Objednávky 2014

Objednávka č. OV140451

Číslo objednávky OV140451
Hodnota objednávky: € s DPH 605,62
Dátum vyhotovenia objednávky 08.12.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,- €

Dodávateľ

Obchodné meno VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko ? ? ?
Funkcia ?

Objednávka č. OV140446

Číslo objednávky OV140446
Hodnota objednávky: € s DPH 342,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.12.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Adaptačné vzdelávanie

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140445

Číslo objednávky OV140445
Hodnota objednávky: € s DPH 3 720,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.12.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prenájom, ubytovanie a stravovanie v dňoch 4. – 5.12.2014 na uskutočnenie pracovno – vzdelávacieho stretnutia zamestnancov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno TP Hotel Družba s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Černockého 2, Bratislava 831 05
Ičo 35782706

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140447

Číslo objednávky OV140447
Hodnota objednávky: € s DPH 207,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.12.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár "Účtovníctvo a účtovná závierka VS za rok 2014 a aktuálne otázky účtovníctva VS v roku 2015"

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140449

Číslo objednávky OV140449
Hodnota objednávky: € s DPH 3694
Dátum vyhotovenia objednávky 03.12.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kuchynské linky 3ks, laminátová podlaha a posuvné dvere do miestností v budove SŠHR SR-ústredie Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno Olpet interiér s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Riazanská 20 Bratislava 831 03
Ičo 45315825

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140442

Číslo objednávky OV140442
Hodnota objednávky: € s DPH 989,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vyvložkovanie 29m vysokého azbestového komína fí 200mm hliníkovou vložkou min. fí 180mm v budove SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava na základe Cenovej ponuky zo ďna 27.11.2014

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Peter Korytár
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mamateyova 1587/8, Bratislava-Petržalka
Ičo 11769327

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140314

Číslo objednávky OV140314
Hodnota objednávky: € s DPH 76,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup na rok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140431

Číslo objednávky OV140431
Hodnota objednávky: € s DPH 198,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Elektronické trhovisko

Dodávateľ

Obchodné meno Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1
Ičo 35730129

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140444

Číslo objednávky OV140444
Hodnota objednávky: € s DPH 100,00
Dátum vyhotovenia objednávky 01.12.2014
Identifikácia zmluvy 48/Ľupčianka/2011

Popis objednávky
odber a likvidácia nebezpečného odpadu

Dodávateľ

Obchodné meno DETOX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica
Ičo 31582028

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140439

Číslo objednávky OV140439
Hodnota objednávky: € s DPH 35 779,85
Dátum vyhotovenia objednávky 27.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
klampiarske práce

Dodávateľ

Obchodné meno IDEA INVEST, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko P. O. Hviezdoslava 26, Zvolen 960 01
Ičo 36657930

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140436

Číslo objednávky OV140436
Hodnota objednávky: € s DPH 2 569,38
Dátum vyhotovenia objednávky 26.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
práce na vlečke

Dodávateľ

Obchodné meno DRAHSTAV, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Kubinu 16, Trnava 917 01
Ičo 44534248

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140441

Číslo objednávky OV140441
Hodnota objednávky: € s DPH 11 631,60
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Monitoring kanalizácie

Dodávateľ

Obchodné meno J-TRADE BUILD s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 24, Nová Dedinka
Ičo 46071164

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140433

Číslo objednávky OV140433
Hodnota objednávky: € s DPH 438,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie kontrolnej prehliadky, premazanie, justáž, nastavenie, kalibrácia, overenie a vystavenie dvojstránkového certifikátu elektronických váh

Dodávateľ

Obchodné meno WESICO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Horné Ozorovce 274, Bánovce nad Bebravou
Ičo 31431518

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140434

Číslo objednávky OV140434
Hodnota objednávky: € s DPH 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
nastavenie a prekonfigurovanie telefónnej ústredne v závode

Dodávateľ

Obchodné meno MIKROHUKO, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kollárova 11, Banská Bystrica
Ičo 31560806

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140440

Číslo objednávky OV140440
Hodnota objednávky: € s DPH 52,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV za IV. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140421

Číslo objednávky OV140421
Hodnota objednávky: € s DPH 160,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie "Komunikačné zručnosti a reč tela"

Dodávateľ

Obchodné meno AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bazovského 19, Bratislava
Ičo 36843741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140425

Číslo objednávky OV140425
Hodnota objednávky: € s DPH 600,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Potravinový tovar

Dodávateľ

Obchodné meno METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28
Ičo 45952671

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140416

Číslo objednávky OV140416
Hodnota objednávky: € s DPH 84,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zverejnenie pracovnej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140429

Číslo objednávky OV140429
Hodnota objednávky: € s DPH 35 520,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vážna časť

Dodávateľ

Obchodné meno TENZONA Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bojnická 3, Bratislava
Ičo 36286451

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140383

Číslo objednávky OV140383
Hodnota objednávky: € s DPH 20 520,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
pneumatický vzorkovač

Dodávateľ

Obchodné meno MEZOS – SQ s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 29. augusta č. 5, Banská Bystrica
Ičo 31581749

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140426

Číslo objednávky OV140426
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov vo vzťahu k práci

Dodávateľ

Obchodné meno MUDr. Anna Krinovičová, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská 130/6, Vígľaš 962 02
Ičo 36863033

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Fides Rastislav
Funkcia hlavný štátny radca

Objednávka č. OV140422

Číslo objednávky OV140422
Hodnota objednávky: € s DPH 38,40
Dátum vyhotovenia objednávky 20.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Návarok varný 1/2", ventil guľový 1/2" a s tým spojené montážne práce pri oprave ústredného kúrenia v budove SŠHR SR,BA

Dodávateľ

Obchodné meno Šimon Marián
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prokofievova 16 851 01 Bratislava
Ičo 17397324

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Ján Masaryk
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140423

Číslo objednávky OV140423
Hodnota objednávky: € s DPH 647,68
Dátum vyhotovenia objednávky 21.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nový Čas

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská pošta, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
Ičo 36631124

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140409

Číslo objednávky OV140409
Hodnota objednávky: € s DPH 118,80
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
CD Manuál prevádzkovateľa budovy

Dodávateľ

Obchodné meno Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradnícka 46, obchodného registra SR MINISTERS
Ičo 46490213

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140407

Číslo objednávky OV140407
Hodnota objednávky: € s DPH 240,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
servisný zásah-geometria vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno TODOS Bratislava , s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Ičo 31319823

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140401

Číslo objednávky OV140401
Hodnota objednávky: € s DPH 282,98
Dátum vyhotovenia objednávky 11.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Plus 7 dní

Dodávateľ

Obchodné meno SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Panónska cesta 9, Bratislava 852 32
Ičo 31347291

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140396

Číslo objednávky OV140396
Hodnota objednávky: € s DPH 678,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
denník SME

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140396

Číslo objednávky OV140396
Hodnota objednávky: € s DPH 678,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
denník SME

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140380

Číslo objednávky OV140380
Hodnota objednávky: € s DPH 2 172,59
Dátum vyhotovenia objednávky 04.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hospodárkse noviny

Dodávateľ

Obchodné meno ECOPRESS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava
Ičo 31333524

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140380

Číslo objednávky OV140380
Hodnota objednávky: € s DPH 2 172,59
Dátum vyhotovenia objednávky 04.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hospodárkse noviny

Dodávateľ

Obchodné meno ECOPRESS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava
Ičo 31333524

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140418

Číslo objednávky OV140418
Hodnota objednávky: € s DPH 224,40
Dátum vyhotovenia objednávky 20.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
postrek proti burine – 540 g/l glyfosátu vo forme draselenej soli a zmesi máčadiel (balenie 20 l)

Dodávateľ

Obchodné meno PESTICO BB, S.R.O
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 105, Badín
Ičo 36028428

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140419

Číslo objednávky OV140419
Hodnota objednávky: € s DPH 1 132,45
Dátum vyhotovenia objednávky 20.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
farby, riedidlá, náterové látky a štetce podľa prílohy tvoriacej súčasť objednávky

Dodávateľ

Obchodné meno Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140413

Číslo objednávky OV140413
Hodnota objednávky: € s DPH 508,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.11.2014
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKR

Popis objednávky
Letenka Viedeň – Brusel a Brusel – Viedeň (obojsmerná)

Dodávateľ

Obchodné meno REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140412

Číslo objednávky OV140412
Hodnota objednávky: € s DPH 156,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava zváracieho aparátu

Dodávateľ

Obchodné meno Štefan Orechovský – O PLUS O
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 5, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 30034787

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140414

Číslo objednávky OV140414
Hodnota objednávky: € s DPH 1 631,68
Dátum vyhotovenia objednávky 19.11.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 €

Dodávateľ

Obchodné meno VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Fides Rastislav
Funkcia hlavný štátny radca

Objednávka č. OV140411

Číslo objednávky OV140411
Hodnota objednávky: € s DPH 110,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
na úpravovni vody AQUALAB – meranie, vyčistenie, kontrola funkčnosti a tesnosti, výmena filtrov (3 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno MARLUS Group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomeského 33, Nitra
Ičo 31411304

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140399

Číslo objednávky OV140399
Hodnota objednávky: € s DPH 320,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár "Zákon o pohľadávkach štátu s účinnosťou od 1.1.2015 a jeho aplikácia v praxi"

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140400

Číslo objednávky OV140400
Hodnota objednávky: € s DPH 118,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár "Praktické skúseností a príklady z obstarávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO a príprava na VO s použitím elektronického trhoviska pre malé organizácie"

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140397

Číslo objednávky OV140397
Hodnota objednávky: € s DPH 207,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Informačno-inštruktážny seminár "Elektronické trhovisko"

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140398

Číslo objednávky OV140398
Hodnota objednávky: € s DPH 118,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár "Novela zákona o DPH"

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140405

Číslo objednávky OV140405
Hodnota objednávky: € s DPH 1500
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013

Popis objednávky
Opravy a výmeny pneumatík vrátane montéže a vyvažovania kolies služobných motorových vozidiel

Dodávateľ

Obchodné meno FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
Ičo 45960470

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140394

Číslo objednávky OV140394
Hodnota objednávky: € s DPH 4650,29
Dátum vyhotovenia objednávky 10.11.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00€ pre ústredie SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
Ičo 35683818

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140393

Číslo objednávky OV140393
Hodnota objednávky: € s DPH 39,90
Dátum vyhotovenia objednávky 10.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné časopisu Národnej rady SR-Parlamentný kuriér na rok 2015 v počte 1ks

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská národná reklamná a realitná agentura, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1 821 03 Bratislava
Ičo 31440517

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Ján Masaryk
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140404

Číslo objednávky OV140404
Hodnota objednávky: € s DPH 448,80
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Postrek proti burine – 540 g/l glyfosátu vo forme draselenej soli a zmesi máčadiel, 20 l balenie (Roundup Turbo )

Dodávateľ

Obchodné meno PESTICO BB, S.R.O
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 105, Badín
Ičo 36028428

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140408

Číslo objednávky OV140408
Hodnota objednávky: € s DPH 554,46
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Špeciálny náterová hmota na bleskozvody, sivá (1kg bal.)

Dodávateľ

Obchodné meno Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140403

Číslo objednávky OV140403
Hodnota objednávky: € s DPH 1 951,68
Dátum vyhotovenia objednávky 12.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,-€

Dodávateľ

Obchodné meno VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140377

Číslo objednávky OV140377
Hodnota objednávky: € s DPH 3893,18
Dátum vyhotovenia objednávky 03.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup a dodanie tonerov do laserových tlačiarní

Dodávateľ

Obchodné meno Hladamfarby.sk s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábrežie mládeže 9, Nitra
Ičo 46534831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140389

Číslo objednávky OV140389
Hodnota objednávky: € s DPH 448,80
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Postrek proti burine 540g/l glyfosátu vo forme draselnej soli 40litrov

Dodávateľ

Obchodné meno PESTICO BB, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 105 Badín, 976 32
Ičo 36028428

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140402

Číslo objednávky OV140402
Hodnota objednávky: € s DPH 660,13
Dátum vyhotovenia objednávky 11.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Farby, riedidlá, štetce podľa prílohy tvoriacej súčasť objednávky

Dodávateľ

Obchodné meno Mi-Ka, s. r. o. e-farby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko prevádzka: K cintorínu 51/97, Žilina
Ičo 44204949

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Fides Rastislav
Funkcia hlavný štátny radca

Objednávka č. OV140395

Číslo objednávky OV140395
Hodnota objednávky: € s DPH 115,20
Dátum vyhotovenia objednávky 11.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Postrek proti burine – neselektívny herbicíd (Touchdown system 4 al. ekvivalent)

Dodávateľ

Obchodné meno PESTICO BB, S.R.O
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 105, Badín
Ičo 36028428

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Fides Rastislav
Funkcia hlavný štátny radca

Objednávka č. OV140391

Číslo objednávky OV140391
Hodnota objednávky: € s DPH 1631.68
Dátum vyhotovenia objednávky 10.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 € na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.65/OVS/2014

Dodávateľ

Obchodné meno VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140388

Číslo objednávky OV140388
Hodnota objednávky: € s DPH 36,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné preškolenie železničných vlečiek OS č. 502

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140386

Číslo objednávky OV140386
Hodnota objednávky: € s DPH 715,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: Novela zákona o správe majetku štátu s účinnosťou od 1.12.2014

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140385

Číslo objednávky OV140385
Hodnota objednávky: € s DPH 396,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie "Elektronické trhovisko"

Dodávateľ

Obchodné meno Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O. BOX 323, Bratislava 1
Ičo 35730129

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140384

Číslo objednávky OV140384
Hodnota objednávky: € s DPH 409,20
Dátum vyhotovenia objednávky 05.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Obsluha elektrocentrál

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140367

Číslo objednávky OV140367
Hodnota objednávky: € s DPH 297,60
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
týždenník Trend

Dodávateľ

Obchodné meno TREND Representative, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 23, Bratislava
Ičo 43824706

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140366

Číslo objednávky OV140366
Hodnota objednávky: € s DPH 72,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zo súdnej praxe

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140363

Číslo objednávky OV140363
Hodnota objednávky: € s DPH 112,86
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zbierka zákonov 2015

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140360

Číslo objednávky OV140360
Hodnota objednávky: € s DPH 133,32
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Justičné Revue

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140354

Číslo objednávky OV140354
Hodnota objednávky: € s DPH 35,70
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Roľnícke Noviny

Dodávateľ

Obchodné meno Profi Press SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 22, Nitra
Ičo 45348723

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140390

Číslo objednávky OV140390
Hodnota objednávky: € s DPH 1 195,20
Dátum vyhotovenia objednávky 07.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zakryvacia plachta vysokopevnostna 650g/m2 10×5 m

Dodávateľ

Obchodné meno JVplusAV s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ľ. Stárka 211/1, Trenčín
Ičo 44187793

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140371

Číslo objednávky OV140371
Hodnota objednávky: € s DPH 372,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Rýchlovarná kanvica Bosch TWK 6001

Dodávateľ

Obchodné meno František Majtán-EURONICS TPD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140361

Číslo objednávky OV140361
Hodnota objednávky: € s DPH 403,88
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov (údržbár+vodiči) ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2 010 01 Košice
Ičo 36431168

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140346

Číslo objednávky OV140346
Hodnota objednávky: € s DPH 1184,10
Dátum vyhotovenia objednávky 22.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a montáž oceľového stojana pod nové nizkotlakové kotly do budovy ústredia SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava.

Dodávateľ

Obchodné meno PETRA+, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianska 146 831 54 Bratislava
Ičo 35929855

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140379

Číslo objednávky OV140379
Hodnota objednávky: € s DPH 150,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
3 dňový základný kurz – Výklad zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií"

Dodávateľ

Obchodné meno Actoris System, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drieňová 37, Bratislava 821 02
Ičo 45357137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140376

Číslo objednávky OV140376
Hodnota objednávky: € s DPH 168,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár "Administratívna bezpečnosť"

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140375

Číslo objednávky OV140375
Hodnota objednávky: € s DPH 867,47
Dátum vyhotovenia objednávky 03.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné pomôcky podľa prílohy tvoriacej súčasť objednávky

Dodávateľ

Obchodné meno CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 36431168

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140378

Číslo objednávky OV140378
Hodnota objednávky: € s DPH 26,96
Dátum vyhotovenia objednávky 03.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody z ČOV BDČ 3 pre ukazovatele CHSK cr, BSK5, NL.

