Faktúry 2019

Číslo faktúryDodávateľAdresaIČOČíslo faktúry dodávateľaPredmet faktúryHodnotaČíslo zmluvyČíslo objednávkyDátum doručeniaDátum zverejnenia
4007000023RESCUE media s.r.o.602 00 Brno Lidická 700/194752805190400002predplatné časopisu18,00 €19053631.12.201931.12.2019
4007000022Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008607dobropis ochraňovanie MR1 804,55 €500040431.12.201931.12.2019
4007000021Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568431746145preplatok zem.plyn B.Štiavnica10,37 €preplatok zem.plyn B.Štia31.12.201931.12.2019
4007000020Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228191202067vyúčt. ochraňovanie MR0,10 €500041631.12.201931.12.2019
4007000019ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817320024459preplatok el.energia Žižkova 2414,67 €preplatok el.ener. Žižkov31.12.201931.12.2019
4007000018ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817320024459preplatok elektrická energia Žižkova 2414,67 €preplatok el.ener. Žižkov31.12.201931.12.2019
4007000017ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817320024459preplatok elektrická energia Žižkova 2414,67 €preplatok el.ener. Žižkov31.12.201931.12.2019
4007000016Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568402623258preplatok zem.plyn Ľupčianka367,11 €preplatok zem.plyn Ľupč.31.12.201931.12.2019
4004000061Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503702201000323vyúčt. ochraňovanie MR3 587,66 €500040531.12.201931.12.2019
4004000060Dobrovoľné hasičské združenie POLE917 01 Trnava Farárske 274217860619006vyúčt. ochraňovanie MR1 471,88 €500042331.12.201931.12.2019
4004000059Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228191202066vyúčt. ochraňovanie MR801,41 €500041631.12.201931.12.2019
4004000058SPIE Elektrovod, a. s.824 66 Bratislava Prievozská 4C368635136002200022vyúčt. ochraňovanie MR1 980,60 €500041831.12.201931.12.2019
4004000056Letecké opravovne Trenčín, a. s.911 04 Trenčín Legionárska 1603635115691239vyúčt. ochraňovanie MR33,00 €500042731.12.201931.12.2019
4004000055IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111419vyúčt. ochraňovanie MR3 285,59 €500041031.12.201931.12.2019
4004000048EUROVIA SK, a.s.040 17 Košice Osloboditeľov 66316515186700200000vyúčt. ochraňovanie MR5 028,55 €500039631.12.201931.12.2019
4004000046Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100720vyúčt. ochraňovanie ŠHR56 407,30 €500036631.12.201931.12.2019
4004000045Dobrovoľný hasičský zbor - ORAVA,029 54 Krušetnica Krušetnica 2373779993220190007ochraňovanie MR11 838,89 €500042423.12.201931.12.2019
4004000044ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192101516ochraňovanie MR71 710,88 €500043820.12.201931.12.2019
4004000043Wolters Kluwer s.r.o.821 09 Bratislava Mlynské nivy 48313482624402045220vyúčt. predplatného133,32 €19052220.12.201931.12.2019
4004000042Wolters Kluwer s.r.o.821 09 Bratislava Mlynské nivy 48313482624465045251vyúčt. predplatného133,32 €19051820.12.201931.12.2019
4004000041Dobrovoľný hasičský zbor - ORAVA,029 54 Krušetnica Krušetnica 2373779993220190007ochraňovanie MR11 838,89 €500042423.12.201931.12.2019
4002000061Slovenská autobusová doprava Lučene984 01 Lučenec Mikušovská cesta 1736054259190583031obmena MR50 112,00 €1000007223.12.201931.12.2019
4002000060Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654170454obmena MR243 855,36 €1000006123.12.201931.12.2019
4002000059TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 6367731233019134717obmena ŠHR219 004,84 €1000006920.12.201931.12.2019
4002000058BUDIŠ a. s.038 23 Dubové Budiš36396591198000514obmena PZ2 880,00 €1000005820.12.201931.12.2019
4001001820BUDIŠ a. s.038 23 Dubové Budiš36396591198000519vyúčt. ochraňovanie MR480,00 €500039231.12.201931.12.2019
4001001819Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008606vyúčt. ochraňovanie MR70 474,43 €500040431.12.201931.12.2019
4001001818Pozemkové spoločenstvo Súkromné les023 36 Radoľa Radoľa4238778719095nájom Radoľa49,78 €25/OSMaI/2016500046531.12.201931.12.2019
4001001817Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008606vyúčt.ochraňovanie MR70 474,43 €500040431.12.201931.12.2019
4001001816RESCUE media s.r.o.602 00 Brno Lidická 700/194752805190100067predplatné časopisu18,00 €19053619.12.201931.12.2019
4001001815MSM Martin, s.r.o.018 41 Dubnica nad Váh Štúrova 925/27364229911912140093vyúčt. ochraňovanie MR737,12 €500043731.12.201931.12.2019
4001001814Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008606vyúčt.ochraňovanie MR70 474,43 €500040431.12.201931.12.2019
4001001813LUNATEX, s.r.o.010 01 Žilina Borová 34/1836383112190338služby v práčovni pre Chatu Ostré202,54 €20003231.12.201931.12.2019
4001001812Severoslovenské vodárne a010 57 Žilina Bôrická cesta 1960366722973191099018vodné Brodnianka144,69 €500050020.12.201931.12.2019
4001001810OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.085 10 Bardejov Dukelská 1936458503561920311vyúčt. ochraňovanie MR347,00 €500039027.12.201931.12.2019
4001001808Centrálny depozitár cenných814 80 Bratislava ul. 29. augusta 1/A313389761902236419vedenie účtu432,00 €vedenie účtu31.12.201931.12.2019
4001001803Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568402625965zemný plyn Mierová Čachtice1 862,70 €500049231.12.201931.12.2019
4001001802SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie č.836022047995190472vyúčt. ochraňovanie MR2 297,16 €500040631.12.201931.12.2019
4001001799ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192101646vyúčt. ochraňovanie MR11 696,48 €500043831.12.201931.12.2019
4001001798Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568402625964zemný plyn Pražská 291 026,35 €500049231.12.201931.12.2019
4001001797Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685000120transakcie firemných kariet3 296,98 €500049831.12.201931.12.2019
4001001796PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026003319Lotus Notes podpora239,00 €500049731.12.201931.12.2019
4001001795Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001286104P.O.BOX Ľupčianka5,90 €20002531.12.201931.12.2019
4001001794Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001284538výplatné-úver348,95 €500049631.12.201931.12.2019
4001001791B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193220vyúčt. ochraňovanie MR213,90 €500042031.12.201931.12.2019
4001001790Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272003009ochraňovanie OS Poprad12 558,40 €122/OHRNZRaRB/2013500049431.12.201931.12.2019
4001001789Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272003039ochraňovanie OS Breziny4 550,48 €122/OHRNZRaRB/2013500049431.12.201931.12.2019
4001001788Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272003019ochraňovanie OS Púchov18 982,68 €122/OHRNZRaRB/2013500049431.12.201931.12.2019
4001001787Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272003029ochraňovanie OS Hont.Nemce128 424,86 €122/OHRNZRaRB/2013500049431.12.201931.12.2019
4001001786Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568402623260zemný plyn Častkovce431,28 €500049231.12.201931.12.2019
4001001785Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568402623259zemný plyn Kopaničiar207,18 €500049231.12.201931.12.2019
4001001784Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568402623262zemný plyn Borovina666,92 €500049231.12.201931.12.2019
4001001783Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568402623261zemný plyn Brodnianka234,39 €500049231.12.201931.12.2019
4001001782ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 353603148819120574vývoz kontajnerov Ľupčianka22,39 €500049331.12.201931.12.2019
4001001781ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817131460013elektrická energia Chata Ostré283,87 €54/OSMIaVS2018500048331.12.201931.12.2019
4001001780ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817131460011elektrická energia Čačín128,42 €54/OSMIaVS2018500048331.12.201931.12.2019
4001001779ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817103184514elektrická energia Breziny2 544,10 €54/OSMIaVS2018500048331.12.201931.12.2019
4001001778ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817103184513elektr.energia Borovina3 076,28 €54/OSMIaVS2018500048331.12.201931.12.2019
4001001777ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817103183614elektr.energia Ľupčianka1 896,35 €54/OSMIaVS2018500048331.12.201931.12.2019
4001001776ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817131460012elektr.energia Brodnianka3 996,86 €54/OSMIaVS2018500048331.12.201931.12.2019
4001001775ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817190964157elektr.energia Častkovce405,67 €54/OSMIaVS2018500048331.12.201931.12.2019
4001001774Dobrovoľný hasičský zbor - ORAVA,029 54 Krušetnica Krušetnica 2373779993220190008vyúčt. ochraňovanie MR510,00 €500042431.12.201931.12.2019
4001001773Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698249659309telekomunikačné služby452,59 €500047931.12.201931.12.2019
4001001771Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 436550949108792020vyúčt. - ochraňovanie MR1 243,27 €500040731.12.201931.12.2019
4001001770CHEMIX-D s.r.o.831 06 Bratislava Pri vinohradoch 1723140684020192720vyúčt. - ochraňovanie MR166,41 €500039131.12.201931.12.2019
4001001769Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911003440skladovanie ŠHR113,40 €500048531.12.201931.12.2019
4001001768TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900862skladovanie ŠHR49 957,19 €500048631.12.201931.12.2019
4001001767FORTISCHEM a.s.972 71 Nováky M.R. Štefánika 1466938741193801130vyúčt. ochraňovanie MR200,00 €500041531.12.201931.12.2019
4001001766ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817161163363elektrická energia Mierová Čachtice362,46 €54/OSMIaVS2018500048331.12.201931.12.2019
4001001765ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817161163364elektrická energia Chata Slanica18,65 €54/OSMIaVS2018500048331.12.201931.12.2019
4001001764ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817240690124elektrická energia Pražská 292 160,58 €54/OSMIaVS2018500048331.12.201931.12.2019
4001001763ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121629841elektrická energia Kopaničiar1 094,26 €54/OSMIaVS2018500048331.12.201931.12.2019
4001001762Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704201000492vodné, stočné Pražská 2986,93 €500047629.12.201931.12.2019
4001001761Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191265560voda z povrchového odtoku- zrážky77,41 €500047731.12.201931.12.2019
4001001760Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698249659315telekomunikačné služby a internet720,36 €500047831.12.201931.12.2019
4001001759Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698249659324telekomunikačné služby Ľupčianka74,76 €500047831.12.201931.12.2019
4001001758Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698249659338telekomunikačné služby614,76 €500047831.12.201931.12.2019
4001001757Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698249659332telekomunikačné služby Brodnianka74,76 €500047831.12.201931.12.2019
4001001756Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698249659253telekomunikačné služby Borovina74,76 €500047831.12.201931.12.2019
4001001755Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698249497085telekomunikačné služby367,75 €500047931.12.201931.12.2019
4001001752Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002929skladovanie53 556,03 €500048131.12.201931.12.2019
4001001751Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000279nákup ŠHR60 155,77 €1000007820.12.201931.12.2019
4001001750Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000269nákup ŠHR55 829,90 €1000007420.12.201931.12.2019
4001001749SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190003198kontrola kvality ŠHR533,40 €15/OHRNZRaRB/201919048720.12.201931.12.2019
4001001748SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190003205kontrola kvality ŠHR412,55 €15/OHRNZRaRB/201919048720.12.201931.12.2019
4001001747Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445192879offline monitoring84,00 €20000131.12.201931.12.2019
4001001746Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019171upratovacie služby2 494,80 €51/OSMIaVS/2018500045231.12.201931.12.2019
4001001745Orange Slovensko, a.s.821 08 Bratislava Metodova 83569727017665183hovory do inej siete0,74 €500045323.12.201931.12.2019
4001001744Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698249657036služby mobilnej siete473,78 €500045431.12.201931.12.2019
4001001743Slovenská autobusová doprava Žilina010 65 Žilina Košická 236407771111912005vyúčt. ochraňovanie MR747,63 €500040231.12.201931.12.2019
4001001742Dobrovoľný hasičský zbor - ORAVA,029 54 Krušetnica Krušetnica 2373779993220190007ochraňovanie MR11 838,89 €500042431.12.201931.12.2019
4001001740Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002919ochraňovanie OS Hont.Nemce92 747,44 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.12.201931.12.2019
4001001739ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192101516ochraňovanie MR71 710,88 €500043830.12.201931.12.2019
4001001738Dušan Bulvas038 11 Belá - Dulice Belá 4555167469620190009rekonštrukcôia prístrešku OS Breziny3 526,30 €19053730.12.201931.12.2019
4001001736Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100708nákup ŠHR1 028 363,04 €1000007630.12.201931.12.2019
4001001734Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440307319090484rozbor odpadových vôd Ľupčianka45,00 €19003827.12.201931.12.2019
4001001732Movis, s.r.o.811 05 Bratislava Jelenia 1509071662019134oprava elektroinštalácie ZP Čachtice17 788,80 €19053423.12.201931.12.2019
4001001731Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu 693741429273192111019technické prehliadky VZV4 996,80 €61/OSMIaVS/201919052423.12.201931.12.2019
4001001728FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919076štvrťročná kontrola EPS Borovina906,00 €500044320.12.201931.12.2019
4001001727FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919077štvrťročná kontrola EPS Ľupčianka1 104,00 €500044320.12.201931.12.2019
4001001726FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919078štvrťročná kontrolaEPS Drienka666,00 €500044320.12.201931.12.2019
4001001725FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919080operatívny servis Ľupčianka1 848,00 €500044320.12.201931.12.2019
4001001724FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919082operatívny servis Borovina1 478,40 €500044320.12.201931.12.2019
4001001723FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919081operatívny servis Borovina380,40 €500044320.12.201931.12.2019
4001001722FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919079operatívny servis Drienka1 050,00 €500044320.12.201931.12.2019
4001001721FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919083operatívny servis Brodnianka1 500,00 €500044320.12.201931.12.2019
4001001720FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919086operatívny servis Ľupčianka3 799,12 €500044320.12.201931.12.2019
4001001719FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919085operatívny servis Brodnianka850,80 €500044320.12.201931.12.2019
4001001718FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919084operatívny servis Borovina2 311,20 €500044320.12.201931.12.2019
4001001717ABADOS, s.r.o.027 12 Čimhová Čimhová 1524659044719159zimná údržba5 824,90 €19052520.12.201931.12.2019
4001001716Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120191075oprava vozidla Tatra7 842,00 €19052020.12.201931.12.2019
4001001715Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120191074oprava vozidla Tatra4 557,84 €19053120.12.201931.12.2019
4001001714Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120191073oprava vozidla Tatra8 210,40 €19051920.12.201931.12.2019
4001001713OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.085 10 Bardejov Dukelská 193645850366901628obuv419,69 €19053320.12.201931.12.2019
4001001712Poradca podnikateľa, spol. s r.o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A315925035011901787školenie96,00 €19036920.12.201931.12.2019
4001001711Poradca podnikateľa, spol. s r.o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A315925035011902025školenie84,00 €19035720.12.201931.12.2019
4001001710Poradca podnikateľa, spol. s r.o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A315925035011902027školenie90,00 €19037820.12.201931.12.2019
4001001709Poradca podnikateľa, spol. s r.o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A315925035011902030školenie168,00 €19040620.12.201931.12.2019
4001001708Poradca podnikateľa, spol. s r.o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A315925035011902028školenie168,00 €19040320.12.201931.12.2019
4001001707Poradca podnikateľa, spol. s r.o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A315925035011902032školenie168,00 €19041920.12.201931.12.2019
4001001706Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190267služby BOZP,OPP a PZS 12/2019398,40 €48/OSMIaVS/2018500038220.12.201931.12.2019
4001001705TRANSPETROL, a.s.821 08 Bratislava Šumavská 38313419772019320073služby pre pacovno-vzdeláv. stretnutie6 430,50 €19048620.12.201931.12.2019
4001001704RESCUE media s.r.o.602 00 Brno Lidická 700/194752805190100066elektronické predplatné časopisu18,00 €19053620.12.201931.12.2019
4001001703AKSIS Slovakia, s.r.o.960 01 Zvolen Lieskovská cesta 8272/2736729841442019odborné prehliadky želez.vlečiek486,24 €19046120.12.201931.12.2019
4001001702EXPERT GROUP k.s.841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B440827712522019znalecký posudok480,00 €19026520.12.201931.12.2019
4001001701Blank, s.r.o.058 01 Poprad Dostojevského 3313/12364996762019084strojné čistenie komunikácií5 930,40 €19037120.12.201931.12.2019
4001001700BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019105780a služba Pražská 296 093,36 €500044920.12.201931.12.2019
4001001699ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192101516ochraňovanie MR71 710,88 €500043820.12.201931.12.2019
4001001698OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.085 10 Bardejov Dukelská 193645850366901621nákup PZ413 781,36 €19052820.12.201931.12.2019
4001001697Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000259nákup ŠHR151 069,49 €1000007819.12.201931.12.2019
4001001696EXPERT GROUP k.s.841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B440827712482019znalecký posudok3 180,00 €19048519.12.201931.12.2019
4001001695Wolters Kluwer s.r.o.821 09 Bratislava Mlynské nivy 48313482623402045031vyúčtovanie predplatného171,00 €19050619.12.201931.12.2019
4001001694Wolters Kluwer s.r.o.821 09 Bratislava Mlynské nivy 48313482623402045032vyúčtovanie predplatného85,50 €19050719.12.201931.12.2019
4001001693Wolters Kluwer s.r.o.821 09 Bratislava Mlynské nivy 48313482626102044548vyúčtovanie predplatného99,60 €19050519.12.201931.12.2019
4001001690EKOFLEX, s.r.o.811 09 Bratislava Pribinova 20483199452019033rekonštrukcia sociál.zariadení Ľupčianka215 483,04 €19046319.12.201931.12.2019
4001001689VYVOND, s.r.o.038 61 Vrútky Francúzskych partizánov 436397172191126akumulátor5 471,40 €19049219.12.201931.12.2019
4001001688BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019105786strážna služba závody30 355,20 €500044819.12.201931.12.2019
4001001687Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012800038408údržba vlečky Kopaničiar32,30 €88/Kopaničiar/2015500034019.12.201931.12.2019
4001001686Majes, výťahy a eskalátory, a.s.831 04 Bratislava Bojnická 18357707329102000842technicko-profylaktický servis254,00 €500044019.12.201931.12.2019
4001001685Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.815 74 Bratislava Dostojevského rad 41517008080122332poistenie motorových vozidiel1 652,85 €500037519.12.201931.12.2019
4001001684Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120191071oprava vozidla Liaz1 428,12 €19053019.12.201931.12.2019
4001001683Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120191070vykonanie STKna prívese16,80 €19053219.12.201931.12.2019
4001001682Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120191069opravy a revízie Brodnianka11 920,00 €19053519.12.201931.12.2019
4001001681Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120191068opravy a revízie Kopaničiar10 132,00 €19053519.12.201931.12.2019
4001001680Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120191067opravy a revízie Borovina2 086,00 €19053519.12.201931.12.2019
4001001679Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120191066opravy a revízie Ľupčianka2 980,00 €19053519.12.201931.12.2019
4001001678Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119058617kancelársky materiál238,64 €13/OSMIaVS201819051019.12.201931.12.2019
4001001677PETRA +, spol. s r. o.831 54 Bratislava Račianska 146359298552019053pozáručný servis kotolne796,80 €19005719.12.201931.12.2019
4001001676Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120191063oprava pracovného stroja4 233,60 €19052119.12.201931.12.2019
4001001675Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311241904471779vyúčt. predplatného1 727,65 €19050419.12.201931.12.2019
4001001674Ing. Jaroslav Soták075 01 Trebišov Lipová 3804/1852315118152019znalecký posudok1 100,00 €19050019.12.201931.12.2019
4001001673Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210601ochraňovanie MR63,11 €500040819.12.201931.12.2019
4001001670MSM Martin, s.r.o.018 41 Dubnica nad Váh Štúrova 925/27364229911912140012ochraňovanie MR116 601,09 €500043719.12.201931.12.2019
4001001669EURO FACTORS INTERNATIONAL, s.r.o.013 22 Rosina 3143161999120190112oprava služobných miestností OS Púchov4 720,56 €19050218.12.201931.12.2019
4001001668Ing. Martin Ďubek - PLC Automation014 01 Veľká Bytča Popoliška 821/151015170190100008rekonštrukcia bleskozvodu OS Hontianske Nemce14 473,70 €19052718.12.201931.12.2019
4001001667MORIS s.r.o.20 01 Púchov 1. Mája 889/493625810520190003úprava terénnych plôch OS Breziny17 509,92 €19051718.12.201931.12.2019
4001001666Michal Chládek010 07 Žilina Gaštanová 3087/395260545110190011oprava elektroinštalácie Kopaničiar4 850,00 €19051618.12.201931.12.2019
4001001665Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.815 74 Bratislava Dostojevského rad 41517008080122332poistenie vozidiel2 701,84 €500037518.12.201931.12.2019
4001001664BeSecure s.r.o.902 01 Pezinok Za dráhou 6137/215064128020190173povrchová úprava parkoviska SŠHR SR3 122,40 €19052318.12.201931.12.2019
4001001663DaPS, a.s.022 01 Čadca A. Hlinku 3363772101900074rekonštrukcia podlahy Ľupčianka215 627,44 €19040718.12.201931.12.2019
4001001662Nobela, s.r.o.022 01 Čadca J. Kráľa 259/1509099082019016rekonštrukcia podlahy Kopaničiar179 731,99 €19045618.12.201931.12.2019
4001001661littlefinger, s.r.o.821 06 Bratislava Pasienková 2/F4476857520190266rekonštrukcia vykurovania Ľupčianka127 904,09 €19039818.12.201931.12.2019
4001001660FILATECH, s.r.o.010 01 Žilina M. R. Štefánika 837/353668861420191201rekonštrukcia streš.plášťa sklad U Kopaničiar215 717,76 €19047418.12.201931.12.2019
4001001659KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna811 05 Bratislava Štefanovičova 45854411009900851poistné majetok4 370,53 €500045018.12.201931.12.2019
4001001655Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719230022ochraňovanie MR845,87 €500040818.12.201931.12.2019
4001001654Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210600ochraňovanie MR27,00 €500040818.12.201931.12.2019
4001001653DDD Prešov, s.r.o.080 01 Prešov Ľubochnianska 53647734620191047deratizačné práce -záložné pracovisko850,00 €19051418.12.201931.12.2019
4001001652Kopaničiarska odpadová spoločnosť,916 13 Kostolné 390341338613101901994zneškodnenie odpadu102,15 €19002118.12.201931.12.2019
4001001651BEKY, a.s.069 01 Snina Podrybnícka 1364643501162019207bezdôvodné obohatenie + úroky3 771,47 €súdne trovy17.12.201931.12.2019
4001001650FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919075operatívny servis Ľupčianka460,80 €500044317.12.201931.12.2019
4001001649FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919074operatívny servis Ľupčianka691,20 €500044317.12.201931.12.2019
4001001648FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919073operatívny servis Častkovce1 101,60 €500044317.12.201931.12.2019
4001001647FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919072operatívny servis Častkovce1 852,80 €500044317.12.201931.12.2019
4001001646FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919071operatívny servis Kopaničiar1 101,60 €500044317.12.201931.12.2019
4001001645FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919070operatívny servis Kopaničiar3 475,20 €500044317.12.201931.12.2019
4001001644FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919069operatívny servis Brodnianka1 101,60 €500044317.12.201931.12.2019
4001001643FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919068operatívny servis Brodnianka3 475,20 €500044317.12.201931.12.2019
4001001642FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919067operatívny servis Brodnianka3 049,20 €500044317.12.201931.12.2019
4001001641FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919066operatívny servis Kopaničiar2 956,80 €500044317.12.201931.12.2019
4001001640FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919065kontrola EPS Kopaničiar1 014,00 €500044317.12.201931.12.2019
4001001639FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919064kontrola EPS Brodnianka1 254,00 €500044317.12.201931.12.2019
4001001637Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119057302čistiace prostriedky a hygiena739,00 €27/OSMIaVS/201819050817.12.201931.12.2019
4001001636Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069131902817diár7,80 €19052917.12.201931.12.2019
4001001635Dobrovoľné hasičské združenie POLE917 01 Trnava Farárske 274217860619005ochraňovanie MR1 066,97 €500042317.12.201931.12.2019
4001001634Dobrovoľné hasičské združenie POLE917 01 Trnava Farárske 274217860619004ochraňovanie MR2 192,80 €500042317.12.201931.12.2019
4001001631Ing. Vladimír Pituch040 11 Košice Čordákova 1935573937102019znalecký posudok408,43 €19049917.12.201931.12.2019
4001001630PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190102213účastnícky poplatok za seminár73,00 €19051317.12.201931.12.2019
4001001629Matúš Boldižár080 01 Prešov Sibírska 6958/1846268260190546štartovací vozík1 449,00 €19051517.12.201931.12.2019
4001001627Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019125odborné prehliadky VTZ-závody1 545,60 €19009016.12.201931.12.2019
4001001626PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026002919technická podpora pri havarijnom stave4 039,15 €19050316.12.201931.12.2019
4001001625VYVOND, s.r.o.038 61 Vrútky Francúzskych partizánov 436397172191100nosné vidlice Ľupčianka308,40 €19049216.12.201931.12.2019
4001001624CK AZAD, s. r. o.027 44 Tvrdošín Medvedzie 148-29/11437921381901396autobusová doprava357,60 €19049016.12.201931.12.2019
4001001623T.D. LINE, s.r.o.040 11 Košice Pražská 4472218282019043projektová dokumentácia720,00 €19051216.12.201931.12.2019
4001001621MSJ group, s. r. o.821 04 Bratislava Galvaniho 7/D4548029019158rekonštrukcia cestnej komunikácie179 807,10 €19038516.12.201931.12.2019
4001001620JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL811 09 Bratislava Pribinova 19313636952020707781servisné prehliadky MaR1 536,00 €19023316.12.201931.12.2019
4001001619Slovenská autobusová doprava911 37 Trenčín Zlatovská cesta 29363239772019170365revízie516,00 €278/OIaSM/2001500043516.12.201931.12.2019
4001001618Slovenská autobusová doprava911 37 Trenčín Zlatovská cesta 29363239772019170366ochraňovanie MR430,00 €500040016.12.201931.12.2019
4001001617Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.815 74 Bratislava Dostojevského rad 41517008080088271povinné poistenie vozidiel2 570,68 €500039316.12.201931.12.2019
4001001616Poľnoslužby Bebrava, a. s.956 36 Rybany Rybany314122895870003524ochraňovanie MR459,60 €500042216.12.201931.12.2019
4001001615Poľnoslužby Bebrava, a. s.956 36 Rybany Rybany314122895870003521ochraňovanie MR243,36 €500042216.12.201931.12.2019
4001001614Poľnoslužby Bebrava, a. s.956 36 Rybany Rybany314122895870003520ochraňovanie MR249,90 €500042216.12.201931.12.2019
4001001613Poľnoslužby Bebrava, a. s.956 36 Rybany Rybany314122895870003517ochraňovanie MR100,00 €500042216.12.201931.12.2019
4001001612Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219091524vodné Kopaničiar15,11 €500037916.12.201931.12.2019
4001001611Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000249nákup ŠHR102 221,75 €1000007416.12.201931.12.2019
4004000033Agentúra JASPIS s.r.o.831 04 Bratislava Škultétyho 53594488999191986školenie159,00 €19042113.12.201928.12.2019
4001001610Mgr. Marek Pajchl018 52 Dulov Dulov 150462011459náhrada trov3 844,67 €súdne trovy13.12.201928.12.2019
4001001609HTONER s.r.o.917 05 Trnava Javorová 9001/87B5203045820190181tlačiareň HP Color3 013,20 €19052613.12.201928.12.2019
4001001608EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294192024vzdelávacie služby84,00 €19049113.12.201928.12.2019
4001001605TheraComm, s.r.o.924 01 Galanta Cintorínska 13625682012019141vypracovanie žiadosti - frekvencie120,00 €19046213.12.201928.12.2019
4001001604PETRA +, spol. s r. o.831 54 Bratislava Račianska 146359298552019050pozáručný servis plynovej kotolne5 174,40 €19005713.12.201928.12.2019
4001001603AREKO, s.r.o.831 07 Bratislava Tomanova 35313775302019561kalibrácia teploty a vlhkosti422,40 €19044313.12.201928.12.2019
4001001602Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.815 74 Bratislava Dostojevského rad 4151700411003158poistné - majetok5 322,91 €109/OSMaI/2015500045113.12.201928.12.2019
4001001600SAD PRIEVIDZA a.s.971 36 Prievidza Ciglianska cesta 136324043501190150ochraňovanie MR445,00 €500039913.12.201928.12.2019
4001001753Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002869ostatné náklady, náklady spojené s naskladnením1 993,92 €500048012.12.201927.12.2019
4001001596PENAM SLOVAKIA, a.s.949 35 Nitra Štúrova 74/138362835761959000123ochraňovanie MR1 027,16 €500042812.12.201927.12.2019
4001001592Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228191202001ochraňovanie MR231,43 €500041612.12.201927.12.2019
4001001591CHEMIX-D s.r.o.831 06 Bratislava Pri vinohradoch 1723140684020192556ochraňovanie PZ437,32 €500039112.12.201927.12.2019
4001001590Grant Thornton Advisory s.r.o.811 04 Bratislava Križkova 93673971524191071štúdia uskutočniteľnosti30 000,00 €19046712.12.201927.12.2019
4004000032MAFRA Slovakia, a.s.836 05 Bratislava Nobelova 345190444615464941vyúčtovanie predplatného3 285,00 €19049511.12.201926.12.2019
4001001807Stengl Consulting, s.r.o.841 04 Bratislava Sumbalova 1/A35785616190015analytické služby173 215,20 €42/KP/201919034011.12.201926.12.2019
4001001754Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002859ostatné náklady, náklady spojené s naskladnením1 976,11 €500048011.12.201926.12.2019
4001001581SYTELI, s.r.o.071 01 Michalovce Duklianska 7361739751912597odborná prehliadka a skúška IBS5 240,00 €19005611.12.201926.12.2019
4001001580SYTELI, s.r.o.071 01 Michalovce Duklianska 7361739751912596pravidelná kontrola IBS1 440,00 €19005611.12.201926.12.2019
4001001579Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219091371vodné Mierová Čachtice10,46 €19/OSMaI/2016500037411.12.201926.12.2019
4001001578BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019105638ochraňovanie MR450,00 €500041311.12.201926.12.2019
4001001577Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119055656kancelársky materiál827,74 €13/OSMIaVS201819047111.12.201926.12.2019
4001001563Letecké opravovne Trenčín, a. s.911 04 Trenčín Legionárska 1603635115691146ochraňovanie MR273,00 €500042711.12.201926.12.2019
4001001560SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190003060kontrola kvality ŠHR1 182,55 €15/OHRNZRaRB/201919045911.12.201926.12.2019
4001001559SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190003061kontrola kvality ŠHR429,72 €15/OHRNZRaRB/201919045811.12.201926.12.2019
