Faktúry 2015

Faktúra č. DF201501886

Číslo faktúry dodávateľa 150819031
Hodnota faktúry v € s DPH: 50 112,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C
Ičo 36054259

Faktúra č. DF201501725

Číslo faktúry dodávateľa 3654087624
Hodnota faktúry v € s DPH: 203 212,80
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2015
Identifikácia zmluvy 4/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201501856

Číslo faktúry dodávateľa 35114534
Hodnota faktúry v € s DPH: 22 635,36
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501857

Číslo faktúry dodávateľa 35114537
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 692,93
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501858

Číslo faktúry dodávateľa 35114538
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 212,61
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501981

Číslo faktúry dodávateľa 3654088896
Hodnota faktúry v € s DPH: 325 140,48
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy 4/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201501975

Číslo faktúry dodávateľa 3401680525
Hodnota faktúry v € s DPH: 75,00
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150513

Popis faktúry
Verejné obstarávanie r.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201502075

Číslo faktúry dodávateľa 35210898
Hodnota faktúry v € s DPH: 222,00
Dátum doručenia faktúry: 30.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150495

Popis faktúry
Trend r. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: News and Media Holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Einsteinova 25, Bratislava 851 01
Ičo 47256281

Faktúra č. DF201502079

Číslo faktúry dodávateľa 3520901189
Hodnota faktúry v € s DPH: 35,70
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150484

Popis faktúry
Roľnícke noviny r. 2016-vyúčtovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Profi Press SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 22, Nitra
Ičo 45348723

Faktúra č. DF201502082

Číslo faktúry dodávateľa 1503377233
Hodnota faktúry v € s DPH: 775,93
Dátum doručenia faktúry: 05.01.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150511

Popis faktúry
Nový čas, Pravda r. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201502099

Číslo faktúry dodávateľa 111512001
Hodnota faktúry v € s DPH: 609,00
Dátum doručenia faktúry: 07.01.2016
Identifikácia zmluvy 67/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Košická 2, Ž i l i n a
Ičo 36407771

Faktúra č. DF201502100

Číslo faktúry dodávateľa 2120150204
Hodnota faktúry v € s DPH: 208,80
Dátum doručenia faktúry: 07.01.2016
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201502101

Číslo faktúry dodávateľa 1540008
Hodnota faktúry v € s DPH: 150,00
Dátum doručenia faktúry: 07.01.2016
Identifikácia zmluvy 75/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 882/46, P ú c h o v
Ičo 31599168

Faktúra č. DF201502105

Číslo faktúry dodávateľa 110215
Hodnota faktúry v € s DPH: 150,00
Dátum doručenia faktúry: 08.01.2016
Identifikácia zmluvy 77/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Metron, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Beblavého 8, Bratislava
Ičo 35811722

Faktúra č. DF201502109

Číslo faktúry dodávateľa 3522533478
Hodnota faktúry v € s DPH: 335,00
Dátum doručenia faktúry: 11.01.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150552

Popis faktúry
Plus jeden deň a Plus 7 dní r. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: News and Media Holding a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Einsteinova 25, Bratislava 851 01
Ičo 47256281

Faktúra č. DF201502127

Číslo faktúry dodávateľa 1502015
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,90
Dátum doručenia faktúry: 13.01.2016
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150515

Popis faktúry
Parlamentný kuriér r. 2016-vyúčtovanie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, spol. s r.o. odštepný závod Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava
Ičo 31440517

Faktúra č. DF201502131

Číslo faktúry dodávateľa 1153800974
Hodnota faktúry v € s DPH: 199,00
Dátum doručenia faktúry: 14.01.2016
Identifikácia zmluvy 79/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: FORTISCHEM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.R. Štefánika 1, N o v á k y
Ičo 46693874

Faktúra č. DF201502141

Číslo faktúry dodávateľa 97100172
Hodnota faktúry v € s DPH: 54 694,78
Dátum doručenia faktúry: 15.01.2016
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201502142

Číslo faktúry dodávateľa 1512140070
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 401,46
Dátum doručenia faktúry: 15.01.2016
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201502153

Číslo faktúry dodávateľa 215311475
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 000,00
Dátum doručenia faktúry: 18.01.2016
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201502156

Číslo faktúry dodávateľa 153193
Hodnota faktúry v € s DPH: 146,80
Dátum doručenia faktúry: 18.01.2016
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201502071

Číslo faktúry dodávateľa 3154687
Hodnota faktúry v € s DPH: 479,63
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2015
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKR
Identifikácia objednávky OV150575

Popis faktúry
Letenka na ZPC Brusel r.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Faktúra č. DF201502072

Číslo faktúry dodávateľa 15188
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 023,60
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150551

Popis faktúry
Priemyselný vysávač, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: TECHNIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01
Ičo 31410936

Faktúra č. DF201502073

Číslo faktúry dodávateľa 7026005315
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 398,17
Dátum doručenia faktúry: 30.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150572

Popis faktúry
Prechod aplikácie Správa registratúry na rok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201502049

Číslo faktúry dodávateľa 2015910367
Hodnota faktúry v € s DPH: 194,40
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150530

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502050

Číslo faktúry dodávateľa 2015910368
Hodnota faktúry v € s DPH: 53,04
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150529

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502051

Číslo faktúry dodávateľa 2015910369
Hodnota faktúry v € s DPH: 146,11
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150526

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502052

Číslo faktúry dodávateľa 2015910370
Hodnota faktúry v € s DPH: 400,46
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150534

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502053

Číslo faktúry dodávateľa 2015910371
Hodnota faktúry v € s DPH: 453,89
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150533

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502054

Číslo faktúry dodávateľa 2015910372
Hodnota faktúry v € s DPH: 336,86
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150531

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502056

Číslo faktúry dodávateľa 13415
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 670,00
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015
Identifikácia zmluvy Z201540961_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nákup pohotovostných zásob

Dodávateľ

Obchodné meno: PROTECHNIK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Továrenská 27, Zlaté Moravce 953 01
Ičo 45951136

Faktúra č. DF201502058

Číslo faktúry dodávateľa 15002
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 920,00
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150568

Popis faktúry
Oprava rozvodnej skrine objekt Šenkvice

Dodávateľ

Obchodné meno: P&R Fratelli s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M. Rázusa 1240/14, Žilina 010 01
Ičo 45987751

Faktúra č. DF201502059

Číslo faktúry dodávateľa 2015155
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 549,58
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150573

Popis faktúry
Oprava trafostanice, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: JARS elektro, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kuzmányho 8428/20A, Žilina
Ičo 47381850

Faktúra č. DF201502060

Číslo faktúry dodávateľa 150116
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 776,92
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150566

Popis faktúry
Oprava strechy Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: SORAMSTAV s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 171, Boldog 925 26
Ičo 44786344

Faktúra č. DF201502061

Číslo faktúry dodávateľa 2015082
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,00
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015
Identifikácia zmluvy 76/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150115

Popis faktúry
Kontrola dymovodov a komínov v budove ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: PETRA +, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 146, Bratislava 831 54
Ičo 35929855

Faktúra č. DF201502062

Číslo faktúry dodávateľa 15105570
Hodnota faktúry v € s DPH: 25 346,56
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150569

Popis faktúry
Vybudovanie zabezp. systému Hontianske Nemce

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201502063

Číslo faktúry dodávateľa 15105571
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 508,50
Dátum doručenia faktúry: 28.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150570

Popis faktúry
Stavebné úpravy k zabezpečovaciemu systému Hontianske Nemce

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201502064

Číslo faktúry dodávateľa 2015536
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 590,40
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150574

Popis faktúry
Úradné meranie spotreby paliva áut

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
Ičo 14255791

Faktúra č. DF201502065

Číslo faktúry dodávateľa 2015084
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,00
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2015
Identifikácia zmluvy 76/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150579

Popis faktúry
Servis, odborná skúška plynových kotlov v budove ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: PETRA +, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 146, Bratislava 831 54
Ičo 35929855

Faktúra č. DF201502066

Číslo faktúry dodávateľa 1510535
Hodnota faktúry v € s DPH: 896,40
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150578

Popis faktúry
Základná doska pre ústredňu

Dodávateľ

Obchodné meno: E.D.T. spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 21/A, Bratislava
Ičo 35731761

Faktúra č. DF201502067

Číslo faktúry dodávateľa 20150405
Hodnota faktúry v € s DPH: 180,00
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150555

Popis faktúry
Oprava informačného zariadenia OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Branislav Zríny IT services
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 1170/23, Púchov
Ičo 43316204

Faktúra č. DF201502068

Číslo faktúry dodávateľa 20152368
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 026,00
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150571

Popis faktúry
Licencie k antivírovému softwaru

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201502069

Číslo faktúry dodávateľa 36011042
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 350,00
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2015
Identifikácia zmluvy Z201539118_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka tonerov pre ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Za Hradbami 27, Pezinok
Ičo 35891866

Faktúra č. DF201502070

Číslo faktúry dodávateľa 1018467
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 500,00
Dátum doručenia faktúry: 29.12.2015
Identifikácia zmluvy Z201539117_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nákup výpočtovej techniky – pevné disky, náhradné zdroje

Dodávateľ

Obchodné meno: nanoTECH s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Veselá 2, Prešov
Ičo 43798608

Faktúra č. DF201502026

Číslo faktúry dodávateľa 15101
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 880,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150563

Popis faktúry
Klimatizačný a odvlhčovací systém, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Klima – Teplo designing, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hroncova 3, Košice
Ičo 44294476

Faktúra č. DF201502027

Číslo faktúry dodávateľa 3111503197
Hodnota faktúry v € s DPH: 80,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150450

Popis faktúry
Kontrola úpravovne vody, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: MARLUS Group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomeského 33, Nitra
Ičo 31411304

Faktúra č. DF201502028

Číslo faktúry dodávateľa 2015062
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 996,82
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150542

Popis faktúry
Oprava železničnej vlečky, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Dopravné stavby Púchov, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nimnická cesta 1724/5, Púchov
Ičo 36329665

Faktúra č. DF201502029

Číslo faktúry dodávateľa 260019353
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 138,98
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201502030

Číslo faktúry dodávateľa 20150002
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 352,59
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 27/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Dobrovoľný hasičský zbor – ORAVA, o.z
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Krušetnica 237, Krušetnica
Ičo 37799932

Faktúra č. DF201502031

Číslo faktúry dodávateľa 260019354
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 800,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201502032

Číslo faktúry dodávateľa 15966284
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 824,45
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201502033

Číslo faktúry dodávateľa 150102343
Hodnota faktúry v € s DPH: 138,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150449

Popis faktúry
Školenie "Predbežná finančná kontrola"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201502034

Číslo faktúry dodávateľa 150102314
Hodnota faktúry v € s DPH: 207,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150376

Popis faktúry
Seminár "Praktický výkon predbežnej FK"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201502035

Číslo faktúry dodávateľa 150102358
Hodnota faktúry v € s DPH: 69,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150509

Popis faktúry
Seminár "Nové povinnosti v súvislosti so sprístupňovaním informácií"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201502038

Číslo faktúry dodávateľa 7900796431
Hodnota faktúry v € s DPH: 336,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150478

Popis faktúry
Školenie na obsluhu telef. ústredne

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201502039

Číslo faktúry dodávateľa 3115500
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 507,70
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 03-15S
Identifikácia objednávky OV150466

Popis faktúry
Oprava VZT a klimatizač. zariadení ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: VK-KLIMASERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strečnianska 16, Bratislava 851 05
Ičo 35948507

Faktúra č. DF201502041

Číslo faktúry dodávateľa 150072
Hodnota faktúry v € s DPH: 864,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 51/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poskytovanie poradenských služieb 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Stengl Consulting, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sumbalova 1/A, Bratislava
Ičo 35785616

Faktúra č. DF201502042

Číslo faktúry dodávateľa 215110535
Hodnota faktúry v € s DPH: 180 710,14
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy 137/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nákup mobilizačných rezerv

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201502043

Číslo faktúry dodávateľa 15125
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 044,00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150553

Popis faktúry
Nákup termohydrometrov

Dodávateľ

Obchodné meno: TECHNIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01
Ičo 31410936

Faktúra č. DF201502044

Číslo faktúry dodávateľa 250100151
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 344,42
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150503

Popis faktúry
Rekonštrukcia plášťa buniek OS Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: Techkon, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seredská 247/4012, Trnava – Modranka
Ičo 36245267

Faktúra č. DF201502045

Číslo faktúry dodávateľa 15010510
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 616,67
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150562

Popis faktúry
Stavebné úpravy v budove ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: KRNÁČ – DREVOREZ Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vinohradnícka 3, Bratislava 821 06
Ičo 35767537

Faktúra č. DF201502046

Číslo faktúry dodávateľa 15105551
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 440,00
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidel. kontrola EPS Borovina 4.Q 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201502047

Číslo faktúry dodávateľa 15105553
Hodnota faktúry v € s DPH: 176,40
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis Borovina 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201502048

Číslo faktúry dodávateľa 2015910366
Hodnota faktúry v € s DPH: 163,03
Dátum doručenia faktúry: 23.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150528

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502005

Číslo faktúry dodávateľa 2015910363
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 096,33
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150522

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502006

Číslo faktúry dodávateľa 320150083
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 536,50
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150457

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502007

Číslo faktúry dodávateľa 2015910364
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 120,02
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150523

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502008

Číslo faktúry dodávateľa 2015910361
Hodnota faktúry v € s DPH: 238,80
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150524

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502009

Číslo faktúry dodávateľa 320150081
Hodnota faktúry v € s DPH: 403,40
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150441

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502010

Číslo faktúry dodávateľa 20150177
Hodnota faktúry v € s DPH: 980,64
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150504

Popis faktúry
LED svietidlá SENZO

Dodávateľ

Obchodné meno: FREYA Slovakia s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bánovská 134, Trenčianska Turná
Ičo 45399816

Faktúra č. DF201502011

Číslo faktúry dodávateľa 320150082
Hodnota faktúry v € s DPH: 447,50
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150458

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502012

Číslo faktúry dodávateľa 2015060
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 567,40
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150567

Popis faktúry
Oprava strechy Halič

Dodávateľ

Obchodné meno: IDEA INVEST, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01
Ičo 36657930

Faktúra č. DF201502013

Číslo faktúry dodávateľa 320150093
Hodnota faktúry v € s DPH: 371,10
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150464

Popis faktúry
Akumulátorové batérie, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502014

Číslo faktúry dodávateľa 320150091
Hodnota faktúry v € s DPH: 856,72
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150446

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502015

Číslo faktúry dodávateľa 320150092
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 339,90
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150454

Popis faktúry
akumul. batérie, Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502016

Číslo faktúry dodávateľa 320150090
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 092,50
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150444

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502017

Číslo faktúry dodávateľa 320150095
Hodnota faktúry v € s DPH: 99,74
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150462

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502018

Číslo faktúry dodávateľa 320150089
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 706,20
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150440

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502019

Číslo faktúry dodávateľa 320150094
Hodnota faktúry v € s DPH: 336,37
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150461

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502020

Číslo faktúry dodávateľa 320150088
Hodnota faktúry v € s DPH: 969,36
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150455

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502021

Číslo faktúry dodávateľa 320150097
Hodnota faktúry v € s DPH: 99,74
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150459

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502022

Číslo faktúry dodávateľa 320150087
Hodnota faktúry v € s DPH: 855,70
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150443

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502023

Číslo faktúry dodávateľa 320150096
Hodnota faktúry v € s DPH: 99,74
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150460

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502025

Číslo faktúry dodávateľa 15102
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 600,00
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150564

Popis faktúry
Stavebné úpravy ku klimatizačnému systému

Dodávateľ

Obchodné meno: Klima – Teplo designing, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hroncova 3, Košice
Ičo 44294476

Faktúra č. DF201501985

Číslo faktúry dodávateľa 708792015
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 390,21
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy 126/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10, 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra
Ičo 36550949

Faktúra č. DF201501986

Číslo faktúry dodávateľa 10153339
Hodnota faktúry v € s DPH: 168,00
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150269

Popis faktúry
Školenie: Základný kurz obslúh plyn. zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501987

Číslo faktúry dodávateľa 15105535
Hodnota faktúry v € s DPH: 646,80
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis, závod Borovina 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501988

Číslo faktúry dodávateľa 15105538
Hodnota faktúry v € s DPH: 646,80
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis Kopaničiar 12/2015 Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501989

Číslo faktúry dodávateľa 15105537
Hodnota faktúry v € s DPH: 646,80
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis Kopaničiar 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501990

Číslo faktúry dodávateľa 15105536
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 406,86
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis Ľupčianka 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501991

Číslo faktúry dodávateľa 15105534
Hodnota faktúry v € s DPH: 646,80
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis 12/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501992

Číslo faktúry dodávateľa 150101038
Hodnota faktúry v € s DPH: 540,96
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150565

Popis faktúry
Ekologická likvidácia odpadu a odvoz z ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: ŠPEP s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 188, Bratislava
Ičo 46655174

Faktúra č. DF201501993

Číslo faktúry dodávateľa 2015004
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 994,16
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150560

Popis faktúry
Oprava nakladacej rampy v Šarišských Michaľanoch

Dodávateľ

Obchodné meno: 3polis, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodská cesta 2945/38, Žilina
Ičo 48064122

Faktúra č. DF201501994

Číslo faktúry dodávateľa 2015910352
Hodnota faktúry v € s DPH: 271,44
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150518

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201501995

Číslo faktúry dodávateľa 320150086
Hodnota faktúry v € s DPH: 292,32
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150447

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201501996

Číslo faktúry dodávateľa 2015910353
Hodnota faktúry v € s DPH: 200,65
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150519

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201501997

Číslo faktúry dodávateľa 2015910355
Hodnota faktúry v € s DPH: 441,84
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150521

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201501998

Číslo faktúry dodávateľa 2015910357
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,90
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150538

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201501999

Číslo faktúry dodávateľa 320150085
Hodnota faktúry v € s DPH: 159,80
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150448

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502000

Číslo faktúry dodávateľa 320150098
Hodnota faktúry v € s DPH: 250,40
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150463

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502001

Číslo faktúry dodávateľa 2015910354
Hodnota faktúry v € s DPH: 81,67
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150520

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502002

Číslo faktúry dodávateľa 2015910356
Hodnota faktúry v € s DPH: 341,71
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150537

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201502003

Číslo faktúry dodávateľa 320150084
Hodnota faktúry v € s DPH: 443,12
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 80/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150456

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BOSAR s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Nitra 949 01
Ičo 35911212

Faktúra č. DF201502004

Číslo faktúry dodávateľa 2015910362
Hodnota faktúry v € s DPH: 238,80
Dátum doručenia faktúry: 22.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150525

Popis faktúry
Servisné práce na VZV, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201501963

Číslo faktúry dodávateľa 1512620019
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 680,64
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 4. Q 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201501964

Číslo faktúry dodávateľa 15005
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 986,00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 26/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Náklady na opravu špeciálnej techniky

Dodávateľ

Obchodné meno: Dobrovoľné hasičské združenie POLE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farárske 27, Trnava
Ičo 42178606

Faktúra č. DF201501965

Číslo faktúry dodávateľa 21151258
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,49
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 11/2015 Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201501966

Číslo faktúry dodávateľa 515320192
Hodnota faktúry v € s DPH: 739,20
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150414

Popis faktúry
Overenie váh, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská legálna metrológia, n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko HVIEZDOSLAVOVA 31, B. BYSTRICA
Ičo 37954521

Faktúra č. DF201501967

Číslo faktúry dodávateľa 7026004515
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Podpora – Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 11/20015

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201501968

Číslo faktúry dodávateľa 15105486
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 560,00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
štvrťročná kontrola EPS Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501969

Číslo faktúry dodávateľa 15105485
Hodnota faktúry v € s DPH: 960,00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
štvrťročná kontrola EPS Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501970

Číslo faktúry dodávateľa 15105504
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 500,00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
štvrťročná kontrola EPS Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501971

Číslo faktúry dodávateľa 0602015
Hodnota faktúry v € s DPH: 175,56
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 135/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150558

Popis faktúry
Odborná prehliadka vlečky, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201501972

Číslo faktúry dodávateľa 0582015
Hodnota faktúry v € s DPH: 90,12
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 135/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150556

Popis faktúry
Odborná prehliadka vlečky, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201501973

Číslo faktúry dodávateľa 0592015
Hodnota faktúry v € s DPH: 85,45
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 135/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150557

Popis faktúry
Odborná prehliadka vlečky, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201501974

Číslo faktúry dodávateľa 150839
Hodnota faktúry v € s DPH: 129,60
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150561

Popis faktúry
Prenosné hasiace prístroje

Dodávateľ

Obchodné meno: KODRETA Štefanov spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: KODRETA Štefanov s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štefanov č. 372, Štefanov
Ičo 31418171

Faktúra č. DF201501976

Číslo faktúry dodávateľa 201504018
Hodnota faktúry v € s DPH: 320,00
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150510

Popis faktúry
Autobusová doprava zamestnancov SŠHR SR dňa 3.12. a 4.12.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: CK AZAD, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín
Ičo 43792138

Faktúra č. DF201501977

Číslo faktúry dodávateľa 982015
Hodnota faktúry v € s DPH: 780,00
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150541

Popis faktúry
Oprava EZ-EPS v OOS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: Štefan Janíček – OUR-EPSaEZS-elektro
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nesluša č. 13, Nesluša
Ičo 17782830

Faktúra č. DF201501978

Číslo faktúry dodávateľa 15007
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 680,80
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150546

Popis faktúry
Úpravy v objekte Istebné

Dodávateľ

Obchodné meno: ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, Košice 040 01
Ičo 46261699

Faktúra č. DF201501979

Číslo faktúry dodávateľa 150418
Hodnota faktúry v € s DPH: 45,94
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150034

Popis faktúry
Služby v práčovni – chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Borová 34/18, Žilina 010 01
Ičo 36383112

