CAF

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality

 

Správa rezerv v tretej fáze implementácie modelu CAF – v procese zlepšovania

Schválením harmonogramu implementácie a vymenovaným nového CAF tímu Správa rezerv v marci 2023 zahájila druhý cyklus implementácie modelu CAF. Po vytvorení a schválení Samohodnotiacej správy, bol v septembri 2023 proces samohodnotenia ukončený realizovaním Posúdenia na mieste. Aktuálne sa Správa rezerv nachádza v ...
Zobraziť celý článok

Ukončujeme druhú fázu – proces Samohodnotenia

Proces samohodnotenia v Správe rezerv finišuje, CAF tím naďalej usilovne pracuje a dolaďuje poslednú verziu Samohodnotiacej správy, verzia 5.0. V CAF tíme aktuálne prebieha individuálne bodové hodnotenie Samohodnotiacej správy členmi CAF tímu, definujeme silné stránky i oblasti na zlepšovanie. Koncom ...
Zobraziť celý článok

Progres v písaní Samohodnotiacej správy

Proces samohodnotenia v Správe rezerv pokračuje, CAF tím naďalej pracuje a pripravuje Samohodnotiacu správu, verziu 4.0. 17. júna sme na pôde Správy rezerv privítali zástupkyne Environmentálneho fondu, Ing. Janu Muchovú (metodičku CAF) a Moniku Matulovú s cieľom zdieľania skúseností a ...
Zobraziť celý článok

Správa rezerv zahájila Fázu 2 (Proces samohodnotenia) pre druhý cyklus implementácie modelu CAF

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Správa rezerv) zahájila na prelome marca a apríla 2023 Fázu 2 (Proces samohodnotenia) pre druhý cyklus implementácie modelu CAF. Koncom marca usporiadal metodik CAF školenie pre členov nového CAF tímu, na ktorom prerozdelil kritéria ...
Zobraziť celý článok

Cesta Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky za titulom „Effective CAF User“

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) začala s implementáciou modelu CAF v marci 2021. Model CAF bol v SŠHR SR implementovaný  v rámci  národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu ...
Zobraziť celý článok

September 2022

V súlade s plánom implementácie národného projektu (NP) bolo v podmienkach Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR SR) na prvú polovicu septembra naplánované hodnotenie Efektívny používateľ CAF. V sledovanom období prebiehali posledné prípravné práce na hodnotenie Externej spätnej väzby (ESV) vo ...
Zobraziť celý článok

August 2022

V monitorovanom období v Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) pokračovala v podmienkach SŠHR SR hlavná aktivita projektu – implementácia modelu CAF. V mesiaci august prebiehali aktivity v zmysle schváleného Akčného plánu zlepšovania (APZ) SŠHR SR ...
Zobraziť celý článok

Júl 2022

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) v mesiaci júl pokračovala implementáciou národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. V súlade s plánom implementácie v monitorovanom období pokračovala hlavná aktivita projektu – implementácia modelu CAF ...
Zobraziť celý článok

Jún 2022

V súlade s plánom implementácie národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ v mesiaci jún 2022 v podmienkach Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR SR) pokračovala hlavná aktivita projektu – implementácia modelu CAF. V mesiaci jún prebiehali ...
Zobraziť celý článok
Loading...
Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content