Všeobecné kontakty

Adresa:
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Pražská 29
812 63 Bratislava
Slovenská republika
zobraziť mapu

Podateľňa SŠHR SR
Úradné hodiny:
Pondelok – Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 14:00
podatelna@reserves.gov.sk
www.slovensko.sk

Zodpovedná osoba za GDPR
zodpovedna.osoba@reserves.gov.sk

Zodpovedná osoba za preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti
oznamenia@reserves.gov.sk

Organizačné útvary:
Kancelária predsedu SŠHR SR
Tel: 02 / 57 27 82 53

predseda@reserves.gov.sk, info@reserves.gov.sk

Generálny tajomník služobného úradu SŠHR SR
Tel: 02 / 57 27 82 53

Odbor riadenia štátnych hmotných rezerv
Tel: 02 / 57 27 82 35

Odbor verejného obstarávania
Tel: 02 / 57 27 82 57

Odbor majetku a vnútornej správy
Tel: 02 / 57 27 84 93

Odbor financovania a rozpočtu
Tel: 02 / 57 27 82 02

Odbor koordinácie projektov EÚ
Tel: 02 / 57 27 82 62

Oddelenie kontroly a prevencie korupcie
Tel: 02 / 57 27 84 52

Odbor legislatívno-právny
Tel: 02 / 57 27 82 90

Oddelenie vnútorného auditu
Tel: 02 / 57 27 83 40

Osobný úrad
Tel: 02 / 57 27 82 42

Stredisko Vígľaš
Tel: 045/539 42 55

Stredisko Kysuce
Tel: 041/421 24 31

Stredisko Čachtice
Tel: 032/778 72 88

Stredisko Ľupčianka
Tel: 048/418 72 94

Skip to content