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Fides Rastislav
Funkcia hlavný štátny radca

Objednávka č. OV140128

Číslo objednávky OV140128
Hodnota objednávky: € s DPH 4740
Dátum vyhotovenia objednávky 07.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie poruchy a havarijného stavu hlavného prívodu vody

Dodávateľ

Obchodné meno OSC. s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 237, 029 54 Krušetnica
Ičo 36411299

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140349

Číslo objednávky OV140349
Hodnota objednávky: € s DPH 30000
Dátum vyhotovenia objednávky 23.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie havarijného stavu

Dodávateľ

Obchodné meno ARTICO, s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hlavná 104, 040 01 Košice
Ičo 46261699

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140117

Číslo objednávky OV140117
Hodnota objednávky: € s DPH 23828,4
Dátum vyhotovenia objednávky 29.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434. 925 84 Vlčany
Ičo 36270156

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140113

Číslo objednávky OV140113
Hodnota objednávky: € s DPH 13320
Dátum vyhotovenia objednávky 28.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Kaľuha – INSEKTA DDD, Pest Control
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 334, 919 05 Trstín
Ičo 44904746

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140316

Číslo objednávky OV140316
Hodnota objednávky: € s DPH 23846,4
Dátum vyhotovenia objednávky 30.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Drobné opravy elektroinštalácie a vyhradených technických zariadení

Dodávateľ

Obchodné meno Dušan Šebok
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 900 50 Kráľová pri Senci
Ičo 32331991

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140321

Číslo objednávky OV140321
Hodnota objednávky: € s DPH 10444,39
Dátum vyhotovenia objednávky 08.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

Dodávateľ

Obchodné meno Vladimír Radosa O K RADOSA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko JILEMNICKÉHO 1268/40, 958 03 Partizánske
Ičo 30884705

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140154

Číslo objednávky OV140154
Hodnota objednávky: € s DPH 970
Dátum vyhotovenia objednávky 28.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie projektu pre zadávacie podmienky adaptácie skladov SŠHR SR v Šarišských Michaľanoch

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Henrich Pitoňák
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Smreková 3378/5, 96001 Zvolen
Ičo 37552759

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140280

Číslo objednávky OV140280
Hodnota objednávky: € s DPH 1188
Dátum vyhotovenia objednávky 04.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné poradenstvo pri stavebných prácach

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Boris Timkanič – TIBO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Moyzesova č. 43, 010 01 Žilina
Ičo 41409817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140323

Číslo objednávky OV140323
Hodnota objednávky: € s DPH 1176
Dátum vyhotovenia objednávky 09.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Služba-vysťahovanie a vypratanie nehnuteľností

Dodávateľ

Obchodné meno Techkon, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seredská 247/4012, 917 05 Trnava – Modranka
Ičo 36245267

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140338

Číslo objednávky OV140338
Hodnota objednávky: € s DPH 288
Dátum vyhotovenia objednávky 21.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Magnetické označenie

Dodávateľ

Obchodné meno ABADOS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čimhová 152, 027 12 Čimhová
Ičo 46590447

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140369

Číslo objednávky OV140369
Hodnota objednávky: € s DPH 1140
Dátum vyhotovenia objednávky 29.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Projekt na rekonštrukciu kotolne

Dodávateľ

Obchodné meno Hoval SK spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Krivá 23, 040 01 Košice
Ičo 35711051

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140348

Číslo objednávky OV140348
Hodnota objednávky: € s DPH 300
Dátum vyhotovenia objednávky 23.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vodoinštalačné práce – výmena ventilu na hlavný prívod pitnej vody

Dodávateľ

Obchodné meno Stavebné bytové družstvo
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Námestie slobody 560, 020 01 Púchov
Ičo 36016641

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140370

Číslo objednávky OV140370
Hodnota objednávky: € s DPH 1188
Dátum vyhotovenia objednávky 30.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Poradenstvo pri hodnotení vykonaných prác

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Boris Timkanič – TIBO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Moyzesova č. 43, 01001 Žilina
Ičo 41409817

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140374

Číslo objednávky OV140374
Hodnota objednávky: € s DPH 220,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
informačné tabuľky v areáli závodu

Dodávateľ

Obchodné meno Ing.Milan Benko-EUROKONTAKT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sládkovičova 9, Banská Bystrica
Ičo 10837311

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140373

Číslo objednávky OV140373
Hodnota objednávky: € s DPH 264,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.11.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
vykonanie kalibrácie prenosných prístrojov na meranie vlhkosti a teploty

Dodávateľ

Obchodné meno AREKO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomanova 35, Bratislava 831 07
Ičo 31377530

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140372

Číslo objednávky OV140372
Hodnota objednávky: € s DPH 1 794,85
Dátum vyhotovenia objednávky 03.11.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014

Popis objednávky
stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 €

Dodávateľ

Obchodné meno VAŠA Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140350

Číslo objednávky OV140350
Hodnota objednávky: € s DPH 90,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: Softvérové právo z pohľadu autorského zákona

Dodávateľ

Obchodné meno SFÉRA, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vlastenecké nám. 10, Bratislava 851 01
Ičo 35757736

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140353

Číslo objednávky OV140353
Hodnota objednávky: € s DPH 213,72
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie vodičov motorových vozidiel

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140355

Číslo objednávky OV140355
Hodnota objednávky: € s DPH 48,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie pracovníkov železničných vlečiek OS č. 502 (závod Brodnianka)

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140356

Číslo objednávky OV140356
Hodnota objednávky: € s DPH 207,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: Novela zákona o finančnej kontrole s účinnosťou od 1.11.2014

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140365

Číslo objednávky OV140365
Hodnota objednávky: € s DPH 1 320,00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.10.2014
Identifikácia zmluvy 69/OSMaI/2014

Popis objednávky
Oprava brzdovej súpravy

Dodávateľ

Obchodné meno Milan Majerech – MG-servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou
Ičo 30949360

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140342

Číslo objednávky OV140342
Hodnota objednávky: € s DPH 90,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servis multifunkčného kancel. stroja Minolta Di 151

Dodávateľ

Obchodné meno TOPICO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 974 05
Ičo 44392010

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Fides Rastislav
Funkcia hlavný štátny radca

Objednávka č. OV140368

Číslo objednávky OV140368
Hodnota objednávky: € s DPH 1 026,58
Dátum vyhotovenia objednávky 29.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Osobné ochranné pracovné pomôcky podľa prílohy tvoriacej súčasť objednávky

Dodávateľ

Obchodné meno CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 36431168

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Fides Rastislav
Funkcia hlavný štátny radca

Objednávka č. OV140359

Číslo objednávky OV140359
Hodnota objednávky: € s DPH 4 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si u Vás vypracovanie posudku na mostnú konštrukciu ŤMS, ktorá je umiestnená v Bratislave (výstavba nemocnice Rászochy). Posudok by mal zodpovedať dve otázky a to: Či je mostná konštrukcia bezpečná a funkčná v čase vypracovania posudku a či je možná demontáž a opätovná montáž, resp. či je vhodná na ďalšie použitie alebo likvidáciu.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr Marušinec Viliam
Funkcia  

Objednávka č. OV140364

Číslo objednávky OV140364
Hodnota objednávky: € s DPH 660,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
komplexná prehliadka vlečky, meranie koľají a výhybiek, oprava vlečky a odstránenie nedostatkov

Dodávateľ

Obchodné meno Stavebná železničná spoločnosť s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Majerská cesta 65, Banská Bystrica
Ičo 31559492

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140358

Číslo objednávky OV140358
Hodnota objednávky: € s DPH 255,36
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Diagnostikovanie závady na vysokozdvižnom vozíku Gekkon VE 20

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Fides Rastislav
Funkcia hlavný štátny radca

Objednávka č. OV140357

Číslo objednávky OV140357
Hodnota objednávky: € s DPH 116,95
Dátum vyhotovenia objednávky 28.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov vo Zvolenskej Slatine

Dodávateľ

Obchodné meno Spoločnosť Pohronie a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 15, Lieskovec
Ičo 36004472

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Fides Rastislav
Funkcia hlavný štátny radca

Objednávka č. OV140352

Číslo objednávky OV140352
Hodnota objednávky: € s DPH 318,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava čerpadla WILO

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Jozef Dedík
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko DRUŹSTEVNÁ 678, ĆACHTICE
Ičo 40271811

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140351

Číslo objednávky OV140351
Hodnota objednávky: € s DPH 180,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Úradná skúška výťahu

Dodávateľ

Obchodné meno TUV SUD Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jašíková 6 821 03 Bratislava
Ičo 35852216

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140339

Číslo objednávky OV140339
Hodnota objednávky: € s DPH 600,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Autoplachta TATRA T815 BA 961 HA

Dodávateľ

Obchodné meno Flize s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Stodolu 5 036 01 Martin
Ičo 36434779

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140345

Číslo objednávky OV140345
Hodnota objednávky: € s DPH 330,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kurz prvej pomoci

Dodávateľ

Obchodné meno BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140347

Číslo objednávky OV140347
Hodnota objednávky: € s DPH 642,60
Dátum vyhotovenia objednávky 23.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Likvidácia kontaminovaného materiálu, Manipulačné práce, Časové výkony mechanizmu – sanie, výtlak, manipulácia s hadicami, Preprava odpadu cisternou ADR

Dodávateľ

Obchodné meno GEOPOL PREŠOV, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Masarykova 11, Prešov
Ičo 31698549

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing.,PhD. Jurkovič Kamil
Funkcia  

Objednávka č. OV140344

Číslo objednávky OV140344
Hodnota objednávky: € s DPH 697,54
Dátum vyhotovenia objednávky 21.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 €

Dodávateľ

Obchodné meno VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Fides Rastislav
Funkcia hlavný štátny radca

Objednávka č. OV140341

Číslo objednávky OV140341
Hodnota objednávky: € s DPH 4 079,20
Dátum vyhotovenia objednávky 20.10.2014
Identifikácia zmluvy 65/OVS/2014

Popis objednávky
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4,00 €

Dodávateľ

Obchodné meno VAŠA Slovensko
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Račianske mýto 1/B, Bratislava
Ičo 35683813

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140340

Číslo objednávky OV140340
Hodnota objednávky: € s DPH 75,60
Dátum vyhotovenia objednávky 07.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ročný servis plynového kotla PROTHERM 24KTV

Dodávateľ

Obchodné meno S – servis František Sevald
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Modrovská 82, Modrová
Ičo 14126265

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140343

Číslo objednávky OV140343
Hodnota objednávky: € s DPH 360,60
Dátum vyhotovenia objednávky 20.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup OOPP podľa priloženého zoznamu

Dodávateľ

Obchodné meno CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2, Košice
Ičo 36431168

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140322

Číslo objednávky OV140322
Hodnota objednávky: € s DPH 1 020,00
Dátum vyhotovenia objednávky 09.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
udržiavacie práce

Dodávateľ

Obchodné meno Miroslav Zuzík – murárske, klampiarske a kominárske práce
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zubák 409, Zubák
Ičo 34748423

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140336

Číslo objednávky OV140336
Hodnota objednávky: € s DPH 649,20
Dátum vyhotovenia objednávky 15.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava parkovacích rámp Markon, dodávka parkovacieho stĺpika pre SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno Markon s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nad Dunajom 6 Bratislava 841 01
Ičo  

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140335

Číslo objednávky OV140335
Hodnota objednávky: € s DPH 943,20
Dátum vyhotovenia objednávky 15.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výmena ventilov a výmena vypúšťacích ventilov ústredného kúrenia v budove SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno Šimon Marián
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prokofievova 19 Bratislava 851 01
Ičo 19397324

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140334

Číslo objednávky OV140334
Hodnota objednávky: € s DPH 1198,99
Dátum vyhotovenia objednávky 14.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kalendáre, diáre a plánovacie mapy na stôl pre zamestnancov SŠHR SR na rok 2015

Dodávateľ

Obchodné meno Wil Berry s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Uhrova 1 Bratislava-Nové Mesto 931 01
Ičo 47117087

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140337

Číslo objednávky OV140337
Hodnota objednávky: € s DPH 65,04
Dátum vyhotovenia objednávky 15.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Elektroinštalačný materiál podľa zoznamu

Dodávateľ

Obchodné meno Vladimír Kopún
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hôrka nad Váhom 167, Hôrka nad Váhom
Ičo 11746106

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140331

Číslo objednávky OV140331
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ubytovanie pre 2 osoby – predpoklad na 3 noci

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140327

Číslo objednávky OV140327
Hodnota objednávky: € s DPH 1 114,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
úprava rozvodu plynu pre kotolňu administratívnej budovy a odpojenie plynových spotrebičov v kuchyni a úprava rozvodu plynu v kuchyni

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, Zvolen
Ičo 30447186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140328

Číslo objednávky OV140328
Hodnota objednávky: € s DPH 254,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
aktualizácia miestnych prevádzkových poriadkov kotolní

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, Zvolen
Ičo 30447186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140329

Číslo objednávky OV140329
Hodnota objednávky: € s DPH 380,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
pravidelná polročná kontrola, údržba, servisné nastavenie a oprava vysokotlakovej regulačnej stanice plynu

Dodávateľ

Obchodné meno Ľuboš Čecho RSP Servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Snežienková 637/42, Prievidza
Ičo 40652572

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140332

Číslo objednávky OV140332
Hodnota objednávky: € s DPH 76,80
Dátum vyhotovenia objednávky 10.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie "Výťahový technik"

Dodávateľ

Obchodné meno AVJ – EKON SERVIS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105 , Banská Bystrica
Ičo 36626511

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140333

Číslo objednávky OV140333
Hodnota objednávky: € s DPH 576,00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
na základe úspešného vyhodnotenia a ukončenia procesu verejného obstarávania na predmet zákazky "Osobné ochranné pracovné prostriedky", OOPP pre zamestnancov závodu Brodnianka na 2 polrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Priemyselná 2 040 01 Košice
Ičo 36431168

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140326

Číslo objednávky OV140326
Hodnota objednávky: € s DPH 930,00
Dátum vyhotovenia objednávky 09.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov závodu Brodnianka 1 polrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno FIRST TRADING, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jesenského 8 Kysuké Nové Mesto 024 04
Ičo 31608434

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140325

Číslo objednávky OV140325
Hodnota objednávky: € s DPH 360,00
Dátum vyhotovenia objednávky 09.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zapožičanie stroja a zakúpenie chemikálií na čistenie podlahy v sklade A2

Dodávateľ

Obchodné meno Cleanex- cleanex, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Raková 248 023 51
Ičo 43891811

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140324

Číslo objednávky OV140324
Hodnota objednávky: € s DPH 150,00
Dátum vyhotovenia objednávky 09.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava kotla v sociálno-prevádzkovej budove

Dodávateľ

Obchodné meno Ľubomír Pakoš – REVIPLYN
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staškov č. 500 023 53
Ičo 32254008

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140330

Číslo objednávky OV140330
Hodnota objednávky: € s DPH 60
Dátum vyhotovenia objednávky 01.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár "Zákonník práce 2014/2015"

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140315

Číslo objednávky OV140315
Hodnota objednávky: € s DPH 3200
Dátum vyhotovenia objednávky 01.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Prenájom, ubytovanie a stravovanie v dňoch 2. – 3.10.2014 na uskutočnenie pracovno-vzdelávacieho stretnutia zamestnancov SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno TP Hotel Družba s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Černockého 2 831 05 Bratislava
Ičo 35782706

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140319

Číslo objednávky OV140319
Hodnota objednávky: € s DPH 121,36
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
žiarovka H1 24V 70W

Dodávateľ

Obchodné meno Jaroslav Kubinec – JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140313

Číslo objednávky OV140313
Hodnota objednávky: € s DPH 190,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár "Elektronické trhovisko"

Dodávateľ

Obchodné meno OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava 811 01
Ičo 47139200

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140317

Číslo objednávky OV140317
Hodnota objednávky: € s DPH 40,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140320

Číslo objednávky OV140320
Hodnota objednávky: € s DPH 600,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výmena motorového oleja, filtrov, kontrola geometrie, kontrola klimatizácie na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat s EČ: BL 797 HV

Dodávateľ

Obchodné meno Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dolnozemská 7, Bratislava
Ičo 31319459

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140310

Číslo objednávky OV140310
Hodnota objednávky: € s DPH 199,20
Dátum vyhotovenia objednávky 30.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servisný zásah na PC sieti SŠHR SR (pripojenie sieťovej infraštruktúry SŠHR SR k serveru)

Dodávateľ

Obchodné meno Anasoft APR, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynská dolina 41, Bratislava
Ičo 31361552

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140311

Číslo objednávky OV140311
Hodnota objednávky: € s DPH 100,01
Dátum vyhotovenia objednávky 30.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preprava osôb-zamestancov Správy štátnych hmotných rezerv SR dňa 2.10.2014 (Pražská 29, Bratislava – Slnečné jazerá Juh, TP Hotel Družba s.r.o. Senec)

Dodávateľ

Obchodné meno Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 2, Bratislava
Ičo 00151866

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140312

Číslo objednávky OV140312
Hodnota objednávky: € s DPH 236,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2014
Identifikácia zmluvy 354/2002/ORBaKR

Popis objednávky
Letenka Viedeň – Paríž a Paríž – Viedeň (obojsmerná)

Dodávateľ

Obchodné meno REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140308

Číslo objednávky OV140308
Hodnota objednávky: € s DPH 324,17
Dátum vyhotovenia objednávky 02.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
žiarovky – 25 W (156 ks), 40 W (624 ks), 60 W (312 ks), 100 W (130 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Osko, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Ičo 36044717

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140318

Číslo objednávky OV140318
Hodnota objednávky: € s DPH 40,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
ubytovanie pre 2 osoby – predpoklad na 2 noci

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140309

Číslo objednávky OV140309
Hodnota objednávky: € s DPH 175,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.10.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servis krovinorezu STIHL FS 55 – vadná prevodovka a výmena 2 ks žacích hláv AC 25.

