Faktúry 2014

Faktúra č. DF201402112

Číslo faktúry dodávateľa 17141201
Hodnota faktúry v € s DPH: 638,95
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy 220/OR/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Košická 2, Ž i l i n a
Ičo 36407771

Faktúra č. DF201402162

Číslo faktúry dodávateľa 14966164
Hodnota faktúry v € s DPH: 67,93
Dátum doručenia faktúry: 14.01.2015
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201402186

Číslo faktúry dodávateľa 1100004803
Hodnota faktúry v € s DPH: 25 446,10
Dátum doručenia faktúry: 16.01.2015
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201402164

Číslo faktúry dodávateľa 143176
Hodnota faktúry v € s DPH: 146,80
Dátum doručenia faktúry: 14.01.2015
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201402109

Číslo faktúry dodávateľa 1403037727
Hodnota faktúry v € s DPH: 155,16
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140423

Popis faktúry
Nový čas r. 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201402165

Číslo faktúry dodávateľa 1143801045
Hodnota faktúry v € s DPH: 199,00
Dátum doručenia faktúry: 14.01.2015
Identifikácia zmluvy 79/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: FORTISCHEM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.R. Štefánika 1, N o v á k y
Ičo 46693874

Faktúra č. DF201402118

Číslo faktúry dodávateľa 15781441
Hodnota faktúry v € s DPH: 197,50
Dátum doručenia faktúry: 05.01.2015
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140455

Popis faktúry
Hospodárske noviny Borovina -vyúčt. fakt. r.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ECOPRESS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava
Ičo 31333524

Faktúra č. DF201402145

Číslo faktúry dodávateľa 40215638
Hodnota faktúry v € s DPH: 155,00
Dátum doručenia faktúry: 09.01.2015
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140454

Popis faktúry
Predplatné Roľnícke noviny Kopaničiar r.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201402122

Číslo faktúry dodávateľa 3401566041
Hodnota faktúry v € s DPH: 72,00
Dátum doručenia faktúry: 07.01.2015
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140474

Popis faktúry
Dvojmesačník Verejné obstarávanie r.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201402129

Číslo faktúry dodávateľa 3422532316
Hodnota faktúry v € s DPH: 279,94
Dátum doručenia faktúry: 07.01.2015
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140401

Popis faktúry
Predplatné na časopisy Plus jeden deň, Plus 7 dní na rok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Panónska cesta 9, Bratislava 852 32
Ičo 31347291

Faktúra č. DF201402144

Číslo faktúry dodávateľa 1440009
Hodnota faktúry v € s DPH: 215,83
Dátum doručenia faktúry: 09.01.2015
Identifikácia zmluvy 75/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 882/46, P ú c h o v
Ičo 31599168

Faktúra č. DF201401262

Číslo faktúry dodávateľa 30714023
Hodnota faktúry v € s DPH: 1,08
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2014
Identifikácia zmluvy 30 714 023
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
vyúčtovanie poistného

Dodávateľ

Obchodné meno: Union poisťovňa, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 29/A, Bratislava
Ičo 31322051

Faktúra č. DF201402034

Číslo faktúry dodávateľa 14104185
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 440,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidel. kontrola EPS Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402098

Číslo faktúry dodávateľa 3420901114
Hodnota faktúry v € s DPH: 35,70
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140354

Popis faktúry
Predplatné Rol. noviny r.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Profi Press SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 22, Nitra
Ičo 45348723

Faktúra č. DF201401658

Číslo faktúry dodávateľa 301453775
Hodnota faktúry v € s DPH: 333 895,04
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201401707

Číslo faktúry dodávateľa 424003
Hodnota faktúry v € s DPH: 25 272,00
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2014
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201401750

Číslo faktúry dodávateľa 34114345
Hodnota faktúry v € s DPH: 100 880,60
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401807

Číslo faktúry dodávateľa 1450010599
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 631,68
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV140414

Popis faktúry
Stravné lístky Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401811

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 754,00
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 12/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401812

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 575,00
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha elektr. energia 12/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401821

Číslo faktúry dodávateľa 2014208
Hodnota faktúry v € s DPH: 224,40
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140418

Popis faktúry
Tovar: postrek proti burine za závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: PESTICO BB, S.R.O
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 105, Badín
Ičo 36028428

Faktúra č. DF201401822

Číslo faktúry dodávateľa 2014206
Hodnota faktúry v € s DPH: 115,20
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140395

Popis faktúry
Tovar: postrek proti burine za závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: PESTICO BB, S.R.O
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 105, Badín
Ičo 36028428

Faktúra č. DF201401825

Číslo faktúry dodávateľa 120142065
Hodnota faktúry v € s DPH: 180,00
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140351

Popis faktúry
Úradná skúška výťahu

Dodávateľ

Obchodné meno: TUV SUD Slovakia s.r.o. ( TÜV SÜD )
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jašíkova 6, Bratislava
Ičo 35852216

Faktúra č. DF201401827

Číslo faktúry dodávateľa 1143600037
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 325,04
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2014
Identifikácia zmluvy 79/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: FORTISCHEM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.R. Štefánika 1, N o v á k y
Ičo 46693874

Faktúra č. DF201401828

Číslo faktúry dodávateľa 0982014
Hodnota faktúry v € s DPH: 119,50
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2014
Identifikácia zmluvy 320/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Periodická prehliadka a kontrola tech. stavu železnič. vlečky na závode Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: VRŠKA konzult, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Hlinách 6958/39, Trnava
Ičo 36278343

Faktúra č. DF201401829

Číslo faktúry dodávateľa 432014
Hodnota faktúry v € s DPH: 270,00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140382

Popis faktúry
Technické prehliadky VZV Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Častkovce 293, Častkovce
Ičo 46107380

Faktúra č. DF201401830

Číslo faktúry dodávateľa 20140954
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140412

Popis faktúry
Oprava zváracieho aparátu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Štefan Orechovský – O PLUS O
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 5, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 30034787

Faktúra č. DF201401837

Číslo faktúry dodávateľa 1416
Hodnota faktúry v € s DPH: 252,00
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140328

Popis faktúry
Aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov kotolní závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, Zvolen
Ičo 30447186

Faktúra č. DF201401838

Číslo faktúry dodávateľa 1400136
Hodnota faktúry v € s DPH: 660,00
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140364

Popis faktúry
Komplexná prehliadka a meranie koľají vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno: Stavebná železničná spoločnosť s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Majerská cesta 65, Banská Bystrica
Ičo 31559492

Faktúra č. DF201401839

Číslo faktúry dodávateľa 301459651
Hodnota faktúry v € s DPH: 320 752,32
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201401841

Číslo faktúry dodávateľa 444027
Hodnota faktúry v € s DPH: 21 528,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201401842

Číslo faktúry dodávateľa 424004
Hodnota faktúry v € s DPH: 18 720,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201401846

Číslo faktúry dodávateľa 7313128540
Hodnota faktúry v € s DPH: 767,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401848

Číslo faktúry dodávateľa 7313128538
Hodnota faktúry v € s DPH: 487,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 65/BROD/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401849

Číslo faktúry dodávateľa 7313128537
Hodnota faktúry v € s DPH: 263,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014 Kopaničiar – Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401850

Číslo faktúry dodávateľa 7313128536
Hodnota faktúry v € s DPH: 997,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401851

Číslo faktúry dodávateľa 7313128535
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 456,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 9103189848
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401857

Číslo faktúry dodávateľa 21450285
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,98
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140003

Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka služobného motorového vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401862

Číslo faktúry dodávateľa 3111402934
Hodnota faktúry v € s DPH: 80,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140411

Popis faktúry
Servisné práce na úpravovni vody závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: MARLUS Group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomeského 33, Nitra
Ičo 31411304

Faktúra č. DF201401863

Číslo faktúry dodávateľa 6860859928
Hodnota faktúry v € s DPH: 141,88
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 311009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nákup technických plynov

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401866

Číslo faktúry dodávateľa 2014377
Hodnota faktúry v € s DPH: 264,00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140373

Popis faktúry
Kalibrácia prenosných prístrojov na meranie vlhkosti a teploty

Dodávateľ

Obchodné meno: AREKO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomanova 35, Bratislava 831 07
Ičo 31377530

Faktúra č. DF201401869

Číslo faktúry dodávateľa 14110409
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,86
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2014
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvoz odpadu za 11/2014, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201401874

Číslo faktúry dodávateľa 7040435
Hodnota faktúry v € s DPH: 252,18
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2014
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku za 4. Q 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201401884

Číslo faktúry dodávateľa 2001684
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 556,99
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie HR za 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401885

Číslo faktúry dodávateľa 34114555
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 137,72
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 11-12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401886

Číslo faktúry dodávateľa 8500
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 910,40
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners Club za 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201401887

Číslo faktúry dodávateľa 9798558144
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 677,12
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2014, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401892

Číslo faktúry dodávateľa 9175474140
Hodnota faktúry v € s DPH: 204,40
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014, lokalita Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401894

Číslo faktúry dodávateľa 97100001
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 461,80
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201401899

Číslo faktúry dodávateľa 2001564
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 614,53
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnut. majetku 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401900

Číslo faktúry dodávateľa 2001574
Hodnota faktúry v € s DPH: 164,81
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnut. majetku 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401901

Číslo faktúry dodávateľa 2001584
Hodnota faktúry v € s DPH: 73,20
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnut. majetku 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401902

Číslo faktúry dodávateľa 2001514
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 326,56
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Púchov 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401903

Číslo faktúry dodávateľa 2001524
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 531,12
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Breziny 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401904

Číslo faktúry dodávateľa 2001534
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 709,55
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Poprad 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401905

Číslo faktúry dodávateľa 22014
Hodnota faktúry v € s DPH: 516,00
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 7-12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C
Ičo 36054259

Faktúra č. DF201401909

Číslo faktúry dodávateľa 20140102
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 779,84
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140439

Popis faktúry
Klampiarske práce na závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: IDEA INVEST, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01
Ičo 36657930

Faktúra č. DF201401910

Číslo faktúry dodávateľa 1400611
Hodnota faktúry v € s DPH: 45,90
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140434

Popis faktúry
Programovanie telefónneho systému na závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: MIKROHUKO, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kollárova 11, Banská Bystrica
Ičo 31560806

Faktúra č. DF201401911

Číslo faktúry dodávateľa 6860863001
Hodnota faktúry v € s DPH: 70,56
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 5-19-00131
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 11/2014, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401912

Číslo faktúry dodávateľa 6860862948
Hodnota faktúry v € s DPH: 57,23
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 311009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 11/2014, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401913

Číslo faktúry dodávateľa 6860863487
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,58
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 51400018
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 11/2014, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401914

Číslo faktúry dodávateľa 141031
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 132,42
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140419

Popis faktúry
Farby, riedidlá, štetce – závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Faktúra č. DF201401915

Číslo faktúry dodávateľa 141003
Hodnota faktúry v € s DPH: 587,21
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140406

Popis faktúry
Nákup farbieb, riedidiel a štetctov na závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Faktúra č. DF201401917

Číslo faktúry dodávateľa 5021418380
Hodnota faktúry v € s DPH: 220,03
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140362

Popis faktúry
Personálny a mzdový poradca r. 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201401918

Číslo faktúry dodávateľa 0041412125
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 126,80
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140443

Popis faktúry
Nákup licencií na ESET

Dodávateľ

Obchodné meno: Gratex International, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvaniho ul. 17/C, Bratislava
Ičo 35743468

Faktúra č. DF201401919

Číslo faktúry dodávateľa 2014210
Hodnota faktúry v € s DPH: 448,80
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140404

Popis faktúry
Nákup pesticídov na závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: PESTICO BB, S.R.O
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 105, Badín
Ičo 36028428

Faktúra č. DF201401920

Číslo faktúry dodávateľa 2014366
Hodnota faktúry v € s DPH: 438,00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140433

Popis faktúry
Kontrolná prehliadka a overenie váh, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: WESICO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horné Ozorovce 274, Bánovce nad Bebravou
Ičo 31431518

Faktúra č. DF201401922

Číslo faktúry dodávateľa 20141201
Hodnota faktúry v € s DPH: 60,00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140426

Popis faktúry
Prevent. lek. prehliadky Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: MUDr. Anna Krinovičová, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská 130/6, Vígľaš 962 02
Ičo 36863033

Faktúra č. DF201401923

Číslo faktúry dodávateľa 2650004547
Hodnota faktúry v € s DPH: 68,11
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy 829350001-3-2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom železničnej vlečky 2. polrok 2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401924

Číslo faktúry dodávateľa 20122014
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140370

Popis faktúry
Odborné poradenstvo pri stavebných prácach

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Boris Timkanič – TIBO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Moyzesova č. 43 , Žilina
Ičo 41409817

Faktúra č. DF201401925

Číslo faktúry dodávateľa 34114554
Hodnota faktúry v € s DPH: 13 194,13
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401926

Číslo faktúry dodávateľa 14104058
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 11/2014 Kopaničiar Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401927

Číslo faktúry dodávateľa 14104060
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 970,03
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
strážna služba 11/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401928

Číslo faktúry dodávateľa 14104056
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 113,74
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
strážna služba 11/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401929

Číslo faktúry dodávateľa 14104057
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
strážna služba 11/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401930

Číslo faktúry dodávateľa 14104059
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
strážna služba 11/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401931

Číslo faktúry dodávateľa 20141891
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201401934

Číslo faktúry dodávateľa 14104055
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 652,64
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2014
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 11/2014 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401935

Číslo faktúry dodávateľa 2014211
Hodnota faktúry v € s DPH: 448,80
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140389

Popis faktúry
Nákup pesticídov na závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: PESTICO BB, S.R.O
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 105, Badín
Ičo 36028428

Faktúra č. DF201401936

Číslo faktúry dodávateľa 90136671
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 548,21
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 17/OIaSNM/2001
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Požiarna ochrana Jelšovce za 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401937

Číslo faktúry dodávateľa 90136670
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 067,82
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401938

Číslo faktúry dodávateľa 6002141222
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 328,66
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 71/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie zásob mobilizačných rezerv za 11-12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: SAG Elektrovod, a.s. Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 5, Bratislava
Ičo 36863513

Faktúra č. DF201401939

Číslo faktúry dodávateľa 127214
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 891,97
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 77/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR IV.Q 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Metron, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Beblavého 8, Bratislava
Ičo 35811722

Faktúra č. DF201401941

Číslo faktúry dodávateľa 1430018917
Hodnota faktúry v € s DPH: 505,82
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV140451

Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401942

Číslo faktúry dodávateľa 20140326
Hodnota faktúry v € s DPH: 14 340,48
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140427

Popis faktúry
PC vybavenie

Dodávateľ

Obchodné meno: InteliData, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlinkova 5/623, Košice
Ičo 36589802

Faktúra č. DF201401943

Číslo faktúry dodávateľa 092014
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 958,88
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 79/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Modernizácia skladových priestorov Šarišské Michaľany

Dodávateľ

Obchodné meno: VANDOME, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 15, Bratislava 851 01
Ičo 46565230

Faktúra č. DF201401944

Číslo faktúry dodávateľa 2014263
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 531,64
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 110/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Modernizácia budovy vrátnice Sučany

Dodávateľ

Obchodné meno: Stavebno – projekčná spoločnosť CREDO, spol s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Moyzesova 1380/34, Čadca
Ičo 36012327

Faktúra č. DF201401945

Číslo faktúry dodávateľa 1482014
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 714,88
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 77/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Modernizácia podlahy v sklade A1 závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: DOMALL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rovná 2, Trnava
Ičo 36275310

Faktúra č. DF201401946

Číslo faktúry dodávateľa 201453
Hodnota faktúry v € s DPH: 33 542,16
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 96/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Modernizácia skladu C3 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: STAVBAL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mníchova Lehota 149, Trenčianska Turná
Ičo 36352012

Faktúra č. DF201401948

Číslo faktúry dodávateľa 1401855
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401949

Číslo faktúry dodávateľa 1768691509
Hodnota faktúry v € s DPH: 461,14
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby za pevnú sieť 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401950

Číslo faktúry dodávateľa 8768691519
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401951

Číslo faktúry dodávateľa 3768691521
Hodnota faktúry v € s DPH: 616,26
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2014 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401952

Číslo faktúry dodávateľa 4768691513
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401953

Číslo faktúry dodávateľa 6768691511
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401954

Číslo faktúry dodávateľa 8768691502
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401955

Číslo faktúry dodávateľa 3768681074
Hodnota faktúry v € s DPH: 402,92
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401956

Číslo faktúry dodávateľa 41335
Hodnota faktúry v € s DPH: 666,77
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 132/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku za 4. Q 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 160, Trenčín
Ičo 36351156

Faktúra č. DF201401957

Číslo faktúry dodávateľa 2120140211
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 695,73
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku za 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201401958

Číslo faktúry dodávateľa 1412620008
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 289,07
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku za 4. Q 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201401959

Číslo faktúry dodávateľa 561420297
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 037,30
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 80/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku za 4. Q 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dukelská 19, Bardejov
Ičo 36458503

Faktúra č. DF201401960

Číslo faktúry dodávateľa 214311441
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 188,94
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201401961

Číslo faktúry dodávateľa 91039798
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 978,80
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 89/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Motorové vozidlo Škoda Superb Combi

Dodávateľ

Obchodné meno: ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sabinovská 6, Bratislava
Ičo 31347215

Faktúra č. DF201401962

Číslo faktúry dodávateľa 1214069
Hodnota faktúry v € s DPH: 17 218,80
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 44/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Modernizácia rámp skladov Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: STAMI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vodná 23, Nitra 949 01
Ičo 36521001

Faktúra č. DF201401965

Číslo faktúry dodávateľa 411003158
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 322,91
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 411003158
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poistné – majetok r.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dostojevského rad 4, BRATISLAVA 1
Ičo 00151700

Faktúra č. DF201401966

Číslo faktúry dodávateľa 21450314
Hodnota faktúry v € s DPH: 473,03
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140294

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného motorového vozidla – závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401967

Číslo faktúry dodávateľa 21411543
Hodnota faktúry v € s DPH: 85,58
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140035

Popis faktúry
Dielenské práce – Kontrola + príprava a vykonanie STK a EK + materiál na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401968

Číslo faktúry dodávateľa 9000799664
Hodnota faktúry v € s DPH: 89,35
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poštový úver za 11/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201401969

Číslo faktúry dodávateľa 14104090
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 160,32
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 176/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401970

Číslo faktúry dodávateľa 702600594
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Podpora Lotus Notes infraštruktúra + SW aplikácie 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201401971

Číslo faktúry dodávateľa 1012014
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,90
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140393

Popis faktúry
Parlamentý kurier r.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, spol. s r.o. odštepný závod Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava
Ičo 31440517

Faktúra č. DF201401972

Číslo faktúry dodávateľa 8863001611
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 901,71
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 8-863-001611
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poistenie majetku r.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: QBE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 27, Košice
Ičo 36855472

Faktúra č. DF201401973

Číslo faktúry dodávateľa 2001754
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 483,18
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Púchov 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401974

Číslo faktúry dodávateľa 2001744
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 339,43
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Breziny 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401975

Číslo faktúry dodávateľa 2001734
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 579,38
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Poprad 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401976

Číslo faktúry dodávateľa 14064803
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 520,00
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140429

Popis faktúry
Modernizácia váhy OOS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: TENZONA Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bojnická 3, Bratislava
Ičo 36286451

Faktúra č. DF201401977

Číslo faktúry dodávateľa 2014327
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 520,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140383

Popis faktúry
Nákup pneumatického vzorkovača obilnín

Dodávateľ

Obchodné meno: MEZOS – SQ s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 29. augusta č. 5, Banská Bystrica
Ičo 31581749

Faktúra č. DF201401978

Číslo faktúry dodávateľa 03122014
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 898,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140417

Popis faktúry
Odstránenie nedostatkov a závad vyhradených tech. zariadení pre závody SŠHS SR

Dodávateľ

Obchodné meno: NEKO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dúbravská 9, Bratislava
Ičo 31321232

Faktúra č. DF201401980

Číslo faktúry dodávateľa 47390328
Hodnota faktúry v € s DPH: 51,64
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140440

Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV za IV.štvťrok 2014 závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201401981

Číslo faktúry dodávateľa 2014085
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 212,24
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140458

Popis faktúry
Pneumatiky pre motorové služobné vozidlá pre závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: EMP – PARTNERS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Golianovo 83, Golianovo
Ičo 46318666

Faktúra č. DF201401982

Číslo faktúry dodávateľa 2014086
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 848,80
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140457

Popis faktúry
Olovené akumulátory pre závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: EMP – PARTNERS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Golianovo 83, Golianovo
Ičo 46318666

Faktúra č. DF201401983

Číslo faktúry dodávateľa 14104096
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 760,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401984

Číslo faktúry dodávateľa 14104095
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 880,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401985

Číslo faktúry dodávateľa 14104097
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 748,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401986

Číslo faktúry dodávateľa 14104098
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 360,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401987

Číslo faktúry dodávateľa 1402272001
Hodnota faktúry v € s DPH: 157,25
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy 12/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 4.Q.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Balkán 53, Zvolen
Ičo 36054666

Faktúra č. DF201401988

Číslo faktúry dodávateľa 66000274
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 116,22
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy 139/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10-12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 66, Košice-Barca
Ičo 31651518

Faktúra č. DF201401990

Číslo faktúry dodávateľa 21141068
Hodnota faktúry v € s DPH: 31,19
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia za 11/2014 – lokalita Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201401991

Číslo faktúry dodávateľa 14966082
Hodnota faktúry v € s DPH: 16 683,28
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401992

Číslo faktúry dodávateľa 1100004741
Hodnota faktúry v € s DPH: 24 409,00
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401993

Číslo faktúry dodávateľa 2014084
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 347,20
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy 76/OVS/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Rekonštrukcia a modernizácia kotolne v budove SŠHR SR – BA

Dodávateľ

Obchodné meno: PETRA +, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 146, Bratislava 831 54
Ičo 35929855

Faktúra č. DF201401994

Číslo faktúry dodávateľa 2014024
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 400,16
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140438

Popis faktúry
Darčekové balíčky

Dodávateľ

Obchodné meno: STARGLASS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 38, Zvolen 960 01
Ičo 35809558

Faktúra č. DF201401995

Číslo faktúry dodávateľa 12014132
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 527,75
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 62/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stavebné práce na akcii „Rekonštrukcia bývalej uhoľne v závode Kopaničiar“

Dodávateľ

Obchodné meno: Tomáš Repka – PRODOM
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 60, Trenčín
Ičo 41793803

Faktúra č. DF201401996

Číslo faktúry dodávateľa 1423104232
Hodnota faktúry v € s DPH: 497,99
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140428

Popis faktúry
Zverejnenie inzercie

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201401997

Číslo faktúry dodávateľa 614117251
Hodnota faktúry v € s DPH: 80,74
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku (zrážková voda) za 11/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401998

Číslo faktúry dodávateľa 8860001789
Hodnota faktúry v € s DPH: 342,00
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140446

Popis faktúry
Školenie – Adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť 8.-10.12.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Faktúra č. DF201401999

Číslo faktúry dodávateľa 140101652
Hodnota faktúry v € s DPH: 207,00
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140447

Popis faktúry
Seminár „Účtovníctvo a účtovná závierka VS za rok 2014“

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201402000

Číslo faktúry dodávateľa 140101634
Hodnota faktúry v € s DPH: 704,00
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140386

Popis faktúry
Seminár „Novela zákona o správe majetku štátu s účinnosťou od 1.12.2014“

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201402001

Číslo faktúry dodávateľa 2026914
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 200,00
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140118

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201402002

Číslo faktúry dodávateľa 2028714
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 040,00
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140278

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201402003

Číslo faktúry dodávateľa 141063
Hodnota faktúry v € s DPH: 554,40
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140408

Popis faktúry
Nákup farbieb, riedidiel a štetctov na závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Faktúra č. DF201402004

Číslo faktúry dodávateľa 2014228
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201402005

Číslo faktúry dodávateľa 0412014
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 569,38
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140436

Popis faktúry
Oprava železničnej vlečky Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: DRAHSTAV, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Kubinu 16, Trnava 917 01
Ičo 44534248

Faktúra č. DF201402006

Číslo faktúry dodávateľa 14104271
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2014
Identifikácia zmluvy 88/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402007

Číslo faktúry dodávateľa 4144001467
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,83
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 48/Ľupčianka/2011
Identifikácia objednávky OV140444

Popis faktúry
Odber a likvidácia nebezpečného odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno: DETOX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica
Ičo 31582028

Faktúra č. DF201402008

Číslo faktúry dodávateľa 1410892
Hodnota faktúry v € s DPH: 264,00
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140471

Popis faktúry
Programovací systémový telefón

Dodávateľ

Obchodné meno: MIKROHUKO, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kollárova 11, Banská Bystrica
Ičo 31560806

Faktúra č. DF201402010

Číslo faktúry dodávateľa 2025914
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 195,15
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140150

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201402011

Číslo faktúry dodávateľa 2031014
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 199,24
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140275

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201402012

Číslo faktúry dodávateľa 1020140001
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 000,00
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 26/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Dobrovoľný hasičský zbor – Oravský záchranný systém
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Krušetnica 237, Krušetnica
Ičo 37799932

Faktúra č. DF201402013

Číslo faktúry dodávateľa 240100163
Hodnota faktúry v € s DPH: 34 773,63
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 104/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Oprava požiarnej nádrže závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Techkon, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seredská 247/4012, Trnava – Modranka
Ičo 36245267

Faktúra č. DF201402015

Číslo faktúry dodávateľa 10140171
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 293,16
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 97/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Rekonštrukcia elektroinštalácie Vrútky

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201402016

Číslo faktúry dodávateľa 210001
Hodnota faktúry v € s DPH: 22 242,00
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140450

Popis faktúry
Oprava a údržba vykurovacej sústavy

Dodávateľ

Obchodné meno: LTMJ, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 VLčany, Vlčany
Ičo 44421851

Faktúra č. DF201402017

Číslo faktúry dodávateľa 40213099
Hodnota faktúry v € s DPH: 678,00
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140396

Popis faktúry
SME r. 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201402018

Číslo faktúry dodávateľa 13592441
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 061,11
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140380

Popis faktúry
Hospodárske noviny r. 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ECOPRESS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava
Ičo 31333524

Faktúra č. DF201402019

Číslo faktúry dodávateľa 0414120080
Hodnota faktúry v € s DPH: 112,86
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140363

Popis faktúry
Zbierka zákonov r.2015 1.preddavok

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201402020

Číslo faktúry dodávateľa 2014170341
Hodnota faktúry v € s DPH: 240,00
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 278/OIaSM/2001
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Revízie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo 36323977

Faktúra č. DF201402021

Číslo faktúry dodávateľa 995140279
Hodnota faktúry v € s DPH: 26 302,79
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 124/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10-11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica
Ičo 36022047

Faktúra č. DF201402022

Číslo faktúry dodávateľa 8141102170
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 749,23
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za obdobie 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201402023

Číslo faktúry dodávateľa 143165
Hodnota faktúry v € s DPH: 309,04
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201402026

Číslo faktúry dodávateľa 2014170340
Hodnota faktúry v € s DPH: 350,00
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 11/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo 36323977

Faktúra č. DF201402027

Číslo faktúry dodávateľa 052014
Hodnota faktúry v € s DPH: 30 006,68
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2014
Identifikácia zmluvy 107/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Modernizácia oplotenia obilného sila Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská cesta 12, Žilina 010 08
Ičo 31628702

Faktúra č. DF201402028

Číslo faktúry dodávateľa 14104165
Hodnota faktúry v € s DPH: 649 282,80
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
tech. zhodnotenie IBS Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402029

Číslo faktúry dodávateľa 14104163
Hodnota faktúry v € s DPH: 536 617,20
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
tech. zhodnotenie IBS Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402030

Číslo faktúry dodávateľa 14104162
Hodnota faktúry v € s DPH: 534 410,40
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
tech. zhodnotenie IBS Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402031

Číslo faktúry dodávateľa 14104164
Hodnota faktúry v € s DPH: 447 910,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
tech. zhodnot. IBS Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402032

Číslo faktúry dodávateľa 14104167
Hodnota faktúry v € s DPH: 515 721,60
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
tech. zhodnotenie IBS Drienka Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402033

Číslo faktúry dodávateľa 14104166
Hodnota faktúry v € s DPH: 13 718,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
tech. zhodnotenie IBS Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402035