Faktúra č. DF201501980

Číslo faktúry dodávateľa 3654089020
Hodnota faktúry v € s DPH: 973,66
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy 239/OIaSM/94/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku 8-12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201501982

Číslo faktúry dodávateľa 2015540
Hodnota faktúry v € s DPH: 76 000,00
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150392

Popis faktúry
Nákup pohotovostných zásob

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Budovateľská 1, Košice- Šaca
Ičo 00738395

Faktúra č. DF201501983

Číslo faktúry dodávateľa 1802015
Hodnota faktúry v € s DPH: 399,22
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy 130/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnoslužby Bebrava, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rybany, Rybany
Ičo 31412289

Faktúra č. DF201501984

Číslo faktúry dodávateľa 2001845
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 514,47
Dátum doručenia faktúry: 21.12.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Naskladňovacie náklady

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501942

Číslo faktúry dodávateľa 15013
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 668,33
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 124/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Modernizácia podlahy hosp. Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: MSJ group, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 45480290

Faktúra č. DF201501943

Číslo faktúry dodávateľa 215093452
Hodnota faktúry v € s DPH: 42,16
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2015
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 4.11. – 3.12.2015, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201501945

Číslo faktúry dodávateľa 15045669
Hodnota faktúry v € s DPH: 432,48
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150479

Popis faktúry
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201501946

Číslo faktúry dodávateľa 20150335
Hodnota faktúry v € s DPH: 13 428,00
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2015
Identifikácia zmluvy Z201532521_Z/OMRaPZ
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
plastové vane, PR44150007

Dodávateľ

Obchodné meno: KOVTEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou
Ičo 36481891

Faktúra č. DF201501947

Číslo faktúry dodávateľa 501150142
Hodnota faktúry v € s DPH: 656,38
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2015
Identifikácia zmluvy 10/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SAD PRIEVIDZA a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ciglianska cesta 1, Prievidza
Ičo 36324043

Faktúra č. DF201501948

Číslo faktúry dodávateľa 10150008
Hodnota faktúry v € s DPH: 32 336,50
Dátum doručenia faktúry: 17.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150540

Popis faktúry
Klampiarske práce Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: SAM-POL, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horelica 232, Čadca 022 01
Ičo 43967418

Faktúra č. DF201501949

Číslo faktúry dodávateľa 7230643976
Hodnota faktúry v € s DPH: 391,97
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 3102232004A
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka, vyúčtovanie za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501950

Číslo faktúry dodávateľa 5500492
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 289,92
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky OV150492

Popis faktúry
Kontrola kvality pšenice

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201501951

Číslo faktúry dodávateľa 886300161101
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 901,71
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 8-863-001611
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poistné- poistenie majetku I.Q.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: QBE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 27, Košice
Ičo 36855472

Faktúra č. DF201501952

Číslo faktúry dodávateľa 153243
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 158,22
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150499

Popis faktúry
Dodávka a montáž úpravne vody v kotolni

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201501953

Číslo faktúry dodávateľa 153244
Hodnota faktúry v € s DPH: 777,12
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150498

Popis faktúry
Dodávka a montáž automatického dopĺňania vody do chladiaceho okruhu

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201501954

Číslo faktúry dodávateľa 153241
Hodnota faktúry v € s DPH: 728,00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 86/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150117

Popis faktúry
Kontrola úniku chladiva

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201501955

Číslo faktúry dodávateľa 2015066
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 344,61
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150488

Popis faktúry
Dodávka a montáž kuchynskej linky

Dodávateľ

Obchodné meno: Olpet interiér s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 20, Bratislava 831 03
Ičo 45315825

Faktúra č. DF201501956

Číslo faktúry dodávateľa 222015
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 479,22
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150512

Popis faktúry
Rekonštrukcia elektroinštalácie OS Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: ELMSTAV-TEAM, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Panenská 13, Bratislava
Ičo 45601445

Faktúra č. DF201501957

Číslo faktúry dodávateľa 15212008
Hodnota faktúry v € s DPH: 17 903,76
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150501

Popis faktúry
Interiérové vybavenie

Dodávateľ

Obchodné meno: KISSINGER s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska 14, Bratislava
Ičo 35 820 501

Faktúra č. DF201501958

Číslo faktúry dodávateľa 15071207
Hodnota faktúry v € s DPH: 21 799,10
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150514

Popis faktúry
Oprava budovy Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: HECTOR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska 14, Bratislava
Ičo 35795859

Faktúra č. DF201501959

Číslo faktúry dodávateľa 622015
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 529,00
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy Z201540226_Z/OMRaPZ
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nákup pohotovostných zásob

Dodávateľ

Obchodné meno: LUKA Centrum s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šafárikova 1967/72, Tornaľa
Ičo 47536756

Faktúra č. DF201501960

Číslo faktúry dodávateľa 1100005374
Hodnota faktúry v € s DPH: 47 790,19
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501961

Číslo faktúry dodávateľa 153182
Hodnota faktúry v € s DPH: 146,20
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201501962

Číslo faktúry dodávateľa 995150309
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 026,43
Dátum doručenia faktúry: 18.12.2015
Identifikácia zmluvy 124/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 10,11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica
Ičo 36022047

Faktúra č. DF201501916

Číslo faktúry dodávateľa 2015007
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 940,18
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 133/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stavebné úpravy skladu Šarišské Michaľany

Dodávateľ

Obchodné meno: MAJA GLAS, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ústredie 26, Zákopčie
Ičo 31647910

Faktúra č. DF201501918

Číslo faktúry dodávateľa 1502000001
Hodnota faktúry v € s DPH: 160,00
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 12/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Balkán 53, Zvolen
Ičo 36054666

Faktúra č. DF201501919

Číslo faktúry dodávateľa 4600405
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 639,40
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zámena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501923

Číslo faktúry dodávateľa 6002150847
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 745,00
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2015
Identifikácia zmluvy 71/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: SAG Elektrovod, a.s. Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prievozská 4C, Bratislava
Ičo 36863513

Faktúra č. DF201501925

Číslo faktúry dodávateľa 215311406
Hodnota faktúry v € s DPH: 21 232,89
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2015
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201501927

Číslo faktúry dodávateľa 20150333
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 833,60
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150386

Popis faktúry
Opravy VTZ Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CD-Petrol, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Makov 340, Makov 023 56
Ičo 36746053

Faktúra č. DF201501928

Číslo faktúry dodávateľa 10150142
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 552,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150547

Popis faktúry
Oprava kotolní závodov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201501929

Číslo faktúry dodávateľa 150100691
Hodnota faktúry v € s DPH: 288,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150502

Popis faktúry
Kalibrácia termohydrantov, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Pyrotherm, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1437/24, Považská Bystrica 017 07
Ičo 36350800

Faktúra č. DF201501930

Číslo faktúry dodávateľa 15210529
Hodnota faktúry v € s DPH: 800,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1-12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201501931

Číslo faktúry dodávateľa 15230014
Hodnota faktúry v € s DPH: 846,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1-12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201501932

Číslo faktúry dodávateľa 15210527
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201501933

Číslo faktúry dodávateľa 15210528
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,00
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1-12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201501934

Číslo faktúry dodávateľa 90152460
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 095,58
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501935

Číslo faktúry dodávateľa 90152461
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 277,56
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 17/OIaSNM/2001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku MR za 2. polrok 2015 – Jelšovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501936

Číslo faktúry dodávateľa 51291
Hodnota faktúry v € s DPH: 613,03
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 132/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 160, Trenčín
Ičo 36351156

Faktúra č. DF201501937

Číslo faktúry dodávateľa 1041500346
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 227,98
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 96/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. polrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB"
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pažítková 4, Bratislava
Ičo 31813861

Faktúra č. DF201501938

Číslo faktúry dodávateľa 8151102197
Hodnota faktúry v € s DPH: 593,76
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201501939

Číslo faktúry dodávateľa 1512140015
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 984,77
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4. Q 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201501940

Číslo faktúry dodávateľa 1842015
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 885,90
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy 26/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poskytovanie právnych skužieb

Dodávateľ

Obchodné meno: Hillbridges, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sedlárska 1, Bratislava 811 01
Ičo 36799327

Faktúra č. DF201501941

Číslo faktúry dodávateľa 15031
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 868,38
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150545

Popis faktúry
Oprava strechy haly Šenkvice

Dodávateľ

Obchodné meno: PEGAtsp, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 301, Oravská Lesná
Ičo 45437122

Faktúra č. DF201501755

Číslo faktúry dodávateľa 3654087848
Hodnota faktúry v € s DPH: 162 570,24
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2015
Identifikácia zmluvy 4/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201501798

Číslo faktúry dodávateľa 21550743
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,87
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150014

Popis faktúry
Dielenské práce

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501850

Číslo faktúry dodávateľa 85001215
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 440,82
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201501864

Číslo faktúry dodávateľa 20151945
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201501873

Číslo faktúry dodávateľa 150100105
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,90
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150508

Popis faktúry
školenie "Zákon o slobode informácií s dôrazom na aplikačné problémy a na pripravovanú novelu"

Dodávateľ

Obchodné meno: PRINCIPIUM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribišova 21, Bratislava
Ičo 35767111

Faktúra č. DF201501876

Číslo faktúry dodávateľa 9175474152
Hodnota faktúry v € s DPH: 430,55
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2015, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501881

Číslo faktúry dodávateľa 2015170341
Hodnota faktúry v € s DPH: 240,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015
Identifikácia zmluvy 278/OIaSM/2001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraň. nehnuteľ. majetku za rok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo 36323977

Faktúra č. DF201501882

Číslo faktúry dodávateľa 6600150294
Hodnota faktúry v € s DPH: 18 707,47
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015
Identifikácia zmluvy 139/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7-11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 66, Košice-Barca
Ičo 31651518

Faktúra č. DF201501887

Číslo faktúry dodávateľa 2015170342
Hodnota faktúry v € s DPH: 350,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015
Identifikácia zmluvy 11/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku SŠHR SR za rok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo 36323977

Faktúra č. DF201501888

Číslo faktúry dodávateľa 20152304
Hodnota faktúry v € s DPH: 31,75
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150434

Popis faktúry
Hygienické potreby, PR53150032

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201501892

Číslo faktúry dodávateľa 2015320171
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 789,90
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150539

Popis faktúry
Pracovno-vzdelávacie stretnutie

Dodávateľ

Obchodné meno: TRANSPETROL, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šumavská 38, Bratislava
Ičo 31341977

Faktúra č. DF201501893

Číslo faktúry dodávateľa 97100162
Hodnota faktúry v € s DPH: 843 140,50
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 60/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501895

Číslo faktúry dodávateľa 20151215
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 986,00
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy Z201534293_Z/OMRaPZ
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nákup PZ

Dodávateľ

Obchodné meno: Lindák Rastislav – NILTEX
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo
Ičo 34242228

Faktúra č. DF201501898

Číslo faktúry dodávateľa 15105253
Hodnota faktúry v € s DPH: 585,00
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 115/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis 11/2015 ústredie SŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501899

Číslo faktúry dodávateľa 15105453
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 760,00
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501900

Číslo faktúry dodávateľa 153184
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 926,00
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Upratovacie práce ústredie za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201501901

Číslo faktúry dodávateľa 115190460
Hodnota faktúry v € s DPH: 104,77
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501905

Číslo faktúry dodávateľa 1465250009
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 399,40
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150489

Popis faktúry
Dodávka bielej techniky

Dodávateľ

Obchodné meno: EURONICS TPD František Majtán
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Faktúra č. DF201501907

Číslo faktúry dodávateľa 2800024492
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,30
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 60/1997-T
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky 4. štvrťrok – Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501915

Číslo faktúry dodávateľa 072015
Hodnota faktúry v € s DPH: 34 190,40
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 134/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stavebné práce Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: VOJANA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská cesta 12, Žilina 010 08
Ičo 31628702

Faktúra č. DF201501902

Číslo faktúry dodávateľa 5021519451
Hodnota faktúry v € s DPH: 125,06
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150213

Popis faktúry
Personálny a mzdový poradca r. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201501903

Číslo faktúry dodávateľa 5021519338
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,00
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150486

Popis faktúry
Verejná správa r. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201501926

Číslo faktúry dodávateľa 220152588
Hodnota faktúry v € s DPH: 186,41
Dátum doručenia faktúry: 16.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150500

Popis faktúry
Dodávka a montáž interiérových vertikálnych žalúzií

Dodávateľ

Obchodné meno: K-system, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 2780/170, Žiar nad Hronom
Ičo 31623387

Faktúra č. DF201501877

Číslo faktúry dodávateľa 9798558156
Hodnota faktúry v € s DPH: 394,52
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2015, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501878

Číslo faktúry dodávateľa 9105464153
Hodnota faktúry v € s DPH: 53,61
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie el. energia za 11/2015, Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501879

Číslo faktúry dodávateľa 2015370
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,36
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150482

Popis faktúry
Oprava meracieho prístroja – závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: AREKO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomanova 35, Bratislava 831 07
Ičo 31377530

Faktúra č. DF201501883

Číslo faktúry dodávateľa 15105408
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015
Identifikácia zmluvy 88/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za IV. Q 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501884

Číslo faktúry dodávateľa 15105420
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 260,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidel. kontrola EPS Brodnianka IV.Q.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501885

Číslo faktúry dodávateľa 15105395
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 748,00
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidel. kontrola IBS Ľupčianka 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501889

Číslo faktúry dodávateľa 9000887358
Hodnota faktúry v € s DPH: 122,50
Dátum doručenia faktúry: 11.12.2015
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poštový úver 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201501894

Číslo faktúry dodávateľa 2015224
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201501896

Číslo faktúry dodávateľa 107215
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 458,65
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 77/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 4. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Metron, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Beblavého 8, Bratislava
Ičo 35811722

Faktúra č. DF201501897

Číslo faktúry dodávateľa 15210494
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201501906

Číslo faktúry dodávateľa 13516541
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 388,00
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150483

Popis faktúry
Hospodárske noviny r.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Mafra Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nobelova 34, Bratislava
Ičo 31333524

Faktúra č. DF201501909

Číslo faktúry dodávateľa 2001785
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 532,44
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Breziny 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501910

Číslo faktúry dodávateľa 2001775
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 384,77
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Púchov 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501911

Číslo faktúry dodávateľa 2001765
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 318,45
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Poprad 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501914

Číslo faktúry dodávateľa 212015
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 398,18
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy 128/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Rekonštrukcia elektroinštalácie OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: ELMSTAV-TEAM, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Panenská 13, Bratislava
Ičo 45601445

Faktúra č. DF201501917

Číslo faktúry dodávateľa 2015002
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 544,43
Dátum doručenia faktúry: 14.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150543

Popis faktúry
Oprava strechy hala Ružomberok

Dodávateľ

Obchodné meno: 3polis, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodská cesta 2945/38, Žilina
Ičo 48064122

Faktúra č. DF201501920

Číslo faktúry dodávateľa 2015014
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 930,96
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150544

Popis faktúry
Oprava strechy Čačín-hala

Dodávateľ

Obchodné meno: VANDOME, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodská cesta 2945/38, Žilina
Ičo 46565230

Faktúra č. DF201501921

Číslo faktúry dodávateľa 2015003
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 668,57
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150549

Popis faktúry
Oprava objektu Hronsek

Dodávateľ

Obchodné meno: 3polis, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodská cesta 2945/38, Žilina
Ičo 48064122

Faktúra č. DF201501922

Číslo faktúry dodávateľa 20150028
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 080,34
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150548

Popis faktúry
Oprava strechy Sučany

Dodávateľ

Obchodné meno: EURO-KP, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Krivá 2, Bratislava
Ičo 35846542

Faktúra č. DF201501924

Číslo faktúry dodávateľa 2015327
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 188,00
Dátum doručenia faktúry: 15.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150554

Popis faktúry
Hygienické čistenie skladu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Vladimír Radosa O K RADOSA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko JILEMNICKÉHO 1268/40, Partizánske
Ičo 30884705

Faktúra č. DF201501868

Číslo faktúry dodávateľa 153186
Hodnota faktúry v € s DPH: 416,00
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 86/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150117

Popis faktúry
Servis chladiaceho stroja II.polrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201501869

Číslo faktúry dodávateľa 97100161
Hodnota faktúry v € s DPH: 929 741,90
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 60/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501870

Číslo faktúry dodávateľa 15046545
Hodnota faktúry v € s DPH: 277,20
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150479

Popis faktúry
Kancelársky materiál

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201501871

Číslo faktúry dodávateľa 15046945
Hodnota faktúry v € s DPH: 525,48
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150550

Popis faktúry
Kopírovací papier

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201501872

Číslo faktúry dodávateľa 150067
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 728,00
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 51/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poskytovanie poradenských služieb 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Stengl Consulting, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sumbalova 1/A, Bratislava
Ičo 35785616

Faktúra č. DF201501874

Číslo faktúry dodávateľa 9685118186
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 11/2015, Povrazník

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501875

Číslo faktúry dodávateľa 9100520070
Hodnota faktúry v € s DPH: 186,24
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie el. energie za 11/2015, lokalita Dolné Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501851

Číslo faktúry dodávateľa 20152215
Hodnota faktúry v € s DPH: 22,08
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150434

Popis faktúry
Hygienické potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201501852

Číslo faktúry dodávateľa 152227
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 100,00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015
Identifikácia zmluvy Z201536054_Z/OMRaPZ
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Sviečka valcová biela

Dodávateľ

Obchodné meno: JUMICOL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bytčická 89, Žilina 010 09
Ičo 36783943

Faktúra č. DF201501853

Číslo faktúry dodávateľa 6860976249
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,20
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 30.11.2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501854

Číslo faktúry dodávateľa 1540005
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015
Identifikácia zmluvy 75/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10-11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 882/46, P ú c h o v
Ičo 31599168

Faktúra č. DF201501855

Číslo faktúry dodávateľa 4600395
Hodnota faktúry v € s DPH: 112 200,03
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zámena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501859

Číslo faktúry dodávateľa 35114388
Hodnota faktúry v € s DPH: 595,87
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501860

Číslo faktúry dodávateľa 2120150192
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 472,39
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201501861

Číslo faktúry dodávateľa 7060063003
Hodnota faktúry v € s DPH: 394,80
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 10/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201501862

Číslo faktúry dodávateľa 35114387
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 963,81
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501863

Číslo faktúry dodávateľa 6060042709
Hodnota faktúry v € s DPH: 782,40
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201501865

Číslo faktúry dodávateľa 2015204
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 833,74
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150516

Popis faktúry
Oprava vlečky zíávodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Stavby a montáže, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Budatínska 41, Bratislava 851 06
Ičo 35692693

Faktúra č. DF201501866

Číslo faktúry dodávateľa 7510593947
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 082,12
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby mobilnej siete 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501867

Číslo faktúry dodávateľa 2016500497
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 555,76
Dátum doručenia faktúry: 10.12.2015
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150129

Popis faktúry
Dodanie a inštal. PC pre závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201501828

Číslo faktúry dodávateľa 7780112785
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501829

Číslo faktúry dodávateľa 4780112719
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501830

Číslo faktúry dodávateľa 1780024288
Hodnota faktúry v € s DPH: 383,12
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
hlasové služby 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501831

Číslo faktúry dodávateľa 5780112763
Hodnota faktúry v € s DPH: 426,80
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
hlasové služby 11/2015 za ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501832

Číslo faktúry dodávateľa 9780112776
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 11/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501833

Číslo faktúry dodávateľa 6101680072
Hodnota faktúry v € s DPH: 75,00
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150496

Popis faktúry
Zo súdnej praxe r. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201501834

Číslo faktúry dodávateľa 1570132
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,13
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150305

Popis faktúry
Prenájom rohoží 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Lindström, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Orešianska ulica 3, Trnava 917 01
Ičo 35742364

Faktúra č. DF201501835

Číslo faktúry dodávateľa 7180769410
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 198,69
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501836

Číslo faktúry dodávateľa 6860977017
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,20
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 30.11.2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501837

Číslo faktúry dodávateľa 6860976768
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,80
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše do 30.11.2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501839

Číslo faktúry dodávateľa 1502266
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Bezpeč.-tech. služby a služby technika požiarnej ochrany za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201501840

Číslo faktúry dodávateľa 1590930
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 632,99
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy Z201530201_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Výpočtová technika

Dodávateľ

Obchodné meno: media TIP
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom
Ičo 36335487

Faktúra č. DF201501841

Číslo faktúry dodávateľa 20151209
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 899,60
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2015
Identifikácia zmluvy Z201532552_Z/OMRaPZ
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Antikorové vane záchytné

Dodávateľ

Obchodné meno: Lindák Rastislav – NILTEX
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo
Ičo 34242228

Faktúra č. DF201501843

Číslo faktúry dodávateľa 4151823
Hodnota faktúry v € s DPH: 62,00
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150536

Popis faktúry
Seminár: Nový zákon o finančnej kontrole a audite účinný od 1.1.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tematínska 4, Bratislava
Ičo 36287229

Faktúra č. DF201501844

Číslo faktúry dodávateľa 2015303
Hodnota faktúry v € s DPH: 14 040,00
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2015
Identifikácia zmluvy Z201532515_Z/OMRaPZ
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nákup a dodanie nastaviteľných podpier

Dodávateľ

Obchodné meno: GAZDA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hodonínska 7/A, Bratislava 841 03
Ičo 31382789

Faktúra č. DF201501845

Číslo faktúry dodávateľa 4600385
Hodnota faktúry v € s DPH: 136 211,71
Dátum doručenia faktúry: 08.12.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zámena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501846

Číslo faktúry dodávateľa 90151881
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 457,61
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015
Identifikácia zmluvy 17/OIaSNM/2001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku MR za r.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501847

Číslo faktúry dodávateľa 150102188
Hodnota faktúry v € s DPH: 207,00
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150445

Popis faktúry
Seminár: Účtovná závierka verejnej správy za rok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201501848

Číslo faktúry dodávateľa 20152135
Hodnota faktúry v € s DPH: 479,64
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom multifunkč. tlačových zariadení 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201501849