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Karol Kamenský KAMEŇ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dukelských hrdinov 13, Zvolen
Ičo 33288682

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140307

Číslo objednávky OV140307
Hodnota objednávky: € s DPH 480,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
10. ročník medzinárodnej konferencie eBF 2014

Dodávateľ

Obchodné meno NAR Marketing, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Masarykovo námestí 52/33, Ostrava – Moravská Ostrava
Ičo 64616398

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140304

Číslo objednávky OV140304
Hodnota objednávky: € s DPH 150,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Diagnostika nefunkčnosti čerpadiel

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko L. Novomeského 463, Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140299

Číslo objednávky OV140299
Hodnota objednávky: € s DPH 216,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár "Verejné zákazky na stavebné práce – praktické rady a ukážky"

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140300

Číslo objednávky OV140300
Hodnota objednávky: € s DPH 91,20
Dátum vyhotovenia objednávky 18.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie pracovníkov železničných vlečiek (pre závod Borovina Vigľaš): OS č.502

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140301

Číslo objednávky OV140301
Hodnota objednávky: € s DPH 240,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Adaptačné vzdelávanie

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140287

Číslo objednávky OV140287
Hodnota objednávky: € s DPH 108,00
Dátum vyhotovenia objednávky 10.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné školenie – práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (závod Ľupčianka)

Dodávateľ

Obchodné meno BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140303

Číslo objednávky OV140303
Hodnota objednávky: € s DPH 712,80
Dátum vyhotovenia objednávky 19.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Úradné meranie paliva s prívesným vozíkom na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia , EČ: BA-521KN

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
Ičo 14255791

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140306

Číslo objednávky OV140306
Hodnota objednávky: € s DPH 744,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výmena vadného digitálneho tachografu s následným overením na náklad. automobile zaradenom v P222 – Mercedes Axor ev.č. BA 672 PG

Dodávateľ

Obchodné meno MK SERVIS PLUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 251/24, Lieskovec 962 21
Ičo 45510571

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140305

Číslo objednávky OV140305
Hodnota objednávky: € s DPH 90,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka železničnej vlečky za III. Q 2014 – stavebno – udržiavací dohľad

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272/27, Zvolen 960 01
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140298

Číslo objednávky OV140298
Hodnota objednávky: € s DPH 108,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Technickú a emisnú kontrolu na nákladný automobil Tatra 815 ev.č. BA 566 JY

Dodávateľ

Obchodné meno STK ZVOLEN s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24, Lieskovec 962 21
Ičo 44021321

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140302

Číslo objednávky OV140302
Hodnota objednávky: € s DPH 9,80
Dátum vyhotovenia objednávky 18.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Balíček Kontrolný výkaz- bez chýb a pokút: DPH pre účtovníka (monotematika), Poradca 6/2014-Zákon o dani z pridanej hodnoty-úplne znenie zákona s komentárom, DUO 1/2014-Právo platiteľa na odpočet DPH-príspevok, Aktualizácia I/4-Zákon o dani z pridanej hodnoty-úplne znenie zákona s komentárom, CD poradca zadarmo

Dodávateľ

Obchodné meno PORADCA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri Celulózke, Žilina,
Ičo 36371271

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140292

Číslo objednávky OV140292
Hodnota objednávky: € s DPH 144,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár "Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov"

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140291

Číslo objednávky OV140291
Hodnota objednávky: € s DPH 54,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie "Zákonník práce v praxi v roku 2014"

Dodávateľ

Obchodné meno CUS – Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. ČSA 25, Banská Bystrica
Ičo 36760951

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140290

Číslo objednávky OV140290
Hodnota objednávky: € s DPH 144,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár "Ako byť pripravený na kontrolu v subjektoch verejnej správy"

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vršok 18, Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140289

Číslo objednávky OV140289
Hodnota objednávky: € s DPH 48,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné preškolenie OS 17 – ŽSR (závod Brodnianka)

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140288

Číslo objednávky OV140288
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné opakované školenie elektrotechnika na riadenie činnosti prevádzky (závod Brodnianka)

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140294

Číslo objednávky OV140294
Hodnota objednávky: € s DPH 3 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 09.09.2014
Identifikácia zmluvy 60/OVS/2013

Popis objednávky
Opravy motorových vozidiel Mercedes E 400 4MATIC EČ: BL160GB, Mercedes E320CDI EČ: BA-897RU, Voskswagen Passat 3,2EČ: BA-897UZ, Mercedes E 240 EČ: BA-897KC, Škoda Superb 1,8 EČ: BA-897UT, Škoda Octavia Combi 1,9 TDI 4×4 EČ: BA-897PM, Škoda Octavia 1,9 TDI EČ: BA-521KN, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BP, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BR, Kia CEE´D 1,6 EČ BL-557BY, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-652BY, Škoda Fabia Combi EČ: BA-319KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-892HO,Škoda Fabia Combi EČ: BA-316KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-317KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-531KN pri poruche vozidla podľa pokynov stanovených výrobcom pre dané vozidlo, mechanické práce, oprava a údržba prevodoviek, údržba brzdového systému, oprava elektrického systému, oprava a údržba štartérov, oprava a údržba a dezinfekcia klimatizácie, použitie originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre značky Škoda, Volkswagen, Mercedes a Kia.

Dodávateľ

Obchodné meno FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, Partizánske
Ičo 45960470

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140295

Číslo objednávky OV140295
Hodnota objednávky: € s DPH 300,00
Dátum vyhotovenia objednávky 16.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
aktualizácia evidenčných listov vyhradených technických zariadení v závode

Dodávateľ

Obchodné meno STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Dunajská 32 , Bratislava
Ičo 36361127

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140283

Číslo objednávky OV140283
Hodnota objednávky: € s DPH 560,00
Dátum vyhotovenia objednávky 08.09.2014
Identifikácia zmluvy 001/2009-234/Ľupčianka/2009

Popis objednávky
oprava riadenia nákladného motorového vozidla Tatra 815

Dodávateľ

Obchodné meno STABO, s.r.o. Truck a Trailer servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Príboj 558, Slovenská Ľupča
Ičo 31620582

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140293

Číslo objednávky OV140293
Hodnota objednávky: € s DPH 996,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava nákladného automobilu Tatra 815 ŠPZ BA 566 JY

Dodávateľ

Obchodné meno Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko T.G.Masaryka 3425, Zvolen
Ičo 36021091

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140281

Číslo objednávky OV140281
Hodnota objednávky: € s DPH 40,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ubytovanie pre 2 osoby – na 2 noci

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140285

Číslo objednávky OV140285
Hodnota objednávky: € s DPH 391,78
Dátum vyhotovenia objednávky 08.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
popruh upevňovací 10t/10m

Dodávateľ

Obchodné meno Jaroslav Kubinec – JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko ? ? ?
Funkcia ?

Objednávka č. OV140286

Číslo objednávky OV140286
Hodnota objednávky: € s DPH 240,00
Dátum vyhotovenia objednávky 08.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Montáž fólií do služobného motorového vozidla Volkswagen Passat s EČ: BL 797 HV

Dodávateľ

Obchodné meno Carol line spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sibírska 35, Bratislava
Ičo 35788445

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140284

Číslo objednávky OV140284
Hodnota objednávky: € s DPH 52,00
Dátum vyhotovenia objednávky 08.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV za III. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140266

Číslo objednávky OV140266
Hodnota objednávky: € s DPH 150,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hlavy na krovinorezy, olej do kosačiek, náhradné diely na kosačky

Dodávateľ

Obchodné meno Obas Margita Strýčková
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko A. Hlinku 20 022 01 Čadca
Ičo 37206818

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140255

Číslo objednávky OV140255
Hodnota objednávky: € s DPH 450,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava zametacieho stroja

Dodávateľ

Obchodné meno cleanex – cleanex, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Raková, 248 023 51 Raková
Ičo 43891811

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140251

Číslo objednávky OV140251
Hodnota objednávky: € s DPH 150,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Stavebno-udržiavací dohľad na železničnej vlečke

Dodávateľ

Obchodné meno Dopravné stavby Púchov, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nimnická cesta 1724/5 020 01 Púchov
Ičo 36329665

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140276

Číslo objednávky OV140276
Hodnota objednávky: € s DPH 72,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Periodické školenie a preskúšanie zváračov (závod Ľupčianka)

Dodávateľ

Obchodné meno Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podb
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družby 554/64, Podbrezová
Ičo 37950711

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140277

Číslo objednávky OV140277
Hodnota objednávky: € s DPH 86,40
Dátum vyhotovenia objednávky 03.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie – vedúci posunu vo vlečke č. 17

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA,
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A,, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140272

Číslo objednávky OV140272
Hodnota objednávky: € s DPH 120,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vzdelávanie strojníka stavebného stroja (závod Ľupčianka)

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140270

Číslo objednávky OV140270
Hodnota objednávky: € s DPH 117,60
Dátum vyhotovenia objednávky 02.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované školenie obsluhy motorových vozíkov (VZV-závod Ľupčianka)

Dodávateľ

Obchodné meno VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kimovská 40, Zvolen
Ičo 36735060

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140265

Číslo objednávky OV140265
Hodnota objednávky: € s DPH 288,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zverejnenie pracovnej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140262

Číslo objednávky OV140262
Hodnota objednávky: € s DPH 120,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
ŠKOLENIE: Novela zákona o DPH od 1.1.2015 v BA (2.10.2014)

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140261

Číslo objednávky OV140261
Hodnota objednávky: € s DPH 936,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Konferencia o aktuálnych trendoch v oblasti auditu, kontroly a finančného vyšetrovania

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenský inštitút interných audítorov P.O.Box 46
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko , Bratislava
Ičo 31771602

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140268

Číslo objednávky OV140268
Hodnota objednávky: € s DPH 40,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci

Dodávateľ

Obchodné meno Veronika Pokorná
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Podolie 212, Podolie
Ičo 47159561

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140274

Číslo objednávky OV140274
Hodnota objednávky: € s DPH 301,24
Dátum vyhotovenia objednávky 02.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava 34 ks kolien zvodov dažďovej vody na skladoch závodu v zmysle cenovej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Sucháň – PRETECH
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tulská 2, Banská Bystrica
Ičo 35257369

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140273

Číslo objednávky OV140273
Hodnota objednávky: € s DPH 588,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.09.2014
Identifikácia zmluvy 19/Ľupčianka/2010

Popis objednávky
vykonanie technických prehliadok vysokozdvižných vozíkov (9 ks) a vykonanie revízie splyňovača na VZV (1 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kimovská 40, Zvolen
Ičo 36735060

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140269

Číslo objednávky OV140269
Hodnota objednávky: € s DPH 823,20
Dátum vyhotovenia objednávky 02.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a montáž oceľových šachtových poklopov z rebrového plechu 5+1 mm do garáže budovy SŠHR SR a oceľových rohoží (roštov) pred vchodmi v budove SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava.

Dodávateľ

Obchodné meno PŠP s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pri kríži 10, Bratislava
Ičo 31345549

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140271

Číslo objednávky OV140271
Hodnota objednávky: € s DPH 252,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.09.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servis garážových stropných pásových dverí (rolovacia sekcionálna garážová brána) nainštalovaných na vchode do garáže budovy SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava.

Dodávateľ

Obchodné meno M.B.M. comp., spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Líščie údolie 23, Bratislava 841 04
Ičo 31382835

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140260

Číslo objednávky OV140260
Hodnota objednávky: € s DPH 600,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty stavby definovanej ako trafostanica nachádzajúcej sa na pozemku s parc. č. 1203/5, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, katastrálne územie Banská Štiavnica.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140253

Číslo objednávky OV140253
Hodnota objednávky: € s DPH 40,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ubytovanie pre 2 osoby

Dodávateľ

Obchodné meno Veronika Pokorná
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Podolie 212, Podolie
Ičo 47159561

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140264

Číslo objednávky OV140264
Hodnota objednávky: € s DPH 461,76
Dátum vyhotovenia objednávky 27.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Plošina MP 20

Dodávateľ

Obchodné meno DANKO BB, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko V. F. Bystrého 5, Banská Bystrica 974 01
Ičo 36686581

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140263

Číslo objednávky OV140263
Hodnota objednávky: € s DPH 40,00
Dátum vyhotovenia objednávky 27.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ubytovanie pre 2 osoby – predpoklad na 2 noci

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140259

Číslo objednávky OV140259
Hodnota objednávky: € s DPH 504,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
viazacie lano – štvorhák s okom 1,5 m

Dodávateľ

Obchodné meno ROUZZ, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 16, Piešťany 921 01
Ičo 36242349

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko ? ? ?
Funkcia ?

