CAF

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality

 

Jún 2022

V súlade s plánom implementácie národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ v mesiaci jún 2022 v podmienkach Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR SR) pokračovala hlavná aktivita projektu – implementácia modelu CAF. V mesiaci jún prebiehali ...
Zobraziť celý článok

Máj 2022

V monitorovanom období v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) pokračovala hlavná aktivita projektu – implementácia modelu CAF. V mesiaci máj prebiehali aktivity v zmysle schváleného Akčného plánu zlepšovania (APZ) SŠHR SR. Dňa 12.05. 2022 bolo ...
Zobraziť celý článok

Apríl 2022

V apríli 2022 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) realizovala ďalšie kroky a aktivity projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ v zmysle schváleného Akčného plánu zlepšovania (APZ) SŠHR SR. Po vykonaní marcovej revízie plnenia ...
Zobraziť celý článok

Marec 2022

V súlade s plánom implementácie národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ v mesiaci marec 2022 v podmienkach Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR SR) pokračovala hlavná aktivita projektu – implementácia modelu CAF. V mesiaci marec prebiehali ...
Zobraziť celý článok

Február 2022

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) v mesiaci február 2022 pokračovala implementáciou národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. V mesiaci február pokračovali práce na príprave Akčného plánu zlepšovania (APZ) SŠHR SR. V prvej ...
Zobraziť celý článok

Január 2022

V januári 2022 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) realizovala ďalšie kroky a aktivity projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ súvisiace s treťou fázou projektu, procesom zlepšovania. V sledovanom období CAF tím spoločne s ...
Zobraziť celý článok

December 2021

V súlade s plánom implementácie národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ v podmienkach Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) v mesiaci december pokračovala hlavná aktivita projektu – implementácia modelu CAF. Po realizácií samotného ...
Zobraziť celý článok

November 2021

V sledovanom období sa v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) uskutočnilo online stretnutie CAF tímu s metodikom a školiteľom k príprave na plánované Posúdenie na mieste. Predmetom tohto stretnutia bola diskusia k Zoznamu kľúčových oblastí potrebných na preverenie počas posúdenia na mieste, ...
Zobraziť celý článok

Október 2021

V priebehu mesiaca október prebiehali v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) intenzívne práce súvisiace s finalizáciou II. Fázy projektu – Fázy samohodnotenia. V monitorovanom období CAF tím za aktívnej účasti garanta a metodika sfinalizoval Samohodnotiacu správu Správy ...
Zobraziť celý článok
Skip to content