Predseda

JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa 

Národnosť: slovenská
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice (Mgr., JUDr.)
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov (Mgr., PaedDr.)

Profesionálna prax:
2024                 Správa štátnych hmotných rezerv SR, predseda
2021 – 2024    Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., manažér odboru
2014 – 2020    Poľnonákup TATRY, a.s., predseda predstavenstva
2012 – 2014    Merkury Market Slovakia, s.r.o., organizačný riaditeľ spoločnosti
2011 – 2012    Gymnázium sv. Edity Košice, učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
2008 – 2010    Slovenská obchodná inšpekcia, euroinšpektor
1998 – 2008    Gymnázium Alejová, Košice

Jazykové znalosti:
anglický jazyk, ruský jazyk

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content