Objednávka č. OV140249

Číslo objednávky OV140249
Hodnota objednávky: € s DPH 10,79
Dátum vyhotovenia objednávky 18.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si u Vás Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2014

Dodávateľ

Obchodné meno Nová Práca spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Barónka 12, 831 06
Ičo 35 733 594

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140260

Číslo objednávky OV140260
Hodnota objednávky: € s DPH 600,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty stavby definovanej ako trafostanica nachádzajúcej sa na pozemku s parc. č. 1203/5, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, katastrálne územie Banská Štiavnica.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140256

Číslo objednávky OV140256
Hodnota objednávky: € s DPH 138,00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Drevené podkladové hranoly 10x10x10 cm

Dodávateľ

Obchodné meno M.J.K.-SLOVPIL s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko PIonierska 404, Čachtice
Ičo 36319007

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140258

Číslo objednávky OV140258
Hodnota objednávky: € s DPH 320,40
Dátum vyhotovenia objednávky 22.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opravu pneumatického kompresora Schneider Base Master 400-10-50W

Dodávateľ

Obchodné meno URBAN SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nábrežie 499/10,
Ičo 36643319

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140059

Číslo objednávky OV140059
Hodnota objednávky: € s DPH 5 040,00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom posúdenia technického stavu obilného sila so súpisným číslom 837, postavené na pozemku s parcelným číslom 1259/47, evidované na liste vlastníctva č. 1387, vedené Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom pre okres Nitra, obec Lužianky, katastrálne územie Lužianky. V znaleckom posudku pre uvedenú nehnuteľnosť Vás žiadame tiež zhodnotiť v súlade s platnými zákonmi o životnom prostredí a odpadoch environmentálne vplyvy a dopady na životné prostredie.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140060

Číslo objednávky OV140060
Hodnota objednávky: € s DPH 5 040,00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom posúdenia technického stavu obilného sila so súpisným číslom 830, postavené na pozemku s parcelným číslom 3162/1, evidované na liste vlastníctva č. 2424, vedené Okresným úradom Svidník, katastrálnym odborom pre okres Svidník, obec Svidník, katastrálne územie Svidník. V znaleckom posudku pre uvedenú nehnuteľnosť Vás žiadame tiež zhodnotiť v súlade s platnými zákonmi o životnom prostredí a odpadoch environmentálne vplyvy a dopady na životné prostredie.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140089

Číslo objednávky OV140089
Hodnota objednávky: € s DPH 4 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom vyčíslenia východiskovej ceny na určenia jednorazovej náhrady pri zriadení vecného bremena, prípadne výšku odplaty za zriadenie vecného bremena v ročných splátkach na osadenie nosičov antén a telekomunikačnej techniky spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. na streche obilného sila -nehnuteľnosť so súp. č. 143, postavená na pozemku s parcelným č. 416/27, ktorá je evidovaná na LV č. 788, vedená Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres Zvolen, obec Podzámčok, katastrálne územie Podzámčok. Inštalované nosiče antén a telekomunikačnej techniky zaberajú priestor strechy o výmere 14m2 a priestor v/na nehnuteľnosti pre inštalovanie vedenia rozvodov medzi technológiou oprávneného a existujúcimi inžinierskymi sieťami nehnuteľnosti.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ulica 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Piková Veronika
Funkcia odborný ekonóm

Objednávka č. OV140149

Číslo objednávky OV140149
Hodnota objednávky: € s DPH 4 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom vyčíslenia východiskovej ceny na určenie jednorazovej náhrady pri zriadení vecného bremena, prípadne výšky odplaty za zriadenie vecného bremena v ročných splátkach na osadenie nosičov antén a telekomunikačnej techniky spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. na streche obilného sila – nehnuteľnosť so súp. č. 143, postavená na pozemku s parcelným č. 416/27, ktorá je evidovaná na LV č. 788, vedená Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres Zvolen, obec Podzámčok, katastrálne územie Podzámčok. Inštalované nosiče antén a telekomunikačnej techniky zaberajú priestor strechy o výmere 40m2 a priestor v/na nehnuteľnosti pre inštalovanie vedenia rozvodov medzi technológiou oprávneného a existujúcimi inžinierskymi sieťami nehnuteľnosti.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140150

Číslo objednávky OV140150
Hodnota objednávky: € s DPH 4 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom vyčíslenia východiskovej ceny na určenie jednorazovej náhrady pri zriadení vecného bremena, prípadne výšky odplaty za zriadenie vecného bremena v ročných splátkach na osadenie nosičov antén a telekomunikačnej techniky spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. na streche obilného sila – nehnuteľnosť so súp. č. 3745, postavená na pozemku s parcelným č. 1123/7, ktorá je evidovaná na LV č. 2246, vedená Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pre okres Poprad, obec Poprad, katastrálne územie Veľká. Inštalované nosiče antén a telekomunikačnej techniky zaberajú priestor strechy o výmere 10m2 a priestor v/na nehnuteľnosti pre inštalovanie vedenia rozvodov medzi technológiou oprávneného a existujúcimi inžinierskymi sieťami nehnuteľnosti.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140171

Číslo objednávky OV140171
Hodnota objednávky: € s DPH 639,85
Dátum vyhotovenia objednávky 04.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si u Vás zverejnenie riadkovej inzercie za účelom osobitného ponukového konania v súlade so zákonom 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pre nehnuteľnosti Cabaj-Čápor.

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140207

Číslo objednávky OV140207
Hodnota objednávky: € s DPH 144,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypílenie časti drevín zasahujúcich do ochranného pásma elektrického vedenia pri objekte SŠHR SR v obci Banská Štiavnica, časť Štefultov vrátane likvidácie vzniknutého zeleného odpadu.

Dodávateľ

Obchodné meno Technické služby mest. podnik
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šoltésovej 1, Banská Štiavnica
Ičo 00185213

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140236

Číslo objednávky OV140236
Hodnota objednávky: € s DPH 537,24
Dátum vyhotovenia objednávky 24.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si u Vás zverejnenie riadkovej inzercie za účelom začatia OOPK na predaj skladových priestorov v obci Senica

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140237

Číslo objednávky OV140237
Hodnota objednávky: € s DPH 603,64
Dátum vyhotovenia objednávky 24.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávame si u Vás zverejnenie riadkovej inzercie za účelom začatia OPK na predaj nehnuteľností 778 a 779 v obci Strážske.

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140248

Číslo objednávky OV140248
Hodnota objednávky: € s DPH 537,24
Dátum vyhotovenia objednávky 06.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
zverejnenie riadkovej inzercie za účelom začatia OPK na prenájom skladových priestorov v obci Halič.

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140102

Číslo objednávky OV140102
Hodnota objednávky: € s DPH 3 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 09.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Znalecký posudok

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140118

Číslo objednávky OV140118
Hodnota objednávky: € s DPH 4 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom zistenia východiskovej ceny nehnuteľného majetku štátu v správe Správy štátnych hmotných rezerv SR, definovaného ako budovu garáž súp. č. 345 postavená na parcele KN 902 a zastavané plochy a nádvoria – pozemok 892/2 o výmere 275m2 a pozemok KN 902 o výmere 163m2 evidovaných na listoch vlastníctva č.508 a č. 471. vedenými Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pre okres Prešov, obce Červenica a Zlatá Baňa, katastrálne územie Červenica a katastrálne územie Zlatá Baňa.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140124

Číslo objednávky OV140124
Hodnota objednávky: € s DPH 4 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vypracovanie znaleckého posudku na určenie východiskovej ceny nehnuteľného majetku štátu v správe Správy štátnych hmotných rezerv SRm definovaného ako stavba súp. č. 2876, sklad č. 1 oceľová hala, postavená na pozemku parc. č. 4893/4, stavba súp. č. 2875, sklad č. 2 tehlová hala, postavená na pozemku parc. č. 4893/3 so zabudovaným mostovým žeriavom, stavba súp. č. 783, vrátnica prízemná tehlová, postavená na pozemku parc. č. 4893/5, stavba, súp. č. 2877, sklad PHM prízemná tehlová stavba, na pozemku parc. č. 4893/6, pozemok parc. č. 4893/1 o výmere 13213 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 4893/2 o výmere 3234m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 4893/3 o výmere 705m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 4893/4 o výmere 684m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 4893/5 o výmere 80m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 4893/6 o výmere 18m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 3721 Správy katastra Levoča pre okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča.

Dodávateľ

Obchodné meno Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. 1. mája 32, Žilina
Ičo 45739757

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140163

Číslo objednávky OV140163
Hodnota objednávky: € s DPH 754,54
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka zverejnenia inzerátu

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140163

Číslo objednávky OV140163
Hodnota objednávky: € s DPH 754,54
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka zverejnenia inzerátu

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140233

Číslo objednávky OV140233
Hodnota objednávky: € s DPH 730,39
Dátum vyhotovenia objednávky 23.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka inzercie na uskutočnenie opakovaného osobitného ponukového konania na objekty v Banskej Bystrici – časť Radvaň.

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140242

Číslo objednávky OV140242
Hodnota objednávky: € s DPH 35 987,14
Dátum vyhotovenia objednávky 30.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava strechy

Dodávateľ

Obchodné meno Stavebno – projekčná spoločnosť CREDO, spol s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Moyzesova 1380/34, Čadca
Ičo 36012327

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140254

Číslo objednávky OV140254
Hodnota objednávky: € s DPH 40,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
ubytovanie pre 2 osoby – predpoklad na 2 noci

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140234

Číslo objednávky OV140234
Hodnota objednávky: € s DPH 4 398,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výstražné svietidlo na strechu vozidla

Dodávateľ

Obchodné meno SELVIT, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tichá 15A/8560, Žilina
Ičo 36370053

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140253

Číslo objednávky OV140253
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 18.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ubytovanie pre 3 osoby

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Černecký Ivan
Funkcia hlavný referent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140252

Číslo objednávky OV140252
Hodnota objednávky: € s DPH 40,00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ubytovanie pre 2 osoby -predpoklad na 2 noci

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140239

Číslo objednávky OV140239
Hodnota objednávky: € s DPH 93,60
Dátum vyhotovenia objednávky 24.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servisný zásah na klimatizačnom zariadení v budove ústredia SŠHR SR, Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno Klíma-Partner, spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Cintorínska 95/9, Malá Mača
Ičo 47 574 861

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140250

Číslo objednávky OV140250
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ubytovanie pre 3 osoby – predpoklad na 2 noci

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Velič Ján
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140247

Číslo objednávky OV140247
Hodnota objednávky: € s DPH 240,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preškolenie obsluhy VZV

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140246

Číslo objednávky OV140246
Hodnota objednávky: € s DPH 540,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preškolenie vodičov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča

Dodávateľ

Obchodné meno Autoškola HÍLEK a spol.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trenčianska 1880/20 , Nové Mesto nad Váhom
Ičo 36233366

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140245

Číslo objednávky OV140245
Hodnota objednávky: € s DPH 102,00
Dátum vyhotovenia objednávky 04.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava kľučky vstupných dverí na administratívnej budove

Dodávateľ

Obchodné meno STAVEX – PLAST, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Majerská cesta 92/A, Banská Bystrica 974 01
Ičo 31622348

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140240

Číslo objednávky OV140240
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zbierka zákonov SR, ročník 2014 – 3. preddavok

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140241

Číslo objednávky OV140241
Hodnota objednávky: € s DPH 8,60
Dátum vyhotovenia objednávky 29.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
firón G2

Dodávateľ

Obchodné meno ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 19, Bratislava 821 02
Ičo 31354131

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140244

Číslo objednávky OV140244
Hodnota objednávky: € s DPH 110,00
Dátum vyhotovenia objednávky 01.08.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava a výmena hlavného brzdiča traktorovej vlečky

Dodávateľ

Obchodné meno D&K servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Za Daňacou 46, Slovenská Ľupča 976 13
Ičo 36824631

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140243

Číslo objednávky OV140243
Hodnota objednávky: € s DPH 73,62
Dátum vyhotovenia objednávky 31.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Preprogramovanie digitálnej telefónnej ústredne Panasonic KX – TD 612

Dodávateľ

Obchodné meno MIKROHUKO, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kollárova 11, Banská Bystrica
Ičo 31560806

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Velič Ján
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140238

Číslo objednávky OV140238
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 28.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ubytovanie pre 3 osoby – predpoklad na 2 noci

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Velič Ján
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140235

Číslo objednávky OV140235
Hodnota objednávky: € s DPH 22 011,60
Dátum vyhotovenia objednávky 24.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
batéria do VZV zn. Clark EM 15 S

Dodávateľ

Obchodné meno EnerSys, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 20, Bratislava
Ičo 45987181

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko ? ? ?
Funkcia ?

Objednávka č. OV140235

Číslo objednávky OV140235
Hodnota objednávky: € s DPH 22 011,60
Dátum vyhotovenia objednávky 24.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
batéria do VZV zn. Clark EM 15 S

Dodávateľ

Obchodné meno EnerSys, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 20, Bratislava
Ičo 45987181

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko ? ? ?
Funkcia ?

Objednávka č. OV140231

Číslo objednávky OV140231
Hodnota objednávky: € s DPH 1 188,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Revízia plynových zariadení v budove ústredia SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno TECHLUX s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Na hlinách 372/4, Nitra
Ičo 47485311

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140232

Číslo objednávky OV140232
Hodnota objednávky: € s DPH 1 188,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Revízia tlakových zariadení v budove ústredia SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno KARENIS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ružová 20, Nitra
Ičo 36 552 437 

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140230

Číslo objednávky OV140230
Hodnota objednávky: € s DPH 10,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zákon o ochrane osobných údajov s komentárom (Marcela Macová, Marián Vrabko)

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140228

Číslo objednávky OV140228
Hodnota objednávky: € s DPH 188,00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Letenka Viedeň – Zürich a Zürich – Viedeň (obojsmerná)

Dodávateľ

Obchodné meno REDI TOUR, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, Bratislava
Ičo 35719192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140225

Číslo objednávky OV140225
Hodnota objednávky: € s DPH 20,67
Dátum vyhotovenia objednávky 17.07.2014
Identifikácia zmluvy 8/OVS/2013

Popis objednávky
Bezpečnostné značenia (únikový východ, nebezpečentsvo vzniku požiaru, zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom, označenie zákazu fajčenia) pre závod SŠHR SR-Brodnianka, Kysucké Nové Mesto

Dodávateľ

Obchodné meno BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šturova 6 040 01 Košice
Ičo 36191337

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Ján Masaryk
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140220

Číslo objednávky OV140220
Hodnota objednávky: € s DPH 2 536,80
Dátum vyhotovenia objednávky 14.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pneumatika BARUM 445/65-22,5 BS49

Dodávateľ

Obchodné meno František Jankech – JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko kpt. Nálepku 331, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779755

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Kukučková Zita
Funkcia radca

Objednávka č. OV140226

Číslo objednávky OV140226
Hodnota objednávky: € s DPH 128,40
Dátum vyhotovenia objednávky 18.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
záručný servis vysokozdvižného vozíka Hyster J2.0XTN

Dodávateľ

Obchodné meno Hyster Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Buzulucká 3, Zvolen
Ičo 47582278

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia  

Objednávka č. OV140218

Číslo objednávky OV140218
Hodnota objednávky: € s DPH 1137,46
Dátum vyhotovenia objednávky 10.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nástenné lekárničky+náplne a autolekárničky pre ústredie a závody SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno Panacea s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Prielohy 693/3 010 07 Žilina
Ičo 36374512

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140224

Číslo objednávky OV140224
Hodnota objednávky: € s DPH 105,60
Dátum vyhotovenia objednávky 16.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hasiaci prístroj práškový 6 kg

Dodávateľ

Obchodné meno BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140223

Číslo objednávky OV140223
Hodnota objednávky: € s DPH 62,28 €
Dátum vyhotovenia objednávky 15.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody – prítok, odtok

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140222

Číslo objednávky OV140222
Hodnota objednávky: € s DPH 90,00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
ubytovanie pre 3 osoby

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140219

Číslo objednávky OV140219
Hodnota objednávky: € s DPH 471,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava zvislej posuvnej brány na sklade B2/2

Dodávateľ

Obchodné meno Vojtech Vyšný – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Plško Ján
Funkcia hlavný refrent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140217

Číslo objednávky OV140217
Hodnota objednávky: € s DPH 313,68
Dátum vyhotovenia objednávky 10.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava vysokozdvižného vozíka CLARK, typ EM 15S

Dodávateľ

Obchodné meno MC lift s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Haškova 6655/69, Banská Bystrica 974 11
Ičo 47335441

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Plško Ján
Funkcia hlavný refrent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140215

Číslo objednávky OV140215
Hodnota objednávky: € s DPH 4 016,93
Dátum vyhotovenia objednávky 08.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava fasády a vnútorných omietok budovy ústredia SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava v súlade s návrhom na plnenie kritérií „Oprava fasády a vnútorných omietok – ústredie“

Dodávateľ

Obchodné meno KRNÁČ – DREVOREZ Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vinohradnícka 3, Bratislava 821 06
Ičo 35767537

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140180

Číslo objednávky OV140180
Hodnota objednávky: € s DPH 220,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kopírovací papier

Dodávateľ

Obchodné meno Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A Bratislava 831 04
Ičo 35683627

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140179

Číslo objednávky OV140179
Hodnota objednávky: € s DPH 244,42
Dátum vyhotovenia objednávky 06.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kancelárske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A Bratislava 831 04
Ičo 35683627

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140178

Číslo objednávky OV140178
Hodnota objednávky: € s DPH 468,12
Dátum vyhotovenia objednávky 06.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hygienický tovar a čistiace prostriedky

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70 Bratislava 821 05
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140211

Číslo objednávky OV140211
Hodnota objednávky: € s DPH 170,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Maliarske potreby

Dodávateľ

Obchodné meno BONA SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1. mája 62 Kysucké Nové Mesto
Ičo 43855237

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140214

Číslo objednávky OV140214
Hodnota objednávky: € s DPH 196,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
predplatné – Hospodárske noviny od 25.7.2014 do 24.7.2015

