Aktuálne

Bratislava, 27. jún 2017
Na prvom tohtoročnom zasadnutí Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR pri riešení krízových situácií v prípade stavu ropnej núdze, informovali členovia komisie o vývoji spotreby pohonných hmôt v Slovenskej republike, aktuálnom stave núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a o novej výške minimálneho limitu núdzových zásob pre rok 2017.
zobraziť celý článok

Dočasná mostová konštrukcia umožnila sprejazdnenie významného dopravného úseku
Za účelom riešenia vzniknutej mimoriadnej udalosti v okrese Liptovský Mikuláš poskytla SŠHR SR z pohotovostných zásob ľahkú mostovú súpravu o dĺžke 21 metrov na dočasné premostenie cestnej komunikácie medzi obcami Liptovská Porúbka a Malužiná.
zobraziť celý článok

SŠHR SR poskytla materiálovú pomoc obci postihnutej povodňou
SŠHR SR bezodkladne poskytla 2000 kusov jutových vriec z mobilizačných rezerv za účelom riešenia mimoriadnej udalosti v Demänovskej Doline.
zobraziť celý článok

Świnoujście, 23. - 26. apríl 2017
V Poľsku sa uskutočnilo medzinárodné pracovné stretnutie zástupcov poľskej, českej a slovenskej správy štátnych hmotných rezerv. Zúčastnené delegácie prezentovali svoje organizácie a know-how pri spravovaní hmotných rezerv, diskutovali o štruktúre, množstve a predpokladanom vývoji v našom regióne a absolvovali prehliadku skladovacieho objektu v meste Resko.
zobraziť celý článok

Viedeň, 4. - 5. apríl 2017
Medzinárodná energetická Agentúra (IEA) uskutočnila previerku núdzovej pripravenosti (ERR) Rakúska. Do previerkového tímu delegovala Správa štátnych hmotných rezerv SR experta v oblasti ropy a ropných výrobkov.
zobraziť celý článok

Paríž, 20.- 21. marec 2017
V sídle Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa zástupca SŠHR SR zúčastnil na spoločnom zasadnutí Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). K najdôležitejším bodom zasadnutia patrili aktuálne informácie o svetovom ropnom trhu, prognózy jeho vývoja z krátkodobého a dlhodobého hľadiska až do roku 2040 a prezentácia vybraných krajín k otázke riešenia náhrady za fosílne palivá bez negatívneho dopadu na ekonomiku a bezpečnosť štátu. Prezentované boli najnovšie smery v spracovateľskom odvetví ropy a pozornosť bola venovaná i rozvoju ďalších energetických nosičov.
zobraziť celý článok

Brusel, 1. február 2017
Zástupcovia členských štátov EÚ sa zúčastnili pravidelného zasadnutia Koordinačnej skupiny pre ropu a ropné výrobky (OCG). Nosnou témou zasadnutia bolo vyhodnotenie verejnej konzultácie a pokračujúca diskusia k procesu hodnotenia Smernice Rady 2009/119/ES. Implementáciou navrhovaných zmien by došlo k efektívnejšiemu udržiavaniu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Pozornosť bola venovaná i nedávno predstavenému energetickému balíčku „Čistá energia pre všetkých Európanov“.
zobraziť celý článok

Bratislava, 18. január 2017
Predseda SŠHR SR privítal na pracovnom stretnutí zástupcov Správy štátnych hmotných rezerv z Fínska (NESA). Diskusia bola venovaná základným princípom fungovania, obsahu a rozsahu zabezpečovaných štátnych hmotných rezerv na Slovensku.
zobraziť celý článok