Objednávky 2016

Objednávka č. OV160576

Číslo objednávky OV160576
Hodnota objednávky: € s DPH 3 539,52
Dátum vyhotovenia objednávky 15.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
IBM Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal coverage dates: 01-Jan-2017 31-Dec-2017

Dodávateľ

Obchodné meno GAMO a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica
Ičo 36033987

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160575

Číslo objednávky OV160575
Hodnota objednávky: € s DPH 1 294,60
Dátum vyhotovenia objednávky 15.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prechod aplikácie Správa registratúry na rok 2017

Dodávateľ

Obchodné meno PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 31365078

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160578

Číslo objednávky OV160578
Hodnota objednávky: € s DPH 2 990,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vybavenie-núdzové ubytovanie pre JUBS SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Štefan Kuchar – Rock Faun
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Národná 16, Žilina
Ičo 32889798

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160582

Číslo objednávky OV160582
Hodnota objednávky: € s DPH 19,80
Dátum vyhotovenia objednávky 21.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie správcu vlečky OS č. 502

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160583

Číslo objednávky OV160583
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kurz zvárania – BP-10 periodické preskúšanie z bezpečnostných predpisov (plameňové metódy)

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Peter Hančinský – ZVARGRAN
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kalinčiakova 11 P.O.BOX 86, Banská Bystrica
Ičo 34255028

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úraduObjednávka č. OV160577

Číslo objednávky OV160577
Hodnota objednávky: € s DPH 35,88
Dátum vyhotovenia objednávky 19.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odvoz a recyklácia papiera/kartónu

Dodávateľ

Obchodné meno Green Wave Recycling s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ďurkova 9, Nitra
Ičo 45539197

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVSObjednávka č. OV160573

Číslo objednávky OV160573
Hodnota objednávky: € s DPH 448,80
Dátum vyhotovenia objednávky 14.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vyčistenie kanalizácie a lapača nečistôt v garáži budovy ústredia SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno Matej Gavlik – AZ – Kanalservis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hálova 1058/20, Bratislava
Ičo 45369623

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160574

Číslo objednávky OV160574
Hodnota objednávky: € s DPH 95,76
Dátum vyhotovenia objednávky 14.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Účtovné súvzťažnosti-výkladový lexikón – online kniha, ročné predplatné 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1
Ičo 35730129

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160572

Číslo objednávky OV160572
Hodnota objednávky: € s DPH 1 999,67
Dátum vyhotovenia objednávky 13.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vybavenie a komponenty – náradie pre JUBS SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Cintorínska 7 Obchodná zóna PHAROS , Bratislava
Ičo 47794437

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160566

Číslo objednávky OV160566
Hodnota objednávky: € s DPH 1 119,42
Dátum vyhotovenia objednávky 06.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kalendáre a diáre pre ústredie a závody SŠHR SR na rok 2017

Dodávateľ

Obchodné meno PAPERA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čerešňová 17, Banská Bystrica 974 05
Ičo 46082182

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úraduObjednávka č. OV160567

Číslo objednávky OV160567
Hodnota objednávky: € s DPH 3 900,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prenájom, ubytovanie a stravovanie v dňoch 8. – 9.12.2016 na uskutočnenie pracovno-vzdelávacieho stretnutia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno TRANSPETROL, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šumavská 38, Bratislava
Ičo 31341977

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160569

Číslo objednávky OV160569
Hodnota objednávky: € s DPH 21,31
Dátum vyhotovenia objednávky 07.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie – variant poistenia Excelent v dňoch 12 -13.12.2016 -zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160524

Číslo objednávky OV160524
Hodnota objednávky: € s DPH 4,50
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie, variant poistenia Excelent – zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160556

Číslo objednávky OV160556
Hodnota objednávky: € s DPH 452,52
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vianočné a novoročné pozdravy

Dodávateľ

Obchodné meno PAMAS-Trenčín, spoločnosť s ručením obmedzeným "v skratke PAMAS – Trenčín, s.r.o."
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 6419, Trenčín
Ičo 36317250

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160555

Číslo objednávky OV160555
Hodnota objednávky: € s DPH 320,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Autobusová preprava osôb – zamestnancov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno CK AZAD, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín
Ičo 43792138

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160553

Číslo objednávky OV160553
Hodnota objednávky: € s DPH 440,40
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vyčistenie a prekontrolovanie odkvapových žľabov a zvodových rúr budovy ústredia SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava.

Dodávateľ

Obchodné meno Matej Gavlik – AZ – Kanalservis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hálova 1058/20, Bratislava
Ičo 45369623

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160552

Číslo objednávky OV160552
Hodnota objednávky: € s DPH 150,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Identifikačné karty k dochádzkovému systému

Dodávateľ

Obchodné meno RS Alfa, spol. s r.o., Košice
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajska 12, Košice
Ičo 36192724

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160551

Číslo objednávky OV160551
Hodnota objednávky: € s DPH 162,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Diaľkové ovládače SUN ACG6082 na ovládanie posuvnej brány RIB K8 na vjazde do areálu budovy ústredia SŠHR SR, Pražská 29 Bratislava.

Dodávateľ

Obchodné meno TRITON Závodná s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodná 46, Bratislava
Ičo 47738600

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160550

Číslo objednávky OV160550
Hodnota objednávky: € s DPH 409,56
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a montáž 6 ks vodovodných ventilov C 52 do nástenných hydrantov umiestnených v budove ústredia SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava.

Dodávateľ

Obchodné meno Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160549

Číslo objednávky OV160549
Hodnota objednávky: € s DPH 977,76
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné denníkov Pravda a Nový Čas na rok 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160548

Číslo objednávky OV160548
Hodnota objednávky: € s DPH 99,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Služobné vizitky

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pestovatelská 16147/9, Bratislava
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160547

Číslo objednávky OV160547
Hodnota objednávky: € s DPH 150,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vývoz žumpy na závode Kopaničiar SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. (skrátene "ČKS, s.r.o.")
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 769, Čachtice
Ičo 47719265

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160546

Číslo objednávky OV160546
Hodnota objednávky: € s DPH 4 913,42
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 1264 ks pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160545

Číslo objednávky OV160545
Hodnota objednávky: € s DPH 800,76
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 206 ks pre závod Borovina SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160544

Číslo objednávky OV160544
Hodnota objednávky: € s DPH 761,89
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 196 ks pre závod Ľupčianka SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160543

Číslo objednávky OV160543
Hodnota objednávky: € s DPH 707,47
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 182 ks pre závod Kopaničiar SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160542

Číslo objednávky OV160542
Hodnota objednávky: € s DPH 590,85
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 152ks pre závod Brodnianka SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160533

Číslo objednávky OV160533
Hodnota objednávky: € s DPH 16,80
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zakúpenie služby do komunikačných jednotiek NCL 20ONI: Služba ONI Sledovanie, tarif OPTIMUM a služba ONI Sledovanie PLUS, tarif OPTIMUM ONI Zahraničie na 2 sledované objekty – služobné motorové vozidlá

Dodávateľ

Obchodné meno NAM Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica 974 05
Ičo 44638477

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160532

Číslo objednávky OV160532
Hodnota objednávky: € s DPH 432,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a montáž 2 ks komunikačných jednotiek NCL 20 vrátane sady príslušenstva, GPS antény NCL, GSM antény NCL, kniha jázd SPZ 2016, inštalácie vozidlovej jednotky ONI a aktivácie služby ONI Sledovanie / Sledovanie plus

Dodávateľ

Obchodné meno NAM Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica 974 05
Ičo 44638477

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160530

Číslo objednávky OV160530
Hodnota objednávky: € s DPH 1 620,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodanie automatického externého defibrilátora ZOLL – AED PLUS

Dodávateľ

Obchodné meno SELVIT, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tichá 15A/8560, Žilina
Ičo 36370053

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160565

Číslo objednávky OV160565
Hodnota objednávky: € s DPH 350,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: Nasadenie kynológov pri riešení krízových situácií a stráženia objektov v podmienkách SŚHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno K-9 TRAINING CENTER, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kravárska 794, Dlhé Pole 013 32
Ičo 46754512

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úraduObjednávka č. OV160082

Číslo objednávky OV160082
Hodnota objednávky: € s DPH 29 936,24
Dátum vyhotovenia objednávky 02.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie mimoriadnej udalosti v Čačíne

Dodávateľ

Obchodné meno VANDOME, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodská cesta 2945/38, Žilina
Ičo 46565230

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160108

Číslo objednávky OV160108
Hodnota objednávky: € s DPH 550,00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie závady výťahu v závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno Šebok Dušan
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kráľová pri Senci 595, Kráľová pri Senci
Ičo 32331991

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160109

Číslo objednávky OV160109
Hodnota objednávky: € s DPH 950,00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie závady výťahu v závode Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Šebok Dušan
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kráľová pri Senci 595, Kráľová pri Senci
Ičo 32331991

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160111

Číslo objednávky OV160111
Hodnota objednávky: € s DPH 9 895,20
Dátum vyhotovenia objednávky 16.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia

Dodávateľ

Obchodné meno DDD Prešov, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľubochnianska 5, Prešov
Ičo 36477346

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160120

Číslo objednávky OV160120
Hodnota objednávky: € s DPH 208,33
Dátum vyhotovenia objednávky 22.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nákup polystyrénu, šróbov a podložiek pod šróby na vnútorné schodisko do skladu A1

Dodávateľ

Obchodné meno Stavebniny Milan Papučík
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rudinská cesta 631, KNM
Ičo 37623222

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160128

Číslo objednávky OV160128
Hodnota objednávky: € s DPH 29 657,90
Dátum vyhotovenia objednávky 30.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Rekonštrukcia vnútrozávodných komunikácií závodu Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 237, Krušetnica 029 54
Ičo 36411299

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160129

Číslo objednávky OV160129
Hodnota objednávky: € s DPH 5 878,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prístupový chodník pred AB závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno MSJ group, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 45480290

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160130

Číslo objednávky OV160130
Hodnota objednávky: € s DPH 14 996,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160131

Číslo objednávky OV160131
Hodnota objednávky: € s DPH 14 998,40
Dátum vyhotovenia objednávky 30.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a skúšky VTZ elektrických

Dodávateľ

Obchodné meno Ledvák spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 103, Veľký Folkmar 055 51
Ičo 48206326

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160133

Číslo objednávky OV160133
Hodnota objednávky: € s DPH 14 997,10
Dátum vyhotovenia objednávky 30.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a skúšky VTZ tlakových a hasiacich prístrojov

Dodávateľ

Obchodné meno Blank, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01
Ičo 36499676

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160134

Číslo objednávky OV160134
Hodnota objednávky: € s DPH 14 995,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových a komínov

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160135

Číslo objednávky OV160135
Hodnota objednávky: € s DPH 14 996,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
opravy VTZ tlakových a hasiacich prístrojov

Dodávateľ

Obchodné meno Blank, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01
Ičo 36499676

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160136

Číslo objednávky OV160136
Hodnota objednávky: € s DPH 14 980,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
opravy VTZ elektrických

Dodávateľ

Obchodné meno Ledvák spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 103, Veľký Folkmar 055 51
Ičo 48206326

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160137

Číslo objednávky OV160137
Hodnota objednávky: € s DPH 14 992,00
Dátum vyhotovenia objednávky 31.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
opravy VTZ plynových

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160138

Číslo objednávky OV160138
Hodnota objednávky: € s DPH 14 995,00
Dátum vyhotovenia objednávky 31.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
opravy VTZ zdvíhacích

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160169

Číslo objednávky OV160169
Hodnota objednávky: € s DPH 233,33
Dátum vyhotovenia objednávky 28.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nákup kancelárskych žalúzií do kancelárskej miestnosti č. 18

Dodávateľ

Obchodné meno Ján Wawrzyk – W-A-W
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Moyzesová 2057/6, Čadca
Ičo 18008364

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160170

Číslo objednávky OV160170
Hodnota objednávky: € s DPH 250,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
podlahová krytina /koberec/. Rozmery koberca 6,5 m dĺžka x 3 m šírka.

Dodávateľ

Obchodné meno Miloslav Dubeň – Stavbyt
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radoľa č. 315, Radoľa
Ičo 33919712

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160181

Číslo objednávky OV160181
Hodnota objednávky: € s DPH 6 533,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
údržba trávnatých plôch

Dodávateľ

Obchodné meno ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, Košice 040 01
Ičo 46261699

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160190

Číslo objednávky OV160190
Hodnota objednávky: € s DPH 3 800,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu kotolne v závode SŠHR SR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno DS Projekcia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Troskách 3, Banská Bystrica
Ičo 36059340

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160264

Číslo objednávky OV160264
Hodnota objednávky: € s DPH 2 480,00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160265

Číslo objednávky OV160265
Hodnota objednávky: € s DPH 3 960,00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Dodávateľ

Obchodné meno SERVICES MCK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Suchodolinská 40, Košice-Sever
Ičo 31730248

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160324

Číslo objednávky OV160324
Hodnota objednávky: € s DPH 14 568,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vybudovanie terasy chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská cesta 12, Žilina 010 08
Ičo 31628702

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160329

Číslo objednávky OV160329
Hodnota objednávky: € s DPH 6 533,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
údržba trávnatých plôch

Dodávateľ

Obchodné meno ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, Košice 040 01
Ičo 46261699

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160345

Číslo objednávky OV160345
Hodnota objednávky: € s DPH 4 157,76
Dátum vyhotovenia objednávky 28.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava elektrických zariadení – bleskozvodov vo Vranove nad Topľou

Dodávateľ

Obchodné meno SERVICES MCK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Suchodolinská 40, Košice-Sever
Ičo 31730248

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160346

Číslo objednávky OV160346
Hodnota objednávky: € s DPH 4 900,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Projektová dokumentácia – na celkovú rekonštrukciu bleskozvodov

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Perešská 2431/38B, Košice 040 11
Ičo 46320415

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160426

Číslo objednávky OV160426
Hodnota objednávky: € s DPH 4 990,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Dodávateľ

Obchodné meno FIDOP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jánošikova 21, Žilina
Ičo 36394343

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160427

Číslo objednávky OV160427
Hodnota objednávky: € s DPH 4 990,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie projektu revitalizácie areálu SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno FIDOP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jánošikova 21, Žilina
Ičo 36394343

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160428

Číslo objednávky OV160428
Hodnota objednávky: € s DPH 800,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Projektová dokumentácia časti ústredného kúrenia a plynu vrátane rozpočtu v závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160435

Číslo objednávky OV160435
Hodnota objednávky: € s DPH 6 533,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
údržba trávnatých plôch

Dodávateľ

Obchodné meno ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, Košice 040 01
Ičo 46261699

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160438

Číslo objednávky OV160438
Hodnota objednávky: € s DPH 3 950,00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie elektrickej inštalácie pre objekt v Nitre