Číslo faktúry dodávateľa 14104184
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 500,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidel. kontrola EPS Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402036

Číslo faktúry dodávateľa 14104188
Hodnota faktúry v € s DPH: 960,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidel. kontrola EPS Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402037

Číslo faktúry dodávateľa 14104186
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 260,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
pravidelná kontrola EPS Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402038

Číslo faktúry dodávateľa 14104187
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 560,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402039

Číslo faktúry dodávateľa 031214
Hodnota faktúry v € s DPH: 160,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140421

Popis faktúry
Školenie „Komunikačné zručnosti a reč tela“

Dodávateľ

Obchodné meno: AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bazovského 19, Bratislava
Ičo 36843741

Faktúra č. DF201402040

Číslo faktúry dodávateľa 1411009905
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 302,96
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV140460

Popis faktúry
Stravné lístky ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201402041

Číslo faktúry dodávateľa 1962014
Hodnota faktúry v € s DPH: 399,41
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 130/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraň. hnuteľ. majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnoslužby Bebrava, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rybany, Rybany
Ičo 31412289

Faktúra č. DF201402042

Číslo faktúry dodávateľa 14210636
Hodnota faktúry v € s DPH: 800,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201402043

Číslo faktúry dodávateľa 14210635
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201402044

Číslo faktúry dodávateľa 14210613
Hodnota faktúry v € s DPH: 24,20
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201402045

Číslo faktúry dodávateľa 14210634
Hodnota faktúry v € s DPH: 24,20
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201402046

Číslo faktúry dodávateľa 142699
Hodnota faktúry v € s DPH: 74 124,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 86/OVS/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Výmena chladiaceho stroja – ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201402047

Číslo faktúry dodávateľa 142700
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 268,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140453

Popis faktúry
Zabezp. bezpečnosti prev. vyhradených technických zariadení v objektoch SŠHR SR 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201402048

Číslo faktúry dodávateľa 22014
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 800,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 101/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Modernizácia mraziarenského boxu objektu Šarišské Michaľany

Dodávateľ

Obchodné meno: MAXIMUM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01
Ičo 47850728

Faktúra č. DF201402049

Číslo faktúry dodávateľa 14230023
Hodnota faktúry v € s DPH: 846,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201402050

Číslo faktúry dodávateľa 708792014
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 532,59
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 126/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za obdobie 10-11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra
Ičo 36550949

Faktúra č. DF201402051

Číslo faktúry dodávateľa 321401338
Hodnota faktúry v € s DPH: 157,03
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140462

Popis faktúry
Elektroinštal. materiál

Dodávateľ

Obchodné meno: KP, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kamenná cesta 11, Žilina
Ičo 36402516

Faktúra č. DF201402052

Číslo faktúry dodávateľa 140100031
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 940,00
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014
Identifikácia zmluvy 84/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie

Dodávateľ

Obchodné meno: AD-PROJECTION, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko U Hluška 1197, Čadca
Ičo 43802869

Faktúra č. DF201402053

Číslo faktúry dodávateľa 10140006
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 947,82
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014
Identifikácia zmluvy 100/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odstránenie hangárových skaldov Breziny – Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: SAM-POL, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horelica 232, Čadca 022 01
Ičo 43967418

Faktúra č. DF201402054

Číslo faktúry dodávateľa 2014266
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 941,20
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014
Identifikácia zmluvy 103/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Modernizácia okien závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stavebno – projekčná spoločnosť CREDO, spol s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Moyzesova 1380/34, Čadca
Ičo 36012327

Faktúra č. DF201402055

Číslo faktúry dodávateľa 2014028
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 809,44
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014
Identifikácia zmluvy 102/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Modernizácia skladových priestorov olejového hospodárstva Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 237, Krušetnica 029 54
Ičo 36411299

Faktúra č. DF201402056

Číslo faktúry dodávateľa 0452014
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 880,00
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014
Identifikácia zmluvy 95/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie obilného sila Breziny – Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: TZBpro s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Beňadická 3005/7, Bratislava
Ičo 46860797

Faktúra č. DF201402057

Číslo faktúry dodávateľa 522014
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140472

Popis faktúry
Technické prehliadky motorových vozíkov na závode Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Častkovce 293, Častkovce
Ičo 46107380

Faktúra č. DF201402058

Číslo faktúry dodávateľa 2014910338
Hodnota faktúry v € s DPH: 255,36
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140358

Popis faktúry
Oprava vysokozdvižného vozíka na závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201402059

Číslo faktúry dodávateľa 2014261
Hodnota faktúry v € s DPH: 810,00
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140470

Popis faktúry
Deratizácia v závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Vladimír Radosa O K RADOSA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko JILEMNICKÉHO 1268/40, Partizánske
Ičo 30884705

Faktúra č. DF201402060

Číslo faktúry dodávateľa 97100013
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 461,80
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201402061

Číslo faktúry dodávateľa 14136
Hodnota faktúry v € s DPH: 989,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140442

Popis faktúry
Vyvložkovanie komína v budove SŠHR SR Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Peter Korytár
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mamateyova 1587/8, Bratislava-Petržalka
Ičo 11769327

Faktúra č. DF201402062

Číslo faktúry dodávateľa 2014076
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 694,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140449

Popis faktúry
rekonštrukcia vybavenia kuchyniek

Dodávateľ

Obchodné meno: Olpet interiér s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 20, Bratislava 831 03
Ičo 45315825

Faktúra č. DF201402063

Číslo faktúry dodávateľa 1140255
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 241,92
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2014
Identifikácia zmluvy 188/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnut. majetku 10-11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Technická obnova a ochrana železníc, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sad SNP 667/10, Žilina
Ičo 43861105

Faktúra č. DF201402065

Číslo faktúry dodávateľa 32014
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 967,80
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014
Identifikácia zmluvy 117/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Modernizácia strechy sociálnej budovy objektu Sučany

Dodávateľ

Obchodné meno: MAXIMUM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01
Ičo 47850728

Faktúra č. DF201402066

Číslo faktúry dodávateľa 140100024
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 188,00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140467

Popis faktúry
Vŕtanie studne

Dodávateľ

Obchodné meno: MARPAL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto 024 04
Ičo 46947035

Faktúra č. DF201402067

Číslo faktúry dodávateľa 2800018681
Hodnota faktúry v € s DPH: 47,59
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014
Identifikácia zmluvy 36/2013-TA
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Údržba zariadení na vlečke Kopaničiar 11-12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201402068

Číslo faktúry dodávateľa 2800018666
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,30
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014
Identifikácia zmluvy 60/1997-T
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Údržba zabezpeč. zariadení na vlečke závodu IV. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201402069

Číslo faktúry dodávateľa 2014295
Hodnota faktúry v € s DPH: 46,08
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140463

Popis faktúry
Vizitky

Dodávateľ

Obchodné meno: IM Print SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 30, Vysoká pri Morave 900 66
Ičo 35824468

Faktúra č. DF201402070

Číslo faktúry dodávateľa 2014256
Hodnota faktúry v € s DPH: 324,00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140437

Popis faktúry
Úhrada za prepravu autobusom 4.12. a 5.12. BA – Senec a späť

Dodávateľ

Obchodné meno: CK AZAD, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín
Ičo 43792138

Faktúra č. DF201402071

Číslo faktúry dodávateľa 141156
Hodnota faktúry v € s DPH: 332,77
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140459

Popis faktúry
Novoročné pozdravy

Dodávateľ

Obchodné meno: PAMAS-Trenčín, spoločnosť s ručením obmedzeným „v skratke PAMAS – Trenčín, s.r.o.“
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 6419, Trenčín
Ičo 36317250

Faktúra č. DF201402072

Číslo faktúry dodávateľa 10140174
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 886,05
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140473

Popis faktúry
Oprava a údržba vykurovacej sústavy skladu Jelšovce

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201402073

Číslo faktúry dodávateľa 1041400379
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 662,50
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014
Identifikácia zmluvy 96/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava „UNB“
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pažítková 4, Bratislava
Ičo 31813861

Faktúra č. DF201402074

Číslo faktúry dodávateľa 240100160
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 176,00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140432

Popis faktúry
Vysťahovanie a vypratanie nehnuteľnosti

Dodávateľ

Obchodné meno: Techkon, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seredská 247/4012, Trnava – Modranka
Ičo 36245267

Faktúra č. DF201402075

Číslo faktúry dodávateľa 1412140063
Hodnota faktúry v € s DPH: 41 446,52
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2014
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10-12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201402076

Číslo faktúry dodávateľa 1932014
Hodnota faktúry v € s DPH: 972,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140466

Popis faktúry
Elektromontáž. práce v závode Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Dobiášová Oľga – OLAMONT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko kpt. Nálepku 3, Trenčín
Ičo 41130987

Faktúra č. DF201402077

Číslo faktúry dodávateľa 12014135
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 166,28
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140464

Popis faktúry
Výkopové práce a úprava komunikácie v objekte závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Tomáš Repka – PRODOM
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 60, Trenčín
Ičo 41793803

Faktúra č. DF201402078

Číslo faktúry dodávateľa 14104239
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 070,21
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis Kopaničiar 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402079

Číslo faktúry dodávateľa 114191068
Hodnota faktúry v € s DPH: 100,31
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vodné, stočné ústredie za 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201402080

Číslo faktúry dodávateľa 140101703
Hodnota faktúry v € s DPH: 320,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140399

Popis faktúry
Seminár „Zákon o pohľadávkach štátu“

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201402081

Číslo faktúry dodávateľa 1688801301
Hodnota faktúry v € s DPH: 128,22
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140409

Popis faktúry
CD-ROM Manuál prevádzkovateľa budovy

Dodávateľ

Obchodné meno: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradnícka 46, obchodného registra SR MINISTERS
Ičo 46490213

Faktúra č. DF201402082

Číslo faktúry dodávateľa 21411602
Hodnota faktúry v € s DPH: 298,61
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140405

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201402083

Číslo faktúry dodávateľa 140420
Hodnota faktúry v € s DPH: 93,10
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140082

Popis faktúry
Pranie bielizne pre rekreačné zariadenie

Dodávateľ

Obchodné meno: LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Borová 34/18, Žilina 010 01
Ičo 36383112

Faktúra č. DF201402084

Číslo faktúry dodávateľa 2014035921
Hodnota faktúry v € s DPH: 82,80
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140477

Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno: Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Faktúra č. DF201402086

Číslo faktúry dodávateľa 2292014
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 740,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140441

Popis faktúry
Monitoring kanalizácie

Dodávateľ

Obchodné meno: J-TRADE BUILD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 24, Nová Dedinka
Ičo 46071164

Faktúra č. DF201402087

Číslo faktúry dodávateľa 20141226
Hodnota faktúry v € s DPH: 26 361,42
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy 122/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Rekonštrukcia plyn. kotolne obil. sila Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: BALGAS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Andreja Hlinku 2005/10, Varín 013 03
Ičo 44743378

Faktúra č. DF201402088

Číslo faktúry dodávateľa 000116714
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 398,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140461

Popis faktúry
Dodávka a montáž 1 súpravy výstražných rádiových zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: SELVIT, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tichá 15A/8560, Žilina
Ičo 36370053

Faktúra č. DF201402089

Číslo faktúry dodávateľa 062014
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 176,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140469

Popis faktúry
Úprava terénu a príjazd. cesty do objektu chaty Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská cesta 12, Žilina 010 08
Ičo 31628702

Faktúra č. DF201402091

Číslo faktúry dodávateľa 14010511
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 387,81
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140480

Popis faktúry
Stavebné úpravy a izolácia vonkajšieho muriva garáže Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: KRNÁČ – DREVOREZ Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vinohradnícka 3, Bratislava 821 06
Ičo 35767537

Faktúra č. DF201402092

Číslo faktúry dodávateľa 140101015
Hodnota faktúry v € s DPH: 636,48
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140479

Popis faktúry
Ekologická likvidácia odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno: ŠPEP s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 188, Bratislava
Ičo 46655174

Faktúra č. DF201402093

Číslo faktúry dodávateľa 201408
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 140,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140468

Popis faktúry
Vodoinštalatérske práce v priestoroch garáže rekreačného zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno: STAV AK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosina 642, Rosina
Ičo 46650181

Faktúra č. DF201402094

Číslo faktúry dodávateľa 14104253
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 720,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2014
Identifikácia zmluvy 176/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis – odstránenie poruchy prístupového a zabezpečovacieho systému

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201402095

Číslo faktúry dodávateľa 0021412169
Hodnota faktúry v € s DPH: 500,40
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140478

Popis faktúry
Nákup pevných diskov

Dodávateľ

Obchodné meno: Gratex International, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvaniho ul. 17/C, Bratislava
Ičo 35743468

Faktúra č. DF201402100

Číslo faktúry dodávateľa 14026
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 976,00
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140481

Popis faktúry
Odstránenie havarijného stavu v sklade Jelšovce

Dodávateľ

Obchodné meno: PEGAtsp, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 301, Oravská Lesná
Ičo 45437122

Faktúra č. DF201402101

Číslo faktúry dodávateľa 4440000951
Hodnota faktúry v € s DPH: 648,42
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie kópií na multifunkčnom zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201402102

Číslo faktúry dodávateľa 4440000950
Hodnota faktúry v € s DPH: 251,66
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom multifunkčného zariadenia 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201402104

Číslo faktúry dodávateľa 1401967
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201402105

Číslo faktúry dodávateľa 118078
Hodnota faktúry v € s DPH: 273,52
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140483

Popis faktúry
Gumenné koberce do služobného vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Faktúra č. DF201402106

Číslo faktúry dodávateľa 118079
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 188,00
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140484

Popis faktúry
Disky na služobné vozidlo

Dodávateľ

Obchodné meno: TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Faktúra č. DF201402108

Číslo faktúry dodávateľa 20140696
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 188,00
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140465

Popis faktúry
Dodávka stolových lámp

Dodávateľ

Obchodné meno: iTrading s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rumančeková 858/32, Bratislava 821 01
Ičo 46187073

Faktúra č. DF201402110

Číslo faktúry dodávateľa 1412
Hodnota faktúry v € s DPH: 19 800,00
Dátum doručenia faktúry: 30.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140482

Popis faktúry
Odstránenie havarijného stavu na dodávke elektrickej energie do skladov v Šarišských Michaľanoch

Dodávateľ

Obchodné meno: Ján Knapík – ELEK
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Andrejovka 286, Orlov
Ičo 33079145

Faktúra č. DF201402111

Číslo faktúry dodávateľa 1411010199
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 426,53
Dátum doručenia faktúry: 30.12.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV140485

Popis faktúry
Stravné lístky zamestnanci

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401704

Číslo faktúry dodávateľa 8500
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 211,36
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners Club za 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201401711

Číslo faktúry dodávateľa 0314140913
Hodnota faktúry v € s DPH: 95,44
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140357

Popis faktúry
Zneškodnenie odpadu Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Spoločnosť Pohronie a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 15, Lieskovec
Ičo 36004472

Faktúra č. DF201401742

Číslo faktúry dodávateľa 6002141113
Hodnota faktúry v € s DPH: 40 430,98
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy 71/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie zásob mobilizačných rezerv za 1-10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: SAG Elektrovod, a.s. Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 5, Bratislava
Ičo 36863513

Faktúra č. DF201401751

Číslo faktúry dodávateľa 34114308
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 742,95
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401755

Číslo faktúry dodávateľa 2120140192
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 721,90
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2014
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201401758

Číslo faktúry dodávateľa 14300907
Hodnota faktúry v € s DPH: 396,00
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140385

Popis faktúry
Školenie „Elektronické trhovisko“

Dodávateľ

Obchodné meno: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1
Ičo 35730129

Faktúra č. DF201401761

Číslo faktúry dodávateľa 702600584
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2014
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Podpora Lotus Notes infraštruktúra + SW aplikácie 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201401764

Číslo faktúry dodávateľa 1401092
Hodnota faktúry v € s DPH: 600,00
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140339

Popis faktúry
Výroba autoplachty TATRA T815

Dodávateľ

Obchodné meno: Flize, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Stodolu 5, Martin
Ičo 36434779

Faktúra č. DF201401766

Číslo faktúry dodávateľa 14022
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140424

Popis faktúry
Účastnícky poplatok na medzinárodnej konferencii „Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečosť strednej Európy VIII“

Dodávateľ

Obchodné meno: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahr. politiku
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staromestké 6/D, Bratislava
Ičo 36077534

Faktúra č. DF201401768

Číslo faktúry dodávateľa 8860001693
Hodnota faktúry v € s DPH: 70,00
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140376

Popis faktúry
Odborný seminár „Administratívna bezpečnosť“

Dodávateľ

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Faktúra č. DF201401770

Číslo faktúry dodávateľa 1411009016
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 650,29
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV140394

Popis faktúry
Stravné lístky ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401771

Číslo faktúry dodávateľa 11141957
Hodnota faktúry v € s DPH: 166,91
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2014
Identifikácia zmluvy 138/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bardejovská 6, Košice
Ičo 31701914

Faktúra č. DF201401772

Číslo faktúry dodávateľa 8141002198
Hodnota faktúry v € s DPH: 694,90
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2014
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za obdobie 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201401775

Číslo faktúry dodávateľa 21140974
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,32
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2014
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 10/2014 sklad Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201401779

Číslo faktúry dodávateľa 714108562
Hodnota faktúry v € s DPH: 10,26
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2014
Identifikácia zmluvy 1966/24
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka vody 8.8. – 31.10.2014 Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1.mája 11, Trenčín
Ičo 36306410

Faktúra č. DF201401780

Číslo faktúry dodávateľa 714107496
Hodnota faktúry v € s DPH: 53,56
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2014
Identifikácia zmluvy 1966/24
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka vody 3.10. – 31.10. 2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1.mája 11, Trenčín
Ičo 36306410

Faktúra č. DF201401781

Číslo faktúry dodávateľa 1430017475
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 631,68
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV140403

Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401783

Číslo faktúry dodávateľa 481136
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 915,00
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2014
Identifikácia zmluvy 7/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SAD LIORBUS, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bystrická cesta 62, Ružomberok
Ičo 36403431

Faktúra č. DF201401784

Číslo faktúry dodávateľa 1100004683
Hodnota faktúry v € s DPH: 22 136,39
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2014
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401785

Číslo faktúry dodávateľa 90135572
Hodnota faktúry v € s DPH: 13 008,61
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2014
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401790

Číslo faktúry dodávateľa 47360146
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,96
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140378

Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV – Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201401791

Číslo faktúry dodávateľa 140869
Hodnota faktúry v € s DPH: 659,86
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140402

Popis faktúry
Farby, riedidlá, štetce – závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Faktúra č. DF201401792

Číslo faktúry dodávateľa 20140043
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 195,20
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140390

Popis faktúry
Zakrývacia plachta vysokopevnostná 650g/m2 10×5 m

Dodávateľ

Obchodné meno: JVplusAV s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Stárka 211/1, Trenčín
Ičo 44187793

Faktúra č. DF201401793

Číslo faktúry dodávateľa 20141614
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2014
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201401794

Číslo faktúry dodávateľa 41140250
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 140,00
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140369

Popis faktúry
Vypracovanie projektu na rekonštrukciu kotolne

Dodávateľ

Obchodné meno: Hoval SK spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Krivá 23, Košice
Ičo 35711051

Faktúra č. DF201401798

Číslo faktúry dodávateľa 41009
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 908,31
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2014
Identifikácia zmluvy 132/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Náklady na ochraňovanie MR III.Q.

Dodávateľ

Obchodné meno: Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 160, Trenčín
Ičo 36351156

Faktúra č. DF201401799

Číslo faktúry dodávateľa 117158
Hodnota faktúry v € s DPH: 78,48
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140407

Popis faktúry
Servis na služobnom motorovom vozidle – nastavenie geometrie

Dodávateľ

Obchodné meno: TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Faktúra č. DF201401800

Číslo faktúry dodávateľa 21411385
Hodnota faktúry v € s DPH: 955,92
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140405

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401801

Číslo faktúry dodávateľa 91001021
Hodnota faktúry v € s DPH: 924,36
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2014
Identifikácia zmluvy 225/OMR-2001
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 31322832

Faktúra č. DF201401802

Číslo faktúry dodávateľa 10142836
Hodnota faktúry v € s DPH: 213,72
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140353

Popis faktúry
Školenie vodičov, viazačov bremien, žeriavov, stavebných strojov a zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201401803

Číslo faktúry dodávateľa 2014033390
Hodnota faktúry v € s DPH: 82,80
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140416

Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno: Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Faktúra č. DF201401804

Číslo faktúry dodávateľa 4000041237
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,46
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140388

Popis faktúry
Pravidelné školenie OS č. 502 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401805

Číslo faktúry dodávateľa 4000041236
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,46
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140355

Popis faktúry
Pravidelné školenie OS č. 502 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401806

Číslo faktúry dodávateľa 10109908
Hodnota faktúry v € s DPH: 865,90
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140375

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 36431168

Faktúra č. DF201401808

Číslo faktúry dodávateľa 2015702975
Hodnota faktúry v € s DPH: 830,04
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2014
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Servisná prehliadka zmluvných zariadení – jesenný servis závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava 821 03
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201401809

Číslo faktúry dodávateľa 3145022
Hodnota faktúry v € s DPH: 508,00
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2014
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKR
Identifikácia objednávky OV140413

Popis faktúry
Úhrada spiatočnej letenky účastníka ZPC Vieďeň – Brusel 10.12. – 12.12.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Faktúra č. DF201401810

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 221,00
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha elektr. energia 12/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401814

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha elektr. energie 12/2014 B.Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401815

Číslo faktúry dodávateľa 9105053700
Hodnota faktúry v € s DPH: 306,00
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha elektr. energia 12/2014 B. Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401816

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,00
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha elektr. energia 12/2014 Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401817

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 059,00
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha elektr. energia 12/2014 Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401818

Číslo faktúry dodávateľa 140100146
Hodnota faktúry v € s DPH: 409,20
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140384

Popis faktúry
Školenie: „Obsluha elektrocentrál, VZV, zvislých posuvných brán, krovinorezov a vyžínačov tráv

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Faktúra č. DF201401820

Číslo faktúry dodávateľa 1413004
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 999,00
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2014
Identifikácia zmluvy 26/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Dobrovoľné hasičské združenie POLE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farárske 27, Trnava
Ičo 42178606

Faktúra č. DF201401823

Číslo faktúry dodávateľa 140101463
Hodnota faktúry v € s DPH: 118,00
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140398

Popis faktúry
Seminár „Novela zákona o DPH“

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201401824

Číslo faktúry dodávateľa 4440000840
Hodnota faktúry v € s DPH: 251,66
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.10. – 22.11.2014 + xerox papier

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201401826

Číslo faktúry dodávateľa 90135918
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 303,08
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2014
Identifikácia zmluvy 17/OIaSNM/2001
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR Jelšovce 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401831

Číslo faktúry dodávateľa 34208328
Hodnota faktúry v € s DPH: 148,00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140367

Popis faktúry
Predplatné na rok 2015 týženníka Trend v počte 2ks pre SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: TREND Representative, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 23, Bratislava
Ičo 43824706

Faktúra č. DF201401832

Číslo faktúry dodávateľa 2014066
Hodnota faktúry v € s DPH: 943,20
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140335

Popis faktúry
Výmena uzatváracích armatúr

Dodávateľ

Obchodné meno: Šimon Marián
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prokofievova 16, Bratislava
Ičo 17397324

Faktúra č. DF201401833

Číslo faktúry dodávateľa 2014067
Hodnota faktúry v € s DPH: 38,40
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140422

Popis faktúry
Montáž uzatváracích armatúr

Dodávateľ

Obchodné meno: Šimon Marián
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prokofievova 16, Bratislava
Ičo 17397324

Faktúra č. DF201401834

Číslo faktúry dodávateľa 1614900532
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 093,14
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2014
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201401836

Číslo faktúry dodávateľa 114183811
Hodnota faktúry v € s DPH: 1,13
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2014
Identifikácia zmluvy PZ00154634001
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovacia faktúra – vodné 6.11.2013 – 4.11.2014 – Plav. Peter

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401840

Číslo faktúry dodávateľa 2014078
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 184,10
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140346

Popis faktúry
Dodávka a montáž oceľového stojana pod kotle

Dodávateľ

Obchodné meno: PETRA +, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 146, Bratislava 831 54
Ičo 35929855

Faktúra č. DF201401843

Číslo faktúry dodávateľa 7313128565
Hodnota faktúry v € s DPH: 6,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 9104289956
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014, lokalita Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401844

Číslo faktúry dodávateľa 7313128562
Hodnota faktúry v € s DPH: 4,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 9104033518
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014, lokalita Pereš Cabaj-Čápor

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401845

Číslo faktúry dodávateľa 7313128561
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014, lokalita Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401847

Číslo faktúry dodávateľa 7313128539
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 111,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401852

Číslo faktúry dodávateľa 7313128566
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 9104289999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 12/2014, lokalita Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401853

Číslo faktúry dodávateľa 143155
Hodnota faktúry v € s DPH: 146,20
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201401854

Číslo faktúry dodávateľa 143144
Hodnota faktúry v € s DPH: 499,48
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201401855

Číslo faktúry dodávateľa 250031014
Hodnota faktúry v € s DPH: 297,21
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140348

Popis faktúry
Vodoinštalačné práce – výmena ventilu na hlavný prívod pitnej vody

Dodávateľ

Obchodné meno: Stavebné bytové družstvo
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie slobody 560, Púchov
Ičo 36016641

Faktúra č. DF201401856

Číslo faktúry dodávateľa 21411488
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,48
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140035

Popis faktúry
Dielenské práce – STK a EK + materiál na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401858

Číslo faktúry dodávateľa 21411481
Hodnota faktúry v € s DPH: 102,28
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140035

Popis faktúry
Dielenské práce – STK a EK + materiál na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401859

Číslo faktúry dodávateľa 7411016150
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 592,96
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy Slovak Telekom
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Služby mobilnej siete od 22.10. do 21.11.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401860

Číslo faktúry dodávateľa 1403922
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 350,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Upratovacie práce v budove ústredia 11/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: AB Facility s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Križkova 9, Bratislava 811 04
Ičo 44390823

Faktúra č. DF201401861

Číslo faktúry dodávateľa 140101508
Hodnota faktúry v € s DPH: 118,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140400

Popis faktúry
Seminár „Praktické skúsenosti a príklady z obstarávania zákaziek“

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201401865

Číslo faktúry dodávateľa 6101564033
Hodnota faktúry v € s DPH: 72,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140366

Popis faktúry
Zo súdnej praxe ročník 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201401870

Číslo faktúry dodávateľa 14210547
Hodnota faktúry v € s DPH: 41,60
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2014
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 8,9,10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201401871

Číslo faktúry dodávateľa 201402103
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 576,19
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2014
Identifikácia zmluvy 92/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. polrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Ičo 00165549

Faktúra č. DF201401872

Číslo faktúry dodávateľa 20140100
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 728,49
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2014
Identifikácia zmluvy 81/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Rekonštrukcia elektroinštalácie skladu v Šarišských Michaľanoch

Dodávateľ

Obchodné meno: IDEA INVEST, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01
Ičo 36657930

Faktúra č. DF201401873

Číslo faktúry dodávateľa 7040434
Hodnota faktúry v € s DPH: 720,00
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2014
Identifikácia zmluvy 299/OIaSM/2001
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201401875

Číslo faktúry dodávateľa 1614900587
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 093,14
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2014
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201401876

Číslo faktúry dodávateľa 701400290
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie HR za 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201401877

Číslo faktúry dodávateľa 1411004086
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,80
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie HR za 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201401878

Číslo faktúry dodávateľa 2027814
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 189,63
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140124

Popis faktúry
Znalecký posudok na nehnuteľnosti v katastri Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201401879

Číslo faktúry dodávateľa 18962014
Hodnota faktúry v € s DPH: 117,60
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2014
Identifikácia zmluvy 174/KP/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201401882

Číslo faktúry dodávateľa 140101579
Hodnota faktúry v € s DPH: 207,00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140397

Popis faktúry
Informačno-inštruktážny seminár „Elektronické trhovisko“

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201401883

Číslo faktúry dodávateľa 20140731
Hodnota faktúry v € s DPH: 180,00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140008

Popis faktúry
Kontrola a oprava požiarno-technických zariadení na závodoch Borovina, Kopaničiar a Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401888

