CAF

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality

 

Október 2021

V priebehu mesiaca október prebiehali v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) intenzívne práce súvisiace s finalizáciou II. Fázy projektu – Fázy samohodnotenia. V monitorovanom období CAF tím za aktívnej účasti garanta a metodika sfinalizoval Samohodnotiacu správu Správy ...
Zobraziť celý článok

September 2021

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) v mesiaci september pokračovala implementáciou národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. V monitorovanom období vlastníci jednotlivých kritérií a ich spolupracovníci dokončili zapracovanie vznesených pripomienok manažmentu organizácie po ...
Zobraziť celý článok

August 2021

V mesiaci august Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) realizovala ďalšie kroky a aktivity projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ súvisiace s druhou fázou projektu. Vlastníci jednotlivých kritérií a ich spolupracovníci dokončili Samohodnotiacu správu ...
Zobraziť celý článok

Júl 2021

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) v júli pokračovala v implementácií projektu písaním a napĺňaním Samohodnotiacej správy podľa modelu CAF. V mesiaci júl bola prostredníctvom platformy Microsoft Teams realizovaná pracovná online konzultácia školiteľa, metodika s členmi CAF tímu ...
Zobraziť celý článok

Jún 2021

V mesiaci jún vlastníci jednotlivých kritérií pokračovali v písaní a napĺňaní textov do Samohodnotiacej správy podľa modelu CAF. V sledovanom období boli v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) realizované dve osobné stretnutia externého konzultanta s ...
Zobraziť celý článok

Máj 2021

V monitorovanom období v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) pokračovala druhá fáza implementácie modelu CAF. Vlastníci jednotlivých kritérií začali práce na spracovávaní Samohodnotiacej správy, ktoré je plánované realizovať v súlade s Harmonogramom implementácie modelu CAF ...
Zobraziť celý článok

Apríl 2021

V mesiaci apríl Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) pokračovala implementáciou národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. V tomto mesiaci pokračovali aktivity súvisiace so schválením implementačných dokumentov – Komunikačný plán a ...
Zobraziť celý článok

Marec 2021

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) začala s implementáciou národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ v mesiaci marec. V tomto mesiaci prebehlo úvodné stretnutie garanta a metodika tímu CAF s externým ...
Zobraziť celý článok
Skip to content