4001001557Stengl Consulting, s.r.o.841 04 Bratislava Sumbalova 1/A35785616190015analytické služby173 215,20 €42/KP/201919034011.12.201926.12.2019
4001001556Stengl Consulting, s.r.o.841 04 Bratislava Sumbalova 1/A35785616190014analytické služby48 768,00 €42/KP/201919033911.12.201926.12.2019
4001001548BUDIŠ a. s.038 23 Dubové Budiš36396591198000465ochraňovanie PZ4 351,00 €500039211.12.201926.12.2019
4001001547SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190003013kontrola kvality ŠHR533,40 €15/OHRNZRaRB/201919048710.12.201925.12.2019
4001001545Slovenská legálna metrológia, n.o.974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 3137954521519327217overenie váh Borovina474,00 €19039410.12.201925.12.2019
4001001544Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190063služby zodpovednej osoby720,00 €500038710.12.201925.12.2019
4001001543NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111902677ONI sledovanie, mapy50,40 €19000410.12.201925.12.2019
4001001542RONDO spol. s r.o.841 05 Bratislava Pod Rovnicami 2131334172191201orezanie stromov660,00 €19047510.12.201925.12.2019
4001001541SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190003006kontrola kvality ŠHR540,10 €15/OHRNZRaRB/201919038610.12.201925.12.2019
4001001539Ministerstvo vnútra Slovenskej812 72 Bratislava Pribinova 21518667060112851ochraňovanie MR394,80 €500042610.12.201925.12.2019
4001001538OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.085 10 Bardejov Dukelská 1936458503561920281ochraňovanie PZ1 064,24 €500039010.12.201925.12.2019
4001001536Slovenská autobusová doprava Zvolen960 01 Zvolen Balkán 53360546661901402001ochraňovanie MR225,00 €500040110.12.201925.12.2019
4001001535Dopravný podnik mesta Košice, a. s.043 29 Košice Bardejovská 63170191411192091ochraňovanie MR75,00 €500039510.12.201925.12.2019
4001001533FERONA Slovakia, a.s.011 45 Žilina Bytčická 12364011371619100417ochraňovanie MR267,01 €500041410.12.201925.12.2019
4001001532ARRIVA LIORBUS, a. s.034 01 Ružomberok Bystrická cesta 62364034313012007979ochraňovanie MR994,00 €500039710.12.201925.12.2019
4001001531L a T stav, s.r.o.022 01 Čadca Horelica 230518132711020190007rekonštrukcia oplotenia49 997,19 €19043710.12.201925.12.2019
4001001530Dušan Bulvas038 11 Belá - Dulice Belá 4555167469620190006oprava elektrickej inštalácie4 804,75 €19048210.12.201925.12.2019
4001001529TEZAB s.r.o.010 03 Žilina Bytčianska 1063164257820190063prekládka vodovod. potrubia14 830,82 €19049810.12.201925.12.2019
4001001528EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191920vzdelávacie služby158,00 €19049310.12.201925.12.2019
4001001527PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190102158seminár231,00 €19048010.12.201925.12.2019
4001001526Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190058služby zodpovednejosoby720,00 €500038710.12.201925.12.2019
4001001525FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919062nutie dátových služieb2 940,00 €500044310.12.201925.12.2019
4001001524Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140343150zemný plyn Mierová Čachtice380,00 €500037210.12.201925.12.2019
4001001523Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140343131zemný plyn Banská Štiavnica3,00 €500037210.12.201925.12.2019
4001001522Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140342994zemný plyn Pražská 291 170,00 €500037210.12.201925.12.2019
4001001521Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140342990zemný plyn Ľupčianka860,00 €500037210.12.201925.12.2019
4001001520Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140342991zemný plyn Kopaničiar410,00 €500037210.12.201925.12.2019
4001001519Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140342992zemný plyn Častkovce100,00 €500037210.12.201925.12.2019
4001001518Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140342993zemný plyn Brodnianka420,00 €500037210.12.201925.12.2019
4001001517Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140342995zemný plyn Borovina450,00 €500037210.12.201925.12.2019
4001001809Stengl Consulting, s.r.o.841 04 Bratislava Sumbalova 1/A35785616190015softvér173 215,20 €42/KP/20191903409.12.201924.12.2019
4001001735Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002769ochraňovanie OS Hont.Nemce53 179,64 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.11.201915.12.2019
4001001672Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210561ochraňovanie MR25,00 €500040830.11.201915.12.2019
4001001671Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002749ochraňovanie OS Poprad33 165,54 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.11.201915.12.2019
4001001656Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 4365509491508792019ochraňovanie MR41,88 €500040730.11.201915.12.2019
4001001638Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698247430378telekomunikačné služby453,80 €500035230.11.201915.12.2019
4001001633Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008524ochraňovanie MR60 355,70 €500040430.11.201915.12.2019
4001001632Fakultná nemocnica s poliklinikou974 01 Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1165549201901928ochraňovanie MR1 776,08 €500040930.11.201915.12.2019
4001001622Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001277801výplatné úver189,90 €500035930.11.201915.12.2019
4001001601Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001276469P.O.BOX Ľupčianka5,90 €19025030.11.201915.12.2019
4001001599SLOVNAFT, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13132283291149934ochraňovanie MR2 997,76 €500041930.11.201915.12.2019
4001001598Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002779ochraňovanie OS Breziny12 313,97 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.11.201915.12.2019
4001001597Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002759ochraňovanie OS Púchov9 833,64 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.11.201915.12.2019
4001001595Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503702191010943ochraňovanie MR4 693,97 €500040530.11.201915.12.2019
4001001589ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 35360314881110508vývoz kontajnerov Ľupčianka29,86 €500035430.11.201915.12.2019
4001001588Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698247430391telekomunikačné služby a internet720,36 €500035130.11.201915.12.2019
4001001587Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698247277334telekomunikačné služby374,51 €500035230.11.201915.12.2019
4001001586Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698247430428telekomunikačné služby614,76 €500035130.11.201915.12.2019
4001001585Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698247430403telekomunikačné služby Ľupčianka74,76 €500035130.11.201915.12.2019
4001001584Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698247430319telekomunikačné služby Borovina74,76 €500035130.11.201915.12.2019
4001001583Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698247430413telekomunikačné služby Brodnianka74,76 €500035130.11.201915.12.2019
4001001575Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685001219transakcia firemných kariet3 609,16 €500034930.11.201915.12.2019
4001001574ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121627655elektrická energia Chata Slanica18,65 €54/OSMIaVS2018500035830.11.201915.12.2019
4001001573ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121627654elektrická energia Chata Ostré89,18 €54/OSMIaVS2018500035830.11.201915.12.2019
4001001572ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121627650elektrická energia Breziny2 075,29 €54/OSMIaVS2018500035830.11.201915.12.2019
4001001571ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121627651elektrická energia Čačín183,36 €54/OSMIaVS2018500035830.11.201915.12.2019
4001001570ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121627653elektrická energia Brodnianka2 989,76 €54/OSMIaVS2018500035830.11.201915.12.2019
4001001569ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121627649elektrická energia Borovina4 995,59 €54/OSMIaVS2018500035830.11.201915.12.2019
4001001568ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121627652elektrická energia Ľupčianka1 957,84 €54/OSMIaVS2018500035830.11.201915.12.2019
4001001567ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817141335258elektrická energia Kopaničiar1 032,10 €54/OSMIaVS2018500035830.11.201915.12.2019
4001001566ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817230755443elektrická energia Pražská 292 410,40 €54/OSMIaVS2018500035830.11.201915.12.2019
4001001565SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie č.836022047995190441ochraňovanie MR7 337,96 €500040630.11.201915.12.2019
4001001564ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192101492ochraňovanie MR11 552,84 €500043830.11.201915.12.2019
4001001562Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 4365509491408792019ochraňovanie MR2 268,66 €500040730.11.201915.12.2019
4001001558Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008470ochraňovanie nehnuteľného majetku413,96 €2/OIaSM/1/2006500043030.11.201915.12.2019
4001001552BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019105632strážna služba Pražská 29 11/20195 896,80 €500044930.11.201915.12.2019
4001001550Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698247444860telekomunikačné služby496,24 €500035630.11.201915.12.2019
4001001549Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190260kontrola požiarnych uzáverov,požiar.dverí1 466,88 €48/OSMIaVS/2018500038230.11.201915.12.2019
4001001546TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900816skladovanie49 957,19 €500034130.11.201915.12.2019
4001001540Dobrovoľný hasičský zbor - ORAVA,029 54 Krušetnica Krušetnica 2373779993220190006ochraňovanie MR830,74 €500042430.11.201915.12.2019
4001001537SPIE Elektrovod, a. s.824 66 Bratislava Prievozská 4C368635136002190636ochraňovanie MR6 397,49 €500041830.11.201915.12.2019
4001001515ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817103170835elektrická energia Mierová Čachtice293,56 €54/OSMIaVS2018500035830.11.201915.12.2019
4001001514ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817161160421elektrická energia Kopaničiar381,22 €54/OSMIaVS2018500035830.11.201915.12.2019
4001001512Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019159upratovacie služby 11/20192 494,80 €51/OSMIaVS/2018500038430.11.201915.12.2019
4001001508Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191245612zrážky Pražská 2975,20 €500034330.11.201915.12.2019
4001001507EUROVIA SK, a.s.040 17 Košice Osloboditeľov 66316515186600190316ochraňovanie MR9 258,04 €500039630.11.201915.12.2019
4001001506Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445192626offline monitoring84,00 €19000130.11.201915.12.2019
4001001505EUROVIA SK, a.s.040 17 Košice Osloboditeľov 66316515186600190317ochraňovanie nehnut.majetku121,44 €223/OIaSM/2001500043230.11.201915.12.2019
4001001504Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228191102026ochraňovanie MR910,07 €500041630.11.201915.12.2019
4001001503Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100695skladovanie ŠHR41 367,41 €500036630.11.201915.12.2019
4001001502Slovenská autobusová doprava Lučene984 01 Lučenec Mikušovská cesta 173605425942019ochraňovanie MR314,00 €500039830.11.201915.12.2019
4001001501Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911003016skladovanie ŠHR109,80 €500034230.11.201915.12.2019
4001001499IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111311ochraňovanie MR4 153,93 €500041030.11.201915.12.2019
4001001498BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019105570strážna služba závody29 376,00 €500044830.11.201915.12.2019
4001001497IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111312ochraňovanie hmot.majetku692,16 €28/OSMIaVS/2011500043430.11.201915.12.2019
4001001496Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012650009292prenájom v k.ú. Vígľaš56,76 €500044430.11.201915.12.2019
4001001495PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026002819podpora Lotus Notes239,00 €500043130.11.201915.12.2019
4001001494Brantner Altgas s.r.o.018 41 Dubnica nad Váh Dukelská štvrť 1401363340811101900335zhodnotenie dreveného odpadu162,96 €19051130.11.201915.12.2019
4001001493ARRIVA, Nové Zámky, akciová940 14 Nové Zámky Považská 2365453173009004348ochraňovanie nehnut.majetku336,00 €299/OIaSM/2001500043330.11.201915.12.2019
4001001491ARRIVA, Nové Zámky, akciová940 14 Nové Zámky Považská 2365453173009004347ochraňovanie MR416,44 €500039430.11.201915.12.2019
4001001488Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002659skladovanie ŠHR50 575,43 €500034530.11.201915.12.2019
4001001486Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000239nákup ŠHR92 376,71 €1000007430.11.201915.12.2019
4001001485Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000229nákup ŠHR41 128,86 €1000007830.11.201915.12.2019
4001001467Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190244služby BOZP, OPP, PZS 11/2019398,40 €48/OSMIaVS/2018500038230.11.201915.12.2019
4002000057IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111306obmena MR19 462,41 €1000005929.11.201914.12.2019
4001001555EZ - PROFINAL SK spol. s r.o.926 01 Sereď D. Štúra 1009/8366756012019426profylaktická prehliadka UPS a MG1 677,60 €19046529.11.201914.12.2019
4001001553EZ - PROFINAL SK spol. s r.o.926 01 Sereď D. Štúra 1009/8366756012019424dodanie a montáž zdroja UPS1 188,00 €19048329.11.201914.12.2019
4001001516Ing. Yveta Valentová958 03 Veľké Kršteňany Veľké Kršteňany 156518368074222019znalecký posudok243,17 €19047029.11.201914.12.2019
4001001500Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191249147vodné, stočné Pražská 29115,91 €500034429.11.201914.12.2019
4001001466EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191799vzdelávacie služby276,00 €19047929.11.201914.12.2019
4001001465ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817010736286elektrická energia Liptovský Hrádok11,98 €54/OSMIaVS2018500035829.11.201914.12.2019
4002000056Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654169642obmena MR284 497,92 €1000006128.11.201913.12.2019
4001001482HTONER s.r.o.917 05 Trnava Javorová 9001/87B5203045820190165optický valec Konica Minolta177,58 €19050128.11.201913.12.2019
4001001478FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919061pravidelná kontrola IBS Brodnianka8 610,00 €500044328.11.201913.12.2019
4001001474REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190599ochranné osobné pracovné pomôcky718,21 €23/OSMIaVS/201819045528.11.201913.12.2019
4001001464HTONER s.r.o.917 05 Trnava Javorová 9001/87B5203045820190160prenosný pás Konica Minolta227,94 €19048828.11.201913.12.2019
4001001463DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.010 01 Žilina Kálov 356363910003091954607stravné lístky6 623,92 €47/OSMIaVS/201819049428.11.201913.12.2019
4001001462News and Media Holding a.s.851 01 Bratislava Einsteinova 254725628139250483vyúčtovanie predplatného445,00 €19045728.11.201913.12.2019
4001001461SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002901kontrola kvality ŠHR450,13 €15/OHRNZRaRB/201919044228.11.201913.12.2019
4001001460EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191748školenie158,00 €19047828.11.201913.12.2019
4001001628Miloš Kianica - DK-PRO010 07 Žilina Platanova 3225/14808947820191201revízia a oprava bleskozvodu Ostré1 000,00 €19043927.11.201912.12.2019
4001001513Miloš Kianica - DK-PRO010 07 Žilina Platanova 3225/14808947820191202porevízne opravy90,00 €19048427.11.201912.12.2019
4001001473ELRAMST, s.r.o.082 13 Demjata Demjata 137365062812019064modernizácia elektrickej inštalácie skladu148 568,00 €19039927.11.201912.12.2019
4001001468Slovenská legálna metrológia, n.o.974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 3137954521519326768vydanie certifikátu o overení267,60 €19048927.11.201912.12.2019
4001001459JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,3662000910195370školenie138,00 €19035627.11.201912.12.2019
4001001458REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190569osobné ochranné pracovné pomôcky1 319,45 €23/OSMIaVS/201819042727.11.201912.12.2019
4001001457Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190863vykonanie technickej kontroly65,04 €19047727.11.201912.12.2019
4001001456MZT s.r.o.908 80 Sekule Družstevná 628500832522019327oprava omietok9 147,00 €19046827.11.201912.12.2019
4001001455Pipik s.r.o.900 31 Stupava Na aleji 51503899212190555servis a oprava váh476,64 €19044527.11.201912.12.2019
4001001454Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132náklady na byt Žižkova 2496,26 €16/OSMIaVS/2019500036327.11.201912.12.2019
4001001453HK-IMPEX, s.r.o.010 03 Žilina Bytčianska 814/13136388726192220236odborná prehliadka posuvných dverí676,80 €19046627.11.201912.12.2019
4004000029Profi Press SK, s.r.o.949 01 Nitra Dlhá 25453487233920900669vyúčt.predplatného40,80 €19044126.11.201911.12.2019
4002000054ARRIVA, Nové Zámky, akciová940 14 Nové Zámky Považská 2365453173009004274obmena MR21 528,00 €1000007026.11.201911.12.2019
4001001509Správa a údržba ciest Prešovského080 05 Prešov Jesenná 1437936859480190003ochraňovanie MR1 685,98 €500040326.11.201911.12.2019
4001001475Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.811 01 Bratislava Michalská 9463804341173800seminár202,80 €19044726.11.201911.12.2019
4001001452METRO Cash & Carry SR s. r. o.900 28 Ivanka pri Duna Senecká cesta 1881459526714015723vyúčtovanie - SF Mikulášske1 333,91 €vyúčt.Mikulášske darčeky26.11.201911.12.2019
4001001450Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100693nákup ŠHR1 139 525,98 €1000007626.11.201911.12.2019
4001001448Ing. Yveta Valentová958 03 Veľké Kršteňany Veľké Kršteňany 15651836807357/2019znalecký posudok290,21 €19038926.11.201911.12.2019
4001001447ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192101370ochraňovanie MR82 319,78 €500043826.11.201911.12.2019
4001001446Ministerstvo vnútra Slovenskej812 72 Bratislava Pribinova 2151866260034538ochraňovanie MR1 895,00 €500042526.11.201911.12.2019
4001001445Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019116odborné prehliadky VTZ - závody2 436,00 €19009026.11.201911.12.2019
4001001444FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919054operatívny servis Kopaničiar7 372,80 €500044326.11.201911.12.2019
4002000055TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 6367731233019126608obmena ŠHR267 683,42 €1000006925.11.201910.12.2019
4001001658Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210582ochraňovanie MR35,87 €500040825.11.201910.12.2019
4001001657Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210581ochraňovanie MR692,95 €500040825.11.201910.12.2019
4001001510SAP TEAM, s.r.o.821 09 Bratislava Miletičova 595/72508579832019058nátery oceľových konštrukcií14 991,56 €19043825.11.201910.12.2019
4001001483TECHNO GROUP spol. s r.o.902 03 Pezinok Limbašská cesta 4358382131095191774opravy po odborných prehliadkach81,84 €19047325.11.201910.12.2019
4001001480FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919060pravidelná kontrola IBS Borovina8 310,00 €500044325.11.201910.12.2019
4001001472TECHNO GROUP spol. s r.o.902 03 Pezinok Limbašská cesta 4358382131095191773opravy po odborných prehliadkach1 840,32 €19047225.11.201910.12.2019
4001001471TECHNO GROUP spol. s r.o.902 03 Pezinok Limbašská cesta 4358382131095191772OP a OS1 162,56 €19035325.11.201910.12.2019
4001001470TECHNO GROUP spol. s r.o.902 03 Pezinok Limbašská cesta 4358382131095191771OP a OS2 494,80 €19035325.11.201910.12.2019
4001001469BeSecure s.r.o.902 01 Pezinok Za dráhou 6137/215064128020190143dodanie a montáž držiakov na monitor842,40 €19011625.11.201910.12.2019
4001001442Slovenská legálna metrológia, n.o.974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 3137954521519326185stacionárne nádrže - kalibrácia7 111,20 €19029125.11.201910.12.2019
4001001554EZ - PROFINAL SK spol. s r.o.926 01 Sereď D. Štúra 1009/8366756012019425odstánenie poruchy elektrorozvodne900,00 €19045124.11.20199.12.2019
4001001691Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,814 99 Bratislava Železničiarska 13, P.O. B3573012919007764vyúčt. On-line odbor.literat.314,04 €19046022.11.20197.12.2019
4001001492Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000075312školenie85,88 €19045322.11.20197.12.2019
4001001490Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000075311školenie25,26 €19045322.11.20197.12.2019
4001001489Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000075313pravidelné školenie85,88 €19046422.11.20197.12.2019
4001001487Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002669ostatné náklady2 068,92 €500038022.11.20197.12.2019
4001001484Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000219nákup ŠHR203 738,06 €1000007422.11.20197.12.2019
4001001477FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919059OPa OS IBS Borovina6 042,00 €500044322.11.20197.12.2019
4001001441Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000209nákup ŠHR124 691,07 €1000007322.11.20197.12.2019
4001001440Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100692nákup ŠHR1 126 592,45 €1000007622.11.20197.12.2019
4001001439TÜV SÜD Slovakia s.r.o.821 03 Bratislava Jašíkova 6358522161916507473úradná skúška540,00 €19036222.11.20197.12.2019
4001001438Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219086469vodné Kopaničiar20,92 €500037922.11.20197.12.2019
4001001437Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002649ostatné náklady s naskladnením1 300,44 €500038022.11.20197.12.2019
4001001436Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002639odplata za obstaranie záležitosti3 984,00 €500038022.11.20197.12.2019
4001001435Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002629odplata za obstaranie záležitosti447,40 €500038022.11.20197.12.2019
4001001434Žilinská univerzita v Žiline010 26 Žilina Univerzitná 8215/13975633190004650vložné na konferenciu280,00 €19042022.11.20197.12.2019
4001001433PAMAS-Trenčín, s.r.o.911 01 Trenčín Legionárska 641936317250190163novoročenky716,87 €19044422.11.20197.12.2019
4001001432BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320193598servisné práce na vozidle161,16 €500043922.11.20197.12.2019
4001001594Univerzitná nemocnica Bratislava821 01 Bratislava Pažítková 4318138611041900384ochraňovanie MR9 986,40 €500041121.11.20196.12.2019
4001001582SYTELI, s.r.o.071 01 Michalovce Duklianska 7361739751911581pozár.servis, oprava poruchy1 155,00 €19005621.11.20196.12.2019
4001001431STAV RD s.r.o.040 22 Košice Bielocerkevská 2463206102019033oprava soklovej časti Borovina14 998,76 €19035221.11.20196.12.2019
4001001430FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919056OPaOS IBS Kopaničiar4 824,00 €500044321.11.20196.12.2019
4001001429FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919055OPaOS IBS Častkovce5 070,00 €500044321.11.20196.12.2019
4001001428FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919053OPaOS IBS Ľupčianka5 940,00 €500044321.11.20196.12.2019
4001001427FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919052operatívny servis Kopaničiar174,40 €500044321.11.20196.12.2019
4001001426FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919051druhá PK IBS Kopaničiar6 396,00 €500044321.11.20196.12.2019
4001001425FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919050druhá PK IBS Častkovce5 502,00 €500044321.11.20196.12.2019
4001001424FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919049druhá PK IBS Ľupčianka7 836,00 €500044321.11.20196.12.2019
4001001421EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191638vzdelávacie služby69,00 €19037721.11.20196.12.2019
4001001420Jaroslav Prekop Autoškola913 21 Trenčianska Tur Vysoká 71622824804190533výcvik vodičov - 3 osoby450,00 €19044821.11.20196.12.2019
4001001419SmartCube, s.r.o.851 01 Bratislava Záporožská 3660/9523402522019071Verejné obstarávanie v kocke-časopis 2020716,00 €19047621.11.20196.12.2019
4001001418Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119051522čistiace prostriedky201,08 €27/OSMIaVS/201819038821.11.20196.12.2019
4001001417REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190568osobné ochranné pracovné pomôcky37,01 €23/OSMIaVS/201819042921.11.20196.12.2019
4001001416ATANI, s.r.o.851 01 Bratislava Kopčianska 653138148142019460ochraňovanie MR467,93 €500041221.11.20196.12.2019
4001001415Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000199nákup ŠHR185 386,43 €1000007321.11.20196.12.2019
4004000028VIK s.r.o.821 02 Bratislava Jadrová 19/3226366801922019203vyúčt. školenia192,00 €19042519.11.20194.12.2019
4004000027News and Media Holding a.s.851 01 Bratislava Einsteinova 25472562811190030113vyúčtovanie predplatného396,00 €19043219.11.20194.12.2019
4001001414NAY a.s.830 06 Bratislava Tuhovská 15357394876110366804filter vzduchu31,99 €19046919.11.20194.12.2019
4001001409Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100691nákup ŠHR1 117 059,24 €1000007619.11.20194.12.2019
4001001511Erika Augustínová916 27 Častkovce Častkovce 29346107380762019školenie140,00 €19045418.11.20193.12.2019
4001001481VK-KLIMASERVIS, s.r.o.851 05 Bratislava Strečnianska 16359485073119281jesenný servis klimatizácie4 571,40 €5/OSMIaVS/2018500044218.11.20193.12.2019
4001001479FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919058OPa OS IBS Brodnianka6 798,00 €500044318.11.20193.12.2019
4001001403Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002619ostatné náklady1 985,59 €500038018.11.20193.12.2019
4001001400Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275200099nákup ŠHR240 675,45 €1000007518.11.20193.12.2019
4001001398SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002806kontrola kvality412,55 €15/OHRNZRaRB/201919038618.11.20193.12.2019
4001001395creatio eu, s.r.o.821 02 Bratislava Drieňová 34502420322019676školenie204,00 €19045215.11.201930.11.2019
4001001394PERFECT BODY, s. r. o.811 09 Bratislava Ul. 29. augusta 2263/114558573320190030poukážky-chránená dielňa3 000,00 €19044915.11.201930.11.2019
4001001393VAM Consulting, s.r.o.821 05 Bratislava Sinokvetná 25477607962019068školenie576,00 €19042615.11.201930.11.2019
4001001392REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190538osobné ochranné pracovné pomôcky327,34 €23/OSMIaVS/201819042214.11.201929.11.2019
4001001391Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119050379kalendáre a diáre1 473,54 €19043114.11.201929.11.2019
4001001692News and Media Holding a.s.851 01 Bratislava Einsteinova 25472562811190030121vyúčtovanie predplatné tlač318,00 €19043313.11.201928.11.2019
4001001379Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100690nákup ŠHR1 056 687,58 €1000007613.11.201928.11.2019
4001001378SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002787analýza vzorky ŠHR412,55 €15/OHRNZRaRB/201919038613.11.201928.11.2019
4001001375Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219085292vodné Mierová, Čachtice16,27 €19/OSMaI/2016500037413.11.201928.11.2019
4001001374EL-MARA, s.r.o.010 08 Žilina Rosinská 8542/32A482140511020190050oprava obslužných miestností OS17 916,00 €19034913.11.201928.11.2019
4001001373ABADOS, s.r.o.027 12 Čimhová Čimhová 1524659044719134papierové tašky a brožúry702,00 €19045013.11.201928.11.2019
4001001372Ing. Viera Janíková - KOMING020 01 Púchov 1. mája 1160/38440128612019192kontrola a čist. komínov Chata Ostré71,70 €19044013.11.201928.11.2019
4001001371SERVICES MCK s.r.o.040 01 Košice Suchodolinská 40317302482019114modernizácia elektrickej inštalácie148 972,20 €19039713.11.201928.11.2019
4001001362Ministerstvo vnútra Slovenskej812 72 Bratislava Pribinova 2151866260034241ochraňovanie MR1 801,90 €500042512.11.201927.11.2019
4001001358Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132náklady na byt Žižkova 2496,26 €16/OSMIaVS/2019500036311.11.201926.11.2019
4001001357ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817720861082ická energia Žižkova 2424,07 €53/OSMaI/2015500034611.11.201926.11.2019
4001001356Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568110329975zemný plyn Mierová Čachtice380,00 €500037211.11.201926.11.2019
4001001355Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568110329956zemný plyn Banská Štiavnica3,00 €500037211.11.201926.11.2019
4001001354PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190100172odborný seminár375,00 €19043411.11.201926.11.2019
4001001353EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191522vzdelávacie služby79,00 €19040511.11.201926.11.2019
4001001352Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190049služby zodpovednej osoby720,00 €500038711.11.201926.11.2019
4001001351Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019108oprava brány závod Kopaničiar4 876,00 €19043011.11.201926.11.2019
4001001350NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111902489ONI sledovanie, mapy50,40 €19000411.11.201926.11.2019
4001001349Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568110329812zemný plyn Ľupčianka860,00 €500037211.11.201926.11.2019
4001001348Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568110329813zemný plyn Kopaničiar410,00 €500037211.11.201926.11.2019
4001001347Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568110329814zemný plyn Častkovce100,00 €500037211.11.201926.11.2019
4001001346Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568110329815zemný plyn Brodnianka420,00 €500037211.11.201926.11.2019
4001001345Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568110329817zemný plyn Borovina450,00 €500037211.11.201926.11.2019
4001001344Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568110329816zemný plyn Pražská 291 170,00 €500037211.11.201926.11.2019
4001001561B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193202ochraňovanie MR213,10 €50004209.11.201924.11.2019
4001001607EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191500vzdelávacie služby72,00 €1903925.11.201920.11.2019
4001001551BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019105631strážna služba Pražská 29 10/20195 896,80 €50004491.11.201916.11.2019
4001001476Nakladatelství FORUM s.r.o., organi821 08 Bratislava Záhradnícka 46464902131690826501seminár214,20 €1903601.11.201916.11.2019
4002000046IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111186obmena zásob MR34 145,22 €1000005931.10.201915.11.2019
4002000045IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111189obmena zásob MR45 055,56 €1000005931.10.201915.11.2019
4002000044IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111190obmena zásob MR100 880,60 €1000005931.10.201915.11.2019
4001001423FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A50898299190482.štvrťročná kontrola EPS Drienka666,00 €500044331.10.201915.11.2019
4001001422FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A50898299190472.štvrťročná kontrola EPS Ľupčianka1 104,00 €500044331.10.201915.11.2019
4001001413Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008448ochraňovanie MR60 020,02 €500040431.10.201915.11.2019
4001001412Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503702191010030ochraňovanie MR7 274,03 €500040531.10.201915.11.2019
4001001411ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192101345ochraňovanie MR11 668,11 €500043831.10.201915.11.2019
4001001410Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210505ochraňovanie MR25,00 €500040831.10.201915.11.2019
4001001406SLOVNAFT, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13132283291148177ochraňovanie MR394,57 €500041931.10.201915.11.2019
4001001405Dobrovoľný hasičský zbor - ORAVA,029 54 Krušetnica Krušetnica 2373779993220190005ochraňovanie MR1 587,57 €500042431.10.201915.11.2019
4001001404B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193184ochraňovanie MR544,66 €500042031.10.201915.11.2019
4001001402ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 353603148819100464vývoz kontajnerov29,86 €500035431.10.201915.11.2019