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING PROJEKT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Perešská 2431/38B, Košice-Pereš
Ičo 47434864

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160465

Číslo objednávky OV160465
Hodnota objednávky: € s DPH 4 920,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava zdvíhacieho zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160467

Číslo objednávky OV160467
Hodnota objednávky: € s DPH 2 240,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zameranie žeriavovej dráhy

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160468

Číslo objednávky OV160468
Hodnota objednávky: € s DPH 2 276,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava nákladného výťahu v Ľupčianke

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160471

Číslo objednávky OV160471
Hodnota objednávky: € s DPH 962,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výmena detektorov úniku plynov

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160486

Číslo objednávky OV160486
Hodnota objednávky: € s DPH 28 500,00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie mimoriadnej udalosti – oprava muničného skladu v Dubnici nad Váhom

Dodávateľ

Obchodné meno Fiska s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Severná 19, Banská Bystrica
Ičo 48013749

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160497

Číslo objednávky OV160497
Hodnota objednávky: € s DPH 4 974,12
Dátum vyhotovenia objednávky 09.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava fasády v Šarišských Michaľanoch

Dodávateľ

Obchodné meno HL Build s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Letná 42, Košice
Ičo 44868707

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160507

Číslo objednávky OV160507
Hodnota objednávky: € s DPH 2 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vykonanie úradnej skúšky bleskozvodu OS Breziny-Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Perešská 2431/38B, Košice 040 11
Ičo 46320415

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160531

Číslo objednávky OV160531
Hodnota objednávky: € s DPH 4 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava bunky č. 8 v OS Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno Techkon, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seredská 247/4012, Trnava – Modranka
Ičo 36245267

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160559

Číslo objednávky OV160559
Hodnota objednávky: € s DPH 69 516,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava panelovej plochy v závode SŠHR SR Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 237, Krušetnica 029 54
Ičo 36411299

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160056

Číslo objednávky OV160056
Hodnota objednávky: € s DPH 29,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Olej na mazanie reťaze

Dodávateľ

Obchodné meno TECHNIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01
Ičo 31410936

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160147

Číslo objednávky OV160147
Hodnota objednávky: € s DPH 269,60
Dátum vyhotovenia objednávky 07.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zistenie pripojenia dodávky elektrickej energie od distribučnej spoločnosti v objekte Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160148

Číslo objednávky OV160148
Hodnota objednávky: € s DPH 345,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. arch. Pavol Mikoláš ARCHPRO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 563, Rosina
Ičo 31073581

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160195

Číslo objednávky OV160195
Hodnota objednávky: € s DPH 9 441,70
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava zvodov a žľabov haly HARD závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno STAVBAL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mníchova Lehota 149, Mníchova Lehota
Ičo 36352012

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160209

Číslo objednávky OV160209
Hodnota objednávky: € s DPH 17 953,13
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vymaľovanie skladu C1 v závode Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno STAVBAL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mníchova Lehota 149, Mníchova Lehota
Ičo 36352012

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160212

Číslo objednávky OV160212
Hodnota objednávky: € s DPH 16 908,56
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vybudovanie montážnej jamy v závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno STACON s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 345, Trenčianska Turná
Ičo 36351521

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160324

Číslo objednávky OV160324
Hodnota objednávky: € s DPH 14 568,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vybudovanie terasy chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská cesta 12, Žilina 010 08
Ičo 31628702

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160332

Číslo objednávky OV160332
Hodnota objednávky: € s DPH 1 600,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Demontáž

Dodávateľ

Obchodné meno ABADOS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čimhová 152, Čimhová 027 12
Ičo 46590447

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160362

Číslo objednávky OV160362
Hodnota objednávky: € s DPH 640,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Paletový vozík Hyster

Dodávateľ

Obchodné meno Hyster Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Buzulucká 3, Zvolen
Ičo 47582278

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160437

Číslo objednávky OV160437
Hodnota objednávky: € s DPH 4 910,00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Rekonštrukcia zábradlia

Dodávateľ

Obchodné meno TEMPUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kukučínova 207/24, Považská Bystrica
Ičo 36008354

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160439

Číslo objednávky OV160439
Hodnota objednávky: € s DPH 487,26
Dátum vyhotovenia objednávky 13.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Konvektor Ecoflex F117-TAC 20 20000W

Dodávateľ

Obchodné meno SLÁDEK a syn – Elektroinštalácie, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie slobody 1900/64, Púchov
Ičo 36294080

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160472

Číslo objednávky OV160472
Hodnota objednávky: € s DPH 616,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výroba a dodanie informačných tabúľ

Dodávateľ

Obchodné meno ABADOS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čimhová 152, Čimhová 027 12
Ičo 46590447

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160499

Číslo objednávky OV160499
Hodnota objednávky: € s DPH 63,50
Dátum vyhotovenia objednávky 10.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kalibrácia vlkomeru

Dodávateľ

Obchodné meno Pyrotherm, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považské Podhradie 168, Považská Bystrica
Ičo 36350800

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160502

Číslo objednávky OV160502
Hodnota objednávky: € s DPH 548,00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava 2 ks plynových kotlov

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Bc Sálusová Tatiana
Funkcia  

Objednávka č. OV160377

Číslo objednávky OV160377
Hodnota objednávky: € s DPH 666,67
Dátum vyhotovenia objednávky 23.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku k.ú. Ružomberok

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160163

Číslo objednávky OV160163
Hodnota objednávky: € s DPH 610,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Malacky na par. č. 5613/18

Dodávateľ

Obchodné meno GEODET-TEAM, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska 23, Bratislava
Ičo 35735325

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160165

Číslo objednávky OV160165
Hodnota objednávky: € s DPH 2 140,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodanie a montáž klimatizačnej sústavy

Dodávateľ

Obchodné meno COM-KLIMA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. Á. Jedlika 4554, Komárno
Ičo 35936495 

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160210

Číslo objednávky OV160210
Hodnota objednávky: € s DPH 833,33
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku v 4 vyhotoveniach – k.ú. Dubnica nad Váhom

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160211

Číslo objednávky OV160211
Hodnota objednávky: € s DPH 416,67
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku v 4 vyhotoveniach – k.ú. Dubnica nad Váhom

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160261

Číslo objednávky OV160261
Hodnota objednávky: € s DPH 416,67
Dátum vyhotovenia objednávky 13.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku v 4 vyhotoveniach – k.ú. Dubnica nad Váhom

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160267

Číslo objednávky OV160267
Hodnota objednávky: € s DPH 416,67
Dátum vyhotovenia objednávky 15.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku v 4 vyhotoveniach – k.ú. Horné Kočkovce

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160268

Číslo objednávky OV160268
Hodnota objednávky: € s DPH 416,67
Dátum vyhotovenia objednávky 15.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku v 4 vyhotoveniach – k.ú. Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160269

Číslo objednávky OV160269
Hodnota objednávky: € s DPH 416,67
Dátum vyhotovenia objednávky 15.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku v 4 vyhotoveniach – k.ú. Svidník

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160271

Číslo objednávky OV160271
Hodnota objednávky: € s DPH 416,67
Dátum vyhotovenia objednávky 15.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku v 4 vyhotoveniach – k.ú. Veľká a k.ú. Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160285

Číslo objednávky OV160285
Hodnota objednávky: € s DPH 1 083,33
Dátum vyhotovenia objednávky 28.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku – k.ú. Halič

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160562

Číslo objednávky OV160562
Hodnota objednávky: € s DPH 1 160,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypratanie a bežná prevádzková údržba objektu

Dodávateľ

Obchodné meno DD D Miroslav Hostinský
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 746, Senica
Ičo 33520909

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160112

Číslo objednávky OV160112
Hodnota objednávky: € s DPH 1 500,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva 4113 vedený Okresným úradom Snina, katastrálnym odborom, obec Snina, katastrálne územie Snina.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160426

Číslo objednávky OV160426
Hodnota objednávky: € s DPH 4 990,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Dodávateľ

Obchodné meno FIDOP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jánošikova 21, Žilina
Ičo 36394343

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160427

Číslo objednávky OV160427
Hodnota objednávky: € s DPH 4 990,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie projektu revitalizácie areálu SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno FIDOP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jánošikova 21, Žilina
Ičo 36394343

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160468

Číslo objednávky OV160468
Hodnota objednávky: € s DPH 2 276,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava nákladného výťahu v Ľupčianke

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160471

Číslo objednávky OV160471
Hodnota objednávky: € s DPH 962,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výmena detektorov úniku plynov

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160486

Číslo objednávky OV160486
Hodnota objednávky: € s DPH 28 500,00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie mimoriadnej udalosti – oprava muničného skladu v Dubnici nad Váhom

Dodávateľ

Obchodné meno Fiska s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Severná 19, Banská Bystrica
Ičo 48013749

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160507

Číslo objednávky OV160507
Hodnota objednávky: € s DPH 2 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vykonanie úradnej skúšky bleskozvodu OS Breziny-Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Perešská 2431/38B, Košice 040 11
Ičo 46320415

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160531

Číslo objednávky OV160531
Hodnota objednávky: € s DPH 4 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava bunky č. 8 v OS Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno Techkon, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seredská 247/4012, Trnava – Modranka
Ičo 36245267

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160559

Číslo objednávky OV160559
Hodnota objednávky: € s DPH 69 516,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava panelovej plochy v závode SŠHR SR Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 237, Krušetnica 029 54
Ičo 36411299

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160411

Číslo objednávky OV160411
Hodnota objednávky: € s DPH 4 950,00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prenájom pracovno-komunálneho stroja

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160484

Číslo objednávky OV160484
Hodnota objednávky: € s DPH 955,00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava elektroinštalácie na objekte chata OStré

Dodávateľ

Obchodné meno EL-MARA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská 8542/32 A, Žilina
Ičo 48214051

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160485

Číslo objednávky OV160485
Hodnota objednávky: € s DPH 4 995,00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Stavebné úpravy na objekte chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno EURO FACTORS INTERNATIONAL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 314, Rosina
Ičo 31619991

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160500

Číslo objednávky OV160500
Hodnota objednávky: € s DPH 155,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Overenie váh na závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská legálna metrológia, n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko HVIEZDOSLAVOVA 31, B. BYSTRICA
Ičo 37954521

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160501

Číslo objednávky OV160501
Hodnota objednávky: € s DPH 310,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Komplexná príprava váh v závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno WESICO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horné Ozorovce 274, Bánovce nad Bebravou
Ičo 31431518

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160529

Číslo objednávky OV160529
Hodnota objednávky: € s DPH 7 867,50
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vymaľovanie skladov C1-C4 závodu Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno SAM-POL, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horelica 232, Čadca 022 01
Ičo 43967418

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160541

Číslo objednávky OV160541
Hodnota objednávky: € s DPH 50,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preprogramovanie telefónnej ústredne

Dodávateľ

Obchodné meno MIKROHUKO, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kollárova 11, Banská Bystrica
Ičo 31560806

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160557

Číslo objednávky OV160557
Hodnota objednávky: € s DPH 28,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výroba a dodanie informačných tabúľ

Dodávateľ

Obchodné meno ABADOS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čimhová 152, Čimhová 027 12
Ičo 46590447

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160558

Číslo objednávky OV160558
Hodnota objednávky: € s DPH 1 350,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava elektromotora zdvíhacieho zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160560

Číslo objednávky OV160560
Hodnota objednávky: € s DPH 4 900,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie štúdie

Dodávateľ

Obchodné meno Technologická a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slovenského učeného tovarišstva 1551/4, Trnava
Ičo 45471681

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160561

Číslo objednávky OV160561
Hodnota objednávky: € s DPH 4 990,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava vodovodného potrubia v OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 237, Krušetnica 029 54
Ičo 36411299

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160564

Číslo objednávky OV160564
Hodnota objednávky: € s DPH 3 180,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.12.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výmena plynového kotla

Dodávateľ

Obchodné meno Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160031

Číslo objednávky OV160031
Hodnota objednávky: € s DPH 43,03
Dátum vyhotovenia objednávky 26.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160033

Číslo objednávky OV160033
Hodnota objednávky: € s DPH 80,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

Dodávateľ

Obchodné meno Národná energetická spoločnosť a. s. pobočka B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Ičo 43769233

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160038

Číslo objednávky OV160038
Hodnota objednávky: € s DPH 112,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.02.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
repasácia štartéra

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160044

Číslo objednávky OV160044
Hodnota objednávky: € s DPH 22,47
Dátum vyhotovenia objednávky 09.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160060

Číslo objednávky OV160060
Hodnota objednávky: € s DPH 434,90
Dátum vyhotovenia objednávky 24.02.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160063

Číslo objednávky OV160063
Hodnota objednávky: € s DPH 788,20
Dátum vyhotovenia objednávky 24.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
prevádzkové náplne s príslušenstvom

Dodávateľ

Obchodné meno TTS Martin, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Príbovce 343, Príbovce
Ičo 36394327

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160065

Číslo objednávky OV160065
Hodnota objednávky: € s DPH 434,90
Dátum vyhotovenia objednávky 24.02.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160067

Číslo objednávky OV160067
Hodnota objednávky: € s DPH 102,42
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160068

Číslo objednávky OV160068
Hodnota objednávky: € s DPH 102,42
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160069

Číslo objednávky OV160069
Hodnota objednávky: € s DPH 102,42
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160070

Číslo objednávky OV160070
Hodnota objednávky: € s DPH 195,63
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK, EK a overenie záznamového zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160071

Číslo objednávky OV160071
Hodnota objednávky: € s DPH 195,63
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK, EK a overenie záznamového zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160072

Číslo objednávky OV160072
Hodnota objednávky: € s DPH 195,63
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK, EK a overenie záznamového zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160072

Číslo objednávky OV160072
Hodnota objednávky: € s DPH 195,63
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK, EK a overenie záznamového zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160073

Číslo objednávky OV160073
Hodnota objednávky: € s DPH 195,63
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK, EK a overenie záznamového zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160074

Číslo objednávky OV160074
Hodnota objednávky: € s DPH 93,21
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
overenie tachografu

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160075

Číslo objednávky OV160075
Hodnota objednávky: € s DPH 651,47
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160076

Číslo objednávky OV160076
Hodnota objednávky: € s DPH 195,63
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK, EK a overenie záznamového zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160077

Číslo objednávky OV160077
Hodnota objednávky: € s DPH 584,39
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160081

Číslo objednávky OV160081
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 02.03.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160083

Číslo objednávky OV160083
Hodnota objednávky: € s DPH 847,58
Dátum vyhotovenia objednávky 02.03.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160084

Číslo objednávky OV160084
Hodnota objednávky: € s DPH 537,69
Dátum vyhotovenia objednávky 02.03.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160084

Číslo objednávky OV160084
Hodnota objednávky: € s DPH 537,69
Dátum vyhotovenia objednávky 02.03.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160091