Číslo faktúry dodávateľa 9685118174
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014, lokalita Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401889

Číslo faktúry dodávateľa 9105053162
Hodnota faktúry v € s DPH: 0,88
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014, lokalita Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401890

Číslo faktúry dodávateľa 9103538171
Hodnota faktúry v € s DPH: 6,44
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014, lokalita Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401891

Číslo faktúry dodávateľa 9100520058
Hodnota faktúry v € s DPH: 121,81
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014, lokalita Dolné Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401896

Číslo faktúry dodávateľa 7130901348
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 009,22
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia za 11/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401897

Číslo faktúry dodávateľa 140100028
Hodnota faktúry v € s DPH: 19 900,00
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 94/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Inžinierska činnosť k projektu na vybudovanie obilného sila Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: AD-PROJEKT, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko U Hluška 1197, Čadca 022 01
Ičo 46792694

Faktúra č. DF201401898

Číslo faktúry dodávateľa 122014
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 880,00
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 83/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Inžinierska činnosť k projektu modernizácie obilného sila Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Tibor Vahančík J+T
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kordišov 505, Zákopčie
Ičo 34358889

Faktúra č. DF201401906

Číslo faktúry dodávateľa 1440008
Hodnota faktúry v € s DPH: 481,67
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 75/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10,11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 882/46, P ú c h o v
Ičo 31599168

Faktúra č. DF201401907

Číslo faktúry dodávateľa 8910400617
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 829,42
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 90/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Motorové vozidlo KIA Sportage

Dodávateľ

Obchodné meno: Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 5, Bratislava 36
Ičo 35828161

Faktúra č. DF201401908

Číslo faktúry dodávateľa 8910400618
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 829,42
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy 90/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Motorové vozidlo KIA Sportage

Dodávateľ

Obchodné meno: Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 5, Bratislava 36
Ičo 35828161

Faktúra č. DF201401916

Číslo faktúry dodávateľa 5021418379
Hodnota faktúry v € s DPH: 133,32
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140360

Popis faktúry
Justičná Revue ročník 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201401940

Číslo faktúry dodávateľa 2014068
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 513,40
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140445

Popis faktúry
Prenájom, ubytovanie a stravovanie v termíne 4.-5.12.2014 počas pracovno-vzdelávacieho stretnutia zamestnancov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: TP Hotel Družba s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Černockého 2, Bratislava 831 05
Ičo 35782706

Faktúra č. DF201401682

Číslo faktúry dodávateľa 14103411
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 10/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401683

Číslo faktúry dodávateľa 14103412
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 10/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401684

Číslo faktúry dodávateľa 14103414
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 10/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401685

Číslo faktúry dodávateľa 14103413
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba Častkovce 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401695

Číslo faktúry dodávateľa 10109459
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 026,58
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140368

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov závodu Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 36431168

Faktúra č. DF201401703

Číslo faktúry dodávateľa 14103415
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 10/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401712

Číslo faktúry dodávateľa 20140075
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 001,53
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy Rozsudok Okr.súdu BA II.
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Náhrada trov právneho zastúpenia

Dodávateľ

Obchodné meno: JUDr. Štefan Hec – HS CONSULT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lachova 29, Bratislava-Petržalka
Ičo 37082507

Faktúra č. DF201401730

Číslo faktúry dodávateľa 21411396
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,73
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401731

Číslo faktúry dodávateľa 21411384
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,01
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401739

Číslo faktúry dodávateľa 140100996
Hodnota faktúry v € s DPH: 120,00
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140292

Popis faktúry
Školenie „Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov“

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201401743

Číslo faktúry dodávateľa 10109675
Hodnota faktúry v € s DPH: 403,88
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140361

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 36431168

Faktúra č. DF201401752

Číslo faktúry dodávateľa 34114309
Hodnota faktúry v € s DPH: 78,00
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401753

Číslo faktúry dodávateľa 2014332
Hodnota faktúry v € s DPH: 992,11
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140322

Popis faktúry
Dodanie a montáž žľabov

Dodávateľ

Obchodné meno: Miroslav Zuzík – murárske, klampiarske a kominárske práce
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zubák 409, Zubák
Ičo 34748423

Faktúra č. DF201401754

Číslo faktúry dodávateľa 140636
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140392

Popis faktúry
Technická kontrola VZV

Dodávateľ

Obchodné meno: VYVOND, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Björnsonova 9/21, Martin
Ičo 36397172

Faktúra č. DF201401756

Číslo faktúry dodávateľa 2014210
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2014
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201401757

Číslo faktúry dodávateľa 12014114
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 100,76
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2014
Identifikácia zmluvy 58/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stavebné práce na akcii „Modernizácia rámp Kopaničiar“

Dodávateľ

Obchodné meno: Tomáš Repka – PRODOM
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 60, Trenčín
Ičo 41793803

Faktúra č. DF201401759

Číslo faktúry dodávateľa 6767738097
Hodnota faktúry v € s DPH: 516,84
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2014
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Úhrada za služby pevnej siete 10/2014 pre ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401760

Číslo faktúry dodávateľa 140107299
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 893,18
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140377

Popis faktúry
Nákup tonerov pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Hladamfarby.sk s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábrežie mládeže 9, Nitra
Ičo 46534831

Faktúra č. DF201401763

Číslo faktúry dodávateľa 1480012653
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 631,68
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV140391

Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401765

Číslo faktúry dodávateľa 201401068
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,00
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140325

Popis faktúry
Zapožičanie stroja a zakúpenie chemikálií na čistenie podlahy v sklade A2

Dodávateľ

Obchodné meno: cleanex – cleanex, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Raková, 248, Raková
Ičo 43891811

Faktúra č. DF201401767

Číslo faktúry dodávateľa 140101314
Hodnota faktúry v € s DPH: 207,00
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140356

Popis faktúry
Informačno-inštruktážny seminár „Elektronické trhovisko“

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201401769

Číslo faktúry dodávateľa 7111246862
Hodnota faktúry v € s DPH: 4,80
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2014
Identifikácia zmluvy 140245700
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 15.5.-31.10.2014, vyúčtovanie lokalita Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401773

Číslo faktúry dodávateľa 21450257
Hodnota faktúry v € s DPH: 233,23
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401774

Číslo faktúry dodávateľa 14006
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 304,00
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140349

Popis faktúry
Odstránenie havarijného stavu v sklade MR Šarišské Michaľany

Dodávateľ

Obchodné meno: ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, Košice 040 01
Ičo 46261699

Faktúra č. DF201401786

Číslo faktúry dodávateľa 1402014
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 969,40
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2014
Identifikácia zmluvy 26/KP/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo

Dodávateľ

Obchodné meno: Hillbridges, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sedlárska 1, Bratislava 811 01
Ičo 36799327

Faktúra č. DF201401787

Číslo faktúry dodávateľa 21450267
Hodnota faktúry v € s DPH: 125,54
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík, výmena časti výfuku na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401788

Číslo faktúry dodávateľa 21411430
Hodnota faktúry v € s DPH: 48,18
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka, nastavenie denného osvetlenia služobného motorového vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401789

Číslo faktúry dodávateľa 21411420
Hodnota faktúry v € s DPH: 238,45
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík, výmena dorazov tlmičov na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401487

Číslo faktúry dodávateľa 301446837
Hodnota faktúry v € s DPH: 302 290,21
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201401546

Číslo faktúry dodávateľa 90134052
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 228,95
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401548

Číslo faktúry dodávateľa 214311193
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 802,75
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv za 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201401560

Číslo faktúry dodávateľa 201426033
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 065,00
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy 92/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Ičo 00165549

Faktúra č. DF201401567

Číslo faktúry dodávateľa 21411217
Hodnota faktúry v € s DPH: 55,82
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Sada žiaroviek H7 NBR – výmena na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401601

Číslo faktúry dodávateľa 114173699
Hodnota faktúry v € s DPH: 104,77
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2014
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vodné, stočné SŠHR SR Pražská 29 za obdobie 28.8.2014 – 29.9.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401606

Číslo faktúry dodávateľa 1411008233
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 079,20
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV140341

Popis faktúry
Stravné lístky 2015 á 4,00 € – ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401613

Číslo faktúry dodávateľa 1100004630
Hodnota faktúry v € s DPH: 25 967,09
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv za 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401616

Číslo faktúry dodávateľa 14103315
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 260,00
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Brodnianka Kysucké Nové Mesto

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401617

Číslo faktúry dodávateľa 14103316
Hodnota faktúry v € s DPH: 960,00
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Častkovce Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401619

Číslo faktúry dodávateľa 2014029
Hodnota faktúry v € s DPH: 65 713,78
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy 54/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Rekonštrukcia strechy skladu C2 na závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko , Bohdanovce n/Trnavou
Ičo 44415621

Faktúra č. DF201401620

Číslo faktúry dodávateľa 2014303791
Hodnota faktúry v € s DPH: 65,03
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140337

Popis faktúry
Nákup elektroinštalačného materiálu na závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Vladimír Kopún
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hôrka nad Váhom 167, Hôrka nad Váhom
Ičo 11746106

Faktúra č. DF201401622

Číslo faktúry dodávateľa 1140223
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 671,34
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2014
Identifikácia zmluvy 188/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv za 7-9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Technická obnova a ochrana železníc, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sad SNP 667/10, Žilina
Ičo 43861105

Faktúra č. DF201401623

Číslo faktúry dodávateľa 4440000774
Hodnota faktúry v € s DPH: 251,66
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.09. – 22.10.2014 + xerox papier

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201401625

Číslo faktúry dodávateľa 21411290
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,08
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401626

Číslo faktúry dodávateľa 232014
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 198,62
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140334

Popis faktúry
Kalendáre, diáre a plánovacie mapy pre zamestnancov na rok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Wild Berry s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Uhrova 1, Bratislava-Nové Mesto 831 01
Ičo 47117087

Faktúra č. DF201401627

Číslo faktúry dodávateľa 21411277
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,80
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Náhradné diely na motorové vozidlo – sada stieračov

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401628

Číslo faktúry dodávateľa 6600140233
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 141,06
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2014
Identifikácia zmluvy 139/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv za 7-9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 66, Košice-Barca
Ičo 31651518

Faktúra č. DF201401629

Číslo faktúry dodávateľa 1401884
Hodnota faktúry v € s DPH: 48,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140342

Popis faktúry
Servis multifunkčného kancelárskeho stroja Minolta Di 151

Dodávateľ

Obchodné meno: TOPICO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 974 05
Ičo 44392010

Faktúra č. DF201401632

Číslo faktúry dodávateľa 872011
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 555,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2014
Identifikácia zmluvy 87/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom skladu v Bošanoch

Dodávateľ

Obchodné meno: Technická obnova a ochrana železníc, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sad SNP 667/10, Žilina
Ičo 43861105

Faktúra č. DF201401635

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 221,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2014
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401636

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 754,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2014
Identifikácia zmluvy 9175474500
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401637

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 575,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2014
Identifikácia zmluvy 9798558500
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401642

Číslo faktúry dodávateľa 5021415379
Hodnota faktúry v € s DPH: 76,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140314

Popis faktúry
Verejná správa Slovenskej republiky – ročný prístup na rok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201401643

Číslo faktúry dodávateľa 10109097
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,31
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140343

Popis faktúry
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov na závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 36431168

Faktúra č. DF201401644

Číslo faktúry dodávateľa 10109096
Hodnota faktúry v € s DPH: 57,72
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140333

Popis faktúry
Pracovné odevy pre závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 36431168

Faktúra č. DF201401645

Číslo faktúry dodávateľa 10108643
Hodnota faktúry v € s DPH: 506,69
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140333

Popis faktúry
Pracovné odevy na závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 36431168

Faktúra č. DF201401647

Číslo faktúry dodávateľa 7410046348
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 623,76
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2014
Identifikácia zmluvy Slovak Telekom
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Služby mobilinej siete od 22.09. do 21.10.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401648

Číslo faktúry dodávateľa 1401673
Hodnota faktúry v € s DPH: 281,60
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140345

Popis faktúry
Kurz prvej pomoci

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401650

Číslo faktúry dodávateľa 241179250
Hodnota faktúry v € s DPH: 133,28
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2014
Identifikácia zmluvy 606200048
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vodné od 29.07. do 24.10.2014, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201401651

Číslo faktúry dodávateľa 02052014
Hodnota faktúry v € s DPH: 318,00
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140352

Popis faktúry
Oprava čerpadla WILLO na dažďovú vodu na závode Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Jozef Dedík
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko DRUŹSTEVNÁ 678, ĆACHTICE
Ičo 40271811

Faktúra č. DF201401654

Číslo faktúry dodávateľa 114102014
Hodnota faktúry v € s DPH: 605,40
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140336

Popis faktúry
Oprava parkovacích rámp + parkovací stĺpik vrátane kľúčov pre SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Markon s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nad Dunajom 6, Bratislava
Ičo 35904356

Faktúra č. DF201401656

Číslo faktúry dodávateľa 1446992014
Hodnota faktúry v € s DPH: 90,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140350

Popis faktúry
Seminár „Softvérové právo z pohľadu autorského zákona“

Dodávateľ

Obchodné meno: SFÉRA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlastenecké nám. 10, Bratislava 851 01
Ičo 35757736

Faktúra č. DF201401657

Číslo faktúry dodávateľa 2014102
Hodnota faktúry v € s DPH: 76,80
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140332

Popis faktúry
Školenie „Výťahový technik“

Dodávateľ

Obchodné meno: AVJ – EKON SERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105 , Banská Bystrica
Ičo 36626511

Faktúra č. DF201401659

Číslo faktúry dodávateľa 7144897964
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 9104289999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, lokalita Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401660

Číslo faktúry dodávateľa 7144897963
Hodnota faktúry v € s DPH: 6,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 9104289956
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, lokalita Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401661

Číslo faktúry dodávateľa 7144897960
Hodnota faktúry v € s DPH: 4,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 9104033518
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, lokalita Pereš

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401662

Číslo faktúry dodávateľa 7144897959
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, lokalita Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401663

Číslo faktúry dodávateľa 7144897935
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 111,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401664

Číslo faktúry dodávateľa 7144897936
Hodnota faktúry v € s DPH: 767,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401665

Číslo faktúry dodávateľa 7144897931
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 456,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 9103189848
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401666

Číslo faktúry dodávateľa 7144897934
Hodnota faktúry v € s DPH: 487,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 65/BROD/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401667

Číslo faktúry dodávateľa 7144897932
Hodnota faktúry v € s DPH: 997,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka zemného plynu od 19.10. do 30.11.2014 závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401668

Číslo faktúry dodávateľa 7144897933
Hodnota faktúry v € s DPH: 263,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka zemného plynu od 19.10. do 30.11.2014 závod Kopaničiar – Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401669

Číslo faktúry dodávateľa 2001314
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 998,00
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odplata za zariadenie potrebnej záležitosti

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401670

Číslo faktúry dodávateľa 2015702866
Hodnota faktúry v € s DPH: 627,89
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2014
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Servisná prehliadka zmluvných zariadení a kalibrácia snímačov na závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava 821 03
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201401671

Číslo faktúry dodávateľa 701400262
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201401672

Číslo faktúry dodávateľa 2014183
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 444,39
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140321

Popis faktúry
Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia na závodoch a v budove ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: Vladimír Radosa O K RADOSA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko JILEMNICKÉHO 1268/40, Partizánske
Ičo 30884705

Faktúra č. DF201401674

Číslo faktúry dodávateľa 140700004
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 956,00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140316

Popis faktúry
Drobné opravy elektroinštalácie a vyhradených technických zariadení na závodoch SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Dušan Šebok
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci
Ičo 32331991

Faktúra č. DF201401676

Číslo faktúry dodávateľa 140134
Hodnota faktúry v € s DPH: 414,00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2014
Identifikácia zmluvy 62/BOR/2008
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné 10/2014, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 2/1227, Detva
Ičo 34323201

Faktúra č. DF201401677

Číslo faktúry dodávateľa 1450009941
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 794,85
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV140372

Popis faktúry
Stravné lístky závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401678

Číslo faktúry dodávateľa 140328
Hodnota faktúry v € s DPH: 121,36
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140319

Popis faktúry
Náhradné diely na vozidlá MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Jaroslav Kubinec – JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Faktúra č. DF201401679

Číslo faktúry dodávateľa 214003
Hodnota faktúry v € s DPH: 884,10
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140326

Popis faktúry
Pracovné odevy pre závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: FIRST TRADING, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jesenského 8, Kysucké Nové Mesto
Ičo 31608434

Faktúra č. DF201401680

Číslo faktúry dodávateľa 201411003
Hodnota faktúry v € s DPH: 150,00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140379

Popis faktúry
3-dňový základný kurz – Výklad zákona č. 25/2006 Z. z. o VO

Dodávateľ

Obchodné meno: Actoris System, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drieňová 37, Bratislava 821 02
Ičo 45357137

Faktúra č. DF201401681

Číslo faktúry dodávateľa 1403832
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 350,00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2014
Identifikácia zmluvy 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Upratovacie práce v budove ústredia 10/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: AB Facility s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Križkova 9, Bratislava 811 04
Ičo 44390823

Faktúra č. DF201401686

Číslo faktúry dodávateľa 14103410
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 807,73
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 10/2014 Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401687

Číslo faktúry dodávateľa 17182014
Hodnota faktúry v € s DPH: 117,60
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 174/KP/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201401688

Číslo faktúry dodávateľa 21411364
Hodnota faktúry v € s DPH: 31,31
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401690

Číslo faktúry dodávateľa 21411362
Hodnota faktúry v € s DPH: 24,07
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401691

Číslo faktúry dodávateľa 21411372
Hodnota faktúry v € s DPH: 31,78
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401692

Číslo faktúry dodávateľa 21411376
Hodnota faktúry v € s DPH: 24,96
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401693

Číslo faktúry dodávateľa 21411367
Hodnota faktúry v € s DPH: 55,00
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401694

Číslo faktúry dodávateľa 2014432
Hodnota faktúry v € s DPH: 642,60
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140347

Popis faktúry
Likvidácia kontaminovaného materiálu mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: GEOPOL PREŠOV, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Masarykova 11, Prešov
Ičo 31698549

Faktúra č. DF201401696

Číslo faktúry dodávateľa 241186149
Hodnota faktúry v € s DPH: 47,74
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 106200568
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka vody 8-10/2014, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201401697

Číslo faktúry dodávateľa 14100368
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,32
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvoz odpadu 10/2014, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201401698

Číslo faktúry dodávateľa 14322
Hodnota faktúry v € s DPH: 220,00
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140374

Popis faktúry
Informačné tabuľky závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Milan Benko-EUROKONTAKT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sládkovičova 9, Banská Bystrica
Ičo 10837311

Faktúra č. DF201401699

Číslo faktúry dodávateľa 2015702883
Hodnota faktúry v € s DPH: 420,37
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Servisná prehliadka zmluvných zariadení a kalibrácia snímačov závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava 821 03
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201401700

Číslo faktúry dodávateľa 911400086
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 461,80
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201401701

Číslo faktúry dodávateľa 1411003723
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,40
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201401702

Číslo faktúry dodávateľa 2001434
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 795,24
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401706

Číslo faktúry dodávateľa 214311313
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 758,23
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2014
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201401708

Číslo faktúry dodávateľa 7438152992
Hodnota faktúry v € s DPH: 248,31
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2014
Identifikácia zmluvy 140270881
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014, lokalita Pereš

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401709

Číslo faktúry dodávateľa 7438152724
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,49
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2014
Identifikácia zmluvy 140257313
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014, lokalita Plavecký Peter

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401710

Číslo faktúry dodávateľa 6860854631
Hodnota faktúry v € s DPH: 73,93
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2014
Identifikácia zmluvy 51400018
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 10/2014, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401713

Číslo faktúry dodávateľa 2015702877
Hodnota faktúry v € s DPH: 481,15
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Servisná prehliadka zmluvných zariadení a kalibrácia snímačov na závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava 821 03
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201401714

Číslo faktúry dodávateľa 240100141
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 622,64
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 73/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Oprava požiarnej nádrže na závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Techkon, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seredská 247/4012, Trnava – Modranka
Ičo 36245267

Faktúra č. DF201401715

Číslo faktúry dodávateľa 1767738078
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401716

Číslo faktúry dodávateľa 3767738100
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401717

Číslo faktúry dodávateľa 6767738107
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401718

Číslo faktúry dodávateľa 6767738114
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401719

Číslo faktúry dodávateľa 4767738116
Hodnota faktúry v € s DPH: 636,82
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401720

Číslo faktúry dodávateľa 9175474139
Hodnota faktúry v € s DPH: 102,06
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 9175474500
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401721

Číslo faktúry dodávateľa 9105464140
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,82
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401722

Číslo faktúry dodávateľa 9798558143
Hodnota faktúry v € s DPH: 2,06
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 9798558500
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 10/2014, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401723

Číslo faktúry dodávateľa 9103538170
Hodnota faktúry v € s DPH: 1,32
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 10/2014, lokalita Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401724

Číslo faktúry dodávateľa 9105053161
Hodnota faktúry v € s DPH: 2,10
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 10/2014, lokalita Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401725

Číslo faktúry dodávateľa 9685118173
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 9685118800
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 10/2014, lokalita Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401726

Číslo faktúry dodávateľa 1405101245
Hodnota faktúry v € s DPH: 81,48
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140135

Popis faktúry
Sťahovacie služby v budove SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 53, Bratislava 842 47
Ičo 35863773

Faktúra č. DF201401727

Číslo faktúry dodávateľa 6860854926
Hodnota faktúry v € s DPH: 73,93
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 311009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 10/2014, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401728

Číslo faktúry dodávateľa 7130897344
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 030,24
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia za 10/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401729

Číslo faktúry dodávateľa 1401714
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401733

Číslo faktúry dodávateľa 1767732287
Hodnota faktúry v € s DPH: 417,13
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby za 10/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401735

Číslo faktúry dodávateľa 1412799
Hodnota faktúry v € s DPH: 372,00
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140371

Popis faktúry
Nákup rýchlovarných kanvíc

Dodávateľ

Obchodné meno: EURONICS TPD František Majtán
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Faktúra č. DF201401736

Číslo faktúry dodávateľa 2014100
Hodnota faktúry v € s DPH: 288,00
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140338

Popis faktúry
Magnetické označenie na motorové vozidlá pre závody SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: ABADOS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čimhová 152, Čimhová 027 12
Ičo 46590447

Faktúra č. DF201401737

Číslo faktúry dodávateľa 14007
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 536,76
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2014
Identifikácia zmluvy 75/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Búracie práce na čerpacej stanici Kapušany

Dodávateľ

Obchodné meno: ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, Košice 040 01
Ičo 46261699

Faktúra č. DF201401738

Číslo faktúry dodávateľa 10040510
Hodnota faktúry v € s DPH: 18,00
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140155

Popis faktúry
Nákup kancelárskych potrieb

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401740

Číslo faktúry dodávateľa 6860854074
Hodnota faktúry v € s DPH: 72,91
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2014
Identifikácia zmluvy 5-19-00131
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 10/2014, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401744

Číslo faktúry dodávateľa 614115921
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,05
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku (zrážková voda) za 10/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401745

Číslo faktúry dodávateľa 114181943
Hodnota faktúry v € s DPH: 95,84
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vodné a stočné za 10/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401746

Číslo faktúry dodávateľa 9000791789
Hodnota faktúry v € s DPH: 153,70
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poštový úver za 10/2014, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201401747

Číslo faktúry dodávateľa 14103658
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 800,00
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy 176/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS systému

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401748

Číslo faktúry dodávateľa 14103659
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 000,00
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy 176/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odborná prehliadka a odborná skúška IBS v budove ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401749

Číslo faktúry dodávateľa 14103660
Hodnota faktúry v € s DPH: 888,00
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2014
Identifikácia zmluvy 176/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis v budove ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401612

Číslo faktúry dodávateľa 8110710110010
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,50
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy Žiadosť
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
P.O.BOX Kopaničiar 4.Q.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201401558

Číslo faktúry dodávateľa 2120140175
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 763,42
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201401689

Číslo faktúry dodávateľa 21411361
Hodnota faktúry v € s DPH: 24,07
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401526

Číslo faktúry dodávateľa 8500
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 776,59
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners Club za 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201401580

Číslo faktúry dodávateľa 201424
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140253

Popis faktúry
Ubytovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Veronika Pokorná
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Podolie 212, Podolie
Ičo 47159561

Faktúra č. DF201401583

Číslo faktúry dodávateľa 9114093345
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,60
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2014
Identifikácia zmluvy SZ 91110669
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvoz odpadu za 3. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ivanská cesta 22, Bratislava
Ičo 00681300

Faktúra č. DF201401585

Číslo faktúry dodávateľa 1409140034
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 124,46
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2014
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7-9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201401591

Číslo faktúry dodávateľa 1409620040
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 228,56
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2014
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201401592

Číslo faktúry dodávateľa 1401438
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401593

Číslo faktúry dodávateľa 702600524
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2014
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Podpora Lotus Notes infraštruktúra + SW aplikácie 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201401595

Číslo faktúry dodávateľa 2001254
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 745,28
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 9/2014 Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401596

Číslo faktúry dodávateľa 2001244
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 600,60
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 9/2014 Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401597

Číslo faktúry dodávateľa 2001264
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 682,53
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 9/2014 Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401602

Číslo faktúry dodávateľa 2014108
Hodnota faktúry v € s DPH: 140,40
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140324

Popis faktúry
Oprava plynového kotla BAXI v objekte „Prevádzková budova“ závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ľubomír Pakoš – REVIPLYN
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staškov č. 500, Staškov
Ičo 32254008

Faktúra č. DF201401603

Číslo faktúry dodávateľa 1413
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 114,00
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140327

Popis faktúry
Úprava rozvodu plynu pre kotolňu administratívnej budovy a odpojenie plynových spotrebičov v kuchyni a úprava rozvodu plynu v kuchyni

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, Zvolen
Ičo 30447186

Faktúra č. DF201401604

Číslo faktúry dodávateľa 21140851
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,83
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2014
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 9/2014 sklad Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201401607

Číslo faktúry dodávateľa 2014192
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201401608

Číslo faktúry dodávateľa 212412049
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 896,19
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy 135/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv za obdobie od 1.5.2014 – do 30.9.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: VKÚ, akciová spoločnosť Harmanec
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Harmanec 13, Harmanec
Ičo 36047911

Faktúra č. DF201401609

Číslo faktúry dodávateľa 140100333
Hodnota faktúry v € s DPH: 190,00
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140313

Popis faktúry
Účasť na školení „Elektronické trhovisko“

Dodávateľ

Obchodné meno: OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava 811 01
Ičo 47139200

Faktúra č. DF201401611

Číslo faktúry dodávateľa 142192
Hodnota faktúry v € s DPH: 240,00
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140295

Popis faktúry
Aktualizácia evidenčných listov vyhradených technických zariadení v závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201401614

Číslo faktúry dodávateľa 14103314
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 500,00
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Ľupčianka Slovenská Ľupča

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401615

Číslo faktúry dodávateľa 14103313
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 440,00
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Borovina Vígľaš

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401618

Číslo faktúry dodávateľa 14103317
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 560,00
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Kopaničiar Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401621

Číslo faktúry dodávateľa 1450009529
Hodnota faktúry v € s DPH: 697,55
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV140344

Popis faktúry
Stravné lístky závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401624

Číslo faktúry dodávateľa 508792014
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 886,84
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2014
Identifikácia zmluvy 126/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za obdobie 7-9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra
Ičo 36550949

Faktúra č. DF201401638

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 B.Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401639

Číslo faktúry dodávateľa 9105053700
Hodnota faktúry v € s DPH: 306,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 B.Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401640

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401641

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 059,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2014
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 11/2014 Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401610

Číslo faktúry dodávateľa 7383033960
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 089,50
Dátum doručenia faktúry: 22.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140297

Popis faktúry
Dodávka kalového čerpadla GRUNDFOS UNILIT AP 12.50.11A3

Dodávateľ

Obchodné meno: GRUNDFOS s.r.o., organizačná zložka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prievozská 4D, Bratislava
Ičo 31755241

Faktúra č. DF201401473

Číslo faktúry dodávateľa 201458
Hodnota faktúry v € s DPH: 823,20
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140269

Popis faktúry
Dodávka a montáž oceľových poklopov z rebrového plechu a oceľové rohože

Dodávateľ

Obchodné meno: PŠP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri kríži 10, Bratislava
Ičo 31345549

