Pripomienkové konanie

Príprava návrhu zákona o štátnych hmotných rezervách

Informácia o konzultáciách

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/54

PI/2020/279 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia_218_2013

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/279

PI/2020/280 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia_372_2012

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/280

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content