Faktúry 2016

Faktúra č. DF201602126

Číslo faktúry dodávateľa 2016241
Hodnota faktúry v € s DPH: 1995,36
Dátum doručenia faktúry: 4.1.2017
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Upratovanie 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Smart SK, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08
Ičo 36536351

Faktúra č. DF201602123

Číslo faktúry dodávateľa 7230705020
Hodnota faktúry v € s DPH: 342,48
Dátum doručenia faktúry: 4.1.2017
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Častkovce 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 816 47
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201602122

Číslo faktúry dodávateľa 7131080325
Hodnota faktúry v € s DPH: 929,38
Dátum doručenia faktúry: 4.1.2017
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Kopaničiar 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 816 47
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201602121

Číslo faktúry dodávateľa 7102602904
Hodnota faktúry v € s DPH: 1873,36
Dátum doručenia faktúry: 4.1.2017
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 816 47
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201602120

Číslo faktúry dodávateľa 7611525230
Hodnota faktúry v € s DPH: 1251,44
Dátum doručenia faktúry: 1.1.2017
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201602116

Číslo faktúry dodávateľa 35850370
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,41
Dátum doručenia faktúry: 2.1.2017
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zrážková voda 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava 826 46
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201602114

Číslo faktúry dodávateľa 3416209329
Hodnota faktúry v € s DPH: 431,34
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 1350074
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz smetia ústredie SŠHR SR 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Primaciálne námestie 1, Bratislava 814 99
Ičo 00603481

Faktúra č. DF201602113

Číslo faktúry dodávateľa 16106268
Hodnota faktúry v € s DPH: 6682,61
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
strážna služba Borovina 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra 949 05
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201602112

Číslo faktúry dodávateľa 16106267
Hodnota faktúry v € s DPH: 6682,61
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
strážna služba Kopaničiar 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra 949 05
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201602111

Číslo faktúry dodávateľa 16106269
Hodnota faktúry v € s DPH: 6682,61
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
strážna služba Brodnianka 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra 949 05
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201602110

Číslo faktúry dodávateľa 16106265
Hodnota faktúry v € s DPH: 6682,61
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
strážna služba Ľupčianka 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra 949 05
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201602109

Číslo faktúry dodávateľa 16106264
Hodnota faktúry v € s DPH: 2678,40
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy Z201540819_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba ústredie 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra 949 05
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201602108

Číslo faktúry dodávateľa 16106266
Hodnota faktúry v € s DPH: 6682,61
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
strážna služba Drienka 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra 949 05
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201602105

Číslo faktúry dodávateľa 6861106216
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,06
Dátum doručenia faktúry: 5.1.2017
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
nájom oceľ. fliaš

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava 819 44
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201602104

Číslo faktúry dodávateľa 9792181520
Hodnota faktúry v € s DPH: 422,89
Dátum doručenia faktúry: 2.1.2017
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
telekom. služby 12/2016 Ústredie + závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201602103

Číslo faktúry dodávateľa 5792181562
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 2.1.2017
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201602102

Číslo faktúry dodávateľa 1792181542
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 2.1.2017
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201602101

Číslo faktúry dodávateľa 1792181542
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 2.1.2017
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201602100

Číslo faktúry dodávateľa 3792181533
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 2.1.2017
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201602099

Číslo faktúry dodávateľa 6792181451
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 2.1.2017
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201602098

Číslo faktúry dodávateľa 0792092199
Hodnota faktúry v € s DPH: 396,71
Dátum doručenia faktúry: 2.1.2017
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekom. služby 12/2016 ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201602097

Číslo faktúry dodávateľa 1611004866
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,40
Dátum doručenia faktúry: 4.1.2017
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 821 09
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201602094

Číslo faktúry dodávateľa 20162001
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava 821 02
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201602093

Číslo faktúry dodávateľa 7026004516
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Lotus podpora

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava 821 09
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201602092

Číslo faktúry dodávateľa 16120416
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,32
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz smetí 12/2016 Lupcianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica 974 01
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201602090

Číslo faktúry dodávateľa 1616900659
Hodnota faktúry v € s DPH: 2166,89
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poskytovanie podpory

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava 851 01
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201602089

Číslo faktúry dodávateľa 20162421
Hodnota faktúry v € s DPH: 479,64
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom multif. zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201602088

Číslo faktúry dodávateľa 20162422
Hodnota faktúry v € s DPH: 47,41
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nadpaušál

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201602087

Číslo faktúry dodávateľa 701600673
Hodnota faktúry v € s DPH: 26537,99
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2016
Identifikácia zmluvy 54/OHRNZRaRB/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota 979 01
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201602084

Číslo faktúry dodávateľa 2800030214
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,30
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2016
Identifikácia zmluvy 60/1997-T
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Údržba vlečky – 4.Q.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava 813 61
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201602083

Číslo faktúry dodávateľa 201600257
Hodnota faktúry v € s DPH: 330,00
Dátum doručenia faktúry: 30.12.2016
Identifikácia zmluvy 144/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby BOZP

Dodávateľ

Obchodné meno: Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Faktúra č. DF201602080

Číslo faktúry dodávateľa 3161094101
Hodnota faktúry v € s DPH: 106,22
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2016
Identifikácia zmluvy 66/Brodnianka /2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné a stočné Brodnianka

 

Dodávateľ

Obchodné meno: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bôrická cesta 1960, Žilina 010 57
Ičo 36672297

Faktúra č. DF201602079

Číslo faktúry dodávateľa 20164363
Hodnota faktúry v € s DPH: 180,70
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dielenské práce Kia CEED, BL557BY

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201602078

Číslo faktúry dodávateľa 3016102019
Hodnota faktúry v € s DPH: 162 115,68
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2016
Identifikácia zmluvy 54/OHRNZRaRB/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena HR – 12 /  P 23/16

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS,  a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota 979 01
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201602077

Číslo faktúry dodávateľa 20164388
Hodnota faktúry v € s DPH: 999,60
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Servis auta BL656LD

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201602076

Číslo faktúry dodávateľa 7026004316
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 553,52
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160575

Popis faktúry
Prechod roka aplikácie Správa registratúry na rok 2017

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava 821 09
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201602069

Číslo faktúry dodávateľa 2016121
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 940,00
Dátum doručenia faktúry: 27.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160411

Popis faktúry
Prenájom stroja

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 11
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601602

Číslo faktúry dodávateľa 163186
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 558,80
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2016
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201601606

Číslo faktúry dodávateľa 301683741
Hodnota faktúry v € s DPH: 201 694,33
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena HR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201601735

Číslo faktúry dodávateľa 08012016468
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 800,00
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160102

Popis faktúry
nákup PZ – zimné bundy

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Budovateľská 1, Košice- Šaca
Ičo 00738395

Faktúra č. DF201602010

Číslo faktúry dodávateľa 20160001
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 000,00
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy 27/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Dobrovoľný hasičský zbor – ORAVA, o.z
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Krušetnica 237, Krušetnica
Ičo 37799932

Faktúra č. DF201602019

Číslo faktúry dodávateľa 1041600363
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 087,61
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 96/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB"
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pažítková 4, Bratislava
Ičo 31813861

Faktúra č. DF201602059

Číslo faktúry dodávateľa 264012976
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 185,20
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160454

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201602060

Číslo faktúry dodávateľa 264012977
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 208,00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160457

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201602061

Číslo faktúry dodávateľa 264012978
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 459,40
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160458

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201602062

Číslo faktúry dodávateľa 264012979
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 524,06
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160456

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201602063

Číslo faktúry dodávateľa 2016207
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 508,26
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160398

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201602064

Číslo faktúry dodávateľa 2016208
Hodnota faktúry v € s DPH: 122,90
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160482

Popis faktúry
Vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201602065

Číslo faktúry dodávateľa 2016204
Hodnota faktúry v € s DPH: 122,90
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160420

Popis faktúry
Vykonanie STK a EK Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201602066

Číslo faktúry dodávateľa 2016205
Hodnota faktúry v € s DPH: 65,04
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160520

Popis faktúry
Vykonanie STK Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201602067

Číslo faktúry dodávateľa 2016206
Hodnota faktúry v € s DPH: 65,04
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160519

Popis faktúry
Vykonanie STK Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201602070

Číslo faktúry dodávateľa 271216156
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 964,00
Dátum doručenia faktúry: 27.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160579

Popis faktúry
Bleskozvody Čerín

Dodávateľ

Obchodné meno: HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Perešská 2431/38B, Košice 040 11
Ičo 46320415

Faktúra č. DF201602071

Číslo faktúry dodávateľa 20161473
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 530,00
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2016
Identifikácia zmluvy Z201645606_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Výpočtová a audiovizuálna technika

Dodávateľ

Obchodné meno: ITSK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelená 29, Nitra 949 05
Ičo 36556050

Faktúra č. DF201602072

Číslo faktúry dodávateľa 2016711001918
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 539,52
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160576

Popis faktúry
Licencie IBM Lotus Notes/Domino

Dodávateľ

Obchodné meno: GAMO a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica
Ičo 36033987

Faktúra č. DF201602073

Číslo faktúry dodávateľa 2016910497
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 163,38
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160504

Popis faktúry
Oprava a servis VZV Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201602075

Číslo faktúry dodávateľa 2002496
Hodnota faktúry v € s DPH: 24 457,20
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochranovanie majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201602081

Číslo faktúry dodávateľa 5000046
Hodnota faktúry v € s DPH: 249 560,41
Dátum doručenia faktúry: 30.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201602082

Číslo faktúry dodávateľa 0017665183
Hodnota faktúry v € s DPH: 1,80
Dátum doručenia faktúry: 30.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160353

Popis faktúry
Platba za služby telekomunikačné

Dodávateľ

Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Metodova 8, Bratislava
Ičo 35697270

Faktúra č. DF201602068

Číslo faktúry dodávateľa 2016170455
Hodnota faktúry v € s DPH: 240,00
Dátum doručenia faktúry: 27.12.2016
Identifikácia zmluvy 278/OIaSM/2001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Revízie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín, štátny podnik skrátene: SAD Trenčín, š.p.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zlatovská cesta 29, Trenčín 911 37
Ičo 34005510Faktúra č. DF201602035

Číslo faktúry dodávateľa 60213809
Hodnota faktúry v € s DPH: 961,40
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160445

Popis faktúry
SME, Roľnícke noviny r. 2017

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201602036

Číslo faktúry dodávateľa 16105996
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 222,72
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis závod Kopaničiar 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201602037

Číslo faktúry dodávateľa 16105995
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 175,34
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis Kopaničiar 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201602038

Číslo faktúry dodávateľa 16105997
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 139,75
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis Brodnianka 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201602039

Číslo faktúry dodávateľa 16105998
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 427,78
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ooperatívny servis Ľupčianka 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201602040

Číslo faktúry dodávateľa 16105930
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 440,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Výkon technickej služby EPS Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201602041

Číslo faktúry dodávateľa 260023475
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy 10/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201602042

Číslo faktúry dodávateľa 260023476
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201602043

Číslo faktúry dodávateľa 260023465
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201602044

Číslo faktúry dodávateľa 161761
Hodnota faktúry v € s DPH: 276,30
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160521

Popis faktúry
STK a EK vozidla Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201602045

Číslo faktúry dodávateľa 161762
Hodnota faktúry v € s DPH: 253,40
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160535

Popis faktúry
Vykonanie STK a EK Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201602046

Číslo faktúry dodávateľa 161763
Hodnota faktúry v € s DPH: 65,04
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160536

Popis faktúry
Vykonanie STK Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201602047

Číslo faktúry dodávateľa 161764
Hodnota faktúry v € s DPH: 253,40
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160534

Popis faktúry
Oprava vozidla Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201602048

Číslo faktúry dodávateľa 161767
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 692,00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160538

Popis faktúry
Oprava vozidla Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201602049

Číslo faktúry dodávateľa 161766
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 938,13
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160537

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201602050

Číslo faktúry dodávateľa 320160140
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 235,96
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160515

Popis faktúry
Vykonanie STK a EK vozidla v závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201602051

Číslo faktúry dodávateľa 161768
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 896,00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160539

Popis faktúry
Oprava prívesu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201602052

Číslo faktúry dodávateľa 2025616
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 102,19
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160062

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201602053

Číslo faktúry dodávateľa 2025516
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 086,46
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160210

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201602054

Číslo faktúry dodávateľa 2025916
Hodnota faktúry v € s DPH: 641,00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160020

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201602055

Číslo faktúry dodávateľa 2025816
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 505,00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160112

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201602056

Číslo faktúry dodávateľa 2025716
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 624,00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160285

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201602057

Číslo faktúry dodávateľa 2020016
Hodnota faktúry v € s DPH: 801,94
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160020

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201602058

Číslo faktúry dodávateľa 2019916
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 742,14
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160039

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201602074

Číslo faktúry dodávateľa 16609109
Hodnota faktúry v € s DPH: 95,76
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160574

Popis faktúry
Účtovné súvzťažnosti r. 2017

Dodávateľ

Obchodné meno: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1
Ičo 35730129

Faktúra č. DF201602013

Číslo faktúry dodávateľa 402002
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,76
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160582

Popis faktúry
Pravidelné školenie správcu vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201602015

Číslo faktúry dodávateľa 201600252
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 295,86
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 144/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV160105

Popis faktúry
Preventívna údržba a pehliadka prenosných hasiacich prístrojov, požiarných dverí…ústredie SŠHR SR a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Faktúra č. DF201602016

Číslo faktúry dodávateľa 201600254
Hodnota faktúry v € s DPH: 409,56
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160550

Popis faktúry
Vodoinštal. práce ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Faktúra č. DF201602017

Číslo faktúry dodávateľa 1160076
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 990,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160578

Popis faktúry
Nákup komponentov-núdzové ubytovanie a osvetlenie

Dodávateľ

Obchodné meno: Štefan Kuchar – Rock Faun
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Národná 16, Žilina
Ičo 32889798

Faktúra č. DF201602018

Číslo faktúry dodávateľa 2016084
Hodnota faktúry v € s DPH: 320,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160555

Popis faktúry
Autobusová doprava

Dodávateľ

Obchodné meno: CK AZAD, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín
Ičo 43792138

Faktúra č. DF201602020

Číslo faktúry dodávateľa 2002466
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 363,34
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201602021

Číslo faktúry dodávateľa 2002446
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 036,58
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraň. nehnuteľ. majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201602022

Číslo faktúry dodávateľa 2002456
Hodnota faktúry v € s DPH: 27 470,79
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraň. nehnut. majet.

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201602023

Číslo faktúry dodávateľa 2002476
Hodnota faktúry v € s DPH: 13 187,42
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie SM

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201602024

Číslo faktúry dodávateľa 70167010672
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 880,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nákup minerálnej vody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Budiš, Dubové 038 23
Ičo 36396591

Faktúra č. DF201602025

Číslo faktúry dodávateľa 6002160916
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 745,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 71/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
vyúčt. zálohy MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SAG Elektrovod, a.s. Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prievozská 4C, Bratislava
Ičo 36863513

Faktúra č. DF201602026

Číslo faktúry dodávateľa 1612630
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 197 900,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 52/KP/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Modernizácia integrovaného bezpečnostného systému a informačných systémov na ústedí SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Duklianska 7, Michalovce
Ičo 36173975

Faktúra č. DF201602027

Číslo faktúry dodávateľa 1612627
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 440,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 52/KP/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Kontrola IBS-ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Duklianska 7, Michalovce
Ičo 36173975

Faktúra č. DF201602028

Číslo faktúry dodávateľa 1612628
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 760,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 52/KP/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
ročná kontrola EPS

Dodávateľ

Obchodné meno: SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Duklianska 7, Michalovce
Ičo 36173975

Faktúra č. DF201602029

Číslo faktúry dodávateľa 1612632
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 520,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 52/KP/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odborná prehliadka EZS

Dodávateľ

Obchodné meno: SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Duklianska 7, Michalovce
Ičo 36173975

Faktúra č. DF201602030

Číslo faktúry dodávateľa 1612629
Hodnota faktúry v € s DPH: 576,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy 52/KP/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Oprava IBS-odstránenie závady na kabeláži posuvnej brány-ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Duklianska 7, Michalovce
Ičo 36173975

Faktúra č. DF201602031

Číslo faktúry dodávateľa 10160038
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 994,60
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160581

Popis faktúry
Výmena riadátorov Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: HALLDOR s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J. G. Tajovského 1625/4, Senec
Ičo 44135629

Faktúra č. DF201602032

Číslo faktúry dodávateľa 161201
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 970,60
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160580

Popis faktúry
Vymaľovanie skladu Kopoaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: VilaDvor Ivanka, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 171, Boldog
Ičo 44304641

Faktúra č. DF201602033

Číslo faktúry dodávateľa 111601046
Hodnota faktúry v € s DPH: 16,24
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160533

Popis faktúry
Zakúpenie služby do komunikačných jednotiek

Dodávateľ

Obchodné meno: NAM Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica 974 05
Ičo 44638477

Faktúra č. DF201602034

Číslo faktúry dodávateľa 201601513
Hodnota faktúry v € s DPH: 35,88
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160577

Popis faktúry
Odvoz a recyklácia papiera-ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Green Wave Recycling s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ďurkova 9, Nitra
Ičo 45539197

Faktúra č. DF201601992

Číslo faktúry dodávateľa 161672
Hodnota faktúry v € s DPH: 758,86
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160511

Popis faktúry
Tk a EK na vozidle v závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601993

Číslo faktúry dodávateľa 161671
Hodnota faktúry v € s DPH: 65,04
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160508

Popis faktúry
Vykonanie STK na vozidle závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601994

Číslo faktúry dodávateľa 161670
Hodnota faktúry v € s DPH: 195,78
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160514

Popis faktúry
Oprava automobilu v závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601995

Číslo faktúry dodávateľa 161669
Hodnota faktúry v € s DPH: 148,54
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160512

Popis faktúry
Oprava traktora závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601996

Číslo faktúry dodávateľa 161668
Hodnota faktúry v € s DPH: 148,54
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160513

Popis faktúry
Oprava traktoru v závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601997

Číslo faktúry dodávateľa 161667
Hodnota faktúry v € s DPH: 253,40
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160510

Popis faktúry
Vykonanie STK na vozidle v závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601998

Číslo faktúry dodávateľa 2017705409
Hodnota faktúry v € s DPH: 492,00
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160237

Popis faktúry
Servis MaR – kotolňa ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201601999

Číslo faktúry dodávateľa 2017705401
Hodnota faktúry v € s DPH: 790,85
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160235

Popis faktúry
Periodický ročný servis – kotolňa ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201602000

Číslo faktúry dodávateľa 2017705410
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160236

Popis faktúry
Poskytovanie služby call centra – držanie pohotovosti ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201602001

Číslo faktúry dodávateľa 8161102175
Hodnota faktúry v € s DPH: 15 577,75
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201602002

Číslo faktúry dodávateľa 2016080
Hodnota faktúry v € s DPH: 69 516,00
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160559

Popis faktúry
Oprava panelovej plochy Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 237, Krušetnica 029 54
Ičo 36411299

Faktúra č. DF201602003

Číslo faktúry dodávateľa 216120516
Hodnota faktúry v € s DPH: 21,65
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné-Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201602004

Číslo faktúry dodávateľa 5000026
Hodnota faktúry v € s DPH: 144 855,62
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201602005

Číslo faktúry dodávateľa 5000036
Hodnota faktúry v € s DPH: 187 821,27
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201602006

Číslo faktúry dodávateľa 260023469
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 334,93
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201602007

Číslo faktúry dodávateľa 260023449
Hodnota faktúry v € s DPH: 764,45
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201602008

Číslo faktúry dodávateľa 260023446
Hodnota faktúry v € s DPH: 717,00
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201602009

Číslo faktúry dodávateľa 260023461
Hodnota faktúry v € s DPH: 199,18
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201602011

Číslo faktúry dodávateľa 0622016
Hodnota faktúry v € s DPH: 486,24
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160506