Číslo objednávky OV160091
Hodnota objednávky: € s DPH 1 097,48
Dátum vyhotovenia objednávky 07.03.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
riadiaca jednotka

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160092

Číslo objednávky OV160092
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 07.03.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160093

Číslo objednávky OV160093
Hodnota objednávky: € s DPH 1 002,98
Dátum vyhotovenia objednávky 07.03.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160096

Číslo objednávky OV160096
Hodnota objednávky: € s DPH 1 190,00
Dátum vyhotovenia objednávky 09.03.2016
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160097

Číslo objednávky OV160097
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 09.03.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160099

Číslo objednávky OV160099
Hodnota objednávky: € s DPH 431,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.03.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160100

Číslo objednávky OV160100
Hodnota objednávky: € s DPH 703,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.03.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160106

Číslo objednávky OV160106
Hodnota objednávky: € s DPH 816,67
Dátum vyhotovenia objednávky 15.03.2016
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014

Popis objednávky
servisné práce na prívese

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160107

Číslo objednávky OV160107
Hodnota objednávky: € s DPH 373,33
Dátum vyhotovenia objednávky 15.03.2016
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160107

Číslo objednávky OV160107
Hodnota objednávky: € s DPH 373,33
Dátum vyhotovenia objednávky 15.03.2016
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160140

Číslo objednávky OV160140
Hodnota objednávky: € s DPH 12 002,83
Dátum vyhotovenia objednávky 04.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
realizácia stavebných prác

Dodávateľ

Obchodné meno EURO-KP, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Krivá 2, Bratislava
Ičo 35846542

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160141

Číslo objednávky OV160141
Hodnota objednávky: € s DPH 15 035,26
Dátum vyhotovenia objednávky 04.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava epoxidových podláh

Dodávateľ

Obchodné meno MAXIMUM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01
Ičo 47850728

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160174

Číslo objednávky OV160174
Hodnota objednávky: € s DPH 43,03
Dátum vyhotovenia objednávky 03.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160182

Číslo objednávky OV160182
Hodnota objednávky: € s DPH 33,91
Dátum vyhotovenia objednávky 05.05.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
upevňovacia objímka elektromotora ovládacej hydrauliky

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160184

Číslo objednávky OV160184
Hodnota objednávky: € s DPH 22,47
Dátum vyhotovenia objednávky 05.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160196

Číslo objednávky OV160196
Hodnota objednávky: € s DPH 2 975,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160197

Číslo objednávky OV160197
Hodnota objednávky: € s DPH 971,20
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160198

Číslo objednávky OV160198
Hodnota objednávky: € s DPH 845,67
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160199

Číslo objednávky OV160199
Hodnota objednávky: € s DPH 390,95
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160200

Číslo objednávky OV160200
Hodnota objednávky: € s DPH 568,06
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160201

Číslo objednávky OV160201
Hodnota objednávky: € s DPH 5,75
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160202

Číslo objednávky OV160202
Hodnota objednávky: € s DPH 250,31
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160203

Číslo objednávky OV160203
Hodnota objednávky: € s DPH 1 052,54
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160204

Číslo objednávky OV160204
Hodnota objednávky: € s DPH 488,28
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160205

Číslo objednávky OV160205
Hodnota objednávky: € s DPH 4 952,95
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160206

Číslo objednávky OV160206
Hodnota objednávky: € s DPH 102,42
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160207

Číslo objednávky OV160207
Hodnota objednávky: € s DPH 102,42
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160216

Číslo objednávky OV160216
Hodnota objednávky: € s DPH 346,46
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014

Popis objednávky
dodanie, montáž a nastavenie prevodníka

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160218

Číslo objednávky OV160218
Hodnota objednávky: € s DPH 1 821,41
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160219

Číslo objednávky OV160219
Hodnota objednávky: € s DPH 1 489,66
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160241

Číslo objednávky OV160241
Hodnota objednávky: € s DPH 293,98
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160242

Číslo objednávky OV160242
Hodnota objednávky: € s DPH 278,66
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160243

Číslo objednávky OV160243
Hodnota objednávky: € s DPH 278,66
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160244

Číslo objednávky OV160244
Hodnota objednávky: € s DPH 995,70
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160245

Číslo objednávky OV160245
Hodnota objednávky: € s DPH 1 268,22
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160246

Číslo objednávky OV160246
Hodnota objednávky: € s DPH 293,98
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160251

Číslo objednávky OV160251
Hodnota objednávky: € s DPH 63,34
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160252

Číslo objednávky OV160252
Hodnota objednávky: € s DPH 63,34
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160253

Číslo objednávky OV160253
Hodnota objednávky: € s DPH 63,34
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160255

Číslo objednávky OV160255
Hodnota objednávky: € s DPH 18,34
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie EK na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160266

Číslo objednávky OV160266
Hodnota objednávky: € s DPH 118,00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.06.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
štartovacia batéria 12V/100Ah Akuma Confort

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160270

Číslo objednávky OV160270
Hodnota objednávky: € s DPH 91,66
Dátum vyhotovenia objednávky 15.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servis filtračného zariadenia Aqualab

Dodávateľ

Obchodné meno MARLUS Group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 161, Nitra
Ičo 31411304

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160289

Číslo objednávky OV160289
Hodnota objednávky: € s DPH 112,59
Dátum vyhotovenia objednávky 04.07.2016
Identifikácia zmluvy 135/OSMaI/2015

Popis objednávky
odborná prehliadka železničnej vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160290

Číslo objednávky OV160290
Hodnota objednávky: € s DPH 75,10
Dátum vyhotovenia objednávky 04.07.2016
Identifikácia zmluvy 135/OSMaI/2015

Popis objednávky
odborná prehliadka železničnej vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160291

Číslo objednávky OV160291
Hodnota objednávky: € s DPH 71,21
Dátum vyhotovenia objednávky 04.07.2016
Identifikácia zmluvy 135/OSMaI/2015

Popis objednávky
odborná prehliadka železničnej vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160294

Číslo objednávky OV160294
Hodnota objednávky: € s DPH 146,30
Dátum vyhotovenia objednávky 04.07.2016
Identifikácia zmluvy 135/OSMaI/2015

Popis objednávky
odborná prehliadka železničnej vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160295

Číslo objednávky OV160295
Hodnota objednávky: € s DPH 274,93
Dátum vyhotovenia objednávky 04.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160296

Číslo objednávky OV160296
Hodnota objednávky: € s DPH 158,65
Dátum vyhotovenia objednávky 04.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160300

Číslo objednávky OV160300
Hodnota objednávky: € s DPH 734,25
Dátum vyhotovenia objednávky 06.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160301

Číslo objednávky OV160301
Hodnota objednávky: € s DPH 1 059,50
Dátum vyhotovenia objednávky 06.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160302

Číslo objednávky OV160302
Hodnota objednávky: € s DPH 616,54
Dátum vyhotovenia objednávky 06.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160312

Číslo objednávky OV160312
Hodnota objednávky: € s DPH 492,40
Dátum vyhotovenia objednávky 08.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava kalového čerpadla KDFU 80

Dodávateľ

Obchodné meno Dedík Jozef
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Želovany 1072, ĆACHTICE
Ičo 40271811

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160317

Číslo objednávky OV160317
Hodnota objednávky: € s DPH 1 298,05
Dátum vyhotovenia objednávky 14.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160318

Číslo objednávky OV160318
Hodnota objednávky: € s DPH 798,09
Dátum vyhotovenia objednávky 14.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160319

Číslo objednávky OV160319
Hodnota objednávky: € s DPH 102,42
Dátum vyhotovenia objednávky 14.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160320

Číslo objednávky OV160320
Hodnota objednávky: € s DPH 48,00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160322

Číslo objednávky OV160322
Hodnota objednávky: € s DPH 43,03
Dátum vyhotovenia objednávky 15.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160327

Číslo objednávky OV160327
Hodnota objednávky: € s DPH 210,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
dodanie a osadenie batérií

Dodávateľ

Obchodné meno ELEKO s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pivovarská ul. 7, Žilina 010 01
Ičo 44546815

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160330

Číslo objednávky OV160330
Hodnota objednávky: € s DPH 5 385,60
Dátum vyhotovenia objednávky 27.07.2016
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014

Popis objednávky
sfunkčnenie operátorského pracoviska

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160348

Číslo objednávky OV160348
Hodnota objednávky: € s DPH 22,47
Dátum vyhotovenia objednávky 01.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160349

Číslo objednávky OV160349
Hodnota objednávky: € s DPH 61,36
Dátum vyhotovenia objednávky 02.08.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
guľa volantu

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160355

Číslo objednávky OV160355
Hodnota objednávky: € s DPH 83,12
Dátum vyhotovenia objednávky 15.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160356

Číslo objednávky OV160356
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 15.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160367

Číslo objednávky OV160367
Hodnota objednávky: € s DPH 507,20
Dátum vyhotovenia objednávky 17.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160368

Číslo objednávky OV160368
Hodnota objednávky: € s DPH 876,06
Dátum vyhotovenia objednávky 17.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160370

Číslo objednávky OV160370
Hodnota objednávky: € s DPH 112,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
revízia zdvíhacieho zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160371

Číslo objednávky OV160371
Hodnota objednávky: € s DPH 112,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
revízia zdvíhacieho zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160388

Číslo objednávky OV160388
Hodnota objednávky: € s DPH 717,80
Dátum vyhotovenia objednávky 19.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vybúranie otvoru, dodávka a osadenie dverí

Dodávateľ

Obchodné meno STAVBAL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mníchova Lehota 149, Mníchova Lehota
Ičo 36352012

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160397

Číslo objednávky OV160397
Hodnota objednávky: € s DPH 1 097,32
Dátum vyhotovenia objednávky 22.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160398

Číslo objednávky OV160398
Hodnota objednávky: € s DPH 2 090,22
Dátum vyhotovenia objednávky 22.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160399

Číslo objednávky OV160399
Hodnota objednávky: € s DPH 6 980,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160401

Číslo objednávky OV160401
Hodnota objednávky: € s DPH 432,80
Dátum vyhotovenia objednávky 22.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby

Dodávateľ

Obchodné meno FIREX SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 28/1390, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 36325155

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160417

Číslo objednávky OV160417
Hodnota objednávky: € s DPH 102,42
Dátum vyhotovenia objednávky 03.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160418

Číslo objednávky OV160418
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 03.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160419

Číslo objednávky OV160419
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 03.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160420

Číslo objednávky OV160420
Hodnota objednávky: € s DPH 102,42
Dátum vyhotovenia objednávky 03.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160432

Číslo objednávky OV160432
Hodnota objednávky: € s DPH 2 377,75
Dátum vyhotovenia objednávky 10.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
odstránenie závad na vlečke

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160446

Číslo objednávky OV160446
Hodnota objednávky: € s DPH 31,42
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
poistka 500A

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160452

Číslo objednávky OV160452
Hodnota objednávky: € s DPH 22,47
Dátum vyhotovenia objednávky 19.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160453

Číslo objednávky OV160453
Hodnota objednávky: € s DPH 70,84
Dátum vyhotovenia objednávky 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
dodanie náhradných dielov do VZV

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160454

Číslo objednávky OV160454
Hodnota objednávky: € s DPH 1 821,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160455

Číslo objednávky OV160455
Hodnota objednávky: € s DPH 3 578,17
Dátum vyhotovenia objednávky 20.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160456

Číslo objednávky OV160456
Hodnota objednávky: € s DPH 7 936,72
Dátum vyhotovenia objednávky 20.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160457

Číslo objednávky OV160457
Hodnota objednávky: € s DPH 1 840,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160458

Číslo objednávky OV160458
Hodnota objednávky: € s DPH 2 049,50
Dátum vyhotovenia objednávky 20.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160464

Číslo objednávky OV160464
Hodnota objednávky: € s DPH 555,50
Dátum vyhotovenia objednávky 26.10.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
protokol o technickej kontrole

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160466

Číslo objednávky OV160466
Hodnota objednávky: € s DPH 3 776,66
Dátum vyhotovenia objednávky 26.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
priemyselný odvlhčovač CDT 60 MKII

Dodávateľ

Obchodné meno ECO Technologies, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klinčekova 1583/4, Sečovce
Ičo 46877517

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160479

Číslo objednávky OV160479
Hodnota objednávky: € s DPH 43,03
Dátum vyhotovenia objednávky 02.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160480

Číslo objednávky OV160480
Hodnota objednávky: € s DPH 539,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.11.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
protokol o technickej kontrole

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160481

Číslo objednávky OV160481
Hodnota objednávky: € s DPH 732,50
Dátum vyhotovenia objednávky 02.11.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
protokol o technickej kontrole

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160482

Číslo objednávky OV160482
Hodnota objednávky: € s DPH 102,42
Dátum vyhotovenia objednávky 03.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160491

Číslo objednávky OV160491
Hodnota objednávky: € s DPH 642,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
protokol o technickej kontrole

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160504

Číslo objednávky OV160504
Hodnota objednávky: € s DPH 969,48
Dátum vyhotovenia objednávky 14.11.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160505

Číslo objednávky OV160505
Hodnota objednávky: € s DPH 323,18
Dátum vyhotovenia objednávky 14.11.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
batériový konektor

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160506

Číslo objednávky OV160506
Hodnota objednávky: € s DPH 405,20
Dátum vyhotovenia objednávky 14.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
prehliadky vlečky závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160508

Číslo objednávky OV160508
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160509

Číslo objednávky OV160509
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160510

Číslo objednávky OV160510
Hodnota objednávky: € s DPH 211,17
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160511

Číslo objednávky OV160511
Hodnota objednávky: € s DPH 632,38
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160512

Číslo objednávky OV160512
Hodnota objednávky: € s DPH 123,78
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
dodanie a výmena batérie

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160513

Číslo objednávky OV160513
Hodnota objednávky: € s DPH 123,78
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
dodanie a výmena batérie

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160514

Číslo objednávky OV160514
Hodnota objednávky: € s DPH 163,15
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
dodanie a výmena batérie

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160515

Číslo objednávky OV160515
Hodnota objednávky: € s DPH 1 029,97
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160519

Číslo objednávky OV160519
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160520

Číslo objednávky OV160520
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160521

Číslo objednávky OV160521
Hodnota objednávky: € s DPH 230,25
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160534

Číslo objednávky OV160534
Hodnota objednávky: € s DPH 211,17
Dátum vyhotovenia objednávky 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160535

Číslo objednávky OV160535
Hodnota objednávky: € s DPH 211,17
Dátum vyhotovenia objednávky 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160536

Číslo objednávky OV160536
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160537

Číslo objednávky OV160537
Hodnota objednávky: € s DPH 1 615,11
Dátum vyhotovenia objednávky 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie servisných prác na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160538

Číslo objednávky OV160538
Hodnota objednávky: € s DPH 1 410,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie servisných prác na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160539

Číslo objednávky OV160539
Hodnota objednávky: € s DPH 1 580,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie servisných prác na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160076

Číslo objednávky OV160076
Hodnota objednávky: € s DPH 195,63
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK, EK a overenie záznamového zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č.