Faktúra č. DF201401474

Číslo faktúry dodávateľa 214311116
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 863,63
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2014
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201401475

Číslo faktúry dodávateľa 7040340
Hodnota faktúry v € s DPH: 252,60
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7-9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201401478

Číslo faktúry dodávateľa 7154928685
Hodnota faktúry v € s DPH: 487,00
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 65/BROD/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 10/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401493

Číslo faktúry dodávateľa 11141617
Hodnota faktúry v € s DPH: 334,80
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 138/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 3. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bardejovská 6, Košice
Ičo 31701914

Faktúra č. DF201401495

Číslo faktúry dodávateľa 911400070
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 461,80
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201401501

Číslo faktúry dodávateľa 6860845392
Hodnota faktúry v € s DPH: 70,56
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 5-19-00131
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 9/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401516

Číslo faktúry dodávateľa 111409005
Hodnota faktúry v € s DPH: 277,75
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 220/OR/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3.Q. 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Košická 2, Ž i l i n a
Ičo 36407771

Faktúra č. DF201401519

Číslo faktúry dodávateľa 6860846030
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,58
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2014
Identifikácia zmluvy 51400018
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 9/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401522

Číslo faktúry dodávateľa 20140313
Hodnota faktúry v € s DPH: 171,50
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140309

Popis faktúry
Oprava krovinorezu STIHL

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Karol Kamenský KAMEŇ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dukelských hrdinov 13, Zvolen
Ičo 33288682

Faktúra č. DF201401524

Číslo faktúry dodávateľa 1448101935
Hodnota faktúry v € s DPH: 324,17
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140308

Popis faktúry
Žiarovky do osvetľovacích sústav

Dodávateľ

Obchodné meno: Osko, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Ičo 36044717

Faktúra č. DF201401525

Číslo faktúry dodávateľa 0342014
Hodnota faktúry v € s DPH: 90,00
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2014
Identifikácia zmluvy 0303/2007
Identifikácia objednávky OV140305

Popis faktúry
Prehliadka stavu vlečky, meranie koľaje, meranie výhybiek – Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201401527

Číslo faktúry dodávateľa 7230570689
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 698,51
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2014
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401528

Číslo faktúry dodávateľa 2650004464
Hodnota faktúry v € s DPH: 392,40
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2014
Identifikácia zmluvy 847780003-3-2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok na 4. Q 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401529

Číslo faktúry dodávateľa 0766795817
Hodnota faktúry v € s DPH: 513,46
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Úhrada za služby linky 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401530

Číslo faktúry dodávateľa 0766801017
Hodnota faktúry v € s DPH: 520,39
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Úhrada za služby pevnej siete 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401531

Číslo faktúry dodávateľa 4766801006
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401532

Číslo faktúry dodávateľa 3766801021
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401533

Číslo faktúry dodávateľa 7766801027
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401534

Číslo faktúry dodávateľa 0766801031
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401535

Číslo faktúry dodávateľa 6766801035
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2014 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401536

Číslo faktúry dodávateľa 611401892
Hodnota faktúry v € s DPH: 180,00
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140310

Popis faktúry
Analýza nedostupnosti sieťovej komunikácie SRVEIS

Dodávateľ

Obchodné meno: Anasoft APR, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynská dolina 41, Bratislava
Ičo 31361552

Faktúra č. DF201401537

Číslo faktúry dodávateľa 9175474138
Hodnota faktúry v € s DPH: 48,42
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Borovina 9/2014 vyúčtovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401538

Číslo faktúry dodávateľa 9103538169
Hodnota faktúry v € s DPH: 9,16
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Čačín 9/2014 vyúčtovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401539

Číslo faktúry dodávateľa 9685118172
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Povrazník 9/2014 vyúčtovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401541

Číslo faktúry dodávateľa 2001174
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 795,24
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401542

Číslo faktúry dodávateľa 4000040498
Hodnota faktúry v € s DPH: 79,76
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140300

Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie pracovníkov železničných vlečiek OS č. 502 a OS č. 17

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401543

Číslo faktúry dodávateľa 4000040499
Hodnota faktúry v € s DPH: 75,07
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140277

Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie pracovníkov železničných vlečiek OS č. 17

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401544

Číslo faktúry dodávateľa 14103164
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 88/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 3. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401547

Číslo faktúry dodávateľa 123014
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 695,55
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2014
Identifikácia zmluvy 77/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR III.Q 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Metron, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Beblavého 8, Bratislava
Ičo 35811722

Faktúra č. DF201401549

Číslo faktúry dodávateľa 2014343
Hodnota faktúry v € s DPH: 358,80
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140303

Popis faktúry
Úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla podľa §20 Zákona č. 431/2004, Z.z. o metrológii č. 44/9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
Ičo 14255791

Faktúra č. DF201401550

Číslo faktúry dodávateľa 2014346
Hodnota faktúry v € s DPH: 353,95
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140303

Popis faktúry
Úradné meranie spotreby paliva

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
Ičo 14255791

Faktúra č. DF201401553

Číslo faktúry dodávateľa 9105053160
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,51
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia B.Bystrica 9/2014 vyúčtovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401556

Číslo faktúry dodávateľa 140700003
Hodnota faktúry v € s DPH: 18 890,40
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140316

Popis faktúry
Drobné opravy elektroinštalácie a vyhradených technických zariadení pre závody SŠHR SR vykonané v mesiaci september 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Dušan Šebok
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci
Ičo 32331991

Faktúra č. DF201401557

Číslo faktúry dodávateľa 1333006960
Hodnota faktúry v € s DPH: 458,14
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140320

Popis faktúry
Výmena oleja, filtrov, kontrola geometrie, servis klimatizácie na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dolnozemská 7, Bratislava
Ičo 31319459

Faktúra č. DF201401561

Číslo faktúry dodávateľa 201423120
Hodnota faktúry v € s DPH: 10,08
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy 92/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR – zneškodnenie odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Ičo 00165549

Faktúra č. DF201401563

Číslo faktúry dodávateľa 34113884
Hodnota faktúry v € s DPH: 572,00
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401564

Číslo faktúry dodávateľa 34113883
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 391,31
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401565

Číslo faktúry dodávateľa 9000784996
Hodnota faktúry v € s DPH: 193,60
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poštový úver 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201401566

Číslo faktúry dodávateľa 21411219
Hodnota faktúry v € s DPH: 9,00
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401568

Číslo faktúry dodávateľa 7438051353
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 882,22
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy 119/OR/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka 1.10.-30.11.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401569

Číslo faktúry dodávateľa 714091136
Hodnota faktúry v € s DPH: 44,44
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy 1966/24
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka vody 11.9. – 2.10.2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1.mája 11, Trenčín
Ičo 36306410

Faktúra č. DF201401570

Číslo faktúry dodávateľa 4000040534
Hodnota faktúry v € s DPH: 18,77
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140289

Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie pracovníkov železničných vlečiek OS č. 17

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401571

Číslo faktúry dodávateľa 3144352
Hodnota faktúry v € s DPH: 236,00
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2014
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKR
Identifikácia objednávky OV140312

Popis faktúry
Letenka Katona Gejza – Viedeň – Paríž 20.10.2014 – 22.10.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Faktúra č. DF201401572

Číslo faktúry dodávateľa 16102014
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 188,00
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140280

Popis faktúry
Odborné poradenstvo pri stavebných prácach

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Boris Timkanič – TIBO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Moyzesova č. 43 , Žilina
Ičo 41409817

Faktúra č. DF201401573

Číslo faktúry dodávateľa 2014135
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140317

Popis faktúry
Ubytovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno: Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Faktúra č. DF201401574

Číslo faktúry dodávateľa 2014136
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140318

Popis faktúry
Ubytovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno: Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Faktúra č. DF201401575

Číslo faktúry dodávateľa 2014052
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 143,80
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140315

Popis faktúry
Prenájom, ubytovanie a stravovanie v termíne 2.-3.10.2014 počas pracovno-vzdelávacieho stretnutia zamestnancov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: TP Hotel Družba s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Černockého 2, Bratislava 831 05
Ičo 35782706

Faktúra č. DF201401576

Číslo faktúry dodávateľa 1440005
Hodnota faktúry v € s DPH: 647,50
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2014
Identifikácia zmluvy 75/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7-9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 882/46, P ú c h o v
Ičo 31599168

Faktúra č. DF201401577

Číslo faktúry dodávateľa 14965854
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 641,87
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2014
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR ku dňu 30.9.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401579

Číslo faktúry dodávateľa 201425
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140268

Popis faktúry
Ubytovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Veronika Pokorná
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Podolie 212, Podolie
Ičo 47159561

Faktúra č. DF201401581

Číslo faktúry dodávateľa 432014
Hodnota faktúry v € s DPH: 148,80
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140304

Popis faktúry
Oprava ponorných čerpadiel v závode Kopaničiar Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno: Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko L. Novomeského 463, Čachtice
Ičo 17562694

Faktúra č. DF201401582

Číslo faktúry dodávateľa 20140169
Hodnota faktúry v € s DPH: 380,00
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140329

Popis faktúry
Kontrola, údržba a prehliadka plynového zariadenia regulačnej stanice plynu v zmysle STN EN 12186 a STN 386405

Dodávateľ

Obchodné meno: Ľuboš Čecho RSP Servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Snežienková 637/42, Prievidza
Ičo 40652572

Faktúra č. DF201401586

Číslo faktúry dodávateľa 995140232
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 127,23
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2014
Identifikácia zmluvy 124/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica
Ičo 36022047

Faktúra č. DF201401587

Číslo faktúry dodávateľa 201402138
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 216,70
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2014
Identifikácia zmluvy 225/OMR-2001
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 31322832

Faktúra č. DF201401589

Číslo faktúry dodávateľa 561420237
Hodnota faktúry v € s DPH: 320,00
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2014
Identifikácia zmluvy 80/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 3.Q. 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dukelská 19, Bardejov
Ičo 36458503

Faktúra č. DF201401590

Číslo faktúry dodávateľa 1401847001
Hodnota faktúry v € s DPH: 157,25
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2014
Identifikácia zmluvy 12/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3.Q.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Balkán 53, Zvolen
Ičo 36054666

Faktúra č. DF201401594

Číslo faktúry dodávateľa 1400152
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,88
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140340

Popis faktúry
Ročný servis a oprava plynového kotla PROTHERM na prevádzke Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: S – servis František Sevald
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Modrovská 82, Modrová
Ičo 14126265

Faktúra č. DF201401598

Číslo faktúry dodávateľa 1041400297
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 364,22
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2014
Identifikácia zmluvy 96/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1-6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava „UNB“
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pažítková 4, Bratislava
Ičo 31813861

Faktúra č. DF201401599

Číslo faktúry dodávateľa 20141313
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2014
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201401600

Číslo faktúry dodávateľa 2014143
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140331

Popis faktúry
Ubytovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno: Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Faktúra č. DF201401605

Číslo faktúry dodávateľa 8140902199
Hodnota faktúry v € s DPH: 699,02
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2014
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201401462

Číslo faktúry dodávateľa 7290002307
Hodnota faktúry v € s DPH: 22 011,60
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140235

Popis faktúry
Dodávka batérií s príslušenstvom do vysokozdvižných vozíkov Hawker

Dodávateľ

Obchodné meno: EnerSys, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 20, Bratislava
Ičo 45987181

Faktúra č. DF201401468

Číslo faktúry dodávateľa 34113643
Hodnota faktúry v € s DPH: 45 055,56
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401469

Číslo faktúry dodávateľa 34113644
Hodnota faktúry v € s DPH: 45 951,00
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401470

Číslo faktúry dodávateľa 34113645
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 507,60
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401555

Číslo faktúry dodávateľa 3043513588
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 406,00
Dátum doručenia faktúry: 10.10.2014
Identifikácia zmluvy 67/Brodnianka/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné lístky

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201401411

Číslo faktúry dodávateľa 14102862
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 313,76
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2014
Identifikácia zmluvy 176/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis – Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401432

Číslo faktúry dodávateľa 4970914
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 626,92
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140086

Popis faktúry
Monitoring vonkajšej kanalizácie závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: MP KANAL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mojmírova 7, Prešov
Ičo 45965838

Faktúra č. DF201401434

Číslo faktúry dodávateľa 20140492
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 901,60
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140008

Popis faktúry
Kontrola a oprava požiarno-technických zariadení na závode Ľupčianka a v Bratislave

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401436

Číslo faktúry dodávateľa 21411130
Hodnota faktúry v € s DPH: 395,68
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena 2ks pneumatík na služobnom vozidle vrátane vyvažovania

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401437

Číslo faktúry dodávateľa 4440000733
Hodnota faktúry v € s DPH: 388,88
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Farebné kópie na kopírke 22.6.-22.9.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201401438

Číslo faktúry dodávateľa 4440000732
Hodnota faktúry v € s DPH: 251,66
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.08. – 22.09.2014 + xerox papier

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201401441

Číslo faktúry dodávateľa 90132255
Hodnota faktúry v € s DPH: 31,17
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy 45/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku v objekte Jelšovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401442

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 B.Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401443

Číslo faktúry dodávateľa 9105053700
Hodnota faktúry v € s DPH: 306,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 B.Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401444

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 059,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401445

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401447

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 754,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401448

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 575,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401458

Číslo faktúry dodávateľa 8860001542
Hodnota faktúry v € s DPH: 228,00
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140301

Popis faktúry
Školenie – Adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť

Dodávateľ

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Faktúra č. DF201401461

Číslo faktúry dodávateľa 1401375
Hodnota faktúry v € s DPH: 108,00
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140287

Popis faktúry
Školenie- Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou – závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401463

Číslo faktúry dodávateľa 614000039
Hodnota faktúry v € s DPH: 50,00
Dátum doručenia faktúry: 29.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140276

Popis faktúry
Periodické školenie a preskúšanie zváračov

Dodávateľ

Obchodné meno: Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podb
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družby 554/64, Podbrezová
Ičo 37950711

Faktúra č. DF201401464

Číslo faktúry dodávateľa 7409077604
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 586,78
Dátum doručenia faktúry: 29.09.2014
Identifikácia zmluvy Slovak Telekom
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Úhrada za služby mobilnej siete 22.08. – 21.09.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401465

Číslo faktúry dodávateľa 2114231698
Hodnota faktúry v € s DPH: 558,70
Dátum doručenia faktúry: 29.09.2014
Identifikácia zmluvy 001/2009-234/Ľupčianka/2009
Identifikácia objednávky OV140283

Popis faktúry
Oprava riadenia nákladného motorového vozidla Tatra 815

Dodávateľ

Obchodné meno: STABO, s.r.o. Truck a Trailer servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Príboj 558, Slovenská Ľupča
Ičo 31620582

Faktúra č. DF201401466

Číslo faktúry dodávateľa 3114101436
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 176,00
Dátum doručenia faktúry: 29.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140296

Popis faktúry
Oprava kotolne Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: PRIMA INVEST spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bakossova 60, Banská Bystrica
Ičo 31644791

Faktúra č. DF201401471

Číslo faktúry dodávateľa 2800017571
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,30
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2014
Identifikácia zmluvy 60/1997-T
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Údržba zabezpeč. zariadení na vlečke závodu III. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401476

Číslo faktúry dodávateľa 7154928715
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,00
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 9104289999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 10/2014, lokalita Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401477

Číslo faktúry dodávateľa 7154928684
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 456,00
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 9103189848
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 19.09. – 31.10.2014, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401479

Číslo faktúry dodávateľa 7154928686
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 111,00
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 10/2014 Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401480

Číslo faktúry dodávateľa 7154928710
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,00
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 10/2014 B.Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401481

Číslo faktúry dodávateľa 7154928714
Hodnota faktúry v € s DPH: 6,00
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 9104289956
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 10/2014, lokalita Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401482

Číslo faktúry dodávateľa 7154928711
Hodnota faktúry v € s DPH: 4,00
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 9104033518
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 19.09. – 31.10.2014, lokalita Pereš

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401483

Číslo faktúry dodávateľa 7154928687
Hodnota faktúry v € s DPH: 767,00
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Borovina 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401484

Číslo faktúry dodávateľa 47390252
Hodnota faktúry v € s DPH: 51,64
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140284

Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV za III.štvťrok 2014 závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201401486

Číslo faktúry dodávateľa 701400236
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201401488

Číslo faktúry dodávateľa 1403738
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 350,00
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Upratovacie práce 9/2014 v budove ústredia SŠHR SR Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: AB Facility s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Križkova 9, Bratislava 811 04
Ičo 44390823

Faktúra č. DF201401489

Číslo faktúry dodávateľa 1614900461
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 093,14
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201401490

Číslo faktúry dodávateľa 21450182
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,66
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140035

Popis faktúry
Dielenské práce – STK a EK + materiál

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401494

Číslo faktúry dodávateľa 1411003322
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,80
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/02014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201401496

Číslo faktúry dodávateľa 142063
Hodnota faktúry v € s DPH: 34 200,00
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 47/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vykonanie pasportizácie vyhradených technických zariadení vo všetkých objektoch majetku SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201401497

Číslo faktúry dodávateľa 89938589
Hodnota faktúry v € s DPH: 9,80
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140302

Popis faktúry
Odborná publikácia – Balíček kontrolný výkaz – bez chýb a pokút

Dodávateľ

Obchodné meno: PORADCA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Celulózke, Žilina,
Ičo 36371271

Faktúra č. DF201401499

Číslo faktúry dodávateľa 20140065
Hodnota faktúry v € s DPH: 739,56
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140306

Popis faktúry
Výmena a overenie digitálneho tachografu 1381 na nákladnom automobile Mercedes Axor BA672PG

Dodávateľ

Obchodné meno: MK SERVIS PLUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 251/24, Lieskovec 962 21
Ičo 45510571

Faktúra č. DF201401500

Číslo faktúry dodávateľa 14090323
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,86
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvoz odpadu 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201401502

Číslo faktúry dodávateľa 140122
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,00
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 62/BOR/2008
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné jednotky 9/2014 závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 2/1227, Detva
Ičo 34323201

Faktúra č. DF201401503

Číslo faktúry dodávateľa 7419048477
Hodnota faktúry v € s DPH: 55,82
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 140245700
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Čachtice 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401504

Číslo faktúry dodávateľa 7419048819
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,49
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 140257313
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014, lokalita Plavecký Peter

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401505

Číslo faktúry dodávateľa 7419049148
Hodnota faktúry v € s DPH: 248,31
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 140270881
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 10/2014, lokalita Pereš

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401506

Číslo faktúry dodávateľa 7419050320
Hodnota faktúry v € s DPH: 626,44
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 9406045583
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Dubovany 10-11/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401507

Číslo faktúry dodávateľa 15422014
Hodnota faktúry v € s DPH: 117,60
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 174/KP/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sabinovská 14, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201401509

Číslo faktúry dodávateľa 14102989
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 652,64
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 9/2014 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401510

Číslo faktúry dodávateľa 140296
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,73
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140082

Popis faktúry
Služby v práčovni pre chatu Ostré za rok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Borová 34/18, Žilina 010 01
Ičo 36383112

Faktúra č. DF201401511

Číslo faktúry dodávateľa 14102990
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401512

Číslo faktúry dodávateľa 14102994
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba Borovina 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401513

Číslo faktúry dodávateľa 14102993
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401514

Číslo faktúry dodávateľa 14102992
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba Častkovce Drienka 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401515

Číslo faktúry dodávateľa 14102991
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401518

Číslo faktúry dodávateľa 6860845689
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,58
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2014
Identifikácia zmluvy 311009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše na technický plyn 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401521

Číslo faktúry dodávateľa 614114702
Hodnota faktúry v € s DPH: 80,74
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2014
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku (zrážková voda) za 9/2014 Pražská 29, BA

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401523

Číslo faktúry dodávateľa 1450008761
Hodnota faktúry v € s DPH: 778,24
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2014
Identifikácia zmluvy 5050079/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401413

Číslo faktúry dodávateľa 214311105
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 532,94
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2014
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201401335

Číslo faktúry dodávateľa 301441081
Hodnota faktúry v € s DPH: 271 401,40
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201401396

Číslo faktúry dodávateľa 21450157
Hodnota faktúry v € s DPH: 479,53
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140294

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného motorového vozidla – závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400986

Číslo faktúry dodávateľa 424001
Hodnota faktúry v € s DPH: 25 272,00
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201400988

Číslo faktúry dodávateľa 444014
Hodnota faktúry v € s DPH: 21 528,00
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201401137

Číslo faktúry dodávateľa 301433489
Hodnota faktúry v € s DPH: 267 924,05
Dátum doručenia faktúry: 24.07.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201401180

Číslo faktúry dodávateľa 424002
Hodnota faktúry v € s DPH: 18 720,00
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2014
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201401342

Číslo faktúry dodávateľa 9711490602
Hodnota faktúry v € s DPH: 182 448,84
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2014
Identifikácia zmluvy 74/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: CHIRANA Medical, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá
Ičo 36322300

Faktúra č. DF201401347

Číslo faktúry dodávateľa 143114
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 558,80
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2014
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201401419

Číslo faktúry dodávateľa 2000914
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 200,05
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 8/2014 Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401420

Číslo faktúry dodávateľa 114164257
Hodnota faktúry v € s DPH: 95,84
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2014
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vodné, stočné 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401422

Číslo faktúry dodávateľa 714083668
Hodnota faktúry v € s DPH: 52,42
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2014
Identifikácia zmluvy 1966/24
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka vody 6.8.-10.9.2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1.mája 11, Trenčín
Ičo 36306410

Faktúra č. DF201401424

Číslo faktúry dodávateľa 10140454
Hodnota faktúry v € s DPH: 117,60
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140270

Popis faktúry
Opakované oboznámenie a preskúšanie obsluhy motorových vozíkov

Dodávateľ

Obchodné meno: VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kimovská 40, Zvolen
Ičo 36735060

Faktúra č. DF201401425

Číslo faktúry dodávateľa 10140455
Hodnota faktúry v € s DPH: 588,00
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2014
Identifikácia zmluvy 19/Ľupčianka/2010
Identifikácia objednávky OV140273

Popis faktúry
Vykonanie technickej prehliadky a revízie LPG na vysokozdvižných vozíkoch

Dodávateľ

Obchodné meno: VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kimovská 40, Zvolen
Ičo 36735060

Faktúra č. DF201401426

Číslo faktúry dodávateľa 8140802163
Hodnota faktúry v € s DPH: 697,56
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2014
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201401427

Číslo faktúry dodávateľa 21140769
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,94
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2014
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia za 8/2014 – lokalita Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201401428

Číslo faktúry dodávateľa 1100004577
Hodnota faktúry v € s DPH: 21 780,73
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2014
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401429

Číslo faktúry dodávateľa 2014168
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2014
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201401430

Číslo faktúry dodávateľa 1014350993
Hodnota faktúry v € s DPH: 889,70
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140293

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko T.G.Masaryka 3425, Zvolen
Ičo 36021091

Faktúra č. DF201401431

Číslo faktúry dodávateľa 220914
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 872,80
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140257

Popis faktúry
Údržba trávnatých plôch vo vybraných objektoch SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, Košice 040 01
Ičo 46261699

Faktúra č. DF201401433

Číslo faktúry dodávateľa 10142266
Hodnota faktúry v € s DPH: 120,00
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140272

Popis faktúry
Vzdelávanie strojníkov stavebných strojov

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201401439

Číslo faktúry dodávateľa 2014169
Hodnota faktúry v € s DPH: 28,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140298

Popis faktúry
Emisná kontrola nákladného motorového vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: STK ZVOLEN s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24, Lieskovec 962 21
Ičo 44021321

Faktúra č. DF201401440

Číslo faktúry dodávateľa 214180
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140298

Popis faktúry
Technická kontrola nákladného motorového vozidla T815, BA566JY

Dodávateľ

Obchodné meno: STK ZVOLEN s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24, Lieskovec 962 21
Ičo 44021321

Faktúra č. DF201401446

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 221,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401449

Číslo faktúry dodávateľa 143134
Hodnota faktúry v € s DPH: 490,36
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2014
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201401460

Číslo faktúry dodávateľa 140100125
Hodnota faktúry v € s DPH: 60,00
Dátum doručenia faktúry: 26.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140288

Popis faktúry
Pravidelné opakované školenie elektrotechnika na riadenie činnosti prevádzky

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Faktúra č. DF201401467

Číslo faktúry dodávateľa 140100997
Hodnota faktúry v € s DPH: 128,00
Dátum doručenia faktúry: 29.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140290

Popis faktúry
Školenie „Ako byť pripravený na kontrolu v subjektoch verejnej správy“

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201401472

Číslo faktúry dodávateľa 12014
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 906,97
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2014
Identifikácia zmluvy 57/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stavebné úpravy objektu kotolne závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: MAXIMUM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01
Ičo 47850728

Faktúra č. DF201401492

Číslo faktúry dodávateľa 1404113
Hodnota faktúry v € s DPH: 459,80
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140307

Popis faktúry
Školenie – 10.ročník medzinárodnej konferencie e-biz forum v Ostrave

Dodávateľ

Obchodné meno: NAR Marketing, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Masarykovo námestí 52/33, Ostrava – Moravská Ostrava
Ičo 64616398

Faktúra č. DF201401498

Číslo faktúry dodávateľa 1401321
Hodnota faktúry v € s DPH: 45,00
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140291

Popis faktúry
Školenie „Zákonník práce v praxi v roku 2014“

Dodávateľ

Obchodné meno: CUS – Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. ČSA 25, Banská Bystrica
Ičo 36760951

Faktúra č. DF201401517

Číslo faktúry dodávateľa 140101013
Hodnota faktúry v € s DPH: 207,00
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140299

Popis faktúry
Seminár „Verejné zákazky na stavebné práce“

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201401364

Číslo faktúry dodávateľa 2120140164
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 740,70
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201401365

Číslo faktúry dodávateľa 2014113
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140263

Popis faktúry
Ubytovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno: Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Faktúra č. DF201401391

Číslo faktúry dodávateľa 90132581
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 286,48
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2014
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401397

Číslo faktúry dodávateľa 2014028
Hodnota faktúry v € s DPH: 149,69
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140266

Popis faktúry
Náhradné diely do kosačiek

Dodávateľ

Obchodné meno: Obas Margita Strýčková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Hlinku 20, Čadca
Ičo 37206818

Faktúra č. DF201401400

Číslo faktúry dodávateľa 201400825
Hodnota faktúry v € s DPH: 377,04
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140255

Popis faktúry
Oprava zametacieho stroja

Dodávateľ

Obchodné meno: cleanex – cleanex, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Raková, 248, Raková
Ičo 43891811

Faktúra č. DF201401401

Číslo faktúry dodávateľa 140278
Hodnota faktúry v € s DPH: 391,78
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140285

Popis faktúry
Materiál

Dodávateľ

Obchodné meno: Jaroslav Kubinec – JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Faktúra č. DF201401403

Číslo faktúry dodávateľa 1131401858
Hodnota faktúry v € s DPH: 590,64
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140282

Popis faktúry
Inzercia v denníku Pravda 10.9.2014 – predaj nehnuteľností

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R E X a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trnavská cesta 39/A, Bratislava
Ičo 00685313

Faktúra č. DF201401406

Číslo faktúry dodávateľa 34113394
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 890,79
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401408

Číslo faktúry dodávateľa 814036
Hodnota faktúry v € s DPH: 252,00
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140271

Popis faktúry
Práce na vstupnej bráne Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: M.B.M. comp., spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Líščie údolie 23, Bratislava 841 04
Ičo 31382835

Faktúra č. DF201401409

Číslo faktúry dodávateľa 702600454
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2014
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Podpora Lotus Notes infraštruktúra + SW aplikácie 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201401410

Číslo faktúry dodávateľa 21411020
Hodnota faktúry v € s DPH: 229,34
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce – Ťažné zariadenie + jeho montáž na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401412

Číslo faktúry dodávateľa 4004243497
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 295,11
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2014
Identifikácia zmluvy 80-10514444
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poistné budova SŠHR SR a chata Ostré 1.1.2014 – 1.1.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štefanovičova 4, Bratislava
Ičo 00585441

Faktúra č. DF201401414

Číslo faktúry dodávateľa 2000904
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 113,16
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 8/2014 Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401415

Číslo faktúry dodávateľa 2000894
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 639,77
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 8/2014 Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401416