Popis faktúry
Odborné prehliadky

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201602012

Číslo faktúry dodávateľa 160583
Hodnota faktúry v € s DPH: 72,00
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160583

Popis faktúry
Kurz zvárania

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Peter Hančinský – ZVARGRAN
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kalinčiakova 11 P.O.BOX 86, Banská Bystrica
Ičo 34255028

Faktúra č. DF201601969

Číslo faktúry dodávateľa 16105909
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 260,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
EPS 12/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601970

Číslo faktúry dodávateľa 16105619
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stráž. služba 11/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601971

Číslo faktúry dodávateľa 16105905
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 500,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
EPS 12/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601973

Číslo faktúry dodávateľa 3111603198
Hodnota faktúry v € s DPH: 110,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160563

Popis faktúry
Servisný zásah Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: MARLUS Group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 161, Nitra
Ičo 31411304

Faktúra č. DF201601975

Číslo faktúry dodávateľa 163200
Hodnota faktúry v € s DPH: 146,20
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201601976

Číslo faktúry dodávateľa 1640008
Hodnota faktúry v € s DPH: 177,55
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 75/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 882/46, P ú c h o v
Ičo 31599168

Faktúra č. DF201601977

Číslo faktúry dodávateľa 16001
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 068,80
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 26/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Dobrovoľné hasičské združenie POLE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farárske 27, Trnava
Ičo 42178606

Faktúra č. DF201601978

Číslo faktúry dodávateľa 501160139
Hodnota faktúry v € s DPH: 253,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 10/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SAD PRIEVIDZA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ciglianska cesta 1, Prievidza
Ičo 36324043

Faktúra č. DF201601979

Číslo faktúry dodávateľa 995160318
Hodnota faktúry v € s DPH: 15 307,72
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 124/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica
Ičo 36022047

Faktúra č. DF201601980

Číslo faktúry dodávateľa 2016170451
Hodnota faktúry v € s DPH: 370,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 11/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo 36323977

Faktúra č. DF201601981

Číslo faktúry dodávateľa 2016320105
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 319,30
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160567

Popis faktúry
Pracovno-vzdelávacie stretnutie

Dodávateľ

Obchodné meno: TRANSPETROL, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šumavská 38, Bratislava
Ičo 31341977

Faktúra č. DF201601982

Číslo faktúry dodávateľa 2016047
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 380,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 76/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV160115

Popis faktúry
Servis a odborná prehliadka plynových kotlov a komínov

Dodávateľ

Obchodné meno: PETRA , spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 146, Bratislava 831 54
Ičo 35929855

Faktúra č. DF201601983

Číslo faktúry dodávateľa 160100240
Hodnota faktúry v € s DPH: 448,80
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160573

Popis faktúry
Vodoinštalačné práce ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Matej Gavlik – AZ – Kanalservis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hálova 1058/20, Bratislava
Ičo 45369623

Faktúra č. DF201601984

Číslo faktúry dodávateľa 112216
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 894,50
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 77/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Metron, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Beblavého 8, Bratislava
Ičo 35811722

Faktúra č. DF201601986

Číslo faktúry dodávateľa 2002436
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 028,00
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601987

Číslo faktúry dodávateľa 2002406
Hodnota faktúry v € s DPH: 26 028,84
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601988

Číslo faktúry dodávateľa 2002416
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 822,57
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601989

Číslo faktúry dodávateľa 2002426
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 663,98
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601990

Číslo faktúry dodávateľa 2016058
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 880,00
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160560

Popis faktúry
Vypracovanie štúdie odvlhčenia vybraných skladov

Dodávateľ

Obchodné meno: Technologická a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slovenského učeného tovarišstva 1551/4, Trnava
Ičo 45471681

Faktúra č. DF201601991

Číslo faktúry dodávateľa 161673
Hodnota faktúry v € s DPH: 65,04
Dátum doručenia faktúry: 20.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160509

Popis faktúry
Vykonanie STK na vozidle závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601949

Číslo faktúry dodávateľa 1616100460
Hodnota faktúry v € s DPH: 150,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy 72/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: FERONA Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bytčická 12, Žilina
Ičo 36401137

Faktúra č. DF201601950

Číslo faktúry dodávateľa 5000016
Hodnota faktúry v € s DPH: 277 950,58
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Naskladnenie pšenice potravinárskej

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601951

Číslo faktúry dodávateľa 1612620001
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 874,23
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201601952

Číslo faktúry dodávateľa 1100006113
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 533,88
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601953

Číslo faktúry dodávateľa 16105837
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy 88/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601954

Číslo faktúry dodávateľa 2016116
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 257,20
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160130

Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VZV v závodoch

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601955

Číslo faktúry dodávateľa 2016117
Hodnota faktúry v € s DPH: 510,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160138

Popis faktúry
Opravy VTZ zdvíhacích na závodoch

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601956

Číslo faktúry dodávateľa 608792016
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 587,73
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy 126/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra
Ičo 36550949

Faktúra č. DF201601957

Číslo faktúry dodávateľa 6600160292
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 866,83
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy 139/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 66, Košice-Barca
Ičo 31651518

Faktúra č. DF201601958

Číslo faktúry dodávateľa 16210549
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201601959

Číslo faktúry dodávateľa DF201601959
Hodnota faktúry v € s DPH: 495,31
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201601960

Číslo faktúry dodávateľa 16210567
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201601961

Číslo faktúry dodávateľa 16210568
Hodnota faktúry v € s DPH: 863,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201601962

Číslo faktúry dodávateľa 2953585620
Hodnota faktúry v € s DPH: 69 871,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 62/OSMIaVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Modernizácia plynovej kotolne Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Weishaupt spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rákoš 8835/1, Zvolen
Ičo 31605893

Faktúra č. DF201601963

Číslo faktúry dodávateľa 2016145
Hodnota faktúry v € s DPH: 17 027,24
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160568

Popis faktúry
Rekonštrukcia kotolne Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: TERMOPLAST – SNV
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Markušovská cesta 34, Spišská Nová Ves
Ičo 36849065

Faktúra č. DF201601964

Číslo faktúry dodávateľa 2016037
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 816,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160564

Popis faktúry
Výmena plyn. kotla Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Faktúra č. DF201601965

Číslo faktúry dodávateľa 10160003
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 441,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160529

Popis faktúry
Maliarske práce Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: SAM-POL, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horelica 232, Čadca 022 01
Ičo 43967418

Faktúra č. DF201601966

Číslo faktúry dodávateľa 20161826
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie PZ

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201601967

Číslo faktúry dodávateľa 16105921
Hodnota faktúry v € s DPH: 960,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
EPS 12/2016 Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601968

Číslo faktúry dodávateľa 16105920
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 560,00
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
EPS 12/2016 Čachtice

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601928

Číslo faktúry dodávateľa 161112
Hodnota faktúry v € s DPH: 452,52
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160556

Popis faktúry
Novoročné pozdravy s obalkami

Dodávateľ

Obchodné meno: PAMAS-Trenčín, spoločnosť s ručením obmedzeným "v skratke PAMAS – Trenčín, s.r.o."
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 6419, Trenčín
Ičo 36317250

Faktúra č. DF201601929

Číslo faktúry dodávateľa 1603274
Hodnota faktúry v € s DPH: 111,31
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160547

Popis faktúry
Vývoz žumpy – Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. (skrátene "ČKS, s.r.o.")
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 769, Čachtice
Ičo 47719265

Faktúra č. DF201601930

Číslo faktúry dodávateľa 20160260
Hodnota faktúry v € s DPH: 154,80
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160552

Popis faktúry
ID karta

Dodávateľ

Obchodné meno: RS Alfa, spol. s r.o., Košice
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajska 12, Košice
Ičo 36192724

Faktúra č. DF201601931

Číslo faktúry dodávateľa 163704
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 144,01
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2016
Identifikácia zmluvy 86/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV160119

Popis faktúry
Servis chlad.stroja

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201601932

Číslo faktúry dodávateľa 116191707
Hodnota faktúry v € s DPH: 127,06
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2016
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné, stočné 11/2016 ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601933

Číslo faktúry dodávateľa 216026223
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 115,27
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160566

Popis faktúry
Kalendáre a diáre na rok 2017 ústredie SŠHR SR a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: PAPERA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čerešňová 17, Banská Bystrica 974 05
Ičo 46082182

Faktúra č. DF201601934

Číslo faktúry dodávateľa 2016494
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 800,00
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160102

Popis faktúry
Zimné bundy – doplnenie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Budovateľská 1, Košice- Šaca
Ičo 00738395

Faktúra č. DF201601935

Číslo faktúry dodávateľa 2017705345
Hodnota faktúry v € s DPH: 830,04
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2016
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Jesenný servis zmluvných zariadení MaR – Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201601936

Číslo faktúry dodávateľa 5011600056
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 988,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160426

Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územ.rozhodnutie a staveb.povolenie

Dodávateľ

Obchodné meno: FIDOP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jánošikova 21, Žilina
Ičo 36394343

Faktúra č. DF201601937

Číslo faktúry dodávateľa 5011600057
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 988,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160427

Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie areálu SŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: FIDOP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jánošikova 21, Žilina
Ičo 36394343

Faktúra č. DF201601938

Číslo faktúry dodávateľa 2016001
Hodnota faktúry v € s DPH: 28 500,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160486

Popis faktúry
Oprava muničného skladu-prenos daňovej povinnosti

Dodávateľ

Obchodné meno: Fiska s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Severná 19, Banská Bystrica
Ičo 48013749

Faktúra č. DF201601939

Číslo faktúry dodávateľa 7102600675
Hodnota faktúry v € s DPH: 425,23
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Dubovany

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601941

Číslo faktúry dodávateľa 2016356
Hodnota faktúry v € s DPH: 372,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160501

Popis faktúry
Komplexná príprava váh Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: WESICO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horné Ozorovce 274, Bánovce nad Bebravou
Ičo 31431518

Faktúra č. DF201601942

Číslo faktúry dodávateľa 516324845
Hodnota faktúry v € s DPH: 210,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160500

Popis faktúry
Overenie váh v závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská legálna metrológia, n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko HVIEZDOSLAVOVA 31, B. BYSTRICA
Ičo 37954521

Faktúra č. DF201601943

Číslo faktúry dodávateľa 216311562
Hodnota faktúry v € s DPH: 48 225,14
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2016
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201601944

Číslo faktúry dodávateľa 1100006112
Hodnota faktúry v € s DPH: 69 062,27
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601945

Číslo faktúry dodávateľa 61253
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 803,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy 132/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 160, Trenčín
Ičo 36351156

Faktúra č. DF201601946

Číslo faktúry dodávateľa 16965808
Hodnota faktúry v € s DPH: 17 510,39
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601947

Číslo faktúry dodávateľa 1612140024
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 929,04
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201601948

Číslo faktúry dodávateľa 2120160174
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 485,55
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2016
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201601901

Číslo faktúry dodávateľa 9798558168
Hodnota faktúry v € s DPH: 967,73
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia 11/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601902

Číslo faktúry dodávateľa 2016910468
Hodnota faktúry v € s DPH: 99,22
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160505

Popis faktúry
Náhradný diel na VZV

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201601903

Číslo faktúry dodávateľa 2016071
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 990,00
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160561

Popis faktúry
Oprava vodovod. potrubia – prenos daň. povinnosti

Dodávateľ

Obchodné meno: OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 237, Krušetnica 029 54
Ičo 36411299

Faktúra č. DF201601904

Číslo faktúry dodávateľa 2102016
Hodnota faktúry v € s DPH: 350,00
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy 130/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnoslužby Bebrava, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rybany, Rybany
Ičo 31412289

Faktúra č. DF201601905

Číslo faktúry dodávateľa 260023162
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 260,70
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201601906

Číslo faktúry dodávateľa 260023200
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 806,55
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201601908

Číslo faktúry dodávateľa 260023202
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 035,61
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraň. hnuteľ. majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201601909

Číslo faktúry dodávateľa 36113777
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 601,72
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601910

Číslo faktúry dodávateľa 36113778
Hodnota faktúry v € s DPH: 795,00
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601911

Číslo faktúry dodávateľa 3654106970
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 353,59
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy 239/OIaSM/94/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraň. nehnuteľného majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201601914

Číslo faktúry dodávateľa 160100225
Hodnota faktúry v € s DPH: 440,40
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160553

Popis faktúry
Monitoring kanalizácie ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Matej Gavlik – AZ – Kanalservis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hálova 1058/20, Bratislava
Ičo 45369623

Faktúra č. DF201601917

Číslo faktúry dodávateľa 00707122016
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,00
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160462

Popis faktúry
Preventívna prehliadka Borovina Jozef Bartík

Dodávateľ

Obchodné meno: MUDr. Marcela Bahýľová, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierová 862, Zvolenská Slatina
Ičo 36751511

Faktúra č. DF201601918

Číslo faktúry dodávateľa 16048747
Hodnota faktúry v € s DPH: 99,00
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160548

Popis faktúry
Služobné vizitky

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pestovatelská 16147/9, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201601920

Číslo faktúry dodávateľa 160123
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,60
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160557

Popis faktúry
Informačné tabule

Dodávateľ

Obchodné meno: ABADOS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čimhová 152, Čimhová 027 12
Ičo 46590447

Faktúra č. DF201601921

Číslo faktúry dodávateľa 20164265
Hodnota faktúry v € s DPH: 307,85
Dátum doručenia faktúry: 13.12.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160052

Popis faktúry
Dielenské práce

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601922

Číslo faktúry dodávateľa 20164266
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,16
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160310

Popis faktúry
Výmena kolesa s vyvážením

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601923

Číslo faktúry dodávateľa 2016035
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 154,40
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160471

Popis faktúry
Výmena detektoru plynu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Faktúra č. DF201601924

Číslo faktúry dodávateľa 201623096
Hodnota faktúry v € s DPH: 0,48
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2016
Identifikácia zmluvy 92/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za likvidáciu liečiv

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Ičo 00165549

Faktúra č. DF201601925

Číslo faktúry dodávateľa 6002160891
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 741,00
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2016
Identifikácia zmluvy 71/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: SAG Elektrovod, a.s. Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prievozská 4C, Bratislava
Ičo 36863513

Faktúra č. DF201601926

Číslo faktúry dodávateľa 1601938001
Hodnota faktúry v € s DPH: 160,00
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2016
Identifikácia zmluvy 12/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Balkán 53, Zvolen
Ičo 36054666

Faktúra č. DF201601927

Číslo faktúry dodávateľa 7060075822
Hodnota faktúry v € s DPH: 394,80
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2016
Identifikácia zmluvy 10/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201601879

Číslo faktúry dodávateľa 7240640775
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 531,61
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka elektrickej energie – ústredie SŠHR SR 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601880

Číslo faktúry dodávateľa 16110377
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,86
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz odpadu 11 / Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201601881

Číslo faktúry dodávateľa 700160351
Hodnota faktúry v € s DPH: 720,00
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy 299/OIaSM/2001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201601882

Číslo faktúry dodávateľa 700160350
Hodnota faktúry v € s DPH: 414,74
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201601883

Číslo faktúry dodávateľa 160102338
Hodnota faktúry v € s DPH: 237,00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160495

Popis faktúry
Seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201601884

Číslo faktúry dodávateľa 8500
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 737,62
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2016
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Úhrada transakcií firemných kariet DC

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201601885

Číslo faktúry dodávateľa 616115826
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,10
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2016
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Voda z povrchového odtoku (zrážková voda) 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601887

Číslo faktúry dodávateľa 6861094800
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,80
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 11/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601888

Číslo faktúry dodávateľa 6861094135
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,20
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 11/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601889

Číslo faktúry dodávateľa 7200798937
Hodnota faktúry v € s DPH: 365,33
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka el. energie 11/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601891

Číslo faktúry dodávateľa 16012001
Hodnota faktúry v € s DPH: 420,00
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160565

Popis faktúry
Školenie "nasadeniekynológov pri riešení krízových situácií…"

Dodávateľ

Obchodné meno: K-9 TRAINING CENTER, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kravárska 794, Dlhé Pole 013 32
Ičo 46754512

Faktúra č. DF201601892

Číslo faktúry dodávateľa 2016111
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 620,00
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160558

Popis faktúry
Oprava elektromotora zdvíhacieho zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601893

Číslo faktúry dodávateľa 7026004116
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2016
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Podpora Lotus Notes 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201601894

Číslo faktúry dodávateľa 9000983297
Hodnota faktúry v € s DPH: 134,75
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2016
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poštový úver podaný na poštách Bratislava 1 a Bratislava 14

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201601895

Číslo faktúry dodávateľa 2016260
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2016
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Čistenie a odvádzanie odpadových vôd Senica 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201601896

Číslo faktúry dodávateľa 9175474164
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,01
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2016
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia 11/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601897

Číslo faktúry dodávateľa 9100520082
Hodnota faktúry v € s DPH: 550,34
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2016
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2016 Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601898

Číslo faktúry dodávateľa 9103538195
Hodnota faktúry v € s DPH: 3,90
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2016
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2016 Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601899

Číslo faktúry dodávateľa 9105464165
Hodnota faktúry v € s DPH: 182,62
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2016
Identifikácia zmluvy 9105464500
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia 11/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601900

Číslo faktúry dodávateľa 9685118198
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 12.12.2016
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/2016 B. Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601851

Číslo faktúry dodávateľa 5791240686
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601852

Číslo faktúry dodávateľa 10141031
Hodnota faktúry v € s DPH: 157,20
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160551

Popis faktúry
Diaľkové ovládače 5 ks

Dodávateľ

Obchodné meno: TRITON Závodná s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodná 46, Bratislava
Ičo 47738600

Faktúra č. DF201601854

Číslo faktúry dodávateľa 6861093497
Hodnota faktúry v € s DPH: 50,40
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV160166

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601856

Číslo faktúry dodávateľa 051216155
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 400,00
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160507

Popis faktúry
Skúška bleskozvodu

Dodávateľ

Obchodné meno: HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Perešská 2431/38B, Košice 040 11
Ičo 46320415

Faktúra č. DF201601857

Číslo faktúry dodávateľa 2016110
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 731,20
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160468

Popis faktúry
Oprava výťahu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601859

Číslo faktúry dodávateľa 20161299
Hodnota faktúry v € s DPH: 90,00
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160461

Popis faktúry
Lekárske prehliadky Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: MUDr. Krinovičová Anna
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská 130/6, Vígľaš
Ičo 36863003

Faktúra č. DF201601860

Číslo faktúry dodávateľa 16203
Hodnota faktúry v € s DPH: 571,00
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160494

Popis faktúry
Získanie vodičského oprávnenia C E

Dodávateľ

Obchodné meno: Michal Stebila – S. A. Š. AUTOŠKOLA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č. 3, Banská Bystrica 974 01
Ičo 14244446

Faktúra č. DF201601861

Číslo faktúry dodávateľa 6060050713
Hodnota faktúry v € s DPH: 397,70
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Výdavky spojené s ochraňovaním MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201601865

Číslo faktúry dodávateľa 11162178
Hodnota faktúry v € s DPH: 75,00
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 138/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bardejovská 6, Košice
Ičo 31701914

Faktúra č. DF201601866

Číslo faktúry dodávateľa 160102303
Hodnota faktúry v € s DPH: 69,00
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160496

Popis faktúry
Seminár "Podlimitné zákazky…"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201601867

Číslo faktúry dodávateľa 7610552644
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 291,85
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV160060

Popis faktúry
Služby mobilnej siete 11/2016 ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601868

Číslo faktúry dodávateľa 16105616
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601869

Číslo faktúry dodávateľa 16105618
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601870

Číslo faktúry dodávateľa 16105614
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 592,00
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy Z201540819_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochrana majetku – ústredie SŠHR SR 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601872

Číslo faktúry dodávateľa 16105617
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601874

Číslo faktúry dodávateľa 16105615
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Výkon strážnej služby 11/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601875

Číslo faktúry dodávateľa 6861091870
Hodnota faktúry v € s DPH: 14,14
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV160474

Popis faktúry
Dodávka náplne CO2 – Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601876

