Generálny tajomník služobného úradu

Ing. Alexandra Velická, PhD.

Národnosť: slovenská
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Vzdelanie:
Fakulta managementu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Profesionálna prax:
2020 – generálna tajomníčka služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
2018 – 2020 – Slovenská inovačná a energetická agentúra, Generálna riaditeľka
2016 – 2018 – Ministerstvo hospodárstva SR, Riaditeľka odboru riadenia operačných programov a metodiky
2012 – 2016 – Slovenská akadémia vied, Konzultantka / vedecký pracovník
2007 – 2012 – Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, Generálna riaditeľka
2006 – 2006 – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Poverená riadením odboru pre štrukturálne fondy
2004 – 2006 – Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Vedúca odboru administrácie štrukturálnych fondov

Jazykové znalosti: anglický jazyk, nemecký jazyk

Skip to content