4001001401Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001269600poštové služby5,90 €19025031.10.201915.11.2019
4001001397Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698245229520telekomunikačné služby459,91 €500035231.10.201915.11.2019
4001001396Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001267548výplatné - úver198,50 €500035931.10.201915.11.2019
4001001390IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111210ochraňovanie MR2 723,77 €500041031.10.201915.11.2019
4001001389IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111212ochraňovanie hmot. majetku35,00 €28/OSMIaVS/2011500043431.10.201915.11.2019
4001001387BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019105142strážna služba 10/20195 875,20 €500044831.10.201915.11.2019
4001001386PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026002619Lotus Notes podpora239,00 €500043131.10.201915.11.2019
4001001385Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002529licencia2 419,20 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.10.201915.11.2019
4001001384Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002519ochraňovanie OS Svidník17 952,00 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.10.201915.11.2019
4001001383Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002509ochraňovanie OS Hontianske Nemce29 621,36 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.10.201915.11.2019
4001001382Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002479ochraňovanie OS Poprad24 863,97 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.10.201915.11.2019
4001001381Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002499ochraňovanie OS Púchov6 527,69 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.10.201915.11.2019
4001001380Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002489ochraňovanie OS Breziny4 801,79 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.10.201915.11.2019
4001001377Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 4365509491208792019ochraňovanie MR2 888,93 €500040731.10.201915.11.2019
4001001376Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228191002051ochraňovanie MR838,07 €500041631.10.201915.11.2019
4001001370ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817200905520elektrická energia Borovina1 413,37 €54/OSMIaVS2018500035831.10.201915.11.2019
4001001369ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171104344elektrická energia Ľupčianka1 792,80 €54/OSMIaVS2018500035831.10.201915.11.2019
4001001368ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817200905523elektrická energia Brodnianka2 516,29 €54/OSMIaVS2018500035831.10.201915.11.2019
4001001367ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171103903elektrická energia Kopaničiar981,73 €54/OSMIaVS2018500035831.10.201915.11.2019
4001001366ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210846746elektrická energia Pražská2 643,13 €54/OSMIaVS2018500035831.10.201915.11.2019
4001001361Poradca podnikateľa, spol. s r.o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A315925035021916193vyúčtovanie predplatného tlače r. 2020723,41 €19041731.10.201915.11.2019
4001001360ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817131451024elektrická energia Častkovce391,92 €54/OSMIaVS2018500035831.10.201915.11.2019
4001001359ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121622143elektrická energia Chata Ostré83,82 €54/OSMIaVS2018500035831.10.201915.11.2019
4001001342ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171104345elektrická energia Slanica18,65 €54/OSMIaVS2018500035831.10.201915.11.2019
4001001341ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817200905522elektrická energia Čačín38,12 €54/OSMIaVS2018500035831.10.201915.11.2019
4001001340ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817200905521elektrická energia Dolné Breziny1 706,81 €54/OSMIaVS2018500035831.10.201915.11.2019
4001001339ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121619902elektrická energia Mierová Čachtice272,86 €54/OSMIaVS2018500035831.10.201915.11.2019
4001001338FERONA Slovakia, a.s.011 45 Žilina Bytčická 12364011371619100387ochraňovanie MR1 502,59 €500041431.10.201915.11.2019
4001001337Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698245229549telekomunikačné služby614,76 €500035131.10.201915.11.2019
4001001336Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685001119transakcie firemných kariet3 823,57 €500034931.10.201915.11.2019
4001001334TESLA Liptovský Hrádok a.s.033 17 Liptovský Hrádo Pálenica 53/79968719003248stočné 10/2019285,78 €55/OSMaI/2015500036231.10.201915.11.2019
4001001332Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911002753skladovanie ŠHR113,40 €500034231.10.201915.11.2019
4001001329Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698245229466telekomunikačné služby Borovina74,76 €500035131.10.201915.11.2019
4001001328Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698245229545telekomunikačné služby Brodnianka74,76 €500035131.10.201915.11.2019
4001001327Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698245229539telekomunikačné služby Ľupčianka74,76 €500035131.10.201915.11.2019
4001001326Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698245229529telekomunikačné služby720,36 €500035131.10.201915.11.2019
4001001325Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698245074961telekomunikačné služby375,77 €500035231.10.201915.11.2019
4001001324Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000189nákup ŠHR188 875,49 €1000007331.10.201915.11.2019
4001001323Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000179nákup ŠHR5 000,55 €1000007331.10.201915.11.2019
4001001322Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100689skladovanie ŠHR26 058,14 €500036631.10.201915.11.2019
4001001321TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900725skladovanie ŠHR49 957,19 €500034131.10.201915.11.2019
4001001320Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002379ostatné náklady1 969,84 €500038031.10.201915.11.2019
4001001319Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002389skladovanie ŠHR45 496,07 €500034531.10.201915.11.2019
4001001318Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191223469zrážky Pražská ul.77,41 €500034331.10.201915.11.2019
4001001317Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698245229955telekomunikačné služby643,69 €500035631.10.201915.11.2019
4001001316Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445192380offline monitoring84,00 €19000131.10.201915.11.2019
4001001313Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190219služby BOZP, OPP a PZS 10/2019398,40 €48/OSMIaVS/2018500038231.10.201915.11.2019
4001001310Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019144upratovacie služby2 494,80 €51/OSMIaVS/2018500038431.10.201915.11.2019
4001001305Ing. Pavol Jánošík919 28 Bučany Bučany 64411019znalecký posudok160,00 €19041231.10.201915.11.2019
4001001303JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL811 09 Bratislava Pribinova 19313636952020707689oprava operátorského pracoviska10 974,49 €19034631.10.201915.11.2019
4001001302JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,3662000910194859školenie332,40 €19039031.10.201915.11.2019
4001001301Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440307319060119rozbor odpadových vôd Borovina27,10 €19006331.10.201915.11.2019
4001001300NAL s.r.o.055 51 Veľký Folkmar Veľký Folkmar 1035027265920190028modernizáciu elektrickej inštalácie149 685,00 €19038331.10.201915.11.2019
4001001312Talajka s.r.o.900 42 Miloslavov Alžbetin dvor 3544706243620191750dodanie a montáž info.tabule83,08 €19042830.10.201914.11.2019
4001001299Michal Stebila - S. A. Š. AUTOŠKOLA974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č. 3142444462019191školenie20,00 €19037330.10.201914.11.2019
4001001298EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191471vzdelávacie služby148,00 €19038030.10.201914.11.2019
4001001297PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190102016odborný seminár222,00 €19041130.10.201914.11.2019
4001001296Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440302191255259vodné Borovina134,03 €500038330.10.201914.11.2019
4001001295REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190490osobné ochranné pracovné pomôcky1 393,19 €23/OSMIaVS/201819039530.10.201914.11.2019
4001001294ENERGOREAL s.r.o.916 21 Čachtice Revolučná 2033682514020190040odborné prehliadky a skúšky466,80 €19035430.10.201914.11.2019
4007000015Mesto Liptovský Hrádok033 01 Liptovský Hrádo Hviezdoslavova 17031549494452019preplatok za komunálny odpad6,38 €preplatok KO Lipt.Hradok29.10.201913.11.2019
4002000053Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654167708obmena MR243 855,36 €1000006129.10.201913.11.2019
4001001365Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000074858školenie25,26 €19037629.10.201913.11.2019
4001001364Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191229082vodné, stočné Pražská 29113,68 €500034429.10.201913.11.2019
4001001335Jozef Špalek - Autoškola024 01 Kysucké Nové Me Vajanského 588322512035902019kvalifikačný kurz vodičov360,00 €19040029.10.201913.11.2019
4001001315OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.085 10 Bardejov Dukelská 193645850366901551OOPP-obuv709,98 €19042329.10.201913.11.2019
4001001309PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190102039odborný seminár84,00 €19033329.10.201913.11.2019
4001001293SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002645kontrola kvality ŠHR412,55 €15/OHRNZRaRB/201919038629.10.201913.11.2019
4007000014Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568402589429dobropis zemný plyn Lipt.Hrádok8,84 €500037228.10.201912.11.2019
4007000013Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.815 74 Bratislava Dostojevského rad 415170012019dobropis poistné motorových vozidiel2,60 €dobropis poistné28.10.201912.11.2019
4002000050FORTISCHEM a.s.972 71 Nováky M.R. Štefánika 1466938741193600005obmena zásob mobilizačných rezerv1 325,04 €1000007728.10.201912.11.2019
4002000047Slovenská autobusová doprava911 37 Trenčín Zlatovská cesta 29363239772019170318obmena MR46 829,54 €1000006628.10.201912.11.2019
4001001363EXPERT GROUP k.s.841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B440827712032019znalecký posudok6 120,00 €19025928.10.201912.11.2019
4001001331EXPERT GROUP k.s.841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B440827712042019znalecký posudok216,00 €19026128.10.201912.11.2019
4001001330EXPERT GROUP k.s.841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B440827712052019znalecký posudok2 340,00 €19028828.10.201912.11.2019
4001001306LESY Slovenskej republiky, štátny975 66 Banská Bystrica Námestie SNP 836038351608029006nájom za rok 201942,00 €62/OSMIaVS/2017500044728.10.201912.11.2019
4001001292Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219080778vodné Kopaničiar15,11 €500037928.10.201912.11.2019
4001001291Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.013 01 Teplička nad Vá Na Skotňu 471/54142557912019430úradné meranie spotreby paliva1 008,00 €19042428.10.201912.11.2019
4001001290Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119048056kopírovací papier1 026,49 €13/OSMIaVS201819041828.10.201912.11.2019
4001001314Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100678nákup ŠHR1 126 302,06 €1000007627.10.201911.11.2019
4002000052IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111188obmena MR5 017,55 €1000005925.10.20199.11.2019
4002000051IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111187obmena MR3 172,95 €1000005925.10.20199.11.2019
4002000049TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 6367731233019115783obmena ŠHR270 200,52 €1000006925.10.20199.11.2019
4001001388BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019105141strážna služba závody26 100,00 €500036925.10.20199.11.2019
4001001311Poradca podnikateľa, spol. s r.o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A315925035021915963Verejná správa-ročný prístup330,00 €19041525.10.20199.11.2019
4001001308MAXOLEN, s.r.o.831 04 Bratislava 3 Staviteľská 1447470632019240doplnkové vybavenie vozidiel177,84 €19043525.10.20199.11.2019
4001001307Nerta Slovakia s.r.o.831 04 Bratislava Staviteľská 1/938235878339191399doplnkové vybavenie vozidiel288,60 €19043625.10.20199.11.2019
4001001304Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440302191258374vodné Ľupčianka89,35 €500038825.10.20199.11.2019
4001001288Juraj Švára - AGB900 63 Jakubov Jakubov 15143131981422019odborná prehliadka garážovej brány240,00 €19041325.10.20199.11.2019
4004000023Nakladatelství FORUM s.r.o., organi821 08 Bratislava Záhradnícka 46464902131690549001školenie76,80 €19013124.10.20198.11.2019
4001001289DDD Prešov, s.r.o.080 01 Prešov Ľubochnianska 53647734620190858deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia závody11 800,44 €19034524.10.20198.11.2019
4001001287ARTICO, s.r.o.040 01 Košice Hlavná 1044626169919010údržba trávnatých plôch17 740,80 €19032124.10.20198.11.2019
4001001286HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol.022 01 Čadca Horelica 3103639711319020130rekonštrukcia oplotenia Brodnianka215 780,51 €19032224.10.20198.11.2019
4001001284EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191437vzdelávacie služby64,00 €19033124.10.20198.11.2019
4001001283Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000074390školenie50,52 €19038124.10.20198.11.2019
4001001282EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191450vzdelávacie služby345,00 €19040424.10.20198.11.2019
4001001281Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000169nákup ŠHR190 205,83 €1000007323.10.20197.11.2019
4001001280Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002339ostatné náklady1 983,71 €500038023.10.20197.11.2019
4001001277Ing. Sokol Ivan - INPEKO013 42 Horný Hričov Horný Hričov 7310938885190100066školenie VZV426,24 €19035123.10.20197.11.2019
4002000048Slovenská autobusová doprava911 37 Trenčín Zlatovská cesta 29363239772019170317obmena MR82 128,58 €1000006622.10.20196.11.2019
4001001276OTIDEA s.r.o.811 01 Bratislava Zámocká 30471392001901001580školenie108,00 €19041422.10.20196.11.2019
4001001275Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019104odborné prehliadky VTZ výťahov1 545,60 €19009022.10.20196.11.2019
4001001274Ing. Dušan Wirgha020 01 Púchov Kuzmányho 1337/4406780911422015nájom7 422,05 €142/OSMaI/2015500036522.10.20196.11.2019
4001001273JUDr. Vladimír Wirgha020 01 Púchov Okružná 1424/20301805711422015nájom7 422,05 €142/OSMaI/2015500036422.10.20196.11.2019
40010012722U spol. s r.o.811 02 Bratislava Martinengova 11731578622996vlajky SR, EU Brodnianka198,60 €19039621.10.20195.11.2019
4001001270Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119045613čistiace prostriedky a hygiena1 179,41 €27/OSMIaVS/201819035021.10.20195.11.2019
4004000021RELIA, spoločnosť s ručením821 02 Bratislava Trnavská 80313693082019100181odborný seminár84,00 €19036118.10.20192.11.2019
4001001267EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191368vzdelávacie služby72,00 €19037418.10.20192.11.2019
4001001266PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190101946odborný seminár225,00 €19033618.10.20192.11.2019
4001001265EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 43628722910190156vzdelávacie služby72,00 €19039118.10.20192.11.2019
4001001264SYNCOL, s.r.o.038 15 Karlová Karlová 5345338795822019rekonštrukcia fasády Brodnianka179 766,74 €19029717.10.20191.11.2019
4001001263Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440307319090351rozbor odpadových vôd45,00 €19003817.10.20191.11.2019
4001001258Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219080551vodné Kopaničiar15,11 €500037917.10.20191.11.2019
4001001257AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,811 01 Bratislava Zámocká 30358977415010280234poistné- zahraničná služobná cesta4,45 €19040917.10.20191.11.2019
4001001256Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132náklady na byt Žižkova 2496,26 €16/OSMIaVS/2019500036316.10.201931.10.2019
4001001255Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190213kontrola a plnenie hasiacich prístrojov286,42 €48/OSMIaVS/2018500038216.10.201931.10.2019
4001001253EuroFire SK, s.r.o.020 52 Záriečie Záriečie 162363332632019131revízia vyslobodz. zariadenia622,62 €19035516.10.201931.10.2019
4001001251Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000159nákup ŠHR133 773,20 €1000007316.10.201931.10.2019
4001001248Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019100vykonanie úradnej skúšky960,00 €19034815.10.201930.10.2019
4001001244Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219080474vodné Mierová-Čachtice11,62 €19/OSMaI/2016500037415.10.201930.10.2019
4001001241RICoS, a.s.038 61 Vrútky Švermova 2363979111910013rekonštrukcia zariadení Brodnianka215 655,19 €19029615.10.201930.10.2019
4001001232IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111088ochraňovanie hmotného majetku1 134,00 €28/OSMIaVS/2011500043414.10.201929.10.2019
4001001231Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012800038205čistenie a mazanie vlečky Čachtice85,12 €36/OSMIaVS/2018500042914.10.201929.10.2019
4001001226Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,814 99 Bratislava Železničiarska 13, P.O. B3573012919006510analýza dát v Exceli55,20 €19040211.10.201926.10.2019
4001001225AREKO, s.r.o.831 07 Bratislava Tomanova 35313775302019432oprava meracieho prístroja200,88 €19038711.10.201926.10.2019
4001001224OTIDEA s.r.o.811 01 Bratislava Zámocká 30471392001901001516školenie228,00 €19035911.10.201926.10.2019
4001001223SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002444kontrola kvality86,40 €15/OHRNZRaRB/201919032611.10.201926.10.2019
4001001222SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002438kontrola kvality375,94 €15/OHRNZRaRB/201919032611.10.201926.10.2019
4001001249AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.900 45 Malinovo Tri Vody II 14368437412810190353školenie75,00 €19033710.10.201925.10.2019
4001001219Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002269ostatné náklady1 395,16 €500038010.10.201925.10.2019
4001001218Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568150286362zemný plyn Liptovský Hrádok, Bans.Štiavnica6,00 €500037210.10.201925.10.2019
4001001217Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568150286381zemný plyn Mierová Čachtice380,00 €500037210.10.201925.10.2019
4001001216Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012650009261prenájom Podzámčok392,40 €111/OSMaI/2015500036710.10.201925.10.2019
4001001215ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817720831589elektrická ernergia Žiižkova 2424,07 €53/OSMaI/2015500034610.10.201925.10.2019
4001001214FLY TRAVEL s.r.o.831 01 Bratislava Tupého 3135871784201900844letenka195,00 €65/KP/201619037210.10.201925.10.2019
4001001213Diresta, s.r.o.040 22 Košice Exnárova 803/15500615002019101oprava soklovej časti budov Ľupčianka14 442,21 €19031710.10.201925.10.2019
4001001212Ing. Michal Gašper montáž960 01 Zvolen Nográdyho 1376/1304471861923diagnostika kotolne Ľupčianka105,00 €19036710.10.201925.10.2019
4001001211Ing. Michal Gašper montáž960 01 Zvolen Nográdyho 1376/1304471861924D+M kalového čerpadla Ľupčianka758,00 €19036610.10.201925.10.2019
4001001210SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002494kontrola kvality ŠHR412,55 €15/OHRNZRaRB/201919031410.10.201925.10.2019
4001001209Rstav s.r.o.013 04 Dolná Tižina Dolná Tižina 404503937402019018rekonštrukcia cestnej komunikácie Brodnianka215 695,48 €19030110.10.201925.10.2019
4004000020Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,814 99 Bratislava Železničiarska 13, P.O. B3573012919201206poplatok za seminár178,80 €1903439.10.201924.10.2019
4001001207NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111902154ONI sledovanie, mapy50,40 €1900049.10.201924.10.2019
4001001206BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019104536strážna služba Pražská 29196,56 €1903709.10.201924.10.2019
4001001205Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568150286214zemný plyn Pražská 291 170,00 €50003729.10.201924.10.2019
4001001204Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568150286213zemný plyn Brodnianka420,00 €50003729.10.201924.10.2019
4001001203Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568150286215zemný plyn Borovina450,00 €50003729.10.201924.10.2019
4001001202Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568150286212zemný plyn Častkovce100,00 €50003729.10.201924.10.2019
4001001201Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568150286211zemný plyn Kopaničiar410,00 €50003729.10.201924.10.2019
4001001200Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568150286210zemný plyn Ľupčianka860,00 €50003729.10.201924.10.2019
4001001199Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190043služby zodpovednej osoby720,00 €50003879.10.201924.10.2019
4001001333SPIE Elektrovod, a. s.824 66 Bratislava Prievozská 4C368635136002190543ochraňovanie MR6 336,38 €50004181.10.201916.10.2019
4002000043Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654165730obmena MR325 140,48 €1000006130.9.201915.10.2019
4001001278EUROVIA SK, a.s.040 17 Košice Osloboditeľov 66316515186600190266ochraňovanie MR13 093,75 €500039630.9.201915.10.2019
4001001269B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193159ochraňovanie MR557,26 €500042030.9.201915.10.2019
4001001262Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008385ochraňovanie MR62 505,95 €500040430.9.201915.10.2019
4001001261MSM Martin, s.r.o.018 41 Dubnica nad Váh Štúrova 925/27364229911909140057ochraňovanie MR40 088,69 €500043730.9.201915.10.2019
4001001260Letecké opravovne Trenčín, a. s.911 04 Trenčín Legionárska 1603635115690927ochraňovanie MR246,00 €500042730.9.201915.10.2019
4001001259SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie č.836022047995190375ochraňovanie MR8 865,46 €500040630.9.201915.10.2019
4001001254PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026002319podpora Lotus Notes239,00 €500043130.9.201915.10.2019
4001001252Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228190902060ochraňovanie MR1 123,29 €500041630.9.201915.10.2019
4001001250Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001261150poštové služby5,90 €19025030.9.201915.10.2019
4001001247Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698243004981telekomunikačné služby457,74 €500035230.9.201915.10.2019
4001001245Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001259612poštové služby256,10 €500035930.9.201915.10.2019
4001001243ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192101170ochraňovanie MR11 650,67 €500043830.9.201915.10.2019
4001001242Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685001019transakcie firemných kariet4 119,80 €500034930.9.201915.10.2019
4001001240Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002219ochraňovanie OS Hont.Nemce25 438,87 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.9.201915.10.2019
4001001239Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002189ochraňovanie OS Poprad26 845,00 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.9.201915.10.2019
4001001238Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002199ochraňovanie OS Breziny7 243,73 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.9.201915.10.2019
4001001237Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002209ochraňovanie OS Púchov9 657,52 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.9.201915.10.2019
4001001236EUROVIA SK, a.s.040 17 Košice Osloboditeľov 66316515186600190260ochraňovanie nehnuteľného majetku27,00 €223/OIaSM/2001500043230.9.201915.10.2019
4001001235BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019104623ochraňovanie MR450,00 €500041330.9.201915.10.2019
4001001234Marius Pedersen, a.s.911 01 Trenčín Opatovská 1735341159013131195983vývoz plastov6,22 €19001130.9.201915.10.2019
4001001233IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111087ochraňovanie MR2 591,55 €500041030.9.201915.10.2019
4001001230CHEMIX-D s.r.o.831 06 Bratislava Pri vinohradoch 1723140684020191714ochraňovanie PZ617,29 €500039130.9.201915.10.2019
4001001229ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 353603148819090440vývoz kontajnerov29,86 €500035430.9.201915.10.2019
4001001228Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210454ochraňovanie MR25,00 €500040830.9.201915.10.2019
4001001227Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 4365509491108792019ochraňovanie MR1 367,38 €500040730.9.201915.10.2019
4001001221Marius Pedersen, a.s.911 01 Trenčín Opatovská 1735341159013115196011odvoz plastov16,80 €19003730.9.201915.10.2019
4001001198ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121605850elektrická energia Breziny1 262,03 €54/OSMIaVS2018500035830.9.201915.10.2019
4001001197ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121605851elektrická energia Čačín93,77 €54/OSMIaVS2018500035830.9.201915.10.2019
4001001196Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698243004984telekomunikačné služby a internet720,36 €500035130.9.201915.10.2019
4001001195Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698242852599telekomunikačné služby391,08 €500035230.9.201915.10.2019
4001001194Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698243004946telekomunikačné služby Borovina74,76 €500035130.9.201915.10.2019
4001001193Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698243004991telekomunikačné služby Ľupčianka74,76 €500035130.9.201915.10.2019
4001001192Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698243004999telekomunikačné služby Brodnianka74,76 €500035130.9.201915.10.2019
4001001191Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698243005004telekomunikačné služby614,76 €500035130.9.201915.10.2019
4001001190ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121605849elektrická energia Borovina1 077,96 €54/OSMIaVS2018500035830.9.201915.10.2019
4001001189ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121605852elektrická energia Brodnianka1 772,51 €54/OSMIaVS2018500035830.9.201915.10.2019
4001001188OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.085 10 Bardejov Dukelská 1936458503561920228ochraňovanie MR1 078,50 €500039030.9.201915.10.2019
4001001187Slovenská autobusová doprava Lučene984 01 Lučenec Mikušovská cesta 173605425932019ochraňovanie MR314,00 €500039830.9.201915.10.2019
4001001186BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019104534strážna služba závody31 320,00 €500036930.9.201915.10.2019
4001001185TESLA Liptovský Hrádok a.s.033 17 Liptovský Hrádo Pálenica 53/79968719002819stočné 9/2019285,78 €55/OSMaI/2015500036230.9.201915.10.2019
4001001184ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121604318elektrická energia Pražská 292 515,92 €54/OSMIaVS2018500035830.9.201915.10.2019
4001001183ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817230753039elektrická energia Mierová Čachtice243,77 €54/OSMIaVS2018500035830.9.201915.10.2019
4001001182ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817230753040elektrická energia Chata Slanica18,65 €54/OSMIaVS2018500035830.9.201915.10.2019
4001001181ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817230753038elektrická energia Chata Ostré103,03 €54/OSMIaVS2018500035830.9.201915.10.2019
4001001180ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817230753037elektrická energia Ľupčianka1 961,90 €54/OSMIaVS2018500035830.9.201915.10.2019
4001001179Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698243004479telekomunikačné služby436,50 €500035630.9.201915.10.2019
4001001176R.I., s.r.o.Košice040 11 Košice Pokroku 2036584908201907prenájom pracovno-komunálneho stroja11 966,40 €19016530.9.201915.10.2019
4001001175Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445192133offline monitoring84,00 €19000130.9.201915.10.2019
4001001173ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817161145325elektrická energia Častkovce361,45 €54/OSMIaVS2018500035830.9.201915.10.2019
4001001172ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817240684967elektrická energia Kopaničiar938,27 €54/OSMIaVS2018500035830.9.201915.10.2019
4001001171ARRIVA, Nové Zámky, akciová940 14 Nové Zámky Považská 2365453173009004049ochraňovanie MR416,84 €500039430.9.201915.10.2019
4001001170Dopravný podnik mesta Košice, a. s.043 29 Košice Bardejovská 63170191411191762ochraňovanie MR75,00 €500039530.9.201915.10.2019
4001001169TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900655skladovanie ŠHR49 957,19 €500034130.9.201915.10.2019
4001001168Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191196956zrážky Pražská 2975,20 €500034330.9.201915.10.2019
4001001166Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100675skladovanie ŠHR41 266,14 €500036630.9.201915.10.2019
4001001165Slovenská autobusová doprava Zvolen960 01 Zvolen Balkán 53360546661901175001ochraňovanie MR225,00 €500040130.9.201915.10.2019
4001001164Slovenská autobusová doprava Žilina010 65 Žilina Košická 236407771111909001ochraňovanie MR747,63 €500040230.9.201915.10.2019
4001001163KV - Security, s.r.o.851 04 Bratislava Panónska cesta 3446019669190100089strážna služba 9/20199 227,52 €128230.9.201915.10.2019
4001001158Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911002471skladovanie ŠHR109,80 €500034230.9.201915.10.2019
4001001157Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012800038154údržba vlečky Kopaničiar32,30 €88/Kopaničiar/2015500034030.9.201915.10.2019
4001001151Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000149nákup ŠHR55 942,00 €1000007330.9.201915.10.2019
4001001149Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002079skladovanie ŠHR40 377,69 €500034530.9.201915.10.2019
4001001148Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002089náklady spojené s naskladnením ŠHR583,43 €500038030.9.201915.10.2019
4001001144Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190196služby BOZP,OIPP a PZS 9/2019398,40 €48/OSMIaVS/2018500038230.9.201915.10.2019
4001001142Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019124upratovacie služby 9/20192 494,80 €51/OSMIaVS/2018500038430.9.201915.10.2019
4001001139CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú844 10 Bratislava Ul. M. Schneidera-Trnavsk421370048860007078školenie90,00 €19034730.9.201915.10.2019
4001001136SmartCube, s.r.o.851 01 Bratislava Záporožská 3660/9523402522019033zákon o trestnej zodpovednosti26,50 €19036830.9.201915.10.2019
4001001135Majes, výťahy a eskalátory, a.s.831 04 Bratislava Bojnická 18357707329102000625technicko-profylaktický servis254,00 €500044030.9.201915.10.2019
4001001134EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191208školenie69,00 €19036330.9.201915.10.2019
4001001220Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191204729vodné , stočné Pražská 29120,37 €500034429.9.201914.10.2019
4001001167Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190207kontorla a plnenie hasiacich prístrojov4 710,02 €48/OSMIaVS/2018500038227.9.201912.10.2019
4001001138EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294191215vzdelávacie služby207,00 €19035827.9.201912.10.2019
4002000042BUDIŠ a. s.038 23 Dubové Budiš36396591198000357obmena PZ2 880,00 €1000005826.9.201911.10.2019
4001001246Kamilka s.r.o.010 04 Žilina Strážovská 19/2794384089297ubytovanie1 170,00 €19036426.9.201911.10.2019
4001001174SYTELI, s.r.o.071 01 Michalovce Duklianska 7361739751909444štvrťročná kontrola EPS ústredie1 560,00 €19005626.9.201911.10.2019
4001001150Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000139nákup ŠHR193 001,13 €1000007126.9.201911.10.2019
4001001147Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272002069ostatné náklady2 009,66 €500038026.9.201911.10.2019
4001001141Kysucká koliba, s.r.o.010 04 Žilina Strážovská 19/27950375610232019prenájom školiaciach priestorov1 720,00 €19036526.9.201911.10.2019