Číslo faktúry dodávateľa 201600169
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 040,00
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160531

Popis faktúry
Oprava bunky OS Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: Techkon, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seredská 247/4012, Trnava – Modranka
Ičo 36245267

Faktúra č. DF201601877

Číslo faktúry dodávateľa 2016412
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 392,00
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160562

Popis faktúry
Vypratanie a bežná prevádzková údržba objektu

Dodávateľ

Obchodné meno: DDD Miroslav Hostinský
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 746, Senica
Ičo 33520909

Faktúra č. DF201601878

Číslo faktúry dodávateľa 7131074574
Hodnota faktúry v € s DPH: 804,35
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka el. energie 11/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601803

Číslo faktúry dodávateľa 42016667
Hodnota faktúry v € s DPH: 63,56
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy 68/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ATANI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 65, Bratislava
Ičo 31381481

Faktúra č. DF201601809

Číslo faktúry dodávateľa 2016107
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 904,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160465

Popis faktúry
Oprava zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601810

Číslo faktúry dodávateľa 2016108
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 688,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160467

Popis faktúry
Zameranie, dokumentácia

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601811

Číslo faktúry dodávateľa 160100731
Hodnota faktúry v € s DPH: 76,20
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160499

Popis faktúry
Kalibrácia vlhkomeru

Dodávateľ

Obchodné meno: Pyrotherm, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považské Podhradie 168, Považská Bystrica
Ičo 36350800

Faktúra č. DF201601813

Číslo faktúry dodávateľa 111600962
Hodnota faktúry v € s DPH: 432,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160532

Popis faktúry
Dodávka a montáž komunikačných jednotiek na ústredí SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: NAM Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica 974 05
Ičo 44638477

Faktúra č. DF201601827

Číslo faktúry dodávateľa 1616900566
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 166,82
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201601829

Číslo faktúry dodávateľa 3016941225
Hodnota faktúry v € s DPH: 800,76
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160545

Popis faktúry
Stravné lístky Borovina 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601831

Číslo faktúry dodávateľa 16200871
Hodnota faktúry v € s DPH: 178,80
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160518

Popis faktúry
Seminár

Dodávateľ

Obchodné meno: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1
Ičo 35730129

Faktúra č. DF201601833

Číslo faktúry dodávateľa 20164130
Hodnota faktúry v € s DPH: 308,10
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160331

Popis faktúry
Dielenské práce

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601834

Číslo faktúry dodávateľa 20164129
Hodnota faktúry v € s DPH: 344,10
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dielenské práce STK a EK

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601835

Číslo faktúry dodávateľa 16014
Hodnota faktúry v € s DPH: 69 523,01
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2016
Identifikácia zmluvy 74/OSMIaVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Rekonštrukcia ciest OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: MSJ group, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 45480290

Faktúra č. DF201601836

Číslo faktúry dodávateľa 20162099
Hodnota faktúry v € s DPH: 479,64
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2016
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom tlačiarní 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201601839

Číslo faktúry dodávateľa 6861094389
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,20
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom oceľ. fliaš Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601840

Číslo faktúry dodávateľa 167390388
Hodnota faktúry v € s DPH: 51,64
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160479

Popis faktúry
Rozbor odpadových vôd Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201601845

Číslo faktúry dodávateľa 5791240703
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601846

Číslo faktúry dodávateľa 9791145907
Hodnota faktúry v € s DPH: 404,92
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2016 ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601847

Číslo faktúry dodávateľa 5791240679
Hodnota faktúry v € s DPH: 424,33
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky OV150204

Popis faktúry
Služby pevnej siete ústredie a závody 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601848

Číslo faktúry dodávateľa 5791240617
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601849

Číslo faktúry dodávateľa 1791240707
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601850

Číslo faktúry dodávateľa 4791240694
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601425

Číslo faktúry dodávateľa 3654102758
Hodnota faktúry v € s DPH: 325 140,48
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2016
Identifikácia zmluvy 4/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201601536

Číslo faktúry dodávateľa 2001976
Hodnota faktúry v € s DPH: 66 819,62
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Hontianske Nemce

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601550

Číslo faktúry dodávateľa 36113257
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 006,66
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601552

Číslo faktúry dodávateľa 36113258
Hodnota faktúry v € s DPH: 16 851,81
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601599

Číslo faktúry dodávateľa 9711690649
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 786,55
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2016
Identifikácia zmluvy 74/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: CHIRANA Medical, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá
Ičo 36322300

Faktúra č. DF201601671

Číslo faktúry dodávateľa 3654105161
Hodnota faktúry v € s DPH: 81 285,12
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy 4/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201601706

Číslo faktúry dodávateľa 36113506
Hodnota faktúry v € s DPH: 673 063,60
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601707

Číslo faktúry dodávateľa 36113507
Hodnota faktúry v € s DPH: 100 880,60
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601708

Číslo faktúry dodávateľa 36113508
Hodnota faktúry v € s DPH: 45 055,56
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601758

Číslo faktúry dodávateľa 16230012
Hodnota faktúry v € s DPH: 281,78
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201601774

Číslo faktúry dodávateľa 16105345
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 080,00
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
OPa OS IBS 11/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601775

Číslo faktúry dodávateľa 16105351
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 280,00
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
OP a OS IBS 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601777

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 248,00
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia 12/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601785

Číslo faktúry dodávateľa 2016016
Hodnota faktúry v € s DPH: 118 680,00
Dátum doručenia faktúry: 30.11.2016
Identifikácia zmluvy 63/OMRaPZ/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Automobilová cisterna na pitnú vodu

Dodávateľ

Obchodné meno: MURTEC s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radničné námestie 1, Bratislava 821 05
Ičo 35943629

Faktúra č. DF201601790

Číslo faktúry dodávateľa 160102229
Hodnota faktúry v € s DPH: 159,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160493

Popis faktúry
Kurz-verejné obstarávanie

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201601794

Číslo faktúry dodávateľa 7145511039
Hodnota faktúry v € s DPH: 775,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601798

Číslo faktúry dodávateľa 16105525
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 880,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS 11/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601799

Číslo faktúry dodávateľa 16105521
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 760,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS 11/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601801

Číslo faktúry dodávateľa 16105517
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 748,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
IBS 11/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601802

Číslo faktúry dodávateľa 260023150
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 170,53
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Prezídium HaZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drieňová 22, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201601804

Číslo faktúry dodávateľa 7145511040
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 847,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn ústredie 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601805

Číslo faktúry dodávateľa 3016941228
Hodnota faktúry v € s DPH: 761,89
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601806

Číslo faktúry dodávateľa 3016941232
Hodnota faktúry v € s DPH: 590,85
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160542

Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601807

Číslo faktúry dodávateľa 20166076
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 168,20
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160478

Popis faktúry
Čistiace prostriedky ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: BELT SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šamorínska 1, Bratislava
Ičo 35757663

Faktúra č. DF201601808

Číslo faktúry dodávateľa 2024016
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 400,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160424

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201601812

Číslo faktúry dodávateľa 7145511156
Hodnota faktúry v € s DPH: 8,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zem. plyn Lipt. Hrádok, Bans. Štiavnica 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601814

Číslo faktúry dodávateľa 3016941438
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 913,42
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160546

Popis faktúry
Stravné lístky ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601815

Číslo faktúry dodávateľa 682045
Hodnota faktúry v € s DPH: 994,00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA LIORBUS, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bystrická cesta 62, Ružomberok
Ičo 36403431

Faktúra č. DF201601817

Číslo faktúry dodávateľa 201602025
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 972,62
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy 92/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Ičo 00165549

Faktúra č. DF201601818

Číslo faktúry dodávateľa 2650006986
Hodnota faktúry v € s DPH: 68,11
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy 829350001-3-2003
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Prenájom železničnej vlečky 2. polrok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601819

Číslo faktúry dodávateľa 2002246
Hodnota faktúry v € s DPH: 58 738,30
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601820

Číslo faktúry dodávateľa 1611004107
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,80
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201601821

Číslo faktúry dodávateľa 701600612
Hodnota faktúry v € s DPH: 49 957,19
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy 54/OHRNZRaRB/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201601822

Číslo faktúry dodávateľa 2016910444
Hodnota faktúry v € s DPH: 770,40
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160491

Popis faktúry
Technická kontrola VZV Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201601823

Číslo faktúry dodávateľa 2016910454
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,70
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160481

Popis faktúry
Dodanie poistky do VZV Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201601824

Číslo faktúry dodávateľa 2016910453
Hodnota faktúry v € s DPH: 646,80
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160480

Popis faktúry
Technické kontroly Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201601825

Číslo faktúry dodávateľa 20160112
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 995,00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160485

Popis faktúry
Stavebné úpravy chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: EURO FACTORS INTERNATIONAL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 314, Rosina
Ičo 31619991

Faktúra č. DF201601826

Číslo faktúry dodávateľa 1020160015
Hodnota faktúry v € s DPH: 955,00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160484

Popis faktúry
Oprava elektroinštalácie chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: EL-MARA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská 8542/32 A, Žilina
Ičo 48214051

Faktúra č. DF201601828

Číslo faktúry dodávateľa 1600544
Hodnota faktúry v € s DPH: 60,00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160541

Popis faktúry
Preprogramovanie telef,.ústredni

Dodávateľ

Obchodné meno: MIKROHUKO, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kollárova 11, Banská Bystrica
Ičo 31560806

Faktúra č. DF201601830

Číslo faktúry dodávateľa 160357
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,14
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160040

Popis faktúry
Pranie a čistenie chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Borová 34/18, Žilina 010 01
Ičo 36383112

Faktúra č. DF201601832

Číslo faktúry dodávateľa 20161826
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 05.12.2016
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring médií11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201601837

Číslo faktúry dodávateľa 22016
Hodnota faktúry v € s DPH: 603,00
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C
Ičo 36054259

Faktúra č. DF201601838

Číslo faktúry dodávateľa 2016213
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 995,36
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2016
Identifikácia zmluvy 146/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Upratovanie Ústredie SŠHR SR Pražksá 29, Bratislava 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Smart SK, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08
Ičo 36536351

Faktúra č. DF201601841

Číslo faktúry dodávateľa 16003482
Hodnota faktúry v € s DPH: 229,37
Dátum doručenia faktúry: 06.12.2016
Identifikácia zmluvy ŽP 2015/1
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stočné 11/2016 L. Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Ičo 00009687

Faktúra č. DF201601844

Číslo faktúry dodávateľa 1902016
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 391,18
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 143/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo

Dodávateľ

Obchodné meno: Hillbridges, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sedlárska 1, Bratislava 811 01
Ičo 36799327

Faktúra č. DF201601858

Číslo faktúry dodávateľa 97100283
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 570,93
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2016
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201601770

Číslo faktúry dodávateľa 36208628
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,00
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160490

Popis faktúry
Trend r. 2017

Dodávateľ

Obchodné meno: News and Media Holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Einsteinova 25, Bratislava 851 01
Ičo 47256281

Faktúra č. DF201601771

Číslo faktúry dodávateľa 3622521802
Hodnota faktúry v € s DPH: 482,80
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160490

Popis faktúry
Plus 7 dní, Plus jeden deň r. 2017

Dodávateľ

Obchodné meno: News and Media Holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Einsteinova 25, Bratislava 851 01
Ičo 47256281

Faktúra č. DF201601772

Číslo faktúry dodávateľa 216111287
Hodnota faktúry v € s DPH: 21,65
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody od 5.10.-2.11.2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201601773

Číslo faktúry dodávateľa 4000054002
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,63
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160363

Popis faktúry
Základné školenie BOZP a BPO

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601776

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 022,00
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia 12/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601778

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 001,00
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy 9105464500
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia za 12/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601779

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy 9685118800
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia 12/2016 Povrazník

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601780

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,00
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Čačín 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601781

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 078,00
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Dolné Breziny 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601782

Číslo faktúry dodávateľa 3206030800
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,00
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy 9100239429
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El.energia Liptovský Hrádok 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601783

Číslo faktúry dodávateľa 051241132
Hodnota faktúry v € s DPH: 111,77
Dátum doručenia faktúry: 29.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za byt Žižkova 24 , 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stavebné bytové družstvo
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Palackého 24, Bratislava 1
Ičo 00169226

Faktúra č. DF201601784

Číslo faktúry dodávateľa 3041600159
Hodnota faktúry v € s DPH: 511,50
Dátum doručenia faktúry: 30.11.2016
Identifikácia zmluvy 61/OMRaPZ/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zámena liekov

Dodávateľ

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB"
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pažítková 4, Bratislava
Ičo 31813861

Faktúra č. DF201601786

Číslo faktúry dodávateľa 5377535195
Hodnota faktúry v € s DPH: 3,34
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160353

Popis faktúry
Šikovná voľba -poplatok 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Metodova 8, Bratislava
Ičo 35697270

Faktúra č. DF201601787

Číslo faktúry dodávateľa 3016941230
Hodnota faktúry v € s DPH: 707,47
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160543

Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601788

Číslo faktúry dodávateľa 201600231
Hodnota faktúry v € s DPH: 330,00
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2016
Identifikácia zmluvy 144/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby BOZP, OPP a PZS 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Faktúra č. DF201601792

Číslo faktúry dodávateľa 8863001611
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 901,71
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2016
Identifikácia zmluvy 8-863-001611
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poistné za obdobie 1.1.2017-31.3.2017

Dodávateľ

Obchodné meno: QBE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 27, Košice
Ičo 36855472

Faktúra č. DF201601793

Číslo faktúry dodávateľa 7145511041
Hodnota faktúry v € s DPH: 813,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zem. plyn Borovina 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601795

Číslo faktúry dodávateľa 7145511038
Hodnota faktúry v € s DPH: 310,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601796

Číslo faktúry dodávateľa 7145511037
Hodnota faktúry v € s DPH: 871,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601797

Číslo faktúry dodávateľa 7145511036
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 600,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Ľupčianka 12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601749

Číslo faktúry dodávateľa 20163908
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 033,42
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160523

Popis faktúry
Oprava BL065IP

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601750

Číslo faktúry dodávateľa 20163909
Hodnota faktúry v € s DPH: 88,81
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Oprava BL 065 IP

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601751

Číslo faktúry dodávateľa 2016153
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 968,94
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160497

Popis faktúry
Oprava fasády Šariš. Michaľany

Dodávateľ

Obchodné meno: HL Build s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Letná 42, Košice
Ičo 44868707

Faktúra č. DF201601752

Číslo faktúry dodávateľa 000126216
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 620,00
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160530

Popis faktúry
Automatický externý defibrilátor pre potreby ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: SELVIT, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tichá 15A/8560, Žilina
Ičo 36370053

Faktúra č. DF201601753

Číslo faktúry dodávateľa 2016103
Hodnota faktúry v € s DPH: 504,00
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160130

Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601754

Číslo faktúry dodávateľa 2016032
Hodnota faktúry v € s DPH: 657,60
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160502

Popis faktúry
Oprava plynových kotlov

Dodávateľ

Obchodné meno: Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Faktúra č. DF201601755

Číslo faktúry dodávateľa 6216209
Hodnota faktúry v € s DPH: 118,80
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160527

Popis faktúry
Školenie "Stresmanažment alebo výkonnosť, motivácia a potenciál"

Dodávateľ

Obchodné meno: a_set, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sliačska 2, Bratislava 831 02
Ičo 35846623

Faktúra č. DF201601756

Číslo faktúry dodávateľa 6216208
Hodnota faktúry v € s DPH: 118,80
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160516

Popis faktúry
Školenie "Stresmanažment alebo Výkonnosť, motivácia a petenciál"

Dodávateľ

Obchodné meno: a_set, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sliačska 2, Bratislava 831 02
Ičo 35846623

Faktúra č. DF201601757

Číslo faktúry dodávateľa 2041600124
Hodnota faktúry v € s DPH: 247,50
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy 61/OMRaPZ/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zámena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB"
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pažítková 4, Bratislava
Ičo 31813861

Faktúra č. DF201601759

Číslo faktúry dodávateľa 10163957
Hodnota faktúry v € s DPH: 86,40
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160430

Popis faktúry
Školenie vodičov motorových vozidiel

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201601760

Číslo faktúry dodávateľa 10163958
Hodnota faktúry v € s DPH: 18,00
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160392

Popis faktúry
Školenie oboznamovania obsluhy strojníkov staveb.strojov

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201601761

Číslo faktúry dodávateľa 1611553
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 440,00
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2016
Identifikácia zmluvy 52/KP/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS – ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Duklianska 7, Michalovce
Ičo 36173975

Faktúra č. DF201601762

Číslo faktúry dodávateľa 1681443
Hodnota faktúry v € s DPH: 302,40
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160473

Popis faktúry
Justáž a následné overenie ALKOTEST – ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Dräger Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radlinského 40a P.O.Box B/8, Piešťany
Ičo 31439446

Faktúra č. DF201601763

Číslo faktúry dodávateľa 264012517
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,10
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160418

Popis faktúry
Technická kontrola vozidla BA377YC závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201601764

Číslo faktúry dodávateľa 264012518
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,10
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160419

Popis faktúry
Technická kontrola vozidla BA662YG závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201601765

Číslo faktúry dodávateľa 264012516
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,56
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160417

Popis faktúry
Technická a emisná kontrola na ťahači BA458 JY závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201601766

Číslo faktúry dodávateľa 10665641
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 388,00
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160488

Popis faktúry
Hospodárske noviny r. 2017

Dodávateľ

Obchodné meno: Mafra Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nobelova 34, Bratislava
Ičo 31333524

Faktúra č. DF201601767

Číslo faktúry dodávateľa 1041600330
Hodnota faktúry v € s DPH: 357,50
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2016
Identifikácia zmluvy 61/OMRaPZ/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zámena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB"
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pažítková 4, Bratislava
Ičo 31813861

Faktúra č. DF201601768

Číslo faktúry dodávateľa 160102124
Hodnota faktúry v € s DPH: 136,00
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160517

Popis faktúry
Školenie "Správa registratúry, archív organizácie, registratúrny plán a priadok"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201601769

Číslo faktúry dodávateľa 160102130
Hodnota faktúry v € s DPH: 207,00
Dátum doručenia faktúry: 28.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160525

Popis faktúry
Školenie "Zákon o správe majetku štátu a centrálna evidencia…"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201601724

Číslo faktúry dodávateľa 7026004016
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2016
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Podpora Lotus Notes

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201601725

Číslo faktúry dodávateľa 3116375
Hodnota faktúry v € s DPH: 216,00
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2016
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV160114

Popis faktúry
Kontrola klimatizácie na ústredí SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: VK-KLIMASERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strečnianska 16, Bratislava 851 05
Ičo 35948507

Faktúra č. DF201601728

Číslo faktúry dodávateľa 116183360
Hodnota faktúry v € s DPH: 129,28
Dátum doručenia faktúry: 22.11.2016
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné, stočné ústredie SŠHR SR od 30.9.2016-27.10.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601729

Číslo faktúry dodávateľa 160404
Hodnota faktúry v € s DPH: 99,48
Dátum doručenia faktúry: 22.11.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160403

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201601730

Číslo faktúry dodávateľa 3401709875
Hodnota faktúry v € s DPH: 78,00
Dátum doručenia faktúry: 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160442

Popis faktúry
Verejné obstarávanie r. 2017

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201601731

Číslo faktúry dodávateľa 201600818
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 910,00
Dátum doručenia faktúry: 22.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160437

Popis faktúry
Schodiskové zábradlie ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: TEMPUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kukučínova 207/24, Považská Bystrica
Ičo 36008354

Faktúra č. DF201601733

Číslo faktúry dodávateľa 1100006045
Hodnota faktúry v € s DPH: 48 500,41
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2016
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601734

Číslo faktúry dodávateľa 160111
Hodnota faktúry v € s DPH: 739,20
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160472

Popis faktúry
Informačné tabule

Dodávateľ

Obchodné meno: ABADOS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čimhová 152, Čimhová 027 12
Ičo 46590447

Faktúra č. DF201601736

Číslo faktúry dodávateľa 10163906
Hodnota faktúry v € s DPH: 108,00
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160394

