Objednávky 2013

Objednávka č. 30/2013/OSMaI

Číslo objednávky 30/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 651,92
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si u vás vydanie inzerátu – ponuka na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu.

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12 81108 Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 31/2013/OSMaI

Číslo objednávky 31/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 6770,00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Na základe zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia cenových ponúk na predmet zákazky Oprava mostového žeriavu si u Vás objednávame zrealizovanie predmetu zákazky.

Dodávateľ

Obchodné meno Dávid Szabo
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové námestie 33/33, 91101 Trenčín
Ičo  

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 32/2013/OSMaI

Číslo objednávky 32/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 20096,06
Dátum vyhotovenia objednávky 17.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
V zmysle Výzvy objednávateľa na predloženie cenovej ponuky zo dňa 11.12. 2013 a zaslanej cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 17.12. 2013 si u Vás objednávame dodanie 16 ks snehových fréz.

Dodávateľ

Obchodné meno Štýl – Ivanov, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 09409 Vyšný Kazimír 23
Ičo 36498548

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 33/2013/OSMaI

Číslo objednávky 33/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 432,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si u Vás dodanie 48 litrov oleja do snehových fréz Hecht 9542SQ.

Dodávateľ

Obchodné meno Štýl – Ivanov, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 09409 Vyšný Kazimír 23
Ičo 36498548

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 58/2013/Brod

Číslo objednávky 58/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 135.60
Dátum vyhotovenia objednávky 19.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné denníka SME

Dodávateľ

Obchodné meno PETIT PRESS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12, Bratislava 814 64
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 57/2013/Brod

Číslo objednávky 57/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 91.31
Dátum vyhotovenia objednávky 09.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pracovná obuv pre nového zamestnanca 2 páry

Dodávateľ

Obchodné meno FIRST TRADING s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jesenského 1233/8, Kys. Nové Mesto 024 04
Ičo 31608434

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 185/2013/OVS

Číslo objednávky 185/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 119.52
Dátum vyhotovenia objednávky 20.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka na nákup 4 kusov manažérskych diárov A5.

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Dušan Ševčovič – TRI.CON
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jána Stanislava 3091/15, 84105 Bratislava
Ičo 37084020

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 184/2013/OVS

Číslo objednávky 184/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.12.2013
Identifikácia zmluvy 67/OVS/2013 + Dodatok č. 1

Popis objednávky
Oprava čerpadla GRUNDFOS UPS D32-60F umiestneného na streche ústredia SŠHR SR a vypracovanie hlásenia o F- plynoch za rok 2013

Dodávateľ

Obchodné meno ABC Klíma s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
Ičo 31354131

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. PZ94/2013/LUP

Číslo objednávky PZ94/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
likvidácia nebezpečného odpadu – dezinfekčný prostriedok Ajatín, balenie 50 ml (1 000 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno DETOX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 139, 974 15 Banská Bystrica
Ičo 31582028

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 183/2013/KP

Číslo objednávky 183/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 1197.17
Dátum vyhotovenia objednávky 11.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vernostné licencie ESET Endpoint Antivirus pre 100 PC s paltnosťou na 1 rok Vernostné licencie Mail Security for Linux/BSD/Solaris pre 100 mbx s platnosťou na 1 rok

Dodávateľ

Obchodné meno ANASOFT APR, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynská dolina 41, 81102 Bratislava
Ičo 31361552

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 182/2013/KP

Číslo objednávky 182/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 3484.80
Dátum vyhotovenia objednávky 11.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
IBM Lotus Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal, kategória "E" licencie s platnosťou na jeden rok

Dodávateľ

Obchodné meno PosAm, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, 83102 Bratislava
Ičo 31365078

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 72/2013/Kop.

Číslo objednávky 72/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 270.00
Dátum vyhotovenia objednávky 2.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky nákladných výťahov HNN2B – 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Pavol Tuchyňa TUCHYŇA-VÝŤAHY
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Letná 27, Košice
Ičo 10686886

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/71/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/71/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 9.50
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Likvidácia ortuťových teplomerov – 105 ks + sprievodný list nebezpečných odpadov

Dodávateľ

Obchodné meno VYFAKO, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nitrianska Blatnica 5, Radošina
Ičo 36555355

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 70/2013/Kop.

Číslo objednávky 70/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 78.00
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné denníka SME+Roľnícke noviny na 1. polrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno PETIT PRESS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 69/2013/Kop.

Číslo objednávky 69/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 285.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kalibrovanie meradiel ALMEMO 6290-7 4 ks

Dodávateľ

Obchodné meno PYROTHERM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská Bystrica, SNP 1437
Ičo 36350800

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 181/2013/OVS

Číslo objednávky 181/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 10000.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka stravných poukážok TICKETT RESTAURANT 2500 ks.

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 180/2013/OVS

Číslo objednávky 180/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 2496.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výmena garážovej brány na budove ústredia podľa cenovej ponuky zo dňa 05.12. 2013.

Dodávateľ

Obchodné meno M.B.M. comp. spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Líščie údolie 23, Bratislava 841 04
Ičo 31382835

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 179/2013/OVS

Číslo objednávky 179/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 13831.38
Dátum vyhotovenia objednávky 10.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava strechy na budove ústredia SŠHR SR podľa cenovej ponuky zo dňa 05.12. 2013.

Dodávateľ

Obchodné meno KRNÁČ – DREVOREZ Bratislava, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava
Ičo 35767537

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 178/2013/OVS

Číslo objednávky 178/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 8723.92
Dátum vyhotovenia objednávky 06.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup nábytku podľa cenovej ponuky zo dňa 25.11.2013

Dodávateľ

Obchodné meno KLS spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina
Ičo 30223288

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 177/2013/OSMaI

Číslo objednávky 177/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 4209.60
Dátum vyhotovenia objednávky 06.12.2013
Identifikácia zmluvy 2/SSHR/2009

Popis objednávky
Modul Rozpočet [1 kus]; Inštalácia programu [2 hodiny]; Školenia po skupinách [3 hodiny]; Nastavenie modulu rozpočet [6 hodín].

Dodávateľ

Obchodné meno EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, 851 01 Bratislava
Ičo 31390633

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 176/2013/OVS

Číslo objednávky 176/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 2928.00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.12.2013
Identifikácia zmluvy 2/SSHR/2009

Popis objednávky
Zadávanie rozpočtovej položky na položky objednávky [4 hodiny]; Kontrola pri zadaní rozpočtovej položky vo vyšlej objednávke na zadaný rozpočet [4 hodiny]; Úprava reportu vyšlej objednávky – úprava v časti predbežná finančná kontrola [2 hodiny]; Doplnenie previazanosti na rozpočtové položky do evidencie zmlúv [4 hodiny]; Sledovanie čerpania zmluvy v nadväznosti na rozpočtové položky [6 hodín]; Customizačné práce, testovanie, analýza [10 hodín].

Dodávateľ

Obchodné meno EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 56/2013/Brod

Číslo objednávky 56/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 685.44
Dátum vyhotovenia objednávky 09.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie závad na bránach skladov B1 a B2 po odbornej prehliadke.

Dodávateľ

Obchodné meno SUN SYSTEM SR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Komenského 45, Skalica 1, 909 01
Ičo 36532363

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 55/2013/Brod

Číslo objednávky 55/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 421.06
Dátum vyhotovenia objednávky 05.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Čistiace prostriedky pre závod

Dodávateľ

Obchodné meno BONA SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 60, Kys. Nové Mesto 024 01
Ičo 43855237

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 54/2013/Brod

Číslo objednávky 54/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 235.32
Dátum vyhotovenia objednávky 09.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava hydrauliky na VZV Clark

Dodávateľ

Obchodné meno VYVOND s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kozmonautov 15, Martin 036 01
Ičo 36397172

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 53/2013/Brod

Číslo objednávky 53/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 199.20
Dátum vyhotovenia objednávky 09.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Overenie váhy TAKAL 1500

Dodávateľ

Obchodné meno Granit s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kamenná 4, Žilina 010 01
Ičo 31602151

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 52/2013/Brod

Číslo objednávky 52/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 520.00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka elektroinštalácie v sociálno-prevádzkovej budove vrátnice

Dodávateľ

Obchodné meno Štefan Lariš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drahošanka – Bukov 245, Čadca 022 01
Ičo 10972382

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 51/2013/Brod

Číslo objednávky 51/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 244.70
Dátum vyhotovenia objednávky 29.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Alkoholtester AL9000

Dodávateľ

Obchodné meno Kysucká lekárenská s.r.o., VZP sv. Lukáša
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Belanského 214, Kysucké Nové Mesto 024 01
Ičo 36717410

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 93/2013/LUP

Číslo objednávky 93/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 130.00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava bezpečnostného obvodu priemyselného výťahu v sklade B1, oprava stykačov a pomocných relé, vyčistenie, oprava koncových vypínačov

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 92/2013/LUP

Číslo objednávky 92/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 543.00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odstránenie závad zvisleposuvných brán (24 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR91/2013/LUP

Číslo objednávky MR91/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 848.00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
štartovacie batérie Akuma 12V, 180Ah, 1000A-1200A (4 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno MIA PARTS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Smreková 33, 974 05 Banská Bystrica
Ičo 47428147

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 90/2013/LUP

Číslo objednávky 90/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 244.00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
orientačný alkohol tester na meranie alkoholu v dychu AL 9000 (1 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Kysucká lekárenská, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Belanského 217, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Ičo 36717410

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 89/2013/LUP

Číslo objednávky 89/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 960.00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a skúšky zvisleposuvných brán s motorovým pohonom (24 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 175/2013/KP

Číslo objednávky 175/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 1400.00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka darčekových balíčkov

Dodávateľ

Obchodné meno Starglass, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 38, 960 01 Zvolen
Ičo 35809558

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 2013/03136-4 OMRaPZ

Číslo objednávky 2013/03136-4 OMRaPZ
Hodnota objednávky: € s DPH 4536.00
Dátum vyhotovenia objednávky 9.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup prostriedkov na odpočinok do pohotovostných zásob – izolačné podložky: karimatka Spokey SLEEPHIKER, 700 ks (hmotnosť 240 g, rozmery 180x50x1,2 cm, materiál EVA, dvojvrstvová karimatka, protišmyková vrstva)

Dodávateľ

Obchodné meno Draft, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vysoká 2573/15, 934 01 Levice
Ičo 46292110

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 174/2013/OVS

Číslo objednávky 174/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 450.00
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výmena a naprogramovanie riadiaceho modulu posuvnej garážovej brány RIB.

Dodávateľ

Obchodné meno BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, 949 05 Nitra
Ičo 36528170

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 173/2013/OVS

Číslo objednávky 173/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 171.50
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné denníka Plus jeden deň a týždenníka Plus 7 dní.

Dodávateľ

Obchodné meno SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5
Ičo 31347291

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 172/213/OVS

Číslo objednávky 172/213/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 241.50
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné týždenníka TREND a dvojtýždenníka PROFIT na rok 2014.

Dodávateľ

Obchodné meno TREND Representative, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
Ičo 43824706

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 171/2013/OVS

Číslo objednávky 171/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 443.18
Dátum vyhotovenia objednávky 2.12.2013
Identifikácia zmluvy 36631124

Popis objednávky
Predplatné novín PRAVDA a Nový Čas na rok 2014.

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská pošta, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Uzbecká 4, P.O.Box 164, 820 14 Bratislava 214
Ičo 36631124

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 170/2013/OVS

Číslo objednávky 170/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 813.60
Dátum vyhotovenia objednávky 02.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné novín SME na rok 2014.

Dodávateľ

Obchodné meno PETIT PRESS, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazarecká 12, 811 08 Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 50/2013/Brod

Číslo objednávky 50/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 49.55
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Primalex Plus 15 kg 3 kusy

Dodávateľ

Obchodné meno BONA SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 60, Kys. Nové Mesto 024 01
Ičo 43855237

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 49/2013/Brod

Číslo objednávky 49/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 149.05
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Náradie do dielne, rezacia a brúsne kotúče

Dodávateľ

Obchodné meno INSTAL SP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prevádzka ČSA 1305, Kysucké Nové Mesto 024 04
Ičo 3675559

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 48/2013/Brod

Číslo objednávky 48/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 102.38
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Elektroinštalačný materiál na spojazdnenie rolovacích brán na budove vrátnice.

Dodávateľ

Obchodné meno KP, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kamenná cesta 11, Žilina 010 01
Ičo 36402516

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 2013/02297-11 OHRNZRaRB

Číslo objednávky 2013/02297-11 OHRNZRaRB
Hodnota objednávky: € s DPH 4529.28
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2013
Identifikácia zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/OHRNZRaRB/2013

Popis objednávky
kontrola kvality hmotných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Viliam Marušinec
Funkcia poverený zastupovaním GR sekcie ŠHR

Objednávka č. 88/2013/LUP

Číslo objednávky 88/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 438.00
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
dodanie a výmena prevodníka RS 232/485 na prepojenie vizualizácie centrálnej kotolne na vrátnicu závodu, práce, doprava

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, 811 02 Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 87/2013/LUP

Číslo objednávky 87/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 52.00
Dátum vyhotovenia objednávky 3.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odber vzoriek odpadovej vody z ČOV a ich vyhodnotenie

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 86/2013/LUP

Číslo objednávky 86/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 612.00
Dátum vyhotovenia objednávky 2.12.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kontrola funkčnosti riadiaceho systému, úprava a oprava softvéru

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, 811 02 Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 85/2013/LUP

Číslo objednávky 85/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 747.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výmena nefunkčných zariadení a ich súčastí v plynových kotolniach závodu (snímač úniku plynu, guľový kohút), oprava netesností

Dodávateľ

Obchodné meno Gašper Michal Ing. montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, 960 01 Zvolen
Ičo 30447186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR 84/2013/LUP

Číslo objednávky MR 84/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 1192.56
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nákup, výmena, montáž a demontáž pneumatík na nákladné vozidlo Tatra 815 zn. Barum 445/65 R 22,5 BS 49 (2 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno BAPS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 45240281

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 47/2013/Brod

Číslo objednávky 47/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 312.00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelná prehliadka a kalibrácia snímačov v skladoch A1 a A2

Dodávateľ

Obchodné meno Johnson Controls
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Popradská 66, Košice 040 01
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 169/2013/OVS

Číslo objednávky 169/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 3200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prenájom, ubytovanie a stravovanie na uskutočnenie vzdelávacej aktivity pre zamestnancov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno TP Hotel Družba s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Černockého 20, Bratislava
Ičo 35782706

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 168/2013/OVS

Číslo objednávky 168/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 630.00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Uskutočnenie školenia firmy EMEL pod názvom "Evidencia majetku a odpisov" a "Podvojné účtovníctvo"

Dodávateľ

Obchodné meno EMEL Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, 851 01 Bratislava
Ičo 31390633

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 166/2013/OVS

Číslo objednávky 166/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 3555.34
Dátum vyhotovenia objednávky 25.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup kancelárskych potrieb "na základe elektronickej aukcie"

Dodávateľ

Obchodné meno Xepap, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava
Ičo 31628605

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 165/2013/OVS

Číslo objednávky 165/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 848.70
Dátum vyhotovenia objednávky 25.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kalendáre a diáre na rok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno 3P slúži Vám- Ladislav Pócs
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvaniho 8, 821 04 ratislava
Ičo 36922161

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 164/2013/OVS

Číslo objednávky 164/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 360.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka autobusu na prepravu zamestnancov ústredia SŠHR SR v dňoch 12.12.2013 a 13.12.2013 na trase Bratisla-Senec a späť

Dodávateľ

Obchodné meno Famoscar, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vidlicova 11, 831 01 ratislava
Ičo 45404941

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 163/2013/OVS

Číslo objednávky 163/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 2155.12
Dátum vyhotovenia objednávky 21.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné tlače Hospodárske noviny na rok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno ECOPRESS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, 820 07 Bratislava
Ičo 31333524

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 162/2013/OVS

Číslo objednávky 162/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 35.70
Dátum vyhotovenia objednávky 21.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné časopisu Roľnícke noviny na rok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno Profi Press SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dlhá 25, 949 01 Nitra
Ičo 45348723

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 161/2013/OVS

Číslo objednávky 161/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 2420.90
Dátum vyhotovenia objednávky 20.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup čistiacich a hygienických potrieb "na základe elektronickej aukcie"

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Iveta Janíková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Palkovičova 15, 821 08 Bratislava 2
Ičo 34559671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 160/2013/OVS

Číslo objednávky 160/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 69.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné časopisu ZO SÚDNEJ PRAXE ročník 2014

Dodávateľ

Obchodné meno IURA EDITION, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 68/2013/Kop.

Číslo objednávky 68/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 56.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vlajka SR – 2 ks, vlajka EU – 2 ks (150×100)

Dodávateľ

Obchodné meno 2U spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trnavská cesta 70, Bratislava
Ičo 17315786

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/67/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/67/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 166.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka a skúška 2 ks elektrocentrál EC 260 KW

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomestského 463, Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 66/2013/Kop.

Číslo objednávky 66/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 960.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup stravných lístkov 240 ks á 4,- €

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX stravné lístky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Žlina
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 155/2013/OU

Číslo objednávky 155/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 1000.00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.11.2013
Identifikácia zmluvy 2/SSHR/2009

Popis objednávky
Vzdelávacia aktivita LOTUS NOTES

Dodávateľ

Obchodné meno PosAm Ltd.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia Vedúci služobného úradu

Objednávka č. 65/2013/Kop.