Číslo faktúry dodávateľa 615116592
Hodnota faktúry v € s DPH: 82,94
Dátum doručenia faktúry: 09.12.2015
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zrážková voda za 11/2015, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501805

Číslo faktúry dodávateľa 22015
Hodnota faktúry v € s DPH: 578,00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 2. polrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C
Ičo 36054259

Faktúra č. DF201501806

Číslo faktúry dodávateľa 4600375
Hodnota faktúry v € s DPH: 139 037,77
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zámena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501807

Číslo faktúry dodávateľa 1511004292
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,80
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201501808

Číslo faktúry dodávateľa 6060042060
Hodnota faktúry v € s DPH: 397,70
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR 1-12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Faktúra č. DF201501809

Číslo faktúry dodávateľa 6002150836
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 871,00
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015
Identifikácia zmluvy 71/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: SAG Elektrovod, a.s. Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prievozská 4C, Bratislava
Ičo 36863513

Faktúra č. DF201501810

Číslo faktúry dodávateľa 11152148
Hodnota faktúry v € s DPH: 573,54
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015
Identifikácia zmluvy 138/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 4. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bardejovská 6, Košice
Ičo 31701914

Faktúra č. DF201501812

Číslo faktúry dodávateľa 15010721
Hodnota faktúry v € s DPH: 351,36
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150487

Popis faktúry
verejné obstarávanier.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1
Ičo 35730129

Faktúra č. DF201501814

Číslo faktúry dodávateľa 15004186
Hodnota faktúry v € s DPH: 253,60
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015
Identifikácia zmluvy ŽP 2015/1
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stočné 11/2015 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Ičo 00009687

Faktúra č. DF201501815

Číslo faktúry dodávateľa 3150004420
Hodnota faktúry v € s DPH: 90,00
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150506

Popis faktúry
Školenie: Rekodifikácia civilného práva procesného

Dodávateľ

Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava
Ičo 00397865

Faktúra č. DF201501817

Číslo faktúry dodávateľa 153837
Hodnota faktúry v € s DPH: 386,15
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150493

Popis faktúry
Farby-laky

Dodávateľ

Obchodné meno: Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Faktúra č. DF201501818

Číslo faktúry dodávateľa 1615900619
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 166,82
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201501819

Číslo faktúry dodávateľa 91042135
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 212,40
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 225/OMR-2001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 31322832

Faktúra č. DF201501820

Číslo faktúry dodávateľa 50212804
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 109,75
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150485

Popis faktúry
Sme r.2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201501821

Číslo faktúry dodávateľa 97100160
Hodnota faktúry v € s DPH: 36 388,98
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501822

Číslo faktúry dodávateľa 15110442
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,86
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz odpadu za 11/2015, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201501823

Číslo faktúry dodávateľa 2015004
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 844,00
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150475

Popis faktúry
Oprava verej. osvetlenia Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Fiska s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Severná 19, Banská Bystrica
Ičo 48013749

Faktúra č. DF201501824

Číslo faktúry dodávateľa 15105318
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 840,00
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS Borovina 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501825

Číslo faktúry dodávateľa 15105319
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 880,00
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS, Borovina 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501826

Číslo faktúry dodávateľa 9780112800
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dátové služby 11/2015 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501827

Číslo faktúry dodávateľa 4780112795
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.12.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 11/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501536

Číslo faktúry dodávateľa 8110710110007
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,50
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2015
Identifikácia zmluvy Žiadosť
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
P.O.BOX Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201501564

Číslo faktúry dodávateľa 301572519
Hodnota faktúry v € s DPH: 334 035,29
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2015
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201501569

Číslo faktúry dodávateľa 2015170283
Hodnota faktúry v € s DPH: 129 548,52
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2015
Identifikácia zmluvy 11/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo 36323977

Faktúra č. DF201501759

Číslo faktúry dodávateľa 2001655
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 566,28
Dátum doručenia faktúry: 30.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Púchov 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501767

Číslo faktúry dodávateľa 20150054
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 607 563,63
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 136/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Kúpa obilného sila Hontianske Nemce

Dodávateľ

Obchodné meno: HS COLOR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 259, Hontianske Nemce 962 65
Ičo 36328758

Faktúra č. DF201501768

Číslo faktúry dodávateľa 2015303
Hodnota faktúry v € s DPH: 50,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150507

Popis faktúry
Workshop interných audítorov

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský inštitút interných audítorov P.O.Box 46
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko , Bratislava
Ičo 31771602

Faktúra č. DF201501785

Číslo faktúry dodávateľa 15105195
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501786

Číslo faktúry dodávateľa 15105196
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar – Drienka 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501787

Číslo faktúry dodávateľa 15105197
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501788

Číslo faktúry dodávateľa 15105198
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Borovina 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501789

Číslo faktúry dodávateľa 15105199
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501790

Číslo faktúry dodávateľa 2650005764
Hodnota faktúry v € s DPH: 68,11
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 829350001-3-2003
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Prenájom železničnej vlečky 2.polrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501791

Číslo faktúry dodávateľa 4600365
Hodnota faktúry v € s DPH: 137 708,54
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zámena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501792

Číslo faktúry dodávateľa 2001745
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 339,67
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ostatné náklady súvisiace s obstaraním, naskladnením ŠHR k 30.11.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501793

Číslo faktúry dodávateľa 2001735
Hodnota faktúry v € s DPH: 50 986,11
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 11/2015 Púchov, Poprad, Kežmarok

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501795

Číslo faktúry dodávateľa 15105194
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 652,64
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29 za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501796

Číslo faktúry dodávateľa 21511681
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,18
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150018

Popis faktúry
Dielenské práce – prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BL-065IP

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501797

Číslo faktúry dodávateľa 21511691
Hodnota faktúry v € s DPH: 35,92
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150018

Popis faktúry
Dielenské práce – prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BA-897UT

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501801

Číslo faktúry dodávateľa 700150341
Hodnota faktúry v € s DPH: 415,04
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR IV.štvrťrok/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201501802

Číslo faktúry dodávateľa 201502050
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 143,73
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 92/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. L.Svobodu 1, Banská Bystrica
Ičo 00165549

Faktúra č. DF201501766

Číslo faktúry dodávateľa 1500039
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 333,29
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150409

Popis faktúry
Stavebné úpravy administratívnej budovy Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: DaPS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Hlinku 3, Čadca
Ičo 36377210  

Faktúra č. DF201501769

Číslo faktúry dodávateľa 701500451
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201501770

Číslo faktúry dodávateľa 7293403449
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 014,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 9103189848
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501771

Číslo faktúry dodávateľa 7293403450
Hodnota faktúry v € s DPH: 656,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501772

Číslo faktúry dodávateľa 7293403451
Hodnota faktúry v € s DPH: 212,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501773

Číslo faktúry dodávateľa 7293403452
Hodnota faktúry v € s DPH: 486,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 65/BROD/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501774

Číslo faktúry dodávateľa 7293403454
Hodnota faktúry v € s DPH: 651,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501775

Číslo faktúry dodávateľa 7293403453
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 784,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501776

Číslo faktúry dodávateľa 7293403472
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 12/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501777

Číslo faktúry dodávateľa 7293403489
Hodnota faktúry v € s DPH: 5,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 9105730234
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 12/2015 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501778

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 12/2015, lokalita Povrazník, Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501779

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 12/2015, lokalita Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501780

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 109,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 12/2015, lokalita Dolné Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501781

Číslo faktúry dodávateľa 3206030800
Hodnota faktúry v € s DPH: 201,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 9100239429
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia 12/2015, lokalita Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501782

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 786,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 12/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501783

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 664,00
Dátum doručenia faktúry: 02.12.2015
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 12/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501794

Číslo faktúry dodávateľa 2015270
Hodnota faktúry v € s DPH: 504,00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150470

Popis faktúry
Náhradné diely do kosačiek, krovinorezov a postrekovačov

Dodávateľ

Obchodné meno: OBAS Pro s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A.Hlinku 20, Čadca
Ičo 46642625

Faktúra č. DF201501799

Číslo faktúry dodávateľa 57390348
Hodnota faktúry v € s DPH: 51,64
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150412

Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201501800

Číslo faktúry dodávateľa 700150340
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 212,00
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2015
Identifikácia zmluvy 299/OIaSM/2001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku ŠHR 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201501813

Číslo faktúry dodávateľa 19632015
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 04.12.2015
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201501762

Číslo faktúry dodávateľa 2016704207
Hodnota faktúry v € s DPH: 627,89
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2015
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zmluvný servis

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201501763

Číslo faktúry dodávateľa 2015910328
Hodnota faktúry v € s DPH: 646,80
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150476

Popis faktúry
Technická kontrola VZV Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201501764

Číslo faktúry dodávateľa 2015910329
Hodnota faktúry v € s DPH: 814,80
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150477

Popis faktúry
Technická kontrola VZV Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201501765

Číslo faktúry dodávateľa 2015910334
Hodnota faktúry v € s DPH: 770,40
Dátum doručenia faktúry: 01.12.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150474

Popis faktúry
Technická kontrola VZV Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201501742

Číslo faktúry dodávateľa 10153034
Hodnota faktúry v € s DPH: 120,00
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150430

Popis faktúry
Školenie: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501743

Číslo faktúry dodávateľa 0932015
Hodnota faktúry v € s DPH: 119,50
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy 320/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Kontrola technického stavu želez. vlečky Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: VRŠKA konzult, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Hlinách 6958/39, Trnava
Ičo 36278343

Faktúra č. DF201501744

Číslo faktúry dodávateľa 15043850
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 199,16
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150402

Popis faktúry
Kalendáre a diáre na rok 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201501745

Číslo faktúry dodávateľa 2015910315
Hodnota faktúry v € s DPH: 666,60
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy 116/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky OV150473

Popis faktúry
Technická kontrola VZV Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Faktúra č. DF201501746

Číslo faktúry dodávateľa 115183695
Hodnota faktúry v € s DPH: 1,13
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy PZ00154634001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné Plavecký Peter 5.11.14 – 3.11.15

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501747

Číslo faktúry dodávateľa 112501994
Hodnota faktúry v € s DPH: 919,56
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150442

Popis faktúry
Školenie Microsoft Excel 2010/2007 – praktické využite

Dodávateľ

Obchodné meno: GOPAS SR a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dr. V. Clementisa 10, Bratislava
Ičo 35881674

Faktúra č. DF201501748

Číslo faktúry dodávateľa 003115
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 901,60
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150383

Popis faktúry
Elektroinštalačné práce v sklade Šarišské Michaľany

Dodávateľ

Obchodné meno: GSE, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horelica 252, Čadca
Ičo 45399654

Faktúra č. DF201501749

Číslo faktúry dodávateľa 2015055
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 962,80
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2015
Identifikácia zmluvy 117/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Meranie a regulácia v mrazniciach skladu Šarišské Michaľany

Dodávateľ

Obchodné meno: IDEA INVEST, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01
Ičo 36657930

Faktúra č. DF201501751

Číslo faktúry dodávateľa 620150048
Hodnota faktúry v € s DPH: 420,00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150471

Popis faktúry
Nákup tepovača na závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: cleanex – cleanex, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Raková, 248, Raková
Ičo 43891811

Faktúra č. DF201501752

Číslo faktúry dodávateľa 620150049
Hodnota faktúry v € s DPH: 850,00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150472

Popis faktúry
Oprava zametacieho stroja, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: cleanex – cleanex, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Raková, 248, Raková
Ičo 43891811

Faktúra č. DF201501753

Číslo faktúry dodávateľa 1615900556
Hodnota faktúry v € s DPH: 144,00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150505

Popis faktúry
Školenie: "Základné ovládanie aplikácie a vysvetlenie filozofie práce v module UCTO.NET"

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201501754

Číslo faktúry dodávateľa 21511632
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,10
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150018

Popis faktúry
Dielenské práce – prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BL-160GB

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501756

Číslo faktúry dodávateľa 15104973
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 360,00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná kontrola IBS, Závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501757

Číslo faktúry dodávateľa 15104972
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 080,00
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS, Závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501760

Číslo faktúry dodávateľa 4600355
Hodnota faktúry v € s DPH: 219 363,85
Dátum doručenia faktúry: 30.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501761

Číslo faktúry dodávateľa 581285
Hodnota faktúry v € s DPH: 994,00
Dátum doručenia faktúry: 30.11.2015
Identifikácia zmluvy 7/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SAD LIORBUS, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bystrická cesta 62, Ružomberok
Ičo 36403431

Faktúra č. DF201501718

Číslo faktúry dodávateľa 15104933
Hodnota faktúry v € s DPH: 512,40
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operat. servis Ľupčianka 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501719

Číslo faktúry dodávateľa 21151148
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,00
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 10/2015 Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201501721

Číslo faktúry dodávateľa 2001665
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 788,74
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Breziny 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501722

Číslo faktúry dodávateľa 2001645
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 332,71
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Poprad 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501723

Číslo faktúry dodávateľa 881502559
Hodnota faktúry v € s DPH: 247,90
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150433

Popis faktúry
Digitálne tlakomery

Dodávateľ

Obchodné meno: MAVEX, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dlouhá 164, Zlín
Ičo 44004389

Faktúra č. DF201501724

Číslo faktúry dodávateľa 153171
Hodnota faktúry v € s DPH: 612,52
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201501726

Číslo faktúry dodávateľa 15104947
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 280,00
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS Kopaničiar 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501727

Číslo faktúry dodávateľa 15104948
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 720,00
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odborná prehliadka a skúška IBS Slov. Ľupča

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501728

Číslo faktúry dodávateľa 15104946
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 365,60
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2015
Identifikácia zmluvy 115/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis 10/2015 ústredie SŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501729

Číslo faktúry dodávateľa 1516911
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 188,00
Dátum doručenia faktúry: 24.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150490

Popis faktúry
Energetický certifikát pre budovu ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Loira s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko P.O. Hviezdoslava 2159/2, Topoľčany 955 01
Ičo 46344519

Faktúra č. DF201501730

Číslo faktúry dodávateľa 4600345
Hodnota faktúry v € s DPH: 162 813,61
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501731

Číslo faktúry dodávateľa 118071
Hodnota faktúry v € s DPH: 285,08
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150465

Popis faktúry
Dielenské práce – kontrola nastavenia geometrie, bŕzd a tlmičov na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Faktúra č. DF201501733

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 115,00
Dátum doručenia faktúry: 25.11.2015
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 12/2015, Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501735

Číslo faktúry dodávateľa 2030515
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 000,00
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150469

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201501736

Číslo faktúry dodávateľa 2030115
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 276,75
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150391

Popis faktúry
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201501737

Číslo faktúry dodávateľa 2030715
Hodnota faktúry v € s DPH: 843,37
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150342

Popis faktúry
Odmena za stanovenie hodnoty nehnuteľnosti

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201501738

Číslo faktúry dodávateľa 2030215
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 200,00
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150136

Popis faktúry
Odmena za stanovenie hodnoty skladu

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201501739

Číslo faktúry dodávateľa 97100151
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 286 556,91
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy 60/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501740

Číslo faktúry dodávateľa 10153035
Hodnota faktúry v € s DPH: 282,00
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150429

Popis faktúry
Školenie: Kurz obsluhy motorových vozíkov

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501741

Číslo faktúry dodávateľa 10153036
Hodnota faktúry v € s DPH: 48,00
Dátum doručenia faktúry: 26.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150428

Popis faktúry
Školenie – obsluha stavebných strojov

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501696

Číslo faktúry dodávateľa 97100149
Hodnota faktúry v € s DPH: 901 342,04
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2015
Identifikácia zmluvy 60/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nákup ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501698

Číslo faktúry dodávateľa 7026004315
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2015
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Podpora – Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 10/20015

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201501699

Číslo faktúry dodávateľa 10150007
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 888,28
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2015
Identifikácia zmluvy 118/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Klampiarske práce OS Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: SAM-POL, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horelica 232, Čadca 022 01
Ičo 43967418

Faktúra č. DF201501701

Číslo faktúry dodávateľa 150061
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 944,00
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2015
Identifikácia zmluvy 51/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poskytovanie poradenských služieb

Dodávateľ

Obchodné meno: Stengl Consulting, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sumbalova 1/A, Bratislava
Ičo 35785616

Faktúra č. DF201501702

Číslo faktúry dodávateľa 15043471
Hodnota faktúry v € s DPH: 328,58
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150480

Popis faktúry
Kopírovací papier

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201501703

Číslo faktúry dodávateľa 21550700
Hodnota faktúry v € s DPH: 52,79
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150018

Popis faktúry
Dielenské práce na služob. motor.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501704

Číslo faktúry dodávateľa 21511589
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,67
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150018

Popis faktúry
Dielenské práce – prezutie pneumatík

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501705

Číslo faktúry dodávateľa 155014323
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,80
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150467

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 47998156

Faktúra č. DF201501706

Číslo faktúry dodávateľa 115182373
Hodnota faktúry v € s DPH: 98,08
Dátum doručenia faktúry: 20.11.2015
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501707

Číslo faktúry dodávateľa 215084685
Hodnota faktúry v € s DPH: 46,72
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 2.10. – 3.11.2015, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201501708

Číslo faktúry dodávateľa 20152145
Hodnota faktúry v € s DPH: 214,54
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150434

Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201501709

Číslo faktúry dodávateľa 4600335
Hodnota faktúry v € s DPH: 203 165,71
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501710

Číslo faktúry dodávateľa 97100150
Hodnota faktúry v € s DPH: 875 380,86
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy 60/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501711

Číslo faktúry dodávateľa 1100005316
Hodnota faktúry v € s DPH: 39 236,36
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501712

Číslo faktúry dodávateľa 8151002209
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 782,92
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201501713

Číslo faktúry dodávateľa 4000047125
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,76
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150417

Popis faktúry
Školenie BOZP

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501714

Číslo faktúry dodávateľa 4000047042
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,28
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150404

Popis faktúry
Školenie BOZP

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501715

Číslo faktúry dodávateľa 4000047050
Hodnota faktúry v € s DPH: 47,52
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150425

Popis faktúry
Školenie správcu vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501716

Číslo faktúry dodávateľa 4000047051
Hodnota faktúry v € s DPH: 23,76
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150424

Popis faktúry
Školenie OS 502

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501717

Číslo faktúry dodávateľa 15104932
Hodnota faktúry v € s DPH: 58,80
Dátum doručenia faktúry: 23.11.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operat. servis Ľupčianka 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501676

Číslo faktúry dodávateľa 2028915
Hodnota faktúry v € s DPH: 235,18
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150280

Popis faktúry
Vypracovanie odborného vyjadrenia – posúdenie stavu nehnuteľnosti

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201501677

Číslo faktúry dodávateľa 502015
Hodnota faktúry v € s DPH: 98,00
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150439

Popis faktúry
Opakované školenia obsluhy motorových vozíkov

Dodávateľ

Obchodné meno: Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Častkovce 293, Častkovce
Ičo 46107380

Faktúra č. DF201501678

Číslo faktúry dodávateľa 3115428
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 618,20
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015
Identifikácia zmluvy 03-15S
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Jesenný servis klimatizácií a fancoilov

Dodávateľ

Obchodné meno: VK-KLIMASERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strečnianska 16, Bratislava 851 05
Ičo 35948507

Faktúra č. DF201501679

Číslo faktúry dodávateľa 4600325
Hodnota faktúry v € s DPH: 120 353,70
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501680

Číslo faktúry dodávateľa 1615100382
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 030,00
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2015
Identifikácia zmluvy 72/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: FERONA Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bytčická 12, Žilina
Ičo 36401137

Faktúra č. DF201501681

Číslo faktúry dodávateľa 215311287
Hodnota faktúry v € s DPH: 22 122,88
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201501682

Číslo faktúry dodávateľa 21511564
Hodnota faktúry v € s DPH: 8,06
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150013

Popis faktúry
Servis služobného motorového vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501683

Číslo faktúry dodávateľa 7160805979
Hodnota faktúry v € s DPH: 99,92
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015
Identifikácia zmluvy 3102232004A
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka 4.9.-31.10.2015 – vyúčtovacia faktúra

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501684

Číslo faktúry dodávateľa 10153005
Hodnota faktúry v € s DPH: 108,00
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150406

Popis faktúry
Opakované školenie obslúh krovinorezov, motorovej reťazovej píly

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501685

Číslo faktúry dodávateľa 153673
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 800,47
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150453

Popis faktúry
Štetce, farby, riedidlo

Dodávateľ

Obchodné meno: Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Faktúra č. DF201501686

Číslo faktúry dodávateľa 2015204
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201501687

Číslo faktúry dodávateľa 150101882
Hodnota faktúry v € s DPH: 138,00
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150438

Popis faktúry
Odborný seminár "Zákon o pohľadávkach štátu"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201501688

Číslo faktúry dodávateľa 15104872
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 840,00
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015
Identifikácia zmluvy 115/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odborná prehliadky a skúška a pravidelná kontrola

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501689

Číslo faktúry dodávateľa 15966169
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 895,53
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 8-10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501690

Číslo faktúry dodávateľa 90150887
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 661,39
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR k 30.9.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501691

Číslo faktúry dodávateľa 2015281
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 301,80
Dátum doručenia faktúry: 16.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150418

Popis faktúry
Propagačný materiál

Dodávateľ

Obchodné meno: TRISTANPRESS spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stummerova 29, Topoľčany
Ičo 34108483

Faktúra č. DF201501692

Číslo faktúry dodávateľa 118015
Hodnota faktúry v € s DPH: 217,32
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150465

Popis faktúry
Dielenské práce – kontrola nastavenia geometrie, bŕzd a tlmičov na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Faktúra č. DF201501693

Číslo faktúry dodávateľa 20150309
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 18.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150416

Popis faktúry
Príprava a realizácia elektronickej aukcie

Dodávateľ

Obchodné meno: VO SK, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradnícka 151, Bratislava
Ičo 45647291 

Faktúra č. DF201501694

Číslo faktúry dodávateľa 155014220
Hodnota faktúry v € s DPH: 195,71
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150467

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 47998156

Faktúra č. DF201501695

Číslo faktúry dodávateľa 2015001
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 927,70
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2015
Identifikácia zmluvy 129/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Klampiarske práce – OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: 3polis, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodská cesta 2945/38, Žilina
Ičo 48064122

Faktúra č. DF201501408

Číslo faktúry dodávateľa 3654084955
Hodnota faktúry v € s DPH: 81 285,12
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy 4/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201501487

Číslo faktúry dodávateľa 9711590652
Hodnota faktúry v € s DPH: 40 091,82
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2015
Identifikácia zmluvy 74/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: CHIRANA Medical, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá
Ičo 36322300

Faktúra č. DF201501552

Číslo faktúry dodávateľa 1153600079
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 325,04
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015
Identifikácia zmluvy 79/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: FORTISCHEM a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.R. Štefánika 1, N o v á k y
Ičo 46693874

Faktúra č. DF201501633

Číslo faktúry dodávateľa 155013225
Hodnota faktúry v € s DPH: 387,40
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150403

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 47998156

Faktúra č. DF201501641

Číslo faktúry dodávateľa 85001115
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 028,94
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201501644

Číslo faktúry dodávateľa 155013638
Hodnota faktúry v € s DPH: 81,72
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150403

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 47998156

Faktúra č. DF201501654

Číslo faktúry dodávateľa 4600315
Hodnota faktúry v € s DPH: 81 546,16
Dátum doručenia faktúry: 10.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501659

Číslo faktúry dodávateľa 21511541
Hodnota faktúry v € s DPH: 16,42
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150013

Popis faktúry
Žiarovky

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501660

Číslo faktúry dodávateľa 1550011523
Hodnota faktúry v € s DPH: 734,26
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2015
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150436

Popis faktúry
Stravné lístky Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201501662

Číslo faktúry dodávateľa 91039771
Hodnota faktúry v € s DPH: 837,20
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2015
Identifikácia zmluvy 225/OMR-2001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 31322832

Faktúra č. DF201501663

Číslo faktúry dodávateľa 97100148
Hodnota faktúry v € s DPH: 923 809,49
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2015
Identifikácia zmluvy 60/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501664

Číslo faktúry dodávateľa 112015
Hodnota faktúry v € s DPH: 200,40
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150393

Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ

Obchodné meno: Lodňan Stanislav
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sládkovičova 1208/10C, Kysucké Nové Mesto
Ičo ?