Popis faktúry
Viazač bremien-školenie

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201601737

Číslo faktúry dodávateľa 10163905
Hodnota faktúry v € s DPH: 18,00
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160393

Popis faktúry
Obsluha žeriavov – školenie

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201601738

Číslo faktúry dodávateľa 160101941
Hodnota faktúry v € s DPH: 276,00
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160487

Popis faktúry
Seminár "Prax základnej finančnej kontroly…"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201601739

Číslo faktúry dodávateľa 160102097
Hodnota faktúry v € s DPH: 138,00
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160477

Popis faktúry
Seminár"Prax základnej finančnej kontroly …"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201601741

Číslo faktúry dodávateľa 20163900
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 294,16
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160523

Popis faktúry
Servis os auta BA897UZ

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601742

Číslo faktúry dodávateľa 20163901
Hodnota faktúry v € s DPH: 458,24
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160331

Popis faktúry
Oprava motorového vozidla BA897UZ

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601743

Číslo faktúry dodávateľa 20163902
Hodnota faktúry v € s DPH: 939,38
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160523

Popis faktúry
Oprava BL833IM

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601744

Číslo faktúry dodávateľa 20163903
Hodnota faktúry v € s DPH: 157,92
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160275

Popis faktúry
Oprava motorového vozidla BL833IM

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601745

Číslo faktúry dodávateľa 20163904
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 611,84
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160523

Popis faktúry
Oprava BL797HV

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601746

Číslo faktúry dodávateľa 20163905
Hodnota faktúry v € s DPH: 155,06
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160331

Popis faktúry
Oprava motorového vozidla BL797HV

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601747

Číslo faktúry dodávateľa 20163906
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 354,58
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160523

Popis faktúry
Oprava BL160GB

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601748

Číslo faktúry dodávateľa 20163907
Hodnota faktúry v € s DPH: 202,37
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160331

Popis faktúry
Oprava BL160GB

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601696

Číslo faktúry dodávateľa 20163655
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,04
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160275

Popis faktúry
Škrabka na okno, rozmrazovač

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601697

Číslo faktúry dodávateľa 20163656
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,04
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160275

Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601698

Číslo faktúry dodávateľa 20163657
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,04
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160275

Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601699

Číslo faktúry dodávateľa 20163658
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,04
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160275

Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601700

Číslo faktúry dodávateľa 20163659
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,04
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160275

Popis faktúry
Škrabka, rozmrazovač

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601702

Číslo faktúry dodávateľa 16105253
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 720,00
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
OP a OS IBS Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601703

Číslo faktúry dodávateľa 16105279
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 360,00
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Výkon technickej služby – IBS Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601704

Číslo faktúry dodávateľa 2016235
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2016
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zrážková voda 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201601705

Číslo faktúry dodávateľa 1601024
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 174,80
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2016
Identifikácia zmluvy Z201635606_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Tonery pre ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Euro Media Košice, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rastislavova 104, Košice
Ičo 31608426

Faktúra č. DF201601709

Číslo faktúry dodávateľa 5011600981
Hodnota faktúry v € s DPH: 234,00
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160498

Popis faktúry
Školenie DPH v praxi

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201601710

Číslo faktúry dodávateľa 1611166
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 950,00
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160438

Popis faktúry
Projektová dokumentácia elektroinštalácie -sklad

Dodávateľ

Obchodné meno: HOLDING PROJEKT s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Perešská 2431/38B, Košice-Pereš
Ičo 47434864

Faktúra č. DF201601711

Číslo faktúry dodávateľa 2016910434
Hodnota faktúry v € s DPH: 879,00
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160481

Popis faktúry
Technické kontroly VZV Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201601712

Číslo faktúry dodávateľa 2016910439
Hodnota faktúry v € s DPH: 666,60
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160464

Popis faktúry
Technické kontroly VZV Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201601713

Číslo faktúry dodávateľa 2016910438
Hodnota faktúry v € s DPH: 85,01
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160453

Popis faktúry
Náhradný diel na VZV Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201601716

Číslo faktúry dodávateľa 163188
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,24
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2016
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201601718

Číslo faktúry dodávateľa 1752016
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 313,20
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2016
Identifikácia zmluvy 143/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Právne poradenstvo

Dodávateľ

Obchodné meno: Hillbridges, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sedlárska 1, Bratislava 811 01
Ičo 36799327

Faktúra č. DF201601719

Číslo faktúry dodávateľa 8161002186
Hodnota faktúry v € s DPH: 338,39
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2016
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201601721

Číslo faktúry dodávateľa 5021617505
Hodnota faktúry v € s DPH: 133,32
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160448

Popis faktúry
Justičná revue r. 2017

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201601722

Číslo faktúry dodávateľa 5021617504
Hodnota faktúry v € s DPH: 192,00
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160449

Popis faktúry
Verejná správa r. 2017

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201601723

Číslo faktúry dodávateľa 5021617503
Hodnota faktúry v € s DPH: 322,61
Dátum doručenia faktúry: 21.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160451

Popis faktúry
Personálny a mzdový poradca r. 2017

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201601422

Číslo faktúry dodávateľa 36113038
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 925,96
Dátum doručenia faktúry: 29.09.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601538

Číslo faktúry dodávateľa 2001966
Hodnota faktúry v € s DPH: 14 893,70
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601539

Číslo faktúry dodávateľa 2001956
Hodnota faktúry v € s DPH: 27 518,49
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku Púchovb

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601565

Číslo faktúry dodávateľa 36113300
Hodnota faktúry v € s DPH: 18 036,44
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601566

Číslo faktúry dodávateľa 36113297
Hodnota faktúry v € s DPH: 15 184,40
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601570

Číslo faktúry dodávateľa 1163600079
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 325,04
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2016
Identifikácia zmluvy 79/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: FORTISCHEM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.R. Štefánika 1, N o v á k y
Ičo 46693874

Faktúra č. DF201601573

Číslo faktúry dodávateľa 2016170368
Hodnota faktúry v € s DPH: 129 548,52
Dátum doručenia faktúry: 26.10.2016
Identifikácia zmluvy 11/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo 36323977

Faktúra č. DF201601652

Číslo faktúry dodávateľa 6002160780
Hodnota faktúry v € s DPH: 17 432,00
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2016
Identifikácia zmluvy 71/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SAG Elektrovod, a.s. Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prievozská 4C, Bratislava
Ičo 36863513

Faktúra č. DF201601656

Číslo faktúry dodávateľa 7140981247
Hodnota faktúry v € s DPH: 779,82
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601657

Číslo faktúry dodávateľa 7131070469
Hodnota faktúry v € s DPH: 316,28
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Částkovce, 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601665

Číslo faktúry dodávateľa 6861084274
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 10/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601666

Číslo faktúry dodávateľa 6861084691
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,06
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 10/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601667

Číslo faktúry dodávateľa 85001116
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 978,42
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Transakcie Diners kariet 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201601674

Číslo faktúry dodávateľa 9798558167
Hodnota faktúry v € s DPH: 504,60
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2016
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Brodnianka, 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601675

Číslo faktúry dodávateľa 9105464164
Hodnota faktúry v € s DPH: 121,37
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2016
Identifikácia zmluvy 9105464500
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601676

Číslo faktúry dodávateľa 9175474163
Hodnota faktúry v € s DPH: 250,72
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2016
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Borovina, 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601677

Číslo faktúry dodávateľa 160356
Hodnota faktúry v € s DPH: 559,28
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160403

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné pomôcky

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201601692

Číslo faktúry dodávateľa 16210498
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,00
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2016
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201601694

Číslo faktúry dodávateľa 91070259
Hodnota faktúry v € s DPH: 902,30
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2016
Identifikácia zmluvy 225/OMRaPZ/2001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 31322832

Faktúra č. DF201601695

Číslo faktúry dodávateľa 797112016
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 532,00
Dátum doručenia faktúry: 15.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160466

Popis faktúry
2 kusy odvlhčovačov do závodu Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: ECO Technologies, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klinčekova 1583/4, Sečovce
Ičo 46877517

Faktúra č. DF201601678

Číslo faktúry dodávateľa 916007441
Hodnota faktúry v € s DPH: 136,60
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160483

Popis faktúry
Odborná literatúra

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201601679

Číslo faktúry dodávateľa 160023
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 720,00
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2016
Identifikácia zmluvy 51/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poradenské služby 7-10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stengl Consulting, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sumbalova 1/A, Bratislava
Ičo 35785616

Faktúra č. DF201601680

Číslo faktúry dodávateľa 36113401
Hodnota faktúry v € s DPH: 35,00
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2016
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hmotného majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601681

Číslo faktúry dodávateľa 36113400
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 318,91
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601682

Číslo faktúry dodávateľa 9103538194
Hodnota faktúry v € s DPH: 4,00
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2016
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Čačín, 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601683

Číslo faktúry dodávateľa 9685118197
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2016
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Povrazník, 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601685

Číslo faktúry dodávateľa 160101897
Hodnota faktúry v € s DPH: 69,00
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160476

Popis faktúry
Účastnícky poplatok za seminár

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201601686

Číslo faktúry dodávateľa 164716
Hodnota faktúry v € s DPH: 432,00
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160492

Popis faktúry
Účastnícky poplatok za seminár

Dodávateľ

Obchodné meno: SFÉRA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlastenecké nám. 10, Bratislava 851 01
Ičo 35757736

Faktúra č. DF201601687

Číslo faktúry dodávateľa 3620900594
Hodnota faktúry v € s DPH: 35,70
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160447

Popis faktúry
Roľnícke noviny r.2017- vyúčtovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Profi Press SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dlhá 25, Nitra
Ičo 45348723

Faktúra č. DF201601688

Číslo faktúry dodávateľa 16016
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 839,60
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160435

Popis faktúry
Údržba trávnatých plôch

Dodávateľ

Obchodné meno: ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, Košice 040 01
Ičo 46261699

Faktúra č. DF201601689

Číslo faktúry dodávateľa 2016044
Hodnota faktúry v € s DPH: 83 034,00
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2016
Identifikácia zmluvy 76/OSMIaVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Rekonštrukcia bleskozvodov Breziny-Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: SERVICES MCK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Suchodolinská 40, Košice-Sever
Ičo 31730248

Faktúra č. DF201601690

Číslo faktúry dodávateľa 7102597034
Hodnota faktúry v € s DPH: 114,95
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Dubovany, 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601691

Číslo faktúry dodávateľa 20161557
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2016
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201601693

Číslo faktúry dodávateľa 2120160159
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 329,51
Dátum doručenia faktúry: 14.11.2016
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201601715

Číslo faktúry dodávateľa 16965750
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 944,78
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2016
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601717

Číslo faktúry dodávateľa 181611866
Hodnota faktúry v € s DPH: 135,72
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ubytovania na konferencii eBF 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: CPI Hotels, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bečvářova 2081/14, Praha 10
Ičo 47116757

Faktúra č. DF201601645

Číslo faktúry dodávateľa 8790211857
Hodnota faktúry v € s DPH: 408,58
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete Virtual Voice NET 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601646

Číslo faktúry dodávateľa 9790301319
Hodnota faktúry v € s DPH: 404,81
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky OV160017

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 10/2016 Biznis Partner za ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601648

Číslo faktúry dodávateľa 1610453
Hodnota faktúry v € s DPH: 92,00
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160328

Popis faktúry
Operatívny servis v budove ústredia SŠHR SR – odstránenie havarijného stavu

Dodávateľ

Obchodné meno: E.D.T. spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 21/A, Bratislava
Ičo 35731761

Faktúra č. DF201601649

Číslo faktúry dodávateľa 4000053699
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,76
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160404

Popis faktúry
Pravidelné školenie

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601650

Číslo faktúry dodávateľa 1611003776
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,40
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Náklady za skladovanie 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201601651

Číslo faktúry dodávateľa 2016026
Hodnota faktúry v € s DPH: 960,00
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160428

Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie – ústred. kúrenie Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Faktúra č. DF201601653

Číslo faktúry dodávateľa 16105123
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 840,00
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vykonanie technickej služby OP aOS IBS Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601654

Číslo faktúry dodávateľa 7609583648
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 187,52
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2016
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby mobilnej siete 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601658

Číslo faktúry dodávateľa 16105172
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 678,40
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy Z201540819_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 – ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601659

Číslo faktúry dodávateľa 16105173
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601660

Číslo faktúry dodávateľa 16105174
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601661

Číslo faktúry dodávateľa 16105175
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601662

Číslo faktúry dodávateľa 16105176
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601663

Číslo faktúry dodávateľa 16105177
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 10/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601664

Číslo faktúry dodávateľa 16105181
Hodnota faktúry v € s DPH: 235,20
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601668

Číslo faktúry dodávateľa 7200795025
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 688,51
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Pražksá 29, 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601669

Číslo faktúry dodávateľa 616114629
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,41
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zrážková voda za 10/2016, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601670

Číslo faktúry dodávateľa 9000974832
Hodnota faktúry v € s DPH: 151,90
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poštový úver 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201601672

Číslo faktúry dodávateľa 08012016430
Hodnota faktúry v € s DPH: 58 400,00
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160102

Popis faktúry
doplnenie PZ -zimné bundy

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Budovateľská 1, Košice- Šaca
Ičo 00738395

Faktúra č. DF201601622

Číslo faktúry dodávateľa 701600571
Hodnota faktúry v € s DPH: 49 957,19
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2016
Identifikácia zmluvy 54/OHRNZRaRB/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR za 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201601623

Číslo faktúry dodávateľa 160372
Hodnota faktúry v € s DPH: 191,60
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160403

Popis faktúry
Ochranné pracovné pomôcky pre závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201601624

Číslo faktúry dodávateľa 0512016
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 377,75
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160432

Popis faktúry
Výmena podvalov Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201601625

Číslo faktúry dodávateľa 4217006057
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 000,00
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2016
Identifikácia zmluvy 68/OSMIaVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Chata Slanica – prevod správy nehnuteľ. majetku štátu

Dodávateľ

Obchodné meno: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlohovecká 2, Lužianky
Ičo 42337402

Faktúra č. DF201601626

Číslo faktúry dodávateľa 97100274
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 570,93
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2016
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie hmoty 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201601627

Číslo faktúry dodávateľa 6861083834
Hodnota faktúry v € s DPH: 52,08
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV160166

Popis faktúry
Nájomné za oceľové fľaše 10/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601628

Číslo faktúry dodávateľa 6861084457
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 10/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601629

Číslo faktúry dodávateľa 1616900541
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 166,82
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2016
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201601630

Číslo faktúry dodávateľa 264012424
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 293,31
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160455

Popis faktúry
servis MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201601631

Číslo faktúry dodávateľa 16003195
Hodnota faktúry v € s DPH: 229,37
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2016
Identifikácia zmluvy ŽP 2015/1
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stočné 10/2016 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Ičo 00009687

Faktúra č. DF201601632

Číslo faktúry dodávateľa 7449410576
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,00
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2016
Identifikácia zmluvy 9407727881
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601634

Číslo faktúry dodávateľa 169260459
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,96
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160452

Popis faktúry
Rozbor odpadových vôd

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201601635

Číslo faktúry dodávateľa 20161882
Hodnota faktúry v € s DPH: 479,64
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2016
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom tlačiarní 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201601636

Číslo faktúry dodávateľa 16100361
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,86
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2016
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz smetia 10/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201601637

Číslo faktúry dodávateľa 2161255415
Hodnota faktúry v € s DPH: 505,44
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2016
Identifikácia zmluvy 106200568
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné od 30.4.2016 – 28.10.2016, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201601639

Číslo faktúry dodávateľa 201600219
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,00
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy 144/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV160410

Popis faktúry
Preventívna lekárska prehliadka

Dodávateľ

Obchodné meno: Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Faktúra č. DF201601640

Číslo faktúry dodávateľa 3790301243
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601641

Číslo faktúry dodávateľa 0790301332
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601642

Číslo faktúry dodávateľa 5790301344
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601643

Číslo faktúry dodávateľa 8790301327
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601644

Číslo faktúry dodávateľa 3790301360
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 08.11.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2016 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601597

Číslo faktúry dodávateľa 20160026
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 231,32
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160131

Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ

Dodávateľ

Obchodné meno: Ledvák spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 103, Veľký Folkmar 055 51
Ičo 48206326

Faktúra č. DF201601598

Číslo faktúry dodávateľa 20160025
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 102,00
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160136

Popis faktúry
Opravy VTZ elektických

Dodávateľ

Obchodné meno: Ledvák spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 103, Veľký Folkmar 055 51
Ičo 48206326

Faktúra č. DF201601601

Číslo faktúry dodávateľa 201600200
Hodnota faktúry v € s DPH: 330,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2016
Identifikácia zmluvy 144/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
BOZP, OPP 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Faktúra č. DF201601603

Číslo faktúry dodávateľa 160370
Hodnota faktúry v € s DPH: 263,46
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160425

Popis faktúry
Ochranné pracovné pomôcky pre závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201601604

Číslo faktúry dodávateľa 1604294
Hodnota faktúry v € s DPH: 363,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160460

Popis faktúry
Účastnícky poplatok

Dodávateľ

Obchodné meno: NAR Marketing, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Masarykovo námestí 52/33, Ostrava – Moravská Ostrava
Ičo 64616398

Faktúra č. DF201601607

Číslo faktúry dodávateľa 2016190
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 995,36
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy 146/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Upratovacie a čistiace služby v budove ústredia SŠHR SR 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Smart SK, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08
Ičo 36536351

Faktúra č. DF201601608

Číslo faktúry dodávateľa 160371
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,26
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160440

Popis faktúry
OOPP(osobné ochranné pracovné pomôcky) Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201601609

Číslo faktúry dodávateľa 7288630974
Hodnota faktúry v € s DPH: 813,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601610

Číslo faktúry dodávateľa 7288631090
Hodnota faktúry v € s DPH: 8,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Banská Štiavnica, L. Hrádok,

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601611

Číslo faktúry dodávateľa 16041610
Hodnota faktúry v € s DPH: 48,36
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160469

Popis faktúry
Služobné vizitky

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pestovatelská 16147/9, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201601612

Číslo faktúry dodávateľa 7288630972
Hodnota faktúry v € s DPH: 775,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601613

Číslo faktúry dodávateľa 7288630973
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 847,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Pražská 29 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601614

Číslo faktúry dodávateľa 7288630970
Hodnota faktúry v € s DPH: 871,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601615

Číslo faktúry dodávateľa 7288630971
Hodnota faktúry v € s DPH: 310,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601616

Číslo faktúry dodávateľa 7288630969
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 600,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 11/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601617

Číslo faktúry dodávateľa 2002056
Hodnota faktúry v € s DPH: 58 738,30
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601618

Číslo faktúry dodávateľa 6101709342
Hodnota faktúry v € s DPH: 79,80
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160441

Popis faktúry
Predplatné Zo súdnej praxe

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201601619

Číslo faktúry dodávateľa 916007231
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160413

Popis faktúry
Seminár "Správne súdnictvo"

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201601620

Číslo faktúry dodávateľa 3401709321
Hodnota faktúry v € s DPH: 78,00
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160442

Popis faktúry
Predplatné Verejné obstarávanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201601621

Číslo faktúry dodávateľa 20161663
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2016
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring medii

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201601537

Číslo faktúry dodávateľa 2001986
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 566,49
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601554

Číslo faktúry dodávateľa 3016935968
Hodnota faktúry v € s DPH: 734,68
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160433

Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601557

Číslo faktúry dodávateľa 61013
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 814,24
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2016
Identifikácia zmluvy 132/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 160, Trenčín
Ičo 36351156

Faktúra č. DF201601560

Číslo faktúry dodávateľa 6600160229
Hodnota faktúry v € s DPH: 14 840,07
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2016
Identifikácia zmluvy 139/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 66, Košice-Barca
Ičo 31651518

Faktúra č. DF201601575

Číslo faktúry dodávateľa 1689560601
Hodnota faktúry v € s DPH: 196,62
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160423