Číslo objednávky  
Hodnota objednávky: € s DPH 0,00
Dátum vyhotovenia objednávky ..
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
 

Dodávateľ

Obchodné meno  
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko  
Ičo  

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko  
Funkcia  

Objednávka č. OV160540

Číslo objednávky OV160540
Hodnota objednávky: € s DPH 2,86
Dátum vyhotovenia objednávky 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie – variant poistenia Excelent-zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160525

Číslo objednávky OV160525
Hodnota objednávky: € s DPH 172,50
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: Zákon o správe majetku štátu a centrálna evidencia majetku štátu v praxi

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160526

Číslo objednávky OV160526
Hodnota objednávky: € s DPH 45,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Ochrana osobných údajov

Dodávateľ

Obchodné meno Agentúra TEMPO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jánošíkova 1, Žilina
Ičo 36433292

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160527

Číslo objednávky OV160527
Hodnota objednávky: € s DPH 99,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kurz: Stresmanažment alebo Výkonnosť, motivácia a potenciál

Dodávateľ

Obchodné meno a_set, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sliačska 2, Bratislava 831 02
Ičo 35846623

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160528

Číslo objednávky OV160528
Hodnota objednávky: € s DPH 80,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia

Dodávateľ

Obchodné meno VIK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jadrová 19/3226, Bratislava 821 02
Ičo 36680192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úraduObjednávka č. OV160523

Číslo objednávky OV160523
Hodnota objednávky: € s DPH 7 205,96
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016

Popis objednávky
Opravy a výmena pneumatík vrátane montáže a vyvažovania kolies služobných motorových vozidiel SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160518

Číslo objednávky OV160518
Hodnota objednávky: € s DPH 169,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
9. ročník Konferencie o najdôležitejších legislatívnych zmenách pre rok 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1
Ičo 35730129

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160516

Číslo objednávky OV160516
Hodnota objednávky: € s DPH 99,00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kurz: Stresmanažment alebo Výkonnosť, motivácia a potenciál

Dodávateľ

Obchodné meno a_set, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sliačska 2, Bratislava 831 02
Ičo 35846623

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160517

Číslo objednávky OV160517
Hodnota objednávky: € s DPH 113,33
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Správa registratúry, archív organizácie, registratúrny plán a poriadok

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160522

Číslo objednávky OV160522
Hodnota objednávky: € s DPH 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Konferencia: Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1.1.2017

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úraduObjednávka č. OV160498

Číslo objednávky OV160498
Hodnota objednávky: € s DPH 195,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: DPH v praxi a pripravované zmeny v roku 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160503

Číslo objednávky OV160503
Hodnota objednávky: € s DPH 1 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Potravinový tovar

Dodávateľ

Obchodné meno METRO Cash and Carry SR s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28
Ičo 45952671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úraduObjednávka č. OV160490

Číslo objednávky OV160490
Hodnota objednávky: € s DPH 556,80
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
TREND – print, Plus 7 dní a Plus jeden deň – tlačené predplatné na rok 2017 pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno News and Media Holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Einsteinova 25, Bratislava 851 01
Ičo 47256281

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160488

Číslo objednávky OV160488
Hodnota objednávky: € s DPH 2 388,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hospodárske noviny print- predplatné na rok 2017 pre ústredie a závody SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Mafra Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nobelova 34, Bratislava
Ičo 31333524

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160487

Číslo objednávky OV160487
Hodnota objednávky: € s DPH 230,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Prax základnej finančnej kontroly po účinnosti metodického usmernenia od augusta 2016

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160489

Číslo objednávky OV160489
Hodnota objednávky: € s DPH 55,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017

Dodávateľ

Obchodné meno RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trnavská 80, Bratislava 821 02
Ičo 31369308

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160492

Číslo objednávky OV160492
Hodnota objednávky: € s DPH 360,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Elektronické schránky povinné od 1.1.2017 podľa e-Government praktické ukážky

Dodávateľ

Obchodné meno SFÉRA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlastenecké nám. 10, Bratislava 851 01
Ičo 35757736

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160493

Číslo objednávky OV160493
Hodnota objednávky: € s DPH 132,50
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
2-dňový kurz: Základný kurz k verejnému obstarávaniu a nový protischránkový zákon vo VO

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160494

Číslo objednávky OV160494
Hodnota objednávky: € s DPH 475,83
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Získanie vodičského oprávnenia C E, získanie kvalifikačnej karty vodiča

Dodávateľ

Obchodné meno Michal Stebila – S. A. Š. AUTOŠKOLA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č. 3, Banská Bystrica 974 01
Ičo 14244446

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160495

Číslo objednávky OV160495
Hodnota objednávky: € s DPH 197,50
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: Novela zákona o verejnom obstarávaní Konzultačné fórum

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160496

Číslo objednávky OV160496
Hodnota objednávky: € s DPH 57,50
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: Podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a nový protischránkový zákon vo VO

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160475

Číslo objednávky OV160475
Hodnota objednávky: € s DPH 4,29
Dátum vyhotovenia objednávky 31.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie, variant poistenia Excelent v dňoch 9. – 11.11.2016

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160478

Číslo objednávky OV160478
Hodnota objednávky: € s DPH 1 197,96
Dátum vyhotovenia objednávky 02.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hygienický tovar, zásobníky na toaletný papier, dávkovače na dezinfekciu rúk pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno BELT SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šamorínska 1, Bratislava
Ičo 35757663

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160483

Číslo objednávky OV160483
Hodnota objednávky: € s DPH 137,60
Dátum vyhotovenia objednávky 03.11.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné publikácie 3 ks pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160463

Číslo objednávky OV160463
Hodnota objednávky: € s DPH 4 742,38
Dátum vyhotovenia objednávky 26.10.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 1220ks pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160469

Číslo objednávky OV160469
Hodnota objednávky: € s DPH 48,36
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výroba a dodanie služobných vizitiek

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pestovatelská 16147/9, Bratislava
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160470

Číslo objednávky OV160470
Hodnota objednávky: € s DPH 99,47
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2016
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre zamestnanca ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160473

Číslo objednávky OV160473
Hodnota objednávky: € s DPH 312,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kalibrácia alkoholtestera pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Dräger Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radlinského 40a P.O.Box B/8, Piešťany
Ičo 31439446

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160474

Číslo objednávky OV160474
Hodnota objednávky: € s DPH 14,14
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015

Popis objednávky
Náplň Oxidu uhličitého v hmotnosti 6 kg v 8 l kovovej tlakovej fľaši vrátane ADR poplatku a dopravy na závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160462

Číslo objednávky OV160462
Hodnota objednávky: € s DPH 20,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vykonanie preventívnej lekárskej prehliadky zamestnanca vo vzťahu k práci v zmysle § 6, ods.1, písm. q) zákona č.124/2006 o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre 1 zamestnanca závodu SŠHR SR Borovina p. Jozefa BARTÍKA

Dodávateľ

Obchodné meno MUDr. Marcela Bahýľová, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierová 862, Zvolenská Slatina
Ičo 36751511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160461

Číslo objednávky OV160461
Hodnota objednávky: € s DPH 90,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vykonanie preventívnej lekárskej prehliadky zamestnancov vo vzťahu k práci v zmysle § 6, ods.1, písm. q) zákona č.124/2006 o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre 6 zamestnancov závodu SŠHR SR Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno MUDr. Krinovičová Anna
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská 130/6, Vígľaš
Ičo 36863003

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160476

Číslo objednávky OV160476
Hodnota objednávky: € s DPH 57,50
Dátum vyhotovenia objednávky 31.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: Zákon o pohľadávkach štátu a nakladanie s pohľadávkami štátu

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160477

Číslo objednávky OV160477
Hodnota objednávky: € s DPH 115,00
Dátum vyhotovenia objednávky 31.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Špecializovaný seminár: Prax základnej finančnej kontroly po účinnosti metodického usmernenia od augusta 2016

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160460

Číslo objednávky OV160460
Hodnota objednávky: € s DPH 300,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
12. ročník konferencie eBF

Dodávateľ

Obchodné meno NAR Marketing, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Masarykovo námestí 52/33, Ostrava – Moravská Ostrava
Ičo 64616398

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160459

Číslo objednávky OV160459
Hodnota objednávky: € s DPH 20,00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované oboznamovanie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160421

Číslo objednávky OV160421
Hodnota objednávky: € s DPH 48,18
Dátum vyhotovenia objednávky 03.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odvoz a recyklácia papiera/kartónu, mobilná skartácia CD,diskiet,papiera pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Green Wave Recycling s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ďurkova 9, Nitra
Ičo 45539197

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160440

Číslo objednávky OV160440
Hodnota objednávky: € s DPH 109,26
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2016
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre závod SŠHR SR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160441

Číslo objednávky OV160441
Hodnota objednávky: € s DPH 79,80
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
ZO SÚDNEJ PRAXE-tlačený časopis, predplatné ročník 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160442

Číslo objednávky OV160442
Hodnota objednávky: € s DPH 156,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Verejné obstarávanie-právo a prax, tlačený časopis, predplatné ročník 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160443

Číslo objednávky OV160443
Hodnota objednávky: € s DPH 79,80
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Parlamentný kuriér- časopis NR SR, predplatné na rok 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, spol. s r.o. odštepný závod Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava
Ičo 31440517

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160445

Číslo objednávky OV160445
Hodnota objednávky: € s DPH 961,38
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
denník SME (všedné dni), predplatné 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160447

Číslo objednávky OV160447
Hodnota objednávky: € s DPH 35,70
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Roľnícke noviny,predplatné 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Profi Press SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 22, Nitra
Ičo 45348723

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160448

Číslo objednávky OV160448
Hodnota objednávky: € s DPH 133,32
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Justičná Revue, tlačená publikácia, ročník 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160449

Číslo objednávky OV160449
Hodnota objednávky: € s DPH 192,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Verejná správa Slovenskej republiky-komunitný portál, ročný prístup na 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160451

Číslo objednávky OV160451
Hodnota objednávky: € s DPH 331,65
Dátum vyhotovenia objednávky 17.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Práca, mzdy a odmeňovanie -tlačená publikácia, predplatné na 2017

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160436

Číslo objednávky OV160436
Hodnota objednávky: € s DPH 35,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava elektrickej rozbrusovačky BOSH na závode SŠHR SR Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Jozef Pokopec RUNA – servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čachtická 2015/15, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 40828123

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160433

Číslo objednávky OV160433
Hodnota objednávky: € s DPH 734,68
Dátum vyhotovenia objednávky 11.10.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 189ks pre závod SŠHR SR Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160434

Číslo objednávky OV160434
Hodnota objednávky: € s DPH 345,96
Dátum vyhotovenia objednávky 11.10.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 89ks pre závod SŠHR SR Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160423

Číslo objednávky OV160423
Hodnota objednávky: € s DPH 193,02
Dátum vyhotovenia objednávky 04.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Manuál prevádzkovateľa budovy vo verzii "prémiová" pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradnícka 46, Bratislava
Ičo 46490213

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160425

Číslo objednávky OV160425
Hodnota objednávky: € s DPH 263,46
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2016
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre závod SŠHR SR Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160429

Číslo objednávky OV160429
Hodnota objednávky: € s DPH 676,37
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 174 ks pre závod SŠHR SR Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160424

Číslo objednávky OV160424
Hodnota objednávky: € s DPH 5 400,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania ŽU Ing. Marián Hrubizna, PhD.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 32, Žilina
Ičo 00397563

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160430

Číslo objednávky OV160430
Hodnota objednávky: € s DPH 72,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie vodičov motorových vozidiel

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160431

Číslo objednávky OV160431
Hodnota objednávky: € s DPH 49,17
Dátum vyhotovenia objednávky 07.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Finančná kontrola v praxi podľa platného zákona o finančnej kontrole

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-SMART, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tematínska 4, Bratislava Petržalka
Ičo 50288334

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160422

Číslo objednávky OV160422
Hodnota objednávky: € s DPH 37,50
Dátum vyhotovenia objednávky 04.10.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Vybrané časti Zákonníka práce – aplikácia ZP č. 311/2001 Z.z. pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru

Dodávateľ

Obchodné meno EDUCO – CONSULT, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vysokoškolákov 4, Žilina 010 08
Ičo 36663484

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160412

Číslo objednávky OV160412
Hodnota objednávky: € s DPH 285,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preškolenie obsluhy výťahov

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160413

Číslo objednávky OV160413
Hodnota objednávky: € s DPH 80,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Správne súdnictvo – čo priniesol samostatný správny poriadok, s osobitným zreteľom na správne trestanie

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160408

Číslo objednávky OV160408
Hodnota objednávky: € s DPH 52,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pozáručná oprava koncového spínača posuvnej brány RIB K8, ktorá je nainštalovaná na vjazde do areálu budovy ústredia SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno TRITON Závodná s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodná 46, Bratislava
Ičo 47738600

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160409

Číslo objednávky OV160409
Hodnota objednávky: € s DPH 688,03
Dátum vyhotovenia objednávky 28.09.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € pre závod SŠHR SR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160410

Číslo objednávky OV160410
Hodnota objednávky: € s DPH 26,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.09.2016
Identifikácia zmluvy 144/OVS/2015

Popis objednávky
Zabezpečenie lekárskej preventívnej prehliadky zamestnanca SŠHR SR, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160404

Číslo objednávky OV160404
Hodnota objednávky: € s DPH 19,80
Dátum vyhotovenia objednávky 26.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie správcu vlečky OS č. 502

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160405

Číslo objednávky OV160405
Hodnota objednávky: € s DPH 67,32
Dátum vyhotovenia objednávky 26.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie pre vlečky OS č. 17

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160406

Číslo objednávky OV160406
Hodnota objednávky: € s DPH 63,36
Dátum vyhotovenia objednávky 27.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie pre vlečky OS č. 17

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160407

Číslo objednávky OV160407
Hodnota objednávky: € s DPH 100,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované oboznamovanie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160400

Číslo objednávky OV160400
Hodnota objednávky: € s DPH 1 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle Mercedes Benz, e.č.v. BL160GB

Dodávateľ

Obchodné meno Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 5, Bratislava 36
Ičo 35828161

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160402

Číslo objednávky OV160402
Hodnota objednávky: € s DPH 5 053,36
Dátum vyhotovenia objednávky 26.09.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 1300 ks pre ústredie SŠHR SR Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160403

Číslo objednávky OV160403
Hodnota objednávky: € s DPH 750,89
Dátum vyhotovenia objednávky 26.09.2016
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre závod SŠHR SR Kopaničiar Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160389