4001001133FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919035druhá štvrťročná kontrola EPS Brodnianka1 254,00 €500044326.9.201911.10.2019
4001001132FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919034pozáručný servis Borovina460,80 €500044326.9.201911.10.2019
4001001131JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,3662000910194275školenie324,00 €19028426.9.201911.10.2019
4001001130Stavby a montáže, s.r.o.851 06 Bratislava Budatínska 41356926932019174rekonštrukcia podlahy sklad A1215 740,24 €19028726.9.201911.10.2019
4002000041TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 6367731233019100388obmena ŠHR226 760,16 €1000006925.9.201910.10.2019
4002000040IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111035obmena MR21 692,00 €1000005925.9.201910.10.2019
4002000039IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539111034obmena MR106 840,29 €1000005925.9.201910.10.2019
4001001156FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919037operatívny pozáručný servis Borovina5 368,80 €500044325.9.201910.10.2019
4001001155FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919036druhá štvrťročná kontrola EPS Borovina906,00 €500044325.9.201910.10.2019
4001001146SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002405kontrola kvality ŠHR412,55 €15/OHRNZRaRB/201919031424.9.20199.10.2019
4001001128Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019091odborné prehliadky VTZ630,00 €19009024.9.20199.10.2019
4001001127Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181810501087frekvencie31,32 €500033524.9.20199.10.2019
4001001126Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181510501038frekvencie Borovina6,45 €500033824.9.20199.10.2019
4001001125Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181510501112frekvencie Kopaničiar10,80 €500033724.9.20199.10.2019
4001001124Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181310501016frekvencie Kopaničiar9,60 €500033624.9.20199.10.2019
4001001271REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190393OOPP747,76 €23/OSMIaVS/201819033523.9.20198.10.2019
4001001160Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 3366028172019112odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových6 148,80 €19015023.9.20198.10.2019
4001001154BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320192565servisné práce na vozidle3 438,40 €500043923.9.20198.10.2019
4001001143Orange Slovensko, a.s.821 08 Bratislava Metodova 8356972705529752140SMS do inej mobilnej siete0,43 €500038123.9.20198.10.2019
4001001123Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119040496čistiace prostriedky237,66 €27/OSMIaVS/201819031523.9.20198.10.2019
4001001122Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219074552vodné Mierová, Čachtice19,75 €19/OSMaI/2016500037423.9.20198.10.2019
4001001121Čachtická kanalizačná spoločnosť,916 21 Čachtice Malinovského 769477192651901891stočné Mierová Čachtice10,00 €63/OSMIaVS/2017500037623.9.20198.10.2019
4001001120SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002350analýza vzorky ŠHR412,55 €15/OHRNZRaRB/201919031423.9.20198.10.2019
4001001119SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002351analýza vzorky ŠHR323,27 €15/OHRNZRaRB/201919032723.9.20198.10.2019
4007000012SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002344dobropis k DF 1234418,55 €15/OHRNZRaRB/201919031420.9.20195.10.2019
4001001117SATES, a.s.017 01 Považská Bystri Slovenských partizánov 143162854113290335dopravné značenie244,24 €19032520.9.20195.10.2019
4001001161Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 3366028172019114opravy VTZ plynových Kopaničiar5 372,00 €19019519.9.20194.10.2019
4001001159Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 3366028172019113odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových4 434,00 €19015019.9.20194.10.2019
4001001116Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219073997stočné Kopaničiar17,44 €500037919.9.20194.10.2019
4001001115VIK s.r.o.821 02 Bratislava Jadrová 19/3226366801922019163školenie285,60 €19032919.9.20194.10.2019
4001001110DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.010 01 Žilina Kálov 356363910003091942857stravné lístky15 467,04 €47/OSMIaVS/201819034419.9.20194.10.2019
4001001109TENSET, s.r.o.841 01 Bratislava Drobného 2735746530119003rekonštrukcia nákladných rámp Brodnianka215 537,90 €19030019.9.20194.10.2019
4001001145SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002353kontrola kvality ŠHR366,22 €15/OHRNZRaRB/201919032718.9.20193.10.2019
4001001137HTONER s.r.o.917 05 Trnava Javorová 9001/87B5203045820190085toner do tlačiarní11 977,44 €19033218.9.20193.10.2019
4001001108FIDOP s.r.o.010 01 Žilina Jánošikova 21363943435011900043projektová dokumentácia3 420,00 €19023418.9.20193.10.2019
4001001106MRS Crane, s.r.o.040 18 Nižná Hutka Poľovnícka 10750138367201922stavebné práce - oprava fasády Borovina14 993,66 €19026717.9.20192.10.2019
4001001101SEDMA Slovakia, s.r.o.010 15 Žilina Mateja Bela 8811/944949596350119090výmena a oprava žalúzií Pražská 2917 683,54 €19030717.9.20192.10.2019
4001001100FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919032druhá štvrťročná kontrola EPS Kopaničiar1 014,00 €500044317.9.20192.10.2019
4001001099Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000129nákup ŠHR189 523,53 €1000007117.9.20192.10.2019
4001001097Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001979ostatné náklady: naskladnenie OS Kežmarok220,22 €500038017.9.20192.10.2019
4001001096Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001989ostatné náklady: naskladnenie OS Kežmarok1 973,45 €500038017.9.20192.10.2019
4001001090KA-VT, spol. s r.o.010 08 Žilina Polomská 2315592214190526oprava kancelárskej techniky168,99 €19032816.9.20191.10.2019
4001001089Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119040577čistiace prostriedky a hygienické potreby892,36 €27/OSMIaVS/201819031613.9.201928.9.2019
4001001162Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 3366028172019111opravy VTZ plynových Brodnianka2 592,00 €19019512.9.201927.9.2019
4001001081Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 4365509491008792019ovanie MR1 200,93 €500040711.9.201926.9.2019
4001001080Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191178164vodné, stočné Pražská133,74 €500034411.9.201926.9.2019
4001001079NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111901978ONI sledovanie, mapy50,40 €19000411.9.201926.9.2019
4001001078ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817565054555ická energia Žižkova24,07 €53/OSMaI/2015500034611.9.201926.9.2019
4001001077VYVOND, s.r.o.038 61 Vrútky Francúzskych partizánov 436397172190752predĺžené vidlice na VZV469,80 €19031911.9.201926.9.2019
4001001076VYVOND, s.r.o.038 61 Vrútky Francúzskych partizánov 436397172190751nabíjačka1 120,80 €19031011.9.201926.9.2019
4001001075Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568160258482zemný plyn Ľupčianka860,00 €500037210.9.201925.9.2019
4001001074Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568160258487zemný plyn Borovina450,00 €500037210.9.201925.9.2019
4001001073Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568160258485zemný plyn Brodnianka420,00 €500037210.9.201925.9.2019
4001001072Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568160258484zemný plyn Častkovce100,00 €500037210.9.201925.9.2019
4001001071Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568160258483zemný plyn Kopaničiar410,00 €500037210.9.201925.9.2019
4001001070Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568160258486zemný plyn Pražská 291 170,00 €500037210.9.201925.9.2019
4001001069Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190033služby zodpovednej osoby720,00 €500038710.9.201925.9.2019
4001001068Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568160258629zemný plyn Liptovský Hrádok, Bans. Štiavnica6,00 €500037210.9.201925.9.2019
4001001067Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568160258648zemný plyn Mierová Čachtice380,00 €500037210.9.201925.9.2019
4001001066Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132náklady na byt Žižkova 2496,26 €16/OSMIaVS/2019500036310.9.201925.9.2019
4001001064Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu 693741429273192110725diagnostika závad na VZV2 839,98 €71/OSMIaVS/201719032310.9.201925.9.2019
4001001063SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002216kontrola kvality ŠHR418,55 €15/OHRNZRaRB/201919031410.9.201925.9.2019
4001001062Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000109nákup ŠHR21 149,10 €1000007110.9.201925.9.2019
4001001153BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320192688umytie vozidla, čistenie interiéru42,00 €50004394.9.201919.9.2019
4001001177SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002349kontrola kvality412,55 €15/OHRNZRaRB/20191903142.9.201917.9.2019
4001001129Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210400ochraňovanie MR25,00 €500040831.8.201915.9.2019
4001001118PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026002019Lotus Notes podpora239,00 €500043131.8.201915.9.2019
4001001112MARLUS Group, s.r.o.949 01 Nitra Za kaštieľom 1314113043111902567servisný zásah Aqualab80,00 €19024231.8.201915.9.2019
4001001111Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008325ochraňovanie MR56 667,38 €500040431.8.201915.9.2019
4001001107Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503702191007888ochraňovanie MR10 683,34 €500040531.8.201915.9.2019
4001001105Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001939ochraňovanie OS Púchov6 845,30 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.8.201915.9.2019
4001001104Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001929ochraňovanie OS Breziny12 394,04 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.8.201915.9.2019
4001001103Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001919ochraňovanie OS Poprad14 371,54 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.8.201915.9.2019
4001001102Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001949ochraňovanie OS Hont.Nemce20 731,74 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.8.201915.9.2019
4001001098Dobrovoľný hasičský zbor - ORAVA,029 54 Krušetnica Krušetnica 2373779993220190004ochraňovanie MR3 157,72 €500042431.8.201915.9.2019
4001001095Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001252472P.O.BOX. Ľupčianka5,90 €19025031.8.201915.9.2019
4001001094Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001251118výplatné - úver117,50 €500035931.8.201915.9.2019
4001001093Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228190802056ochraňovanie MR3 827,75 €500041631.8.201915.9.2019
4001001092B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193143ochraňovanie MR695,74 €500042031.8.201915.9.2019
4001001091ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192101066ochraňovanie MR11 815,73 €500043831.8.201915.9.2019
4001001088Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698240838386telekomunikačné služby442,00 €500035231.8.201915.9.2019
4001001086Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190175služby BOZP,OPP a PZS 8/2019398,40 €48/OSMIaVS/2018500038231.8.201915.9.2019
4001001084IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110973ochraňovanie MR1 937,82 €500041031.8.201915.9.2019
4001001083ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 353603148819080391vývoz kontajnerov37,32 €500035431.8.201915.9.2019
4001001082IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110974ochraňovanie hmot.majetku90,96 €28/OSMIaVS/2011500043431.8.201915.9.2019
4001001060ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817103124463elektrická energia Ľupčianka2 521,28 €54/OSMIaVS2018500035831.8.201915.9.2019
4001001059KV - Security, s.r.o.851 04 Bratislava Panónska cesta 3446019669190100073strážna služba 8/2019 ústredie9 535,10 €128231.8.201915.9.2019
4001001052BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019104068strážna služba závody32 364,00 €500036931.8.201915.9.2019
4001001051Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685000919transakcie firemných kariet4 083,91 €500034931.8.201915.9.2019
4001001050Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698240833896telekomunikačné služby403,76 €500035631.8.201915.9.2019
4001001049Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698240838398telekomunikačné služby720,36 €500035131.8.201915.9.2019
4001001048Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698240688844telekomunikačné služby355,07 €500035231.8.201915.9.2019
4001001047Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698240838322telekomunikačné služby74,76 €500035131.8.201915.9.2019
4001001046Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698240838410telekomunikačné služby74,76 €500035131.8.201915.9.2019
4001001045Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698240838416telekomunikačné služby74,76 €500035131.8.201915.9.2019
4001001044Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698240838425telekomunikačné služby614,76 €500035131.8.201915.9.2019
4001001043ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171086960elektrická energia Brodnianka1 496,27 €54/OSMIaVS2018500035831.8.201915.9.2019
4001001042ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817161135573elektrická energia Chata Slanica18,65 €54/OSMIaVS2018500035831.8.201915.9.2019
4001001041ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817161135572elektrická energia Chata Ostré90,83 €54/OSMIaVS2018500035831.8.201915.9.2019
4001001040ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817111860345elektrická energia Pražská 292 969,46 €54/OSMIaVS2018500035831.8.201915.9.2019
4001001039ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121585904elektrická energia Borovina974,32 €54/OSMIaVS2018500035831.8.201915.9.2019
4001001038ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817161134558elektrická energia Kopaničiar854,47 €54/OSMIaVS2018500035831.8.201915.9.2019
4001001037ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817161134557elektrická energia Častkovce367,08 €54/OSMIaVS2018500035831.8.201915.9.2019
4001001036ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817190948669elektrická energia Mierová Čachtice237,40 €54/OSMIaVS2018500035831.8.201915.9.2019
4001001035ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121585906elektrická energia Čačín82,81 €54/OSMIaVS2018500035831.8.201915.9.2019
4001001034ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121585905elektrická energia Breziny1 093,97 €54/OSMIaVS2018500035831.8.201915.9.2019
4001001033TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900570skladovanie ŠHR49 957,19 €500034131.8.201915.9.2019
4001001032TESLA Liptovský Hrádok a.s.033 17 Liptovský Hrádo Pálenica 53/79968719002441stočné 8/2019285,78 €55/OSMaI/2015500036231.8.201915.9.2019
4001001030Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001839nákup ŠHR164 019,87 €1000007131.8.201915.9.2019
4001001029Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911002205skladovanie ŠHR113,40 €500034231.8.201915.9.2019
4001001028Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100663skladovanie ŠHR59 571,94 €500036631.8.201915.9.2019
4001001027Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191172444zrážky Pražská 2977,41 €500034331.8.201915.9.2019
4001001026Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445191918offline monitoring 8/201984,00 €19000131.8.201915.9.2019
4001001025Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019115upratovacie služby 8/20192 494,80 €51/OSMIaVS/2018500038431.8.201915.9.2019
4001001018Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001769ostatné náklady spojené s naskladnením1 707,89 €500038031.8.201915.9.2019
4001001017Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001749skladovanie ŠHR36 161,72 €500034531.8.201915.9.2019
4001001065MV PROJEKT, s.r.o.080 05 Prešov Soľná 3151244934219007projektová dokumentácia4 820,00 €19027428.8.201912.9.2019
4001001016Finančné riaditeľstvo Slovenskej974 01 Banská Bystrica Lazovná 63424995003310472958úrok z omeškania DPH21,20 €úrok z omeškania28.8.201912.9.2019
4001001014HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415260819011opravy VTZ elektrických Brodnianka960,00 €19011728.8.201912.9.2019
4001001013HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415260819010odborné prehliadky a skúšky10 434,72 €19011828.8.201912.9.2019
4002000038Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654163901obmena MR81 285,12 €1000006127.8.201911.9.2019
4002000037IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110963obmena MR45 130,80 €1000005927.8.201911.9.2019
4001001057UNITEC HOLDING spol. s r.o.831 01 Bratislava Vidlicova 14313533711920200106vypracovanie projektovej dokumentácie57 588,00 €31/SŠHR/2019500044627.8.201911.9.2019
4001001056TOPPRO, s.r.o.040 01 Košice Liesková 20443258513412019herbicídna postreky závody11 856,00 €19031127.8.201911.9.2019
4001001055Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019076odborné prehliadky výťahov2 436,00 €19009027.8.201911.9.2019
4001001012MSM Martin, s.r.o.018 41 Dubnica nad Váh Štúrova 925/27364229911907140054ochraňovanie MR75 945,66 €500043727.8.201911.9.2019
4001001011Ministerstvo vnútra Slovenskej812 72 Bratislava Pribinova 2151866260033670ochraňovanie MR1 300,00 €500042527.8.201911.9.2019
4001001010UNITEC HOLDING spol. s r.o.831 01 Bratislava Vidlicova 14313533711920200106vypracovanie projektovej dokumentácie57 588,00 €31/SŠHR/2019500044627.8.201911.9.2019
4001001009Ledvák spol. s r.o.055 51 Veľký Folkmar 1034820632620190059odborné prehliadky a skúšky5 024,40 €19027227.8.201911.9.2019
4001001008Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000099nákup ŠHR81 417,42 €1000007127.8.201911.9.2019
4001001007Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000089nákup ŠHR105 976,08 €1000007127.8.201911.9.2019
4001001058UNITEC HOLDING spol. s r.o.831 01 Bratislava Vidlicova 14313533711920200106projektová dokumentácia57 588,00 €31/SŠHR/2019500044626.8.201910.9.2019
4001001054HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B4632041530919012odborné prehliadky a skúšky VTZ elektrických5 580,48 €19011826.8.201910.9.2019
4001001053HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B4632041530919013opravy VTZ elektrických1 718,00 €19011726.8.201910.9.2019
4001001006Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219067497vodné Kopaničiar22,08 €500037926.8.201910.9.2019
4001001005LUNATEX, s.r.o.010 01 Žilina Borová 34/1836383112190196pranie pre Chatu Ostré117,83 €19006026.8.201910.9.2019
4001001087BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320192566servisné práce na vozidle1 415,70 €500043923.8.20197.9.2019
4001001085BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320192564servisné práce na vozidle207,60 €500043923.8.20197.9.2019
4001001004JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,3662000910193805školenie468,00 €19030223.8.20197.9.2019
4001001003JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,3662000910193806školenie240,00 €19030323.8.20197.9.2019
4001001002OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.085 10 Bardejov Dukelská 1936458503561920180ochraňovanie pohotovostných zásolb33 120,00 €500039023.8.20197.9.2019
4001001024FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919028prvá PK IBS Ľupčianka7 836,00 €500044322.8.20196.9.2019
4001001023FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919029prvá PK IBS Častkovce5 502,00 €500044322.8.20196.9.2019
4001001022FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919030prvá PK IBS Borovina8 310,00 €500044322.8.20196.9.2019
4001001001Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119036597kancelársky materiál Brodnianka831,32 €13/OSMIaVS201819024522.8.20196.9.2019
4001001000Čachtická kanalizačná spoločnosť,916 21 Čachtice Malinovského 769477192651901866vývoz žumpy Kopaničiar82,20 €19030622.8.20196.9.2019
4001000999obstaráme, s.r.o.821 08 Bratislava Kupeckého 5522454891908025služby verejného obstarávania350,00 €19030522.8.20196.9.2019
4001001031Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440307319090283rozbor odpadových vôd Ľupčianka45,00 €19003821.8.20195.9.2019
4001001015Linde Gas k.s.831 02 Bratislava Odborárska 23313738614219130030nájom oceľových fliaš32,81 €500035021.8.20195.9.2019
4002000036TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123301986736obmena ŠHR195 919,85 €1000006920.8.20194.9.2019
4001001019Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001759ostatné náklady847,78 €500038020.8.20194.9.2019
4001000997Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019067oprava brány Borovina4 699,00 €19030820.8.20194.9.2019
4001001020Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440307319060089rozbor odpadových vôd Borovina27,10 €19006319.8.20193.9.2019
4001000995Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119036436kancelársky materiál240,30 €13/OSMIaVS201819028219.8.20193.9.2019
4001001021FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919031prvá PK IBS Brodnianka8 610,00 €500044315.8.201930.8.2019
4001000988AREKO, s.r.o.831 07 Bratislava Tomanova 35313775302019319oprava meracieho prístroja59,40 €19030415.8.201930.8.2019
4001000986Nakladatelství FORUM s.r.o., organi821 08 Bratislava Záhradnícka 46464902131690751901školenie808,20 €19030915.8.201930.8.2019
4002000035IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110877obmena MR673 063,60 €1000005914.8.201929.8.2019
4001000981BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320192346servisné práce na vozidle3 545,68 €500043913.8.201928.8.2019
4001000980BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320192348servisné práce na vozidle903,60 €500043913.8.201928.8.2019
4001000979BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320192347servisné práce na vozidle977,99 €500043913.8.201928.8.2019
4001000975Zemo- Moravčík, s.r.o.976 13 Slovenská Ľupča Czambelova 1/293506261832019042koleso na fúrik198,00 €19029213.8.201928.8.2019
4001000972Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190517oprava traktora Ľupčianka540,00 €19029913.8.201928.8.2019
4001000971FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919027kontrola IBS Kopaničiar6 396,00 €500044313.8.201928.8.2019
4001000969Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219066865vodné Mierová Čachtice25,56 €19/OSMaI/2016500037413.8.201928.8.2019
4001000967Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132náklady na byt Žižkova 2496,26 €16/OSMIaVS/2019500036312.8.201927.8.2019
4001000966NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111901804ONI sledovanie, mapy50,40 €19000412.8.201927.8.2019
4001000964CellQoS, a. s.917 21 Trnava Dolné Bašty 14368178642019365oprava havarijného stavu OS Púchov17 600,40 €19029412.8.201927.8.2019
4001000959Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119035239skartátor683,28 €1902989.8.201924.8.2019
4001001152BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320192411servisné práce na vozidle710,98 €50004398.8.201923.8.2019
4001000957Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140238042zemný plyn Kopaničiar410,00 €50003728.8.201923.8.2019
4001000956Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140238043zemný plyn Častkovce100,00 €50003728.8.201923.8.2019
4001000955Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140238044zemný plyn Brodnianka420,00 €50003728.8.201923.8.2019
4001000954Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140238046zemný plyn Borovina450,00 €50003728.8.201923.8.2019
4001000953Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140238041zemný plyn Ľupčianka860,00 €50003728.8.201923.8.2019
4001000952Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140238190zemný plyn Lipt.Hrádok, Banská Štiavnica6,00 €50003728.8.201923.8.2019
4001000951Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140238209zemný plyn Mierová Čachtice380,00 €50003728.8.201923.8.2019
4001000950Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140238045zemný plyn Pražská 291 170,00 €50003728.8.201923.8.2019
4001000949Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190027služby zodpovednej osoby720,00 €50003878.8.201923.8.2019
4001000948ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817565037935elektrická energia Žižkova24,07 €53/OSMaI/201550003468.8.201923.8.2019
4001001061OBAS Pro s.r.o.022 01 Čadca A.Hlinku 20466426252019102kosačka - Brodnianka1 198,00 €1902471.8.201916.8.2019
4001000998Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228190702048ochraňovanie MR838,07 €500041631.7.201915.8.2019
4001000996B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193127ochraňovanie MR557,26 €500042031.7.201915.8.2019
4001000994PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026001719podpora Lotus Notes239,00 €500043131.7.201915.8.2019
4001000993Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210361ochraňovanie MR25,00 €500040831.7.201915.8.2019
4001000992Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019097upratovacie služby2 494,80 €51/OSMIaVS/2018500038431.7.201915.8.2019
4001000991Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008260ochraňovanie MR67 007,39 €500040431.7.201915.8.2019
4001000990Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001244488P.O.BOX Ľupčianka5,90 €19025031.7.201915.8.2019
4001000989Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001243836výplatné - úver178,60 €500035931.7.201915.8.2019
4001000987Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698238684933telekomunikačné službxy475,16 €500035231.7.201915.8.2019
4001000984ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192100967ochraňovanie MR11 670,32 €500043831.7.201915.8.2019
4001000983IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110871ochraňovanie MR2 018,05 €500041031.7.201915.8.2019
4001000982IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110872ochraňovanie hmotného majetku1 069,00 €28/OSMIaVS/2011500043431.7.201915.8.2019
4001000978Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001619ochraňovanie OS Hont. Nemce32 348,79 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.7.201915.8.2019
4001000977Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001599ochraňovanie OS Breziny4 834,47 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.7.201915.8.2019
4001000976Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001589ochraňovanie OS Poprad18 868,51 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.7.201915.8.2019
4001000973ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 353603148819070342vývoz kontajnerov29,86 €500035431.7.201915.8.2019
4001000970ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192300003ochraňovanie MR100 202,54 €500043831.7.201915.8.2019
4001000968Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001609ochraňovanie OS Púchov10 093,43 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.7.201915.8.2019
4001000965Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 436550949908792019ochraňovanie MR1 283,52 €500040731.7.201915.8.2019
4001000963ARKTIS s.r.o.831 04 Bratislava Staviteľská 3454328051902649oprava odvlhčovacieho zariadenia499,99 €19028931.7.201915.8.2019
4001000962SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190002015kontrola kvality ŠHR574,31 €15/OHRNZRaRB/201919029031.7.201915.8.2019
4001000961ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121573711elektrická energia Chata Slanica18,65 €54/OSMIaVS2018500035831.7.201915.8.2019
4001000960BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019103477strážna služba 7/2019 závody32 364,00 €500036931.7.201915.8.2019
4001000947TESLA Liptovský Hrádok a.s.033 17 Liptovský Hrádo Pálenica 53/79968719002117stočné Liptovský Hrádok285,78 €55/OSMaI/2015500036231.7.201915.8.2019
4001000946Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445191675offline monitoring 7/201984,00 €19000131.7.201915.8.2019
4001000945Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000073182účasť na odbornej skúške71,60 €19028631.7.201915.8.2019
4001000944Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698238684946telekomunikačné služby720,36 €500035131.7.201915.8.2019
4001000943Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698238541884telekomunikačné služby356,72 €500035231.7.201915.8.2019
4001000942Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698238684982telekomunikačné služby614,76 €500035131.7.201915.8.2019
4001000941Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698238684863telekomunikačné služby74,76 €500035131.7.201915.8.2019
4001000940Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698238684965telekomunikačné služby74,76 €500035131.7.201915.8.2019
4001000939Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698238684957telekomunikačné služby74,76 €500035131.7.201915.8.2019
4001000938Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685000819transakcie firemných kariet3 456,12 €500034931.7.201915.8.2019
4001000937ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171079063elektrická energia Čačín60,08 €54/OSMIaVS2018500035831.7.201915.8.2019
4001000936ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171079062elektrická energia Breziny1 070,64 €54/OSMIaVS2018500035831.7.201915.8.2019
4001000935ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817220798821elektrická energia Chata Ostré96,83 €54/OSMIaVS2018500035831.7.201915.8.2019
4001000934ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817220798822elektrická energia Mierová, Čachtice230,88 €54/OSMIaVS2018500035831.7.201915.8.2019
4001000933ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171079064elektrická energia Ľupčianka2 170,68 €54/OSMIaVS2018500035831.7.201915.8.2019
4001000932ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210842325elektrická energia Častkovce343,96 €54/OSMIaVS2018500035831.7.201915.8.2019
4001000931ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171079060elektrická energia Kopaničiar880,37 €54/OSMIaVS2018500035831.7.201915.8.2019
4001000930ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171079061elektrická energia Borovina994,08 €54/OSMIaVS2018500035831.7.201915.8.2019
4001000929ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171079065elektrická energia Brodnianka1 468,27 €54/OSMIaVS2018500035831.7.201915.8.2019
4001000928ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817181019355elektrická energia Pražská 292 973,46 €54/OSMIaVS2018500035831.7.201915.8.2019
4001000927Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698238687550služby mobilnej siete421,21 €500035631.7.201915.8.2019
4001000926TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900509skladovanie ŠHR49 957,19 €500034131.7.201915.8.2019
4001000925Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100642skladovanie ŠHR59 571,94 €500036631.7.201915.8.2019
4001000923KV - Security, s.r.o.851 04 Bratislava Panónska cesta 3446019669190100068strážna služba ústredie9 535,10 €128231.7.201915.8.2019
4001000922BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320192261servisné práce na vozidle500,90 €500043931.7.201915.8.2019
4001000921Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191150735Zrážková voda Pražská 2977,41 €500034331.7.201915.8.2019
4001000920SPIE Elektrovod, a. s.824 66 Bratislava Prievozská 4C368635136002190349ochraňovanie MR5 940,66 €500041831.7.201915.8.2019
4001000919BUDIŠ a. s.038 23 Dubové Budiš36396591198000276ochraňovanie MR2 414,00 €500039231.7.201915.8.2019
4001000916Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911001942skladovanie113,40 €500034231.7.201915.8.2019
4001000915Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001509ostatné náklady1 103,50 €500038031.7.201915.8.2019
4001000914Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001499skladovanie34 488,88 €500034531.7.201915.8.2019
4001000912Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190153služby BOZP398,40 €48/OSMIaVS/2018500038231.7.201915.8.2019