Číslo objednávky 65/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 560.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.11.2013
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013

Popis objednávky
Oprava vozidla FABIA BA317 KN

Dodávateľ

Obchodné meno BRP Top, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prev. Nová Dubnica
Ičo 44545690

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 64-1/2013/Kop.

Číslo objednávky 64-1/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 14.00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované preskúšanie zvárača podľa STN 050601

Dodávateľ

Obchodné meno Zváračská škola Milan Čillík
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Piešťanská 73, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32776098

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 64/2013/Kop.

Číslo objednávky 64/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 75.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava elektrického systému VZV CLARK

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 159/2013/OVS

Číslo objednávky 159/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 36000.00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku – ocenenia, resp. stanovenia všeobecnej hodnoty núdzových zásob ropy a ropných výrobkov SR v správe SŠHR SR.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 158/2013/OVS

Číslo objednávky 158/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 76.00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ročný prístup pre rok 2014 do portálu Verejnej správy SR pre potreby Ústredia SŠHR SR.

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 58/2013/BOR

Číslo objednávky 58/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 300.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
spojovací materiál a náradie

Dodávateľ

Obchodné meno Kovospoj v.o.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Balkán 33 Zvolen
Ičo 31600361

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 57/2013/BOR

Číslo objednávky 57/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 80.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
ubytovanie na 2 noci – 4 pracov.

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 83/2013/LUP

Číslo objednávky 83/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 72.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava podávania tlačiarne, výmena valcovej jednotky tlačiarne

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Burgan – predaj a servis kancelárskej techniky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
Ičo 41195663

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/5/2013/BOR

Číslo objednávky MR/5/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 990.00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborná prehliadka a skúška elektrocentrál – 10 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Uhrinex-Jozef Uhrin
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lukové 2 Zvolen
Ičo 14202697

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 56/2013/BOR

Číslo objednávky 56/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 60.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
prísada do paliva AdBlue – 50 l

Dodávateľ

Obchodné meno BBN s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Školská 15 Zvolen
Ičo 31576222

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 2013/03136-2 OMRaPZ

Číslo objednávky 2013/03136-2 OMRaPZ
Hodnota objednávky: € s DPH 690.00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Likvidácia liekov z mobilizačných rezerv s hmotnosťou cca 462,10 kg + doprava

Dodávateľ

Obchodné meno PolyStar, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M. R. Štefánika 14, 942 01 Šurany
Ičo 36552119

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 55/2013/BOR

Číslo objednávky 55/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 40.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
ubytovanie – 4 osoby

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 54/2013/BOR

Číslo objednávky 54/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 900.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a skúšky strojov do 400 V – 28 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Uhrinex-Uhrin Jozef
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lukové 2 Zvolen
Ičo 14202697

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 46/2013/Brod/MR

Číslo objednávky 46/2013/Brod/MR
Hodnota objednávky: € s DPH 1848.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky elektrocentrál 56 kusov

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Vlček
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ochdnica 759, Kysucké Nové Mesto
Ičo 14162253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 45/2013/Brod

Číslo objednávky 45/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 477.60
Dátum vyhotovenia objednávky 15.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Postrek proti burine Roundup Rapid

Dodávateľ

Obchodné meno PESTICO BB, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 105, Badín 976 32
Ičo 36028428

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 44/2013/Brod

Číslo objednávky 44/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 50.40
Dátum vyhotovenia objednávky 13.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné oboznamovanie elektrotechnik pre riadenie prevádzky Aktualizačná príprava elektrotechnik pre riadenie prevádzky

Dodávateľ

Obchodné meno INPEKO – Ing. Sokol Ivan
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Framborská 58, Žilina 010 01
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 43/2013/Brod

Číslo objednávky 43/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 58.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné preškolenie OS502 ŽSR

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR- Inštitút vzdelávania
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 34, Žilina 010 01
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 82/2013/LUP

Číslo objednávky 82/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 110.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
povinné opakované školenie z BOZP s overením vedomostí pre zamestnancov (5 osôb)

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 81/2013/LUP

Číslo objednávky 81/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 196.18
Dátum vyhotovenia objednávky 14.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
doplnky, zmesi a mazivá do motorových vozidiel

Dodávateľ

Obchodné meno AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 83, 974 05 Banská Bystrica
Ičo 43880533

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 2013/03136-3 OMRaPZ

Číslo objednávky 2013/03136-3 OMRaPZ
Hodnota objednávky: € s DPH 520.00
Dátum vyhotovenia objednávky 7.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nerezový ešus trojdielny (veľká miska, malá miska, viečko) v počte 25 ks. Jedn. cena 16,67 Eur bez DPH, cena spolu 500 Eur s DPH. Doprava do závodu SŠHR SR Ľupčianka, Slovenská Ľupča: 20 Eur.

Dodávateľ

Obchodné meno Totem s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná ulica 151/60, 922 10 Trebatice
Ičo 35783991

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 80/2013/LUP

Číslo objednávky 80/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 248.00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava, montáž a prepojenie tlačidiel central stop v troch skladových budovách závodu

Dodávateľ

Obchodné meno Miroslav Budovec
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 6381/71, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 33922276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 79/2013/LUP

Číslo objednávky 79/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 155.00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kontrola komínov v centrálnej kotolni a v kotolni administratívnej budovy závodu (2 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Miroslav Čamaj – ENNAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chabenecká 1528/7, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 17804027

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 42/2013/Brod

Číslo objednávky 42/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 34.50
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Farby v sprejoch na výrobu železničných návestí na vlečku

Dodávateľ

Obchodné meno BONA SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 60, Kys. Nové Mesto 024 01
Ičo 43855237

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 2013/02297-10 OHRNZRaRB

Číslo objednávky 2013/02297-10 OHRNZRaRB
Hodnota objednávky: € s DPH 3363,68
Dátum vyhotovenia objednávky 06.11.2013
Identifikácia zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/OHRNZRaRB/2013

Popis objednávky
kontrola kvality zásob hmotných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Viliam Marušinec
Funkcia poverený zastupovaním GR sekcie ŠHR

Objednávka č. 63/2013/Kop.

Číslo objednávky 63/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 72.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Periodická (3ročná) skúška správcu vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR, Ústredný inštitúr vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Žilina
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 29/2013/OSMaI

Číslo objednávky 29/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 16654.00
Dátum vyhotovenia objednávky 4.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a montáž zákazky – Prepojenie automatickej ventilácie závodu Ľupčianka.

Dodávateľ

Obchodné meno Johnson Controls International spol. s r. o. – odštepný závod Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho č. 1, 821 03 Bratislava
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 28/2013/OSMaI

Číslo objednávky 28/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 6525.82
Dátum vyhotovenia objednávky 04.11. 2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a montáž zákazky Modernizácia strediska na zber údajov merania závodu Borovina.

Dodávateľ

Obchodné meno Johnson Controls International spol. s r.o.- odštepný závod Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho č.1, 821 03 Bratislava
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 53/2013/BOR

Číslo objednávky 53/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 150.00
Dátum vyhotovenia objednávky 7.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
žací silon – 2 ks , motor olej STIHL – 5 l

Dodávateľ

Obchodné meno Kameň a spoločníci
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dukelských hrdinov 13 Zvolen
Ičo 33288682

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 157/2013/OVS

Číslo objednávky 157/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 74.88
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Sťahovacie práce v budove Ústredia SŠHR SR dňa 8.11.2013

Dodávateľ

Obchodné meno IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré grunty 53, 842 47 Bratislava
Ičo 35863773

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 156/2013/OVS

Číslo objednávky 156/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 180.00
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka na dovoz nábytku zo ZVJS Ilava do Bratislavy na SŠHR SR na deň 8.11.2013

Dodávateľ

Obchodné meno Danka Cedzová ADOP
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 509/1, 019 01 Ilava
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 158/2013/OVS

Číslo objednávky 158/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 76.00
Dátum vyhotovenia objednávky 6.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka na ročný prístup 2014 na portál Verejnej správy Slovenskej Republiky pre potreby Ústredia SŠHR SR Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. SF/1/2013/BOR

Číslo objednávky SF/1/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 1170.00
Dátum vyhotovenia objednávky 8.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nákupné oukážky – 9 zamest.

Dodávateľ

Obchodné meno Kaufland SR v.o.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trnavská cesta 41 Bratislava prev. Zvolen
Ičo 35790164

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 52/2013/BOR

Číslo objednávky 52/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 300.00
Dátum vyhotovenia objednávky 7.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servis,oprava,nastavenie krovinorezov STIHL – 3 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Kameň a spoločníci
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dukelských hrdinov 13 Zvolen
Ičo 33288682

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 51/2013/BOR

Číslo objednávky 51/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 350.00
Dátum vyhotovenia objednávky 4.11..2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servis a čistenie kopírov.zariad. – 3 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Topico s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 14 B.Bystrica
Ičo 44392010

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 27/2013/OSMaI

Číslo objednávky 27/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 180.73
Dátum vyhotovenia objednávky 29.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup elektroinštalačného materiálu na zariadenie SŠHR SR Ostré.

Dodávateľ

Obchodné meno KP, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci slušobného úradu

Objednávka č. 26/2013/OSMaI

Číslo objednávky 26/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 525.17
Dátum vyhotovenia objednávky 24.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vydanie riadkovej inzercie – osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu.

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 25/2013/OSMaI

Číslo objednávky 25/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 5484.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.10. 2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a montáž – Výstražné svetelné, zvukové a rádiové zariadenie do určeného automobilu.

Dodávateľ

Obchodné meno SELVIT, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tichá 15A, 010 01 Žilina
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 24/2013/OSMaI

Číslo objednávky 24/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 585.53
Dátum vyhotovenia objednávky 18.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vydanie inzerátu na opakované osobitné ponukové konanie.

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 23/2013/OSMaI

Číslo objednávky 23/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 108.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku na automobil

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Jozef Rihák
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Garáže Astra, Astrová 46, 821 01 Bratislava
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 22/2013/OSMaI

Číslo objednávky 22/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 9538.03
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia priestorov závodov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Motýľ Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Komenského 29, 921 01 Piešťany
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 21/2013/OSMaI

Číslo objednávky 21/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 325.05
Dátum vyhotovenia objednávky 15.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborná prehliadka elektroinštalácie

Dodávateľ

Obchodné meno Lariš Štefan
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drahošanka 245 022 01 Čadca
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 2013/03136-1/1

Číslo objednávky 2013/03136-1/1
Hodnota objednávky: € s DPH 333417.60
Dátum vyhotovenia objednávky 30.10.2013
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda č. 116/OMRaPZ/2013

Popis objednávky
Množstvo: 6120 ks Predmet objednávky: železničný predpätý železobetónový podval priečny, typ BP-3, určené pre vysokorýchlostné trate ŽSR s rozchodom 1435 mm pre rýchlosť do 200 km/h, v dĺžke 2,6 m (pre rozchod 1435 mm), podvaly s dvoma otvormi pre bezpodkladnicové uchytenie koľajnicového pásu. Upevnenie typu VOSSLOH, spĺňajúci normu STN EN 13230-1 až 5 a všeobecné technické podmienky – Betónové podvaly pre železničné dráhy č.j. 09460/2010/O430

Dodávateľ

Obchodné meno ŽPSV a.s. Čaňa
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa
Ičo 31712975

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 78/2013/LUP

Číslo objednávky 78/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 110.00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
meranie, vyčistenie, kotrola funkčnosti a tesnosti, výmena filtrov v úpravovni vody AQUALAB

Dodávateľ

Obchodné meno MARLUS Group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomeského 33, 949 01 Nitra
Ičo 31411304

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 62/2013/Kop.

Číslo objednávky 62/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 149.00
Dátum vyhotovenia objednávky 31.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Akumulátor 12V/150Ah – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Jakub – Jaroslav Kubinec
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 61/2013/Kop.

Číslo objednávky 61/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 410.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované školenie obsluhy VZV – 8 osôb, technické prehliadky VZV – 12 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Častkovce 293
Ičo 46107380

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 60/2013/Kop.

Číslo objednávky 60/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 180.00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava elektroinštalácie a alternátora na VZV 2022

Dodávateľ

Obchodné meno Rudolf Arbet – oprava autoelektriky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 40273199

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 77/2013/LUP

Číslo objednávky 77/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 76.72
Dátum vyhotovenia objednávky 05.11.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
pravidelná údržba multifunkčného zariadenia SHARP

Dodávateľ

Obchodné meno TA Triumph – Adler Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
Ičo 31345638

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 76/2013/LUP

td>Identifikácia zmluvy

Číslo objednávky 76/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 1143.50
Dátum vyhotovenia objednávky 29.10.2013
Rámcová zmluva o servise č. 234/Ľupčianka/2009

Popis objednávky
oprava nákladného motorového vozidla zn. Tatra 815 (odpojenie motora, výmena spojkovej lamely, doplnenie motorového oleja, servisné práce, drobný materiál)

Dodávateľ

Obchodné meno STABO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča
Ičo 31620582

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 75/2013/LUP

Číslo objednávky 75/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 843.43
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2013
Identifikácia zmluvy Servisná zmluva č. 19/Ľupčianka/2010

Popis objednávky
dodanie a prelisovanie kolies na vysokozdvižný vozík zn. Detvan PPS AV 200 (4 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kimovská 40, 960 01 Zvolen
Ičo 36735060

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 74/2013/LUP

Číslo objednávky 74/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 281.14
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2013
Identifikácia zmluvy Servisná zmluva č. 19/Ľupčianka/2010

Popis objednávky
dodanie a prelisovanie kolies na vysokozdvižný vozík zn. Hyster E 2,00 XMS

Dodávateľ

Obchodné meno VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kimovská 40, 960 01 Zvolen
Ičo 36735060

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 73/2013/LUP

Číslo objednávky 73/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 4620.78
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
plachta prekrývacia so železnými okami (7 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Tóth
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 290/8, 946 52 Imeľ
Ičo 33618348

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 72/2013/LUP

Číslo objednávky 72/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 825.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servis zariadení (centrálna kotolňa, kotolňa administratívnej budovy, chemická úpravovňa vody)

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, 960 01 Zvolen
Ičo 30447186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 71/2013/LUP

Číslo objednávky 71/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 665.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
pravidelný ročný servis plynových spotrebičov a súvisiacich činností

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, 960 01 Zvolen
Ičo 30447186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 70/2013/LUP

Číslo objednávky 70/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 960.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, 960 01 Zvolen
Ičo 30447186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 69/2013/LUP

Číslo objednávky 69/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 815.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (centrálna kotolňa, kotolňa v administratívnej budove, kotolňa vrátnice, zariadenia kuchyne)

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, 960 01 Zvolen
Ičo 30447186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 68/2013/LUP

Číslo objednávky 68/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 380.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborná prehliadka a funkčná skúška dvojstupňovej regulačnej stanice plynu RS 800 2/2-440

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, 960 01 Zvolen
Ičo 30447183

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 41/2013/Brod/MR

Číslo objednávky 41/2013/Brod/MR
Hodnota objednávky: € s DPH 706.08
Dátum vyhotovenia objednávky 23.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava bŕzd na VZV DESTA

Dodávateľ

Obchodné meno VYVOND s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kozmonautov 35, Martin 036 01
Ičo 36397172

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 2013/03134-1 OHRNZRaRB

Číslo objednávky 2013/03134-1 OHRNZRaRB
Hodnota objednávky: € s DPH 175.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Expertíza požiarnotechnických parametrov zásob HR

Dodávateľ

Obchodné meno Požiarnotechnický a expertízny ústav
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rožňavská 11
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Viliam Marušinec
Funkcia poverený zastupovaním GR sekcie ŠHR

Objednávka č. 154/2013/OVS

Číslo objednávky 154/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 4800.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2013
Identifikácia zmluvy 65/OVOVSaI/2008 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4

Popis objednávky
Objednávka stravných poukážok TICKETT RESTAURANT 1 200 ks.

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 153/2013/OVS

Číslo objednávky 153/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 5200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2013
Identifikácia zmluvy 65/OVOVSaI/2008 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4

Popis objednávky
Objednávka stravných poukážok TICKETT RESTAURANT 1 300 ks.

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 152/2013/OVS

Číslo objednávky 152/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 300.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodanie a montáž automobilových fólií do služobného motorového vozidla SŠHR SR.

Dodávateľ

Obchodné meno STRAŽAN s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Púpavová 15, 841 04 Bratislava
Ičo 35816708

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 151/2013/OVS

Číslo objednávky 151/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 459.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.10.2013
Identifikácia zmluvy Rámcová zmluva Firma extra 1327

Popis objednávky
Nákup akciového mobilného telefónu.

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 59/2013/Kop.

Číslo objednávky 59/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 75.00
Dátum vyhotovenia objednávky 9.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preškolenie 1 zamestnanca na druhý polrok 2013 – pravidelné školenie správcu vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR-Ustredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 34, Žilina
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 58/2013/Kop.

Číslo objednávky 58/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 125.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
zasklenie 4 ks okien o rozmere 150×120 cm

Dodávateľ

Obchodné meno Ján Jaško AJA SKLENÁRSTVO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dolné Srnie, prev. Nové Mesto nad Váhom
Ičo 40828484

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/57/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/57/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 846.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup PHL – nafta motorová – 600 l

Dodávateľ

Obchodné meno DIESEL AGV
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 45690995

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 56/2013/Kop.

