Aktuálne

zobraziť všetky aktuality >>>

Bratislava, 18. október 2016
V sídle SŠHR SR sa uskutočnilo tretie tohtoročné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť (NESO).
zobraziť celý článok

Paríž, 27. – 29. september 2016
Zástupca SŠHR SR sa zúčastnil spoločného zasadnutia Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) v sídle Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).
zobraziť celý článok

Viedeň, 11. - 13. september 2016
Zástupcovia členských krajín IEA, zabezpečujúci skladovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ako aj predstavitelia pridružených pracovných skupín sa zúčastnili 27. stretnutia ACOMES.
zobraziť celý článok

Bratislava, 27. – 30. jún 2016
V sídle Správy rezerv sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Odboru štátnych hmotných rezerv Ministerstva vnútra Gruzínska, pánom Zurabom Takidze, predsedom a pánom Avtandilom Kurtanidze, riaditeľom oddelenia štátnych hmotných rezerv.
zobraziť celý článok

Bratislava, 21. jún 2016
V sídle SŠHR SR sa uskutočnilo  pravidelné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť (NESO),  počas ktorej boli jej členovia  oboznámení s aktuálnym stavom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, s vývojom spotreby pohonných hmôt na území Slovenskej republiky, s aktuálnou medzinárodnou spoluprácou v oblasti núdzových zásob a s pripravovaným núdzovým plánom.
zobraziť celý článok

Brno, 16. máj 2016
V Olomouci sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov slovenskej a českej Správy rezerv. Stretnutie bolo zamerané na pokračovanie spolupráce v zmysle odporúčaní konferencie V 4 + 1, ktorá sa uskutočnila v apríli 2015 v Bratislave.
zobraziť celý článok

Praha, 2. máj 2016
Generálny riaditeľ Sekcie štátnych hmotných rezerv sa zúčastnil na ďalšom zasadnutí Vedeckého grémia predsedu SSHR ČR.
zobraziť celý článok

Čadca, 29. - 30. marec 2016
V nadväznosti na medzinárodnú Konferenciu Štátne hmotné rezervy a ich ďalší rozvoj sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu Agencje Rezerw Materialowych Poľskej republiky a predsedu SŠHR SR v Čadci za účelom zintenzívnenia existujúcej spolupráce a výmeny pracovných skúseností.
zobraziť celý článok

Paríž, 15. - 17. marec 2016
Zástupcovia SŠHR SR sa zúčastnili spoločného zasadnutia Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) v sídle Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).
zobraziť celý článok

Praha, 11. február 2016
V polovici februára 2016 sa zástupca SŠHR SR zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Vedeckého grémia Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky.
zobraziť celý článok

Bratislava, 10. február 2016
Na základe oznámenia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) o začatí cvičenia núdzovej pripravenosti ERE 8 sa dňa 10. februára 2016 uskutočnilo v sídle SŠHR SR mimoriadne zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť (NESO).
zobraziť celý článok

Bratislava, 27. január 2016
V nadväznosti na seminár „Ekonomizace státních hmotních rezerv – maso a masné výrobky“ na pôde SŠHR ČR a vzhľadom na dobrú spoluprácu s českou Správou rezerv sa 27. januára 2016 uskutočnilo na SŠHR SR stretnutie s jedným z gestorov predmetného seminára Doc. Ing. Dušanom Vaněkom Ph.D, predsedom Vedeckého grémia SSHR ČR.
zobraziť celý článok

Brusel, 12. január 2016
V Konferenčnom centre Alberta Borschetta IEA v Bruseli sa 12. januára 2016 uskutočnil za účasti zástupcu SŠHR SR workshop k vyhodnoteniu európskej Smernice Rady 2009/119/ES a zasadnutie Koordinačnej skupiny pre ropu (OCG).
zobraziť celý článok

Bratislava, 24. november 2015
V sídle SŠHR SR sa uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť (NESO), ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR a ktorej úlohou je zvyšovanie pripravenosti štátu na riešenie krízových situácií v prípade stavu ropnej núdze.
zobraziť celý článok

Praha, 5. november 2015
Na začiatku novembra sa zástupca SŠHR SR zúčastnil na úvodnom zasadnutí Vedeckého grémia Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky a následne na bilaterálnych rokovaniach s vedúcimi zamestnancami SSHR ČR.
zobraziť celý článok

Paríž, 14. – 15. október 2015
Zástupcovia SŠHR SR sa zúčastnili spoločného zasadnutia Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) v Paríži.
zobraziť celý článok