Dodávateľ

Obchodné meno ECOPRESS a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, Bratislava
Ičo 31333524

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Plško Ján
Funkcia hlavný refrent – zástupca vedúceho

Objednávka č. OV140210

Číslo objednávky OV140210
Hodnota objednávky: € s DPH 252,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zverejnenie pracovnej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140212

Číslo objednávky OV140212
Hodnota objednávky: € s DPH 288,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.07.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár "Verejné zákazky na stavebné práce (21.8.2014)"

Dodávateľ

Obchodné meno OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, Bratislava 811 01
Ičo 47139200

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140213

Číslo objednávky OV140213
Hodnota objednávky: € s DPH 4000
Dátum vyhotovenia objednávky 04.07.2014
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda č. 60/OVS/2013

Popis objednávky
Pravidelné servisné prehliadky služobných motorových vozidiel SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
Ičo 45960470

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140209

Číslo objednávky OV140209
Hodnota objednávky: € s DPH 5 325,62
Dátum vyhotovenia objednávky 30.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
prečistenie kanalizácie

Dodávateľ

Obchodné meno SEKISUI SPR Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bystrická 1, Bratislava
Ičo 35855479

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140205

Číslo objednávky OV140205
Hodnota objednávky: € s DPH 723,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Televízor LG 50PB690V

Dodávateľ

Obchodné meno František Majtán-EURONICS TPD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140206

Číslo objednávky OV140206
Hodnota objednávky: € s DPH 636,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kávovar DéLonghi ECAM 25.462S

Dodávateľ

Obchodné meno František Majtán-EURONICS TPD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140198

Číslo objednávky OV140198
Hodnota objednávky: € s DPH 52,20
Dátum vyhotovenia objednávky 19.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hadička do hasiaceho prístroja S5

Dodávateľ

Obchodné meno BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, Košice 040 01
Ičo 36191337

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140199

Číslo objednávky OV140199
Hodnota objednávky: € s DPH 145,01
Dátum vyhotovenia objednávky 19.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava tečenia kondenzátu z fancoilu AERMEC v strope miestnosti č. 222 na 2.poschodí v budove ústredia SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 19, Bratislava 821 02
Ičo 31354131

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140200

Číslo objednávky OV140200
Hodnota objednávky: € s DPH 79,20
Dátum vyhotovenia objednávky 20.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servis klimatizácie na služobnom motorovom vozidle s EČ: BL 557 BY- KIA CEE´d 1,6, EX

Dodávateľ

Obchodné meno KIA Bratislava s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tuhovská 7, Bratislava 831 07
Ičo 35873647

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140189

Číslo objednávky OV140189
Hodnota objednávky: € s DPH 53,21
Dátum vyhotovenia objednávky 12.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Práca, mzdy a odmeňovanie – predplatné 2015

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140202

Číslo objednávky OV140202
Hodnota objednávky: € s DPH 50,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
revízia tlakovej nádoby vzdušníka kompresora

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, Piešťany
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140203

Číslo objednávky OV140203
Hodnota objednávky: € s DPH 200,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava elektrocentrál EC-200KVA a EC-340KVA

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Gulač – HG
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko L. Novomeského 463, Čachtice
Ičo 17562694

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140204

Číslo objednávky OV140204
Hodnota objednávky: € s DPH 90,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka železničnej vlečky za II.Q 2014 – stavebno – udržiavací dohľad

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272, Zvolen
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140201

Číslo objednávky OV140201
Hodnota objednávky: € s DPH 36,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné preškolenie železničných vlečiek OS č. 502

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA, Železnice Slovenskej republiky BA, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140197

Číslo objednávky OV140197
Hodnota objednávky: € s DPH 141,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kurz obslúh stavebných strojov (rozširovací kurz)

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, Piešťany
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140186

Číslo objednávky OV140186
Hodnota objednávky: € s DPH 120,00
Dátum vyhotovenia objednávky 11.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
projektová dokumentácia v elektronickej podobe na CD nosiči

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Tibor Petrík – A-P-U, ARCH. – URBAN. PROJEKCIA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierová 14, Stará Ľubovňa
Ičo 34312536

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140195

Číslo objednávky OV140195
Hodnota objednávky: € s DPH 192,00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Stret konaní o vynútenie plnenia a žaloby s tým spojené

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140194

Číslo objednávky OV140194
Hodnota objednávky: € s DPH 50,00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár ochrana osobných údajov – odborná príprava na skúšku

Dodávateľ

Obchodné meno AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bazovského 19, Bratislava
Ičo 36843741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140195

Číslo objednávky OV140195
Hodnota objednávky: € s DPH 192,00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Stret konaní o vynútenie plnenia a žaloby s tým spojené

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140165

Číslo objednávky OV140165
Hodnota objednávky: € s DPH 225,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár: "Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy"

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140164

Číslo objednávky OV140164
Hodnota objednávky: € s DPH 23,46
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie OS č. 502 OSV1

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA, Železnice Slovenskej republiky BA, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140162

Číslo objednávky OV140162
Hodnota objednávky: € s DPH 438,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kurz obslúh stavebných strojov

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, Piešťany
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140161

Číslo objednávky OV140161
Hodnota objednávky: € s DPH 144,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: "Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48, Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140160

Číslo objednávky OV140160
Hodnota objednávky: € s DPH 114,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140159

Číslo objednávky OV140159
Hodnota objednávky: € s DPH 72,00
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie žeriavnikov a viazačov bremien

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, Piešťany
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140191

Číslo objednávky OV140191
Hodnota objednávky: € s DPH 906,24
Dátum vyhotovenia objednávky 12.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Dodávka a montáž podlahy- keramická dlažba hr.9mm-béžovo-sivá, spolu s presunom a manipuláciou materiálu do kuchynky sekretariátu č.325 v budove SŠHR SR, Pražská 29, BA.

Dodávateľ

Obchodné meno STAVREM PLUS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Boldocká 1, Senec
Ičo 35794542

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140193

Číslo objednávky OV140193
Hodnota objednávky: € s DPH 52,40 €
Dátum vyhotovenia objednávky 12.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Likvidácia odpadov v množstve 1,12 t.

Dodávateľ

Obchodné meno Spoločnosť Pohronie, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec
Ičo 36004472

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140192

Číslo objednávky OV140192
Hodnota objednávky: € s DPH 60,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava kompresora traktorového prívesu BA327YC

Dodávateľ

Obchodné meno D&K servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Za Daňacou 46, Slovenská Ľupča 976 13
Ičo 36824631

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia  

Objednávka č. OV140190

Číslo objednávky OV140190
Hodnota objednávky: € s DPH 914,40 €
Dátum vyhotovenia objednávky 12.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Servis vysokozdvižného vozíka Clark EM 15 S – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Emil Huňa – ELHYD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 1023/18, 018 41 Dubnica nad Váhom
Ičo 32296622

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140188

Číslo objednávky OV140188
Hodnota objednávky: € s DPH 52,00
Dátum vyhotovenia objednávky 12.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV za II. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia  

Objednávka č. OV140176

Číslo objednávky OV140176
Hodnota objednávky: € s DPH 77,50
Dátum vyhotovenia objednávky 06.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Predplatné SME – Roľnícke noviny od 1.7. do 31.12.2014

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140187

Číslo objednávky OV140187
Hodnota objednávky: € s DPH 469,38
Dátum vyhotovenia objednávky 11.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Abrazívny čistiaci prostriedok, tekutý prášok na čistenie povrchov v kuchyni a kúpeľni, balenie 500 ml;

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, Bratislava
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140180

Číslo objednávky OV140180
Hodnota objednávky: € s DPH 220,80
Dátum vyhotovenia objednávky 06.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kopírovací papier na základe vyhodnotenia ponúk e-aukciou pre zákazku "Xerografický papier" zadávanú podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dodávateľ

Obchodné meno Buprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A Bratislava 831 04
Ičo 35683627

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140179

Číslo objednávky OV140179
Hodnota objednávky: € s DPH 244,42
Dátum vyhotovenia objednávky 06.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kancelárske potreby na základe vyhodnotenia ponúk e-aukciou pre zákazku " Kancelárske potreby" zadávanú podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno Buprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A Bratislava 831 04
Ičo 35683627

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140178

Číslo objednávky OV140178
Hodnota objednávky: € s DPH 468,12
Dátum vyhotovenia objednávky 06.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hygienický tovar a čistiace prostriedky na základe vyhodnotenia ponúk "Haygienický tovar a čistiace prostriedky" zadávanú podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70 821 05 Bratislava
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140185

Číslo objednávky OV140185
Hodnota objednávky: € s DPH 469,25 €
Dátum vyhotovenia objednávky 10.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka na základe vyhodnotenia ponúk pre zákazku "Hygienický tovar a čistiace potreby" zadávanú podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70 821 05 Bratislava
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140183

Číslo objednávky OV140183
Hodnota objednávky: € s DPH 253,87
Dátum vyhotovenia objednávky 09.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zakladač formátu A4 s pákovou mechanikou, rôznej farby, potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm.

Dodávateľ

Obchodné meno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140184

Číslo objednávky OV140184
Hodnota objednávky: € s DPH 126,24
Dátum vyhotovenia objednávky 09.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kopírovací papier 80 g A4 LOGIC 300, biely

Dodávateľ

Obchodné meno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, Bratislava
Ičo 35683627

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Zachar Tibor
Funkcia hlavný radca – vedúci závodu

Objednávka č. OV140182

Číslo objednávky OV140182
Hodnota objednávky: € s DPH 439,99
Dátum vyhotovenia objednávky 09.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Umývačka riadu Bosch SPV 43M00EU

Dodávateľ

Obchodné meno František Majtán-EURONICS TDP
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26, Bratislava
Ičo 11790547

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140177

Číslo objednávky OV140177
Hodnota objednávky: € s DPH 7011,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Elektrospotrebiče do budovy ústredia SŠHR SR,Pražská 29,BA a na závody SŠHR SR-závod Kopaničiar,Ľupčianka,Brodnianka na základe vyhodnotenia ponúk pre zákazku "Biela technika" zadávanú podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno František Majtán-EURONICS TPD
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Farského 26 821 01 Bratislava
Ičo 11790547

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140173

Číslo objednávky OV140173
Hodnota objednávky: € s DPH 1722,05
Dátum vyhotovenia objednávky 05.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hygienický tovar a čistiace potreby na základe vyhodnotenia ponúk pre zákazku zadávanú podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70 821 05 Batislava
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140181

Číslo objednávky OV140181
Hodnota objednávky: € s DPH 469,49
Dátum vyhotovenia objednávky 09.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Hygienický tovar a čistiace potreby na základe vyhodnotenia ponúk pre zákazku "Hygienický tovar a čistiace potreby" zadávanú podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno VICOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Ičo 35908076

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140172

Číslo objednávky OV140172
Hodnota objednávky: € s DPH 300
Dátum vyhotovenia objednávky 05.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Elektrický bojler

Dodávateľ

Obchodné meno STROB Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Neslušská cesta 651 Kysucké Nové Mesto 024 01
Ičo 36390445

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140141

Číslo objednávky OV140141
Hodnota objednávky: € s DPH 80
Dátum vyhotovenia objednávky 23.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
STK+EK TATRA T815 BA 961 HA

Dodávateľ

Obchodné meno GENEZIC trade spol. s.ro.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sad SNP 8 Žilina 010 01
Ičo 36391450

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140142

Číslo objednávky OV140142
Hodnota objednávky: € s DPH 80
Dátum vyhotovenia objednávky 23.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
STK+EK Ťahač TATRA T815 BA 453 JY

Dodávateľ

Obchodné meno GENEZIC trade, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sad SNP 8 Žilina 010 01
Ičo 3631450

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140174

Číslo objednávky OV140174
Hodnota objednávky: € s DPH 1143,60
Dátum vyhotovenia objednávky 05.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava autožeriavu AD 20T e.č. BA119 YJ

Dodávateľ

Obchodné meno HATEX spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bulharská 44 Trnava
Ičo 36222291

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140166

Číslo objednávky OV140166
Hodnota objednávky: € s DPH 327,60
Dátum vyhotovenia objednávky 02.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Tlačiareň HP Laserjet Pro 200 Color MFP M276n/A4

Dodávateľ

Obchodné meno Roman Kubo – CUBO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko M.R. Štefánika 813/5 Nové Mesto nad Váhom
Ičo 43714251

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140152

Číslo objednávky OV140152
Hodnota objednávky: € s DPH 160,80
Dátum vyhotovenia objednávky 28.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zloženie nadstavby autožeriavu AD20T e.č. BA119YJ, diagnostika závad – MR

Dodávateľ

Obchodné meno HATEX spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bulharská 44 Trnava
Ičo  

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140151

Číslo objednávky OV140151
Hodnota objednávky: € s DPH 310,20
Dátum vyhotovenia objednávky 27.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Technická a emisná kontrola vozidiel e.č. BA079FO, BA960LB, BA119YJ; technická kontrola e.č. BA323YC, BA330YC – MR

Dodávateľ

Obchodné meno PESCA International, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trenčianska 2334/45 Nové Mesto nad Váhom
Ičo 31698174

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140170

Číslo objednávky OV140170
Hodnota objednávky: € s DPH 310,64 €
Dátum vyhotovenia objednávky 03.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kancelárske potreby na základe vyhodnotenia ponúk e-aukciou pre zákazku "Kancelárske potreby" zadávanú podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A 831 04 Bratislava
Ičo 35683627

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140169

Číslo objednávky OV140169
Hodnota objednávky: € s DPH 221,20 €
Dátum vyhotovenia objednávky 03.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kopírovací papier 80 g A4 LOGIC 300, biely (70 bal.) na základe vyhodnotenia ponúk e-aukciou pre zákazku "Xerografický papier" zadávanú podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A 831 04 Bratislava
Ičo 35683627

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140168

Číslo objednávky OV140168
Hodnota objednávky: € s DPH 395,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kopírovací papier 80 g A4 LOGIC 300, biely (125 bal.) na základe vyhodnotenia ponúk e-aukciou pre zákazku "Xerografický papier" zadávanú podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava
Ičo 35683627

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140167

Číslo objednávky OV140167
Hodnota objednávky: € s DPH 452,24
Dátum vyhotovenia objednávky 03.06.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
kancelárske potreby na základe vyhodnotenia ponúk e-aukciou pre zákazku "Kancelárske potreby" zadávanú podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava
Ičo 35683627

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140158

Číslo objednávky OV140158
Hodnota objednávky: € s DPH 131,85
Dátum vyhotovenia objednávky 29.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Demontáž bezpečnostných fólií z plastových okien umiestnených na budove SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno Martin Fekete-FOLIATECH
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hronská 26, Bratislava
Ičo 34720855

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140155

Číslo objednávky OV140155
Hodnota objednávky: € s DPH 2292,56
Dátum vyhotovenia objednávky 29.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kancelárske potreby na základe vyhodnotenia ponúk e-aukciou pre zákazku "Kancelárske potreby" zadávanú podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Stará Vajnorská 3/A 831 04 Bratislava
Ičo 35683627

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140157

Číslo objednávky OV140157
Hodnota objednávky: € s DPH 100,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky 29.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Overenie psychickej spôsobilosti vodičov skupiny "C"

Dodávateľ

Obchodné meno Mgr. Emil Bulla, psychológ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierová 14, Žarnovica
Ičo 37898752

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140143

Číslo objednávky OV140143
Hodnota objednávky: € s DPH 312,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vzdelávanie k získaniu kvalifikačnej karty vodiča

Dodávateľ

Obchodné meno JF, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Záhradná 4,, Detva
Ičo 36620009

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140147

Číslo objednávky OV140147
Hodnota objednávky: € s DPH 495,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár " Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov"

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140148

Číslo objednávky OV140148
Hodnota objednávky: € s DPH 285,19
Dátum vyhotovenia objednávky 23.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Opakované školenie s overením BPO

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA, Železnice Slovenskej republiky BA, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová102/A, Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140153

Číslo objednávky OV140153
Hodnota objednávky: € s DPH 165,60
Dátum vyhotovenia objednávky 19.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zverejnenie pracovnej ponuky

Dodávateľ

Obchodné meno Profesia , spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribinova 25,, Bratislava
Ičo 35800861

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140152

Číslo objednávky OV140152
Hodnota objednávky: € s DPH 160,80
Dátum vyhotovenia objednávky 28.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zloženie nadstavby autožeriavu, diagnostika závad

Dodávateľ

Obchodné meno HATEX spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bulharská 44, Trnava
Ičo 36222291

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140151

Číslo objednávky OV140151
Hodnota objednávky: € s DPH 310,20
Dátum vyhotovenia objednávky 27.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
TK + EK ťahač návesu 2 ks, TK + EK autožeriav 1 ks, TK ZREMB 2 ks

Dodávateľ

Obchodné meno PESCA International, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trenčianska 2334/45, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 31698174

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140156

Číslo objednávky OV140156
Hodnota objednávky: € s DPH 112,92 €
Dátum vyhotovenia objednávky 29.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Záručný servis VZV Hyster J1.6XN

Dodávateľ

Obchodné meno Hyster Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Buzulucká 3, Zvolen
Ičo 47582278

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140140

Číslo objednávky OV140140
Hodnota objednávky: € s DPH 20,00
Dátum vyhotovenia objednávky 21.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Účastnícky poplatok za konferenciu pre učiteľov angličtiny

Dodávateľ

Obchodné meno Slovenská komora angličtinárov
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Baštová 7, Bratislava
Ičo 42357446

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140139

Číslo objednávky OV140139
Hodnota objednávky: € s DPH 199,20
Dátum vyhotovenia objednávky 21.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zákonník práce – hĺbková sonda (seminár/školenie)

Dodávateľ

Obchodné meno Agentúra TEMPO s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jánošíkova 1, Žilina
Ičo 36433292

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140126

Číslo objednávky OV140126
Hodnota objednávky: € s DPH 615,71
Dátum vyhotovenia objednávky 07.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objenávame si u Vás zverejnenie riadkovej inzercie za účelom osobitného ponukového konania v súlade so zákonom 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu pre objekt sklad Senica. Zverejnenie žiadame dňa 15.5. 2014.

