Sťažnosti a petície

Podávanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Sťažnosti a petície je možné podať:

Písomne na adresu:
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Pražská 29
812 63 Bratislava

Osobne:
pondelok – štvrtok: 8,00 – 15,00 hod.
piatok: 8,00 – 14,00 hod.

E – mailom:
staznosti@reserves.gov.sk

 

9/2010 Z.z. ZÁKON zo 4. decembra 2009 o sťažnostiach

85/1990 Zb. ZÁKON z 27.marca 1990 o petičnom práve

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content