Faktúra č. DF201501665

Číslo faktúry dodávateľa 102015
Hodnota faktúry v € s DPH: 200,40
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150393

Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ

Obchodné meno: Lodňan Stanislav
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sládkovičova 1208/10C, Kysucké Nové Mesto
Ičo ?

Faktúra č. DF201501666

Číslo faktúry dodávateľa 92015
Hodnota faktúry v € s DPH: 200,40
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150393

Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ

Obchodné meno: Lodňan Stanislav
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sládkovičova 1208/10C, Kysucké Nové Mesto
Ičo ?

Faktúra č. DF201501667

Číslo faktúry dodávateľa 7415
Hodnota faktúry v € s DPH: 400,00
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150421

Popis faktúry
Oprava výťahu obilného sila

Dodávateľ

Obchodné meno: Štefan Pisarčík TATRALIFT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 913/10, Spišská Belá
Ičo 35219777

Faktúra č. DF201501668

Číslo faktúry dodávateľa 9685118185
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2015
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2015, Povrazník

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501672

Číslo faktúry dodávateľa 9798558155
Hodnota faktúry v € s DPH: 803,37
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2015
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2015, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501673

Číslo faktúry dodávateľa 9175474151
Hodnota faktúry v € s DPH: 138,18
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2015
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2015, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501674

Číslo faktúry dodávateľa 152910
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 926,00
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2015
Identifikácia zmluvy 116/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Upratovacie práce ústredie za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201501675

Číslo faktúry dodávateľa 9000879686
Hodnota faktúry v € s DPH: 133,65
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2015
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poštový úver 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201501635

Číslo faktúry dodávateľa 6779202786
Hodnota faktúry v € s DPH: 426,59
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky OV150204

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 10/2015 Biznis Partner za ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501636

Číslo faktúry dodávateľa 20151848
Hodnota faktúry v € s DPH: 479,64
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom multifunkč. tlačových zariadení 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201501637

Číslo faktúry dodávateľa 97100147
Hodnota faktúry v € s DPH: 895 679,76
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 60/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nákup ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501638

Číslo faktúry dodávateľa 15210448
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201501639

Číslo faktúry dodávateľa 515316903
Hodnota faktúry v € s DPH: 319,80
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150326

Popis faktúry
Overovanie váh, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská legálna metrológia, n.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko HVIEZDOSLAVOVA 31, B. BYSTRICA
Ičo 37954521

Faktúra č. DF201501640

Číslo faktúry dodávateľa 1580012676
Hodnota faktúry v € s DPH: 775,05
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150435

Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201501642

Číslo faktúry dodávateľa 615115404
Hodnota faktúry v € s DPH: 85,15
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zrážková voda za 10/2015, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501643

Číslo faktúry dodávateľa 7509639023
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 086,59
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Služby mobilnej siete 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501646

Číslo faktúry dodávateľa 1564067
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,13
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150305

Popis faktúry
Prenájom rohoží 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Lindström, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Orešianska ulica 3, Trnava 917 01
Ičo 35742364

Faktúra č. DF201501647

Číslo faktúry dodávateľa 1502105
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201501648

Číslo faktúry dodávateľa 5779202732
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 10/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501649

Číslo faktúry dodávateľa 9779202800
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 10/2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501650

Číslo faktúry dodávateľa 0779202809
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 10/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501651

Číslo faktúry dodávateľa 3779202813
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2015 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501652

Číslo faktúry dodávateľa 7779202792
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 10/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501653

Číslo faktúry dodávateľa 7130983321
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 535,54
Dátum doručenia faktúry: 09.11.2015
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 29 za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501655

Číslo faktúry dodávateľa 6002150759
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 108,00
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2015
Identifikácia zmluvy 71/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 1-10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: SAG Elektrovod, a.s. Bratislava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prievozská 4C, Bratislava
Ičo 36863513

Faktúra č. DF201501656

Číslo faktúry dodávateľa 35114085
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 218,49
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501657

Číslo faktúry dodávateľa 35114086
Hodnota faktúry v € s DPH: 192,32
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2015
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie ŠHR 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501658

Číslo faktúry dodávateľa 2120150182
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 897,90
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2015
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201501634

Číslo faktúry dodávateľa 4779115222
Hodnota faktúry v € s DPH: 425,15
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby penej siete 10/2015 Virtual Voice NET

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501611

Číslo faktúry dodávateľa 2015012
Hodnota faktúry v € s DPH: 700,00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150415

Popis faktúry
Vypracovanie obchodných podmienok

Dodávateľ

Obchodné meno: Adamas Alliance, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Veľká Lehota 232, Veľká Lehota
Ičo 45724482

Faktúra č. DF201501612

Číslo faktúry dodávateľa 15104696
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501613

Číslo faktúry dodávateľa 15104698
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501614

Číslo faktúry dodávateľa 15104697
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar – Drienka 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501615

Číslo faktúry dodávateľa 15104699
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Borovina 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501616

Číslo faktúry dodávateľa 15104700
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501618

Číslo faktúry dodávateľa 7468343322
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 9407727881
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloh. platba el. energia Žižkova 24, Bratislava 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501619

Číslo faktúry dodávateľa 7468339621
Hodnota faktúry v € s DPH: 75,90
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 140257313
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloh. platba elektrická energia 11/2015 Plavecký Peter – Medika

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501620

Číslo faktúry dodávateľa 15100405
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,32
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz odpadu za 10/2015, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201501622

Číslo faktúry dodávateľa 6860967098
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,06
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše do 31.10.2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501623

Číslo faktúry dodávateľa 6860966850
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 31.10.2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501624

Číslo faktúry dodávateľa 251257314
Hodnota faktúry v € s DPH: 92,66
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy 106200568
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné od 1.8.2015-30.10.2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201501625

Číslo faktúry dodávateľa 20150027
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 394,50
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Modernizácia technologických častí prízemia OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: EURO-KP, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Krivá 2, Bratislava
Ičo 35846542

Faktúra č. DF201501626

Číslo faktúry dodávateľa 20150303
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 242,00
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150386

Popis faktúry
Opravy VTZ Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CD-Petrol, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Makov 340, Makov 023 56
Ičo 36746053

Faktúra č. DF201501627

Číslo faktúry dodávateľa 2015137
Hodnota faktúry v € s DPH: 576,00
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150259

Popis faktúry
Meranie emisií plynovej kotolne závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Národná energetická spoločnosť a. s. pobočka B.Bystrica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Ičo 43769233

Faktúra č. DF201501628

Číslo faktúry dodávateľa 20151643
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201501629

Číslo faktúry dodávateľa 15003822
Hodnota faktúry v € s DPH: 253,60
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy ŽP 2015/1
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stočné 10/2015 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Ičo 00009687

Faktúra č. DF201501630

Číslo faktúry dodávateľa 2001585
Hodnota faktúry v € s DPH: 47 764,67
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 10/2015 Púchov, Poprad, Kežmarok

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501632

Číslo faktúry dodávateľa 21511506
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,62
Dátum doručenia faktúry: 06.11.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150018

Popis faktúry
Dielenské práce na služob. motor.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501586

Číslo faktúry dodávateľa 7278405348
Hodnota faktúry v € s DPH: 5,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy 9105730234
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501587

Číslo faktúry dodávateľa 4600305
Hodnota faktúry v € s DPH: 376 016,68
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501589

Číslo faktúry dodávateľa 2001575
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 796,83
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ostatné náklady s obstaraním ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501590

Číslo faktúry dodávateľa 10150120
Hodnota faktúry v € s DPH: 19 144,00
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150400

Popis faktúry
Oprava VTZ závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201501591

Číslo faktúry dodávateľa 20150288
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 606,80
Dátum doručenia faktúry: 03.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150098

Popis faktúry
Odborné prehliadky a revízie Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CD-Petrol, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Makov 340, Makov 023 56
Ičo 36746053

Faktúra č. DF201501596

Číslo faktúry dodávateľa 1020150070
Hodnota faktúry v € s DPH: 537,60
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2015
Identifikácia zmluvy Z201522972_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie a el.spotrebicov a el. náradia

Dodávateľ

Obchodné meno: PROCONTROL – SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dolná Trnovská 7/17, Žilina 010 01
Ičo 47569301

Faktúra č. DF201501597

Číslo faktúry dodávateľa 2015255
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 925,26
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150362

Popis faktúry
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia – závody,ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Vladimír Radosa O K RADOSA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko JILEMNICKÉHO 1268/40, Partizánske
Ičo 30884705

Faktúra č. DF201501598

Číslo faktúry dodávateľa 57360144
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,96
Dátum doručenia faktúry: 04.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150411

Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201501599

Číslo faktúry dodávateľa 150359
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,33
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150034

Popis faktúry
Služby v práčovni – chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Borová 34/18, Žilina 010 01
Ičo 36383112

Faktúra č. DF201501600

Číslo faktúry dodávateľa 1511003884
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,40
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201501601

Číslo faktúry dodávateľa 97100143
Hodnota faktúry v € s DPH: 16 660,15
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501602

Číslo faktúry dodávateľa 5500424
Hodnota faktúry v € s DPH: 676,49
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky OV150338

Popis faktúry
Kontrola kvality ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201501603

Číslo faktúry dodávateľa 15104695
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 807,73
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29 za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501604

Číslo faktúry dodávateľa 6860966559
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 31.10.2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501605

Číslo faktúry dodávateľa 17792015
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201501606

Číslo faktúry dodávateľa 1615900538
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 166,82
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201501607

Číslo faktúry dodávateľa 1020150011
Hodnota faktúry v € s DPH: 14 184,00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150372

Popis faktúry
Opravy VTZ závodov Borovina a Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: PAPARAZZI s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Janka Kráľa 2, Banská Bystrica
Ičo 47243473

Faktúra č. DF201501608

Číslo faktúry dodávateľa 1020150010
Hodnota faktúry v € s DPH: 14 545,20
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150291

Popis faktúry
Odborné prehliadky a revízie závodov Borovina a Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: PAPARAZZI s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Janka Kráľa 2, Banská Bystrica
Ičo 47243473

Faktúra č. DF201501609

Číslo faktúry dodávateľa 1020150009
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 380,00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150293

Popis faktúry
Oprava sekčnej brány NASSAU č. 3 v závode Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: PAPARAZZI s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Janka Kráľa 2, Banská Bystrica
Ičo 47243473

Faktúra č. DF201501610

Číslo faktúry dodávateľa 10150121
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 448,00
Dátum doručenia faktúry: 05.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150248

Popis faktúry
Oprava kotolní závodov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201501582

Číslo faktúry dodávateľa 7278405310
Hodnota faktúry v € s DPH: 486,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy 65/BROD/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501583

Číslo faktúry dodávateľa 7278405312
Hodnota faktúry v € s DPH: 651,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501584

Číslo faktúry dodávateľa 7278405311
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 784,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501585

Číslo faktúry dodávateľa 7278405330
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 11/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501565

Číslo faktúry dodávateľa 10152617
Hodnota faktúry v € s DPH: 90,00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150269

Popis faktúry
Školenie: Opakované školenie plynových zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501566

Číslo faktúry dodávateľa 10152743
Hodnota faktúry v € s DPH: 90,00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150268

Popis faktúry
Školenie: Opakované školenie obsluhy kotlov

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501567

Číslo faktúry dodávateľa 150492
Hodnota faktúry v € s DPH: 600,00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150322

Popis faktúry
Úradné overenie váh na závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Granit, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švecova 491, Bytča
Ičo 31602151

Faktúra č. DF201501568

Číslo faktúry dodávateľa 15210393
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2015
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201501570

Číslo faktúry dodávateľa 117148
Hodnota faktúry v € s DPH: 480,88
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150354

Popis faktúry
Pravidelná servisná prehliadka na služob.motor. vozidle BL-065IP

Dodávateľ

Obchodné meno: TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Faktúra č. DF201501571

Číslo faktúry dodávateľa 140101028
Hodnota faktúry v € s DPH: 228,00
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150423

Popis faktúry
Školenie: Verejné obstarávanie zase po novom

Dodávateľ

Obchodné meno: OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava 811 01
Ičo 47139200

Faktúra č. DF201501572

Číslo faktúry dodávateľa 150101685
Hodnota faktúry v € s DPH: 345,00
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150405

Popis faktúry
Seminár "Zákon o správe majetku štátu"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201501573

Číslo faktúry dodávateľa 081305
Hodnota faktúry v € s DPH: 840,00
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky 110/2013/OVS

Popis faktúry
Projektové práce – pôdorys budovy

Dodávateľ

Obchodné meno: A.S.PROJEKT – ing., s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horská 11, Bratislava 831 02
Ičo 31379079

Faktúra č. DF201501574

Číslo faktúry dodávateľa 2015012
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 920,92
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy 106/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zriadenie núdzového pripojenia elektrickej na obilných silách

Dodávateľ

Obchodné meno: VANDOME, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodská cesta 2945/38, Žilina
Ičo 46565230

Faktúra č. DF201501575

Číslo faktúry dodávateľa 15103001
Hodnota faktúry v € s DPH: 40,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150432

Popis faktúry
Odvápnenie kávovaru

Dodávateľ

Obchodné meno: 3glav, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hemerkova 17, Košice
Ičo 36671991

Faktúra č. DF201501576

Číslo faktúry dodávateľa 20151967
Hodnota faktúry v € s DPH: 480,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150422

Popis faktúry
Hygienické potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201501577

Číslo faktúry dodávateľa 2015099
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 188,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150410

Popis faktúry
Označ.tabule, magnetky na motorové vozidlá

Dodávateľ

Obchodné meno: ABADOS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čimhová 152, Čimhová 027 12
Ičo 46590447

Faktúra č. DF201501578

Číslo faktúry dodávateľa 701500401
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201501579

Číslo faktúry dodávateľa 7278405307
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 014,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy 9103189848
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501580

Číslo faktúry dodávateľa 7278405308
Hodnota faktúry v € s DPH: 656,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501581

Číslo faktúry dodávateľa 7278405309
Hodnota faktúry v € s DPH: 212,00
Dátum doručenia faktúry: 02.11.2015
Identifikácia zmluvy 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 11/2015 Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501541

Číslo faktúry dodávateľa 915005515
Hodnota faktúry v € s DPH: 180,00
Dátum doručenia faktúry: 26.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150369

Popis faktúry
Seminár: Civilný proces po novom

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201501542

Číslo faktúry dodávateľa 251247574
Hodnota faktúry v € s DPH: 172,69
Dátum doručenia faktúry: 26.10.2015
Identifikácia zmluvy 606200048
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné od 15.07.2015 – 20.10.2015, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201501543

Číslo faktúry dodávateľa 5010101096
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 173,60
Dátum doručenia faktúry: 26.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150339

Popis faktúry
Prenájom rokovacích miestností

Dodávateľ

Obchodné meno: Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lesnícka 23, Pliešovce 962 63
Ičo 31577920

Faktúra č. DF201501544

Číslo faktúry dodávateľa 5010101097
Hodnota faktúry v € s DPH: 177,60
Dátum doručenia faktúry: 26.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150340

Popis faktúry
Ubytovanie počas rokovania

Dodávateľ

Obchodné meno: Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lesnícka 23, Pliešovce 962 63
Ičo 31577920

Faktúra č. DF201501545

Číslo faktúry dodávateľa 1100005268
Hodnota faktúry v € s DPH: 39 975,35
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2015
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 8, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501546

Číslo faktúry dodávateľa 1041500281
Hodnota faktúry v € s DPH: 11 983,56
Dátum doručenia faktúry: 26.10.2015
Identifikácia zmluvy 96/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava "UNB"
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pažítková 4, Bratislava
Ičo 31813861

Faktúra č. DF201501547

Číslo faktúry dodávateľa 15005
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 800,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150374

Popis faktúry
Údržba trávnatých plôch vybratých objektov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, Košice 040 01
Ičo 46261699

Faktúra č. DF201501548

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 664,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2015
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 11/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501549

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 786,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2015
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 11/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501550

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 115,00
Dátum doručenia faktúry: 27.10.2015
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 11/2015, Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501551

Číslo faktúry dodávateľa 2015114
Hodnota faktúry v € s DPH: 280,08
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015
Identifikácia zmluvy Príkaz na preskladnenie MR č. 2015/01362-6 OMRaPZ, smernica č.10/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: UFS s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kráľová pri Senci č. 526, Kráľová pri Senci
Ičo 44185529

Faktúra č. DF201501554

Číslo faktúry dodávateľa 21550639
Hodnota faktúry v € s DPH: 43,31
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150013

Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle BL-897BR – oprava klimatizácie

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501555

Číslo faktúry dodávateľa 21511449
Hodnota faktúry v € s DPH: 826,94
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150018

Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle BA-897RU – dodanie a prezutie zimných pneumatík

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501557

Číslo faktúry dodávateľa 3206030800
Hodnota faktúry v € s DPH: 201,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015
Identifikácia zmluvy 9100239429
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia 11/2015, lokalita Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501558

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 11/2015, lokalita Povrazník, Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501559

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 11/2015, lokalita Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501560

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 109,00
Dátum doručenia faktúry: 28.10.2015
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 11/2015, lokalita Dolné Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501561

Číslo faktúry dodávateľa 5500431
Hodnota faktúry v € s DPH: 271,02
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2015
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky OV150401

Popis faktúry
Kontrola kvality ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201501562

Číslo faktúry dodávateľa 97100134
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 468 262,40
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2015
Identifikácia zmluvy 60/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nákup ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501563

Číslo faktúry dodávateľa 97100135
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 471 050,24
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2015
Identifikácia zmluvy 60/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nákup ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501520

Číslo faktúry dodávateľa 995150255
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 293,65
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Identifikácia zmluvy 124/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica
Ičo 36022047

Faktúra č. DF201501521

Číslo faktúry dodávateľa 215311176
Hodnota faktúry v € s DPH: 24 666,49
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201501522

Číslo faktúry dodávateľa 15104382
Hodnota faktúry v € s DPH: 264,60
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis, závod Brodnianka 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501523

Číslo faktúry dodávateľa 1500334
Hodnota faktúry v € s DPH: 64,80
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150408

Popis faktúry
Práce vykonané žeriavom na závode Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: HARGAŠ s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Južná 3, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 36689319

Faktúra č. DF201501524

Číslo faktúry dodávateľa 155012672
Hodnota faktúry v € s DPH: 474,02
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150390

Popis faktúry
Osobné ochranné pracovné prostriedky pe závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 47998156

Faktúra č. DF201501525

Číslo faktúry dodávateľa 21511376
Hodnota faktúry v € s DPH: 24,07
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150015

Popis faktúry
Výmena kolies na služobnom motorovom vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501526

Číslo faktúry dodávateľa 8150902184
Hodnota faktúry v € s DPH: 526,66
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2015
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201501527

Číslo faktúry dodávateľa 1532015
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 379,56
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2015
Identifikácia zmluvy 26/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poskytovanie právnych skužieb

Dodávateľ

Obchodné meno: Hillbridges, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sedlárska 1, Bratislava 811 01
Ičo 36799327

Faktúra č. DF201501528

Číslo faktúry dodávateľa 90149291
Hodnota faktúry v € s DPH: 12 977,36
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2015
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501529

Číslo faktúry dodávateľa 2001495
Hodnota faktúry v € s DPH: 17 009,03
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Náklady súvisiace s obstaraním, naskladnením ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501530

Číslo faktúry dodávateľa 2001505
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 984,00
Dátum doručenia faktúry: 20.10.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odplata za zariadenie potrebnej záležitosti

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501531

Číslo faktúry dodávateľa 150053
Hodnota faktúry v € s DPH: 9 612,00
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2015
Identifikácia zmluvy 51/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poskytovanie poradenských služieb

