Správa rezerv pokračuje v predaji prebytočného hnuteľného majetku

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pokračuje v predaji prebytočného hnuteľného majetku štátu. V ponuke nájdete rôzne stroje a zariadenia, ktoré sú zachovalé, funkčné aj nefunkčné.

Prosíme Vás, aby ste pri predkladaní cenovej ponuky nezabudli uviesť:
– účel využitia hnuteľného majetku,
– telefónny kontakt,
– emailovú adresu.

Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne počas stránkových hodín v podateľni správcu (SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava) do konca lehoty na doručovanie ponúk.

Ponuka hnuteľného majetku štátu – odkaz

Ponúkame napr.:

Kábel M 12.2.2 DM1,3 alebo Kábel MOKA 12.2.1 DM0,9 a i.

 

 

Brúska ELKPO 17501

 

Kontajner K 3223 v.č.8726

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content