Dodávateľ

Obchodné meno Petit Press, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lazaretská 12,, Bratislava
Ičo 35790253

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140146

Číslo objednávky OV140146
Hodnota objednávky: € s DPH 40,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výroba hydraulických hadíc s koncovkami do automobilového návesu (Program 222)

Dodávateľ

Obchodné meno AGROMEPA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Slovenská Ľupča 989,
Ičo 31634524

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia  

Objednávka č. OV140145

Číslo objednávky OV140145
Hodnota objednávky: € s DPH 49,99
Dátum vyhotovenia objednávky 23.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
WU betón

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Moravčík – ŽELEZIARSTVO A DOMÁCE POTREBY
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Czambelova 1/293, Slovenská Ľupča
Ičo 14418533

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia  

Objednávka č. OV140144

Číslo objednávky OV140144
Hodnota objednávky: € s DPH 470,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.05.2014
Identifikácia zmluvy 19/Ľupčianka/2010

Popis objednávky
opravu pojazdu vysokozdvižného vozíka vrátane kontroly elektroištalácie a nastavenia

Dodávateľ

Obchodné meno VHML, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kimovská 40, Zvolen
Ičo 36735060

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Petrovič Vladimír
Funkcia  

Objednávka č. OV140127

Číslo objednávky OV140127
Hodnota objednávky: € s DPH 67,20
Dátum vyhotovenia objednávky 07.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Diagnostika a odstraňovanie poruchy v module mzdy

Dodávateľ

Obchodné meno EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, Bratislava
Ičo 31390633

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Timko Matúš
Funkcia  

Objednávka č. OV140135

Číslo objednávky OV140135
Hodnota objednávky: € s DPH 331,74
Dátum vyhotovenia objednávky 14.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Sťahovacie služby v budove ústredia SŠHR SR, Pražská 29, 81263 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 53, Bratislava 842 47
Ičo 35863773

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140138

Číslo objednávky OV140138
Hodnota objednávky: € s DPH 250,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstavenie kotla v budove vrátnice

Dodávateľ

Obchodné meno Ľubomír Pakoš – REVIPLYN
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staškov č. 500 023 53
Ičo 32254008

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140133

Číslo objednávky OV140133
Hodnota objednávky: € s DPH 785,98
Dátum vyhotovenia objednávky 13.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup OOPP pre zamestnancov závodu Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Ján Viskup – RENTA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Jablonská 300/3 907 01 Myjava
Ičo 30063477

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140134

Číslo objednávky OV140134
Hodnota objednávky: € s DPH 58,00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie pod názvom "Prípadové štúdie – dohľad nad verejným obstarávaním"

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, Bratislava 42
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr Kormanová Eva
Funkcia štátny radca – riaditeľ OÚ – poverená riadením

Objednávka č. OV140112

Číslo objednávky OV140112
Hodnota objednávky: € s DPH 1 800,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Oprava bŕzd Ťahača TATRA T815 BA 453 JY

Dodávateľ

Obchodné meno ATO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štrková 1001/42 Žilina 010 01
Ičo 36661996

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140134

Číslo objednávky OV140134
Hodnota objednávky: € s DPH 58
Dátum vyhotovenia objednávky 14.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie pod názvom "Prípadové štúdie – dohľad nad verejným obstarávaním"

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko UL. M.Schneidera – Trnavského 1/A, 844 10 Bratislava 42
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140136

Číslo objednávky OV140136
Hodnota objednávky: € s DPH 619
Dátum vyhotovenia objednávky 19.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Letenka Viedeň-Brusel a Brusel-Viedeň (obojsmerná)

Dodávateľ

Obchodné meno REDI TOUR
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18 811 01 Bratislava
Ičo  

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140132

Číslo objednávky OV140132
Hodnota objednávky: € s DPH 112,86
Dátum vyhotovenia objednávky 02.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Technické odborné kontroly dymových ciest od kotlov ústredného kúrenia, meranie komínových ťahov podľa vyhlášky č. 401/2007 zb. v budove ústredia SŠHR SR, Pražská 29, BA.

Dodávateľ

Obchodné meno Juraj Gál
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Trnavská č. 773 925 35 Veľká Mača
Ičo 22800816

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Ján Masaryk
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140131

Číslo objednávky OV140131
Hodnota objednávky: € s DPH 175,20
Dátum vyhotovenia objednávky 13.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Jelenica Macota 5ks do služobných motorových vozidiel

Dodávateľ

Obchodné meno L BAU s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 10
Ičo 44614527

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Ján Masaryk
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140137

Číslo objednávky OV140137
Hodnota objednávky: € s DPH 110,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
meranie, vyčistenie, kontrola funkčnosti a tesnosti, výmena filtrov na úpravovni vody AQULAB

Dodávateľ

Obchodné meno MARLUS Group, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Novomeského 33, 949 01 Nitra
Ičo 31411304

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140119

Číslo objednávky OV140119
Hodnota objednávky: € s DPH 2 400,00
Dátum vyhotovenia objednávky 30.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
HP ProLiant MicroServer G8 G1610T B120I 2x1Gb, 1x4GB, 1x1TB SATA LFF NHP, DVD-RW, 1x150W

Dodávateľ

Obchodné meno DATALAN, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Galvaniho 17/A , Bratislava
Ičo 35810734

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140123

Číslo objednávky OV140123
Hodnota objednávky: € s DPH 155,91
Dátum vyhotovenia objednávky 6.5.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Materiál a náhradné diely na kosačky a krovinorezy

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Sádovský – PEKOV
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Holubyho 9, Nové Mesto nad Váhm
Ičo 32778163

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140117

Číslo objednávky OV140117
Hodnota objednávky: € s DPH 23828,4
Dátum vyhotovenia objednávky 29.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích, komínov a vyhradených technických zariadení elektrických pre závody SŠHR SR, Objekt SŠHR SR – Ústredie a Objekt SŠHR SR – Chata Ostré

Dodávateľ

Obchodné meno ELSD, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 1434 Vlčany 92584
Ičo 36270156

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140113

Číslo objednávky OV140113
Hodnota objednávky: € s DPH 13320
Dátum vyhotovenia objednávky 28.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Poskytnutie služieb dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na určenom mieste realizácie predmetu zákazky, a to v jarnom (od 1.4. – 31.5.) cykle podľa poveternostných podmienok pre Závody a ústredie SŠHR SR v zmysle zverejnenej výzvy zo dňa 24.3.2014 a cenovej ponuky uchádzača zo dňa 16.4.2014.

Dodávateľ

Obchodné meno Peter Kaľuha – INSEKTA DDD, Pest Control
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 334 Trstín 919 05
Ičo 44904746

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140128

Číslo objednávky OV140128
Hodnota objednávky: € s DPH 4740
Dátum vyhotovenia objednávky 07.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odstránenie poruchy a havarijného stavu hlavného prívodu vody v Objekte SŠHR SR – Čerín 55, katastrálne územie Čačín.

Dodávateľ

Obchodné meno OSC.s. Oravská stavebno-cestná spoločnosť, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko 237 Krušetnica 029 54
Ičo 36411299

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140125

Číslo objednávky OV140125
Hodnota objednávky: € s DPH 418,67
Dátum vyhotovenia objednávky 29.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Osvedčenie o priebehu VZ a zasadaní PO

Dodávateľ

Obchodné meno Notársky úrad JUDr. Stanislav Bauer
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Karadžičova 8/A, Bratislava
Ičo 31756077

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140122

Číslo objednávky OV140122
Hodnota objednávky: € s DPH 749,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
bubnová kosačka Vari DS 521 B Líza

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Šupa
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Hollého 164, Veľké Kostoľany
Ičo 11906022

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140088

Číslo objednávky OV140088
Hodnota objednávky: € s DPH 1 419,60
Dátum vyhotovenia objednávky 05.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Batéria do VZV

Dodávateľ

Obchodné meno EnerSys, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Kopčianska 20, Bratislava
Ičo 45987181

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140130

Číslo objednávky OV140130
Hodnota objednávky: € s DPH 62,28 €
Dátum vyhotovenia objednávky 12.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody z ČOV

Dodávateľ

Obchodné meno SVaPS, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, B. Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140129

Číslo objednávky OV140129
Hodnota objednávky: € s DPH 120,00
Dátum vyhotovenia objednávky 07.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
overenie psychickej spôsobilosti vodičov skupiny C (2 osoby)

Dodávateľ

Obchodné meno ZITAKO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Terézie Vansovej 19, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 44145250

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140121

Číslo objednávky OV140121
Hodnota objednávky: € s DPH 84,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.05.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava nabíjačky pre VZV Detvan

Dodávateľ

Obchodné meno MANAR PLUS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vyšná Hutka 84, 040 18
Ičo 44426755

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140115

Číslo objednávky OV140115
Hodnota objednávky: € s DPH 380,00
Dátum vyhotovenia objednávky 25.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
pravidelná polročná kontrola, údržba, servisné nastavenie a oprava vysokotlakovej regulačnej stanice plynu

Dodávateľ

Obchodné meno Čecho Ľuboš RSP Servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Snežienková 637/42, 971 01 Prievidza
Ičo 40652572

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140116

Číslo objednávky OV140116
Hodnota objednávky: € s DPH 196
Dátum vyhotovenia objednávky 25.4.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby v účtovníctve

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tematínska 4, 851 05 Bratislava
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140114

Číslo objednávky OV140114
Hodnota objednávky: € s DPH 148,62
Dátum vyhotovenia objednávky 24.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Skriňa šanónová otvorená 2000x800x430

Dodávateľ

Obchodné meno ÚVTOS a ÚVV Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové námestie 1, Ilava
Ičo 00738344

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140110

Číslo objednávky OV140110
Hodnota objednávky: € s DPH 160,99
Dátum vyhotovenia objednávky 22.4.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka 2 ks nákladných výťahov TNV 3200 kg v skladoch A5 a A6

Dodávateľ

Obchodné meno Jaroslav Špička – SEVYT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vrbovská cesta 4538/159, Piešťany
Ičo 36986933

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140111

Číslo objednávky OV140111
Hodnota objednávky: € s DPH 120,00
Dátum vyhotovenia objednávky 22.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Tepovanie kancelárií v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno Čmelko s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Cigeľská 10, Bratislava
Ičo 45663866

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV 140109

Číslo objednávky OV 140109
Hodnota objednávky: € s DPH 18,77
Dátum vyhotovenia objednávky 17.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie pracovníkov železničných vlečiek OS č.17 (Školiace stredisko Žilina/závod Brodnianka)

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140107

Číslo objednávky OV140107
Hodnota objednávky: € s DPH 98,53
Dátum vyhotovenia objednávky 14.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie pracovníkov železničných vlečiek OS č.502, OS č. 17 (Inštitút vzdelávania Zvolen, pre závod Ľupčianka)

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140106

Číslo objednávky OV140106
Hodnota objednávky: € s DPH 79,76
Dátum vyhotovenia objednávky 11.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pravidelné školenie pracovníkov železničných vlečiek OS č. 502, OS č. 17 (Inštitút vzdelávania Zvolen)

Dodávateľ

Obchodné meno Železnice Slovenskej republiky BA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
Ičo 31364501

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140094

Číslo objednávky OV140094
Hodnota objednávky: € s DPH 6000
Dátum vyhotovenia objednávky 19.03.2014
Identifikácia zmluvy 22/OHRNZRaRB/2014

Popis objednávky
Kontrola kvality komodít HR

Dodávateľ

Obchodné meno Inspekta Slovakia, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zelinárska 2 820 05 Bratislava
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Viliam Marušinec
Funkcia generálny riaditeľ sekcie ŠHR

Objednávka č. OV140103

Číslo objednávky OV140103
Hodnota objednávky: € s DPH 800,00
Dátum vyhotovenia objednávky 09.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odtiahnutie TATRA T815 ťahač BA 453 JY

Dodávateľ

Obchodné meno ČESMAD SLOVAKIA
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Levická 1, Bratislava 826 40
Ičo  

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140099

Číslo objednávky OV140099
Hodnota objednávky: € s DPH 121,50
Dátum vyhotovenia objednávky 08.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná príprava – opakované oboznamovanie obslúh motorových vozíkov

Dodávateľ

Obchodné meno Erika Augustínová
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Častkovce 293 916 27 Častkovce
Ičo 46107380

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140101

Číslo objednávky OV140101
Hodnota objednávky: € s DPH 55,20
Dátum vyhotovenia objednávky 08.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Špirálové prípojné elektrické káble k Ťahaču TATRA T815 BA 453 JY

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Troliga – MT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Košická 20, Prešov 080 01
Ičo 10671315

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140100

Číslo objednávky OV140100
Hodnota objednávky: € s DPH 52,96
Dátum vyhotovenia objednávky 08.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Blatník

Dodávateľ

Obchodné meno STABO, s.r.o. Truck a Trailer servis
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Príboj 558, Slovenská Ľupča
Ičo 31620582

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140098

Číslo objednávky OV140098
Hodnota objednávky: € s DPH 309,60
Dátum vyhotovenia objednávky 04.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Konferencia "Zmeny v daniach v roku 2014"

Dodávateľ

Obchodné meno Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13,P.O.BOX 323 814 99 Bratislava 1
Ičo 35730129

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140097

Číslo objednávky OV140097
Hodnota objednávky: € s DPH 99,60
Dátum vyhotovenia objednávky 04.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborný seminár:"Vybrané otázky OSP"

Dodávateľ

Obchodné meno Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mlynské nivy 48 Bratislava 2
Ičo 31348262

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140095

Číslo objednávky OV140095
Hodnota objednávky: € s DPH 72,00
Dátum vyhotovenia objednávky 31.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Zbierka zákonov SR, ročník 2014 – 2. preddavok

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140091

Číslo objednávky OV140091
Hodnota objednávky: € s DPH 1099,20
Dátum vyhotovenia objednávky 26.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nacenenie, dodanie a výmena 2 ks pohonu posuvných brán na sklade A5

Dodávateľ

Obchodné meno Tyros Loading Systems SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Šteruská cesta 21, Vrbové
Ičo 36258598

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140096

Číslo objednávky OV140096
Hodnota objednávky: € s DPH 100
Dátum vyhotovenia objednávky 02.04.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kontrola a čistenie komína plynovej kotolne s výkonom kotlov 2 x 50 kW

Dodávateľ

Obchodné meno Lemi Kom s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Poľná 21, 97405 Banská Bystrica
Ičo 47630167

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140093

Číslo objednávky OV140093
Hodnota objednávky: € s DPH 720,00
Dátum vyhotovenia objednávky 31.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborné prehliadky a skúšky zvislých posuvných brán 24 kusov

Dodávateľ

Obchodné meno Štefan Lariš
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Drahošanka 245, Čadca 022 01
Ičo 10972382

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140090

Číslo objednávky OV140090
Hodnota objednávky: € s DPH 600,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava dažďových rúr, zvodov a rímsy (demontáž, montáž, zameranie, doprava, lisované pozinkované oblúkové kolená 8ks, lisované pozinkované oblúkové odskokové kolená 8ks, zvodové rúry 3 m)

Dodávateľ

Obchodné meno Dúbrava Ján
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Poľná 73, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 22624813

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140087

Číslo objednávky OV140087
Hodnota objednávky: € s DPH 30 000 €
Dátum vyhotovenia objednávky 25.03.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva č. 65/OVOVSaI/2008 a Dodatok č. 1,2,3,4,5

Popis objednávky
Stravné poukážky Ticket Restaurant

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140085

Číslo objednávky OV140085
Hodnota objednávky: € s DPH 360 €
Dátum vyhotovenia objednávky 24.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Revízna kontrola výťahov

Dodávateľ

Obchodné meno Majes, výťahy a eskalátory, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bojnická 18, 831 04 Bratislava
Ičo 35770732

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140084

Číslo objednávky OV140084
Hodnota objednávky: € s DPH 1 850 €
Dátum vyhotovenia objednávky 24.03.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva č. 67/OVS/2012 a Dodatok č. 1

Popis objednávky
Realizácia jarnej servisnej prehliadky klimatiačného zariadenia v budove ústredia SŠHR SR.