Dodávateľ

Obchodné meno: Stengl Consulting, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sumbalova 1/A, Bratislava
Ičo 35785616

Faktúra č. DF201501532

Číslo faktúry dodávateľa 608792015
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,70
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2015
Identifikácia zmluvy 58/OŠHR/2003
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nabíjačka akumulátorových batérií

Dodávateľ

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra
Ičo 36550949

Faktúra č. DF201501533

Číslo faktúry dodávateľa 2015315
Hodnota faktúry v € s DPH: 492,00
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150364

Popis faktúry
Kalibrácia termohydrografov – závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: AREKO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomanova 35, Bratislava 831 07
Ičo 31377530

Faktúra č. DF201501534

Číslo faktúry dodávateľa 10152589
Hodnota faktúry v € s DPH: 72,00
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150265

Popis faktúry
Školenie: Oboznamovanie obslúh výsuvných rebríkov a dozorcu výťahov

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501535

Číslo faktúry dodávateľa 115174673
Hodnota faktúry v € s DPH: 120,37
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2015
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501537

Číslo faktúry dodávateľa 03102015
Hodnota faktúry v € s DPH: 550,00
Dátum doručenia faktúry: 21.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150385

Popis faktúry
Dendrologický prieskum zelene Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Katarína Tomanová Porubčinová autorizovaná krajinná architektka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Cerovská 309/24, Šenkvice
Ičo 40250229

Faktúra č. DF201501538

Číslo faktúry dodávateľa 1530016807
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 876,43
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2015
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150413

Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201501539

Číslo faktúry dodávateľa 1511009052
Hodnota faktúry v € s DPH: 15 093,04
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2015
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150420

Popis faktúry
Stravné lístky ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201501540

Číslo faktúry dodávateľa 153154
Hodnota faktúry v € s DPH: 490,36
Dátum doručenia faktúry: 23.10.2015
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201501331

Číslo faktúry dodávateľa 301561803
Hodnota faktúry v € s DPH: 300 345,41
Dátum doručenia faktúry: 21.09.2015
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena HR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201501481

Číslo faktúry dodávateľa 85001015
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 664,59
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201501486

Číslo faktúry dodávateľa 20151365
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2015
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201501488

Číslo faktúry dodávateľa 1509140069
Hodnota faktúry v € s DPH: 20 493,91
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2015
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201501489

Číslo faktúry dodávateľa 51015
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 581,92
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2015
Identifikácia zmluvy 132/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Náklady na ochraňovanie 3.Q 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 160, Trenčín
Ičo 36351156

Faktúra č. DF201501490

Číslo faktúry dodávateľa 2024715
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 547,64
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150153

Popis faktúry
Vypracovanie znaleckého posudku

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Faktúra č. DF201501492

Číslo faktúry dodávateľa 104015
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 045,41
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2015
Identifikácia zmluvy 77/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Metron, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Beblavého 8, Bratislava
Ičo 35811722

Faktúra č. DF201501494

Číslo faktúry dodávateľa 2120150165
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 642,79
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2015
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201501495

Číslo faktúry dodávateľa 508792015
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 145,09
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2015
Identifikácia zmluvy 126/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra
Ičo 36550949

Faktúra č. DF201501497

Číslo faktúry dodávateľa 1509620060
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 302,70
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2015
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. Q 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201501499

Číslo faktúry dodávateľa 152623
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 388,03
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2015
Identifikácia zmluvy 86/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Oprava rozvodov chladiaceho systému – ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201501500

Číslo faktúry dodávateľa 1020150063
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 740,00
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2015
Identifikácia zmluvy Z201517831_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie a el.spotrebičov a el. náradia

Dodávateľ

Obchodné meno: PROCONTROL – SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dolná Trnovská 7/17, Žilina 010 01
Ičo 47569301

Faktúra č. DF201501502

Číslo faktúry dodávateľa 15104320
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 764,00
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis, závod Borovina 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501503

Číslo faktúry dodávateľa 215073792
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,88
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2015
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 3.9. – 1.10.2015, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201501506

Číslo faktúry dodávateľa 20150597
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 112,40
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2015
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150084

Popis faktúry
Kontrola a opravy požiarnych zariadení Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201501507

Číslo faktúry dodávateľa 1501648001
Hodnota faktúry v € s DPH: 160,00
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2015
Identifikácia zmluvy 12/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 3. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Balkán 53, Zvolen
Ičo 36054666

Faktúra č. DF201501516

Číslo faktúry dodávateľa 21151000
Hodnota faktúry v € s DPH: 17,86
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 9/2015 Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201501517

Číslo faktúry dodávateľa 2001455
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 249,60
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Breziny 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501518

Číslo faktúry dodávateľa 2001445
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 691,40
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Púchov 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501519

Číslo faktúry dodávateľa 2001435
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 812,99
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku OS Poprad 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501485

Číslo faktúry dodávateľa 6860941917
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 31.8.2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501491

Číslo faktúry dodávateľa 20151716
Hodnota faktúry v € s DPH: 479,64
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2015
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom multifunkč. tlačových zariadení 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201501493

Číslo faktúry dodávateľa 2015183
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 14.10.2015
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201501496

Číslo faktúry dodávateľa 4600285
Hodnota faktúry v € s DPH: 85 157,32
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501501

Číslo faktúry dodávateľa 2015038332
Hodnota faktúry v € s DPH: 94,80
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150407

Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno: Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Faktúra č. DF201501504

Číslo faktúry dodávateľa 1000215317
Hodnota faktúry v € s DPH: 124,80
Dátum doručenia faktúry: 15.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150389

Popis faktúry
Portrét prezidenta SR

Dodávateľ

Obchodné meno: Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 23, Bratislava 111
Ičo 31320414

Faktúra č. DF201501510

Číslo faktúry dodávateľa 10152618
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150267

Popis faktúry
Školenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501511

Číslo faktúry dodávateľa 10152619
Hodnota faktúry v € s DPH: 324,00
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150264

Popis faktúry
Školenie obslúh krovinorezov

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501512

Číslo faktúry dodávateľa 10152620
Hodnota faktúry v € s DPH: 169,20
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150266

Popis faktúry
Školenie posuvné brány

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501513

Číslo faktúry dodávateľa 10152621
Hodnota faktúry v € s DPH: 36,00
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150265

Popis faktúry
Školenie – obsluha pojazdnej pracovnej plošiny

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501514

Číslo faktúry dodávateľa 92015
Hodnota faktúry v € s DPH: 420,00
Dátum doručenia faktúry: 16.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150341

Popis faktúry
Oprava sprchového kúta Chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: Nina Property Services, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Suchom mlyne 70, Bratislava
Ičo 35746530

Faktúra č. DF201501515

Číslo faktúry dodávateľa 4600295
Hodnota faktúry v € s DPH: 83 327,72
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501464

Číslo faktúry dodávateľa 15104184
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 88/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za III. Q 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501465

Číslo faktúry dodávateľa 15104235
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 500,00
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Ľupčianka 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501466

Číslo faktúry dodávateľa 15104233
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Borovina 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501467

Číslo faktúry dodávateľa 15104231
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar Drienka-Častkovce 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501468

Číslo faktúry dodávateľa 15104232
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501469

Číslo faktúry dodávateľa 15104230
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501470

Číslo faktúry dodávateľa 35113614
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 252,63
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501471

Číslo faktúry dodávateľa 4600275
Hodnota faktúry v € s DPH: 94 692,92
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501472

Číslo faktúry dodávateľa 15104306
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 440,00
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Borovina 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501473

Číslo faktúry dodávateľa 15104301
Hodnota faktúry v € s DPH: 235,20
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis, závod Borovina 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501474

Číslo faktúry dodávateľa 15104299
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 260,00
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Brodnianka 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501475

Číslo faktúry dodávateľa 2015320157
Hodnota faktúry v € s DPH: 990,00
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150382

Popis faktúry
Stravovanie a občerstvenie počas seminára – ERR

Dodávateľ

Obchodné meno: TRANSPETROL, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šumavská 38, Bratislava
Ičo 31341977

Faktúra č. DF201501476

Číslo faktúry dodávateľa 1514284
Hodnota faktúry v € s DPH: 298,99
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150388

Popis faktúry
Kávovar PHILIPS

Dodávateľ

Obchodné meno: EURONICS TPD František Majtán
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Faktúra č. DF201501477

Číslo faktúry dodávateľa 9000871683
Hodnota faktúry v € s DPH: 168,00
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poštový úver 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201501478

Číslo faktúry dodávateľa 1558033
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,13
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150305

Popis faktúry
Prenájom rohoží 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Lindström, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Orešianska ulica 3, Trnava 917 01
Ičo 35742364

Faktúra č. DF201501479

Číslo faktúry dodávateľa 3778243426
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501480

Číslo faktúry dodávateľa 7111325846
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 293,18
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 29 za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501482

Číslo faktúry dodávateľa 7026003815
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Podpora – Lotus Notes infraštruktúra a SW aplikácie 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201501483

Číslo faktúry dodávateľa 2015619
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 998,68
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2015
Identifikácia zmluvy 64/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Modernizácia zabezpečovacieho systému OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: K.I.T., spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 9. mája 5, Trnava
Ičo 36246255

Faktúra č. DF201501484

Číslo faktúry dodávateľa 15090359
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,86
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2015
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz odpadu za 9/2015, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201501439

Číslo faktúry dodávateľa 6860955696
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,20
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 30.9.2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501440

Číslo faktúry dodávateľa 5500386
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 802,14
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky OV150338

Popis faktúry
Kontrola kvality pšenice

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201501441

Číslo faktúry dodávateľa 7468286377
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 784,23
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015
Identifikácia zmluvy 3106001296A
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka 1.10.-3.11.2015 – vyúčtovacia faktúra

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501443

Číslo faktúry dodávateľa 1502006
Hodnota faktúry v € s DPH: 148,42
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150294

Popis faktúry
Vývoz žumpy Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. (skrátene "ČKS, s.r.o.")
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 769, Čachtice
Ičo 47719265

Faktúra č. DF201501444

Číslo faktúry dodávateľa 1540003
Hodnota faktúry v € s DPH: 450,00
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015
Identifikácia zmluvy 75/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 7-9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: MAKYTA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 882/46, P ú c h o v
Ičo 31599168

Faktúra č. DF201501445

Číslo faktúry dodávateľa 11151724
Hodnota faktúry v € s DPH: 75,00
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015
Identifikácia zmluvy 138/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bardejovská 6, Košice
Ičo 31701914

Faktúra č. DF201501446

Číslo faktúry dodávateľa 20150003
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 910,32
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 62/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Rekonštrukcia obil. sila Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: Adriána Poláková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko , Raková 1499
Ičo 37206460

Faktúra č. DF201501447

Číslo faktúry dodávateľa 15010
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 650,80
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 59/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Rekonštrukcia dopravníkov OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: MSJ group, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04
Ičo 45480290

Faktúra č. DF201501448

Číslo faktúry dodávateľa 0778243443
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501449

Číslo faktúry dodávateľa 7778243439
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501450

Číslo faktúry dodávateľa 7778243446
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501451

Číslo faktúry dodávateľa 0778243450
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 9/2015 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501453

Číslo faktúry dodávateľa 9798558154
Hodnota faktúry v € s DPH: 363,56
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 9/2015, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501455

Číslo faktúry dodávateľa 9175474150
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,84
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 9/2015, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501456

Číslo faktúry dodávateľa 9685118184
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 9/2015, Povrazník

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501459

Číslo faktúry dodávateľa 1511003596
Hodnota faktúry v € s DPH: 109,80
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201501460

Číslo faktúry dodávateľa 15104229
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 652,64
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501461

Číslo faktúry dodávateľa 1778129810
Hodnota faktúry v € s DPH: 390,84
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby penej siete 9/2015 Virtual Voice NET

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501462

Číslo faktúry dodávateľa 2778243434
Hodnota faktúry v € s DPH: 404,98
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 9/2015 Biznis Partner za ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501463

Číslo faktúry dodávateľa 15104234
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 467,04
Dátum doručenia faktúry: 09.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501416

Číslo faktúry dodávateľa 7428841362
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,00
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2015
Identifikácia zmluvy 9407727881
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloh. platba el. energia Žižkova 24, Bratislava 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501417

Číslo faktúry dodávateľa 7428836775
Hodnota faktúry v € s DPH: 75,90
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2015
Identifikácia zmluvy 140257313
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloh. platba elektrická energia 10/2015 Plavecký Peter – Medika

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501418

Číslo faktúry dodávateľa 7428838049
Hodnota faktúry v € s DPH: 626,19
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2015
Identifikácia zmluvy 9406045583
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha na elektrickú energiu 10/2015 Dubovany

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501419

Číslo faktúry dodávateľa 7150908
Hodnota faktúry v € s DPH: 294,00
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2015
Identifikácia zmluvy 14/ZV/2007
Identifikácia objednávky OV150327

Popis faktúry
Odvoz a zneškodnenie odpadov Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Eko – Salmo s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Závodná 8, Bratislava
Ičo 31359647

Faktúra č. DF201501420

Číslo faktúry dodávateľa 2800023460
Hodnota faktúry v € s DPH: 32,30
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2015
Identifikácia zmluvy 60/1997-T
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky – Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501421

Číslo faktúry dodávateľa 615113622
Hodnota faktúry v € s DPH: 82,94
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2015
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501422

Číslo faktúry dodávateľa 111509004
Hodnota faktúry v € s DPH: 609,00
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2015
Identifikácia zmluvy 220/OR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 3.štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Košická 2, Ž i l i n a
Ičo 36407771

Faktúra č. DF201501423

Číslo faktúry dodávateľa 15902015
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 06.10.2015
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201501424

Číslo faktúry dodávateľa 20150026
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 876,30
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2015
Identifikácia zmluvy 68/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Rekonštrukcia striech OS Breziny Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: EURO-KP, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Krivá 2, Bratislava
Ičo 35846542

Faktúra č. DF201501425

Číslo faktúry dodávateľa 97100131
Hodnota faktúry v € s DPH: 34 911,38
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2015
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501426

Číslo faktúry dodávateľa 6860956075
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,20
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľovú fľašu do 30.9.2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501427

Číslo faktúry dodávateľa 215072007
Hodnota faktúry v € s DPH: 9,12
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2015
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 19.6. – 24.9.2015, závod Kopaničiar – Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201501428

Číslo faktúry dodávateľa 1509408
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 709,60
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2015
Identifikácia zmluvy 44/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vypracovanie projektu teh. zhodnotenia integr,.bezp. systému

Dodávateľ

Obchodné meno: SYTELI, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Duklianska 7, Michalovce
Ičo 36173975

Faktúra č. DF201501429

Číslo faktúry dodávateľa 1501776
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2015
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201501430

Číslo faktúry dodávateľa 9115090199
Hodnota faktúry v € s DPH: 15,60
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2015
Identifikácia zmluvy SZ 91110669
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz odpadu 3. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava, mestský podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ivanská cesta 22, Bratislava
Ičo 00681300

Faktúra č. DF201501431

Číslo faktúry dodávateľa 4000046327
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,60
Dátum doručenia faktúry: 07.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150212

Popis faktúry
Školenie BOZP

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501433

Číslo faktúry dodávateľa 15003445
Hodnota faktúry v € s DPH: 257,98
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015
Identifikácia zmluvy ŽP 2015/1
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stočné 9/2015 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Ičo 00009687

Faktúra č. DF201501434

Číslo faktúry dodávateľa 2650005707
Hodnota faktúry v € s DPH: 392,40
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015
Identifikácia zmluvy 847780003-3-2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Prenájom pozemku v k. ú. Podzámčok na 4. Q /2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501436

Číslo faktúry dodávateľa 7508680949
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 346,43
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501438

Číslo faktúry dodávateľa 6860953415
Hodnota faktúry v € s DPH: 48,16
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše do 30.9.2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501395

Číslo faktúry dodávateľa 20150259
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 924,80
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150133

Popis faktúry
Oprava VTZ Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CD-Petrol, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Makov 340, Makov 023 56
Ičo 36746053

Faktúra č. DF201501396

Číslo faktúry dodávateľa 150700005
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 974,00
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150093

Popis faktúry
OP a revízie

Dodávateľ

Obchodné meno: Dušan Šebok
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci
Ičo 32331991

Faktúra č. DF201501397

Číslo faktúry dodávateľa 7288365434
Hodnota faktúry v € s DPH: 5,00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy 9105730234
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 10/2015 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501398

Číslo faktúry dodávateľa 7288365415
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501399

Číslo faktúry dodávateľa 7288365392
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 014,00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy 9103189848
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 10/2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501400

Číslo faktúry dodávateľa 7288365395
Hodnota faktúry v € s DPH: 486,00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy 65/BROD/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 10/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501401

Číslo faktúry dodávateľa 7288365396
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 784,00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Pražská 29 za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501402

Číslo faktúry dodávateľa 7288365397
Hodnota faktúry v € s DPH: 651,00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Borovina za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501403

Číslo faktúry dodávateľa 7288365393
Hodnota faktúry v € s DPH: 656,00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 10/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501404

Číslo faktúry dodávateľa 7288365394
Hodnota faktúry v € s DPH: 212,00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 10/2015 Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501405

Číslo faktúry dodávateľa 701500346
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201501406

Číslo faktúry dodávateľa 2015221
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 140,00
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150377

Popis faktúry
Konferencia SKIIA 2015 "Aktuality v oblasti auditu, kontroly a finančného riadenia"

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský inštitút interných audítorov P.O.Box 46
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko , Bratislava
Ičo 31771602

Faktúra č. DF201501407

Číslo faktúry dodávateľa 4600265
Hodnota faktúry v € s DPH: 77 954,80
Dátum doručenia faktúry: 02.10.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501409

Číslo faktúry dodávateľa 094
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 779,99
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ubytovanie na služob. ceste v Gruzínsku

Dodávateľ

Obchodné meno: The TERRACE,Tbilisi, Gruzínsko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 46a Kote Meskhi, Tbilisi
Ičo  

Faktúra č. DF201501410

Číslo faktúry dodávateľa 700150274
Hodnota faktúry v € s DPH: 636,54
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2015
Identifikácia zmluvy 9/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR 5-9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ARRIVA, Nové Zámky, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Považská 2, Nové Zámky
Ičo 36545317

Faktúra č. DF201501411

Číslo faktúry dodávateľa 2001315
Hodnota faktúry v € s DPH: 45 158,32
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 9/2015 Púchov, Poprad, Kežmarok

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501412

Číslo faktúry dodávateľa 2001305
Hodnota faktúry v € s DPH: 19 083,32
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Náklady spojené s vyskladnením ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501413

Číslo faktúry dodávateľa 152465
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 926,00
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2015
Identifikácia zmluvy 116/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Upratovacie práce ústredie za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201501414

Číslo faktúry dodávateľa 112501496
Hodnota faktúry v € s DPH: 919,56
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150375

Popis faktúry
Školenie Microsoft Excel 2010/2007 – praktické využite

Dodávateľ

Obchodné meno: GOPAS SR a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dr. V. Clementisa 10, Bratislava
Ičo 35881674

Faktúra č. DF201501415

Číslo faktúry dodávateľa 2015036468
Hodnota faktúry v € s DPH: 165,60
Dátum doručenia faktúry: 05.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150384

Popis faktúry
Zverejnenie pracovnej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno: Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Faktúra č. DF201501367

Číslo faktúry dodávateľa 20151677
Hodnota faktúry v € s DPH: 332,81
Dátum doručenia faktúry: 28.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150350

Popis faktúry
Hygienické potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201501368

Číslo faktúry dodávateľa 150100113
Hodnota faktúry v € s DPH: 144,00
Dátum doručenia faktúry: 28.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150370

Popis faktúry
Preškolenie obsluhy

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Faktúra č. DF201501369

Číslo faktúry dodávateľa 13804
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 210,80
Dátum doručenia faktúry: 28.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150363

Popis faktúry
Krovinorezy motorové

Dodávateľ

Obchodné meno: TECHNIA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Komárňanská cesta 72, Nové Zámky 940 01
Ičo 31410936

Faktúra č. DF201501370

Číslo faktúry dodávateľa 151106418
Hodnota faktúry v € s DPH: 248,00
Dátum doručenia faktúry: 28.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150351

Popis faktúry
Rýchlovarné kanvice

Dodávateľ

Obchodné meno: EURONICS TPD František Majtán
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Faktúra č. DF201501371

Číslo faktúry dodávateľa 10150102
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 176,00
Dátum doručenia faktúry: 28.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150277

Popis faktúry
Servis výťahu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany, Vlčany
Ičo 36270156

Faktúra č. DF201501372

Číslo faktúry dodávateľa 4600245
Hodnota faktúry v € s DPH: 76 387,38
Dátum doručenia faktúry: 28.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501381

Číslo faktúry dodávateľa 20150257
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 087,04
Dátum doručenia faktúry: 29.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150345

Popis faktúry
Oprava bleskozvodov v závode Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: CD-Petrol, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Makov 340, Makov 023 56
Ičo 36746053

Faktúra č. DF201501382

Číslo faktúry dodávateľa 1131501684
Hodnota faktúry v € s DPH: 488,86
Dátum doručenia faktúry: 29.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150378

Popis faktúry
Zverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA

Dodávateľ

Obchodné meno: P E R E X a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trnavská cesta 39/A, Bratislava
Ičo 00685313

Faktúra č. DF201501383

Číslo faktúry dodávateľa 4600255
Hodnota faktúry v € s DPH: 44 218,27
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501384

Číslo faktúry dodávateľa 8863001611
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 901,71
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2015
Identifikácia zmluvy 8-863-001611
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
poistné- poistenie majetku IV.Q.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: QBE
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 27, Košice
Ičo 36855472

Faktúra č. DF201501385

Číslo faktúry dodávateľa 915004802
Hodnota faktúry v € s DPH: 408,00
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150360

Popis faktúry
Semináre "Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnuteľností"

Dodávateľ

Obchodné meno: Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Faktúra č. DF201501386