Previerka núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky, 30.september - 1. október 2015
Medzinárodná Energetická Agentúra (IEA) ako špecializovaná organizácia pridružená k OECD zaoberajúca sa kolektívnou energetickou bezpečnosťou členských krajín uskutočnila previerku núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky. IEA združuje 29 najvyspelejších krajín sveta, pričom Slovenská republika je členom od roku 2007.
zobraziť celý článok

Orava, 24. september 2015
V súvislosti s mimoriadnou udalosťou, ktorá vznikla po poškodení nosných trámov mosta medzi obcou Podbiel a obcou Nižná na Orave a jeho následnom uzavretí, SŠHR SR okamžite bezodplatne poskytla ľahkú mostovú súpravu.Táto súprava dočasne nahradí poškodený uzavretý most, ktorý je dôležitou spojnicou pre miestnych obyvateľov dochádzajúcich za prácou, ako aj študentov navštevujúcich okolité základné či stredné školy a taktiež zabezpečí dopravu na medzinárodnom hlavnom ťahu do Poľska pre osobné autá, autobusy a pre záchranné zložky.
zobraziť celý článok

Madrid, 14. - 15. september 2015
V Madride sa za účasti zástupcov SŠHR SR a ďalších členských krajín IEA, ako aj predstaviteľov pridružených pracovných skupín konalo 26. stretnutie ACOMES. Hlavnou témou tohtoročného stretnutia bol najmä proces financovania a použitia núdzových zásob a súvisiace problémy identifikované pri plnení Smernice Rady č. 119/2009/ES a z toho vyplývajúce potreby jej úpravy.
zobraziť celý článok

Tbilisi, 6. – 10. september 2015
Začiatkom septembra sa v nadväznosti na minuloročné stretnutie konané v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie s kolegami z Odboru štátnych hmotných rezerv Ministerstva vnútra Gruzínska v Tbilisi.
zobraziť celý článok

Olomouc, 30. - 31. júl 2015
V zmysle odporúčaní konferencie V 4 + 1 „Štátne hmotné rezervy a ich ďalší rozvoj“ sa uskutočnilo ďalšie spoločné stretnutie zástupcov slovenskej a českej Správy rezerv zamerané na pokračovanie spolupráce. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde závodu SSHR ČR v Olomouci a skladovacieho závodu SSHR ČR v Opave – Štítine.
zobraziť celý článok

Previerka núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky (ERR)
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v dňoch 30. septembra – 1. októbra 2015 vykoná periodickú previerku núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky (Emergency Response Review - ERR). Posledná ERR previerka Slovenskej republiky sa uskutočnila v roku 2010.
zobraziť celý článok

Bratislava, 30. jún 2015
V sídle SŠHR SR sa uskutočnilo zasadnutie poradného orgánu predsedu - Komisie pre ropnú bezpečnosť (NESO), prioritou ktorej je zvyšovanie pripravenosti štátu na riešenie krízových situácií v prípade stavu ropnej núdze.
zobraziť celý článok

Paríž, 23. - 25. jún 2015
Zástupcovia SŠHR SR sa zúčastnili spoločného zasadnutia Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) v sídle Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).
zobraziť celý článok

Brusel, 15. jún 2015
V Konferenčnom centre IEA sa konalo za účasti zástupcu SŠHR SR zasadnutie Koordinačnej skupiny pre ropu (OCG).
zobraziť celý článok

Bratislava, 21. - 22. apríl 2015
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky usporiadala v dňoch 21. - 22. 4. 2015 v Bratislave konferenciu venovanú štátnym hmotným rezervám a ich ďalšiemu rozvoju.
zobraziť celý článok

Bratislava, 14. apríl 2015
Pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky usporiada Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky dňa 21. - 22. 4. 2015 v Bratislave konferenciu „Štátne hmotné rezervy a ich ďalší rozvoj“ za účasti predstaviteľov správ štátnych hmotných rezerv V4 a Slovinska.
zobraziť celý článok

Paríž, 24. - 25. február 2015
V sídle Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži  sa v dňoch 24. – 25. 02. 2015 uskutočnilo za účasti zástupcu SŠHR SR spoločné zasadnutie Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).
zobraziť celý článok

Olomouc, Slovenská Ľupča, 5. - 6. február 2015
V uplynulých dňoch sa v záujme rozvoja vzájomnej spolupráce stretli zástupcovia SŠHR SR a SSHR ČR na skladovacích zariadeniach v Olomouci a v Slovenskej Ľupči. Keďže sa pracovné stretnutie uskutočnilo na území obidvoch štátov, mohli účastníci bezprostredne posúdiť odlišnosti v systéme skladovania a ochraňovania štátnych hmotných rezerv..
zobraziť celý článok