Číslo objednávky 56/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 846.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup PHM – nafta motorová – 600 l

Dodávateľ

Obchodné meno DIESEL AGV
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váíhom
Ičo 45690995

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 55/2013/Kop.

Číslo objednávky 55/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 876.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup PHM – natural 95 – 600 l

Dodávateľ

Obchodné meno DIESEL AGV
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 45690995

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 54/2013/Kop.

Číslo objednávky 54/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 90.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kartónové prírezy 1200×800 – 200 ks

Dodávateľ

Obchodné meno TOP REFAL
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odbojárov 294/10, Továrniky
Ičo 36567256

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 67/2013/LUP

Číslo objednávky 67/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 245.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava snímačov priemyselného výťahu, oprava dvernej uzávery, nastavenie dojazdu, oprava zastavovania klietky na poschodiach

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 66/2013/LUP

Číslo objednávky 66/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 121.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
záhradné nožnice pákové (1 ks), záhradné nožnice ručné (2 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno PREDOS-BB, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Podhrádok 357, 976 63 Predajná
Ičo 36625086

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 65/2013/LUP

Číslo objednávky 65/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 92.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
opakované školenie pracovníkov vlečky (5 osôb)

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 150/2013/OVS

Číslo objednávky 150/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 14638.78
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka na rekonštrukciu terasy budovy ústredia SŠHR SR.

Dodávateľ

Obchodné meno KRNÁČ – DREVOREZ Bratislava, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava
Ičo 35767537

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 149/2013/OVS

Číslo objednávky 149/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 10020.00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka na výrobu kancelárskeho nábytku.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové nám. č. 1, 019 17 Ilava
Ičo 738344

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 148/2013/OVS

Číslo objednávky 148/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 16870.00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka na výrobu kancelárskeho nábytku.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové nám. č. 1, 019 17 Ilava
Ičo 738344

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 147/2013/OVS

Číslo objednávky 147/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 15400.00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka na výrobu kancelárskeho nábytku.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové nám. č. 1, 019 17 Ilava
Ičo 738344

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 146/2013/OVS

Číslo objednávky 146/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 13360.00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka na výrobu kancelárskeho nábytku.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové nám. č. 1, 019 17 Ilava
Ičo 738344

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 145/2013/OVS

Číslo objednávky 145/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 133.32
Dátum vyhotovenia objednávky 11.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Justičná revue, ročník 2014.

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 144/2013/OVS

Číslo objednávky 144/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 149.77
Dátum vyhotovenia objednávky 11.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Daňový a účtovný poradca podnikateľa – predplatné 2014. Personálny a mzdový poradca podnikateľa – predplatné 2014.

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 143/2013/OVS

Číslo objednávky 143/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 112.86
Dátum vyhotovenia objednávky 11.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zbierka zákonov SR, ročník 2014, 1. preddavok.

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 40/2013/Brod

Číslo objednávky 40/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 780.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky zvislých posuvných brán 26 kusov

Dodávateľ

Obchodné meno Štefan Lariš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drahošanka – Bukov 245, 022 01 Čadca
Ičo 10972382

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 39/2013/Brod

Číslo objednávky 39/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 120.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná príprava obsluhy VZV

Dodávateľ

Obchodné meno INPEKO – Ing. Sokol Ivan
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Framborská 58, Žilina 010 01
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 50/2013/BOR

Číslo objednávky 50/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 500.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nákup nemrznúcich,špeciálnych kvapalín,sprejov a mazív

Dodávateľ

Obchodné meno BBN spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Školská 15 Zvolen
Ičo 31576222

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 49/2013/BOR

Číslo objednávky 49/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 2500.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
dodanie a prezutie pneumatík na náklad.motor.vozidlo – 6 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Pneubox
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Neresnícka cesta 254 Zvolen
Ičo 36336556

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 48/2013/BOR

Číslo objednávky 48/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 750.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
overenie,vydanie certifikátu elektr. a mechan.váh – 6 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská legálna metrológia n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hviezdoslavova 31 B. Bystrica
Ičo 37954521

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 47/2013/BOR

Číslo objednávky 47/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 120.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
opakované školenie : obsluha motor.reťaz.píly – 1 pracov. obsluha krovinorezu – 5 pracov.

Dodávateľ

Obchodné meno JF spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4 Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 46/2013/BOR

Číslo objednávky 46/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 30.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
opakované školenie z BOZP-ŽSR – 1 pracovník

Dodávateľ

Obchodné meno ÚIVaP – ŽSR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Môťovská cesta 6 Zvolen
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 45/2013/BOR

Číslo objednávky 45/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 90.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.10.2013
Identifikácia zmluvy 0303/2007

Popis objednávky
odborná prehliadka želez.vlečky za 3 Q

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272 Zvolen
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 38/2013/Brod

Číslo objednávky 38/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 495.60
Dátum vyhotovenia objednávky 14.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka elektrospotrebičov a ručného náradia

Dodávateľ

Obchodné meno Štefan Lariš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drahošanka – Bukov 245, 022 01 Čadca
Ičo 10972382

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 37/2013/Brod

Číslo objednávky 37/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 19.98
Dátum vyhotovenia objednávky 04.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Finančný spravodajca ročník 2014

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina 010 01
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 53/2013/Kop.

Číslo objednávky 53/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 20.00
Dátum vyhotovenia objednávky 4.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné 1 ks Finančný spravodajca na rok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M. Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 52/2013/Kop.

Číslo objednávky 52/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 161.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka 2 ks nákladných výťahov typ. TNV 3200 kg v skladoch A5 a A6

Dodávateľ

Obchodné meno Špička Jaroslav – SEVYT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vrbovská 4538, Piešťany
Ičo 36986933

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 51/2013/Kop.

Číslo objednávky 51/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 341.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Akumulátor BOSCH 12V/120Ah – 20 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Jaroslav Kubinec – JAKUB
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 50/2013/Kop.

Číslo objednávky 50/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 30.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka tlakovej nádoby kompresora

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 16, Piešťany
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/49/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/49/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 105.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka autožeriava AD20T e.č. BA119YJ

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 16, Piešťany
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 48/2013/Kop.

Číslo objednávky 48/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 714.00
Dátum vyhotovenia objednávky 3.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pracovná blúza 10 ks, pracovné nohavice 10 ks, pracovná bunda 8 ks, pracovná obuv 8 ks, pracovná čiapka 10 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Ján Viskup RENTA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jablonská 300/3
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 47/2013/Kop.

Číslo objednávky 47/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 158.00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hydraulický olej OTHP 25l 2 ks, vzpera dverí FABIA 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno JAKUB
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 46/2013/Kop.

Číslo objednávky 46/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 145.00
Dátum vyhotovenia objednávky 2.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
žiarovky G9 2 ks, D27 2 ks, G24 3 ks, ACdur 2 ks, izolačka 10 ks, batérie AAA 20 ks, batérie AA 16 ks, batérie 12V 4 ks,kábel CYKY 10m,rezný kotúč 125×1 24 ks,180×1,4 5 ks, WD sprej 5 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Kopún Vladimír
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kmeťova 9, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 11746106

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 36/2013/Brod

Číslo objednávky 36/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 976.80
Dátum vyhotovenia objednávky 30.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Likvidácia materiálu MR podľa rozhodnutia 96-OMRaPZ/2013

Dodávateľ

Obchodné meno AUTO-AZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská 20, Zohor 900 51
Ičo 35797541

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 44/2013/BOR

Číslo objednávky 44/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 250.00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
technické prehliadky VZV – 8 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Častkovce 293
Ičo 46107380

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 43/2013/BOR

Číslo objednávky 43/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
periodické školenie pracovníkov želez.vlečiek – 4 pracov.

Dodávateľ

Obchodné meno ÚIVaP-ŽSR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Môťovská cesta 6 Zvolen
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 42/2013/BOR

Číslo objednávky 42/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 8.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kontrola a čistenie komína plyn.kotolne – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Hlaváčik Tomáš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Poľná 7 B.Bystrica
Ičo 43158081

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 136/2013/OVS

Číslo objednávky 136/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 360.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preprava osôb.

Dodávateľ

Obchodné meno Famoscar,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vidlicova 11, 83101 Bratislava
Ičo 45404941

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 142/2013/OVS

Číslo objednávky 142/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 60.00
Dátum vyhotovenia objednávky 08.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Sťahovacie práce v budove ústredia SŠHR SR.

Dodávateľ

Obchodné meno Agentúra PLUS spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Ičo 35819073

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 141/2013/O

Číslo objednávky 141/2013/O
Hodnota objednávky: € s DPH 5000.00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.10.2013
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013

Popis objednávky
Limitovaná objednávka na pozáručný servis osobných motorových vozidiel SŠHR SR.

Dodávateľ

Obchodné meno FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho437/18, 958 01 Partizánske
Ičo 45960470

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 140/2013/OVS

Číslo objednávky 140/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 619.20
Dátum vyhotovenia objednávky 07.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup 4 ks konferenčných stoličiek.

Dodávateľ

Obchodné meno AJ Produkty a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Gavaniho 7/B, 820 16 Bratislava
Ičo 36268518

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 139/2013/OVS

Číslo objednávky 139/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 4800.00
Dátum vyhotovenia objednávky 01.10.2013
Identifikácia zmluvy 65/OVOVSaI/2008 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4

Popis objednávky
Objednávka stravných poukážok TICKETT RESTAURANT 1 200 ks.

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 138/2013OVS

Číslo objednávky 138/2013OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 9900.00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka na výrobu nábytku.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové nám. č. 1, 019 17 Ilava
Ičo 738344

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 137/2013/OVS

Číslo objednávky 137/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 469.20
Dátum vyhotovenia objednávky 23.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup 1 ks skladovací schodiskový rebrík a 1 ks policový vozík.

Dodávateľ

Obchodné meno AJ Produkty a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Gavaniho 7/B, 820 16 Bratislava
Ičo 36268518

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 35/2013/Brod

Číslo objednávky 35/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 68.18
Dátum vyhotovenia objednávky 30.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Náhradné diely na kosačku AGZAT

Dodávateľ

Obchodné meno OBAS – Margita Strýčková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 740/50, Čadca
Ičo 37206818

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 34/2013/Brod

Číslo objednávky 34/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 306.00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky plynových kotlov a tlakových zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno Ľubomír Pakoš – REVIPLYN
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staškov 500, 023 53
Ičo 32254008

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 64/2013/LUP

Číslo objednávky 64/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 363.00
Dátum vyhotovenia objednávky 7.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
pravidelná polročná kontrola a servis regulačnej stanice plynu v objekte závodu

Dodávateľ

Obchodné meno SPP – distribúcia Servis, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Oslobodenia 1068/50, 901 01 Malacky
Ičo 46816097

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 33/2013/Brod

Číslo objednávky 33/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 615.50
Dátum vyhotovenia objednávky 27.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov závodu

Dodávateľ

Obchodné meno FIRST TRADING s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jesenského 1233/8, Kys. Nové Mesto 024 04
Ičo 31608434

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 32/2013/Brod

Číslo objednávky 32/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 360.00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Technické prehliadky VZV 10 kusov

Dodávateľ

Obchodné meno VYVOND s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kozmonautov 35, Martin 036 01
Ičo 36397172

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 2013/02297-8 OHRNZRaRB

Číslo objednávky 2013/02297-8 OHRNZRaRB
Hodnota objednávky: € s DPH 953.78
Dátum vyhotovenia objednávky 03.10.2013
Identifikácia zmluvy 1/OHRNZRaRB/2013

Popis objednávky
kontrola kvality komodít hmotných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Viliam Marušinec
Funkcia poverený zastupovaním GR sekcie ŠHR

Objednávka č. 63/2013/LUP

Číslo objednávky 63/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 330.00
Dátum vyhotovenia objednávky 3.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výmena, kalibrácia, montáž a nastavenie kombinovaného snímača teploty a vlhkosti do vonkajšieho prostredia na sklad B3

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, 811 02 Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 62/2013/LUP

Číslo objednávky 62/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 248.00
Dátum vyhotovenia objednávky 3.10.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie odbornej prehliadky a skúšky výťahov a vykonanie prehliadok v medziobdobí

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 61/2013/LUP

Číslo objednávky 61/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 52.00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odber vzoriek odpadovej vody z ČOV za III. štvrťrok 2013

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 60/2013/LUP

Číslo objednávky 60/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 339.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odstránenie porevíznych závad výťahov, oprava elektroinštalácie výťahov

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 18/2013/OSMaI

Číslo objednávky 18/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 494.99
Dátum vyhotovenia objednávky 10.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Uverejnenie inzercie v denníku Sme

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 17/2013/OSMaI

Číslo objednávky 17/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 839.04
Dátum vyhotovenia objednávky 21.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Uverejnenie inzercie v denníku Sme

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 16/2013/OSMaI

Číslo objednávky 16/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 250.00
Dátum vyhotovenia objednávky 6.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Technická prehliadka vlečky na obilnom sile

Dodávateľ

Obchodné meno Aksis Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolen
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 59/2013/LUP

Číslo objednávky 59/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 660.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
komplexná prehliadka vlečky, meranie koľají a výhybiek železničnej vlečky, oprava vlečky a odstránenie nedostatkov po vykonanej kontrole

Dodávateľ

Obchodné meno Stavebná železničná spoločnosť, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 31559492

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 135/2013/OU

Číslo objednávky 135/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 3200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prenájom, ubytovanie a stravovanie na uskutočnenie vzdelávacej aktivity pre zamestnancov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno TP Hotel Družba s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Černeckého 20, Bratislava
Ičo 35782706

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia Vedúci služobného úradu

Objednávka č. 129/2013/OU

Číslo objednávky 129/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 2950.00
Dátum vyhotovenia objednávky 09.09.2013
Identifikácia zmluvy 2/SSHR/2009

Popis objednávky
Vzdelávacia aktivita LOTUS NOTES

Dodávateľ

Obchodné meno PosamAm Ltd.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, 831 02 Bratislava 3
Ičo 31365078

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia Vedúci služobného úradu

Objednávka č. 31/2013/Brod

Číslo objednávky 31/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 53.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované školenie BOZP

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR – Inštitút vzdelávania
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1.mája 34, Žilina 010 01
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 30/2013/Brod

Číslo objednávky 30/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 53.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné preškolenie zamestnancov OS 17 2 osoby

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR – Inštitút vzdelávania
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 34, Žilina 010 01
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 132/2013/OVS

Číslo objednávky 132/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 13.10
Dátum vyhotovenia objednávky 19.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednanie výroby služobných vizitiek

Dodávateľ

Obchodné meno IM Print SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 30, 900 66 Vysoká pri Morave
Ičo 35824468

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 58/2013/LUP

Číslo objednávky 58/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 440.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
trapezový plech T 18 – 107,8 x 500 cm (8 ks), samovrtné skrutky s gumennou podložkou (300 ks), záveterné lišty (20 m), doprava

Dodávateľ

Obchodné meno Maslen s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Badín 655, 976 32 Badín
Ičo 36619370

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 57/2013/LUP

Číslo objednávky 57/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 52.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nádstavec na uťahovanie matíc OK 32 do pneumatického uťahovača

Dodávateľ

Obchodné meno Camion SR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 13/5547, 974 05 Banská Bystrica
Ičo 36041823

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 41/2013/BOR

Číslo objednávky 41/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
TK a EK náklad.motor.vozidlo – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno STK Zvolen s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 251 Zvolen
Ičo 44021321

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 40/2013/BOR

Číslo objednávky 40/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
overenie tachografu na nákl.motor.vozidlo – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno MK SERVIS PLUS s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 251 Zvolen
Ičo 45510571

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 29/2013/Brod

Číslo objednávky 29/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 64.60
Dátum vyhotovenia objednávky 18.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Záložný zdroj ENERGINE

Dodávateľ

Obchodné meno CODE spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vajanského 394, Kysucké Nové Mesto 024 01
Ičo 36380318

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 28/2013/Brod

Číslo objednávky 28/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 1482.37
Dátum vyhotovenia objednávky 16.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava elektroinštalácie traktora ZETOR 7011

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Ľubor Augustín A.L.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mokraď 2615/14, Vrútky 038 61
Ičo 17850762

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 56/2013/LUP

Číslo objednávky 56/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 266.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rezivo – hranoly (10 ks), laty (140 m), dosky (6 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno TATER, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča
Ičo 36021733

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 55/2013/LUP

Číslo objednávky 55/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 125.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie odbornej prípravy kuriča V. triedy vrátane preverenia odborných vedomostí u OPO

Dodávateľ

Obchodné meno AJUVA Š+S s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 36636886

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 39/2013/BOR

Číslo objednávky 39/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 750.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – 3 ks plynové kotly,plyn.ohrievač – 1 ks,rozvody plynu, prehliadky tlakových nádob – 10ks

Dodávateľ

Obchodné meno Ján Krnáč
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhonok 2448 Zvolen
Ičo 14203294

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 131/2013/KP

Číslo objednávky 131/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 582.58
Dátum vyhotovenia objednávky 16.09.2013
Identifikácia zmluvy 702601705, 358/OE/2005

Popis objednávky
Prípravné práce: (Implementácia certifikačnej autority, vytvorenie web serveru certifikátu, vytvorenie externého DNS záznamu) Konfigurácia http Web Serveru: (Konfigurácia Domino serveru a služieb, konfigurácia Web site) Implementácia SSL: (Konfigurácia SSl na serveri, redict http – HTTPS,vypublikovanie služby) Upgrade designu mailových schránok: (Zmena ODS a fixu mailových schránok) Testovanie a ladenie

Dodávateľ

Obchodné meno PosAm, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21
Ičo 31365078

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 54/2013/LUP

Číslo objednávky 54/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 166.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrocentrál (2 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Gulač Peter – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko L. Novomeského 463, 916 21 Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR53/2013/LUP

Číslo objednávky MR53/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 166.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrocentrál (2 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Gulač Peter – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko L. Novomeského 463, 916 21 Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. PZ52/2013/LUP

Číslo objednávky PZ52/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 907.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrocentrál (7 ks) a rozvodnej siete (2 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Gulač Peter – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko L. Novomeského 463, 916 21 Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 51/2013/LUP

Číslo objednávky 51/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 85.00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie pracovných strojov (17 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno ENESYS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen
Ičo 36031186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 50/2013/LUP

Číslo objednávky 50/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 586.00
Dátum vyhotovenia objednávky 9.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení – objekt pomocných prevádzok, nabijáreň akumulátorov, čistička odpadových vôd

Dodávateľ

Obchodné meno ENESYS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen
Ičo 36031186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 49/2013/LUP

Číslo objednávky 49/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 374.00
Dátum vyhotovenia objednávky 5.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kontrola funkčnosti a kalibrácia vnútorných a vonkajších snímačov teploty a vlhkosti v skladoch B1 – B4 a snímačov teploty a úniku plynu v centrálnej kotolni, vystavenie kalibračného protokolu s nastavením, úprava software

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, 811 02 Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 45/2013/Kop.