Popis faktúry
Manuál prevádzkovateľa budovy – prémiová verzia

Dodávateľ

Obchodné meno: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradnícka 46, Bratislava
Ičo 46490213

Faktúra č. DF201601576

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 248,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Brodnianka 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601577

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 022,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Borovina 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601578

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 001,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy 9105464500
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Ľupčianka 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601579

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 078,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Dolné Breziny 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601580

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia B.Štiavnica 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601581

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Čačín 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601582

Číslo faktúry dodávateľa 3206030800
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy 9105053
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Liptovský Hrádok 11/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601589

Číslo faktúry dodávateľa 160358
Hodnota faktúry v € s DPH: 165,70
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160357

Popis faktúry
OOPP(osobné ochranné pracovné pomôcky)

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201601590

Číslo faktúry dodávateľa 3016937358
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 742,38
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160463

Popis faktúry
Stravné lístky – ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601591

Číslo faktúry dodávateľa 0017665183
Hodnota faktúry v € s DPH: 5,28
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160353

Popis faktúry
Mesačný poplatok za elektronický zabezpečovací systém – chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Metodova 8, Bratislava
Ičo 35697270

Faktúra č. DF201601592

Číslo faktúry dodávateľa 20163355
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,24
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160053

Popis faktúry
Prezutie pneumatík s vyvážením

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601593

Číslo faktúry dodávateľa 20163274
Hodnota faktúry v € s DPH: 65,93
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160053

Popis faktúry
Prezutie pneumatík s vyvážením a uskladnenie

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601594

Číslo faktúry dodávateľa 4000053529
Hodnota faktúry v € s DPH: 76,03
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160406

Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601595

Číslo faktúry dodávateľa 4000053530
Hodnota faktúry v € s DPH: 80,78
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160405

Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601596

Číslo faktúry dodávateľa 4000053531
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,26
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160363

Popis faktúry
Interaktívne školenie

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601555

Číslo faktúry dodávateľa 216101281
Hodnota faktúry v € s DPH: 28,49
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2016
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 7. 9. 2016 – 4. 10. 2016, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201601558

Číslo faktúry dodávateľa 2016212
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2016
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201601559

Číslo faktúry dodávateľa 6600160228
Hodnota faktúry v € s DPH: 600,00
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2016
Identifikácia zmluvy 223/OIaSM/2001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 66, Košice-Barca
Ičo 31651518

Faktúra č. DF201601561

Číslo faktúry dodávateľa 18101611
Hodnota faktúry v € s DPH: 45,00
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160422

Popis faktúry
Seminár: Vybrané časti Zákonníka práce, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: EDUCO – CONSULT, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vysokoškolákov 4, Žilina 010 08
Ičo 36663484

Faktúra č. DF201601562

Číslo faktúry dodávateľa 2020716
Hodnota faktúry v € s DPH: 800,00
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160377

Popis faktúry
Znalecký posudok v katastrálnom území Ružomberok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201601563

Číslo faktúry dodávateľa 2161248436
Hodnota faktúry v € s DPH: 146,02
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2016
Identifikácia zmluvy 606200048
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné od 13.7.2016 – 18.10.2016, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201601567

Číslo faktúry dodávateľa 99032216
Hodnota faktúry v € s DPH: 108,20
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Trovy exekúcie

Dodávateľ

Obchodné meno: JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Samoty 1061, Púchov
Ičo 35662956

Faktúra č. DF201601568

Číslo faktúry dodávateľa 3116343
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 618,20
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2016
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV160114

Popis faktúry
Jesenný servis klimatizácií a fancoilov

Dodávateľ

Obchodné meno: VK-KLIMASERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strečnianska 16, Bratislava 851 05
Ičo 35948507

Faktúra č. DF201601571

Číslo faktúry dodávateľa 1100005988
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 638,84
Dátum doručenia faktúry: 24.10.2016
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601572

Číslo faktúry dodávateľa 4000053242
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,26
Dátum doručenia faktúry: 25.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160363

Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601574

Číslo faktúry dodávateľa 1601276
Hodnota faktúry v € s DPH: 584,71
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160439

Popis faktúry
Nákup 6 ks konvektorov pre OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: SLÁDEK a syn – Elektroinštalácie, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie slobody 1900/64, Púchov
Ičo 36294080

Faktúra č. DF201601585

Číslo faktúry dodávateľa 16100140
Hodnota faktúry v € s DPH: 519,36
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160401

Popis faktúry
Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby skladu, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: FIREX SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 28/1390, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 36325155

Faktúra č. DF201601586

Číslo faktúry dodávateľa 10163580
Hodnota faktúry v € s DPH: 120,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160407

Popis faktúry
Školenie: Opakované oboznamovanie pre práce vo výškach

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201601587

Číslo faktúry dodávateľa 10163581
Hodnota faktúry v € s DPH: 24,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160459

Popis faktúry
Školenie: Opakované oboznamovanie pre práce vo výškach

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201601588

Číslo faktúry dodávateľa 160357
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,18
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160311

Popis faktúry
OOPP pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201600766

Číslo faktúry dodávateľa 167360049
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,96
Dátum doručenia faktúry: 25.05.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160184

Popis faktúry
Rozbor odpadovej ody Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201601254

Číslo faktúry dodávateľa 167360085
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,96
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160348

Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201601392

Číslo faktúry dodávateľa 36112992
Hodnota faktúry v € s DPH: 19 743,97
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601501

Číslo faktúry dodávateľa 105016
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 042,02
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2016
Identifikácia zmluvy 77/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Metron, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Beblavého 8, Bratislava
Ičo 35811722

Faktúra č. DF201601503

Číslo faktúry dodávateľa 85001016
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 658,55
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2016
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201601509

Číslo faktúry dodávateľa 3016933867
Hodnota faktúry v € s DPH: 688,03
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160409

Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601510

Číslo faktúry dodávateľa 3016935310
Hodnota faktúry v € s DPH: 676,37
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160429

Popis faktúry
Stravné lístky Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601525

Číslo faktúry dodávateľa 201601182
Hodnota faktúry v € s DPH: 48,18
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160421

Popis faktúry
Odvoz a recyklácia papiera, skartácia dokumentov

Dodávateľ

Obchodné meno: Green Wave Recycling s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ďurkova 9, Nitra
Ičo 45539197

Faktúra č. DF201601526

Číslo faktúry dodávateľa 3016935971
Hodnota faktúry v € s DPH: 345,96
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160434

Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601528

Číslo faktúry dodávateľa 160100149
Hodnota faktúry v € s DPH: 342,00
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160412

Popis faktúry
Preškolenie obsluhy výťahov

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Faktúra č. DF201601532

Číslo faktúry dodávateľa 10160085
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,00
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160431

Popis faktúry
Školenie – Finančná kontrola v praxi

Dodávateľ

Obchodné meno: EDOS-SMART, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tematínska 4, Bratislava Petržalka
Ičo 50288334

Faktúra č. DF201601540

Číslo faktúry dodávateľa 16104674
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 440,00
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Borovina 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601541

Číslo faktúry dodávateľa 20161157
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 182,04
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160386

Popis faktúry
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

Dodávateľ

Obchodné meno: DDD Prešov, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľubochnianska 5, Prešov
Ičo 36477346

Faktúra č. DF201601542

Číslo faktúry dodávateľa 16104717
Hodnota faktúry v € s DPH: 328,56
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis Ľupčianka 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601543

Číslo faktúry dodávateľa 16104719
Hodnota faktúry v € s DPH: 960,00
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Častkovce 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601544

Číslo faktúry dodávateľa 16104712
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 500,00
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Ľupčianka 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601545

Číslo faktúry dodávateľa 16104718
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 560,00
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná kontrola EPS Kopaničiar 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601546

Číslo faktúry dodávateľa 116174109
Hodnota faktúry v € s DPH: 147,12
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné a stočné za 9/2016, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601547

Číslo faktúry dodávateľa 20163148
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,04
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160053

Popis faktúry
Prezutie pneumatík s vyvážením a uskadnením na služobnom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601553

Číslo faktúry dodávateľa 1662016
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 268,28
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2016
Identifikácia zmluvy 143/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo

Dodávateľ

Obchodné meno: Hillbridges, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sedlárska 1, Bratislava 811 01
Ičo 36799327

Faktúra č. DF201601520

Číslo faktúry dodávateľa 9685118196
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, Povrazník

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601521

Číslo faktúry dodávateľa 9103538193
Hodnota faktúry v € s DPH: 2,58
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601523

Číslo faktúry dodávateľa 7180832081
Hodnota faktúry v € s DPH: 114,95
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia 9/2016 Dubovany

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601527

Číslo faktúry dodávateľa 1600114
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160436

Popis faktúry
Oprava elektrickej rozbrusovačky, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Jozef Pokopec RUNA – servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čachtická 2015/15, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 40828123

Faktúra č. DF201601529

Číslo faktúry dodávateľa 508792016
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 330,38
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2016
Identifikácia zmluvy 126/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra
Ičo 36550949

Faktúra č. DF201601530

Číslo faktúry dodávateľa 995160264
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 421,99
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2016
Identifikácia zmluvy 124/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica
Ičo 36022047

Faktúra č. DF201601531

Číslo faktúry dodávateľa 163169
Hodnota faktúry v € s DPH: 490,36
Dátum doručenia faktúry: 17.10.2016
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201601534

Číslo faktúry dodávateľa 2016160
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 316,78
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160397

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle závodu Kopaničiar LIAZ NM431AC

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201601535

Číslo faktúry dodávateľa 2016162
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 376,00
Dátum doručenia faktúry: 18.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160399

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle závodu Kopaničiar Tatra 815 AD 20

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201601548

Číslo faktúry dodávateľa 20161345
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob za 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201601549

Číslo faktúry dodávateľa 8160902204
Hodnota faktúry v € s DPH: 776,90
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201601551

Číslo faktúry dodávateľa 8160902205
Hodnota faktúry v € s DPH: 415,27
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2016
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201601495

Číslo faktúry dodávateľa 1014832
Hodnota faktúry v € s DPH: 44,00
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160408

Popis faktúry
Pozáručná oprava koncového spínača posuvnej brány ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: TRITON Závodná s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodná 46, Bratislava
Ičo 47738600

Faktúra č. DF201601496

Číslo faktúry dodávateľa 201652
Hodnota faktúry v € s DPH: 717,80
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160388

Popis faktúry
Stavebné práce na sklade – závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: STAVBAL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mníchova Lehota 149, Mníchova Lehota
Ičo 36352012

Faktúra č. DF201601497

Číslo faktúry dodávateľa 16104616
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 187,77
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601498

Číslo faktúry dodávateľa 16104536
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2016
Identifikácia zmluvy 88/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601499

Číslo faktúry dodávateľa 700160284
Hodnota faktúry v € s DPH: 414,74
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2016
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201601500

Číslo faktúry dodávateľa 1640004
Hodnota faktúry v € s DPH: 99,97
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2016
Identifikácia zmluvy 75/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7-9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 882/46, P ú c h o v
Ičo 31599168

Faktúra č. DF201601502

Číslo faktúry dodávateľa 6861075514
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,20
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016, Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601505

Číslo faktúry dodávateľa 2600011050
Hodnota faktúry v € s DPH: 302,40
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2016
Identifikácia zmluvy 59/OSMIaVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Čistenie a mazanie vlečky Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601506

Číslo faktúry dodávateľa 16090323
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,32
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2016
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz odpadu za 9/2016, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201601507

Číslo faktúry dodávateľa 9000969028
Hodnota faktúry v € s DPH: 62,35
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201601508

Číslo faktúry dodávateľa 9116093265
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,60
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy SZ 91110669
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Úschova odpadu za III. Q. 2016 – Pražská 29, BA

Dodávateľ

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ivanská cesta 22, Bratislava
Ičo 00681300

Faktúra č. DF201601511

Číslo faktúry dodávateľa 2001766
Hodnota faktúry v € s DPH: 339,78
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odplata za zriadenie potrebnej záležitosti

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601512

Číslo faktúry dodávateľa 16210442
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,00
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201601513

Číslo faktúry dodávateľa 2120160145
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 413,41
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201601514

Číslo faktúry dodávateľa 1601581001
Hodnota faktúry v € s DPH: 160,00
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy 12/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Balkán 53, Zvolen
Ičo 36054666

Faktúra č. DF201601515

Číslo faktúry dodávateľa 1609620031
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 474,18
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3 Q. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201601516

Číslo faktúry dodávateľa 36113144
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 293,50
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601517

Číslo faktúry dodávateľa 9105464163
Hodnota faktúry v € s DPH: 212,19
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601518

Číslo faktúry dodávateľa 9175474162
Hodnota faktúry v € s DPH: 65,49
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia 9/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601519

Číslo faktúry dodávateľa 9798558166
Hodnota faktúry v € s DPH: 378,56
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2016
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 9/2016, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601474

Číslo faktúry dodávateľa 320160109
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 051,27
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160368

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle v závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601475

Číslo faktúry dodávateľa 320160110
Hodnota faktúry v € s DPH: 122,90
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160369

Popis faktúry
STK aEK na vozidle Tatra

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601476

Číslo faktúry dodávateľa 7449379994
Hodnota faktúry v € s DPH: 393,19
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Dubovany od 01.10.-30.11.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601477

Číslo faktúry dodávateľa 7449382481
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,00
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 9407727881
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601478

Číslo faktúry dodávateľa 16002858
Hodnota faktúry v € s DPH: 229,37
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy ŽP 2015/1
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stočné 9/2016 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Ičo 00009687

Faktúra č. DF201601479

Číslo faktúry dodávateľa 2650006912
Hodnota faktúry v € s DPH: 392,40
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 847780003-3-2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok za obdobie 4 Q. /2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601480

Číslo faktúry dodávateľa 7026003716
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201601481

Číslo faktúry dodávateľa 20161690
Hodnota faktúry v € s DPH: 497,22
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201601482

Číslo faktúry dodávateľa 2500014563
Hodnota faktúry v € s DPH: 52,18
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 11/2016-ZA
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatky za údržbu vlečky, závod Brodnianka, 10-12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601483

Číslo faktúry dodávateľa 7230691971
Hodnota faktúry v € s DPH: 303,32
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601484

Číslo faktúry dodávateľa 7102582503
Hodnota faktúry v € s DPH: 744,26
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601485

Číslo faktúry dodávateľa 1611003376
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,80
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR za 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201601486

Číslo faktúry dodávateľa 97100264
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 570,93
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201601487

Číslo faktúry dodávateľa 701600524
Hodnota faktúry v € s DPH: 49 957,19
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201601488

Číslo faktúry dodávateľa 20161501
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201601489

Číslo faktúry dodávateľa 2016024
Hodnota faktúry v € s DPH: 441,60
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160137

Popis faktúry
Opravy VTZ plynových

Dodávateľ

Obchodné meno: Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Faktúra č. DF201601490

Číslo faktúry dodávateľa 2016023
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 824,00
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160134

Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových a komínov

Dodávateľ

Obchodné meno: Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Faktúra č. DF201601491

Číslo faktúry dodávateľa 1609463
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2016
Identifikácia zmluvy 52/KP/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Oprava elektrického zámku – ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Duklianska 7, Michalovce
Ičo 36173975

Faktúra č. DF201601492

Číslo faktúry dodávateľa 160324
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 750,52
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160357

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201601493

Číslo faktúry dodávateľa 6861075229
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,80
Dátum doručenia faktúry: 11.10.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016, Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601453

Číslo faktúry dodávateľa 2018116
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 600,21
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160269

Popis faktúry
Znalecký posudok obilné silo Svidník

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201601454

Číslo faktúry dodávateľa 2018016
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 065,88
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160271

Popis faktúry
Znalecký posudok obilné silo Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201601455

Číslo faktúry dodávateľa 2017916
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 302,60
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160268

Popis faktúry
Znalecký posudok Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201601456

Číslo faktúry dodávateľa 11161780
Hodnota faktúry v € s DPH: 425,00
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2016
Identifikácia zmluvy 138/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3 Q. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bardejovská 6, Košice
Ičo 31701914

Faktúra č. DF201601457

Číslo faktúry dodávateľa 2016177
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 995,36
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2016
Identifikácia zmluvy 146/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Upratovacie služby 9/2016 Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Smart SK, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08
Ičo 36536351

Faktúra č. DF201601458

Číslo faktúry dodávateľa 6861074985
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,20
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601460

Číslo faktúry dodávateľa 6861074434
Hodnota faktúry v € s DPH: 50,40
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV160166

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.9.2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601461

Číslo faktúry dodávateľa 4000052981
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,26
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160363

Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601462

Číslo faktúry dodávateľa 4000053014
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,26
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160363

Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601463

Číslo faktúry dodávateľa 7608618362
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 169,48
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby mobilnej siete 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601464

Číslo faktúry dodávateľa 0789367442
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601465

Číslo faktúry dodávateľa 5789367526
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601466

Číslo faktúry dodávateľa 1789367551
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601467

Číslo faktúry dodávateľa 3789367559
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601468

Číslo faktúry dodávateľa 4789277404
Hodnota faktúry v € s DPH: 403,00
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete Virtual Voice NET 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601469

Číslo faktúry dodávateľa 7789367517
Hodnota faktúry v € s DPH: 407,80
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 9/2016 Biznis Partner za ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601470

Číslo faktúry dodávateľa 0789367538
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601471

Číslo faktúry dodávateľa 6102000912
Hodnota faktúry v € s DPH: 254,00
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 72/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Technicko-profylaktický servis 2 ks výťahov ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Majes, výťahy a eskalátory, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bojnická 18, Bratislava
Ičo 35770732

Faktúra č. DF201601472

Číslo faktúry dodávateľa 616112978
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,10
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zrážková voda za 9/2016, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601473

Číslo faktúry dodávateľa 7200787607
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 878,24
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601432

Číslo faktúry dodávateľa 1616900462
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 166,82
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za údržbu 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201601433

Číslo faktúry dodávateľa 160499
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,00
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160233

Popis faktúry
Školenie – obsluha nízkotlak. kotlov

Dodávateľ

Obchodné meno: Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, Piešťany
Ičo 11753897

Faktúra č. DF201601434

Číslo faktúry dodávateľa 7248694106
Hodnota faktúry v € s DPH: 8,00
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601435

Číslo faktúry dodávateľa 2016056
Hodnota faktúry v € s DPH: 69 261,85
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy 50/OSMIaVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Rekonštrukcia vnútroareálovej komunikácie závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 237, Krušetnica 029 54
Ičo 36411299

Faktúra č. DF201601436

Číslo faktúry dodávateľa 7248693986
Hodnota faktúry v € s DPH: 775,00
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 10/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601437

Číslo faktúry dodávateľa 7248693988
Hodnota faktúry v € s DPH: 813,00
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 10/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601438

Číslo faktúry dodávateľa 7248693983
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 600,00
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Ľupčianka 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601439

Číslo faktúry dodávateľa 7248693985
Hodnota faktúry v € s DPH: 310,00
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601440

Číslo faktúry dodávateľa 7248693984
Hodnota faktúry v € s DPH: 871,00
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601441

Číslo faktúry dodávateľa 216096020
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,98
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 21.6. – 21.9.2016 , závod Kopaničiar – Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201601442

Číslo faktúry dodávateľa 111609004
Hodnota faktúry v € s DPH: 608,00
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy 67/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3Q.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Košická 2, Ž i l i n a
Ičo 36407771

Faktúra č. DF201601443

Číslo faktúry dodávateľa 16104408
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochrana majetku 9/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601444

Číslo faktúry dodávateľa 16104409
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochrana majetku Častkovce-Drienka 9/16

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601445

Číslo faktúry dodávateľa 16104410
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 9/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601446

Číslo faktúry dodávateľa 16104411
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Borovina 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601447

Číslo faktúry dodávateľa 16104407
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 592,00
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2016
Identifikácia zmluvy Z201540819_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochrana majetku 9/16 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601449

Číslo faktúry dodávateľa 2001756
Hodnota faktúry v € s DPH: 58 738,30
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 9/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601450

Číslo faktúry dodávateľa 160101555
Hodnota faktúry v € s DPH: 276,00
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160364

Popis faktúry
Odborný seminár CE majetku štátu 4 os.

