Správa rezerv v roku 2022 spúšťa predaj prebytočného majetku

Správa rezerv pravidelne prehodnocuje využiteľnosť hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu vo svojej správe a v nadväznosti na to v roku 2022 spúšťa predaj majetku, ktorý je nevyužívaný a prestal plniť svoj účel, prípadne je v nevyhovujúcom stave.

Informácie o predávanom majetku vrátane jeho popisu a fotografií budú počas celého roka pravidelne zverejňované na portáli Ministerstva financií Slovenskej republiky – www.ropk.sk, kde sa do predaja môže zapojiť aj široká verejnosť.

V prípade Vášho záujmu zapojiť sa do predaja môžete bližšie informácie k predávanému majetku nájsť na týchto odkazoch:

Ponuka hnuteľného majetku štátu – odkaz

 

Ponuka nehnuteľného majetku štátu – odkaz

 

Ponuka pre správcov – odkaz

 

Vzorové kúpne zmluvy:

Vzorová kúpna zmluva pre fyzické osoby

Vzorová kúpna zmluva pre právnické osoby

Vzorová kúpna zmluva pre živnostníkov

Skip to content