Nakúp pohotovostných zásob

Správa štátnych hmotných rezerv SR zriadila Dynamický nákupný systém s názvom „Doplnenie štátnych hmotných rezerv – pohotovostných zásob“, v ktorom bude prostredníctvom jednotlivých výziev na predkladanie ponúk zadávať zákazky na doplnenie štátnych hmotných rezerv – pohotovostných zásob v zmysle uznesení Vlády SR č. 522/2022 a č. 720/2022.

Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem o zaradenie do Dynamického nákupného systému tak môžu urobiť prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Dĺžka trvania dynamického nákupného systému, t. j. doba na ktorú sa vytvára dynamický nákupný systém na zadávanie konkrétnych čiastkových zákaziek je 12 mesiacov.

Prvotná lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do Dynamického nákupného systému je do 07.03.2022.

Po uplynutí prvotnej lehoty môžu hospodárske subjekty požiadať o zaradenie počas celého trvania Dynamického nákupného systému.

Bližšie informácie sú dostupné: odkaz

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content