Číslo faktúry dodávateľa 886300161110
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 901,71
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2014
Identifikácia zmluvy 8-863-001611, dodatok č.3
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poistenie ŠHR za IV.Q.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: QBE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 27, Košice
Ičo 36855472

Faktúra č. DF201401417

Číslo faktúry dodávateľa 14001920
Hodnota faktúry v € s DPH: 228,00
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140286

Popis faktúry
Autofólie na služobné vozidlo

Dodávateľ

Obchodné meno: Carol line spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sibírska 35, Bratislava
Ičo 35788445

Faktúra č. DF201401418

Číslo faktúry dodávateľa 1401289
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201400796

Číslo faktúry dodávateľa 301424021
Hodnota faktúry v € s DPH: 264 639,19
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201401459

Číslo faktúry dodávateľa 5021413038
Hodnota faktúry v € s DPH: 120,00
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140262

Popis faktúry
Školenie: Novela zákona o DPH od 1.1.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201401310

Číslo faktúry dodávateľa 140244
Hodnota faktúry v € s DPH: 501,20
Dátum doručenia faktúry: 27.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140259

Popis faktúry
Nákup viazacích lán

Dodávateľ

Obchodné meno: ROUZZ, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 16, Piešťany 921 01
Ičo 36242349

Faktúra č. DF201401311

Číslo faktúry dodávateľa 143120
Hodnota faktúry v € s DPH: 146,20
Dátum doručenia faktúry: 27.08.2014
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201401313

Číslo faktúry dodávateľa 5764877828
Hodnota faktúry v € s DPH: 462,01
Dátum doručenia faktúry: 27.08.2014
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Služby pevnej linky 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401314

Číslo faktúry dodávateľa 2014031
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 954,68
Dátum doručenia faktúry: 27.08.2014
Identifikácia zmluvy 51/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Práce na stavbe – Rekonštrukcia strechy skladu Šarišské Michaľany

Dodávateľ

Obchodné meno: JOBOSTAV, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Petzvalova 20, Trnava 917 02
Ičo 36243698

Faktúra č. DF201401315

Číslo faktúry dodávateľa 10037840
Hodnota faktúry v € s DPH: 38,22
Dátum doručenia faktúry: 28.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140167

Popis faktúry
Kancelársky materiál

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401316

Číslo faktúry dodávateľa 140672
Hodnota faktúry v € s DPH: 138,00
Dátum doručenia faktúry: 28.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140256

Popis faktúry
Drevené podkladové hranoly

Dodávateľ

Obchodné meno: M.J.K.-SLOVPIL s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko PIonierska 404, Čachtice
Ičo 36319007

Faktúra č. DF201401317

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 221,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401318

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 754,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401319

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 575,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401320

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014 B.Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401321

Číslo faktúry dodávateľa 9105053700
Hodnota faktúry v € s DPH: 306,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014 B.Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401322

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Čačín 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401323

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 059,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014 Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401326

Číslo faktúry dodávateľa 2014110
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140254

Popis faktúry
Ubytovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno: Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Faktúra č. DF201401327

Číslo faktúry dodávateľa 0642014
Hodnota faktúry v € s DPH: 119,50
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 320/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Periodická prehliadka a kontrola tech. stavu železnič. vlečky na závode Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: VRŠKA konzult, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Hlinách 6958/39, Trnava
Ičo 36278343

Faktúra č. DF201401328

Číslo faktúry dodávateľa 2014147
Hodnota faktúry v € s DPH: 320,40
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140258

Popis faktúry
Oprava kompresora – Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: URBAN SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábrežie 499/10,
Ičo 36643319

Faktúra č. DF201401329

Číslo faktúry dodávateľa 7283132904
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 013,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401330

Číslo faktúry dodávateľa 7283132906
Hodnota faktúry v € s DPH: 487,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 65/BROD/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401331

Číslo faktúry dodávateľa 7283132931
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 B.Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401332

Číslo faktúry dodávateľa 7283132933
Hodnota faktúry v € s DPH: 6,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 9104289956
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 B.Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401333

Číslo faktúry dodávateľa 7283132934
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 9104289999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 B.Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401336

Číslo faktúry dodávateľa 7408105521
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 720,93
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy Slovak Telekom
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Úhrada za služby mobilnej siete 22.07. – 21.08.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401337

Číslo faktúry dodávateľa 7283132907
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 111,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 9/2014 Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401338

Číslo faktúry dodávateľa 1403676
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 350,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Upratovacie práce 8/2014 v budove ústredia SŠHR SR Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: AB Facility s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Križkova 9, Bratislava 811 04
Ičo 44390823

Faktúra č. DF201401339

Číslo faktúry dodávateľa 2014108
Hodnota faktúry v € s DPH: 780,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140261

Popis faktúry
Konferencia o aktuálnych trendoch v oblasti auditu

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský inštitút interných audítorov P.O.Box 46
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko , Bratislava
Ičo 31771602

Faktúra č. DF201401340

Číslo faktúry dodávateľa 7283132908
Hodnota faktúry v € s DPH: 767,00
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2014
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Borovina 19.8.2014 – 30.9.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401341

Číslo faktúry dodávateľa 7283132905
Hodnota faktúry v € s DPH: 288,00
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2014
Identifikácia zmluvy 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 1.9.2014 – 18.10.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401343

Číslo faktúry dodávateľa 21450140
Hodnota faktúry v € s DPH: 70,00
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140035

Popis faktúry
Dielenské práce – Technická kontrola a emisná kontrola na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401344

Číslo faktúry dodávateľa 701400206
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201401345

Číslo faktúry dodávateľa 14080282
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,32
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2014
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvoz odpadu 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201401346

Číslo faktúry dodávateľa 324006
Hodnota faktúry v € s DPH: 301,24
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140274

Popis faktúry
Výmena zvodových dažďových kolien na skladoch závodu SŠHR SR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Peter Sucháň – PRETECH
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tulská 2, Banská Bystrica
Ičo 35257369

Faktúra č. DF201401348

Číslo faktúry dodávateľa 14102557
Hodnota faktúry v € s DPH: 161,82
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis Ľupčianka 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401349

Číslo faktúry dodávateľa 1614900433
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 093,14
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2014
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201401350

Číslo faktúry dodávateľa 911400066
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 461,80
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2014
Identifikácia zmluvy 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201401351

Číslo faktúry dodávateľa 7437978623
Hodnota faktúry v € s DPH: 248,31
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2014
Identifikácia zmluvy 140270881
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014, lokalita Pereš

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401352

Číslo faktúry dodávateľa 7437978351
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,49
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2014
Identifikácia zmluvy 140257313
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 9/2014, lokalita Plavecký Peter

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401353

Číslo faktúry dodávateľa 7437978118
Hodnota faktúry v € s DPH: 55,82
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2014
Identifikácia zmluvy 140245700
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Čachtice 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401354

Číslo faktúry dodávateľa 2014024451
Hodnota faktúry v € s DPH: 248,40
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140265

Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno: Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Faktúra č. DF201401355

Číslo faktúry dodávateľa 3014390894
Hodnota faktúry v € s DPH: 540,00
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140246

Popis faktúry
Kurz KKV skupiny „CE“ – Preškolenie vodičov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča

Dodávateľ

Obchodné meno: Autoškola HÍLEK STK Senica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vajanského 24, Senica
Ičo 36233366

Faktúra č. DF201401356

Číslo faktúry dodávateľa 10140117
Hodnota faktúry v € s DPH: 384,00
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140117

Popis faktúry
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích, komínov a vyhradených technických zariadení elektrických 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201401359

Číslo faktúry dodávateľa 14010490
Hodnota faktúry v € s DPH: 160,32
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140264

Popis faktúry
Služby vykonané vozidlom MP-20

Dodávateľ

Obchodné meno: DANKO BB, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko V. F. Bystrého 5, Banská Bystrica 974 01
Ičo 36686581

Faktúra č. DF201401360

Číslo faktúry dodávateľa 6860836359
Hodnota faktúry v € s DPH: 73,93
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2014
Identifikácia zmluvy 311009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše na technický plyn 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401361

Číslo faktúry dodávateľa 6860835575
Hodnota faktúry v € s DPH: 73,93
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2014
Identifikácia zmluvy 51400018
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 8/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401362

Číslo faktúry dodávateľa 7210625093
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 078,12
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2014
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401363

Číslo faktúry dodávateľa 13662014
Hodnota faktúry v € s DPH: 117,60
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2014
Identifikácia zmluvy 174/KP/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sabinovská 14, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201401366

Číslo faktúry dodávateľa 6860835136
Hodnota faktúry v € s DPH: 72,91
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 5-19-00131
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 8/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401367

Číslo faktúry dodávateľa 0765859833
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401368

Číslo faktúry dodávateľa 5765859838
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401369

Číslo faktúry dodávateľa 2000824
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 795,24
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401370

Číslo faktúry dodávateľa 2014104
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140252

Popis faktúry
Ubytovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno: Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Faktúra č. DF201401371

Číslo faktúry dodávateľa 140111
Hodnota faktúry v € s DPH: 327,00
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 62/BOR/2008
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné jednotky 8/2014 závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 2/1227, Detva
Ičo 34323201

Faktúra č. DF201401373

Číslo faktúry dodávateľa 14102679
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 807,73
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401374

Číslo faktúry dodávateľa 1411002940
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,40
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201401375

Číslo faktúry dodávateľa 42014207
Hodnota faktúry v € s DPH: 846,84
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140191

Popis faktúry
Dodávka a montáž keramickej dlažby

Dodávateľ

Obchodné meno: STAVREM PLUS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Boldocká 1, Senec
Ičo 35794542

Faktúra č. DF201401376

Číslo faktúry dodávateľa 14102684
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401377

Číslo faktúry dodávateľa 14102683
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401378

Číslo faktúry dodávateľa 14102682
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Častkovce – Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401379

Číslo faktúry dodávateľa 14102681
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401380

Číslo faktúry dodávateľa 14102680
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 8/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401384

Číslo faktúry dodávateľa 85000914
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 201,67
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners Club za 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201401385

Číslo faktúry dodávateľa 1765859825
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401386

Číslo faktúry dodávateľa 1765859832
Hodnota faktúry v € s DPH: 471,60
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2014
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Služby pevnej linky 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401387

Číslo faktúry dodávateľa 8765852241
Hodnota faktúry v € s DPH: 379,92
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2014
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Úhrada za služby pevnej siete 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401388

Číslo faktúry dodávateľa 6765859837
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401389

Číslo faktúry dodávateľa 8765859842
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2014 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401392

Číslo faktúry dodávateľa 9105464138
Hodnota faktúry v € s DPH: 152,71
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2014
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 8/2014 vyúčtovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401393

Číslo faktúry dodávateľa 9685118171
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Povrazník 8/2014 vyúčtovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401394

Číslo faktúry dodávateľa 9105053159
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,82
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia B.Bystrica – 8/2014 vyúčtovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401395

Číslo faktúry dodávateľa 9175474137
Hodnota faktúry v € s DPH: 11,07
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Borovina 8/2014 vyúčtovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401398

Číslo faktúry dodávateľa 614112914
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,05
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2014
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku za 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401399

Číslo faktúry dodávateľa 9000777438
Hodnota faktúry v € s DPH: 70,00
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2014
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poštový úver 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201401402

Číslo faktúry dodávateľa 1450007655
Hodnota faktúry v € s DPH: 737,28
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2014
Identifikácia zmluvy 5050079/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401404

Číslo faktúry dodávateľa 20141170
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2014
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201401405

Číslo faktúry dodávateľa 34113395
Hodnota faktúry v € s DPH: 67,87
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2014
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401407

Číslo faktúry dodávateľa 2014118
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140281

Popis faktúry
Ubytovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno: Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Faktúra č. DF201401033

Číslo faktúry dodávateľa 2014170153
Hodnota faktúry v € s DPH: 129 548,52
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 11/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo 36323977

Faktúra č. DF201401116

Číslo faktúry dodávateľa 3654064625
Hodnota faktúry v € s DPH: 183 859,20
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2014
Identifikácia zmluvy 31/OMRaOZ/2000
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201401142

Číslo faktúry dodávateľa 2654064891
Hodnota faktúry v € s DPH: 183 859,20
Dátum doručenia faktúry: 25.07.2014
Identifikácia zmluvy 31/OMRaOZ/2000
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201401198

Číslo faktúry dodávateľa 3654065290
Hodnota faktúry v € s DPH: 110 315,52
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 31/OMRaOZ/2000
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201401229

Číslo faktúry dodávateľa 9142181008
Hodnota faktúry v € s DPH: 39 900,00
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2014
Identifikácia zmluvy 41/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Osobné vozidlo VW Passat

Dodávateľ

Obchodné meno: Porsche Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vajnorská 160, Bratislava
Ičo 31362788

Faktúra č. DF201401294

Číslo faktúry dodávateľa 000075014
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 398,00
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140234

Popis faktúry
Výstražné svietidlá, siréna

Dodávateľ

Obchodné meno: SELVIT, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tichá 15A/8560, Žilina
Ičo 36370053

Faktúra č. DF201401300

Číslo faktúry dodávateľa 702600424
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 21.08.2014
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a podpora SW aplikácií 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201401301

Číslo faktúry dodávateľa 21450118
Hodnota faktúry v € s DPH: 316,38
Dátum doručenia faktúry: 21.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401303

Číslo faktúry dodávateľa 24414114
Hodnota faktúry v € s DPH: 8,60
Dátum doručenia faktúry: 22.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140241

Popis faktúry
Servis klimatizačných zariadení, ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 19, Bratislava 821 02
Ičo 31354131

Faktúra č. DF201401305

Číslo faktúry dodávateľa 4440000686
Hodnota faktúry v € s DPH: 251,66
Dátum doručenia faktúry: 25.08.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.07.2014-22.08.2014 + xerox papier

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201401295

Číslo faktúry dodávateľa 14017511
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,47
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2014
Identifikácia zmluvy Uznesenie Okresného súdu Košice-okolie sp. zn. 17Er/750/2005-29
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Trovy exekúcie v zastavenej exekučnej veci

Dodávateľ

Obchodné meno: JUDr. Lenka Borovská
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kováčska 32, Košice
Ičo 35570636

Faktúra č. DF201401197

Číslo faktúry dodávateľa 201426024
Hodnota faktúry v € s DPH: 207,68
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 92/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Ičo 00165549

Faktúra č. DF201401209

Číslo faktúry dodávateľa 14010322
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 016,93
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140215

Popis faktúry
Oprava fasády a vnútorných omietok

Dodávateľ

Obchodné meno: KRNÁČ – DREVOREZ Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vinohradnícka 3, Bratislava 821 06
Ičo 35767537

Faktúra č. DF201401219

Číslo faktúry dodávateľa 20140401
Hodnota faktúry v € s DPH: 105,60
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140224

Popis faktúry
Hasiace prístroje

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401226

Číslo faktúry dodávateľa 6860827160
Hodnota faktúry v € s DPH: 73,93
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2014
Identifikácia zmluvy 51400018
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 7/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401239

Číslo faktúry dodávateľa 6860827363
Hodnota faktúry v € s DPH: 73,93
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy 311009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše na technický plyn 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401242

Číslo faktúry dodávateľa 85000814
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 946,13
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Diners karty 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201401244

Číslo faktúry dodávateľa 9685118170
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 7/2014 Povrazník, B. Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401245

Číslo faktúry dodávateľa 9105053158
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,07
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 7/2014 Zvolenská cesta B.B.

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401248

Číslo faktúry dodávateľa 2120140154
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 535,55
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201401255

Číslo faktúry dodávateľa 3764882475
Hodnota faktúry v € s DPH: 292,45
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Služby pevnej linky 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401256

Číslo faktúry dodávateľa 0764882447
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401257

Číslo faktúry dodávateľa 1764882477
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401258

Číslo faktúry dodávateľa 2764882483
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401259

Číslo faktúry dodávateľa 1764882491
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2014 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401260

Číslo faktúry dodávateľa 6764882489
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401261

Číslo faktúry dodávateľa 140100109
Hodnota faktúry v € s DPH: 240,00
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140247

Popis faktúry
Preškolenie obsluhy VZV

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Faktúra č. DF201401263

Číslo faktúry dodávateľa 10037424
Hodnota faktúry v € s DPH: 34,20
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140167

Popis faktúry
Kancelársky materiál

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401271

Číslo faktúry dodávateľa 34113107
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 797,79
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401276

Číslo faktúry dodávateľa 140011
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 951,38
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2014
Identifikácia zmluvy 49/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zhotovenie diela Sanácia technologických priehlbín v suteréne obilného sila

Dodávateľ

Obchodné meno: SORAMSTAV s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 171, Boldog 925 26
Ičo 44786344

Faktúra č. DF201401277

Číslo faktúry dodávateľa 2014149
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2014
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201401278

Číslo faktúry dodávateľa 21140665
Hodnota faktúry v € s DPH: 1,44
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2014
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201401279

Číslo faktúry dodávateľa 1401140
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401280

Číslo faktúry dodávateľa 14210397
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2014
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201401281

Číslo faktúry dodávateľa 14965685
Hodnota faktúry v € s DPH: 18 883,22
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2014
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401282

Číslo faktúry dodávateľa 90131854
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 303,74
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2014
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401283

Číslo faktúry dodávateľa 8140702209
Hodnota faktúry v € s DPH: 981,13
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2014
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201401286

Číslo faktúry dodávateľa 201445
Hodnota faktúry v € s DPH: 150,00
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140251

Popis faktúry
Stavebno-udržiavací dohľad vlečky v závode Brodnianka – Kysucké Nové Mesto

Dodávateľ

Obchodné meno: Dopravné stavby Púchov, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nimnická cesta 1724/5, Púchov
Ičo 36329665

Faktúra č. DF201401287

Číslo faktúry dodávateľa 714076444
Hodnota faktúry v € s DPH: 12,53
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2014
Identifikácia zmluvy 1966/24
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka vody 17.4.-7.8.2014 Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1.mája 11, Trenčín
Ičo 36306410

Faktúra č. DF201401288

Číslo faktúry dodávateľa 714074236
Hodnota faktúry v € s DPH: 68,36
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2014
Identifikácia zmluvy 1966/24
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka vody 2.7. – 5.8.2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1.mája 11, Trenčín
Ičo 36306410

Faktúra č. DF201401289

Číslo faktúry dodávateľa 21410997
Hodnota faktúry v € s DPH: 35,18
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140003

Popis faktúry
Dielenské práce – kontrola služobného motor. vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401290

Číslo faktúry dodávateľa 2000704
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 933,69
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 7/2014 Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401291

Číslo faktúry dodávateľa 2000714
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 303,20
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 7/2014 Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401292

Číslo faktúry dodávateľa 2000724
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 493,59
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR 7/2014 Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401293

Číslo faktúry dodávateľa 14102540
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,73
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis závod Borovina 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401297

Číslo faktúry dodávateľa 1100004529
Hodnota faktúry v € s DPH: 44 090,69
Dátum doručenia faktúry: 20.08.2014
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401299

Číslo faktúry dodávateľa 3714331
Hodnota faktúry v € s DPH: 10,79
Dátum doručenia faktúry: 20.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140249

Popis faktúry
Odborná publikácia – Zákonník práce 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Vydavateľstvo Nová práca spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Barónka 12, Bratislava
Ičo 35733594

Faktúra č. DF201401302

Číslo faktúry dodávateľa 140028
Hodnota faktúry v € s DPH: 93,60
Dátum doručenia faktúry: 21.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140239

Popis faktúry
Servis klimatizácie – ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Klíma – Partner, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Cintorínska 95/9, Malá Mača
Ičo 47574861

Faktúra č. DF201401306

Číslo faktúry dodávateľa 2014105
Hodnota faktúry v € s DPH: 60,00
Dátum doručenia faktúry: 25.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140250

Popis faktúry
Ubytovanie 3 účastníkov služobnej cesty

Dodávateľ

Obchodné meno: Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Faktúra č. DF201401304

Číslo faktúry dodávateľa 0414080556
Hodnota faktúry v € s DPH: 60,00
Dátum doručenia faktúry: 22.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140240

Popis faktúry
Zbierka zákonov 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201401132

Číslo faktúry dodávateľa 1100004482
Hodnota faktúry v € s DPH: 22 505,06
Dátum doručenia faktúry: 23.07.2014
Identifikácia zmluvy 532/260/1997/OMRaPZ
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizač. rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401184

Číslo faktúry dodávateľa 7144814021
Hodnota faktúry v € s DPH: 288,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar- Častkovce 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401185

Číslo faktúry dodávateľa 7144814020
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 013,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401187

Číslo faktúry dodávateľa 241107355
Hodnota faktúry v € s DPH: 244,34
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 606200048
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vodné Borovina od 18.4.2014 do 28.7.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201401205

Číslo faktúry dodávateľa 842014
Hodnota faktúry v € s DPH: 60,00
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140222

Popis faktúry
Ubytovanie 3 účastníkov služobnej cesty

Dodávateľ

Obchodné meno: Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Faktúra č. DF201401206

Číslo faktúry dodávateľa 932014
Hodnota faktúry v € s DPH: 60,00
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140238

Popis faktúry
Ubytovanie 3 účastníkov služobnej cesty

Dodávateľ

Obchodné meno: Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Faktúra č. DF201401211

Číslo faktúry dodávateľa 140100187
Hodnota faktúry v € s DPH: 285,00
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140212

Popis faktúry
Seminár „Verejné zákazky na stavebné práce“

Dodávateľ

Obchodné meno: OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava 811 01
Ičo 47139200

Faktúra č. DF201401213

Číslo faktúry dodávateľa 911400048
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 461,80
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2014
Identifikácia zmluvy 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201401214

Číslo faktúry dodávateľa 30140440
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 552,00
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2014
Identifikácia zmluvy 31/OÚ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Bezpečnostný prosjekt IS

Dodávateľ

Obchodné meno: EMM, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sekurisova 16, Bratislava
Ičo 17316260

Faktúra č. DF201401221

Číslo faktúry dodávateľa 14102203
Hodnota faktúry v € s DPH: 470,40
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis Sl. Ľupča

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401224

Číslo faktúry dodávateľa 241110468
Hodnota faktúry v € s DPH: 120,10
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2014
Identifikácia zmluvy 106200568
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vodné Ľupčianka od 1.5.2014 do 30.7.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201401228

Číslo faktúry dodávateľa 6860827293
Hodnota faktúry v € s DPH: 72,91
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2014
Identifikácia zmluvy 5-19-00131
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 7/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401230

Číslo faktúry dodávateľa 14102438
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401231

Číslo faktúry dodávateľa 14102441
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401232

Číslo faktúry dodávateľa 14102436
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 807,73
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401233

Číslo faktúry dodávateľa 14102440
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 Kopaničiar Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401234

Číslo faktúry dodávateľa 14102439
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 Kopaničiar Častkovice Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401235

Číslo faktúry dodávateľa 14102437
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 7/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401236

Číslo faktúry dodávateľa 1450006846
Hodnota faktúry v € s DPH: 819,20
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy 5050079/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401237

Číslo faktúry dodávateľa 14070242
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,86
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvoz odpadu 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201401238

Číslo faktúry dodávateľa 20141063
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201401240

Číslo faktúry dodávateľa 1423102691
Hodnota faktúry v € s DPH: 537,24
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140236

Popis faktúry
Inzercia v denníku SME – Ponukové konania – sklady v obci Senica

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201401241

Číslo faktúry dodávateľa 1423102690
Hodnota faktúry v € s DPH: 603,64
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140237

Popis faktúry
Inzercia v denníku -SME Ponukové konania – nehnuteľnosti v obci Strážske

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201401252

Číslo faktúry dodávateľa 140101
Hodnota faktúry v € s DPH: 393,00
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy 62/BOR/2008
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné jednotky 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 2/1227, Detva
Ičo 34323201

Faktúra č. DF201401254

Číslo faktúry dodávateľa 1405100815
Hodnota faktúry v € s DPH: 154,24
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140135

Popis faktúry
Sťahovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno: IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 53, Bratislava 842 47
Ičo 35863773

Faktúra č. DF201401264

Číslo faktúry dodávateľa 10037423
Hodnota faktúry v € s DPH: 4,80
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140155

Popis faktúry
Kancelársky materiál

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401265

Číslo faktúry dodávateľa 9000771698
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,05
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2014
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poštový úver 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201401266

Číslo faktúry dodávateľa 114156007
Hodnota faktúry v € s DPH: 120,37
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2014
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vodné, stočné od 27.6.2014 do 25.7.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401268

Číslo faktúry dodávateľa 7160704557
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 465,28
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2014
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 7/2014 Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401269

Číslo faktúry dodávateľa 10140095
Hodnota faktúry v € s DPH: 384,00
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140117

Popis faktúry
Odborné prehliadky a odborné skúšky komínov a technických zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201401270

Číslo faktúry dodávateľa 20140475
Hodnota faktúry v € s DPH: 102,00
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140245

Popis faktúry
Oprava kľučky vstupných dverí na administratívnej budove

Dodávateľ

Obchodné meno: STAVEX – PLAST, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Majerská cesta 92/A, Banská Bystrica 974 01
Ičo 31622348

Faktúra č. DF201401272

Číslo faktúry dodávateľa 1423102719
Hodnota faktúry v € s DPH: 537,24
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140248

Popis faktúry
Inzercia v denníku SME 11.8.2014 – Ponukové konania

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201401275

Číslo faktúry dodávateľa 4500288
Hodnota faktúry v € s DPH: 946,37
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2014
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Kontrola kvality HR

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201401167

Číslo faktúry dodávateľa 7216068500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 159,00
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014
Identifikácia zmluvy 7216068500
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia chata Ostré, 2.polrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401169

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 221,00
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka, 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401170

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 754,00
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha na elektrickú energiu za 8/2014, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401171

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 575,00
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Brodnianka 8/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401172

Číslo faktúry dodávateľa 7407133344
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 919,42
Dátum doručenia faktúry: 30.07.2014
Identifikácia zmluvy Slovak Telekom
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Úhrada za služby mobilnej siete 22.06. – 21.07.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401173

Číslo faktúry dodávateľa 20141345
Hodnota faktúry v € s DPH: 469,50
Dátum doručenia faktúry: 30.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140181

Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby pre závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201401174

Číslo faktúry dodávateľa 10036622
Hodnota faktúry v € s DPH: 295,31
Dátum doručenia faktúry: 30.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140167

Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401175

Číslo faktúry dodávateľa 10036625
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,02
Dátum doručenia faktúry: 30.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140167

Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401176

Číslo faktúry dodávateľa 20140373
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,66
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140225

Popis faktúry
Bezpečnostné značenie, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401177

Číslo faktúry dodávateľa 2000564
Hodnota faktúry v € s DPH: 28 741,48
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 1-6/2014,obilné silo Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401178

Číslo faktúry dodávateľa 2000574
Hodnota faktúry v € s DPH: 16 182,85
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 1-6/2014, obilné silo Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401179

Číslo faktúry dodávateľa 2000584
Hodnota faktúry v € s DPH: 39 090,73
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 1-6/2014, obilné silo Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401181

Číslo faktúry dodávateľa 21410931
Hodnota faktúry v € s DPH: 46,76
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401182

Číslo faktúry dodávateľa 7144814019
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 939,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 9103189848
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 01.08. – 18.09.2014, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401183

Číslo faktúry dodávateľa 7144814022
Hodnota faktúry v € s DPH: 487,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 65/BROD/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka zemného plynu 8/2014, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401188

Číslo faktúry dodávateľa 205140190
Hodnota faktúry v € s DPH: 128,40
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140226

Popis faktúry
Záručný servis vysokozdvižného vozíka, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Hyster Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Buzulucká 3, Zvolen
Ičo 47582278

Faktúra č. DF201401189

Číslo faktúry dodávateľa 701400182
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201401191

Číslo faktúry dodávateľa 7144814049
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 18.07. – 31.08.2014, lokalita Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401192

Číslo faktúry dodávateľa 7144814050
Hodnota faktúry v € s DPH: 4,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 9104033518
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 01.08. – 18.09.2014, lokalita Pereš

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401193

Číslo faktúry dodávateľa 7144814054
Hodnota faktúry v € s DPH: 6,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 9104289956
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 8/2014, lokalita Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401194

Číslo faktúry dodávateľa 7144814055
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 9104289999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 8/2014, lokalita Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401195

Číslo faktúry dodávateľa 7418880844
Hodnota faktúry v € s DPH: 55,82
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 140245700
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 8/2014, lokalita Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401196