Číslo objednávky OV160389
Hodnota objednávky: € s DPH 51,92
Dátum vyhotovenia objednávky 20.09.2016
Identifikácia zmluvy 40/OVS/2016

Popis objednávky
Kancelárske potreby pe závod SŠHR SR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Peter Gerši – GC Tech.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 542/6, Trenčín
Ičo 36880574

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160390

Číslo objednávky OV160390
Hodnota objednávky: € s DPH 556,80
Dátum vyhotovenia objednávky 20.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava posuvnej brány na vjazde do areálu budovy ústredia SŠHR SR Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno TRITON Závodná s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodná 46, Bratislava
Ičo 47738600

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160391

Číslo objednávky OV160391
Hodnota objednávky: € s DPH 7,57
Dátum vyhotovenia objednávky 20.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie, variant poistenia Excelent v dňoch 27. – 29.9.2016-zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160392

Číslo objednávky OV160392
Hodnota objednávky: € s DPH 15,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované oboznamovanie obsluhy strojníkov stavebných strojov

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160393

Číslo objednávky OV160393
Hodnota objednávky: € s DPH 15,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované školenie obsluhy mobilného žeriavu výložníkového typu

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160394

Číslo objednávky OV160394
Hodnota objednávky: € s DPH 90,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované školenie viazačov bremien

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160395

Číslo objednávky OV160395
Hodnota objednávky: € s DPH 70,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160387

Číslo objednávky OV160387
Hodnota objednávky: € s DPH 203,90
Dátum vyhotovenia objednávky 13.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Spiatočná letenka Viedeň – Paríž – zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno STUDENT AGENCY, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Obchodná 48, Bratislava
Ičo 44551304

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160382

Číslo objednávky OV160382
Hodnota objednávky: € s DPH 324,00
Dátum vyhotovenia objednávky 09.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr Marušinec Viliam
Funkcia  

Objednávka č. OV160383

Číslo objednávky OV160383
Hodnota objednávky: € s DPH 150,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie na obsluhu VZV – aktualizačná odborná príprava

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160384

Číslo objednávky OV160384
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie na obsluhu VZV – pravidelné oboznamovanie

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160385

Číslo objednávky OV160385
Hodnota objednávky: € s DPH 66,67
Dátum vyhotovenia objednávky 12.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Periodické školenie zváračov: Z – E1

Dodávateľ

Obchodné meno Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podb
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družby 554/64, Podbrezová
Ičo 37950711

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160381

Číslo objednávky OV160381
Hodnota objednávky: € s DPH 70,00
Dátum vyhotovenia objednávky 08.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie pilčíkov

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Vladimír Švec – OHSAS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Priehon 64, Nitra
Ičo 43170382

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160380

Číslo objednávky OV160380
Hodnota objednávky: € s DPH 4,93
Dátum vyhotovenia objednávky 07.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie, variant poistenia Excelent v dňoch od 11.9.2016 do 13.9.2016-zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160379

Číslo objednávky OV160379
Hodnota objednávky: € s DPH 1,64
Dátum vyhotovenia objednávky 05.09.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie, variant poistenia Excelent dňa 8.9.2016-zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160378

Číslo objednávky OV160378
Hodnota objednávky: € s DPH 92,20
Dátum vyhotovenia objednávky 25.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výmena, resp. dodanie dátumového mechanizmu do pečiatka Trodat 5480, výmena a výroba štočkov a podušiek do pečiatok na ústredí SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno 2B Medium s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Obchodná 53, Bratislava 811 06
Ičo 36365301

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160376

Číslo objednávky OV160376
Hodnota objednávky: € s DPH 158,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zverejnenie pracovnej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160373

Číslo objednávky OV160373
Hodnota objednávky: € s DPH 45,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov § 22

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160374

Číslo objednávky OV160374
Hodnota objednávky: € s DPH 15,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované školenie obsluhy stavebných strojov

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160375

Číslo objednávky OV160375
Hodnota objednávky: € s DPH 15,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované školenie obsluhy stavebných strojov

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160372

Číslo objednávky OV160372
Hodnota objednávky: € s DPH 236,78
Dátum vyhotovenia objednávky 18.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava mechanického zámku s číselníkom na trezorovej skrini vrátane dopravy v registratúrnom stredisku ústredia SŠHR SR Bratislava.

Dodávateľ

Obchodné meno EUROSAFE s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Smrečianska 43, Bratislava 811 05
Ičo 35828382

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160359

Číslo objednávky OV160359
Hodnota objednávky: € s DPH 215,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kurz: mzdy a personalistika

Dodávateľ

Obchodné meno Agentúra JASPIS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 5, Bratislava 831 04
Ičo 35944889

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160360

Číslo objednávky OV160360
Hodnota objednávky: € s DPH 532,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná príprava pracovníkov na obsluhu PZ Bfgh

Dodávateľ

Obchodné meno PURE s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karpatská 1, Banská Bystrica 974 11
Ičo 36626457

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160363

Číslo objednávky OV160363
Hodnota objednávky: € s DPH 289,35
Dátum vyhotovenia objednávky 16.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Základné školenie BOZP – BPO

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160364

Číslo objednávky OV160364
Hodnota objednávky: € s DPH 230,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: Centrálna evidencia majetku štátu v praxi

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160357

Číslo objednávky OV160357
Hodnota objednávky: € s DPH 1 916,22
Dátum vyhotovenia objednávky 15.08.2016
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre závod SŠHR SR Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160358

Číslo objednávky OV160358
Hodnota objednávky: € s DPH 76,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pozáručná oprava kartotékovej skrinky, 4 zásuvky odolnej voči ohňu "Tonga" 90 min. 1500 x 520 x 680 mm (v x š x h ) vrátane dopravy.

Dodávateľ

Obchodné meno UMS Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 420, Dlhá nad Váhom 927 05
Ičo 46741691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160365

Číslo objednávky OV160365
Hodnota objednávky: € s DPH 3 731,71
Dátum vyhotovenia objednávky 17.08.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160361

Číslo objednávky OV160361
Hodnota objednávky: € s DPH 324,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr Marušinec Viliam
Funkcia  

Objednávka č. OV160354

Číslo objednávky OV160354
Hodnota objednávky: € s DPH 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Sťahovacie služby v rámci ústredia Správy štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno Expres services, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rastislavova 953/3, Slovenský Grob 900 26
Ičo 50337807

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVSObjednávka č. OV160351

Číslo objednávky OV160351
Hodnota objednávky: € s DPH 254,08
Dátum vyhotovenia objednávky 09.08.2016
Identifikácia zmluvy 40/OVS/2016

Popis objednávky
Kancelárske potreby pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Peter Gerši – GC Tech.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 542/6, Trenčín
Ičo 36880574

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160352

Číslo objednávky OV160352
Hodnota objednávky: € s DPH 283,44
Dátum vyhotovenia objednávky 09.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodanie dúchadla Dolmar PB-252.4 A vrátane sady na odsávanie DEABHX2500S a 3 fliaš á 0,6l 4-taktného motorového oleja HD30 Dolmar 980008120 pre potreby ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno TECHNIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01
Ičo 31410936

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160353

Číslo objednávky OV160353
Hodnota objednávky: € s DPH 132,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.08.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodanie 1ks SIM karty s nulovým mesačným paušálom "Šikovná voľba" pre potreby ústredia SŠHR SR-limitovaná objednávka na rok 2016-2018.

Dodávateľ

Obchodné meno Orange Slovensko, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Metodova 8, Bratislava
Ičo 35697270

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160331

Číslo objednávky OV160331
Hodnota objednávky: € s DPH 15 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.07.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016

Popis objednávky
Opravy služobných motorových vozidiel-limitovaná objednávka

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160328

Číslo objednávky OV160328
Hodnota objednávky: € s DPH 92,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie havarijného stavu v súvislosti s vykazovaním poruchy so signalizáciou prístupového systému v budove ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno E.D.T. spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 21/A, Bratislava
Ičo 35731761

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160347

Číslo objednávky OV160347
Hodnota objednávky: € s DPH 643,20
Dátum vyhotovenia objednávky 29.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Papierové uteráky Harmony Profesional ZZ dvojvrstvové biele pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pestovatelská 16147/9, Bratislava
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160344

Číslo objednávky OV160344
Hodnota objednávky: € s DPH 3 500,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160323

Číslo objednávky OV160323
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Periodická odborná skúška č. 17 v zmysle predpisu ŽSR Z 3

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160321

Číslo objednávky OV160321
Hodnota objednávky: € s DPH 720,00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160316

Číslo objednávky OV160316
Hodnota objednávky: € s DPH 2 350,15
Dátum vyhotovenia objednávky 14.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava kanalizačnej šachty a prepadnutej časti chodníka zo zámkovej dlažby v areáli ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno HI-BEVEL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 12573/50E, Bratislava 831 04
Ičo 47246502

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160315

Číslo objednávky OV160315
Hodnota objednávky: € s DPH 517,00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a montáž komunikačného stĺpika pre audio komunikátor Golmar a prekládka audio komunikátora Golmar z posuvnej brány na dodaný komunikačný stĺpik k vjazdu na parkovisko do areálu budovy ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno E.D.T. spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 21/A, Bratislava
Ičo 35731761

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160313

Číslo objednávky OV160313
Hodnota objednávky: € s DPH 2 410,06
Dátum vyhotovenia objednávky 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 620ks pre závod Kopaničiar SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160314

Číslo objednávky OV160314
Hodnota objednávky: € s DPH 877,27
Dátum vyhotovenia objednávky 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre závod Kopaničiar SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160303

Číslo objednávky OV160303
Hodnota objednávky: € s DPH 2 410,06
Dátum vyhotovenia objednávky 06.07.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 620ks pre závod Borovina Vígľaš

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160309

Číslo objednávky OV160309
Hodnota objednávky: € s DPH 1 943,60
Dátum vyhotovenia objednávky 06.07.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 500ks pre závod Brodnianka SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160310

Číslo objednávky OV160310
Hodnota objednávky: € s DPH 3 600,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.07.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016

Popis objednávky
Servisné úkony pre služobné motorové vozdilá Ford Tranzit-EČ-BA612GI a Mercedes Benz-EČ-BL656LD

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160311

Číslo objednávky OV160311
Hodnota objednávky: € s DPH 305,59
Dátum vyhotovenia objednávky 07.07.2016
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160303

Číslo objednávky OV160303
Hodnota objednávky: € s DPH 2 410,06
Dátum vyhotovenia objednávky 06.07.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 620ks pre závod Borovina Vígľaš

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160309

Číslo objednávky OV160309
Hodnota objednávky: € s DPH 1 943,60
Dátum vyhotovenia objednávky 06.07.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 500ks pre závod Brodnianka SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160310

Číslo objednávky OV160310
Hodnota objednávky: € s DPH 3 600,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.07.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016

Popis objednávky
Servisné úkony pre služobné motorové vozdilá Ford Tranzit-EČ-BA612GI a Mercedes Benz-EČ-BL656LD

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160298

Číslo objednávky OV160298
Hodnota objednávky: € s DPH 4 800,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vybudovanie ČOV Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno RICoS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švermova 2, Vrútky
Ičo 36397911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160299

Číslo objednávky OV160299
Hodnota objednávky: € s DPH 3 800,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.07.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Terénne úpravy v závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno DaPS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Hlinku 3, Čadca
Ičo 36377210  

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMIaVS

Objednávka č. OV160284

Číslo objednávky OV160284
Hodnota objednávky: € s DPH 3 500,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodanie a servis záhradného štvorkolesového traktora

Dodávateľ

Obchodné meno OBAS Pro s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A.Hlinku 20, Čadca
Ičo 46642625

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160286

Číslo objednávky OV160286
Hodnota objednávky: € s DPH 3 108,50
Dátum vyhotovenia objednávky 29.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava strechy vrátnice závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno DaPS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Hlinku 3, Čadca
Ičo 36377210  

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160260

Číslo objednávky OV160260
Hodnota objednávky: € s DPH 4 997,50
Dátum vyhotovenia objednávky 13.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava hygienických priestorov admnistratívnej budovy závodu Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská cesta 12, Žilina 010 08
Ičo 31628702

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160263

Číslo objednávky OV160263
Hodnota objednávky: € s DPH 4 998,00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Maľovanie bezpečnostných čiar v závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská cesta 12, Žilina 010 08
Ičo 31628702

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160288

Číslo objednávky OV160288
Hodnota objednávky: € s DPH 816,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výrub odumretého stromu v areáli SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava, odfrézovanie pňa stromu, odvoz a zhodnotenie drevného odpadu, vyčistenie okolia

Dodávateľ

Obchodné meno RONDO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pod Rovnicami 21, Bratislava
Ičo 31334172

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160240

Číslo objednávky OV160240
Hodnota objednávky: € s DPH 369,50
Dátum vyhotovenia objednávky 04.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Navigačný systém GPS Garmin nuviCam Life do služobného motorového vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno ELEKTROSPED, a.s.,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pestovateľská 13, Bratislava
Ičo 35765038

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160278

Číslo objednávky OV160278
Hodnota objednávky: € s DPH 10 884,16
Dátum vyhotovenia objednávky 23.06.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 2800 ks pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160280

Číslo objednávky OV160280
Hodnota objednávky: € s DPH 360,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160282

Číslo objednávky OV160282
Hodnota objednávky: € s DPH 1 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160283

Číslo objednávky OV160283
Hodnota objednávky: € s DPH 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava brány na sklade C1 v závode SŠHR SR Kopaničiar Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno Tyros Loading Systems SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šteruská cesta 21, Vrbové 922 03
Ičo 36258598

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160281

Číslo objednávky OV160281
Hodnota objednávky: € s DPH 300,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr Marušinec Viliam
Funkcia  

Objednávka č. OV160274

Číslo objednávky OV160274
Hodnota objednávky: € s DPH 1 317,95
Dátum vyhotovenia objednávky 13.06.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016

Popis objednávky
Oprava služobného motorového vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160275

Číslo objednávky OV160275
Hodnota objednávky: € s DPH 5 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.06.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016

Popis objednávky
Opravy sluožbných motorových vozidiel-limitovaná objednávka

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160276

Číslo objednávky OV160276
Hodnota objednávky: € s DPH 291,29
Dátum vyhotovenia objednávky 21.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná publikácia-Zákon o verejnom obstarávaní- Veľký komentár (Juraj Tkáč, Marek Griga, vydavateľstvo Wolters Kluwer, 2016)

Dodávateľ

Obchodné meno Martinus.sk, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M. R. Štefánika 58, Martin 036 01
Ičo 36440531

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160277

Číslo objednávky OV160277
Hodnota objednávky: € s DPH 130,50
Dátum vyhotovenia objednávky 22.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kartónové prírezy 800×1200 mm pre závod SŠHR SR Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno TOPOBAL s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pod Kalváriou 3925/155, Topoľčany
Ičo 31432212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160279