Dodávateľ

Obchodné meno ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
Ičo 31354131

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140083

Číslo objednávky OV140083
Hodnota objednávky: € s DPH 4 403,16 €
Dátum vyhotovenia objednávky 24.03.2014
Identifikácia zmluvy Cenová ponuka zo dňa 19.3.2014

Popis objednávky
Kancelársky nábytok do budovy ústredia SŠHR SR a závodu Brodnianka.

Dodávateľ

Obchodné meno ÚVTOS a ÚVV Ilava
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mierové námestie 1, 019 01 Ilava
Ičo 00738344

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140074

Číslo objednávky OV140074
Hodnota objednávky: € s DPH 7425 €
Dátum vyhotovenia objednávky 18.03.2014
Identifikácia zmluvy Cenová ponuka zo dňa 17.12.2013 k zákazke "Nákup kancelárskych otočných stoličiek".

Popis objednávky
Manažérske a kancelárske stoličky pre zamestnancov SŠHR SR na základe Cenovej ponuky k zákazke "Nákup kancelárskych otočných stoličiek"

Dodávateľ

Obchodné meno KLS spol. s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina
Ičo 30223288

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140067

Číslo objednávky OV140067
Hodnota objednávky: € s DPH 456 €
Dátum vyhotovenia objednávky 12.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Letenky Viedeň-Paríž a Paríž-viedeň (obojsmerné) na služobnú cestu

Dodávateľ

Obchodné meno REDI TOUR, s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 18, 811 01 Bratislava
Ičo 35719192

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140086

Číslo objednávky OV140086
Hodnota objednávky: € s DPH 8 694,00
Dátum vyhotovenia objednávky 26.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Monitoring vonkajšej kanalizácie závodu SŠHR SR Brodnianka, Rudinská cesta 623/28, Kysucké Nové Mesto

Dodávateľ

Obchodné meno MP KANAL s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Mojmírova 7, Prešov
Ičo 45965838

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Jantoš Jozef
Funkcia riaditeľ OSMaI

Objednávka č. OV140082

Číslo objednávky OV140082
Hodnota objednávky: € s DPH 400,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Pranie bielizne pre chatu OSTRÉ na rok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno LUNATEX, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Borová 34/18, Žilina 010 01
Ičo 36383112

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Pisková Magdalena
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140063

Číslo objednávky OV140063
Hodnota objednávky: € s DPH 950,00
Dátum vyhotovenia objednávky 06.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Vytýčenie parcely č. 5011/3 železničná vlečka závodu Brodnianka

Dodávateľ

Obchodné meno GEOLAND
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zborov nad Bystricou 667 023 03
Ičo 34361014

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140081

Číslo objednávky OV140081
Hodnota objednávky: € s DPH 90,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.03.2014
Identifikácia zmluvy 0303/2007

Popis objednávky
Odborná prehliadka železničnej vlečky za I.Q. 2014 – stavebno – udržiavací dohľad

Dodávateľ

Obchodné meno AKSIS Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 8272 Zvolen
Ičo 36729841

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140077

Číslo objednávky OV140077
Hodnota objednávky: € s DPH 186
Dátum vyhotovenia objednávky 19.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy – aktuálne zmeny pre rok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1
Ičo 35730129

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140076

Číslo objednávky OV140076
Hodnota objednávky: € s DPH 192
Dátum vyhotovenia objednávky 18.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Aplikácia rozpočtových pravidiel po novelách zákonov od 1.1.2014 a výkon predbežnej a priebežnej finančnej kontroly

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140075

Číslo objednávky OV140075
Hodnota objednávky: € s DPH 269
Dátum vyhotovenia objednávky 18.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Kurz k verejnému obstarávaniu podrobne a dôkladne (3-dňový kurz)

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140072

Číslo objednávky OV140072
Hodnota objednávky: € s DPH 100
Dátum vyhotovenia objednávky 14.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Zákonník práce a dôsledky posledných zmien pre aplikačnú prax

Dodávateľ

Obchodné meno AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bazovského 19, 841 01 Bratislava
Ičo 36843741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140070

Číslo objednávky OV140070
Hodnota objednávky: € s DPH 140,40
Dátum vyhotovenia objednávky 14.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Nový zákon o ochrane osobných údajov: zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dodávateľ

Obchodné meno Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O.BOX 323, Bratislava
Ičo 35730129

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140080

Číslo objednávky OV140080
Hodnota objednávky: € s DPH 54,60 €
Dátum vyhotovenia objednávky 20.03.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva č. 8/OVS/2013

Popis objednávky
Manometer na HP 7 ks ako náhradné diely požiarnotechnických zariadení, ktoré sa vykonávajú v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. a súvisiacich legislatívnych predpisov – čiastková objednávka na základe Zmluvy č. 8/OVS/2013.

Dodávateľ

Obchodné meno BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, 040 01 Košice
Ičo 36191337

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Ján Masaryk
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140066

Číslo objednávky OV140066
Hodnota objednávky: € s DPH 84 €
Dátum vyhotovenia objednávky 11.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Služobné vizitky 500 ks

Dodávateľ

Obchodné meno IM Print SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 30, 900 66 Vysoká pri Morave
Ičo 35824468

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Ján Masaryk
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140079

Číslo objednávky OV140079
Hodnota objednávky: € s DPH 88,56
Dátum vyhotovenia objednávky 19.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
fázové ističe 16A, 20A, 25A (6 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno ALFEX, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zvolenská cesta 5, 97401 Banská Bystrica
Ičo 36035947

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140078

Číslo objednávky OV140078
Hodnota objednávky: € s DPH 889,96
Dátum vyhotovenia objednávky 19.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
farby, riedidlá a ďalší podružný materiál

Dodávateľ

Obchodné meno BAL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Černovská 1670/8, 010 08 Žilina
Ičo 36396044

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140073

Číslo objednávky OV140073
Hodnota objednávky: € s DPH 52,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
rozbor odpadovej vody z ČOV za I. štvrťrok 2014

Dodávateľ

Obchodné meno Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140071

Číslo objednávky OV140071
Hodnota objednávky: € s DPH 40
Dátum vyhotovenia objednávky 14.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Ubytovanie pre 2 osoby/ 2 noci

Dodávateľ

Obchodné meno Anna Sučanská – A.S.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko ul. Komárno 1025, 916 21 Čachtice
Ičo 32775041

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV 140069

Číslo objednávky OV 140069
Hodnota objednávky: € s DPH 80
Dátum vyhotovenia objednávky 13.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Diplomatický protokol v anglickom jazyku

Dodávateľ

Obchodné meno AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bazovského 19, 841 01 Bratislava
Ičo 36843741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140068

Číslo objednávky OV140068
Hodnota objednávky: € s DPH 95
Dátum vyhotovenia objednávky 13.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie: Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno OTIDEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Ičo 47139200

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140064

Číslo objednávky OV140064
Hodnota objednávky: € s DPH 768 €
Dátum vyhotovenia objednávky 06.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odvoz neupotrebiteľného vyradeného kancelárskeho nábytku z budovy SŠHR SR, Pražská 29, Bratislava do závodu Kopaničiar, Železničná 2, Čachtice.

Dodávateľ

Obchodné meno Danka Cedzová ADOP
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko SNP 509/1, 019 01 Ilava
Ičo 33493685

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140062

Číslo objednávky OV140062
Hodnota objednávky: € s DPH 106,02
Dátum vyhotovenia objednávky 05.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Popruhy upevňovacie 5 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Jaroslav Kubinec JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140061

Číslo objednávky OV140061
Hodnota objednávky: € s DPH 2 005,85 €
Dátum vyhotovenia objednávky 05.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Výmena vstrekovacieho čerpadla 8013230

Dodávateľ

Obchodné meno TTS Martin, s. r. o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Príbovce 343
Ičo 36394327

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140057

Číslo objednávky OV140057
Hodnota objednávky: € s DPH 325
Dátum vyhotovenia objednávky 27.02.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Podlimitné a nadlimitné zákazky so zameraním na všetky postupy verejného obstarávania v zmysle novely zákona účinnej od 27.2.2014

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140056

Číslo objednávky OV140056
Hodnota objednávky: € s DPH 585
Dátum vyhotovenia objednávky 27.02.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár: Novela zákona o verejnom obstarávaní – Podrobný výklad k ďalšej nepriamej novele zákona účinnej od 27.2.2014

Dodávateľ

Obchodné meno PROEKO BA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Ičo 35900831

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140058

Číslo objednávky OV140058
Hodnota objednávky: € s DPH 3,000 €
Dátum vyhotovenia objednávky 04.03.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Poukážky v chránenej dielni ako náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov za rok 2014.

Dodávateľ

Obchodné meno PERFECT BODY, s.r.o., chránená dieľňa
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. 29. augusta 2263/11, 811 09 Bratislava
Ičo 45585733

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140054

Číslo objednávky OV140054
Hodnota objednávky: € s DPH 13.640 €
Dátum vyhotovenia objednávky 26.02.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva č. 65/OVOVSaI/2008 a Dodatok č. 12,3,4,5

Popis objednávky
Stravné poukážky Ticket Restaurant

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
Ičo 11707402

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úraduObjednávka č. OV140055

Číslo objednávky OV140055
Hodnota objednávky: € s DPH 85,85
Dátum vyhotovenia objednávky 26.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Nákup náhradných dielov na opravu a údržbu automobilov a VZV

Dodávateľ

Obchodné meno Jaroslav Kubinec -JaKub
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom
Ičo 32779747

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Zita Kukučková
Funkcia zástupca vedúceho závoduObjednávka č. OV140053

Číslo objednávky OV140053
Hodnota objednávky: € s DPH 57
Dátum vyhotovenia objednávky 21.02.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie – Ochrana osobných údajov s návodom na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie

Dodávateľ

Obchodné meno Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Ičo 31592503

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140052

Číslo objednávky OV140052
Hodnota objednávky: € s DPH 141,60
Dátum vyhotovenia objednávky 20.02.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie – obsluha elektrocentrál

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, 010 01 Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140051

Číslo objednávky OV140051
Hodnota objednávky: € s DPH 170,40
Dátum vyhotovenia objednávky 20.02.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Základný kurz obsluhy ZZ-HR viazači bremien

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, 010 01 Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140050

Číslo objednávky OV140050
Hodnota objednávky: € s DPH 32
Dátum vyhotovenia objednávky 20.02.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár – Podlimitné zákazky od 1.7.2013 v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní

Dodávateľ

Obchodné meno VOSKO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno
Ičo 46619755

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140049

Číslo objednávky OV140049
Hodnota objednávky: € s DPH 316,03
Dátum vyhotovenia objednávky 20.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
GPS navigácia pre nákladný automobil – 1 ks

Dodávateľ

Obchodné meno Smart Computer s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko J.C.Hronského 11, Zvolen
Ičo 31629881

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia vedúci závoduObjednávka č. OV140028

Číslo objednávky OV140028
Hodnota objednávky: € s DPH 600,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.02.2014
Identifikácia zmluvy 1/OHRNZRaRB/2013

Popis objednávky
Odber vzoriek a kontrola kvality komodít HR

Dodávateľ

Obchodné meno INSPEKTA Slovakia a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bratislava, Zelinárska 2
Ičo 31340911

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vilieam Marušinec
Funkcia generálny riaditeľ sekcie ŠHR

Objednávka č. OV140004

Číslo objednávky OV140004
Hodnota objednávky: € s DPH 431,99 €
Dátum vyhotovenia objednávky 16.1.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Služobné mobilné telefóny Nokia 206 White 3ks allpe iPhone 5 16GB Black 1ks

Dodávateľ

Obchodné meno Slovak Telekom, a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Ičo 35763469

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140009

Číslo objednávky OV140009
Hodnota objednávky: € s DPH 494, 40 €
Dátum vyhotovenia objednávky 20.1.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Meranie spotreby paliva podľa predpisu EHK č. 84-00 a doplnkové meranie spotreby paliva na vozidle Mercedes-Benz EČV: BL 160 GB

Dodávateľ

Obchodné meno SLOVDEKRA s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Polianky 19, 841 01 Bratislava
Ičo 31324797

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úraduObjednávka č. OV140026

Číslo objednávky OV140026
Hodnota objednávky: € s DPH 52,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky 4.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Služobné vizitky s obojstrannou potlačou

Dodávateľ

Obchodné meno IM Print SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 30, 900 66 Vysoká pri Morave
Ičo 35824468

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Ján Masaryk
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140048

Číslo objednávky OV140048
Hodnota objednávky: € s DPH 1 746 €
Dátum vyhotovenia objednávky 20.2.2014
Identifikácia zmluvy Cenová ponuka z 20.12.2013

Popis objednávky
Sťahovacie služby v budove Ústredia SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno IN Services s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava
Ičo 35863773

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140038

Číslo objednávky OV140038
Hodnota objednávky: € s DPH 1 000 €
Dátum vyhotovenia objednávky 13.2.2014
Identifikácia zmluvy 2/SSHR/2009

Popis objednávky
Oprava formulára objednávky

Dodávateľ

Obchodné meno EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, 851 01 Bratislava
Ičo 31390633

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140045

Číslo objednávky OV140045
Hodnota objednávky: € s DPH 100
Dátum vyhotovenia objednávky 19.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár – Vedenie pokladnice

Dodávateľ

Obchodné meno AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bazovského 19, 841 01 Bratislava
Ičo 36843741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140044

Číslo objednávky OV140044
Hodnota objednávky: € s DPH 21,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.02.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie BOZP na pracovné stroje – kolesový nakladač triedy 9

Dodávateľ

Obchodné meno Marián Ivanov – ROUZZ
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Sv. Štefana 4318/16, 921 01 Piešťany
Ičo 11753897

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140043

Číslo objednávky OV140043
Hodnota objednávky: € s DPH 72,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.02.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie obsluhy krovinorezov a vyžíňačov

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Sokol Ivan – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, 010 01 Žilina
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140037

Číslo objednávky OV140037
Hodnota objednávky: € s DPH 450,00
Dátum vyhotovenia objednávky 13.02.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Školenie modulu Podvojné účtovníctvo v EIS SŠHR SR

Dodávateľ

Obchodné meno EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21, 851 01 Bratislava
Ičo 31390633

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140047

Číslo objednávky OV140047
Hodnota objednávky: € s DPH 448,00
Dátum vyhotovenia objednávky 19.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
oprava uchytenia vodítka výťahu v sklade (1 ks), štvrťročná prehliadka výťahov I. Q 2014 (4 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Vojtech Vyšný – SERVIS
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tatranská 105, 974 11 Banská Bystrica
Ičo 40369137

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140046

Číslo objednávky OV140046
Hodnota objednávky: € s DPH 4,15
Dátum vyhotovenia objednávky 19.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
bezpečnostné značenie – samolepka Požiarny uzáver (5 ks), samolepka Zákaz fajčiť (1 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, 040 01 Košice
Ičo 36191337

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závoduObjednávka č. OV140042

Číslo objednávky OV140042
Hodnota objednávky: € s DPH 500,00
Dátum vyhotovenia objednávky 14.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Obehové čerpadlo kúrenia MAGNA 32-60-180

Dodávateľ

Obchodné meno IDAES s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Fatranská 8035, Žilina 01008
Ičo 31644317

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu

Objednávka č. OV140040

Číslo objednávky OV140040
Hodnota objednávky: € s DPH 90,45
Dátum vyhotovenia objednávky 14.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
omietka jemná (5 ks), cemix – lepidlo (3 ks), vápno (3 ks), penetrák (2 ks), hladítko (2 ks), kelňa (2 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno Igor Moravčík – ŹELEZIARSTVO A DOMÁCE POTREBY
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
Ičo 14418533

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140039

Číslo objednávky OV140039
Hodnota objednávky: € s DPH 351,36
Dátum vyhotovenia objednávky 14.2.2014
Identifikácia zmluvy Online knižnica VOPORTAL

Popis objednávky
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.

