003
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
stravné lístky

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo: 35683813

Faktúra č. 11130039

Číslo faktúry: 11130039
Hodnota faktúry v € s DPH: 925863.02
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za dodávku hmotných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovnaft, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 11130011

Číslo faktúry: 11130011
Hodnota faktúry v € s DPH: 376008.36
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2013
Identifikácia zmluvy: 81/240/96, d.9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
obmena HR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Ičo: 36773123

Faktúra č. 22130212

Číslo faktúry: 22130212
Hodnota faktúry v € s DPH: 2763.04
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2013
Identifikácia zmluvy: 17/OIaSM/2001
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie nehnuteľného majetku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Bajkalská 28, Bratislava
Ičo: 35763469

Faktúra č. 41130355

Číslo faktúry: 41130355
Hodnota faktúry v € s DPH: 5484.00
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 9/2013/OSMaI

Popis faktúry
výstražné, svetelné, zvukové a rádiové zariadenie

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SELVIT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Tichá 15A/8560, Žilina
Ičo: 36370053

Faktúra č. 41130359

Číslo faktúry: 41130359
Hodnota faktúry v € s DPH: 1350.00
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2013
Identifikácia zmluvy: 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
upratovacie služby 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: AB Facility s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Križková 9, Bratislava
Ičo: 44390823

Faktúra č. 41130361

Číslo faktúry: 41130361
Hodnota faktúry v € s DPH: 109.44
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 103/2013/OVS

Popis faktúry
sťahovacie služby

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Staré Grunty 53, Bratislava
Ičo: 35863773

Faktúra č. 41130352

Číslo faktúry: 41130352
Hodnota faktúry v € s DPH: 2403.00
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 52/OISMaI/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka zemného plynu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 41130360

Číslo faktúry: 41130360
Hodnota faktúry v € s DPH: 2093.14
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2013
Identifikácia zmluvy: 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
údržba SRS 7/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: EMEL Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Švabinského 21, Bratislava
Ičo: 31390633

Faktúra č. 41130357

Číslo faktúry: 41130357
Hodnota faktúry v € s DPH: 647.04
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2013
Identifikácia zmluvy: 1/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady na odber vzoriek a laboratórne analýzy

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Zelinárska 2, Bratislava
Ičo: 31340911

Faktúra č. 41130354

Číslo faktúry: 41130354
Hodnota faktúry v € s DPH: 6408.86
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2013
Identifikácia zmluvy: 117/OHRNZRaRB/2009
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie zásob

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo: 36447927

Faktúra č. 57130056

Číslo faktúry: 57130056
Hodnota faktúry v € s DPH: 184.56
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130055

Číslo faktúry: 57130055
Hodnota faktúry v € s DPH: 112.68
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 57130057

Číslo faktúry: 57130057
Hodnota faktúry v € s DPH: 42.79
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 21/2008 a d. č. 9
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: QUADRIQ a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Kpt. Nálepku 16/A, Liptovský Mikuláš
Ičo: 30225582

Faktúra č. 41130353

Číslo faktúry: 41130353
Hodnota faktúry v € s DPH: 43055.78
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 81/240/96
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za skladovanie hmotných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Tauris a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Potravinárska 6, Rimavská Sobota
Ičo: 36773123

Faktúra č. 41130356

Číslo faktúry: 41130356
Hodnota faktúry v € s DPH: 5664.82
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2013
Identifikácia zmluvy: 50/OVS/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
strážna služba 4/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BONUL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novozámocká 224, Nitra
Ičo: 36528170

Faktúra č. 41130351

Číslo faktúry: 41130351
Hodnota faktúry v € s DPH: 709.16
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 105/2013/KP

Popis faktúry
nákup snímačov na inventarizáciu majetku

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: KODYS SLOVENSKO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sliačska 2, Bratislava
Ičo: 31387454

Faktúra č. 11130038

Číslo faktúry: 11130038
Hodnota faktúry v € s DPH: 1015576.91
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2013
Identifikácia zmluvy: 76/OHRNZRaRB/2012
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
náklady za dodávku hmotných rezerv

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovnaft, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo: 31322832

Faktúra č. 22130217

Číslo faktúry: 22130217
Hodnota faktúry v € s DPH: 36.00
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9104289999
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba plynu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130216

Číslo faktúry: 22130216
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9104289956
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba plynu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130215

Číslo faktúry: 22130215
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9104033518
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba plynu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130214

Číslo faktúry: 22130214
Hodnota faktúry v € s DPH: 7.00
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9104033484/2010
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba plynu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 221360210

Číslo faktúry: 221360210
Hodnota faktúry v € s DPH: 1327.62
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2013
Identifikácia zmluvy: 231/OIaSM/94/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
ochraňovanie objektu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Continental Matador Rubbeer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Terezie Vansovej 1054, Púchov
Ičo: 36709557

Faktúra č. 22130213

Číslo faktúry: 22130213
Hodnota faktúry v € s DPH: 4.00
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 9103230386
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
spotreba plynu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 21130102

Číslo faktúry: 21130102
Hodnota faktúry v € s DPH: 634.97
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 37/MR/2013/LUP

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: BAL SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Černovská 1670/8, Žilina
Ičo: 36396044

Faktúra č. 21130100

Číslo faktúry: 21130100
Hodnota faktúry v € s DPH: 62.10
Dátum doručenia faktúry: 30.07.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR/35/2013/KOP

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novomeského 463, Čachtice
Ičo: 17562694

Faktúra č. 21130101

Číslo faktúry: 21130101
Hodnota faktúry v € s DPH: 664.00
Dátum doručenia faktúry: 30.07.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: MR/34/2013/KOP

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Novomeského 463, Čachtice
Ičo: 17562694

Faktúra č. 02130068

Číslo faktúry: 02130068
Hodnota faktúry v € s DPH: 193.58
Dátum doručenia faktúry: 30.07.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 23/2013/Brod

Popis faktúry
uhlová brúska a vŕtačka

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: SLS – TECHNACO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Sasinkova 37, Žilina
Ičo: 31559581

Faktúra č. 02130067

Číslo faktúry: 02130067
Hodnota faktúry v € s DPH: 4220.46
Dátum doručenia faktúry: 26.07.2013
Identifikácia zmluvy: 42/OSMaI/2013
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
oprava ventilačných otvorov na skladoch

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: VOJANA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Rosinská cesta 12, Žilina
Ičo: 31628702

Faktúra č. 0413079

Číslo faktúry: 0413079
Hodnota faktúry v € s DPH: 73.75
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy:  
Identifikácia objednávky: 37/2013/KOP

Popis faktúry
oprava automobilu

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Prvý Novomestský Autoservis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: M.R.Štefánika 26, Trenčín
Ičo: 36330213

Faktúra č. 02130069

Číslo faktúry: 02130069
Hodnota faktúry v € s DPH: 1021.00
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 65/Brod/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
záloha za plyn 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 04130080

Číslo faktúry: 04130080
Hodnota faktúry v € s DPH: 841.00
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka plynu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 04130081

Číslo faktúry: 04130081
Hodnota faktúry v € s DPH: 290.00
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2013
Identifikácia zmluvy: 71/KOP/2007
Identifikácia objednávky:  

Popis faktúry
dodávka plynu 8/2013

Dodávateľ / odberateľ faktúry

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
Ičo: 35815256

Faktúra č. 22130199

Číslo faktúry: 22130199
Hodnota faktúry v € s DPH: 3162.86
Dátum do