Číslo objednávky 45/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 372.00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
akumulátor 12V/150Aj – 2 ks, akumulátor Bosch – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Jaroslav Kubinec – Jakub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/44/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/44/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 266.00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
regulátor vzduchu 1 ks, akumulátor 12V/Ah 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Jaroslav Kubinec-Jakub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 38/2013/BOR

Číslo objednávky 38/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 450.00
Dátum vyhotovenia objednávky 9.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
popruh upínací Safetex o dĺžke 8m s ukončením SPH dvojhákom – 15 ks

Dodávateľ

Obchodné meno BBN-spol.s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Školská 15 Zvolen
Ičo 31576222

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 27/2013/Brod/MR

Číslo objednávky 27/2013/Brod/MR
Hodnota objednávky: € s DPH 957.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelná servisná prehliadka vozidla Mercedes AXOR BA 680PG

Dodávateľ

Obchodné meno BCI – S&T, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bytčianska 499/130, pov. Chlmec – Žilina 010 03
Ičo 30228573

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 26/2013/Brod

Číslo objednávky 26/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 18.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Likvidácia tmelu Rhodorsel

Dodávateľ

Obchodné meno .A.S.A SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská 18, Zohor 900 51
Ičo 3138762

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 130/2013/OVS

Číslo objednávky 130/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 13.10
Dátum vyhotovenia objednávky 04.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednanie 100 ks služobných vizitiek

Dodávateľ

Obchodné meno IM Print SK s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 30, 900 66 Vysoká pri Morave
Ičo 35824468

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 128/2013/OVS

Číslo objednávky 128/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 444.00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prenájom kartónových krabíc

Dodávateľ

Obchodné meno ITRIV, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Okružná 49, 029 42 Bobrov
Ičo 36435872

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 127/2013/OVS

Číslo objednávky 127/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 486.72
Dátum vyhotovenia objednávky 04.09.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednanie sťahovacích služieb

Dodávateľ

Obchodné meno IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré grunty 53, 842 47 Bratislava
Ičo 35863773

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 125/2013/KP

Číslo objednávky 125/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 180.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vydanie tlačovej správy v spravodajskom servise TASR

Dodávateľ

Obchodné meno Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR)
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
Ičo 31320414

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 37/2013/BOR

Číslo objednávky 37/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 47.00
Dátum vyhotovenia objednávky 6.9.2013
Identifikácia zmluvy 010070

Popis objednávky
zneškodnenie odpadu – 1t

Dodávateľ

Obchodné meno Spoločnosť Pohronie a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 15 Zvolen
Ičo 36004472

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/4/2013/BOR

Číslo objednávky MR/4/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 0.00
Dátum vyhotovenia objednávky 4.9.2013
Identifikácia zmluvy 14/ZV/2007

Popis objednávky
preprava a zneškodnenie elektroodpadu – 6t

Dodávateľ

Obchodné meno Eko-Salmo s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodná 8 Bratislava
Ičo 31359647

Osoba, ktorá objednávku podpísala

td>Ján Velič, Mgr.

Meno a priezvisko
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 124/2013/OVS

Číslo objednávky 124/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 29.00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Mobilný telefón

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 123/2013/OVS

Číslo objednávky 123/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 150.00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Sťahovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno IN Services, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava
Ičo 35863773

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. MR/43/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/43/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 90.00
Dátum vyhotovenia objednávky 3.9.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Demontáž, montáž, vyváženie 6 ks pneumatík

Dodávateľ

Obchodné meno JAKUB František Jankech
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trenčianska 17, Nové mesto nad Váhom
Ičo 32779755

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 42/2013/Kop.

Číslo objednávky 42/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 320.00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Overenie váh a vydanie certifikátov na váhy – 3 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská legálna metrológia
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica
Ičo 37954521

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 48/2013/LUP

Číslo objednávky 48/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 159.10
Dátum vyhotovenia objednávky 30.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava hydraulického systému a zdvihu, výmena hydraulických hadíc na vysokozdvižnom vozíku (2 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno MC lift s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Haškova 6655/69, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 47335441

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 47/2013/LUP

Číslo objednávky 47/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 144.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné periodické skúšky pracovníkov vlečky (2 osoby)

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 46/2013/LUP

Číslo objednávky 46/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 134.40
Dátum vyhotovenia objednávky 26.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
opakované školenie obsluhy motorových vozíkov a školenie obsluhy vozíkov s pohonom na skvapalnený uhľovodíkový plyn (8 osôb)

Dodávateľ

Obchodné meno VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 89, 974 05 Banská Bystrica
Ičo 36735060

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 45/2013/LUP

Číslo objednávky 45/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 528.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie technických prehliadok motorových vozíkov (8 ks) a vykonanie revízie splyňovača na vysokozdvižné vozíky (1 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 89, 974 05 Banská Bystrica
Ičo 36735060

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 123/2013/OVS

Číslo objednávky 123/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
sťahovacie služby

Dodávateľ

Obchodné meno IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava
Ičo 35863773

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 122/2013/OVS

Číslo objednávky 122/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 861.80
Dátum vyhotovenia objednávky 27.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a montáž laminátovej podlahy podľa cenovej ponuky 816313/2013 z 27.08.2013

Dodávateľ

Obchodné meno František Nemec Stavrem
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pezinská 22, 903 01 Senec
Ičo 34776125

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 121/2013/KP

Číslo objednávky 121/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 506.26
Dátum vyhotovenia objednávky 26.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
uverejnenie výzvy podľa prílohy, v denníku Hospodárske noviny dňa 30.08.2013

Dodávateľ

Obchodné meno Hospodárske noviny, Ecopress, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, 820 07 Bratislava
Ičo 31333524

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 120/OVS/2013

Číslo objednávky 120/OVS/2013
Hodnota objednávky: € s DPH 5200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.08.2013
Identifikácia zmluvy 65/OVOSaI z 27.5.2008 + dodatok 1,2,3,4

Popis objednávky
Objednávka stravných poukážok TICKETT RESTAURANT 1300 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 119/2013/KP

Číslo objednávky 119/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 1094.32
Dátum vyhotovenia objednávky 23.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
USB token iKey 2032 FIPS + sw lic. + 2m USB predlžovací kábel PC QV996AV HP Compaq 8300 Elite SFF i3-2120 500G/2G/DVDRW, licencia Microsoft Windows, Monitor: LL763AA HP Compaq LE2002x 20" LED LCD Monitor Inštalácia obrazu v mieste klienta

Dodávateľ

Obchodné meno PosAm spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, 831 02 Bratislava 3
Ičo 31365078

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia Vedúci služobného úradu

Objednávka č. MR/3/2013/BOR

Číslo objednávky MR/3/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 400.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.8.2013
Identifikácia zmluvy 14/ZV/2007

Popis objednávky
preprava a zneškodnenie neupotrebiteľných MR nebezpeč.odpadu – 108 kg anorgan.chemikálií

Dodávateľ

Obchodné meno Eko-Salmo s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodná 8 Bratislava
Ičo 31359647

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 36/2013/BOR

Číslo objednávky 36/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.8.2013
Identifikácia zmluvy 14/ZV/2007

Popis objednávky
preprava a zneškodnenie nebezpeč.odpadu – 550 kg

Dodávateľ

Obchodné meno Eko-Salmo s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodná 8 Bratislava
Ičo 31359647

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 35/2013/BOR

Číslo objednávky 35/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 280.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
lepidlo,omietka,farba,sieťka,tek.lepenka

Dodávateľ

Obchodné meno Technik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Neresnícka cesta 1 Zvolen
Ičo 14447886

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 34/2013/BOR

Číslo objednávky 34/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 130.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
materiál stavebnej povahy podľa rozpisu

Dodávateľ

Obchodné meno MONAL-BBG s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Broskyňova 8 Bratislava, stred.Zvolen
Ičo 31368671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 118/2013/KP

Číslo objednávky 118/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 30.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame u Vás: vyhľadanie a premeranie jedného páru štátnej telefónnej linky z jedného kancelárskeho priestoru a centrálnej telefónnej ústredne

Dodávateľ

Obchodné meno Jozef Pocisk
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Alexyho 9, 841 01 Bratislava
Ičo 13999605

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia Vedúci služobného úradu

Objednávka č. 117/2013/OVS

Číslo objednávky 117/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 60.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup hygienického tovaru, na základe najnižšej cenovej ponuky.

Dodávateľ

Obchodné meno Ladislav Pócs – 3p Slúži Vám
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 8, 821 04 Bratislava
Ičo 36922161

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 116/2013/OVS

Číslo objednávky 116/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 78.62
Dátum vyhotovenia objednávky 16.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup klipov na dokumenty, na základe najnižšej cenovej ponuky.

Dodávateľ

Obchodné meno Ladislav Pócs – 3p Slúži Vám
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 8, 821 04 Bratislava
Ičo 36922161

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 41/2013/Kop.

Číslo objednávky 41/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 4160.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Stravné lístky 1040 ks á 4,- €

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 44/2013/LUP

Číslo objednávky 44/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 954.72
Dátum vyhotovenia objednávky 14.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výmenu kladiek a podružného materiálu vrátane nastavenia vysokozdvižného vozíka zn. Clark

Dodávateľ

Obchodné meno VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 89, 974 05 Banská Bystrica
Ičo 36735060

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 33/2013/BOR

Číslo objednávky 33/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 275.00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.8.2013
Identifikácia zmluvy 010070

Popis objednávky
vývoz odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno Spoločnosť Pohronie a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 15 Zvolen
Ičo 36004472

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 114/2013/OVS

Číslo objednávky 114/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 11.40
Dátum vyhotovenia objednávky 08.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup hygienického tovaru na základe aukcie

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Iveta Janíková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Palkovičova 15, 821 08 Bratislava
Ičo 34559671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 113/2013/OMRaPZ

Číslo objednávky 113/2013/OMRaPZ
Hodnota objednávky: € s DPH 166.10
Dátum vyhotovenia objednávky 07,08,2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup prostriedkov technického zabezpečenia stravovania a prostriedkov na základnú hygienu do pohotovostných zásob Plastová lyžica polievková 17 cm, biela 1 bal = 100 ks Plastová miska na polievku 0,5 l biela 10 bal po 100ks = 1 000ks Vreckovky Tento 10×10 ks 40 bal po 10 ks = 400 ks Toaletný papier Harmony Classic 10×21 2- vrstvový 51 bal po 10 ks = 510 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Ján Volf
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 37, 947 01 Banská Bystrica
Ičo 11785250

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Marek Vrabec
Funkcia zastupujúci riaditeľa vnútornej správy

Objednávka č. 40/2013/Kop.

Číslo objednávky 40/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 350.00
Dátum vyhotovenia objednávky 8.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Overenie a servis váh – 3 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Pipík – servis váh
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Fedákova 10, Bratislava
Ičo 43357181

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 43/2013/LUP

Číslo objednávky 43/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 50.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
spray na ošetrenie pneumatík (2 ks), čistič plastov (2 ks), odstraňovač hmyzu (2 ks), špongia Jumbo (2 ks), čistič skiel ( 2 ks), kvapalina do ostrekovačov 5 l (3 ks), sada žiaroviek H7 (1 ks), autolano s karabínami (1 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 83, 974 05 Banská Bystrica
Ičo 43880533

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 42/2013/LUP

Číslo objednávky 42/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 176.68
Dátum vyhotovenia objednávky 7.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
dodanie a montáž protihmyzových sieťok na určené okná v administratívnej budove a na vrátnici závodu

Dodávateľ

Obchodné meno STAVEX-PLAST, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Majerská cesta 92/A, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 31622348

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/39/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/39/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 3360.00
Dátum vyhotovenia objednávky 5.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pneumatiky P445/65 R22,5 MxS – 6 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Mikona, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Púchov
Ičo 31570364

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 38/2013/Kop.

Číslo objednávky 38/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 366.00
Dátum vyhotovenia objednávky 1.8.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ložiská 21308 – 4 ks, guferá 40x90x10 – 4 ks, mazacia hl. – 4 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Michal Hruška – METAGRO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 547/3, Trebatice
Ičo 352425741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 112/2013/OVS

Číslo objednávky 112/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 50.00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hĺbkové vyčistenie ineriéru motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI EVČ BA 897PM

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Mana
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 1546/141, 831 02 Bratislava
Ičo 43894097

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 111/2013/OVS

Číslo objednávky 111/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 113.00
Dátum vyhotovenia objednávky 01.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup tlačív na základe najnižšej cenovej ponuky.

Dodávateľ

Obchodné meno Xepap, spol. s.r.o.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Šajbách 9455, 831 06 Bratislava
Ičo 31628605

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 110/2013/OVS

Číslo objednávky 110/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 880.00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
projektové práce súvisiace s vyhotovením pôdorysov budovy ústredia SŠHR SR, Pražská 29 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno A.S. PROJEKT – ing. s.r.o.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horská 11, 831 52 Bratislava
Ičo 31379079

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 37/2013/Kop.

Číslo objednávky 37/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 75.00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výmena bočného okna a nastavenie mechanizmu otvárania/zatvárania okna – FABIA BA317KN

Dodávateľ

Obchodné meno Prvý novomestský autoservis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 36330213

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 25/2013/Brod

Číslo objednávky 25/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 504.25
Dátum vyhotovenia objednávky 01.08.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Daniel Cech
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierova 1742, Čadca 022 01
Ičo 14165198

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 109/2013/OVS

Číslo objednávky 109/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 4800.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.07.2013
Identifikácia zmluvy 65/OVOSaI z 27.5.2008 + dodatok 1,2,3,4

Popis objednávky
objednávka stravných poukážok TICKETT RESTAURANT 1200ks

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 41/2013/LUP

Číslo objednávky 41/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 815.00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení – sklad PHM vrátane prístrešku, sklad paliet, vonkajšie káblové rozvody vonkajších priestorov

Dodávateľ

Obchodné meno ENESYS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen
Ičo 36031186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 36/2013/Kop.

Číslo objednávky 36/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 214.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servítky 56 ks, Somat 3 ks, Persil 6 kg 3 ks, Primalona 50 ks, mydlo 50 ks,gum. rukavice 6 ks, uteráky papierové 3 kart., utierka švédska 5 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Komodus s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 681, Čachtice
Ičo 46226346

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/35/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/35/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 70.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava palivovej sústavy EC 340 KVA

Dodávateľ

Obchodné meno HG Peter Gulač
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomestského 463, Čachtice
Ičo 17565694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/34/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/34/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 670.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky a skúšky EC 340 KVA – 5 ks, EC 200 KVA – 1 ks, EC 140 KVA – 1 ks, EC 73 KVA – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno HG Peter Gulač
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomestského 463, Čachtice
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 33/2013/Kop.

Číslo objednávky 33/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 145.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
silon na krovinorez – 3+1 ks, olej stihl-5 l, mazací tuk-2 ks, sviečka spaľovania 3+3 ks, sitko nádrže – 3 ks

Dodávateľ

Obchodné meno PEKOV-predaj náradia
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Holubyho 9, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32778163

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 32/2013/Kop.