Praha, 5. február 2015
Predsedovia SSHR ČR a SŠHR SR dnes v Prahe nadviazali na novembrové pracovné stretnutie v Bratislave. V diskusii sa okrem aktuálneho vývoja týkajúceho sa správy štátnych hmotných rezerv.
zobraziť celý článok

Bratislava, 20. november 2014
V sídle SŠHR SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu SSHR ČR a predsedu SŠHR SR, predmetom ktorého bol odborný dialóg o aktuálnych otázkach a problémoch súvisiacich so správou štátnych hmotných rezerv.
zobraziť celý článok

Bratislava 27. – 28. október 2014
Predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky privítal dňa 27.a 28. októbra 2014 delegáciu Odboru štátnych hmotných rezerv Ministerstva vnútra Gruzínska. Stretnutie sa uskutočnilo prostredníctvom programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - CETIR (Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem partnerským krajinám).
zobraziť celý článok

Ľubľana, 23. – 24. október 2014
V záujme nadviazania spolupráce so Správou hmotných rezerv Slovinska (SRS) pri riešení otázok spojených s ďalším rozvojom štátnych hmotných rezerv sa konalo v dňoch 23. a 24. októbra 2014 rokovanie s predstaviteľmi SRS v Ľubľane.
zobraziť celý článok

Bratislava, 09.október 2014
Predseda SŠHR SR privítal 9. októbra členov Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO na druhom zasadnutí v tomto roku a zdôraznil význam pravidelných stretnutí zástupcov štátnej správy a odvetvia, keďže prioritou komisie je zvyšovanie pripravenosti štátu na riešenie krízových situácií v prípade stavu ropnej núdze.
zobraziť celý článok

Bratislava, 01.október 2014
V súvislosti so zabezpečením maximálnej pripravenosti na mimoriadne situácie zorganizovala Správa štátnych hmotných rezerv SR dňa 1. októbra vo svojom sídle pracovné rokovanie venované nájmu a výpožičke mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob mostných konštrukcií.
zobraziť celý článok

Zürich, 08.- 09. september 2014
V Zürichu sa 8. a 9. septembra za účasti zástupcov SŠHR SR konalo každoročné stretnutie skladovateľov ACOMES. Zasadanie viedol predseda ACOMES Pat Meehan z írskej národnej agentúry pre ropné zásoby. Účastníkmi stretnutia boli predovšetkým zástupcovia skladovateľských agentúr jednotlivých členských krajín, ktoré zabezpečujú skladovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov.
zobraziť celý článok

Praha, 8. júl 2014
S cieľom zintenzívniť spoluprácu a výmenu poznatkov sa uskutočnilo dňa 8. júla 2014 v sídle SSHR ČR v Prahe rokovanie zástupcov českej a slovenskej Správy štátnych hmotných rezerv. Predseda SSHR ČR pozitívne zhodnotil záujem slovenskej strany o nadviazanie spolupráce pri riešení otázok, spojených s ďalším rozvojom štátnych hmotných rezerv z hľadiska ich štruktúry, objemu, rozmiestnenia, použitia a financovania, ako aj z hľadiska zadefinovania úloh a postavenia správ rezerv jednotlivých krajín.
zobraziť celý článok

Paríž, 23. – 26. jún 2014
V dňoch 23. – 26. júna 2014 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta do Paríža, kde sa zástupcovia SŠHR SR zúčastnili na zasadnutiach Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). Na zasadnutiach mali zastúpenie aj krajiny uchádzajúce sa o členstvo v IEA.
zobraziť celý článok

SŠHR SR a MF SR pripraví návrh reštrukturalizácie AgentúryVláda SR dnes na svojom rokovaní schválila uznesenie, v ktorom poverila Správu štátnych hmotných rezerv SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripraviť návrh reštrukturalizácie správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. K tomuto kroku je nevyhnutné pristúpiť v dôsledku stanoviska Eurostatu, na základe ktorého sa značná časť dlhu Agentúry (465 miliónov eur), ktorá vznikla v roku 2013, zarátava do verejného dlhu Slovenskej republiky. Eurostat dospel k tomuto záveru aj napriek tomu, že Agentúra nebola zaradená do sektora verejnej správy a v iných krajinách Európskej únie s rovnakou alebo intenzívnejšou úpravou kontroly štátu nad núdzovými zásobami Eurostat dlh spojený s financovaním núdzových zásob do verejného dlhu nezapočítal. Svoje stanovisko primárne odôvodnil pretrvávajúcou kontrolou štátu nad núdzovými zásobami.
zobraziť celý článok