Číslo faktúry dodávateľa 2000614
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,85
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ťarchopis k faktúram č. 2000564, 574 ,584

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401199

Číslo faktúry dodávateľa 1614900385
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 093,14
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS za 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201401200

Číslo faktúry dodávateľa 1403575
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 350,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Upratovacie práce 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: AB Facility s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Križkova 9, Bratislava 811 04
Ičo 44390823

Faktúra č. DF201401201

Číslo faktúry dodávateľa 7144814023
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 111,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 19.07. – 31.08.2014, ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401203

Číslo faktúry dodávateľa 1423102664
Hodnota faktúry v € s DPH: 730,39
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140233

Popis faktúry
Zverejnenie inzercie v denníku SME

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201401204

Číslo faktúry dodávateľa 1951403451
Hodnota faktúry v € s DPH: 66,39
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2014
Identifikácia zmluvy 164/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Úhrada za spoluúčasť pri poistnej udalosti na služobnom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: KIA Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 7, Bratislava 831 07
Ičo 35873647

Faktúra č. DF201401207

Číslo faktúry dodávateľa 47360102
Hodnota faktúry v € s DPH: 62,28
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140223

Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201401208

Číslo faktúry dodávateľa 1400357
Hodnota faktúry v € s DPH: 73,62
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140243

Popis faktúry
Programovanie telefónnej ústredne na závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: MIKROHUKO, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kollárova 11, Banská Bystrica
Ičo 31560806

Faktúra č. DF201401210

Číslo faktúry dodávateľa 2014070
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 325,62
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140209

Popis faktúry
Prečistenie kanalizácie na závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: SEKISUI SPR Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bystrická 1, Bratislava
Ičo 35855479

Faktúra č. DF201401212

Číslo faktúry dodávateľa 1411002598
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,40
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2014
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201401215

Číslo faktúry dodávateľa 21410954
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 510,45
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena tlmičov a oprava podvozku na služobnom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401216

Číslo faktúry dodávateľa 7418881076
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,49
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2014
Identifikácia zmluvy 140257313
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha na elektrickú energiu 8/2014, lokalita Plavecký Peter

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401217

Číslo faktúry dodávateľa 7418881350
Hodnota faktúry v € s DPH: 248,31
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2014
Identifikácia zmluvy 140270881
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha na elektrickú energiu 8/2014, lokalita Pereš

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401218

Číslo faktúry dodávateľa 614111659
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,05
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2014
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku za 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401220

Číslo faktúry dodávateľa 2000624
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 795,24
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401222

Číslo faktúry dodávateľa 2014018
Hodnota faktúry v € s DPH: 110,00
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140244

Popis faktúry
Servis traktorovej vlečky na závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: D&K servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Za Daňacou 46, Slovenská Ľupča 976 13
Ičo 36824631

Faktúra č. DF201401223

Číslo faktúry dodávateľa 2014002
Hodnota faktúry v € s DPH: 471,00
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140219

Popis faktúry
Oprava zvislej posuvnej brány na sklade, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Vojtech Vyšný – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, Banská Bystrica
Ičo 40369137

Faktúra č. DF201401225

Číslo faktúry dodávateľa 11922014
Hodnota faktúry v € s DPH: 117,60
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2014
Identifikácia zmluvy 174/KP/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Online monitoring médií za 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sabinovská 14, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201401253

Číslo faktúry dodávateľa 2014159
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 987,14
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140242

Popis faktúry
Oprava strechy skladu v Liptovskom Hrádku

Dodávateľ

Obchodné meno: Stavebno – projekčná spoločnosť CREDO, spol s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Moyzesova 1380/34, Čadca
Ičo 36012327

Faktúra č. DF201401109

Číslo faktúry dodávateľa 10036695
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,76
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140155

Popis faktúry
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401111

Číslo faktúry dodávateľa 2650004287
Hodnota faktúry v € s DPH: 392,40
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2014
Identifikácia zmluvy 847780003-3-2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok na 3. Q 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401112

Číslo faktúry dodávateľa 2015914
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 190,86
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140089

Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201401113

Číslo faktúry dodávateľa 21450064
Hodnota faktúry v € s DPH: 36,52
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava spínača brzdových svetiel na služobnom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401114

Číslo faktúry dodávateľa 1405100692
Hodnota faktúry v € s DPH: 46,56
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140048

Popis faktúry
Sťahovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno: IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 53, Bratislava 842 47
Ičo 35863773

Faktúra č. DF201401117

Číslo faktúry dodávateľa 41040110
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 777,43
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2014
Identifikácia zmluvy 67/OVS/2012
Identifikácia objednávky OV140084

Popis faktúry
Sezónny servis klimatizačných zariadení, ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 19, Bratislava 821 02
Ičo 31354131

Faktúra č. DF201401118

Číslo faktúry dodávateľa 32141511
Hodnota faktúry v € s DPH: 152,33
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140218

Popis faktúry
Nástenné lekárničky a náplne + autolekárničky, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: PANACEA s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prielohy 693/3, Žilina
Ičo 36374512

Faktúra č. DF201401119

Číslo faktúry dodávateľa 21450077
Hodnota faktúry v € s DPH: 269,14
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140003

Popis faktúry
Dielenské práce – servisná kontrola, výmena filtrov, oleja + STK na služobnom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401121

Číslo faktúry dodávateľa 20140978
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 534,80
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140220

Popis faktúry
Dodávka pneumatík a diskov na nákladné vozidlo

Dodávateľ

Obchodné meno: František Jankech – JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko kpt. Nálepku 331, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779755

Faktúra č. DF201401122

Číslo faktúry dodávateľa 21140566
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,33
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2014
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia za 6/2014 – lokalita Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201401123

Číslo faktúry dodávateľa 140355
Hodnota faktúry v € s DPH: 144,00
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140207

Popis faktúry
Likvidácia drevín

Dodávateľ

Obchodné meno: Technické služby mest. podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šoltésovej 1, Banská Štiavnica
Ičo 00185213

Faktúra č. DF201401127

Číslo faktúry dodávateľa 2014131
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 843,80
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2014
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 11/2011 – 12/2013

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201401129

Číslo faktúry dodávateľa 2014132
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 652,40
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2014
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 1-6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201401131

Číslo faktúry dodávateľa 10140009
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 483,84
Dátum doručenia faktúry: 23.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140113

Popis faktúry
Dezinfekcia,dezinsekcia, deratizácia a plynovanie – závody a ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Peter Kaľuha – INSEKTA DDD, Pest Control
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trstín 334, Trstín
Ičo 44904746

Faktúra č. DF201401133

Číslo faktúry dodávateľa 14102182
Hodnota faktúry v € s DPH: 949,12
Dátum doručenia faktúry: 23.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poskytovanie bezpečnostno-technickej služby – operatívny servis na závode Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401134

Číslo faktúry dodávateľa 14102181
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 826,40
Dátum doručenia faktúry: 23.07.2014
Identifikácia zmluvy 176/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis – odtránenie poruchy videovrátnika na ústredí

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401135

Číslo faktúry dodávateľa 0762014
Hodnota faktúry v € s DPH: 313,68
Dátum doručenia faktúry: 23.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140217

Popis faktúry
Oprava vysokozdvižného vozíka Clark, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: MC lift s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Haškova 6655/69, Banská Bystrica 974 11
Ičo 47335441

Faktúra č. DF201401136

Číslo faktúry dodávateľa 4000039206
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,46
Dátum doručenia faktúry: 23.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140201

Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie OS č. 502

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401138

Číslo faktúry dodávateľa 201412043
Hodnota faktúry v € s DPH: 148,62
Dátum doručenia faktúry: 24.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140114

Popis faktúry
Dodávka 1 ks otvorenej skrine šanónovej

Dodávateľ

Obchodné meno: ÚVTOS a ÚVV Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové námestie 1, Ilava
Ičo 00738344

Faktúra č. DF201401139

Číslo faktúry dodávateľa 10036900
Hodnota faktúry v € s DPH: 12,00
Dátum doručenia faktúry: 24.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140167

Popis faktúry
Kancelársky materiál, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401140

Číslo faktúry dodávateľa 10036901
Hodnota faktúry v € s DPH: 31,88
Dátum doručenia faktúry: 24.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140167

Popis faktúry
Kancelársky materiál, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401143

Číslo faktúry dodávateľa 1411591
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 444,40
Dátum doručenia faktúry: 25.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140177

Popis faktúry
Dodávka bielej techniky pre ústredie a závody SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: František Majtán-EURONICS TPD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Faktúra č. DF201401144

Číslo faktúry dodávateľa 1411587
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 330,20
Dátum doručenia faktúry: 25.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140177

Popis faktúry
Dodávka zabudovateľnej chladničky a práčky do prevádzkového priestoru ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: František Majtán-EURONICS TPD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Faktúra č. DF201401145

Číslo faktúry dodávateľa 1411590
Hodnota faktúry v € s DPH: 439,99
Dátum doručenia faktúry: 25.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140182

Popis faktúry
Dodávka umývačky priadu pre ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: František Majtán-EURONICS TPD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Faktúra č. DF201401146

Číslo faktúry dodávateľa 1411647
Hodnota faktúry v € s DPH: 723,00
Dátum doručenia faktúry: 25.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140205

Popis faktúry
Dodávka televízora do prevádzkového priestoru ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: František Majtán-EURONICS TPD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Faktúra č. DF201401147

Číslo faktúry dodávateľa 1411592
Hodnota faktúry v € s DPH: 636,00
Dátum doručenia faktúry: 25.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140206

Popis faktúry
Dodávka kávovaru do prevádzkového priestoru ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: František Majtán-EURONICS TPD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Faktúra č. DF201401148

Číslo faktúry dodávateľa 4440000645
Hodnota faktúry v € s DPH: 251,66
Dátum doručenia faktúry: 25.07.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.06. – 22.07.2014 + xerox papier

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201401149

Číslo faktúry dodávateľa 21410886
Hodnota faktúry v € s DPH: 175,85
Dátum doručenia faktúry: 25.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140003

Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka služobného motorového vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401153

Číslo faktúry dodávateľa 7435176053
Hodnota faktúry v € s DPH: 0,04
Dátum doručenia faktúry: 28.07.2014
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nedoplatok za plyn, lokalita Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201401154

Číslo faktúry dodávateľa 3654064893
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 293,25
Dátum doručenia faktúry: 25.07.2014
Identifikácia zmluvy 239/OIaSM/94/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 1-6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201401156

Číslo faktúry dodávateľa 5011400476
Hodnota faktúry v € s DPH: 10,00
Dátum doručenia faktúry: 28.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140230

Popis faktúry
Odborná publikácia – Zákon o ochrane osob. údajov s komentárom

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201401157

Číslo faktúry dodávateľa 14088
Hodnota faktúry v € s DPH: 999,00
Dátum doručenia faktúry: 28.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140231

Popis faktúry
Odborné revízie a kontroly na plynových zariadeniach v budove ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: TECHLUX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na hlinách 372/4, Nitra
Ičo 47485311

Faktúra č. DF201401158

Číslo faktúry dodávateľa 3143238
Hodnota faktúry v € s DPH: 188,00
Dátum doručenia faktúry: 28.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140228

Popis faktúry
Úhrada spiatočnej letenky účastníka ZPC

Dodávateľ

Obchodné meno: REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Faktúra č. DF201401159

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha na el.energiu za 8/2014, lokalita Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401160

Číslo faktúry dodávateľa 9105053700
Hodnota faktúry v € s DPH: 306,00
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha na el.energiu za 8/2014, lokalita Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401161

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,00
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha na el. energiu za 8/2014, lokalita Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401162

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 059,00
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Záloha na el. energiu za 8/2014, lokalita Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401163

Číslo faktúry dodávateľa 2019214
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 152,60
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140149

Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku na objekt obilného sila Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201401164

Číslo faktúry dodávateľa 143103
Hodnota faktúry v € s DPH: 941,68
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201401165

Číslo faktúry dodávateľa 20140228
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 196,40
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140232

Popis faktúry
Revízia tlakových zariadení v budove ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: KARENIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ružová 20, Nitra 949 01
Ičo 36552437

Faktúra č. DF201401186

Číslo faktúry dodávateľa 3043512616
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 206,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2014
Identifikácia zmluvy 67/Brodnianka/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné lístky

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201400786

Číslo faktúry dodávateľa 3654062418
Hodnota faktúry v € s DPH: 367 718,40
Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014
Identifikácia zmluvy 31/OMRaOZ/2000
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201400964

Číslo faktúry dodávateľa 301429097
Hodnota faktúry v € s DPH: 376 030,28
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201400980

Číslo faktúry dodávateľa 3654063819
Hodnota faktúry v € s DPH: 147 087,36
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 31/OMRaOZ/2000
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201400981

Číslo faktúry dodávateľa 501140072
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 945,42
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 10/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SAD PRIEVIDZA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ciglianska cesta 1, Prievidza
Ičo 36324043

Faktúra č. DF201400982

Číslo faktúry dodávateľa 501140064
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 651,68
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 10/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SAD PRIEVIDZA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ciglianska cesta 1, Prievidza
Ičo 36324043

Faktúra č. DF201400983

Číslo faktúry dodávateľa 34112431
Hodnota faktúry v € s DPH: 22 635,36
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201400984

Číslo faktúry dodávateľa 34112462
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 212,61
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201400985

Číslo faktúry dodávateľa 34112430
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 711,44
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401048

Číslo faktúry dodávateľa 85000714
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 368,55
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet DC za 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201401061

Číslo faktúry dodávateľa 34112615
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 019,44
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2014
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401065

Číslo faktúry dodávateľa 12014
Hodnota faktúry v € s DPH: 516,00
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2014
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 1-6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C
Ičo 36054259

Faktúra č. DF201401066

Číslo faktúry dodávateľa 1440003
Hodnota faktúry v € s DPH: 431,66
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2014
Identifikácia zmluvy 75/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizač. rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 882/46, P ú c h o v
Ičo 31599168

Faktúra č. DF201401067

Číslo faktúry dodávateľa 308792014
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 487,44
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2014
Identifikácia zmluvy 126/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 4-6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra
Ičo 36550949

Faktúra č. DF201401068

Číslo faktúry dodávateľa 14107735
Hodnota faktúry v € s DPH: 80 333,06
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2014
Identifikácia zmluvy 76/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: MATERASSO Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Oravské Veselé 612, Oravské Veselé
Ičo 36405116

Faktúra č. DF201401075

Číslo faktúry dodávateľa 90130038
Hodnota faktúry v € s DPH: 24 347,46
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2014
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401076

Číslo faktúry dodávateľa 1401237001
Hodnota faktúry v € s DPH: 157,25
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2014
Identifikácia zmluvy 12/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizač. rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Balkán 53, Zvolen
Ičo 36054666

Faktúra č. DF201401077

Číslo faktúry dodávateľa 90130039
Hodnota faktúry v € s DPH: 511,20
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2014
Identifikácia zmluvy 17/OIaSNM/2001
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Refundácia nákladov spojených s ochranou nehnuteľ. majetku MR 1-6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401079

Číslo faktúry dodávateľa 201470072
Hodnota faktúry v € s DPH: 699,80
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2014
Identifikácia zmluvy 93/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR I. polrok

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Trenčín
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 28, Trenčín
Ičo 00610470

Faktúra č. DF201401080

Číslo faktúry dodávateľa 14102127
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2014
Identifikácia zmluvy 88/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za II. štvrťrok

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401087

Číslo faktúry dodávateľa 32141514
Hodnota faktúry v € s DPH: 289,07
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140218

Popis faktúry
Nástenné lekárničky a náplne + autolekárničky, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: PANACEA s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prielohy 693/3, Žilina
Ičo 36374512

Faktúra č. DF201401088

Číslo faktúry dodávateľa 201401765
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 476,30
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2014
Identifikácia zmluvy 92/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR I. polrok

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Ičo 00165549

Faktúra č. DF201401089

Číslo faktúry dodávateľa 214310805
Hodnota faktúry v € s DPH: 47 357,30
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2014
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201401090

Číslo faktúry dodávateľa 118714
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 695,41
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2014
Identifikácia zmluvy 77/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR II.Q

Dodávateľ

Obchodné meno: Metron, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Beblavého 8, Bratislava
Ičo 35811722

Faktúra č. DF201401091

Číslo faktúry dodávateľa 40653
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 475,88
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2014
Identifikácia zmluvy 132/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Náklady na ochraňovanie II.Q.

Dodávateľ

Obchodné meno: Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 160, Trenčín
Ičo 36351156

Faktúra č. DF201401092

Číslo faktúry dodávateľa 32141510
Hodnota faktúry v € s DPH: 359,14
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140218

Popis faktúry
Nástenné lekárničky a náplne + autolekárničky, ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: PANACEA s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prielohy 693/3, Žilina
Ičo 36374512

Faktúra č. DF201401093

Číslo faktúry dodávateľa 32141512
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,07
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140218

Popis faktúry
Nástenné lekárničky a náplne + autolekárničky, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: PANACEA s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prielohy 693/3, Žilina
Ičo 36374512

Faktúra č. DF201401094

Číslo faktúry dodávateľa 995140164
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 195,74
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2014
Identifikácia zmluvy 124/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR II.Q.

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica
Ičo 36022047

Faktúra č. DF201401095

Číslo faktúry dodávateľa 1406140032
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 949,51
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2014
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR II.Q.

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201401096

Číslo faktúry dodávateľa 66000167
Hodnota faktúry v € s DPH: 17 547,14
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2014
Identifikácia zmluvy 139/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku, I. polrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 66, Košice-Barca
Ičo 31651518

Faktúra č. DF201401097

Číslo faktúry dodávateľa 20140328
Hodnota faktúry v € s DPH: 57,60
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140008

Popis faktúry
Kontrola požiarnych uzáverov na závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401098

Číslo faktúry dodávateľa 1140158
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 239,50
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2014
Identifikácia zmluvy 188/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Technická obnova a ochrana železníc, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sad SNP 667/10, Žilina
Ičo 43861105

Faktúra č. DF201401099

Číslo faktúry dodávateľa 8140602217
Hodnota faktúry v € s DPH: 764,66
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2014
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201401100

Číslo faktúry dodávateľa 1406620031
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 122,24
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2014
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za II.Q.

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201401101

Číslo faktúry dodávateľa 32141513
Hodnota faktúry v € s DPH: 97,85
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140218

Popis faktúry
Nástenné lekárničky a náplne + autolekárničky, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: PANACEA s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prielohy 693/3, Žilina
Ičo 36374512

Faktúra č. DF201401102

Číslo faktúry dodávateľa 10036573
Hodnota faktúry v € s DPH: 24,00
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140179

Popis faktúry
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401103

Číslo faktúry dodávateľa 14210328
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2014
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201401105

Číslo faktúry dodávateľa 714066893
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,05
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2014
Identifikácia zmluvy 1966/24
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka vody 3.6.-1.7.2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1.mája 11, Trenčín
Ičo 36306410

Faktúra č. DF201401106

Číslo faktúry dodávateľa 10036686
Hodnota faktúry v € s DPH: 221,62
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140183

Popis faktúry
Kancelárske potreby, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401107

Číslo faktúry dodávateľa 1423102513
Hodnota faktúry v € s DPH: 543,28
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140221

Popis faktúry
Inzercia v deníku SME – Ponukové konania pre objekty v Šenkviciach

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201401108

Číslo faktúry dodávateľa 1423102514
Hodnota faktúry v € s DPH: 639,85
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140216

Popis faktúry
Inzercia v denníku SME – Ponukové konania pre objekt Cabaj-Čápor

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201400831

Číslo faktúry dodávateľa 3043512076
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 526,00
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy 67/Brodnianka/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné lístky

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201401115

Číslo faktúry dodávateľa 8453441
Hodnota faktúry v € s DPH: 195,92
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140214

Popis faktúry
Hospodárske noviny – predplatné 25.7.2014-25.7.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ECOPRESS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava
Ičo 31333524

Faktúra č. DF201400958

Číslo faktúry dodávateľa 20140313
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 599,00
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140008

Popis faktúry
Kontrola, oprava požiar.-tech. zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201400977

Číslo faktúry dodávateľa 3148006301
Hodnota faktúry v € s DPH: 124,85
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy 66/Brodnianka /2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vodné – Kysucké Nové Mesto 1-6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bôrická cesta 1960, Ž i l i n a
Ičo 36672297

Faktúra č. DF201401004

Číslo faktúry dodávateľa 7437807730
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 882,22
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 119/OR/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka 1.7.-30.9.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401011

Číslo faktúry dodávateľa 2000504
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 984,00
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odplata za zrealizovanie obmeny ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401012

Číslo faktúry dodávateľa 1411002238
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,80
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie HR 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201401013

Číslo faktúry dodávateľa 14102055
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 560,00
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401014

Číslo faktúry dodávateľa 14102056
Hodnota faktúry v € s DPH: 960,00
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401015

Číslo faktúry dodávateľa 14102057
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 500,00
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401016

Číslo faktúry dodávateľa 14102059
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 260,00
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401017

Číslo faktúry dodávateľa 14102058
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 440,00
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401018

Číslo faktúry dodávateľa 14102061
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401019

Číslo faktúry dodávateľa 14102062
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401020

Číslo faktúry dodávateľa 14102063
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Kopaničiar- Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401021

Číslo faktúry dodávateľa 14102064
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401022

Číslo faktúry dodávateľa 14102065
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401024

Číslo faktúry dodávateľa 14102060
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 652,64
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 6/2014 Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401025

Číslo faktúry dodávateľa 8900676103
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 324,80
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telefónna ústredňa – pevné linky

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401029

Číslo faktúry dodávateľa 7437832992
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,49
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 140257313
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Plavecký Peter 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401031

Číslo faktúry dodávateľa 2600006683
Hodnota faktúry v € s DPH: 381,66
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 4/2011-ZV
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Údržba vlečky – nákladisko Breziny 7-12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401032

Číslo faktúry dodávateľa 20140951
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovost. zásob 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201401034

Číslo faktúry dodávateľa 111406004
Hodnota faktúry v € s DPH: 277,75
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 220/OR/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 2.Q.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Košická 2, Ž i l i n a
Ičo 36407771

Faktúra č. DF201401036

Číslo faktúry dodávateľa 2500008557
Hodnota faktúry v € s DPH: 158,35
Dátum doručenia faktúry: 08.07.2014
Identifikácia zmluvy 2/2011-ZA
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Údržba železničnej vlečky 7-12/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401037

Číslo faktúry dodávateľa 2014019138
Hodnota faktúry v € s DPH: 248,40
Dátum doručenia faktúry: 08.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140210

Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno: Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Faktúra č. DF201401039

Číslo faktúry dodávateľa 20140318
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 692,60
Dátum doručenia faktúry: 08.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140008

Popis faktúry
Kontrola a oprava požiarno-technic. zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401040

Číslo faktúry dodávateľa 5021409425
Hodnota faktúry v € s DPH: 53,21
Dátum doručenia faktúry: 08.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140189

Popis faktúry
Predplatné publikácie „Práca, mzdy a odmeňovanie“ na rok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201401041

Číslo faktúry dodávateľa 14102099
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 158,24
Dátum doručenia faktúry: 08.07.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201401042

Číslo faktúry dodávateľa 911400044
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 461,80
Dátum doručenia faktúry: 08.07.2014
Identifikácia zmluvy 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201401046

Číslo faktúry dodávateľa 9175474135
Hodnota faktúry v € s DPH: 114,32
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Borovina 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401047

Číslo faktúry dodávateľa 10036387
Hodnota faktúry v € s DPH: 128,34
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140170

Popis faktúry
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401049

Číslo faktúry dodávateľa 20140317
Hodnota faktúry v € s DPH: 52,20
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140198

Popis faktúry
Hadičky do hasiacich prístrojov

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401050

Číslo faktúry dodávateľa 1763746590
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401051

Číslo faktúry dodávateľa 5763746613
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401052

Číslo faktúry dodávateľa 8763746627
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2014 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401053

Číslo faktúry dodávateľa 0763741307
Hodnota faktúry v € s DPH: 41,88
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby za pevné linky 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401054

Číslo faktúry dodávateľa 8763746610
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 214,89
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Služby pevnej linky 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401057

Číslo faktúry dodávateľa 9685118169
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Banská Štiavnica 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401058

Číslo faktúry dodávateľa 9103538166
Hodnota faktúry v € s DPH: 1,42
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Čačín 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401059

Číslo faktúry dodávateľa 2120140135
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 455,72
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201401060

Číslo faktúry dodávateľa 34112614
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 393,43
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201401063

Číslo faktúry dodávateľa 8110710110009
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,50
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2014
Identifikácia zmluvy Žiadosť
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájomné za poštový priečinok Kopaničiar 3.Q 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201401064

Číslo faktúry dodávateľa 10141709
Hodnota faktúry v € s DPH: 312,00
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140143

Popis faktúry
Vzdelávanie k získaniu kvalifikačnej karty vodiča

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201401069

Číslo faktúry dodávateľa 21450050
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,00
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140035

Popis faktúry
Dielenské práce – emis. a tech. kontrola na služobnom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401070

Číslo faktúry dodávateľa 21410835
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,43
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401071

Číslo faktúry dodávateľa 21410829
Hodnota faktúry v € s DPH: 445,57
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140003

Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka, výmena filtrov, oleja na služobnom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401072

Číslo faktúry dodávateľa 21410830
Hodnota faktúry v € s DPH: 100,52
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201401073

Číslo faktúry dodávateľa 9000765613
Hodnota faktúry v € s DPH: 110,05
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2014
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poštový úver 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201401074

Číslo faktúry dodávateľa 132014
Hodnota faktúry v € s DPH: 120,00
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140186

Popis faktúry
Projektová dokumentáciana-prepis na CD

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Tibor Petrík – A-P-U, ARCH. – URBAN. PROJEKCIA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierová 14, Stará Ľubovňa
Ičo 34312536

Faktúra č. DF201401078

Číslo faktúry dodávateľa 1400837
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201401081

Číslo faktúry dodávateľa 702600384
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2014
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a podpora SW aplikácií 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201401082

Číslo faktúry dodávateľa 114147492
Hodnota faktúry v € s DPH: 106,99
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2014
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vodné, stočné 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401083

Číslo faktúry dodávateľa 9114062046
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,60
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2014
Identifikácia zmluvy SZ 91110669
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvoz odpadu II.Q 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ivanská cesta 22, Bratislava
Ičo 00681300

Faktúra č. DF201401084

Číslo faktúry dodávateľa 9105053157
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,07
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Radoľa 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201401085

Číslo faktúry dodávateľa 0763746618
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401086

Číslo faktúry dodávateľa 2763746623
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201401104

Číslo faktúry dodávateľa 7130864142
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 148,19
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2014
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vyúčtovanie elektrickej energie Bratislava 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201400902

Číslo faktúry dodávateľa 714058829
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,93
Dátum doručenia faktúry: 16.06.2014
Identifikácia zmluvy 1966/24
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Dodávka vody 6.5-2.6.2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1.mája 11, Trenčín
Ičo 36306410

Faktúra č. DF201400908

Číslo faktúry dodávateľa 1100004423
Hodnota faktúry v € s DPH: 21 432,80
Dátum doručenia faktúry: 17.06.2014
Identifikácia zmluvy 532/260/1997/OMRaPZ
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201400910

Číslo faktúry dodávateľa 2014910173
Hodnota faktúry v € s DPH: 914,40
Dátum doručenia faktúry: 18.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140190

Popis faktúry
Oprava vysokozdvižného vozíka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201400915

Číslo faktúry dodávateľa 20141178
Hodnota faktúry v € s DPH: 469,25
Dátum doručenia faktúry: 19.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140185

Popis faktúry
Čistiace a hygienické prostriedky

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201400916

Číslo faktúry dodávateľa 0314140455
Hodnota faktúry v € s DPH: 52,39
Dátum doručenia faktúry: 19.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140193

Popis faktúry
Zneškodnenie odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno: Spoločnosť Pohronie a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 15, Lieskovec
Ičo 36004472

Faktúra č. DF201400917

Číslo faktúry dodávateľa 140329
Hodnota faktúry v € s DPH: 438,00
Dátum doručenia faktúry: 20.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140162

Popis faktúry
Kurz obslúh stavebných strojov – základný kurz

Dodávateľ

Obchodné meno: Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, Piešťany
Ičo 11753897

Faktúra č. DF201400918

Číslo faktúry dodávateľa 140330
Hodnota faktúry v € s DPH: 141,00
Dátum doručenia faktúry: 20.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140197