Číslo objednávky 32/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 96.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preškolenie žeriavnika a viazača bremien – 2 osoby, obsluha RMP – 1 osoba

Dodávateľ

Obchodné meno Ivanov Marián – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 16, Piešťany
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 24/2013/Brod

Číslo objednávky 24/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 144.72
Dátum vyhotovenia objednávky 19.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vyčistenie klimatizácie, oprava predného kolesa ŠFABIA BA 892 Ho

Dodávateľ

Obchodné meno AUTOCENTRUM – Minárik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 363/4, Bytča 014 01
Ičo 31600115

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 23/2013/Brod

Číslo objednávky 23/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 193.58
Dátum vyhotovenia objednávky 17.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Set uhlová brúska + vŕtačka BOSCH

Dodávateľ

Obchodné meno SLS – TECHNACO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sasinkova 37, Žilina 010 01
Ičo 31559581

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 40/2013/LUP

Číslo objednávky 40/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 248.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie odbornej prehliadky a skúšky výťahov, vykonanie prehliadok v medziobdobí

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 39/2013/LUP

Číslo objednávky 39/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 52.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odber vzoriek odpadovej vody z ČOV a ich vyhodnotenie

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 108/2013/OVS

Číslo objednávky 108/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 34.20
Dátum vyhotovenia objednávky 22.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup "hygienického tovaru " na základe el. aukcie

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Iveta Janíková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Palkovičova 15, 820 00 Bratislava
Ičo 34559671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 107/2013/OVS

Číslo objednávky 107/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 45.60
Dátum vyhotovenia objednávky 22.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup "hygienického tovaru" a základe najnižšej cenovej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Iveta Janíková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Palkovičova 15, 820 00 Bratislava
Ičo 34559671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 106/2013/OVS

Číslo objednávky 106/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 660.58
Dátum vyhotovenia objednávky 18. 07. 2013
Identifikácia zmluvy 67/OVS/2013 + doddatok č.1

Popis objednávky
Výmena nefunkčného ventilátora komdenzátora

Dodávateľ

Obchodné meno ABC Klíma s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 19, 821 02 Bratislava
Ičo 31354131

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 15/2013/OSMaI

Číslo objednávky 15/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 9240.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému, podľa špecifikácie predmetu zákazky a jeho rozsahu, na základe verejného obstarávania

Dodávateľ

Obchodné meno Bonul, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, 949 05 Nitra
Ičo 36528170

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 14/2013/ OSMaI

Číslo objednávky 14/2013/ OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 2595.60
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
obj. tovaru – 1 ks regulátor DX-9100

Dodávateľ

Obchodné meno JOhnson Controls International spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho č. 1, 821 03 Bratislava
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 13/2013/OSMaI

Číslo objednávky 13/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 4632.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7. 2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
obj. tovaru – 2 ks priemyselných odvhčovacích zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno TECHNIA, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 12/2013/OSMaI

Číslo objednávky 12/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 3552.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7. 2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
obj. tovaru – priemyselný vysávač

Dodávateľ

Obchodné meno Pavol Gocoliak G&W
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ochodnica 182
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 11/2013/OSMaI

Číslo objednávky 11/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 3588.00
Dátum vyhotovenia objednávky 3.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
obj. tovaru – dvojkotúčová stojanová brúska

Dodávateľ

Obchodné meno Technia, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 10/2013/OSMaI

Číslo objednávky 10/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 953.72
Dátum vyhotovenia objednávky 5.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
inzercia, ponuka na odpredaj nehnuteľností

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Pess, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 9/2013/OSMaI

Číslo objednávky 9/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 4974.00
Dátum vyhotovenia objednávky 5.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výstražné svetelné, zvukové a rádiové zariadenie – 1 súprava

Dodávateľ

Obchodné meno SELVIT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Tichá 15 A, 01001 Žilina
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 8/2013/OSMaI

Číslo objednávky 8/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 8558.52
Dátum vyhotovenia objednávky 14.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

Dodávateľ

Obchodné meno Vladimír Radosa – OK RADOSA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 1268/40, 958 03 Partizánske
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 7/2013/OSMaI

Číslo objednávky 7/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 106.24
Dátum vyhotovenia objednávky 16.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vyhotovenie znal. posudku.

Dodávateľ

Obchodné meno Žilinská univerzita v Žiline, ˇUstav súd. inžinierstva
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 32, 010 26 Žilina
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jozef Jantoš
Funkcia riaditeľ odboru

Objednávka č. 104/2013/OVS

Číslo objednávky 104/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 11995.20
Dátum vyhotovenia objednávky 18.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nákup nábytku podľa cenovej ponuky zo dňa 1.7.2013

Dodávateľ

Obchodné meno KLS spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina
Ičo 30223288

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 103/2013/OVS

Číslo objednávky 103/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 180.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
sťahovacie služby v rozsahu cca 30 hodín

Dodávateľ

Obchodné meno INDEX NOSLUŠ s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radlinského 9, 811 02 Bratislava
Ičo 35804441

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 102/2013/OVS

Číslo objednávky 102/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 180.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odvoz a likvidácia objemového odpadu zo stavby

Dodávateľ

Obchodné meno MAROT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Cabanova 15, 841 02 Bratislava
Ičo 35861754

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 101/2013/OVS

Číslo objednávky 101/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 129.50
Dátum vyhotovenia objednávky 17.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup kancelárskych potrieb na základe aukcie

Dodávateľ

Obchodné meno Xepap, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Šajbách 9455, 831 06 Bratislava
Ičo 31628605

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 100/2013/OVS

Číslo objednávky 100/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 50.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie dezinsekcie v objekte ústredia SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno O-K* RADOSA * VLADIMÍR RADOSA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 1268/40, 958 03 Partizánske
Ičo 30884705

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 99/2013/OVS

Číslo objednávky 99/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 518.25
Dátum vyhotovenia objednávky 17.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Koberec na základe cenovej ponuky č.16072013_2

Dodávateľ

Obchodné meno ROCHER CONSULTING s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Benice Benice 107, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ičo 46272071

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 38/2013/LUP

Číslo objednávky 38/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 50.40
Dátum vyhotovenia objednávky 16.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava štartovania vysokozdvižného vozíka zn. Clark EM 15S

Dodávateľ

Obchodné meno VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 36735060

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 98/2013/OVS

Číslo objednávky 98/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 4800.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.07.2013
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013

Popis objednávky
Limitovaná objednávka o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služieb technika požiarnej ochrany

Dodávateľ

Obchodné meno BE-SOFT, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štútova 6, 040 01 Košice
Ičo 36191337

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 97/2013/OVS

Číslo objednávky 97/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 13.10
Dátum vyhotovenia objednávky 10.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
100 ks vizitiek

Dodávateľ

Obchodné meno IM Print SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 30, 900 66 Vysoká pri morave
Ičo 35824468

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 96/2013/OVS

Číslo objednávky 96/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 8.83
Dátum vyhotovenia objednávky 04.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup "Sada popisovačov na magnetickú tabuľu" na základe najnižšej cenovej ponuky.

Dodávateľ

Obchodné meno PPS one, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 8, 821 04 Bratislava
Ičo 36824798

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 31/2013/Kop.

Číslo objednávky 31/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 161.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka 2 ks nákl. výťahov TNV 3200 A2N

Dodávateľ

Obchodné meno SEVYT – Jaroslav Špička
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Piešťany
Ičo 36986933

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 30/2013/Kop.

Číslo objednávky 30/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 292.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka nákladných výťahov – 2 ks, oprava bezpeč. obvodu, premeranie.

Dodávateľ

Obchodné meno Tuchyňa-výťahy
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Košice
Ičo 10686886

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 95/2013/OVS

Číslo objednávky 95/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 171.78
Dátum vyhotovenia objednávky 03.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup hygienických potrieb na základe aukcie zo dňa 28.11.20112

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Janíková Iveta
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Palkovičova 15, 821 08 Bratislava
Ičo 34559671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. MR37/2013/LUP

Číslo objednávky MR37/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 635.00
Dátum vyhotovenia objednávky 08.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
farba industrol 10 ks, riedidlo 6001 9 litrov (3 ks), riedidlo 6006 9 litrov (3 ks), kefa drôtená (2 ks), štetec plochý (3 ks), špachtľa drevená (2 ks), krepová páska (4 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno BAL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Černovská 1670/8, 010 08 Žilina
Ičo 36396044

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 36/2013/LUP

Číslo objednávky 36/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 458.60
Dátum vyhotovenia objednávky 08.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava klampiarskych konštrukcií – pododkvapových žľabov a kolien odpadových rúr na objekte skladov B1 a B2

Dodávateľ

Obchodné meno Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stavebná 23, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 31596401

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 35/LUP/2013

Číslo objednávky 35/LUP/2013
Hodnota objednávky: € s DPH 202.00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava nabíjacieho zariadenia VZV TEBETRON PLUS

Dodávateľ

Obchodné meno MANAR PLUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vyšná Hutka 84, 040 18 Vyšná Hutka
Ičo 44426755

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 34/2013/LUP

Číslo objednávky 34/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 63.00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.07.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
batérie do záložného zdroja UPC 12V/-12Ah (2 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno AEE s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Cementárenská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 36650161

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 32/2013/BOR

Číslo objednávky 32/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 300.00
Dátum vyhotovenia objednávky 3.7.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servis a oprava krovinorezu STIHL – 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Kameň a spoločníci
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dukelských hrdinov 13 Zvolen
Ičo 33288682

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 94/2013/OVS

Číslo objednávky 94/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 400.00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vydanie "Zbierka zákonov SR ročník 2013"

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 22/2013/Brod

Číslo objednávky 22/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 273.97
Dátum vyhotovenia objednávky 26.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Elektroinštalačný materiál na opravu osvetlenia v sklade C1 prízemie

Dodávateľ

Obchodné meno KP, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kamenná cesta 11, Žilina 010 01
Ičo 36402516

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 21/2013/Brod

Číslo objednávky 21/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 483.53
Dátum vyhotovenia objednávky 27.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ochranné pracovné prostriedky zamestnancom závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno FIRST TRADING s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jesenského 1233/8, Kys. Nové Mesto 024 04
Ičo 31608434

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 20/2013/Brod

Číslo objednávky 20/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 216.00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava multifunkčného laserového zariadenia UTAX CD 1316

Dodávateľ

Obchodné meno DRUCKER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Oščadnica 1820, 023 01
Ičo 44925417

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 31/2013/BOR

Číslo objednávky 31/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 440.00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výmena rozvodu na osob.motor.vozidle BA 319 KN

Dodávateľ

Obchodné meno Auto Slovák s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strážska cesta 5614 Zvolen
Ičo 36033693

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 30/2013/BOR

Číslo objednávky 30/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 300.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vývoz a likvidácia kalu z ČOV a septika

Dodávateľ

Obchodné meno Eko-Salmo s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodná 8 Bratislava
Ičo 31359647

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 29/2013/BOR

Číslo objednávky 29/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 130.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kalibrácia a skúška snímačov v plyn.kotolni 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno AS autorizované systémy
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľaliova 48 Vlkanová
Ičo 32008066

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 28/2013/BOR

Číslo objednávky 28/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 90.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.6.2013
Identifikácia zmluvy 0303/2007

Popis objednávky
odborná prehliadka želez.vlečky za 2-Q 2013.

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272 Zvolen
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 27/2013/BOR

Číslo objednávky 27/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 600.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisná prehliadka osob.motor.vozidla BA 319 KV

Dodávateľ

Obchodné meno Auto Slovák s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strážska cesta 5614 Zvolen
Ičo 36033693

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 19/2013/Brod

Číslo objednávky 19/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 1364.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Bubnová kosačka AGZAT

Dodávateľ

Obchodné meno OBAS – Margita Strýčková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Hlinku 20, Čadca 022 01
Ičo 37206818

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 18/2013/Brod/MR

Číslo objednávky 18/2013/Brod/MR
Hodnota objednávky: € s DPH 1475.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pneumatiky na prívesné vozidlo ZREMB

Dodávateľ

Obchodné meno AL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlinícka 1319, Bytča 014 01
Ičo 36410438

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 17/2013/Brod

Číslo objednávky 17/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 422.36
Dátum vyhotovenia objednávky 12.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Čistiace prostriedky a drogéria pre potreby závodu

Dodávateľ

Obchodné meno BONA SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 60, Kys. Nové Mesto 024 01
Ičo 43855237

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 93/2013/OVS

Číslo objednávky 93/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 5200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.06.2013
Identifikácia zmluvy 65/OVOSaI z 27.5.2008 + dodatok 1,2,3,4

Popis objednávky
objednávka stravných poukážok TICKETT RESTAURANT 1 300 KS

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 85/2013/KP

Číslo objednávky 85/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 11985.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predmet objednávky Množstvo monitor HP 2006X 10 notebook Lenovo TP Edge e530 2 Dell Allienware m17x-8-500 1 stolový PC Lenovo Edge 72 10 stolový PC (AiO) Lenovo ic-c 540 2 set klávesnica a myš Genius KB 110 20 taška na notebook Dicota Esential 3 taška na notebook Revance Wingsl 2 kopírka SHARP AR 5618D+RADF 1

Dodávateľ

Obchodné meno ELMONT COPY s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sládkovičová 1700, 02201 Čadca
Ičo 36416941

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 33/2013/LUP

Číslo objednávky 33/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 413.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
veľkoobjemové vaky Big-Bags 110x70x130 cm, SF 6:1, 40 ks

Dodávateľ

Obchodné meno JUKOS, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Admin. budova PD Bežovce, 072 53 Bežovce
Ičo 31675042

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 32/2013/LUP

Číslo objednávky 32/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 110.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a skúšky elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov

Dodávateľ

Obchodné meno ENESYS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen
Ičo 36031186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 31/2013/LUP

Číslo objednávky 31/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 370.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava vysokozdvižného vozíka zn. CLARK, oprava servo valca a výmena stykača zdvihu

Dodávateľ

Obchodné meno VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 36735060

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 30/2013/LUP

Číslo objednávky 30/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 210.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava vysokozdvižného vozíka zn. Daewoo, výmena hlavného brzdového valca

Dodávateľ

Obchodné meno VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 36735060

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 29/2013/LUP

Číslo objednávky 29/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 830.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
ochranné pracovné prostriedky – montérkové súpravy 12 ks, pracovná obuv 7 párov, pracovná obuv zimná 5 párov, čiapka letná 7 ks, čiapka zimná 6 ks, pracovná bunda 3 ks, pracovná vesta 2 ks, pracovný plášť 4 ks

Dodávateľ

Obchodné meno FEMART, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Príboj 557, 976 13 Slovenská Ľupča
Ičo 44062745

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 28/2013/LUP

Číslo objednávky 28/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 780.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov skladovej budovy B1 a B2

Dodávateľ

Obchodné meno ENESYS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen
Ičo 36031186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 92/2013/OVS

Číslo objednávky 92/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 500.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výmena brzdových kotúčov- na obidvoch nápravách, vrátane brzdových platničiek vozidla Kia cee´d 1,6 EX EČV BL 652BY

Dodávateľ

Obchodné meno KIA Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 7, 831 07 Bratislava
Ičo 35873647

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 91/2013/OVS

Číslo objednávky 91/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 837.60
Dátum vyhotovenia objednávky 19.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servis MaR pre zariadenia umestnené v priestoroch budovy Státnych hmotných rezerv SR, na pražskej ul. 29, Bratislava, v rozsahu uvedenom v cenovej ponuke S1845 Lso z 27.5.2013

Dodávateľ

Obchodné meno Klima Konzult , spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trnavská 63, 821 01 Bratislava
Ičo 602744

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 90/2013/OVS

Číslo objednávky 90/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 120.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
prečistenie vodovodného odtoku- krtkovanie v objekte Správy štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno AQUA M TESM spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Homolová 4, 841 02 Bratislava
Ičo 3594571

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 89/2013/OVS

Číslo objednávky 89/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 240.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup čistiacich prostriedkov uvedených v priloženej cenovej ponuke č. 13005 zo dňa 25.5.2013

Dodávateľ

Obchodné meno INSTAL SP
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 1303, 024 01 Kysucké nové Mesto
Ičo 3675559

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 2013/02297-3 OHRNZRaRB

Číslo objednávky 2013/02297-3 OHRNZRaRB
Hodnota objednávky: € s DPH 259.92
Dátum vyhotovenia objednávky 3.6.2013
Identifikácia zmluvy 1/OHRNZRaRB/2013

Popis objednávky
kontrola kvality skladovaných zásob HR

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Andrea Seková
Funkcia generálna riaditeľka sekcie ŠHR

Objednávka č. MR/29/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/29/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 158.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odrazka touhol. 6 ks, odrazka 85 mm 16 ks, nálepka km/hod. 12 ks, reflex. tabuľa 4 ks, kryt hmlovky 3 ks, žiarovky 24V 40 ks

Dodávateľ

Obchodné meno JAKUB
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 28/2013/Kop.