Číslo faktúry dodávateľa 4000046111
Hodnota faktúry v € s DPH: 80,78
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150367

Popis faktúry
Pravidelné školenie

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501387

Číslo faktúry dodávateľa 4000046110
Hodnota faktúry v € s DPH: 57,02
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150366

Popis faktúry
Pravidelné školenie pre vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501388

Číslo faktúry dodávateľa 21501393
Hodnota faktúry v € s DPH: 726,30
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150379

Popis faktúry
Zverejnenie inzerátu v Hospodárskych novinách

Dodávateľ

Obchodné meno: Mafra Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nobelova 34, Bratislava
Ičo 31333524

Faktúra č. DF201501389

Číslo faktúry dodávateľa 1523102956
Hodnota faktúry v € s DPH: 448,20
Dátum doručenia faktúry: 30.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150380

Popis faktúry
Zverejnenie inzerátu v denníku SME

Dodávateľ

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Faktúra č. DF201501390

Číslo faktúry dodávateľa 15103898
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 560,00
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Štvrťročná EPS Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501391

Číslo faktúry dodávateľa 15103897
Hodnota faktúry v € s DPH: 960,00
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Štvrťročná kontrola EPS Drienka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501392

Číslo faktúry dodávateľa 5102000891
Hodnota faktúry v € s DPH: 304,80
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2015
Identifikácia zmluvy 72/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Technicko – profylaktický servis 2 ks výťahov v budove ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: Majes, výťahy a eskalátory, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bojnická 18, Bratislava
Ičo 35770732

Faktúra č. DF201501393

Číslo faktúry dodávateľa 1615900460
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 166,82
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2015
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201501394

Číslo faktúry dodávateľa 2015156
Hodnota faktúry v € s DPH: 46,08
Dátum doručenia faktúry: 01.10.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150381

Popis faktúry
Vizitky Kičura, Lašáková

Dodávateľ

Obchodné meno: IM Print SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 30, Vysoká pri Morave 900 66
Ičo 35824468

Faktúra č. DF201501171

Číslo faktúry dodávateľa 301554319
Hodnota faktúry v € s DPH: 274 547,11
Dátum doručenia faktúry: 21.08.2015
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena HR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201501214

Číslo faktúry dodávateľa 3654083333
Hodnota faktúry v € s DPH: 487 710,72
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 4/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201501216

Číslo faktúry dodávateľa 15604345
Hodnota faktúry v € s DPH: 46,80
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150328

Popis faktúry
Elektronické trhovisko

Dodávateľ

Obchodné meno: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1
Ičo 35730129

Faktúra č. DF201501344

Číslo faktúry dodávateľa 1100005214
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 117,94
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2015
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501346

Číslo faktúry dodávateľa 4000046049
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,26
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150212

Popis faktúry
Školenie BOZP, Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501347

Číslo faktúry dodávateľa 21511225
Hodnota faktúry v € s DPH: 55,82
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150013

Popis faktúry
Dodanie sady žiaroviek

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501348

Číslo faktúry dodávateľa 7160792808
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 452,23
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2015
Identifikácia zmluvy 3106001296A
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Kopaničiar, Drienka 1.1.-3.9.2015 – vyúčtovacia faktúra

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501349

Číslo faktúry dodávateľa 4000046048
Hodnota faktúry v € s DPH: 33,26
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150212

Popis faktúry
Školenie BOZP

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501350

Číslo faktúry dodávateľa 20150575
Hodnota faktúry v € s DPH: 703,20
Dátum doručenia faktúry: 24.09.2015
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150084

Popis faktúry
Kontrola a oprava požiarnotech. zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201501351

Číslo faktúry dodávateľa 1511008144
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 895,04
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150373

Popis faktúry
Stravné lístky ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201501352

Číslo faktúry dodávateľa 1580010464
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 447,52
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150361

Popis faktúry
Stravné lístky Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201501353

Číslo faktúry dodávateľa 152923
Hodnota faktúry v € s DPH: 727,39
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150349

Popis faktúry
Syntetické farby, riedidlo, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Faktúra č. DF201501354

Číslo faktúry dodávateľa 4600235
Hodnota faktúry v € s DPH: 158 801,25
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501355

Číslo faktúry dodávateľa 3206030800
Hodnota faktúry v € s DPH: 201,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015
Identifikácia zmluvy 9100239429
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia 10/2015, lokalita Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501356

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 115,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia – Ľupčianka za 10/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501357

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 786,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 10/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501358

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 664,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 10/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501359

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 10/2015, lokalita Povrazník, Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501360

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 10/2015, lokalita Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501361

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 109,00
Dátum doručenia faktúry: 25.09.2015
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 10/2015, lokalita Dolné Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501342

Číslo faktúry dodávateľa 15103826
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 790,00
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2015
Identifikácia zmluvy 115/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis 8/2015 ústredie SŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501343

Číslo faktúry dodávateľa 2015003
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 400,00
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150310

Popis faktúry
Modernizácia verejného osvetlenia OS Poprad

Dodávateľ

Obchodné meno: Fiska s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Severná 19, Banská Bystrica
Ičo 48013749

Faktúra č. DF201501345

Číslo faktúry dodávateľa 153141
Hodnota faktúry v € s DPH: 490,36
Dátum doručenia faktúry: 23.09.2015
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201501375

Číslo faktúry dodávateľa 0415090880
Hodnota faktúry v € s DPH: 60,00
Dátum doručenia faktúry: 28.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150352

Popis faktúry
Zbierka zákonov r. 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201501320

Číslo faktúry dodávateľa 1550009399
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 529,10
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2015
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150365

Popis faktúry
Stravné lístky Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201501321

Číslo faktúry dodávateľa 4600215
Hodnota faktúry v € s DPH: 119 760,20
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501323

Číslo faktúry dodávateľa 140100943
Hodnota faktúry v € s DPH: 114,00
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150359

Popis faktúry
Školenie "Príprava verejného obstarávania- praktická časť"

Dodávateľ

Obchodné meno: OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava 811 01
Ičo 47139200

Faktúra č. DF201501324

Číslo faktúry dodávateľa 2001265
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 398,71
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Breziny 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501325

Číslo faktúry dodávateľa 2001245
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 699,71
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku ŠHR Poprad 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501326

Číslo faktúry dodávateľa 2001255
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 346,67
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Púchov 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501327

Číslo faktúry dodávateľa 8150802236
Hodnota faktúry v € s DPH: 438,90
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201501328

Číslo faktúry dodávateľa 215063105
Hodnota faktúry v € s DPH: 42,16
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 4.8. – 2.9.2015, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201501329

Číslo faktúry dodávateľa 2015096
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 695,69
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Oprava objektu vodného hospodárstva OS Púchov

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROHAUSE, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Orviská cesta 7137, Piešťany 921 01
Ičo 36286087

Faktúra č. DF201501330

Číslo faktúry dodávateľa 2015031
Hodnota faktúry v € s DPH: 34 886,02
Dátum doručenia faktúry: 18.09.2015
Identifikácia zmluvy 63/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Rekonštrukcia vodovodnej prípojky OS Breziny-Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: IDEA INVEST, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01
Ičo 36657930

Faktúra č. DF201501332

Číslo faktúry dodávateľa 4600225
Hodnota faktúry v € s DPH: 80 354,37
Dátum doručenia faktúry: 21.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501333

Číslo faktúry dodávateľa 2001275
Hodnota faktúry v € s DPH: 29 427,02
Dátum doručenia faktúry: 21.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Náklady s obstaraním, naskladňovaním a vyskladňovaním ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501334

Číslo faktúry dodávateľa 15090377
Hodnota faktúry v € s DPH: 208,08
Dátum doručenia faktúry: 21.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150371

Popis faktúry
Skartácia dokumentov

Dodávateľ

Obchodné meno: EKOway s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 66, Bratislava
Ičo 35966181

Faktúra č. DF201501335

Číslo faktúry dodávateľa 150291
Hodnota faktúry v € s DPH: 49,49
Dátum doručenia faktúry: 21.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150034

Popis faktúry
Služby v práčovni – chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Borová 34/18, Žilina 010 01
Ičo 36383112

Faktúra č. DF201501336

Číslo faktúry dodávateľa 10152372
Hodnota faktúry v € s DPH: 180,00
Dátum doručenia faktúry: 21.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150268

Popis faktúry
Kurz obsluhy kotlov V. triedy

Dodávateľ

Obchodné meno: JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Faktúra č. DF201501337

Číslo faktúry dodávateľa 15103823
Hodnota faktúry v € s DPH: 832,80
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis, závod Borovina 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501338

Číslo faktúry dodávateľa 15103686
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501339

Číslo faktúry dodávateľa 15103831
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 078,20
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis, závod Kopaničiar 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501340

Číslo faktúry dodávateľa 15103830
Hodnota faktúry v € s DPH: 705,60
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis, závod Kopaničiar 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501341

Číslo faktúry dodávateľa 20151270
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 22.09.2015
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201501299

Číslo faktúry dodávateľa 9685118183
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 8/2015, Povrazník

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501300

Číslo faktúry dodávateľa 90147602
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 087,60
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikácia zmluvy 17/OIaSNM/2001
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku MR 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501301

Číslo faktúry dodávateľa 90147601
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 455,26
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501302

Číslo faktúry dodávateľa 4600205
Hodnota faktúry v € s DPH: 94 189,44
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501303

Číslo faktúry dodávateľa 15210352
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201501304

Číslo faktúry dodávateľa 215311035
Hodnota faktúry v € s DPH: 24 670,87
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201501305

Číslo faktúry dodávateľa 2120150156
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 075,67
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201501306

Číslo faktúry dodávateľa 57390265
Hodnota faktúry v € s DPH: 51,64
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150273

Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody z ČOV Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201501307

Číslo faktúry dodávateľa 21150887
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,74
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 8/2015 Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201501309

Číslo faktúry dodávateľa 15103733
Hodnota faktúry v € s DPH: 235,20
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis Kopaničiar 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501310

Číslo faktúry dodávateľa 2001235
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 939,97
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Náklady s obstaraním, naskladňovaním ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501311

Číslo faktúry dodávateľa 9000864503
Hodnota faktúry v € s DPH: 87,20
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poštový úver 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201501312

Číslo faktúry dodávateľa 1551828
Hodnota faktúry v € s DPH: 25,13
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150305

Popis faktúry
Prenájom rohoží 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Lindström, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Orešianska ulica 3, Trnava 917 01
Ičo 35742364

Faktúra č. DF201501313

Číslo faktúry dodávateľa 115164620
Hodnota faktúry v € s DPH: 142,66
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501314

Číslo faktúry dodávateľa 850001915
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 298,78
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201501315

Číslo faktúry dodávateľa 15010202
Hodnota faktúry v € s DPH: 42,00
Dátum doručenia faktúry: 14.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150044

Popis faktúry
Seminár "Mzdová účtáreň na začiatku roka 2015"

Dodávateľ

Obchodné meno: Akadémia Plus, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Somolického 2, Zvolen
Ičo 36640514

Faktúra č. DF201501316

Číslo faktúry dodávateľa 150101358
Hodnota faktúry v € s DPH: 69,00
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150357

Popis faktúry
Seminár "Elektronické trhovisko – základné zmeny v legislatíve"

Dodávateľ

Obchodné meno: PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Faktúra č. DF201501317

Číslo faktúry dodávateľa 2015158
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 16.09.2015
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201501318

Číslo faktúry dodávateľa 2015025
Hodnota faktúry v € s DPH: 229 920,00
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2015
Identifikácia zmluvy 47/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Rekonštrukcia komunikácií OS Breziny-Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 237, Krušetnica 029 54
Ičo 36411299

Faktúra č. DF201501319

Číslo faktúry dodávateľa 152792
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 400,04
Dátum doručenia faktúry: 17.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150343

Popis faktúry
Syntetická farba biela + riedidlo

Dodávateľ

Obchodné meno: Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Faktúra č. DF201501275

Číslo faktúry dodávateľa 7026003415
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201501276

Číslo faktúry dodávateľa 5777182593
Hodnota faktúry v € s DPH: 359,96
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby penej siete 8/2015 Virtual Voice NET

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501277

Číslo faktúry dodávateľa 2015198
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 340,00
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150142

Popis faktúry
Zborník ku konferencii V4+1

Dodávateľ

Obchodné meno: TRISTANPRESS spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stummerova 29, Topoľčany
Ičo 34108483

Faktúra č. DF201501278

Číslo faktúry dodávateľa 15080315
Hodnota faktúry v € s DPH: 29,86
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz odpadu za 8/2015, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201501279

Číslo faktúry dodávateľa 5500362
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 481,40
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky OV150122

Popis faktúry
Kontrola kvality pšenice

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201501280

Číslo faktúry dodávateľa 15103684
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Ľupčianka 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501281

Číslo faktúry dodávateľa 15103685
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Kopaničiar Drienka-Častkovce 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501283

Číslo faktúry dodávateľa 15103687
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Borovina 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501284

Číslo faktúry dodávateľa 15103688
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Brodnianka 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501286

Číslo faktúry dodávateľa 15103683
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 807,73
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501287

Číslo faktúry dodávateľa 1501587
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201501288

Číslo faktúry dodávateľa 152274
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 926,00
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikácia zmluvy 116/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Upratovacie práce ústredie za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201501289

Číslo faktúry dodávateľa 35113146
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 248,17
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501290

Číslo faktúry dodávateľa 35113147
Hodnota faktúry v € s DPH: 370,22
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikácia zmluvy 28/OSMIaVS/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501291

Číslo faktúry dodávateľa 20151466
Hodnota faktúry v € s DPH: 479,64
Dátum doručenia faktúry: 10.09.2015
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom multifunkč. tlač. zariadení 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201501293

Číslo faktúry dodávateľa 9175474149
Hodnota faktúry v € s DPH: 99,47
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 8/2015, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501294

Číslo faktúry dodávateľa 9798558153
Hodnota faktúry v € s DPH: 442,98
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 8/2015, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501295

Číslo faktúry dodávateľa 3777296883
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501296

Číslo faktúry dodávateľa 4000045975
Hodnota faktúry v € s DPH: 143,21
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150356

Popis faktúry
Školenie vedúceho posunu v stanici na vlečke OS 17

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501297

Číslo faktúry dodávateľa 2500878
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 399,99
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2015
Identifikácia zmluvy Z201516881_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Montáž radiátorových ventilov

Dodávateľ

Obchodné meno: UNIMAT spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.I.Bajzu 11, Prievidza 971 01
Ičo 30228042

Faktúra č. DF201501273

Číslo faktúry dodávateľa 2015131
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 460,40
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Oprava prívesu BSS NM-326 YD

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201501274

Číslo faktúry dodávateľa 2015140
Hodnota faktúry v € s DPH: 66,00
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Technická kontrola nákladného prívesu BA 509 YA

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201501254

Číslo faktúry dodávateľa 6860939227
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 7/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501255

Číslo faktúry dodávateľa 15002969
Hodnota faktúry v € s DPH: 253,60
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy ŽP 2015/1
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stočné 8/2015 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Ičo 00009687

Faktúra č. DF201501256

Číslo faktúry dodávateľa 615112421
Hodnota faktúry v € s DPH: 85,15
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zrážková voda za 8/2015, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501257

Číslo faktúry dodávateľa 7507720409
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 374,61
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501258

Číslo faktúry dodávateľa 9777296870
Hodnota faktúry v € s DPH: 430,74
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky OV150204

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 8/2015 Biznis Partner za ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501260

Číslo faktúry dodávateľa 1777296861
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501261

Číslo faktúry dodávateľa 6777296873
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501262

Číslo faktúry dodávateľa 9777296887
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 8/2015 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501263

Číslo faktúry dodávateľa 0777296879
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 8/2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501264

Číslo faktúry dodávateľa 2015133
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 630,00
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201501265

Číslo faktúry dodávateľa 2015134
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 880,40
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Oprava vozidla T 815

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201501266

Číslo faktúry dodávateľa 2015136
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 258,40
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150317

Popis faktúry
Oprava vozidla T 815, BA-982 LJ

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201501267

Číslo faktúry dodávateľa 2015137
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 981,20
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Oprava vozidla T 815, BA-983 LJ

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201501268

Číslo faktúry dodávateľa 2015138
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 976,40
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Servisné práce na vozidle – oprava vozidla T 815, BA-960 LB

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201501269

Číslo faktúry dodávateľa 2015139
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 000,80
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Oprava prívesu BA-323 YC

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201501270

Číslo faktúry dodávateľa 2015132
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 928,40
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Servisné úráce na prívese – oprava podvalníka

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201501271

Číslo faktúry dodávateľa 4600195
Hodnota faktúry v € s DPH: 139 927,20
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501272

Číslo faktúry dodávateľa 2015135
Hodnota faktúry v € s DPH: 150,00
Dátum doručenia faktúry: 09.09.2015
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150312

Popis faktúry
STK a EK Multicar

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Faktúra č. DF201500882

Číslo faktúry dodávateľa 150100032
Hodnota faktúry v € s DPH: 59,90
Dátum doručenia faktúry: 02.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150073

Popis faktúry
Školenie "Pracovná zdravotná služby"

Dodávateľ

Obchodné meno: PRINCIPIUM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribišova 21, Bratislava
Ičo 35767111

Faktúra č. DF201501143

Číslo faktúry dodávateľa 35112824
Hodnota faktúry v € s DPH: 45 055,56
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501144

Číslo faktúry dodávateľa 35112825
Hodnota faktúry v € s DPH: 100 880,60
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501145

Číslo faktúry dodávateľa 35112826
Hodnota faktúry v € s DPH: 673 063,60
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501146

Číslo faktúry dodávateľa 1100005169
Hodnota faktúry v € s DPH: 40 517,84
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2015
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501208

Číslo faktúry dodávateľa 254011751
Hodnota faktúry v € s DPH: 104,74
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 78/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150332

Popis faktúry
Prevedenie STK a EK na vozidle TATRA BA453JY

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201501209

Číslo faktúry dodávateľa 254011754
Hodnota faktúry v € s DPH: 68,54
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 78/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150334

Popis faktúry
Prevedenie STK a EK na prívese BA145YM

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201501210

Číslo faktúry dodávateľa 254011752
Hodnota faktúry v € s DPH: 104,74
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 78/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150335

Popis faktúry
Prevedenie STK a EK na vozidle BA680PG

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201501211

Číslo faktúry dodávateľa 254011753
Hodnota faktúry v € s DPH: 104,74
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 78/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky OV150333

Popis faktúry
Prevedenie STK a EK na vozidle TATRA BA961HA

Dodávateľ

Obchodné meno: Automobilové opravovne MV SR, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sklabinská 20, Bratislava 831 06
Ičo 44855206

Faktúra č. DF201501236

Číslo faktúry dodávateľa 4600175
Hodnota faktúry v € s DPH: 211 206,72
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501237

Číslo faktúry dodávateľa 2001145
Hodnota faktúry v € s DPH: 28 971,70
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Náklady s obstaraním, vyskladnením ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501241

Číslo faktúry dodávateľa 6860941675
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše do 31.8.2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501242

Číslo faktúry dodávateľa 6860942408
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,04
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 8/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501243

Číslo faktúry dodávateľa 4600185
Hodnota faktúry v € s DPH: 121 575,67
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501245

Číslo faktúry dodávateľa 14082015
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2015
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201501247

Číslo faktúry dodávateľa 20150002
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 572,75
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150314

Popis faktúry
Klampiarske práce Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Adriána Poláková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko , Raková 1499
Ičo 37206460

Faktúra č. DF201501249

Číslo faktúry dodávateľa 97100118
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 461,80
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2015
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501250

Číslo faktúry dodávateľa 7200711880
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 927,20
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2015
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 29 za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501252

Číslo faktúry dodávateľa 1550008974
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 895,04
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2015
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150348

Popis faktúry
Stravné lístky Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201501253

Číslo faktúry dodávateľa 1501936
Hodnota faktúry v € s DPH: 141,02
Dátum doručenia faktúry: 08.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150294

Popis faktúry
Vývoz žumpy a čistenie kanalizácie závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. (skrátene "ČKS, s.r.o.")
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 769, Čachtice
Ičo 47719265

Faktúra č. DF201501187

Číslo faktúry dodávateľa 21511115
Hodnota faktúry v € s DPH: 155,33
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150013

Popis faktúry
Dielenské práce na služob. motor.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501188

Číslo faktúry dodávateľa 15080339
Hodnota faktúry v € s DPH: 60,00
Dátum doručenia faktúry: 26.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150331

Popis faktúry
Skartácia dokumentov

Dodávateľ

Obchodné meno: EKOway s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 66, Bratislava
Ičo 35966181

Faktúra č. DF201501197

Číslo faktúry dodávateľa 15103355
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 795,97
Dátum doručenia faktúry: 28.08.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis 8/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501198

Číslo faktúry dodávateľa 15103354
Hodnota faktúry v € s DPH: 353,64
Dátum doručenia faktúry: 28.08.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis, závod Borovina 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501201

Číslo faktúry dodávateľa 3206030800
Hodnota faktúry v € s DPH: 201,00
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 9100239429
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia 9/2015, lokalita Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501202

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 9/2015, lokalita Povrazník, Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501203

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,00
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 9/2015, lokalita Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501204

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 109,00
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 9/2015, lokalita Dolné Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501212

Číslo faktúry dodávateľa 21511130
Hodnota faktúry v € s DPH: 176,74
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150018

Popis faktúry
Dielenské práce na služob. motor.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501213

Číslo faktúry dodávateľa 21511139
Hodnota faktúry v € s DPH: 8,41
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150013

Popis faktúry
Dielenská práca na služobnom motorovom vozidle – oprava defektu

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501218

Číslo faktúry dodávateľa 7145153580
Hodnota faktúry v € s DPH: 5,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015
Identifikácia zmluvy 9105730234
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501219

Číslo faktúry dodávateľa 7145153562
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501220

Číslo faktúry dodávateľa 7145153543
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 784,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015
Identifikácia zmluvy 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Pražská 29 za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501221

