Elektronický a transparentný systém verejného obstarávania

Správa štátnych hmotných rezerv SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR uskutočňuje výber dodávateľov na OOPP elektronickou formou v režime priameho rokovacieho konania, prostredníctvom elektronického nástroja Flashbone platformou JOSEPHINE PROEBIZ so zohľadnením najnovších návrhov Európskej komisie zo dňa 1.apríla 2020.

Správu rezerv v prvom kole oslovilo 292 subjektov. Aktuálne sa vyhodnocujú predložené žiadosti a po ich vyhodnotení budú žiadatelia vyzvaní na predloženie cenových ponúk. Po ukončení prvého kola sa systém opätovne otvorí a môžu sa zaregistrovať ďalší záujemcovia o predloženie cenovej ponuky na OOPP. Celý tento proces prebieha elektronicky a maximálne transparentne.

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content