4001000911Orange Slovensko, a.s.821 08 Bratislava Metodova 8356972705520487085SMS do inej mobilnej siete1,08 €500038131.7.201915.8.2019
4002000033Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654161999obmena MR162 570,24 €1000006130.7.201914.8.2019
4001000910STAV RD s.r.o.040 22 Košice Bielocerkevská 2463206102019020oprava stien nájazdov v Ľupčianke14 985,04 €19026330.7.201914.8.2019
4001000909Obec Vígľaš962 02 Vígľaš Zvolenská 13203821020190555Obec Vígľaš daň z nehnuteľnosti4 310,43 €daň z nehnuteľnosti30.7.201914.8.2019
4001000908Obec Vígľaš962 02 Vígľaš Zvolenská 1320382702019577komunál.odpad Borovina220,00 €komunál.odpad Borovina30.7.201914.8.2019
4001000907Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440302191178631vodné Borovina148,44 €500038330.7.201914.8.2019
4001000906Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440302191180893vodné Ľupčianka105,20 €500038830.7.201914.8.2019
4001000905NOREX s.r.o.971 01 Prievidza Konvalinková 709/2844675721201922dodávka a montáž kuch.linky Čachtice6 166,80 €19028030.7.201914.8.2019
4001000904Univerzitná nemocnica Bratislava821 01 Bratislava Pažítková 4318138611041900211ochraňovanie MR11 983,68 €500041130.7.201914.8.2019
4001000903BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320192233servisné práce na vozidle184,75 €500043930.7.201914.8.2019
4001000974Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191156674vodné, stočné Pražská 29189,47 €500034429.7.201913.8.2019
4001000902Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119031783čistiace prostriedky913,04 €27/OSMIaVS/201819027729.7.201913.8.2019
4001000901obstaráme, s.r.o.821 08 Bratislava Kupeckého 5522454891907018služby VO - e-aukcia450,00 €19027826.7.201910.8.2019
4001000899AREKO, s.r.o.831 07 Bratislava Tomanova 35313775302019286kalibrácia teploty528,00 €19027025.7.20199.8.2019
4001000924FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919026operatívny servis Kopaničiar865,60 €500044324.7.20198.8.2019
4001000898Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019052opravy VTZ, posuvných brán6 063,40 €19008723.7.20197.8.2019
4001000897Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019051odborné prehliadky a skúšky8 865,60 €19009023.7.20197.8.2019
4001000896BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191991servisné práce na vozidle2 778,00 €500043923.7.20197.8.2019
4002000034Slovenská autobusová doprava Lučene984 01 Lučenec Mikušovská cesta 1736054259190350031MR50 112,00 €1000007222.7.20196.8.2019
4002000032TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123301972650obmena ŠHR188 566,37 €1000006922.7.20196.8.2019
4001000917VK-KLIMASERVIS, s.r.o.851 05 Bratislava Strečnianska 16359485073119182operatívny servis klimatizácie21,60 €5/OSMIaVS/2018500044222.7.20196.8.2019
4001000918JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,3662000910193381školenie54,00 €19028318.7.20192.8.2019
4001000888FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919024operatívny servis Kopaničiar756,78 €500044318.7.20192.8.2019
4001000887Ing. Dušan Wirgha020 01 Púchov Kuzmányho 1337/4406780911422015nájomné7 422,05 €142/OSMaI/2015500036518.7.20192.8.2019
4001000886JUDr. Vladimír Wirgha020 01 Púchov Okružná 1424/20301805711422015nájomné7 422,05 €142/OSMaI/2015500036418.7.20192.8.2019
4001000881ASAP - Group SK s.r.o.811 01 Bratislava Laurinská 115188200120190152inštalatérske práce- oprava poruchy potrubia866,24 €19027617.7.20191.8.2019
4001000880BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191992servisné práce na vozidle2 818,62 €500043917.7.20191.8.2019
4001000879BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191988servisné práce na vozidle2 818,56 €500043917.7.20191.8.2019
4001000878BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191993servisné práce na vozidle2 524,98 €500043917.7.20191.8.2019
4001000877BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320192024servisné práce na vozidle2 425,22 €500043917.7.20191.8.2019
4001000875Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219060627vodné Kopaničiar19,75 €500037917.7.20191.8.2019
4001000874Ľubomír Latinák976 11 Baláže 80473747132019070oprava ČOV Borovina3 613,00 €19021117.7.20191.8.2019
4001000873Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440307319090229rozbor odpadových vôd Ľupčianka45,00 €19003817.7.20191.8.2019
4001000958Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119034592kancelársky materiál230,39 €13/OSMIaVS201819028216.7.201931.7.2019
4001000870Anton Pavlík Elektroinštalácia a mo913 10 Beckov Beckov 52217657954190726odstránenie havarijného stavu Kopaničiar1 465,80 €19028516.7.201931.7.2019
4001000868Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012500018850čistenie a mazanie vlečky Brodnianka104,34 €500037316.7.201931.7.2019
4001000866BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191998servisné práce na vozidle3 485,26 €500043915.7.201930.7.2019
4001000863ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817770313828elektrická energia Žižkova 2424,07 €53/OSMaI/2015500034615.7.201930.7.2019
4001000862Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132náklady na byt Žižkova ul.2496,26 €16/OSMIaVS/2019500036315.7.201930.7.2019
4001000861Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012800037896vlečka Čachtice85,12 €36/OSMIaVS/2018500042915.7.201930.7.2019
4001000860SYTELI, s.r.o.071 01 Michalovce Duklianska 7361739751907338pravidelná kontrola IBS3 000,00 €19005615.7.201930.7.2019
4001000857BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191990servisné práce na vozidle2 081,40 €500043915.7.201930.7.2019
4001000856BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191989servisné práce na vozidle1 510,50 €500043915.7.201930.7.2019
4001000840NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111901476ONI sledovanie, mapy50,40 €19000411.7.201926.7.2019
4001000985Möbelix SK s.r.o.821 04 Bratislava Rožňavská 323590341437417skrine -závod Ľupčianka903,00 €19014810.7.201925.7.2019
4002000030BUDIŠ a. s.038 23 Dubové Budiš36396591198000253obmena PZ7 279,90 €100000589.7.201924.7.2019
4001000819RI - PEX, s.r.o.044 42 Rozhanovce Slnečná 15464650811020190043oprava stien Borovina14 932,45 €1902289.7.201924.7.2019
4001000818Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012650009129prenájom Podzámčok392,40 €111/OSMaI/201550003679.7.201924.7.2019
4001000803INGPAK - H&K, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Lazovná 31366341662019022projektové práce1 500,00 €1902269.7.201924.7.2019
4001000802B2B Partner s. r. o.811 06 Bratislava Šulekova 24441346719413502kancelárske kreslo217,20 €1902798.7.201923.7.2019
4001000801Fortel katalog, s.r.o.687 24 Uherský Ostroh Šance 12126964333821908889odpadkové koše na triedený odpad162,70 €1901768.7.201923.7.2019
4001000800Fortel katalog, s.r.o.687 24 Uherský Ostroh Šance 12126964333821908888odpadkové koše na triedený odpad162,70 €1901768.7.201923.7.2019
4001000799Fortel katalog, s.r.o.687 24 Uherský Ostroh Šance 12126964333821908887odpadkové koše na triedený odpad773,00 €1901768.7.201923.7.2019
4001000797Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190023poskytnutie služieb zodpovednej osoby720,00 €50003878.7.201923.7.2019
4001000796Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012600014107údržba vlečky Breziny453,60 €59/OSMIaVS/201650003608.7.201923.7.2019
4001000795Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140211134zemný plyn Lipt.Hrádok, Bans.Štiavnica6,00 €50003728.7.201923.7.2019
4001000794Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140211153zemný plyn Mierová Čachtice380,00 €50003728.7.201923.7.2019
4001000793Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140210982zemný plyn Borovina450,00 €50003728.7.201923.7.2019
4001000792Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140210980zemný plyn Brodnianka420,00 €50003728.7.201923.7.2019
4001000791Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140210979zemný plyn Častkovce100,00 €50003728.7.201923.7.2019
4001000790Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140210978zemný plyn Kopaničiar410,00 €50003728.7.201923.7.2019
4001000789Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140210977zemný plyn Ľupčianka860,00 €50003728.7.201923.7.2019
4001000788Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140210981zemný plyn Pražská 291 170,00 €50003728.7.201923.7.2019
4007000011ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817103089712preplatok el.energia Čačín1,94 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4007000010ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817103089711preplatok elektr.energia Borovina93,56 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000900Dobrovoľný hasičský zbor - ORAVA,029 54 Krušetnica Krušetnica 2373779993220190003ochraňovanie MR2 425,86 €500042430.6.201915.7.2019
4001000894B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193101ochraňovanie MR557,26 €500042030.6.201915.7.2019
4001000892Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008193ochraňovanie MR56 163,67 €500040430.6.201915.7.2019
4001000891Čachtická kanalizačná spoločnosť,916 21 Čachtice Malinovského 769477192651901646stočné Mierová Čachtice6,66 €63/OSMIaVS/2017500037630.6.201915.7.2019
4001000890EUROVIA SK, a.s.040 17 Košice Osloboditeľov 66316515186600190177ochraňovanie nehnuteľ. majetku1 182,00 €223/OIaSM/2001500043230.6.201915.7.2019
4001000889EUROVIA SK, a.s.040 17 Košice Osloboditeľov 66316515186600190181ochraňovanie MR13 422,80 €500039630.6.201915.7.2019
4001000884Fakultná nemocnica s poliklinikou974 01 Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1165549201901735ochraňovanie MR2 051,64 €500040930.6.201915.7.2019
4001000883SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie č.836022047995190211ochraňovanie MR6 776,35 €500040630.6.201915.7.2019
4001000882MSM Martin, s.r.o.018 41 Dubnica nad Váh Štúrova 925/27364229911906140065ochraňovanie MR11 733,52 €500043730.6.201915.7.2019
4001000876PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026001419podpora Lotus Notes239,00 €500043130.6.201915.7.2019
4001000872Dobrovoľné hasičské združenie POLE917 01 Trnava Farárske 274217860619003ochraňovanie MR3 696,55 €500042330.6.201915.7.2019
4001000871BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019103114strážna služba závody31 320,00 €500036930.6.201915.7.2019
4001000869Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503702191005760ochraňovanie MR10 664,57 €500040530.6.201915.7.2019
4001000867Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001339ochraňovanie nehnuteľ. majetku185 280,06 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.6.201915.7.2019
4001000865Slovenská autobusová doprava Zvolen960 01 Zvolen Balkán 53360546661900857001ochraňovanie MR225,00 €500040130.6.201915.7.2019
4001000858Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001234285výplatné - úver135,45 €500035930.6.201915.7.2019
4001000855ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 353603148819060290vývoz kontajnerov Ľupčianka29,86 €500035430.6.201915.7.2019
4001000854Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001235554P.O.BOX Ľupčianka5,90 €19025030.6.201915.7.2019
4001000853Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001369ochraňovanie nehnuteľ. majetku18 267,31 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.6.201915.7.2019
4001000852Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001359ochraňovanie nehnuteľ. majetku8 275,80 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.6.201915.7.2019
4001000851Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001349ochraňovanie nehnuteľ. majetku36 998,27 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.6.201915.7.2019
4001000850TESLA Liptovský Hrádok a.s.033 17 Liptovský Hrádo Pálenica 53/79968719001783stočné 6/2019267,20 €55/OSMaI/2015500036230.6.201915.7.2019
4001000849Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210295ochraňovanie MR25,00 €500040830.6.201915.7.2019
4001000848IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110735ochraňovanie MR1 904,44 €500041030.6.201915.7.2019
4001000847Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228190602057ochraňovanie MR838,07 €500041630.6.201915.7.2019
4001000846Letecké opravovne Trenčín, a. s.911 04 Trenčín Legionárska 1603635115690591ochraňovanie MR270,00 €500042730.6.201915.7.2019
4001000843Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685000719transakcie firemných kariet5 048,55 €500034930.6.201915.7.2019
4001000841Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190119služby BOZP, OPP a PZS398,40 €48/OSMIaVS/2018500038230.6.201915.7.2019
4001000839ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192100822ochraňovanie MR11 651,39 €500043830.6.201915.7.2019
4001000838Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 436550949808792019ochraňovanie MR3 584,12 €500040730.6.201915.7.2019
4001000837OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.085 10 Bardejov Dukelská 1936458503561920154ochraňovanie MR1 021,14 €500039030.6.201915.7.2019
4001000836Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698236553140telekomunikačné služby454,04 €500035230.6.201915.7.2019
4001000825ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817250057913elektrická energia Chata Slanica18,65 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000824ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817250057912elektrická energia Ostré42,73 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000823ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817250057911elektrická energia Ľupčianka2 175,65 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000821Slovenská autobusová doprava Lučene984 01 Lučenec Mikušovská cesta 173605425922019ochraňovanie MR314,00 €500039830.6.201915.7.2019
4001000820ARRIVA, Nové Zámky, akciová940 14 Nové Zámky Považská 2365453173009003663ochraňovanie MR416,84 €500039430.6.201915.7.2019
4001000817Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698236553158telekomunikačné služby720,36 €500035130.6.201915.7.2019
4001000816Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698236553193telekomunikačné služby614,76 €500035130.6.201915.7.2019
4001000815Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698236553181telekomunikačné služby74,76 €500035130.6.201915.7.2019
4001000814Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698236553169telekomunikačné služby74,76 €500035130.6.201915.7.2019
4001000813Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698236553067telekomunikačné služby74,76 €500035130.6.201915.7.2019
4001000812Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698236415034telekomunikačné služby356,62 €500035230.6.201915.7.2019
4001000811ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817190940615elektrická energia Brodnianka1 391,70 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000810ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817190940612elektrická energia Borovina1 110,94 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000809ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210841236elektrická energia Pražská 293 051,20 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000808ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817190940613elektrická energia Breziny1 069,61 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000807ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817190940616elektrická energia Mierová Čachtice215,56 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000806ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817190940614elektrická energia Čačín134,28 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000798KV - Security, s.r.o.851 04 Bratislava Panónska cesta 3446019669190100054strážna služba ústredie9 227,52 €128230.6.201915.7.2019
4001000786Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698236557829služby mobilnej siete411,31 €500035630.6.201915.7.2019
4001000785Dopravný podnik mesta Košice, a. s.043 29 Košice Bardejovská 63170191411191189ochraňovanie MR425,00 €500039530.6.201915.7.2019
4001000784Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019083upratovacie služby2 494,80 €51/OSMIaVS/2018500038430.6.201915.7.2019
4001000783ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817230748725elektrická energia Kopaničiar897,78 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000782ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817230748724elektrická energia Častkovce323,89 €54/OSMIaVS2018500035830.6.201915.7.2019
4001000781Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100636skladovanie ŠHR59 571,94 €500036630.6.201915.7.2019
4001000780Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911001636skladovanie ŠHR109,80 €500034230.6.201915.7.2019
4001000779Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191121485zrážky Pražská 2975,20 €500034330.6.201915.7.2019
4001000778Slovenská autobusová doprava Žilina010 65 Žilina Košická 236407771111906004ochraňovanie MR942,98 €500040230.6.201915.7.2019
4001000777BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019102880ochraňovanie MR450,00 €500041330.6.201915.7.2019
4001000776Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445191431offline monitoring84,00 €19000130.6.201915.7.2019
4001000772Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001179skladovanie37 727,16 €500034530.6.201915.7.2019
4001000771Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119027728čistiace prostriedky1 398,29 €27/OSMIaVS/201819024430.6.201915.7.2019
4001000770Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001229ostatné náklady17 027,60 €500038030.6.201915.7.2019
4001000768Majes, výťahy a eskalátory, a.s.831 04 Bratislava Bojnická 18357707329102000456technicko-profylak. servis254,00 €500044030.6.201915.7.2019
4001000842Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191133646vodné, stočné Pražská 29258,56 €500034429.6.201914.7.2019
4001000822CHEMIX-D s.r.o.831 06 Bratislava Pri vinohradoch 1723140684020191227ochraňovanie PZ603,76 €500039129.6.201914.7.2019
4001000845Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219058699vodné Kopaničiar24,41 €500037928.6.201913.7.2019
4001000835FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919015štvrťročná kontrola EPS Ľupčianka1 104,00 €500044328.6.201913.7.2019
4001000832FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919022štvrťročná kontrola EPS Drienka666,00 €500044328.6.201913.7.2019
4001000831FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919021štvrťročná kontrola EPS Kopaničiar1 014,00 €500044328.6.201913.7.2019
4001000828FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919017štvrťročná kontrola EPS Brodnianka1 254,00 €500044328.6.201913.7.2019
4001000826FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919019štvrťročná kontrola EPS Borovina906,00 €500044328.6.201913.7.2019
4001000805TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900409skladovanie ŠHR49 957,19 €500034128.6.201913.7.2019
4001000787creatio eu, s.r.o.821 02 Bratislava Drieňová 34502420322019402seminár270,00 €19027328.6.201913.7.2019
4001000769BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191924servisné práce na vozidle449,70 €500043928.6.201913.7.2019
4001000764Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012800037819železničná vlečka Kopaničiar32,30 €88/Kopaničiar/2015500034028.6.201913.7.2019
4001000763FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919013kontrola EPS Kopaničiar3 924,00 €500044328.6.201913.7.2019
4002000031BUDIŠ a. s.038 23 Dubové Budiš36396591198000233obmena PZ2 880,00 €1000005827.6.201912.7.2019
4002000029Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654160306obmena MR203 212,80 €1000006127.6.201912.7.2019
4001000834FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919016ročná kontrola EPS Ľupčianka3 876,00 €500044327.6.201912.7.2019
4001000833FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919023ročná kontrola EPS Drienka1 398,00 €500044327.6.201912.7.2019
4001000830FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919014operatívny servis Kopaničiar356,10 €500044327.6.201912.7.2019
4001000829FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919018ročná kontrola EPS Brodnianka4 746,00 €500044327.6.201912.7.2019
4001000827FB Group s.r.o.821 03 Bratislava Bancíkovej 1/A5089829919020ročná kontrola EPS Borovina4 098,00 €500044327.6.201912.7.2019
4001000804Winton s.r.o.811 02 Bratislava Mostová 2368612437519právne služby3 000,00 €500044527.6.201912.7.2019
4001000762Obec Sučany038 52 Sučany Námestie SNP 31316938100682019Obec Sučany daň z nehnuteľnosti1 127,26 €daň z nehnuteľnosti27.6.201912.7.2019
4001000761SEZAKO Trnava, s.r.o.917 01 Trnava Orešanská 113626380020191657čistenie kanalizácie Borovina4 632,00 €19019127.6.201912.7.2019
4001000760SEZAKO Trnava, s.r.o.917 01 Trnava Orešanská 113626380020191674čistenie kanalizácie6 030,00 €19019127.6.201912.7.2019
4001000759REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190230osobné ochranné pracovné pomôcky997,82 €23/OSMIaVS/201819024627.6.201912.7.2019
4001000758KODYS SLOVENSKO, s.r.o.831 02 Bratislava Sliačska 2313874545001903620etikety22,39 €19023727.6.201912.7.2019
4001000757KODYS SLOVENSKO, s.r.o.831 02 Bratislava Sliačska 2313874545001903502pásky, etikety79,85 €19023727.6.201912.7.2019
4001000844SEZAKO Trnava, s.r.o.917 01 Trnava Orešanská 113626380020191842čistenie kanalizácie Brodnianka7 140,00 €19019126.6.201911.7.2019
4001000774Severoslovenské vodárne a010 57 Žilina Bôrická cesta 1960366722973191041726vodné Brodnianka134,76 €500035726.6.201911.7.2019
4001000765Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019043oprava regul.stanice plynu-Ľupčianka4 771,20 €19026426.6.201911.7.2019
4001000756PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190101725odborný seminár292,00 €19020626.6.201911.7.2019
4001000755WESICO s.r.o.957 03 Bánovce nad Beb Horné Ozorovce 274314315182019226príprava elektron.váhy384,00 €19025326.6.201911.7.2019
4001000754Slovenská legálna metrológia, n.o.974 01 Banská Bystrica HVIEZDOSLAVOVA 3137954521519314954overovanie váh133,80 €19025426.6.201911.7.2019
4002000028TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123301966247obmena HR258 187,88 €1000006925.6.201910.7.2019
4001000753Brantner Eko, s.r.o.821 04 Bratislava Pestovateľská 25124099810190059vývoz a likvidácia kalu z ČOV306,72 €19022725.6.201910.7.2019
4001000775AKSIS Slovakia, s.r.o.960 01 Zvolen Lieskovská cesta 8272/2736729841212019odborné prehliadky vlečiek486,24 €19026624.6.20199.7.2019
4001000773DANKO BB, s.r.o.974 01 Banská Bystrica V. F. Bystrého 53668658119010347práca so žeriavom85,20 €19027524.6.20199.7.2019
4001000766JUMAR TRADE, s.r.o.811 04 Bratislava Boženy Němcovej 847594993201906001oprava strechy šatne Borovina14 994,52 €19023024.6.20199.7.2019
4001000752Fortel katalog, s.r.o.687 24 Uherský Ostroh Šance 12126964333821908061odpadkový kôš162,70 €19017624.6.20199.7.2019
4001000751Fortel katalog, s.r.o.687 24 Uherský Ostroh Šance 12126964333821908062odpadkový kôš162,70 €19017624.6.20199.7.2019
4001000750Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181310501016frekvencie Kopaničiar9,60 €500033624.6.20199.7.2019
4001000749Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181510501112frekvencie Kopaničiar10,80 €500033724.6.20199.7.2019
4001000748Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181510501038frekvencie Borovina6,45 €500033824.6.20199.7.2019
4001000747Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181810501087frekvencie31,32 €500033524.6.20199.7.2019
4001000745Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119027659kancelársky materiál29,03 €13/OSMIaVS201819019824.6.20199.7.2019
4001000744Direct Impact, s.r.o.811 08 Bratislava Dunajská 253583363719157vyúčt. zálohy školenie90,00 €19020524.6.20199.7.2019
4001000767Orange Slovensko, a.s.821 08 Bratislava Metodova 8356972705515863237SMS do inej mobil. siete0,54 €500038123.6.20198.7.2019
4004000015BPM Slovakia, s.r.o.811 03 Bratislava Podjavorinskej 335861886502019vyúčt. zálohy školenie273,60 €19022921.6.20196.7.2019
4001000859SEZAKO Trnava, s.r.o.917 01 Trnava Orešanská 113626380020191778čistenie kanalizácie Čachtice6 030,00 €19019120.6.20195.7.2019
4001000742AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,811 01 Bratislava Zámocká 30358977415010246917poistné na ZPC4,45 €19027120.6.20195.7.2019
4001000733KODYS SLOVENSKO, s.r.o.831 02 Bratislava Sliačska 2313874545001903503tlačiareň1 622,40 €19023720.6.20195.7.2019
4001000732Profesia , spol.s.r.o.811 09 Bratislava Pribinova 25,358008612019022370uverejnenie inzerátu106,80 €19026820.6.20195.7.2019
4001000731Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000072290školenie25,26 €19022520.6.20195.7.2019
4001000726creatio eu, s.r.o.821 02 Bratislava Drieňová 34502420322019379seminár144,00 €19024918.6.20193.7.2019
4001000724Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219053922vodné Kopaničiar15,11 €500037918.6.20193.7.2019
4002000027IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110629obmena MR18 754,33 €1000005917.6.20192.7.2019
4001000720Slovenská technická univerzita812 43 Bratislava Vazovova 5397687202005219vypracovanie expertízy600,00 €19025714.6.201929.6.2019
4001000715Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219053561vodné Mierová, Čachtice1,16 €19/OSMaI/2016500037414.6.201929.6.2019
4001000714Mesto Banská Štiavnica969 24 Banská Štiavnic Radničné námestie 13205011620106986Mesto B. Štiavnica poplatok KO 201922,99 €poplatok za kom.odpad13.6.201928.6.2019
4001000713Obec Zemianske Sady925 54 Zemianske Sady3063391010900283Obec Zemianske Sady daň z nehnuteľnosti496,37 €daň z nehnuteľnosti13.6.201928.6.2019
4001000711Mesto Kysucké Nové Mesto024 01 Kysucké Nové Me Námestie slobody 943140999029900027daň z nehnuteľnosti12 904,73 €daň z nehnuteľnosti13.6.201928.6.2019
4001000708FLY TRAVEL s.r.o.831 01 Bratislava Tupého 3135871784201900493letenka317,00 €65/KP/201619026213.6.201928.6.2019
4001000706AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.900 45 Malinovo Tri Vody II 14368437411106190271školenie88,00 €19025513.6.201928.6.2019
4001000695NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o.831 06 Bratislava Barónka 12357335943719190bezpečnostné tabuľky570,42 €19025211.6.201926.6.2019
4001000694NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111901294ONI sledovanie, mapy50,40 €19000411.6.201926.6.2019
4001000693Obec Slovenská Ľupča976 13 Slovenská Ľupča Nám. SNP 133138231011212019daň z nehnuteľnosti2 761,79 €daň z nehnuteľnosti11.6.201926.6.2019
4001000691PKB Elektromont, s.r.o.080 06 Prešov Trnková 1236504386190041vypracovanie projekt.dokumentácie11 940,00 €19020410.6.201925.6.2019
4001000690MV PROJEKT, s.r.o.080 05 Prešov Soľná 3151244934219004vypracovanie projekt.dokumentácie14 940,00 €19020310.6.201925.6.2019
4001000689Mesto Námestovo029 01 Námestovo Cyrila a Metoda 329/63146763725900107Mesto Námestovo KO14,92 €poplatok za kom.odpad10.6.201925.6.2019
4001000688Mesto Partizánske958 01 Partizánske Nám. SNP 212/4310905120074482Mesto Partizánske daň z nehnuteľnosti2 856,63 €daň z nehnuteľnosti10.6.201925.6.2019
4001000687Mesto Martin036 01 Martin Vajanského nám. 1316792120005892Mesto Martin daň z nehnuteľnosti252,96 €daň z nehnuteľnoslti10.6.201925.6.2019
4001000686Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120183593zemný plyn Lipt.Hrádok, Banská Štiavnica6,00 €500037210.6.201925.6.2019
4001000685Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120183613zemný plyn MIerová, Čachtice380,00 €500037210.6.201925.6.2019
4001000682ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817570107516elektrická energia Žižkova 2424,07 €53/OSMaI/2015500034610.6.201925.6.2019
4001000681Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132náklady na byt Žižkova 2496,26 €16/OSMIaVS/2019500036310.6.201925.6.2019
4001000680PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190101596odborný seminár219,00 €19022110.6.201925.6.2019
4001000678Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190020poskytovanie služieb zodpoved. osoby720,00 €500038710.6.201925.6.2019
4001000673Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120183447zemný plyn Pražská 291 170,00 €500037210.6.201925.6.2019
4001000672Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120183443zemný plyn Ľupčianka860,00 €500037210.6.201925.6.2019
4001000671Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120183444zemný plyn Kopaničiar410,00 €500037210.6.201925.6.2019
4001000670Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120183445zemný plyn Častkovce100,00 €500037210.6.201925.6.2019
4001000669Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120183448zemný plyn Borovina450,00 €500037210.6.201925.6.2019
4001000668Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120183446zemný plyn Brodnianka420,00 €500037210.6.201925.6.2019
4001000741Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu 693741429273192110485oprava VZV Kopaničiar1 305,57 €71/OSMIaVS/201719007831.5.201915.6.2019
4001000740Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu 693741429273192110484oprava VZV Kopaničiar1 566,31 €71/OSMIaVS/201719007831.5.201915.6.2019
4001000737BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019102630operatívny servis Ľupčianka5 491,56 €19023931.5.201915.6.2019
4001000736Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210243ochraňovanie MR25,00 €500040831.5.201915.6.2019
4001000730B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193083ochraňovanie MR557,26 €500042031.5.201915.6.2019
4001000729JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL811 09 Bratislava Pribinova 19313636952019707431karibrácia snímačov1 489,85 €19023331.5.201915.6.2019
4001000728JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL811 09 Bratislava Pribinova 19313636952019707430karibrácia snímačov1 394,40 €19023331.5.201915.6.2019
4001000727JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL811 09 Bratislava Pribinova 19313636952019707429karibrácia snímačov1 511,43 €19023331.5.201915.6.2019
4001000725Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008129ochraňovanie MR59 546,32 €500040431.5.201915.6.2019
4001000722JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL811 09 Bratislava Pribinova 19313636952019707426kalibrácia snímačov1 463,23 €19023331.5.201915.6.2019
4001000721Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228190502043ochraňovanie MR838,07 €500041631.5.201915.6.2019
4001000719ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192100677ochraňovanie MR11 667,86 €500043831.5.201915.6.2019
4001000718PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026001319Podpora Lotus Notes239,00 €500043131.5.201915.6.2019
4001000717Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698234438650telekomunikačné služby465,04 €500035231.5.201915.6.2019
4001000716Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001227640výplatné úver123,75 €500035931.5.201915.6.2019
4001000712Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012650009096prenájom Borovina56,76 €500044431.5.201915.6.2019
4001000710Marius Pedersen, a.s.911 01 Trenčín Opatovská 1735341159013131193098vývoz plastov6,22 €19001131.5.201915.6.2019
4001000709Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012650009096prenájomv k.ú. Vígľaš56,76 €prenájom Borovina31.5.201915.6.2019
4001000705IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110636ochraňovanie hmotného majetku5 352,06 €28/OSMIaVS/2011500043431.5.201915.6.2019
4001000704IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110634ochraňovanie MR1 821,41 €500041031.5.201915.6.2019
4001000703SYTELI, s.r.o.071 01 Michalovce Duklianska 7361739751905233pozáručný operatívny servis1 808,66 €19005631.5.201915.6.2019
4001000702SYTELI, s.r.o.071 01 Michalovce Duklianska 7361739751905235pozáručný operatívny servis1 077,00 €19005631.5.201915.6.2019