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201601451

Číslo faktúry dodávateľa 16104412
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochrana majetku 9/16 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601452

Číslo faktúry dodávateľa 2017816
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 421,19
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160267

Popis faktúry
Znalecký posudok Horné Kočkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201600769

Číslo faktúry dodávateľa 201626015
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 810,76
Dátum doručenia faktúry: 26.05.2016
Identifikácia zmluvy 92/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Ičo 00165549

Faktúra č. DF201601100

Číslo faktúry dodávateľa 8016070684
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,36
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2016
Identifikácia zmluvy SZ 91110669
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Likvidácia odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ivanská cesta 22, Bratislava
Ičo 00681300

Faktúra č. DF201601131

Číslo faktúry dodávateľa 301655868
Hodnota faktúry v € s DPH: 267 839,38
Dátum doručenia faktúry: 28.07.2016
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201601150

Číslo faktúry dodávateľa 3654099768
Hodnota faktúry v € s DPH: 568 995,84
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy 4/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201601234

Číslo faktúry dodávateľa 301661202
Hodnota faktúry v € s DPH: 274 358,87
Dátum doručenia faktúry: 17.08.2016
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201601291

Číslo faktúry dodávateľa 3654101414
Hodnota faktúry v € s DPH: 203 212,80
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2016
Identifikácia zmluvy 4/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201601305

Číslo faktúry dodávateľa 160525031
Hodnota faktúry v € s DPH: 50 112,00
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C
Ičo 36054259

Faktúra č. DF201601343

Číslo faktúry dodávateľa 36112868
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 888,54
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601344

Číslo faktúry dodávateľa 36112869
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 931,75
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601394

Číslo faktúry dodávateľa 2016080
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 721,60
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160138

Popis faktúry
Opravy VTZ zdvíhacíh – závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601401

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 022,00
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2016
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha el. energia Borovina 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601402

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 248,00
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2016
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha el. energia Brodnianka 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601413

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 078,00
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2016
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Dolné Breziny 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601414

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2016
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Banská Štiavnica 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601415

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,00
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2016
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Čačín 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601426

Číslo faktúry dodávateľa 10163152
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,00
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160395

Popis faktúry
Odborná príprava bezpečnostných technikov

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201601428

Číslo faktúry dodávateľa 20161238
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2016
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201601429

Číslo faktúry dodávateľa 2800029072
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,30
Dátum doručenia faktúry: 03.10.2016
Identifikácia zmluvy 60/1997-T
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Údržba vlečky Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601430

Číslo faktúry dodávateľa 7248693987
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 847,00
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 10/2016 Pražská 29 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601431

Číslo faktúry dodávateľa 1014814
Hodnota faktúry v € s DPH: 464,00
Dátum doručenia faktúry: 04.10.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160390

Popis faktúry
Oprava posuvnej brány na ústredí

Dodávateľ

Obchodné meno: TRITON Závodná s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodná 46, Bratislava
Ičo 47738600

Faktúra č. DF201601362

Číslo faktúry dodávateľa 115607647
Hodnota faktúry v € s DPH: 203,90
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160387

Popis faktúry
Zabezpečenie leteckej prepravy pre účastníka ZPC 21/2016 do Paríža

Dodávateľ

Obchodné meno: STUDENT AGENCY, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Obchodná 48, Bratislava
Ičo 44551304

Faktúra č. DF201601368

Číslo faktúry dodávateľa 16104154
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 260,00
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
2. pravidelná kontrola EPS Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601375

Číslo faktúry dodávateľa 10163092
Hodnota faktúry v € s DPH: 54,00
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160373

Popis faktúry
Školenie – aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201601379

Číslo faktúry dodávateľa 16262
Hodnota faktúry v € s DPH: 70,00
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160381

Popis faktúry
Školenie pilčíka p.Ridzoň

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Vladimír Švec – OHSAS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Priehon 64, Nitra
Ičo 43170382

Faktúra č. DF201601383

Číslo faktúry dodávateľa 616010018
Hodnota faktúry v € s DPH: 80,00
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160385

Popis faktúry
Periodické školenie zváračov

Dodávateľ

Obchodné meno: Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podb
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družby 554/64, Podbrezová
Ičo 37950711

Faktúra č. DF201601393

Číslo faktúry dodávateľa 2016079
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 167,20
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160130

Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích v závodoch

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601409

Číslo faktúry dodávateľa 9551603317
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 187,96
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160400

Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka mot. vozidla (výmena brzdových kotúčov a platničiek)

Dodávateľ

Obchodné meno: Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 5, Bratislava 36
Ičo 35828161

Faktúra č. DF201601410

Číslo faktúry dodávateľa 4000052758
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,26
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160363

Popis faktúry
Teoretická príprava na OS č. 502

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601416

Číslo faktúry dodávateľa 3206030800
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,00
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2016
Identifikácia zmluvy 9100239429
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Liptovský Hrádok za 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601419

Číslo faktúry dodávateľa 3016932996
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 053,36
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160402

Popis faktúry
Stravné lístky 10/2016 – ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601420

Číslo faktúry dodávateľa 10163168
Hodnota faktúry v € s DPH: 18,00
Dátum doručenia faktúry: 28.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160375

Popis faktúry
Opakované školenie obsluhy stavebných strojov

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201601421

Číslo faktúry dodávateľa 10163093
Hodnota faktúry v € s DPH: 18,00
Dátum doručenia faktúry: 28.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160374

Popis faktúry
Opakované školenie obsluhy stavebných strojov

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201601423

Číslo faktúry dodávateľa 17665183
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,04
Dátum doručenia faktúry: 29.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160353

Popis faktúry
Poplatok za tel. služby 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Metodova 8, Bratislava
Ičo 35697270

Faktúra č. DF201601424

Číslo faktúry dodávateľa 201600182
Hodnota faktúry v € s DPH: 330,00
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2016
Identifikácia zmluvy 144/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby v oblasti BOZP, OOP a PZS 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Faktúra č. DF201601427

Číslo faktúry dodávateľa 416090453
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,00
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160110

Popis faktúry
Zbierka zákonov r. 2016, IV. preddavok

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201601382

Číslo faktúry dodávateľa 1616100339
Hodnota faktúry v € s DPH: 399,96
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2016
Identifikácia zmluvy 72/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR

Dodávateľ

Obchodné meno: FERONA Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bytčická 12, Žilina
Ičo 36401137

Faktúra č. DF201601384

Číslo faktúry dodávateľa 16104059
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 678,40
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2016
Identifikácia zmluvy Z201540819_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba ústredie 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601385

Číslo faktúry dodávateľa 320160092
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 787,59
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160219

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle v závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601386

Číslo faktúry dodávateľa 320160093
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 185,69
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160218

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle T-815 v závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601387

Číslo faktúry dodávateľa 320160094
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,37
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160202

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle Liaz v závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601388

Číslo faktúry dodávateľa 320160095
Hodnota faktúry v € s DPH: 134,40
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160371

Popis faktúry
Revízie zdvíhacieho zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601389

Číslo faktúry dodávateľa 320160096
Hodnota faktúry v € s DPH: 608,64
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160367

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle T-815 v závode Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601390

Číslo faktúry dodávateľa 320160097
Hodnota faktúry v € s DPH: 134,40
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160370

Popis faktúry
Oprava vozidla – revízia zdvíhacieho zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601391

Číslo faktúry dodávateľa 20160331
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 760,00
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160298

Popis faktúry
Vybudovanie ČOV v závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: RICoS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švermova 2, Vrútky
Ičo 36397911

Faktúra č. DF201601395

Číslo faktúry dodávateľa 1601542
Hodnota faktúry v € s DPH: 51,92
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2016
Identifikácia zmluvy Z20168617_Z
Identifikácia objednávky OV160389

Popis faktúry
Kancelárske potreby pre závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Peter Gerši – GC Tech.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 542/6, Trenčín
Ičo 36880574

Faktúra č. DF201601396

Číslo faktúry dodávateľa 2012216
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 200,00
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV140279

Popis faktúry
Znalecký posudok – sklad Bardejov

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201601397

Číslo faktúry dodávateľa 2016705133
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 462,72
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2016
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV160330

Popis faktúry
Sfunkčnenie operátor. pracoviska v závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201601398

Číslo faktúry dodávateľa 6500379
Hodnota faktúry v € s DPH: 350,16
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160382

Popis faktúry
Náklady spojené s kontrolou kvality ryže

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201601399

Číslo faktúry dodávateľa 1600023
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 560,00
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160299

Popis faktúry
Terénne úpravy – závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: DaPS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Hlinku 3, Čadca
Ičo 36377210  

Faktúra č. DF201601400

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 001,00
Dátum doručenia faktúry: 26.09.2016
Identifikácia zmluvy 9105464500
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha el. energia Ľupčianka 10/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601411

Číslo faktúry dodávateľa 161209
Hodnota faktúry v € s DPH: 65,04
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160356

Popis faktúry
STK na prívese – závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601412

Číslo faktúry dodávateľa 161206
Hodnota faktúry v € s DPH: 99,74
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160355

Popis faktúry
STK a EK na vozidle – závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601418

Číslo faktúry dodávateľa 160083
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 920,00
Dátum doručenia faktúry: 27.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160332

Popis faktúry
Demontáž tech. zariadenia a kovových regálov

Dodávateľ

Obchodné meno: ABADOS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čimhová 152, Čimhová 027 12
Ičo 46590447

Faktúra č. DF201601329

Číslo faktúry dodávateľa 9000959830
Hodnota faktúry v € s DPH: 88,25
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poštové služby 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201601330

Číslo faktúry dodávateľa 16210398
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,00
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201601345

Číslo faktúry dodávateľa 2001616
Hodnota faktúry v € s DPH: 122 864,96
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zámena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601347

Číslo faktúry dodávateľa 9105464162
Hodnota faktúry v € s DPH: 334,55
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2016
Identifikácia zmluvy 9105464500
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601352

Číslo faktúry dodávateľa 9175474161
Hodnota faktúry v € s DPH: 48,81
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2016
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601353

Číslo faktúry dodávateľa 16013
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 839,60
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160329

Popis faktúry
Údržba trávnatých plôch

Dodávateľ

Obchodné meno: ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, Košice 040 01
Ičo 46261699

Faktúra č. DF201601355

Číslo faktúry dodávateľa 16056
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 188,24
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160133

Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ tlakových a hasiacich prístrojov

Dodávateľ

Obchodné meno: Blank, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01
Ičo 36499676

Faktúra č. DF201601356

Číslo faktúry dodávateľa 16057
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 497,60
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160135

Popis faktúry
Opravy VTZ tlakových a hasiacich prístrojov

Dodávateľ

Obchodné meno: Blank, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dostojevského 3313/12, Poprad 058 01
Ičo 36499676

Faktúra č. DF201601359

Číslo faktúry dodávateľa 16080285
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,86
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2016
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz odpadu za 8/2016, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201601360

Číslo faktúry dodávateľa 116164940
Hodnota faktúry v € s DPH: 140,42
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2016
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné a stočné Pražská 29- 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601364

Číslo faktúry dodávateľa 216311115
Hodnota faktúry v € s DPH: 24 075,05
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2016
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201601365

Číslo faktúry dodávateľa 4041600108
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 983,68
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2016
Identifikácia zmluvy 96/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1-6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB"
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pažítková 4, Bratislava
Ičo 31813861

Faktúra č. DF201601366

Číslo faktúry dodávateľa 16072
Hodnota faktúry v € s DPH: 638,40
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160360

Popis faktúry
Odborná príprava na obsluhu, školenie obsluhy plyn. zariadeni, tlakového zariadenia

Dodávateľ

Obchodné meno: PURE s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karpatská 1, Banská Bystrica 974 11
Ičo 36626457

Faktúra č. DF201601367

Číslo faktúry dodávateľa 160100134
Hodnota faktúry v € s DPH: 72,00
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160384

Popis faktúry
Školenie na obsluhu vysokozdvižných motorových vozíkov

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Faktúra č. DF201601369

Číslo faktúry dodávateľa 16009
Hodnota faktúry v € s DPH: 69 329,35
Dátum doručenia faktúry: 20.09.2016
Identifikácia zmluvy 47/OSMaI/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Rekonštrukcia cestných komunikácií Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: MSJ group, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 45480290

Faktúra č. DF201601370

Číslo faktúry dodávateľa 1512016
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 976,44
Dátum doručenia faktúry: 20.09.2016
Identifikácia zmluvy 143/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo

Dodávateľ

Obchodné meno: Hillbridges, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sedlárska 1, Bratislava 811 01
Ičo 36799327

Faktúra č. DF201601374

Číslo faktúry dodávateľa 216089736
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,04
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2016
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 2. 8. 2016 -6. 9. 2016, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201601377

Číslo faktúry dodávateľa 6600160159
Hodnota faktúry v € s DPH: 162,90
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2016
Identifikácia zmluvy 139/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za mesiac 4-6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 66, Košice-Barca
Ičo 31651518

Faktúra č. DF201601378

Číslo faktúry dodávateľa 6600160161
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 549,01
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2016
Identifikácia zmluvy 139/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za mesiace 4-6 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 66, Košice-Barca
Ičo 31651518

Faktúra č. DF201601380

Číslo faktúry dodávateľa 163157
Hodnota faktúry v € s DPH: 490,36
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2016
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201601166

Číslo faktúry dodávateľa 2001176
Hodnota faktúry v € s DPH: 41 440,69
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochranovanie nehnuteľného majetku za mesiace 4-6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601267

Číslo faktúry dodávateľa 2016910330
Hodnota faktúry v € s DPH: 334,39
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160243

Popis faktúry
Servis VZV závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201601268

Číslo faktúry dodávateľa 2016910331
Hodnota faktúry v € s DPH: 334,39
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160242

Popis faktúry
Servis VZV závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201601277

Číslo faktúry dodávateľa 201600161
Hodnota faktúry v € s DPH: 330,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy 144/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby BOZP,OPP a PZS 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Faktúra č. DF201601279

Číslo faktúry dodávateľa 201160092
Hodnota faktúry v € s DPH: 768,00
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160362

Popis faktúry
Dodávka 2 ks paletových vozíkov pre závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Hyster Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Buzulucká 3, Zvolen
Ičo 47582278

Faktúra č. DF201601292

Číslo faktúry dodávateľa 161060
Hodnota faktúry v € s DPH: 190,38
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160296

Popis faktúry
Oprava traktora

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601293

Číslo faktúry dodávateľa 161062
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 557,66
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160317

Popis faktúry
Oprava prac. stroja UN-053

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601294

Číslo faktúry dodávateľa 161061
Hodnota faktúry v € s DPH: 329,92
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160295

Popis faktúry
Oprava TATRA BA 452 JY

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601295

Číslo faktúry dodávateľa 161115
Hodnota faktúry v € s DPH: 957,71
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160318

Popis faktúry
Oprava TATRA 815 BB 015 AI

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing.Róbert Križan EUROCAR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lipová 7, Nitra
Ičo 33958751

Faktúra č. DF201601301

Číslo faktúry dodávateľa 2016145
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 995,36
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2016
Identifikácia zmluvy 146/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Upratovacie služby 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Smart SK, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08
Ičo 36536351

Faktúra č. DF201601304

Číslo faktúry dodávateľa 6861063943
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 8/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601311

Číslo faktúry dodávateľa 2788435548
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601312

Číslo faktúry dodávateľa 0788435454
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601313

Číslo faktúry dodávateľa 5788435538
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601314

Číslo faktúry dodávateľa 8788435528
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601315

Číslo faktúry dodávateľa 0788435564
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2016 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601318

Číslo faktúry dodávateľa 7788435512
Hodnota faktúry v € s DPH: 399,54
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2016
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 8/2016 Biznis Partner za ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601322

Číslo faktúry dodávateľa 85000916
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 249,51
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners za 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201601324

Číslo faktúry dodávateľa 6861064319
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,06
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 8/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601325

Číslo faktúry dodávateľa 6861064556
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu 8/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601340

Číslo faktúry dodávateľa 16104065
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601341

Číslo faktúry dodávateľa 36112846
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 983,42
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601342

Číslo faktúry dodávateľa 36112847
Hodnota faktúry v € s DPH: 728,69
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601346

Číslo faktúry dodávateľa 1611003084
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,40
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2016
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR za 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201601348

Číslo faktúry dodávateľa 9103538192
Hodnota faktúry v € s DPH: 3,48
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2016
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Čačín 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601351

Číslo faktúry dodávateľa 9685118195
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2016
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Banská Štiavnica, Povrazník 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601354

Číslo faktúry dodávateľa 2120160137
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 371,93
Dátum doručenia faktúry: 13.09.2016
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201601357

Číslo faktúry dodávateľa 16965658
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 107,18
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2016
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601358

Číslo faktúry dodávateľa 160244
Hodnota faktúry v € s DPH: 69,26
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160040

Popis faktúry
Pranie bielizne – chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Borová 34/18, Žilina 010 01
Ičo 36383112

Faktúra č. DF201601361

Číslo faktúry dodávateľa 1100005926
Hodnota faktúry v € s DPH: 49 503,74
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2016
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava 813 61
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601363

Číslo faktúry dodávateľa 2016184
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 19.09.2016
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvod zrážkových vôd 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201601308

Číslo faktúry dodávateľa 4000052506
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,26
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160363

Popis faktúry
Školenie – teoretická príprava na OS č. 502

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601309

Číslo faktúry dodávateľa 4000052497
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,26
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160363

Popis faktúry
Školenie – teoretická príprava na OS č. 502

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601310

Číslo faktúry dodávateľa 616111901
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,41
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zrážková voda – ústredie 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601316

Číslo faktúry dodávateľa 20162579
Hodnota faktúry v € s DPH: 332,70
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160275

Popis faktúry
Celková kontrola vozidla – výmena čapu riadenia

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601317

Číslo faktúry dodávateľa 20161461
Hodnota faktúry v € s DPH: 533,34
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom hnuteľných vecí-multifunkčných tlačových zariadení 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201601319

Číslo faktúry dodávateľa 8863001611
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 901,71
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2016
Identifikácia zmluvy 8-863-001611
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poistné ŠHR od 01.10.2016-31.12.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: QBE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 27, Košice
Ičo 36855472

Faktúra č. DF201601320

Číslo faktúry dodávateľa 7102571429
Hodnota faktúry v € s DPH: 743,38
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Kopaničiar za obdobie 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601321

Číslo faktúry dodávateľa 7230685308
Hodnota faktúry v € s DPH: 296,40
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Kopaničiar- Častkovce za obdobie 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601326

Číslo faktúry dodávateľa 4000052617
Hodnota faktúry v € s DPH: 42,77
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160363

Popis faktúry
Školenie BOZP a PO

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601327

Číslo faktúry dodávateľa 7230685146
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 951,91
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Pražská 29 – 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601328

Číslo faktúry dodávateľa 1616900434
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 166,82
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za údržbu 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201601331

Číslo faktúry dodávateľa 7102571428
Hodnota faktúry v € s DPH: 425,23
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Dubovany 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601332

Číslo faktúry dodávateľa 97100253
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 570,93
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201601333

Číslo faktúry dodávateľa 6500348
Hodnota faktúry v € s DPH: 372,74
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky OV160361

Popis faktúry
Náklady spojené s kontrolou kvality ryže

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201601334

Číslo faktúry dodávateľa 7026003316
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 553,52
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160350

Popis faktúry
Úprava funkčnosti v aplikácii Správa registratúry, Príručná registratúra a Reg. stredisko ako súčasti IS SM

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201601335

Číslo faktúry dodávateľa 7026003416
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201601336

Číslo faktúry dodávateľa 16104064
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Borovina 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601337

Číslo faktúry dodávateľa 16104063
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601338

Číslo faktúry dodávateľa 16104062
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Častkovce 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601339

Číslo faktúry dodávateľa 16104061
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 12.09.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601273