Číslo objednávky OV160279
Hodnota objednávky: € s DPH 5,02
Dátum vyhotovenia objednávky 23.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie, pripoistenie manuálna práca-zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160273

Číslo objednávky OV160273
Hodnota objednávky: € s DPH 165,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár – Verejné obstarávanie v roku 2016 – pre záujemcov a uchádzačov

Dodávateľ

Obchodné meno Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1
Ičo 35730129

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160272

Číslo objednávky OV160272
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preškolenie obsluhy elektrocentrál

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160259

Číslo objednávky OV160259
Hodnota objednávky: € s DPH 55,90
Dátum vyhotovenia objednávky 09.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vozíkový postrekovač SOLO 453 na rastliny a burinu pre potreby ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno NEXIM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 65, Bratislava 851 01
Ičo 31356664

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160256

Číslo objednávky OV160256
Hodnota objednávky: € s DPH 8,97
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie, variant poistenia Excelent, pripoistenie Manuálna práca v dňoch 16.6.2016 a 17.6.2016-zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160247

Číslo objednávky OV160247
Hodnota objednávky: € s DPH 1 638,93
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy 40/OVS/2016

Popis objednávky
Kancelárske potreby pre ústredie SŠHR SR Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Peter Gerši – GC Tech.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 542/6, Trenčín
Ičo 36880574

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160257

Číslo objednávky OV160257
Hodnota objednávky: € s DPH 1 360,13
Dátum vyhotovenia objednávky 09.06.2016
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre závod SŠHR SR Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160258

Číslo objednávky OV160258
Hodnota objednávky: € s DPH 3 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 09.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Poukážky v chránenej dielni ako náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov za rok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno WELLNEA s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lichnerova 41, Senec 903 01
Ičo 44645643

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160248

Číslo objednávky OV160248
Hodnota objednávky: € s DPH 116,00
Dátum vyhotovenia objednávky 08.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Ako pripraviť a zrealizovať súťaž podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160044

Číslo objednávky OV160044
Hodnota objednávky: € s DPH 22,47
Dátum vyhotovenia objednávky 09.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160063

Číslo objednávky OV160063
Hodnota objednávky: € s DPH 788,20
Dátum vyhotovenia objednávky 24.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
prevádzkové náplne s príslušenstvom

Dodávateľ

Obchodné meno TTS Martin, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Príbovce 343, Príbovce
Ičo 36394327

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160140

Číslo objednávky OV160140
Hodnota objednávky: € s DPH 12 002,83
Dátum vyhotovenia objednávky 04.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
realizácia stavebných prác

Dodávateľ

Obchodné meno EURO-KP, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Krivá 2, Bratislava
Ičo 35846542

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160198

Číslo objednávky OV160198
Hodnota objednávky: € s DPH 845,67
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160216

Číslo objednávky OV160216
Hodnota objednávky: € s DPH 346,46
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014

Popis objednávky
dodanie, montáž a nastavenie prevodníka

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160218

Číslo objednávky OV160218
Hodnota objednávky: € s DPH 1 821,41
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160219

Číslo objednávky OV160219
Hodnota objednávky: € s DPH 1 489,66
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160196

Číslo objednávky OV160196
Hodnota objednávky: € s DPH 2 975,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160197

Číslo objednávky OV160197
Hodnota objednávky: € s DPH 971,20
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160199

Číslo objednávky OV160199
Hodnota objednávky: € s DPH 390,95
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160200

Číslo objednávky OV160200
Hodnota objednávky: € s DPH 568,06
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160201

Číslo objednávky OV160201
Hodnota objednávky: € s DPH 5,75
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160202

Číslo objednávky OV160202
Hodnota objednávky: € s DPH 250,31
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160203

Číslo objednávky OV160203
Hodnota objednávky: € s DPH 1 052,54
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160204

Číslo objednávky OV160204
Hodnota objednávky: € s DPH 488,28
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160205

Číslo objednávky OV160205
Hodnota objednávky: € s DPH 4 952,95
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160206

Číslo objednávky OV160206
Hodnota objednávky: € s DPH 102,42
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160207

Číslo objednávky OV160207
Hodnota objednávky: € s DPH 102,42
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie STK a EK na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160174

Číslo objednávky OV160174
Hodnota objednávky: € s DPH 43,03
Dátum vyhotovenia objednávky 03.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160182

Číslo objednávky OV160182
Hodnota objednávky: € s DPH 33,91
Dátum vyhotovenia objednávky 05.05.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
upevňovacia objímka elektromotora ovládacej hydrauliky

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160184

Číslo objednávky OV160184
Hodnota objednávky: € s DPH 22,47
Dátum vyhotovenia objednávky 05.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160141

Číslo objednávky OV160141
Hodnota objednávky: € s DPH 15 035,26
Dátum vyhotovenia objednávky 04.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava epoxidových podláh

Dodávateľ

Obchodné meno MAXIMUM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01
Ičo 47850728

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160097

Číslo objednávky OV160097
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 09.03.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160099

Číslo objednávky OV160099
Hodnota objednávky: € s DPH 431,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.03.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160100

Číslo objednávky OV160100
Hodnota objednávky: € s DPH 703,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.03.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160072

Číslo objednávky OV160072
Hodnota objednávky: € s DPH 195,63
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK, EK a overenie záznamového zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160065

Číslo objednávky OV160065
Hodnota objednávky: € s DPH 434,90
Dátum vyhotovenia objednávky 24.02.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160038

Číslo objednávky OV160038
Hodnota objednávky: € s DPH 112,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.02.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
repasácia štartéra

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160033

Číslo objednávky OV160033
Hodnota objednávky: € s DPH 80,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

Dodávateľ

Obchodné meno Národná energetická spoločnosť a. s. pobočka B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Ičo 43769233

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160072

Číslo objednávky OV160072
Hodnota objednávky: € s DPH 195,63
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK, EK a overenie záznamového zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160091

Číslo objednávky OV160091
Hodnota objednávky: € s DPH 1 097,48
Dátum vyhotovenia objednávky 07.03.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
riadiaca jednotka

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160092

Číslo objednávky OV160092
Hodnota objednávky: € s DPH 54,20
Dátum vyhotovenia objednávky 07.03.2016
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014

Popis objednávky
vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160093

Číslo objednávky OV160093
Hodnota objednávky: € s DPH 1 002,98
Dátum vyhotovenia objednávky 07.03.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160031

Číslo objednávky OV160031
Hodnota objednávky: € s DPH 43,03
Dátum vyhotovenia objednávky 26.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160033

Číslo objednávky OV160033
Hodnota objednávky: € s DPH 80,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

Dodávateľ

Obchodné meno Národná energetická spoločnosť a. s. pobočka B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Ičo 43769233

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160038

Číslo objednávky OV160038
Hodnota objednávky: € s DPH 112,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.02.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
repasácia štartéra

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160065

Číslo objednávky OV160065
Hodnota objednávky: € s DPH 434,90
Dátum vyhotovenia objednávky 24.02.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
náhradné diely

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160235

Číslo objednávky OV160235
Hodnota objednávky: € s DPH 659,04
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Periodický ročný servis na zariadeniach rozvádzača systému merania a regulácie (MaR) JOHNSON CONTROLS DX-9100 podľa prílohy č.1 k tejto objednávke umiestneného v kotolni budovy ústredia SŠHR SR, Pražská 29 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160234

Číslo objednávky OV160234
Hodnota objednávky: € s DPH 720,00
Dátum vyhotovenia objednávky 01.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servisné práce-výmena bŕzd na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160239

Číslo objednávky OV160239
Hodnota objednávky: € s DPH 1 280,16
Dátum vyhotovenia objednávky 03.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Postrek proti burine ROUNDUP Turbo pre ústredie a závody SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota
Ičo 36730645

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úraduObjednávka č. OV160235

Číslo objednávky OV160235
Hodnota objednávky: € s DPH 790,85
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Periodický ročný servis na zariadeniach rozvádzača systému merania a regulácie (MaR) JOHNSON CONTROLS DX-9100 umiestneného v kotolni budovy ústredia SŠHR SR, Pražská 29 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160236

Číslo objednávky OV160236
Hodnota objednávky: € s DPH 126,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Poskytovanie služby call centra spoločnosťou JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. odštepný závod Bratislava v rámci servisu regulácie kotolne v budove ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160237

Číslo objednávky OV160237
Hodnota objednávky: € s DPH 2 082,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Poskytovanie operatívnych servisných prác na zariadeniach rozvádzača systému MaR JOHNSON CONTROLS DX-9100 umiestneného v kotolni budovy ústredia SŠHR SR, Pražská 29 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160238

Číslo objednávky OV160238
Hodnota objednávky: € s DPH 3 079,67
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
xerografický papier, kopírovací papier pre ústredie a závody SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pestovatelská 16147/9, Bratislava
Ičo 35710691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160233

Číslo objednávky OV160233
Hodnota objednávky: € s DPH 70,00
Dátum vyhotovenia objednávky 31.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Aktualizačné školenie obsluhy nízkotlakových kotlov do 100 kW a tlakových nádob stabilných

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, Piešťany
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160231

Číslo objednávky OV160231
Hodnota objednávky: € s DPH 1 080,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla-limitovaná objednávka

Dodávateľ

Obchodné meno TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160230

Číslo objednávky OV160230
Hodnota objednávky: € s DPH 130,14
Dátum vyhotovenia objednávky 27.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Syntetická farba na kov, štetec a drôtený kartáč pre závod SŠHR SR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160232

Číslo objednávky OV160232
Hodnota objednávky: € s DPH 49,80
Dátum vyhotovenia objednávky 31.05.2016
Identifikácia zmluvy 40/OVS/2016

Popis objednávky
Kancelárske potreby pre závod SŠHR SR Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Peter Gerši – GC Tech.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 542/6, Trenčín
Ičo 36880574

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160221

Číslo objednávky OV160221
Hodnota objednávky: € s DPH 215,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vykonanie opakovanej úradnej skúšky osobného výťahu v OS Púchov vrátane vyhotovenia výstupných dokladov

Dodávateľ

Obchodné meno TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jašíkova 6, Bratislava
Ičo 35852216

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaIObjednávka č. OV160226

Číslo objednávky OV160226
Hodnota objednávky: € s DPH 59,40
Dátum vyhotovenia objednávky 27.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované školenie z BOZP

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160228

Číslo objednávky OV160228
Hodnota objednávky: € s DPH 190,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Konferenčné fórum: Elektronické nástroje – ktoré PREŽIJÚ?

Dodávateľ

Obchodné meno OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava 811 01
Ičo 47139200

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160229

Číslo objednávky OV160229
Hodnota objednávky: € s DPH 230,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: Centrálny register splatných pohľadávok štátu

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160225

Číslo objednávky OV160225
Hodnota objednávky: € s DPH 897,60
Dátum vyhotovenia objednávky 26.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prelitrovanie služobných motorových vozidiel

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
Ičo 14255791

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160223

Číslo objednávky OV160223
Hodnota objednávky: € s DPH 649,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.05.2016
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015

Popis objednávky
Služobný mobilný telefón Apple iPhone

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160222

Číslo objednávky OV160222
Hodnota objednávky: € s DPH 313,59
Dátum vyhotovenia objednávky 24.05.2016
Identifikácia zmluvy 40/OVS/2016

Popis objednávky
Kancelárske potreby pre závod SŠHR SR Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Peter Gerši – GC Tech.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 542/6, Trenčín
Ičo 36880574

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160217

Číslo objednávky OV160217
Hodnota objednávky: € s DPH 412,61
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava prepadnutého chodníka so zámkovej dlažby v areáli budovy ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno HI-BEVEL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 12573/50E, Bratislava 831 04
Ičo 47246502

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160215

Číslo objednávky OV160215
Hodnota objednávky: € s DPH 1 015,58
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy 37/OVS/2016

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre závod SŠHR SR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160213

Číslo objednávky OV160213
Hodnota objednávky: € s DPH 4 985,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Úprava NN rozvodov v objekte SŠHR SR Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská cesta 12, Žilina 010 08
Ičo 31628702

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160214

Číslo objednávky OV160214
Hodnota objednávky: € s DPH 1 080,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup destilačného prístroja pre závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno FISHER Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mäsiarska 13, Levoča
Ičo 36483095

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160176

Číslo objednávky OV160176
Hodnota objednávky: € s DPH 2 085,74
Dátum vyhotovenia objednávky 03.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Čiastočná rekonštrukcia elekrickej prípojky v objekte Čerín – Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno JARS elektro, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kuzmányho 8428/20A, Žilina
Ičo 47381850

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160175

Číslo objednávky OV160175
Hodnota objednávky: € s DPH 500,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava vertikálnych žalúzií

Dodávateľ

Obchodné meno Ján Wawrzyk – W-A-W
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Moyzesová 2057/6, Čadca
Ičo 18008364

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160208

Číslo objednávky OV160208
Hodnota objednávky: € s DPH 515,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: Odborná príprava na obsluhu VTZ plynových – skupiny B f,g,h pre kotly do 50 kW a pre kotly do 100 kW

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, Zvolen
Ičo 30447186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160192

Číslo objednávky OV160192
Hodnota objednávky: € s DPH 185,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.05.2016
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKR

Popis objednávky
Letenka Viedeň-Paríž (obojsmerná)-zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160193

Číslo objednávky OV160193
Hodnota objednávky: € s DPH 297,89
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hygienický tovar a čistiace potreby pre závod SŠHR SR Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160194

Číslo objednávky OV160194
Hodnota objednávky: € s DPH 656,09
Dátum vyhotovenia objednávky 18.05.2016
Identifikácia zmluvy 40/OVS/2016

Popis objednávky
Kancelárske potreby pre závod SŠHR SR Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Peter Gerši – GC Tech.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 542/6, Trenčín
Ičo 36880574

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160191

Číslo objednávky OV160191
Hodnota objednávky: € s DPH 70,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: Zmeny v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie po 18.4.2016

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úraduObjednávka č. OV160187

Číslo objednávky OV160187
Hodnota objednávky: € s DPH 440,79
Dátum vyhotovenia objednávky 10.05.2016
Identifikácia zmluvy 40/OVS/2016

Popis objednávky
Kancelárske potreby pre závod SŠHR SR Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Peter Gerši – GC Tech.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 542/6, Trenčín
Ičo 36880574

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160188

Číslo objednávky OV160188
Hodnota objednávky: € s DPH 1 024,02
Dátum vyhotovenia objednávky 10.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a montáž zrkadlového presklenia do budovy ústredia SŠHR SR Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno Branislav Královič – SKLENÁRSTVO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Samova 5603/4, Bratislava-Devínska Nová Ves
Ičo 30143691

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160189

Číslo objednávky OV160189
Hodnota objednávky: € s DPH 2,79
Dátum vyhotovenia objednávky 11.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie dňa 16.5.2016 v rámci zahraničnej pracovnej cesty