4001000701SYTELI, s.r.o.071 01 Michalovce Duklianska 7361739751905234pozáručný operatívny servis232,00 €19005631.5.201915.6.2019
4001000700Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001039ochraňovanie OS Lužianky17 826,00 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.5.201915.6.2019
4001000699Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001029ochraňovanie OS Hontianske Nemce21 142,29 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.5.201915.6.2019
4001000698Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001019ochraňovanie OS Púchov7 005,21 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.5.201915.6.2019
4001000697Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272001009ochraňovanie OS Breziny57 198,53 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.5.201915.6.2019
4001000696Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000999ochraňovanie OS Poprad7 801,05 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.5.201915.6.2019
4001000692REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190208osobné ochranné pracovné pomôcky113,66 €23/OSMIaVS/201819022031.5.201915.6.2019
4001000684ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817131377626elektrická energia Chata Slanica18,86 €54/OSMIaVS2018500035831.5.201915.6.2019
4001000683ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817151176182elektrická energia Chata Ostré137,29 €54/OSMIaVS2018500035831.5.201915.6.2019
4001000677Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 436550949608792019ochraňovanie MR1 512,48 €500040731.5.201915.6.2019
4001000676BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019102431strážna služba závody SŠHR SR32 364,00 €500036931.5.201915.6.2019
4001000675ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 353603148819050240vývoz kontajnerov37,32 €500035431.5.201915.6.2019
4001000674Marius Pedersen, a.s.911 01 Trenčín Opatovská 1735341159013115192756odvoz plastov16,80 €19003731.5.201915.6.2019
4001000663ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817111813306elektrická energia Ľupčianka1 855,68 €54/OSMIaVS2018500035831.5.201915.6.2019
4001000662ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817161109101elektrická energia Borovina1 237,97 €54/OSMIaVS2018500035831.5.201915.6.2019
4001000661ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817121542149elektrická energia Pražská 292 479,30 €54/OSMIaVS2018500035831.5.201915.6.2019
4001000659Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685000619transakcie firem.kariet4 868,82 €500034931.5.201915.6.2019
4001000658ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817151175363elektrická energia Mierová Čachtice247,08 €54/OSMIaVS2018500035831.5.201915.6.2019
4001000657ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817151175361elektrická energia Čačín117,34 €54/OSMIaVS2018500035831.5.201915.6.2019
4001000656ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817151175360elektrická energia Breziny1 390,19 €54/OSMIaVS2018500035831.5.201915.6.2019
4001000655ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817151175362elektrická energia Brodnianka2 359,57 €54/OSMIaVS2018500035831.5.201915.6.2019
4001000654ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817240680213elektrická energia Častkovce349,15 €54/OSMIaVS2018500035831.5.201915.6.2019
4001000653ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817240680214elektrická energia Kopaničiar968,18 €54/OSMIaVS2018500035831.5.201915.6.2019
4001000648Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911001353skladovanie ŠHR113,40 €500034231.5.201915.6.2019
4001000647Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100625skladovanie ŠHR59 571,94 €500036631.5.201915.6.2019
4001000646TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900334skladovanie ŠHR49 957,19 €500034131.5.201915.6.2019
4001000645Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191098695zrážky77,41 €500034331.5.201915.6.2019
4001000644Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698234438698telekomunikačné služby614,76 €500035131.5.201915.6.2019
4001000643Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698234438684telekomunikačné služby Brodnianka74,76 €500035131.5.201915.6.2019
4001000642Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698234438677telekomunikačné služby Ľupčianka74,76 €500035131.5.201915.6.2019
4001000641Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698234438590telekomunikačné služby Borovina74,76 €500035131.5.201915.6.2019
4001000640Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698234438664telekomunikačné služby720,36 €500035131.5.201915.6.2019
4001000639Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698234304609telekomunikačné služby356,29 €500035231.5.201915.6.2019
4001000638Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012650009096prenájomv k.ú. Vígľaš56,76 €prenájom Borovina31.5.201915.6.2019
4001000636TESLA Liptovský Hrádok a.s.033 17 Liptovský Hrádo Pálenica 53/79968719001416stočné 5/2019 Liptovský Hrádok264,07 €55/OSMaI/2015500036231.5.201915.6.2019
4001000635Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019066upratovacie služby2 494,80 €51/OSMIaVS/2018500038431.5.201915.6.2019
4001000634Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445191190offline monitoring84,00 €19000131.5.201915.6.2019
4001000633Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698234447266telekomunikačné služby419,56 €500035631.5.201915.6.2019
4001000631Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000949ostatné náklady7 507,14 €500038031.5.201915.6.2019
4001000630Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000959skladovanie ŠHR41 074,76 €500034531.5.201915.6.2019
4001000626KV - Security, s.r.o.851 04 Bratislava Panónska cesta 3446019669190100047strážna služba ústredie 5/20199 535,10 €128231.5.201915.6.2019
4001000624EXPERT GROUP k.s.841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B440827711042019znalecký posudok2 880,00 €19019431.5.201915.6.2019
4001000620Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119024824kancelársky materiál255,19 €13/OSMIaVS201819023831.5.201915.6.2019
4001000619Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190100služby BOZP,OPP, PZS 5/2019398,40 €48/OSMIaVS/2018500038231.5.201915.6.2019
4001000739Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu 693741429273192110482oprava VZV Brodnianka1 635,94 €71/OSMIaVS/201719007930.5.201914.6.2019
4001000738Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu 693741429273192110481oprava VZV Brodnianka1 069,35 €71/OSMIaVS/201719007930.5.201914.6.2019
4001000723TEMPO KONDELA, s.r.o.027 44 Tvrdošín Vojtaššákova 893364091541952322521kancelárske stoličky613,21 €19024830.5.201914.6.2019
4001000679EDOS-SMART, s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 45028833410190016školenie198,00 €19025830.5.201914.6.2019
4001000650BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191669servisné práce na vozidle2 873,70 €500043930.5.201914.6.2019
4001000628DETOX s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 139315820289132000546vypracovanie auditu540,00 €19016430.5.201914.6.2019
4001000627PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190101542účastnícky poplatok za seminár234,00 €19018730.5.201914.6.2019
4001000618Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000071796účasť na skúškach71,60 €19016630.5.201914.6.2019
4001000617Orange Slovensko, a.s.821 08 Bratislava Metodova 8356972705511261177SMS do inej mobilnej siete1,64 €500038130.5.201914.6.2019
4002000026ARRIVA, Nové Zámky, akciová940 14 Nové Zámky Považská 2365453173009003438obmena MR21 528,00 €1000007029.5.201913.6.2019
4002000024Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654158315obmena MR81 285,12 €1000006129.5.201913.6.2019
4001000707Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191105022vodné, stočné Pražská 29120,37 €500034429.5.201913.6.2019
4001000632AJ, s.r.o.971 01 Prievidza Ulica stavbárov 213159335620190104ročný servis kompresora284,40 €19023129.5.201913.6.2019
4001000623TECHNO GROUP spol. s r.o.902 03 Pezinok Limbašská cesta 4358382131095190697odborná prehliadka dýchacích prístrojov300,00 €19024029.5.201913.6.2019
4001000622EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190994školenie144,00 €19018829.5.201913.6.2019
4001000616Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119024124čistiace prostriedky756,48 €27/OSMIaVS/201819019929.5.201913.6.2019
4001000613Mesto Námestovo029 01 Námestovo Cyrila a Metoda 329/63146761010903235Mesto Námestovo daň z nehnuteľnosti155,10 €daň z nehnuteľnosti28.5.201912.6.2019
4007000009Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132preplatok Žižkova 24 2018154,20 €preplatok Žižkova 2427.5.201911.6.2019
4002000025TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123301955751obmena ŠHR169 781,22 €1000006927.5.201911.6.2019
4001000629Code, s. r. o., Kysucké Nové Mesto024 01 Kysucké Nové Me Vajanského 39436380318190027kávovar1 038,00 €19022327.5.201911.6.2019
4001000611VIK s.r.o.821 02 Bratislava Jadrová 19/3226366801922019123školenie162,00 €19022427.5.201911.6.2019
4001000610PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190101428školenie74,00 €19021027.5.201911.6.2019
4001000609PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190101450školenie69,00 €19017927.5.201911.6.2019
4001000608Mesto Poprad058 01 Poprad Nábrežie Jána Pavla II 28326470210004272Mesto Poprad daň z nehnuteľnosti1 361,82 €daň z nehnuteľnosti27.5.201911.6.2019
4001000607Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119022404čistiace prostriedky263,83 €27/OSMIaVS/201819021727.5.201911.6.2019
4001000621AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.900 45 Malinovo Tri Vody II 14368437412405190244školenie85,00 €19022224.5.20198.6.2019
4001000606TOP OFFICE, s.r.o.925 01 Matúškovo Hlavná 92236355160310192865kalkulačka112,01 €19023524.5.20198.6.2019
4001000660Žilinská univerzita v Žiline010 26 Žilina Univerzitná 8215/13975633190002202konferencia600,00 €19018423.5.20197.6.2019
4001000605Deltech, a.s.031 01 Liptovský Mikul Priemyselná 13022558251970478operatívny servis Borovina703,42 €19021223.5.20197.6.2019
4001000604Deltech, a.s.031 01 Liptovský Mikul Priemyselná 13022558251970479operatívny servis Borovina70,08 €19018023.5.20197.6.2019
4001000667BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191570servisné práce na vozidle1 017,30 €500043922.5.20196.6.2019
4001000666BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191571servisné práce na vozidle646,32 €500043922.5.20196.6.2019
4001000665BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191572servisné práce na vozidle164,10 €500043922.5.20196.6.2019
4001000664BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191573servisné práce na vozidle51,48 €500043922.5.20196.6.2019
4001000603JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,3662000910192143školenie72,00 €19013222.5.20196.6.2019
4001000602Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219047619vodné Kopaničiar17,44 €500037922.5.20196.6.2019
4001000652FEMOS, s.r.o.971 01 Prievidza Poľná 483/224742532620190020vybavenie kuchynky3 106,99 €19021921.5.20195.6.2019
4001000601EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190948školenie148,00 €19020121.5.20195.6.2019
4001000600HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415170519006odborné prehliadkya skúšky4 352,16 €19011821.5.20195.6.2019
4001000599HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B46320415170519007opravy VTZ závod Borovina4 110,00 €19011721.5.20195.6.2019
4001000598DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.010 01 Žilina Kálov 356363910003091922815stravné lístky ústredie, závody31 232,96 €47/OSMIaVS/201819021421.5.20195.6.2019
4001000746AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.900 45 Malinovo Tri Vody II 14368437412006190283školenie60,00 €19025120.5.20194.6.2019
4001000595Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119022467kancelársky materiál905,68 €13/OSMIaVS201819019620.5.20194.6.2019
4001000594Obec Čachtice916 21 Čachtice Malinovského 76931146472822019Obec Čachtice daň z nehnuteľnosti552,28 €daň z nehnuteľnosti20.5.20194.6.2019
4001000593OK BIZNIS s.r.o.974 05 Banská Bystrica Nám. Ľ.Štúra 1944967021110servis okien763,00 €19019220.5.20194.6.2019
4001000591EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190936školenie158,00 €19020820.5.20194.6.2019
4001000590PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190101392školenie72,00 €19021320.5.20194.6.2019
4001000589Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000071588školenie66,53 €19016620.5.20194.6.2019
4001000585TOPPRO, s.r.o.040 01 Košice Liesková 20443258512032019herbicídne postreky závody11 856,00 €19015217.5.20191.6.2019
4001000584REMOS spol. s r.o.821 01 Bratislava Tomášikova 2635890941201905060informačný stojan116,50 €19021617.5.20191.6.2019
4001000583EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190920školenie158,00 €19020017.5.20191.6.2019
4001000582Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000071545školenie23,76 €19018917.5.20191.6.2019
4001000581Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219047665vodné Mierová Čachtice5,81 €19/OSMaI/2016500037416.5.201931.5.2019
4001000580ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192100557ochraňovanie MR11 651,02 €500043816.5.201931.5.2019
4001000578Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190242oprava vozidla Multicar1 924,80 €19014316.5.201931.5.2019
4001000575CEREBRUS - PSYCHE, s. r. o.911 01 Trenčín Zlatovská 22104630066092019spôsobilosť vodiča220,00 €19016115.5.201930.5.2019
4001000573Obec Čerín974 01 Čerín3133351015900259daň z nehnuteľnosti2 867,24 €daň z nehnuteľnosti15.5.201930.5.2019
4001000572Obec Čachtice916 21 Čachtice Malinovského 76931146412462019poplatok za komunálne odpady Kopaničiar230,00 €popl.za kom.odpad Kop.15.5.201930.5.2019
4001000571Obec Čachtice916 21 Čachtice Malinovského 76931146472812019daň z nehnuteľnosti Kopaničiar3 081,53 €daň z nehnut.Kopaničiar15.5.201930.5.2019
4001000566Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019024odborné prehliadky,skúšky2 436,00 €19009014.5.201929.5.2019
4001000565DDD Prešov, s.r.o.080 01 Prešov Ľubochnianska 53647734620190282deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia11 800,44 €19014114.5.201929.5.2019
4001000559Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132náklady na byt Žižkova 2496,26 €16/OSMIaVS/2019500036314.5.201929.5.2019
4001000543Obec Domaniža018 16 Domaniža31719550192492daň z nehnuteľnosti1 731,84 €daň z nehnuteľnosti13.5.201928.5.2019
4004000009Poradca podnikateľa, spol. s r.o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A315925035021906514školenie78,00 €19019010.5.201925.5.2019
4001000651BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191392servisné práce na vozidle2 092,46 €500043910.5.201925.5.2019
4001000541Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 3366028172019105opravy VTZ plynových Borovina3 916,00 €19019510.5.201925.5.2019
4001000540Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 3366028172019104opravy VTZ plynových Ľupčianka7 968,00 €19019510.5.201925.5.2019
4001000536Obec Smolenice919 04 Smolenice SNP 5231298330844363daň z nehnuteľnosti190,38 €daň z nehnuteľnosti10.5.201925.5.2019
4001000535Mesto Svidník089 01 Svidník Sovietskych hrdinov 200/33310231012906900daň z nehnuteľnosti999,60 €daň z nehnuteľnosti10.5.201925.5.2019
4001000534ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817565004771elektrická energia Žižkova 2424,07 €53/OSMaI/2015500034610.5.201925.5.2019
4001000531NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111901107ONI sledovanie,mapy50,40 €19000410.5.201925.5.2019
4001000525Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120157191zemný plyn Mierová Čachtice380,00 €500037210.5.201925.5.2019
4001000524Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120157171zemný plyn Lipt.Hrádok, Bans.Štiavnica6,00 €500037210.5.201925.5.2019
4001000523Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120157025zemný plyn Pražská 291 170,00 €500037210.5.201925.5.2019
4001000522Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120157021zemný plyn Ľupčianka860,00 €500037210.5.201925.5.2019
4001000521Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120157024zemný plyn Brodnianka420,00 €500037210.5.201925.5.2019
4001000520Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120157026zemný plyn Borovina450,00 €500037210.5.201925.5.2019
4001000519Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120157023zemný plyn Častkovce100,00 €500037210.5.201925.5.2019
4001000518Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568120157022zemný plyn Kopaničiar410,00 €500037210.5.201925.5.2019
4001000517Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190016služby zodpovednej osoby720,00 €500038710.5.201925.5.2019
4001000649BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191361servisné práce na vozidle31,20 €50004399.5.201924.5.2019
4001000637Poradca podnikateľa, spol. s r.o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A315925035011901001školenie240,00 €1901781.5.201916.5.2019
4007000008Fakultná nemocnica s poliklinikou974 01 Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 11655491907030preplatok ochraňovanie MR 201850,96 €preplatok ochraňovanie MR30.4.201915.5.2019
4001000615Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210186ochraňovanie MR25,00 €500040830.4.201915.5.2019
4001000614BUDIŠ a. s.038 23 Dubové Budiš363965918019800017ochraňovanie PZ2 414,00 €500039230.4.201915.5.2019
4001000597Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100008072ochraňovanie MR60 749,02 €500040430.4.201915.5.2019
4001000596B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193064ochraňovanie MR557,26 €500042030.4.201915.5.2019
4001000592SLOVNAFT, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13132283291135760ochraňovanie MR12 222,80 €500041930.4.201915.5.2019
4001000587Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228190402047ochraňovanie MR838,07 €500041630.4.201915.5.2019
4001000586Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503702191003840ochraňovanie MR8 067,34 €500040530.4.201915.5.2019
4001000579PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026001219Lotus Notes podpora239,00 €500043130.4.201915.5.2019
4001000576Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698232345038telekomunikačné služby455,81 €500035230.4.201915.5.2019
4001000574BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019101986strážna služba závody31 320,00 €500036930.4.201915.5.2019
4001000570Marius Pedersen, a.s.911 01 Trenčín Opatovská 1735341159013131192373odvoz plastov Ľupčianka6,22 €19001130.4.201915.5.2019
4001000569ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817151172432elektrická energia Ľupčianka1 673,83 €54/OSMIaVS2018500035830.4.201915.5.2019
4001000564Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000859ochraňovanie OS Lužianky4 680,00 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.4.201915.5.2019
4001000563Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000819ochraňovanie OS Poprad39 291,43 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.4.201915.5.2019
4001000562Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000829ochraňovanie OS Breziny3 901,88 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.4.201915.5.2019
4001000561Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000839ochraňovanie OS Púchov5 708,93 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.4.201915.5.2019
4001000560Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000849ochraňovanie OS Hont. Nemce16 008,76 €122/OHRNZRaRB/2013500037130.4.201915.5.2019
4001000558IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110508ochraňovanie MR2 346,62 €500041030.4.201915.5.2019
4001000557VEL Security a.s.952 01 Vráble Hlavná 9365295592019219ochrana objektov zálož.pracovisko8 456,40 €19010830.4.201915.5.2019
4001000556Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685000519transakcie firemných kariet3 989,62 €500034930.4.201915.5.2019
4001000555Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001215956výplatné - úver178,55 €500035930.4.201915.5.2019
4001000554ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210838394elektrická energia Brodnianka1 973,62 €54/OSMIaVS2018500035830.4.201915.5.2019
4001000553ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210838391elektrická energia Borovina1 417,62 €54/OSMIaVS2018500035830.4.201915.5.2019
4001000552ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171063911elektrická energia Častkovce345,76 €54/OSMIaVS2018500035830.4.201915.5.2019
4001000551ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817190936217elektrická energia Kopaničiar999,72 €54/OSMIaVS2018500035830.4.201915.5.2019
4001000550ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817240679529elektrická energia Pražská 291 993,92 €54/OSMIaVS2018500035830.4.201915.5.2019
4001000549ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210838396elektrická energia Mierová Čachtice285,98 €54/OSMIaVS2018500035830.4.201915.5.2019
4001000548ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210838393elektrická energia Čačín33,16 €54/OSMIaVS2018500035830.4.201915.5.2019
4001000547ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210838392elektrická energia Breziny1 744,57 €54/OSMIaVS2018500035830.4.201915.5.2019
4001000546ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210838397elektrická energia Chata Slanica18,65 €54/OSMIaVS2018500035830.4.201915.5.2019
4001000545ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210838395elektrická energia Chata Ostré110,66 €54/OSMIaVS2018500035830.4.201915.5.2019
4001000544IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110509ochraňovanie hmotného majetku124,95 €28/OSMIaVS/2011500043430.4.201915.5.2019
4001000542Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 436550949508792019ochraňovanie MR1 149,88 €500040730.4.201915.5.2019
4001000537Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911001136skladovanie ŠHR109,80 €500034230.4.201915.5.2019
4001000533TESLA Liptovský Hrádok a.s.033 17 Liptovský Hrádo Pálenica 53/79968719001143stočné 4/2019 Liptovský Hrádok264,07 €55/OSMaI/2015500036230.4.201915.5.2019
4001000529ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 353603148819040189vývoz kontajnerov Ľupčianka29,86 €500035430.4.201915.5.2019
4001000527BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191299servisné práce na vozidle410,40 €500043930.4.201915.5.2019
4001000526BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191309servisné práce na vozidle4 080,90 €500043930.4.201915.5.2019
4001000516Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000071268školenie66,53 €19016630.4.201915.5.2019
4001000513Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445190945offline monitoring84,00 €19000130.4.201915.5.2019
4001000512TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900260skladovanie ŠHR49 957,19 €500034130.4.201915.5.2019
4001000511Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698232211175telekomunikačné služby371,06 €500035230.4.201915.5.2019
4001000510Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698232345051telekomunikačné služby720,36 €500035130.4.201915.5.2019
4001000509Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698232345082telekomunikačné služby ústredie614,76 €500035130.4.201915.5.2019
4001000508Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698232345072telekomunikačné služby Brodnianka74,76 €500035130.4.201915.5.2019
4001000507Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698232345061telekomunikačné služby Ľupčianka74,76 €500035130.4.201915.5.2019
4001000506Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698232344976telekomunikačné služby Borovina74,76 €500035130.4.201915.5.2019
4001000505Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698232345000služby mobilnej siete447,71 €500035630.4.201915.5.2019
4001000504Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191072148odvod zrážkovej vody75,20 €500034330.4.201915.5.2019
4001000502Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019051upratovacie služby2 494,80 €51/OSMIaVS/2018500038430.4.201915.5.2019
4001000501Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100614skladovanie59 571,94 €500036630.4.201915.5.2019
4001000499HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B4632041530519004OP a OS tech.zariadení-Ľupčianka3 390,24 €19011830.4.201915.5.2019
4001000498HOLDING SLOVAKIA s.r.o.040 01 Košice Perešská 2431/38B4632041530519005opravy VTZ elektro3 069,00 €19011730.4.201915.5.2019
4001000497KV - Security, s.r.o.851 04 Bratislava Panónska cesta 3446019669190100033stražna služba 4/2019-ústredie9 227,52 €128230.4.201915.5.2019
4001000495Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000799skladovanie43 834,66 €500034530.4.201915.5.2019
4001000492Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190077služby BOZP,OPP a PZS 4/2019398,40 €48/OSMIaVS/2018500038230.4.201915.5.2019
4001000490Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000749ostatné náklady5 672,45 €500038030.4.201915.5.2019
4001000488Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440302191092566vodné Ľupčianka85,03 €500038830.4.201915.5.2019
4001000487Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440302191092337vodné Borovina132,59 €500038330.4.201915.5.2019
4001000486Mesto Sobrance073 42 Sobrance Štefánikova 233257911012902166Mesto Sobrance daň z nehnuteľnosti696,00 €daň z nehnuteľnosti30.4.201915.5.2019
4001000485MRS Crane, s.r.o.040 18 Nižná Hutka Poľovnícka 10750138367201907stavebné práce14 955,00 €19009630.4.201915.5.2019
4001000484Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu 693741429273192110340oprava VTV Brodnianka263,93 €71/OSMIaVS/201719007930.4.201915.5.2019
4001000483Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu 693741429273192110336oprava VZV Kopaničiar1 017,53 €71/OSMIaVS/201719007830.4.201915.5.2019
4001000568VK-KLIMASERVIS, s.r.o.851 05 Bratislava Strečnianska 16359485073119073jarný servis klimatizácie4 571,40 €5/OSMIaVS/2018500044229.4.201914.5.2019
4001000567Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191079718vodné, stočné Pražská 29115,91 €500034429.4.201914.5.2019
4001000539Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 3366028172019103odborné prehliadky a skúšky Borovina3 195,60 €19015029.4.201914.5.2019
4001000538Kinley, s.r.o.040 01 Košice Čermeľská cesta 3366028172019102odborné prehliadky a skúšky Ľupčianka27 982,80 €19015029.4.201914.5.2019
4001000491LUNATEX, s.r.o.010 01 Žilina Borová 34/1836383112190096pranie - Chata Ostré180,17 €19006029.4.201914.5.2019
4001000482Mesto Kysucké Nové Mesto024 01 Kysucké Nové Me Námestie slobody 943140992725900218poplatok za komunálny odpad Brodnianka485,06 €poplatok za kom.odpad29.4.201914.5.2019
4001000481Expres services, s.r.o.900 26 Slovenský Grob Rastislavova 953/3503378072019085sťahovacie služby210,00 €19015529.4.201914.5.2019
4001000480Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440307319060038rozbor odpadových vôd27,10 €19006329.4.201914.5.2019
4001000479REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190146osobné ochranné pracovné pomôcky592,73 €23/OSMIaVS/201819017729.4.201914.5.2019
4001000477Notársky úrad JUDr. Stanislav Bauer821 08 Bratislava Karadžičova 8/A317560774552019notárske služby344,34 €19018529.4.201914.5.2019
4004000008BIOMETRIC, spol.s r.o.851 02 Bratislava Rovniakova 243874801199068vyúčtovanie zálohy SW PREMIUM528,48 €83/KP/201719018226.4.201911.5.2019
4002000023IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110459obmena MR100 880,60 €1000005926.4.201911.5.2019
4002000022IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110461obmena MR45 055,56 €1000005926.4.201911.5.2019
4001000530Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119019518kancelársky materiál249,53 €13/OSMIaVS201819019326.4.201911.5.2019
4001000494Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000071195školenie33,26 €19016626.4.201911.5.2019
4001000476BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320191180servisné práce na vozidle9 071,48 €500043926.4.201911.5.2019
4001000475Mesto Dubnica nad Váhom018 41 Dubnica nad Váh Bratislavská 434/93172091100015819Mesto Dubnica n/V daň z nehnuteľnosti3 115,91 €daň z nehnuteľnosti26.4.201911.5.2019
4001000474NOREX s.r.o.971 01 Prievidza Konvalinková 709/2844675721201912dodávka a montáž prac.stola a podlahy3 057,60 €19011126.4.201911.5.2019
4001000472Deltech, a.s.031 01 Liptovský Mikul Priemyselná 13022558251970366odstránenie poruchy EPS Brodnianka196,80 €19010526.4.201911.5.2019
4002000020TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123301940364obmena ŠHR156 411,72 €1000006925.4.201910.5.2019
4001000500Leoš Šimunek917 01 Trnava Ulica Andreja Kubinu 693741429273192110349oprava VZV Ľupčianka193,26 €71/OSMIaVS/201719014525.4.201910.5.2019
4001000471Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000071044školenie66,53 €19016625.4.201910.5.2019
4001000470PURE s.r.o.974 11 Banská Bystrica Karpatská 13662645719025zapojenie plynového sporáku100,00 €19016025.4.201910.5.2019
4001000469NOREX s.r.o.971 01 Prievidza Konvalinková 709/2844675721201911úprava kanalizačných rozvodov a vody3 384,00 €19011525.4.201910.5.2019
4001000468RAPRINT, s.r.o.821 01 Bratislava Tomášikova 26461585022019064tlač samolepiek GDPR423,60 €19014625.4.201910.5.2019
4004000010BPM Slovakia, s.r.o.811 03 Bratislava Podjavorinskej 335861886292019účastnícky poplatok144,00 €19017024.4.20199.5.2019
4002000021Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654156693obmena MR243 855,36 €1000006124.4.20199.5.2019
4001000467PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.831 04 Bratislava Vajnorská 140358145863001903257príslušenstvo k plynovému sporáku38,66 €19018124.4.20199.5.2019
4001000466Obec Hencovce093 02 Hencovce Sládkovičova 1995355323193872019Obec Hencovce daň z nehnuteľnosti477,00 €daň z nehnuteľnosti24.4.20199.5.2019
4001000465JUDr. Vladimír Wirgha020 01 Púchov Okružná 1424/20301805711422015nájom nehnuteľného majetku7 422,05 €142/OSMaI/2015500036424.4.20199.5.2019
4001000464Ing. Dušan Wirgha020 01 Púchov Kuzmányho 1337/4406780911422015nájom nehnuteľného majetku7 422,05 €142/OSMaI/2015500036524.4.20199.5.2019
4001000461Obec Radoľa023 36 Radoľa623814129Obec Radoľa poplatok za komunálny odpad17,00 €poplatok za kom. odpad23.4.20198.5.2019
4001000460Hlavné mesto Slovenskej republiky814 99 Bratislava Primaciálne námestie 16034813119169117daň z nehnuteľnosti12 703,77 €daň z nehnuteľnosti23.4.20198.5.2019
4001000459Obec Radoľa023 36 Radoľa623814151Obec Radoľa daň z nehnuteľnosti26,11 €daň z nehnuteľnosti23.4.20198.5.2019
4001000493Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440307319090111rozbor odpadových vôd45,00 €19003818.4.20193.5.2019
4001000456Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219042175vodné, Kopaničiar17,44 €500037918.4.20193.5.2019
4001000452Obec Šenkvice900 81 Šenkvice Námestie Gabriela Kolinov3051036020107219Obec Šenkvice daň z nehnuteľnosti489,44 €Obec Šenkvice daň z nehnu18.4.20193.5.2019
4001000451Mesto Nitra950 06 Nitra Štefánikova trieda 60308307120252532Mesto Nitra daň z nehnuteľnosti3 138,00 €Mesto Nitra daň z nehnute18.4.20193.5.2019
4001000450Obec Hronsek976 31 Hronsek62953715Obec Hronsek daň z nehnuteľnosti1 145,27 €Obec Hronsek daň z nehnut18.4.20193.5.2019
4001000447SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190000890kontrola kvality470,74 €19011318.4.20193.5.2019
4001000577BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019101811operatívny servis Brodnianka1 176,00 €19005816.4.20191.5.2019
4001000514Deltech, a.s.031 01 Liptovský Mikul Priemyselná 13022558251970416operatívny servis Brodnianka38,40 €19010516.4.20191.5.2019