Výmena ,,know how“ ako najefektívnejšie nastaviť systém hospodárenia s hmotnými rezervami27. máj 2014

Za účelom bilaterálnej výmeny poznatkov a skúseností sa dňa 27. mája 2014 v sídle SŠHR SR uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov SŠHR SR s kolegami z maďarskej správy štátnych hmotných rezerv.
zobraziť celý článok

Brusel, 21. máj 2014
Dňa 21. mája sa v Bruseli zástupca SŠHR SR zúčastnil na zasadnutí Koordinačnej skupiny pre ropu (OCG). Jedna z hlavných tém bola venovaná minimálnym požadovaným množstvám núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Ďalším bodom bolo zhrnutie bezpečnostného cvičenia IEA Emergency Response Exercise 7. Diskutovalo sa tiež o pohotovosti reakcie na výzvu o poskytnutie požadovaných množstiev núdzových zásob na preklenutie možného krízového stavu.
zobraziť celý článok

Okamžitá reakcia pri povodniach v okrese Stará Ľubovňa15. máj 2014

Vďaka okamžitej reakcii SŠHR SR na požiadavku predsedu krízového štábu okresu Stará Ľubovňa sa podarilo minimalizovať škody na životoch obyvateľov a majetku obcí.
zobraziť celý článok

Nadviazanie spolupráce s Asociáciou horských sídel Slovenska13. máj 2014

SŠHR SR bola oslovená Asociáciou horských sídel Slovenska s možnosťou zúčastniť sa zasadnutia jej Valného zhromaždenia a v nadväznosti na to nadviazať aktívnu spoluprácu pri riešení rôznych druhov situácií, ktoré môžu nastať v ťažšie dostupných terénoch.
zobraziť celý článok

6. máj 2014Dňa 6. mája 2014 sa uskutočnila 55. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, kde predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v súvislosti s informáciami medializovanými minulý mesiac informoval o nákupoch cukru a pšenice prostredníctvom dcérskej spoločnosti Poľnonákup TATRY, a.s.. Výbor túto informáciu vzal na vedomie a uložil predsedovi výboru informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania a prijatom uznesení. V nadväznosti na uznesenie Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý konštatoval, že na základe uvedených skutočností neboli preukázané žiadne pochybenia pri obstarávaní predmetných komodít a vykonanú viacúrovňovú kontrolu považuje Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky túto nekalú mediálnu kampaň a obvinenia, ktoré boli preukázateľne vyvrátené, za vykonštruované a neopodstatnené.

Uznesenie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti TU
Uznesenie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie TU

Praha, 29. apríl 2014 Zástupcovia Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky sa dňa 29. apríla 2014 v Prahe za účasti veľvyslanca Kanady, veľvyslanca Českej republiky a prezidenta Českej protipovodňovej asociácie zúčastnili odborného seminára a ukážky inovatívneho kanadského protipovodňového systému TIGER DAM. Okrem teoretických poznatkov bola pozornosť venovaná aj praktickej časti formou ukážky montáže a demontáže protipovodňového systému.
zobraziť celý článok

Pracovné stretnutie k situácii na Ukrajine22. apríl 2014

K udalostiam na Ukrajine sa na základe požiadavky NATO a Misie Ukrajiny pri NATO konalo na MV SR pracovné stretnutie za účasti SŠHR SR, ktorého predmetom bolo posúdenie možností poskytnutia humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.
zobraziť celý článok

Predseda SŠHR SR zvolal Komisiu pre ropnú bezpečnosť Dňa 15. apríla 2014 sa v priestoroch Správy štátnych hmotných rezerv SR uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť - NESO (National Emergency Strategy Organisation). NESO je poradný orgán predsedu SŠHR SR, ktorý bol zriadený na základe odporúčania Medzinárodnej energetickej agentúry. Hlavným cieľom činnosti NESO je zvýšenie pripravenosti štátu na riešenie krízových situácií v prípade stavu ropnej núdze.
zobraziť celý článok

Správa štátnych hmotných rezerv nenakupovala potravinárske komodity predražene Presne pred dvomi týždňami médiá informovali o tom, že Správa štátnych hmotných rezerv SR mala vykonať predražené nákupy potravinárskych komodít. Predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR na ne okamžite zareagoval a nariadil viacúrovňovú kontrolu týchto procesov. Zároveň iniciatívne požiadal o zvolanie vecne príslušného výboru NR SRs tým, že po odbornom odprezentovaní výsledkov v rámci tohto odborného fóra bude detailne informovaná aj široká verejnosť prostredníctvom médií. zobraziť celý článok