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predseduObjednávka č. OV160186

Číslo objednávky OV160186
Hodnota objednávky: € s DPH 219,31
Dátum vyhotovenia objednávky 09.05.2016
Identifikácia zmluvy 40/OVS/2016

Popis objednávky
Kancelárske potreby pre závod SŠHR SR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Peter Gerši – GC Tech.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 542/6, Trenčín
Ičo 36880574

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správyObjednávka č. OV160183

Číslo objednávky OV160183
Hodnota objednávky: € s DPH 3 574,58
Dátum vyhotovenia objednávky 05.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Motorové, prevodové a hydraulické oleje pre závody SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno EMP – PARTNERS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Golianovo 83, Golianovo
Ičo 46318666

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160185

Číslo objednávky OV160185
Hodnota objednávky: € s DPH 4 765,10
Dátum vyhotovenia objednávky 05.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Doplnky do motorových vozidiel, kvapaliny do hydraulických bŕzd, prípavky proti zamŕzaniu, tekutiny na odmrazovanie pre závody SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno EMP – PARTNERS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Golianovo 83, Golianovo
Ičo 46318666

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160177

Číslo objednávky OV160177
Hodnota objednávky: € s DPH 1 477,79
Dátum vyhotovenia objednávky 03.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hygienický tovar a čistiace prostriedky pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160178

Číslo objednávky OV160178
Hodnota objednávky: € s DPH 2 254,20
Dátum vyhotovenia objednávky 03.05.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
ALCOTEST 7510 Classic vrátane 4 ks NiMHy batérií Mobile Printer

Dodávateľ

Obchodné meno Dräger Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radlinského 40a P.O.Box B/8, Piešťany
Ičo 31439446

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160171

Číslo objednávky OV160171
Hodnota objednávky: € s DPH 215,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kurz: Mzdy a personalistika

Dodávateľ

Obchodné meno Agentúra JASPIS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 5, Bratislava 831 04
Ičo 35944889

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160172

Číslo objednávky OV160172
Hodnota objednávky: € s DPH 189,00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Obstarávanie IT projektov v programovom období 2014 – 2020

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160167

Číslo objednávky OV160167
Hodnota objednávky: € s DPH 452,89
Dátum vyhotovenia objednávky 26.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hygienický tovar a čistiace prostriedky pre závod SŠHR SR Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160159

Číslo objednávky OV160159
Hodnota objednávky: € s DPH 416,11
Dátum vyhotovenia objednávky 20.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hygienický tovar a čistiace prostriedky pre závod SŠHR SR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160168

Číslo objednávky OV160168
Hodnota objednávky: € s DPH 1,49
Dátum vyhotovenia objednávky 27.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie dňa 2.5.2016- zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predseduObjednávka č. OV160161

Číslo objednávky OV160161
Hodnota objednávky: € s DPH 2 410,06
Dátum vyhotovenia objednávky 21.04.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 620 ks pre závod SŠHR SR Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160162

Číslo objednávky OV160162
Hodnota objednávky: € s DPH 372,79
Dátum vyhotovenia objednávky 21.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kompletné náhradné náplne do nástenných lekárničiek, autolekárničky, špeciálne náplne do lekárničiek pre ústredie a závody SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Panacea s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prielohy 693/3, Žilina
Ičo 36374512

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160164

Číslo objednávky OV160164
Hodnota objednávky: € s DPH 124,10
Dátum vyhotovenia objednávky 26.04.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015

Popis objednávky
Náplň kyslíku, acetylénu a oxidu uhličitého do kovových tlakových fliaš vrátane dopravy pre závod SŠHR SR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160166

Číslo objednávky OV160166
Hodnota objednávky: € s DPH 1 226,40
Dátum vyhotovenia objednávky 26.04.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015

Popis objednávky
Ročný prenájom na dva roky kovových tlakových fliaš na prepravu kyslíku, oxidu uhličitého a acetylénu pre závod SŠHR SR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160163

Číslo objednávky OV160163
Hodnota objednávky: € s DPH 610,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Malacky na par. č. 5613/18

Dodávateľ

Obchodné meno GEODET-TEAM, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska 23, Bratislava
Ičo 35735325

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160157

Číslo objednávky OV160157
Hodnota objednávky: € s DPH 331,67
Dátum vyhotovenia objednávky 19.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: Efektívna oficiálna písomná komunikácia v anglickom jazyku II.

Dodávateľ

Obchodné meno PaedDr. Eva Gáboríková EFE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vyšný Kelčov 616, Vysoká nad Kysucou
Ičo 40137082

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160158

Číslo objednávky OV160158
Hodnota objednávky: € s DPH 140,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: Obsluha zdvíhacích zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160160

Číslo objednávky OV160160
Hodnota objednávky: € s DPH 100,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované školenie viazača bremien

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160150

Číslo objednávky OV160150
Hodnota objednávky: € s DPH 1 826,98
Dátum vyhotovenia objednávky 11.04.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 470 ks pre závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160152

Číslo objednávky OV160152
Hodnota objednávky: € s DPH 634,80
Dátum vyhotovenia objednávky 12.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Skartovacie zariadenie KOBRA 260 CC2 pre ústredie SŠHR SR Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno MAGIC TRADING CORPORATION
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kuzmányho 940/11, Liptovský Mikuláš
Ičo 36013749

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160154

Číslo objednávky OV160154
Hodnota objednávky: € s DPH 1 943,60
Dátum vyhotovenia objednávky 13.04.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 500ks pre závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160155

Číslo objednávky OV160155
Hodnota objednávky: € s DPH 329,27
Dátum vyhotovenia objednávky 14.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Farby, riedidlá, náterové látky, štetce pre závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160156

Číslo objednávky OV160156
Hodnota objednávky: € s DPH 1 206,19
Dátum vyhotovenia objednávky 14.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hygienický tovar a čistiace potreby pre závod Brodnianka a pre zariadenie SŠHR SR chatu Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160153

Číslo objednávky OV160153
Hodnota objednávky: € s DPH 46,67
Dátum vyhotovenia objednávky 12.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Praktický výklad aplikácie procesu riadenia rizík vo verejnej správe a vysvetlenie postupu pri vypracovaní sprievodnej dokumentácie

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tematínska 4, Bratislava
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úraduObjednávka č. OV160149

Číslo objednávky OV160149
Hodnota objednávky: € s DPH 324,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Volkswagen Passat- BL 797 HV

Dodávateľ

Obchodné meno TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160142

Číslo objednávky OV160142
Hodnota objednávky: € s DPH 105,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: Opakované oboznamovanie obslúh motorových vozíkov

Dodávateľ

Obchodné meno Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Častkovce 293, Častkovce
Ičo 46107380

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160143

Číslo objednávky OV160143
Hodnota objednávky: € s DPH 57,50
Dátum vyhotovenia objednávky 05.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Cestovné náhrady v roku 2016 a ich aplikačná prax

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160144

Číslo objednávky OV160144
Hodnota objednávky: € s DPH 115,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Interné smernice v oblasti účtovníctva štátnej správy a samosprávy

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160145

Číslo objednávky OV160145
Hodnota objednávky: € s DPH 93,33
Dátum vyhotovenia objednávky 05.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Finančné výkazy subjektov verejnej správy pre rok 2016 a manuál k obsahu finančných výkazov

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tematínska 4, Bratislava
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160146

Číslo objednávky OV160146
Hodnota objednávky: € s DPH 222,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.04.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné oboznamovanie: Viazači bremien

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úraduObjednávka č. OV160132

Číslo objednávky OV160132
Hodnota objednávky: € s DPH 95,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
II. ročník konferencie o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava 811 01
Ičo 47139200

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160139

Číslo objednávky OV160139
Hodnota objednávky: € s DPH 56,67
Dátum vyhotovenia objednávky 31.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: Overovanie finančných operácií a ich častí v roku 2016 v praxi

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160125

Číslo objednávky OV160125
Hodnota objednávky: € s DPH 460,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: Správa majetku štátu r. 2016 v praxi

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160123

Číslo objednávky OV160123
Hodnota objednávky: € s DPH 25,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie pre vlečky OS 502

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160124

Číslo objednávky OV160124
Hodnota objednávky: € s DPH 57,50
Dátum vyhotovenia objednávky 23.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Informačno – inštruktážny seminár: Pokladničná agenda v praxi účtovných jednotiek v roku 2016

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160126

Číslo objednávky OV160126
Hodnota objednávky: € s DPH 210,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Katastrálne konanie a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160127

Číslo objednávky OV160127
Hodnota objednávky: € s DPH 115,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Zákon o pohľadávkach štátu roku 2016 v praxi

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160121

Číslo objednávky OV160121
Hodnota objednávky: € s DPH 600,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Záručná servisná prehliadka po 30 000 km na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 5, Bratislava 36
Ičo 35828161

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160122

Číslo objednávky OV160122
Hodnota objednávky: € s DPH 24,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Skartácia dokumentácie z registratúrneho strediska SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Green Wave Recycling s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ďurkova 9, Nitra
Ičo 45539197

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160116

Číslo objednávky OV160116
Hodnota objednávky: € s DPH 92,45
Dátum vyhotovenia objednávky 21.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Eternex V 2019 fasádny – 12kg biely pre závod Kopaničiar SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160118

Číslo objednávky OV160118
Hodnota objednávky: € s DPH 16 326,24
Dátum vyhotovenia objednávky 21.03.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 4 200 ks na 3 mesiace pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160119

Číslo objednávky OV160119
Hodnota objednávky: € s DPH 1 560,00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.03.2016
Identifikácia zmluvy 86/OVS/2014

Popis objednávky
Pravidelná polročná prehliadka (2x ročne) a kontrola úniku chladiva a tesnosti chladiaceho okruhu na chladiacom stroji nainštalovaného na streche budovy ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úraduObjednávka č. OV160105

Číslo objednávky OV160105
Hodnota objednávky: € s DPH 8 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.03.2016
Identifikácia zmluvy 144/OVS/2015

Popis objednávky
Vykonávanie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov podľa vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., Vykonávanie pravidelnej kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. v znení vyhlášky MV SR č. 562/2005 Z.z., Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby a prehliadky požiarnych uzáverov podľa § 9 ods. 6 vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z. pre ústredie a závody SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160110

Číslo objednávky OV160110
Hodnota objednávky: € s DPH 408,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zbierka zákonov SR, ročník 2016 pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160113

Číslo objednávky OV160113
Hodnota objednávky: € s DPH 19,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.03.2016
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015

Popis objednávky
Mobilný telefón LG Spirit 4G LTE

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160114

Číslo objednávky OV160114
Hodnota objednávky: € s DPH 9 452,40
Dátum vyhotovenia objednávky 18.03.2016
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2015

Popis objednávky
Sezónny servis- jarný servis a jesenný servis chladiaceho stroja, kontrola úniku chladiva a tesnosti chladiaceho okruhu v budove ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno VK-KLIMASERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strečnianska 16, Bratislava 851 05
Ičo 35948507

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160115

Číslo objednávky OV160115
Hodnota objednávky: € s DPH 1 380,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.03.2016
Identifikácia zmluvy 76/OVS/2014

Popis objednávky
Servis, odborná prehliadka a odborná skúška nízkotlakových plynových kotlov, kontrola a revízia dymovodov a komínov v budove ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno PETRA , spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 146, Bratislava 831 54
Ičo 35929855

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160103

Číslo objednávky OV160103
Hodnota objednávky: € s DPH 331,67
Dátum vyhotovenia objednávky 14.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vzdelávacia aktivita: Príprava na aktívne zastupovanie oddelenia, ministerstva a SR na pracovnom stretnutí v anglickom jazyku

Dodávateľ

Obchodné meno FLEXI LEARN, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vyšný Kelčov 616, Vysoká nad Kysucou 023 55
Ičo 36421588

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160104

Číslo objednávky OV160104
Hodnota objednávky: € s DPH 250,00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vedecká konferencia: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí

Dodávateľ

Obchodné meno Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Univerzitná 8215/1, Žilina
Ičo 00397563

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úraduObjednávka č. OV160101

Číslo objednávky OV160101
Hodnota objednávky: € s DPH 324,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Záručná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Škoda Superb

Dodávateľ

Obchodné meno TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160102

Číslo objednávky OV160102
Hodnota objednávky: € s DPH 146 016,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodanie zimných búnd s kapucňou v množstve 4 000 ks do pohotovostných zásob SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Budovateľská 1, Košice- Šaca
Ičo 00738395

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úraduObjednávka č. OV160098

Číslo objednávky OV160098
Hodnota objednávky: € s DPH 695,52
Dátum vyhotovenia objednávky 10.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka, montáž a realizácia trvalého vyhradeného parkovania pre SŠHR SR na chodníku pred budovou ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno SATES, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica 017 01
Ičo 31628541

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160095

Číslo objednávky OV160095
Hodnota objednávky: € s DPH 720,00
Dátum vyhotovenia objednávky 08.03.2016
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014

Popis objednávky
Kontrolný deň a rozbory

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160094

Číslo objednávky OV160094
Hodnota objednávky: € s DPH 26,23
Dátum vyhotovenia objednávky 08.03.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015

Popis objednávky
Náplň Kyslíku 2,5 v objeme 6,5 m3 v 40 l kovovej tlakovej fľaši pre závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160087

Číslo objednávky OV160087
Hodnota objednávky: € s DPH 10,78
Dátum vyhotovenia objednávky 04.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie, variant poistenia Excelent v dňoch 15.3.2016 až 17.3.2016

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160086

Číslo objednávky OV160086
Hodnota objednávky: € s DPH 115,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár k novému zákonu o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. účinného od 18. apríla 2016

Dodávateľ

Obchodné meno GaF, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Veltlínska 5223/1, Pezinok 902 01
Ičo 46332961

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160085

Číslo objednávky OV160085
Hodnota objednávky: € s DPH 492,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.03.2016
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKR

Popis objednávky
Letenka Viedeň-Paríž a Paríž-Viedeň (obojsmerná)-zahraničná pracovná cesta

Dodávateľ

Obchodné meno REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160078

Číslo objednávky OV160078
Hodnota objednávky: € s DPH 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Rekodifikácia civilného procesného práva

Dodávateľ

Obchodné meno BPM Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Podjavorinskej 3, Bratislava 811 03
Ičo 35861886

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160079

Číslo objednávky OV160079
Hodnota objednávky: € s DPH 263,33
Dátum vyhotovenia objednávky 01.03.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: Nový zákon o verejnom obstarávaní komplexnejšie a podrobnejšie

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úraduObjednávka č. OV160080

Číslo objednávky OV160080
Hodnota objednávky: € s DPH 91,67
Dátum vyhotovenia objednávky 01.03.2016
Identifikácia zmluvy 93/BOROVINA/2015

Popis objednávky
Likvidácia odpadu závodu Borovina na Skládke odpadov Zvolenská Slatina