4001000445Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119016939kancelárske potreby294,60 €13/OSMIaVS201819017516.4.20191.5.2019
4001000440STAV RD s.r.o.040 22 Košice Bielocerkevská 2463206102019006oprava strechy v závode Borovina149 758,40 €19013015.4.201930.4.2019
4001000439Marián Ivanov - ROUZZ921 01 Piešťany Sv. Štefana 4318/1611753897190192školenie360,00 €19014215.4.201930.4.2019
4001000437Slovenská autobusová doprava Zvolen960 01 Zvolen Balkán 53360546661900387001ochraňovanie MR225,00 €500040115.4.201930.4.2019
4001000435SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190000853kontrola kvality470,74 €19011315.4.201930.4.2019
4001000434Obec Kapušany082 12 Kapušany Hlavná 104/63272391024900745Obec Kapušany daň z nehnuteľnosti20,54 €Obec Kapušany daň z nehnu15.4.201930.4.2019
4001000433Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190189oprava prívesu5 261,68 €19016312.4.201927.4.2019
4001000432Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190190oprava prívesu6 480,00 €19016212.4.201927.4.2019
4001000428Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000070782školenie BOZP42,77 €19016612.4.201927.4.2019
4001000496Technologická a.s.917 01 Trnava Námestie Slovenského učen454716812019021OP a OS vzduchotechniky23 986,94 €19014411.4.201926.4.2019
4001000422Obec Vígľaš962 02 Vígľaš Zvolenská 13203822672019poplatok za znečistenie ovzdušia10,00 €poplatok za znečist.ovzdu11.4.201926.4.2019
4001000414Ing. Karol Kamenský KAMEŇ960 01 Zvolen Dukelských hrdinov 133328868220190058servis krovinorezu110,60 €19015911.4.201926.4.2019
4001000408EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190854vzdelávacie služby144,00 €1901699.4.201924.4.2019
4001000407EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190826vzdelávacie služby150,00 €1901389.4.201924.4.2019
4001000406PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190101073poplatok za seminár152,00 €1901679.4.201924.4.2019
4001000405Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132náklady Žižkova 2496,26 €16/OSMIaVS/201950003639.4.201924.4.2019
4001000403NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111900924ONI sledovanie, mapy50,40 €1900049.4.201924.4.2019
4001000399Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019015odborné prehliadky VTZ1 545,60 €1900909.4.201924.4.2019
4001000398Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019016opravy VTZ v závodoch SŠHR SR3 878,00 €1900879.4.201924.4.2019
4001000397EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190732vzdelávacie služby207,00 €1901368.4.201923.4.2019
4001000396Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190013služby zodpovednej osoby720,00 €50003878.4.201923.4.2019
4001000395Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000079nákup ŠHR75 253,48 €100000628.4.201923.4.2019
4001000394ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817479480145elektrická energia Žižkova 2424,07 €53/OSMaI/201550003468.4.201923.4.2019
4001000393Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012800037568čistenie a mazanie vlečky85,12 €36/OSMIaVS/201850004298.4.201923.4.2019
4001000392Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012650009081prenájom v k.ú. Podzámčok392,40 €111/OSMaI/201550003678.4.201923.4.2019
4001000391Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000589náklady s obstaraním3 961,49 €50003808.4.201923.4.2019
4001000390BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 531368093190591servisné práce na vozidle744,00 €50004398.4.201923.4.2019
4001000389BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190602servisné práce na vozidle2 108,00 €50004398.4.201923.4.2019
4001000388BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190806servisné práce na vozidle106,20 €50004398.4.201923.4.2019
4001000387BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190555servisné práce na vozidle37,79 €50004398.4.201923.4.2019
4001000386BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190645servisné práce na vozidle2 328,92 €50004398.4.201923.4.2019
4001000385BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190244servisné práce na vozidle2 748,10 €50004398.4.201923.4.2019
4001000384BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190664servisné práce3 290,99 €50004398.4.201923.4.2019
4001000383Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140131700zemný plyn Borovina478,00 €50003728.4.201923.4.2019
4001000382Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140131696zemný plyn Kopaničiar460,00 €50003728.4.201923.4.2019
4001000381Mesto Lučenec984 01 Lučenec Novohradská 1316181121002992daň z nehnuteľnosti43,40 €daň z nehnuteľnosti8.4.201923.4.2019
4001000380Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140131851zemný plyn Lipt.Hrádok, Banská Štiavnica6,00 €50003728.4.201923.4.2019
4001000379Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140131871zemný plyn Mierová, Čachtice380,00 €50003728.4.201923.4.2019
4001000378Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140131695zemný plyn Ľupčianka1 005,00 €50003728.4.201923.4.2019
4001000377Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140131697zemný plyn Kopaničiar125,00 €50003728.4.201923.4.2019
4001000376Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140131698zemný plyn Brodnianka439,00 €50003728.4.201923.4.2019
4001000375Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140131699zemný plyn Pražská 291 236,00 €50003728.4.201923.4.2019
4001000374Mesto Žilina011 31 Žilina Námestie obetí komunizmu321796120203342daň z nehnuteľnosti124,00 €daň z nehnuteľnosti8.4.201923.4.2019
4001000532Thermomont s.r.o.023 53 Staškov Jozefa Kronera 11346271431252019prečistenie kanalizácie Brodnianka360,00 €1901497.4.201922.4.2019
4001000503BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190759servisné práce na vozidle3 256,67 €50004391.4.201916.4.2019
4001000489Dobrovoľné hasičské združenie POLE917 01 Trnava Farárske 274217860619002ochraňovanie MR1 355,71 €50004231.4.201916.4.2019
4001000478BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190837servisné práce na vozidle1 858,26 €50004391.4.201916.4.2019
4007000007Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.833 12 Bratislava Bárdošova 33358107003919030002dobropis - školenie78,00 €dobropis-školenie31.3.201915.4.2019
4001000463Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100007998ochraňovanie MR61 179,19 €500040431.3.201915.4.2019
4001000462B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193050ochraňovanie MR213,10 €500042031.3.201915.4.2019
4001000458SPIE Elektrovod, a. s.824 66 Bratislava Prievozská 4C368635136002190162ochraňovanie MR5 946,00 €500041831.3.201915.4.2019
4001000457Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210128ochraňovanie MR25,00 €500040831.3.201915.4.2019
4001000455SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie č.836022047995190096ochraňovanie MR8 782,85 €500040631.3.201915.4.2019
4001000454EUROVIA SK, a.s.040 17 Košice Osloboditeľov 66316515186600000972ochraňovanie MR11 637,54 €500039631.3.201915.4.2019
4001000453MSM Martin, s.r.o.018 41 Dubnica nad Váh Štúrova 925/27364229911903140070ochraňovanie MR13 771,62 €500043731.3.201915.4.2019
4001000449PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026000819Lotus Notes -podpora239,00 €500043131.3.201915.4.2019
4001000448OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.085 10 Bardejov Dukelská 1936458503561920069ochraňovanie MR1 324,52 €500039031.3.201915.4.2019
4001000444Letecké opravovne Trenčín, a. s.911 04 Trenčín Legionárska 1603635115690283ochraňovanie MR266,00 €500042731.3.201915.4.2019
4001000443MAKYTA, a.s.020 25 Púchov 1. mája 882/46315991681940002ochraňovanie MR208,50 €500041731.3.201915.4.2019
4001000438Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228190302049ochraňovanie MR838,07 €500041631.3.201915.4.2019
4001000436ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192100423ochraňovanie MR11 449,91 €500043831.3.201915.4.2019
4001000427Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000649ochraňovanie OS Hontianske Nemce19 568,32 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.3.201915.4.2019
4001000426Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000619ochraňovanie OS Poprad27 576,47 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.3.201915.4.2019
4001000425Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000639ochraňovanie OS Púchov6 751,53 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.3.201915.4.2019
4001000424Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000629ochraňovanie OS Breziny4 579,72 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.3.201915.4.2019
4001000423Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 436550949408792019ochraňovanie MR1 194,27 €500040731.3.201915.4.2019
4001000420Dobrovoľný hasičský zbor - ORAVA,029 54 Krušetnica Krušetnica 2373779993220190002ochraňovanie MR10 153,41 €500042431.3.201915.4.2019
4001000419BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019101464ochraňovanie MR450,00 €500041331.3.201915.4.2019
4001000417IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110385ochraňovanie MR3 021,55 €500041031.3.201915.4.2019
4001000416Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911000882skladovanie113,40 €500034231.3.201915.4.2019
4001000415IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110386ochraňovanie hmotného majetku285,90 €28/OSMIaVS/2011500043431.3.201915.4.2019
4001000413Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698230257358telekomunikačné služby428,71 €500035231.3.201915.4.2019
4001000411Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001207885výplatné - úver163,30 €500035931.3.201915.4.2019
4001000404ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817111785571elektrická energia Chata Slanica18,65 €54/OSMIaVS2018500035831.3.201915.4.2019
4001000402Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698230257370telekomunikačné služby74,76 €500035131.3.201915.4.2019
4001000401BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019101432strážna služba závody32 364,00 €500036931.3.201915.4.2019
4001000373Dopravný podnik mesta Košice, a. s.043 29 Košice Bardejovská 63170191411190526ochraňovanie MR1 184,00 €500039531.3.201915.4.2019
4001000372Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685000419transakcie firemných kariet Diners Club6 716,28 €500034931.3.201915.4.2019
4001000371ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171056215elektrická energia Chata Ostré96,61 €54/OSMIaVS2018500035831.3.201915.4.2019
4001000369ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171056212elektrická energia Čačín153,38 €54/OSMIaVS2018500035831.3.201915.4.2019
4001000368ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171056211elektrická energia Dolné Breziny2 083,38 €54/OSMIaVS2018500035831.3.201915.4.2019
4001000367ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817220794710elektrická energia Pražská 292 066,75 €54/OSMIaVS2018500035831.3.201915.4.2019
4001000366ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171056213elektrická energia Ľupčianka1 662,18 €54/OSMIaVS2018500035831.3.201915.4.2019
4001000365ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171056210elektrická energia Borovina2 462,89 €54/OSMIaVS2018500035831.3.201915.4.2019
4001000364ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171056214elektrická energia Brodnianka3 633,06 €54/OSMIaVS2018500035831.3.201915.4.2019
4001000363ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817200891883elektrická energia Kopaničiar1 040,23 €54/OSMIaVS2018500035831.3.201915.4.2019
4001000362ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817230745951elektrická energia Častkovce360,16 €54/OSMIaVS2018500035831.3.201915.4.2019
4001000361Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698230133780telekomunikačné služby356,24 €500035231.3.201915.4.2019
4001000360Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698230257366telekomunikačné služby, internet720,36 €500035131.3.201915.4.2019
4001000359Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698230257398telekomunikačné služby614,76 €500035131.3.201915.4.2019
4001000358Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698230257382telekomunikačné služby Brodnianka74,76 €500035131.3.201915.4.2019
4001000357Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698230257306telekomunikačné služby74,76 €500035131.3.201915.4.2019
4001000355TESLA Liptovský Hrádok a.s.033 17 Liptovský Hrádo Pálenica 53/79968719000911stočné264,07 €55/OSMaI/2015500036231.3.201915.4.2019
4001000354Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698230272713služby mobilnej siete422,16 €500035631.3.201915.4.2019
4001000353Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019037upratovacie služby2 494,80 €51/OSMIaVS/2018500038431.3.201915.4.2019
4001000352ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 353603148819030135vývoz kontajnerov Ľupčianka37,32 €500035431.3.201915.4.2019
4001000349Slovenská autobusová doprava Žilina010 65 Žilina Košická 236407771111903004ochraňovanie MR1 000,50 €500040231.3.201915.4.2019
4001000348ARRIVA, Nové Zámky, akciová940 14 Nové Zámky Považská 2365453173009003099ochraňovanie MR416,84 €500039431.3.201915.4.2019
4001000346Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100596skladovanie59 571,94 €500036631.3.201915.4.2019
4001000345TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900181skladovanie49 957,19 €500034131.3.201915.4.2019
4001000343Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191049780odvod zrážkovej vody77,41 €500034331.3.201915.4.2019
4001000342Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445190700offline monitoring84,00 €19000131.3.201915.4.2019
4001000340Slovenská autobusová doprava Lučene984 01 Lučenec Mikušovská cesta 173605425912019ochraňovanie MR314,00 €500039831.3.201915.4.2019
4001000338KV - Security, s.r.o.851 04 Bratislava Panónska cesta 3446019669190100026strážna služba - ústredie9 535,10 €128231.3.201915.4.2019
4001000335Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000489skladovanie40 800,67 €500034531.3.201915.4.2019
4001000330R.I., s.r.o.Košice040 11 Košice Pokroku 2036584908201904prenájom pracovného stroja5 983,20 €19000631.3.201915.4.2019
4001000329Majes, výťahy a eskalátory, a.s.831 04 Bratislava Bojnická 18357707329102000216technic.profylaktický servis254,00 €500044031.3.201915.4.2019
4001000327Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190056služby BOZP, OPP a PZS398,40 €48/OSMIaVS/2018500038231.3.201915.4.2019
4001000446S-EPI, s. r. o.010 01 Žilina Martina Rázusa 23A/8336360149915011900048EPI Právny systém, EPI Obchodný vestník2 365,65 €500044129.3.201913.4.2019
4001000421CHEMIX-D s.r.o.831 06 Bratislava Pri vinohradoch 1723140684020190302ochraňovanie PZ628,55 €500039129.3.201913.4.2019
4001000410Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191056023vodné, stočné ústredie120,37 €500034429.3.201913.4.2019
4001000370ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171056216elektrická energia Mierová Čachtice261,12 €54/OSMIaVS2018500035829.3.201913.4.2019
4001000350Lukáš Hindický841 05 Bratislava Hlaváčiková 3105/15474372942419umývanie interiéru a exteriéru vozidiel1 198,00 €19017329.3.201913.4.2019
4001000336Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000069nákup ŠHR120 918,46 €1000006229.3.201913.4.2019
4007000006ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817111782033preplatok elektrická energia Liptovský Hrádok13,75 €54/OSMIaVS2018500035828.3.201912.4.2019
4002000018Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654155146obmena MR406 425,60 €1000006128.3.201912.4.2019
4002000013NICOLAUS LEATHER, s.r.o.031 01 Liptovský Mikul Priemyselná 13643839120190014obmena MR276 120,00 €1000006528.3.201912.4.2019
4002000012BUDIŠ a. s.038 23 Dubové Budiš363965917019700129obmena PZ2 880,00 €1000005828.3.201912.4.2019
40010004312U spol. s r.o.811 02 Bratislava Martinengova 117315786211900490vlajky Kopaničiar76,14 €19015628.3.201912.4.2019
40010004302U spol. s r.o.811 02 Bratislava Martinengova 117315786211900490vlajky76,14 €19015628.3.201912.4.2019
4001000400REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190105Osobné ochranné pracovné pomôcky570,46 €23/OSMIaVS/201819010628.3.201912.4.2019
40010003412U spol. s r.o.811 02 Bratislava Martinengova 117315786211900490vlajky76,14 €19015628.3.201912.4.2019
4001000337Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000059nákup ŠHR192 830,65 €1000006228.3.201912.4.2019
4001000328Panacea s.r.o.010 07 Žilina Prielohy 693/33637451232190696náplaste66,00 €19014728.3.201912.4.2019
4001000321Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000479ostatné náklady3 921,60 €500038028.3.201912.4.2019
4001000320Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000469ostatné náklady1 927,26 €500038028.3.201912.4.2019
4001000319CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú844 10 Bratislava Ul. M. Schneidera-Trnavsk421370048860006598seminár45,00 €19014028.3.201912.4.2019
4001000318PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190100935seminár73,00 €19012528.3.201912.4.2019
4001000317Obec Častkovce916 27 Častkovce3114725118900660Obec Častkovce daň z nehnuteľnosti754,33 €daň z nehnuteľnosti28.3.201912.4.2019
4001000316Mesto Trenčín911 64 Trenčín Mierové námestie 2312037120001852Mesto Trenčín daň z nehnuteľnosti187,30 €daň z nehnuteľnosti28.3.201912.4.2019
4002000015Slovenská autobusová doprava911 37 Trenčín Zlatovská cesta 29363239772019170106obmena MR82 128,58 €1000006627.3.201911.4.2019
4002000014Slovenská autobusová doprava911 37 Trenčín Zlatovská cesta 29363239772019170107obmena MR46 829,54 €1000006627.3.201911.4.2019
4001000356JF, spol. s r.o.962 12 Detva Záhradná 4,3662000910191496opakované školenie obslúh plyn. zariadení234,00 €19013227.3.201911.4.2019
4001000351AMU s.r.o.851 01 Bratislava Kopčianska 2447439203201904oprava diskov vozidiel1 188,00 €19017427.3.201911.4.2019
4001000344Čachtická kanalizačná spoločnosť,916 21 Čachtice Malinovského 769477192651900935stočné, Mierová, Čachtice4,44 €63/OSMIaVS/2017500037627.3.201911.4.2019
4001000333Möbelix SK s.r.o.821 04 Bratislava Rožňavská 323590341431stoličky239,70 €19015427.3.201911.4.2019
4001000315Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181310501016frekvencie Kopaničiar9,60 €500033627.3.201911.4.2019
4001000314Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181510501112frekvencie Kopaničiar10,80 €500033727.3.201911.4.2019
4001000313Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181510501038frekvencie Borovina6,45 €500033827.3.201911.4.2019
4001000312Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181810501087frekvencie31,32 €500033527.3.201911.4.2019
4001000311STAVBAMAX s.r.o.851 01 Bratislava Gercenova 235135665190003murárske a maliarske prácer5 027,08 €19011027.3.201911.4.2019
4002000017Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911000736zámena hmotných rezerv7 531 298,64 €1000006826.3.201910.4.2019
4001000339TREMEX, s.r.o.018 51 Nová Dubnica Veľký Kolačín 39363058712019084revízie a skúšky plynových kotlov2 758,80 €19010426.3.201910.4.2019
4001000334Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.833 12 Bratislava Bárdošova 33358107002519030012školenie702,00 €19010226.3.201910.4.2019
4001000332Möbelix SK s.r.o.821 04 Bratislava Rožňavská 32359034146stoličky276,00 €19015326.3.201910.4.2019
4001000310SupTel, s.r.o.831 06 Bratislava Pri Šajbách 3358244251010183297prekládka prípojky Mierová, Čachtice366,07 €19008526.3.201910.4.2019
4001000309BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019101075operatívny servis Brodnianka1 234,80 €19005826.3.201910.4.2019
4001000308Mesto Liptovský Hrádok033 01 Liptovský Hrádo Hviezdoslavova 1703154941210011888Mesto Liptovský Hrádok daň z nehnuteľnosti2 606,78 €daň z nehnuteľnosti26.3.201910.4.2019
4001000307Mesto Liptovský Mikuláš031 42 Liptovský Mikul Štúrova 1989/41315524120024212Mesto L. Mikuláš daň z nehnuteľnosti1 952,28 €daň z nehnuteľnosti26.3.201910.4.2019
4001000306Mesto Nové Mesto nad Váhom915 32 Nové Mesto nad Čsl. armády 13118631100796319Mesto Nové Mesto/V daň z nehnuteľnosti54,00 €daň z nehnuteľnosti26.3.201910.4.2019
4001000305Obec Hontianske Nemce962 65 Hontianske Nemc3199291013900015Obec Hontianske Nemce daň z nehnuteľnosti1 806,07 €daň z nehnuteľnosti26.3.201910.4.2019
4001000304Mesto Banská Štiavnica969 24 Banská Štiavnic Radničné námestie 1320501120001342Mesto B. Štiavnica *daň z nehnuteľnosti1 567,53 €daň z nehnuteľnosti26.3.201910.4.2019
4002000019Fakultná nemocnica s poliklinikou974 01 Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1165549201926018obmena MR9 771,53 €1000006725.3.20199.4.2019
4002000016Fakultná nemocnica s poliklinikou974 01 Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1165549201926017obmena MR8 183,40 €1000006725.3.20199.4.2019
4001000323SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190000712kontrola kvality470,74 €19011325.3.20199.4.2019
4001000322Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012800037500údržba vlečky32,30 €88/Kopaničiar/2015500034025.3.20199.4.2019
4001000324Orange Slovensko, a.s.821 08 Bratislava Metodova 8356972705502084130SMS do inej siete1,08 €500038123.3.20197.4.2019
4001000412Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119015388hygienické potreby17,50 €27/OSMIaVS/201819002822.3.20196.4.2019
4001000302SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190000666kontrola kvality ŠHR470,74 €19011322.3.20196.4.2019
4001000301SYTELI, s.r.o.071 01 Michalovce Duklianska 7361739751903104štvrťročná kontrola EPS Pražská 291 560,00 €19005622.3.20196.4.2019
4001000300Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000049nákup ŠHR192 206,45 €1000006221.3.20195.4.2019
4001000299EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190567vzdelávacie služby345,00 €19009721.3.20195.4.2019
4001000298PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190100909seminár148,00 €19013321.3.20195.4.2019
4001000297PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190100917seminár236,00 €19009921.3.20195.4.2019
4001000296Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440307319090055rozbor odpadových vôd Ľupčianka45,00 €19003821.3.20195.4.2019
4001000295Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190140vykonanie STK a EK122,90 €19012221.3.20195.4.2019
4001000294Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190141vykonanie STK65,04 €19012321.3.20195.4.2019
4001000293Deltech, a.s.031 01 Liptovský Mikul Priemyselná 13022558251970240odstránenie poruchy EPS Brodnianka479,90 €19010521.3.20195.4.2019
4001000292Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219036554vodné Kopaničiar23,24 €500037921.3.20195.4.2019
4002000011TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123301926689obmena ŠHR184 698,49 €1000006020.3.20194.4.2019
4001000442ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817010714064elektrická energia B. Štiavnica100,93 €54/OSMIaVS2018500035820.3.20194.4.2019
4001000441CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú844 10 Bratislava Ul. M. Schneidera-Trnavsk421370048860006627odborný semináír90,00 €19011920.3.20194.4.2019
4001000326Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000070402školenie80,78 €19012620.3.20194.4.2019
4001000325Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645014000070403školenie57,02 €19013420.3.20194.4.2019
4001000291Obec Častkovce916 27 Častkovce3114722110900027poplatok za komunál.odpad Častkovce62,00 €poplatok-kom.odpad Častko20.3.20194.4.2019
4001000290Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190139vykonanie STK a EK122,90 €19012120.3.20194.4.2019
4001000347Agentúra Motiv P, s.r.o.813 39 Bratislava Cukrová 1435924012190100038školenie60,00 €19010119.3.20193.4.2019
4001000331Slovenský inštitút interných812 63 Bratislava317716022019118poplatok na konferenciu275,00 €19013719.3.20193.4.2019
4001000289Mesto Levice934 01 Levice Nám. hrdinov 1/1307203120007632Mesto Levice daň z nehnuteľnosti26,10 €daň z nehnuteľnosti19.3.20193.4.2019
4001000287Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190126servisné práce na vozidle2 959,84 €19012419.3.20193.4.2019
4001000286PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190100815seminár74,00 €19005319.3.20193.4.2019
4001000285PragmaSys s. r. o.907 01 Myjava Hlinícka 1165/2476324701020190690seminár60,00 €19013919.3.20193.4.2019
4001000284OBEC LUŽIANKY951 41 Lužianky340035171028902804Obec Lužianky daň z nehnuteľnosti2 044,00 €daň z nehnuteľnosti18.3.20192.4.2019
4001000283Obec Bošany956 18 Bošany3102551019361901Obec Bošany daň z nehnuteľnosti1 005,41 €daň z nehnuteľnosti18.3.20192.4.2019
4001000280SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190000591analýza vzorky276,10 €19002218.3.20192.4.2019
4001000279Nakladatelství FORUM s.r.o., organi821 08 Bratislava Záhradnícka 46464902131690546301školenie76,80 €19009815.3.201930.3.2019
4001000278Mesto Púchov020 18 Púchov ŠTEFÁNIKOVA 821317748120001112Mesto Púchov daň z nehnuteľnosti9 347,20 €daň z nehnuteľnosti15.3.201930.3.2019
4001000274REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190083osobné ochranné pracovné prostriedky242,89 €23/OSMIaVS/201819010715.3.201930.3.2019
4001000273NOREX s.r.o.971 01 Prievidza Konvalinková 709/2844675721201905eletroinštalačné práce - ústredie354,00 €19011214.3.201929.3.2019
4001000272Mesto Kysucké Nové Mesto024 01 Kysucké Nové Me Námestie slobody 943140991724900171poplatok za znečistenie ovzdušia9,95 €poplatok14.3.201929.3.2019
4001000271Domoss Technika a.s.921 01 Piešťany Bratislavská 11/a362283891910000538satelitné sety750,00 €19008614.3.201929.3.2019
4001000269Dunajnet s.r.o.811 09 Bratislava Grösslingová 447608544190405838skladacie schodíky102,86 €19007414.3.201929.3.2019
4001000264qwelltrack,, s.r.o.962 12 Detva 3 17947112301190225preškolenie vodičov440,00 €19006213.3.201928.3.2019
4001000263Matej Gavlik - AZ - Kanalservis851 01 Bratislava Hálova 1058/204536962319010035údržbárske práce162,00 €19011413.3.201928.3.2019
4001000262Matej Gavlik - AZ - Kanalservis851 01 Bratislava Hálova 1058/204536962319010034údržbárske práce414,00 €19008213.3.201928.3.2019
4001000261AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,811 01 Bratislava Zámocká 30358977415010231738poistné ZPC č. 11/20194,45 €19012813.3.201928.3.2019
4001000260Mesto Piešťany921 45 Piešťany NÁMESTIE SNP 36120311029938327daň z nehnuteľnosti121,90 €daň z nehnuteľnosti13.3.201928.3.2019
4001000252RAPRINT, s.r.o.821 01 Bratislava Tomášikova 26461585022019037tlač tabuliek a samolepiek GDPR294,00 €19010312.3.201927.3.2019
4001000251PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190100741odborný seminár168,00 €19006112.3.201927.3.2019
4001000238Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000039nákup ŠHR8 846,99 €1000006211.3.201926.3.2019
4001000237Tripex s.r.o.040 01 Košice Opatovská 1445575771201901533letenka194,00 €19010911.3.201926.3.2019
4001000235EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190479vzdelávacie služby414,00 €19008411.3.201926.3.2019
4001000234Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132náklady na byt Žižkova 2496,26 €16/OSMIaVS/2019500036311.3.201926.3.2019
4001000232Mesto Malacky901 01 Malacky Bernolákova 5188/1A304913120286272daň z nehnuteľnosti2 321,13 €daň z nehnuteľnosti11.3.201926.3.2019
4001000231Obec Šarišské Michaľany082 22 Šarišské Michaľ Kpt. Nálepku 183278081112901038daň z nehnuteľnosti594,40 €daň z nehnuteľnosti11.3.201926.3.2019
4001000230Mesto Nováky972 71 Nováky Námestie SNP 349/103183611024900088daň z nehnuteľnoslti1 756,16 €daň z nehnuteľnoslti11.3.201926.3.2019
4001000229Mesto Spišská Nová Ves052 70 Spišská Nová Ve3296141022927445daň z nehnuteľnoslti1 079,48 €daň z nehnuteľnoslti11.3.201926.3.2019
4001000228Mesto Vranov nad Topľou093 16 Vranov nad Topľ3329331025906829daň z nehnuteľnoslti3 751,30 €daň z nehnuteľnoslti11.3.201926.3.2019
4001000227ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817459828330elektrická energia Žižkova 2424,07 €53/OSMaI/2015500034611.3.201926.3.2019
4001000224NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111900604ONIsledovanie, mapy Google50,40 €1900048.3.201923.3.2019
4001000223Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568130105843zemný plyn Ľupčianka1 005,00 €50003728.3.201923.3.2019
4001000222Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568130105848zemný plyn Borovina478,00 €50003728.3.201923.3.2019
4001000221Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568130105845zemný plyn Častkovce125,00 €50003728.3.201923.3.2019
4001000220Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568130105844zemný plyn Kopaničiar460,00 €50003728.3.201923.3.2019
4001000219Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568130105846zemný plyn Brodnianka439,00 €50003728.3.201923.3.2019
4001000218Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568130105994zemný plyn Lipt.Hrádok, B.Štiavnica6,00 €50003728.3.201923.3.2019
4001000217Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568130106014zemný plyn Mierová Čachtice380,00 €50003728.3.201923.3.2019
4001000216Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568130105847zemný plyn ústredie1 236,00 €50003728.3.201923.3.2019
4001000215KV - Security, s.r.o.851 04 Bratislava Panónska cesta 3446019669190100019strážna služba 2/20198 612,35 €12828.3.201923.3.2019
4001000214Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190008služby zodpovednej osoby720,00 €50003878.3.201923.3.2019
4001000213EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190419vzdelávacie služby284,00 €1900838.3.201923.3.2019
4001000212ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817459828836elektrická energia Lipktovský Hrádok24,41 €54/OSMIaVS201850003588.3.201923.3.2019
4007000005ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817103007715preplatok elektrickej energie Dubovany47,66 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4007000004ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817230745859preplatok elektrickej energie Dubovany48,13 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4002000010B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193020obmena MR10 558,80 €1000006428.2.201915.3.2019
4001000303B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193025ochraňovanie MR213,10 €500042028.2.201915.3.2019
4001000288Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100007924ochraňovanie MR51 663,14 €500040428.2.201915.3.2019
4001000282Hornonitrianske bane Prievidza, a.s971 01 Prievidza 1 ul. Matice slovenskej 10360056228190202043ochraňovanie MR313,32 €500041628.2.201915.3.2019
4001000281ZVS holding, a. s.018 41 Dubnica nad Váh Ľ. Štúra 136305600192100296ochraňovanie MR23 690,92 €500043828.2.201915.3.2019
4001000277Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503702191001945ochraňovanie MR6 639,18 €500040528.2.201915.3.2019
4001000276Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210080ochraňovanie MR25,00 €500040828.2.201915.3.2019
4001000270PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026000619Lotus Notes podpora239,00 €500043128.2.201915.3.2019
4001000268Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001198870výplatné - úver161,50 €500035928.2.201915.3.2019
4001000267IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110240ochraňovanie MR3 322,74 €500041028.2.201915.3.2019
4001000266IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110241ochraňovanie nehnuteľného majetku90,96 €28/OSMIaVS/2011500043428.2.201915.3.2019
4001000265Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119010618čistiace prostriedky, hygiena1 195,74 €27/OSMIaVS/201819002828.2.201915.3.2019
4001000259Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000369ochraňovanie nehnuteľného majetku14 691,17 €122/OHRNZRaRB/2013500037128.2.201915.3.2019
4001000258Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000359ochraňovanie nehnuteľného majetku5 721,21 €122/OHRNZRaRB/2013500037128.2.201915.3.2019