Pripravení na zimu a mimoriadne udalosti Správa štátnych hmotných rezerv SR vykonala v novembri 2013 preskúšanie ťažkej techniky VT-55 M na preverenie jej spôsobilosti zasahovať v prípade mimoriadnych situácií. Techniku a funkčnosť všetkých systémov odskúšal jej ochraňovateľ DHZ POLE Trnava v regiónoch Kysúc a Oravy. Okrem vedúcich zamestnancov SŠHR SR sa na preskúšaní zúčastnili aj predstavitelia Okresného úradu v Čadci, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľní hasiči obce a záchranári Oravského záchranného systému, ktorí sú v prípade potreby pripravení poskytnúť pomoc občanom oboch regiónov. Zúčastnené subjekty sa zamerali aj na súčinnostné opatrenia medzi zložkami integrovaného záchranného systému. Výsledkom boli vzájomné dohovory pri riešení mimoriadnych situácií v regiónoch ich pôsobenia a z toho plynúce metodické opatrenia medzi Správou štátnych hmotných rezerv SR a regionálnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy. Po vykonaní preskúšania zúčastnení konštatovali, že technika a personál sú pripravení pomôcť občanom týchto regiónov pri rizikách vzniku snehovej kalamity, protipovodňových opatreniach, či iných mimoriadnych udalostiach.

SEMINÁR K NOVÉMU ZÁKONU O NÚDZOVÝCH ZÁSOBÁCH ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV A O RIEŠENÍ STAVU ROPNEJ NÚDZE V dňoch 3. a 7.10.2013 sa v zasadacej miestnosti Správy štátnych hmotných rezerv SR uskutočnil bezplatný seminár venovaný praktickým otázkam týkajúcich sa aplikácie zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Myšlienka zorganizovať tento seminár vyplynula z dôvodu zmeny legislatívy, ku ktorej došlo v dôsledku transformácie spôsobu správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike. Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho podujatia bolo oboznámiť najmä vybraných podnikateľov so základnými povinnosťami, ktoré im z nového zákona vyplývajú, bližšie im vysvetliť niektoré ustanovenia zákona, ktoré by v praxi mohli spôsobovať aplikačné problémy, ale aj priblížiť mechanizmus platieb za poskytované služby, a tak im uľahčiť prechod na nový systém udržiavania núdzových zásob. Tým z Vás, ktorí ste sa semináru nezúčastnili, by sme si dovolili odporučiť nahliadnutie dokumentu Často kladené otázky (FAQ). Nájdete ho zverejnený na našom webovom sídle - v časti Agentúra pre núdzové zásoby ropy, ale aj na webovom sídle Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov - www.eosa.sk.

ŠTUDIJNÁ NÁVŠTEVA SRBSKÝCH EXPERTOV V OBLASTI HMOTNÝCH REZERV V utorok 24. septembra 2013 privítal predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR trojčlennú delegáciu zástupcov Štátneho riaditeľstva hmotných rezerv Srbskej republiky na študijnej návšteve, ktorá sa uskutočnila v rámci programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - CETIR (Centrum pre odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem) v dňoch 24. – 25. septembra 2013. Zástupcovia Správy štátnych hmotných rezerv SR odovzdali v rámci odborných konzultácií srbským kolegom skúsenosti z oblasti prípravy legislatívneho rámca hmotných rezerv SR, systému ich riadenia a financovania. V rámci tejto témy sa mali hostia možnosť oboznámiť s postavením Správy rezerv v systéme ústredných orgánov štátnej správy, jej pôsobnosťou, hlavnými úlohami, štruktúrou a jednotlivými druhmi štátnych hmotných rezerv. Podrobnejšie bola pozornosť venovaná aj ďalším otázkam ako potravinové hmotné rezervy, či núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Odborná teoretická časť realizovaná v prvý deň študijnej návštevy bola na druhý deň doplnená o praktickú ukážku skladovania niektorých komodít v skladovacích kapacitách Správy rezerv. Obe strany do budúcna prejavili záujem naďalej spolupracovať pri zdieľaní skúseností v oblasti tvorby koncepcie štátnych hmotných rezerv.

Kajetán Kičura: "Budeme eliminovať kartelové dohody a pokusy zarábať na štáte." Predseda SŠHR SR JUDr. Kajetán Kičura poskytol rozhovor pre časopis Dimenzie, nezávislý stredoeurópsky mesačník o ľudoch, svete a spoločnosti.
Zobraziť celý článok

Zverejnené so súhlasom stredoeurópskeho časopisu Dimenzie.