Dodávateľ

Obchodné meno Spoločnosť Pohronie a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 15, Lieskovec
Ičo 36004472

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160054

Číslo objednávky OV160054
Hodnota objednávky: € s DPH 790,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Obal na služobné preukazy bez odznaku

Dodávateľ

Obchodné meno Beáta Mináčová BEMI
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Iľanovská 5/22, Liptovský Mikuláš
Ičo 32591764

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160062

Číslo objednávky OV160062
Hodnota objednávky: € s DPH 416,67
Dátum vyhotovenia objednávky 24.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku v 4 vyhotoveniach – k. ú. Liptovský Mikuláš

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160049

Číslo objednávky OV160049
Hodnota objednávky: € s DPH 5 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.02.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016

Popis objednávky
Pravidelné servisné prehliadky služobných motorových vozidiel-limitovaná objednávka

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160050

Číslo objednávky OV160050
Hodnota objednávky: € s DPH 1 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.02.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016

Popis objednávky
Klampiarske a lakovnícke práce služobných motorových vozidiel-limitovaná objednávka

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160051

Číslo objednávky OV160051
Hodnota objednávky: € s DPH 5 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.02.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016

Popis objednávky
Opravy služobných motorových vozidiel-limitovaná objednávka

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160052

Číslo objednávky OV160052
Hodnota objednávky: € s DPH 1 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.02.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016

Popis objednávky
Komplexná príprava a kontrola služobných motorových vozidiel pred STK a EK a vykonanie STK a EK-limitovaná objednávka

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160053

Číslo objednávky OV160053
Hodnota objednávky: € s DPH 4 300,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.02.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016

Popis objednávky
 

Dodávateľ

Obchodné meno BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160062

Číslo objednávky OV160062
Hodnota objednávky: € s DPH 416,67
Dátum vyhotovenia objednávky 24.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku v 4 vyhotoveniach – k. ú. Liptovský Mikuláš

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160066

Číslo objednávky OV160066
Hodnota objednávky: € s DPH 5 830,80
Dátum vyhotovenia objednávky 29.02.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné lístky v nominálnej hodnote 4,00 € v počte 1 500 ks pre závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160064

Číslo objednávky OV160064
Hodnota objednávky: € s DPH 27,20
Dátum vyhotovenia objednávky 23.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Notársky úkon: legalizácia-Osvedčenie pravosti podpisu a Registrácia v Notárskom centrálnom registri osvedčených podpisov

Dodávateľ

Obchodné meno Notársky úrad JUDr. Stanislav Bauer
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karadžičova 8/A, Bratislava
Ičo 31756077

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160060

Číslo objednávky OV160060
Hodnota objednávky: € s DPH 404,60
Dátum vyhotovenia objednávky 24.02.2016
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015

Popis objednávky
Pridelenie verejnej statickej IP adresy pre mobilnú službu na ústredie sšhr sr

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160061

Číslo objednávky OV160061
Hodnota objednávky: € s DPH 20,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.02.2016
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015

Popis objednávky
Dátový modem Huawei Speed Port LTE II a mobilný telefón nokia pre ústredie sšhr sr

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160057

Číslo objednávky OV160057
Hodnota objednávky: € s DPH 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
1. workshop v roku 2016 (prehľad medzinárodných štandardov pre profesionálnu prax v internom audite)

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenský inštitút interných audítorov P.O.Box 46
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko , Bratislava
Ičo 31771602

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160058

Číslo objednávky OV160058
Hodnota objednávky: € s DPH 80,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie pre vlečky OS č. 17

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160059

Číslo objednávky OV160059
Hodnota objednávky: € s DPH 85,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie pre vlečky OS č. 17

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160001

Číslo objednávky OV160001
Hodnota objednávky: € s DPH 138,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výklad k novému zákonu o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2016

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160002

Číslo objednávky OV160002
Hodnota objednávky: € s DPH 138,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Novela zákona o DPH k 1. januáru 2016

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160003

Číslo objednávky OV160003
Hodnota objednávky: € s DPH 56,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: Zákon o slobode informácií s dôrazom na novelu účinnú od 1. januára 2016 a na problémy aplikačnej praxe

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tematínska 4, Bratislava
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160004

Číslo objednávky OV160004
Hodnota objednávky: € s DPH 276,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Overovanie finančných operácií a ich častí v roku 2016 v praxi. Tvorba vnútorných vzorov a smerníc pre oblasť štátnej správy, verejnej správy a samosprávy v zmysle nového zákona o finančnej kontrole

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160005

Číslo objednávky OV160005
Hodnota objednávky: € s DPH 138,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Daň z príjmov právnických osôb za rok 2015 a novelizácia zákona k 1.1.2016

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160006

Číslo objednávky OV160006
Hodnota objednávky: € s DPH 3 384,86
Dátum vyhotovenia objednávky 05.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
IBM Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription Support Renewal

Dodávateľ

Obchodné meno GAMO a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica
Ičo 36033987

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160007

Číslo objednávky OV160007
Hodnota objednávky: € s DPH 2 487,81
Dátum vyhotovenia objednávky 08.01.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 €

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160008

Číslo objednávky OV160008
Hodnota objednávky: € s DPH 56,57
Dátum vyhotovenia objednávky 12.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Súdny preklad listiny "Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri" do španielčiny v rozshau dvoch (2) strán

Dodávateľ

Obchodné meno Múdry preklad s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šulekova 12, Bratislava 811 06
Ičo 35913142

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160009

Číslo objednávky OV160009
Hodnota objednávky: € s DPH 2 021,34
Dátum vyhotovenia objednávky 12.01.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 €

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160010

Číslo objednávky OV160010
Hodnota objednávky: € s DPH 45,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie:Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2015 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2016

Dodávateľ

Obchodné meno EDUCO – CONSULT, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vysokoškolákov 4, Žilina 010 08
Ičo 36663484

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160011

Číslo objednávky OV160011
Hodnota objednávky: € s DPH 2 565,12
Dátum vyhotovenia objednávky 14.01.2016
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKR

Popis objednávky
Spiatočná letenka Budapešť-Havana

Dodávateľ

Obchodné meno REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160012

Číslo objednávky OV160012
Hodnota objednávky: € s DPH 806,33
Dátum vyhotovenia objednávky 15.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava kondenzačného kotla ecoTEC plus VU 376/3-5

Dodávateľ

Obchodné meno REMONTA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 45, Zvolenská Slatina 962 01
Ičo 31631487

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160013

Číslo objednávky OV160013
Hodnota objednávky: € s DPH 300,00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Príprava a realizácia elektronickej aukcie na nehnuteľný majetok štátu

Dodávateľ

Obchodné meno VO SK, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradnícka 151, Bratislava
Ičo 45647291 

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160014

Číslo objednávky OV160014
Hodnota objednávky: € s DPH 4 664,64
Dátum vyhotovenia objednávky 18.01.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 €

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160015

Číslo objednávky OV160015
Hodnota objednávky: € s DPH 2 371,19
Dátum vyhotovenia objednávky 19.01.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 €

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160016

Číslo objednávky OV160016
Hodnota objednávky: € s DPH 96,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Ukončenie roka 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno AMD Partners, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kaštielska 635/7, Moravany nad Váhom 922 21
Ičo 36274216

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160017

Číslo objednávky OV160017
Hodnota objednávky: € s DPH 1,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.01.2016
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015

Popis objednávky
Mobilný telefón Nokia 225 Black

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160018

Číslo objednávky OV160018
Hodnota objednávky: € s DPH 14,98
Dátum vyhotovenia objednávky 19.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie, variant poistenia Excelent v dňoch 24.1. 2016 až 28.1.2016

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160019

Číslo objednávky OV160019
Hodnota objednávky: € s DPH 1 527,58
Dátum vyhotovenia objednávky 20.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Utierky papierové skladané ZZ, recyklovaný papier, rozmer 23 x 25 cm, balenie 20 x po 250 ks

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160020

Číslo objednávky OV160020
Hodnota objednávky: € s DPH 2 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku v 4 vyhovtoveniach

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160021

Číslo objednávky OV160021
Hodnota objednávky: € s DPH 120,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Záručná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Škoda Superb- BL065IP

Dodávateľ

Obchodné meno TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160022

Číslo objednávky OV160022
Hodnota objednávky: € s DPH 624,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava výťahu v budove VOOS v objekte OS Hontianske Nemce

Dodávateľ

Obchodné meno OTIS Výťahy, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rožňavská 2, Bratislava
Ičo 35683929

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160023

Číslo objednávky OV160023
Hodnota objednávky: € s DPH 192,00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava vodovodného potrubia na chate Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno CTMC SLOVENSKO, Ltd., s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 172, Kysucký Lieskovec 023 34
Ičo 31640036

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160024

Číslo objednávky OV160024
Hodnota objednávky: € s DPH 1 080,00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup drevených hranolov

Dodávateľ

Obchodné meno KAPLANIK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 10, Ochodnica 023 35
Ičo 36416673

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160025

Číslo objednávky OV160025
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti za rok 2015 a novinky v mzdovej učtárni v roku 2016

Dodávateľ

Obchodné meno AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bazovského 19, Bratislava
Ičo 36843741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160026

Číslo objednávky OV160026
Hodnota objednávky: € s DPH 840,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Projekt organizácie dopravy trvalého dopravného značenia na chodníku pred budovou ústredia SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno CESTPROJEKT, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Černyševského 26, Bratislava 851 01
Ičo 35937467

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160027

Číslo objednávky OV160027
Hodnota objednávky: € s DPH 196,50
Dátum vyhotovenia objednávky 22.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Laminovací stroj GBC FUSION 5000L A3

Dodávateľ

Obchodné meno Martin Eichler EM-STORE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hodkovická 443/41, 460 06 Liberec – Rochlice
Ičo 70210128

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160028

Číslo objednávky OV160028
Hodnota objednávky: € s DPH 195,24
Dátum vyhotovenia objednávky 22.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
LED trubica T8, príkon 10-11W, pätica G13, dĺžka 60 cm, svetelný tok min. 800 lm, teplota farby min. 4000 K, životnosť min 20000 h/IP20

Dodávateľ

Obchodné meno LEDart s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava
Ičo 50020552

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV160029

Číslo objednávky OV160029
Hodnota objednávky: € s DPH 96,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Nový zákon o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160030

Číslo objednávky OV160030
Hodnota objednávky: € s DPH 151,20
Dátum vyhotovenia objednávky 25.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Sociálny aspekt VO a zelené verejné obstarávanie

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160031

Číslo objednávky OV160031
Hodnota objednávky: € s DPH 51,64
Dátum vyhotovenia objednávky 26.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160032

Číslo objednávky OV160032
Hodnota objednávky: € s DPH 916,80
Dátum vyhotovenia objednávky 27.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Motorová píla zn. Dolmar PS-420SC-38

Dodávateľ

Obchodné meno TECHNIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01
Ičo 31410936

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160033

Číslo objednávky OV160033
Hodnota objednávky: € s DPH 96,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

Dodávateľ

Obchodné meno Národná energetická spoločnosť a. s. pobočka B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Ičo 43769233

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160034

Číslo objednávky OV160034
Hodnota objednávky: € s DPH 52,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2015 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2016

Dodávateľ

Obchodné meno Akadémia Plus, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Somolického 2, Zvolen
Ičo 36640514

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160035

Číslo objednávky OV160035
Hodnota objednávky: € s DPH 936,24
Dátum vyhotovenia objednávky 29.01.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a pokládka 47 m2 podlahoviny Novoflor Standard KOLOR (PVC ) – 32 m2 PVC podlahoviny Novoflor Standard KOLOR vzor 3100-13 a 15 m2 PVC podlahoviny Novoflor Standard KOLOR vzor 3100-31 vrátane dodania a nalepenia podlahových soklových líšt 30 x 30 mm

Dodávateľ

Obchodné meno KRNÁČ – DREVOREZ Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vinohradnícka 3, Bratislava 821 06
Ičo 35767537

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160036

Číslo objednávky OV160036
Hodnota objednávky: € s DPH 138,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2015, zmeny v daňových parametroch na r. 2016"

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160037

Číslo objednávky OV160037
Hodnota objednávky: € s DPH 207,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160038

Číslo objednávky OV160038
Hodnota objednávky: € s DPH 134,40
Dátum vyhotovenia objednávky 03.02.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015

Popis objednávky
repasácia štartéra

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160039

Číslo objednávky OV160039
Hodnota objednávky: € s DPH 500,00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie a dodanie znaleckého posudku v 4 vyhotoveniach – k.ú. Domaniža

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160040

Číslo objednávky OV160040
Hodnota objednávky: € s DPH 396,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Čistenie a pranie bielizne na rok 2016 – chata Ostré.

Dodávateľ

Obchodné meno LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Borová 34/18, Žilina 010 01
Ičo 36383112

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160041

Číslo objednávky OV160041
Hodnota objednávky: € s DPH 135,00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Záznamové konanie a zápis pri praktickej činnosti katastra

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160042

Číslo objednávky OV160042
Hodnota objednávky: € s DPH 138,00
Dátum vyhotovenia objednávky 08.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Nový zákon o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160043

Číslo objednávky OV160043
Hodnota objednávky: € s DPH 1,30
Dátum vyhotovenia objednávky 08.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jednorazové cestovné poistenie, variant poistenia Excelent dňa 11. 2. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava
Ičo 35897741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia riaditeľ kancelárie predsedu

Objednávka č. OV160044

Číslo objednávky OV160044
Hodnota objednávky: € s DPH 26,96
Dátum vyhotovenia objednávky 09.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160045

Číslo objednávky OV160045
Hodnota objednávky: € s DPH 403,60
Dátum vyhotovenia objednávky 12.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Služobný odznak

Dodávateľ

Obchodné meno Mincovňa Kremnica, š.p.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica
Ičo 00010448

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV160046

Číslo objednávky OV160046
Hodnota objednávky: € s DPH 397,88
Dátum vyhotovenia objednávky 15.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Záručná servisná prehliadka po 30 000 km na služobnom motorovom vozidle Kia Sportage- BL137IP

Dodávateľ

Obchodné meno Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 5, Bratislava 36
Ičo 35828161

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV160047

Číslo objednávky OV160047
Hodnota objednávky: € s DPH 100,00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Základný kurz obsluhy VZV

Dodávateľ

Obchodné meno Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Častkovce 293, Častkovce
Ičo 46107380

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160048

Číslo objednávky OV160048
Hodnota objednávky: € s DPH 168,00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.02.2016
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované školenie žeriavnik

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, Piešťany
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Krajčírová Monika
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV160055

Číslo objednávky OV160055
Hodnota objednávky: € s DPH 5 053,36
Dátum vyhotovenia objednávky 18.02.2016
Identifikácia zmluvy 130/OVS/2015

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 €

Dodávateľ

Obchodné meno DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu
Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content