4001000257Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000349ochraňovanie nehnuteľného majetku3 514,84 €122/OHRNZRaRB/2013500037128.2.201915.3.2019
4001000256Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000339ochraňovanie nehnuteľného majetku9 125,32 €122/OHRNZRaRB/2013500037128.2.201915.3.2019
4001000255Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 436550949308792019ochraňovanie MR902,26 €500040728.2.201915.3.2019
4001000254Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191032339vodné, stočné ústredie131,51 €500034428.2.201915.3.2019
4001000253Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.013 01 Teplička nad Vá Na Skotňu 471/54142557912019119úradné meranie spotreby paliva5 428,80 €19007728.2.201915.3.2019
4001000250ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817260038096elektrická energia Ľupčianka1 714,06 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000249ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817260038098elektrická energia Brodnianka3 225,68 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000248ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817103010608elektrická energia Borovina2 703,70 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000247ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817171050191elektrická energia Pražská 291 990,24 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000246Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685000319transakcie firemných kariet3 590,80 €500034928.2.201915.3.2019
4001000245VEL Security a.s.952 01 Vráble Hlavná 9365295592019072ochrana mobilných objektovZP Čachtice7 934,40 €128428.2.201915.3.2019
4001000244ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817260038094elektrická energia Breziny2 190,94 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000243ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817270032106elektrická energia Mierová Čachtice239,28 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000242ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817260038095elektrická energia Čačín157,43 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000241ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817260038097elektrická energia Banská Štiavnica156,49 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000240ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817111768374elektrická energia Námestovo18,65 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000239ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817260038099elektrická energia Chata Ostré197,58 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000236Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445190443offline monitoring84,00 €19000128.2.201915.3.2019
4001000233Marius Pedersen, a.s.911 01 Trenčín Opatovská 1735341159013131190960vývoz plastov6,22 €19001128.2.201915.3.2019
4001000226Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698228197285telekomunikačné služby431,23 €500035228.2.201915.3.2019
4001000225ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 353603148819020082vývoz kontajnerov29,86 €500035428.2.201915.3.2019
4001000210Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100592skladovanie59 571,94 €500036628.2.201915.3.2019
4001000209BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019100646strážna služba - závody29 232,00 €500036928.2.201915.3.2019
4001000208Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698228202621telekomunikačné služby405,53 €500035628.2.201915.3.2019
4001000207Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698228197205telekomunikačné služby74,76 €500035128.2.201915.3.2019
4001000206Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019021upratovacie služby 2/20192 494,80 €51/OSMIaVS/2018500038428.2.201915.3.2019
4001000204ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210835089elektrická energia Kopaničiar974,82 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000203ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817230745168elektrická energia Kopaničiar355,78 €54/OSMIaVS2018500035828.2.201915.3.2019
4001000201Kings Trade, s.r.o.040 01 Košice Horolezecká 12365892762019005odborné prehliadky a skúšky VTZ2 436,00 €19009028.2.201915.3.2019
4001000200TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900118vanie ŠHR49 957,19 €500034128.2.201915.3.2019
4001000199TESLA Liptovský Hrádok a.s.033 17 Liptovský Hrádo Pálenica 53/79968719000585stočné264,07 €55/OSMaI/2015500036228.2.201915.3.2019
4001000198Marius Pedersen, a.s.911 01 Trenčín Opatovská 1735341159013115190565vývoz plastov8,40 €19003728.2.201915.3.2019
4001000197Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000029nákup ŠHR173 979,11 €1000006228.2.201915.3.2019
4001000196Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698228197328telekomunikačné služby74,76 €500035128.2.201915.3.2019
4001000195Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191026917zrážky -Pražská 2969,67 €500034328.2.201915.3.2019
4001000192Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698228197318telekomunikačné služby74,76 €500035128.2.201915.3.2019
4001000191Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698228197343telekomunikačné služby614,76 €500035128.2.201915.3.2019
4001000190Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698228197302telekomunikačné služby720,36 €500035128.2.201915.3.2019
4001000189Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698228072170telekomunikačné služby357,58 €500035228.2.201915.3.2019
4001000188Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911000438skladovanie102,24 €500034228.2.201915.3.2019
4001000187Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000299skladovanie37 165,14 €500034528.2.201915.3.2019
4001000185EXPERT GROUP k.s.841 04 Bratislava Karloveské rameno 4B44082771402019vypracovanie posudku4 800,00 €19008028.2.201915.3.2019
4001000179Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190031služby BOZP,OPP, PZS za 2/2019398,40 €48/OSMIaVS/2018500038228.2.201915.3.2019
4004000003Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,814 99 Bratislava Železničiarska 13, P.O. B3573012919600582online knižnica verej.obstarávanie780,60 €19005426.2.201913.3.2019
4001000194Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119009982čistiace prostriedky1 439,33 €27/OSMIaVS/201819006826.2.201913.3.2019
4001000178REMPO UNIVERS EU, s.r.o.040 11 Košice Trieda SNP 90/34147619511190051OOPP161,61 €23/OSMIaVS/201819007126.2.201913.3.2019
4001000174PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190100633odborný seminár395,00 €19005226.2.201913.3.2019
4001000173Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.815 74 Bratislava Dostojevského rad 4151700411007288poistné majetok919,79 €108/OSMaI/2015500043626.2.201913.3.2019
4001000172Obec Jelšovec985 32 Jelšovec6473311016900287daň z nehnuteľnosti485,25 €daň z nehnuteľnosti26.2.201913.3.2019
4001000169STAVBAMAX s.r.o.851 01 Bratislava Gercenova 235135665190001oprava skladových priestorov5 925,44 €19007626.2.201913.3.2019
4001000168Slovenský Červený kríž917 08 Trnava Botanická 3241603712019školenie350,00 €19001426.2.201913.3.2019
4001000275Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119010962kancelársky materiál304,97 €13/OSMIaVS201819002725.2.201912.3.2019
4001000202SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190000506kontrola kvality pšenice430,24 €19002225.2.201912.3.2019
4001000186Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440307319060009rozbor odpadových vôd Borovina27,10 €19006325.2.201912.3.2019
4001000167Mesto Liptovský Hrádok033 01 Liptovský Hrádo Hviezdoslavova 1703154941330139445poplatok za komunálny odpad33,17 €poplatok za kom.odpad25.2.201912.3.2019
4001000166Obec Podzámčok962 61 Podzámčok6484001012900236daň z nehnuteľnosti419,05 €daň z nehnuteľnosti25.2.201912.3.2019
4001000165Martinus.sk, s. r. o.036 01 Martin M. R. Štefánika 58364405311148463041odborná literatúra17,11 €odborná literatúra25.2.201912.3.2019
4001000163Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219029543vodné Kopaničiar9,30 €500037925.2.201912.3.2019
4001000180Orange Slovensko, a.s.821 08 Bratislava Metodova 8356972705497505544SMS do inej siete0,54 €500038123.2.201910.3.2019
4001000205ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817210835088elektrická energia Dubovany90,31 €54/OSMIaVS2018500035822.2.20199.3.2019
4001000184Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119009619kancelársky materiál1 721,41 €13/OSMIaVS201819005022.2.20199.3.2019
4002000009ATANI, s.r.o.851 01 Bratislava Kopčianska 653138148142019057obmena MR13 383,79 €1000006321.2.20198.3.2019
4002000008Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654152765obmena MR203 212,80 €1000006121.2.20198.3.2019
4001000193Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190115oprava vozidla1 335,22 €19008121.2.20198.3.2019
4001000161Lamitec, spol. s r.o.821 04 Bratislava Pestovatelská 16147/93571069119008023vizitky214,92 €19007221.2.20198.3.2019
4001000160Mesto Strážske072 22 Strážske Gaštanová3258131017900024daň z nehnuteľnosti2 342,40 €daň z nehnuteľnosti21.2.20198.3.2019
4001000181BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190487servisné práce na vozidle517,42 €19009320.2.20197.3.2019
4001000157Ministerstvo vnútra Slovenskej812 72 Bratislava Pribinova 2151866260031717časopis Revue civilnej ochrany7,09 €19001820.2.20197.3.2019
4001000156Dräger Slovensko, s.r.o.921 01 Piešťany Radlinského 40 a314394461980163overenie Alkotestu308,40 €19003120.2.20197.3.2019
4001000155PROCONTROL - SK, s.r.o.010 01 Žilina Dolná Trnovská 7/17475693011020190009odborné prehliadky a skúšky240,00 €19006519.2.20196.3.2019
4001000154PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190100574odborný seminár84,00 €19005919.2.20196.3.2019
4001000153Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219028897vodné Mierová, Čachtice4,64 €19/OSMaI/2016500037419.2.20196.3.2019
4001000152Obec Dubovany922 08 Dubovany3124791819900390Obec Dubovany - daň z nehnuteľnosti640,42 €daň z nehnuteľnosti19.2.20196.3.2019
4007000003Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.815 74 Bratislava Dostojevského rad 415170032019dobropis za vyradenie z evidencie vozidiel6,17 €500037518.2.20195.3.2019
4002000007TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123301915171obmena ŠHR151 018,18 €1000006018.2.20195.3.2019
4001000149EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190255seminár72,00 €19006718.2.20195.3.2019
4001000148EDOS-PEM s.r.o.851 05 Bratislava Tematínska 4362872294190268seminár79,00 €19006918.2.20195.3.2019
4001000146Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275200049nákup ŠHR92 207,50 €1000005418.2.20195.3.2019
4001000176BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190444oprava vozidla172,61 €19009215.2.20192.3.2019
4001000140Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012800037415vlečka-Čachtice85,12 €36/OSMIaVS/2018500042915.2.20192.3.2019
4001000139VIK s.r.o.821 02 Bratislava Jadrová 19/3226366801922019077školenie1 209,60 €19007015.2.20192.3.2019
4001000177BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190445oprava vozidla155,70 €19009414.2.20191.3.2019
4001000137TWINS - SK, s. r. o.900 41 Rovinka Dúhová 23358593182019007oprava a výmena dažďového zvodu2 071,88 €19006413.2.201928.2.2019
4001000119SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190000265kontrola kvality470,74 €19002211.2.201926.2.2019
4001000118LYNX - spoločnosť s ručením040 17 Košice Gavlovičova 969206911190017licencie ESET1 021,20 €19003211.2.201926.2.2019
4001000116RELIA, spoločnosť s ručením821 02 Bratislava Trnavská 80313693082019020054seminár72,00 €19000911.2.201926.2.2019
4001000115Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568600079040zemný plyn Lipt.Hrádok, B.Štiavnica6,00 €500037211.2.201926.2.2019
4001000114Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568600078889zemný plyn Častkovce125,00 €500037211.2.201926.2.2019
4001000113Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568600078887zemný plyn Ľupčianka1 005,00 €500037211.2.201926.2.2019
4001000112Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568600078888zemný plyn Kopaničiar460,00 €500037211.2.201926.2.2019
4001000111Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568600079060zemný plyn Mierová Čachtice380,00 €500037211.2.201926.2.2019
4001000110Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568600078892zemný plyn Borovina478,00 €500037211.2.201926.2.2019
4001000109Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568600078890zemný plyn Brodnianka439,00 €500037211.2.201926.2.2019
4001000108Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568600078891zemný plyn Pražská 291 236,00 €500037211.2.201926.2.2019
4001000107NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111900422Oni sledovanie, mapy50,40 €19000411.2.201926.2.2019
4001000106Július Cungel900 26 Slovenský Grob Lúčna 579/193440640919002prekládka elektric.pripojenia650,00 €19002911.2.201926.2.2019
4001000105Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132nájomné Žižkova 2496,26 €16/OSMIaVS/201950003638.2.201923.2.2019
4001000104ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817479427183el.energia Liptovský Hrádok24,41 €54/OSMIaVS201850003588.2.201923.2.2019
4001000103ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817479426671el.energia Žižkova 2424,07 €53/OSMaI/201550003468.2.201923.2.2019
4001000102Via Leonis, spol. s r.o.821 04 Bratislava Doležalova 155083709520190005služby zodpoved. osoby720,00 €50003878.2.201923.2.2019
4001000101PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190100390seminár168,00 €1900518.2.201923.2.2019
4001000100creatio eu, s.r.o.821 02 Bratislava Drieňová 34502420322019090seminár216,00 €1900478.2.201923.2.2019
4001000099Akadémia Plus, s.r.o.960 01 Zvolen Somolického 23664051419010066seminár108,00 €1900348.2.201923.2.2019
4001000182BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190341servisné práce na vozidle908,86 €1900917.2.201922.2.2019
4001000211BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190256servisné práce na vozidle1 767,60 €1900891.2.201916.2.2019
4001000183BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190319servisné práce na vozidle4 431,12 €1900881.2.201916.2.2019
4001000175Fakultná nemocnica Nitra949 01 Nitra Špitalská 61733600719210031ochraňovanie MR25,00 €500040831.1.201915.2.2019
4001000171Západoslovenská vodárenská949 00 Nitra Nábr. Za hydrocentrálou 436550949208792019ochraňovanie MR1 403,52 €500040731.1.201915.2.2019
4001000164B.M. Kávoviny, spol. s r.o.926 01 Sereď Bratislavská cesta 807/1031412980193013ochraňovanie MR213,10 €500042031.1.201915.2.2019
4001000162PosAm, spol. s r.o.821 09 Bratislava Bajkalská 28313650787026000519podpora Lotus Notes239,00 €500043131.1.201915.2.2019
4001000159Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698226154193telekomunikačné služby433,81 €500035231.1.201915.2.2019
4001000158Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645011100007870ochraňovanie MR55 225,52 €500040431.1.201915.2.2019
4001000151IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110173ochraňovanie MR3 769,93 €500041031.1.201915.2.2019
4001000147Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275000019nákup ŠHR10 052,87 €1000006231.1.201915.2.2019
4001000145Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275200039nákup ŠHR96 307,75 €1000005431.1.201915.2.2019
4001000144Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000219ochraňovanie OS Hon.Nemce17 301,31 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.1.201915.2.2019
4001000143Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000209ochraňovanie OS Púchov7 565,07 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.1.201915.2.2019
4001000142Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000199ochraňovanie OS Breziny3 926,29 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.1.201915.2.2019
4001000141Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000189ochraňovanie OS Poprad28 013,42 €122/OHRNZRaRB/2013500037131.1.201915.2.2019
4001000138Slovenská pošta, a.s.974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta č.9366311249001191401výplatné -úver276,50 €500035931.1.201915.2.2019
4001000136TESLA Liptovský Hrádok a.s.033 17 Liptovský Hrádo Pálenica 53/79968719000288stočné 1/2019264,07 €55/OSMaI/2015500036231.1.201915.2.2019
4001000135ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991046elektrická energia Banská Štiavnica156,49 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000134ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991047elektrická energia Brodnianka2 876,74 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000133ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991049elektrická energia Mierová Čachtice265,44 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000132ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991048elektrická energia Chata Ostré304,12 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000131ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991045elektrická energia Ľupčianka2 025,34 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000130ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991044elektrická energia Čačín32,60 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000129ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991042elektrická energia Borovina3 373,72 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000128ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991043elektrická energia Breziny2 569,57 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000127ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991041elektrická energia Kopaničiar1 081,16 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000126ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991039elektrická energia Častkovce406,80 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000125ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991038elektrická energia Pražská 292 310,53 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000124ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991040elektrická energia Dubovany114,95 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000123ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817102991050el.energia Chata Slanica18,65 €54/OSMIaVS2018500035831.1.201915.2.2019
4001000120BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019100275strážna služba 1/2019 závody16 704,00 €500036931.1.201915.2.2019
4001000087Marius Pedersen, a.s.911 01 Trenčín Opatovská 1735341159013131190397odvoz plastov6,22 €19001131.1.201915.2.2019
4001000085Diners Club Slovakia s.r.o.811 06 Bratislava Námestie Slobody 113575708685000219transakcie firemných kariet6 080,55 €500034931.1.201915.2.2019
4001000084TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123701900050skladovanie49 957,19 €500034131.1.201915.2.2019
4001000082Slovenské elektrárne, a.s.821 09 Bratislava Mlynské nivy 47358290521911000171skladovanie113,40 €500034231.1.201915.2.2019
4001000081Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190057Tk a EK vozidla1 106,14 €19001631.1.201915.2.2019
4001000080KV - Security, s.r.o.851 04 Bratislava Panónska cesta 3446019669190100004strážna služba 1/2019 ústredie9 535,10 €128231.1.201915.2.2019
4001000078Slovakia Online s.r.o.821 02 Bratislava Riazanská 5731402445190184offline monitoring84,00 €19000131.1.201915.2.2019
4001000075LESY Slovenskej republiky, štátny975 66 Banská Bystrica Námestie SNP 836038351611030612prenájom pozemku92,40 €10/OSMIaVS/2017500038531.1.201915.2.2019
4001000074Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698226156218služby mobilnej siete411,94 €500035631.1.201915.2.2019
4001000073Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698226027677telekomunikačné služby361,12 €500035231.1.201915.2.2019
4001000072Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698226154219telekomunikačné služby74,76 €500035131.1.201915.2.2019
4001000071Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698226154233telekomunikačné služby74,76 €500035131.1.201915.2.2019
4001000070Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698226154137telekomunikačné služby74,76 €500035131.1.201915.2.2019
4001000069Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698226154245telekomunikačné služby614,76 €500035131.1.201915.2.2019
4001000068Slovak Telekom, a. s.817 62 Bratislava Bajkalská 28357634698226154206telekomunikačné služby720,36 €500035131.1.201915.2.2019
4001000067Zväz pre skladovanie zásob, a.s.824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 13636686297100586skladovanie HR59 571,94 €500036631.1.201915.2.2019
4001000066Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191010983zrážky Pražská 2977,41 €500034331.1.201915.2.2019
4001000065Smart SK, s. r. o.821 08 Bratislava Karadžičova 8/A365363512019004upratovacie služby 1/20192 494,80 €51/OSMIaVS/2018500038431.1.201915.2.2019
4001000064Donoci s.r.o.678 01 Blansko Pražská 2532/447539569191017848vyúčtovanie zálohy- stolné lampy278,00 €19002531.1.201915.2.2019
4001000063ICEKO-ONYX, s.r.o.974 01 Banská Bystrica Mičinská 353603148819010035vývoz kontajnerov Ľupčianka29,86 €500035431.1.201915.2.2019
4001000058Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000119skladovanie35 299,49 €500034531.1.201915.2.2019
4001000050Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440302191016571vodné Borovina132,59 €500038331.1.201915.2.2019
4001000049Orange Slovensko, a.s.821 08 Bratislava Metodova 8356972705492941969SMS do inej siete1,08 €500038131.1.201915.2.2019
4001000048Falck Fire Services a.s.821 04 Bratislava Galvániho 7/D36840343200190011služby BOZP, OPP, PZS 1/2019398,40 €48/OSMIaVS/2018500038231.1.201915.2.2019
4001000047KV - Security, s.r.o.851 04 Bratislava Panónska cesta 3446019669190100001strážna služba 1/2019 závody15 703,20 €19000731.1.201915.2.2019
4001000046Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275200029nákup ŠHR192 496,15 €1000005431.1.201915.2.2019
4002000006Continental Matador Rubber,s.r.o.020 01 Púchov ul. T. Vansovej 1054367095573654151272obmena MR203 212,80 €1000006130.1.201914.2.2019
4001000083Marián Ivanov - ROUZZ921 01 Piešťany Sv. Štefana 4318/1611753897190052školenie144,00 €19003630.1.201914.2.2019
4001000062Zváračská škola-ing. Milan Čillík915 01 Nové Mesto nad Piešťanská 7332776098201900229predĺženie zváračskej skúšky7,00 €19004930.1.201914.2.2019
4007000002SIVEK HOTELS s.r.o.118 00 Praha 1 Hellichova 455/5343052513320002919dobropis za ubytovanie ZPC235,00 €dobropis za ubytovanie29.1.201913.2.2019
4002000005IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110094obmena MR100 880,60 €1000005929.1.201913.2.2019
4002000004IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110095obmena MR45 055,56 €1000005929.1.201913.2.2019
4002000003IMUNA PHARM, a.s.082 22 Šarišské Michaľ Jarkova 173647368539110068obmena MR9 723,12 €1000005929.1.201913.2.2019
4001000117Ing.Róbert Križan EUROCAR949 01 Nitra Lipová 73395875120190060oprava vozidla1 691,78 €19001329.1.201913.2.2019
4001000086Bratislavská vodárenská spoločnosť,826 46 Bratislava Prešovská 48358503704191012453vodné, stočné Pražská 29118,13 €500034429.1.201913.2.2019
4001000076Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012850026282prenájom v k.ú. Čachtice300,38 €prenájom Kopaničiar29.1.201913.2.2019
4001000045Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012850026282prenájom v k.ú. Čachtice300,38 €prenájom Kopaničiar29.1.201913.2.2019
4001000044SGS Slovakia spol. s r.o.040 11 Košice Kysucká 1431350810190000127kontrola kvality470,74 €19002229.1.201913.2.2019
4001000043DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.010 01 Žilina Kálov 356363910003091904851stravné lístky ústredie a závody30 037,44 €47/OSMIaVS/201819003029.1.201913.2.2019
4001000042Lukáš Hindický841 05 Bratislava Hlaváčiková 3105/1547437294519doplnkové vybavenie vozidiel815,00 €19003529.1.201913.2.2019
4001000041Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568638763608zemný plyn Mierová, Čachtice380,00 €500037229.1.201913.2.2019
4002000002TAURIS, a.s.979 01 Rimavská Sobota Potravinárska č. 636773123301906833obmena HR165 740,87 €1000006028.1.201912.2.2019
4001000098Stredoslovenská vodárenská974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5366440302191021229vodné Ľupčianka72,06 €500038828.1.201912.2.2019
4001000040Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479272000099ostatné náklady3 185,80 €500038028.1.201912.2.2019
4001000079VOJANA, s.r.o.010 08 Žilina Rosinská cesta 123162870212019interiér.úpravy zálož. pracovisko Čachtice14 698,20 €19000227.1.201911.2.2019
4001000057BONUL, s.r.o.949 05 Nitra Novozámocká 2243652817019100038operatívny servis-Ľupčianka470,40 €19004125.1.20199.2.2019
4001000039Ing. Dušan Wirgha020 01 Púchov Kuzmányho 1337/4406780911422015nájomné7 422,05 €142/OSMaI/2015500036525.1.20199.2.2019
4001000038JUDr. Vladimír Wirgha020 01 Púchov Okružná 1424/20301805711422015nájomné7 422,05 €142/OSMaI/2015500036425.1.20199.2.2019
4001000037Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219002257vodné Kopaničiar9,12 €500037925.1.20199.2.2019
4001000055BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190179servisné práce na vozidle476,50 €19004824.1.20198.2.2019
4001000054BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190178servisné práce na vozidle243,90 €19004424.1.20198.2.2019
4001000053BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190177servisné práce na vozidle3 330,30 €19004324.1.20198.2.2019
4001000052BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190176servisné práce na vozidle2 441,70 €19004224.1.20198.2.2019
4001000051BAYERN CENTER s.r.o.811 06 Bratislava Živnostenská 53136809320190180servisné práce na vozidle642,10 €19004624.1.20198.2.2019
4001000036AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,811 01 Bratislava Zámocká 30358977415010226082poistné ZPC 8 pracovníkov26,72 €19004024.1.20198.2.2019
4007000001Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.815 74 Bratislava Dostojevského rad 41517008080122332dobropis poistné motorových vozidiel10,12 €500037523.1.20197.2.2019
4001000088MARLUS Group, s.r.o.949 01 Nitra Za kaštieľom 1314113043111900338servis Aqualab110,00 €19001723.1.20197.2.2019
4001000035Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012550012277prenájom v k.ú. Kysucké Nové Mesto1 190,75 €27/OSMaI/2016500037723.1.20197.2.2019
4001000034Rozhlas a televízia Slovenska845 45 Bratislava Mlynská dolina472324808830844363koncesionárske poplatky955,92 €konces.poplatky22.1.20196.2.2019
4001000033Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012500018538čistenie a mazanie vlečka Brodnianka104,34 €500037322.1.20196.2.2019
4001000061AJFA + AVIS, s.r.o.010 01 Žilina Klemensova 343160243620191923publikácie58,80 €19001921.1.20195.2.2019
4001000060Ing. Peter Hančinský - ZVARGRAN974 05 Banská Bystrica Kalinčiakova 11 P.O3425502819011periodické preskúšanie z bezpečnost.ustanov.72,00 €19001021.1.20195.2.2019
4001000032Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.815 74 Bratislava Dostojevského rad 41517008080122332PZP*8080122332*BL656LD46,36 €500037521.1.20195.2.2019
4001000031PROEKO BA s.r.o.841 06 Bratislava Strmý vršok 1835900831190100114školenie756,00 €19001521.1.20195.2.2019
4001000030SIVEK HOTELS s.r.o.118 00 Praha 1 Hellichova 455/5343052512320001019ubytovanie na ZPC 7 pracovníkov974,00 €19002318.1.20192.2.2019
4001000029Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219002306vodné Mierová-Čachtice10,25 €vodné Mierová18.1.20192.2.2019
4001000077Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012850026282prenájom v k.ú. Čachtice300,38 €500038617.1.20191.2.2019
4001000028Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140053386zemný plyn Brodnianka439,00 €500037217.1.20191.2.2019
4001000027Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140053385zemný plyn Častkovce125,00 €500037217.1.20191.2.2019
4001000026Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140053384zemný plyn Kopaničiar460,00 €500037217.1.20191.2.2019
4001000025Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140053383zemný plyn Ľupčianka1 005,00 €500037217.1.20191.2.2019
4001000024Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140053388zemný plyn Borovina478,00 €500037217.1.20191.2.2019
4001000023Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140053387zemný plyn Pražská 291 236,00 €500037217.1.20191.2.2019
4001000022Slovenský plynárenský priemysel,825 11 Bratislava Mlynské Nivy 44/a358152568140053541zemný plyn Lipt.Hrádok, B.Štiavnica6,00 €500037217.1.20191.2.2019
4001000021Poľnonákup TATRY, a.s.060 01 Kežmarok Slavkovská 36364479275200019nákup ŠHR72 081,63 €1000005417.1.20191.2.2019
4001000020Hlavné mesto Slovenskej republiky814 99 Bratislava Primaciálne námestie 16034813419003519poplatok za komunálny odpad5 176,08 €500037016.1.201931.1.2019
4001000019Stavebné bytové družstvo Bratislava811 02 Bratislava Palackého 2416922651241132nájomné Žižkova 2496,26 €16/OSMIaVS/2019500036315.1.201930.1.2019
4001000018ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817459754430elektrická energia Dubovany237,83 €54/OSMIaVS2018500035815.1.201930.1.2019
4001000017ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817459757078elektrická energia Žižkova 2424,07 €53/OSMaI/2015500034615.1.201930.1.2019
4001000016Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012650008792prenájom Podzámčok392,40 €111/OSMaI/2015500036715.1.201930.1.2019
4002000001BUDIŠ a. s.038 23 Dubové Budiš363965917019700014obmena pohotovostných zásob7 279,90 €1000005814.1.201929.1.2019
4001000056Trenčianske vodárne a kanalizácie,911 05 Trenčín Kožušnícka 436302724219016031vodné Častkovce9,12 €500037914.1.201929.1.2019
4001000015Železnice Slovenskej republiky BA813 61 Bratislava Klemensova 8313645012600013895vlečka Breziny - údržba453,60 €59/OSMIaVS/2016500036014.1.201929.1.2019
4001000014AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.900 45 Malinovo Tri Vody II 14368437411101190013školenie85,00 €19000814.1.201929.1.2019
4001000013ZSE Energia, a.s.816 47 Bratislava Čulenova 6366772817459757942elektrická energia Liptov. Hrádok24,41 €54/OSMIaVS2018500035814.1.201929.1.2019
4001000012Linde Gas k.s.831 02 Bratislava Odborárska 23313738614217179241prenájom-technické plyny144,54 €500035010.1.201925.1.2019
4001000011Linde Gas k.s.831 02 Bratislava Odborárska 23313738614217179140prenájom-technické plyny96,36 €500035010.1.201925.1.2019
4001000010Linde Gas k.s.831 02 Bratislava Odborárska 23313738614217178236prenájom technické plyny96,36 €500035010.1.201925.1.2019
4001000009Linde Gas k.s.831 02 Bratislava Odborárska 23313738614217178234prenájom-technické plyny192,72 €500035010.1.201925.1.2019
4001000008NAM Slovakia s.r.o.974 05 Banská Bystrica Zvolenská cesta 17944638477111900235ONI sledovanie50,40 €19000410.1.201925.1.2019
4001000007DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.010 01 Žilina Kálov 356363910003091900399stravné lístky10 834,40 €47/OSMIaVS/201819000510.1.201925.1.2019
4001000006Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181410501273frekvencie Ľupčianka18,84 €50003398.1.201923.1.2019
4001000005Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181510501038frekvencie Borovina6,45 €50003388.1.201923.1.2019
4001000004Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181510501112frekvencie Kopaničiar10,80 €50003378.1.201923.1.2019
4001000003Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181310501016frekvencie Kopaničiar9,60 €50003368.1.201923.1.2019
4001000002Úrad pre reguláciu elektronických828 55 Bratislava Továrenská 7423558181810501087telekomunikačné služby31,32 €50003358.1.201923.1.2019
4001000001Centrálny depozitár cenných814 80 Bratislava ul. 29. augusta 1/A313389762019900046poplatok za výpis z účtu30,00 €8.1.201923.1.2019