NESO

Štatút Komisie pre ropnú bezpečnosť v znení Dodatku č. 1
NESO (National Energy Strategy Organisation)
 

Mimoriadne online zasadanie Komisie pre ropnú bezpečnosť (NESO)

Dňa 2. marca 2022 sa uskutočnilo mimoriadne online zasadanie Komisie pre ropnú bezpečnosť (NESO), ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR a ktorej úlohou je odborná spolupráca pri riešení krízových situácií v prípade stavu ropnej núdze. Mimoriadne online zasadanie bolo zvolané v súvislosti s rozhodnutím Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) o spustení kolektívnej akcie členských štátov IEA s návrhom uvoľnenia časti ...
Čítať Viac

Zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO

Dňa 19.10.2021 sa uskutočnilo v sídle SŠHR SR pravidelné zasadanie Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR pre predchádzanie a riešenie stavu ropnej núdze. Členmi komisie sú zástupcovia štátnych orgánov, petrolejárskeho priemyslu a Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Na zasadaní boli prítomní oboznámení s aktuálnym stavom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov ...
Čítať Viac

Zasadanie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO

Tohtoročné marcové zasadanie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR, sa uskutočnilo písomnou formou vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu kvôli ochoreniu COVID-19 a aktuálne prijaté opatrenia. Berúc ohľad na bezpečnosť a zamedzenie šírenia ochorenia nebolo možné prezenčné zasadanie. Členom bol elektronicky zaslaný návrh programu s pracovným materiálom na oboznámenie sa a pripomienkovanie ...
Čítať Viac

Bratislava 5. marca 2020

Začiatkom marca sa v sídle Správy rezerv uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť (NESO), ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR a ktorej úlohou je odborná spolupráca pri riešení krízových situácií v prípade stavu ropnej núdze. Toto mimoriadne zasadnutie bolo zvolané na základe oznámenia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) o zahájení cvičenia núdzovej pripravenosti ERE 10. Cieľom cvičenia, uskutočňovaného približne ...
Čítať Viac

Bratislava 16. októbra 2019

Komisia pre ropnú bezpečnosť NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR pre predchádzanie a riešenie stavu ropnej núdze zasadla v sídle Správy rezerv po druhý krát v tomto roku. Členmi komisie sú zástupcovia štátnych orgánov, petrolejárskeho priemyslu a Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Na zasadnutí boli prítomní oboznámení s aktuálnym stavom núdzových zásob ropy a ropných ...
Čítať Viac

Bratislava 14. júna 2019

V júni sa v sídle Správy rezerv uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu Správy rezerv pre predchádzanie a riešenie stavu ropnej núdze. Členmi komisie sú zástupcovia štátnych orgánov, petrolejárskeho priemyslu a Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Hlavnou témou zasadnutia bol nedávny výpadok dodávok ropy ropovodom Družba z dôvodu jej ...
Čítať Viac

Bratislava, 13. november 2018

Po druhý krát v tomto roku sa v sídle SŠHR SR uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR pre predchádzanie a riešenie stavu ropnej núdze. Prítomní členovia komisie, ktorými sú zástupcovia štátnych orgánov, petrolejárskeho priemyslu a Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, boli oboznámení s aktuálnym stavom núdzových zásob ropy a ...
Čítať Viac

Slovenská republika sa zapojila do cvičenia ERE 9 organizovaného pod záštitou IEA

Dňa 7. februára 2018 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov. Členmi komisie NESO sú predovšetkým najvýznamnejší zástupcovia ropného priemyslu, vecne príslušných orgánov štátnej správy, ako aj Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných ...
Čítať Viac

Bratislava, 25. október 2017

V sídle SŠHR SR sa uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO. Na zasadnutí boli členovia komisie oboznámení s aktuálnym stavom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, s vývojom spotreby pohonných hmôt na území Slovenskej republiky a s priebehom hĺbkového prehľadu energetiky Slovenskej republiky (In-Depth Review), ktorý vykonala Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v dňoch 09. – 13.10.2017. Dôležitým ...
Čítať Viac
Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content