Číslo faktúry dodávateľa 7145153544
Hodnota faktúry v € s DPH: 651,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501224

Číslo faktúry dodávateľa 7145153541
Hodnota faktúry v € s DPH: 212,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015
Identifikácia zmluvy 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501225

Číslo faktúry dodávateľa 7145153540
Hodnota faktúry v € s DPH: 656,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015
Identifikácia zmluvy 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501228

Číslo faktúry dodávateľa 1322015
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 537,48
Dátum doručenia faktúry: 03.09.2015
Identifikácia zmluvy 26/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odmena za právne poradenstvo

Dodávateľ

Obchodné meno: Hillbridges, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sedlárska 1, Bratislava 811 01
Ičo 36799327

Faktúra č. DF201501235

Číslo faktúry dodávateľa 2001135
Hodnota faktúry v € s DPH: 36 278,46
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 8/2015 Púchov, Poprad, Kežmarok

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501238

Číslo faktúry dodávateľa 701500290
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2015
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201501239

Číslo faktúry dodávateľa 1615900410
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 166,82
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2015
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201501240

Číslo faktúry dodávateľa 7458408275
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,00
Dátum doručenia faktúry: 04.09.2015
Identifikácia zmluvy 9407727881
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloh. platba el. energia Žižkova 24, Bratislava 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501244

Číslo faktúry dodávateľa 1511003115
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,40
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2015
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201501246

Číslo faktúry dodávateľa 7026003215
Hodnota faktúry v € s DPH: 17 223,60
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2015
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky OV150257

Popis faktúry
Odstránenie výpadku Lotus Notes

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201501248

Číslo faktúry dodávateľa 7458404472
Hodnota faktúry v € s DPH: 75,90
Dátum doručenia faktúry: 07.09.2015
Identifikácia zmluvy 140257313
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloh. platba elektrická energia 9/2015 Plavecký Peter – Medika

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501182

Číslo faktúry dodávateľa 5021512532
Hodnota faktúry v € s DPH: 133,32
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150307

Popis faktúry
Justičná Revue r. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201501183

Číslo faktúry dodávateľa 0415080525
Hodnota faktúry v € s DPH: 124,15
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150308

Popis faktúry
Zbierka zákonov I.preddavok r. 2016

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201501184

Číslo faktúry dodávateľa 20150457
Hodnota faktúry v € s DPH: 105,60
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2015
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150185

Popis faktúry
Opravy a kontroly PTZ

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201501186

Číslo faktúry dodávateľa 1511007263
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 302,96
Dátum doručenia faktúry: 25.08.2015
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150337

Popis faktúry
Stravné lístky pre zamestnancov ústredia

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201501196

Číslo faktúry dodávateľa 4600165
Hodnota faktúry v € s DPH: 172 672,84
Dátum doručenia faktúry: 28.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena HR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501199

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 115,00
Dátum doručenia faktúry: 28.08.2015
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia – Ľupčianka za 9/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501205

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 664,00
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 9/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501206

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 786,00
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 9/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501215

Číslo faktúry dodávateľa 0652015
Hodnota faktúry v € s DPH: 119,50
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2015
Identifikácia zmluvy 320/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Kontrola technického stavu želez. vlečky Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: VRŠKA konzult, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Hlinách 6958/39, Trnava
Ičo 36278343

Faktúra č. DF201501217

Číslo faktúry dodávateľa 15070805
Hodnota faktúry v € s DPH: 17 978,44
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150236

Popis faktúry
Klampiarske práce na budovách závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: HECTOR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska 14, Bratislava
Ičo 35795859

Faktúra č. DF201501222

Číslo faktúry dodávateľa 7145153542
Hodnota faktúry v € s DPH: 486,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015
Identifikácia zmluvy 65/BROD/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501223

Číslo faktúry dodávateľa 7145153539
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 014,00
Dátum doručenia faktúry: 02.09.2015
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 9/2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501160

Číslo faktúry dodávateľa 20151343
Hodnota faktúry v € s DPH: 247,68
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015
Identifikácia zmluvy 45/KP/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom multifunkč. tlač. zariadení 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: exe, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slávičie údolie 6, Bratislava 811 02
Ičo 17321450

Faktúra č. DF201501161

Číslo faktúry dodávateľa 2001025
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 883,95
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Breziny 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501162

Číslo faktúry dodávateľa 2001005
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 708,81
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Púchov 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501163

Číslo faktúry dodávateľa 2001015
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 710,08
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku ŠHR Poprad 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501164

Číslo faktúry dodávateľa 115156621
Hodnota faktúry v € s DPH: 124,82
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015
Identifikácia zmluvy 265/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné, stočné Pražská 29 za 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501166

Číslo faktúry dodávateľa 8150702205
Hodnota faktúry v € s DPH: 438,42
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201501167

Číslo faktúry dodávateľa 90146835
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 467,99
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501168

Číslo faktúry dodávateľa 15004
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 800,00
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150301

Popis faktúry
Údržba – kosenie trávnatých plôch, výrub ruderalneho porastu vo vybraných objektoch SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: ARTICO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, Košice 040 01
Ičo 46261699

Faktúra č. DF201501169

Číslo faktúry dodávateľa 5006363165
Hodnota faktúry v € s DPH: 89,00
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Mobilný telefón SONY XPERIA E3

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501170

Číslo faktúry dodávateľa 4600145
Hodnota faktúry v € s DPH: 162 398,49
Dátum doručenia faktúry: 20.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501172

Číslo faktúry dodávateľa 15030775
Hodnota faktúry v € s DPH: 99,14
Dátum doručenia faktúry: 21.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150336

Popis faktúry
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201501173

Číslo faktúry dodávateľa 4000045749
Hodnota faktúry v € s DPH: 71,60
Dátum doručenia faktúry: 21.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150315

Popis faktúry
Pravidelné povinné školenie OS č. 502 a odborná skúška

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201501174

Číslo faktúry dodávateľa 3153039
Hodnota faktúry v € s DPH: 308,04
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2015
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKR
Identifikácia objednávky OV150329

Popis faktúry
Letenky – ZPC Paríž, 12.10.2015 – 15.10.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Faktúra č. DF201501175

Číslo faktúry dodávateľa 3153057
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 910,00
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2015
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKR
Identifikácia objednávky OV150330

Popis faktúry
Letenky – ZPC Gruzínsko, 06.09.2015 – 10.09.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Faktúra č. DF201501176

Číslo faktúry dodávateľa 4600155
Hodnota faktúry v € s DPH: 181 567,94
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena HR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501177

Číslo faktúry dodávateľa 153137
Hodnota faktúry v € s DPH: 647,56
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2015
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201501178

Číslo faktúry dodávateľa 21511084
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,57
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150014

Popis faktúry
STK a EK služob.motor.vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501179

Číslo faktúry dodávateľa 21511061
Hodnota faktúry v € s DPH: 514,40
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150013

Popis faktúry
Dielenské práce na služob. motor.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501180

Číslo faktúry dodávateľa 21511086
Hodnota faktúry v € s DPH: 169,62
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150018

Popis faktúry
prehodenie a vyváženie pneu na služob.motor.voz.

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501181

Číslo faktúry dodávateľa 57360111
Hodnota faktúry v € s DPH: 26,96
Dátum doručenia faktúry: 24.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150309

Popis faktúry
Rozbor odpadovej vody Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201501132

Číslo faktúry dodávateľa 4600125
Hodnota faktúry v € s DPH: 162 341,37
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501133

Číslo faktúry dodávateľa 21150761
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,06
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2015
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 7/2015 Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201501134

Číslo faktúry dodávateľa 351120805
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 654,10
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501135

Číslo faktúry dodávateľa 7026003015
Hodnota faktúry v € s DPH: 239,00
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2015
Identifikácia zmluvy 358/OE/2005
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Lotus Notes infraštruktúra 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201501137

Číslo faktúry dodávateľa 21550505
Hodnota faktúry v € s DPH: 84,00
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150014

Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle BL-652BY- príprava na STK, STK

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501139

Číslo faktúry dodávateľa 2120150144
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 385,97
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2015
Identifikácia zmluvy 97/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR za 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok
Ičo 31936415

Faktúra č. DF201501141

Číslo faktúry dodávateľa 352015
Hodnota faktúry v € s DPH: 970,00
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150288

Popis faktúry
Geometrický plán na zamerianie stavieb Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Jaroslav Klínovský
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 2, Lednické ROvné
Ičo 46970541

Faktúra č. DF201501142

Číslo faktúry dodávateľa 15965838
Hodnota faktúry v € s DPH: 13 473,62
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2015
Identifikácia zmluvy 123/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 6-7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501147

Číslo faktúry dodávateľa 4600135
Hodnota faktúry v € s DPH: 86 977,30
Dátum doručenia faktúry: 17.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501148

Číslo faktúry dodávateľa 152008
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 926,00
Dátum doručenia faktúry: 17.08.2015
Identifikácia zmluvy 116/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Upratovacie práce ústredie za 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Faktúra č. DF201501149

Číslo faktúry dodávateľa 15210307
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 17.08.2015
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201501150

Číslo faktúry dodávateľa 215310918
Hodnota faktúry v € s DPH: 24 636,01
Dátum doručenia faktúry: 17.08.2015
Identifikácia zmluvy 133/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZVS holding, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Ičo 36305600

Faktúra č. DF201501151

Číslo faktúry dodávateľa 1020150008
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 530,00
Dátum doručenia faktúry: 17.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150292

Popis faktúry
Oprava VTZ Borovina, Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: PAPARAZZI s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Janka Kráľa 2, Banská Bystrica
Ičo 47243473

Faktúra č. DF201501152

Číslo faktúry dodávateľa 150802
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 601,12
Dátum doručenia faktúry: 17.08.2015
Identifikácia zmluvy 32/OSMaI/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Rekonštrukcia bytu v zmysle zmluvy

Dodávateľ

Obchodné meno: VilaDvor Ivanka, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 171, Boldog
Ičo 44304641

Faktúra č. DF201501153

Číslo faktúry dodávateľa 215055614
Hodnota faktúry v € s DPH: 36,46
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2015
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 2.7. – 3.8.2015, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201501154

Číslo faktúry dodávateľa 215238
Hodnota faktúry v € s DPH: 362,64
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150287

Popis faktúry
Oprava váh

Dodávateľ

Obchodné meno: Milan Pipík – firma Pipík – servis váh
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Fedákova 10, Bratislava
Ičo 43357181

Faktúra č. DF201501155

Číslo faktúry dodávateľa 15131
Hodnota faktúry v € s DPH: 144,50
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150302

Popis faktúry
Kombifilter M601H-2, ionex A-MB20

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Ľudovít Nagy – RODEM
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 674, Zemné
Ičo 33794898

Faktúra č. DF201501156

Číslo faktúry dodávateľa 5500334
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 230,48
Dátum doručenia faktúry: 18.08.2015
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky OV150122

Popis faktúry
Kontrola kvality pšenice

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201501158

Číslo faktúry dodávateľa 15103243
Hodnota faktúry v € s DPH: 237,60
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis Borovina 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501159

Číslo faktúry dodávateľa 15103242
Hodnota faktúry v € s DPH: 990,00
Dátum doručenia faktúry: 19.08.2015
Identifikácia zmluvy 115/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis 7/2015 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501107

Číslo faktúry dodávateľa 85000815
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 127,93
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2015
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201501109

Číslo faktúry dodávateľa 20151172
Hodnota faktúry v € s DPH: 156,00
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2015
Identifikácia zmluvy 86/OMRaPZ/2011
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie PZ 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: CHEMIX-D s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri vinohradoch 172, Bratislava
Ičo 31406840

Faktúra č. DF201501110

Číslo faktúry dodávateľa 9175474148
Hodnota faktúry v € s DPH: 100,08
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2015
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 7/2015, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501111

Číslo faktúry dodávateľa 6860932526
Hodnota faktúry v € s DPH: 70,21
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše do 31.7.2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501114

Číslo faktúry dodávateľa 5500326
Hodnota faktúry v € s DPH: 798,34
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2015
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky OV150122

Popis faktúry
Kontrola kvality pšenice

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201501115

Číslo faktúry dodávateľa 115546
Hodnota faktúry v € s DPH: 817,24
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150303

Popis faktúry
Pravidelná servisná prehliadka na služob.motor. vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Faktúra č. DF201501116

Číslo faktúry dodávateľa 7390001743
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 869,33
Dátum doručenia faktúry: 11.08.2015
Identifikácia zmluvy 246/OE/2006
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia Pražská 29 za 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501117

Číslo faktúry dodávateľa 9798558152
Hodnota faktúry v € s DPH: 312,01
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2015
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 7/2015, závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501119

Číslo faktúry dodávateľa 150100597
Hodnota faktúry v € s DPH: 580,80
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150304

Popis faktúry
Ekologická likvidácia odpadu a odvoz z Ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno: ŠPEP s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 188, Bratislava
Ičo 46655174

Faktúra č. DF201501120

Číslo faktúry dodávateľa 4600115
Hodnota faktúry v € s DPH: 128 448,55
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501122

Číslo faktúry dodávateľa 9685118182
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,55
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2015
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vyúčtovanie spotreby el. energie za 7/2015, Povrazník

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501123

Číslo faktúry dodávateľa 2015139
Hodnota faktúry v € s DPH: 275,40
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2015
Identifikácia zmluvy 53/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvádzanie a čistenie zrážkových vôd za obdobie 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: ČOV Senica, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničná 362/122, Senica 905 01
Ičo 46196200

Faktúra č. DF201501124

Číslo faktúry dodávateľa 15070273
Hodnota faktúry v € s DPH: 37,32
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2015
Identifikácia zmluvy 379/1999
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odvoz odpadu za 6/2015, závod Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mičinská 35, Banská Bystrica
Ičo 36031488

Faktúra č. DF201501125

Číslo faktúry dodávateľa 140100844
Hodnota faktúry v € s DPH: 168,00
Dátum doručenia faktúry: 12.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150211

Popis faktúry
Školenie" Verejné obstarávanie – praktické kroky, rady a príklady"

Dodávateľ

Obchodné meno: OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava 811 01
Ičo 47139200

Faktúra č. DF201501126

Číslo faktúry dodávateľa 2015002
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 652,00
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150270

Popis faktúry
Modernizácia verejného osvetlenia OS Breziny – Podzámčok

Dodávateľ

Obchodné meno: Fiska s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Severná 19, Banská Bystrica
Ičo 48013749

Faktúra č. DF201501127

Číslo faktúry dodávateľa 15029721
Hodnota faktúry v € s DPH: 130,64
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150286

Popis faktúry
Kancelársky materiál, Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201501128

Číslo faktúry dodávateľa 15029011
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,24
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150295

Popis faktúry
Kopírovací papier, Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
Ičo 35710691

Faktúra č. DF201501129

Číslo faktúry dodávateľa 9000857357
Hodnota faktúry v € s DPH: 166,35
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2015
Identifikácia zmluvy Ú-1027
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poštový úver 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201501130

Číslo faktúry dodávateľa 2015703901
Hodnota faktúry v € s DPH: 270,82
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2015
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Servis MaR Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201501131

Číslo faktúry dodávateľa 2015703902
Hodnota faktúry v € s DPH: 97,96
Dátum doručenia faktúry: 13.08.2015
Identifikácia zmluvy 61/OSMaI/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Servis MaR Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 4, Bratislava
Ičo 31363695

Faktúra č. DF201501023

Číslo faktúry dodávateľa 35112521
Hodnota faktúry v € s DPH: 15 184,40
Dátum doručenia faktúry: 24.07.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501024

Číslo faktúry dodávateľa 35112519
Hodnota faktúry v € s DPH: 18 545,70
Dátum doručenia faktúry: 24.07.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501025

Číslo faktúry dodávateľa 35112520
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 723,38
Dátum doručenia faktúry: 24.07.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501027

Číslo faktúry dodávateľa 150489031
Hodnota faktúry v € s DPH: 50 112,00
Dátum doručenia faktúry: 27.07.2015
Identifikácia zmluvy 8/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mikušovská cesta 17, L U Č E N E C
Ičo 36054259

Faktúra č. DF201501033

Číslo faktúry dodávateľa 301547191
Hodnota faktúry v € s DPH: 267 939,92
Dátum doručenia faktúry: 27.07.2015
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena HR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201501039

Číslo faktúry dodávateľa 153100
Hodnota faktúry v € s DPH: 10 664,39
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2015
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201501051

Číslo faktúry dodávateľa 7193464443
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 014,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 9103189848
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 8/2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501074

Číslo faktúry dodávateľa 1615900376
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 166,82
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2015
Identifikácia zmluvy 2/SŠHR/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatok za údržbu SRS za 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Faktúra č. DF201501080

Číslo faktúry dodávateľa 97100108
Hodnota faktúry v € s DPH: 59 461,80
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikácia zmluvy 6/OHRNZRaRB/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Ičo 36366862

Faktúra č. DF201501085

Číslo faktúry dodávateľa 8776231466
Hodnota faktúry v € s DPH: 357,89
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikácia zmluvy 37/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby penej siete 7/2015 Virtual Voice NET

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501086

Číslo faktúry dodávateľa 6860932557
Hodnota faktúry v € s DPH: 43,30
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 8/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501094

Číslo faktúry dodávateľa 2000925
Hodnota faktúry v € s DPH: 27 168,66
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2015 Púchov, Poprad, Kežmarok

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501097

Číslo faktúry dodávateľa 4776346829
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,36
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501098

Číslo faktúry dodávateľa 8776346832
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501099

Číslo faktúry dodávateľa 7776346833
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501100

Číslo faktúry dodávateľa 2776346838
Hodnota faktúry v € s DPH: 614,76
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby (dátové služby) 7/2015 ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501102

Číslo faktúry dodávateľa 2776346814
Hodnota faktúry v € s DPH: 74,76
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 220/OVOVSaI/2009
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501103

Číslo faktúry dodávateľa 7776346826
Hodnota faktúry v € s DPH: 414,26
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 218/OE/2003
Identifikácia objednávky OV150204

Popis faktúry
Telekomunikačné služby pevnej siete 7/2015 Biznis Partner za ústredie a závody

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501104

Číslo faktúry dodávateľa 251182139
Hodnota faktúry v € s DPH: 102,49
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 106200568
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné od 30.4.2015-31.7.2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201501106

Číslo faktúry dodávateľa 7026002815
Hodnota faktúry v € s DPH: 525,60
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150285

Popis faktúry
Školenie odborného a technickéh správcu

Dodávateľ

Obchodné meno: PosAm, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Odborárska 21, Bratislava
Ičo 31365078

Faktúra č. DF201500891

Číslo faktúry dodávateľa 35112246
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 256,46
Dátum doručenia faktúry: 06.07.2015
Identifikácia zmluvy 161/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: IMUNA PHARM, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jarkova 17, Šarišské Michaľany
Ičo 36473685

Faktúra č. DF201501081

Číslo faktúry dodávateľa 1511002760
Hodnota faktúry v € s DPH: 113,40
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikácia zmluvy 285/HR/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie HR za 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 47, Bratislava 2
Ičo 35829052

Faktúra č. DF201501082

Číslo faktúry dodávateľa 0315
Hodnota faktúry v € s DPH: 980,00
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150289

Popis faktúry
Vyhotovenie geometrického plánu

Dodávateľ

Obchodné meno: Zuzana Miková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nosice 58, Púchov
Ičo 37485652

Faktúra č. DF201501083

Číslo faktúry dodávateľa 7458360997
Hodnota faktúry v € s DPH: 75,90
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikácia zmluvy 140257313
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Elektrická energia 8/2015 Plavecký Peter – Medika

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501084

Číslo faktúry dodávateľa 12232015
Hodnota faktúry v € s DPH: 96,00
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikácia zmluvy 113/KP/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Offline monitoring médií za 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovakia Online s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 57, Bratislava
Ičo 31402445

Faktúra č. DF201501087

Číslo faktúry dodávateľa 20150023
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 000,00
Dátum doručenia faktúry: 06.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150299

Popis faktúry
Služby chránenej dielne

Dodávateľ

Obchodné meno: PERFECT BODY, s. r. o., chránená dieľňa
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. 29. augusta 2263/11, Bratislava 811 09
Ičo 45585733

Faktúra č. DF201501088

Číslo faktúry dodávateľa 15103115
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 7/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501089

Číslo faktúry dodávateľa 15103114
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 7/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501090

Číslo faktúry dodávateľa 15103113
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 7/2015 Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501091

Číslo faktúry dodávateľa 15103112
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 7/2015 Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501092

Číslo faktúry dodávateľa 15103111
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 807,73
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 63/OVS/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba Pražská 29 za 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501093

Číslo faktúry dodávateľa 15103116
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 682,61
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Strážna služba 7/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501095

Číslo faktúry dodávateľa 1501436
Hodnota faktúry v € s DPH: 300,00
Dátum doručenia faktúry: 07.08.2015
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Bezpečnostno-technické služby a služby technika požiarnej ochrany za 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201501108

Číslo faktúry dodávateľa 7506759569
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 804,87
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2015
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201501113

Číslo faktúry dodávateľa 4600105
Hodnota faktúry v € s DPH: 311 953,09
Dátum doručenia faktúry: 10.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501061

Číslo faktúry dodávateľa 9175474500
Hodnota faktúry v € s DPH: 786,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 9175474
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 8/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501062

Číslo faktúry dodávateľa 9798558500
Hodnota faktúry v € s DPH: 664,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 9798558
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 8/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501063

Číslo faktúry dodávateľa 9685118800
Hodnota faktúry v € s DPH: 126,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 9685118
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 8/2015, lokalita Povrazník, Banská Štiavnica

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501064

Číslo faktúry dodávateľa 9103538800
Hodnota faktúry v € s DPH: 39,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 9103538-4
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia za 8/2015, lokalita Čačín

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501065

Číslo faktúry dodávateľa 9100520500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 109,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 9100520
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energie za 8/2015, lokalita Dolné Breziny