Dodávateľ

Obchodné meno Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1
Ičo 35730129

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140032

Číslo objednávky OV140032
Hodnota objednávky: € s DPH 599,99
Dátum vyhotovenia objednávky 11.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
výmena vonkajšieho snímača T+V s displejom

Dodávateľ

Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Ičo 31363695

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140029

Číslo objednávky OV140029
Hodnota objednávky: € s DPH 212,40
Dátum vyhotovenia objednávky 5.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
páska PP 16 (1 ks), odvíjač KP 400 (1 ks), spony B5 (1 000 ks)

Dodávateľ

Obchodné meno TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen
Ičo 36037648

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140022

Číslo objednávky OV140022
Hodnota objednávky: € s DPH 115,00
Dátum vyhotovenia objednávky 29.1.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Spracovanie a výpočet údajov prevádzkovateľa zdrojov znečisťovania ovzdušia

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Michal Gašper montáž technológie
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Nográdyho 1376/1, 960 01 Zvolen
Ičo 30447186

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Vladimír Petrovič
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140036

Číslo objednávky OV140036
Hodnota objednávky: € s DPH 2000
Dátum vyhotovenia objednávky 12.2.2014
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda č. 60/OVS/2013

Popis objednávky
Opravy a výmena pneumatík vrátane montáže a vyvažovania kolies motorových vozidiel Mercedes E 400 4MATIC EČ: BL160GB, Mercedes E320CDI EČ: BA-897RU, Voskswagen Passat 3,2EČ: BA-897UZ, Mercedes E 240 EČ: BA-897KC, Škoda Superb 1,8 EČ: BA-897UT, Škoda Octavia Combi 1,9 TDI 4×4 EČ: BA-897PM, Škoda Octavia 1,9 TDI EČ: BA-521KN, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BP, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BR, Kia CEE´D 1,6 EČ BL-557BY, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-652BY, Škoda Fabia Combi EČ: BA-319KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-892HO,Škoda Fabia Combi EČ: BA-316KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-317KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-531KN.

Dodávateľ

Obchodné meno FINAL – CD Bratislava, spol, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
Ičo 45960470

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140035

Číslo objednávky OV140035
Hodnota objednávky: € s DPH 2000
Dátum vyhotovenia objednávky 12.2.2014
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda č. 60/OVS/2013

Popis objednávky
Komplexná príprava a kontrola motorových vozidiel Mercedes E 400 4MATIC EČ: BL160GB, Mercedes E320CDI EČ: BA-897RU, Voskswagen Passat 3,2EČ: BA-897UZ, Mercedes E 240 EČ: BA-897KC, Škoda Superb 1,8 EČ: BA-897UT, Škoda Octavia Combi 1,9 TDI 4×4 EČ: BA-897PM, Škoda Octavia 1,9 TDI EČ: BA-521KN, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BP, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BR, Kia CEE´D 1,6 EČ BL-557BY, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-652BY, Škoda Fabia Combi EČ: BA-319KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-892HO,Škoda Fabia Combi EČ: BA-316KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-317KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-531KN pred technickou kontrolou a emisnou kontrolou, vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly

Dodávateľ

Obchodné meno FINAL – CD Bratislava, spol, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
Ičo 45960470

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140034

Číslo objednávky OV140034
Hodnota objednávky: € s DPH 3000
Dátum vyhotovenia objednávky 12.2.2014
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda č. 60/OVS/2013

Popis objednávky
Opravy motorových vozidiel Mercedes E 400 4MATIC EČ: BL160GB, Mercedes E320CDI EČ: BA-897RU, Voskswagen Passat 3,2EČ: BA-897UZ, Mercedes E 240 EČ: BA-897KC, Škoda Superb 1,8 EČ: BA-897UT, Škoda Octavia Combi 1,9 TDI 4×4 EČ: BA-897PM, Škoda Octavia 1,9 TDI EČ: BA-521KN, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BP, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BR, Kia CEE´D 1,6 EČ BL-557BY, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-652BY, Škoda Fabia Combi EČ: BA-319KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-892HO,Škoda Fabia Combi EČ: BA-316KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-317KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-531KN pri poruche vozidla podľa pokynov stanovených výrobcom pre dané vozidlo, mechanické práce, oprava a údržba prevodoviek, údržba brzdového systému, oprava elektrického systému, oprava a údržba štartérov, oprava a údržba a dezinfekcia klimatizácie, použitie originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre značky Škoda, Volkswagen, Mercedes a Kia.

Dodávateľ

Obchodné meno FINAL – CD Bratislava, spol, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
Ičo 45960470

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140033

Číslo objednávky OV140033
Hodnota objednávky: € s DPH 2500
Dátum vyhotovenia objednávky 12.2.2014
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda č. 60/OVS/2013

Popis objednávky
Klampiarske a lakovnícke práce motorových vozidiel Mercedes E 400 4MATIC EČ: BL160GB, Mercedes E320CDI EČ: BA-897RU, Voskswagen Passat 3,2EČ: BA-897UZ, Mercedes E 240 EČ: BA-897KC, Škoda Superb 1,8 EČ: BA-897UT, Škoda Octavia Combi 1,9 TDI 4×4 EČ: BA-897PM, Škoda Octavia 1,9 TDI EČ: BA-521KN, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BP, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BR, Kia CEE´D 1,6 EČ BL-557BY, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-652BY, Škoda Fabia Combi EČ: BA-319KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-892HO,Škoda Fabia combi EČ: BA-316KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-317KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-531KN, vrátane opráv motorových vozidiel po poistných udalostiach, zabezpečenie obhliadky, prípadne doobhliadky vozidla zamestnancom poisťovne pri poistných udalostiach, výmena a oprava čelných skiel, použitie originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre značky Škoda, Volkswagen, Mercedes a Kia.

Dodávateľ

Obchodné meno FINAL – CD Bratislava, spol, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
Ičo 45960470

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140030

Číslo objednávky OV140030
Hodnota objednávky: € s DPH 56,00
Dátum vyhotovenia objednávky 05.02.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár „Jazyková kultúra a normalizovaná úprava úradných a obchodných písomností“

Dodávateľ

Obchodné meno PRINCIPIUM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pribišova 21, 841 05 Bratislava
Ičo 35767111

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140031

Číslo objednávky OV140031
Hodnota objednávky: € s DPH 62,28
Dátum vyhotovenia objednávky 10.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Fyzikálno-chemický rozbor vody z ČOV.

Dodávateľ

Obchodné meno Stred.vod.prev.spoločnosť a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Banská Bystrica
Ičo 36644030

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Ján Velič
Funkcia Vedúci závodu

Objednávka č. OV140027

Číslo objednávky OV140027
Hodnota objednávky: € s DPH 504,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.01.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Inštalačné práce SQL2008 Express, migrácia databáz SRS vrátane VIEWs

Dodávateľ

Obchodné meno EMEL Bratislava, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Švabinského 21 Bratislava
Ičo 31390633

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV 140025

Číslo objednávky OV 140025
Hodnota objednávky: € s DPH 14,40
Dátum vyhotovenia objednávky 3.2.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Služobné vizitky 100ks

Dodávateľ

Obchodné meno IM Print SK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 30, 900 66 Vysoká pri Morave
Ičo 35824468

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Ján Masaryk
Funkcia riaditeľ odboru vnútornej správy

Objednávka č. OV140024

Číslo objednávky OV140024
Hodnota objednávky: € s DPH 114,00
Dátum vyhotovenia objednávky 03.02.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
„Adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť“

Dodávateľ

Obchodné meno CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/A, 844 10 Bratislava
Ičo 42137004

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140020

Číslo objednávky OV140020
Hodnota objednávky: € s DPH 568,40
Dátum vyhotovenia objednávky 24.1.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Overenie tachografov pre 7 ks nákladné automobily v programe P 222

Dodávateľ

Obchodné meno MK SERVIS PLUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24, Lieskovec
Ičo 45510571

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia Vedúci závodu

Objednávka č. OV140019

Číslo objednávky OV140019
Hodnota objednávky: € s DPH 162,40
Dátum vyhotovenia objednávky 24.1.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Overenie tachografov pre 2 ks nákladné automobily

Dodávateľ

Obchodné meno MK SERVIS PLUS s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24, Lieskovec
Ičo 45510571

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia Vedúci závodu

Objednávka č. OV140018

Číslo objednávky OV140018
Hodnota objednávky: € s DPH 640,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.1.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Technická a emisná kontrola 8 ks pre nákladné automobily v programe P 222

Dodávateľ

Obchodné meno STK Zvolen s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24, Lieskovec
Ičo 44021321

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia Vedúci závodu

Objednávka č. OV140017

Číslo objednávky OV140017
Hodnota objednávky: € s DPH 160,00
Dátum vyhotovenia objednávky 24.1.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Technická a emisná kontrola 2 ks pre nákladné automobily

Dodávateľ

Obchodné meno STK Zvolen s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Lieskovská cesta 24, Lieskovec
Ičo 44021321

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ján Velič, Mgr.
Funkcia Vedúci závodu

Objednávka č. OV140016

Číslo objednávky OV140016
Hodnota objednávky: € s DPH 294,00
Dátum vyhotovenia objednávky 23.01.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár „Zmeny v účtovníctve a výkazníctve subjektov štátnej správy a samosprávy pre rok 2014“

Dodávateľ

Obchodné meno EDOS-PEM s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Tematínska 4, 851 05 Bratislava
Ičo 36287229

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko JUDr. Eva Kormanová
Funkcia riaditeľka osobného úradu

Objednávka č. OV140014

Číslo objednávky OV140014
Hodnota objednávky: € s DPH 1192,18
Dátum vyhotovenia objednávky 22.1.2014
Identifikácia zmluvy Cenová ponuka z 17.1.2014

Popis objednávky
Dodávka a montáž textilnej podlahovej krytiny do 2 kancelárií budovy Ústredia SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno František Nemec STAVREM
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pezinská 22, 903 01 Senec
Ičo 34776125

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140013

Číslo objednávky OV140013
Hodnota objednávky: € s DPH 859,80
Dátum vyhotovenia objednávky 22.1.2014
Identifikácia zmluvy Cenová ponuka z 17.1.2014

Popis objednávky
Dodávka a montáž laminátovej podlahy do 2 kancelárií budovy Ústredia SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno František Nemec STAVREM
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Pezinská 22, 903 01 Senec
Ičo 34776125

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140012

Číslo objednávky OV140012
Hodnota objednávky: € s DPH 14,40
Dátum vyhotovenia objednávky 21.1.2014
Identifikácia zmluvy bez zmluvy

Popis objednávky
Pravidelné oboznamovanie vodičov nákladných áut VP. Skupina C, 1 osoba

Dodávateľ

Obchodné meno Ing. Ivan Sokol – INPEKO
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Framborská 58, Žilina 010 01
Ičo 10938885

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu Brodnianka

Objednávka č. OV140011

Číslo objednávky OV140011
Hodnota objednávky: € s DPH 49,50
Dátum vyhotovenia objednávky 21.1.2014
Identifikácia zmluvy bez zmluvy

Popis objednávky
Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka

Dodávateľ

Obchodné meno AJFA+AVIS, s.r.o
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Klemensova 34, Žilina 010 01
Ičo 31602436

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko PhDr. Eva Hečková, PhD.
Funkcia vedúca závodu Brodnianka

Objednávka č. OV140010

Číslo objednávky OV140010
Hodnota objednávky: € s DPH 1164,00
Dátum vyhotovenia objednávky 20.1.2014
Identifikácia zmluvy Cenová ponuka z 20.12.2013

Popis objednávky
Sťahovacie služby na 1.polrok 2014 v budove Ústredia SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava

Dodávateľ

Obchodné meno IN Sevices s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava
Ičo 35863773

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140008

Číslo objednávky OV140008
Hodnota objednávky: € s DPH 10 000,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.1.2014
Identifikácia zmluvy Zmluva č. 8/OVS/2013

Popis objednávky
Limitovaná objednávka na vykonávanie pravidelných kontrol prenosných hasiacich prístrojov, pravidelných kontrol zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov a pravidelnej preventívnej údržby a prehliadky požiarnych uzáverov

Dodávateľ

Obchodné meno BE-SOFT a.s.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Štúrova 6, 040 01 Košice
Ičo 36191337

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140006

Číslo objednávky OV140006
Hodnota objednávky: € s DPH 500,00
Dátum vyhotovenia objednávky 17.01.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Seminár „Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania“

Dodávateľ

Obchodné meno AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Bazovského 19, 841 01 Bratislava
Ičo 36843741

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140003

Číslo objednávky OV140003
Hodnota objednávky: € s DPH 4000
Dátum vyhotovenia objednávky 15.1.2014
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda č. 60/OVS/2013

Popis objednávky
Pravidelné servisné prehliadky motorových vozidiel Mercedes E 400 4MATIC EČ: BL160GB, Mercedes E320CDI EČ: BA-897RU, Voskswagen Passat 3,2EČ: BA-897UZ, Mercedes E 240 EČ: BA-897KC, Škoda Superb 1,8 EČ: BA-897UT, Škoda Octavia Combi 1,9 TDI 4×4 EČ: BA-897PM, Škoda Octavia 1,9 TDI EČ: BA-521KN, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BP, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-897BR, Kia CEE´D 1,6 EČ BL-557BY, Kia CEE´D 1,6 EČ: BL-652BY, Škoda Fabia Combi EČ: BA-319KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-892HO,Škoda Fabia Combi EČ: BA-316KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-317KN, Škoda Fabia Combi EČ: BA-531KN podľa pokynov stanovených výrobcom pre dané vozidlo, výmena oleja, výmena filtrov a kontroly rozvodu, kontrola ďalších komponentov podľa servisného plánu, diagnostika vozidla, použitie originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre značky Škoda, Volkswagen, Mercedes a Kia.

Dodávateľ

Obchodné meno FINAL – CD Bratislava, spol, s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
Ičo 45960470

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Mgr. Magdalena Pisková
Funkcia vedúca služobného úradu

Objednávka č. OV140002

Číslo objednávky OV140002
Hodnota objednávky: € s DPH 161,00
Dátum vyhotovenia objednávky 15.01.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Odborná prehliadka 2 ks výťahov v skladoch A5 a A6 – závod Kopaničiar

Dodávateľ

Obchodné meno Jaroslav Špička – SEVYT
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Vrbovská 4538/159
Ičo 36986933

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing.Tibor Zachar
Funkcia vedúci závodu

Objednávka č. OV140001

Číslo objednávky OV140001
Hodnota objednávky: € s DPH 58,80
Dátum vyhotovenia objednávky 14.1.2014
Identifikácia zmluvy  

Popis objednávky
Objednávka služobných vizitiek

Dodávateľ

Obchodné meno IM Print SK s.r.o.
Sídlo spoločnosti / trvalé bydlisko Družstevná 30, Vysoká pri Morave 900 66
Ičo 35824468

Osoba, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko Ing. Masaryk Ján
Funkcia riaditeľ odboru verejnej správy
Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content