Číslo faktúry dodávateľa 7213752154
Hodnota faktúry v € s DPH: 813,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601274

Číslo faktúry dodávateľa 7213752153
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 847,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Pražská 29 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601275

Číslo faktúry dodávateľa 7213752272
Hodnota faktúry v € s DPH: 8,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok,

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601276

Číslo faktúry dodávateľa 0017665183
Hodnota faktúry v € s DPH: 11,80
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160353

Popis faktúry
Dodanie 1ks SIM karty pre potreby zabezpečenia prevádzky elektronického zabezpečovacieho systému Chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Metodova 8, Bratislava
Ičo 35697270

Faktúra č. DF201601278

Číslo faktúry dodávateľa 2016037764
Hodnota faktúry v € s DPH: 189,60
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160376

Popis faktúry
Zverejnenie pracovných ponúk

Dodávateľ

Obchodné meno: Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Faktúra č. DF201601280

Číslo faktúry dodávateľa 20161337
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2016
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201601282

Číslo faktúry dodávateľa 2001466
Hodnota faktúry v € s DPH: 58 738,30
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 8/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601283

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 248,00
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2016
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 9/2016, Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601284

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 022,00
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2016
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 9/2016, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601286

Číslo faktúry dodávateľa 3206030800
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,00
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2016
Identifikácia zmluvy 9100239429
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 9/2016, lokalita Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601287

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,00
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2016
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia za 9/2016, Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601288

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2016
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia za 9/2016, Povrazník

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601289

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 078,00
Dátum doručenia faktúry: 05.09.2016
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia za 9/2016, Dolné Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601296

Číslo faktúry dodávateľa 6788346169
Hodnota faktúry v € s DPH: 374,80
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2016
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby pevnej siete 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601297

Číslo faktúry dodávateľa 701600455
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 06.09.2016
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201601299

Číslo faktúry dodávateľa 99161378
Hodnota faktúry v € s DPH: 258,00
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160359

Popis faktúry
Rekvalifikačný kurz Mzdy

Dodávateľ

Obchodné meno: Agentúra JASPIS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 5, Bratislava 831 04
Ičo 35944889

Faktúra č. DF201601300

Číslo faktúry dodávateľa 6861064196
Hodnota faktúry v € s DPH: 52,08
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV160166

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 8/2016 závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601302

Číslo faktúry dodávateľa 7607655800
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 277,63
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2016
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby mobilnej siete 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601306

Číslo faktúry dodávateľa 7449351761
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,00
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy 9407727881
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601307

Číslo faktúry dodávateľa 16002529
Hodnota faktúry v € s DPH: 229,37
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2016
Identifikácia zmluvy ŽP 2015/1
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stočné 8/2016 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Ičo 00009687

Faktúra č. DF201601249

Číslo faktúry dodávateľa 36112717
Hodnota faktúry v € s DPH: 45 130,80
Dátum doručenia faktúry: 22.08.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601250

Číslo faktúry dodávateľa 230816137
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 880,00
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160346

Popis faktúry
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodov

Dodávateľ

Obchodné meno: HOLDING SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Perešská 2431/38B, Košice 040 11
Ičo 46320415

Faktúra č. DF201601251

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 001,00
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2016
Identifikácia zmluvy 9105464500
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601252

Číslo faktúry dodávateľa 42016463
Hodnota faktúry v € s DPH: 406,31
Dátum doručenia faktúry: 23.08.2016
Identifikácia zmluvy 68/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2017

Dodávateľ

Obchodné meno: ATANI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 65, Bratislava
Ičo 31381481

Faktúra č. DF201601253

Číslo faktúry dodávateľa 216080588
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,35
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2016
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 2. 7. 2016 -1. 8. 2016, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201601255

Číslo faktúry dodávateľa 3654100838
Hodnota faktúry v € s DPH: 447 068,16
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2016
Identifikácia zmluvy 4/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201601256

Číslo faktúry dodávateľa 2016132
Hodnota faktúry v € s DPH: 881,10
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160300

Popis faktúry
Vykonanie STK a EK a opravy na vozidle závodu Kopaničiar T-815 BA-960 LB

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201601257

Číslo faktúry dodávateľa 08161285
Hodnota faktúry v € s DPH: 200,00
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160354

Popis faktúry
Presťahovanie trezorovej skrine

Dodávateľ

Obchodné meno: Expres services, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rastislavova 953/3, Slovenský Grob 900 26
Ičo 50337807

Faktúra č. DF201601258

Číslo faktúry dodávateľa 20160650
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 314,00
Dátum doručenia faktúry: 25.08.2016
Identifikácia zmluvy Z201620291_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Výpočtová a audiovizuálna technika pre potreby na ústredí a závodoch SŠHR.

Dodávateľ

Obchodné meno: ITSK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelená 29, Nitra 949 05
Ičo 36556050

Faktúra č. DF201601259

Číslo faktúry dodávateľa 163140
Hodnota faktúry v € s DPH: 490,36
Dátum doručenia faktúry: 25.08.2016
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201601260

Číslo faktúry dodávateľa 7415970047
Hodnota faktúry v € s DPH: 79,06
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2016
Identifikácia zmluvy 39/OSMaI/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu Jelšovce za obdobie 4-6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601261

Číslo faktúry dodávateľa 2016031
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 989,31
Dátum doručenia faktúry: 30.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160345

Popis faktúry
Porevízne opravy bleskozvodov, Vranov nad Topľou

Dodávateľ

Obchodné meno: SERVICES MCK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Suchodolinská 40, Košice-Sever
Ičo 31730248

Faktúra č. DF201601262

Číslo faktúry dodávateľa 160284
Hodnota faktúry v € s DPH: 877,27
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160314

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky PR43160022

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201601263

Číslo faktúry dodávateľa 2016074
Hodnota faktúry v € s DPH: 537,60
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160138

Popis faktúry
Oprava VTZ zdvíhacích

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601264

Číslo faktúry dodávateľa 2016073
Hodnota faktúry v € s DPH: 504,00
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160130

Popis faktúry
Odborné prehliadky VTZ

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601265

Číslo faktúry dodávateľa 1600096
Hodnota faktúry v € s DPH: 92,21
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160378

Popis faktúry
Výroba samonamáčacieho štočku s textom, dodanie čiernej podušky, výmena dátumového mechanizmu

Dodávateľ

Obchodné meno: 2B Medium s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Obchodná 53, Bratislava 811 06
Ičo 36365301

Faktúra č. DF201601269

Číslo faktúry dodávateľa 7213752149
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 600,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 9/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601270

Číslo faktúry dodávateľa 7213752150
Hodnota faktúry v € s DPH: 871,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601271

Číslo faktúry dodávateľa 7213752151
Hodnota faktúry v € s DPH: 310,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce Kopaničiar 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601272

Číslo faktúry dodávateľa 7213752152
Hodnota faktúry v € s DPH: 775,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601163

Číslo faktúry dodávateľa 2001146
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 848,83
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Poprad 4-6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601164

Číslo faktúry dodávateľa 2001156
Hodnota faktúry v € s DPH: 15 577,45
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Púchov 4-6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601165

Číslo faktúry dodávateľa 2001166
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 091,28
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Breziny 4-6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601183

Číslo faktúry dodávateľa 4000052201
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,60
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160323

Popis faktúry
Periodická odborná skúška

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky Inštitút vzdelávania Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancova 102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601214

Číslo faktúry dodávateľa 2016065
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 843,20
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160138

Popis faktúry
Opravy VTZ zdvíhacích-zvislé posuvné brány na závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601225

Číslo faktúry dodávateľa 2120160126
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 849,10
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2016
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201601226

Číslo faktúry dodávateľa 20162303
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 143,30
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160331

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (výmena tesnení, gufera, hydromeniča…) na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601227

Číslo faktúry dodávateľa 20162304
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 564,10
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160331

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (diagnostika, oprava kabeláže…) na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601229

Číslo faktúry dodávateľa 20162306
Hodnota faktúry v € s DPH: 55,20
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160052

Popis faktúry
Dielenské práce-vykonanie STK

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601230

Číslo faktúry dodávateľa 20161112
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 15.08.2016
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie pohotovostných zásob 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201601235

Číslo faktúry dodávateľa 216310959
Hodnota faktúry v € s DPH: 24 075,05
Dátum doručenia faktúry: 17.08.2016
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201601236

Číslo faktúry dodávateľa 1100005858
Hodnota faktúry v € s DPH: 44 645,69
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2016
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava 813 61
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601239

Číslo faktúry dodávateľa 116158276
Hodnota faktúry v € s DPH: 93,62
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2016
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné, stočné 6-7/2016 Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601240

Číslo faktúry dodávateľa 2016159
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2016
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201601241

Číslo faktúry dodávateľa 2016910317
Hodnota faktúry v € s DPH: 73,63
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160349

Popis faktúry
Dodávka 4ks gúľ na volant – Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201601242

Číslo faktúry dodávateľa 2016083
Hodnota faktúry v € s DPH: 162,00
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160327

Popis faktúry
Dodanie a osadenie batérií na chate Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: ELEKO s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pivovarská ul. 7, Žilina 010 01
Ičo 44546815

Faktúra č. DF201601243

Číslo faktúry dodávateľa 16210355
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,00
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2016
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201601244

Číslo faktúry dodávateľa 8160702211
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 474,33
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2016
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201601247

Číslo faktúry dodávateľa 2016386
Hodnota faktúry v € s DPH: 236,79
Dátum doručenia faktúry: 22.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160372

Popis faktúry
Oprava mechanického zámku na trezorovej skrini

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROSAFE s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Smrečianska 43, Bratislava 811 05
Ičo 35828382

Faktúra č. DF201601248

Číslo faktúry dodávateľa 2016023
Hodnota faktúry v € s DPH: 52,80
Dátum doručenia faktúry: 22.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160358

Popis faktúry
Pozáručná oprava kartotékovej 4 zásuvkovej skrinky

Dodávateľ

Obchodné meno: UMS Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 420, Dlhá nad Váhom 927 05
Ičo 46741691

Faktúra č. DF201601218

Číslo faktúry dodávateľa 9103538191
Hodnota faktúry v € s DPH: 2,58
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2016
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601219

Číslo faktúry dodávateľa 9105464161
Hodnota faktúry v € s DPH: 41,54
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2016
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601220

Číslo faktúry dodávateľa 9685118194
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2016
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, Povrazník

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601221

Číslo faktúry dodávateľa 6500304
Hodnota faktúry v € s DPH: 711,02
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160321

Popis faktúry
Kontrola kvality HR

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201601222

Číslo faktúry dodávateľa 85000816
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 065,72
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2016
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners za 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201601223

Číslo faktúry dodávateľa 167390230
Hodnota faktúry v € s DPH: 51,64
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160322

Popis faktúry
Rozbor odpadových vôd Ľupčianka III.Q 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201601224

Číslo faktúry dodávateľa 9000950993
Hodnota faktúry v € s DPH: 114,65
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2016
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201601228

Číslo faktúry dodávateľa 20162305
Hodnota faktúry v € s DPH: 324,42
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160049

Popis faktúry
Dielenské práce – prehliadka na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601231

Číslo faktúry dodávateľa 2017016
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 095,31
Dátum doručenia faktúry: 16.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160261

Popis faktúry
Znalecký posudok – nehnuteľnosti v kat. území Dubnica nad Váhom

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201601232

Číslo faktúry dodávateľa 1601309
Hodnota faktúry v € s DPH: 254,08
Dátum doručenia faktúry: 16.08.2016
Identifikácia zmluvy Z20168617_Z
Identifikácia objednávky OV160351

Popis faktúry
Kancelárske potreby pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Peter Gerši – GC Tech.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jilemnického 542/6, Trenčín
Ičo 36880574

Faktúra č. DF201601233

Číslo faktúry dodávateľa 7026003216
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 16.08.2016
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201601237

Číslo faktúry dodávateľa 13118
Hodnota faktúry v € s DPH: 283,44
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160352

Popis faktúry
Motorový fukár s vysávačom

Dodávateľ

Obchodné meno: TECHNIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01
Ičo 31410936

Faktúra č. DF201601238

Číslo faktúry dodávateľa 3016928732
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 731,71
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160365

Popis faktúry
Stravné lístky – ústredie 9/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601195

Číslo faktúry dodávateľa 7606693800
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 607,39
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby mobilnej siete 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601196

Číslo faktúry dodávateľa 616110694
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,41
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zrážková voda za 7/2016, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601197

Číslo faktúry dodávateľa 6861054721
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.7.2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601198

Číslo faktúry dodávateľa 6861054977
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,06
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.5.2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601199

Číslo faktúry dodávateľa 1202016
Hodnota faktúry v € s DPH: 860,26
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 143/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo

Dodávateľ

Obchodné meno: Hillbridges, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sedlárska 1, Bratislava 811 01
Ičo 36799327

Faktúra č. DF201601200

Číslo faktúry dodávateľa 16103563
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601201

Číslo faktúry dodávateľa 16103564
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601202

Číslo faktúry dodávateľa 16103565
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601203

Číslo faktúry dodávateľa 16103561
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601204

Číslo faktúry dodávateľa 16103562
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 7/2016 Častkovce-Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601205

Číslo faktúry dodávateľa 16103560
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 678,40
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2016
Identifikácia zmluvy Z201540819_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba ústredie 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601206

Číslo faktúry dodávateľa 16070245
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,32
Dátum doručenia faktúry: 09.08.2016
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz odpadu za 7/2016, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201601207

Číslo faktúry dodávateľa 36112573
Hodnota faktúry v € s DPH: 180,00
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2016
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601208

Číslo faktúry dodávateľa 36112572
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 963,32
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601209

Číslo faktúry dodávateľa 2016127
Hodnota faktúry v € s DPH: 739,85
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160302

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle – Liaz NM 431 AC závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201601210

Číslo faktúry dodávateľa 2016125
Hodnota faktúry v € s DPH: 57,60
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160320

Popis faktúry
Vykonanie STK na prívese, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201601211

Číslo faktúry dodávateľa 2016124
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 271,40
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160301

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle závodu Kopaničiar Tatra BA 079 FO

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201601212

Číslo faktúry dodávateľa 2016126
Hodnota faktúry v € s DPH: 122,90
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160319

Popis faktúry
Vykonanie STK a EK na vozidle závodu Kopaničiar LIAZ NM 431 AC

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201601213

Číslo faktúry dodávateľa 082016
Hodnota faktúry v € s DPH: 14 568,00
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160324

Popis faktúry
Vybudovanie terasy – chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská cesta 12, Žilina 010 08
Ičo 31628702

Faktúra č. DF201601216

Číslo faktúry dodávateľa 9175474160
Hodnota faktúry v € s DPH: 134,51
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2016
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 7/2016, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601173

Číslo faktúry dodávateľa 20161177
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201601175

Číslo faktúry dodávateľa 2001136
Hodnota faktúry v € s DPH: 58 738,30
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601176

Číslo faktúry dodávateľa 2016064
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 536,00
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160130

Popis faktúry
Odborné prehliadky a skúšky VTZ zdvíhacích na závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Kings Trade, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horolezecká 12, Košice 040 01
Ičo 36589276

Faktúra č. DF201601177

Číslo faktúry dodávateľa 320160075
Hodnota faktúry v € s DPH: 681,67
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160200

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601178

Číslo faktúry dodávateľa 320160070
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 014,80
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160198

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601179

Číslo faktúry dodávateľa 320160071
Hodnota faktúry v € s DPH: 6,90
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160201

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601180

Číslo faktúry dodávateľa 320160072
Hodnota faktúry v € s DPH: 469,14
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160199

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601181

Číslo faktúry dodávateľa 320160073
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 165,44
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160197

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601182

Číslo faktúry dodávateľa 320160074
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 570,00
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160196

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201601184

Číslo faktúry dodávateľa 9787506206
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601185

Číslo faktúry dodávateľa 7787506198
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601186

Číslo faktúry dodávateľa 8787506166
Hodnota faktúry v € s DPH: 390,98
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 7/2016 Biznis Partner za ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601187

Číslo faktúry dodávateľa 9787415672
Hodnota faktúry v € s DPH: 380,78
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete Virtual Voice NET 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601188

Číslo faktúry dodávateľa 2787506186
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601189

Číslo faktúry dodávateľa 2787506179
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601190

Číslo faktúry dodávateľa 2787506090
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201601191

Číslo faktúry dodávateľa 7131044093
Hodnota faktúry v € s DPH: 114,95
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia 7/2016 Dubovany

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601192

Číslo faktúry dodávateľa 7131044094
Hodnota faktúry v € s DPH: 783,17
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601193

Číslo faktúry dodávateľa 7190784153
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 110,84
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601194

Číslo faktúry dodávateľa 7230679232
Hodnota faktúry v € s DPH: 291,00
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601142

Číslo faktúry dodávateľa 2016516
Hodnota faktúry v € s DPH: 592,91
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160211

Popis faktúry
Znalecký posudok – nehnuteľnosti v kat. území Dubnica nad Váhom

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201601143

Číslo faktúry dodávateľa 7125502653
Hodnota faktúry v € s DPH: 8,00
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica, L. Hrádok, 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601145

Číslo faktúry dodávateľa 7125502530
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 600,00
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 8/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601146

Číslo faktúry dodávateľa 7125502533
Hodnota faktúry v € s DPH: 775,00
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Brodnianka 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601147

Číslo faktúry dodávateľa 7125502535
Hodnota faktúry v € s DPH: 813,00
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 8/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601148

Číslo faktúry dodávateľa 7125502531
Hodnota faktúry v € s DPH: 871,00
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Kopaničiar 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601149

Číslo faktúry dodávateľa 2800028361
Hodnota faktúry v € s DPH: 151,44
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy 38/2014-TA
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatky za údržbu vlečky, závod Kopaničiar, 7-12/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601153

Číslo faktúry dodávateľa 7125502532
Hodnota faktúry v € s DPH: 310,00
Dátum doručenia faktúry: 02.08.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Častkovce 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601155

Číslo faktúry dodávateľa 2016123
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 995,36
Dátum doručenia faktúry: 03.08.2016
Identifikácia zmluvy 146/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Upratovacie služby 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Smart SK, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08
Ičo 36536351

Faktúra č. DF201601156

Číslo faktúry dodávateľa 160218
Hodnota faktúry v € s DPH: 57,72
Dátum doručenia faktúry: 03.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160040

Popis faktúry
Pranie pre chatu Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Borová 34/18, Žilina 010 01
Ičo 36383112

Faktúra č. DF201601157

Číslo faktúry dodávateľa 6861054114
Hodnota faktúry v € s DPH: 52,08
Dátum doručenia faktúry: 03.08.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV160166

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.7.2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601158

Číslo faktúry dodávateľa 6861054402
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 03.08.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 31.7.2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601159

Číslo faktúry dodávateľa 16002219
Hodnota faktúry v € s DPH: 229,37
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2016
Identifikácia zmluvy ŽP 2015/1
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stočné 7/2016 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Ičo 00009687

Faktúra č. DF201601161

Číslo faktúry dodávateľa 2016068
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 956,61
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160316

Popis faktúry
Oprava kanalizačnej šachty a dlažby

Dodávateľ

Obchodné meno: HI-BEVEL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 12573/50E, Bratislava 831 04
Ičo 47246502

Faktúra č. DF201601167

Číslo faktúry dodávateľa 1616900359
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 166,82
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2016
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za podporu a údržbu 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201601168

Číslo faktúry dodávateľa 20161267
Hodnota faktúry v € s DPH: 479,64
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2016
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201601169

Číslo faktúry dodávateľa 1611002687
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,40
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2016
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR za 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201601170

Číslo faktúry dodávateľa 7449323184
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,00
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2016
Identifikácia zmluvy 9407727881
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia Žižkova 24, Bratislava 8/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601171

Číslo faktúry dodávateľa 701600403
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2016
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201601172

Číslo faktúry dodávateľa 97100245
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 570,93
Dátum doručenia faktúry: 08.08.2016
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201600792

