Aktuálne

Brusel, 1. február 2017
Zástupcovia členských štátov EÚ sa zúčastnili pravidelného zasadnutia Koordinačnej skupiny pre ropu a ropné výrobky (OCG). Nosnou témou zasadnutia bolo vyhodnotenie verejnej konzultácie a pokračujúca diskusia k procesu hodnotenia Smernice Rady 2009/119/ES. Implementáciou navrhovaných zmien by došlo k efektívnejšiemu udržiavaniu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Pozornosť bola venovaná i nedávno predstavenému energetickému balíčku „Čistá energia pre všetkých Európanov“.
zobraziť celý článok

Bratislava, 18. január 2017
Predseda SŠHR SR privítal na pracovnom stretnutí zástupcov Správy štátnych hmotných rezerv z Fínska (NESA). Diskusia bola venovaná základným princípom fungovania, obsahu a rozsahu zabezpečovaných štátnych hmotných rezerv na Slovensku.
zobraziť celý článok

Bratislava, 18. október 2016
Uskutočnilo sa tretie tohtoročné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť (NESO).
zobraziť celý článok

Paríž, 27. – 29. september 2016
Zástupca SŠHR SR sa zúčastnil spoločného zasadnutia Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) v sídle Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).
zobraziť celý článok

Viedeň, 11. - 13. september 2016
Zástupcovia členských krajín IEA, zabezpečujúci skladovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ako aj predstavitelia pridružených pracovných skupín sa zúčastnili 27. stretnutia ACOMES.
zobraziť celý článok

Bratislava, 27. – 30. jún 2016
Uskutočnilo sa stretnutie s predstaviteľmi Odboru štátnych hmotných rezerv Ministerstva vnútra Gruzínska, pánom Zurabom Takidze, predsedom a pánom Avtandilom Kurtanidze, riaditeľom oddelenia štátnych hmotných rezerv.
zobraziť celý článok

Bratislava, 21. jún 2016
V sídle SŠHR SR sa uskutočnilo  pravidelné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť (NESO),  počas ktorej boli jej členovia  oboznámení s aktuálnym stavom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, s vývojom spotreby pohonných hmôt na území Slovenskej republiky, s aktuálnou medzinárodnou spoluprácou v oblasti núdzových zásob a s pripravovaným núdzovým plánom.
zobraziť celý článok

Brno, 16. máj 2016
V Olomouci sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov slovenskej a českej Správy rezerv. Stretnutie bolo zamerané na pokračovanie spolupráce v zmysle odporúčaní konferencie V 4 + 1, ktorá sa uskutočnila v apríli 2015 v Bratislave.
zobraziť celý článok

Praha, 2. máj 2016
Generálny riaditeľ Sekcie štátnych hmotných rezerv sa zúčastnil na ďalšom zasadnutí Vedeckého grémia predsedu SSHR ČR.
zobraziť celý článok

Čadca, 29. - 30. marec 2016
V nadväznosti na medzinárodnú Konferenciu Štátne hmotné rezervy a ich ďalší rozvoj sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu Agencje Rezerw Materialowych Poľskej republiky a predsedu SŠHR SR v Čadci za účelom zintenzívnenia existujúcej spolupráce a výmeny pracovných skúseností.
zobraziť celý článok

Paríž, 15. - 17. marec 2016
Zástupcovia SŠHR SR sa zúčastnili spoločného zasadnutia Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) v sídle Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).
zobraziť celý článok

Praha, 11. február 2016
V polovici februára 2016 sa zástupca SŠHR SR zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Vedeckého grémia Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky.
zobraziť celý článok

Bratislava, 10. február 2016
Na základe oznámenia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) o začatí cvičenia núdzovej pripravenosti ERE 8 sa dňa 10. februára 2016 uskutočnilo v sídle SŠHR SR mimoriadne zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť (NESO).
zobraziť celý článok

Bratislava, 27. január 2016
V nadväznosti na seminár „Ekonomizace státních hmotních rezerv – maso a masné výrobky“ na pôde SŠHR ČR a vzhľadom na dobrú spoluprácu s českou Správou rezerv sa 27. januára 2016 uskutočnilo na SŠHR SR stretnutie s jedným z gestorov predmetného seminára Doc. Ing. Dušanom Vaněkom Ph.D, predsedom Vedeckého grémia SSHR ČR.
zobraziť celý článok

Brusel, 12. január 2016
V Konferenčnom centre Alberta Borschetta IEA v Bruseli sa 12. januára 2016 uskutočnil za účasti zástupcu SŠHR SR workshop k vyhodnoteniu európskej Smernice Rady 2009/119/ES a zasadnutie Koordinačnej skupiny pre ropu (OCG).
zobraziť celý článok