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501067

Číslo faktúry dodávateľa 2015132
Hodnota faktúry v € s DPH: 969,60
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150261

Popis faktúry
Dodávka vysokotlakového čistiaceho zariadenia POSEIDON 2-29 XT

Dodávateľ

Obchodné meno: WGP- čistiace systémy, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Litovelská 608, Kysucké Nové Mesto 024 01
Ičo 36409537

Faktúra č. DF201501070

Číslo faktúry dodávateľa 4600095
Hodnota faktúry v € s DPH: 186 812,27
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena HR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501071

Číslo faktúry dodávateľa 701500243
Hodnota faktúry v € s DPH: 43 055,78
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2015
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Skladovanie ŠHR za 7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201501072

Číslo faktúry dodávateľa 2015038
Hodnota faktúry v € s DPH: 360,00
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150306

Popis faktúry
Digestor, varná doska

Dodávateľ

Obchodné meno: Olpet interiér s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 20, Bratislava 831 03
Ičo 45315825

Faktúra č. DF201501073

Číslo faktúry dodávateľa 615111266
Hodnota faktúry v € s DPH: 85,15
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2015
Identifikácia zmluvy 135/OE/2004
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zrážková voda za 7/2015, Pražská 29

Dodávateľ

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prešovská 48, Bratislava
Ičo 35850370

Faktúra č. DF201501075

Číslo faktúry dodávateľa 21511015
Hodnota faktúry v € s DPH: 114,62
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150018

Popis faktúry
výmena pneumatiky na služob.motor.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501076

Číslo faktúry dodávateľa 21550490
Hodnota faktúry v € s DPH: 459,92
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150014

Popis faktúry
Dielenské práce na služobnom motorovom vozidle BL-557BY -STK a EK, výmena chladiča klimatizácie

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501077

Číslo faktúry dodávateľa 7458364840
Hodnota faktúry v € s DPH: 20,00
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2015
Identifikácia zmluvy 9407727881
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
El. energia byt Žižkova 24, Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno: ZSE Energia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čulenova 6, Bratislava 1
Ičo 36677281

Faktúra č. DF201501078

Číslo faktúry dodávateľa 15002552
Hodnota faktúry v € s DPH: 253,60
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2015
Identifikácia zmluvy ŽP 2015/1
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Stočné 7/2015 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Ičo 00009687

Faktúra č. DF201501079

Číslo faktúry dodávateľa 3152873
Hodnota faktúry v € s DPH: 328,37
Dátum doručenia faktúry: 05.08.2015
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKR
Identifikácia objednávky OV150300

Popis faktúry
Letenka-ZPC č.23/2015-Madrid

Dodávateľ

Obchodné meno: REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Faktúra č. DF201501056

Číslo faktúry dodávateľa 7193464448
Hodnota faktúry v € s DPH: 651,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 67/BOROVINA/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Borovina za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501057

Číslo faktúry dodávateľa 7193464466
Hodnota faktúry v € s DPH: 7,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 9104033484
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha na zemný plyn Obrancov mieru, Banská Štiavnica 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501058

Číslo faktúry dodávateľa 7193464484
Hodnota faktúry v € s DPH: 5,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 9105730234
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 8/2015 Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501059

Číslo faktúry dodávateľa 3206030800
Hodnota faktúry v € s DPH: 201,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 9100239429
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia 8/2015, lokalita Liptovský Hrádok

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501060

Číslo faktúry dodávateľa 7216068500
Hodnota faktúry v € s DPH: 862,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 7216068500
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Záloha el. energia 2. polrok Chata Ostré Radoľa

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501031

Číslo faktúry dodávateľa 20151347
Hodnota faktúry v € s DPH: 354,60
Dátum doručenia faktúry: 27.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150284

Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201501032

Číslo faktúry dodávateľa 150578
Hodnota faktúry v € s DPH: 58,50
Dátum doručenia faktúry: 27.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150297

Popis faktúry
Batéria do tabletu

Dodávateľ

Obchodné meno: Ivan Kozák K&H
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Janka Kráľa 733, Senica
Ičo 22707042

Faktúra č. DF201501034

Číslo faktúry dodávateľa 140100879
Hodnota faktúry v € s DPH: 114,00
Dátum doručenia faktúry: 27.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150278

Popis faktúry
Školenie "Verejné obstarávanie a podlimitné zákazky"

Dodávateľ

Obchodné meno: OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava 811 01
Ičo 47139200

Faktúra č. DF201501035

Číslo faktúry dodávateľa 0219072015
Hodnota faktúry v € s DPH: 7 191,49
Dátum doručenia faktúry: 28.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150225

Popis faktúry
Izolačné a stavebné opravy na budove závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Jaroslav Michalovič Elektrik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosina 865, Rosina
Ičo 10945105

Faktúra č. DF201501036

Číslo faktúry dodávateľa 102015
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 389,60
Dátum doručenia faktúry: 28.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150232

Popis faktúry
Klampiarske práce na skladoch závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Ing. Radoslav Majtán
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rosinská 8542/32A, Žilina
Ičo 44334761

Faktúra č. DF201501037

Číslo faktúry dodávateľa 014072015
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 594,54
Dátum doručenia faktúry: 28.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150231

Popis faktúry
Stavebné úpravy dielne závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Štefan Kováčik – KODESO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Višňové 840, Višňové
Ičo 33860629

Faktúra č. DF201501038

Číslo faktúry dodávateľa 0850072015
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 793,17
Dátum doručenia faktúry: 28.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150227

Popis faktúry
Oprava požiarnej nádrže závodu Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: MIKOMIX, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družinská 897, Rosina
Ičo 36414930

Faktúra č. DF201501040

Číslo faktúry dodávateľa 20150351
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 348,40
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2015
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150084

Popis faktúry
Kontrola a oprava požiarnych zariadení Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201501041

Číslo faktúry dodávateľa 20150408
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 605,00
Dátum doručenia faktúry: 29.07.2015
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150084

Popis faktúry
Kontrola a opravy požiarnych zariadení Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Faktúra č. DF201501042

Číslo faktúry dodávateľa 5500309
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,36
Dátum doručenia faktúry: 30.07.2015
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014
Identifikácia objednávky OV150247

Popis faktúry
Kontrola kvality ryže lúpanej

Dodávateľ

Obchodné meno: INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2, Bratislava
Ičo 31340911

Faktúra č. DF201501043

Číslo faktúry dodávateľa 6860928426
Hodnota faktúry v € s DPH: 27,25
Dátum doručenia faktúry: 30.07.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky OV150282

Popis faktúry
Dodávka technického plynu, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201501045

Číslo faktúry dodávateľa 4600085
Hodnota faktúry v € s DPH: 196 498,00
Dátum doručenia faktúry: 30.07.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena ŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201501046

Číslo faktúry dodávateľa 20150976
Hodnota faktúry v € s DPH: 198,00
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150276

Popis faktúry
Sťahovacie služby ústredie-presun trezorov a kopír.stroja

Dodávateľ

Obchodné meno: PLUSIM spol, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 36, Bratislava
Ičo 35818565

Faktúra č. DF201501048

Číslo faktúry dodávateľa 1020150007
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 694,00
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150291

Popis faktúry
Odborné prehliadky a revízie Borovina a Ľupčianka

Dodávateľ

Obchodné meno: PAPARAZZI s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Janka Kráľa 2, Banská Bystrica
Ičo 47243473

Faktúra č. DF201501049

Číslo faktúry dodávateľa 9105464500
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 115,00
Dátum doručenia faktúry: 31.07.2015
Identifikácia zmluvy 9105464
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba el. energia – Ľupčianka za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Ičo 36403008

Faktúra č. DF201501050

Číslo faktúry dodávateľa 15102382
Hodnota faktúry v € s DPH: 58,80
Dátum doručenia faktúry: 03.08.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis 7/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501052

Číslo faktúry dodávateľa 7193464444
Hodnota faktúry v € s DPH: 656,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 70/Kop/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 8/2015 Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501053

Číslo faktúry dodávateľa 7193464445
Hodnota faktúry v € s DPH: 212,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 71/Kop/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 8/2015 Častkovce

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501054

Číslo faktúry dodávateľa 7193464446
Hodnota faktúry v € s DPH: 486,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 65/BROD/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zálohová platba zemný plyn 8/2015 Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501055

Číslo faktúry dodávateľa 7193464447
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 784,00
Dátum doručenia faktúry: 04.08.2015
Identifikácia zmluvy 52/OSMaI/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Zemný plyn Pražská 29 za 8/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
Ičo 35815256

Faktúra č. DF201501002

Číslo faktúry dodávateľa 215047662
Hodnota faktúry v € s DPH: 42,16
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikácia zmluvy 574/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Dodávka vody 4.6. – 1.7.2015, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kožušnícka 4, Trenčín
Ičo 36302724

Faktúra č. DF201501003

Číslo faktúry dodávateľa 15070702
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 909,48
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150256

Popis faktúry
Opravné práce na sociálnych zariadeniach – ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: HECTOR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska 14, Bratislava
Ičo 35795859

Faktúra č. DF201501004

Číslo faktúry dodávateľa 82015
Hodnota faktúry v € s DPH: 35 927,90
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150243

Popis faktúry
Odstránenie mimoriad. udalosti – závod Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno: Nina Property Services, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Suchom mlyne 70, Bratislava
Ičo 35746530

Faktúra č. DF201501005

Číslo faktúry dodávateľa 21550451
Hodnota faktúry v € s DPH: 48,64
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150013

Popis faktúry
Dielenské práce – oprava služobného motorového vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501006

Číslo faktúry dodávateľa 251166730
Hodnota faktúry v € s DPH: 167,08
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2015
Identifikácia zmluvy 606200048
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Vodné od 22.4.2015 – 14.07.2015, závod Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Faktúra č. DF201501008

Číslo faktúry dodávateľa 1511006314
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 447,52
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2015
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150283

Popis faktúry
Stravné lístky Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201501011

Číslo faktúry dodávateľa 1150121
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 717,44
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2015
Identifikácia zmluvy 188/OMRaPZ/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. Q 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Technická obnova a ochrana železníc, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sad SNP 667/10, Žilina
Ičo 43861105

Faktúra č. DF201501012

Číslo faktúry dodávateľa 3654081299
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 325,15
Dátum doručenia faktúry: 20.07.2015
Identifikácia zmluvy 239/OIaSM/94/2007
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku 1-7/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Continental Matador Rubber,s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. T. Vansovej 1054, Púchov
Ičo 36709557

Faktúra č. DF201501013

Číslo faktúry dodávateľa 15102839
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 440,00
Dátum doručenia faktúry: 22.07.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Borovina 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501014

Číslo faktúry dodávateľa 15102840
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 560,00
Dátum doručenia faktúry: 22.07.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Kopaničiar 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501015

Číslo faktúry dodávateľa 15102841
Hodnota faktúry v € s DPH: 294,00
Dátum doručenia faktúry: 22.07.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis Borovina 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501016

Číslo faktúry dodávateľa 15102842
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 260,00
Dátum doručenia faktúry: 22.07.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Pravidelná štvrťročná kontrola EPS Brodnianka 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201501017

Číslo faktúry dodávateľa 153118
Hodnota faktúry v € s DPH: 490,36
Dátum doručenia faktúry: 23.07.2015
Identifikácia zmluvy 128/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislavská cesta 807/10, Sereď
Ičo 31412980

Faktúra č. DF201501018

Číslo faktúry dodávateľa 8150602197
Hodnota faktúry v € s DPH: 510,12
Dátum doručenia faktúry: 23.07.2015
Identifikácia zmluvy 73/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Matice slovenskej 10, Prievidza 1
Ičo 36005622

Faktúra č. DF201501019

Číslo faktúry dodávateľa 50697
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 742,55
Dátum doručenia faktúry: 23.07.2015
Identifikácia zmluvy 132/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Letecké opravovne Trenčín, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Legionárska 160, Trenčín
Ičo 36351156

Faktúra č. DF201501022

Číslo faktúry dodávateľa 21510973
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,70
Dátum doručenia faktúry: 24.07.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150013

Popis faktúry
oprava motor.vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501026

Číslo faktúry dodávateľa 66000166
Hodnota faktúry v € s DPH: 16 129,29
Dátum doručenia faktúry: 27.07.2015
Identifikácia zmluvy 139/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 1. polrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Osloboditeľov 66, Košice-Barca
Ičo 31651518

Faktúra č. DF201501028

Číslo faktúry dodávateľa 1511006484
Hodnota faktúry v € s DPH: 5 710,88
Dátum doručenia faktúry: 27.07.2015
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014
Identifikácia objednávky OV150298

Popis faktúry
Stravné lístky ústredie

Dodávateľ

Obchodné meno: VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Faktúra č. DF201501029

Číslo faktúry dodávateľa 21510984
Hodnota faktúry v € s DPH: 35,98
Dátum doručenia faktúry: 27.07.2015
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013
Identifikácia objednávky OV150013

Popis faktúry
výmena stieračov na služob.motor.vozidle

Dodávateľ

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Faktúra č. DF201501030

Číslo faktúry dodávateľa 0312015
Hodnota faktúry v € s DPH: 90,00
Dátum doručenia faktúry: 27.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150258

Popis faktúry
Prehliadka stavu vlečky Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Faktúra č. DF201500554

Číslo faktúry dodávateľa 2015170098
Hodnota faktúry v € s DPH: 129 548,52
Dátum doručenia faktúry: 30.04.2015
Identifikácia zmluvy 11/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zlatovská cesta 29, Trenčín
Ičo 36323977

Faktúra č. DF201500857

Číslo faktúry dodávateľa 301540307
Hodnota faktúry v € s DPH: 375 668,92
Dátum doručenia faktúry: 29.06.2015
Identifikácia zmluvy 81/240/1996
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena HR

Dodávateľ

Obchodné meno: TAURIS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Potravinárska č. 6, Rimavská Sobota
Ičo 36773123

Faktúra č. DF201500858

Číslo faktúry dodávateľa 2015077
Hodnota faktúry v € s DPH: 320,00
Dátum doručenia faktúry: 29.06.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150226

Popis faktúry
Autobusová doprava zamestnancov SŠHR SR dňa 3.6. a 4.6.2015

Dodávateľ

Obchodné meno: CK AZAD, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín
Ičo 43792138

Faktúra č. DF201500902

Číslo faktúry dodávateľa 9711590459
Hodnota faktúry v € s DPH: 106 654,98
Dátum doručenia faktúry: 06.07.2015
Identifikácia zmluvy 74/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena MR

Dodávateľ

Obchodné meno: CHIRANA Medical, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nám. Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá
Ičo 36322300

Faktúra č. DF201500905

Číslo faktúry dodávateľa 15102644
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 334,93
Dátum doručenia faktúry: 06.07.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operat. servis Kopaničiar 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201500906

Číslo faktúry dodávateľa 15102642
Hodnota faktúry v € s DPH: 563,76
Dátum doručenia faktúry: 06.07.2015
Identifikácia zmluvy 19/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operat. servis Brodnianka 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201500915

Číslo faktúry dodávateľa 11715
Hodnota faktúry v € s DPH: 2 398,80
Dátum doručenia faktúry: 06.07.2015
Identifikácia zmluvy Z201510157_Z
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Kancelárske stoličky

Dodávateľ

Obchodné meno: KLS spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 9, Žilina 010 01
Ičo 30223288

Faktúra č. DF201500925

Číslo faktúry dodávateľa 85000715
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 728,96
Dátum doručenia faktúry: 07.07.2015
Identifikácia zmluvy Zmluva Diners karty
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Transakcie firemných kariet 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Diners Club Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie Slobody 11, Bratislava
Ičo 35757086

Faktúra č. DF201500975

Číslo faktúry dodávateľa 15102777
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 821,60
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2015
Identifikácia zmluvy 115/OVS/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Operatívny servis 6/2015 ústredie SŠHR

Dodávateľ

Obchodné meno: BONUL, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novozámocká 224, Nitra
Ičo 36528170

Faktúra č. DF201500977

Číslo faktúry dodávateľa 1506140046
Hodnota faktúry v € s DPH: 14 418,43
Dátum doručenia faktúry: 14.07.2015
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201500979

Číslo faktúry dodávateľa 2000855
Hodnota faktúry v € s DPH: 422,96
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Odplata za zariadenie potrebnej záležitosti

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201500980

Číslo faktúry dodávateľa 2000835
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 061,54
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Púchov 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201500981

Číslo faktúry dodávateľa 2000825
Hodnota faktúry v € s DPH: 4 073,27
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľ. majetku ŠHR Poprad 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201500982

Číslo faktúry dodávateľa 2000845
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 250,07
Dátum doručenia faktúry: 15.07.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie nehnuteľného majetku ŠHR Breziny 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201500988

Číslo faktúry dodávateľa 1512683
Hodnota faktúry v € s DPH: 236,40
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150246

Popis faktúry
Nákup kávovaru

Dodávateľ

Obchodné meno: EURONICS TPD František Majtán
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Faktúra č. DF201500992

Číslo faktúry dodávateľa 6860926305
Hodnota faktúry v € s DPH: 97,78
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2015
Identifikácia zmluvy 33/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Nájom za oceľové fľaše 7/2015 Borovina

Dodávateľ

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Chalupkova 9, Bratislava
Ičo 00685852

Faktúra č. DF201500995

Číslo faktúry dodávateľa 20151341
Hodnota faktúry v € s DPH: 228,36
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150290

Popis faktúry
Čistiace a hygienické potreby

Dodávateľ

Obchodné meno: VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Faktúra č. DF201500996

Číslo faktúry dodávateľa 15210254
Hodnota faktúry v € s DPH: 30,00
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikácia zmluvy 98/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Špitalská 6, Nitra
Ičo 17336007

Faktúra č. DF201500999

Číslo faktúry dodávateľa 21150645
Hodnota faktúry v € s DPH: 12,73
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikácia zmluvy 49/09/AZ/DS
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Spotreba elektrickej energie za 6/2015 Levoča

Dodávateľ

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hraničná 662/17, Poprad
Ičo 36500968

Faktúra č. DF201501000

Číslo faktúry dodávateľa 150209
Hodnota faktúry v € s DPH: 77,08
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150034

Popis faktúry
Služby v práčovni – chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno: LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Borová 34/18, Žilina 010 01
Ičo 36383112

Faktúra č. DF201500987

Číslo faktúry dodávateľa 150221
Hodnota faktúry v € s DPH: 956,40
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150272

Popis faktúry
Reťaz 2-hák

Dodávateľ

Obchodné meno: ROUZZ, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 16, Piešťany 921 01
Ičo 36242349

Faktúra č. DF201500989

Číslo faktúry dodávateľa 4600075
Hodnota faktúry v € s DPH: 109 842,80
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2015
Identifikácia zmluvy 122/OHRNZRaRB/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Obmena HR

Dodávateľ

Obchodné meno: Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slavkovská 36, Kežmarok
Ičo 36447927

Faktúra č. DF201500991

Číslo faktúry dodávateľa 2151120367
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 194,00
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150262

Popis faktúry
Likvidácia nebezpečného odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno: EBA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Rusovská cesta 1, Bratislava
Ičo 31376134

Faktúra č. DF201500993

Číslo faktúry dodávateľa 1501131001
Hodnota faktúry v € s DPH: 160,00
Dátum doručenia faktúry: 16.07.2015
Identifikácia zmluvy 12/OMRaPZ/2014
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Balkán 53, Zvolen
Ičo 36054666

Faktúra č. DF201500994

Číslo faktúry dodávateľa 1100005114
Hodnota faktúry v € s DPH: 38 024,71
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikácia zmluvy 142/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľ. majetku MR 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201500997

Číslo faktúry dodávateľa 995150177
Hodnota faktúry v € s DPH: 6 591,88
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikácia zmluvy 124/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Radničné námestie č.8, Banská Štiavnica
Ičo 36022047

Faktúra č. DF201500998

Číslo faktúry dodávateľa 1506620088
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 584,37
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikácia zmluvy 117/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za 2. štvrťrok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: MSM Martin, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Thurzova 16, Martin
Ičo 36422991

Faktúra č. DF201501001

Číslo faktúry dodávateľa 9110710110006
Hodnota faktúry v € s DPH: 13,50
Dátum doručenia faktúry: 17.07.2015
Identifikácia zmluvy Žiadosť
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
P.O.BOX Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Faktúra č. DF201500958

Číslo faktúry dodávateľa 0415061145
Hodnota faktúry v € s DPH: 72,00
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2015
Identifikácia zmluvy  
Identifikácia objednávky OV150241

Popis faktúry
Zbierka zákonov r. 2015 3.preddavok

Dodávateľ

Obchodné meno: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Faktúra č. DF201500959

Číslo faktúry dodávateľa 408792015
Hodnota faktúry v € s DPH: 3 696,87
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2015
Identifikácia zmluvy 126/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie MR za II. Q 2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábr. Za hydrocentrálou 4, Nitra
Ičo 36550949

Faktúra č. DF201500960

Číslo faktúry dodávateľa 90145119
Hodnota faktúry v € s DPH: 8 361,10
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2015
Identifikácia zmluvy 140/OMRaPZ/2013
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Ochraňovanie hnuteľného majetku MR 5/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201500961

Číslo faktúry dodávateľa 7505797462
Hodnota faktúry v € s DPH: 1 116,69
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2015
Identifikácia zmluvy 5/OVS/2015
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Telekomunikačné služby 6/2015

Dodávateľ

Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, Bratislava
Ičo 35763469

Faktúra č. DF201500962

Číslo faktúry dodávateľa 2800022374
Hodnota faktúry v € s DPH: 142,75
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2015
Identifikácia zmluvy 38/2014-TA
Identifikácia objednávky  

Popis faktúry
Poplatky za údržbu vlečky, závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Faktúra č. DF201500963

Číslo faktúry dodávateľa 3150627
Hodnota faktúry v € s DPH: 23 436,00
Dátum doručenia faktúry: 10.07.2015
Identifikácia zmluvy 25/OMRaPZ/2015
Identifikácia objednávky OV150220