SŠHR SR navštívil prezident DPO SR Pavol Ceľuch

Spolupráca v prípade mimoriadnych situácií bola hlavnou témou stretnutia predsedu SŠHR SR Jána Rudolfa s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavlom Ceľuchom.

Užšia spolupráca s dobrovoľnými hasičmi by mala pomôcť pri riešení najčastejších krízových situácií a mimoriadnych udalostí, ako sú povodne na území obcí. Cieľom je poskytnúť čo najrýchlejší a najúčinnejší zásah na postihnutom území. Spolupráca by sa mala rozšíriť aj v oblasti vzdelávania starostov obcí o možnostiach poskytovania pohotovostných zásob a zabezpečenia základných potrieb obyvateľstva zo strany SŠHR SR.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viac ako 2300 dobrovoľných hasičských zborov, ktoré majú 90 tisíc členov a sú tradičnou súčasťou života obcí. Ich nasadenie je dôležité nielen v prípade ochrany zdravia, životov občanov a ich majetku, ale aj pred živelnými pohromami a mimoriadnymi situáciami. Vďaka znalosti miestnych pomerov sú tak pripravení zasiahnuť a spolupracovať s ďalšími zložkami.

Predseda SŠHR SR Ján Rudolf s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavlom Ceľuchom
Predseda SŠHR SR Ján Rudolf s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavlom Ceľuchom
Skip to content