Popis faktúry
Kurz obslúh stavebných strojov – rozširovací kurz

Dodávateľ

Obchodné meno: Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, Piešťany
Ičo 11753897

Faktúra č. DF201400919

Číslo faktúry dodávateľa 114141005
Hodnota faktúry v € s DPH: 118,13
Dátum doručenia faktúry: 20.06.2014
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Vodné, stočné 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201400920

Číslo faktúry dodávateľa 21140469
Hodnota faktúry v € s DPH: 4,34
Dátum doručenia faktúry: 20.06.2014
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Spotreba elektr. energie 5/2014 Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201400921

Číslo faktúry dodávateľa 140617
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 143,60
Dátum doručenia faktúry: 23.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140174

Popis faktúry
Oprava autožeriavu

Dodávateľ

Obchodné meno: HATEX spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bulharská 44, Trnava 917 00
Ičo 36222291

Faktúra č. DF201400922

Číslo faktúry dodávateľa 20141158
Hodnota faktúry v € s DPH: 443,64
Dátum doručenia faktúry: 23.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140178

Popis faktúry
Čistiace prostriedky

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201400923

Číslo faktúry dodávateľa 47390144
Hodnota faktúry v € s DPH: 51,64
Dátum doručenia faktúry: 23.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140188

Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV za II.štvťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201400924

Číslo faktúry dodávateľa 14210279
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 23.06.2014
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201400925

Číslo faktúry dodávateľa 4000038746
Hodnota faktúry v € s DPH: 214,81
Dátum doručenia faktúry: 23.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140148

Popis faktúry
Školenie s overením BPO, skúšky

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201400926

Číslo faktúry dodávateľa 914003248
Hodnota faktúry v € s DPH: 192,00
Dátum doručenia faktúry: 23.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140195

Popis faktúry
Seminár „Stret konaní a vynútenie plnenia žaloby s tým spojené“

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201400927

Číslo faktúry dodávateľa 10140073
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 152,00
Dátum doručenia faktúry: 24.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140175

Popis faktúry
Práce na odstránení nedostatkov z predmetnej odbornej prehliadky

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201400929

Číslo faktúry dodávateľa 14107450
Hodnota faktúry v € s DPH: 480,00
Dátum doručenia faktúry: 23.06.2014
Identifikácia zmluvy 76/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Preprava PUR peny 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: MATERASSO Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Oravské Veselé 612, Oravské Veselé
Ičo 36405116

Faktúra č. DF201400932

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 221,00
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Ľupčianka 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400933

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 754,00
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Borovina 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400934

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 575,00
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Brodnianka 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400935

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia B. Štiavnica 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400936

Číslo faktúry dodávateľa 9105053700
Hodnota faktúry v € s DPH: 306,00
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia B.Bystrica 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400937

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,00
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Čačín 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400938

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 059,00
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Dolné Breziny 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400944

Číslo faktúry dodávateľa 21410739
Hodnota faktúry v € s DPH: 5,17
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena žiarovky na služobnom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400946

Číslo faktúry dodávateľa 14101797
Hodnota faktúry v € s DPH: 730,30
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400947

Číslo faktúry dodávateľa 1423102223
Hodnota faktúry v € s DPH: 639,85
Dátum doručenia faktúry: 25.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140171

Popis faktúry
Inzercia v denníku SME – Ponukové konania pre nehnuteľnosti Cabaj-Čápor

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201400948

Číslo faktúry dodávateľa 46714114
Hodnota faktúry v € s DPH: 145,01
Dátum doručenia faktúry: 26.06.2014
Identifikácia zmluvy 67/OVS/2012
Identifikácia objednávky OV140199

Popis faktúry
Oprava klimatizácie

Dodávateľ

Obchodné meno: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 19, Bratislava 821 02
Ičo 31354131

Faktúra č. DF201400949

Číslo faktúry dodávateľa 4440000594
Hodnota faktúry v € s DPH: 487,62
Dátum doručenia faktúry: 26.06.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Farebné kópie na kopírke 22.3.-22.6.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201400950

Číslo faktúry dodávateľa 4440000593
Hodnota faktúry v € s DPH: 251,66
Dátum doručenia faktúry: 26.06.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom kopírovacieho stroja 22.5.-22.6.2014 + papier xerox

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201400951

Číslo faktúry dodávateľa 1951403359
Hodnota faktúry v € s DPH: 79,20
Dátum doručenia faktúry: 26.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140200

Popis faktúry
Servis klimatizácie na služobnom vozidle KIA

Dodávateľ

Obchodné meno: KIA Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 7, Bratislava 831 07
Ičo 35873647

Faktúra č. DF201400952

Číslo faktúry dodávateľa 2014012
Hodnota faktúry v € s DPH: 60,00
Dátum doručenia faktúry: 27.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140192

Popis faktúry
Oprava kompresora traktorového prívesu

Dodávateľ

Obchodné meno: D&K servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Za Daňacou 46, Slovenská Ľupča 976 13
Ičo 36824631

Faktúra č. DF201400953

Číslo faktúry dodávateľa 7290002039
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 419,60
Dátum doručenia faktúry: 27.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140088

Popis faktúry
Trakčná batéria do vysokozdvižného vozíka

Dodávateľ

Obchodné meno: EnerSys, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 20, Bratislava
Ičo 45987181

Faktúra č. DF201400954

Číslo faktúry dodávateľa 10035872
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 231,82
Dátum doručenia faktúry: 27.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140155

Popis faktúry
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201400955

Číslo faktúry dodávateľa 201412041
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 492,00
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2014
Identifikácia zmluvy 138/2013/OVS
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Kuchynská linka

Dodávateľ

Obchodné meno: ÚVTOS a ÚVV Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové námestie 1, Ilava
Ičo 00738344

Faktúra č. DF201400956

Číslo faktúry dodávateľa 21410763
Hodnota faktúry v € s DPH: 8,41
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava defektu na služobnom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400957

Číslo faktúry dodávateľa 21450036
Hodnota faktúry v € s DPH: 628,58
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140003

Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka + výmena rozvodu a čerpadla na služobnom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400960

Číslo faktúry dodávateľa 7406159588
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 410,92
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2014
Identifikácia zmluvy Slovak Telekom
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poplatky za služby mobilnej siete zamestnancov SŠHR SR 22.5-21.6.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201400961

Číslo faktúry dodávateľa 4000038831
Hodnota faktúry v € s DPH: 70,38
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140148

Popis faktúry
Opakované školenie s overením BPO

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201400963

Číslo faktúry dodávateľa 14003
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 376,59
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy 40/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Búranie skladov v Záhorskej Bystrici

Dodávateľ

Obchodné meno: MSJ group, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 45480290

Faktúra č. DF201400966

Číslo faktúry dodávateľa 7208158717
Hodnota faktúry v € s DPH: 4,00
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy 9104033518
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Pereš 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400967

Číslo faktúry dodávateľa 7208158720
Hodnota faktúry v € s DPH: 6,00
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy 9104289956
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Banská Bystrica 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400968

Číslo faktúry dodávateľa 7208158721
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,00
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy 9104289999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Banská Bystrica 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400969

Číslo faktúry dodávateľa 7208158686
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 939,00
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy 9103189848
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Ľupčianka 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400970

Číslo faktúry dodávateľa 7208158689
Hodnota faktúry v € s DPH: 487,00
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy 65/BROD/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 6-7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400971

Číslo faktúry dodávateľa 7208158690
Hodnota faktúry v € s DPH: 815,00
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Borovina 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400972

Číslo faktúry dodávateľa 7208158687
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 013,00
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400974

Číslo faktúry dodávateľa 10035702
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,24
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140184

Popis faktúry
Kancelársky papier

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201400975

Číslo faktúry dodávateľa 140341
Hodnota faktúry v € s DPH: 49,20
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140202

Popis faktúry
Prehliadka tlakovej nádoby vzdušníka kompresora

Dodávateľ

Obchodné meno: Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, Piešťany
Ičo 11753897

Faktúra č. DF201400976

Číslo faktúry dodávateľa 2800016326
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,30
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy 60/1997-T
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Údržba zabezpeč. zariadení na vlečke závodu II. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201400978

Číslo faktúry dodávateľa 6860817419
Hodnota faktúry v € s DPH: 70,56
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 5-19-00131
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201400979

Číslo faktúry dodávateľa 701400150
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201400987

Číslo faktúry dodávateľa 7040228
Hodnota faktúry v € s DPH: 252,60
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 4-6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201400989

Číslo faktúry dodávateľa 143088
Hodnota faktúry v € s DPH: 490,36
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201400990

Číslo faktúry dodávateľa 1403477
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 350,00
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Upratovacie práce 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: AB Facility s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Križkova 9, Bratislava 811 04
Ičo 44390823

Faktúra č. DF201400991

Číslo faktúry dodávateľa 272014
Hodnota faktúry v € s DPH: 195,50
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140203

Popis faktúry
Ochraňovanie MR, oprava elektrocentrál

Dodávateľ

Obchodné meno: Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko L. Novomeského 463, Čachtice
Ičo 17562694

Faktúra č. DF201400992

Číslo faktúry dodávateľa 10140075
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 364,00
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140117

Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201400994

Číslo faktúry dodávateľa 7208158688
Hodnota faktúry v € s DPH: 288,00
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn 7/2014 Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400995

Číslo faktúry dodávateľa 0242014
Hodnota faktúry v € s DPH: 90,00
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy 0303/2007
Identifikácia objednávky OV140204

Popis faktúry
Prehliadka stavu vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201400996

Číslo faktúry dodávateľa 4000038824
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,46
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140164

Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie OS č.502

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201400997

Číslo faktúry dodávateľa 10035774
Hodnota faktúry v € s DPH: 220,92
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140169

Popis faktúry
Kancelársky papier

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201400998

Číslo faktúry dodávateľa 10036039
Hodnota faktúry v € s DPH: 181,84
Dátum doručenia faktúry: 03.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140170

Popis faktúry
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201400999

Číslo faktúry dodávateľa 2000494
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 795,24
Dátum doručenia faktúry: 04.07.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201401000

Číslo faktúry dodávateľa 10092014
Hodnota faktúry v € s DPH: 117,60
Dátum doručenia faktúry: 04.07.2014
Identifikácia zmluvy 174/KP/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Online monitoring 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sabinovská 14, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201401001

Číslo faktúry dodávateľa 1614900295
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 093,14
Dátum doručenia faktúry: 04.07.2014
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poplatok za údržbu systému SRS 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201401002

Číslo faktúry dodávateľa 11141040
Hodnota faktúry v € s DPH: 411,00
Dátum doručenia faktúry: 04.07.2014
Identifikácia zmluvy 138/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie mobilizačných rezerv 1. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bardejovská 6, Košice
Ičo 31701914

Faktúra č. DF201401003

Číslo faktúry dodávateľa 14060198
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,86
Dátum doručenia faktúry: 04.07.2014
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odvoz odpadu 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201401005

Číslo faktúry dodávateľa 6860818827
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,58
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 311009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom oceľových fliaš na technický plyn 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401006

Číslo faktúry dodávateľa 1450005843
Hodnota faktúry v € s DPH: 819,20
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 5050079/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201401007

Číslo faktúry dodávateľa 6860819162
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,58
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 51400018
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201401008

Číslo faktúry dodávateľa 10036295
Hodnota faktúry v € s DPH: 220,28
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140179

Popis faktúry
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401009

Číslo faktúry dodávateľa 10035801
Hodnota faktúry v € s DPH: 183,80
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140180

Popis faktúry
Kancelársky papier

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201401010

Číslo faktúry dodávateľa 2014061
Hodnota faktúry v € s DPH: 121,86
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140211

Popis faktúry
Maliarske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: BONA SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 62, Kysucké Nové Mesto
Ičo 43855237

Faktúra č. DF201401026

Číslo faktúry dodávateľa 614108137
Hodnota faktúry v € s DPH: 80,74
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201401027

Číslo faktúry dodávateľa 7437834746
Hodnota faktúry v € s DPH: 626,44
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 9406045583
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Dubovany 7-9/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401028

Číslo faktúry dodávateľa 7437833375
Hodnota faktúry v € s DPH: 248,31
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 140270881
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Cabaj Čápor 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401030

Číslo faktúry dodávateľa 7437832634
Hodnota faktúry v € s DPH: 55,82
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 140245700
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Čachtice 7/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201401035

Číslo faktúry dodávateľa 062014
Hodnota faktúry v € s DPH: 34 708,39
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2014
Identifikácia zmluvy 43/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Oprava sklzov a prístreškov skladov Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VANDOME, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 15, Bratislava 851 01
Ičo 46565230

Faktúra č. DF201401038

Číslo faktúry dodávateľa 20141201
Hodnota faktúry v € s DPH: 469,51
Dátum doručenia faktúry: 08.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140187

Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201401044

Číslo faktúry dodávateľa 2800016466
Hodnota faktúry v € s DPH: 95,16
Dátum doručenia faktúry: 09.07.2014
Identifikácia zmluvy 36/2013-TA
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Údržba zariadení na vlečke Kopaničiar 7-10/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201401062

Číslo faktúry dodávateľa 140087
Hodnota faktúry v € s DPH: 453,00
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2014
Identifikácia zmluvy 62/BOR/2008
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné jednotky 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 2/1227, Detva
Ičo 34323201

Faktúra č. DF201400837

Číslo faktúry dodávateľa 85000614
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 944,09
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Transakcie firem. kariet 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201400889

Číslo faktúry dodávateľa 140374031
Hodnota faktúry v € s DPH: 50 112,00
Dátum doručenia faktúry: 12.06.2014
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C
Ičo 36054259

Faktúra č. DF201400905

Číslo faktúry dodávateľa 34112216
Hodnota faktúry v € s DPH: 673 063,60
Dátum doručenia faktúry: 16.06.2014
Identifikácia zmluvy 161/2007/OMRaPZ
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201400906

Číslo faktúry dodávateľa 34112217
Hodnota faktúry v € s DPH: 45 055,56
Dátum doručenia faktúry: 16.06.2014
Identifikácia zmluvy 161/2007/OMRaPZ
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201400721

Číslo faktúry dodávateľa 2312
Hodnota faktúry v € s DPH: 175,20
Dátum doručenia faktúry: 15.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140131

Popis faktúry
Čistiace prostriedky do služob.vozidiel

Dodávateľ

Obchodné meno: L BAU s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 10 , Bratislava
Ičo 44614527

Faktúra č. DF201400973

Číslo faktúry dodávateľa 40211814
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,50
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140176

Popis faktúry
Roľnícke noviny – predplatné 7-12/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201400802

Číslo faktúry dodávateľa 7248087772
Hodnota faktúry v € s DPH: 815,00
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Zemný plyn – jún 2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400799

Číslo faktúry dodávateľa 21410632
Hodnota faktúry v € s DPH: 46,57
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Oprava a servis služobného vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400812

Číslo faktúry dodávateľa 0402014
Hodnota faktúry v € s DPH: 119,50
Dátum doručenia faktúry: 04.06.2014
Identifikácia zmluvy 320/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Periodická prehliadka a kontrola technického stavu železničnej vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno: VRŠKA konzult, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Hlinách 6958/39, Trnava
Ičo 36278343

Faktúra č. DF201400815

Číslo faktúry dodávateľa 8860001218
Hodnota faktúry v € s DPH: 405,00
Dátum doručenia faktúry: 04.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140147

Popis faktúry
Školenie „Zákon o kontrole v štátnej správe“

Dodávateľ

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Faktúra č. DF201400818

Číslo faktúry dodávateľa 1114
Hodnota faktúry v € s DPH: 100,00
Dátum doručenia faktúry: 04.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140157

Popis faktúry
Psychologické testy vodičov

Dodávateľ

Obchodné meno: Mgr. Emil Bulla, psychológ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierová 14, Žarnovica
Ičo 37898752

Faktúra č. DF201400819

Číslo faktúry dodávateľa 614106186
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,05
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201400826

Číslo faktúry dodávateľa 2013314
Hodnota faktúry v € s DPH: 984,05
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky 2013/03284-1 OSMaI

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201400820

Číslo faktúry dodávateľa 08312014
Hodnota faktúry v € s DPH: 117,60
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy 174/KP/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Online monitoring 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sabinovská 14, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201400828

Číslo faktúry dodávateľa 6860808705
Hodnota faktúry v € s DPH: 72,91
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy 5-19-00131
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájomné za oceľové flaše 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201400821

Číslo faktúry dodávateľa 911400036
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 461,80
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201400832

Číslo faktúry dodávateľa 2014056
Hodnota faktúry v € s DPH: 174,00
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140138

Popis faktúry
Demontáž nefunkčného plynového kotla

Dodávateľ

Obchodné meno: Ľubomír Pakoš – REVIPLYN
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staškov č. 500, Staškov
Ičo 32254008

Faktúra č. DF201400825

Číslo faktúry dodávateľa 122014
Hodnota faktúry v € s DPH: 970,00
Dátum doručenia faktúry: 04.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140154

Popis faktúry
Vypracovanie projektu

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Henrich Pitoňák
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Smreková 3378/5, Zvolen
Ičo 37552759

Faktúra č. DF201400834

Číslo faktúry dodávateľa 00762014
Hodnota faktúry v € s DPH: 76,00
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140142

Popis faktúry
Technická a emisná kontrola

Dodávateľ

Obchodné meno: GENEZIC trade, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sad SNP 8, Žilina 010 01
Ičo 36391450

Faktúra č. DF201400835

Číslo faktúry dodávateľa 205140107
Hodnota faktúry v € s DPH: 112,92
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140156

Popis faktúry
Servisná prehliadka vysokozdvižného vozíka

Dodávateľ

Obchodné meno: Hyster Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Buzulucká 3, Zvolen
Ičo 47582278

Faktúra č. DF201400833

Číslo faktúry dodávateľa 00772014
Hodnota faktúry v € s DPH: 76,00
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140141

Popis faktúry
Technická a emisná kontrola

Dodávateľ

Obchodné meno: GENEZIC trade, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sad SNP 8, Žilina 010 01
Ičo 36391450

Faktúra č. DF201400839

Číslo faktúry dodávateľa 6860809317
Hodnota faktúry v € s DPH: 73,93
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 311009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájomné za fľaše na technický plyn

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201400838

Číslo faktúry dodávateľa 2000454
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 795,24
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201400842

Číslo faktúry dodávateľa 3111401233
Hodnota faktúry v € s DPH: 110,00
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140137

Popis faktúry
Servisný zásah na úpravovni vody

Dodávateľ

Obchodné meno: MARLUS Group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomeského 33, Nitra
Ičo 31411304

Faktúra č. DF201400840

Číslo faktúry dodávateľa 6860808687
Hodnota faktúry v € s DPH: 73,93
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 51400018
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201400855

Číslo faktúry dodávateľa 9105053156
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,11
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Banská Bystrica 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400841

Číslo faktúry dodávateľa 914002911
Hodnota faktúry v € s DPH: 144,00
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140161

Popis faktúry
Seminár „Výpisy z pozemkovej knihy“

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201400857

Číslo faktúry dodávateľa 9685118168
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Povrazník 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400843

Číslo faktúry dodávateľa 701400128
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201400858

Číslo faktúry dodávateľa 9103538165
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,34
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia Čačín 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400844

Číslo faktúry dodávateľa 3414066122
Hodnota faktúry v € s DPH: 464,52
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 350074
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Komunálny odpad 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Primaciálne námestie 1 ,
Ičo 00603481

Faktúra č. DF201400875

Číslo faktúry dodávateľa 20140843
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 10.06.2014
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201400845

Číslo faktúry dodávateľa 10140069
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 766,80
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140117

Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201400846

Číslo faktúry dodávateľa 1411001792
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,40
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Skladovanie HR 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201400847

Číslo faktúry dodávateľa 14101690
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 807,73
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400848

Číslo faktúry dodávateľa 14101692
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400849

Číslo faktúry dodávateľa 14101691
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400850

Číslo faktúry dodávateľa 14101693
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar Drienka 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400851

Číslo faktúry dodávateľa 14101696
Hodnota faktúry v € s DPH: 235,20
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Operatívny servis – Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400852

Číslo faktúry dodávateľa 14101695
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba – Borovina 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400853

Číslo faktúry dodávateľa 14101694
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 06.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Strážna služba – Kopaničiar 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400860

Číslo faktúry dodávateľa 212013
Hodnota faktúry v € s DPH: 319,00
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140151

Popis faktúry
Technická a emisná kontrola

Dodávateľ

Obchodné meno: PESCA International, spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trenčianska 2334/45, Nové Mesto nad Váhom 915 01
Ičo 31698174

Faktúra č. DF201400861

Číslo faktúry dodávateľa 9798558138
Hodnota faktúry v € s DPH: 8,49
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia – Brodnianka 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400863

Číslo faktúry dodávateľa 1450004829
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 024,00
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 5050079/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné lístky – Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201400864

Číslo faktúry dodávateľa 9175474134
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,67
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia – Borovina 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400865

Číslo faktúry dodávateľa 2650004033
Hodnota faktúry v € s DPH: 68,11
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 829350001-3-2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Prenájom železničnej vlečky 1-6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA, Železnice Slovenskej republiky BA, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201400866

Číslo faktúry dodávateľa 21410683
Hodnota faktúry v € s DPH: 407,92
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140003

Popis faktúry
Servisná prehliadka služob.vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400867

Číslo faktúry dodávateľa 1405100515
Hodnota faktúry v € s DPH: 238,62
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140048

Popis faktúry
Sťahovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno: IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 53, Bratislava 842 47
Ičo 35863773

Faktúra č. DF201400868

Číslo faktúry dodávateľa 1762734929
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201400869

Číslo faktúry dodávateľa 6762734955
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201400870

Číslo faktúry dodávateľa 9762734945
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 176,65
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201400871

Číslo faktúry dodávateľa 0762734951
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201400872

Číslo faktúry dodávateľa 6762734948
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201400873

Číslo faktúry dodávateľa 3762734958
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201400874

Číslo faktúry dodávateľa 140316
Hodnota faktúry v € s DPH: 60,00
Dátum doručenia faktúry: 09.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140159

Popis faktúry
Školenie žeriavnikov a viazačov beremien

Dodávateľ

Obchodné meno: Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, Piešťany
Ičo 11753897

Faktúra č. DF201400876

Číslo faktúry dodávateľa 1403405
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 350,00
Dátum doručenia faktúry: 10.06.2014
Identifikácia zmluvy 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Upratovanie 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: AB Facility s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Križkova 9, Bratislava 811 04
Ičo 44390823

Faktúra č. DF201400877

Číslo faktúry dodávateľa 7180663812
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 187,49
Dátum doručenia faktúry: 10.06.2014
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Elektrická energia 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201400878

Číslo faktúry dodávateľa 282014
Hodnota faktúry v € s DPH: 131,77
Dátum doručenia faktúry: 10.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140158

Popis faktúry
Demontáž bezpečnostných fólií z plastových okien

Dodávateľ

Obchodné meno: Martin Fekete-FOLIATECH
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hronská 26, Bratislava
Ičo 34720855

Faktúra č. DF201400879

Číslo faktúry dodávateľa 14101740
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 440,00
Dátum doručenia faktúry: 11.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400880

Číslo faktúry dodávateľa 14101734
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 720,00
Dátum doručenia faktúry: 11.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400881

Číslo faktúry dodávateľa 2120140095
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 639,58
Dátum doručenia faktúry: 11.06.2014
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku štátu 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201400882

Číslo faktúry dodávateľa 8860001269
Hodnota faktúry v € s DPH: 225,00
Dátum doručenia faktúry: 11.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140165

Popis faktúry
Seminár „Zákon o rozpočtových pravidlách“

Dodávateľ

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Faktúra č. DF201400883

Číslo faktúry dodávateľa 34112170
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 707,15
Dátum doručenia faktúry: 12.06.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201400884

Číslo faktúry dodávateľa 34112171
Hodnota faktúry v € s DPH: 153,00
Dátum doručenia faktúry: 12.06.2014
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201400885

Číslo faktúry dodávateľa 90128379
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 896,74
Dátum doručenia faktúry: 12.06.2014
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 4/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201400886

Číslo faktúry dodávateľa 214310661
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 816,76
Dátum doručenia faktúry: 12.06.2014
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201400887

Číslo faktúry dodávateľa 8863001611
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 901,71
Dátum doručenia faktúry: 12.06.2014
Identifikácia zmluvy 8-863-001611, dodatok č.3
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poistenie majetku 3.Q.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: QBE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 27, Košice
Ičo 36855472

Faktúra č. DF201400888

Číslo faktúry dodávateľa 1400697
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 12.06.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby techniky požiarnej ochrany 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201400890

Číslo faktúry dodávateľa 9000758396
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 12.06.2014
Identifikácia zmluvy Rozhodnutie o povolení poštového úveru Ú 1027
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Poštový úver 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201400891

Číslo faktúry dodávateľa 140068
Hodnota faktúry v € s DPH: 393,00
Dátum doručenia faktúry: 12.06.2014
Identifikácia zmluvy 62/BOR/2008
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Stravné lístky 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 2/1227, Detva
Ičo 34323201

Faktúra č. DF201400893

Číslo faktúry dodávateľa 10035558
Hodnota faktúry v € s DPH: 394,50
Dátum doručenia faktúry: 13.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140168

Popis faktúry
Kopírovací papier biely

Dodávateľ

Obchodné meno: Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Faktúra č. DF201400894

Číslo faktúry dodávateľa 2014600024
Hodnota faktúry v € s DPH: 282,36
Dátum doručenia faktúry: 13.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140172

Popis faktúry
Nákup ohrievača vody a materiálu

Dodávateľ

Obchodné meno: STROB Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Neslušká cesta 651, Kysucké Nové Mesto
Ičo 36390445

Faktúra č. DF201400895

Číslo faktúry dodávateľa 8140502170
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 011,73
Dátum doručenia faktúry: 16.06.2014
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201400896

Číslo faktúry dodávateľa 702600294
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 16.06.2014
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201400897

Číslo faktúry dodávateľa 21450026
Hodnota faktúry v € s DPH: 220,96
Dátum doručenia faktúry: 16.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140035

Popis faktúry
Dielenské práce – pravidelná servisná prehliadka + STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400899

Číslo faktúry dodávateľa 21450023
Hodnota faktúry v € s DPH: 102,47
Dátum doručenia faktúry: 16.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140035

Popis faktúry
Dielenské práce – STK a EK + materiál

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400900

Číslo faktúry dodávateľa 21410688
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,79
Dátum doručenia faktúry: 16.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena žiarovky predného svetla + materiál

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400901

Číslo faktúry dodávateľa 8860001274
Hodnota faktúry v € s DPH: 114,00
Dátum doručenia faktúry: 16.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140160

Popis faktúry
Školenie – Adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť

Dodávateľ

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Faktúra č. DF201400904

Číslo faktúry dodávateľa 21410718
Hodnota faktúry v € s DPH: 11,12
Dátum doručenia faktúry: 16.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
Dielenské práce – výmena stierača + umytie vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400907

Číslo faktúry dodávateľa 1423102155
Hodnota faktúry v € s DPH: 754,54
Dátum doručenia faktúry: 17.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140163

Popis faktúry
Inzercia v denníku SME – Ponukové konania

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201400911

Číslo faktúry dodávateľa 3142335
Hodnota faktúry v € s DPH: 619,00
Dátum doručenia faktúry: 18.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140136

Popis faktúry
Letenka účastníka zahr.pracovnej cesty Brusel 21.-22.5.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Faktúra č. DF201400912

Číslo faktúry dodávateľa 3142806
Hodnota faktúry v € s DPH: 500,00
Dátum doručenia faktúry: 18.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140196

Popis faktúry
Letenky účastníkov zahr.prac. cesty Paríž 23.-26.6.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Faktúra č. DF201400914

Číslo faktúry dodávateľa 20141111
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 712,97
Dátum doručenia faktúry: 19.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140173

Popis faktúry
Hygienický tovar a čistiace potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201400792

Číslo faktúry dodávateľa 34111950
Hodnota faktúry v € s DPH: 69 171,60
Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky 5/OMRaPZ/2014

Popis faktúry
Likvidácia časti vyčlenených zásob ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201400827

Číslo faktúry dodávateľa 021714
Hodnota faktúry v € s DPH: 199,20
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140139

Popis faktúry
Školenie „Zákonník práce-hĺbková sonda:

Dodávateľ

Obchodné meno: Agentúra TEMPO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jánošíkova 1, Žilina
Ičo 36433292

Faktúra č. DF201400727

Číslo faktúry dodávateľa 42014153
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 691,90
Dátum doručenia faktúry: 16.05.2014
Identifikácia zmluvy 68/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ATANI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 65, Bratislava
Ičo 31381481

Faktúra č. DF201400836

Číslo faktúry dodávateľa 2014028
Hodnota faktúry v € s DPH: 49,60
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140145

Popis faktúry
betón, batéria

Dodávateľ

Obchodné meno: Igor Moravčík – ŽELEZIARSTVO A DOMÁCE POTREBY
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Czambelova 1/293, Slovenská Ľupča
Ičo 14418533

Faktúra č. DF201400750

Číslo faktúry dodávateľa 2012514
Hodnota faktúry v € s DPH: 525,14
Dátum doručenia faktúry: 22.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky 2013/03403-1

Popis faktúry
znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ulica 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201400683

Číslo faktúry dodávateľa 8500
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 868,00
Dátum doručenia faktúry: 12.05.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
transakcie diners kariet 4/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201400745

Číslo faktúry dodávateľa 611400898
Hodnota faktúry v € s DPH: 349,20
Dátum doručenia faktúry: 22.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140120

Popis faktúry
konfigurácia poštových a webových služieb

Dodávateľ

Obchodné meno: Anasoft APR, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynská dolina 41, Bratislava
Ičo 31361552

Faktúra č. DF201400746

Číslo faktúry dodávateľa 114132131
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,70
Dátum doručenia faktúry: 21.05.2014
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
vodné, stočné 4/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201400749

Číslo faktúry dodávateľa 20140595
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,00
Dátum doručenia faktúry: 22.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140140

Popis faktúry
účastnícky poplatok

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská komora angličtinárov
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Baštová 7, Bratislava
Ičo 42357446

Faktúra č. DF201400752

Číslo faktúry dodávateľa 143072
Hodnota faktúry v € s DPH: 146,20
Dátum doručenia faktúry: 23.05.2014
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie hnuteľného majetku mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201400753

Číslo faktúry dodávateľa 2014014062
Hodnota faktúry v € s DPH: 165,60
Dátum doručenia faktúry: 23.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140153

Popis faktúry
zverejnenie inzerátu

Dodávateľ

Obchodné meno: Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Faktúra č. DF201400754

Číslo faktúry dodávateľa 14105912
Hodnota faktúry v € s DPH: 240,00
Dátum doručenia faktúry: 23.05.2014
Identifikácia zmluvy 76/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
preprava tovaru

Dodávateľ

Obchodné meno: MATERASSO Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Oravské Veselé 612, Oravské Veselé
Ičo 36405116

Faktúra č. DF201400758

Číslo faktúry dodávateľa 20140349
Hodnota faktúry v € s DPH: 38,53
Dátum doručenia faktúry: 26.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140146

Popis faktúry
výroba hydraul. hadíc

Dodávateľ

Obchodné meno: AGROMEPA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slovenská Ľupča 989,
Ičo 31634524

Faktúra č. DF201400759

Číslo faktúry dodávateľa 8860001197
Hodnota faktúry v € s DPH: 58,00
Dátum doručenia faktúry: 26.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140134

Popis faktúry
školenie „Prípadové štúdie-dohľad nad VO“

Dodávateľ

Obchodné meno: CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Faktúra č. DF201400761

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 221,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400762

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 754,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia závod Borovina 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400763

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 575,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 9798558500
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400764

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 9685118800
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400765

Číslo faktúry dodávateľa 9105053700
Hodnota faktúry v € s DPH: 306,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400766

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400767

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 059,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400768

Číslo faktúry dodávateľa 7405173049
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 585,69
Dátum doručenia faktúry: 28.05.2014
Identifikácia zmluvy Slovak Telekom
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
telef.poplatky 4-5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201400773

Číslo faktúry dodávateľa 14101430
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 040,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
bezpeč. a tech. služba Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400774

Číslo faktúry dodávateľa 14101429
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 160,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
bezpeč. a tech. služba Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400775

Číslo faktúry dodávateľa 14101365
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 160,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
bezpeč. a tech. služba Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400776

Číslo faktúry dodávateľa 14101366
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 320,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
bezpeč. a tech. služba Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400777

Číslo faktúry dodávateľa 14101428
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 800,00
Dátum doručenia faktúry: 27.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
bezpeč. tech. služba Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400779

Číslo faktúry dodávateľa 201412024
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 403,16
Dátum doručenia faktúry: 29.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140083

Popis faktúry
kancel. zariadenie

Dodávateľ

Obchodné meno: ÚVTOS a ÚVV Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové námestie 1, Ilava
Ičo 00738344

Faktúra č. DF201400780

Číslo faktúry dodávateľa 4440000487
Hodnota faktúry v € s DPH: 251,66
Dátum doručenia faktúry: 29.05.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
prenájom kopír. stroja

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201400781

Číslo faktúry dodávateľa 214110198
Hodnota faktúry v € s DPH: 391 560,66
Dátum doručenia faktúry: 29.05.2014
Identifikácia zmluvy 30/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
doplnenie ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201400782

Číslo faktúry dodávateľa 140100172
Hodnota faktúry v € s DPH: 768,00
Dátum doručenia faktúry: 30.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140064

Popis faktúry
odvoz vyradeného kanc. nábytku

Dodávateľ

Obchodné meno: Danka Cedzová ADOP
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 509/1, Ilava
Ičo 33493685

Faktúra č. DF201400783

Číslo faktúry dodávateľa 47360063
Hodnota faktúry v € s DPH: 62,28
Dátum doručenia faktúry: 30.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140130

Popis faktúry
rozbor odpad. vôd

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201400784

Číslo faktúry dodávateľa 20140738
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 30.05.2014
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie PZ

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava 831 06
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201400785

Číslo faktúry dodávateľa 2013014
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 093,43
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140015

Popis faktúry
znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201400787

Číslo faktúry dodávateľa 201412026
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 432,77
Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky 138/2013/OVS

Popis faktúry
nábytok

Dodávateľ

Obchodné meno: ÚVTOS a ÚVV Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové námestie 1, Ilava
Ičo 00738344

Faktúra č. DF201400788

Číslo faktúry dodávateľa 7248087798
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,00
Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
zemný plyn

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400789

Číslo faktúry dodávateľa 7248087799
Hodnota faktúry v € s DPH: 4,00
Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014
Identifikácia zmluvy 9104033518
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
zemný plyn 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400790

Číslo faktúry dodávateľa 7248087803
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,00
Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014
Identifikácia zmluvy 9104289999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
zemný plyn 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400793

Číslo faktúry dodávateľa 7248087770
Hodnota faktúry v € s DPH: 288,00
Dátum doručenia faktúry: 02.06.2014
Identifikácia zmluvy 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
zemný plyn 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400797

Číslo faktúry dodávateľa 7248087802
Hodnota faktúry v € s DPH: 6,00
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy 9104289956
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
zem.plyn 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400798

Číslo faktúry dodávateľa 140535
Hodnota faktúry v € s DPH: 160,80
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140152

Popis faktúry
odbor.práce

Dodávateľ

Obchodné meno: HATEX spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bulharská 44, Trnava 917 00
Ičo 36222291

Faktúra č. DF201400800

Číslo faktúry dodávateľa 201404002
Hodnota faktúry v € s DPH: 600,00
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140108

Popis faktúry
projektorá dokumentácia

Dodávateľ

Obchodné meno: BEVVA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ovocná 2844/12, Trnava
Ičo 46813080

Faktúra č. DF201400801

Číslo faktúry dodávateľa 7248087771
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 403,00
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
zemný plyn

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400803

Číslo faktúry dodávateľa 7248087769
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 013,00
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
zem. plyn 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400804

Číslo faktúry dodávateľa 7248087768
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 939,00
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy 9103189848
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
zem.plyn 6/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201400806

Číslo faktúry dodávateľa 221400576
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 400,00
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140119

Popis faktúry
materiál a oprava servera

Dodávateľ

Obchodné meno: DATALAN, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04
Ičo 35810734

Faktúra č. DF201400807

Číslo faktúry dodávateľa 14101490
Hodnota faktúry v € s DPH: 14 040,00
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
odbor.prehliadka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400808

Číslo faktúry dodávateľa 14101646
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 468,00
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
odbor.prehliadka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400809

Číslo faktúry dodávateľa 14101649
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 562,88
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy 176/OVS/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
operatívny servis

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400813

Číslo faktúry dodávateľa 1614900265
Hodnota faktúry v € s DPH: 67,20
Dátum doručenia faktúry: 04.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140127

Popis faktúry
vykonané práce 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201400814

Číslo faktúry dodávateľa 1614900275
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 093,14
Dátum doručenia faktúry: 04.06.2014
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
poplatok za údržbu SRS 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201400816

Číslo faktúry dodávateľa 14050157
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,32
Dátum doručenia faktúry: 04.06.2014
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
odvoz smetia

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201400822

Číslo faktúry dodávateľa 7448207028
Hodnota faktúry v € s DPH: 248,31
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy 140270881
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
elektr. energia Cabaj

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201400823

Číslo faktúry dodávateľa 7448206746
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,49
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy 140257313
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201400824

Číslo faktúry dodávateľa 7448206511
Hodnota faktúry v € s DPH: 55,82
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy 140245700
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia Mierová, Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201400829

Číslo faktúry dodávateľa 20140302
Hodnota faktúry v € s DPH: 327,50
Dátum doručenia faktúry: 05.06.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140166

Popis faktúry
materiál

Dodávateľ

Obchodné meno: Roman Kubo – CUBO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.R.Štefánika 813/5, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 43714251

Faktúra č. DF201400810

Číslo faktúry dodávateľa 10140264
Hodnota faktúry v € s DPH: 468,61
Dátum doručenia faktúry: 03.06.2014
Identifikácia zmluvy 19/Ľupčianka/2010
Identifikácia objednávky OV140144

Popis faktúry
oprava vysokozdviž. vozíka

Dodávateľ

Obchodné meno: VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kimovská 40, Zvolen
Ičo 36735060

Faktúra č. DF201400714

Číslo faktúry dodávateľa 11406763
Hodnota faktúry v € s DPH: 749,00
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140122

Popis faktúry
kosa bubnová

Dodávateľ

Obchodné meno: Marian Šupa
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 164, Veľké Kostoľany
Ičo 11906022

Faktúra č. DF201400624

Číslo faktúry dodávateľa 14101082
Hodnota faktúry v € s DPH: 847,90
Dátum doručenia faktúry: 25.04.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
operatívny servis Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400638

Číslo faktúry dodávateľa 1422600002
Hodnota faktúry v € s DPH: 691,92
Dátum doručenia faktúry: 02.05.2014
Identifikácia zmluvy 1/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
likvidácia MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 14, P r e š o v
Ičo 00610577

Faktúra č. DF201400640

Číslo faktúry dodávateľa 301418215
Hodnota faktúry v € s DPH: 276 814,44
Dátum doručenia faktúry: 02.05.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/96
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201400653

Číslo faktúry dodávateľa 14101120
Hodnota faktúry v € s DPH: 235,20
Dátum doručenia faktúry: 05.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
operatívny servis Ĺupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400660

Číslo faktúry dodávateľa 6860799969
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,58
Dátum doručenia faktúry: 07.05.2014
Identifikácia zmluvy 51400018
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
nájom oceľ. fľaše

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201400669

Číslo faktúry dodávateľa 1411001423
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,80
Dátum doručenia faktúry: 07.05.2014
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
skladovanie HR 4/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201400670

Číslo faktúry dodávateľa 14101314
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 07.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
strážna služba 4/2014 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400671

Číslo faktúry dodávateľa 14101313
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 07.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
strážna služba 4/2014 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400672

Číslo faktúry dodávateľa 14101315
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 07.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
strážna služba 4/2014 Kopaničiar Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400673

Číslo faktúry dodávateľa 14101316
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 07.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
strážna služba 4/2014 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400674

Číslo faktúry dodávateľa 14101317
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 07.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
strážna služba 4/2014 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201400680

Číslo faktúry dodávateľa 911400029
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 461,80
Dátum doručenia faktúry: 12.05.2014
Identifikácia zmluvy 29/OHRNZaRB/2010
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
skladovanie 4/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201400681

Číslo faktúry dodávateľa 2000364
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 795,24
Dátum doručenia faktúry: 12.05.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
skladovanie HR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201400682

Číslo faktúry dodávateľa 4500157
Hodnota faktúry v € s DPH: 877,61
Dátum doručenia faktúry: 12.05.2014
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
kontrola kvality HR

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201400686

Číslo faktúry dodávateľa 1262014
Hodnota faktúry v € s DPH: 56,43
Dátum doručenia faktúry: 12.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140132

Popis faktúry
kominárske služby

Dodávateľ

Obchodné meno: Juraj Gál
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko TRNAVSKÁ 773, Veľká Mača
Ičo 22800816

Faktúra č. DF201400691

Číslo faktúry dodávateľa 0412014
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,00
Dátum doručenia faktúry: 12.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140121

Popis faktúry
oprava nabíjača na VZV

Dodávateľ

Obchodné meno: MANAR PLUS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 84, Vyšná Hutka 040 18
Ičo 44426755

Faktúra č. DF201400694

Číslo faktúry dodávateľa 6860800973
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,58
Dátum doručenia faktúry: 12.05.2014
Identifikácia zmluvy 311009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
nájom oceľ. fliaš

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201400698

Číslo faktúry dodávateľa 2120140074
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 837,60
Dátum doručenia faktúry: 13.05.2014
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201400699

Číslo faktúry dodávateľa 1403304
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 350,00
Dátum doručenia faktúry: 13.05.2014
Identifikácia zmluvy 80/OVS/2012
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
upratovanie 4/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: AB Facility s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Križkova 9, Bratislava 811 04
Ičo 44390823

Faktúra č. DF201400700

Číslo faktúry dodávateľa 1440002
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 363,33
Dátum doručenia faktúry: 12.05.2014
Identifikácia zmluvy 75/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 882/46, P ú c h o v
Ičo 31599168

Faktúra č. DF201400703

Číslo faktúry dodávateľa 9175474133
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,37
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400704

Číslo faktúry dodávateľa 140056
Hodnota faktúry v € s DPH: 483,00
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 62/BOR/2008
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
strava Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Imrich Ostrihoň
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 2/1227, Detva
Ičo 34323201

Faktúra č. DF201400705

Číslo faktúry dodávateľa 1450004113
Hodnota faktúry v € s DPH: 860,16
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 5050079/2003
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
strava Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201400708

Číslo faktúry dodávateľa 4500164
Hodnota faktúry v € s DPH: 905,34
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky OV140094

Popis faktúry
kontrola kvality

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201400709

Číslo faktúry dodávateľa 21410532
Hodnota faktúry v € s DPH: 189,64
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140034

Popis faktúry
oprava služob.motor.vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400710

Číslo faktúry dodávateľa 21410554
Hodnota faktúry v € s DPH: 260,08
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140003

Popis faktúry
servis služob.vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400711

Číslo faktúry dodávateľa 9000751229
Hodnota faktúry v € s DPH: 130,05
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy Rozhodnutie o povolení pošt. úveru Ú-1027
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
poštový úver 4/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201400712

Číslo faktúry dodávateľa 10140058
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 625,60
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140117

Popis faktúry
odbor. prehliadky a skúšky tech. zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201400715

Číslo faktúry dodávateľa 9685118167
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia B.Šiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400716

Číslo faktúry dodávateľa 9105053155
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,64
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia Banská Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400717

Číslo faktúry dodávateľa 9100520051
Hodnota faktúry v € s DPH: 222,79
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia Dolné Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400718

Číslo faktúry dodávateľa 9103538164
Hodnota faktúry v € s DPH: 5,64
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400719

Číslo faktúry dodávateľa 34111679
Hodnota faktúry v € s DPH: 42,50
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201400720

Číslo faktúry dodávateľa 34111678
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 956,93
Dátum doručenia faktúry: 14.05.2014
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201400722

Číslo faktúry dodávateľa 90126911
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 494,30
Dátum doručenia faktúry: 15.05.2014
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201400723

Číslo faktúry dodávateľa 212412020
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 474,47
Dátum doručenia faktúry: 15.05.2014
Identifikácia zmluvy 135/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: VKÚ, akciová spoločnosť Harmanec
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Harmanec 13, Harmanec
Ičo 36047911

Faktúra č. DF201400724

Číslo faktúry dodávateľa 214310532
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 802,75
Dátum doručenia faktúry: 15.05.2014
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201400725

Číslo faktúry dodávateľa 201400413
Hodnota faktúry v € s DPH: 95,80
Dátum doručenia faktúry: 15.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140112

Popis faktúry
oprava vzduch. syst.

Dodávateľ

Obchodné meno: ATO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štrková 1001/42, Žilina 010 01
Ičo 36661996

Faktúra č. DF201400726

Číslo faktúry dodávateľa 2014000405
Hodnota faktúry v € s DPH: 120,00
Dátum doručenia faktúry: 16.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140129

Popis faktúry
lekárske vyšetrenie

Dodávateľ

Obchodné meno: ZITAKO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Terézie Vansovej 19, Banská Bystrica 974 01
Ičo 44145250

Faktúra č. DF201400730

Číslo faktúry dodávateľa 714050995
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,88
Dátum doručenia faktúry: 19.05.2014
Identifikácia zmluvy 1966/24
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
vodné

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1.mája 11, Trenčín
Ičo 36306410

Faktúra č. DF201400731

Číslo faktúry dodávateľa 20141159
Hodnota faktúry v € s DPH: 785,87
Dátum doručenia faktúry: 19.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140133

Popis faktúry
pracov.odevy

Dodávateľ

Obchodné meno: Ján Viskup – RENTA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jablonská 300/3, Myjava
Ičo 30063477

Faktúra č. DF201400732

Číslo faktúry dodávateľa 1405100414
Hodnota faktúry v € s DPH: 107,68
Dátum doručenia faktúry: 19.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140048

Popis faktúry
sťahovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno: IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 53, Bratislava 842 47
Ičo 35863773

Faktúra č. DF201400733

Číslo faktúry dodávateľa 1141459646
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 326,43
Dátum doručenia faktúry: 19.05.2014
Identifikácia zmluvy 187/OE/2006
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
poplatok za údržbu komunikač.zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno: Unify s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prumyslová 1306/7, Praha 10, Hostivar
Ičo 27599523

Faktúra č. DF201400734

Číslo faktúry dodávateľa 1423101657
Hodnota faktúry v € s DPH: 537,24
Dátum doručenia faktúry: 19.05.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140126

Popis faktúry
inzercia

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201400735

Číslo faktúry dodávateľa 14210212
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 19.05.2014
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201400736

Číslo faktúry dodávateľa 702600274
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 19.05.2014
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
podpora Lotus Notes 4/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201400737

Číslo faktúry dodávateľa 14965415
Hodnota faktúry v € s DPH: 837,00
Dátum doručenia faktúry: 19.05.2014
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201400738

Číslo faktúry dodávateľa 8140402184
Hodnota faktúry v € s DPH: 403,52
Dátum doručenia faktúry: 19.05.2014
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201400739

Číslo faktúry dodávateľa 14965410
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 606,98
Dátum doručenia faktúry: 19.05.2014
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201400742

Číslo faktúry dodávateľa 21140362
Hodnota faktúry v € s DPH: 14,46
Dátum doručenia faktúry: 19.05.2014
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
spotreba el. energie

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201400748

Číslo faktúry dodávateľa 1100004368
Hodnota faktúry v € s DPH: 22 954,38
Dátum doručenia faktúry: 21.05.2014
Identifikácia zmluvy 532/260/1997/OMRaPZ
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraň. MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA, Železnice Slovenskej republiky BA, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201400625

Číslo faktúry dodávateľa 714045606
Hodnota faktúry v € s DPH: 10,26
Dátum doručenia faktúry: 25.04.2014
Identifikácia zmluvy 1966/24
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
vodné Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1.mája 11, Trenčín
Ičo 36306410

Faktúra č. DF201400477

Číslo faktúry dodávateľa 9711490237
Hodnota faktúry v € s DPH: 28 148,10
Dátum doručenia faktúry: 03.04.2014
Identifikácia zmluvy 12-OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: CHIRANA Medical, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá
Ičo 36322300

Faktúra č. DF201400384

Číslo faktúry dodávateľa 34110842
Hodnota faktúry v € s DPH: 27 979,84
Dátum doručenia faktúry: 19.03.2014
Identifikácia zmluvy 161/2007 OMRaPZ
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201400415

Číslo faktúry dodávateľa 140292
Hodnota faktúry v € s DPH: 30 000,00
Dátum doručenia faktúry: 27.03.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140087

Popis faktúry
stravné poukážky

Dodávateľ

Obchodné meno: Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 28, Bratislava
Ičo 11707402

Faktúra č. DF201400447

Číslo faktúry dodávateľa 301412387
Hodnota faktúry v € s DPH: 331 975,56
Dátum doručenia faktúry: 01.04.2014
Identifikácia zmluvy 81/240/96
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201400506

Číslo faktúry dodávateľa 1403215
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 350,00
Dátum doručenia faktúry: 07.04.2014
Identifikácia zmluvy 80/OVS2012
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
upratovacie práce 3/2014 Pražská

Dodávateľ

Obchodné meno: AB Facility s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Križkova 9, Bratislava 811 04
Ičo 44390823

Faktúra č. DF201400555

Číslo faktúry dodávateľa 34111299
Hodnota faktúry v € s DPH: 15 184,40
Dátum doručenia faktúry: 14.04.2014
Identifikácia zmluvy 161/2007
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201400581

Číslo faktúry dodávateľa 21410430
Hodnota faktúry v € s DPH: 28,67
Dátum doručenia faktúry: 16.04.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
výmena pneumatík na služob.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400582

Číslo faktúry dodávateľa 21410407
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,34
Dátum doručenia faktúry: 16.04.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
výmena pneumatík na služ.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400583

Číslo faktúry dodávateľa 21410408
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,34
Dátum doručenia faktúry: 16.04.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
výmena pneumatík na služob.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400584

Číslo faktúry dodávateľa 21410409
Hodnota faktúry v € s DPH: 42,61
Dátum doručenia faktúry: 16.04.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
výmena pneumatík na služob.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400591

Číslo faktúry dodávateľa 2014001
Hodnota faktúry v € s DPH: 98,00
Dátum doručenia faktúry: 17.04.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140096

Popis faktúry
kominárske práce Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Lemi kom s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Poľná 21, Banská Bystrica
Ičo 47630167

Faktúra č. DF201400592

Číslo faktúry dodávateľa 2114130401
Hodnota faktúry v € s DPH: 52,96
Dátum doručenia faktúry: 17.04.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140100

Popis faktúry
blatník a skrutka na nákl.vozidlo

Dodávateľ

Obchodné meno: STABO, s.r.o. Truck a Trailer servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Príboj 558, Slovenská Ľupča
Ičo 31620582

Faktúra č. DF201400593

Číslo faktúry dodávateľa 2650003956
Hodnota faktúry v € s DPH: 392,40
Dátum doručenia faktúry: 17.04.2014
Identifikácia zmluvy 847780003-3-2009
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie SM, prenájom Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA, Železnice Slovenskej republiky BA, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201400595

Číslo faktúry dodávateľa 20140131
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 740,00
Dátum doručenia faktúry: 17.04.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140008

Popis faktúry
kontrola a oprava tech.-požiar. zariad.

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201400596

Číslo faktúry dodávateľa 142014
Hodnota faktúry v € s DPH: 985,00
Dátum doručenia faktúry: 17.04.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140092

Popis faktúry
ochraňovanie SM, montáž elektro Dubovany

Dodávateľ

Obchodné meno: Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko L. Novomeského 463, Čachtice
Ičo 17562694

Faktúra č. DF201400600

Číslo faktúry dodávateľa 21410436
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,40
Dátum doručenia faktúry: 17.04.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140036

Popis faktúry
výmena pneumatík na služob.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201400605

Číslo faktúry dodávateľa 214810235
Hodnota faktúry v € s DPH: 511,44
Dátum doručenia faktúry: 22.04.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140103

Popis faktúry
tech. pomoc vozidlu

Dodávateľ

Obchodné meno: ČESMAD SLOVAKIA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Levická 1, Bratislava
Ičo 30779553

Faktúra č. DF201400608

Číslo faktúry dodávateľa 232014
Hodnota faktúry v € s DPH: 100,00
Dátum doručenia faktúry: 24.04.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140111

Popis faktúry
tepovanie kobercov

Dodávateľ

Obchodné meno: Čmelko s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Cigeľská 10, Bratislava
Ičo 45663866

Faktúra č. DF201400609

Číslo faktúry dodávateľa 20140167
Hodnota faktúry v € s DPH: 54,60
Dátum doručenia faktúry: 24.04.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV140080

Popis faktúry
kontrola pož.zariad. Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201400610

Číslo faktúry dodávateľa 182014
Hodnota faktúry v € s DPH: 121,50
Dátum doručenia faktúry: 24.04.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140099

Popis faktúry
školenie motor. vozíky Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Častkovce 293, Častkovce
Ičo 46107380

Faktúra č. DF201400613

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 059,00
Dátum doručenia faktúry: 24.04.2014
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400614

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,00
Dátum doručenia faktúry: 24.04.2014
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el.energia Čačín 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400615

Číslo faktúry dodávateľa 9105053700
Hodnota faktúry v € s DPH: 306,00
Dátum doručenia faktúry: 24.04.2014
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia 5/2014 B.Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400616

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 24.04.2014
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia 5/2014 B.Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400617

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 575,00
Dátum doručenia faktúry: 24.04.2014
Identifikácia zmluvy 97985581
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia Brodnianka 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400618

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 754,00
Dátum doručenia faktúry: 24.04.2014
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia Borovina 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400619

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 221,00
Dátum doručenia faktúry: 24.04.2014
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
el. energia Ľupčianka 5/2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201400623

Číslo faktúry dodávateľa 4440000407
Hodnota faktúry v € s DPH: 251,66
Dátum doručenia faktúry: 25.04.2014
Identifikácia zmluvy 29/VSÚ/2011
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
prenájom kopír. stroja 22.3.-22.4.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R G A M O N spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chemická 1, Bratislava 831 04
Ičo 31327681

Faktúra č. DF201400626

Číslo faktúry dodávateľa 1100004313
Hodnota faktúry v € s DPH: 24 129,17
Dátum doručenia faktúry: 25.04.2014
Identifikácia zmluvy 532/260/1997
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA, Železnice Slovenskej republiky BA, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201400627

Číslo faktúry dodávateľa 143062
Hodnota faktúry v € s DPH: 146,20
Dátum doručenia faktúry: 28.04.2014
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201400628

Číslo faktúry dodávateľa 8110710110007
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,50
Dátum doručenia faktúry: 28.04.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky Žiadosť

Popis faktúry
p.o.box

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201400629

Číslo faktúry dodávateľa 241013158
Hodnota faktúry v € s DPH: 129,77
Dátum doručenia faktúry: 28.04.2014
Identifikácia zmluvy 606200048
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
vodné

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201400631

Číslo faktúry dodávateľa 5200224
Hodnota faktúry v € s DPH: 57 673,67
Dátum doručenia faktúry: 29.04.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201400632

Číslo faktúry dodávateľa 5200214
Hodnota faktúry v € s DPH: 76 984,69
Dátum doručenia faktúry: 29.04.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201400633

Číslo faktúry dodávateľa 5200204
Hodnota faktúry v € s DPH: 57 759,86
Dátum doručenia faktúry: 29.04.2014
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201400634

Číslo faktúry dodávateľa 4500144
Hodnota faktúry v € s DPH: 893,35
Dátum doručenia faktúry: 29.04.2014
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky OV140094

Popis faktúry
kontrola kvality vzoriek HR

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201400635

Číslo faktúry dodávateľa 04614
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 425,00
Dátum doručenia faktúry: 30.04.2014
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky OV140074

Popis faktúry
kancelárske stoličkystoličky

Dodávateľ

Obchodné meno: KLS spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 9, Žilina 010 01
Ičo 30223288

Faktúra č. DF201400636

Číslo faktúry dodávateľa 7404193543
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 583,59
Dátum doručenia faktúry: 30.04.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva o pripojení
Identifikácia objednávky

Popis faktúry
telef. služby 22.3.-21.4.2014

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201400637