Číslo faktúry dodávateľa 3654096644
Hodnota faktúry v € s DPH: 243 855,36
Dátum doručenia faktúry: 30.05.2016
Identifikácia zmluvy 4/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201600961

Číslo faktúry dodávateľa 36112187
Hodnota faktúry v € s DPH: 57 519,00
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601023

Číslo faktúry dodávateľa 9711690408
Hodnota faktúry v € s DPH: 31 944,05
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy 74/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: CHIRANA Medical, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá
Ičo 36322300

Faktúra č. DF201601086

Číslo faktúry dodávateľa 160247
Hodnota faktúry v € s DPH: 246,38
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160215

Popis faktúry
OOPP pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201601120

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 248,00
Dátum doručenia faktúry: 26.07.2016
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601121

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 022,00
Dátum doručenia faktúry: 26.07.2016
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601122

Číslo faktúry dodávateľa 7216068500
Hodnota faktúry v € s DPH: 533,00
Dátum doručenia faktúry: 26.07.2016
Identifikácia zmluvy 7216068-1
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8-12/2016, lokalita chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601123

Číslo faktúry dodávateľa 3206030800
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,00
Dátum doručenia faktúry: 26.07.2016
Identifikácia zmluvy 9100239429
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, lokalita Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601124

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,00
Dátum doručenia faktúry: 26.07.2016
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia za 8/2016, Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601125

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 26.07.2016
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia za 8/2016, Povrazník

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601126

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 078,00
Dátum doručenia faktúry: 26.07.2016
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia za 8/2016, Dolné Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601133

Číslo faktúry dodávateľa 16028816
Hodnota faktúry v € s DPH: 643,20
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160347

Popis faktúry
Hygienické potreby pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pestovatelská 16147/9, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201601134

Číslo faktúry dodávateľa 7125502534
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 847,00
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 8/2016, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201601135

Číslo faktúry dodávateľa 160257
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,02
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160311

Popis faktúry
OOPP pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201601136

Číslo faktúry dodávateľa 201600141
Hodnota faktúry v € s DPH: 330,00
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy 144/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby BOZP,OPP a PZS 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Falck Fire Services a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvániho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 36840343

Faktúra č. DF201601137

Číslo faktúry dodávateľa 0332016
Hodnota faktúry v € s DPH: 90,12
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy 135/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160290

Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201601138

Číslo faktúry dodávateľa 0362016
Hodnota faktúry v € s DPH: 135,11
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy 135/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160289

Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201601139

Číslo faktúry dodávateľa 0342016
Hodnota faktúry v € s DPH: 85,45
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy 135/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160291

Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201601140

Číslo faktúry dodávateľa 0352016
Hodnota faktúry v € s DPH: 175,56
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy 135/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160294

Popis faktúry
Odborná prehliadka železničnej vlečky Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201601141

Číslo faktúry dodávateľa 2016705005
Hodnota faktúry v € s DPH: 175,50
Dátum doručenia faktúry: 01.08.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160237

Popis faktúry
Operatívne servisné práce – úprava parametrov riadenia kaskády kotlov – ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201601111

Číslo faktúry dodávateľa 8160602196
Hodnota faktúry v € s DPH: 478,55
Dátum doručenia faktúry: 22.07.2016
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201601112

Číslo faktúry dodávateľa 264011578
Hodnota faktúry v € s DPH: 76,01
Dátum doručenia faktúry: 22.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160253

Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201601113

Číslo faktúry dodávateľa 264011577
Hodnota faktúry v € s DPH: 76,01
Dátum doručenia faktúry: 22.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160252

Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201601114

Číslo faktúry dodávateľa 264011576
Hodnota faktúry v € s DPH: 76,01
Dátum doručenia faktúry: 22.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160254

Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201601115

Číslo faktúry dodávateľa 264011575
Hodnota faktúry v € s DPH: 76,01
Dátum doručenia faktúry: 22.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160251

Popis faktúry
STK a EK na vozidle závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201601116

Číslo faktúry dodávateľa 264011579
Hodnota faktúry v € s DPH: 22,01
Dátum doručenia faktúry: 22.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160255

Popis faktúry
Vykonanie EK na multikáre závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201601119

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 001,00
Dátum doručenia faktúry: 26.07.2016
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2016, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601128

Číslo faktúry dodávateľa 2016005
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 420,00
Dátum doručenia faktúry: 26.07.2016
Identifikácia zmluvy 12/OSMaI/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stavebný dozor pri modernizácii OS Breziny Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: MAXIMUM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mariánske námestie 30/5, Žilina 010 01
Ičo 47850728

Faktúra č. DF201601129

Číslo faktúry dodávateľa 2016033
Hodnota faktúry v € s DPH: 111 938,18
Dátum doručenia faktúry: 26.07.2016
Identifikácia zmluvy 5/OSMaI/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Modernizácia obilného sila Breziny – Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: IDEA INVEST, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01
Ičo 36657930

Faktúra č. DF201601130

Číslo faktúry dodávateľa 072016
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 997,50
Dátum doručenia faktúry: 27.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160260

Popis faktúry
Oprava hygienických priestorov AB závodu Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská cesta 12, Žilina 010 08
Ičo 31628702

Faktúra č. DF201601089

Číslo faktúry dodávateľa 2161168017
Hodnota faktúry v € s DPH: 154,44
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2016
Identifikácia zmluvy 606200048
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné od 20.4.2016 – 12.7.2016, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201601090

Číslo faktúry dodávateľa 201601784
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 976,09
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2016
Identifikácia zmluvy 92/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. polrok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Ičo 00165549

Faktúra č. DF201601091

Číslo faktúry dodávateľa 16210295
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,00
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2016
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201601092

Číslo faktúry dodávateľa 16103124
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2016
Identifikácia zmluvy 88/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601093

Číslo faktúry dodávateľa 995160180
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 213,99
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2016
Identifikácia zmluvy 124/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica
Ičo 36022047

Faktúra č. DF201601094

Číslo faktúry dodávateľa 1606140075
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 517,49
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2016
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. polrok 2016 – prevádzka Trenčín

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201601095

Číslo faktúry dodávateľa 1606620034
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 802,00
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2016
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016 – prevádzka Nováky

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201601096

Číslo faktúry dodávateľa 1610286
Hodnota faktúry v € s DPH: 517,20
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160315

Popis faktúry
Dodávka a montáž komunikačného stĺpika- parkovisko ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: E.D.T. spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 21/A, Bratislava
Ičo 35731761

Faktúra č. DF201601097

Číslo faktúry dodávateľa 20161045
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 19.07.2016
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 7/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201601098

Číslo faktúry dodávateľa 216310851
Hodnota faktúry v € s DPH: 24 075,05
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2016
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201601099

Číslo faktúry dodávateľa 062016
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 998,00
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160263

Popis faktúry
Maľovanie bezpečnostných čiar v závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská cesta 12, Žilina 010 08
Ičo 31628702

Faktúra č. DF201601101

Číslo faktúry dodávateľa 116148918
Hodnota faktúry v € s DPH: 167,17
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2016
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné a stočné za 6/2016, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601102

Číslo faktúry dodávateľa 20162150
Hodnota faktúry v € s DPH: 583,50
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160275

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601103

Číslo faktúry dodávateľa 1100005800
Hodnota faktúry v € s DPH: 40 184,33
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2016
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601104

Číslo faktúry dodávateľa 163107
Hodnota faktúry v € s DPH: 490,36
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2016
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201601105

Číslo faktúry dodávateľa 2016148
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 199,20
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160284

Popis faktúry
Dodanie a servis záhradného traktora pre závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: OBAS Pro s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A.Hlinku 20, Čadca
Ičo 46642625

Faktúra č. DF201601106

Číslo faktúry dodávateľa 2016910265
Hodnota faktúry v € s DPH: 141,60
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2016
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV160266

Popis faktúry
Dodávka batérie do VZV závodu Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201601107

Číslo faktúry dodávateľa 352016
Hodnota faktúry v € s DPH: 100,00
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160047

Popis faktúry
Školenie: Opakované oboznamovanie obslúh motorových vozíkov

Dodávateľ

Obchodné meno: Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Častkovce 293, Častkovce
Ičo 46107380

Faktúra č. DF201601108

Číslo faktúry dodávateľa 216070969
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,21
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2016
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 2. 6. 2016 -1. 7. 2016, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201601109

Číslo faktúry dodávateľa 6102000609
Hodnota faktúry v € s DPH: 254,00
Dátum doručenia faktúry: 21.07.2016
Identifikácia zmluvy 72/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Technicko-profylaktický servis / stavebné práce

Dodávateľ

Obchodné meno: Majes, výťahy a eskalátory, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bojnická 18, Bratislava
Ičo 35770732

Faktúra č. DF201601067

Číslo faktúry dodávateľa 1601082001
Hodnota faktúry v € s DPH: 901,00
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy 12/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Balkán 53, Zvolen
Ičo 36054666

Faktúra č. DF201601068

Číslo faktúry dodávateľa 12016
Hodnota faktúry v € s DPH: 603,00
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1. polrok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C
Ičo 36054259

Faktúra č. DF201601069

Číslo faktúry dodávateľa 16965575
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 073,32
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 5-6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201601070

Číslo faktúry dodávateľa 7131037223
Hodnota faktúry v € s DPH: 114,95
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia 6/2016 Dubovany

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601071

Číslo faktúry dodávateľa 2650006560
Hodnota faktúry v € s DPH: 392,40
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy 847780003-3-2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok na 3. Q /2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601072

Číslo faktúry dodávateľa 7111396496
Hodnota faktúry v € s DPH: 145,14
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy 41/OSMaI/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 6/2016 – lokalita Jelšovce

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601073

Číslo faktúry dodávateľa 3016924136
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 410,06
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160303

Popis faktúry
Stravné lístky Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601074

Číslo faktúry dodávateľa 3016924135
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 943,60
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160309

Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601075

Číslo faktúry dodávateľa 7200766426
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 943,17
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia, Pražská 29, 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601077

Číslo faktúry dodávateľa 2550008772
Hodnota faktúry v € s DPH: 627,91
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy 27/OSMaI/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Prenájom pozemku Brodnianka 22.06. – 31.12. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601078

Číslo faktúry dodávateľa 7102541425
Hodnota faktúry v € s DPH: 816,14
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601079

Číslo faktúry dodávateľa 21160820
Hodnota faktúry v € s DPH: 14,35
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2016
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia za 6/2016, Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201601080

Číslo faktúry dodávateľa 36112227
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 065,71
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601081

Číslo faktúry dodávateľa 36112228
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 083,80
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2016
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201601082

Číslo faktúry dodávateľa 3654099102
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 127,21
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2016
Identifikácia zmluvy 239/OIaSM/94/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku 1. polrok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201601083

Číslo faktúry dodávateľa 1600017
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 730,20
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160286

Popis faktúry
Oprava strechy vrátnice – závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: DaPS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Hlinku 3, Čadca
Ičo 36377210  

Faktúra č. DF201601084

Číslo faktúry dodávateľa 01432016
Hodnota faktúry v € s DPH: 590,88
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160312

Popis faktúry
Oprava kalového čerpadla – závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Jozef Dedík
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Želovany 1072, ĆACHTICE
Ičo 40271811

Faktúra č. DF201601085

Číslo faktúry dodávateľa 20160009
Hodnota faktúry v € s DPH: 710,40
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160131

Popis faktúry
Odborné prehliadky VTZ

Dodávateľ

Obchodné meno: Ledvák spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 103, Veľký Folkmar 055 51
Ičo 48206326

Faktúra č. DF201601087

Číslo faktúry dodávateľa 3016924624
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 410,06
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2016
Identifikácia zmluvy Z201531762_Z
Identifikácia objednávky OV160313

Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kálov 356, Žilina 010 01
Ičo 36391000

Faktúra č. DF201601088

Číslo faktúry dodávateľa 16102969
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 592,00
Dátum doručenia faktúry: 18.07.2016
Identifikácia zmluvy Z201540819_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba ústredie 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601044

Číslo faktúry dodávateľa 9685118193
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 6/2016, Povrazník

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601045

Číslo faktúry dodávateľa 20161111
Hodnota faktúry v € s DPH: 479,64
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom multifunkčných zariadení 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201601046

Číslo faktúry dodávateľa 16060208
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,86
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz odpadu za 6/2016, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201601048

Číslo faktúry dodávateľa 9175474159
Hodnota faktúry v € s DPH: 69,80
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 6/2016, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601049

Číslo faktúry dodávateľa 9105464160
Hodnota faktúry v € s DPH: 191,57
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia za 6/2016, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201601050

Číslo faktúry dodávateľa 2500014039
Hodnota faktúry v € s DPH: 34,78
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 2/2011-ZA
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Výkon na vlečke – čistenie a mazanie, Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201601052

Číslo faktúry dodávateľa 1052016
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 433,21
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 143/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo

Dodávateľ

Obchodné meno: Hillbridges, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sedlárska 1, Bratislava 811 01
Ičo 36799327

Faktúra č. DF201601053

Číslo faktúry dodávateľa 103716
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 042,02
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 77/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Metron, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Beblavého 8, Bratislava
Ičo 35811722

Faktúra č. DF201601054

Číslo faktúry dodávateľa 2120160115
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 040,86
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2016
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201601055

Číslo faktúry dodávateľa 16102971
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Drienka, Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601056

Číslo faktúry dodávateľa 16102972
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601057

Číslo faktúry dodávateľa 16102973
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601058

Číslo faktúry dodávateľa 16102974
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601059

Číslo faktúry dodávateľa 16102970
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2016
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 6/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201601060

Číslo faktúry dodávateľa 1610273
Hodnota faktúry v € s DPH: 681,60
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2016
Identifikácia zmluvy 17/OVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis IBS

Dodávateľ

Obchodné meno: E.D.T. spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 21/A, Bratislava
Ičo 35731761

Faktúra č. DF201601062

Číslo faktúry dodávateľa 115629
Hodnota faktúry v € s DPH: 359,44
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160280

Popis faktúry
Dielenské práce – servisná prehliadka

Dodávateľ

Obchodné meno: TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Faktúra č. DF201601063

Číslo faktúry dodávateľa 20162089
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 003,10
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (výmena oleja,kvapaliny…) na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601064

Číslo faktúry dodávateľa 20162087
Hodnota faktúry v € s DPH: 797,60
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160310

Popis faktúry
Dielenské práce – dodávka a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601065

Číslo faktúry dodávateľa 408792016
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 119,74
Dátum doručenia faktúry: 13.07.2016
Identifikácia zmluvy 126/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra
Ičo 36550949

Faktúra č. DF201601066

Číslo faktúry dodávateľa 60604
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 767,86
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2016
Identifikácia zmluvy 132/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR, 2. štvrťrok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 160, Trenčín
Ičo 36351156

Faktúra č. DF201601015

Číslo faktúry dodávateľa 20161012
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2016
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201601016

Číslo faktúry dodávateľa 2016019
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 976,00
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160264

Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia a mostového žeriavu

Dodávateľ

Obchodné meno: Kinley, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čermeľská cesta 3, Košice 040 01
Ičo 36602817

Faktúra č. DF201601017

Číslo faktúry dodávateľa 97100234
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 570,93
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2016
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201601022

Číslo faktúry dodávateľa 161523
Hodnota faktúry v € s DPH: 183,74
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy 11/OVS/2016
Identifikácia objednávky OV160275

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava (vyprostenie s hydr.okuliarmi…) na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: BAYERN CENTER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Živnostenská 5, Bratislava 811 06
Ičo 31368093

Faktúra č. DF201601024

Číslo faktúry dodávateľa 2000906
Hodnota faktúry v € s DPH: 58 738,30
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 6/2016 Púchov, Poprad, Kežmarok, Hontianske Nemce

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201601025

Číslo faktúry dodávateľa 11161228
Hodnota faktúry v € s DPH: 123,00
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy 138/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bardejovská 6, Košice
Ičo 31701914

Faktúra č. DF201601026

Číslo faktúry dodávateľa 7026002616
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201601027

Číslo faktúry dodávateľa 3111601704
Hodnota faktúry v € s DPH: 80,00
Dátum doručenia faktúry: 08.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160270

Popis faktúry
Servisný zásah na zariadení Aqualab, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: MARLUS Group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 161, Nitra
Ičo 31411304

Faktúra č. DF201601028

Číslo faktúry dodávateľa 0242016
Hodnota faktúry v € s DPH: 16 908,56
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160212

Popis faktúry
Vybudovanie montážnej jamy v závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: STACON s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 345, Trenčianska Turná
Ičo 36351521

Faktúra č. DF201601031

Číslo faktúry dodávateľa 1640003
Hodnota faktúry v € s DPH: 100,02
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy 75/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4-6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 882/46, P ú c h o v
Ičo 31599168

Faktúra č. DF201601032

Číslo faktúry dodávateľa 2016138
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201601033

Číslo faktúry dodávateľa 7240615891
Hodnota faktúry v € s DPH: 279,84
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy Z2016476_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Častkovce, 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201601034

Číslo faktúry dodávateľa 85000716
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 466,14
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet Diners 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201601036

Číslo faktúry dodávateľa 1611002341
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,80
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR za 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201601037

Číslo faktúry dodávateľa 160702
Hodnota faktúry v € s DPH: 816,00
Dátum doručenia faktúry: 11.07.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160288

Popis faktúry
Výrub odumretého stromu v areáli SŠHR SR, odvoz, zhodnotenie odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno: RONDO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pod Rovnicami 21, Bratislava
Ičo 31334172

Faktúra č. DF201601038

Číslo faktúry dodávateľa 6861046236
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,20
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.6.2016, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601039

Číslo faktúry dodávateľa 9116061957
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,60
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy SZ 91110669
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Úschova odpadu za II. štvrťrok 2016 – Pražská 29, BA

Dodávateľ

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ivanská cesta 22, Bratislava
Ičo 00681300

Faktúra č. DF201601040

Číslo faktúry dodávateľa 6861046916
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,80
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájomné za oceľovú fľašu do 30.6.2016, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201601041

Číslo faktúry dodávateľa 9000943956
Hodnota faktúry v € s DPH: 129,70
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poštový úver ústredie za 6/2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201601043

Číslo faktúry dodávateľa 9103538190
Hodnota faktúry v € s DPH: 3,90
Dátum doručenia faktúry: 12.07.2016
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia – vyúčtovanie za 6/2016, Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201600910

Číslo faktúry dodávateľa 36112050
Hodnota faktúry v € s DPH: 673 063,60
Dátum doručenia faktúry: 20.06.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201600911

Číslo faktúry dodávateľa 36112052
Hodnota faktúry v € s DPH: 100 880,60
Dátum doručenia faktúry: 20.06.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201600912

Číslo faktúry dodávateľa 36112051
Hodnota faktúry v € s DPH: 45 055,56
Dátum doručenia faktúry: 20.06.2016
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201600962

Číslo faktúry dodávateľa 16025028
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 079,67
Dátum doručenia faktúry: 30.06.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV160238

Popis faktúry
Kancelárske potreby pre ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pestovatelská 16147/9, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201600969

Číslo faktúry dodávateľa 301647898
Hodnota faktúry v € s DPH: 372 046,16
Dátum doručenia faktúry: 01.07.2016
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201600975

Číslo faktúry dodávateľa 7185370451
Hodnota faktúry v € s DPH: 813,00
Dátum doručenia faktúry: 04.07.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 7/2016 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201600982

Číslo faktúry dodávateľa 7185370446
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 600,00
Dátum doručenia faktúry: 04.07.2016
Identifikácia zmluvy Z2016456_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn 7/2016 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201600986

Číslo faktúry dodávateľa 160218
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 360,13
Dátum doručenia faktúry: 06.07.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160257

Popis faktúry
OOPP, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201600987

Číslo faktúry dodávateľa 160205
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 015,58
Dátum doručenia faktúry: 06.07.2016
Identifikácia zmluvy Z20167736_Z
Identifikácia objednávky OV160215

Popis faktúry
OOPP, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trieda SNP 90/341, Košice
Ičo 47619511

Faktúra č. DF201600989