Číslo objednávky 28/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 120.00
Dátum vyhotovenia objednávky 6.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné publikácií Dane a účtovníctvo a Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M. Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/28/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/28/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 500.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky a skúšky elektrocentrál EC-60kW – 4 ks, EC-6kW – 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomestského 463, Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/27/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/27/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 840.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky elektrocentrál EC 60 kW – 10 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomestského 463, Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 16/2013/Brod

Číslo objednávky 16/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 344.40
Dátum vyhotovenia objednávky 10.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Aktualizačný príprava obsluha VZV, rozšírenie skupín VZV, Pravidelné preškolenie obsluhy VZV 6 osôb, odborná príprava obsluhy výťahov 1 osoba

Dodávateľ

Obchodné meno INPEKO – Ing. Sokol Ivan
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Framborská 58, Žilina 010 01
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 15/2013/Brod

Číslo objednávky 15/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 182.11
Dátum vyhotovenia objednávky 06.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servisná prehliadka ŠFABIA BA 316 KN

Dodávateľ

Obchodné meno AUTOCENTRUM – Minárik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 363/4, Bytča 014 01
Ičo 31600115

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 84/2013/KP

Číslo objednávky 84/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 6289.08
Dátum vyhotovenia objednávky 14.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
skener Canon Lide 110 3ks projektor Acer x1263 1ks tablet Apple iPad 4, 4G, 64GB, SK, white 1kus tablet Asus Google Nexus 7", 3G 7kusov púzdro pre tablet Apple 9,7" 3kusy púzdro pre tablet Google Nexus 7" 7kusov audiosytém: 1kus repro Quadral Quintas 5000 – čierne, receiver SONY STR 730, bluray prehrávač SONY BDP S4100B

Dodávateľ

Obchodné meno Ivan Kozák K&H
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Janka Kráľa 733, 90501 Senica
Ičo 22707042

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 75/2013/OVS

Číslo objednávky 75/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 208.80
Dátum vyhotovenia objednávky 23.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie jarnej deratizácie v objekte ústredia Správy štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno O-K * RADOSA * VLADIMÍIR RADOSA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 1268/40
Ičo 95803

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia Vedúci služobného úradu

Objednávka č. 88/2013/OVS

Číslo objednávky 88/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 87.84
Dátum vyhotovenia objednávky 14.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
3 ks diaľkových ovládačov RIB SUN vrátane ich aktivácie na otváranie posuvnej brány RIB K8

Dodávateľ

Obchodné meno TRITON spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Topolčianska 25, 851 01 Bratislava
Ičo 31323642

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 87/2013/OVS

Číslo objednávky 87/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 144.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
3 ks diaľkových ovládačov Lift – master vrátane aktivácie

Dodávateľ

Obchodné meno M.B.M., comp , spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Líščie údolie 23, Bratislava 84104
Ičo 31382835

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 86/OVS/2013

Číslo objednávky 86/OVS/2013
Hodnota objednávky: € s DPH 100.35
Dátum vyhotovenia objednávky 14.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Elektronický predradník Kanlux 70484 2x36W

Dodávateľ

Obchodné meno Bon Trade s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 114, 045 01 Moldava nad Bodvou
Ičo 44797079

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 83/2013/OVS

Číslo objednávky 83/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 6400.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.6.2013
Identifikácia zmluvy 65/OVOVSaI/2008 + dodatok 1,2,3,4

Popis objednávky
objednávka stravných poukážok TICKETT RESTAURANT 1600 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 82/2013/OVS

Číslo objednávky 82/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 188.81
Dátum vyhotovenia objednávky 7.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup čistiacich prostiedkov uvedených v priloženej cenovej ponuke č. 13005 zo dňa 25.5.2013

Dodávateľ

Obchodné meno BONA SK s.r.o. Prevádzka Drogéria Farby – laky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. Mája 62, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Ičo 43855237

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 27/2013/LUP

Číslo objednávky 27/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 900.00
Dátum vyhotovenia objednávky 7.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Dodávateľ

Obchodné meno ENESYS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen
Ičo 36031186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 26/2013/Kop.

Číslo objednávky 26/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 82.50
Dátum vyhotovenia objednávky 30.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné denníka SME na II. polrok 2013 – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/25/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/25/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 560.00
Dátum vyhotovenia objednávky 4.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výmena, montáž a overenie tachografu na vozidle T 815

Dodávateľ

Obchodné meno Autoslužby-Servis A+A s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trnava
Ičo 45842019

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing, Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 26/2013/BOR

Číslo objednávky 26/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 2040.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
revízie elektr.zariadení v zmysle vyhl.MPSVaR č.508/2009 Z.z.a STN 331500 – 5 objektov bleskozvody – 1 objekt

Dodávateľ

Obchodné meno Uhrinex-Jozef Uhrin
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lukové 2
Ičo 14202697

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 81/2013/OVS

Číslo objednávky 81/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 3000.00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.06.2013
Identifikácia zmluvy 67/OVS/2012 + dodatok č.1

Popis objednávky
Limitovaná objednávka na operatívny servis klimatizačného zariadenia sc. 21,58 /hod. bez DPH v budove ústredia SŠHR SR.

Dodávateľ

Obchodné meno ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášiková 19, 821 02 Bratislava
Ičo 31354131

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 80/2013/OVS

Číslo objednávky 80/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 40.00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vyváženie kolies MV BL 652BY

Dodávateľ

Obchodné meno KIA Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 7, 831 07 Bratislava
Ičo 35873647

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 79/2013/OVS

Číslo objednávky 79/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 15.00
Dátum vyhotovenia objednávky 4.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výmena strediaceho krúžku MV BL897BR

Dodávateľ

Obchodné meno KIA Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 7, 831 07 Bratislava
Ičo 35873647

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 78/2013/OVS

Číslo objednávky 78/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 18.48
Dátum vyhotovenia objednávky 3.6.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup hygienických potrieb – 2 vrstvové papierové utierky, na základe prieskumu trhu

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Iveta Janíková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Palkovičova 15, 820 00 Bratislava
Ičo 34559671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 77/2013/OVS

Číslo objednávky 77/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 3000.00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
75 poukážok v hodnote 40,00€ na služby telesnej pohody v prevádzke Bratislava, Sabinovská 3/B

Dodávateľ

Obchodné meno PERFECT BODY, s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 29. augusta 2263/11, 811 09 Bratislava
Ičo 45585733

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 76/2013/KP

Číslo objednávky 76/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 4848.00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
1 ks Mobilná Interaktívna tabuľa- Elnstruction Touch Board 78 + projektor VIVITEK D 855ST + stojan + konzoka + software 1 ks Mobilná Interaktívna tabuľa- Elnstruction Touch Board 78 + projektor VIVITEK D 855ST + držiak na stenu + konzoka + software

Dodávateľ

Obchodné meno ELMONT COPY s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca
Ičo 36416941

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 14/2013/Brod

Číslo objednávky 14/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 525.00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.06.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Revízie elektroinštalácie skladu PHM, revízie bleskozvodov Trafostanica, sklad PHM

Dodávateľ

Obchodné meno Štefan Lariš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drahošanka – Bukov 245, 022 01 Čadca
Ičo 10972382

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 13/2013/Brod/MR

Číslo objednávky 13/2013/Brod/MR
Hodnota objednávky: € s DPH 110.00
Dátum vyhotovenia objednávky 31.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Náhradné diely CAV a CAS TATRA T815 BA 983 JX BA 936 JX

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Troliga – MT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Košická 20, Prešov 1, 080 01
Ičo 10671315

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 12/2013/Brod

Číslo objednávky 12/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 129.60
Dátum vyhotovenia objednávky 28.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné preškolenie zamestnancov – obsluha zvislých posuvných brán

Dodávateľ

Obchodné meno INPEKO – Ing. Sokol Ivan
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Framborská 58, Žilina 010 01
Ičo 1093885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 2013/02297-5 OHRNZRaRB

Číslo objednávky 2013/02297-5 OHRNZRaRB
Hodnota objednávky: € s DPH 4529,28
Dátum vyhotovenia objednávky 6.6.2013
Identifikácia zmluvy 1/OHRNZRaRB/2013

Popis objednávky
kontrola akosti komodít HR

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Andrea Seková
Funkcia generálna riaditeľka sekcie ŠHR

Objednávka č. 2013/02297-1 OHRNZRaRB

Číslo objednávky 2013/02297-1 OHRNZRaRB
Hodnota objednávky: € s DPH 1728.20
Dátum vyhotovenia objednávky 6.5.2013
Identifikácia zmluvy 1/OHRNZRaRB/2013

Popis objednávky
kontrola akosti komodít HR

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Andrea Seková
Funkcia generálna riaditeľka sekcie ŠHR

Objednávka č. 11/2013/Brod

Číslo objednávky 11/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 1353.70
Dátum vyhotovenia objednávky 22.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnej nádrže a tlakové skúšky hadíc.

Dodávateľ

Obchodné meno HASMAT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dolná Trnovská 20/47, Žilina 010 01
Ičo 36383121

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 24/2013/Kop.

Číslo objednávky 24/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 166.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky a skúšky EC 73 kVA-1 ks, EC 4kVA-1ks

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomestského 463, Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/23/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/23/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 850.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky a skúšky elektrocentrál EC 1kVa-4 ks, EC 4kVa-4 ks, EC 340kVA-1 ks, EC 200kVA-1 ks, EC 30kVA-1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomestského 463, Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 74/2013/OVS

Číslo objednávky 74/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 308.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.5.2013
Identifikácia zmluvy Dohoda o podmienkach poskytovania firemného programu Firma Extra

Popis objednávky
2 ks mobilných telefónov Smsung Galaxy III mini Blue NFC 1ks Nokia Lumia 820 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karadičova 10, 825 13 Bratislava
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 73/2013/OVS

Číslo objednávky 73/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 547.20
Dátum vyhotovenia objednávky 20.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava regulácie v kotolni ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Johnson Controls International spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberiniho 1, 821 03 Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 72/2013/OVS

Číslo objednávky 72/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 291.65
Dátum vyhotovenia objednávky 17.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kalkulačka Casio HR – 200 TEC 7ks, adaptér ku kalkulačkám Casio AD 4150 7ks

Dodávateľ

Obchodné meno DIGIKOM, s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prednestská 81, 010 01 Žilina
Ičo 36003107

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 26/2013/LUP

Číslo objednávky 26/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 70.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
meranie, vyčistenie, kontrolu funkčnosti a tesnosti, výmena filtrov v úpravovni vody

Dodávateľ

Obchodné meno MARLUS Group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomeského 33, 949 01 Nitra
Ičo 31411304

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 25/2013/LUP

Číslo objednávky 25/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 400.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie pravidelnej polročnej kontroly a servisu regulačnej stanice plynu

Dodávateľ

Obchodné meno SPP – distribúcia Servis, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Oslobodenia 1068/50, 901 01 Malacky
Ičo 46816097

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 22/2013/Kop.

Číslo objednávky 22/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 75.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Cievka hlavy – 3 ks, pružina žacej hlavy – 3 ks, prechodka silonovej hlavy – 1 ks, žacia hlava – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno PEKOV
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32778163

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 21/2013/Kop.

Číslo objednávky 21/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 336.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Herbicíd CLINIC 360 SL – 40 l

Dodávateľ

Obchodné meno Chemont BA spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislava
Ičo 35840307

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/20/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/20/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 315.00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Technické kontroly a emisné kontroly ZREMB – 2 ks, ťahač návesu – 2 ks, žeriav – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno PESCA International, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 31698174

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 19/2013/Kop.

Číslo objednávky 19/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 955.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov – 100 ks, oprava a tlaková skúška PHP – 23 ks

Dodávateľ

Obchodné meno FIREX Slovakia
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 36325155

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 18/2013/Kop.

Číslo objednávky 18/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 385.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kontrola vnútorných požiarnych vodovodov – 40 ks, vonkajších požiarnych vodovodov 15 ks

Dodávateľ

Obchodné meno FIREX Slovakia
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 36325155

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/17/2013/Kop.

Číslo objednávky MR/17/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 342.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Akumulátor 12V/180Ah – 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Jaroslav Kubinec JAKUB
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 24/2013/LUP

Číslo objednávky 24/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 166.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrocentrál EC 4 KVA (2 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Gulač Peter – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko L. Novomeského 463, 916 21 Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. PZ23/2013/LUP

Číslo objednávky PZ23/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 780.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky osvetľovacích súprav OS 3 KVA (13 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Gulač Peter – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko L. Novomeského 463, 916 21 Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. PZ22/2013/LUP

Číslo objednávky PZ22/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 664.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrocentrál EC 3 KVA (8 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Gulač Peter – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko L. Novomeského 463, 916 21 Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 10/2013/Brod/MR

Číslo objednávky 10/2013/Brod/MR
Hodnota objednávky: € s DPH 360.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kalibrácia termohydrografov ALMEMO 5 kusov

Dodávateľ

Obchodné meno PYROTHERM, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1437/24, Považská Bystrica 017 07
Ičo 36350800

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 71/2013/OVS

Číslo objednávky 71/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hĺbkové vyčistenie interiéru mot. vozidla Škoda Superb 1,8 EČV BA 897UT a Škoda Octavia TDI EČV BA 521KN

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Mana
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 1546/141, 831 02 Bratislava
Ičo 43894097

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 70/2013/OVS

Číslo objednávky 70/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 159.22
Dátum vyhotovenia objednávky 13.05.2013
Identifikácia zmluvy 67/OVS/2013 + doddatok č.1

Popis objednávky
oprava klimatizácie

Dodávateľ

Obchodné meno ABC Klíma s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 19, 821 02 Bratislava
Ičo 31354131

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 69/2013/KP

Číslo objednávky 69/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 573.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.05.2013
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKP

Popis objednávky
1 ks spiatočná letenka do Bruselu ( Belgicko ) pre účastníka YSC č. 4/2013

Dodávateľ

Obchodné meno REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká č.18, 811 01 Bratislava
Ičo 35719192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 68/2013/OVS

Číslo objednávky 68/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 363.59
Dátum vyhotovenia objednávky 07.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup kancelárskych potrieb na základe aukcie z 5.12.2012

Dodávateľ

Obchodné meno Xepap, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Šajbách 8455, 831 06 Bratislava
Ičo 31628605

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 21/2013/LUP

Číslo objednávky 21/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 432.00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
základný kurz obsluhy ručnej motorovej píly pri inej činnosti (3 osoby), základný kurz obsluhy krovinorezov a vyžínačov (3 osoby)

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4, 976 12 Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 25/2013/BOR

Číslo objednávky 25/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 125.00
Dátum vyhotovenia objednávky 6.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odstránenie závad po odbor.prehliadkach brán – 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Elis-Elevátor servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Kalište 9 B.Bystrica
Ičo 36037613

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 16/2013/Kop.

Číslo objednávky 16/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 3188.00
Dátum vyhotovenia objednávky 6.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup 797 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 4,-€

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 15/2013/Kop.

Číslo objednávky 15/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 1944.00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka a odborná skúška zvislých posuvných brán – 40 ks

Dodávateľ

Obchodné meno ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Piešťany
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 14/2013/Kop.

Číslo objednávky 14/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 30.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné preskúšanie OS 502 – správca vlečky v mesiaci november 2013

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Žilina
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 67/2013/OVS

Číslo objednávky 67/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 99.00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
objednávame u Vás Metodickú príručku "Zákon o verejnom obstarávaní " (komentár k platnému a účinnému zneniu) 9 ks

Dodávateľ

Obchodné meno PhDr. Eva Timková ASERTÍV – AGENTÚRA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tyršovo nábrežie 11, 040 01 Košice
Ičo 33592675

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 66/2013/OVS

Číslo objednávky 66/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 112.86
Dátum vyhotovenia objednávky 03.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná kontrola dymovej cesty od kotlov ústredného kúrenia v budove SŠHR SR Pražská 29 Bratislava na 1. a 2. polrok 2013.

Dodávateľ

Obchodné meno Juraj Gál
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trnavská 773, 925 32 Veľká Mača
Ičo 22800816

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 24/2013/BOR

Číslo objednávky 24/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 150.00
Dátum vyhotovenia objednávky 2.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
čistiace a hygienické prostriedky

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Vladimír Petriska BORTEX
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bobrov 363 prev.Zvolen
Ičo 14272377

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 23/2013/BOR

Číslo objednávky 23/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 530.00
Dátum vyhotovenia objednávky 2.5.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nákup OOP podľa cen.ponuky pre – 9 zamestnancov

Dodávateľ

Obchodné meno Protech spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Krupinská cesta 2 Zvolen
Ičo 36057231

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 9/2013/Brod

Číslo objednávky 9/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 344.40
Dátum vyhotovenia objednávky 03.05.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Revízie pracovných strojov a ručného náradia

Dodávateľ

Obchodné meno Štefan Lariš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drahošanka – Bukov 245, 022 01 Čadca
Ičo 10972382

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 8/2013/Brod/MR

Číslo objednávky 8/2013/Brod/MR
Hodnota objednávky: € s DPH 150.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
STK a EK cisternových vozidiel

Dodávateľ

Obchodné meno GENEZIG trade spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sad SNP 8, Žilina 010 01
Ičo 36391450

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 65/2013/OVS

Číslo objednávky 65/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 418.25
Dátum vyhotovenia objednávky 30.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nákup autokozmetiky

Dodávateľ

Obchodné meno TOP spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drieňova 1, 821 01 Bratislava
Ičo 31348726

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 64/2013/OU

Číslo objednávky 64/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie OPP príprava požiarnej hliadky závod Brodnianka, Kysucké Nové Mesto

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 35859857

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 63/2013/OVS

Číslo objednávky 63/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 4560.00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.4.2013
Identifikácia zmluvy 65/OVOVSaI/2008 + dodatok 1,2,3

Popis objednávky
stravné poukážky TICKET RESTAURANT 1200 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 20/2013/LUP

Číslo objednávky 20/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 132.00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
prekonfigurovanie telefónnej ústredne z ISDN linky na analógové linky, nastavenie a doplnenie predvolených čísiel do ústredne

Dodávateľ

Obchodné meno M I K R O H U K O, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kollárova 11, 974 00 Banská Bystrica
Ičo 31560806

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR19/2013/LUP

Číslo objednávky MR19/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 73.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
overenie tachografu a zaškolenie obsluhy tachografu nákladného vozidla Tatra 815

Dodávateľ

Obchodné meno MK SERVIS PLUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 251/24, 962 21 Lieskovec
Ičo 45510571

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 22/2013/BOR

Číslo objednávky 22/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 160.00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
TK a EK náklad.motor.vozidlá – 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno STK Zvolen s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24 Zvolen
Ičo 44021321

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 41/2013/OVS

Číslo objednávky 41/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 682.30
Dátum vyhotovenia objednávky 25.3.2013
Identifikácia zmluvy EL. AUKCIA z 5.12.2012

Popis objednávky
Objednávka kancelárskych potrieb na základe aukcie.

