Predseda

Ing. Ján Rudolf, PhD.

Narodený: 22. apríla 1977
Národnosť: slovenská
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Vzdelanie:
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Profesionálna prax:
2020 – predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
2020 – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, poradca podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR
2013 – 2019 – Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta – Katedra služieb a cestovného ruchu, Odborný asistent
2008 – 2013 – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave – Katedra ekonómie a financií, Odborný asistent
2007 – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Poradca ministra, generálny riaditeľ sekcie stratégie rozvoja regiónov
2006 – Viggo a.s., Projektový manažér
2005 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Generálny riaditeľ sekcie riadenia ESF
2004 – 2005 – Verejná správa – Riaditeľ kancelárie SACR
2003 – 2004 – Mestský úrad Galanta – Projektový manažér, vedúci oddelenia stratégie rozvoja mesta a cestovného ruchu

Jazykové znalosti:
anglický jazyk – aktívne
maďarský jazyk – aktívne

Skip to content