Dodávateľ

Obchodné meno Xenan,spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Šajbách 9455
Ičo 31628605

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia Vedúci služobného úradu

Objednávka č. 54/2013/KP

Číslo objednávky 54/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 43.45
Dátum vyhotovenia objednávky 18.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Páska do písacieho stroja, korekčná páska do písacieho stroja, dopravné a balné náklady

Dodávateľ

Obchodné meno Office Depot, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drobného 27, 84102, Bratislava
Ičo 36192384

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 55/2013/KP

Číslo objednávky 55/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 548.26
Dátum vyhotovenia objednávky 18.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
USB adaptér Well WCU150N 802.11n WiFi, USB kľúč Adata Superior S102 Pro 16GB hliníkový, Prístupový bod TP-Link TL WA801ND, Switch TP-Link TL SF1005D, Display port kábel prepojovací 1,8 metra

Dodávateľ

Obchodné meno Talkive s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 9, Bratislava, 851 01
Ičo 35895225

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 61/2013/KP

Číslo objednávky 61/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 51.70
Dátum vyhotovenia objednávky 24.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Občerstvenie na poradu

Dodávateľ

Obchodné meno GASTROLINE s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Piflfova 3, 851 01 Bratislava
Ičo 40224511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 62/2013/OVS

Číslo objednávky 62/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 35.00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preprava trezoru – "Nákladné taxi"

Dodávateľ

Obchodné meno Ivan Matlon
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šalviová 40, 821 02 Bratislava – Ružinov
Ičo 32088531

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 60/2013/OVS

Číslo objednávky 60/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 2091.90
Dátum vyhotovenia objednávky 23.4.2013
Identifikácia zmluvy 67/OVS/2013 + doddatok č.1

Popis objednávky
dodávka a výmena čerpadla WILO TOP S550/10 DM 400V vysokotlakového manometra GAG 0047E na klimatizačnom zariadení umiestnenom v budove ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno ABC Klíma s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 19, 821 02 Bratislava
Ičo 31354131

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 59/2013/OVS

tr>

Číslo objednávky 59/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 142.50
Dátum vyhotovenia objednávky 22.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servis MV BA 897KC – výmena zadných platničiek

Dodávateľ

Obchodné meno Moto-Car Bratislava , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Ičo 35828161

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 57/2013/OVS

Číslo objednávky 57/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 492.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava garážovej brány – havarijný stav

Dodávateľ

Obchodné meno M.B.M. comp. spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Líščie údolie 23, Bratislava 84104
Ičo 31382835

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 56/2013/OVS

Číslo objednávky 56/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 46.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
sťahovanie trezoru

Dodávateľ

Obchodné meno Emer group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipského 1155/2, 841 01 Bratislava
Ičo 44885989

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 21/2013/BOR

Číslo objednávky 21/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 1550.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky zvislých posuvných brán – 35 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Elis-Elevátor servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Kalište 9 B.Bystrica
Ičo 36037613

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 20/2013/BOR

Číslo objednávky 20/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 50.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborná prehliadka zdvíhac.zariadenia žeriavu – 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Karol Sokol
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tulská 5303/7 B.Bystrica
Ičo 31063489

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 13/2013/Kop.

Číslo objednávky 13/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 435.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadky a skúška: el. ručné náradie 13 ks, el. motorové čerpadlá 18 ks, el. zvarovačky 2 ks, el. vysokotlakový čistič 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno HG-Peter Gulač
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 12/2013/Kop.

Číslo objednávky 12/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 161.00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka 2 ks nákladných výťahov TNV 3200

Dodávateľ

Obchodné meno Špička Jaroslav – SEVYT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vrbovská 159, Piešťany
Ičo 36986933

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 11/2013/Kop.

Číslo objednávky 11/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 504.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup OOPP: pracovná blúza 7 ks, pracovné nohavice 7 ks, pracovná čiapka 10 ks, prac. rukavice 100 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Ján Viskup – RENTA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Myjava
Ičo 30063477

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 19/2013/BOR

Číslo objednávky 19/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 2807.04
Dátum vyhotovenia objednávky 23.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava VZV CLARK EM 15 S – 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa-ELHYD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18 Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR/2/2013/BOR

Číslo objednávky MR/2/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 510.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
materiál na ošetrovanie MR farba syntetická HCOL 5450 – 4ks /20lbal. riedidlo S 6000 – 2ks /9lbal.,riedidlo S 6001 – 3ks/9lbal.

Dodávateľ

Obchodné meno MONAL-BBG s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Broskyňova 8 Bratislava, stred.Zvolen
Ičo 31368671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 18/2013/LUP

Číslo objednávky 18/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výmena ochrany tlmiča a manžety kĺbu na SMV Škoda Fabia combi

Dodávateľ

Obchodné meno Gašpar Peter
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riečka 139, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 37327887

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 17/2013/LUP

Číslo objednávky 17/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 155.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kontrola komínov v centrálnej kotolni a v kotolni administratívnej budovy

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Miroslav Čamaj – ENNAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chabenecká 1528/7, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 17804027

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 16/2013/LUP

Číslo objednávky 16/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 41.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
prečistenie, servis a kontrola priemyselného vysávača zn. Kärcher, náhradné papierové sáčky

Dodávateľ

Obchodné meno AGROMEPA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slovenská Ľupča 989, 976 13 Slovenská Ľupča
Ičo 31634524

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 15/LUP/2013

Číslo objednávky 15/LUP/2013
Hodnota objednávky: € s DPH 130.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výmema 50 l oleja OT HP 32, výmena filtrov (olejový a palivový) – nakladač UNC 061

Dodávateľ

Obchodné meno D&K servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Za Daňacou 46, 976 13 Slovenská Ľupča
Ičo 36824631

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 14/2013/LUP

Číslo objednávky 14/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava a kontrola nefunkčných a poškodených častí nákladného vozidla Tatra 815, výmena brzdových a palivových hadíc

Dodávateľ

Obchodné meno D&K servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Za Daňacou 46, 976 13 Slovenská Ľupča
Ičo 36824631

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. MR13/2013/LUP

Číslo objednávky MR13/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 180.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava elektroinštalácie a kontrola vzduchového okruhu a výmenu rýchlospojky vzduchu nákladného vozidla Tatra 815 a automobilového návesu

Dodávateľ

Obchodné meno D&K servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Za Daňacou 46, 976 13 Slovenská Ľupča
Ičo 36824631

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 12/2013/LUP

Číslo objednávky 12/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 520.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a skúšky výťahov (strojná a elektrická časť) 4 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 53/2013/OU

Číslo objednávky 53/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie protipožiarnej hliadky a školenie osôb OPP v mimopracovnom čase, závod Borovina, Vígľaš

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 35859857

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 52/2013/OU

Číslo objednávky 52/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 250.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie protipožiarnej hliadky a školenie osôb OPP v mimopracovnom čase závod Kopaničiar, Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 35859857

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 18/2013/BOR

Číslo objednávky 18/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 85.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborný časopis CHIP DVD – predplatné 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Magnet Press Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šustekova 8 Bratislava
Ičo 31356968

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 51/2013/OVS

Číslo objednávky 51/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 118.90
Dátum vyhotovenia objednávky 15.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nákup čistiaceho prostriedku do profesionálnej umývačky riadu

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Iveta Janíková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Palkovičova 15, 820 00 Bratislava
Ičo 34559671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 50/2013/OVS

Číslo objednávky 50/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 436.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nákup letných pneumatík Dunlop SP Sport Maxx RT V1 MFS XL 235/45 R17 97Z 4 ks

Dodávateľ

Obchodné meno RUBBERT TRADE, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vyšehradská 12,851 06 Bratislava
Ičo 46035770

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 49/2013/OVS

Číslo objednávky 49/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 353.58
Dátum vyhotovenia objednávky 10.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup diskov z ľahkých zliatin BORBRT XB 7,5×17 5×12 čierny leštený 4 s

Dodávateľ

Obchodné meno MLTB GROUP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na priehon 63, 949 05 Nitra
Ičo 35962003

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 48/2013/OVS

Číslo objednávky 48/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 690.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
preventívna protipožiarna prehliadka priestorov v objektoch SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 35859857

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 47/2013/OVS

Číslo objednávky 47/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 180.00
Dátum vyhotovenia objednávky 4.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
sťahovacie služby v rozsahu cca 30 hod.

Dodávateľ

Obchodné meno INDEX NOSLUŠ s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava
Ičo 35804441

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 45/2013/OVS

Číslo objednávky 45/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 319.44
Dátum vyhotovenia objednávky 3.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka na nákup nerezových setov (2ks) na toalety

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Iveta Janíková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Palkovičova 15, 820 00 Bratislava
Ičo 34559671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 17/2013/BOR

Číslo objednávky 17/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 130.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
preškol.obsl.zvis.posuv.brán – 9 pracov. preškol.obsl.náklad.výťahov – 5 pracov. preškol.dozor.výťahov – 2 pracov.

Dodávateľ

Obchodné meno Elis-Elevátor servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Kalište 9 B.Bystrica
Ičo 36037613

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 16/2013/BOR

Číslo objednávky 16/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 90.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
stavebno udržiavací dohľad želez.vlečky 1Q – 1

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272 Zvolen
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 15/2013/BOR

Číslo objednávky 15/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
opakovacie preškolenie na obsluhu kotlov – 3 pracov. opakovacie preškolenie na obsluhu tlak.nádob – 3 pracov. Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. a STN 69 0012

Dodávateľ

Obchodné meno JF spol.s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4 Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 14/2013/BOR

Číslo objednávky 14/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 125.00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu VZV – 9 pracov.

Dodávateľ

Obchodné meno Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Častkovce 293
Ičo 46107380

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 10/2013/Kop.

Číslo objednávky 10/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 24.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preškolenie správcu vlečky – 1 osoba

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice SR, Ústredný inštitút vzdelávania
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. 1. mája 34, Žilina
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 11/2013/LUP

Číslo objednávky 11/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 390.00
Dátum vyhotovenia objednávky 4.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie kontrolnej prehliadky plošinovej elektronickej váhy, metrologické overenie

Dodávateľ

Obchodné meno WESICO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horné Ozorovce 274, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Ičo 31431518

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 13/2013/BOR

Číslo objednávky 13/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 8.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kontrola a čistenie komína plyn.kotolne – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Hlaváčik Tomáš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Poľná 7 B.Bystrica
Ičo 43158081

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 12/2013/BOR

Číslo objednávky 12/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 4.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava hasiacich prístrojov – 6 ks

Dodávateľ

Obchodné meno SEPO spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko nám.SNP 152 Zvol.Slatina
Ičo 31605931

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 07/2013/Brod

Číslo objednávky 07/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 720.00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.04.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Revízia zvislých posuvných brán na skladoch typu C 24ks

Dodávateľ

Obchodné meno Štefan Lariš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drahošanka – Bukov 245, 022 01 Čadca
Ičo 10972382

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 10/2013/LUP

Číslo objednávky 10/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 399.00
Dátum vyhotovenia objednávky 4.4.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
dodanie, montáž a overenie tachografu, dodanie príslušnej kabeláže, snímača a zaškolenie obsluhy tachografu

Dodávateľ

Obchodné meno MK SERVIS PLUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 251/24, 962 21 Lieskovec
Ičo 45510571

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 9/2013/LUP

Číslo objednávky 9/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 52.00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odber vzoriek odpadovej vody z ČOV a ich vyhodnotenie za 1. štvrťrok 2013

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 8/2013/LUP

Číslo objednávky 8/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 92.00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
povinné opakované školenie pracovníkov vlečky (5 osôb)

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 43/2013/OU

Číslo objednávky 43/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
školenie BOZP, OPP a školenie osôb v mimopracovnom čase, závod Ľupčianka, Slovenská Ľupča

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 35859857

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 42/2013/OVS

Číslo objednávky 42/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 5700.00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
objednávka stravných poukážok TICKET RESTAURANT 1500ks

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 9/2013/Kop.

Číslo objednávky 9/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 86.00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup materiálu na zvárací aparát – špička 0,6 – 1 ks, hubica konc. – 1 ks, zvárací drôt – 5 kg, elektródy 2mm – 1 balík, elektródy 2,5mm – 1 balík, náplň CO2 – 6 kg

Dodávateľ

Obchodné meno Orechovský Štefan O plus O
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 30034787

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 44/2013/KP

Číslo objednávky 44/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 50.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.03.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prekládka štátnej telefónnej linky v priestoroch ústredia SŠHR SR.

Dodávateľ

Obchodné meno Pocisk Jozef
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Alexyho 9, 841 0 Bratislava
Ičo 13999605

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia Vedúci služobného úradu

Objednávka č. 11/2013/BOR

Číslo objednávky 11/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
periodické školenie pracovníkov želez.vlečiek – 4 zamestn.

Dodávateľ

Obchodné meno ÚIVaP-ŽSR Inštitút vzdelávania
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Môťovská cesta 6 Zvolen
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 38/2013/KP

Číslo objednávky 38/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 103.40
Dátum vyhotovenia objednávky 18.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
objednávka občerstvenia na zasadnutie riadiacej komisie

Dodávateľ

Obchodné meno GASTROLine s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Piflfova 3, 851 01 Bratislava
Ičo 44656319

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 10/2013/BOR

Číslo objednávky 10/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 150.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava termohydrografov / výmena membrán / – 4 ks

Dodávateľ

Obchodné meno MEZOS-SQ súpol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul.29.augusta č.5 Banská Bystrica
Ičo 31581749

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 9/2013/BOR

Číslo objednávky 9/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 420.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kontrola hasiacich prístrojov – 136 ks , kontrola vnútorných pož.vodovodov – 3 ks , tlaková skúška hadíc – 3 ks

Dodávateľ

Obchodné meno SEPO spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko nám.SNP 152 Zvol.Slatina
Ičo 31605931

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 40/2013/OVS

Číslo objednávky 40/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 180.00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výmena ozubeného pastorku a ozubeného remeňa dĺžky 4m vrátane servisu posuvnej brány RIB K8. havarijný stav

Dodávateľ

Obchodné meno TRITON spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Topolčianska 25, 851 01 Bratislava
Ičo 31323642

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 39/2013/OVS

Číslo objednávky 39/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 300.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.3.2013
Identifikácia zmluvy 67/OVS/2013 + doddatok č.1

Popis objednávky
dodávka a výmena čidla snímania teploty chlad. stroja klim. jednotky

Dodávateľ

Obchodné meno ABC Klíma s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 19, 821 02 Bratislava
Ičo 31354131

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 8/2013/Kop.

Číslo objednávky 8/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 1925.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie havarijného stavu na prívode elektrickej energie do administratívnej budovy položením nového kábla AYKY 1kV 4×25 do zeme

Dodávateľ

Obchodné meno Eduard Bečka – ELMA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 956 01 Bojná
Ičo 33674752

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tobor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 8/2013/BOR

Číslo objednávky 8/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 120.00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
TK a EK – 1 ks traktor, 2 ks traktorová vlečka

Dodávateľ

Obchodné meno STK Zvolen s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24 Zvolen
Ičo 44021321

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 06/2013/Brod

Číslo objednávky 06/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 83.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.03.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pracovné rukavice, gumené rukavice

Dodávateľ

Obchodné meno FIRST TRADING s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jesenského 1233/8
Ičo 31608434

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 05/2013/Brod

Číslo objednávky 05/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 71.60
Dátum vyhotovenia objednávky 15.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná skúška 502 správca vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR – Inštitút vzdelávania
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1.mája 34, Žilina 010 01
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 35/2013/OVS

Číslo objednávky 35/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 132.38
Dátum vyhotovenia objednávky 13.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup vybavenia lekárničky PRVEJ POMOCI COO Správy rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno Lekáreň PRIMA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 66, 831 02 Bratislava
Ičo 35922915

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 37/2013/OVS

Číslo objednávky 37/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 1850.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.3.2013
Identifikácia zmluvy 67/OVS/2013 + doddatok č.1

Popis objednávky
realizácia jarnej servisnej prehliadky klimatizačného zariadenia a fancilov v budove SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno ABC Klíma s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 19, 821 02 Bratislava
Ičo 31354131

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 6/2013/OSMaI

Číslo objednávky 6/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 160.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.3. 2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si u Vás zasklenie rozbitých okien v objekte Čachtice.

Dodávateľ

Obchodné meno Ján Jaško – AJA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 916 41 Dolné Srnie 31
Ičo 40828484

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 5/2013/OSMaI

Číslo objednávky 5/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 881.29
Dátum vyhotovenia objednávky 27.2. 2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si u Vás vydanie inzerátu – ponuka na odpredaj nehnuteľností – Nováky, Senica, V.Biel, Z. Bystrica

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s. – divízia Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 4/2013/OSMaI

Číslo objednávky 4/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.2. 2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku mostového žeriavu v objekte Šelpice.

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Kabalec
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 915 05 Trstín 368
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 2/2013/OSMaI

Číslo objednávky 2/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 200.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.1. 2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávam si u Vás opravu elektroinštalácie v objekte vrátnice areálu skladov SŠHR SR, Jesenná ulica č. 1, Trebišov

Dodávateľ

Obchodné meno Mokri Štefan
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Okružná 1290/12, 071 01 Michalovce
Ičo 0

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 1/2013/OSMaI

Číslo objednávky 1/2013/OSMaI
Hodnota objednávky: € s DPH 410.48
Dátum vyhotovenia objednávky 10.1. 2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si u Vás vydanie inzerátu – ponuka na prenájom nehnuteľností.

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s. – divízia Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 36/2013/OU

Číslo objednávky 36/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
školenie BOZP,OPP a školenie vodičov pre zamestnancov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 35859857

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 34/2012/OVS

Číslo objednávky 34/2012/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 1550.00
Dátum vyhotovenia objednávky 5.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisná prehliadka a výmena bŕzd MV BA 897RU

Dodávateľ

Obchodné meno Moto-Car Bratislava , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Ičo 35828161

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 30/2013/OÚ

Číslo objednávky 30/2013/OÚ
Hodnota objednávky: € s DPH 0.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.2.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prenájom, ubytovanie a stravovanie v dňoch 6.3. – 8.3.2013 na uskutočnenie pracovno-vzdelávacej aktivity zamestnancov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Penzión POHODA, Miroslav Florek
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 02954 Krušetnica
Ičo 43421164

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia Vedúci služobného úradu

Objednávka č. 28/2013/OVS

Číslo objednávky 28/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 50.00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.2.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vytepovanie kobercov v objekte chata Ostré Radoľa

Dodávateľ

Obchodné meno Cleanex – cleanex, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Raková 248, 02 351 Raková
Ičo 43891811

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia Vedúci služobného úradu

Objednávka č. 7/2013/BOR

Číslo objednávky 7/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 250.00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
overenie-kalibrácia termohydrografov – 5 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská legálna metrológia n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hviezdoslavova 31 B.Bystrica
Ičo 37954521

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 6/2013/Kop.

Číslo objednávky 6/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 165.00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.3.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Píla na krovinorez – 2 ks, silon 60 m – 2 ks, prechodka silon. hlavy – 2 ks, pilník guľatý – 2 ks, pilník plochý 1 ks, olej STIHL do benzínu – 5 l, motorový olej 0,6 l – 2 ks, mazací tuk – 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Sádovský – PEKOV
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32778163

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 5/2013/Kop.

Číslo objednávky 5/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 27.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nálepka stredná – 1 ks, odrazka trojuholník pom. vozidla – 2 ks, aróma stromček – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Jaroslav Kubinec – JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 31/2013/OVS

Číslo objednávky 31/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 300.00
Dátum vyhotovenia objednávky 01.03.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výkopové práce – odstránenie havarijného stavu na objekte Ostré.

Dodávateľ

Obchodné meno ONDREJ MIČUNDA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nesluša 355, 023 41 Nesluša
Ičo 46998837

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 33/2013/OVS

Číslo objednávky 33/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 200.40
Dátum vyhotovenia objednávky 05.03.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie havarijného stavu rozvodu kúrenia v miestnosti vzduchotechniky na streche budovy ústredia SŠHR SR.

Dodávateľ

Obchodné meno ŠIMON MARIÁN potrubárske a zvár. práce
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prokofievova 16, 851 01 Bratislava
Ičo 17397324

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 32/2013/OÚ

Číslo objednávky 32/2013/OÚ
Hodnota objednávky: € s DPH 1420.00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.03.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Autobusová preprava zamestnancov SŠHR SR – školenie

Dodávateľ

Obchodné meno František Dudaj – FERI TUR autobusová doprava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Povina 38, 023 33 Povina
Ičo 32248415

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 29/2013/OÚ

Číslo objednávky 29/2013/OÚ
Hodnota objednávky: € s DPH 161.52
Dátum vyhotovenia objednávky 28.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka: "Tabuľa UNIVERSAL 100×200 cm a základná sada Im 125". 100.

Dodávateľ

Obchodné meno PPS one, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 8, 821 04 Bratislava
Ičo 36824798

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 7/2013/LUP

Číslo objednávky 7/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 20.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie základného školenia – obsluha pracovnej plošiny (2 osoby)

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 6/2013/LUP

Číslo objednávky 6/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 20.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie opakovaného školenia – dozorca výťahu skupiny Ac (2 osoby)

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 5/2013/LUP

Číslo objednávky 5/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 140.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie opakovaného školenia: obsluha – riadič výťahu skupiny Ac/1 (8 osôb), obsluha zvisleposuvných brán skupiny Bf (8 osôb), obsluha výsuvných rebríkov skupiny Ah (2 osoby)

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 27/2013/OVS

Číslo objednávky 27/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 4560.00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.2.2013
Identifikácia zmluvy 65/OVOSaI z 27.5.2008 + dodatok 1,2,3

Popis objednávky
objednávka stravných poukážok TICKET RESTAURANT 1 200 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 23, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 23/2013/OU

Číslo objednávky 23/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 270.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.2.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
školenie BOZP, OPP a školenie vodičov pre zamestnancov SŠHR SR závod Brodnianka , Kysucké Nové Mesto

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 35859857

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 4/2013/LUP

Číslo objednávky 4/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 110.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie opakovaného školenia zamestnancov – obsluha zdvíhacích zariadení (6 osôb), viazačov bremien (5 osôb)

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 3/2013/LUP

Číslo objednávky 3/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 248.00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie odbornej prehliadky a skúšky, vykonanie dvoch prehliadok v medziobdobí 4 ks výťahov umiestnených v skladových budovách závodu za prvý štvrťrok 2013

Dodávateľ

Obchodné meno Vyšný Vojtech – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 25/2013/OVS

Číslo objednávky 25/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 260.00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preprava nábytku zo závodu Brodnianka do Radole

Dodávateľ

Obchodné meno ENZA, s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Májova 1098, 022 01 Čadca
Ičo 36375918

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 26/2013/OVS

Číslo objednávky 26/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 720.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preventívna protipožiarna prehliadka priestorov v objektoch SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno INŠTITÚT BEZPEČNOSTI PRÁCE, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 35859857

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 24/2013/OVS

Číslo objednávky 24/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 26.89
Dátum vyhotovenia objednávky 19.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup "Blok do Fipchart cisty" na základe prieskumu trhu

Dodávateľ

Obchodné meno Xepap, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Šajbách 9455, 831 06 Bratislava
Ičo 31628605

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 6/2013/BOR

Číslo objednávky 6/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 80.00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.2.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
overenie digitálneho tachografu na nákl.motor,vozidlo – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno MK SERVIS PLUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24 Zvolen
Ičo 45510571

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 4/2013/Kop.

Číslo objednávky 4/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup lopata hliníková 4 ks, lopata plechová 8 ks,metla portviš 2 ks, metla cirok. 10 ks, vedro 3 ks

Dodávateľ

Obchodné meno STACHO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Beckovská Vieska 593
Ičo 36339091

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 3/2013/Kop.

Číslo objednávky 3/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 30.00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava TVP

Dodávateľ

Obchodné meno Ľuboš Polčan
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Piešťanská 11, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 22820399

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 19/2013/OVS

Číslo objednávky 19/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 570.36
Dátum vyhotovenia objednávky 14.2.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Softvérový balík na riadenie investícií Cenkros Plus zostava Projektant

Dodávateľ

Obchodné meno KROS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Černyševského 12, 851 01 Bratislava
Ičo 31635903

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 22/2013/OU

Číslo objednávky 22/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 240.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.2.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka školenia BOZP, OPP a školenie vodičov pre zamestnancov SŠHR SR, závod Borovina, Vígľaš

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 35859857

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 21/2013/OU

Číslo objednávky 21/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 270.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.2.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka školenia BOZP,OPP a školenie vodičov pre zamestnancov SŠHR SR, závod Kopaničiar, Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 35859857

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 20/2013/OU

Číslo objednávky 20/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 270.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.2.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka školenia BOZP,OPP a školenie vodičov pre zamestnancov SŠHR SR, závod Ľupčianka , Slovenská Ľupča

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 35859857

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 18/2012/OVS

Číslo objednávky 18/2012/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 50.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.2.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava tlakového umývacieho stroja KARCHER 5/15C PLUS

Dodávateľ

Obchodné meno Karcher servis, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pionierska 8, 839 39 Bratislava
Ičo 31359078

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 5/2013/BOR

Číslo objednávky 5/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 49.00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.2.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
aktualizačná odborná príprava elektrotechnika formou školenia – 1 pracovník.

Dodávateľ

Obchodné meno Akadémia plus s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Somolického 2 Zvolen
Ičo 36640514

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 2/2013/LUP

Číslo objednávky 2/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 120.00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava hydraulického valca otoča na nakladači HON – UN 053.1

Dodávateľ

Obchodné meno D&K servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Za Daňacou 46, 976 13 Slovenská Ľupča
Ičo 36824631

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 04/2013/Brod

Číslo objednávky 04/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 90.00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.02.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné preškolenie zamestnancov OS17 vedúci posunu vo vlečke

Dodávateľ

Obchodné meno ŽSR – Inštitút vzdelávania
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1.mája 34, Žilina 010 01
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 2/2013/Kop.

Číslo objednávky 2/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 31.00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.03.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava brzdových svetiel na FABIA BA-317 KN

Dodávateľ

Obchodné meno Prvý novomestský autoservis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 36330213

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 16/2013/OVS

Číslo objednávky 16/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 51.00
Dátum vyhotovenia objednávky 7.2.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
STK a EK motorového vozidla Mercedes E 240 BA 897KC

Dodávateľ

Obchodné meno CM CONTROL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nejedlého 23, 841 02 Bratislava
Ičo 36693529

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 15/2013/OU

Číslo objednávky 15/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 80.00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
školenie BOZP, OOP a školenie vodičov pre zamestnancov SŠHR SR v počte 2 osoby

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 30844363

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 14/2013/OVS

Číslo objednávky 14/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 4940.00
Dátum vyhotovenia objednávky 31.1.2013
Identifikácia zmluvy 65/OVOVSaI/2008 + dodatok 1,2,3

Popis objednávky
Objednávka stravných poukážok TICKET RESTAURANT 1 300 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomašikova 23, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 13/2013/KP

Číslo objednávky 13/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 1154.00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.1.2013
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKP

Popis objednávky
2 ks – spiatočné letenky pre účastníkov zahraničnej pracovnej cesty č. 2/2013 ( Belgicko, Brusel )

Dodávateľ

Obchodné meno REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká č.18, 811 01 Bratislava
Ičo 35719192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 12/2013/OU

Číslo objednávky 12/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 63.00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.1.2013
Identifikácia zmluvy 82/OVS/2012

Popis objednávky
vstupné karty pre zamestnancov SŠHR SR v počte 18 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Bonul, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, 949 05 Nitra
Ičo 36528170

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 03/2013/Brod

Číslo objednávky 03/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 19.98
Dátum vyhotovenia objednávky 18.01.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné finančný spravodajca 2013

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina 010 01
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. MR/01/2013/BOR

Číslo objednávky MR/01/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 500.00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
EK a TK náklad.motor.vozidlá P 222 7 ks

Dodávateľ

Obchodné meno STK Zvolen s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24 Zvolen
Ičo 44021321

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 10/2013/OU

Číslo objednávky 10/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 100.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie BOZP, OOP a školenie vodičov pre zamestnancov SŠHR SR v počte 3 osoby

Dodávateľ

Obchodné meno Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.Stanislava 1, 841 05 Bratislava
Ičo 30844363

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 9/2013/KP

Číslo objednávky 9/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 19.02
Dátum vyhotovenia objednávky 16.01.2012
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Magio Sat bez záväzkov – rozšírený balík Klasik – prémiový balík HBO+Cinemax

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia Vedúci služobného úradu

Objednávka č. 11/2013/OU

Číslo objednávky 11/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 55.00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie zamestnancov SŠHR SR " koniec a začiatok roka v mzdovej účtarni"

Dodávateľ

Obchodné meno Popraca podnikateľa spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, 010 01Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 8/2013/OU

Číslo objednávky 8/2013/OU
Hodnota objednávky: € s DPH 460.80
Dátum vyhotovenia objednávky 16.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Uskutočnenie vzdelávacej aktivity Mzdy pre zamestnancov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 7/2013/OVS

Číslo objednávky 7/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 312.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
objednávka 3 kanal. vysielača model 94335 E vrátane nakódovania, nástenné multifunkčné tlačítko,model 98LM, kryt k automatickému otváraču gar. dverí, montáž pol. 1a 2, vrátane dopravy

Dodávateľ

Obchodné meno MBM comp., spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Líščie údolie 23, Bratislava 84104
Ičo 31382835

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 6/2013/OVS

Číslo objednávky 6/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 400.00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pranie bielizne z Chaty Ostré – ročné

Dodávateľ

Obchodné meno Lunatex, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kysucká cesta 16B, 010 01 Žilina
Ičo 36383112

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 5/2013/OE,FMaR

Číslo objednávky 5/2013/OE,FMaR
Hodnota objednávky: € s DPH 252.00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.1.2013
Identifikácia zmluvy 2/SSHR/2009

Popis objednávky
Úprava číselníka klasifikácií v rozsahu medzi 1 až 3 programátorských hodín

Dodávateľ

Obchodné meno EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 1/2013/Kop.

Číslo objednávky 1/2013/Kop.
Hodnota objednávky: € s DPH 935.00
Dátum vyhotovenia objednávky 7.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava motora FABIA BA 317 KN

Dodávateľ

Obchodné meno Prvý novomestský autoservis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nové Mesto nad Váhom
Ičo 36330213

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 01/2013/Brod

Číslo objednávky 01/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 49.50
Dátum vyhotovenia objednávky 02.01.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4 zväzky

Dodávateľ

Obchodné meno AJFA+AVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 34, Žilina 010 01
Ičo 31602436

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 02/2013/Brod

Číslo objednávky 02/2013/Brod
Hodnota objednávky: € s DPH 20.00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.01.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné preškolenie zvárača

Dodávateľ

Obchodné meno VIPS- Zváračská škola
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 20, Žilina 010 01
Ičo 31071813

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. 4/2013/BOR

Číslo objednávky 4/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 180.00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava stavebného stroja UN-053 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno DeziderFranko&syn Euro servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.R.Štefánika Detva
Ičo 44340419

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 4/2013/KP

Číslo objednávky 4/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 932.08
Dátum vyhotovenia objednávky 16.1.2013
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005

Popis objednávky
realizácia činností spojených s prechodom roka v SW aplikácii správy registratúry v rozsahu 12 hodín

Dodávateľ

Obchodné meno PosAm, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, 831 02 Bratislava
Ičo 31365078

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 1/2013/LUP

Číslo objednávky 1/2013/LUP
Hodnota objednávky: € s DPH 115.00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
spracovanie údajov pre oznámenie znečisťovania ovzdušia, výpočet množstva emisií a poplatku za znečistenie ovzdušia, stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, vypísanie tabuliek NEIS

Dodávateľ

Obchodné meno Gašper Michal Ing. montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, 960 01 Zvolen
Ičo 30447186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 3/2013/KP

Číslo objednávky 3/2013/KP
Hodnota objednávky: € s DPH 577.00
Dátum vyhotovenia objednávky 9.1.2013
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKP

Popis objednávky
spiatočná letenka do Bruselu, pre účastníka ZPC č. 1/2013 JUDr. Jakuba Kristína

Dodávateľ

Obchodné meno REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká č.18, 811 01 Bratislava
Ičo 35719192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 2/2013/OVS

Číslo objednávky 2/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 523.25
Dátum vyhotovenia objednávky 7.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
objednávka kancelárskych potrieb – el. aukcia z 5.12.2012

Dodávateľ

Obchodné meno Xepap, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Šajbách 8455, 831 06 Bratislava
Ičo 31628605

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 1/2013/OVS

Číslo objednávky 1/2013/OVS
Hodnota objednávky: € s DPH 250.00
Dátum vyhotovenia objednávky 4.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
objednávka na 4×3 kanálový vysielač, model 94335 E vrátane nakódovania – zn. vysielača LIFT MASTER 800.(4 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno MBM comp., spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Líščie údolie 23, Bratislava
Ičo 31382835

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Juraj Jamrich
Funkcia vedúci služobného úradu

Objednávka č. 3/2013/BOR

Číslo objednávky 3/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 80.00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
emisná a technická kontrola nákl.motor.vozidla IVECO-1ks

Dodávateľ

Obchodné meno STK Zvolen s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24 Zvolen
Ičo 44021321

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 2/2013/BOR

Číslo objednávky 2/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 80.00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
periodické preskúšanie zvárača podľa platných STN pre zváranie E1,G1 1 osoba

Dodávateľ

Obchodné meno ZVARGRAN Ing.Hančinský
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kalinčiakova 11 B.Bystrica
Ičo 34255028

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. 1/2013/BOR

Číslo objednávky 1/2013/BOR
Hodnota objednávky: € s DPH 54.00
Dátum vyhotovenia objednávky 2.1.2013
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
dodávka poštových zásielok do prideleného poštového priečinku na rok 2013

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská pošta a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 9 B.Bystrica
Ičo 36631124

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia vedúci závodu
Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content